Sunteți pe pagina 1din 5

Estimarea procesului de poluare termica in CANADA

Anul 2011

1. Simplificarea tabelului cu datele primare


TPEScor= TPES (D1) + E + F
TPEScor (col 2) = 19603 + 0 + 2329 = 21932
TPEScor (col 3)= 90130 + (-3781) + 4585 = 90934
TPEScor (col 4) = (-8207) + 7993 +4579 = 4365
TPEScor (col 5) = 83569 + 0 + 2410 = 85979
TPEScor (col 6) = 24390
TPEScor (col 10) = -3144
TPEScor (col 11) = - 32
TPEScor (col 12) = 21932 + 90934 + 4365 + 85979 + 24390 + (-3144) + (-32) = 224424
Transformation = J + L + M + N
Transformation (col 2) = -1182
Transformation (col 3) = 802
Transformation (col 4) = 0
Transformation (col 5) = -1940
Transformation (col 6) = 0
Transformation (col 10) = 0
Transformation (col 11) = 0
2. Efectuarea corectiilor pentru a exclude contributie surselor de energie regenerabile
G10cor = (Val G10 initiala) - 0,8*(G7+G8) - 0,25*(G9)
G10cor = (53814) - 0,8*(32309+901) 0,25*(2426)
G10cor = 26639,5
Val 10(11)cor = [Val 10(11) initiala]*[(Suma val din col 26)/(Suma val din col 29)]
Val G11cor = 0*[(-17629) + 0 + (-1820) + (-10824) + (-24390)]/[(-17629) + 0 + (-1820) + (-10824) + (-24390) +
(-32309) + (-901) + (-2426)]
Val G11cor = 0

Val H10cor = 958*[(0 + 0 + (-41) + (-2468) + 0)]/[ 0 + 0 + (-41) + (-2468) + 0 + 0 + 0 + (-39)]


Val H10cor = 943,33
Val H11cor = 544*[(0 + 0 + (-41) + (-2468) + 0)]/[ 0 + 0 + (-41) + (-2468) + 0 + 0 + 0 + (-39)]
Val H11cor = 535,67
Val I10cor = 0*[(0 + 0 + 0 + 0 + 0)]/[(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + (-62)]
Val I10cor = 0
Val I11cor = 34*[(0 + 0 + 0 + 0 + 0)]/[(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + (-62)]
Val I11cor = 0
Val K10cor = 0*[0 + (-91737) + 95461 + (-849) + 0]/[ 0 + (-91737) + 95461 + (-849) + 0 + 0 + 0]
Val K10cor = 0
Val K11cor = 0*[0 + (-91737) + 95461 + (-849) + 0]/[ 0 + (-91737) + 95461 + (-849) + 0 + 0 + 0]
Val K11cor = 0

O10cor = O10*(G10cor + H10cor)/ (Val G10 initiala + Val H10 initiala) = O10*f1
f1 = (G10cor + H10cor)/(Val G10 initiala + Val H10 initiala)
O10cor = (-4019)*(26639+ 943)/(53814+958)
O10cor = -2023
f1 = (26639 + 943)/(53814+958)
f1 = 0,50
O11cor = O11*(G11cor + H11cor + I11cor)/ (Val G11 initiala + Val H11 initiala + Val I11 initiala) =
O11*f2
O11cor = 0
f2 = (G11cor + H11cor + I11cor)/(Val G11 initiala + Val H11 initiala +Val I11 initiala)
f2 = (0 + 535 + 0)/(0 + 544 + 34)
f2 = 0,92
P10cor = P10*f1
P10cor = (-2984)*(0,50)
P10cor = -1492

P11cor = P11*f2
P11cor =0*(0,92)
P11cor = 0

TFC10cor = (-3144) + 26639 + 943 + 0 + 0 +0 + (-2009) + (-1492)


TFC10cor = 20937
TFC11cor = (-32) + 0 + 535 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
TFC11cor = 503

Agriculture/Forestry, Fishing, Non-Specified = V + X + Y


VXY (col 2) = 0
VXY (col 3) = 0
VXY (col 4) = 3280
VXY (col 5) = 724
VXY (col 6) = 0

Val 10(11)cor = [Val 10(11) initiala]*[(Suma val TFC 10(11)cor)/(Suma val TFC10(11) initiala)
Val Q10cor = (17698)*(20937/44625)
Val Q10cor = 8303
Val Q11cor = 545*(503/546)
Val Q11cor = 502
Val R10cor = 331*(20937/44625)
Val R10cor = 155
Val R11cor = 0
Val S10cor = 26596*(20937/44625)
Val S10cor = 12478
Val S11cor = 0

Val T10cor = 13161*(20937/44625)


Val T10cor = 6174
Val T11cor = 0
Val U10cor = 12623*(20937/44625)
Val U10cor = 5922
Val U11cor = 0
Val VXY10cor = 812*(20937/44625)
Val VXY10cor = 380
Val VXY11cor = 0
3. Calculul pierderilor termice
TFC (Heat Losses) = 28024 + 1031 + (-0) + (-2875) + 2320 +23943 + 1492
TFC (Heat Losses) = 53935
Total Industry sector = 2450 + 0 + 6067 + 23876 + 0 + 8303 + 502
Total Industry sector = 41198
Heat Losses/Industry = 0,77*(Suma Q pt col 2...6 + Q10cor + Q11cor)
Heat Losses/Industry = 0,77*(2450 + 0 + 6067 + 23876 + 0 + 8303 + 502)
Heat Losses/Industry = 31722
Heat Losses/Transport = 0,74*(Suma R pt col 2...6 + R10cor + R11cor)
Heat Losses/Transport = 0,74*(54404 +2436 +155)
Heat Losses/Transport = 42174,64
Heat Losses/Residential = 0,958*(Suma T pt col 2...6 + T10cor + T11cor)
Heat Losses/Residential = 0,958*(33+2647+14661 + 6174)
Heat Losses/Residential = 22527
Heat Losses/Commercial&Public Serv = 0,9*(Suma U pt col 2...6 + U10cor + U11cor)
Heat Losses/Commercial&Public Serv = 0,9*(3008 +10823 + 5922)
Heat Losses/Commercial&Public Serv = 17777

Heat Losses/ Agric/Forestry, Fishing, Non-Specif = 0,85*[(Suma (V + X + Y) pt col 2...6) + Suma (V10
+ X10 + Y10)cor + (Suma (V11 + X11 + Y11)cor)]
Heat Losses/ Agric/Forestry, Fishing, Non-Specif = 0,85*(3280 +724 +380)
Heat Losses/ Agric/Forestry, Fishing, Non-Specif = 3726
4. Calculul indicatorilor aferenti utilizarii energiei
- % pierderi termice raportat la energia totala folosita (din datele finale echiv. Fig. 2-2):
100*(Total thermal losses)/(Suma TPEScor pt col 2...6 + 10 +11)
100*(171863)/(21932 + 90934 + 4365 + 85979 + 24390 3144 -32) = 74,47%
- % Energie electrica produsa in CHP (din datele primare - echiv. Fig. 2-1, deci fara corectia care
elimina sursele de energie regenerabila):
100*(H10)/(G10 + H10)
100*(958)/(53814 + 958) = 1,74%
- % Energie din surse regenerabile in Total consum national (din datele primare echiv. Fig. 2-1, dar cu
corectia +E+F):
100*[(Sumele D1 + E + F) pt col 79]/( D1 + E + F pt col 12)
100*[(32309 + 0 + 0) + (901 + 0 + 0) + (12295 + 0 - 1)]/(251845 + 4213 + 13875) = 16,85%