Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMA ANALITIC Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea "ro#ilul Speciali)area TEORIA GENERAL A DREPTULUI Semestrul De Drept SIMION

BRNUIU $%IIN& 'DMINIS%R'%I(& 'DMINIS%R'I& "UB*IC I Numr de credite 8

Numr ore pe semestru/acti it!i %otal SI %C '% '' +, -8 -. 8 DF DI

Cate/oria #ormati a disciplinei DF0#undamental1 DG0/eneral1 DS0de specialitate1 DE0economic/mana/erial1 DU0umanist Cate/oria de op!ionalitate a disciplinei2 DI0impus1 DO0op!ional1 DL0li3er aleas 4#acultati 5 Discipline anterioare O3iecti e Con!inut 4descriptori5 Obligatorii 4condi!ionate5 Recomandate 0 0

67 8n9u9irea unor cuno9tin!e re#eritoare la locul 9i rolul dreptului :n societate; -7 :nsu9irea unor cuno9tin!e cu pri ire #ormarea 9i respectarea dreptului; 67 -7 =7 >7 +7 ,7 ?7 87 @7 6.7 667 6-7 6=7 6>7 Sistemul 9tiin!elor <uridice; Ori/inea dreptului; &sen!a dreptului; 'pari!ia 9i e olu!ia concep!iilor despre drept; Normele <uridice; I) oarele dreptului; Raporturile <uridice; Sistemul dreptului; Con9tiin!a <uridic; &la3orarea 9i sistemati)area dreptului; Interpretarea dreptului; Respectarea dreptului; Rspunderea <uridic; Reali)area dreptului7

Forma de e aluare 4E0eAamen1 C0coloc iu/test #inal1 LP0lucrri de control5 E Sta3ilirea notei #inale 0 rspunsurile la eAamen/coloc iu/lucrri practice 8.B 4procenta<e5 0 acti it!i aplicati e asistate/la3orator/lucrri practice/proiect etc7 0 0 teste pe parcursul semestrului 0 teme de control -.B Bi3lio/ra#ia 67 CD7 Bo3o9 E %eoria /eneral a dreptului1 &ditura Didactic 9i "eda/o/ic1 Bucure9ti1 6@8=; -7 N7 "opa E Introducere :n studiul dreptului1 Uni ersitatea RomFno0'merican1 Bucure9ti1 6@@-; =7 I7 Santai E Introducere :n studiul dreptului &ditura RISO"RIN%1 Clu<0Napoca1 -..6; >7 I7 CetercDi1 M7 *u3urici E %eoria /eneral a dreptului1 Bucure9ti1 6@?,7 *ista materialelor didactice 0note de curs necesare Coordonator de disciplin "ro#7uni 7dr7 Ioan Santai Crad didactic1 titlu1 prenumele1 numele "ro#7uni 7dr7 Ioan Santai Semntura

*e/enda2 SI0studiu indi idual; TC0teme de control; AT0acti it!i tutoriale; AA0acti it!i aplicate