Sunteți pe pagina 1din 37

Campul magnetic

Generarea campului magnetic


I

Magnet permanent

Conductor parcurs de curent

Acul magnetic se orienteaza pe directia liniilor de camp

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

1/37

Forte in camp magnetic


Forta Lorentz
F q

B = 20T150T
B

F = q(v X B) B= inductia campului magnetic [B] = T Polul Nord magnetic si polul F = q v B sin Nord geografic al Pamantului
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

2/37

Forte in camp magnetic


Forta Lorentz aplicatie la acceleratorul de particule
Fc=m2R v FL=qvB FL=-qvB

qvB = m2R v = R = qB/m


R = mv/(qB)

f = qB/(2m)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

3/37

Forte in camp magnetic


Forta Laplace
F l I B B B
I=0 I I

F
B

F = I(l X B)

F = I l B sin

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

4/37

Forte in camp magnetic


Forta Laplace - aplicatii
F I a I I F I

F M B
N S B I d

F=IaB M = (I a B) b = I A B

F=IaB M=IadB=IAB
5/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Forte in camp magnetic


Forta Laplace - aplicatii Difuzorul electrodinamic
N

cadru rigid

suspensie flexibila diafragma intrefier cilindric

S
N

F
B F

bobina mobila

magnet permanent

circuit feromagnetic 6/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Forte in camp magnetic


Forta Ampre
I1

I2

F12 = [0I1I2l/(2d)]u12
0 = permeabilitatea magnetica absoluta a vidului 0 = 410-7 [H/m]

u12 F12

Definitia Amper-ului: curentul constant care, parcurgand doua conductoare filiforme, paralele si infinit lungi, plasate in vid la 1 m distanta, produce o forta de interactiune intre ele de 2 x 10-7 N pentru 1 m de lungime
7/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Campul magnetic
Intensitatea campului magnetic

H = B/0 [A/m]
I H H R bobina plata cu N spire I

H = I/(2R)
H = I/(2R) H = NI/(2R)
8/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Campul magnetic
Intensitatea campului magnetic
bobina lunga I N spire

H = NI/l
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

9/37

Campul magnetic
Magnetizare Magnetizare = comportarea materialului in prezenta unui camp magnetic exterior temporara in prezenta campului exterior permanenta independenta de campul ext. Corp magnetizat: supus actiunii unor forte si cupluri in camp magnetic exterior Dipol magnetic
m- moment magnetic [Am2]
Axa de magnetizare

M0 m N

S B
10/37

M0 = m X B M0 = mBsin Facultatea de Constructii de Masini Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,

Campul magnetic
Magnetizatie

M = dm/dV

[A/m]

M = Mt + Mp
Legea magnetizatiei temporare

Materiale paramagnetice

m > 0 (Al : m = 2.210-5)


Materiale diamagnetice

m < 0 (Cu : m = -110-5) m = susceptibilitate


Legea legaturii B, H, M

Mt = m H

magnetica

B = 0H + 0M = 0(1+ m)H = 0rH


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

11/37

Camp magnetic
Magnetizare Materiale feromagnetice = m Otel : m = 100 Mt Nichel : m = 600 Aliaje Fe + Si: m = 4103 ) Fe + Ni: m = 5104 Metglas(Co + Ni):m = 1106

102106

feromagnetic
paramagnetic

B = 0rH = H r = (1+ m) = 102106

H diamagnetic

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

12/37

Camp magnetic
Caracteristica de magnetizare a materialelor feromagnetice
B Bs Br c b

a-b : curba de prima magnetizare b saturatie (Bs) b-c : demagnetizare c inductie magnetica remanenta(Br)

-Hc

d a f -B r

Hc
g H

c-d : camp magnetic de sens contrar d camp coercitiv (Hc) d-e : magnetizare in sens contrar

-Bs

e saturatie in sens contrar (- Bs)

Pierderile in materialul feromagnetic sunt proportionale cu aria buclei de histerezis !


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

13/37

Camp magnetic
Curba de histerezis
Materiale feromagnetice dure: -r ridicat, Hc ridicat, Br mare Aplicatii: magneti permanenti Exemplu: NdFeB Br=1,4T, Hc=995 kA/m, (BH)max=380 kJ/m3

Materiale feromagnetice moi : - r ridicat, Hc redus, curba de histerezis supla Aplicatii: miezuri feromagnetice pentru bobine, transformatoare, motoare, etc. Exemplu: Fe+Si(2,5%) r =9103, Bs=1,96 T, Hc=37 A/m
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

14/37

Camp magnetic
Flux magnetic Fluxul magnetic este asociat unei suprafete situate in camp magnetic

= B dA = B dA cos
[] = Wb (Weber) 1 Wb = 1T1m2 Flux magnetic maxim : = 0, = B A
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

15/37

Inductia electromagnetica
Experimentele lui Faraday
Observatii experimentale Un curent circula prin spira atunci cand magnetul permanent este in miscare. Curentul prin spira este nul daca magnetul este fix in raport cu spira. Curentul prin spira este mai intens cand magnetul se deplaseaza cu viteza mai mare. Curentul prin spira isi schimba sensul cand se inverseaza sensul de miscare tensiune sau electromotoare indusa este polaritatea magnetului.

Concluzie: o generata si un curent indus circula prin spira atunci cand fluxul magnetic prin suprafata spirei se modifica datorita deplasarii magnetului
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

16/37

Inductia electromagnetica
Experimentele lui Faraday
Concluzie: o tensiune electromotoare indusa este generata si un curent indus circula prin bobina secundara la modificare campului magnetic produs K de bobina primara.
Bobina primara Bobina secundara

Baterie

Observatii experimentale Curentul prin bobina secundara este nul cand comutatorul K este pe pozitie inchis sau deschis (curentul in bobina primara este constant) Variatia curentului din bobina primara (prin inchiderea sau deschiderea comutatorului K) produce un curent in bobina secundara.
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

17/37

Inductia electromagnetica
Legea inductiei electromagnetice (Faraday)
Faraday a stabilit ca o t.e.m. indusa este generata si un curent indus circula printr-o spira/bobina inchisa, atunci cand fluxul magnetic prin spira/bobina este variabil.

T.e.m. indusa intr-o spira este egala si de semn contrar cu derivata in raport cu timpul a fluxului magnetic prin spira.

e = - d/dt
eb = - dt/dt = - d(Nf)/dt = N(-df/dt) = Nesp
e = (dB/dt)Acos + B(dA/dt)cos + BAsin(d/dt)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

18/37

Inductia electromagnetica
Legea inductiei electromagnetice T.e.m. indusa poate fi obtinuta prin:
1. Variatia in timp a inductiei campului magnetic B (t.e.m. indusa prin transformare)

2. Variatia in timp a ariei A a suprafetei spirei (t.e.m. indusa prin miscare)

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

19/37

Inductia electromagnetica
Legea inductiei electromagnetice
3. Variatia in timp a unghiului dintre vectorul inductie magnetica B si vectorul A atasat suprafetei spirei (t.e.m. indusa prin miscare)

e = etransformare + emiscare etransformare = (dB/dt)dA emiscare = (v X B)dl


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

20/37

Inductia electromagnetica
Regula/legea lui Lenz
1. Fluxul magnetic este variabil ? 2. Fluxul magnetic creste/descreste ? 3. Ce sens are curentul indus? Breactie Iindus

Regula/legea lui Lenz Directia curentului indus este aceea care produce un camp magnetic/flux de reactie ce se opune variatiei fluxului inductor
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

21/37

Inductia electromagnetica
Regula lui Lenz. Aplicatii

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

22/37

Inductia electromagnetica
Applicatii

T.e.m. indusa prin miscare E = (vxB)dl = Blv


I = E/R = Blv/R
R Fm

Fm = I(lxB) IlB = (Bl)2v/R


P = RI2 = (Blv)2/R

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

23/37

Inductia electromagnetica
Applicatii Generarea tensiunii alternative sinusoidale
N i dA
B Slip rings I
e

Permanent magnet

Brushes

= BdA = BAcos = t = BAcost = 2n [rad/s] e = - d/dt = BAsin(t)


E = 4,44maxn
24/37

e = 2Esint E = BA2n/2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Inductia electromagnetica
Aplicatii T.e.m. indusa prin transformare B = Bmaxcost = 2f [rad/s] dA = BdA = ABmaxcos(t) B e = - d/dt = = ABmaxsin(t) V ~ e = 2Esint E = BmaxA2f/2 E = 4,44 f
max
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

25/37

Inductivitate
Inductivitate proprie. T.e.m. autoindusa 11 = N1BdA Inductivitate proprie

L11 = 11/i1 > 0 [L] = H (Henry)

i1

N1 spire

L11 = f(N1, R1, r) Daca i1 = i1(t), o t.e.m. se induce in bobina: e11 = - d11/dt = - L11 di1/dt t.e.m autoindusa Concluzie: t.e.m. autoindusa este proportionala cu inductivitatea proprie a bobinei L11
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

26/37

Inductivitate
Inductivitate de cuplaj/mutuala 21 = N2B1dA2 Inductivitate de cuplaj:

L21 = 21/i1 [L] = H (Henry) L21 = f(N1, N2, R1, R2, r)

N2

Daca i1 = i1(t), o t.e.m. indusa prin cuplaj se obtine in bobina 2: e21 = - d21/dt = - L21 di1/dt Concluzie: t.e.m. indusa prin cuplaj este proportionala cu inductivitatea de cuplaj L21
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

27/37

Inductivitate
Inductivitate de cuplaj 12 = N1B2dA1 Inductivitate de cuplaj:

L12 = 12/i2
L12 =L21

N1

L11 coeficient de autoinductie L12 =L21 - coeficient de inductie mutuala


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

28/37

Inductivitate
Calculul inductivitatilor Inductivitatea proprie = N B A = N(0rNI/l)R2 L = /I = R20N2/l = 0rN2A/l Inductivitatea de cuplaj 21 = N2 B1 A = = N2(0rN1I1/l)A L21 = 21 /I1 = 0rN1N2A/l
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

29/37

Energia campului magnetic


Energia campului magnetic. Densitatea de energie Concluzie a regulii lui Lenz: intr-un circuit electric, o bobina se opune modificarii curentului care trece prin ea.

Bobina acumuleaza o cantitate de energie in campul magnetic pe care il creaza.

Wm =L

I2/2

L = 1 H, I = 1 A Wm =L I2/2 = 0,5 J

Densitatea de volum a energiei campului magnetic:

wm = BH/2 = B2/(20r) = 0rH2/2


B = 1 T, 0 = 410-7 H/m wm = B2/20 4105 J/m3 0,11 KWh/m3 E = 3106 V/m, 0 = 1/(49109) F/m we = 0 E2/2 40 J/m3 0,1110-4 KWh/m3
30/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Transformatorul electric
secundar primar

UP ep = - Npd/dt

US es = - Nsd/dt
Np spire NS spire

iP(t) UP

US

Raport de transformare US/UP = Ns/Np Transformator ridicator Ns/Np > 1 => Us > Up transformator coborator Ns/Np < 1 => Us < Up
31/37

(t)

miez feromagnetic

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Transformatorul electric
Transportul energiei electrice
Rl = 0.4 P = 200 kW

20 kV

400 kV

20 kV

400 V

U = 400 V U = 400 kV I = P/U = 200103/400 = 500 A I = P/U = 200103/400103 = 0.5 Ploss = RlI2 = 0.45002 = 100 kW A Ploss/P = 50 % Ploss = RlI2 = 0.40.52 = 0.1 W P Constructii /P = 0.00005 % 32/37 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea deloss de Masini

Inductia electromagnetica
Aplicatii

Inregistrare/citire pe banda magnetica

Chitara electrica
33/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Inductia electromagnetica
Curenti turbionari (Foucault)
Curentii turbionari sunt generati atunci cand un conductor este supus actiunii unui flux magnetic variabil: - Conductorul se deplaseaza in camp magnetic constant - Conductorul este fix in camp magnetic variabil in timp
Curenti turbionari

i(t)

Metal sheet Placa metalica Placa metalica

Curentii turbionari indusi in materialul conductor genereaza un camp magnetic de reactie care se opune variatiei campului inductor.
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

37/37

Inductia electromagnetica
Curenti turbionari. Incalzirea prin inductie
Piesa metalica

Adancimea de patrundere a curentilor turbionari

J = J0e-x/
i(t)

= 503/rf [m]
J J0

Curenti turbionari

P = 0.865Pt
x
35/37

0.37J0

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

Inductia electromagnetica
Curenti turbionari. Aplicatii.
Curent indus de Bobina receptoare curentii turbionari

curenti turbionari Bobina emitatoare Curenti turbionari in piesa metalica

Curent indus de bobina emitatoare

sina

Sistem de franare cu curenti turbionari

Detector de metale

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini

36/37

Inductia electromagnetica
Curenti turbionari. Aplicatii.

Separator cu curenti turbionari

material nemagnetic cilindru magnetic

cilindru nemetalic
banda transportoare

Material nemetalic Material feromagnetic


37/37

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii de Masini