Sunteți pe pagina 1din 115

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Pro ed!ra operationala privind ontabilitatea b!"etar-

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 2 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

%& SCOP$
Procedura urmrete modul de organizare i conducere a contabilitii pentru a asigura nregistrarea cronologic i sistematic, prelucrarea, transmiterea, i pstrarea informaiilor cu privire la poziia financiar, performana financiar i fluxurile de trezorerie . O/IECTI0ELE PROCESULUI 1I INDICATORII DE PER2ORMAN !biectivele procesului " nregistrarea cronologic i sistematic n contabilitate, inerea la zi a contabilitii# ntocmirea balanei lunare de verificare# aprobarea, pstrarea i reconstituirea documentelor# ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale $ndicatorul procesului " nici o neconformitate identificata in derularea procesului (&DOMENIU DE APLICARE$ contabilitatea veniturilor si c%eltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata c%eltuielilor aferente exercitiului bugetar# contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial# contabilitatea anga&amentelor bugetare i legale # contabilitatea destinata anlizarii costurilor programelor aprobate 3& DE2INIII 4i PRESCURTRI 3&% DE2INITII A tiv ' resurs controlat de o entitate ca rezultat al evenimentelor anterioare i din care entitatea va avea viitoare beneficii economice sau poteniale servicii A tiv 5i' ( bun deinut de entitatea care ndeplinete cumulativ doua condiii" se utilizeaz pe o durat mai mare de un an i are o valoare ce depete o anumit limit valoric, stabilit prin %otr)re de guvern# A tiv 5i' ne orporal ( valori economice ce nu au componen material# A tiv 5i' orporal ( obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaz ca atare, au coninut material, se utilizeaz pe o durat mai mare de un an i are o valoare ce depete o anumit limit valoric, stabilit prin %otr)re de guvern# A tiv 5i' 5inan iar ( Amorti)are ( valoare contabil a activului fix ce trebuie nregistrat sistematic, pe parcursul duratei de via utile a activului An!l b!"etar ' incepe la 1 ianuarie si se inc%eie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii institutiei publice, potrivit legii

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 3 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Contabilitatea ' activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor &uridice, care trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu creditorii, clientii, institutiile publice si alti utilizatori Cont!l * Procedeul specific metodei contabilitatii, care permite inregistrarea, urmarirea si controlul atat a situaiei existente, cat si ale modificarilor produse, in decursul unei perioade de gestiune asupra elementelor patrimoniale ! alta definitie acceptata a contului presupune ca acesta este un procedeu de clasificare functionala, care permite urmarirea evolutiei unui element particular al patrimoniului sau al unui element al activitatii asupra carora da o reprezentare numerica despre cresteri si descresteri in expresie monetara *iecare cont are un anumit coninut economic determinat de elementele a cror socoteala o tine" un mi&loc economic +mi&loc fix, material, produs finit,, o sursa +furnizori, credite, capital, sau un proces economic +aprovizionare, v)nzare, rezultat final, -onturile ndeplinesc anumite funcii" economica, statistica, de calcul, de control, de grupare, de sistematizare, de generalizare, contabila E'er i#i!l 5inan iar ' reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile financiare anuale si, de regula, oin ide ! an!l alendari4ti .urata exerciiului financiar este de 12 luni Ordonator prin ipal de redite ' conductorii de entiti publice care nu sunt n subordinea altor entiti publice# Ordonator 4e !ndar de redite ' conductorii de entiti publice care se subordoneaz ordonatorilor principali de credite i aloc sume pentru entiti publice n subordinea sa# Ordonator ter#iar de redite ' conductorii de entiti publice care se subordoneaz ordonatorilor principali de credite/ ordonatorilor secundari de credite i utilizeaz fondurile primite numai pentru funcionarea proprie# Reeval!area ( operaia prin care se produce creterea sau descreterea valorii activelor i pasivelor ca urmare a inflaiei sau altor influene interne sau externe# Str! t!ra 5!n #ionala a 6elt!ielilor 7 la4i5i area 6elt!ielilor n funcie de domeniu de activitate " autoriti executive, invatamant, sanatate, cultura, religie, sport, asistenta sociala, dezvoltare economica, locuinte, mediu, ape, agricultura si silvicultura, transporturi, diverse actiuni economice, Str! t!ra e onomi a a 6elt!ielilor ( clasificarea c%eltuielilor dup coninutul lor economic, astfel" a, c%eltuieli curente" de personal materiale si servicii b, subventii c, transferuri d, c%eltuieli de capital 3&. PRESCURTRI /0C 7 bugetul de venituri i c%eltuieli A ' activ P ' pasiv 3

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 4 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

PO ' Procedur operaional 8& DOCUMENTE DE RE2ERIN Documente justificative !peraiunile economico'financiare se consemneaz, n momentul efecturii lor, n documente &ustificative pe baza crora se fac nregistrri n &urnale, fie i alte documente contabile, dup caz .ocumentele care stau la baza nregistrrii n contabilitate pot dob)ndi calitatea de document &ustificativ numai n condiiile n care furnizeaz toate informaiile prevzute de normele legale n vigoare .ocumentele &ustificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate anga&eaz rspunderea persoanelor care le'au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le'au nregistrat n contabilitate, dup caz .ocumentele &ustificative trebuie s cuprind, urmtoarele elemente principale" - denumirea documentului# - denumirea i, dup caz, sediul unitii care ntocmete documentul# - numrul documentului i data ntocmirii acestuia# - menionarea prilor care particip la efectuarea operaiunii economico'financiare +c)nd este cazul,# - coninutul operaiunii economico'financiare i, atunci c)nd este necesar, temeiul legal al efecturii acesteia# - datele cantitative i valorice aferente operaiunii economico'financiare efectuate# - numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor care rspund de efectuarea operaiunii economico'financiare, ale persoanelor cu atribuii de control financiar preventiv i ale persoanelor n drept s aprobe operaiunile respective, dup caz# - alte elemente menite s asigure consemnarea complet a operaiunilor efectuate 0 1 Do !mentele are 4ta! la ba)a ontabili)-rii venit!rilor " ' Planul de conturi ' .ebitele stabilite n baza situatiei rolurilor# ' anga&amentele legale" contracte, legi, %otr)ri de guvern, %otr)ri ale consiliului local,%otr)ri &udectoreti alte acte normative permisive pentru nregistrarea unor creane# ' c%itante, ordine de plat# ' extrase de cont# ' borderoul zilnic al incasarilor veniturilor# ' fisele de cont# 8&. Do !mente are 4ta! la ba)a ontabili)arii 6elt!ielilor b!"etare ' ' ' planul de conturi# anga&amentele bugetare# anga&amentele legale" contracte, protocoale, convenii, legi, %otr)ri de guvern, %otr)ri ale consiliului local, %otr)ri &udectoreti, alte acte normative permisive pentru nregistrarea unor debite# 4

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 0 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

' ' ' ' ' '

ordonanrile la plat# procese verbale de recepie, notele de intrare recepie, state de plat documente fiscale" facturi, c%itante, bonuri fiscale# documente de plat " ordine de plat, c%itane extrase de cont alte documente" avize de expediie, facturi proforma, etc

8&( Do !mentele de re5erinta care stau la baza elaborarii situatiilor financiare" ' bugetele de venituri si c%eltuieli# ' balantele contabile analitice si sintetice# ' extrasele de cont# ' fisele de cont# 8&3 Elemente de ie9ire 1egistrul'&urnal *ia de cont pentru operaiuni diverse 2alane de verificare 3ituaii financiare trimestriale i anuale ' formularele de raportare elaborate conform normelor 45* 8& LE:ISLATIA IN DOMENIU 65758 nr 92/1::1 a contabilitii, modificat i republicat# !1.!;8;<8 .5 =175;<8 nr 1>2 din 4 octombrie 2>>? pentru modificarea si completarea 6egii contabilitatii nr 92/1::# !1.$; nr 1 :1? din 12 decembrie 2>>0 +@actualizat@, pentru aprobarea ;ormelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia# !1.!;8;<8 nr 03 din 20 august 2>>0 +actualizata, privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar si al contabilitatii publice# !4*P nr 1?:2/2>>2 privind organizarea, evidena i raportarea anga&amentelor bugetare# -!.=6 *$3-86 din 22 decembrie 2>>3 +@actualizat@, +6egea nr 0?1/2>>3,# -!.=6 .5 P1!-5.=18 *$3-868 din 24 decembrie 2>>3 +@@republicat@@,+@actualizat@, +!rdonanta 7uvernului nr :2/2>>3 republicata@,#

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

6575 nr 21> din 4 iulie 2>>0 privind aprobarea !rdonantei 7uvernului nr 2>/2>>0 pentru modificarea si completarea !rdonantei 7uvernului nr :2/2>>3 privind -odul de procedura fiscala# 6575 nr 2?3 din 2: iunie 2>>A +@actualizata@, privind finantele publice locale# !1.!;8;<8 .5 =175;<8 nr 29 din 1: martie 2>>9 pentru modificarea si completarea 6egii nr 2?3/2>>A privind finantele publice locale# 6575 nr 34 din 11 martie 2>>9 privind aprobarea !rdonantei de urgenta a 7uvernului nr 4A/2>>? pentru completarea art A3 din 6egea nr 2?3/2>>A privind finantele publice locale# !1.$; nr 1 :04 din 1A decembrie 2>>0 pentru aprobarea -lasificatiei indicatorilor privind finantele publice# !1.$; nr 00A din ? aprilie 2>>A pentru modificarea si completarea ;ormelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin !rdinul ministrului finantelor publice nr 1 :1?/2>>0 # !1.!;8;<8 7=B51;=6=$ nr 11:/1::: privind auditul intern si controlul financiar preventiv cu modificrile ulterioare# 6575 nr 210 din 23 aprilie 2>>1 administratiei publice locale# !1.$; 4*P nr 022 din 1A aprilie 2>>3 +@actualizat@, pentru aprobarea ;ormelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv +actualizat pana la data de : iulie 2>>4@,# !1.!;8;<8 7=B51;=6=$ nr 14A/2>>2 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului# ! 4 * P nr 1230/2>>3 pentru aprobarea ;ormelor metodologice de aplcare a prevederilor ! 7 nr 14A/2>>2 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului# !1.!;8;<8 7=B51;=6=$ nr 91/2>>3 privind reevaluarea i amortizarea activelor aflate n patrimonial instituiilor publice# ! 4 * P nr 149?/2>>3 2>>3 pentru aprobarea ;ormelor metodologice privind reevaluarea i amortizarea activelor aflate n patrimonial instituiilor publice# ! 4 * P nr :4A/2>>0 pentru aprobarea -odului controlului intern, modificat #

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

!1.!;8;<8 nr :4 din 2A august 2>>4 +@actualizata@, privind reglementarea unor masuri financiare# !1.$; nr A1: din 1A mai 2>>0 privind aprobarea ;ormelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice# 6575 nr 29A din A iulie 2>>A pentru modificarea si completarea 6egii administratiei publice locale nr 210/2>>1# 6575 nr 11> din 20 aprilie 2>>? pentru modificarea si completarea !rdonantei 7uvernului nr 22/2>>2 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii# !1.!;8;<8 .5 =175;<8 nr 3? din 2A martie 2>>9 +@actualizata@, reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar# privind

C!<8D1E158 7=B51;=6=$ nr 1>31/1::: privind nregistrarea n contabilitate a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i unitilor administrative teritoriale# 8lte ;!145 3$ !1.$;5 ale 4inisterului 5conomiei si *inantelor privind unele reglementri financiar contabile # 1egulamentul -onsiliului -omunitatii 5uropene nr 1A>0/2>>2 privind 1egulamentul *inanciar aplicabil bugetului general al -omunitatii 5uropene# 1egulamentul -omisiei -omunitatii 5uropene nr 2342/2>>2 privind reguli detaliate de implementare a 1egulamentului financiar aplicabile bugetului general# 1egulamentul -omisiei -omunitatii europene nr 2:>2/2>>> privind managementul contabil al activelor fixe nefinanciare ale -omunitatii 5uropene# 3istemul 5uropean de -onturi +35- F:0G,# 3tandardelor $nternationale de -ontabilitate pentru sectorul Public +$P383, # Cotararile consiliului local

;& RESPONSA/ILITATI Ordonatorii de redite $ au obligatia de a organiza si conduce contabilitatea ntr'un cadru unitar, de a stabili politicile contabile care trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care trebuie sa fie" relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor# ?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 9 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

credibile in sensul ca " o reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanelor &uridice# o sunt neutre# o sunt prudente# o sunt complete sub toate aspectele semnificative aprob planul de conturi specific aczivitii# aprob monografiile nregistrrilor contabile

Compartiment!l 5inan iar* ontabil reprezint o structura organizatorica in cadrul institutiei publice, n care este organizata executia bugetara Persoanele ncadrate n acest compartiment vor avea, de regul studii superioare i vor rspunde, in baza fiei postului, de" o asigurarea organizrii i inerea la zi a contabilitii o activitatea de ncasare a veniturilor i de plata a c%eltuielilor , o evidena anga&amentelor legale i bugetare# o contarea i nregistrarea veniturilor i c%eltuielilor n contabilitate, cu respectarea normelor legale, o controlul concordanei soldurilor cu situaia real# o asigurarea condiiilor necesare ntocmirii documentelor &ustificative privind tranzaciile i evenimentele economice o asigurarea respectrii regulilor de ntocmire a situaiilor financiare i depunerea la termen a acestora o asigurarea condiiilor de pstrare a documentelor &ustificative, a registrelor contabile i situaiilor financiare o asigurarea plii c%eltuielilor dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii" - c%eltuielile care urmeaz s fie pltite au fost anga&ate, lic%idate i ordonanate# - exist credite bugetare desc%ise/repartizate sau disponibiliti n conturi de disponibil# - subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaz plata este cea corect i corespunde naturii c%eltuieli respective# - exist toate documentele &ustificative care s &ustifice plata# - semnturile de pe documentele &ustificative aparin persoanelor desemnate de ordonatorul de credite s exercite atribuii ce decurg din procesul executrii c%eltuielilor bugetare, potrivit legii# - beneficiarul sumelor este cel ndreptit potrivit documentelor care atest serviciul efectuat# - suma datorat beneficiarului este corect# - documentele de anga&are i ordonanare au primit viza de control financiar preventiv# - documentele sunt ntocmite cu toate datele cerute de formular# - alte condiii prevzute de lege o asigurarea nregistrrii cronologice prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a acestora n instituie, i sistematic, n conturi sintetice i analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru forma de nregistrare n contabilitate Gmaestru'a%G, utiliz)nd sistemul informatic de prelucrare automat a datelor 9

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina : din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

o o o o o o o o o o o

editarea lunar a registrului'&urnal editarea i verificarea balanelor lunare de verificare, sintetice i analitice editarea trimestrial a fielor conturilor sintetice nregistrarea n registrul inventar a rezultatelor inventarieierii patrimoniului ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale certific urmtoarele documente de anga&are i ordonanare +anexele 3, 4 i 0," propunere de anga&are a unei c%eltuieli +anexa 1 !4*P 1?:2/2>>2, anga&ament bugetar individual/global +anexa 2 !4*P 1?:2/2>>2, ordonanare de plat +anexa 3 !4*P 1?:2/2>>2, confirmarea c bunurile furnizate au fost nregistrate n gestiune i n contabilitate, cu specificarea gestiunii i a notei contabile de nregistrare asigur pstrarea documentelor &ustificative, a registrelor contabile i a situaiilor financiare ntocmete documentele de plat i semneaz la semntura a doua documentele de plat, cu excepia documentelor de plat aferente drepturilor bneti cuvenite personalului furnizarea de date financiar contabile persoanelor n drept depunerea situaiilor financiare la .7*P 3uceava la termenele stabilite de acestea

Celelalte ompartimente din 4tr! t!ra or"ani)atori - a aparat!l!i de 4pe ialitate o ntocmesc documente &ustificative privind anga&area i ordonanarea c%eltuielilor, dup caz o asigur lic%idarea c%eltuielilor, dup ca <& DESCRIEREA PROCESULUI <&%& =nre"i4tr-ri >n ontabilitate Hnregistrrile n contabilitatea sintetic i analitic se fac pe baz de documente &ustificative, fie document cu document, fie pe baza unui centralizator n care sunt nscrise mai multe documente &ustificative al cror coninut se refer la operaiuni de aceiai natur Hnregistrrile n contabilitate se efectueaz cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a acestora n unitate i sistematic, n conturi sintetice i analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru forma de nregistrare n contabilitate Imaestru ' a%I $nstituia folosete forma de nregistrare n contabilitate Imaestru ' a% simplificatI, contabilitatea sintetic se tine pe I*ise de cont pentru operaii diverseI, desc%ise pentru fiecare cont sintetic n -artea'mare +a%,, iar contabilitatea analitica se tine pe fiele menionate la forma de nregistrare Imaestru ' a%I 5videnta analitica a creditelor bugetare, plilor de casa i a c%eltuielilor efective se tine cu a&utorul I*isei pentru operaii bugetareI Hn cazul operaiunilor contabile pentru care nu se ntocmesc documente &ustificative, nregistrrile n contabilitate se fac pe baz de note de contabilitate care au la baz note &ustificative sau note de calcul, dup caz :

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Hn cazul stornrilor, pe documentul iniial se menioneaz numrul i data notei de contabilitate prin care s'a efectuat stornarea operaiunii, iar n nota de contabilitate de stornare se menioneaz documentul, data i numrul de ordine al operaiunii care fac obiectul stornrii -orectarea nregistrrilor n contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate ntocmite n acest scop -ontabilitatea operaiunilor economico'financiare se tine n limba romana i n moneda naional Hnregistrrile n contabilitate se pot face manual sau utiliz)nd sistemele informatice de prelucrare automat a datelor -ontabilitatea n instituiei este inut cu a&utorul sistemului informatic de prelucrare automat a datelor, fiecare operaiune economico'financiar se nregistreaz prin articole contabile, n mod cronologic, dup data de ntocmire sau de intrare a documentelor n institut Hn aceasta situaie, 1egistrul'&urnal se editeaz lunar, iar paginile vor fi numerotate pe msura editrii lor 4odul de nregistrare n cadrul programului informatic este prevzut n 4anualul aplicaie ( a programului de contabilitate Planul de conturi folosit n instituie este prezentat n anexa 1 -oninutul i funciunea conturilor sunt prevzute de !4*P nr 1:1?/2>>0 capitolul B$$ 4onografia privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor economico'financiare ce se deruleaz n instituie este cea stabilit n anexa 2 <&.& Si4tem!l de ontrol Implementarea !n!i 4i4tem e5i a e de ontrol pre4!p!ne$ a, verificarea nregistrrilor n contabilitate i a inerii la zi a contabilitii# b, verificarea ntocmirii balanei de verificare lunare i a concordanei conturilor din balana de verificare sintetic cu balanele de verificare analitice c, verificarea modului de ntocmire i completare a situaiilor financiare trimestriale i anuale# d, verificarea modului de efectuare a inventarinstituieiii elementelor de activ i de pasiv i nregistrarea rezultatelor inventarierii instituiei <& (& 2!n #iile ontabilit-#ii$ %& inre"i4trare, prin capacitatea ei de a reflecta operativ, precis si in complexitatea lor procesele si fenomenele ce apar in cadrul unitatilor publice, care se pot exprima valoric# .& in5ormare, prin furnizarea de informatii asupra structurii si dinamicii patrimoniului , a fenomenelor comensurabile valoric, a rezultatelor obtinute la sfarsitul unei perioade de raportare, fiind suport in luarea deciziilor# (& ontrol "e4tionar, prin verificarea cu a&utorul datelor contabile a modului de pastrare si utilizare a valorilor materiale si banesti# de gospodarire a fondurilor, a gradului de realizare a indicatorilor previzionati# a termenelor si stadiului ac%itarii datoriilor fata de terti si de recuperare a drepturilor# respectarii disciplinei financiare# 3& previ)ionala, prin aceea ca datele oferite de contabilitatea reprezinta o sursa exacta si completa de analiza economico'financiara a activitatii si a stabilirii rezultatelor, dand posibilitatea analizei viitoarelor fenomene si procese economico' financiare 1>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 11 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

<&3& Prin ipiile ontabilitatii p!bli e 4!nt prin ipiile ontabile "eneral admi4e 4i an!me$ ? prin ipi!l ontin!itatii a tivitatii care presupune ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea intr'un viitor apropiat, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa sau totala a activitatii# ? prin ipi!l permanentei metodelor ontabile 4i a eval!arii in ontabilitate care presupune utilizarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea si inregistrarea elementelor de active si pasiv si a rezultatelor# ? prin ipi!l pr!dentei care presupune ca valoarea fiecarui element de active sau pasiv sa fie determinate avandu'se in vedere urmatoarele" obligatiile previzibile si pierderile potentiale# deprecierile elementelor de active si pasiv# ? prin ipi!l ontin!itatii pe ba)a de an"a@amente potrivit cruia efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c)nd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau ec%ivalentul su este ncasat sau pltit i sunt nregistrate n evidenele contabile i raportate n situaiile financiare ale perioadei de raportare# ? prin ipi!l eval!arii 4eparate a elementelor de a tive 4i de pa4ivA ? prin ipi!l intan"ibilitatii 7 bilantul de desc%idere al unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu cel de inc%idere al perioadei precedente# ? prin ipi!l ne ompen4arii 7 valoarea elementelor de active nu pot fi compensate cu cele de pasiv, cu exceptia celor premise prin lege# ? prin ipi!l materialitatii 7 potrivit careia orice element cu valoare semnificativa trebuie prezentat distinct iar cele cu valoare nesemnifiucativa se prezinta intr'o pozitie globala# ? prin ipi!l prevalen#ei e onomi !l!i a4!pra @!ridi !l!i sau alt fel spus principiul realitii asupra aparenei, potrivit creia informaiile contabile prezentate n situaiile financiare trebuie s fie credibile, s respecte realitatea economic a evenimentelor sau tranzaciilor, nu numai forma lor &uridic# <&8 Plan!l de ont!ri !prinde$ J conturi de anga&ament ( pentru reglementarea evidenei si determinarea executiei bugetare 3e realizeaza cu a&utorul unor conturi speciale, in afara bilantului , desc%ise pe structura clasificatiei bugetare, respectiv" F8nga&amente bugetare G si F8nga&amente legale G 8ceste conturi asigur nregistrarea anga&amentelor , pe subdiviziunile clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat i furnizeaz informatiile necesare n vederea derulrii legale a execuiei bugetare

11

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 12 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

J conturi generale pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a c%eltuielilor si veniturilor aferente exercitiului, indiferent daca veniturile au fost incasate, iar c%eltuielile platite pentru determinarea rezultatului economic + excedent sau deficit patrimonial, 3e realizeaza cu a&utorul conturilor din planul general de conturi, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice Planul de conturi dezvoltat n analitice, n funcie de clasificaia bugetar,ce va fi folosit de primrie i instituiile publice din subordine este prezentat n anexa nr 1 la prezenta procedur Planul de conturi general cuprinde urmatoarele clase de conturi" clasa 1G-onturi de capitaluriG, clasa 2 F-onturi de active fixeG, clasa 3 F-onturi de stocuri si productie in curs de executieG, clasa 4 F-onturi de tertiG, clasa 0 F-onturi la trezoreria statului si banci comercialeG, clasa A F-onturi de c%eltuieliG, clasa ? F-onturi de venituri si finantariG i clasa 9 K-onturi n afara bilanuluiG $n cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul $ si $$ -onturile sintetice pot fi dezvoltate in analitic in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare Planul de conturi dezvoltat n analitice, n funcie de clasificaia bugetar,ce va fi folosit de primrie i instituiile publice din subordine este prezentat n ane'a nr&% la prezenta procedur -orespondentele stabilite in cadrul functiunii fiecarui cont prin prezenta procedur nu sunt limitative 5le pot fi dezvoltate cu conditia s corespund coninutului economic al operaiunii respective, sa respecte cerinele contabilitii bazat pe principiul drepturilor i obligaiilor i prevederile legale n vigoare -onturile din planul de conturi nu reprezint temei legal pentru nregistrarea unor operaiuni n contabilitate <&;& 2orma de inre"i4trare in ontabiltate" partid dubl, maestru sa% simplificat# <&<& Or"ani)area ontabilitatii p!bli e " o pe baza principiului executiei de cas i existena unor elemente de contabilitate pe anga&amente# o stabilirea anuala a execuiei bugetare# o asigurarea de informaii cu privire la patrimoniul aflat n administrarea institutiilor publice i execuia bugetului de venituri i c%eltuieli # o alinierea la cadrul international de reglementare privind contabilitatea publica" ' 1egulamentul -onsiliului -omunitatii 5uropene nr 1A>0/2>>2 privind 1egulamentul *inanciar aplicabil bugetului general al -omunitatii 5uropene# ' 1egulamentul -omisiei -omunitatii 5uropene nr 2342/2>>2 privind reguli detaliate de implementare a 1egulamentului financiar aplicabile bugetului general# ' 1egulamentul -omisiei -omunitatii europene nr 2:>2/2>>> privind managementul contabil al activelor fixe nefinanciare ale -omunitatii 5uropene# ' 3istemul 5uropean de -onturi +35- F:0G,# ' 3tandardelor $nternationale de -ontabilitate pentru sectorul Public +$P383, # L alinierea la 3tandardele $nternationale de contabilitate in sectorul Public + $P383, care presupune ca inregistrarile din evidenta contabila sa poata furniza informatii care sa poata fi prezentate astfel " 12

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 13 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

$P383 1 ( prezentarea situaiilor financiare# $P383 2 ( situatii de cas% floM# $P383 3 ' surplus net sau deficit pentru perioada, erori fundamentale si modificari in politicile contabile# $P383 4 ' efectele s%imburilor in moneda de sc%imb straina# $P383 0 ' costuri ale imprumuturilor# $P383 A ( situatii financiare consolidate si contabilitatea pentru entitati controlate# $P383 ? ( contabilitatea pentru investitii in asociere# $P383 9 ( raportare financiara a interesului in asociatia in participatiune# $P383 : ' venituri din tranzactii de sc%imb# $P383 1> ' raportari financiare in economii %iperinflationiste# $P383 11 ' contracte constructii# $P383 12 ( stocuri# $P383 13 ' leasing# $P383 14 ( evenimente dupa data de raportare# $P383 10 ( instrumente financiare" informatii integrative si prezentare# $P383 1A ' investitii in proprietati# $P383 1? ( proprietati, instalatii si ec%ipamente# $P383 19 ( raportarea pe segment# $P383 1: ' provizioane,pasdive eventuale si active eventuale# $P383 2> ( prezentarea relatiilor dintre parti# $P383 21 ( deprecierea activelor care nu genereaza numerar

<&,& Moneda 4i !r4!l de inre"i4trare -ontabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala -ontabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens !peratiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de 2anca ;ationala a 1omaniei 6a data intocmirii situatiilor financiare, elementele monetare exprimate in valuta +disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii, se reevalueaza la cursul comunicat de 2anca ;ationala a 1omaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare 1eflectarea in contabilitate a operatiunilor privind primirea si utilizarea contributiei financiare nerambursabile a -omunitatii 5uropene se face in lei si in 5=1!, la cursul $;*!' euro -ursul $;*!'euro reprezint rata de sc%imb ntre euro i moneda naional i este comunicat de 2anca -entral 5uropean 8cest curs va fi utilizat de ctre toate instituiile publice care efectueaz operaiuni finanate din fonduri comunitare sub diverse forme" disponibiti, bunuri, servicii 5lementele monetare exprimate n euro" disponibiliti i depozite bancare, creane, datorii se reevalueaz cel puin la ntocmirea situaiilor financiare, la cursul $;*!'euro comunicat n penultima zi lucrtoare a lunii n care se ntocmesc situiile financiare <&B Si4tem!l in5ormati

13

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 14 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

3istemul informatic de prelucrare automat a datelor la nivelul fiecrei uniti trebuie s asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi te%nice =nitile de informatic sau persoanele care efectueaza lucrari cu a&utorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare 3istemele informatice de prelucrare automata a datelor in domeniul financiar'contabil trebuie sa permita, in orice moment, reconstituirea elementelor si continutului conturilor, a listelor si informatiilor supuse verificarii toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si al unui sold anterior al acestui cont# fiecare inregistrare trebuie sa aiba la baza elemente de identificare a datelor supuse prelucrarii 1esponsabilitatea cu privire la utilizarea te%nicii de calcul, se stabilete n sarcina salariailor din compartimentul financiar contabil care vor nregistra electronic toate operaiunile contabile i vor salva i ar%iva toate documentele financiar contabile -riteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar' contabil sunt prevzute de legislaia n vigoare <&%+& Re"!li de inre"i4trare a opera#i!nilor 5inan iar ontabile >n ontabilitate" aplicarea unitar a prevederilor legale cu privire la parcurgerea fazelor de executie a unei c%eltuieli bugetare" anga&are, lic%idare, ordonantare si plat i nregistrarea n contabilitate a acestor operaiuni cu respectarea obligaiilor de aprobare i avizare de ctre persoana mputernicit cu viza de control financiar preventiv propriu# nu se vor nregistra veniturile care nu au o baz legal de stabilire i ncasare# toate nregistrrile contabile privind c%eltuielile vor fi efectuate pe baz de documente &ustificative care vor avea toate aprobrile i vizele prevzute de actele normative# c%eltuielile <&%% Prn ipalele operati!ni privind ontabilitatea b!"etar-

PO&%& Contabilitatea apital!rilor proprii $n aceast categorie se cuprind urmtoarele elemente" *onduri proprii 1ezultatul patrimonial, 1ezultatul reportat# 1ezervele din reevaluare PO&%&% 2ond!rile proprii sunt constituite din domeniul public al comunei i domeniul privat al comunei i cuprind" *ondul activelor fixe necorporale evideniat n contul 1>> K*ondul activelor fixe necorporaleG# *ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al comunei evideniat n contul 1>3 K*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ teritorialeG 14

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 10 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al comunei evideniat n contul 1>4 K*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ teritorialeG 8ceste fonduri cuprind bunurile neamortizabile $ntrrile se evideniaz n pasivul conturilor sus artate, n coresponden cu conturi din clasa 2 K-onturi de imobilizriG PO&%&. Contabilitatea re)!ltatelor $n funcie de perioada din care provin, acestea se clasific astfel" 1ezultatul exerciiului curent# 1ezultatul reportat 1ezultatul exerciiului, numit rezultat patrimonial, este evideniat n contul 121 K1ezultatul patrimonialG i soldul su reprezint rezultatul determinat la sf)ritul exerciiului financiar, prin nc%iderea conturilor de venituri i c%eltuieli 1ezultatul patrimonial include creane ncasate, datorii ac%itate, drepturi constatate, obligaii neac%iatte n cursul exerciiului $n funcie de natura soldului, activ sau pasiv, rezultatul poate fi" 5xcedent patrimonial, n cazul n care veniturile nregistrate sunt mai mari dec)t c%eltuielile nregistrate# .eficit patrimonial, n cazul n care veniturile nregistrate sunt mai mici dec)t c%eltuielile nregistrate# 1ezultatul patrimonial nregistrat n soldul contului 121, se repartizeaz , dup efectuarea lucrrilor de nc%idere a exerciiului n contul 11? K1ezultatul reportatG care exprim rezultatul patrimonial al exerciiilor anterioare 1ezultatul patrimonial nu ine seama dac veniturile au fost sau nu ncasate sau c%eltuielile au fost pltite Beniturile bugetare ncasate se nregistreaz n contabilitate ntr'un cont n afara bilanuluiGBenituri bugetare ncasateG iar c%eltuielile bugetare sunt evideniate in contul n afara bilanului K-%eltuieli bugetare ac%itateG .iferenta dintre venituurile ncasate i c%eltuieelile ac%iatate reprezin rezultatul bugetar care poate fi excedent c)nd veniturile ncasate sunt mai mari dec)t c%eltuielile ac%itate sau deficit bugetar, c)nd veniturile ncasate sunt mai mici dec)t c%eltuielile ac%itate 6a sf)ritul anului, excedentul/deficitul execuiei nebugetare care se determin ca diferen ntre ntre excedentul/deficitul patrimonial i 5xcedentul/deficitul bugetar 1ezultatul se transfer n contul 11? Krezultatul reportatG 8ceast inregistrare se face dup depunerea situaiilor financiare anuale $n cazul n care anul se nc%eie cu deficit nebugetar, acesta va fi acoperit din excedentul execuiei nebugetare realizat n exerciiile urmtoare 2ond!rile ! de4tina#ie prin ipal- 4!nt$ *ondul de rulment# *ondul de amortizare aferent activelor deinute de serviciile publice locale# *ondul de risc# <axe speciale# 8ceste fonduri se nregistreaz n conturile din grupa13 K*onduri cu destinaie specialG +vezi anexa 1' plan de conturi, *ondul de rulment se nregistreaz n contul 131 Kfond de rulmentG i este constituit din excedentul anual al bugetului local i se folosete pentru" 8coperirea unor goluri de cas provenite din decala&ele dintre veniturile ncasate i c%eltuielile de pltit# 10

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Pentru acoperirea deficitului bugetar rezultat la sf)ritul exerciiului bugetar# Pentru finanarea unor investiii# Pentru dezvoltarea serviciilor publice" -ontabilitatea analitic se ine pe cele 4 destinaii 2ond!l de amorti)are a5erent a tivelor de#in!te de 4ervi iile p!bli e lo ale se evideniaz in contul 134 K*ondul de amortizare aferent activelor deinute de serviciile publice localeG -onstituirea fondului se evideniaz n creditul contului i este obligatorie pentru serviciile publice care includ amortizarea n pre sau tarif , n vederea recuperrii uzurii fizice i morale .in acest fond se efectueaz c%eltuieli pentru investiii care se evideniaz n debit 2ond!l de ri4 se constituie pentru acoperirea riscurilor financiare i se evideniaz n creditul contului 130 K*ondul de risc K 4onografiile principalelor nregistrri privind conturile de capitaluri este prezentat n anexa nr 2 la prezentul 4anual de proceduri PO&.&% Contabilitatea a tivelor 5i'e ne orporale C 4trate"ii de de)voltareD pro"rame in5ormati eD li en#eD breveteD titl!ri de prote #ie a drept!rilor de a!torD et &E $nregistrarea la intrarea n patrimoniu se face " la costul de ac%iziie, dac au fost ac%iziionate de la teri# la cost de producie, dac au fost obinute n regie proprie, la valoarea &ust, dac au fost primite cu titlu gratuit 6a inventar, activele fixe se vor evalua astfel" .eprecierile de valoare se vor reflecta n contabilitate sub forma amortizrilor, in cazul n acre acestea sunt definitive i sub forma a&ustrilor dac deprecierea este lent# -%eltuielile ulterioare ca urmare a interveniilor la acestea, asimilabile reparaiilor, se vor nregistra n contabilitate drept c%eltuieli curente, n perioada n care s'au efectuat# -%eltuielile ulterioare care duc la creterea parametrilor te%nici iniiali i a performanelor acestor active, reprezint modernizri i se vor aduga valorii contabile a activelor fixe respective $n bilan, activele fixe necorporale se vor nregistra la costul lor, respectiv valoarea actual $n cazul n care au suferit modernizri, valoarea acestora se mrete cu valoarea modernizrii Baloarea amortizrilor i a&ustrilor recunoscute pe timpul exerciiului financiar se scad din valoarea iniial 0aloarea ini#ial- F 0aloarea ontabil- G valoarea moderni)-rilor 7 valoarea amorti)-rii 7 valoarea a@!4t-rilor .ocumente la inregistrarea intrrii" $nscris n lista de investiie aprobat ca anex la buget 8nga&ament bugetar 8nga&ament legal# *actur# Proces verbal de recepie# 6a ieirea din patrimoniu, activele fixe necorporale se vor descrca din gestiune la valoarea contabil 3e evideniaz n contabilitate cu a&utorul conturilor din clasa 2Gconturi de active fixeG, grupa 2> Kactive necorporaleG pe conturi sintetice i analitice, dac este cazul 1A

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

3e aplic amortizarea" liniar -ota de amortizare anual N 1>>/ nr ani via util -ota de amortizare lunar N cota de amortizare anual/12 Baloarea amortizabil anual N valoarea de intrare/nr ani via util Baloarea amortizabil lunar N Baloarea amortizabil anual /12 8mortizarea reprezint o c%eltuial i se nregistreaz la titlul ?> K-%eltuieli de capitalG .ocumente la inregistrarea ieirii" Proces verbal de casare, 1eevaluarea" se face, cu excepia unor reglementri legale, la valoarea &ust, pe baza unor evaluri efectuate de evaluatori autorizai sau a unei comisii te%nice stabilit i aprobat de primar -reterea de valoare se nregistreaz concomitent cu o nregistrare in contul 1>0 Krezerve din evaluareG 3cderea de valoare se nregistreaz concomitent n debitul contului 1>0 Krezerve din evaluareG dac n anii precedeni am nregistrat o cretere de valoare sau n contul A:1 Kc%eltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixeG dac nu am avut anterior o cretere de valoare $nregistrarea ieirii din gestiune se face diferit, n funcie de faptul c sunt amortizate integral sau nu 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri PO&.&. Contabilitatea a tivelor 5i'e orporale $n aceast categorie sunt incluse" terenurile# construciile# instalaiile te%nice i mainile# alte instalaii, utila&e i mobilier# active fixe corporale n curs de execuie -ontabilitatea sintetic a activelor fixe corporale se ine pe categorii, iar cea analitic, pe fiecare obiect de eviden !biectul de eviden este obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele sau accesoriile acestuia, destinat s ndeplineasc n mod independent, n totalitate o funcie distinct PO&.&.&% Teren!ri $nregistrarea la intrarea n patrimoniu se face n funcie de" clasele de calitate# clasele de suprafa# clasele de amplasare i/sau alte criterii legale sau la costul de ac%iziie <erenurile nu se supun amortizrii 8mena&arile terenurilor se amortizeaz <erenurile din domeniul public se inregistreaz in analitic 2111 >1 iar cele din domeniul privat n analitic 2111 >2 Pentru terenurile date n concesiune, inc%iriere sau n folosin gratuit se creeaz analiticele, dupa cum urmeaz" ' 2111 >1 >1 terenuri ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare 1?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 19 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

' 2111 >1 >2 terenuri ce alctuiesc domeniul public aflate n concesiune, n nc%iriere sau n folosin gratuit ' 2111 >2 >2 terenuri ce alctuiesc domeniul privat aflat n administrare ' 2111 >2 >2 terenuri ce alctuiesc domeniul privat aflate n concesiune, n nc%iriere sau n folosin gratuit <erenurile ac%iziionate prin cumprare se nregistreaz se nregistreaz la costul de ac%iziie, iar cele cu titlu gratuit la valoarea de evaluare stabilit de evaluatori autorizai saz de o comisie te%nic stabilita de primar 6a ieire se inregistreaz diferit, n funcie de forma de proprietate .ocumente la inregistrarea intrrii in patrimoniu, prin ac%iziie" ' $nscris n lista de investiie aprobat ca anex la buget, ' 8ct de proprietate ' 8nga&ament bugetar ' 8nga&ament legal# ' *actur ' Proces verbal de recepie# ' acte de intabulare 6a ieire se inregistreaz diferit, n funcie de forma de proprietate 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri PO&.&.&. Contabilitatea a tivelor 5i'e orporale de nat!ra mi@loa elor 5i'e $n aceasta categorie sun incluse" 1 construciile# 2 instalaiile te%nice, mi&loace de transport, animale, plantaii# 3 mobilier, aparatur birotic, sisteme de protecie a valorii umane i materiale i alte active corporale# 4 active fixe corporale n curs Primele trei categorii de active fixe corporale sunt evideniate n contabilitate pe grupe, subgrupe, clase i subclase potrivit K-atalogului privind clasificarea i duratele de normale de funcionare a mi&loacelor fixeG, aprobat prin Cotr)re de 7uvern ;u sunt considerate mi&loace fixe" ' motoarele, aparatele i alte subansambluri ale mi&loacelor fixe procurate n scopul nlocuirii unor componente uzate ale acestora, care nu le ridic parametri te%nici i de performan# ' sculele, dispozitivele i instrumentele ce se folosesc la fabricarea unor produse sau la executarea unor comenzi, indiferent de valoarea lor sau de durata de funcionare# ' construciile i instalaiile provizorii# ' animalele care nu ndeplinesc condiiile de animale adulte# ' pdurile# ' ec%ipamentul sportiv i de lucru, indiferent de valoare i de durata de utilizare $nregistrarea la intrarea +valoarea de intrare/valoarea contabil,n patrimoniu se face " la costul de ac%iziie, dac au fost ac%iziionate de la teri# -ostul de ac%iziie cuprinde preul de cumprare al bunului# la care se adaug costul transportului, alte taxe nedeductibile i c%eltuielile efectuate p)n la punerea n funciune a bunului# 19

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

la cost de producie, dac au fost obinute n regie proprie# 1eprezint toate c%eltuielile efectuate pentru realizarea investiiei, inclusiv c%eltuielile cu manopera la valoarea &ust, dac au fost primite cu titlu gratuit, sunt plus la inventar, sunt obinute prin dezmembrarea altor mi&loace fixe, sunt constatate lips la inventar ;u sunt incluse n valoarea activelor fixe corporale c%eltuielile de ntreinere i cele cu reparaiile capitale efectuate pentru acele active care aparin -omunei 8ceste c%eltuieli sunt recunoscute drept c%eltuieli ale perioadei i se nregistreaz n perioada n care au fost executate 8ctivele fixe corporale se regsesc n planul de conturi n grupa active fixe corporale i sunt nregistrate in conturi sintetice de gradul $ i $$ i analitice + vezi anexa 2 , 8ctivele fixe corporale din domeniul public pot fi dob)ndite pe urmtoarele ci" ' pe cale natural# ' prin ac%iziii publice# ' prin expropriere pentru cauze de utilitate public# ' prin acte de donaie#prin alte moduri stabilite de lege" 8ctivele fixe corporale din domeniul privat pot fi dob)ndite pe urmtoarele ci" ' prin ac%iziie# ' subvenii, transfer, plusuri la inventar, dezmembrri, donaii, dotare# ' prin investiii# ' prin leasing# ' prin nc%iriere $nregistrarea n contabilitate se face diferit Hn funcie de modul de intrare a acestora, precum i de faptul dac sunt sau nu amortizabile !peraiile care reflect intrarea sau ieirea de active fixe corporale din domeniul public implic utilizarea contului corespondent 1>3 K *ondul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al -omuneiG !peraiile care reflect intrarea sau ieirea de active fixe corporale din domeniul privat, neamortizabile implic utilizarea contului corespondent 1>4 K *ondul bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al -omuneiG 4odernizrile reprezint lucrri de mbuntire a activelor fixe corporale care determin creterea parametrilor te%nici, te%nologici i de exploatare i cresc valoarea activului Baloarea acestor lucrri se amortizeaz pe durata de utilizare rmas 6a stabilirea duratei se ia n calcul limita maxim de ani 4odernizarea se nregistreaz astfel" O ca o intrare de active fixe corporale, concomitent cu o cretere de c%eltuieli de capital i datorii, dac este vorba de active fixe neamortizabile# O ca o intrare de active fixe corporale i datorii, dac este vorba de active fixe amortizabile 6a activele fixe corporale amortizabile se aplic amortizarea" liniar -ota de amortizare anual N 1>>/ nr ani via util -ota de amortizare lunar N cota de amortizare anual/12 Baloarea amortizabil anual N valoarea de intrare/nr ani via util Baloarea amortizabil lunar N Baloarea amortizabil anual /12 8mortizarea reprezint o c%eltuial i se nregistreaz la titlul ?> K-%eltuieli de capitalG 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri 1:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 2> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

PO&(& Contabilitatea rean#elor 9i datoriilor Contabilitate ter#ilor asigur eviden datoriilor i creanelor privind" furnizorii# clienii# personalul# bugetul statului# bugetele locale# bugetul asigurrilor de stat# decontrile referitoare la fondurile nerambursabile primite de la -omunitatea 5uropean# debitorii i creditorii diveri# creane bugetare i creditori bugetari# decontrile ntre instituiile publice, eviden operaiilor ce necesit clarificri ulterioare# alte decontri $nregistrarea n contabilitate a creanelor i datoriilor se realizeaz la valoarea nominal -reanele i datoriile n devize se nregistreaz n contabilitate at)t n lei, la cursul de sc%imb n vigoare la data efecturii operaiunilor, c)t i de devize Rela#iile de de ontare ! 5!rni)orii sunt generate n principal de" cumprrile de active fixe, circulante materiale +materiale consumabile, obiecte de inventar, mrfuri i produse, lucrri executate i servicii prestate# avansurile acordate furnizorilor# efecte comerciale utilizate pentru ac%itarea total sau parial a datoriilor fa de acetia 5videna analitic se organizeaz pe categorii de datorii, pe fiecare persoan fizic sau &uridic 3e delimiteaz i se nregistreaz distinct datoriile cu termen de decontare sub un an de cele cu termene de plat peste un an .atoriile comerciale se evideniaz n contabilitate cu a&utorul contului 4>1 K*urnizoriG i 4>4 Kfurnizori de active fixeG 5videna avansurilor acordate furnizorilor se realizeaz cu a&utorul contului 4>:GfurnizoriG 3oldul su reprezint avansuri acordate, nedecontate nc Eviden#a de ont-rilor ! lien#ii pentru produsele v)ndute, lucrrile executate, serviciile prestate, facturate, precum i materialele v)ndute n condiiile reglementrilor legale n vigoare se realizeaz cu a&utorul contului 411G-lieniG -ontabilitatea analitic a clienilor se ine pe fiecare client, iar n cadrul acestora pe termene de ncasare" sub un an i peste un an $n contul 41: Kclieni ( debitoriG se ine evidena avansurilor ncasate de la clieni i nedecontate Contabilitatea 6elt!ielilor ! per4onal!l reflect drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, ndemnizaiile pentru concediile de odi%n precum i cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii i alte drepturi n bani i/sau natur datorate personalului pentru munca prestat $n categoria decontrilor cu personalul sunt cuprinse i a&utoarele materiale i de protecie social .ocumentul pe baz cruia se fac nregistrrile este statul de plat =n exemplar din statul de plat se ar%iveaz la contabilitate 2>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 21 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

-reanele bugetare se evideniaz pe seama declaraiilor fiscale depuse de persoane fizice sau &uridice, 5videna analitic se ine pe tipuri de impozite i pe pltitori pe structura clasificaiei bugetare 1aportarea creanelor i datoriilor n bilan se realizeaz n raport de " natura i lic%iditatea creanelor# natura i exigibilitatea datoriilor Contabilitatea de ont-rilor >ntre e'er i#iile 5inan iare -%eltuielile sau veniturile care apar in cursul unui exerciiu financiar, dar privesc activitatea exerciiilor viitoare, trebuie separate, respectiv delimitate de c%eltuielile exerciiului n curs 8ceste delimitri se realizeaz cu conturile de regularizare 4?1 Kc%eltuieli nregistrate n avansG, 4?2 Kvenituri nregistrate n avansG, 4?3 Kdecontri din operaiuni n curs de clarificare Contabilitatea de ont-rilor$ pentru finanarea instituiilor subordonate, adic a ordonatorilor secundari i teriari,cu sumele aprobate prin bugetul de venituri i c%eltuieli, se utilizeaz conturile de decontri !peraiunile se nregistreaz reciproc i n aceeai perioad de gestiune, at)t n contabilitatea instituiei debitoare, c)t i a celei creditoare aparin)nd aceluiai ordonator principal de credite Pentru eviden relaiilor de decontare dintre cele trei categorii de ordonatori de credite, se utilizeaz conturile din grupa 49 K.5-!;<D1$G 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri PO&3 Contabilitatea 6elt!ielilor .up natura activitii i destinaia c%eltuielilor , acestea sunt grupate astfel" P C6elt!ieli opera#ionale care cuprind c%eltuieli privind" ' stocurile# ' lucrri i servicii executate de teri# ' impozite, taxe i alte vrsminte asimilate# ' personalul# ' o parte din c%eltuielile de capital care se refer la amortizare, ac%iziia de active fixe corporale i necorporale neamortizabile ' alte c%eltuieli H C6elt!ieli 5inan iare are !prind$ ' pierderi din creane# ' diferene de curs valutar, determinate de reevaluarea disponibilitilor bneti # ' c%eltuieli determinate de diferenele din reevaluare a dob)nzilor i a diferenelor nefavorabile de curs aferente dob)nzilor# ' c%eltuielile cu dob)nzile pltite pentru mprumuturile contractate# ' dob)nzi de transferat -omunitii 5uropene din programele cu finanare nerambursabil i alte pierderi legate de aceste programe# ' alte c%eltuieli financiare P C6elt!ieli e'traordinare PAlte 6elt!ieli 5inan#ate de la b!"et 21

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 22 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

' ' '

c%eltuieli efectuate din resurse bugetare provenite din subvenii de la buget, transferuri consolidabile, transferuri neconsolidabile# c%eltuieli privind mprumuturile acordate# c%eltuieli privind rambursrile de credite

D!p- la4i5i a#ia e onomi - 6elt!ielile se clasific n " ' c%eltuieli curente# ' c%eltuieli de capital# ' operaiuni financiare# ' rezerve, excedent/deficit C6elt!ielile !rente se grupeaz pe titluri" P titlul $ ( -%eltuieli salariale care cuprind c%eltuielile cu salariile, defalcate pe salarii n bani i natur, iar la r)ndul lor, n salarii de baz, salarii de merit, indemnizaii de conducere, spor de vec%ime, contribuii aferente salariilor, sume destinate deplasrilor# tic%etele de mas P titlul $$ ( 2unuri i servicii, care cuprind c%eltuielile cu rec%izitele, cu %rana, cu medicamentele, cu furniturile de birou, carburani, combustibili, energie, cu obiectele de inventar, cu lucrrile i serviciile executate de teri# P titlul $$$ ( .ob)nzi care se refer la dob)nzile i comisioanele aferente datoriei publice P titlul $B ( 3ubvenii, care cuprind alocaiile de la buget acordate instituiilor publice P titlul B ' *onduri de rezerv, care cuprind fondurile aflate la dispoziia autoritilor locale n vederea utilizrii, conform dispoziiilor legale# P titlul B$ i B$$ ' <ransferuri , care cuprind transferurile dintre diverse bugete, i reprezint transferuri consolidabile i neconsolidabile care cuprind burse, a&utoare sociale, contribuii i pli la diverse programe, i transferurile curente# titlul B$$$ ' 8sisten social, care se refer la c%eltuieli legate de asigurri i de asisten social C6elt!ielile de apital care cuprind" P titlul $Q unde se reflect c%eltuielile cu investiiile, precum i c%eltuielile cu reparaiile capitale aferente activelor fixe corporale Ptitlul Q ( 3tocuri, care cuprinde fondul de rezerv i mobilizare Opera#i!nile 5inan iareD >n are apar !rm-toarele 6elt!ieli$ P titlul Q$ ( Hmprumuturi acordate, care reflect c%eltuielile cu mprumuturile acordate pentru nfiinarea unor instituii, servicii publice P titlul Q$$ ' 1ambursri de credite, pli de dob)nzi i comisioane la credite 22

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 23 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Contabilitatea 6elt!ielilor b!"etare va 5i or"ani)at- pe ont!ri 4inteti e 9i analiti e are 4- re5le te a e4te ate"orii de 6elt!ieli& Contabilitatea analiti - a 6elt!ielilor 4e #ine pe 4tr! t!ra la4i5i a#iei b!"etare& Str! t!ra !n!i ont de 6elt!ieli va !prinde$ %& 4imbol!l ont!l!iD din plan!l de ont!riA .& apitol!lA (& 4!r4a de 5inan#areD re4pe tiv $b!"et lo alD venit!ri proprii 9i 4!bven#iiD alte 4!r4e 3& 4!b apitol!lA 8& titl!lA ;& arti ol!lA <& alineat!lA ,& para"ra5!l -%eltuielile bugetare pot fi anga&ate i efectuate numai dac au baz legal Pentru efectuarea propriu'zis a c%eltuielilor trebuie parcurse fazele de "anga&are, lic%idare, ordonanare i plat prevzute de !4*P nr 1?:2/2>>2 .ocumentele care privesc c%eltuielile bugetare vor fi supuse vizei de control financiar preventiv propriu Contabilitatea de an"a@amente$ evideniaz tranzaciile i alte evenimente n momentul n care se produc i nu pe msur ce numerarul sau ec%ivalentul su este ncasat sau pltit,, i sunt nregistrate n evidenele contabile i raportrile financiare ale perioadei aferente Potrivit contabilitii de anga&amente , c%eltuielile se vor recunoate n contabilitate n momentul astfel" pentru bunurile ac%iziionate ( n momentul transferului dreptului de proprietate# pentru serviciile primite ' n momentul nc%eierii prestaiei# pentru consumul propriu ( n momentul n care se desfoar efectiv consumul# salariile i indemnizaiile brute ' n cursul perioadei pentru care s'a efectuat prestaia# primele i alte pli excepionale ' n momentul n care trebuie pltite# contribuiile sociale efective n sarcina anga&atorului ' n momentul n care sunt recunoscute i salariile anga&ailor# costurile cu dob)nzile ( n perioada n care sunt datorate, conform contractului, i nu n perioada n care sunt pltite# c%eltuielile cu transferurile neconsolidabile se recunosc la instituia care transfer fondurile# c%eltuielile de capital privind amortizrile ( lunar, pe parcursul duratei de via utile a activului fix 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri PO&8& Contabilitatea venit!rilor 9i 5inan#-rilor PO&8&%& Contabilitatea venit!rilor

23

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 24 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Beniturile, potrivit contabilitii de anga&amente, reprezint impozite, taxe, contribuii i alte sume de ncasat, potrivit legii, precum i preul bunurilor v)ndute i serviciile prestate, dup caz, aferente unei perioade de timp Beniturile sunt organizate n contabilitate n concordan cu principiul contabilitii de anga&amente -onform anga&amentelor pe anga&amente efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c)nd tranzaciile i evenimentele se produc + i nu pe msura ce numerarul sau ec%ivalentul este ncasat sau pltit , i sunt nregistrate n evidenele contabile i raportate n situaiile financiare ale perioadelor aferente 8cest mod de reflectare a veniturilor n contabilitate permite utilizatorilor de informaii contabile cunoaterea at)t a veniturilor ce au fost de&a ncasate, c)t i a creanelor instituiei ce au fost ncasate, permi)nd cunoaterea tuturor resurselor de care dispune comuna Beniturile se nregistreaz n contabilitate pe baza documentelor care atest crearea dreptului de crean" declaraia fiscal sau procesul verbal ' ntiinare de plat# facturi# c%itane# ordine de plat# extrase de cont# documente legale" comunicri de la organele abilitate s repartizeze sume din bugetul de stat i cote defalcate din bugetul de stat + -onsiliul &udetean, .7*P, -ontabilitatea veniturilor este condus pe feluri de venituri, grupate dup natura lor n 3 categorii" %& 0enit!ri opera#ionale care reprezint" ' venituri din activiti economice# ' venituri din alte activiti operaionale# ' venituri ale bugetului local reprezentate de impozite, taxe, vrsminte i asimilate acestora + veniturile fiscale, ' alte venituri stabilite de lege de natura veniturilor operaionale .& 0enit!ri 5inan iare sunt venituri obinute din activitatea financiar, (& 0enit!ri e'traordinare cuprind veniturile obinute din activitatea extraordinar .e regul aici se cuprind veniturile din despgubirile din asigurri, precum i cele ce provin din valorificarea unor bunuri ale statului 0enit!rile 5i4 ale 4a! b!"etare 4!nt re4!r4e ale b!"et!l!i lo al& 5ste obligatoriu ca aceste venituri s fie nregistrate la capitolele i subcapitolele de venituri stabilite prin clasificaia bugetar 5videna veniturilor se ine pe creditul conturilor din clasa ?, pe conturi sintetice de gradul $ i $$ i pe analitice 4a&orrile de nt)rziere + accesoriile fiscale, generate de plata cu nt)rziere a veniturilor fiscale se nregistreaz n aceleai conturi de venituri ca i creana principal + principul" ma&orrile urmeaz sursa, Beniturile realizate pe parcursul lunii se repartizeaz asupra contului de rezultate patrimoniale 6a sf)ritul perioadei, conturile de venituri se nc%id prin contul 121 K1ezultatul patrimonial 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri PO&8&. 2inan#-riD 4!bven#ii D tran45er!riD alo a#ii b!"etare ! de4tina#ie 4pe ial24

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 20 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

*inanarea primriei i a instituiilor publice se realizeaz prin pl-#i nete de a4- care cuprind totalitatea operaiunilor prin care trezoreriile elibereaz numerar instituiei sau plile prin virament efectuate de trezorerie n numele instituiei 5videnierea n contabilitate a finanrilor pentru plile de cas se utilizeaz contul ??>2 Kfinanare de la bugetul localG, conturile de fonduri speciale i n conturile de venituri din fonduri speciale -onturile de finanri se debiteaz la sf)ritul anului, prin creditul contului 121 K1ezultatul patrimonial care preia plile efectuate n cursul anului din finanri de la buget -reditele desc%ise pe seama ordonatorilor principali de credite se evideniaz n conturile din clasa 9, conturi speciale, n afara bilanului -ontabilitatea analitic se ine pe articole i aliniate, n cadrul fiecrui capitol i subcapitol al clasificaiei bugetare 3umele primite din contribuia financiar nerambursabil de la instituiile financiare externe se evideniaz n creditul contului ??4 K*inanare din fonduri externe nerambursabileG -ontul se debiteaz la sf)ritul anului prin creditul conturilor 012Gconturi la bnciG 010 K.isponibil din fonduri externeG 121 K1ezultatul patrimonialG 6a nivelul comunei se constituie o serie de fonduri n afara bugetului local" taxe speciale# sume reprezent)nd amortizarea activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local# fondul de risc # fondul de rulment 8ceste fonduri se evideniaz in contul ??A Kfonduri cu destinaie specialG $n credit se nregistreaz creanele fa de persoanele fizice i &uridice ce au obligaia plii cu sume la aceste fonduri, precum i sumele ncasate direct pentru aceste fonduri -ontul se debiteaz prin creditul contului 121 K1ezultatul patrimonialG 4onografia principalelor operaiuni este prezentat n anexa nr 2 la prezentul manual de proceduri <&%. & Mono"ra5iile ontabile a prin ipalelor opera#i!ni 5inan iar* ontabile 4!nt pre)entate >n ane'a nr&. la pre)ent!l man!al de pro ed!ri& ,& /alan#- ontabil-D 4it!a#ii 5inan iare 9i re"i4tre ontabile ,&% /alanta de veri5i are Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate 4e into me4te balanta 4inteti - de veri5i areD l!narD iar balanele de verificare analitice, cel mai t)rziu la sf)ritul perioadei pentru care se ntocmesc situiile financiare 2alanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica 2alanta de verificare se intocmeste pe baza totalurilor preluate din cartea mare +sa%,, respective din fisele desc%ise distinct pentru fiecare cont sintetic Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se pot intocmi balante de verificare analitice 2alanta de verificare cuprinde pentru toate conturile institutiei cu urmatoarele elemente" simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi, soldurile initiale sau totalul 20

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 2A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, rula&ele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare si creditoare 2alanta de verificare la luna ianuarie se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie din anul precedent 2alanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile sintetice cat si pentru cele analitice# pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor Prin intermediul balantei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice si conturile lor analitice <rimestrial se centralizeaz balanele analitice ale tuturor entitilor publice subordonate consiliului local, fiind documentul de baz n ntocmirea bilanului contabil consolidat al comunei ,&. SITUAIILE 2INANCIARE ,&.&% Str! t!ra 4it!a#iilor 5inan iare7 aprobare 9i raportare Prevederi generale .ocumentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea comunei si a executiei bugetului de venituri si c%eltuieli, sunt situatiile financiare trimestriale si anuale 8cestea se intocmesc conform normelor elaborate de 4inisterul *inantelor Publice $ntocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare, potrivit normelor emise in acest scop de 4inisterul *inantelor Publice +! 4 * nr 1?03/ 2>>4, Primria i instituiile publice din subordinera acesteia care au organizat eviden contabil proprie au obligatia sa prezinte la unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care au desc%ise conturile, bilantul contabil si contul de executie bugetara pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa, a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, care trebuie sa coincida cu cele din conturile corespunzatoare desc%ise la unitatile de trezorerie si contabilitate publica $n caRul n care datele nu corespund se vor face confruntrile i coreciile corespunztoare realitii datelor .e asemenea au obligaia s prezinte la unitatea de trezorerie a statului la care au desc%ise conturile, situaia fluxurilor de trezorerie pentru obinerea vizei privind exactitatea plilor de cas, a soldurilor conturilor de disponibiti, dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiei publice cu cele din contabilitatea unitii de trezorerie a statului 3ituaiile fluxurilor de numerar care nu corespund cu datele din evidena trezoreriei statului se vor restitui instituiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunztoare 5ste interzis s se centralizeze bilanturile si conturile de executie ale institutiilor din subordine fara viza trezoreriei statului -omponenta 3ituatiilor *inanciare 3ituatiile financiare trimestriale si anuale cuprind" a, bilant# b, contul de rezultat patrimonial +situatia veniturilor si c%eltuielilor,# c, situatia fluxurilor de trezorerie# d, situatia modificarilor in structura activelor +capitalurilor,# 2A

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 2? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

e, anexe la situatiile financiare, care includ" politici contabile si note explicative# f, contul de execuie bugetar ,&.&.&% /ilant!l * prevederi "enerale 2ilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv la inc%eierea exercitiului financiar precum si in celelalte situatii prevazute de lege 2ilantul cuprinde elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura si lic%iditate, respectiv natura si exigibilitate 3tructura bilantului nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilant valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent se prezint intr'o coloana separat 5ste obligatorie respectarea numarului de rand inscris in formatul aprobat de 4inisterul *inantelor Publice Str! t!ra /ilant!l!i 8 8ctive a, 8ctive necurente 8ctive fixe necorporale $nstalaii te%nice, mi&loace de trasport, animale, plantaii, mobilier, aparatura birotica i alte active corporale <erenuri i cldiri 8lte active nefinanciare 8ctive financiare -reante +peste un an, <otal active necurente b, 8ctive curente 3tocuri -reante +sub un an, $nvestitii pe termen scurt -onturi la trezorerie i bnci -%eltuieli in avans <otal active curente <otal active 2 .atorii a, .atorii necurente .atorii +peste 1 an, Hmprumuturi pe termen lung Provizioane <otal datorii necurente b, .atorii curente .atorii +sub 1 an, Hmprumuturi pe termen scurt Hmprumuturi pe termen lung ce trebuie pltite n exerciiul curent Benituri in avans Provizioane <otal datorii curente <otal datorii 2?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 29 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

8ctive nete/ -apitaluri proprii N <otal active ( <otal datorii - -apitaluri proprii 1ezerve i fonduri 1ezultatul patrimonial 1ezultatul reportat 4odelul formularului K2ilanG este prezentat n anexa nr 13 la ! 4 * nr 1:1?/ 2>>0 ,&.&.&. Cont!l de re)!ltat patrimonial CSit!atia venit!rilor 4i 6elt!ielilorE Prevederi generale 3ituatia veniturilor si c%eltuielilor prezinta c%eltuielile institutiei publice pe feluri de c%eltuieli, dupa natura sau destinatia lor iar veniturile si finantarile, dupa natura sau sursa lor, indiferent daca veniturile au fost incasate sau c%eltuielile platite -u a&utorul acestei situatii se determina rezultatul patrimonial +economic, al exercitiului, rezultat care exprima performanta financiara a institutiei publice, respectiv excedent sau deficit 3tructura 3ituatiei veniturilor si c%eltuielilor 3ituatia veniturilor si c%eltuielilor 8 a, Benituri operationale +Bo, ' impozite si taxe, contributii de asigurri si alte venituri ale bugetelor ' venituri din activitati economice ' finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala ' alte venituri operationale <otal venituri operationale b, -%eltuieli operationale +-o, ' c%eltuieli cu personalul ' subventii, transferuri ' c%eltuieli privind stocurile, lucrrile i serviciile executate de teri ' c%eltuieli de capital, amortizari si provizioane ' alte c%eltuieli operationale <otal c%eltuieli operationale 5xcedent +deficit, din activitatea operationala ( rezultat din activitatea operaional +18!, N venituri operaionale +Bo, ( c%eltuieli operaionale +-o, 2 a, Benituri financiare +Bf, b, -%eltuieli financiare +-f, 5xcedent +deficit, din activitatea financiara ( rezultat din activitatea financiar +18*, N venituri financiare +Bf, ( c%eltuieli financiare +-f, 5xcedent +deficit, din activitatea curenta N rezultat din activitatea curent +18-, N excedent/deficit din activitatea operationala +5/. 8!, S/' excedent/deficit din activitatea financiara +5/. 8*, 18- N 18! S 18* - a, Benituri extraordinare +Be, b, -%eltuieli extraordinare +-e, 29

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 2: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

5xcedent/deficit din activitatea extraordinara ( rezultat din activitatea extraordinar +185,

1ezultatul patrimonial +economic, al exercitiului +1p, N excedent/deficit din activitatea curenta +5/. 8-,S/' excedent/deficit din activitatea extraordinara +5/. 85, 4odelul formularului K-ontul de rezultat patrimonialG este prezentat in nr 14 la ! 4 * nr 1:1?/ 2>>0, ,&.&.&( Str! t!ra 2l!'!rilor de n!merar prezinta existena i miscarile de numerar divizate in" *luxuri de numerar din activitatea operationala, care prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente" ' $ncasari ' Plati *luxuri de numerar din activitatea de investitii, care prezinta miscarile din trezorerie rezultate din ac%izitiile ori vanzarile de active fixe" ' $ncasari ' Plati *luxuri de numerar din activitatea finanare, care prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi acordate si rambursate, ori alte surse financiare" ' $ncasari ' Plati 4odelul formularului K3ituaia fluxurilor de trezorerieG este prezentat n anex +anexa nr 10 la ! 4 * nr 1:1?/ 2>>0, ,&.&.&3 Sit!atia modi5i arilor in 4tr! t!ra a tivelorI apital!rilor 3ituatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii, influentele rezultate din sc%imbarea politicilor contabile, influentele rezultate in urma reevaluarii activelor, calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile 3ituatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul anului al fiecarui element al conturilor de capital ,&.&.&8& Ane'ele la 4it!atiile 5inan iare 8nexele sunt parte integranta a situatiilor financiare 5le contin" politici contabile si note explicative ;otele explicative furnizeaza informatii suplimentare care nu sunt incorporate in situatiile financiare Tratamente Cpoliti iE ontabile Pentru evaluarea elementelor din bilant, se stabilesc urmatoarele reguli" a, la data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste astfel" ' la cost de ac%izitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros# 2:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 3> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

' la cost de productie pentru bunurile produse in institutie# ' la valoarea &usta pentru bunurile intrate pe alte cai decat ac%izitie sau productie -ostul de ac%izitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, c%eltuielile de transport'aprovizionare si alte c%eltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in gestiune a bunului respectiv 1educerile comerciale si alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de ac%izitie $n contextul prezentelor reglementari, prin valoarea &usta se intelege suma pentru care un activ ar putea fi sc%imbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv b, evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei c, la inc%eierea exercitiului, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare respectiv valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii $n contextul prezentelor reglementari, prin elementele monetare se intelege disponibilitatile banesti, precum si activele/ datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile d, la data iesirii din unitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor contabila sau la costul mediu ponderat in cazul in care se utilizeaza aceasta metoda Note e'pli ative Prevederi generale ;otele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute ;otele explicative se prezinta sistematic Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele explicative ;otele explicative la situatiile financiare trebuie sa includa cel putin informatiile cerute de aceasta sectiune, precum si alte informatii cerute de prezentele reglementari -omparabilitatea informatiilor Pentru elementele prezentate in notele explicative, se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui precedent =rmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere" a, numele persoanei &uridice care face raportatea# b, faptul ca situatiile financiare sunt proprii acesteia# c, data la care s'au inc%eiat sau perioada la care se refera situatiile financiare# d, moneda in care sunt intocmite situatiile financiare# e, exprimarea cifrelor incluse in raportare +lei, -orectarea erorilor contabile 5ventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare, vor fi corectate in anul in care acestea se constata, potrivit reglementarilor contabile date in aplicarea legii

3>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 31 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

5rorile contabile pot sa apara ca urmare a unui calcul gresit, al aplicarii gresite a metodelor contabile, al interpretarii gresite a evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor -orectarea unei asemenea erori aferente perioadei anterioare poate fi efectuata pe seama rezultatului perioadei curente Evenimente !lterioare datei bilant!l!i 5venimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, atat favorabile cat si nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare sunt aprobate in vederea depunerii Pot fi identificate doua situatii" a, persoanele &uridice pot obtine informatii suplimentare fata de cele existente la data bilantului, pentru evenimente care avusesera de&a loc la data bilantului .aca informatiile suplimentare conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri si c%eltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele se vor efectua aceste inregistrari# b, persoanele &uridice pot obtine informatii pentru evenimente petrecute ulterior datei situatiilor financiare, dar a caror prezentare este necesara pentru utilizatorii de informatii $n aceasta situatie, informatiile respective se prezinta in note explicative, fara efectuarea unor inregistrari in contabilitate 8tunci cand evenimentele au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o institutie publica trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de evenimente" a, natura evenimentului# si, b, o estimare a efectului financiar sau o prezentare conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta Relatia dintre di5erite elemente $n cazul in care un element de activ sau o datorie este in relatie cu cel putin doua elemente bilantiere, relatia sa cu aceste elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca prezentarea este necesara pentru intelegerea situatiilor financiare ,&.&.&8& =nto mirea ont!l!i de e'e !#ie la in4tit!#iile p!bli e -onform 6egii 2?3/2>>A privind finanele publice locale ordonatorii principali de credite ntocmesc i prezint spre aprobare consiliilor locale, p)n la data de 31 mai a anului urmtor, conturile anuale de execuie a bugetelor, n structura urmtoare" a, la venituri" prevederi bugetare iniiale# prevederi bugetare definitive# ncasri realizate# b, la c%eltuieli" credite bugetare iniiale# credite bugetare definitive# pli efectuate Hn conformitate cu prevederile ! 4 * nr 1:1?/ 2>>0 contul de execuie bugetar va cuprinde toate operaiunile financiare din timpul exerciiului financiar cu privire la veniturile ncasate i plile efectuate, n structura n care a fost aprobat bugetul, i care trebuie s conin" a, informaiil privind veniturile" ' prevederi bugetare iniiale, prevederi bugetare definitive ' drepturi constatate ' ncasri realizate ' drepturi constatate de ncasat 31

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 32 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

b, informaii privind c%eltuielile" ' credite bugetare iniiale, credite bugetare definitive ' anga&amente bugetare ' anga&amente legale ' pli efectuate ' anga&amente legale de pltit ' c%eltuieli efective +costuri, consumuri de resurse, c, informaii privind rezultatul execuiei bugetare +ncasri realizate minus pli efectuate, 4odelul formularului K-ont de execuieG pentru veniturile bugetului instituiei publice este prezentat n anex +anexa nr 1A la ! 4 * nr 1:1?/ 2>>0, 4odelul formularului K-ont de execuieG pentru c%eltuielile bugetului instituiei publice este prezentat n anex +anexa nr 1? la ! 4 * nr 1:1?/ 2>>0, Pentru institutiile publice finantate integral din bugetul local, veniturile incasate se preiau din rula&ul debitor al contului 0211 G.isponibil al bugetului local la trezoreria statuluiG, pe structura clasificatiei bugetare $nformatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 GBeniturile bugetelor localeG -%eltuielile platite se preiau din rula&ul creditor al contului ??>2 G*inantarea din bugetG ( reprezentand plati nete de casa, pe structura clasificatiei bugetare $nformatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 24 F-%eltuielile bugetelor localeG# Pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii, contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 0A> G.isponibil al institutiilor publice finantate din venituri propriiG, pe structura clasificatiei bugetare $nformatiile trebuie sa corespunda cu cele din conturile desc%ise in trezorerie Pentru institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii, contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 0A1 G.isponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventiiG, pe structura clasificatiei bugetare $nformatiile trebuie sa corespunda cu cele din conturile desc%ise in trezorerie Pentru alte surse de finantare ca de exemplu" fonduri externe nerambursabile, credite externe, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala, contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din rula&ele debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile desc%ise in trezorerie ,&( Re"i4trele de ontabilitate 1egistrele de contabilitate obligatorii sunt" Re"i4tr!l*@!rnalD Re"i4tr!l*inventar 4i Cartea mare& $ntocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de 4inisterul *inantelor Publice 8cestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate Re"i4tr!l*@!rnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in mod cronologic, operatiunile economico'financiare prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate 1egistrul'&urnal se intocmeste de primrie i de fiecare institutie subordonat, cu contabilitate proprie, zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea cronologica, fara stersaturi si 32

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 33 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii 3e intocmeste intr'un singur exemplar 1egistrul se numerotateaz, snuruiete, parafeaz i se nregistreaz n evidena unitii Hn condiiile conducerii contabilitii cu a&utorul sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor, fiecare operaiune economico'financiar se va nregistra prin articole contabile, n mod cronologic, dup data de ntocmire sau de intrare a documentelor n unitate Hn aceast situaie 1egistrul'&urnal se editeaz lunar, iar paginile vor fi numerotate pe msura editrii lor i se vor semna, ndosaria, numerota i ar%iva Re"i4tr!l*inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate potrivit legii. 1egistrul'inventar se intocmeste la infiintarea institutiei, anual la inc%iderea exercitiului, cu ocazia incetarii activitatii precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic, fara stersaturi si spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si in procesele'verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ si de pasiv prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi 3e intocmeste intr'un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii Hn acest registru se nscriu, sub form recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor, suficient de detaliate pentru a putea &ustifica coninutul fiecrui post al bilanului 1egistrul' inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv 5lementele de activ i de pasiv nscrise n 1egistrul'$nventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care &ustific coninutul acestora Hn cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n 1egistrul'inventar se nregistreaz soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug rula&ele intrrilor i se scad rula&ele ieirilor de la data inventarierii p)n la data nc%eierii execiiului Re"i4tr!l JCartea mareFeste un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat 8cesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rula&ul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a contului curent 1egistrul -artea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat in unitate -artea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare 1egistrul -artea mare poate fi inlocuit cu *isa de cont pentru operatiuni diverse 2orma de inre"i4trare JMae4tr!*4a6G 1egistrul -artea mare serveste la tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare 6a institutiile publice se folosete forma de inregistrare in contabilitate Fmaestru'sa% simplificatG $n acest caz, contabilitatea sintetica se tine pe F*ise de cont pentru operatii diverseG, desc%ise pentru fiecare cont sintetic 5videnta analitica a creditelor bugetare, platilor de casa si a c%eltuielilor efective se tine cu a&utorul F*isei pentru operatii bugetareG *ormularul I*isa pentru operatii bugetareI serveste ca document pentru evidenta analitica astfel" la institutiile publice finantate de la buget' pentru evidenta creditelor bugetare aprobate, a platilor de casa si a c%eltuielilor efective, iar la institutiile publice finantate din venituri proprii 33

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 34 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

sau venituri proprii si subventii ' pentru evidenta prevederilor din bugetul aprobat, a platilor de casa si a c%eltuielilor efective B& KALOPL 7 An"a@areD li 6idareD oodonan#areD plat8sigur" ' aplicarea unitara a prevederilor legale cu privire la parcurgerea fazelor de executie a unei c%eltuieli bugetare" anga&are, lic%idare, ordonantare si plata# ' sa intareasca disciplina in institutiile publice prin anga&area, ordonantarea si plata de c%eltuieli in limita creditelor bugetare aprobate# ' sa creasca responsabilitatea ordonatorilor de credite in utilizarea cu eficienta a fondurilor publice# ' sa preintampine aplicarea de catre organele abilitate de prevederile legii cu privire la sanctionarea ordonatorilor de credite care anga&eaza c%eltuieli peste nivelul maxim al creditelor bugetare aprobate 4odelele i responsabilitile sunt prevzute n anexa nr 3a, 3b, 3c,3d, la prezentul 4anual de proceduri 6ista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei, sau dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale .ata" 3emntura 8probat Berificat 5laborat P1$481

34

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 30 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

APRO/AT ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ANEMA .

MONO:RA2IA PRI0IND =NRE:ISTRRILE =N CONTA/ILITATE A PRINCIPALELOR OPERAIUNI


Nr& rt& E'pli a#ii Contabilitatea apital!rilor in4tit!#iilor p!bli e -onstituirea fondului la intrarea n gestiune a activelor fixe din domeniul public al comunei Debit 2111 I<erenuriI 2112 I8mena&ri la terenuriI 212 I-onstruciiI 213 I$nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaiiI 214 I4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleI Credit 1>3 Kfondul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al comuneiG

-onstituirea fondului la intrarea n gestiune a activelor fixe din domeniul privat al comunei neamortizabile

2111 1>4 I<erenuriI Kfondul 2112 bunurilor ce I8mena&ri la terenuriI alctuiesc 30

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 3A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

212 I-onstruciiI 213 I$nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaiiI 214 I4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleI .iminuarea fondului la iesirea din gestiune a 1>3 activelor fixe din domeniul public Kfondul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al comuneiG

domeniul privat al comuneiG

2111 I<erenuriI 2112 I8mena&ri la terenuriI 212 I-onstruciiI 213 I$nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de 3A

.iminuarea fondului la iesirea din gestiune a 1>4 activelor fixe din domeniul privat, Kfondul neamortizabile bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al comuneiG

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 3? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG .eterminarea rezultatului patrimonial ' cu totalitatea c%eltuielilor anga&ate de instituie ' cu totalitatea veniturilor nregistrate 1eportarea rezultatului patrimonial, dup nc%iderea exerciiului ' dac s'a nregistrat excedent 121 U rezultatul patrimonial T V clasa ? xx xx xx U venituri T V clasa A xx xx xx xx xx xx xx U -%eltuieli T 121 U rezultatul patrimonial T

121 11? U rezultatul Frezultatul reportatG patrimonial T ' dac s'a nregistrat deficit 11? 121 Frezultatul reportatG U rezultatul patrimonial T $nregistrarea unui deficit precedent 11? 121 Frezultatul reportatG U rezultatul patrimonial T $nregistrarea stocurilor de obiecte de inventar 11? 3>3 degradate in anii precedeni Frezultatul reportatG Fobiecte de inventarG $nregistrare creane nesolvabile din anii 11? 4A1 precedeni Frezultatul reportatG Fdebitori diveriG 4A4 Fcreane ale bugetului localG Baloarea avansurilor acordate n anul 11? 429 precedent i &ustificate n anul curent Frezultatul reportatG Falte datorii i creane n legtur cu personalulG 4a&orarea fondului de rulment 121 131 U rezultatul Ffond de rulmentG patrimonial T Wi concomitent" 022 0212 3?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 39 din 34

Cod$ P&O& +,
Fdisponibil din fondul de rulment al bugetului localG 411 U clieni T

E'emplar nr&$ %

-onstituirea fondului de amortizare pentru serviciile publice

$nc%iderea contului de c%eltuieli cu 134 amortizarea U fond de amorti aferenta activelor fixe deinute de serviciile zare aferent publice de interes local T activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local T

Frezultatul execuiei bugetare din anul curentG 134 U fond de amortizare aferent activelor fixe deinute de serviciile publice de interes local T A91xx xx xx xx ?1 >1 >1 Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere construciiG A91xx xx xx xx ?1 >1 >2 Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere ( maini ec%ipamente, mi&loace de transportG A91xx xx xx xx ?1 >1 >3 Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere (mobilier, aparatur de birotic i alte active fixe corporaleG A91xx xx xx xx ?1 >1 3> Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, 39

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 3: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

-onstituirea fondului de risc pentru garantarea 000 imprumuturilor disponibil al fondului de risc T $nregistrarea primirii unui credit 01A 1A2 U disponibil din U imprumuturiinterne mprumuturicontractate i externe contractate sau garantate de de autoritile autoritatea public administraiei local T locale T 8cordarea de avansuri din contul de imprumut 232 1A2 +n cazul creditelor furnizor, U avansuri acordate U imprumuturi pentru active interne i externe fixe corporabile T contractate de autoritile admi' nistraiei locale T $nregistrarea c%eluielii cu dob)nda scadent AAAxx xx xx xx 1A92 3> >1 >1 U dob)nzi aferente U c%eltuieli cu mprumuturilor dob)nzile aferente interne i externe datoriei publice interne contractate sau directeT garantate de AAAxx xx xx xx autoritile admi' 3> >1 >2 nistraiei locale T U c%eltuieli cu dob)nzile aferente datoriei publice interne garantateT AAAxx xx xx xx 3> >2 >2 U c%eltuieli cu dob)nzile aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de crediteT Plata dob)nzilor 1A92 U dob)nzi aferente mprumuturilor ??>2 U finnaare de la bugetul 3:

provizioanele i a&ustrile pentru depreciere ( alte active fixe corporale reparaii capitale,G 130 U fondul de risc T

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 4> din 34

Cod$ P&O& +,
interne i externe contractate sau garantate de autoritile admi' nistraiei locale T

E'emplar nr&$ %

local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii T 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din veni' turi proprii i subvenii T

Plata ratelor la credit

1A2 ??>2 U imprumuturi interne U finnaare de la i externe contractate bugetul de autoritile local T administraiei locale T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii T 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din veni' turi proprii i subvenii T 21 U imobilizri corporale T

-ontract de leasing

1A? U 8lte mprumuturi i datorii asimilate T ' inregistrarea dob)nzii, dac este menionat 4?1 1A92 n sum absolut in contract U c%eltuieli n avans T U dob)nzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate sau garantate de autoritile admi' nistraiei locale T ' inregistrarea c%eltuielii cu dob)nda, pe baza AAAxx xx xx xx 1A92 facturii, n cazul in care dob)nda nu 3> >1 >1 U dob)nzi aferente este prevzut n sum fix n contract U c%eltuieli cu mprumuturilor dob)nzile aferente interne i externe 4>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 41 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

datoriei publice interne contractate sau directeT garantate de AAAxx xx xx xx autoritile admi' 3> >1 >2 nistraiei locale T U c%eltuieli cu dob)nzile aferente datoriei publice interne garantateT AAAxx xx xx xx 3> >2 >2 U c%eltuieli cu dob)nzile aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de crediteT ' inregistrarea c%eltuielii cu dob)nda, pe baza AAAxx xx xx xx facturii, n cazul in care dob)nda este 3> >1 >1 prevzut n sum fix n contract U c%eltuieli cu dob)nzile aferente datoriei publice interne directeT AAAxx xx xx xx 3> >1 >2 U c%eltuieli cu dob)nzile aferente datoriei publice interne garantateT AAAxx xx xx xx 3> >2 >2 U c%eltuieli cu dob)nzile aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de crediteT ' plata dob)nzii 1A92 U dob)nzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate sau garantate de autoritile admi' nistraiei locale T ??>2 U finanare de la bugetul local T/ 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii T 41 4?1 U c%eltuieli n avans T

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 42 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din veni' turi proprii i subvenii T 0A2 U disponibil al activitilor finanate din veni' turi propriiT ' plata ratelor de leasing 1A? ??>2 U 8lte mprumuturi i U finanare de datorii asimilate T la bugetul local T/ 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii T 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din veni' turi proprii i subvenii T 0A2 U disponibil al activitilor finanate din veni' turi propriiT 4>4 U furnizori de active fixe T ?A0 U venituri din diferene de curs valutar T AA0xx xx xx xx xx xx 4>4 xx U furnizori de active Uc%eltuieli din fixe T diferene de curs valutar T

' inregistrarea diferenei favorabile la cursul valutar ' inregistrarea diferenei favorabile la cursul valutar

CONTA/ILITATEA ACTI0ELOR 2IME Contabilitatea a tivelor 5i'e ne orporale amorti)abile 42

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 43 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

1 2

8c%iziionare program informatic

2>9 Kalte active fixe necorporaleG $ntrare activ fix necorporal cu titlu gratuit 2> +donaii, transfer, redistribuiri ntre Kactive fixe uniti,constatare plus la inventar, necorporaleG $nregistrarea amortizrii A91xx xx xx xx ?1 >1 >1 Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere ( construciiG A91xx xx xx xx ?1 >1 >2 Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere ( maini ec%ipamente, mi&loace de transportG A91xx xx xx xx ?1 >1 >3 Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere ( mobilier, aparatur de birotic i alte active fixe corporaleG

4>4 Kfurnizori de active fixeG ??: Kvenituri din bunuri i servicii cu titlu gratuitG 29>9 Kamortizarea activelor fixe necorporaleG

43

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 44 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

4 0 A

II/ 1

A91xx xx xx xx ?1 >1 3> Kc%eltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a&ustrile pentru depreciere ( alte active fixe corporale reparaii capitale,G $nregistrarea creterii de valoare a 2>9 programelor informatice n urma Kalte active fixe reevalurii necorporaleG $nregistrarea descreterii de valoare a 1>0 programelor informatice n urma Krezerve din reevalurii reevaluareG <ransferul diferenelor din reevaluare, A:1 concomitent cu nregistrarea descreterii de Kc%eltuieli valoare, n condiiile in care n anii precedeni extraordinare din nu am nregistrat creteri de valoare operaiuni cu active fixe necorporaleG $eirea din gestiune a programelor informatice 29>9 complet amortizate Kamortizarea activelor fixe necorporaleG $eirea din gestiune a programelor informatice V incomplet amortizate 29>9 Kamortizarea activelor fixe necorporaleG A:1 Kc%eltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe necorporaleG Contabilitatea a tivelor 5i'e orporale din domeni!l p!bli $nregistrarea intrrii in gestiune a activelor 2111 fixe F<erenuriG

1>0 Krezerve din reevaluareG 2>9 Kalte active fixe necorporaleG 1>0 Krezerve din reevaluareG

2>9 Kalte active fixe necorporaleG 2>9 Kalte active fixe necorporaleG

1>3 Kfondul 44

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 40 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

2112 bunurilor ce F8mena&ri la terenuriG alctuiesc 212 domeniul public F-onstruciiG al comuneiG 213 F$nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaiiG 214 F4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 2 $nregistrarea intrrii in gestiune n cazul ac%iziionrii de la teri 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 9i on omitent $ A92xx xx xx xx ?> >1 >1 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ' construciiG 1>3 Kfondul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al comuneiG

4>4 Kfurnizori de active fixe

40

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 4A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

A92xx xx xx xx ?> >1 >2 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ( maini, ec%ipamente, mi&loace de transportG A92xx xx xx xx ?> >1 >3 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ( mobilier, aparatur de birotic i alte active fixe corporale G 3 8ctive fixe din domeniul public n curs de execuie " ' *acturate de furnizori 231 U investiii n curs de execuie T 232 U 8vansuri acordate pentru active fixe corporabile T 4>4 Kfurnizori de active fixeG ??>2 U finantare de la bugetul local T 012 U conturi labnci T 041 U 8creditive T 00> U .isponibildin fonduri cu destinaie special 001 U .isponibildin alocaii bugetare cu destinaie special

' avansuri acordate furnizrilor

'decontarea avansurilor acordate

4>4 Kfurnizori de active fixeG

232 U 8vansuri acordate pentru active fixe corporabile T

4A

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 4? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

' recepia final a investiiei

9i on omitent "

A92xx xx xx xx ?> >1 >1 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ' construciiG A92xx xx xx xx ?> >1 >2 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ( maini, ec%ipamente, mi&loace de transportG A92xx xx xx xx ?> >1 >3 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ( mobilier, aparatur de birotic i alte active fixe corporale G 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG

231 U investiii n curs de execuie T

1>3 Kfondul bunurilor ce alctuiesc domeniul public al comuneiG

$nregistrarea intrrii in gestiune a activelor fixe 2111 din domeniul public cu titlu gratuit U <erenuri T +donaii, plus la inventar, 2112

1>3 Kfondul bunurilor ce 4?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 49 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

U 8mena&ri la alctuiesc terenuri T domeniul public 212 al comuneiG U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 0 $nregistrarea creterii de valoare n urma reevalurii 2111 1>0 U <erenuri T Krezerve din 2112 reevaluareG U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 1>3 F*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ' teritorialeG

<ransferul diferenelor din reevaluare asupra 1>0 fondurilor bunurilor aparin)nd domeniului F1ezerve din public concomitent cu nregistrarea creterii de reevaluareG valoare

49

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 4: din 34

Cod$ P&O& +,
1>0 F1ezerve din reevaluareG

E'emplar nr&$ %

$nregistrarea descreterii de valoare n urma reevalurii

2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG

<ransferul diferenelor din reevaluare asupra 1>3 1>0 fondurilor bunurilor aparin)nd domeniului F*ondul bunurilor care F1ezerve din public concomitent cu nregistrarea descreterii alctuiesc reevaluareG de valoare domeniul public al unitilor administrativ' teritorialeG $eirea din patrimoniu public a activelor fixe corporabile 1>3 2111 F*ondul bunurilor care U <erenuri T alctuiesc 2112 domeniul public al U 8mena&ri la unitilor terenuri T administrativ' 212 teritorialeG U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor 4:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 0> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

umane i materiale i alte active fixe corporaleG 1> 2unuri din domeniul public date n concesiune, nc%iriere sau folosin gratuit ' inregistrarea bunurilor concesionate de ctre concedent 2111 >2 >2 U <erenuri ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 2112 >2 >2 U 8mena&ri la terenuri ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 212 >2 >2 U -onstrucii ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 213 >2 >2 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 214 >2 >2 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i 2111 >2 >1 U <erenuri ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T 2112 >2 >1 U 8mena&ri la terenuri ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T 212 >2 >1 U -onstrucii ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

213 >2 >1 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

214 >2 >1 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor 0>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 01 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

alte active fixe corporale ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T

umane i materiale i alte active fixe corporale ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

'

-onstituirea garaniei de ctre concesionar

9>01 U garanii constituite de concesionar T 4A1 U debitori diveri T ?>A U venituri din c%irii T

'

1edevena lunar i penaliti de nt)rziere ce urmeaz a fi primite de la concesionari $ncasarea creanei de la debitori diveri

'

??>2 U finanare de la bugetele locale T 021 U disponibil al bugetului local T 0A> U disponibil al instituiei publice finanate din venituri proprii T 2111 >2 >1 U <erenuri ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

4A1 U debitori diveri T

'

la expirarea termenului de concesiune

2111 >2 >2 U <erenuri ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 2112 >2 >1 2112 >2 >2 U 8mena&ri la U 8mena&ri la terenuri ce alctuiesc terenuri ce alctuiesc domeniul public aflate domeniul public date 01

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 02 din 34

Cod$ P&O& +,
n administrare T

E'emplar nr&$ %

n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 212 >2 >2 U -onstrucii ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 213 >2 >2 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T 214 >2 >2 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale ce alctuiesc domeniul public date n concesiune, n nc%iriere sau folosin gratuit T

212 >2 >1 U -onstrucii ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

213 >2 >1 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, nimale i plantaii ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

214 >2 >1 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale ce alctuiesc domeniul public aflate n administrare T

IIC 1

Contabilitatea a tivelor 5i'e din domeni!l privat neamorti)abile $nregistrarea intrrii in gestiune a activelor fixe

2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T

1>4 Kfondul bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al comuneiG 02

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 03 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 2 $nregistrarea intrrii in gestiune n cazul ac%iziionrii de la teri 2111 U <erenuri T 1>4 Kfondul bunurilor ce alctuiesc domeniul privat al comuneiG

9i on omitent $

A92xx xx xx xx 4>4 ?> >1 >1 Kfurnizori de Kc%eltuieli cu active fixeG active fixe neamortizabile ' construciiG A92xx xx xx xx ?> >1 >2 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ( maini, ec%ipamente, mi&loace de transportG A92xx xx xx xx ?> >1 >3 Kc%eltuieli cu active fixe neamortizabile ( mobilier, aparatur de birotic i alte active fixe corporale G $nregistrarea intrrii in gestiune a terenurilor cu 2111 ??: titlu gratuit +donaii, plus la inventar, U <erenuri T Kvenituri din bunuri primite cu titlu 03

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 04 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

gratuitG 4 0 $nregistrarea creterii de valoare n urma reevalurii <ransferul diferenelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor aparin)nd domeniului privat concomitent cu nregistrarea creterii de valoare 2111 U <erenuri T 1>0 F1ezerve din reevaluareG 1>0 Krezerve din reevaluareG 1>4 F*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitii administrativ' teritorialeG

A ?

$nregistrarea descreterii de valoare n urma reevalurii

1>0 2111 F1ezerve din U <erenuri T reevaluareG <ransferul diferenelor din reevaluare asupra 1>4 1>0 fondurilor bunurilor aparin)nd domeniului F*ondul bunurilor care F1ezerve din privat concomitent cu nregistrarea descreterii alctuiesc reevaluareG de valoare domeniul privat al unitilor administrativ' teritorialeG $eirea din patrimoniu public a activelor fixe corporabile neamortizabile 1>4 2111 F*ondul bunurilor care U <erenuri T alctuiesc 2112 domeniul privat al U 8mena&ri la unitilor terenuri T administrativ' 212 teritorialeG U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG

IID

Contabilitatea a tivelor 5i'e orporabile 04

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 00 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

amorti)abile $ntrarea n patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizrii " 2111 4>4 2 ac%iziionate de la teri U <erenuri T Kfurnizori de 2112 active fixe T U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG ' Primite prin donaie, transfer cu titlu gratuit ntre instituii sau redistribuiri ntre uniti

2111 ??: U <erenuri T Kvenituri din 2112 bunuri i servicii U 8mena&ri la cu titlu gratuitG terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 2111 ??: 00

constatate plus la inventar

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 0A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

U <erenuri T Kvenituri din 2112 bunuri i servicii U 8mena&ri la cu titlu gratuitG terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 2 ac%iziionate n regim de leasing 2111 1A? financiar U <erenuri T Falte mprumuturi i 2112 datorii asimilateG' cu U 8mena&ri la valoarea de intrare a terenuri T bunului 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 4?1 1A9? U c%eltuieli U dob)nzi aferente nregistrate n avans T altor mprumuturi i 9i on omitent $ datorii asimilate T 9>3: U alte valori n afara bilanului T cu 0A

5videna dob)nzilor aferente contractului de leasing +n limita bugetului aprobat,

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 0? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

!bligaia de plat lunar pentru ratele ce urmeaz a se plti

<recerea pe c%eltuieli a dob)nzii la primirea facturii de leasing

Plata ratelor de leasing

valoarea activului i a dob)nziide leasing V 1A? Falte mprumuturi i datorii asimilateG 1A9? U dob)nzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate T AAAxx xx xx xx 3> >3 >0 U c%eltuieli cu dob)nzile la operaiunile de leasingT 4>4 Kfurnizori de active fixe K

4>4 Kfurnizori de active fixe K ( cu valoarea ratei i a dob)nzii

4?1 U c%eltuieli nregistrate n avans T ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil din venituri proprii T sau alte conturi de cdisponibil, n funcie de sursele de finanare Con omitent se crediteaz contul n afara bilanului " 9>3: U alte valori n afara bilantului T 4>4 Kfurnizori de active fixeG ??>2 U finantare de la bugetul local T 012 U conturi la bnci T 041 U 8creditive T 0?

8ctive fixe n curs de execuie " ' *acturate de furnizori

231 U investiii n curs de execuie T 232 U 8vansuri acordate pentru active fixe corporabile T / 4>4 Kfurnizori de active fixeG

'

avansuri acordate furnizrilor/plata furnizorilor

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 09 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

00> U .isponibildin fonduri cu destinaie special 001 U .isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special ' decontarea avansurilor acordate 4>4 Kfurnizori de active fixeG 232 U 8vansuri acordate pentru active fixe corporabile T

'

recepia final a investiiei

2111 231 U <erenuri T U investiii n curs de 2112 execuie T U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleG 291 U 8mortizri privind activele fixe corporale T 1>0 U 1ezerve din reevaluare T

' transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de funcionare consumate la 1>0 momentul reevalurii asupra contului de U 1ezerve din amortizare " reevaluare T -reterea rezervei din reevaluare 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T

09

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 0: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T A n situaia n care a existat o descretere de valoare la reevaluarea anterioar recunoscut ca V ?913 o c%eltuial aferent acelui activ " 2111 FBenituri din a&ustri ' ca un venit care s compenseze c%eltuiala cu U <erenuri T privind deprecierea descreterea recunoscut la reevaluarea 2112 activelor fixe anterioar la acel activ " U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 'diferena rmas dup acoperirea descreterii de valoare recunoscut la reevaluarea anterioar la acel activ se nregistreaz pe seama rezervelor din reevaluare" V 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 1>0 Frezerve din reevaluareG

0:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 9 .ac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz astfel " 'transferul rezervei din reevaluare aferente 291 duratei normale de funcionare consumate la Famortizri momentul reevalurii asupra contului de privind activele amortizare " fixe corporabile ' ca o scdere a rezervei din reevaluare, 1>0 prezentat n cadrul capitalurilor proprii, n Frezerve limita rezervelor existente " din reevaluareG

1>0 Frezerve din reevaluareG

V 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T V 2111 A>

' diferena rmas neacoperit din rezervele din reevaluare existente se nregistreaz ca o

A913xx xx xx xx ?1 >1 >1

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A1 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

c%eltuial"

Fc%eltuieli operaionale privind a&ustrile pentru depre' cierea activelor fixe ' construciiG A913xx xx xx xx ?> >1 >2 K c%eltuieli operaionale privind a&ustrile pentru depre' cierea activelor fixe ' instalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii G A913xx xx xx xx ?> >1 >3 K c%eltuieli operaionale privind a&ustrile pentru depre' cierea activelor fixe' mobilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale A913xx xx xx xx ?1 >1 >1 Fc%eltuieli operaionale privind a&ustrile pentru depre' cierea activelor fixe ' construciiG A913xx xx xx xx ?> >1 >2 K c%eltuieli operaionale privind a&ustrile pentru depre'

U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T

' ca o c%eltuial cu ntreaga valoare a descreterii de valoare, dac nu au fost constituite rezerve din reevaluare aferente acelui activ la reevaluarea anterioar "

V 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 A1

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A2 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

cierea activelor fixe ' instalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii G A913xx xx xx xx ?> >1 >3 K c%eltuieli operaionale privind a&ustrile pentru depre' cierea activelor fixe' mobilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T : $nregistrarea amortizrii lunare A91xx xx xx xx ?1 >1 >1 Fc%eltuieli de exploatare privind amortizrile i provizioanele constructiiG A91xx xx xx xx ?1 >1 >2 Fc%eltuieli de exploatare privind amortizrile i provizioanele' instalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii G A91xx xx xx xx ?1 >1 >3 Fc%eltuieli de exploatare privind amortizrile i provizioanele ' mobilier, aparatur birotic, ec%ipamente

U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T

291 Famortizri privind imobilizrile corporaleG

A2

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A3 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleT 1> $ntrare de active fixe prin nc%iriere 9>31 U active fixe corporale luate cu c%irie T A12xx xx xx xx 2> 3> >4 U c%eltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune, c%iriile 291 Famortizri privind imobilizrile corporaleG V ??>2 U finanare de la bugetul local T sau 0A> U disponibil din venituri pro' prii T 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 2111 U <erenuri T 2112 U 8mena&ri la terenuri T A3

11

$eirea din patrimoniu a activelor fixe prin casare " ' complet amortizate "

'

incomplet amortizate

V 291 Famortizri privind imobilizrile

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A4 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

corporaleG A:1xx xx xx xx xx xx xx Fc%eltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe

212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T

12

$eirea din patrimoniu a activelor fixe prin v)nzare

4A1 U debitori diveri T

13

.escrcarea din gestiune a activului fix neamortizat integral

V ?:1 U venituri din valorificri ale bunurilor T V 2111 291 U <erenuri T Famortizri 2112 privind U 8mena&ri la imobilizrile terenuri T corporaleG 212 A:1xx xx xx xx xx xx U -onstrucii T xx 213 Fc%eltuieli U $nstalaii te%nice, extraordinare din mi&loace de operaiuni cu transport, animale i active fixeG plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T V 291 Famortizri 2111 U <erenuri T 2112 A4

14

.escrcarea din gestiune a activului fix amortizat integral

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A0 din 34

Cod$ P&O& +,
privind imobilizrile corporaleG

E'emplar nr&$ %

U 8mena&ri la terenuri T 212 U -onstrucii T 213 U $nstalaii te%nice, mi&loace de transport, animale i plantaii T 214 U 4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale T 4>1 U furnizori T

10

-%eltuieli cu dezmembrarea unor active fixe

1A

1? 19

1:

A29xx xx xx xx xx xx xx Falte c%eltuieli i servicii executate de teriG $nregistrarea materialelor rezultate din casare i 3>2 dezmembrare Fmateriale consumabileG 3>3 Fmateriale de natura obiectelor de inventar T Balorificarea prin v)nzare a bunurilor provenite 411 din U clieni T casari i dezmembrri $ncasarea de la clieni a contravalorii bunurilor 0A> v)ndute U disponibildin venituri proprii T 00> U disponibil din fonduri speciale T $nregistrarea utilizrii bunurilor provenite din V casri A>2xx xx xx xx i dezmembrri pentru nevoi proprii sau cedate 2> >1 >: altor U c%eltuieli cu instituii, sau valorificate materialele

?:1 U venituri din valorificarea unor bunuri ale statului T

?>9 U venituri diverse T 411 U clieni T

V 3>2 Fmateriale consumabileG

A0

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina AA din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

consumabile ( de 3>3 natura materialelor cu Fmateriale de caracter funcional T natura obiectelor A>2xx xx xx xx de inventar T 2> >1 >: U c%eltuieli cu materialele consumabile ( alte bunuri T A>3xx xx xx xx 2> >0 3> U c%eltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar T III 1 Contabilitatea 4to !rilor 8c%iziia cu facturi de materiale consumabile 3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24 U piese de sc%imb T 3>20 U semine i materiale de plantat T 3>2A U fura&e T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>2: U medicamente i materiale 4>1 U furnizori T

AA

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A? din 34

Cod$ P&O& +,
sanitare T

E'emplar nr&$ %

8c%iziia de materiale de natura obiectelor de inventar

8c%iziia de bunuri n cazul c)nd nu s'a primit factura

3>31 Umateriale de natura obiectelor de inventar n magazie T 3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24 U piese de sc%imb T 3>20 U semine i materiale de plantat T 3>2A U fura&e T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>2: U medicamente i materiale sanitare T 3>31 Umateriale de natura obiectelor de inventar n magazie T 4>9 U furnizori ( facturi nesosite T

4>1 U furnizori T

4>9 U furnizori ( facturi nesosite T

Primirea facturii

4>1 U furnizori T

A?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A9 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

0 darea .area in folosin a obictelor de inventar

3>32 Umateriale de natura obiectelor de inventar n folosin T 3coaterea din folosin a obiectelor de inventar A>3 xx xx xx xx 2> >0 3> Fc%eltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventarT 3tocuri primate cu titlu gratuit 3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24 U piese de sc%imb T 3>20 U semine i materiale de plantat T 3>2A U fura&e T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>2: U medicamente i materiale sanitare T 3>31 Umateriale de natura obiectelor de inventar n magazie T

3>31 Umateriale de natura obiectelor de inventar n magazie T 3>32 Umateriale de natura obiectelor de inventar n folosin T ??: Kvenituri din bunuri i servicii cu titlu gratuitG

A9

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina A: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

3tocuri rezultate din dezmembrarea imobilizrilor

3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>24 U piese de sc%imb T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>31 Umateriale de natura obiectelor de inventar n magazie T A>2xx xx xx xx 2> >1 >1 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( furnituri de birouT A>2xx xx xx xx 2> >1 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale pentru curenie T A>2xx xx xx xx 2> >1 >0 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( carburani i lubrefiani T A>2xx xx xx xx 2> >1 >A U c%eltuieli materialele consuma' bile ( piese de sc%imbT A>2xx xx xx xx 2> >1 >: U c%eltuieli

?:1 Fvenituri din valorificarea unor bunuri ale statuluiG

-onsumuri de stocuri de materiale consumabile

3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24 U piese de sc%imb T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>2: U medicamente i materiale sanitare T

A:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

1>

Plusuri de natura materialelor consumabile constate la inventariere

materialele consuma' bile ( materiale i prestri de servicii cu caracter funcionalT A>2xx xx xx xx 2> >1 3> U c%eltuieli materialele consuma' bile ( alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionareT A>2xx xx xx xx 2> >3 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( %rana pentru animaleT A>2xx xx xx xx 2> >4 >1 U c%eltuieli materialele consuma' bile ' medicamente T A>2xx xx xx xx 2> >4 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale sanitare T A>2xx xx xx xx 2> >4 >4 U c%eltuieli materialele consuma' bile ' dezinfectaniT 3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24

A>2xx xx xx xx 2> >1 >1 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( furnituri de birouT A>2xx xx xx xx 2> >1 >2 U c%eltuieli materialele consuma' ?>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?1 din 34

Cod$ P&O& +,
U piese de sc%imb T 3>20 U semine i materiale de plantat T 3>2A U fura&e T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>2: U medicamente i materiale sanitare T

E'emplar nr&$ %

bile ( materiale pentru curenie T A>2xx xx xx xx 2> >1 >0 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( carburani i lubrefiani T A>2xx xx xx xx 2> >1 >A U c%eltuieli materialele consuma' bile ( piese de sc%imbT A>2xx xx xx xx 2> >1 >: U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale i prestri de servicii cu caracter funcionalT A>2xx xx xx xx 2> >1 3> U c%eltuieli materialele consuma' bile ( alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionareT A>2xx xx xx xx 2> >3 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( %rana pentru animaleT A>2xx xx xx xx 2> >4 >1 U c%eltuieli materialele ?1

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?2 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

11

Plusuri de natura obiectelor de inventar constate 3>3 la inventariere Umateriale de natura obiectelor de inventar T

12

6ipsuri de natura materialelor consumabile constate la inventariere

A>2xx xx xx xx 2> >1 >1 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( furnituri de birouT A>2xx xx xx xx 2> >1 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale pentru curenie T A>2xx xx xx xx 2> >1 >0 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( carburani i lubrefiani T A>2xx xx xx xx 2> >1 >A U c%eltuieli materialele consuma' bile ( piese de sc%imbT

consuma' bile ' medicamente T A>2xx xx xx xx 2> >4 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale sanitare T A>2xx xx xx xx 2> >4 >4 U c%eltuieli materialele consuma' bile ' dezinfectaniT A>3xx xx xx xx 2> >0 >3 Fc%eltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventarT 3>2 U materiale consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24 U piese de sc%imb T 3>20 U semine i materiale de plantat T 3>2A U fura&e T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale ?2

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?3 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

A>2xx xx xx xx 2> >1 >: U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale i prestri de servicii cu caracter funcionalT A>2xx xx xx xx 2> >1 3> U c%eltuieli materialele consuma' bile ( alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionareT A>2xx xx xx xx 2> >3 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( %rana pentru animaleT A>2xx xx xx xx 2> >4 >1 U c%eltuieli materialele consuma' bile ' medicamente T A>2xx xx xx xx 2> >4 >2 U c%eltuieli materialele consuma' bile ( materiale sanitare T A>2xx xx xx xx 2> >4 >4 U c%eltuieli materialele consuma' bile ' dezinfectaniT 13 6ipsuri de natura obiectelor de inventar constate A>3xx xx xx xx la inventariere 2> >3 >0 Fc%eltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventarT I0 Contabilitatea ter#ilor 9i a 6elt!ielilor

consumabile T 3>2: U medicamente i materiale sanitare T

3>3 Umateriale de natura obiectelor de inventar T

?3

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?4 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

1 8c%iziii de materiale, bunuri, prestri servicii

3>2 4>1 U materiale U furnizori T consumabile T 3>21 U materiale auxi' liare T 3>22 U combustibili T 3>23 U materiale pentru ambalat T 3>24 U piese de sc%imb T 3>20 U semine i materiale de plantat T 3>2A U fura&e T 3>2? U %rana T 3>29 U alte materiale consumabile T 3>2: U medicamente i materiale sanitare T 3>31 Umateriale de natura obiectelor de inventar n magazie T A1>xx xx xx xx 2> >1 >3 U c%eltuieli cu energia i apa ( inclzit i iluminat T A1>xx xx xx xx 2> >1 >4 U c%eltuieli cu energia i apa (ap, canal i salubritateT A11xx xx xx xx 2> >2 ?4

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?0 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

U c%eltuieli cu ntreinerea i reparaiile T A12xx xx xx xx 2> 3> >4 U c%eltuieli cu c%iriile T A13xx xx xx xx 2> 3> >3 U c%eltuieli cu primele de asigurare T A14xx xx xx xx 2> >A >1 U c%eltuieli cu deplasri, transferri' deplasri interne T A14xx xx xx xx 2> >A >2 U c%eltuieli cu deplasri, transferri' deplasri n strintate T A22xx xx xx xx 2> 12 U c%eltuieli cu comisioanele i onorariile T A23xx xx xx xx 2> 3> >1 U c%eltuieli de protocol, reclam i publicitate T A24xx xx xx xx 2> >1 >? U c%eltuieli cu transportul de bunuri i persoane T A2Axx xx xx xx 2> >1 >9 Fc%eltuieli potale i taxe de telecomunicaiiG A2?xx xx xx xx 2> >1 3> U -%eltuieli cu servicii ?0

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

bancare i asimilate T A29xx xx xx xx 2> >1 3> U alte c%eltuieli cu servicii executate de teri T A2:xx xx xx xx 2> 14 U alte c%eltuieli autorizate prin dispoziii legale T 2 8c%iziii de active fixe 2>9 4>4 U active fixe U furnizori de active necorporale T fixe T 2111 I<erenuriI 2112 I8mena&ri la terenuriI 212 I-onstruciiI 213 I$nstalaii te%nice, mi&loace de transport,animale i plantaiiI 214 I4obilier, aparatur birotic, ec%ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporaleI 4>: F*urnizori'debitoriG ??>2 U finanare de la bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 013 FcasaG 010 U disponibil din fonduri externe nerambursabileG ?A

3 8cordarea avansurilor ctre furnizorii de bunuri, lucrri executate, servicii prestate

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice locale T 00> U disponibil din fonduri cu destinaie special T 001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 4 .econtarea avansurilor acordate furnizorilor 4>1 FfurnizoriG 4>: F furnizori ( debitoriG ??>2 U finanare de la bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 013 FcasaG 010 U disponibil din fonduri externe nerambursabileG 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice ??

0 8cordarea avansurilor catre furnizorii de active 232 fixe F avansuri acordate pentru active fixe corporaleG

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?9 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

locale T 00> U disponibil din fonduri cu destinaie special T 001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT A .econtarea avansurilor acordate furnizorilor de 4>4 active fixe F furnizori de active fixe T 8c%itarea furnizorilor 4>1 FfurnizoriG 4>4 Ffurnizori de active fixeG 232 F avansuri acordate pentru active fixe corporaleG ??>2 U finanare de la bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 013 FcasaG 010 U disponibil din fonduri externe nerambursabileG 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice locale T 00> U disponibil din fonduri cu destinaie special T ?9

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina ?: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 9 .iferene favorabile de curs valutar 4>1 FfurnizoriG 4>4 Ffurnizori de active fixeG 411 U clieni T ??0 U venituri din diferene de curs valutar T ?>4 U venituri din lucrri executate i servicii prestate T ?>A U venituri di c%irii T ?>9 U venituri din activiti diverse T ?1: U alte venituri operaionale T ?:1 U venituri din valorificarea unor bunuri ale statului T 411 U clieni T

B)nzri de bunuri sau active

1>

$ncasarea sumelor datorate de clieni

??>2 U finanare de la bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 013 FcasaG 010 U disponibil din

?:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 9> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

fonduri externe nerambursabileG 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice locale T 00> U disponibil din fonduri cu destinaie special T 001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 11 Primirea avansurilor de la clieni ??>2 41: U finanare de la U clieni ( creditori T bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 013 FcasaG 010 U disponibil din fonduri externe nerambursabileG 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice locale T 00> U disponibil din 9>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 91 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

fonduri cu destinaie special T 001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 12 13 .econtarea avansurilor primite 41: 411 U clieni ( creditori T U clieniT $nregistrarea salariilor conform statelor de plat A41xx xx xx xx 421 1> >1 >1 Fpersonal ' salarii Fc%eltuieli cu salariile datorateG personalului (salarii de bazG A41xx xx xx xx 1> >1 >2 Fc%eltuieli cu salariile personalului (salarii de meritG A41xx xx xx xx 1> >1 >3 Fc%eltuieli cu salariile personalului ( indemnizaii de conducereG A41xx xx xx xx 1> >1 >4 Fc%eltuieli cu salariile personalului (spor de vec%imeG A41xx xx xx xx 1> >1 >0 Fc%eltuieli cu salariile personalului (sporuri 91

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 92 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

pentru condiii de muncG A41xx xx xx xx 1> >1 >A Fc%eltuieli cu salariile personalului (alte sporuriG A41xx xx xx xx 1> >1 >? Fc%eltuieli cu salariile personalului (ore suplimentareG A41xx xx xx xx 1> >1 >9 Fc%eltuieli cu salariile personalului (fond de premiiG A41xx xx xx xx 1> >1 >: Fc%eltuieli cu salariile personalului (prima de vacanG A41xx xx xx xx 1> >1 1> Fc%eltuieli cu salariile personalului ( fond pentru posturi ocupate prin cumulG A41xx xx xx xx 1> >1 11 Fc%eltuieli cu salariile personalului ( fond afferent plii cu oraG A41xx xx xx xx 1> >1 12 Fc%eltuieli cu salariile personalului ( indemnizaii pltite unor persoane din afara unitiiG 14 $nregistrarea contribuiei aga&atorilor pentru asigurri sociale A401xx xx xx xx 1> >3 >1 U c%eltuieli cu 4311 U contribuia anga&atorilor pentru 92

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 93 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

10

1A

1?

19

1:

contribuia anga&atorilor pentru asigurri sociale T $nregistrarea contribuiei aga&atorilor pentru A403xx xx xx xx asigurri sociale de sntate 1> >3 >3xx U c%eltuieli cu contribuia anga&atorilor pentru asigurri de sntate T $nregistrarea contribuiei aga&atorilor pentru A402xx xx xx xx asigurri de oma& 1> >3 >2 Uc%eltuieli cu contribuia anga&atorilor pentru asigurri de oma& T $nregistrarea contribuiei aga&atorilor pentru A404xx xx xx xx accidente de munc i boli profesionale 1> >3 >4 U c%eltuieli cu contribuia anga&atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale T $nregistrarea contribuiei aga&atorilor pentru A400xx xx xx xx xx concedii medicale i indemnizaii U c%eltuieli cu contribuia anga&atorilor pentru concedii medicale i indemnizaii T 1eineri din salarii ' asigurri sociale 421 Fpersonal ' salarii datorateG ' fond oma& 421 Fpersonal ' salarii datorateG 421 Fpersonal ' salarii datorateG

asigurri sociale T 4313 U contribuia anga&atorilor pentru asigurri de sntate T 43?1 U contribuia anga&atorilor pentru asigurri de oma& T 4310 U contribuia anga&atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale T 431? U contribuia anga&atorilor pentru concedii medicale i indemnizaii T 4312 U contribuia anga&atilor pentru asigurri sociale T 43?2 U contribuia anga&atilor pentru asigurri de oma& T 4314 U contribuia anga&atilor pentru asigurri de sntate T 444 U impozit pe venituri 93

' asigurri sntate

' impozit

421 Fpersonal ' salarii

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 94 din 34

Cod$ P&O& +,
datorateG

E'emplar nr&$ %

' avansuri acordate personalului ' reineri din salariile datorate terilor

421 Fpersonal ' salarii datorateG 421 Fpersonal ' salarii datorateG 421 Fpersonal ' salarii datorateG 421 Fpersonal ' salarii datorateG 421 Fpersonal ' salarii datorateG

'imputaii, garanii

' alte datorii sociale 2> Plata salariilor pe card

din salarii i alte drepturi salariale T 420 U avansuri acordate personalului T 42? U reineri din salarii i din alte drepturi acordate terilor T 4292 U alte creane n legtur cu personalul T 439 U alte datorii sociale T ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT

21

Plata salariilor prin casa ' ridicare sume de la trezorerie

091 ??>2 U viramente interne T U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 94

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 90 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 9i on omitent $ 0311 U casa T 421 Fpersonal ' salarii datorateG 444 U impozit pe venituri din salarii i alte drepturi salariale T 091 U viramente interne T 0311 U casa T ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al 90

' ac%itarea salariilor nete 22 Plata prin virament a impozitului pe salarii

23 Plata virament' soma& anga&ai

43?2 U contribuia anga&atilor pentru asigurri de oma& T

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 9A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 24 Plata virament -83 anga&ai 4312 U contribuia anga&atilor pentru asigurri sociale T ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 9A

20 Plata virament -833 anga&ai

4314 U contribuia anga&atilor pentru asigurri de sntate T

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 9? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

2A Plata virament personal instituiei +plata a&utoare i indemnizaii , pe card luna precedent

423 ??>2 Fpersonal' a&utoare i U finanare de la indemnizii acordateG bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 43?1 U contribuia anga&atorilor pentru asigurri de oma& T ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al 9?

2? Plata virament soma& anga&ator

29 Plata virament -83 anga&ator

4311 U contribuia anga&atorilor pentru asigurri sociale T

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 99 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 2: Plata prin virament a contribuiei aga&atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale 4310 ??>2 U contribuia U finanare de la anga&atorilor pentru bugetul local T accidente de munc 0A> i boli profesionale T U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 4313 U contribuia anga&atorilor pentru asigurri de sntate T ??>2 U finnare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 99

3> Plata virament contribuii asigurri de sntate anga&ator

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 9: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 31 Plata prin virament a contribuiei aga&atorilor 431? pentru concedii medicale i indemnizaii U contribuia anga&atorilor pentru concedii medicale i indemnizaii T ??>2 U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT

32 Birarea reinerilor din salarii datorate terilor

42? ??>2 Freineri din salarii i U finanare de la alte drepturi datorate bugetul local T personaluluiG 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 4292 ??>2 9:

33 1eineri imputaii

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :> din 34

Cod$ P&O& +,
U alte creane n legtur cu personalul T

E'emplar nr&$ %

U finanare de la bugetul local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT ??>2 U finanare de la bugetul local T 013 FcasaG 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT

34 $nregistrarea salariilor i a altor drepturi de personal neridicate

42A Fdrepturi de personal neridicateG

30 $nregistrarea unei pagube din vina unui salariat A>2 xx xx xx xx xx xx 3>2 <recerea pe c%eltuieli a pagubei(la valoarea xx contabil U c%eltuieli cu Fmateriale materialele consumabileG consumabile T A>3xx xx xx xx xx xx 3>3 U c%eltuieli cu Fobiecte de inventarG :>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :1 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

materiale de natura obiectelor de inventar T $nregistrarea imputaiei ( la valoarea de nlocuire +preul pieei, 4292 U alte creane n legtur cu personalul T 421 Fpersonal ' salarii datorateG V ?1: Falte venituri operaionaleG

' se reine suma imputat

3A $nregistrarea unei pagube din vina terilor(la valoarea de nlocuire stabilit la preul pieii 3? $nregistrarea diferenelor nefavorabile de curs valutar la datorii 39 $nregistrarea diferenelor favorabile de curs valutar la datorii 3: $nregistrarea diferenelor nefavorabile de curs valutar la creane

4> $nregistrarea diferenelor favorabile de curs valutar la creane

41 -%eltuieli cu deplasri +diurna,

4292 8lte creane n legtur cu personalul 4A1 ?1: FdebitoriG Falte venituri operaionaleG AA0xx xx xx xx xx xx 4>1 U c%eltuieli din FfurnizoriG diferene curs 4>4 valutar T Ffurnizori de active fixeG 4>1 ?A0 FfurnizoriG U venituri din 4>4 diferene curs Ffurnizori de active valutar T fixeG AA0xx xx xx xx xx xx 4>: xx U furnizori ' U c%eltuieli din debitori T diferene curs 411 valutar T U clieni T 4A1 debitori T 4>: ?A0 U furnizori ' U venituri din debitori T diferene curs 411 valutar T U clieni T 4A1 debitori T A4Axx xx xx xx 0311 1> >1 13 U casa T U c%eltuieli cu indemnizaii de :1

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :2 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

42

-%eltuieli cu deplasri + transport,

delegare, detaare, i alte drepturi salariale n bani T A14xx xx xx xx 0311 2> >A >1 U casa T U c%eltuieli cu deplasri, transferri' deplasri interne T A14xx xx xx xx 2> >A >2 U c%eltuieli cu deplasri, transferri' deplasri n strintate T A?? 0? >2 >1 U casa T 091 viramente interneG 0311 ??>2 U finanare de la bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 010 U disponibil din fonduri externe nerambursabileG 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice locale T 00> U disponibil din fonduri cu destinaie special T 001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al :2

43 0

-%eltuieli cu a&utoarele sociale Opera#i!ni de tre)orerie 1idicare numerar

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :3 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 9i on omitent 0311 FcasaG 2 .epuunere numerar 091 U viramente interne T 091 0311 U viramente interne T U casa T 9i on omitent $ ??>2 091 U finanare de la U viramente interne T bugetul local T 012 Fconturi la bnciG 010 U disponibil din fonduri externe nerambursabileG 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritile publice locale T 00> U disponibil din fonduri cu destinaie special T 001 U disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special T 0A> U disponibil al :3

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :4 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A1 U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subveniiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT 3 $mprumuturi pe termen scurt acordate din bugetul local pentru nfiinarea unor activiti finanate integral din venituri proprii $mprumuturi pe termen scurt primite din bugetul local pentru nfiinarea unor activiti finanate integral din venituri proprii 4A92 ??>2 U mprumuturi U finanare de la acordate buget T conform legii T 0A> 01:0 U disponibil al F$mprumuturi instituiilor publice primate finanate din venituri din bugetul local propriiT pentru infiinarea unor servicii sau 0A2 activii finanate U disponibil al din venituri propriiG activitilor finanate din venituri propriiT 01:0 0A> F$mprumuturi primate U disponibil al din bugetul local instituiilor publice pentru infiinarea finanate din venituri unor servicii sau propriiT activii finanate 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT

1ambursarea imprumuturilor

Hnregistrarea restituirii mprumutului n contabilitatea primriei n cazul n care mprumutul s'a rambursat"

??>2 U finanare de la

4A92 U mprumuturi :4

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :0 din 34

Cod$ P&O& +,
buget T 0211 U disponibil al bugetului local T

E'emplar nr&$ %

' n cursul anului n care s'a acordat ' n anul urmtor

$mprumuturi pe termen scurt din bnci comerciale

232 U avansuri acordate pentru active fixe corporale T 4>1 U furnizori T 4>4 U furnizori de active T 4>: U furnizori debitori T 01A U disponibil din imprumuturi interne i externe contractate de autoritatea local T 01? U disponibil din imprumuturi interne i externe garantate de autoritatea local T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A2 U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT

acordate conform legii T 4A92 U mprumuturi acordate conform legii T 01:A U imprumuturi interne i externe contractate pe termen scurt T

1ambursarea mprumuturilor pe termen scurt contractate cu bnci comerciale

01:A U imprumuturi interne i externe contractate pe termen scurt T

0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT 0A2 :0

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Hnregistrare dob)nd la mprumuturile pe termen scurt contractate cu bnci comerciale

AAA c%eltuieli cu dob)nzile T

1>

Plat dob)nd la mprumuturile pe termen scurt contractate cu bnci comerciale

11

=tilizarea fondul de rulment, conform legii pentru " ' realizarea de investiii

1A92 U dob)nzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice 0A2 locale T U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT ??>2 U finanare de la buget T 232 0221 U avansuri acordate U disponibil din pentru active fixe fondul de rulment T corporale T 4>4 U furnizori de active T

U disponibil al activitilor finanate din venituri propriiT ??>2 U finanare de la buget T 1A92 U dob)nzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale T 0A> U disponibil al instituiilor publice finanate din venituri propriiT

' pentru investiiile neamortizabile la sf)ritul 131 A92xx xx xx xx xx x lunii n care se face recepia activului, se U fondul de rulment T x xx debiteaz contul 131, cu valoarea U c%eltuieli cu activului neamortizabil activele fixe neamortizabile ' acoperirea golurilor temporare de cas 4A9? 0221 U sume acordate din U disponibil din fondul de rulment T fondul de rulment T :A

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :? din 34

Cod$ P&O& +,
9i on omitent $ 0211 U disponibil al bugetului local T

E'emplar nr&$ %

' restituirea sumelor mprumutate pentreu acoperirea golurilor de cas

01:? U sume primite din fondul de rulment conform legii T 9i on omitent $ 0221 U disponibil din fondul de rulment T

01:? U sume primite din fondul de rulment conform legii T 0211 U disponibil al bugetului local T 4A9? U sume acordate din fondul de rulment T

' sume acordate din fondul de rulment care nu A09 4A9? se U alte c%eltuieli U sume acordate din mai restituie operaionale T fondul de rulment T 9i la 45Nr9it!l an!l!i $ 131 A09 U fondul de rulment T U alte c%eltuieli operaionale T ' constituirea de depozite din fondul de rulment 091 0221 U viramente interne T U disponibil din fondul de rulment T 9i on omitent $ 0222 091 U depozite constituite U viramente interne T din fondul de rulment T ' transferul sumelor din depozite n disponibilul 091 0222 curent U viramente interne T U depozite constituite din fondul de 9i on omitent $ rulment T 0221 U disponibil din 091 fondul de rulment T U viramente interne T ' nregistrarea dob)nzii de incasat la fondul de 019? ?AA rulment U dob)nzi de ncasat T U venituri din dob)nzi T ' nregistrarea dob)nzii incasate la fondul de 0221 019? :?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :9 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

rulment 0I Tran45er!ri 'transferuri ctre instituiile publice

U disponibil din fondul de rulment T

U dob)nzi de ncasat T ??>2 U finanare de la buget T ??>2 U finanare de la buget T ??>2 U finanare de la buget T

A?1xx xx 01 >1 >1 U transferuri curente ntre uniti T ' finanarea drepturilor acordate persoanelor A?1xx xx 01 >1 >4 cu U transferuri curente %andicap ntre uniti T ' transferuri din bugetul asigurrilor pentru A?1xx xx 01 >1 >4 oma& U transferuri curente pentru finanarea programelor pentru ocuparea ntre uniti T temporar a forei de munc ' alte transferuri, cu analitice pe structura A?1xx xx 01 xx xx clasificaiei bugetare U transferuri curente ntre uniti T ' alte transferuri, cu analirtice pe structura A?3xx xx 00 xx xx clasificaiei bugetare U transferuri interne T ' asisten social ' transferuri pentru burse ' a&utoare pentru daune provocate de calamiti ' transferuri ctre asociaii i fundaii ' transferuri pentru susinerea cultelor ' transferuri pentru despgubiri civile ' transferal pe c%eltuieli a amortizrii activelor fixe

' transferul pe c%eltuieli a valorii activelor

??>2 U finanare de la buget T ??>2 U finanare de la buget T A?? 0? >2 xx 0311 Fa&utoare socialeG FcasaG A?:xx xx 0: >1 42: Falte c%eltuieliG Fbursieri i doctoraniG A:>xx xx 0: >2 ??>2 Fc%eltuieli cu pierderi U finanare de la din calamitiG buget T A?:xx xx 0: 11 ??>2 Falte c%eltuieliG U finanare de la buget T A?:xx xx 0: 12 ??>2 F alte c%eltuieli G U finanare de la buget T A?:xx xx 0: 1? ??>2 F alte c%eltuieli G U finanare de la buget T A91xx xx ?1 xx xx 291 U c%eltuireli U amortizri privind operaionale privind activele fixe amortizrile, corporale T provizioanele i a&ustrile pentru depreciere T A92xx xx ?1 xx xx 231 :9

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina :: din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

fixe neamortizabile, la recepia lor

U c%eltuieli cu active U active fixe fixe neamortizabile T corporale n curs de execuie T 232 U avansuri acordate pentru active fixe corporale T AA4xx xx ?2 >1 >1 A?>xx xx 4> 2A> U titluri de participare T 4>1 U furnizori T

0II& 0III 1

transferuri pentru participarea la capitalul social al societilor comerciale C6elt!ieli ! 4!bven#iile Inre"i4trarea venit!rilor b!"et!l!i lo al ' inregistrarea creanelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin declaraie fiscal

'

4A4 xx xx xx ?3> xx xx xx Fcreane ale bugetului Fimpozit pe venit i localG profit de la personae &uridice de subordonare local ?32xx xx xx Falte impozite pe venitG ?34xx xx xx Fimpozite si taxe pe proprieate U ?30xx xx xx impozite i taxe pe bunuri i servicii T ?3:xx xx xx U alte impozite li taxe locale T ?0>xx xx xx U venituri din proprietate T ?01xx xx xx U venituri din v)nzarea de bunuri i servicii T 4A4xx xx xx ?3> xx xx xx Fcreane ale bugetului Fimpozit pe venit i localG profit de la personae &uridice de subordonare local ?32 xx xx xx ::

'inregistrarea ma&orrilor creanelor bugetului local cu dob)nzile de nt)rziere, a constatrilor organelor de control

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>> din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

Falte impozite pe venitG ?34 xx xx xx Fimpozite si taxe pe proprieate U ?30 xx xx xx impozite i taxe pe bunuri i servicii T ?3: xx xx xx U alte impozite li taxe locale T ?0> xx xx xx U venituri din proprietate T ?01 xx xx xx U venituri din v)nzarea de bunuri i servicii T 3 4 Hncasarea n numerar a veniturilor .epunerea sumelor ncasate in contul de disponibil 4A4xx xx xx FcasaG Fcreane ale bugetului localG 091 0311 U viramente interne T FcasaG 9i on omitent $ 0211 091 U disponibil al U viramente interne T bugetului local T 0211 4A4xx xx xx U disponibil al Fcreane ale bugetului local T bugetului localG ?xx U venituri T cu analitic pe clasificaia bugetar 091 0311 U viramente interne T FcasaG 9i on omitent $ 0211 091 U disponibil al U viramente interne T bugetului local T 0211 ?xx xx xx xx U disponibil al U venituri T cu 1>> 0311 U casa T 0311

0 A

$ncasare direct n conturile de venituri Benituri fr debite ' incasare n numerar

' depunerea sumelor ncasate in contul de disponibil

'ncasare direct n conturile de venituri

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>1 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

bugetului local T ? Benituri ncasate n avans ' incasare n numerar ' depunerea sumelor ncasate in contul de disponibil

analitic pe clasificaia bugetar

'ncasare direct n conturile de venituri

0311 4?2 U casa T U venituri n avans T 091 0311 U viramente interne T FcasaG 9i on omitent $ 0211 091 U disponibil al U viramente interne T bugetului local T 0211 4?2xx xx xx U disponibil al U venituri n avans T bugetului local T 4A4xx xx xx ?xx xx xx xx Fcreane ale bugetului U venituri T cu local T analitic pe clasificaia 9i on omitent $ bugetar 4?2xx xx xx U venituri n avans T 4A4xx xx xx Fcreane ale bugetului local T 4A?2 U creditori ai bugetului local T 4?2xx xx xx U venituri n avans T 0211 U disponibil al bugetului local T 1>3 U fondul public al bunurilor care alctuiesc domeniul public T

' nregistrare n anul urmtor

3ume de compensat sau restituit contribuabilului

4A4xx xx xx Fcreane ale bugetului local T

' compensarea cu obligaii de plat viitoare , la 4A?2 solicitarea contribuabilului U creditori ai bugetului local T ' restituire, la cererea contribuabilului sau din 4A?2 oficiu, a sumelor pltite n plus U creditori ai bugetului local T : <recerea bunurilor imobile n proprietatea public a comunei, urmare a executrii silite 212 U construcii T

9i on omitent $ 1>1

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>2 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

*pentr! rean#e din an!l !rentD >n ro9!$ 4A4 xx xx xx ?xx xx xx xx Fcreane ale bugetului U venituri T cu local T analitic pe clasificaia * pentr! rean#e are bugetar provin din anii pre eden#i 4A4xx xx xx Fcreane ale bugetului local T 1> 3cutirea sau anularea creanelor bugetului local ?xx xx xx xx 4A4xx xx xx din anul curent U venituri T cu Fcreane ale analitic pe clasificaia bugetului local T bugetar 11 3cutirea, anularea sau prescripia creanelor bugetului local din anii precedeni 12 $nrtegistrarea pe c%eltuieli a pierderilor din creanele nencasate IM 1 In 6iderea ont!rilor 9i 4tabilirea re)!ltat!l!i patrimonial al b!"et!l!i lo al $nc%iderea conturilor de venituri 11? 4A4xx xx xx U rezultatul reportat T Fcreane ale bugetului local T A04 4A4xx xx xx Fpierderi din creane i Fcreane ale debitori diveriG bugetului local T 11? U rezultatul reportat T

?xx xx xx xx U venituri T cu analitic pe clasificaia bugetar Preluarea c%eltuielilor, dup natura lor, Axx xx xx xx xx xx xx efectuate xx pentru activitatea proprie i uniti subordonate U c%eltuieli T cu analitice pe clasificaia bugetar Preluarea excedentului patrimonial nregistrat 121>1 de U rezultatul activitatea proprie i a unitilor subordonate patrimonial al instituiilor publice finanate integral din bugetG Preluarea deficitului patrimonial nregistrat de 121>1

121>2 U rezultatul patrimonial al bugetului local T 0211 U disponibil al bugetului local T 0211 U disponibil al bugetului local T

0211 1>2

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>3 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

activitatea proprie i a unitilor subordinate ' >n ro9!

U rezultatul patrimonial al instituiilor publice finanate integral din bugetG 121>2 U rezultatul patrimonial al bugetului local T

U disponibil al bugetului local T

$nc%iderea conturilor de c%eltuieli

Axx xx xx xx xx xx xx xx U c%eltuieli T cu analitice pe clasificaia bugetar

1eflectarea rezultatului execuiei bugetare la sf)ritul anului curent ' excedent

' deficit

M 1 2 3

0212 U rezultatul execuiei bugetare din anul curent T 1ambursarea unor mprumuturi restante V 0212 1A2 U rezultatul execuiei U imprumuturi interne bugetare din anul i externe T curent T 1A? U alte imprumuturi i datorii asimilate T 01:A U imprumuturi interne i externe pe termen scurt T -onstituirea fondului de rulment din excedentul 121>2 131 curent U rezultatul U fondul de patrimonial al rulment T bugetului local T Con4tit!irea 9i !tili)area ta'elor 4pe iale ' nregistrea creanelor din taxe speciale 4A1 13? datorate de beneficiarii de servicii FdebitoriG Ftaxe specialeG publice ' sume incasate in numerar 0311 4A1 FcasaG FdebitoriG ' depunerea in contul de disponibil al sumelor 091 0311 ncasate U viramente interne T FcasaG 1>3

0212 U rezultatul execuiei bugetare din anul curent T 0211 U disponibil al bugetului local T

0211 U disponibil al bugetului local T

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>4 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

4 0

? 9

9i on omitent $ 003 U disponibil din taxe speciale T ' sume ncasate direct n contul de disponibil 003 U disponibil din taxe speciale T ' avansuri acordate furnizorilor V 232 U avansuri acordate pentru active fixe corporabile T 4>: U furnizori ( debitori T ' sume ac%itate furnizorilor 4>1 U furnizori T 4>4 U furnizori de active fixe T ' c%eltuielile cu personalul suportate din taxele A41 speciale Fc%eltuieli cu personalulG 'contribuiile datorate bugetulor de asigurri A40 sociale i fonduri speciale U c%eltuieli cu asigurri sociale T 'valoarea lucrrilor executate de teri A29 Ualte c%eltuieli cu servicii executate de teri T A>1 Fc%eltuieli cu materii primeG A>2 Fc%eltuieli cu materiale consumabileG A>3 Fc%eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar A>? Fc%eltuieli cu

091 U viramente interne T 0311 FcasaG 003 U disponibil din taxe speciale T

003 U disponibil din taxe speciale T 421 Fpersonal'salarii datorateG 431 U asigurri sociale T 43? U asigurri pentru oma& T 4>1 U furnizori T 3>1 Fmaterii primeG 3>2 Fmateriale consumabileG 3>3 Fmateriale de natura obiectelor de inventar 3>? Fmateriale date n prelucrare n instituieG 3>: 1>4

1>

' valoarea materialelor consumate , ac%iziionate din taxe speciale

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>0 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

mrfurileG A>9 Fc%eltuieli cu ambala&eleG A>: Fc%eltuieli cu alte stocuri 11 12 ' investiii n curs de execuie ' plata furnizorilor de active fixe 231 U investiii n curs de execuie T 4>4 U furnizori de active fixe T 212 U construcii T A91 Fc%eltuieli de exploatare privind amortizrile i provizioaneleG 13? U taxe speciale T 9>A> 9>A1 9>A2 9>AA 9>A?

Falte stocuriG

4>4 U furnizori de active fixe T 003 U disponibil din taxe speciale T 231 U investiii n curs de execuie T 291 Famortizri privind activele fixe corporabile

13 14

' recepia activului fix ' amortizarea lunar

10 1 2 3 4 0

$nc%iderea conturilor de c%eltuieli Cont!ri >n a5ara bilan#!l!i -redite bugetare aprobate -redite bugetare desc%ise de reaprtizat -redite desc%ise pentru c%eltuieli proprii 8nga&amente bugetare 8nga&amente legale

Axx

;ota" xx xx xx xx xx xx xx ' codurile corespunzoare din clasificaia bugetar

1>0

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>A din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

1>A

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>? din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

ANEXA 3a 2ORMULARE 2INANCIAR*CONTA/ILE 1I CIRCUITUL ACESTORA A& AN:AOARED LICPIDARED ORDONANARE 1I PLAT ;r Hntocmit de/ 8P1!28/ cr .ocumentul clasificaie -$1-=6D 68" B$X58XD t bugetara > 1 2 3 4 0 A 1 Prop!nere de an"a@are -ompartimente -!;<82$6$' 8B$X -*PP persoana Primar/condu a !nei 6elt!ieli de specialitate <8<5 persoana Y=1$.$mputernicit ctor ' nota de stabilit pentru consilinstitu pentru acordarea fundamentare/referat de nscrirea datelor iei &uridic" vizei de cfpp necesitate n col 1, 2 i 3 nota de fundamentar e/referat de necesitate

2 An"a@ament b!"etar Cindivid!alI"lobalE

-ompartimentul de specialitate

'

'

persoana mputernicit pentru acordare vizei de cfpp

Primar/condu ctor

1>?

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>9 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

3 An"a@ament le"al -ompartimentul ' +contract de ac%iziie de specialitate public#comand#conven ie#contract de munc#acte de control#acord de mprumut#decizii interne privind"organizarea aciunilor de protocol, delegarea sau detaarea n ar a personalului, anga&area sau avansarea personalului ,acordarea salariului de merit, acordarea altor drepturi salariale, deplasarea n strintate a personalului#etc , 4 2a t!ra *urnizor, -omp de executant, specialitate pentru prestator verificarea condiiilor de exigibilitate# se ataeaz la ordonanarea de plat

-onsilier &uridic

persoana mputernicit pentru acordare vizei de cfpp

Primar/condu ctor

-omp de specialitate ' persoana mputernicit s certifice operaiunea cu formula I-ertificat n privina realitii, regularitii, i legalitateI

0 Not- de re ep#ie 9i on4tatare de di5eren#e C%3*(*%AE !4*P nr 190>/2>>4 A Pro e4*verbal de re ep#ie C%3*.*8E !4*P nr 190>/2>>4

-omisia de recepie -omisia de recepie

:e4ti!ne pt ncrcarea n gestiune :e4ti!ne pt ncrcarea n gestiune

-ontabilitate -ontabilitate' ' nregistrare ataat la n ordonanarea de contabilitate plat ontabilitate ontabilitate nregistrare ataat la n ordonanarea de contabilitate plat

Persoana desemnat s semneze prin acordarea vizei I2=; .5 P68<DI Prin acordarea vizei pe factur se atest c serviciul a fost efectuat corespunztor de ctre furnizor i c toate poziiile din factur au fost verificate '

'

1>9

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 1>: din 34

Cod$ P&O& +,
'

E'emplar nr&$ %

? Pro e4*verbal de -omisia de re ep#ie l! r-riI4ervi ii recepie e'e !tateIpre4tate 9 CENTRALIQATOR state de plat a salariilor i indemnizaiilor -omp de specialitate persoanele desemnate cu atribuii de" ' salarizare ' resurse umane -omp de specialitate pentr! opera#i!nile 4pe i5i e

'

'

'

ontabilitate ' ataat la ordonanarea de plat Contabilitate Primar/condu -*PP persoana ctor mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp

: Ordonan#are de plat-

'

-*PP Primar/condu -!;<82$6$ persoana ctor <8<5 mputernicit persoana pentru acordarea stabilit vizei de cfpp pentru nscrinstitui eiea datelor n col 1

1>:

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 11> din 34

Cod$ P&O& +,
'

E'emplar nr&$ %

' persoanele cu drept la a doua semntur n trezorerie sau persoana cu drept la prima semntur n trezorerie

1> Ordin de plat-

persoanele desemnate s ntocmeasc documente de plat

11 Di4po)i#ie de plat-* >n a4are -tre a4eria in4tit!#iei C%3*3*3E !4*P nr 3012/2>>9

' persoanele desemnate s ntocmeasc documente de plat

persoanele cu drept de certificare a efecturii plii

-*PP Primar/condu persoana ctor mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp

/& CEREREA LUNAR DE CREDITE /U:ETARE 1 Cererea pentr! persoana desemnat s de4 6iderea de redite ntocmeasc cererea b!"etare ' nota &ustificativ

'

-*PP ' persoana mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp -*PP persoana mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp

Primar/condu ctor

C& ALTE OPERAIUNI 1 Pro e4*verbal de predare*prel!are

' Persoana desemnat

Primar/condu ctor

11>

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 111 din 34

Cod$ P&O& +,
consilier &uridic

E'emplar nr&$ %

2 Contra t de vNn)areI !mp-rare

Persoana desemnat

3 Pro e4*verbal de -omisia de scoatere 4 oatere din 5!n #i!ne a din funciune mi@loa elor 5i'eIde de la4are a !nor b!n!ri materiale C%3*.*(IaAE !4*P nr 3012/2>>9 4 Contra t de 4pon4ori)are Persoana desemnat

'

-*PP persoana mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp -*PP persoana mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp -*PP persoana mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp -*PP persoana mputernicit pentru acordarea vizei de cfpp

Primar/condu ctor

Primar/condu ctor

consilier &uridic

Primar/condu ctor

0 A t de dona#ie

Persoana desemnat

consilier &uridic

Primar/condu ctor

8;5Q8 3b -!4=;8 emiterii OM2P%<B.I.++.E -ompartimentul de specialitate ;r .ata CANEMA %

P1!P=;515 .5 8;78Y815 8 =;5$ -C56<=$56$ 3copul" 2eneficiar" -alculul disponibilului de credite bugetare ' lei ' 3ubdiviz clasific bugetului aprobat" cap subcap titlu art alin -redite bugetare desc%ise +ct 9>A2, -redite bugetare anga&ate +ct 9>AA, .isponibil de credite ce mai poate fi anga&at felul 3uma anga&at Baluta 3uma

curs valutar 6

111

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 112 din 34

Cod$ P&O& +,
1 2

E'emplar nr&$ %

> <!<86 -ompartimentul de specialitate .ata 3emntura

3 N col 1'2

-ompartimentul de contabilitate@ .ata 3emntura

-ontrol financiar preventiv -*PP

@, N rspunde de datele nscrise n col 1, 2 i 3 -*PP N control financiar preventiv propriu -*P. N control financiar preventiv delegat

!1.!;8<!1 .5 -15.$<5, .8<8" 354;D<=18"

112

ANEMA ( CANEMA . OM2P %<B.I.++.E -!4=;8 .ata emiterii -ompartimentul de specialitate ;r AN:AOAMENT /U:ETAR INDI0IDUALI:LO/AL 2eneficiar" Hnregistrarea bugetar cap subcap titlu art alin 3uma total <ipul anga&amentului" individual +global, 3paiu rezervat -*PP ' Biza ' 1efuz de viz ' Hnregistrare individual ' lei ' 3uma

3paiu rezervat -*P. ' Biza ' $ntenia de refuz de viz ' 1efuz de viz ' Hnregistrare individual

Ordonator de rediteD Data$ Semn-t!ra$

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 114 din 34

Cod$ P&O& +,

E'emplar nr&$ %

-!4=;8 .ata emiterii -ompartimentul de specialitate ;r ORDONANARE DE PLAT ;atura c%eltuielii 6ista documentelor &ustificative ;r/data anga&amentului legal 4odul de plat +virament/numerar, 6ei/Balut 3uma datorat beneficiarului 8vansuri acordate i reinute beneficiarului 3uma de plat +lei, 3uma de plat +valut, ' felul valutei ' suma n valut ' cursul valutar ' suma n lei -alculul disponibilului din contul de anga&amente bugetare ' lei ' 3ubdiviziunea clasificaiei .isponibil naintea bugetare efecturii plii 3uma de plat -ap subcap titlu +ct :0>, art alin > 1 2

ANEMA (d CANEMA ( OM2P %<B.I.++.E

.isponibil dup efectuarea plii 3 N col 1'2

;umele i adresa beneficiarului ZZZZ ZZZZZZZZZZZZ

;umrul de cont <rezoreria +2anca, -od

ZZZZZZ ZZZ ZZ

-ontrol financiar preventiv 114

PRIMARIA COMUNEI SATU MARE ___________ Departament Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL privind ontabilitatea b!"etara

Edi#ia$ % Nr&de e'&$ ( Revi)ia$ * Nr&de e'& $ * Pagina 110 din 34

Cod$ P&O& +,
-ompartimentul de contabilitate@ .ata 3emntura -*PP

E'emplar nr&$ %

-ompartimentul de specialitate .ata 3emntura

-*P.

[[[[[ @, N rspunde de datele nscrise n col 1 Ordonator de rediteD Data$

110