Sunteți pe pagina 1din 38

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM

DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

GHIDUL SOLICITANTULUI PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA NFIINRII I DEZVOLTRII MICRONTREPRINDERILOR DE CTRE NTREPRINZTORII TINERI 2014

Prezentul ghid se adreseaz ntreprinztorilor tineri, n scopul orientrii lor n accesarea finanrilor nerambursabile pentru acest apel de proiecte n cadrul Programului pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii microntreprinderilor de ctre ntreprinztorii tineri. Acest ghid prezint regulile pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea planurilor de afaceri i descrie modalitatea de selecie, aprobare i implementare a acestora.

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

INTRODUCERE Sprijinirea dezvolt rii !e"tor#l#i $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii 'IMM( e!te o prioritate at)t la nivel#l Uni#nii E#ropene, ")t &i la nivel na*ional, deoare"e a"ea!t n#%eroa! "ate+orie de a+en*i e"ono%i"i, %ai dina%i"i &i %ai ,le-i.ili de")t !o"iet *ile %ari, "on!tit#ie "oloana verte.ral a ori" rei e"ono%ii %oderne/ Pentr# a "on!tr#i o e"ono%ie p#terni" , Uni#nea E#ropean &i-a prop#! ! $nt rea!" !pirit#l antreprenorial $n E#ropa &i ! "reeze "ondi*iile ne"e!are pentr# dezvoltarea pra"ti"ilor inovative "are d#" la $n,iin*area &i dezvoltarea IMM-#rilor, a"e!tea reprezent)nd #n ,a"tor i%portant de "re&tere e"ono%i" &i !o"ial / Atin+erea a"e!tor o.ie"tive e!te vital pentr# a!i+#rarea !#!tena.ilit *ii e"ono%i"e ne"e!are !prijinirii pro+re!#l#i !o"ial &i prote"*iei %edi#l#i/ Politi"a Uni#nii E#ropene re,eritoare la $ntreprinderi !e adre!eaz $ntre+#l#i %edi# de a,a"eri &i are "a !"op $n"#rajarea &i ,a"ilitarea $n,iin* rii de noi $ntreprinderi, !ta.ilirea #n#i %edi# de a,a"eri $n "are ,ie"are $ntreprindere ! ai. a""e! e,e"tiv la pie*ele de prod#!e &i !ervi"ii, at)t din E#ropa ")t &i din a,ara a"e!teia/ 0#vern#l Ro%)niei re"#noa&te &i apre"iaz i%portan*a !e"tor#l#i $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii "a .az pentr# dezvoltarea #nei e"ono%ii %oderne, dina%i"e, .azat pe "#noa&tere/ E-perien*a Uni#nii E#ropene de%on!treaz "lar " !e"tor#l $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii poate avea o "ontri.#*ie !#.!tan*ial la realizarea prod#!#l#i intern .r#t, la "rearea #nor noi lo"#ri de %#n" &i la !ti%#larea "re&terii e-port#rilor/ Un !e"tor al $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii .ine dezvoltat poate a!t,el ! !prijine !ta.ilitatea &i "re&terea %a"ro-e"ono%i" / 1n !"op#l "re rii #n#i "adr# ,avora.il pentr# valori,i"area po!i.ilit *ilor a"t#ale de dezvoltare e"ono%i" a Ro%)niei &i a !ti%#l rii %edi#l#i de a,a"eri, prin $n,iin*area &i dezvoltarea de $ntreprinderi %i"i &i %ijlo"ii &i av)nd $n vedere2 e,e"tele ne+ative ale "rizei e"ono%i"e $n "eea "e prive&te red#"erea n#% r#l#i de operatori a"tivi pe pia* , $n !prirea "ondi*iilor de "reditare &i $n +eneral a "re&terii di,i"#lt *ilor &i ri!"#rilor pentr# $n"eperea #nei a,a"eri, $n !pe"ial pentr# tinerii $ntreprinz tori3 ne"e!itatea !ti%#l rii !pirit#l#i antreprenorial al tinerilor, prin dezvoltarea de noi politi"i p#.li"e ne"e!are relan! rii e"ono%i"e, red#"erii &o%aj#l#i &i a!i+#r rii #nor "ondi*ii %ai .#ne pentr# parti"iparea tinerilor la via*a e"ono%i" &i !o"ial 3 prevederile art/ 45, alin/ 6 &i alin/ 7 re,eritoare la prote"*ia tinerilor &i ale art/ 687, alin/ 9 din Con!tit#*ia Ro%)niei re,eritoare la rol#l !tat#l#i $n !ti%#larea e"ono%iei3 &i "on!ider)nd " !it#a*ia e"ono%i" e!te #na e-"ep*ional &i !e i%p#ne l#area #nor % !#ri #r+ente "are ! vizeze $ntreprinz torii tineri, $n "adr#l #n#i pro+ra% !o"ial de intere! p#.li", 0#vern#l a de"i! ! lan!eze o no# !":e% de !prijinire a $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii, re!pe"tiv Pro+ra%#l pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineri/ ;rdonan*a de #r+en* nr/ <=9>66 vizeaz !ti%#larea !pirit#l#i antreprenorial al tinerilor prin dezvoltarea
#nor noi politi"i p#.li"e ne"e!are pentr# relan!area e"ono%iei Ro%)niei, prin red#"erea &o%aj#l#i &i a!i+#rarea #nor "ondi*ii %ai .#ne pentr# parti"iparea tinerilor la via*a e"ono%i" / Prevederile a"e!teia a# $n vedere ne"e!itatea "o%.aterii e,e"telor ne+ative ale a"t#alei "rize e"ono%i"e &i ,inan"iare, %ani,e!tate prin red#"erea n#% r#l#i operatorilor e"ono%i"i a"tivi pe pia* , lip!a re!#r!elor ,inan"iare, $n !prirea "ondi*iilor de "reditare, red#"erea "on!#%#l#i, "re&terea di,i"#lt *ilor &i a ri!"#rilor pentr# $n"eperea #nei a,a"eri, $n !pe"ial pentr# tineri, #na dintre "ate+oriile !o"iale "ele %ai de,avorizate/

;rdonan*a de #r+en* prevede "ondi*iile $n "are %i"ro$ntreprinderile $n,iin*ate &i "ond#!e de " tre $ntreprinz torii tineri .ene,i"iaz de an#%ite ,a"ilit *i, pre"#% &i !an"*i#nile pentr# nere!pe"tarea prevederilor a"t#l#i nor%ativ re!pe"tiv/
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM 1n vederea re+le%ent rii %od#l#i de a"ordare a ,a"ilit *ilor pentr# %i"ro$ntreprinderile no# $n,iin*ate, "ond#!e de $ntreprinz tori tineri, "are de!, &oar pentr# pri%a dat a"tivitate e"ono%i" prin inter%edi#l #nei !o"iet *i "# r !p#ndere li%itat , a&a d#p "#% prevede art/ 6? din ;rdonan*a %en*ionat %ai !#!, a# ,o!t e%i!e &i apro.ate prin @ot r)rea de 0#vern nr/ 5<=9>66, nor%ele %etodolo+i"e pentr# apli"area prevederilor ;rdonan*ei de #r+en* a 0#vern#l#i nr/ <=9>66 pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineri, p#.li"ate $n Monitor#l ;,i"ial 6>A=6>/>9/9>66/ ;rdonan*a de #r+en* a 0#vern#l#i in!tit#ie Pro+ra%#l pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineri 'den#%it Pro+ra%#l( prin "are !e a"ord #nele ,a"ilit *i
pentr# %i"ro$ntreprinderile no# $n,iin*ate, "ond#!e de $ntreprinz tori tineri, "are de!, &oar , pentr# pri%a dat , a"tivitate e"ono%i" prin inter%edi#l #nei !o"iet *i "# r !p#ndere li%itat /

M !#rile de nat#ra aj#tor#l#i de !tat prev z#te prin ;rdonan*a de #r+en* ,a" parte dintr-o !":e% tran!parent de %ini%i! "are !e va der#la "# re!pe"tarea "riteriilor !ta.ilite de nor%ele "o%#nitare &i de le+i!la*ia na*ional $n do%eni#/
Monitorizarea &i "ontrol#l apli" rii prevederilor ;rdonan*ei de #r+en* a 0#vern#l#i !#nt a!i+#rate de

Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%/

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

1. OBIECTIVUL PROGRAMULUI 1n Ro%)nia, 6 din 6>> de tineri de"id ! $n"eap o a,a"ere pe "ont propri#, ,a* de 6 din 4 tineri $n Ce:ia, Polonia !a# Un+aria/ Foarte p#*ini tineri de%areaz o a,a"ere pe "ont propri#/ Cele %ai ,re"vente "a#ze invo"ate !#nt lip!a .anilor &i .iro"ra*ia/ ;.ie"tiv#l BPro+ra%#l#i pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineriC, den#%it $n "ontin#are Pro+ra%, $l "on!tit#ie !ti%#larea $n,iin* rii de noi %i"ro$ntreprinderi, "re&terea poten*ial#l#i de a""e!are a !#r!elor de ,inan*are &i dezvoltarea aptit#dinilor antreprenoriale ale tinerilor $n !"op#l i%pli" rii a"e!tora $n !tr#"t#ri e"ono%i"e private/ Pro+ra%#l #r% re&te2 dezvoltarea aptit#dinilor antreprenoriale .azate pe "#noa&terea &i +e!tionarea opti% a re!#r!elor, $n vederea adapt rii rapide la ri+orile deter%inate de +lo.alizarea pie*elor3 !ti%#larea &i !prijinirea de%ar rii &i dezvolt rii ,ir%elor no#-$n,iin*ate '!tart-#p-#ri( prin ,a"ilitarea a""e!#l#i a"e!tora la ,inan*are3 ,a"ilitarea a""e!#l#i tinerilor la !#r!ele de ,inan*are/ Prezent#l +:id in!tit#ie o !":e% tran!parent de aj#tor de %ini%i!/ A"ordarea aj#toarelor de %ini%i! $n "adr#l Pro+ra%#l#i !e va ,a"e n#%ai "# re!pe"tarea "riteriilor privind aj#tor#l de %ini%i! prev z#te de Re+#la%ent#l CE nr/ 6/55A=9>>< privind apli"area art/ A? &i AA din Tratat#l CE aj#toarelor de %ini%i!, p#.li"at $n D#rnal#l ;,i"ial al Uni#nii E#ropene nr/ L8?5=9A/69/ 9>></ Prezenta !":e% n# intr !#. in"iden*a o.li+a*iei de noti,i"are " tre Co%i!ia E#ropean , $n "on,or%itate "# prevederile Re+#la%ent#l#i CE nr/ 655A=9>>< privind apli"area art/ A? &i AA9 din Tratat aj#toarelor de %ini%i!/ S":e%a !e apli" pe $ntre+ teritori#l Ro%)niei, $n toate "ele A re+i#ni de dezvoltare/
6 9

2. BUGETUL PROGRAMULUI 2.1 Prin Le+ea .#+et#l#i de !tat, !e vor alo"a, $n ,ie"are an, la di!pozi*ia Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%, ,ond#rile pentr# alo"a*ia ,inan"iar nera%.#r!a.il prev z#t la art/7, lit/a( din ;rdonan*a de Ur+en* nr/ < din >5/>9/9>66 pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineri/ 2.2 E#+et#l alo"at Pro+ra%#l#i pentr# an#l .#+etar 9>64 e!te de ----- lei/

6 9

A"t#al#l art/ 6>? din Tratat#l privind F#n"*ionarea Uni#nii E#ropene A"t#al#l art/ 6>A din Tratat#l privind F#n"*ionarea Uni#nii E#ropene BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

3. BENEFICIARII PROGRAMULUI 3.1 Pot .ene,i"ia de prevederile Programului: per!oanele ,izi"e, denumite n continuare ntreprinztori debutani, "are $ndepline!" "#%#lativ, la data dep#nerii For%#lar#l#i de $n!"riere $n pro+ra%, #r% toarele "riterii de eli+i.ilitate: a( a# "apa"itate j#ridi" deplin de e-er"i*i#, a# v)r!ta de p)n la 87 de ani, $%plini*i "el %ai t)rzi# $n zi#a $nre+i!tr rii "ererii de $n%atri"#lare a !o"iet *ii "# r !p#ndere li%itat $n Re+i!tr#l Co%er*#l#i3 .( anterior datei $n%atri"#l rii !o"iet *ii $n Re+i!tr#l Co%er*#l#i n# a# %ai de*in#t &i n# de*ine "alitatea de a"*ionar !a# a!o"iat al #nei $ntreprinderi "on!tit#ite $n Spa*i#l E"ono%i" E#ropean3 "( $n,iin*eaz pentr# pri%a dat o !o"ietate "o%er"ial "# r !p#ndere li%itat $n "ondi*iile Le+ii nr/ 86=655> privind !o"iet *ile "o%er"iale, rep#.li"at , "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare, &i ale prezentei ;rdonan*e de #r+en* nr/ < din >5/>9/9>663 d) de"lar pe propria r !p#ndere, !#. !an"*i#nea le+ii penale pentr# de"lara*ii %in"inoa!e, " $ndepline&te "ondi*iile prev z#te la lit/ ., pe "are o dep#ne la Re+i!tr#l Co%er*#l#i odat "# "ererea de $n%atri"#lare a !o"iet *ii3 e) ! n# %ai ,i .ene,i"iat de ,inan*are $n "adr#l a"e!t#i Pro+ra%/ Da" la data $nre+i!tr rii "ererii de $n%atri"#lare a !o"iet *ii "# r !p#ndere li%itat $n Re+i!tr#l Co%er*#l#i, "ondi*ia re,eritoare la v)r!t e!te $ndeplinit , a"ea!ta !e "on!ider $ndeplinit pe $ntrea+a perioad de a"ordare a ,a"ilit *ilor/ 3.2 Pentr# $n"adrarea $n Pro+ra%, %i"ro$ntreprinderea $n,iin*at de $ntreprinz tor#l de.#tant tre.#ie ! $ndeplinea!" "#%#lativ #r% toarele "ondi*ii2 a( e!te !o"ietate "o%er"ial "# r !p#ndere li%itat -de.#tant 'SRL-D(, "are ,#n"*ioneaz pe d#rat nedeter%inat , $n "ondi*iile Le+ii nr/ 86=655> privind !o"iet *ile "o%er"iale, rep#.li"at , "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare &i ale ordonan*ei de #r+en* nr/ < din >5/>9/9>663 .( !e $n"adreaz $n "ate+oria %i"ro$ntreprinderilor $n "ondi*iile Le+ii nr/ 84<=9>>4 privind !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii, "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare, &i ale ordonan*ei de #r+en* nr/ < din >5/>9/9>663 "( e!te $n,iin*at de #n $ntreprinz tor de.#tant, "a a!o"iat #ni", !a# de "el %#lt 7 '"in"i( $ntreprinz tori de.#tan*i a!o"ia*i/ Condi*iile pentr# $ntreprinz tor#l de.#tant tre.#ie $ndeplinite de ,ie"are dintre a!o"ia*i, a&a "#% !e prevede $n Art/ 8/6 al prezent#l#i 0:id3 d( e!te ad%ini!trat de a!o"iat#l #ni", de #n#l !a# %ai %#l*i ad%ini!tratori dintre a!o"ia*i3 e( are $n o.ie"t#l de a"tivitate "el %#lt 7 '"in"i( +r#pe de a"tivitate prev z#te de "la!i,i"area a"tivit *ilor din e"ono%ia na*ionala $n vi+oare 'CAEN Rev 9(/ 1n "ele 7 '"in"i( +r#pe de !"#$#" "% &' ()" *# #&!+',% "a o.ie"t de a"tivitate al !o"iet *ii #r% toarele2 inter%edieri ,inan"iare &i a!i+#r ri2 - <46 - Inter%ediere %onetar - <49 - A"tivit *i ale :oldin+#rilor - <48 - Fond#ri %#t#ale &i alte entit *i ,inan"iare !i%ilare - <45 - Alte a"tivit *i de inter%edieri ,inan"iare, e-"l#!iv a"tivit *i de a!i+#r ri &i ,ond#ri de pen!ii - <76 - A"tivit *i de a!i+#r ri - <79 - A"tivit *i de rea!i+#rare

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM <78 - A"tivit *i ale ,ond#rilor de pen!ii '"# e-"ep*ia "elor din !i!te%#l p#.li" de a!i+#r ri !o"iale( - <<6 - A"tivit *i a#-iliare inter%edierilor ,inan"iare, "# e-"ep*ia a"tivit *ilor de a!i+#r ri &i ,ond#ri de pen!ii - <<9 - A"tivit *i a#-iliare de a!i+#r ri &i ,ond#ri de pen!ii - <<8 F A"tivitati de ad%ini!trare a ,ond#rilor tranza"*ii i%o.iliare2 - <A6 - C#%p rarea &i v)nzarea de .#n#ri i%o.iliare proprii - <A9 - 1n":irierea &i !#.$n":irierea .#n#rilor i%o.iliare proprii !a# $n":iriate - <A8 - A"tivit *i i%o.iliare pe .az de "o%i!ion !a# "ontra"t 59> - a"tivit *i de jo"#ri de noro" &i pari#ri prod#"*ie !a# "o%er"ializare de ar%a%ent, %#ni*ii, e-plozi.ili, t#t#n, al"ool, !#.!tan*e a,late !#. "ontrol na*ional, plante, !#.!tan*e &i preparate !t#pe,iante &i p!i:otrope2 - 66> - Fa.ri"area . #t#rilor '"# e-"ep*ia "la!ei 66>? F Prod#"*ia de . #t#ri r "oritoare neal"ooli"e3 prod#"*ia de ape %inerale &i alte ape $%.#teliate( - 69>> - Fa.ri"area prod#!elor din t#t#n - 974> - Fa.ri"area ar%a%ent#l#i &i %#ni*iei - 9>76 - Fa.ri"area e-plozivilor - 4<87 - Co%er* "# ridi"ata al prod#!elor din t#t#n - 4?97 - Co%er* "# a% n#nt#l al . #t#rilor, $n %a+azine !pe"ializate - 4?9< - Co%er* "# a% n#nt#l al prod#!elor din t#t#n, $n %a+azine !pe"ializate pre"#% &i a"tivit *ile e-"l#!e de nor%ele e#ropene pentr# "are n# !e poate a"orda aj#tor de !tat, re!pe"tiv2 a( a"tivit *i de pe!"#it &i a"va"#lt#r , a"operite de Re+#la%ent#l Con!ili#l#i 'CE( nr/ 6>4=9>>>2 - >86 - Pe!"#it#l - >89 - A"va"#lt#ra .( a"tivit *i le+ate de prod#"*ia pri%ar a prod#!elor a+ri"ole a&a "#% !#nt en#%erate $n ane-a 6 la Tratat#l de in!tit#ire a Co%#nit *ii E#ropene2 - >66 - C#ltivarea plantelor neper%anente - >69 - C#ltivarea plantelor din "#lt#ri per%anente - >68 - C#ltivarea plantelor pentr# $n%#l*ire - >64 - Cre&terea ani%alelor - >67 - A"tivit *i $n ,er%e %i-te '"#lt#ra ve+etal "o%.inat "# "re&terea ani%alelor( - >6< - A"tivit *i a#-iliare a+ri"#lt#rii &i a"tivit *i d#p re"oltare - >6? - G)n toare, "apt#rarea "# "ap"ane a v)nat#l#i &i a"tivit *i de !ervi"ii ane-e v)n torii "( a"tivit *i de pro"e!are &i %arHetin+ ale prod#!elor a+ri"ole li!tate $n ane-a 6 la Tratat#l de in!tit#ire a Co%#nit *ii E#ropene, $n #r% toarele "az#ri2 a/ ")nd "#ant#%#l aj#tor#l#i e!te !ta.ilit pe .aza pre*#l#i !a# a "antit *ii prod#!elor de a"e!t tip "#%p rate de la prod#" torii pri%ari !a# p#!e pe pia* de operatorii e"ono%i"i re!pe"tivi3 ./ ")nd aj#tor#l e!te "ondi*ionat de a ,i par*ial !a# inte+ral "edat prod#" torilor pri%ari ',er%ieri(3 d( a"tivit *i le+ate de e-port " tre !tate ter*e !a# !tate %e%.re, &i an#%e, aj#toarele le+ate dire"t de "antit *ile e-portate, de "rearea &i ,#n"*ionarea #nei re*ele de di!tri.#*ie !a# pentr# alte ":elt#ieli "#rente le+ate de a"tivitatea de e-port3 e( aj#toarele de!tinate #tiliz rii prod#!elor na*ionale $n detri%ent#l "elor i%portate3 ,( aj#toarele de!tinate a+en*ilor e"ono%i"i "are a"tiveaz $n !e"tor#l "ar.oni,er, a&a "#% e!te de,init $n Re+#la%ent#l CE nr/ 6/4>?=9>>9 privind aj#tor#l de !tat pentr# ind#!tria " r.#nel#i 'CAEN Rev/9(
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM - >76 - E-tra"*ia " r.#nel#i !#perior - >79 - E-tra"*ia " r.#nel#i in,erior - ><6 - E-tra"*ia petrol#l#i .r#t - ><9 - E-tra"*ia +azelor nat#rale - >?96 - E-tra"*ia %inere#rilor de #rani# &i tori# - >A59 F E-tra"*ia t#r.ei - >56 - A"tivit *i de !ervi"ii ane-e e-tra"*iei petrol#l#i .r#t &i +azelor nat#rale - >55 F A"tivit *i de !ervi"ii ane-e pentr# e-tra"*ia %ineralelor +( aj#toarele pentr# a":izi*ionarea ve:i"#lelor de tran!port r#tier de %ar, a"ordate a+en*ilor e"ono%i"i "are a# "a o.ie"t de a"tivitate pre!tarea de !ervi"ii de tran!port r#tier de %ar, "ontra "o!t/ Calitatea de %i"ro$ntreprindere apar*in)nd $ntreprinz tor#l#i de.#tant !e o.*ine la data $n%atri"#l rii la Re+i!tr#l Co%er*#l#i $n a " r#i raz teritorial !e a,l !edi#l ! # !o"ial/ Prin dero+are de la art/ 8< din Le+ea nr/9<=655> privind Re+i!tr#l Co%er*#l#i, rep#.li"at , "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare, n#%ele #nei %i"ro$ntreprinderi apar*in)nd $ntreprinz tor#l#i de.#tant !e "o%p#ne dintr-o den#%ire proprie $n!o*it de !inta+%a !"ri! $n $ntre+i%e I,)!#%" "% !' -.,('&/%-% +#0#" ". 1 /%2'" &"3 !a# a.revierea IS/R/L/ F D/C

1n a,ara o.li+a*iilor !ta.ilite prin a"tele nor%ative $n vi+oare, apli"a.ile ori" r#i operator e"ono%i", %i"ro$ntreprinderea apar*in)nd $ntreprinz tor#l#i de.#tant are &i #r% toarele o.li+a*ii !pe"i,i"e2 a( ! noti,i"e $n !"ri! "# privire la $n,iin*are, ;,i"i#l Teritorial pentr# I/M/M/ &i Coopera*ie';/T/I/M/M/C/( $n a " r#i raz de "o%peten* $&i are !edi#l, $n ter%en de "el %#lt 6> zile l#"r toare de la $nre+i!trare, $n vederea l# rii $n eviden* / Li!ta ;/T/I/M/M/C/ !e + !e&te $n ane-a nr/4 la prezent#l +:id3
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM .( ! an+ajeze, "# "ontra"t de %#n" pe d#rat nedeter%inat , "# nor% $ntrea+ &i ! %en*in $n a"tivitate "el p#*in 9 'doi( !alaria*i de la %o%ent#l o.*inerii ,a"ilit *ilor %en*ionate la art/ 7 lit/ a( &i=!a# .( &i=!a# "( din ;U0 nr/ < din data de >5/>9/9>66, p)n la pierderea "alit *ii de %i"ro$ntreprindere apar*in)nd $ntreprinz tor#l#i de.#tant3 "( ! reinve!tea!" , an#al, "el p#*in 7>J din pro,it#l realizat $n an#l ,i!"al pre"edent3 d( ! dep#n la ;/T/I/M/M/C $n a " r#i raz de "o%peten* $&i are !edi#l, !it#a*iile ,inan"iare !e%e!triale &i an#ale, "# dovada $nre+i!trarii a"e!tora la a#torit *ile "o%petente, pre"#% &i #n raport !e%e!trial de pro+re!, pe o perioad de 8 ani, $n"ep)nd "# an#l $n "are !-a o.*in#t aj#tor#l nera%.#r!a.il/

4. TIPURILE DE A4UTOR FINANCIAR

4.1 Mi"ro$ntreprinderea apar*in)nd $ntreprinz tor#l#i de.#tant .ene,i"iaz de #r% toarele ,a"ilit *i2 4.1 T#('-#+% /% * !#+#".5# (%&"-' 0#!-)6&"-%(-#&/%-% S.R.L. 1 D. a) a"ordarea de " tre Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% a #nei alo"a*ii ,inan"iare nera%.#r!a.ile reprezent)nd "el %#lt 7>J, dar n# %ai %#lt de 6>/>>> e#ro e":ivalent#l $n lei, din valoarea total a ":elt#ielilor eli+i.ile a,erente plan#l#i de a,a"eri, pentr# "are ,a"e dovada !#r!elor de "o,inan*are/ Alo"a*iile ,inan"iare nera%.#r!a.ile !e a"ord $n li%ita !#%elor apro.ate "# a"ea!t de!tina*ie $n .#+et#l Departa%ent#l#i pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%3 .( +aran*ii a"ordate de Fond#l Na*ional de 0arantare al Creditelor pentr# 1ntreprinderi Mi"i &i Mijlo"ii S/A/ F I/F/N/ 'F/N/0/C/I/M/M/( pentr# "reditele "ontra"tate de BSRL-DC $n vederea realiz rii plan#rilor de a,a"eri a""eptate de Departa%ent#l#i pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%, "# re!pe"tarea "ondi*iilor prev z#te $n nor%ele &i pro"ed#rile interne ale in!tit#*iilor de "redit &i ale F/N/0/C/I/M/M/, p)n la "el %#lt A>J din valoarea "redit#l#i !oli"itat, $n li%ita !#%ei de A>/>>> e#ro, e":ivalent#l $n lei3 "( !"#tirea de la plata "ontri.#*iilor de a!i+#r ri !o"iale datorate de an+ajatori, potrivit le+ii, pentr# venit#rile a,erente ti%p#l#i l#"rat de "el %#lt 4 'patr#( !alaria*i, an+aja*i pe perioad nedeter%inat /
8

!e va "al"#la la "#r!#l ENR din data apari*iei ;U0 nr/< $n Monitor#l ;,i"ial '>5/>9/9>66( '4,97<ALei=6 E#ro(
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM A"ea!ta perioad "on!tit#ie !ta+i# de "otizare $n !i!te%#l p#.li" de pen!ii, iar pentr# !ta.ilirea &i "al"#l#l drept#rilor prev z#te de Le+ea nr/ 9<8=9>6> privind !i!te%#l #nitar de pen!ii p#.li"e, "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare, !e #tilizeaz ")&ti+#l !alarial %edi# .r#t l#nar, pentr# "are a!i+#rat#l pl te&te "ontri.#*ia individ#al de a!i+#r ri !o"iale/ Pentr# ,ie"are !alariat, !"#tirea n# !e a"ord pentr# venit#rile !alariale l#nare "are dep &e!" "#ant#%#l ")&ti+#l#i !alarial %edi# .r#t pe e"ono%ie din an#l anterior3 d( !"#tirea de la plata ta-elor pentr# opera*i#nile de $n%atri"#lare e,e"t#ate la ;,i"iile Re+i!tr#l#i Co%er*#l#i, pentr# $nre+i!trarea %i"ro$ntreprinderii, pre"#% &i de la plata tari,#l#i pentr# p#.li"area $n Monitor#l ;,i"ial al Ro%)niei, Partea a IG-a3 e( "on!iliere, in!tr#ire &i !prijin din partea ;/T/I/M/M/C/, $n a " r#i raz de "o%peten* $&i are !edi#l !o"ial/ 4.2 C "%7)-##+% /% !8%+"'#%+# %+#7#2#+% Plan#l de a,a"eri tre.#ie ! "#prind inve!ti*ii $n a"tive "orporale &i=!a# ne"orporale, pe o perioad deter%inat , $n !"op#l realiz rii #nor o.ie"tive "lare, "on"rete &i reale/ Plan#l de a,a"eri tre.#ie ! ,ie i%ple%entat pe teritori#l Ro%)niei &i ! re!pe"te re+#lile re,eritoare la aj#tor#l de %ini%i!, prev z#te de Re+#la%ent#l CE nr/ 655A=9>>< privind apli"area art/ A? &i AA din Tratat#l aj#toarelor de %ini%i!, p#.li"at $n D#rnal#l ;,i"ial al Uni#nii E#ropene nr/ L8?5=9A/69/ 9>></ S#nt "on!iderate ":elt#ieli eli+i.ile, ":elt#ielile le+ate de2 6( INVESTIIILE N ACTIVE CORPORALE re,eritoare la2 a( Teren#ri pentr# realizarea de "on!tr#"*ii=a%enajare e,e"t#ate $n "adr#l proie"t#l#i, de!tinate a"tivit *ii pentr# "are !-a !oli"itat ,inan*area3 a":izi*ionarea de teren#ri , r "on!tr#"*ie=a%enajare e,e"t#ate $n "adr#l proie"t#l#i n# reprezint ":elt#ial eli+i.il $n Pro+ra%3 a%enajararea pe teren#ri $n":iriate ="on"e!ionate pentr# realizarea a"tivit *ilor proie"t#l#i reprezint ":elt#ial eli+i.il n#%ai pentr# realizarea a"tivit *ilor !portive, re"reative &i di!tra"tive'divizi#nea 58 (3 b) Con!tr#"*ii pentr# de!,a!#rarea a"tivit *ii pentr# "are !-a !oli"itat ,inan*area 3 c) A":izi*ionarea de !pa*ii de!tinate realiz rii a"tivit *ii pentr# "are !-a !oli"itat ,inan*are / Co!t#rile de !pa*i# "#prind2 Spa*i# de .iro#ri Spa*i# de prod#"*ie Spa*i# de de!, &#rare a"tivit *i "o%er"iale &i pre!t ri !ervi"ii Spa*i# de depozitare d( A":izi*ionarea de %o.ilier pentr# dotarea !pa*iilor a%enajate de!tinate a"tivit *ii pentr# "are !-a !oli"itat ,inan*area3 e( E":ipa%ente te:nolo+i"e, %a&ini, #tilaje &i in!tala*ii de l#"r#, aparate &i in!tala*ii de % !#r , "ontrol &i re+lare, te:ni"a de "al"#l, et"3 ,( Mijloa"e de tran!port %ar,a $n dire"t le+ t#r "# a"tivit *ile "od#l#i="od#rilor CAEN pe "are a""e!eaz , "# e-"ep*ia ve:i"#lelor de tran!port r#tier de % r,#ri, !oli"itate de $ntreprinderile "are e,e"t#eaz tran!port r#tier de % r,#ri $n n#%ele ter*ilor/
4 7 < ? A

A"t#al#l art/ 6>? din Tratat#l privind F#n"*ionarea Uni#nii E#ropene A"t#al#l art/ 6>A din Tratat#l privind F#n"*ionarea Uni#nii E#ropene < Se ia# $n "on!iderare ":elt#ielile a,erente realiz rii #nei "on!tr#"*ii doar $n "az#l $n "are a"ea!ta !e realizeaz "# o $ntreprindere a#torizat $n do%eni#/ ? Galoarea a"tiv#l#i "orporal a":izi*ionat $n "adr#l pro+ra%#l#i !e va !ta.ili pe .aza #nei eval# ri al #n#i e-pert eval#ator UNEGAR/ A A"tivele din "adr#l a"e!tei "ate+orii n# tre.#ie ! ai. de!tina*ie lo"ativ /
7

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM A#tot#ri!%ele !#nt eli+i.ile $n "adr#l Pro+ra%#l#i, n#%ai pentr# #r% toarele a"tivit *i2tran!port#ri "# ta-i#ri "od CAEN 4589, A"tivit *i de $n":iriere &i lea!in+ "# a#tot#ri!%e &i a#tove:i"#le r#tiere #!oare "od CAEN ??66 , A778 "oli de "ond#"ere/ S#nt eli+i.ile $n "adr#l pro+ra%#l#i a#to#tilitare din "ate+oria N6,N9, N8 "# e-"ep*ia ve:i"#lelor de teren !i%.ol 0 "on,or% ;rdin#l#i MLPTL 966=9>>8"# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare/ 1n "az#l $n "are la "erti,i"are !e "on!tat " a#to#tilitarele a":izi*ionate n# ,a" parte din "ate+oriile en#n*ate %ai !#!, !e va pro"eda la re"#perarea AFN/ 9( INVESTIIILE N ACTIVE NECORPORALE re,eritoare la2 .revete, li"en*e, % r"i "o%er"iale &i alte drept#ri &i a"tive !i%ilare',ran"ize, eti":etare e"olo+i" , et"/(3realizare !ite/ Mi"ro$ntreprinderile SRL-D tre.#ie ! $ndeplinea!" , "on,or% "riteriilor de eval#are a plan#l#i de a,a"eriAne- la nor%ele %etodolo+i"e, "riteri#l %ini% o.li+atori# privind ponderea inve!ti*iilor de %ini% 4>J din total#l ":elt#ielilor eli+i.ile, nere!pe"tarea a"e!t#ia "ond#")nd la re!pin+erea plan#l#i de a,a"eri/ 89 ALTE COSTURI DE OPERARE re,eritoare la2 a( Co!t#ri de $n,iin*are a ,ir%ei2 A#toriza*ii .( Co!t#ri "#rente2 Materii pri%e, % r,#ri Materiale "on!#%a.ile, %ateriale a#-iliare "( Co!t#ri de per!onal '!alarii, "o!t#ri a!i+#r ri !o"iale( d( Co!t#ri de trainin+ &i ,or%are per!onal3 e( Servi"ii e-terne2 Conta.ilitate Con!#ltan* ,i!"al Con!#ltan* j#ridi" Con!#ltan* $n %ana+e%ent Con!#ltan* IT Con!#ltant PR Con!#ltan* pentr# $nto"%irea plan#l#i de a,a"eri, a"ea!ta ,iind !in+#ra ":elt#ial "are !e poate realiza $nainte de $n":eierea "ontra"t#l#i/ C:elt#ielile "# !ervi"iile de "on!#ltan* de ori"e tip n# pot dep &i 7J din valoarea total eli+i.il a proie"t#l#i, %ai p#*in "on!#ltan*a/ F#rnizorii de !ervi"ii de "on!#ltan* eli+i.ili $n "adr#l Pro+ra%#l#i pot ,i n#%ai !o"iet *i !a# or+aniza*ii ,#rnizoare de "on!#ltan* a#torizate, av)nd "a a"tivitate a#torizat #na dintre a"tivit *ile in"l#!e $n "od CAEN "la!a ?>/ ,( Co!t#rile le+ate de $n" lzire, +az, ele"tri"itate, "#r *enie, repara*ii, a!i+#rare, ap ="anal, +#noi +( Co!t#ri "# p#nerea $n ,#n"*i#ne a e":ipa%entelor :( Co!t#ri le+ate de pro"e!#l de v)nzare i( Co!t#ri ad%ini!trative j( C:irii pentr# !patii de .iro#ri, prod#"tie, de de!, &#rare a"tivit *i "o%er"iale &i pre!t ri !ervi"ii, depozitare '!oli"itant#l va ,a"e dovada $n":irierii !pa*i#l#i pentr# "are !oli"it ":iria pe o perioad de %ini% 8 ani(3 H( Alte "o!t#ri "one-e dire"t le+ate de "od#l CAEN a""e!at $n "adr#l Pro+ra%#l#i2 ra"ordarea la #tilit *i2 ap , +az, ele"tri"itate, "analizare3 in,ra!tr#"t#ra ne"e!ar ra"ordarii la #tilit *i2 dr#% de a""e!, rea.ilit ri, a%enaj ri3 a!i+#rarea nor%elor de prote"*ia %#n"ii, de prote"*ia %edi#l#i/
:

Gor ,i de"ontate ":elt#ielile eli+i.ile a,erente perioadei de i%ple%entare a proie"t#l#i de 6 an de zile "alendari!ti"e/ BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

10

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM l( Co!t#ri de pro%ovare a a"tivit *ii2 on-line, pe !#port de :)rtie=ele"troni", alte tip#ri de %ateriale, parti"ipare la t)r+#ri interne &i interna*ionale et"/ Soli"itant#l va ,a"e dovada de*inerii $n proprietate a teren#l#i pe "are #r%eaz ! !e realizeze "on!tr#"*ia=a%enajarea !a# a de*inerii #n#i drept de #z#,r#"t, "ontra"t de "on"e!i#ne ori $n":iriere a teren#l#i re!pe"tiv, vala.il pe o perioad de %ini%#% 7 ani de la ,inalizarea inve!ti*iei/ A"tivele a":izi*ionate tre.#ie ! ,ie noi/ Pentr# a ,i in"l#!e $n inve!ti*ia eli+i.il , a"tivele "orporale &i ne"orporale tre.#ie ! $ndeplinea!" #r% toarele "ondi*ii2 a( ! r %)n $n proprietatea %i"ro$ntreprinderii S/R/L/-D/ "are a .ene,i"iat de aj#tor de !tat "el p#*in 8 ani3 .( ! ,ie "on!iderate a"tive '%ijloa"e ,i-e( !a# o.ie"te de inventar3 "( ! ,ie a":izi*ionate $n "ondi*ii de pia* , re!pe"tiv ! ,ie $nto"%it #n do!ar de a":izi*ie "are ! "#prind "ereri de o,ert '%ini%#% trei(, o,ertele pri%ite3 a"e!tea tre.#ie ! "#prind 2 datele de identi,i"are, !e%n t#ra &i &ta%pila o,ertant#l#i, #n pro"e! ver.al !e%nat de reprezentant#l le+al al %i"ro$ntreprinderii S/R/L/-D/ prin "are ! ,ie j#!ti,i"at ale+erea o,ertei "elei %ai "onvena.ile, "ontra"t#l="ontra"tele "# ,#rnizor#l=,#rnizorii, "# e-"ep*ia a"tivelor "orporale de la p"t/ 4/9/, !#.p"t/ 6, lit/ a( &i lit/ "( pentr# "are !e va prezenta #n raport de eval#are a #n#i e-pert eval#ator UNEGAR3 d( ! ,ie in"l#!e $n "ate+oria a"tivelor proprii ale %i"ro$ntreprinderii S/R/L/-D/, ! r %)n $n lo"a*ia a"e!teia pentr# "el p#*in 8 ani, "al"#lat din %o%ent#l $n "are inve!ti*ia a ,o!t ,inalizat , &i ! ,ie #tilizate pentr# der#larea a"tivit *ii ,inan*ate/ N# !e ad%it ,#rnizori "are a# $n !tr#"t#ra a"*ionariat#l#i ad%ini!tratori=a"*ionari=a!o"ia*i=a!o"ia*i #ni"i ai !o"iet *ilor de.#tante !oli"itante, r#de &i a,ini p)n la +rad#l II in"l#!iv/ 4.3. 1n "adr#l Pro+ra%#l#i, AFN n# poate ,i #tilizate pentr#2 ra%.#r!area $%pr#%#t#rilor .an"are e-i!tente3 o.li+a*iile e-i+i.ile de plat a i%pozitelor, ta-elor &i datoriilor la .#+et#l +eneral "on!olidat &i la .#+etele lo"ale3 ta-a pe valoarea ad #+at 3 do.)nda &i alte "o%i!ioane a,erente "reditelor3 ":elt#ielile de lea!in+3 deza,e"tarea "entralelor n#"leare3 a":izi*ia de e":ipa%ent !e"ond-:and3 a%enzi, penalit *i &i ":elt#ieli de j#de"at / 4.4. 1n "adr#l Pro+ra%#l#i !)&"-#2'5# 6& & "'-. &' %,"% %+#7#2#+./ ;. ETAPELE IMPLEMENTRII PROGRAMULUI ;.1 1nre+i!trarea %i"ro$ntreprinderii IS/R/L/- D/I la ;,i"iile Re+i!tr#l#i Co%er*#l#i, ':ttp2==KKK/onr"/ro=ro%ana=retea/p:p( !e realizeaz , $n"ep)nd "# data de 11 *%2-' -#% 2011, prin par"#r+erea #r% toarelor etape2 a( 1ntreprinz tor#l de.#tant are o.li+a*ia ! ata&eze $n !#!*inerea "ererii de $nre+i!trare a %i"ro$ntreprinderii LS/R/L/- D/L $n re+i!tr#l "o%er*#l#i, do"#%entele prev z#te de ;rdin#l Mini!tr#l#i D#!ti*iei nr/ 9754=C=9>>A pentr# apro.area Nor%elor %etodolo+i"e privind %od#l de *inere a re+i!trelor "o%er*#l#i, de e,e"t#are a $nre+i!tr rilor &i de eli.erare a in,or%a*iilor, pre"#% &i de"lara*ia pe propria r !p#ndere "on,or% art/9 alin/ 6, lit/ d( din ;U0 nr/ < din >5/>9/9>663 .( D#p $n%atri"#larea $n re+i!tr#l "o%er*#l#i a %i"ro$ntreprinderii IS/R/L/-D/C, re!pe"tiv d#p $nre+i!trarea $n re+i!tr#l "o%er*#l#i a ori" ror %odi,i" ri, ;NRC va tran!%ite " tre Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%, pe "ale ele"troni" , datele a,erente a"e!tor $nre+i!tr ri, "on,or% proto"ol#l#i $n":eiat $n a"e!t !en!3
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

11

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM "( ;pera*i#nile de $n%atri"#lare "on,or% ;U0 nr/< din >5/>9/9>66, "# o"azia "on!tit#irii %i"ro$ntreprinderii, !#nt !"#tite de plata ta-elor " tre ;NRC3 ;.2 1n ter%en de 6> zile l#"r toare de la $n,iin*are, %i"ro$ntreprinderea IS/R/L/ - D/C tre.#ie ! noti,i"e prin po&ta ele"troni" ;,i"i#l Teritorial pentr# I/M/M/ &i Coopera*ie ';/T/I/M/M/C/( $n a " r#i raz teritorial $&i are !edi#l, $n vederea l# rii $n eviden* / <. PROCEDURA DE NSCRIERE N PROGRAM <.1 Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% prin Dire"*ia I%ple%entare Pro+ra%e pentr# IMM ad%ini!treaz , +e!tioneaz &i der#leaz dire"t !a# prin inter%edi#l or+aniza*iilor ori in!tit#*iilor de drept privat pro+ra%ele de $n"#rajare &i !ti%#lare a $n,iin* rii &i dezvolt rii $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii, ,inan*ate de la .#+et#l de !tat, la nivel na*ional &i la nivel lo"al, prin inter%edi#l ;,i"iilor Teritoriale pentr# 1ntreprinderi Mi"i &i Mijlo"ii &i Coopera*ie/ Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% &i ;/T/I/M/M/C/ a!i+#r %ana+e%ent#l ,inan"iar &i=!a# te:ni" al ,ond#rilor alo"ate de la .#+et#l de !tat, "on,or% Le+ii nr/ 84<=9>>4 privind !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii, "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare/ 1ntre Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% &i or+aniza*iile ori in!tit#*iile de drept privat 'in!tit#*ii de "redit( !e $n":eie o "onven*ie de "ola.orare $n .aza " r#ia !e va tre"e la der#larea pro+ra%#l#i re!pe"tiv/ In!tit#*ia de "redit !ele"*ionat are "alitatea de a+en*ie de i%ple%entare a aj#toarelor a"ordate, pentr# a " ror der#lare $n":eie "onven*ii de "ola.orare "# Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%/ &,!-#%-% 6& (-)7- 0 ,% * !% )& +#&% "=" /% (% ,#"%>'+???.0#&#&/.-)@ + ,%!"#'&% A A!!%, "# P-)7- 0%+% (%&"-' IMM>'-# *#& &" "% /% + 2'7%"'+ /% ," "3 , ' /#-%!" (% +#&B'+ 8""(CDD(-)7- 0%& "#)& +%2014. #((#00.-). P%&"-' ( -"#!#( -% + P-)7- 0'+ (%&"-' ,"#0'+ -% 6&*##&5.-## E# /%F$)+".-## 0#!-)6&"-%(-#&/%-#+)- /% !."-% 6&"-%(-#&F.")-## "#&%-#@ *#%! -% ,)+#!#" &" "-%2'#% ,. ,% 6&-%7#,"-%F% !' ',%- E# ( -)+.. D'(. 6&-%7#,"- -% ,% !)0(+%"% F. )& +#&% (+ &'+ /% * !%-# G &%H 1 + (-%F%&"'+ 78#/9 E# ,% 6&! -!. /)!'0%&"%+% 6&,)5#") -% !)&*)-0 #&/#! 5##+)- /% 0 # I),. <.2. D%( -" 0%&"'+ (%&"-' IMM>'-#@ M%/#'+ /% A* !%-# E# T'-#,0 $ &'&5 (% ,#"% /%0 - -% P-)7- 0'+'# !' !%+ ('5#& ; F#+% 6& #&"% /% 6&!%(%-% 6&,!-#%-## )&+#&%.

Program inactiv Activ incepand cu 2014

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

12

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

A"ea!t pa+in o,er po!i.ilitatea de "reare a #n#i "ont #tilizator no#, de lo+are pe .az de #!erna%e &i parol , de re!etat parola da" a*i #itat-o pre"#% &i de a viz#aliza le+i!la*ia privind Pro+ra%#l pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineri/

<.3. C-% -% '&'# !)&" /% 6&,!-#%-% 6& ! /-'+ P-)7- 0'+'# (%&"-' ,"#0'+ -% 6&*##&5.-## E# /%F$)+".-## 0#!-)6&"-%(-#&/%-#+)- /% !."-% 6&"-%(-#&F.")-## "#&%-#

Prin "li"H "on,or% de!en#l#i de %ai !#! ve*i ,i dire"*iona*i " tre ")%p#rile de "o%pletat/

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

13

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

1n a"ea!t pa+in apli"ant#l va ale+e #n #!er &i o parol , va introd#"e adre!a proprie de %ail #nde va pri%i #n %e!aj de "on,ir%are a $n!"rierii &i #n linH de a"tivare a a"e!teia/ IP-#& (-%F%&" $. /'!%0 + !'&)E"#&5. * ("'+ !. 5# *)," 6&-%7#,"- " 6& ! /-'+ (-)7- 0'+'# (%&"-' ,"#0'+ -% 6&*##&5.-## E# /%F$)+".-## 0#!-)6&"-%(-#&/%-#+)- /% !."-% 6&"-%(-#&F.")-## "#&%-# !' ',%-& 0%>'+JJJJJJJJ3. P%&"-' ('"% !!%, !)&"'+ /'0&% $) ,"-.@ "-%2'#% ,. !)&*#-0 5# 6&-%7#,"- -% !!%,=&/ '-0.")-'+ +#&BC JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ D !. &' $> 5# 6&,!-#, (%&"-' !%," (-)7- 0@ $. -'7.0 ,. #7&)- 5# !%," 0%, I %>0 #+C D#p "on,ir%area $n!"rierii de pe adre!a proprie de %ail, #!er-#l &i parola ale!e de " tre #tilizator devin a"tive &i pot ,i ,olo!ite pentr# lo+are/

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

14

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.4. ACCESAREA PAGINII DE INTRODUCERE A DATELOR. Pa+ina prin"ipal a "ont#l#i "reat de d#%neavoa!tr , a&a "#% e!te prezentat %ai jo!, o,er in,or%a*ii "# privire la introd#"erea datelor, %eni#rile de a""e!at, !e"*i#nile de ,or%#lare pe "are tre.#ie ! le "o%pleta*i $nainte de a tri%ite ,or%#larele "o%pletate operatorilor no&tri/ Cele ? !e"*i#ni !#nt $%p r*ite $n do# p r*i, #na de!tinat in,or%a*iilor +enerale re,eritoare la ,ir%a d#%neavoa!tr &i alta "are "#prinde < !e"*i#ni ne"e!are ,inan* rii/ Pentr# a p#tea tri%ite ,or%#larele, ") "% !%+% K ! "%7)-## ,'&" )2+#7 ")-## '$n "az#l $n "are n# !#nt "o%pletate toate "ele ? "ate+orii "# detalii !e tran!%ite !"ri!oare de re!pin+ere !oli"itant#l#i) &i n# p#te*i tri%ite ,or%#larele $nainte "a a"e!tea ! ,ie !alvate/ ;dat "# tri%iterea ,or%#larelor, a"e!tea n# %ai pot ,i %odi,i"ate &i v r#+ % ! le "o%pleta*i "# aten*ie/ Fie"are dintre "ate+orii "on*ine #n ,or%#lar #nde !e re"o%and ! "o%pleta*i ")t %ai detaliat ,ie"are p#n"t al a"e!t#ia/ Pentr# a !alva #n ,or%#lar, ap !a*i .#ton#l MSalveaz M "e !e + !e&te la !,)r&it#l ,or%#lar#l#i/ 1naintea tri%iterii ,or%#larelor " tre operatori, !e pot edita &i !alva ,or%#larele de ")te ori dori*i, apli"a*ia .lo")nd !alvarea n#%ai $n #r%a tri%iterii a"e!tora/ N)".C G r#+ % ! "o%pleta*i ,or%#larele , r dia"riti"e/ An#%ite !#.p#n"te din ,or%#lare a# te-te e-pli"ative, o,erind#-v ni&te linii +enerale de #r%at pentr# !#.p#n"t#l re!pe"tiv/ A"e!tea !#nt de 9 ,el#ri "are pot ,i di,eren*iate prin "#lori/ Te-tele e-pli"ative din a,ara "a!etelor "are tre.#ie "o%pletate a# o "#loare nea+r , iar "ele din $n #ntr#l "a!etelor !#nt al.a!tre/ Te-tele e-pli"ative din $n #ntr#l "a!etelor vor di!p rea odat "e a*i dat "li"H $n "a!eta re!pe"tiv pentr# a "o%pleta !#.p#n"t#l ,or%#lar#l#i/ Ave*i po!i.ilitatea de a revedea te-tele e-pli"ative "on!#lt)nd do"#%entele a,erente MPro+ra%#l#i pentr# !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii %i"ro$ntreprinderilor de " tre $ntreprinz torii tineriM/ Pentr# ,ie"are ,or%#lar !alvat, ve*i pri%i #n p#n"taj $n ,#n"*ie de op*i#nile "o%pletate $n ,or%#lar#l re!pe"tiv, iar a"e!t p#n"taj v e!te "o%#ni"at at#n"i ")nd !alva*i #n ,or%#lar/ P#n"taj#l total a"#%#lat la #n %o%ent dat e!te a,i&at $n zona de %eni#/

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

15

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

Din a"ea!t pa+in "# aj#tor#l %eni#rilor din partea !t)n+ !e pro"edeaz la $n"eperea "o%plet rii ")%p#rilor, "# !e"*i#nea I In,or%a*ii +eneraleC/ <.;. PAGINA DE INFORMAII GENERALE

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

16

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

17

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

18

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.<. PAGINA L DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SRL>D3

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

19

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

20

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

21

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM D'(. !)0(+%" -% "'"'-)- !=0('-#+)- ,% " ,"% F. LS +$% F.3. <.K. P 7#& L P+ &'+ /% * !%-# !)&/'!% + !-% -% /% &)# +)!'-# /% 0'&!. (%-0 &%&"% 6& ! /-'+ 0#!-)6&"-%(-#&/%-## SRL>D3

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

22

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.M. P 7#& L P)&/%-% #&$%,"#5##+)- 6& !8%+"'#%+#+% *%-%&"% (+ &'+'# /% * !%-#3

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

23

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

24

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

1n "adr#l p"t/ 4/9 !e vor %en*iona n#%ai ele%entele de "o!t pentr# "are !e !oli"it ,inan*are $n "adr#l pro+ra%#l#i, #r%)nd "a pro"ent#l AFN !oli"itat '%a-i% 7>J( &i pro"ent#l pentr# valoare "redit="ontri.#*ie proprie ! ,ie "al"#lat pentr# ,ie"are ele%ent de "o!t $n parte/ <.:. P 7#& L L)! +#F -% !"#$#".5## 0#!-)6&"-%(-#&/%-## SRL>D3

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

25

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

26

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.10. P 7#& AU"#+#F -% &)#+)- "%8&)+)7## E# (-)0)$ -% ,)!#%".5## #&*)-0 5#)& +%3C

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

27

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

28

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.11. P 7#& A S!8%0 /% *#& &5 -%3

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

29

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

30

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

K.; B#+ &" (-%,!'-" "

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

31

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.12. T-#0#"%-% *)-0'+ -%+)- , +$ "% Apli"a*ia per%ite at)t !alvarea ,ie" r#i ,or%#lar $n parte, ")t &i tri%iterea t#t#ror ,or%#larelor !alvate/ P)n la %o%ent#l tri%iterii ,or%#larelor !alvate, apli"a*ia le per%ite #tilizatorilor %odi,i"area in,or%a*iilor $nre+i!trate $n !e"*i#ni/ Din %o%ent#l $n "are !e ta!teaz TRIMITE F;RMULARELE n# !e %ai pot ,a"e %odi,i" ri/ A"*i#nea de tri%itere a ,or%#larelor !e ,a"e a"*ion)nd2

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

32

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM

<.13. P-#0#-% 0%, I'+'# /% !)&*#-0 -% "-#0#"%-## *)-0'+ -%+)Apli"a*ia va +enera a#to%at d#p tri%iterea ,or%#larelor #n %e!aj pe adre!a de %ail a !oli"itant#l#i $n "are !e va !pe"i,i"a ,apt#l " ,or%#larele a# ,o!t $nre+i!trate $n .aza de date a Departa%ent#l#i pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%/ K. PROCEDURA DE EVALUARE I ACORDARE A ALOCAIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE I. PRIMA ETAP DE EVALUARE K.1 E$ +' -% (+ &'-#+)- /% * !%-# !)0(+%" "% )& +#&% Per!onal#l ;TIMMC=DIPIMM va re!pe"ta prevederile art 978 ind 6 Cod penal privind "on,li"t#l de intere!e !i prevederile Le+ii 4??=9>>4 privind Cod#l de "ond#ita a per!onal#l#i "ontra"t#al din a#torit *ile &i in!tit#*iile p#.li"e/ a( Cal"#larea p#n"taj#l#i plan#rilor de a,a"eri !e ,a"e $n ti%p real &i tran!parent, la "o%pletarea de " tre apli"an*i a !e"*i#nilor din apli"a*ia !o,tKare/ Apli"a*ia va +enera #n p#n"taj pe .aza "riteriilor prev z#te $n Ane-a nr/ 6 la Nor%ele %etodolo+i"e de apli"are a ;U0 nr/<=9>66, apro.ate prin @0 nr/ 5<=9>66/ P#n"taj#l %ini% a""eptat e!te de <> de p#n"te, iar apli"a*ia va +enera a#to%at apli"an*ilor "e n# !e $n!"ri# $n p#n"taj#l %ini% %e!aj#l B n# $ndeplini*i "riteri#l de %ini% <> de p#n"teC $n %o%ent#l tran!%iterii ,or%#larelor, , r "a a"e!te ,or%#lare ! !e $nre+i!treze $n .aza de date a Departa%ent#l#i pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%3 .( Geri,i"area veridi"it *ii &i "oeren*ei in,or%a*iilor $n!"ri!e $n plan#l de a,a"eri, "orelarea !it#a*iilor ,inan"iare "# plan#l de a,a"eri, "o%pletarea e-pli"it &i "# detalii a t#t#ror ")%p#rilor Plan#l#i de a,a"eri, "od#rile CAEN eli+i.ile, in"l#!iv a le+ t#rii a"tivelor a":izi*ionate "# a"tivit *ile "od#l#i CAEN pe "are !e a""e!eaz Pro+ra%#l,"on"ordan*a $ntre "od#l CAEN pe "are !e a""e!eaz &i a"tivit *ile prop#!e $n plan#l de a,a"eri !e realizeaz de " tre Unit *ile de Pro+ra%are, Sele"tare, Eval#are &i Contra"tare'UPSEC( din "adr#l ;/T/I/M/M/C/ !#. "oordonarea DIPIMM3 1n "az#l $n "are $n #r%a veri,i" rii !e "on!tat ne$ndeplinirea "riteriilor %en*ionate la ?/6 .( !oli"itant#l#i i !e tran!%ite !"ri!oare de re!pin+ere/ "( La in!tit#*ia de "redit, vor ,i tran!%i!e !pre ,inan*are, $n li%ita .#+et#l#i an#al, plan#rile de a,a"eri "are o.*in "el p#*in p#n"taj#l %ini% &i "are a# ,o!t apro.ate de DIPIMM $n #r%a veri,i" rilor e,e"t#ate de UPSEC, "on,or% art/?, alin .(/ Tran!%iterea la in!tit#*ia de "redit a plan#rilor de a,a"eri $n!o*ite de noti,i"area a""ept rii de prin"ipi#, !e va ,a"e "ontin##, p)n la ep#izarea .#+et#l#i Pro+ra%#l#i3 d( Plan#rile de a,a"eri "are !oli"it "redit .an"ar !e ,inan*eaz de " tre in!tit#*ia .an"ara partener "on,or% "riteriilor prev z#te $n nor%ele de "reditare ale a"e!teia &i $n nor%ele de +arantare ale FN0CIMM3 e( La veri,i"area &i apro.area plan#rilor de a,a"eri !e va *ine "ont de prin"ipi#l Bpri%#l venit F pri%#l !ervitC, $n "ondi*iile realiz rii #n#i p#n"taj %ini% de <> de p#n"te/ K.2 A& +#F /#& ! /-'+ DIPIMMDOTIMMC -% ! *#& +#" "% ," 2#+#-% '&%# /#& '-0.") -%+% /%!#F##C a( Pentr# %i"ro$ntreprinderile "are !oli"it "redit .an"ar, a""eptarea de prin"ipi# a Plan#l#i de a,a"eri &i in"l#derea $n pro+ra%/ Se va tran!%ite a"e!tora de " tre ;TIMMC o Noti,i"are privind
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

33

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM a""eptarea de prin"ipi# la ,inan*are/ Un e-e%plar al do"#%enta*iei tran!%i!e on line, $n!o*it de raport#l de eval#are a Plan#l#i de a,a"eri &i de noti,i"area privind a""eptarea de prin"ipi# la ,inan*are, vor ,i predate de ;TIMMC in!tit#*iei de "redit printr#n pro"e! ver.al $n":eiat $ntre in!tit#*iile partenere3 .( Pentr# %i"ro$ntreprinderile "are n# !oli"it "redit .an"ar, a""eptarea de prin"ipi# a Plan#l#i de a,a"eri &i in"l#derea $n pro+ra%/ Se va tran!%ite a"e!tora de " tre ;TIMMC o Noti,i"are privind a""eptarea la ,inan*are3 "( re!pin+erea Plan#l de a,a"eri - !oli"itant#l#i i !e tran!%ite ele"troni"=,a- S"ri!oarea de re!pin+ere de " tre ;TIMMC, !e%nat &i &ta%pilat de " tre &e,#l de o,i"i#3 d( !oli"itarea de "lari,i" ri - apli"ant#l#i i !e tran!%ite S"ri!oare de !oli"itare "lari,i" ri de " tre ;TIMMC/ Co%plet rile !oli"itate !e tran!%it $n ter%en de 4A de ore de la $n&tiin*are la ;/T/I/M/M/C/, iar da" n# ra!p#nde, !oli"itant#l#i i !e tran!%ite !"ri!oare de re!pin+ere/ K.3/Da" $n #r%a analizei Plan#l#i de A,a"eri &i a do"#%entelor ata&ate on line !e "on!tat " in,or%a*iile de"larate de !oli"itant n# !#nt "ore"te=reale, ele +ener)nd &i #n p#n"taj di,erit, %ai %i" de <> de p#n"te, !oli"itant#l va pri%i !"ri!oare de re!pin+ere de la ,inan*are/ K.4. 1n "on,or%itate "# di!pozi*iile Le+ii nr/ 774=9>>4 a "onten"io!#l#i ad%ini!trativ, $n !it#a*ia $n "are !oli"itant#l !e "on!ider v t %at $ntr-#n drept al ! # !a# $ntr-#n intere! le+iti% prin pri%irea !"ri!orii de re!pin+ere, a"e!ta are drept#l de a #r%a pro"ed#ra prev z#t $n a"e!te !it#a*ii/ K.;. Soli"itant#l !e poate adre!a ;/T/I/M/M/C/, ,or%#l)nd o "onte!ta*ie, $n ter%en de 6> zile "alendari!ti"e de la data pri%irii !"ri!orii de re!pin+ere/ K.<. Conte!ta*ia !e ,or%#leaz $n !"ri! &i va "#prinde2 - datele de identi,i"are ale !oli"itant#l#i3 - o.ie"t#l "onte!ta*iei3 - %otivele de ,apt &i de drept pe "are !e $nte%eiaz "onte!ta*ia3 - dovezile pe "are !e $nte%eiaz "onte!ta*ia3 - !e%n t#ra reprezentant#l#i le+al &i &ta%pila %i"ro$ntreprinderii SRL-D/ K.K. Pentr# !ol#*ionarea "onte!ta*iilor, !e va "on!tit#i o Co%i!ie de "onte!ta*ie din "adr#l ;TIMMC, ,or%at din %e%.rii "are n# a# parti"ipat la eval#area do"#%enta*iei/ K.M. Ter%en#l de !ol#*ionare e!te de 6> zile "alendari!ti"e de la data pri%irii "onte!ta*iei/ Co%#ni"area !ol#*ion rii "onte!ta*iei !e va ,a"e prin ,a- !a# prin e%ail/ II. ETAPA A II A DE EVALUARE A. M#!-)6&"-%(-#&/%-# ! -% ,)+#!#". !-%/#" K.: Etapa a do#a de eval#are a do!arelor "# "o%ponent de "reditare, de"larate eli+i.ile e!te realizat de in!tit#*ia de "redit partener prin "o%itetele de "redit ale #nit *ilor !ale teritoriale, $n ,#n"*ie de "riteriile !pe"i,i"e prev z#te $n nor%ele de "reditare ale . n"ii &i $n nor%ele de +arantare ale FN0CIMM/ S/A/-IFN/ K.10 '6( In!tit#*ia de "redit partener va ,a"e propria ei analiz &i va in,or%a !oli"itant#l &i DIPIMM=;TIMMC a!#pra de"iziei !ale de a a"orda=re!pin+e "redit#l/ Soli"itant#l are o.li+a*ia de a !e prezenta la .an" "# do"#%entele !oli"itate de a"ea!ta &i de a $n":eia "ontra"t#l de "redit &i AFN $n %a-i% 47 zile "alendari!ti"e de la data tran!%iterii " tre in!tit#*ia de "redit partener a plan#l#i de a,a"eri, $n!o*it de noti,i"area privind a"ord#l de prin"ipi# din partea ;TIMMC/ Ter%en#l de 47 zile poate ,i prel#n+it, o !in+#r dat , "# %a-i% 8> zile , printr-o !oli"itare j#!ti,i"at " tre ;TIMMC/ '9( 1n ter%en de 7 zile l#"r toare de la data pri%irii :ot r)rii de apro.are a "redit#l#i, !oli"itant#l va !e%na "# in!tit#*ia de "redit partener Contra"t#l de "reditare &i AFN/

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

34

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM K.11 In!tit#*ia de "redit partener poate !oli"ita "o%pletarea do!ar#l#i de "redit "# do"#%entele prev z#te $n nor%ele !ale interne de "reditare/ 1n "az#l $n "are !oli"itant#l prezint do"#%enta*ie ne"ore!p#nz toare !a# in"o%plet , in!tit#*ia de "redit partener va !oli"ita re%edierea a"e!teia 'a"ord)nd a!i!ten* &i "on!#ltan* +rat#it (, iar da" a"e!t ,apt n# !e va realiza $n ter%en#l !oli"itat de .an" !a# n# e-i!t po!i.ilitatea de re%ediere, va "o%#ni"a, $n !"ri!, at)t !oli"itant#l#i ")t &i DIPIMM=;TIMMC, " "ererea de ,inan*are a ,o!t re!pin! / K.12 Mi"ro$ntreprinderile eli+i.ile de la p"t/ ?/9/ lit/a/ vor de!":ide "ont#ri "#rente la in!tit#*ia de "redit partener pentr# der#larea opera*i#nilor de $n"a! ri &i pl *i, in"l#!iv #tilizarea !#%elor a,erente AFN, "redit .an"ar !a# aport propri#, d#p "az/ K.13 Finan*area Plan#rilor de A,a"eri !e va ,a"e "on,or% Conven*iei de "ola.orare &i a a"telor adi*ionale $n":eiate de Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% "# in!tit#*ia de "redit partener / Alo"a*iile ,inan"iare nera%.#r!a.ile !e vor a"orda %i"ro$ntreprinderilor, din "ont#l de tranzit al pro+ra%#l#i, prin #nit *ile teritoriale ale in!tit#*iei de "redit/ K.14 Pentr# ,ie"are ":elt#ial eli+i.il e,e"t#at !e vor #tiliza $n %od propor*ional, "ele do# "o%ponente de ,inan*are '"redit .an"ar %ini% 7>J &i AFN %a-i% 7>J(/ La !e%narea "ontra"t#l#i de "redit &i AFN, %i"ro$ntreprinderea "o%pleteaz #n an+aja%ent de raportare 'ane-a 7 la prezent#l +:id( prin "are !e o.li+ ! "o%pleteze &i ! dep#n la ;/T/I/M/M/C/ raport rile !e%e!triale 'ane-a A la prezent#l +:id(/ B. LSRL>D3 ! -% &' ,)+#!#". !-%/#" K.1;. Mi"ro$ntreprinderile eli+i.ile de la p"t/ ?/9/ lit/./ vor de!":ide "ont#ri "#rente la in!tit#*ia de "redit partener pentr# der#larea opera*i#nilor de $n"a! ri &i pl *i, in"l#!iv #tilizarea !#%elor a,erente AFN, "redit .an"ar !a# aport propri#, d#p "az/ K.1<. 1n ter%en de 7 zile l#"r toare de la data pri%irii Noti,i" rii privind a"ord#l de prin"ipi# pentr# ,inan*are, ISRL-DC de la p"t/ ?/9 lit/./ vor !e%na la !edi#l ;TIMMC Contra"t#l de ,inan*are 'ane-a nr/ 8 la prezent#l +:id( &i vor de!":ide "ont#ri "#rente la in!tit#*ia de "redit partener pentr# der#larea opera*i#nilor de $n"a! ri &i pl *i, in"l#!iv #tilizarea !#%elor a,erente AFN &i "ontri.#*ie proprie/ La !e%narea "ontra"t#l#i de ,inan*are, %i"ro$ntreprinderea "o%pleteaz #n an+aja%ent de raportare 'ane-a 7 la prezent#l +:id( prin "are !e o.li+ ! "o%pleteze &i ! dep#n la ;/T/I/M/M/C/ raport rile !e%e!triale 'ane-a A la prezent#l +:id(/ 1n !it#a*ii j#!ti,i"ate, printr-o adre! " tre ;TIMMC "are $l noti,i" , apli"ant#l poate !oli"ita prel#n+irea ter%en#l#i de $n":eiere a "ontra"t#l#i "# %a-i% 8> zile/ III. MODALITATEA DE EFECTUARE A CHELTUIELILOR SI PLATA ACESTORA K.1K P+.5#+% (%&"-' 2'&'-#+% !8#F#5#)& "%@ %+#7#2#+% (-#& P-)7- 0@ ,% $)- * !% /#& !)&"'+ !'-%&" + 2%&%*#!# -'+'# 6& !)&"'+ *'-&#F)-'+'#@ (% 2 F !%-%-## /% "- 7%-% /#& !-%/#" 2 &! - E# AFND !%-%-## /% "- 7%-% /#& AFN 'ane-a nr/? la prezent#l +:id( E# !%-"#*#!.-## !8%+"'#%+#+)- /% !."-% #&,"#"'5# /% !-%/#" ( -"%&%-. !)&*)-0 &)"#*#!.-## (-#0#"% /% + OTIMMCDDIPIMM 6& '-0 %$ +'.-## (+ &'+'# /% * !%-#. C%-"#*#! -% !8%+"'#%+#+)- ,% * !% (% 2 F * !"'-#+)- *#,! +% E# /)!'0%&"%+)- I',"#*#! "#$% 0%&5#)& "% 6& &%H 2 + (-%F%&"'+ 78#/ E# !)&,". 6& 0%&5#'&% A2'& /% (+ ".3 (% * !"'- *#,! +.@ ,%0&."'-. E# E" 0(#+. /#& ( -"% #&,"#"'5#%# /% !-%/#" ( -"%&%-.. & ! /-'+ $#F#"%+)- /% 0)&#")-#F -%@ (% ! -% +% %*%!"'% F. OTIMMC@ 0#!-)6&"-%(-#&/%-% 2%&%*#!# -. $ (-%F%&" /)!'0%&"%+% I',"#*#! "#$% 0%&5#)& "% 6& &%H 2@ #&!+',#$ * !"'-#+% !%-"#*#! "% /% #&,"#"'5# /% !-%/#". P%&"-' (+.5#+% %*%!"' "% 6& $ +'".@ ,% $ '"#+#F !'-,'+ $ +'" - *#E " /% B &! N 5#)& +. R)0=&#%# /#& / " ('2+#!.-## 6& M)&#")-'+ O*#!# + + R)0=&#%# OUG &-. <@ -%,(%!"#$ 0:.02.2011. K.1M. Eene,i"iarii "are $n":eie "ontra"t#l de ,inan*are=de "redit '"# ;TIMMC=in!tit#*ia de "redit partener ( a# o.li+a*ia, "a p)n la !oli"itarea pri%ei "ereri de tra+ere din "redit .an"ar &i AFN= "ererii de tra+ere din AFN 'inte+ral=tran& (, ! ,a" dovada an+aj rii a "el p#*in 9 !alaria*i, "# nor% $ntrea+ &i pe perioad nedeter%inat /
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

35

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM K.1: 1n ,#n"*ie de ! "%7)-##+% /% !8%+"'#%+# %+#7#2#+% (-%$.F'"% + (!". 4.2@ %i"ro$ntreprinderea S/R/L/-D/ poate prezenta l#nar la .an" !%-%-# /% "- 7%-% /#& !-%/#" 2 &! - E# AFND !%-%-## /% "- 7%-% /#& AFN@ $n!o*ite de do"#%entele j#!ti,i"ative/ Din "ont#l "#rent al %i"ro$ntreprinderii S/R/L/-D/ va ,i virat de " tre .an" , $n "ont#l ,#rnizor#l#i, !#%a a,erent ":elt#ielilor eli+i.ile e,e"t#ate/ Plata va ,i , "#t propor*ional "on,or% art/?/64/ N#% r#l %a-i% de !%-%-# /% "- 7%-% /#& !-%/#" 2 &! - E# AFND !%-%-## /% "- 7%-% /#& AFN %,"% /% 69, $n tran&e l#nare, %a-i% 6 pe l#n / Perioada %a-i% de i%ple%entare &i e,e"t#area pl *ilor e!te de 6 an de zile "alendari!ti"e de la data !e%n rii "ontra"t#l#i de ,inan*are="ontra"t#l#i de "redit &i AFN/ Pentr# ,ie"are ,#rnizor "# "are $n":eie "ontra"t, apli"ant#l va prezenta la de"ont o de"lara*ie pe propria r !p#ndere "on,or% " reia $n !tr#"t#ra a"tionariat#l#i !o"iet *ii ,#rnizoare n# e-i!t r#de &i a,ini p)n la +rad#l II in"l#!iv "# a"*ionarii=a!o"ia*ii #ni"i ai !o"iet *ilor de.#tante !oli"itante/ 1n "az#l $n "are %i"ro$ntreprinderea ren#n* la ,inan*are pentr# #na !a# %ai %#lte a"tivit *i apro.ate prin noti,i"area privind a"ord#l de prin"ipi# pentr# ,inan*are, a"e&tia a# o.li+a*ia de a tran!%ite la ;TIMMC prin po&t ="#rier=,a-=e-%ail "ererea-tip de ren#n*are total =par*ial la ,inan*are, !e%nat &i &ta%pilat , "on,or% ane-ei nr/ 5 la prezent#l +:id/ Da" ren#n*area la #n ele%ent de "o!t "ond#"e la !it#a*ia $n "are .ene,i"iar#l n# %ai $ndepline&te "riteri#l %ini% o.li+atori# de 4>J inve!ti*ii, !e va pro"eda la re"#perarea !#%ei reprezent)nd AFN pl tit/ C:elt#ielile !oli"itate a ,i de"ontate a,erente "ererilor de tra+ere dep#!e pe par"#r!#l i%ple%ent rii proie"t#l#i tre.#ie !a re!pe"te $n ori"e %o%ent "riteri#l o.li+atori# de %ini% 4> J ":elt#ieli de inve!ti*ii, "eea "e $n!ea%n " $n %od o.li+atori# pri%a "erere de tra+ere va "#prinde &i ele%ente de inve!ti*ii/ Pentr# .ene,i"iarii "are n# realizeaz %ini% 4>J inve!ti*ii pe ":elt#ieli e,e"t#ate &i AFN pl tit, !e va pro"eda la re"#perarea AFN "on,or% ;rdin#l#i nr/6789=9>69 al Mini!tr#l#i E"ono%iei, Co%er*#l#i &i Medi#l#i de A,a"eri privind apro.area Nor%elor %etodolo+i"e pentr# apli"area de " tre A+en*ia pentr# I%ple%entarea Proie"telor &i Pro+ra%elor pentr# 1ntreprinderi Mi"i &i Mijlo"ii a prevederilor art/ 6A din ;rdonan*a de #r+en* a 0#vern#l#i nr/ 66?=9>>< privind pro"ed#rile na*ionale $n do%eni#l aj#tor#l#i de !tat, p#.li"at $n Monitor#l ;,i"ial al Ro%)niei, partea I, nr/ <<>=65/IN/9>69/ K.20 1n ter%en de 6 an de zile "alendari!ti"e de la !e%narea "ontra"t#l#i, .ene,i"iar#l e!te o.li+at ! e,e"t#eze ":elt#ielile/ 1n a"ea!t perioad , ;TIMMC F UMCR va e,e"t#a vizite de "erti,i"are, %onitorizare &i "ontrol la %i"ro$ntreprinderea .ene,i"iar pentr# veri,i"area ":elt#ielilor e,e"t#ate/ Eene,i"iar#l tre.#ie ! ,a" dovada prin "erti,i"at "on!tatator a $nre+i!trarii p#n"t#l#i de l#"r# #nde vor ,#n"*iona a"tivele a":izi*ionate prin pro+ra%/ De a!e%enea, .ene,i"iar#l e!te o.li+at ! !oli"ite apro.area ad%ini!trator#l de pro+ra% da"a dore&te !":i%.area a"e!tei lo"a*ii/ K.21. La "ererea !oli"itant#l#i, printr-o adre! " tre ;TIMMC de "are apar*ine, !e a""ept o !in+#r dat realo"area !#%elor AFN de la ele%entele de "o!t ren#n*ate, "# "ondi*ia re!pe"t rii "# !tri"te*e a plan#l#i de a,a"eri 3 n# !e pot ad #+a ele%ente de "o!t !#pli%entare ,a* de "ele prev z#te ini*ial $n plan#l de a,a"eri, iar ele%ent#l de "o!t la "are ren#n* tre.#ie !a ,ie a":izi*ionat prin alte !#r!e 'aport propri#, "redit .an"ar, $n":iriere pe perioada de i%ple%entare a proie"t#l#i(, "# re!pe"tarea pro"ent#l#i de %ini% 4>J inve!ti*ii &i %a-i% 7>J AFN/ N# !e pot realo"a !#%ele a""eptate de prin"ipi# pentr# a"tive "orporale &i ne"orporale pentr# ":elt#ielile prev z#te la alte "o!t#ri de operare/ K.22. Eene,i"iarii AFN n# pot !":i%.a, la a":izi*ionare, ele%entele de "o!t pentr# "are a# pri%it a"ord#l de prin"ipi#/ K.23. C:elt#ielile e,e"t#ate, in"l#!iv ,a"t#rile e%i!e $naintea $n":eierii Contra"t#l#i de "redit .an"ar &i AFN "# in!tit#*ia de "redit partener n# !#nt eli+i.ile, "# e-"ep*ia ":elt#ielilor de "on!#ltan* pentr# ela.orarea plan#rilor de a,a"eri/ K.24. S#%ele ne#tilizate la ,inele ,ie" r#i an, an+ajate de Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% "# in!tit#*ia de "redit partener &i eviden*iate $n "ont#rile a"e!tora, !e reporteaz $n an#l #r% tor &i !e #tilizeaz pentr# a"operirea o.li+a*iilor "are de"#r+ din "ontra"tele de "redit $n":eiate "# in!tit#*ia de "redit partener &i .ene,i"iarii aj#toarelor ,inan"iare nera%.#r!a.ile, $n li%itele !#%elor
BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

36

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM prev z#te $n "ontra"tele $n":eiate $ntre Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% "# in!tit#*ia de "redit partener , "on,or% art/ 9<O9 p"t/ '4( din Le+ea nr/ 84<=9>>4 privind !ti%#larea $n,iin* rii &i dezvolt rii $ntreprinderilor %i"i &i %ijlo"ii, "# %odi,i" rile &i "o%plet rile #lterioare/ M. PREVEDERI REFERITOARE LA A4UTORUL DE MINIMIS M.1. Mi"ro$ntreprinderea .ene,i"iar a ,inan* rii nera%.#r!a.ile va da o de"lara*ie, $n "ererea-tip de a"ord de prin"ipi# pentr# ,inan*are prev z#t la ane-a < la prezent#l +:id, "# privire la aj#toarele de !tat &i aj#toarele de %ini%i!, $n "on,or%itate "# prevederile Re+#la%ent#l#i 'CE( nr/ 6/55A=9>>< privind apli"area art/ A? &i AA ale Tratat#l#i CE, p#.li"at $n L8?5=9A/69/9>><, de "are a .ene,i"iat pe par"#r!#l pre"eden*ilor 9 ani ,i!"ali &i al an#l#i $n "#r!/ M/9 Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% va a"orda #n aj#tor de %ini%i! d#p "e va veri,i"a pe .aza de"lara*iei pe propria r !p#ndere a operator#l#i e"ono%i" " e!te re!pe"tat re+#la "#%#l#l#i, pre"#% &i ,apt#l " !#%a total a aj#toarelor de %ini%i! pri%ite pe par"#r!#l #nei perioade de 8 ani ,i!"ali, in"l#!iv an#l ,i!"al $n "#r!, ,ie din !#r!e ale !tat#l#i !a# ale a#torit *ilor lo"ale, ,ie din !#r!e "o%#nitare, n# dep &e&te pra+#l de 9>>/>>> e#ro, e":ivalent#l $n lei/ M.3.DIPIMM = ;/T/I/M/M/C/ va realiza &i %en*ine o eviden* a aj#toarelor a"ordate $n .aza Pro+ra%#l#i, pe .aza rapoartelor tran!%i!e de ;/T/I/M/M/C/, a!t,el $n")t ! ,ie po!i.il identi,i"area valorii, %o%ent#l#i a"ord rii, %odalit *ii de a"ordare, provenien*ei ,inan* rii, d#ratei &i %etodei de "al"#l a aj#toarelor a"ordate/ A"ea!t eviden* va ,i p !trat la Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% ti%p de 6> ani de la data #lti%ei alo" ri $n "adr#l Pro+ra%#l#i/ A.4/ ;peratorii e"ono%i"i .ene,i"iari de aj#tor $n "adr#l Pro+ra%#l#i vor *ine o eviden* !pe"i,i" a aj#toarelor pri%ite "on,or% prezentei !":e%e, a altor !":e%e de %ini%i! &i a altor aj#toare de !tat/ A"e&tia !#nt o.li+a*i ! ar:iveze eviden*a !pe"i,i" &i ! o p !treze o perioad de 6> ani/ M/7/ Monitorizarea a"e!tei !":e%e de aj#tor, "on,or% Re+#la%ent#l#i Con!ili#l#i Con"#ren*ei privind pro"ed#rile de %onitorizare a aj#tor#l#i de !tat, revine Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!%, "are va tran!%ite Con!ili#l#i Con"#ren*ei in,or%a*iile ne"e!are $n vederea $nto"%irii inventar#l#i aj#toarelor de !tat, raport#l#i an#al privind aj#toarele de !tat a"ordate $n Ro%)nia &i a re+i!tr#l#i aj#toarelor de %ini%i!/ M.<. La !oli"itarea !"ri! a Co%i!iei E#ropene, Departa%ent#l pentr# IMM-#ri, Medi#l de A,a"eri &i T#ri!% va ,#rniza $n ter%en de 9> de zile l#"r toare !a# $n ter%en#l !ta.ilit $n !oli"itare toate datele pe "are Co%i!ia E#ropean le "on!ider ne"e!are pentr# a apre"ia da" a# ,o!t re!pe"tate "ondi*iile i%p#!e de le+i!la*ia in"ident , $n !pe"ial !#%a total a aj#tor#l#i de %ini%i! pri%it de .ene,i"iari/

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

37

DEPARTAMENTUL PENTRU IMM-URI, MEDIUL DE AFACERI I TURISM


DIRECIA IMPLEMENTARE PROGRAME PENTRU IMM CUP !"#

Introd#"erePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPpa+/9 6/ ;.ie"tiv#l Pro+ra%#l#iPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P/pa+/4 9/ E#+et#l alo"at al Pro+ra%#l#iPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPpa+/4 8/ Eene,i"iarii Pro+ra%#l#i ..PPPPPPPPPPPPPPPPPP///PPPPP/pa+/7 4/ Tip#rile de aj#tor ,inan"iarPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/Ppa+/A 7/ Etapele i%ple%ent rii Pro+ra%#l#iPPPPPPPPPPPPPPPPPPP////pa+/66 </ Pro"ed#ra de $n!"rierePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPpa+/66 ?/ Pri%a etap de eval#arePPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPP/pa+/86 A/ Etapa a II-a de eval#arePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/P//pa+/89 5/ Prevederi re,eritoare la aj#tor#l de %ini%i!PPPPPPPPPPPPPPP//P//pa+/84

BUCURETI, Str. Poterai, nr. 11, sector 4, Tel:021-33 .2!.20" 33 .2!.32, #a$. 021-33!.1%.43

38