Sunteți pe pagina 1din 1

Memoriu de prezentare

1.DATE GENERALE
Denumirea obiectivului: Hala industriala in Timisoara. Elaborant Lucrarea a fost elaborata de stud.arh.Cimpean Vasile !onut" an#"semestrul !!"Anul uni$ersitar %&1% %&1' in cadrul disciplinei TE(R!A )TR*CT*R!L(R" sub indrumarea in+. !,(LA -!R!.)AN" in+. /AL!NT ).A/(. Conditii de amplasament: Clardirea are functiuni industriale si este amplasata in Timisoara.

%.0RE.ENTAREA )!T*AT!E 0R(!ECTATE


Descrierea geometriei cladirii: )tructura portanta pe un sin+ur ni$el" are dimensiunile de 1'%123&m. !naltimea stalpilor este de 4"5 m si a fost reali6ata cladirea in % $ariante" una cu 6abrele si alta cu +rinda cu inima plina !n ceea ce pri$este sistemul structural adoptat acesta este format din stalpi si +rin6i metalice 7 8. Deschidere7L89 ''.&& m Tra$ee7T89 14.5m !naltime ni$el7He89 5.5&m