Sunteți pe pagina 1din 3

Whiskey scurt istorie

Posted on 29 martie 2012 by baltazar72

Cuvntul whiskey provine din aelli!"ul uis e# devenit usky# variant$ abreviat$ de la uis e beatha# !are %nseamn$ apa vie&ii# mai bine !unos!ut$ din latines!ul a'ua vitae( )hiskey"ul# !a multe alte tipuri de al!ool# a *ost ini&ial *olosit %n s!opuri medi!ale# att pentru uz intern !t +i e,tern( Credin&a !um !$ ar prelun i via&a era destul de !omun$( -e enda ne poveste+te !$ .*ntul Patri!k este !el !are a introdus pro!edeul distil$rii %n /rlanda in se!olul al 0"lea# pre!um +i toate se!retele triburilor de s!o&i !are au sosit %n 1intyre %n a!ela+i se!ol# !uno+tin&e !are ar *i provenit din .pania +i /talia( /stori! vorbind# tehni!ile de distilare au *ost aduse %n /rlanda +i .!o&ia undeva %ntre 1100 +i 1200 de !$tre !$lu $rii !are au !$l$torit %n 3uropa !ontinental$# unde se distila mai mult par*umul de!t al!oolul# !onsiderat bene*i! %n tratamentul %mpotriva po4arului sau !oli!ilor( 5n ve!hi proverb irlandez spune6 Ce nu poate vinde!a whiskey"ul nu are lea!( 7i %n ziua de azi un irlandez ar pres!rie !u u+urin&$ un pahar de li!oare *iart$ %n !az de vreo r$!eal$( Cum vinul nu se ob&inea u+or %n a!este zone# se distila berea de orz %ntr"un li!hior !are a devenit whiskey"ul( Produ!&ia de b$uturi spirtoase a *ost limitat$ la *arma!ii +i m$n$stiri pn$ %n se!olul al 80"lea( 9n :nalele din Clonma!noise ;1<0=> $sim prima re*erin&$ la a!east$ b$utur$# %n !onte,tul mor&ii unei !$petenii !are a !onsumat"o e,!esiv %n ziua de Cr$!iun( 9n .!o&ia# prima dovad$ a e,isten&ei produ!&iei de whiskey provine dintr"un *ra ment din 3,!he'uer ?olls ;1<9<># !are men&ioneaz$ un transport de mal& !$lu $rului @ohn Cor# din ordinul re elui# pentru a"l *olosi la *abri!area de a'ua vitae( Ain 1=00 avem prima !arte !are trateaz$ problema distil$rii ;-iber de arte distillandi># %n !are Bieronymus Cruns!hwy k e,pune virtu&ile al!oolului %n !alitate de do!torie bun$ la toate( .e pare !$ @ames al /0"lea al .!o&iei ;1<DD"1=12> avea o pre*erin&$ aparte pentru whiskey +i %n 1=0E ora+ul Aundee a pro!urat o mare !antitate de al!ool de la breasla b$rbierilor# !are atun!i

de&inea monopolul asupra produ!&iei( 9ntre 1=2E +i 1=<1 r eel Benri! al 0///"lea al :n liei dizolv$ m$n$stirile# trimi&ndu"i pe !$lu $ri printre lai!i( Produ!&ia de whiskey se mut$ ast*el %n ospod$riile private( Pro!esul de distilare era %n!$ la %n!eput# satura&ia se realiza rapid !eea !e !on*erea un ust brutal !omparativ !u !e avem azi( Fi!i %n timpul ?ena+terii li!oarea nu era mai diluat$ sau mai pu&in peri!uloas$( Gdat$ !u *eri!itele a!!idente %n !are !ineva a %ndr$znit s$ bea dintr"un butoi ve!hi de !&iva ani# whiskey"ul a evoluat %ntr"o b$utur$ mult mai *in$( Ae&innd dreptul de a distila whiskey"ul %n!$ din 1E0D# Gld Cushmills Aistillery de pe !oasta de nord a /rlandei se pare !$ ar *i !ea mai ve!he distilerie a a a!estei li!ori( G li!oare apre!iat$# dup$ !um se %ntrevede din unele do!umente pre!um !el semnat de ?obert .winhurst %n se!olul al 80//"lea6 C$ut !u modera&ie %n!etine+te vrsta# %nt$re+te tinere&ea# a4ut$ di estia# elimin$ melan!olia# lini+te+te inima# !almeaz$ mintea# %nvioreaz$ spiritulHProprietarul !are prime+te de la re e dreptul de *abri!a&ie# pe nume .ir Ihomas Philips# de&inea p$mnturi %ntinse %n planta&iile din 5lster +i le *olose+te pentru a pune la pun!t o industrie de su!!es %n !omitatul :ntrim +i %n or$selul Coleraine( Gdat$ !u :!tul de 5niune din 1707 dintre :n lia +i .!o&ia ta,ele !res! dramati!( Aup$ implementarea ta,ei pe mal& din 172= *oarte multe distilerii au *ost *ie %n!hise# *ie *ortate s$ lu!reze !landestin( .ti!lele erau as!unse pn$ +i %n si!rie( Produ!$torii %n!ep s$ lu!reze noaptea# !nd %ntuneri!ul as!undea *umul !are se ridi!a din distilator( Ain a!est motiv b$utura !ap$t$ denumirea de moonshine ;str$lu!irea lunii>( Chiar +i %n Coleraine au lo! 2<2 de pro!ese %n se!olul al 8/8"lea %mpotriva produ!$torilor a*la&i %n ile alitate( 7i irlandezii# +i s!o&ienii erau ori!um *oarte ata+a&i de ideea de home"made# de unde +i *enomenul *oarte r$spndit al produ!&iei ile ale din epo!$# %n !iuda %n!er!$rilor repetate de a re ulariza !omer!ializarea( Aistilarea este le alizat$ abia %n 1D22# e*i!ientizndu"se odat$ !u inova&iile tehnolo i!e introduse de ?obert .tein +i :eneas Co**ey( 9n 1DD0# !nd brandy"ul *ran&uzes! mer e pe panta de!linului !a urmare a in*est$rii stru urilor !u phyllo,era# whiskey"ul devine prin!ipala li!oare de pe pia&$( )hiskey"ul a *ost %ntrebuin&at !a moned$ %n timpul revolu&iei ameri!ane( 9n 179< *ermierii s!o&ieni +i irlandezi !are au emi rat %n zona Pennsylvaniei s"au revoltat %mpotriva unei ta,e *ederale impus$ b$uturii de !$tre :le,ander Bamilton( ?ebeliunea whiskey"ului a *ost reprimat$ !u su!!es datorit$ mili&iilor a*late sub !omanda lui Jeor e )ashin ton# a!ela+i Jeor e )ashin ton !are de!isese mai %nainte sK"+i investeas!K propriile e!onomii %n !onstru!&ia unei distilerii( CombinatK !u iminenta revolu&ie industrialK# pornirea unei adevKrate industrii na&ionale a whiskey"ului se situeazK %n mod simboli! %n 1D02# an %n !are nou"alesul pre+edinte Ihomas @e**erson a abolit toate ta,ele pentru whisky# %n!epnd !u anii <0 ai se!olului optspreze!e# bourbonul a *ost re!unos!ut +i !omer!ializat !a un tip !ara!teristi! de whiskey ameri!an# produs %n 1entu!ky# Iennessee# /ndiana# /llinois# Ghio# Lissouri# Pennsylvania# Carolina de Ford +i Jeor ia( 9n timpul prohibi&iei din .tate importan&a %i !re+te !u att mai mult !u !t uvernul *ederal permite !a a!esta s$ *ie vndut pe baz$ de pres!rip&ie medi!al$( Aatorit$ a!estui *apt lan&ul de *arma!ii )al reen +i"a m$rit num$rul de ma azine de la 20 la <00( :tun!i +i"au *K!ut apari&ia a+a"zi+ii bootle ers# !are se o!upau !u vnzarea whiskey"ului de !ontrabandK solda&ilor nordi+ti +i sudi+ti# pe !are %l as!undeau %n 4ambierele ;le ers> de la !izme ;boots>( .tatele 5nite au *ost %ne!ate %n al!ool ile al# din !are o mare parte de o !alitate dubioasK( :bia dupK rKzboi produ!&ia s"a %ntors la normalitate(

Ae+i la %n!eput b$utura nu era !onsiderat$ de!t un *el de bere distilat$# whiskey"ul a evoluat %ntr"o b$utur$ !omple,$ pe baza mai multor tipuri de de!o!t de mal&# mai multor !ombina&ii de rne *ermentate !are o*er$ *ie!$rei m$r!i un ust distin!t( 9ns$ in !iuda di*erentelor# s$ zi!em# dintre un Courbon ameri!an +i un blended s!otian# mai important$ este !alitatea apei# !erealelor +i dro4diei alese pentru preparare( Sursa: historia.ro

S-ar putea să vă placă și