Sunteți pe pagina 1din 74

ROADA DUHULUI SFNT

Ai rbdare nu sunt nc perfect

JUANITA PURCELL

REGULAR BAPTIST PRESS 1300 North Meacham Road Schaumburg I!!"#o"$ %01&3'()))

CUPRINS
Prefa Partea 1 *ES+ELENIREA S,LULUI UN*E -A CRE.TE R,A*A LEC+IA 1 De ce continuu s pctuiesc? LEC+IA / Ce spune Biblia despre demnitate? LEC+IA 3 Vreau s fiu spiritual acum? Partea RECUN,A.TEREA R,A*EI 0N TIMP CE CRE.TE LEC+IA ( Dra!ostea " Nu este un sentiment ci o ale!ere LEC+IA 1 Bucuria " Neinfluenat de oameni sau #mpre$urri LEC+IA % Pacea " Viaa fr #n!ri$orare sau team LEC+IA & %ndelun!a rbdare " S continui s mer!i #nainte cu un cuit #n inima ta LEC+IA ) Buntatea " S fii bun& tandr 'i ierttoare LEC+IA 2 (acerea de bine " %i place ideea de a fi o slu$itoare? LEC+IA 10 Credincio'ia " Poi conta pe mine) LEC+IA 11 Bl*ndeea " Smerenia care m las s m supun LEC+IA 1/ %nfr*narea poftelor " S #n+ei c*nd s spui ,nu-

MULUMIRI SPECIALE

-a!er"e" 3"!$o# ed"tor !a RBP 3ome#4$ Stud"e$ care a cre5ut 6# m"#e 7" 6# $cr"er"!e me!e 6#dea8u#$ c9t $: ;ot 6#ce;e< C9#d am a=ut #e=o"e de $>at $au a8utor 6#todeau#a a >o$t gata ;e#tru m"#e 7" co#t"#u: $: >"e o $ur$: de 6#cura8are<

PR.(/01
A" $"m?"t =reodat: c: >ac" do" ;a7" 6#a"#te 7" tre" ;a7" 6#a;o" 6# umb!area ta cu @r"$to$A A" b"ru"#?: a$u;ra u#u" ;:cat 7" acum trebu"e $: te !u;?" cu a!tu!A Nu te de$cura8aB ." eu $"mt !a >e!B Lu;ta cu =echea #atur: ;:c:toa$: e$te u#a 5"!#"c:< *ar $!a=: *om#u!u" 6#c: #e !u;t:mB Poate c: #e c!:t"#:m 7" "ar #e c!:t"#:m dar ce! ;u?"# 6#c: mergem< *a >" recu#o$c:toare c: 6#c: te !u;?" cu du7ma#u! $u>!etu!u" t:u Sata#< E! are u# $"#gur $co; ;e#tru ="a?a taC $: te 6#>r9#g:< 0?" =a 7o;t" mereu !a ureche DRe#u#?:E #u mer"t: $: !u;?" F $au D*ac: *um#e5eu te'ar "ub" cu ade=:rat #u ?"'ar >ace ="a?a a7a de greaF< Mu!te >eme" cre7t"#e au a$cu!tat de Sata# 7" au c:5ut ;e de'a !:tur"< Acum du7ma#u! !e co#tro!ea5: ="e?"!e 7" e!e 6m;!"#e$c ;o>te!e >"r"" ;:m9#te7t" e#umerate 6# Ga!ate#" 1C12'/1< -"e?"!e !or $u#t ;!"#e de m9#"e ur: am:r:c"u#e !:com"e ge!o5"e adu!ter G 7" !"$ta ;oate co#t"#ua< Ce $ch"mbare groa5#"c: au >:cut ace$te ;er$oa#eB *ac: ar >" co#t"#uat $: urce ar >" ;utut 6#=:?a $: umb!e 6# *uhu!< Ceea ce curge d"#tr'o ="a?: ;!"#: de *uhu! e$te drago$te bucur"e ;ace 6#de!u#g: r:bdare bu#:tate >acerea de b"#e cred"#c"o7"e b!9#de?e 7" 6#>r9#area ;o>te!or< 0# t"m; ce $cr"am ace$te !ec?"" am dat de o c:rt"c"c: =eche 6# b"b!"oteca $o?u!u" meu< G9#dur"!e urm:toare >ac ;arte d"# acea$t: c:rt"c"c: 7" m'au a8utat $: merg ma" de;arte c9#d obo$e$c $au c9#d m: 6#treb dac: DSe mer"t: $: !u;tAF ,C*t de sus& spre #nlimile supunerii 2ui perfecte& +ei urca? .l se +a #nt*lni cu tine acolo unde tu %l +ei #nt*lni3 Sin!ura limit pe care o are .l #n faa plintii 2ui este aceea pe care tu o impui #n supunerea ta3 Cu c*t mai mult& ire+ocabil& absolut& I te supui tu& cu timpul& talentele& cu ceea ce ai& planurile& speranele& aspiraiile& scopurile tale Domnului Isus 4ristos& spri$inind le!tura ta cu .l& plin de dra!oste +oia 2ui& cu at*t mai mult +ei cunoa'te plintatea binecu+*ntat a Du5ului Su3 Poi a+ea toat plintatea pentru care faci loc3 %ntr6un sens profund& ea se odi5ne'te cu tine3 Ce !*nd minunat) S treci prin anii lun!i ai +ieii cu pri+ile!iul& pacea 'i puterea unei +iei binecu+*ntate la care poi a$un!e oric*nd 'i& totu'i& s treci pe l*n! ea)*ac: #u e7t" 6#c: ;er>ect: G dar dore7t" $: >"" ma" a$em:#:toare Ce!u" Per>ect I$u$ @r"$to$ G acea$t: carte 6?" ;oate >" de mare a8utor< Rug:c"u#ea mea e$te ca ea $: >"e >o!o$"t: de *um#e5eu ;e#tru a'?" $ch"mba ="a?a a$t>e! 6#c9t 5"!#"c $: =e5" roada *uhu!u" 6#>!or"#d 6# ="a?a ta<

P/R7./ 1

DESELENIREA SOLULUI ACOLO UNDE VA CRETE ROADA


Cele nou lecii din acest studiu biblic se ocup de roada Du5ului Sf*nt a'a cum este pre8entat #n 9alateni :; 'i <3 7otu'i& #nainte de a ne uita la aceste caliti pe r*nd& trebuie s a'ternem o temelie sau s pre!tim solul #n care se +a de8+olta roada3 %nainte de a putea cre'te o recolt bun& un fermier trebuie s pre!teasc solul prin deselenire sau prin spar!erea bul!rilor tari de pm*nt3 Solul despre care +orbim este inima noastr3 Roada Du5ului Sf*nt cre'te cel mai bine 'i #nflore'te mai u'or #ntr6o inim pre!tit3 2eciile 1 p*na la <& din acest studiu& ne +or a$uta s ,deselenim- solul inimilor noastre3

PARTEA 1
DESELENIREA SOLULUI ACOLO UNDE VA CRETE ROADA LECIA 1

De ce continuu s pctuiesc?
,7ot a'a 'i +oi #n'i+& socotii6+ mori fa de pcat& 'i +ii pentru Dumne8eu& #n Isus 4ristos& Domnul nostru3=Romani >;11?
Ce ?"'a" dor" ma" mu!t 6# ="a?:C ;:cate ur9te $au o >rumoa$: road: $;"r"tua!:A A!egerea e$te a taB 0# acea$t: !ec?"e =om 6#=:?a c: $u#tem mor?" >a?: de ;:cat< Ace$t !ucru 6#$eam#: c: #u ma" trebu"e $: ;:c:tu"m< Acum #o" ;:c:tu"m ;e#tru c: ale!em $: ;:c:tu"m< Am"#te7te'?" ALEGEREA ESTE A TAB Ce $: >"eC ;:cate ur9te $au o >rumoa$: road: $;"r"tua!:A H"aru! Ne@ AorB 7imes& odat: a re!atat c: u# om $e 6#tor$e$e !a ca$a !u" d"# +ara Ga!"!or du;: ce tr:"$e 6# NeI JorK C"tL t"m; de tre"5ec" 7" ;atru de a#"< E! =e#"$e 6# State!e U#"te $:'7" g:$ea$c: ce=a de !ucru 7" 6# ce!e d"# urm: a 6#cetat $: ma" $cr"e >am"!"e" $a!e d"# +ara Ga!"!or< *u;: 7a;te a#" o 8udec:tor"e ga!e5: !'a dec!arat mort a7a c: $o?"a !u" $'a ;utut rec:$:tor" 6# mod !ega!< C9#d omu! $'a re6#tor$ 6# +ara Ga!"!or a a>!at c: are tre"$;re5ece #e;o?" 7" u#$;re5ece $tr:#e;o?"< A7adar u# om re6#tor$ aca$: G mort d"# ;u#ct de =edere !ega! dar D>oarteF ="uB E$te o mare d">ere#?: 6#tre a >" mort 7" a >" mort d"# ;u#ct de =edere !ega!< -"a?a cre7t"#: tr"um>:toare 6#ce;e cu 6#?e!egerea >a;tu!u" c: >"ecare cre7t"# e$te 6# >a?a !u" *um#e5eu mort d"# ;u#ct de =edere !ega!B 1< B"b!"a o>er: o "mag"#e c!ar: d"# care >acem ;arte #o" 6#a"#te de a >" #:$cu?" d"# #ou 7" de a a=ea ="a?: ;e#tru *um#e5eu< *u;: E>e$e#" /C1 ce #e ;re5"#t: acea$t: "mag"#eA /< Ce 6#$eam#: Dmor?" 6# gre7e!"!e 7" 6# ;:cate!eFA 3< 0# ce co#$t: co#tra$tu! d"#tre E>e$e#" /C1 7" Roma#" %C/A E>e$e#" /C1 G 0#a"#te de m9#tu"reC

Roma#" %C/ G *u;: m9#tu"reC ,/'a cum& la #nceput& ai cre8ut c .l te6a i8b+it de +ina pcatului pentru c a'a a spus .l& tot s cre8i acum c .l te elibere8 de puterea pcatului pentru c a'a spune .lC3/'a cum a +enit s te i8b+easc de pedeapsa +iitoare& tot a'a a +enit s te i8b+easc de robia pre8ent-

&

Pe#tru a 6#?e!ege "mag"#ea mor?"" >a?: de ;:cat trebu"e $: =edem ace$t !ucru d"# dou: ;:r?"C o ;arte ;o5"?"o#a!: 7" o ;arte ;ract"c:< PARTEA POZIIONAL 2e!alC Su#tem mor?" 6# >a?a !u" *um#e5eu< Ga!ate#" /C/0 G Su#tem r:$t"g#"?" cu @r"$to$< Roma#" %C3 ( G Su#tem bote5a?" $au ;!a$a?" 6# moartea Lu"< Roma#" %C% G ,mu! #o$tru ce! =ech" M>"rea cea =echeN e$te r:$t"g#"t: cu E!< Po8iionalC Su#tem e!"bera?" ;:catu!u"< de ;uterea Practic =orb"#dC 0#c: #e ma" !u;t:m cu ;:catu!< PARTEA PRACTIC .Dperimental =orb"#dC Su#tem ="" 6# >a?a oame#"!or< 1 Ioa# 1C) G *ac: $;u#em c: #u a=em ;:cat #e 6#7e!:m ;e #o" $"#gur"< Roma#" &C11'/1 G Pa=e! $e !u;ta 6# mod co#$ta#t cu =echea >"re ;:c:toa$:< Ga!ate#" 1C1& G No" ca 7" Pa=e! #e !u;t:m 5"!#"c cu =echea #atur: ;:c:toa$:<

,dat: Sata# era autor"tatea care co#ducea ="e?"!e #oa$treE e! era $t:;9#u! #o$tru< No" ;:c:tu"am ;e#tru c: d"# ;u#ct de =edere $;"r"tua! eram mor?" 7" #e !";$ea ;uterea de a #u ;:c:tu"< *ar !ucru! ace$ta #u ma" e$te ade=:rat< C9#d $u#tem #:$cu?" d"# #ou MIoa# 3C3'&N de=e#"m #o" crea?"" 6# @r"$to$ M1 Cor"#te#" 1C1&N< Trebu"e $: umb!:m 6# 6##o"rea ="e?"" MRoma#" %C(N< *"# ;u#ct de =edere !ega! $u#tem mor?" >a?: de ;:cat< (< Moartea 6#$eam#: $e;arare< *"# mome#t ce $u#tem mor?" 6# @r"$to$ d"# ;u#ct de =edere !ega! de ce $u#tem #o" de$;:r?"?"A C"te7te Roma#" %C&< 1< *e7" o cred"#c"oa$: e$te e!"berat: de ;uterea ;:catu!u" de ce co#t"#u: ea $: $e !u;te cu ;:catu!A C"te7te Co!o$e#" 3C2 7" 10 7" E>e$e#" (C//'/(<

,Cre'tinule& ce ai tu a face cu pcatul? Nu te6a costat destul p*n acum? Copilule ars& te +ei mai $uca cu focul? C Nu i6a fost de a$uns +ec5iul 'arpe? C 0i6a adus pcatul plcere cu ade+rat? C5iar ai !sit #mplinire #n el? Dac da& #ntoarce6te la +ec5ea ta robie& 'i poart lanul din nou& dac #i face plcere3Cum ;utem $: !u:m co#tro!u! a$u;ra #atur"" #oa$tre ;:c:toa$e care #u ma" are #"c" u# dre;t $: #e co#duc: 7" totu7" co#t"#u: $: 6#cerceA Pa=e! eO;!"c: cum ;utem $: !u:m co#tro!u! ace$ta 6# Roma#" %C1'13< Stud""#d ace$te =er$ete $"m?"m c: e! #e ;ro=oac: "#te!ectu! emo?""!e 7" =o"#?a< Inte ectu ! "Nu #ti$i% ?& '(e)setu *+ %< *u;: ce a" c"t"t Roma#" %C1'13 de$cr"e cum "m;!"c: =er$etu! 3 "#te!ectu! #o$tru<

DSunt #n 4ristos 'i identificat cu .l3 /'adar& orice s6a #nt*mplat lui 4ristos& mi s6a #nt*mplat 'i mie3 C*nd .l a murit& am murit 'i eu3 C*nd .l a #n+iat& am #n+iat 'i eu #n .l3 /cum 'edem #mpreun #n locurile cere'ti) =+e8i .fes3 ;161EF Col3 <;16<? Din pricina acestei uniri +ii cu 4ristos& credinciosul are o relaie& cu totul& nou fa de pcat3E,o$ii e! "% socoti$i-(& '(e)set 11+ &< Cu=9#tu! grece$c ;e#tru D$ocot"?"'=:F =i!i8omai? 6#$eam#: $: $ocote7t" $au $: "e" 6# co#$"derare< Cum $u#t "m;!"cate emo?""!e ta!e c9#d "e" 6# co#$"derare ceea ce are B"b!"a de $;u$ 6# !eg:tur: cu >a;tu! c: $u#tem mor?" >a?: de ;:cat $au e!"bera?" de $ub ;uterea ;:catu!u"A Voin$.! "D.$i-( pe (oi /n#i(& '(e)setu 1*+ )< Cum e$te "m;!"cat: =o"#?a atu#c" c9#d te da" ;e t"#e 6#$:?" !u" *um#e5eu c9#d te ;redat Lu"A

2< *ac: #u trebu"e $: ma" ;:c:tu"m atu#c" de ce ;:c:tu"mA C"te7te Iaco= 1C13'11<

10< C9#d $u#tem r:$t"g#"?" cu @r"$to$ d"# ;u#ct de =edere !ega! de=e#"m mor?" >a?: de ;:cat< Ce a!t: $ch"mbare dramat"c: a ma" !uat !oc 6# ="e?"!e #oa$treA C"te7te Ga!ate#" /C/0<

11< Urm:toare!e ;a$a8e de$co;er: >a;tu! c: @r"$to$ !ocu"e7te 6# #o"C 1 Cor"#te#" %C12E Roma#" )C2 /0< Cum !ocu"e7te @r"$to$ 6# #o"A

1/< Roma#" )C/ 0! #ume7te ;e *uhu! S>9#t D*uhu! ="e?"" 6# @r"$to$ I$u$<F Ce ade=:r m"#u#at 7" $em#">"cat"= #e 6#=a?: ace$t ade=:rA

13< Te'a" g9#d"t =reodat: !a >a;tu! c: !u;ta cu ;:catu! de ce!e ma" mu!te or" e$te ma" grea du;: m9#tu"re dec9t 6#a"#teA *e ceA C"te7te Roma#" &C11'/1<

DCredinciosul are o natur +ec5e care +rea s6l in #n robieF GVoi scpa de aceste pcate +ec5i)H #'i spune cre'tinul3 G.u 5otrsc aici 'i acum c nu +oi mai face lucrul acesta3H Ce se #nt*mpl? .l #'i afirm toat +oina 'i ener!ia& 'i reu'e'te pentru un timpF dar apoi c*nd se a'teapt mai puin& cade din nou3 De ce? C Dac depindem de ener!ia firii pm*nte'ti& nu putem s6I slu$im lui Dumne8eu& s62 mulumim& sau s facem ce+a bun3 Dar dac ne supunem Du5ul Sf*nt& atunci a+em puterea de care a+em ne+oie s ascultm +oia 2ui3 (irea nu +a slu$i niciodat 2e!ii lui Dume8eu pentru c firea e #n r8boi cu Dumne8eu3 Dar Du5ul nu poate dec*t s asculte de 2e!ea lui Dumne8eu3

Ace$t: !"$t: ;re5"#t: >a;te!e >"r"" ;:m9#te7t" a7a cum a;ar e!e 6# Ga!ate#" 1C12'/1< Ace$tea $u#t ;:cate ;e care o cre7t"#: !e ;oate $:=9r7" atu#c" c9#d ea a!ege $: $e $e $u;u#: "$;"te!or #atur"" ;:c:toa$e< P)e.cu)(i.C SeO #e!eg"t"m 6#tre ;er$oa#e c:$:tor"te Cu)(i.C SeO #e!eg"t"m 6#tre ;er$oa#e #ec:$:tor"te Necu)$i.C M"5er"e a "#"m"" 7" a m"#?"" Des0)1n.)e.C Com;ortame#t "#dece#t #eco#tro!at 7" >:r: ru7"#e< 2nc3in.)e. . i4o iC ,r"ce e$te ;u$ 6#a"#tea !u" *um#e5eu 6# ="a?a cu"=a< V)5ito)i.C Im;!"carea 6# ;ract"c"!e ocu!te< V)56i e! Am:r:c"u#e 7" m9#"e 6m;otr"=a a!tora< Ce)tu)i eC Cau5ea5: de$;:r?"r" 7" #e6#?e!eger"< Z.(istii eC R"=a!"t:?"E 6#cerc9#d $: >ac" ;e c"#e=a $: ;ar: r:u 6# och"" a!tcu"=a< 71ni.! Pur"e #eco#tro!at:< Ne/n$e e8e)i eC *e5bater" ;o!em"ce cu du7ma#u!E de$;:r?"r"< Ce)tu)i e 4e p.)ti4eC Te#$"u#e cau5at: de 6#=:?:tur"!e >a!$e< E)e9ii! ,;"#"" ;er$o#a!e co#trare Scr";tur""< Pi9,e e! , dor"#?: rea de a a=ea ceea ce a;ar?"#e a!tcu"=a< Uci4e)i eC S: d"$trug" o a!t: ;er$oa#:E $: "e" ="a?a a!tcu"=a ;r"# >a;t: $au g9#d< :e$ii e! S: >"" $ub co#tro!u! b:utur"!or "#toO"ca#te $au a drogur"!or< 2,6ui6)i eC Re=o!te #eco#tro!ate 7" ;ro=oc:r" de ;!:cereE be?"" i . te uc)u)i .se,nto.)eC L"$ta co#t"#u:Q 1(< Pa;te!e >"r"" ;:m9#te7t" ;ot >" c!a$ate 6# ;atru categor""< Cum $e c!a$">"c: urm:toare!e gru;ur"A MaN Imora!"tate #ecur:?"e $e#5ua!"tateC RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MbN 0#ch"#area !a "do!" =r:8"tor"aC RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR McN Certur" ge!o5"e m9#"e ;"5meC RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MdN Be?"" 6mbu"b:r"C RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR< 11< Cum ;utem $: #e ;red:m co#tro!u!u" *uhu!u" S>9#t ma" degrab: dec9t co#tro!u!u" >"r"" ;:m9#te7t"A C"te7te Ga!ate#" 1C/( 1%< Cum ;utem #o" $: r:$t"g#"m >"rea ;:m9#tea$c:A C"te7te Roma#" %C1& 7" 1)< 1&< C"te7te Roma#" 1/C1< Ce 6#$eam#: $: Daducem tru;ur"!e #oa$tre ca o 8ert>: ="eFA 1)< Te'a" adu$ =reodat: ;e t"#e 6#$:?" 6#a"#tea !u" *um#e5eu 7" a" re#u#?at !a dre;tur"!e ;!a#ur"!e 7" dor"#?e!e ta!e $ch"mb9#d =o"a ta cu =o"a Lu"A *ac: r:$;u#$u! e$te da de$cr"e eO;er"e#?a<

10

*ac: r:$;u#$u! e$te #u =re" $: >ac" !ucru! ace$ta ch"ar acum 7" $: te rog" urm:toarea rug:c"u#eA DIat:'m: *oam#e m: ;redau +"e< Am 6#cercat 6# toate modur"!e $: m: de$curc $"#gur: 7" $: de="# ;r"# m"#e ceea ce 7t"u c: trebu"e $: >"u dar 6#totdeau#a am e7uat< Acum m: $u;u# +"e< Ia Tu 6#treg co#tro!u! a$u;ra mea< Lucrea5: 6# m"#e a7a cum =o"e7t"< Mode!ea5:'m: 6#tr'u# =a$ care e$te bu# ;e#tru T"#e< M: !a$ 6# m9"#e!e Ta!e 7" cred c: Tu =re" du;: cum ;rom"?" $: m: >ac" u# =a$ $;re c"#$t"rea Ta S$>"#?"t 7" ;u$ deo;arte ;e#tru >o!o$u! $t:;9#u!u" ;e#tru or"ce >a;t: bu#:<4F 12< Cum ;utem 7t" dac: e$te >"rea ;:m9#tea$c: cea care #e co#tro!ea5: ="e?"!e $au dac: e$te *uhu! S>9#tA C"te7te Ga!ate#" 1C1% // 7" /3 Trebu"e $: #e !e;:d:m de #o" 6#$:#e 6#a"#te de a ;utea >" um;!ute cu *uhu!B Ace$ta e$te u# ;roce$ 5"!#"c de go!"re 7" um;!ere G $>"#?"re G dac: dor"m $: tr:"m ="a?a de cre7t"#<

Din inima mea


,dat: am c"t"t c: ma8or"tatea cre7t"#"!or au 6#dea8u#$ de mu!t: re!"g"e care $:'I e#er=e5e ma" mu!t dec9t $: 6" b"#ecu=9#te5e< C9t de ade=:ratB Pe#tru mu!?" oame#" ="a?a cre7t"#: e$te u# cerc ="c"o$ de ;:cat 7" m:rtur"$"re a ;:catu!u" !or ;:cat 7" d"# #ou m:rtur"$"re< *"# ce cau5: $e 6#t9m;!: toate ace$teaA @r"$to$ a mur"t #u doar ca $: #e e!"bere5e de ;edea;$a =""toare a ;:catu!u" MIadu!N c" de a$eme#ea $: #e e!"bere5e de ;uterea ;:catu!u" acum Mrob"a !u" Sata#N< Eu #u ma" trebu"e $: ;:c:tu"e$cE acum ;:c:tu"e$c ;e#tru c: a!eg $: ;:c:tu"e$c< *e a$eme#ea #u trebu"e $: m: $u;u# !u" *um#e5euE 7" acea$ta e$te o a!t: a!egere ;e care o >ac< *e ce am a!e$ $: m: ;redau !u" *um#e5euA Pr"# eO;er"e#?: am 6#=:?at c: dac: a!eg $: ;:c:tu"e$c be#e>"c""!e !";$e$c< C9#d m: ;redau !u" *um#e5eu am u# C:;"ta# care !u;t: b:t:!""!e me!e ;e#tru m"#e< Am u# ;urt:tor de ;o=ar: care $: u7ure5e greut:?"!e de'a !u#gu! ="e?""< Am o Cetate care $: m: a$cu#d: de du7ma#< Am u# Scut care $: m: ;rote8e5e o C:!:u5: care $: m: co#duc: u# M9#g9"etor care $: m: co#$o!e5e 7" u# P:$tor care $:'m" ;oarte de gr"8:< Cum e$te cu t"#eA Pac" tu a!eger" bu#eA

Din inima ta
A" tr:"t 6#tr'u# ;:cat care dom"#: 6# ="a?a taA Te'a 6#7e!at Sata# $: cre5" c: #u =e" >" #"c"odat: e!"berat: de e!A Care e$te ace$t ;:catA Ce ;a7" =e" >ace ;e#tru a te bucura de !"bertatea acea$ta care e$te ;e#tru t"#eA

PARTEA 1
DESELENIREA SOLULUI ACOLO UNDE VA CRETE ROADA

LECIA ;

Ce spune :i6 i. 4esp)e 4e,nit.te?


,%n smerenie fiecare s pri+easc pe altul mai pe sus de el #nsu'i=(ilipeni ;<?
*ac: d"# ;u#ct de =edere !ega! $u#tem mor?" >a?: de ;:cat 7" #u trebu"e $: ma" ;:c:tu"m de ce co#t"#u:m $: a!egem $: ;:c:tu"mA Co#t"#u:m $: ;:c:tu"m ;e#tru c: $u#tem egoce#tr"7t"< Egoce#tr"$mu! $e a>!: !a r:d:c"#a tuturor ace!or ;:cate ur9te e#umerate 6# Ga!ate#" 1C12'/1< C9#d #e de$;r"#dem och"" de ;er$oa#a #oa$tr: atu#c" ;utem 6#ce;e $: tr:"m o ="a?: 6#dre;tat: $;re a!?""< A;o" toat: roada >rumoa$: d"# Ga!ate#" 1C// 7" /3 =a 6#ce;e $: 6#>!orea$c: 6# ="e?"!e #oa$tre< 0# 6#che"erea !ec?"e" 1 am >o!o$"t urm:toarea a>"rma?"eC DTrebu"e $: #e !e;:d:m de #o" 6#$:#e 6#a"#te de a ;utea >" um;!ute cu *uhu!<F Putem #o" $: >"m ;!"#e de drago$te de $"#e 7" $: #e !e;:d:m de #o" 6#$:#e 6# ace!a7" t"m;A Lumea $;u#e D*rago$te de $"#eFE *um#e5eu $;u#e DTe !ea;:d: de $"#eF< C"#e "#>!ue#?ea5: g9#d"rea #oa$tr:C >"!o$o>"a ace$te" !um" $au Cu=9#tu! !u" *um#e5euA Lumea $;u#e DTrebu"e $: 6#=e?" $: te "ube7t" ;e t"#e 6#$u?"E $: te acce;?"E mer"?" ma" mu!tE a" gr"8: ca #e=o"!e ta!e $: >"e 6m;!"#"te ;e#tru a a=ea dem#"tate<F *um#e5eu $;u#e D*ac: ="#e c"#e=a !a M"#e 7" #u ur:7teQ 6#$:7" ="a?a $a #u ;oate >" uce#"cu! Meu<FMLuca 1%C/%NE D*ac: =o"e7te c"#e=a $: ="#: du;: M"#e $: $e !e;ede de $"#e $:'7" "a crucea 7" $: M: urme5e<F MMate" 1%C/(E de a$eme#ea Marcu )C3( 7" Luca 2C/3N< Cum $e 6m;ac: drago$tea de $"#e cu !e;:darea de $"#eA Se 6m;ac: $au #uA *u;: mu!t $tud"u am a8u#$ !a co#c!u5"a c: e!e #u $e 6m;ac:< Trebu"e $: o acce;?" ;e u#a $au ;e a!ta< Trebu"e $: acce;?" >"e ce 6#=a?: !umea >"e ce 6#=a?: *um#e5eu< 1< C:ut: 6# d"c?"o#ar cu="#te!e Ddrago$te de $"#eF 7" Ddem#"tateF< Scr"e de>"#"?""!e< *rago$te de $"#e

*em#"tate

/< Po!o$"#du'te de o co#corda#?: b"b!"c: >: o !"$t: cu =er$ete care $e re>er: !a drago$tea de $"#e 7" !a dem#"tate< 3< B"b!"a #u #e $;u#e #"c"odat: $: #e "ub"m ;e #o" 6#7"#e $au $: a=em o $t"m: ;rea mare de $"#e< Ce #e $;u#eA C"te7te P"!";e#" /C3 7" ( 7" Luca 1(C/%<

1/

(< Ade;?"" drago$te" de $"#e $;u# c: trebu"e $: 6#=:?:m $: #e "ub"m ;e #o" 6#7"#e ;e#tru c: #u ;utem $:'L "ub"m ;e *um#e5eu 7" ;e a!?"" dec9t atu#c" c9#d 6#=:?:m $: #e "ub"m ;e #o" 6#7"#e< Ce $;u#e *um#e5euA S;u#e E! c: trebu"e $: 6#=:?:m $: #e "ub"m ;e #o" 6#7"#e $au #e $;u#e c: #o" de8a #e "ub"m ;e #o" 6#7"#eA C"te7te E>e$e#" 1C/)E /2E P"!";e#" /C/1E / T"mote" 3C/<

PR.ICUP/7 D. JIN.& .U KI CU JIN. J iubesc3 Iubesc s te aud cum +orbe'ti despre mine3 Contea8 mult ceea ce spui despre mine3 J a'tept s fiu apreciat3 Sunt sensibil c*nd e +orba de nimicuri3 Nu iert niciodat o critic3 Nu am #ncredere #n nimeni dec*t #n mine3 Cer s fii de acord cu mine #n toate lucrurile3 Unul din pac5etele cele mai puin atra!toare ale lumii este cine+a preocupat doar de propria persoan3

1< Lumea $;u#e c: o ;er$oa#: cu "mag"#e ;roa$t: de$;re $"#e are #e=o"e $: 6#=e?e $: $e "ubea$c: c9#d ade=:ru! e$te c: de8a #e "ub"m ;rea mu!t< P:catu! d"# ="e?"!e #oa$tre e$te m9#dr"a egoce#tr"$mu!< Cum $u#t ma#">e$tate m9#dr"a $au egoce#tr"$mu! 6# ="a?a u#e" ;er$oa#e cu o "mag"#e ;roa$t: de$;re $"#eA

,Pcatul ori!inar& m*ndria& st #n spatele Gima!inii proaste pe care o am despre mineH& pentru c am simit c merit mai mult dec*t am& eDact cum a simit 'i .+a) Deci a fost m*ndrie& nu ima!ine proast depre sine3 Dac sunt a'a de frumoas 'i dr!u& ce fcea Domnul Isus& acolo sus& strpuns de cuie 'i #ncoronat cu spini? De ce toat aceast suferin !roa8nic pentru (iul Curat al lui Dumne8eu? Iat de ce; nu era o alt cale de i8b+ire de iadul m*ndriei noastre& nici o alt cale de i8b+ire de robia autocomptimirii 'i a laudei de sine3%< *e$cr"e cum de=e#"m $c!a="" #o7tr" 6#7"#e<

&< Care $u#t c9?"=a >actor" care determ"#: o auto'e=a!uare "#>er"oar:A

13

)< Ade;tu! >u#dame#ta! a! auto'e=a!u:r" a! $t"me" de $"#e e$teC o ;er$oa#: ;oate 67" d: $eama de 6m;!"#"rea 7" $at"$>ac?"a d"# ="a?a e" doar atu#c" c9#d #e=o"!e e" de "m;orta#?: 7" $"gura#?: $u#t 6m;!"#"te< Cu#o7t" ;e c"#e=a ;e ace$t ;:m9#t care ;oate $:'?" 6m;!"#ea$c: toate #e=o"!e de a te $"m?" "m;orta#t: 7" 6# $"gura#?:A C"#e e$te $"#guru! care $: ;oat: >ace ace$t !ucruA C"te7te P"!";e#" (C12 7" E>e$e#" 3C/0<

2< Cum #e 6m;!"#e7te #ou: *om#u! I$u$ @r"$to$ #e=o"a de $"gura#?:A Ierem"a 31C3

1 Ioa# 1C2

P$a!m 132C1'(

10< Cum #e 6m;!"#e7te #ou: *om#u! I$u$ @r"$to$ #e=o"a de "m;orta#?:A Mate" /1C/1

E=re" 13C1

Mate" /1C31'(0

E$te #e=o"e de u# ;ro"ect ome#e$c ;e#tru a >ace o og!"#d: 6# care $: #e u"t:m !a #o" 6#7"#e< Pro"ectu! !u" *um#e5eu ;e#tru om a >o$t $: $e u"te 6# $u$ 7" 6# a>ar: G #u !a $"#e< 11< *e$cr"e co#tra$tu! d"#tre drago$tea !u" *um#e5eu drago$tea a!ape 7" drago$tea de $"#eA C"te7te 1 Cor"#te#" 13C(')<

1(

,7erapeu'ti bine intenionai discutaser problemele mele =instabilitate emoional 'i depresie ner+oas? cu mine& de multe ori& dar rdcina ne+oii mele nu fusese eDpus niciodat 'i nu ne ocupaserm de ea niciodat3 Dumne8eu a #nceput s6mi arate rdcina r8+rtit a ,eului- din +iaa mea& cu toate feele ei " autocomptimire& introspecie& auto6condamnare& e!ocentrism& auto6aprare& 'i tot a'a3 .u& eu& eu " asta era la rdcina condiiei mele mentale 'i emoionale3 %n loc s m smeresc #naintea lui Dumne8eu 'i s #mbri'e8 oca8ia de a stri!a dup 5arul 2ui =dorina 'i puterea de a rspunde a'a cum +rea Dumne8eu?& rspunsesem la furtunile +ieii a!*ndu6m de mine " de rnile mele& de de8am!irile mele& de drepturile mele& de ne+oile mele3 Ce eliberare a fost c*nd am cunoscut c nu #mpre$urrile trecutului meu m fcuser ceea ce eramF ele doar descopereau rdcina ad*nc a eului care trebuia dus la cruce& ca s pot sc5imba eul am*r*t& neierttor& cu Viaa Domnului Isus 4ristos care este iubitoare& $ertfitoare& ierttoare3 1/< Poate o ;er$oa#: a!e c:re" #e=o" de drago$te de $"#e #u au >o$t 6m;!"#"te $au o ;er$oa#: care a a=ut o ="a?: groa5#"c: 6# co;"!:r"e $: 6#=e?e =reodat: $: eO;r"me drago$tea aga;e de$cr"$: 6# 1 Cor"#te#" 13C(')A *ac: da cumA C"te7te / Cor"#te#" 1C1& 7" / Petru 1C3<

13< A;o$to!u! Pa=e! a >o$t ;r"=at de mu!te !ucrur" du;: ce 0! cu#o$cu$e ;e @r"$to$ ca M9#tu"tor a! $:u< ,ame#"" #u au 6#ce;ut $:'I $;u#: c9t de =a!oro$ era c9t de "ub"t 7" acce;tat era< Ce I'au >:cut oame#"" !u" Pa=e!A C"te7te / Cor"#te#" %C('10E 11C/3'/)<

1(< Cum ;utea o a$t>e! de D;er$oa#: ;r"=at:F $:'L "ubea$c: ;e *um#e5eu 7" ;e a!?"" 7" $: $"mt: c: era u# $!u8"tor be#e>"c a! !u" *um#e5euA C"te7te P"!";e#" (C11'13<

,Cel mai slab sf*nt poate eDperimenta puterea Dumne8eirii (iului lui Dumne8eu dac +rea s ,se lase-3 Irice urm de ener!ie care ne aparine poate #nceo'a +iaa lui Isus3 7rebuie s continum s ,ne lsm-& s renunm& 'i #ncet 'i si!ur +iaa mrea a lui Dumne8eu ne +a in+ada #n #ntre!ime& iar oamenii +or lua la cuno'tin c am fost cu Isus3-

11< Nu =edem #"c"u# duh de m9#dr"e 6# Pa=e! #"c"u# duh morb"d de auto'd"$;re?< Pa=e! 7"'a dat $eama c: atu#c" c9#d *uhu! S>9#t a 6m;:r?"t darur"!e Sa!e e! #u >u$e$e eOc!u$ MRoma#" 1/C3 %' )N< Pa=e! 7t"a care erau darur"!e !u" dar #"c"odat: #u !e'a co#$"derat ca a;ar?"#9#d !u" #"c"odat: #u !e'a acordat cred"t ;er$o#a!< Care $u#t darur"!e =a!oroa$e ;e care !e'a recu#o$cut Pa=e! 6# ="a?a !u"A 1 Cor"#te#" 3C10

1 Cor"#te#" (C1

1 Cor"#te#" (C11 1%

1 Cor"#te#" 11C10

1%< *ac: u# co;"! a! !u" *um#e5eu cere $: $e ?"#: de trecutu! e" 7" $:'! >o!o$ea$c: dre;t $cu5: ;e#tru #e;ut"#?a de a "ub" 7" de a "erta ce >ace ea de >a;tA C"te7te Ga!ate#" 1C1&'/3<

1&< Cum ;oate o a$t>e! de ;er$oa#: roab: a trecutu!u" e" $: >"e e!"berat:A P$a!m 11C1 / 1/

/ Petru 1C/'(

Ga!ate#" 1C1% // /3

1)< D-"a?aF 7" Deu!F $u#t >o!o$"te 6# Marcu )C3('3) Luca 2C/3'/1 Ioa# 1/C/1 7" Mate" 1%C/1< Ce 6#$eam#: D!e;:dare de $"#eF $au D;"erderea ="e?"" ta!eFA

,Doamne& i8b+e'te6m de dorina lipsit de credin de a fi comod c*nd ascultarea fa de 7ine cere lepdare de sine3

12< Ce 6?" $;u#e urm:toarea a>"rma?"eC DTrebu"e $: m: trate5 cu toate ;ract"c"!e me!e ;:c:toa$e ca ;e u# "#>ractorFA

/0< Ce 6#$eam#: !e;:darea 5"!#"c: de $"#eA C"te7te Roma#" 1/C1 7" /<

Acea$t: !ec?"e a 6#ce;ut cu o 6#trebare Cum $e 6m;ac: drago$tea de $"#e cu !e;:darea de $"#eA Putem >" ;!"#" de drago$te de $"#e Ma7a cum $;u#e !umea c: trebu"eN 7" $: #e !e;:d:m de eu! #o$tru Mcum $;u#e *um#e5eu c: trebu"eN 6# ace!a7" t"m;A E$te e="de#t c: #u ;utemB Trebu"e $: a!egem o 6#=:?:tur: $au a!ta< Lumea $;u#e DA" gr"8: de t"#eE a" gr"8: ca #e=o"!e ta!e $: >"e 6m;!"#"teE #u'I ;o?" "ub" ;e a!?"" ;e#tru c: #"c" tu #u a" >o$t "ub"tF< , ;er$oa#: care crede acea$t: >"!o$o>"e e$te b!ocat: cu ce $'a 6#t9m;!at 6# trecutu! e"< Auto' e=a!uarea $!ab: "a ="#a de ;e c"#e=a 7" ;u#e ="#a ;e#tru ;:catu! e" $au ;e#tru #eca5ur"!e e" ;e a!tc"#e=a $au ;e 6m;re8ur:r"< Per$oa#a acea$ta e$te !";$"t: de a8utor ;9#: c9#d 6m;re8ur:r"!e $e $ch"mb:< Prob!ema #u co#$t: 6# ceea ce #" $'a 6#t9m;!at "#d">ere#t c9t de durero$ ar >"< Prob!ema co#$t: 6# hot:r9rea #oa$tr: de a e="ta $: >"m r:#"?" d"# #ou ceea ce co#duce $;re o ="a?: de auto' ;rotec?"e 7" egoce#tr"$m< *um#e5eu $;u#e DTr:"e7te ;e#tru M"#e 7" #u te ma" g9#d" !a eu! t:uF M/ Cor"#te#" 1C11E Roma#" 1(C& )N< S"#gura $c:;are de drago$tea de $"#e e$te !e;:darea de $"#e ca;"tu!area de $"#e< Ne'am b!ocat #o" d"# cau5a a ceea ce $'a 6#t9m;!at 6# trecutu! #o$truA NuB Nu ;utem $: d:m ="#a ;e#tru #eca5ur"!e #oa$tre ;e auto'e=a!uarea $!ab: dac: $u#tem a" !u" @r"$to$< DC:c" dac: e$te c"#e=a 6# @r"$to$ e$te o >:;tur: #ou:< Ce!e =ech" $'au du$C "at: c: toate !ucrur"!e $'au >:cut #o"<F M/ Cor"#te#" 1C1&N< Metode!e #oa$tre ;:c:toa$e de a reac?"o#a !a com;ortame#tu! ;:c:to$ a! a!tora ;ot >" 6#!ocu"te cu drago$te bucur"e ;ace 6#de!u#g: r:bdare bu#:tate >acere de b"#e cred"#?: b!9#de?e 7" 6#>r9#area ;o>te!or MGa!ate#" 1C// /3N< C9#d 6#ce;em $: #e =edem a7a cum #e =ede *um#e5eu =om >" u"m"?" de e=a!uarea ;e care o >ace E! "m;orta#?e" #oa$tre< ,I ima!ine de sine sntoas este s Gte +e8i a'a cum te +ede Dumne8eu " nimic mai mult 'i nimic mai puin3H/1< Cum #e =ede *um#e5eu ;e #o"A Ioa# 1C1/ 1 Cor"#te#" 3C1% Roma#" 1C10 Roma#" 1C1

1&

/ Cor"#te#" 1C/0 / Cor"#te#" 1C/1 Ierem"a 31C3

Ce "mag"#e a" tu de$;re t"#e 6# och"" !u" *um#e5euA ,IsusC /$ut6m s !sesc a+entur #n unicitatea mea& 'i s nu +reau s fiu ceea ce este altcine+a3 Doamne& dac uit de bucuria de a fi eu #nsmi& atunci +isurile 7ale #n le!tur cu ceea ce pot fi eu #n lume +or muri3 /$ut6m mereu s6mi amintesc c acesta este felul 7u de a fi creati+3-

Din inima mea


C9#d am $cr"$ ;r"mu! meu $tud"u B"b!"c 0#cerc:r" G Nu le respin!e ca pe ni'te strini& m"'am dat $eama c: a trebu"t $: $cr"u u# ;ro>"! ;er$o#a!< S: >"u $"#cer: #u 7t"am ce $: $;u#< A7a c: m'am u"tat !a ;ro>"!e!e de ;e $;ate!e a!tor c:r?" 7" am c"t"t ce $e $cr"$e$e de$;re autor"< Pr"mu! meu g9#d a >o$t D-a" #u am #"c"u# grad ;e care $:'! a!:tur de #ume!e meu<F A;o" m'am g9#d"t DA ba da amC S< P G So?"a Pa$toru!u"< ,r"c"#e ;oate merge !a 7coa!: $: ca;ete u# grad dar #uma" *um#e5eu 6?" ;oate da ace$t grad<F L'am au5"t ;e H"g H"g!ar $;u#9#d ce=a care m'a >:cut $:'m" dau $eama c9t de #e"m;re$"o#at ;oate $: >"e *um#e5eu de toate grade!e #oa$tre< Mu!?" oame#" de7te;?" $u#t #"7te e7ecur" tota!e 6# ="a?:< 0#?e!e;c"u#ea e$te r:$;u#$u! G 6#?e!e;c"u#ea care ="#e de !a *um#e5eu< C9#d 0! cu#oa7tem ;e @r"$to$ ca M9#tu"tor a! #o$tru a=em tot ceea ce #e trebu"e 6# ="a?:< C9#d !u:m cu#o7t"#?a #oa$tr: or"c9t de !"m"tat: ar >" ea 7" o ;u#em a!:tur" de cu#o7t"#?a $;"r"tua!: ;e care *um#e5eu =rea $: o dea tuturor co;""!or Lu" 7" $: mu!t";!"ce 6#?e!e;c"u#ea Lu" M;e care *um#e5eu o ;rom"te >"ec:ru" co;"! a! S:u care o cere TIaco= 1C1UN G -AIB Acum 6m" dau $eama c: $u#t o ;er$oa#: $;ec"a!: 7" =a!oroa$:< Ch"ar dac: #u a7 >" ad:ugat S< P a!:tur" de #ume!e meu tot a7 >" o ;er$oa#: de mare =a!oare< .t"" de ceA *"# acea!a7" mot"= ;e#tru care 7" tu e7t" dac: 0" a;ar?"" !u" I$u$< Se#t"me#tu! meu de =a!oare ;er$o#a!: #u ="#e ;r"# ce" ;e care 6" cu#o$c #"c" ;r"# ce" cu care m: a$oc"e5 #"c" d"# $tatutu! meu 6# ="a?:< -a!oarea mea ;er$o#a!: ="#e d"# >a;tu! c: 7t"u CINE SUNT 7" CUI 0I APAR+IN< .t"u c: $u#t o b"at: ;:c:toa$: #ea8utorat: m9#tu"t: ;r"# drago$tea 7" m"!a m"#u#ate a!e !u" *um#e5eu ma#">e$tate ;e#tru m"#e !a Ca!=ar< C"#e $u#t euA Su#t u# co;"! a! Rege!u"B Cu" 6" a;ar?"#A A;ar?"# Rege!u"E Su#t co;"!u! Lu"E $u#t o ;r"#?e$:B *e8a ;ot $: aud ;e c9te=a d"#tre =o" 5"c9#d DE u7or $: $;u" ceea ce $;u" ;e#tru t"#e ;e#tru c: #u a" >o$t #"c"odat: mo!e$tat: 6# co;"!:r"e d"=or?at: aba#do#at: de co;""" t:" $au re$;"#$: de >am"!"a ta<F R:$;u#$u! meu c:tre t"#e e$te D*a a" dre;tateBF Totu7" 6# ma" mu!t de dou:5ec" 7" c"#c" de a#" ca $o?"e de ;a$tor am =:5ut a;roa;e or"ce >orm: de mo!e$tare 7" $u>er"#?:< Cu#o$c mu!te doam#e care au $u>er"t abu5ur" groa5#"ce 7" durer" dar c"#e ar ;utea $cr"e ace!ea7" !ucrur" ;e care tocma" !e'am

1)

$cr"$< Am 6#trebat ;e dou: d"# ;r"ete#e!e me!e dac: $: =: $cr"u din inima lor de$;re ceea ce @r"$to$ a >:cut ;e#tru e!e< Din ini,. unei 4o.,ne c.)e . t)ecut p)in 4i(o)$ T:t:! meu #e'a ;:r:$"t c9#d eu eram 6#c: u# co;"!< A=eam do" ta?" ="treg" a!coo!"c" 7" u# >rate retardat< Am >o$t dat: de !a mama !a dou: m:tu7" 7" ;er"od"c !a tata< Am >o$t m9#tu"t: c9#d eram ado!e$ce#t: 7" tot ceea ce'm" doream era u# c:m"# cre7t"#< Am mer$ !a u# co!eg"u B"b!"c 7" m'am c:$:tor"t cu u# a!t $tude#t< Am ab$o!="t 7" am 6#ce;ut $:'L $!u8"m ;e *um#e5eu< So?u! meu tre;tat a ;erm"$ ;:catu!u" $: "#tre 6# ="a?a !u"< *u;: dou:5ec" 7" 7a;te de a#" de c:$#"c"e 7" dou: !eg:tur" amoroa$e a ;:r:$"t c:m"#u! #o$tru 7" 7"'a co#t"#uat !egatura< Nu ma" a=em #"c" u# ;"c de dem#"tate M#u u#a $!ab: c" #"c" u# ;"c de dem#"tateN< Am $"m?"t c: e7ua$em 6# >a?a !u" *um#e5eu 6# >a?a $o?u!u" meu 7" a co;""!or< Am $"m?"t c: trebu"e $: >" >o$t o ;er$oa#: groa5#"c: 7" #e=a!oroa$:< M"#tea mea era ;!"#: de =er$ete d"# B"b!"e dar #u m: m9#g9"au< M: >o!o$eam de e!e 6#cerc9#d $:'L ma#";u!e5 ;e *um#e5eu< *um#e5eu 7" Cu=9#tu! Lu" e$te cred"#c"o$< St9#d 6# Cu=9#tu! Lu" 5"!#"c 7" a$cu!t9#d u# ;rogram cre7t"# !a rad"o am 6#ce;ut $: a;!"c tre;tat Cu=9#tu! !u" *um#e5eu 6# ="a?a mea< Ace$te =er$ete au >o$t de a8utor 6#tr'u# mod $;ec"a! ;e#tru m"#eC Ierem"a /2C11E 31C3E P$a!m 3/C)E 1%C3E Ioa# 1(C1)< Am 6#ce;ut $: tr:"e$c ="a?a Dde$ch"de'?" ;a!me!eF ;e care Jua#"ta m: 6#=:?a$e< T=e5" !ec?"a % 0#cerc:r" G Nu !e re$;"#ge ca ;e #"7te $tr:"#"U *um#e5eu a >o!o$"t ace$t ade=:r a!:tur" de me$a8e!e e=!a="oa$e a!e ;a$toru!u" meu de co#$"!"ere 6#?e!ea;t: de >am"!"a mea de !a b"$er"c: ;e#tru a 6#ce;e cu r:bdare $:'m" re$taure5e dem#"tatea< *u;: o;t a#" de de$;:r?"re $o?u! meu a d"=or?at de m"#e 7" $'a c:$:tor"t 6# dou: 5"!e< Acum cu $mere#"e 0" mu!?ume$c !u" *um#e5eu ;e#tru ce a >:cut 7" >ace 6# ="a?a mea< E! m: "ube7te 7" 7t"u c: =a!ore5 ma" mu!t dec9t arg"#t aur 7" rub"# ;e#tru c: E! a mur"t ;e#tru m"#e< Eu =reau ca e! $: m: mode!e5e $: 6#de;:rte5e gu#o"u! 7" $: m: >o!o$ea$c: 6# t"m; ce co#t"#uu $: 6#=:? $: tr:"e$c ="a?a Dde$ch"de'?" ;a!me!eF< *em#"tatea mea ="#e acum d"# >a;tu! c: 6m" dau $eama de ceea ce a >:cut 7" >ace *um#e5eu 6# ="a?a mea< Din ini,. unei 4o.,ne c.)e . su0e)it .6u9 se<u. DTat:! t:u #u te "ube7teE #"c" m:car #u te'a dor"t #"c"odat:<F Bu#"ca m"'a $;u$ ace$te !ucrur"< Ca re5u!tat a! ace$te" re$;"#ger" a;are#te eram o ;rad: u7oar: ;e#tru abu5 $eOua!< Am >o$t abu5at: $eOua! mu!t t"m; de ce! care m: 6#=:?a $: "ube$c 7" $: re$;ect< Ch"ar 7" ;r"ete#"" !u" $'au bucurat $: abu5e5e de m"#e< Ce de=a$tat: eram c9#d eram ma" 6# =9r$t: 7" c9#d m"'am dat $eama ce $e 6#t9m;!a cu m"#e de >a;t< A#" de'a r9#du! #u m: $"m?eam =a!oroa$: ;e#tru #"me#" 7" m: co#$"deram ur9t: murdar: #e"ub"t: 7" de!oc =red#"c: de drago$te< *um#e5eu a d"$tru$ ace$t t";ar de g9#d"re ="c"oa$: c9#d am 6#?e!e$ c: @r"$to$ m: "ube7te 7" c: a mur"t ;e#tru ;:catu! meu< Am >o$t co;!e7"t: c9#d am a>!at de$;re drago$tea 7" "ertarea !u" *um#e5eu< *u;: ce @r"$to$ m'a m9#tu"t a >o$t #e=o"e de mu!te $ch"mb:r" 6# ="a?a mea ;e#tru a de;:7" a#"" de ="a?: 7" g9#d"re ego"$t:< Eu ca mu!?" a!?" oame#" care au >o$t abu5a?" am 6#cercat $: g:$e$c dem#"tate =a!oare acce;tare de $"#e !ucr9#d d"# greu $: ;r"me$c a;robarea a!tora< N"c" a$ta #u a mer$ 7" de$eor" eram re$;"#$: 7" !:$at: $"#gur:< 0#=:?9#d ma" mu!t d"# Cu=9#tu! !u" *um#e5eu de$;re haru! !u" *um#e5eu 7" de;re eu! ;:c:to$ 7" mot"=e!e ;:c:toa$e *um#e5eu m'a $ch"mbat< Acum cu#o$c m"#u#ata !"bertate de a >" "ub"t: #eco#d"?"o#at de *um#e5eu 7" ade=:rata bucur"e de a "ub" 7" de a $!u8" a!tora<

*raga mea ;r"ete#: dac: ;:catu! a de=a$tat ="a?a ta te rog 6#toarce'te !a Cu=9#tu! !u" *um#e5eu 7" 6#=a?: de$;re gr"8a Lu"< La$:'L $:'?" $ch"mbe ="a?a ta egoce#tr"$t: r:#"t: 6#tr'o ="a?: ;!"#: de bucur"e care are 6# ce#tru! e" ;e @r"$to$< 0#de;:rtea5:'?" och"" de !a eu! t:u 7" 6#toarce'I $;re *um#e5eu! care 6#?e!ege durerea ;:catu!u" dar care dore7te $:'?" um;!e ="a?a cu *uhu! S:u< E! a >:cut a$ta ;e#tru m"#e 7" E! o =a >ace ;e#tru t"#eB

Din inima ta
Te'a a>ectat 6# =reu# >e! >"!o$o>"a !um"" de$;re drago$tea de $"#eA A" #e=o" $:'?" corecte5" g9#d"rea 6# !eg:tur: cu drago$tea de $"#e 7" !e;:darea de $"#eA A" o "mag"#e de $"#e $:#:toa$:A

PARTEA 1
DESELENIREA SOLULUI ACOLO UNDE VA CRETE ROADA

LECIA *

V)e.u s 0iu spi)itu. .cu,


,Nu + #mbtai de +in& aceasta este destrblare3 Dimpotri+& fii plini de Du53- =.feseni :;1L?
*ac: a" a;!"cat 6# ="a?a ta !ec?""!e 1 7" / $o!u! "#"m"" ta!e ar trebu" $: >"e de$?e!e#"t 6#dea8u#$ ;e#tru ca ;roce$u! de ;!a#tare 7" cre7tere $: 6#cea;:< *ar #u u"taC e$te =orba de$;re u# proces) Roada *uhu!u" S>9#t #u $e =a >orma 6# "#"ma 7" 6# ="a?a ta ;ur 7" $"m;!u ;e$te #oa;te< Totu7" =a 6#ce;e $: crea$c: 6# t"m; ce 6?" Du5"F 7" D6mbog:?e7t"F $u>!etu! cu Cu=9#tu! !u" *um#e5eu< Nu ;utem de=e#" >eme" mature e=!a="oa$e 6#tr'o $"#gur: 5"< Nu eO"$t: e=!a="e "#$ta#ta#ee< Totu7" ;utem 6#ce;e c:!:tor"a $;"r"tua!: $;re e=!a="e acum< *a ;utem 6#ce;e a$t:5"B Acea$t: c:!:tor"e $;"r"tua!: 6#ce;e 6#=:?9#d $: tr:"e7t" o ="a?: ;!"#: de *uhu! S>9#t< 0# acea$t: !ec?"e =om de$co;er" cum ;utem $: tr:"m ="a?a d"# be!7ug ;!"#: de *uhu! ;e care *um#e5eu o are 6# ;!a# ;e#tru >"ecare co;"! a! S:u< Ga!ate#" 1C1% #e $;u#e Dumb!a?" c9rmu"?" de *uhu!F< 0# c9t t"m; ;utem 6#=:?a $: umb!:m 6# *uhu!A 0# c9t t"m; 6#=a?: u# co;"! $: mearg:A U#"" co;"" 6#=a?: 6# o;t !u#" a!?" co;"" 6#=a?: 6# 5ece !u#" u#"" 6#tr'u# a# 7" a!?"" au #e=o"e ch"ar de ma" mu!t t"m;< Nu =e" 6#=:?a $: umb!"" 6# *uhu! 6#tr'o $"#gur: !ec?"eE e$te u# ;roce$ 5"!#"c< 0#ce;e c9#d >ac" ;r"mu! ;a$< A7a cum 6#crederea u#u" co;"! cre7te du;: ce $e 6m;"ed"c: ;r"ma dat: cade 7" $e r"d"c: a7a cre7tem 7" #o" 6# 6#crederea #oa$tr: 6# *um#e5eu c: #e =a a8uta $: 6#=:?:m $: umb!:m 6# *uhu!< Cine po.te 0i u,p ut 4e Du3u S01nt? 1< *u;: ce a" c"t"t Ioa# 1(C1% 7" 1& com;!etea5: urm:toarea ;ro;o5"?"eC A$t:5" *uhu! S>9#t !ocu"e7te 6# RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR< /< C9#d 6#ce;e *uhu! S>9#t $: !ocu"a$c: 6# ="a?a u#u" cred"#c"o$A C"te7te E>e$e#" 1C13 7" 1( 7" / Cor"#te#" 1C1&< 3< Pe#tru c"#e e$te um;!erea cu *uhu! S>9#tA C"te7te Ioa# 3C3'%E &C3& 7" 3)< Ce /nse.,n u,p ut cu Du3u s.u c1),uit 4e Du3u ? 0#$eam#: $: ;r"m"m d"# ce 6# ce ma" mu!t d"# *uhu! S>9#t a7a cum $e 6#t9m;!: cu o ca#: ;!"#: cu a;: ;9#: c9#d d: ;e$teA NuE *uhu! S>9#t #u ="#e 6# ;:r?"< E! e$te o Per$oa#: 7" 6# mome#tu! 6# care $u#tem m9#tu"?" a=em ;arte de tot *uhu! S>9#t< Um;!erea $au co#tro!u!u" *uhu!u" S>9#t re;re5"#t: "#>!ue#?a *uhu!u" eOerc"tat: a$u;ra #oa$tr: c9#d #e ;red:m cu totu! co#tro!u!u" S:u< (< Ce !" $e ;oru#ce7te cred"#c"o7"!or d"# E>e$e#" 1C1)A *uhu! S>9#t !ocu"e7te 6# ="a?a >"ec:ru" cred"#c"o$E totu7" E! #u =rea doar $: !ocu"a$c: c" $: 0MPVRV+EASCV< E! =rea $: #e co#tro!e5eB

/1

C"te7te E>e$e#" 1C1)'/1< ,ame#"" recu#o$c o ;er$oa#: care e$te co#tro!at: de ="# ;r"# >a;te!e ace$te" ;er$oa#e< ,ame#"" =or recu#oa7te o ;er$oa#: care e$te co#tro!at: de *uhu! S>9#t ;r"# >a;te!e ace$te" ;er$oa#e< O pe)so.n .)e este p in 4e Du3u ! - merge d">er"t - =orbe7te d">er"t - $e ;oart: d">er"t - g9#de7te d">er"t - $"mte d">er"t Co#tro!u! *uhu!u" d: #a7tere u#e" 8udec:?" #mbuntite

O pe)so.n c.)e este cont)o .t 4e (in! - merge d">er"t - =orbe7te d">er"t - $e ;oart: d">er"t - g9#de7te d">er"t - $"mte d">er"t Co#tro!u! a!coo!u!u" d: #a7tere u#e" 8udec:?" impariale

Cu, pute, 0i cont)o .$i 4e Du3u S01nt? -"e?"!e #oa$tre trebu"e $: $e co#ce#tre5e a$u;ra ;atru !ucrur" 6# >"ecare 5"C M1N Co#ce#trea5:'?" ="a?a a$u;ra !u" @r"$to$< M/N Sta" 6# Cu=9#tu! !u" *um#e5eu< M3N Me#?"#e u# duh $mer"t ;redat< M(N Co#t"#u: $: $;u" D#uF ;:catu!u" 7" DdaF #e;r"h:#"r"" M>acer"" de b"#eF Concentrea86i +iaa asupra lui 4ristos 1< C"te7te P"!";e#" 3C10'1( 7" Roma#" )C/2< *e$cr"e ="a?a co#ce#trat: a$u;ra !u" @r"$to$<

,Ca s fiu sc5imbat #n c5ipul lui 4ristos& trebuie s #n+ caracterul SuF s iubesc ascultarea lui fa de +oia 7atluiF 'i s #ncep& pas cu pas& s umblu pe aceea'i cale3 Calea ascultrii& pentru 4ristos& a #nceput prin lepdarea de Sine3 Ki eu trebuie s #ncep #n aceala'i loc3Stai #n Cu+*ntul lui Dumne8eu %< Poate c: 7t"m Cu=9#tu! !u" *um#e5eu 7" 0! au5"m 6# mod regu!at dar de ce e$te a7a de "m;orta#t $: ;r"="m !a D!egea de$:=9r7"t: a $!obo5e#"e"F MCu=9#tu! !u" *um#e5euFN 6# >"ecare 5"A C"te7te Iaco= 1C//'/1<

Me#?"#e u# duh $mer"t $u;u$< &< C"te7te Roma#" 1/C1E a;o" >: de$cr"erea u#u" duh $mer"t<

//

,C*t de sus& spre #nlimile supunerii 2ui perfecte& +ei urca? .l se +a #nt*lni cu tine acolo unde tu %l +ei #nt*lni3 Sin!ura limit pe care o are .l #n faa plintii 2ui este aceea pe care tu o impui #n supunerea ta3 Cu c*t mai mult& ire+ocabil& absolut& I te supui tu& cu timpul& talentele& cu ceea ce ai& planurile& speranele& aspiraiile& scopurile tale& Domnului Isus 4ristos& spri$inind le!tura ta cu .l& plin de dra!oste +oia 2ui& cu at*t mai mult +ei cunoa'te plintatea binecu+*ntat a Du5ului Su3 Poi a+ea toat plintatea pentru care faci loc3 %ntr6un sens profund& ea se odi5ne'te cu tine3 Ce !*nd minunat) S treci prin anii lun!i ai +ieii cu pri+ile!iul& pacea 'i puterea unei +iei binecu+*ntate la care poi a$un!e oric*nd 'i& totu'i& s treci pe l*n! ea)0# E>e$e#" 1C1) a>"rma?"a D>"?" ;!"#"F $e a>!: !a modu! "m;erat"= ceea ce 6#$eam#: c: e$te =orba de$;re o ;oru#c:< MaN Trebu"e $: a$cu!t:m de acea$t: ;oru#c:ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR< MbN *e ce am =rea $: o a$cu!t:mA

2< DP"?" ;!"#"F de a$eme#ea $e a>!: !a t"m;u! ;re5e#t ;rogre$"= ceea ce 6#$eam#: c: ;oate >" tradu$ Dco#t"#ua?" $: >"?" ;!"#"F< Ce $ugerea5: ace$t >a;t de$;re um;!erea cu *uhu! S>9#tA

Continu s spui ,nu- pcatului 'i ,da- nepri5nirii =facerii de bine?3 10< Cum ;utem $: #e Dde5br:c:m de >"rea ;:m9#tea$c:F 7" $: re$;"#gem ;:catu! d"# ="e?"!e #oa$treA C"te7te E>e$e#" (C//'/( 7" Roma#" %C1 7" /<

,Dac un brbat sau o femeie dore'te& cu sinceritate& s fie un urma'& oca8ia +a aprea3 4ristos +a spune& ,Iat 'ansa3 /cum& #n aceast situaie& trebuie s ale!i3 Ce +a fi? 7u #nsui? Sau J +ei ale!e pe Jine?Un misionar #n +*rst I6a spus ce+a lui /mM Carmic5ael c*nd era o misionar mai t*nr& ce+a ce I6a rmas #n minte toat +iaa3 I6a spus ce+a ce nu I6a fcut plcere3 Iat ce I6a spus; GS +e8i #n aceast oca8ie& 'ansa de a muriHDe un4e #tiu c sunt u,p ut 4e Du3u S01nt? E>e$e#" 1C1)'/1 d: do=e5"!e u#e" ="e?" ;!"#e de *uhu! S>9#tC M1N -o" a=ea bucur"e 7" dor"#?a de a a=ea ;:rt:7"e< M/N I#"ma mea =a >" ;!"#: de !aud:< M3N -o" a=ea u# duh recu#o$c:tor< M(N *uhu! meu >a?: de ce"!a!?" =a >" u#u! de re$;ect 7" $u;u#ere<

/3

Voi a+ea bucurie 'i dorina de a a+ea prt'ie; 11< Cum e$te eO;r"mat ace$t g9#d 6# E>e$e#" 1C12A

Inima mea +a fi plin de laud3 1/< MaN E>e$e#" 1C12 =rea $: $;u#: c: o ;er$oa#: c9#t: 6#totdeau#aARRRRRRRRRRRRR MbNCe =rea $: $;u#:A

Voi a+ea un du5 recunosctor3 13< E>e$e#" 1C/0 7" 1 Te$a!o#"ce#" 1C1) #e 6#deam#: $: aducem mu!?um"r" 6#totdeau#: ;e#tru toate !ucrur"!e< Cum ;utem >ace ace$te !ucrur" c9#d toate ;ar c: $e de$tram:A Du5ul meu fa de ceilali +a fi unul de respect 'i supunere3 1(< Potr"="t =er$etu!u" E>e$e#" 1C/1 de ce trebu"e ca re$;ectu! >a?: de @r"$to$ $: >"e $ur$a u#u" duh $u;u$A

A te 4o(e9i . e unei (ie$i p ine 4e Du3u ! )o.4. spi)itu. 11< Ga!ate#" 1C// 7" /3 $cot 6# e="de#?: ce!e #ou: ca!"t:?" mora!e #um"te Droada *uhu!u" S>9#tF care caracter"5ea5: o ;er$oa#: ;!"#: de *uhu!< 0# !ec?""!e urm:toare =om $tud"a de$;re >"ecare ca!"tate ;e care o ;roduce *uhu! S>9#t 6#tr'u# co;"! $u;u$ a! !u" *um#e5eu< Ce 7t"" de$;re roada *uhu!u" S>9#tA Cu cu="#te!e ta!e >: o $curt: de$cr"ere a >"ec:re" ca!"t:?"< *rago$te Bucur"e Pace 0#de!u#g: r:bdare Bu#:tate Pacerea de b"#e Cred"#c"o7"e

/(

B!9#de?e 0#>r9#are Mtem;erareN ,Contrastul dintre fapte 'i road este foarte important3 I mac5in la u8in lucrea8& 'i face un produs& dar nu ar putea face niciodat o road3 Roada trebuie s creasc din +ia& 'i& #n ca8ul credinciosului& este +iaa Du5ului Sf*nt =9alateni :; :?C (irea pm*nteasc produce Gfapte moarteH =.+rei N;1O?& dar Du5ul Sf*nt produce road +ie3 C Vec5ea fire pm*nteasc nu poate produce roadF ci doar ce nou poate face acest lucru3-

Din inima mea


*ac: c"#e=a te'ar 6#treba DE$te ="a?a ta ;!"#: de *uhu! $au de t"#eAF cum a" r:$;u#de !a acea$t: 6#trebareA Cum ar trebu" $: r:$;u#5" !a acea$t: 6#trebareA 0# t"m; ce $cr"am acea$t: !ec?"e m"'am adu$ am"#te d"# #ou c: $: >"" ;!"# de *uhu! S>9#t #u e$te o o;?"u#e c" e$te o ;oru#c:< *e a$eme#ea m"'am adu$ am"#te de >a;tu! c: e$te u# ;roce$ co#t"#uu< H"!#"c trebu"e $: m: !e;:d de m"#e 6#$:m" 7" $: >"u ;!"#: de *uhu!< @r"$to$ =rea $: am o ="a?: d"# be!7ug ;!"#: de bucur"e< -o" 6#=:?a !ucru! ace$ta ;e m:$ur: ce 0! cu#o$c ;e M9#tu"toru! meu ma" b"#e ;e m:$ur: ce be#e>"e5 de toate bog:?""!e ;e care =rea $: m" !e dea E! m"e< Poe5"a de ma" 8o$ $cr"$: de Na#cL S;"ege!berg de$cr"e c:!:tor"a mea $;"r"tua!: c:tre e=!a="e< *e$cr"e 7" eO;er"e#?a taA *oam#e Pr"# ;u$t"etate M'am t9r9t $;re T"#e Cu ;aharu! meu go! Ne$"gur *ar cer9#d , ;"c:tur: de r:coare ,r"c9t de m"c:< *ac: Te'a7 >" cu#o$cut Ma" b"#e A7 >" a!ergat !a T"#e Cu o g:!eat:<

Din inima ta

/1

A" eO;er"me#tat =reodat: ="a?a ;!"#: de *uhu! S>9#tA Nu a" =rea $:'?" 6#ce;" c:!:tor"a $;"r"tua!: c:tre e=!a="e ch"ar acumA Care $u#t ce!e ;atru !ucrur" ;e care trebu"e $: !e >ac" ;e#tru a 6#ce;eA

P/R7./ / II6/

R.CUNI/K7.R./ RI/D.I %N 7IJP C. CR.K7.


S #n+ei s umbli c*rmuit de Du5ul Sf*nt& nu este un +is de ne#mplinit& atins doar de sfinii mai #n +*rst& de #n+torii Bibliei 'i de predicatori3 Dorina 'i planul lui Dumne8eu este ca fiecare copil al Su s umble c*rmuit de Du5ul Sf*nt3 %nainte de m*ntuire& +ieile noastre erau pline de toate pcatele ur*te 'i fire'ti& enumerate #n 9alateni :;1N6 13 /cum c suntem noi creaii #n 4ristos = Corinteni :;1P?& Dumne8eu +rea ca +ieile noastre s fie pline de toat roada frumoas a Du5ului enumerat #n 9alateni :; 'i <3 Va #ncepe aceast road s creasc automat #n +ieile noastre? Nu) Noi trebuie s #n+m s umblm c*rmuii de Du5ul Sf*nt3 (ac*nd a'a& roada Du5ului Sf*nt +a de+eni parte din +ieile noastre& 8ilnic3 /ceste lecii ne +or a$uta s recunoa'tem roada #n timp ce se de8+olt #n inimile noastre 'i #n timp ce se descoper #n relaiile noastre cu cei din $ur3

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA "

D).8oste. = Nu este un Senti,ent ci o A e8e)e


,Prin aceasta +or cunoa'te toi c suntei ucenicii Jei& dac +ei a+ea dra!oste unii pentru alii3- =Ioan 1<;<:?
0# >"ecare 5" $u#t co#>ru#tat: cu a!eger" 7" ;ro=oc:r"< H"!#"c trebu"e $: a!eg $: #u ;:c:tu"e$c< H"!#"c trebu"e $: a!eg $: m: !e;:d de m"#e 6#$:m" 7" $: >"u ;!"#: de *uhu! S>9#t< Tot a7a 5"!#"c trebu"e $: a!eg $: "ube$c ;e a!?"" c: $"mt !ucru! ace$ta $au #uB C"#e=a 5"cea odat: D*ac: #o" to?" am a$cu!ta de !egea 6m;:r:tea$c: MIaco= /C) G SS:'?" "ube7t" a;roa;e!e ca ;e t"#e 6#$u?"4N #u ar ma" >" #e=o"e de a!te !eg"<F C9t de ade=:ratB C9#d =om 6#ce;e $: $tud"em >"ecare a$;ect a! roade" *uhu!u" S>9#t =om 6#=:?a c: drago$tea e$te >actoru! e$e#?"a! 6# de5=o!tarea ce!or!a!te harur"< Bucur"a ;acea 6#de!u#ga r:bdare bu#:tatea >acerea de b"#e b!9#de?ea cred"#c"o7"a 7" 6#>r9#area toate "5=or:$c d"# drago$te< N" $e ;oru#ce7te $:'I "ub"m ;e ce"!a!?" "#d">ere#t c: $"m?"m !ucru! ace$ta $au #u M1 Ioa# (C/0 /1N< *ar de >a;t #u co#tea5: ;rea mu!t ;e#tru c: "#d">ere#t de ceea ce $"m?"m #o" drago$tea !u" *um#e5eu #u e$te u# $e#t"me#t c" o ac?"u#e G , ALEGEREB N" $e ;oru#ce7te $: 6" trat:m ;e a!?"" a7a cum #e treatea5: @r"$to$ ;e #o" MIoa# 11C1/N< C*nd #ncep s #i iubesc pe alii a'a cum m iube'te 4ristos& +oi #ncepe s #nele! dra!ostea necondiionat3 1< Ma8or"tatea d"# #o" #u $u#tem o m:rtur"e a drago$te" !u" *um#e5eu< 0# ce >e! e$te drago$tea !u" *um#e5eu d">er"t: de a #oa$tr:A C"te7te Ierem"a 31C3< *rago$tea !u" *um#e5eu e$te #eco#d"?"o#at:< *um#e5eu #e "ube7te or"cum< *um#e5eu #u are co#d"?"" ;e#tru drago$tea Lu"< /< MaN Cu#o7t" ;e c"#e=a care a;!"c: drago$tea #eco#d"?"o#at: 6# ="a?a !u"A MbN A;!"c" tu drago$tea #eco#d"?"o#at: 6# ="a?a taA RRRRRRRRRRRRRRR< McN *ac: da de$cr"e u# "#c"de#t d"# ="a?a ta c9#d a" demo#$trat ace$t t"; de drago$te<

,Dra!ostea& pentru a fi ceea ce s6a dorit s fie& este necondiiont fr discuie3 I dm altora c5iar 'i atunci c*nd ne cost ce+a& indiferent de ceea ce primim #napoi3 Darul dra!ostei necondiionate al lui Dumne8eu prin 4ristos este eDemplul cel mai mare33< *e$eor" drago$tea #oa$tr: e$te ego"$t:< Ce a 6m;!"cat 6#totdeau#a drago$tea !u" @r"$to$A C"te7te Ga!ate#" /C/0<

/)

(< Potr"="t =er$etu!u" Ioa# 11C1/ de$cr"e cum trebu"e $: #e "ub"m u#"" ;e a!?""<

1< MaN C9#d *um#e5eu #e $;u#e $: demo#$tr:m drago$te #eco#d"?"o#at: >a?: de a!?"" a7tea;t: E! ce=a "m;o$"b"! de !a #o"A RRRRRRRRRRRRRR< MbN Ce "m;!"c: ace$t >e! de drago$te ;otr"="t =er$etu!u" P"!";e#" /C3'&< 0#t9" Cor"#te#" 13C(') >ace o >rumoa$: de$cr"ere a drago$te" !u" *um#e5eu drago$tea a!ape< *um#e5eu =rea ca #o" $: a=em ace$t >e! de drago$te u#"" ;e#tru a!?""< *rago$tea aga;e 6#totdeau#a are dre;t re5u!tat o ac?"u#e d"# ;artea #oa$tr:< P"ecare a$;ect a! drago$te" aga;e e$te de$cr"$ 6# urm:toare!e ;a$a8e< C"te7te 1 Cor"#te#" 13C(')< D).8oste. este /n4e un8 )64to.)e '(> ?+ "DR/9IS7./ .S7. R1BD17I/R. c5iar 'i atunci c*nd simi c trebuie s te eDprimi #n mod forat3 *rago$tea $u;ort: durere $au 6#cerc:r" >:r: a $e ;!9#ge demo#$trea5: r:bdare atu#c" c9#d e$te ;ro=ocat: $au c9#d $e a>!: $ub ;re$"u#e 7" e$te $tab"!: 6# c"uda o;o5"?"e" ;e care o 6#t9!#e7te 6# c"uda greut:?"!or $au ad=er$"t:?"!or<F %< *e u#de !u:m r:bdarea de care a=em #e=o"e ;e#tru a $u>er" 6#de!u#g cu oame#""A C"te7te I$a"a (0C31 7" P$a!m 21C1 / 1( 11< D).8oste. este p in 4e 6unt.te '(> ?+ "DR/9IS7./ .S7. BUN1 c5iar 'i atunci c*nd +rei s te r8buni sau s distru!i pe altcine+a prin cu+intele tale3 *rago$tea e$te ;!"#: de com;a$"u#e re$;ectuoa$: ;!:cut: 7" b!9#d:< &< U#"" oame#" $u#t >oarte cr"t"c" 7" #e;!:cu?"< *e ce trebu"e $: >"m ;!:cu?" cu oame#" de ge#u! ace$taA C"te7te Ioa# 13C3( 7" 31<

,(rustrarea& sin!urtatea& mila de sine& indiferena& pustietatea& opo8iia& ura& resentimentul& !elo8iaC toate cresc precum buruienile slbatice care umplu !olurile fcute #n inimile noastre c*nd pare c nimnui nu6I pas3D).8oste. nu pi9,uie#te '(> ?+ DDR/9IS7./ NU .S7. 9.2I/S1 mai ales& c*nd #i dai seama c alii sunt mai bine +8ui dec*t tine3 *rago$tea #u ;art"c";: 6# r"=a!"t:?" #u e$te o$t"!: cu"=a care $e bucur: de u# a=a#ta8 7" #u e$te $u$;"c"oa$:< *rago$tea !ucrea5: $;re b"#e!e a!tu"a<

/2

)< C"te7te P"!";e#" /C3'& 7" g9#de7te'te !a cum #e ;ot a8uta ace$te =er$ete 6# !eg:tur: cu "#="d"a< Care e$te "deea ;r"#c";a!: a ace$tor =er$eteA

D).8oste. nu se .u4@ nu se u,0 4e ,1n4)ie '(> ?+ DDR/9IS7./ NU S. 2/UD1 c5iar 'i atunci c*nd +rei s spui lumii despre reali8rile tale< *rago$tea #u $e ocu;: cu !auda de $"#e< C" d"m;otr"=: drago$tea 6" 5"de7te ;e a!?""< DR/9IS7./ NU .S7. /RI9/N71 ch"ar 7" atu#c" c9#d cre5" c: tu a" dre;tate 7" a!?"" #u au< *rago$tea #uQ de="#e "m;er"oa$: Mobra5#"c:N c9#d e$te =orba de$;re a!?""<F 2< M9#dr"a ;oate $: #e >ac: $: ar:t:m #e6#?e!e;?"< Cum #e ;oate a8uta Ioa# 3C30A

D).8oste. nu se po.)t necu(iincios '(> A+ "DR/9IS7./ NU S. PI/R71 N.PI7RIVI7 c5iar 'i atunci c*nd alii se poart nepoliticos& sau #ntr6un mod aro!ant< *rago$tea $e co#>ormea5: b"#e!u" 6# mod ;otr"="t 6#tr'o $"tua?"e ;e#tru a aduce o#oare *om#u!u"F 10< Cu c"#e $u#tem #o" ce" ma" #e;o!"t"co7" $au #ere$;ectuo7"A S: ;o?" $u>er" >:r: $: te ;!9#g" S: >"" #e6#?e!e$ >:r: $: eO;!"c" S: ;o?" da >:r: $: ;r"me7t" S: >"" "g#orat >:r: $: $u>er"E S: ;o?" $: cer" >:r: $: ;oru#ce7t" S: "ube7t" 6# c"uda #e6#?e!eger"!orE S: ;o?" $: te 6#torc" !a *om#u! ;e#tru ;a5:E S: ;o?" $: a7te;?" r:$;!ata Lu"< D).8oste. nu c.ut 0o osu su '(> A+ DDR/9IS7./ NU C/U71 (I2ISU2 S1U c5iar 'i atunci c*nd simi sau ai oca8ia s faci a'a< *rago$tea #u 6#cearc: $:'7" 6m;!"#ea$c: dor"#?e!e e" #u cere ceea ce =rea ea 7" #u 6#cearc: $: ca;ete c97t"g ;e#tru $"#e< *rago$tea ca 7" =o"#?: caut: $: $!u8ea$c: #u $: >"e $!u8"t:<F 11< Ga!ate#" %C/ #e 6#=a?: $: #e ;urt:m ;o=er"!e u#"" a!tora< *e ce #u a=em mu!?" ;urt:tor" de ;o=ar: a$t:5"A *oam#e "ube7te !umea a$ta ;r"# m"#e Lumea a$ta de oame#" $u>er"#5" Tu a" "ub"t ;r"# moarte *oam#e

30

, *oam#e "ube7te ;r"# m"#e d"# #ouB *oam#e $u#t $u>!ete 6# $u>er"#?:< P:'m: $: cu#o$c 7" $: 6m" ;e$eE C9#d =:d e" ="a?a mea P"e ca e" $: Te =ad: ;e T"#e Iube7te !umea a$ta ;r"# m"#e < D).8oste. nu se ,1nie '(> A+> DDR/9IS7./ NU S. JQNI.& c5iar 'i atunci c*nd alii te pro+oac sau c*nd e'ti ispitit s lo+e'ti ce+a sau pe cine+a3 *rago$tea #u e$te ;ro=ocat: $au "#c"tat: $;re a "5buc#" 6# >ur"e $u;:rare< *rago$tea co#t"#u: cu cred"#c"o7"e 7" b!9#de?e 6# ;reg:t"rea a!tora 6# a >ace b"#e ch"ar 7" atu#c" c9#d e" dau gre7<F 1/< MaN C9#d #u #e tem;er:m com;ortame#tu! care e$te $cu5a #oa$tr: cea ma" de$ >o!o$"t:A MbN Pe c"#e trebu"e $: ;u#em ="#aA D).8oste. nu se 81n4e#te . )u '(> A+ DR/9IS7./ NU 0IN. SICI7./21 D. I N.DR.P7/7.& c5iar 'i atunci c*nd pare c toat lumea este #mpotri+a ta sau c*nd oamenii te atac #n mod desc5is3 *rago$tea #u ;oart: ;"c: 6m;otr"=a cu"=a< *rago$tea "art: a!ege $: #u'7" aduc: am"#te de #edre;t:?" d"# trecut 6# acu5a?"" $au r:5bu#:r" #u 6#toarce r:u ;e#tru r:u 7" #u $e com;!ace 6# m"!a de $"#e< *rago$tea aco;er: o mu!?"me de ;:cate<F 13< MaN C9#d ?"'e greu $: "er?" 7" $: u"?" ce trebu"e $: >ac" cu m"#tea taA C"te7te I$a"a /%C3< MbN La ce ;o?" $: te g9#de7t"A

,Pentru c dra!ostea este o emoie re!lat de cel care iube'te& 'i nu de cel ce este iubit& atunci este posibil ca cine+a s iubeasc pe toat lumea& c5iar 'i pe du'mani3 De fapt& este mai mult dec*t o posibilitateF este o porunc definiti+ dat de Isus; GDar .u + spun; Iubii pe +r$ma'ii +o'tri& binecu+*ntai pe cei ce + blastm& facei bine celor ce + ursc& 'i ru!ai6+ pentru ceice + asupresc 'i + pri!onesc3H Jatei :;OOD).8oste. nu se 6ucu) 4e ne e8iui)e '(> B+ "DR/9IS7./ NU S. BUCUR1 D. N.2.9IUIR., c5iar 'i atunci c*nd o persoan trece printr6o nenorocire pe care o merit> *rago$tea e$te 6#durerat: d"# cau5a ;:catu!u" e>ecte!or !u" 7" durerea ;ro=ocat: de o !ume c:5ut:< *rago$tea caut: $: 6m;ece ;e a!?"" cu *um#e5eu<F 1(< Cum =om ;utea #o" =reodat: $: #e "ub"m du7ma#""A C"te7te Mate" 1C(('() 7" Iaco= (C1&A

31

D).8oste. se 6ucu) 4e .4e() '(> B+ ,DR/9IS7./ S. BUCUR1 D. /D.V1R& c5iar dac este mai u'or 'i mai profitabil s mini3 *rago$tea $e bucur: c9#d ade=:ru! e$te cu#o$cut ch"ar dac: ace$ta co#duce !a 6m;re8ur:r" ad=er$e r:5bu#are $au ;er$ecu?"e<F 11< *e ce #u #e e$te 6#totdeau#a u7or $: $;u#em ade=:ru! $au $: >acem ceea ce e$te dre;tA C"te7te Mate" 10C3('3)<

D).8oste. .cope) pe totu ,DR/9IS7./ /CIP.R1 7I7U2& c5iar 'i atunci c*nd de8am!irile ne cople'esc3 *rago$tea to!erea5: are r:bdare cu ce"!a!?" care #u ;ot >" 6#?e!e7" u7or 7" are o ;er$;ect"=: =e7#"c: c9#d e$te =orba de greut:?"< *rago$tea 67" am"#te7te c: *um#e5eu e$te ce! care de5=o!t: matur"tatea $;"r"tua!: 6# 6m;re8ur:r"!e gre!e< 1%< C9#d ="# 6#cerc:r" gre!e 6# ="a?a #oa$tr: ce #e d: cura8u! de a !e $u;orta de a !e r:bda 7" de a #u >ug" de e!eA C"te7te Iaco= 1C/'(<

D).8oste. c)e4e totu '(> C+> DR/9IS7./ CR.D. 7I7U2& c5iar 'i c*nd aciunile altora par confu8e 'i simi c nu poi s ai #ncredere #n nimeni3 *rago$tea acce;t: cu 6#credere #u 8udec: mot"=e!e oame#"!or 7" 6" crede ;e a!?"" ;9#: !a ;roba co#trar"e< Ch"ar 7" !a ;roba co#trar"e drago$tea caut: $: a8ute ;e acea$t: ;er$oa#: $: >"e dem#: de 6#credere<F 1&< Cum ;o?" $: co#t"#u" $: cre5" ;e c"#e=a care te'a m"#?"t 7" co#t"#u: $: te m"#t:A

D).8oste. n454uie#te totu '(> C+> DDR/9IS7./ SP.R1 7I7U2& c5iar 'i atunci c*nd nimic nu pare s mear! bine< *rago$tea a7tea;t: ca ;!a#u! !u" *um#e5eu $: >"e 6m;!"#"t 7" a#t"c";ea5: !ucru! ce! ma" bu# ;e#tru c"#e=a< Cu 6#credere drago$tea 6" 6#cred"#?ea5: ;e a!?"" *om#u!u" ;e#tru a >ace =o"a Lu" ;er>ect: 7" $u=era#: 6# ="e?"!e !or< 1)< C9#d o ;er$oa#: tr:"e7te 6# ;:cat 7" $"tua?"a ;are >:r: $;era#?: cum ;oate $: #e 6#cura8e5e P$a!mu! 3/ cu =er$etu! 1A

D.l promite s fie mai mare dec*t orice imposibilitate pentru c .l este dra!osteC 'i dra!ostea !se'te o scpare #n timp3 Dra!ostea nu se sperie3

3/

Ride'te poduri 'i nu 8iduri3 Nu renun niciodat3 %ntotdeauna continu3 /'teapt cu speran #ncp*nat 'i puternic& C5iar 'i ani la r*nd3 D).8oste. su0e) totu '(> C+> ,DR/9IS7./ %NDUR1 7I/7. 2UCRURI2.& mai ales atunci c*nd cre8i c nu mai poi& nici c*nd este +orba de oameni& nici c*nd este +orba de #mpre$urri3 *rago$tea r:m9#e tare 6# c"uda $u>er"#?e!or $au greut:?"!or 7" 6#toarce b"#ecu=9#t:r" 6# t"m;u! ace$tor 6#cerc:r"< 12< Ce ;utem 6#=:?a de !a @r"$to$ de$;re cum $: $u>er"m $u;ort:m u# tratateme#t #edre;tA C"te7te 1 Petru /C/3<

D).8oste. nu (. pie)i nicio4.t '(> D+> DDR/9IS7./ NU V/ PI.RI NICIID/71& c5iar 'i atunci c*nd simi c #i este de a$uns& 'i c situaia pare fr speran3 *rago$tea #u $e =a ;r:bu7" 6# c"uda ;re$"u#"!or $au a greut:?"!or< *rago$tea r:m9#e cred"#c"oa$: ;9#: !a moarte<F /0< Am"#te7te'?" Ierem"a 31C3A Ce >e! de drago$te ar:t:m #o" atu#c" c9#d drago$tea !u" *um#e5eu #e co#duce ="e?"!eA *um#e5eu #e ;oru#ce7te $: 6" "ub"m ;e a!?"" "ar ace$t !ucru 6" "#c!ude 7" ;e du7ma#"" #o7tr" 7" ;e ce" care $u#t greu de "ub"t< E$te ace$t !ucru o "m;o$"b"!"tateA Ch"ar 7" cu a8utoru! 7" ;uterea !u" *um#e5eu =om ;utea #o" =reodat: $: "ub"m ;e toat: lumeaA *rago$tea !u" *um#e5eu #u e$te u# $e#t"me#t c" o ac?"u#e< E$te o a!egere< N" $e ;oru#ce7te $: 6" trat:m ;e a!?"" a7a cum #e tratea5: @r"$to$ ;e #o" MIoa# 11C1/N< *rago$tea cre7t"#: e$te o ac?"u#e u# act a! =o"#?e"< Vrem s #i tratm pe alii a'a cum ne tratea8 4ristos pe noi3 "Poi #n+a s iube'ti& c5iar 'i atunci c*nd #ncepi cu puin sau fr nici un impuls emoional3 Cu alte cu+inte& poi ale!e s iube'ti3 Ki Dumne8eu #i d 5arul s faci acest lucru3 Dra!ostea nu este o emoieF 'i nici iertarea3 Biblia ne porunce'te s scpm de amrciuneF trebuie s iertm pe alii& c ne cer iertare sau nu3 7otu'i muli cre'tini cred c ei nu pot ierta dec*t dac simt acest lucru) .i cred c dac iart atunci c*nd nu simt acest lucru& atunci ei sunt ipocrii3 7otu'i& dac iertarea ar fi o emoie& Dumne8eu ne6ar porunci s facem ceea ce este imposibil3 7u 'tii c nu poi s6i controle8i emoiile3 Nu6i poi forma emoiile drepte de unul sin!ur3 Dar Dumne8eu nu6Ki bate $oc de tine c*nd #i spune s ieriF tu poi ale!e s faci acest lucru& c simi sau nu3 Niciodat s nu #ncerci s te esc5i+e8i din faa poruncii lui Dumne8eu folosindu6te de scu8a c nu simi c trebuie s %l asculi3-

33

Din inima mea


Ace!ea care m: cu#oa7te?" 7t"?" c: "ube$c te#"$u! $au ma" b"#e 5"$ 6m" ;!ace $: 8oc te#"$< 0# t"m; ce $cr"am acea$t: !ec?"e m"'am dat $eama c: 6# te#"$ e$te ca 7" 6# ="a?:< 0# te#"$ drago$tea #u 6#$eam#: #"m"cE cu a!te cu="#te #u am #"c" u# ;u#ct< 0# ="a?: drago$tea #u 6#$eam#: #"m"c ;e#tru mu!?" oame#"E e" #u au #"c" o "dee de$;re ce 6#$eam#: drago$tea ade=:rat:< 0# te#"$ c9#d $er=e7t" b"#e de$eor" ;"er5" 8ocu!< 0# ="a?: c9#d 6" $!u8e7t" ;e a!?"" b"#e de$eor" tu e7t" ce! care a" ;"erdut< Eu 6#=:? c: ;e#tru a eO;er"me#ta 7" a ar:ta drago$tea !u" *um#e5eu 6# ="a?a mea trebu"e $: u"t de m"#e 6#$:m" 7" $: 6" $!u8e$c ;e a!?""< CUM ARATV *RAG,STEAA *RAG,STEA ARATV CA ISUSB

Din inima ta
0?" da" $eama c: drago$tea e$te o a!egere 7" #u o emo?"eA 0?" da" $eama c: trebu"e $: "ube7t" c: $"m?" ace$t !ucru $au #uA Ce ;a7" =e" >ace ;e#tru a ;erm"te ca ac?"u#"!e ta!e $: >"e co#tro!ate de Cu=9#tu! !u" *um#e5eu 7" #u de emo?""!e ta!eA Po?" $: te a#ga8e5" $: c"te7t" 1 Cor"#te#" 13C(') 5"!#"c t"m; de tre"5ec" de 5"!e 7" $:'I cer" !u" *um#e5eu $: >ac: ace$t ;a$a8 ;arte rea!: 6# ="a?a taA

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA #

:ucu)i. = Nein0 uen$.t 4e o.,eni s.u /,p)e5u))i


,C #naintea feei 7ale sunt bucurii nespuse& 'i desftri +ecinice #n dreapta 7a3- =Psalm 1>;11?3
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: =a aduce o bucurie supranatural #n inima mea3 /ceast bucurie nu se +ede& neaprat& pe faa mea3 /ceast bucurie este un 8*mbet al sufletului& care nu este influenat de oameni sau de #mpre$urri3 *rago$tea e$te e$e#?a ramur"" d"# care =a cre7te toat: roada< *e a$eme#ea =om de$co;er" c: >"ecare a$;ect a! roade" *uhu!u" S>9#t de;"#de de roada de d"#a"#te< Bucur"a cre7te d"# drago$te< C9#d drago$tea !u" *um#e5eu curge 6# ="e?"!e #oa$tre bucur"a co;!e7"toare a !u" @r"$to$ =a >" e="de#t: 6# ="e?"!e #oa$tre< I$u$ a $;u$ DEu am=e#"t ca o"!e $: a"b: ="a?: 7" $'o a"b: d"# be!7ugF MIoa# 10C10N< @r"$to$ a =e#"t $: #e dea #u doar ="a?: =e7#"c: 6# Cer c" 7" ="a?: d"# be!7ug a"c" ;e ;:m9#t o ="a?: ;!"#: de bucur"e< 1< Nu ;utem a7te;ta ca totu! $: mearg: b"#e ;e#tru a #e bucuraE !ucru! ace$ta $'ar ;utea $: #u $e 6#t9m;!e #"c"odat:< Care e$te ;oru#ca !u" *um#e5eu cu ;r"="re !a bucur"eA C"te7te 1 Te$a!o#"ce#" 1C1% 7" P"!";e#" %C%<

/< Ce ar trebu" $: >ac: u# cre7t"# ;e#tru a >" bucuro$ mereuA C"te7te Ioa# 11C( 1 7" 11 7" P$a!m 1%C11<

U#a cu @r"$to$ ce bucur"e d"="#:B Su#t a! Lu" 7" E! a! meu< Ce m"#u#e @aru! S:uB E! e$te re>ug"u! Meu< U#a cu @r"$to$ ;9#: c9#d ="a?a'I gata U#a cu @r"$to$ ;e#tru totdeau#a< 3< Urm:toare!e =er$ete co#?"# ade=:rur" m:re?e de$;re *um#e5eu< Cum #e ;ot a8uta ace$te ade=:rur" $: >"m ;!"#" de bucur"eA P$a!m 3(C)

31

P$a!m 1(1C1&

Ierem"a 31C3

E=re" 13C1 7" %

(< Mu!?" oame#" 67" >ac gr"8" ;e#tru >er"c"rea !or< MaN Care e$te d">ere#?a d"#tre bucur"e 7" >er"c"reA

MbN Care e$te d">ere#?a d"#tre bucur"e 7" ;aceA

,(ericirea este pro+ocat de lucruri care se #nt*mpl #n $urul meu& 'i #mpre$urrile o +or #nbu'i& dar bucuria cur!e c5iar 'i prin #ncercareF bucuria cur!e #n #ntunericF bucuria cur!e noaptea c*t 'i 8iuaF bucuria cur!e #n mi$locul pri!onirilor 'i opo8iieiF este un i8+or care nu #ncetea8 s i8+orasc #n inimF este un i8+or secret pe care lumea nu6l poate +edea 'i despre care nu 'tie nimic3 Domnul d copiilor 2ui bucurie& ne#ncetat& c*nd umbl #n ascultare de .l31< *um#e5eu ;rom"te o bucur"e cerea$c: o de$>:tare $acr:E dar acea$t: bucur"e #u e$te "e>t"#:< Ce te =a co$taA C"te7te Roma#" 1/C1<

%< Acea$t: ="a?: $u;u$: ma" ;oate >" #um"t: o ="a?: a D;a!me!or de$ch"$eF< Ce cre5" c: 6#$eam#: ace$t terme#<

DIricareC are fi sacrificiul pe care #l cere Dumne8eu de la tine& C te +ei ridica 'i +ei 8ice #n inima ta& GDa& Doamne& primescF m supun& & #mi dedic +iaa #n umblarea pe aceast cale& 'i s urme8 aceast Voce& 'i s m #ncred #n 7ine #n ceea ce pri+e'te consecineleH? Dar tu spui& GNu 'tiu ce +a +rea .l3 G Nu& niciunul dintre noi nu 'tim acest lucru& dar 'tim c& #n m*inile 2ui& +om fi #n si!uran3-

&< -"a?a de$eor" e$te ;!"#: de $tre$ co#>!"cte 7" #e!"#"7t"< *e ce #e >ur: ace$te !ucrur" bucur"a ;e care o a=emA C"te7te P$a!m 1%C11<

)< 0" ;utem !:$a ;e a!?" oame#" $: #e >ure bucur"a dar ade$ea #o" #e'o >ur:mA C"te7te P$a!m 11C1 7" /<

D*ac: #u a" bucur"e 6# re!"g"a e ;o$"b"! $: >"e o !";$: u#de=a 6# cre7t"#:tatea ta<F 2< *a="d #u 7"'a ;"erdut m9#tu"rea c9#d a ;:c:tu"t dar 7"'a ;"erdut bucur"a m9#tu"r"" MP$a!m 11C1/N< Ce 6#$eam#: $:'?" ;"er5" bucur"a m9#tu"r""A

10< P:catu! #e >ur: bucur"a< Cum ;oate >" bucur"a #oa$tr: re$taurat:A C"te7te P$a!m 11C3 7" ( 7" 1 Ioa# 1C2<

11< Ce 6m;re8urare $au ;er$oa#: 6# ="a?a ta 6?" creea5: d">"cu!t:?" 6# a eO;er"me#ta bucur"a *om#u!u"A

1/< C"te7te =er$ete!e de ma" 8o$< Cum ;o?" a=ea ;arte de bucur"e dac: 6m;re8urarea $au ;er$oa#a #u $e $ch"mb:A Neem"a )C10

/ Cor"#te#" 1/C2 7" 10 ,/rta +ieii const #n a primi fiecare e+eniment care are loc #n +iaa noastr& cu o minte recunosctoare& #ncre8toare #n bine3 2ucrul acesta ne +a face s #ntinerim #n timp ce #mbtr*nim& pentru c tinereea 'i bucuria +in din suflet pentru trup mai mult dec*t din trup ctre suflet3 Cu aceast metod 'i art 'i temperament al +ieii& trim& c5iar dac suntem pe patul de moarte3 Ne bucurm mereu& de'i suntem #n mi$locul dureriiF 'i a+em totul& de'i suntem lsai fr nimic3

3&

13< P: o !"$t: cu c9?"=a Dho?" de bucur"eF cu care a=em de'a >ace<

1(< Pe de a!t: ;arte >: o !"$t: cu Dd:t:tor" de bucur"eF de care mu!?" oame#" au ;arteA

Am 6#=:?at c: ch"ar de trec ;r"#tr'o =a!e 6#tu#ecat: $au am ;arte de 5"!e de;r"ma#te ;ot a=ea bucur"e 6# m"8!ocu! 6#cerc:r"!or me!e< Urm:toare!e tre" ;u#cte m: a8ut: $: ;:$tre5 bucur"a *om#u!u" 6# ="a?a mea 6# t"m;u! mome#te!or d">"c"!eC W W W Nu te ma" u"ta !a 6m;re8urare c" u"t:'te doar !a *om#u!< Tr:"e7te o 5" ;e r9#d< Num:r:'?" b"#ecu=9#t:r"!e<

11< Cum #e ;ot a8uta I$a"a /%C3 7" P$a!m 1C/ $: #u #e ma" u"t:m !a oame#" 7" !a 6m;re8ur:r" 7" $: #e u"t:m doar !a *om#u!A

1%< Ce #e 6#=a?: urm:toare!e =er$ete de$;re cum $: tr:"m o 5" ;e r9#d G doar a5"A P"!";e#" 3C13 7" 1(

P"!";e#" (C% 7" &

,Prea muli dintre noi ne fiDm oc5ii pe problemele noastre " obstacolele " 'i #ncepem s msurm #nlimea urmtoarei srituri3 (ac*nd astfel& ne uitm din c*nd #n c*nd la Domnul doar pentru a ne asi!ura c .l este con'tient de !reutaile pe care ni le pro+oac aceste obstacole3-

1&< C9#d ar trebu" $: #e #um:r:m b"#ecu=9#t:r"!eA C"te7te 1 Te$a!o#"ce#" 1C1)<

1)< Putem >" cre7t"#" ;!"#" de bucur"e $au cre7t"#" >:r: bucur"eE a!egerea e$te a #oa$tr:< *e$cr"e cum cre5" tu c: arat: bucur"a *om#u!u"<

3)

12< C"#e=a 5"cea odat: DBucur"a e$te 59mbetu! $u>!etu!u" "ar ;acea e$te $e#"#:tatea $u>!etu!u"<F Cu#o7t" ;e c"#e=a care are D59mbetu! $u>!etu!u"F 6# ="a?a !u" $au e" c"#e=a care e$te ;!"# de bucur"a *om#u!u"A *e$cr"e acea$t: ;er$oa#:<

/0< G9#de7te'te !a ce! ma" #e>er"c"t cre7t"# ;e care 6! cu#o7t"< Com;!etea5: urm:toare!e co!oa#e a=9#d ;e acea$t: ;er$oa#: 6# m"#tea ta<
$ % &ist cu trsturi&e de caracter care fac din aceast pers%an' % pers%an difici&( $ % &ist cu trsturi&e de caracter pe care &e)ar putea afi*a dac ar a+ea bucuria D%,nu&ui n ini,a ei-&ui.(

,Cre'tinismul nostru tinde s fie unul Gla datorieH3 Vrem s ne facem datoria& mer!em la biseric 'i lum parte la ceremoniile ce se in3 Dar inimile noastre sunt pline de !reuti& de #ncercri& de obstacolele pe care le pre8int situaia& 'i mer!em pe drumul nostru tri'ti& descura$ai 'i deprimai3 7rebuie s #n+m c ade+ratul cre'tinism nu poate fi separat de bucuria profundF 'i secretul acestei bucurii st #n a ne uita #n mod continuu la Dumne8eu& la dra!ostea 2ui& la scopul 2ui& la +oia 2ui3 /'a cum ne uitm la .l& ne +om 'i bucura& 'i a'a cum ne +om bucura #n +oia Domnului& reli!ia noastr +a a+ea un ton 'i putere 'i +a atra!e3-

Din inima mea


Bucur"a *om#u!u" ar trebu" $: co#te5e 6# ="a?a mea< *ac: @r"$to$ #u co#tea5: 6# ="a?a mea de ar dor" c"#e=a $: a"b: ;arte de M9#tu"toru! meuA ,ame#"" m: ;r"=e$c< Ce =:d e"A Am au5"t ce=a de$;re u# deca# a! u#e" 7co!" d"# Lo#dra A#g!"a care trebu"e $: >" >o$t u# om #eob"7#u"t de e=!a="o$< E! a=ea o eO;re$"e a >e?e" >oarte bucuroa$:< U# co;"! credea c: deca#u! mergea 6# >"ecare $ear: 6# Ra" ca $: >ac: ro$t de acea$t: eO;re$"e< 0#tr'o 5" c"#e=a !'a 6#trebat ;e deca# de$;re mot"=u! ;e#tru care e! era a7a de bucuro$< E! a r:$;u#$ cu o a>"rma?"e u"m"toareC DBucur"a e$te $teagu! care >!utur: d"# ca$te!u! "#"m"" ta!e c9#d Rege!e e$te aca$:<F To?" ce" ce !ocu"e$c 6# Lo#dra 7t"u c: atu#c" c9#d Reg"#a E!"$abeta e$te aca$: u# $teag >!utur: dea$u;ra Pa!atu!u" BucK"#gham< Bucur"a ;e care o a=ea deca#u! ="#e d"# >a;tu! c: @r"$to$ era aca$: 6# "#"ma !u"< Ce 5"ce?" doam#e!orA E$te @r"$to$ aca$: 6# "#"ma taA Me#?"" tu o re!a?"e a;ro;"at: cu E!A Adu'?" am"#teC Per"c"rea de;"#de de 6m;re8ur:r"E bucur"a de;"#de de re!a?"a #oa$tr: cu I$u$ @r"$to$< A!egerea e$te a #oa$tr:< Putem a=ea bucur"e dac: o =rem<

Din inima ta
A" 6#=:?at c: ;o?" a=ea bucur"e 6# ="a?a ta ch"ar dac: oame#"" $au 6m;re8ur:r"!e #u $e $ch"mb:A Ce trebu"e $: >ac"A -re" $: >ac" ceea ce 7t"" c: trebu"e $: >ac"A Care =a >" re5u!tatu! dac: #u =e" >ace ace$t !ucru MIaco= (C1&N

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA /

P.ce. = Vi.$. 0) /n8)i5o).)e s.u te.,


,Celui cu inima tare& 7u #i c5e8sluie'ti paceaF da& pacea& cci se #ncrede #n 7ine3- =Isaia >;<?3
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: =a aduce o pace de neeDplicat #n sufletul meu& o senintate care ma las s triesc fr #n!ri$orare sau team3 Viaa care este plin de dra!oste 'i bucurie +a a+ea parte 'i de ,pacea lui Dumne8eu& care #ntrece orice #nele!ere- =(ilipeni O;P? Acea$t: ;ace e$te ce=a de care >"ecare cre7t"# ;oate a=ea ;arte ;e#tru c: e$te o road: a *uhu!u" S>9#t< Totu7" #u e$te u7or de me#?"#ut acea$t: ;ace ;e#tru c: #e !u;t:m 6# mod co#$ta#t cu 6#gr"8orarea teama de5am:g"rea 7" a!te ;re$"u#"< *om#u! #e'a $;u$ c: drumu! #o$tru ;e ;:m9#t =a >" ;!"# de 6#cerc:r" 7" ;r"go#"r" a7a c: #e'a dat 3%% de =er$ete 6# care $e $;u#e D#u te temeF care $: #e a8ute $: a=em ;ace< G9#de7te'te !a !ucru! ace$taC 3%% de =er$ete 6# care $e $;u#e D#u te temeF c9te u# =er$et ;e#tru >"ecare 5" a a#u!u" ch"ar 7" ;e#tru a#u! b"$ectB C"#e=a 5"cea odata DPacea 6#$eam#: $: >"m ;ro;r"etar" co#7t"e#?" a" u#or re$ur$e bu#e<F No" a=em toate re$ur$e!e de care a=em #e=o"e 6# Cu=9#tu! !u" *um#e5eu ;e#tru a a=ea ;ace cu *um#e5eu ;acea *om#u!u" M;ace ;er$o#a!:N 7" ;ace cu ce"!a!?"< S: =edem cum e$te ;o$"b"! $: a=em acea$t: ;ace< P.ce cu Du,ne9eu Pr"m"m ;ace cu *um#e5eu 6# mome#tu! 6# care $u#tem m9#tu"?"< 1< Cum #"'! de$cr"e B"b!"a ;e ;:c:to$ 6#a"#te ca ace$ta $: >"e m9#tu"tA C"te7te I$a"a 1&C/0 7" /1 7" Roma#" 3C1&<

/< *e$cr"e ca!ea ;r"# care u# om ;oate a=ea ;ace cu *um#e5euA C"te7te E>e$e#" /C13 $" 1( $" Roma#" 1C1<

3< E7t" o ;er$oa#: >:r: od"h#: tu!burat: >:r: ;aceA A" dor" $: a" ;ace cu *um#e5euA *ac: r:$;u#$u! t:u e$te da te ;o?" ruga cam a7aC D*oam#e I$u$e 7t"u c: $u#t u# ;:c:to$ 7" am #e=o"e de "ertarea Ta< Cred c: a" mur"t ;e#tru ;:cate!e me!e< Ch"ar acum de$ch"d u7a ="e?"" me!e 7" Te ;r"me$c ca M9#tu"tor 7" *om#< Ia co#tro!u! ="e?"" me!eE "a #e!"#"7tea mea 7" 6#!ocu"e7te'o cu bucur"a 7" ;acea Ta< P: $: >"u ceea ce =re" Tu $: >"u<F S;u#e cu"=a ceea ce a" >:cut ca acea$t: ;er$oa#: $: te ;oat: a8uta $: cre7t" 6# cred"#?a ta 6# @r"$to$<

(1

DNu este o sete a sufletului mai mistuitoare dec*t dorina de a fi iertatC S te poi uita la faa lui Dumne8eu& 'i s 'tii prin cuno'tina credinei c nu nimic nu st #ntre .l 'i sufletul tu& #nseamn s ai parte de pacea deplin pe care o poate cunoa'te sufletul3 Jai presus de orice& iertarea este primirea #n prt'ie deplin cu Dumne8eu3P.ce. Do,nu ui Pacea *om#u!u" e$te ;acea ;e care o d: *um#e5eu 6# ="a?a de cre7t"#< (< , dat: ce $u#tem co;""" !u" *um#e5eu 7" a=em ;ace cu E! E! #e $;u#e c: ;utem a=ea ;acea *om#ului3 C"#e d: acea$t: ;aceA C"te7te P"!";e#" (C&<

1< Cum de>"#e7t" tu ;acea *om#u!u"A

%< Putem #o" $: a=em acea$t: ;ace tot t"m;u! $au e$te ;:$trate ;e#tru mome#te de #e!"#"7te 7" de cr"5:A C"te7te I$a"a /%C3 7" eO;!"c: r:$;u#$u! t:u< C9#d ;are c: >"ecare $u;ort a! ="e?"" cade ." ="a?a e o mare 5buc"mat: Atu#c" e7t" tu o m"#u#e ;:$trat: de *um#e5eu 0m;!"#"t: !"#"7t"t: 7" $!obod:<A &< A" g:$"t che"a ;:c"" ;e#tru "#"ma taA Care e$te ;!a#u! t:uA

)< Ce 6#=e?" d"# Co!o$e#" 3C11 de$;re a a=ea ;arte de ;acea !u" *um#e5euA

2< C9#d e$te ce! ma" ;o$"b"! $: ;"er5" ;acea !u" *um#e5eu d"# ="a?a taA

10< Care e$te u# mot"= ;e#tru care 6# mome#tu! ace$ta #u a" ;ace c" e7t" #e!"#"7t"t:A

11< Mu!te !ucrur" #e ;ot ;r"=a de ;ace dar eu cred c: 6#gr"8orarea 7" teama $u#t ce!e ma" cu#o$cute d"# e!e< MaN *"# ce mot"=e te 6#gr"8ore5" tuA

(/

MbN *"# ce mot"=e de tem"A

,.ste Piratul sufletului3 Nu #i +rea banii3 Nu #i +rea diamantele3 Nu #i +rea ma'ina3 Vrea ce+a mult mai preios3 %i +rea pacea minii tale " bucuria ta3 Numele ei? 7eama C Nu +rea s faci cltoria p*n la munte3 Se !*nde'te c dac te poate tulbura puin& nu te +ei mai uita spre +*rf 'i c te +ei mulumi cu o eDisten monoton pe terenurile plate31/< C"#e=a a ca!cu!at c: doar ) !a $ut: d"# !ucrur"!e ;e#tru care #e >acem gr"8" $e 6#t9m;!:< Ce 6" $;u#em #o" !u" *um#e5eu c9#d #e 6#gr"8or:mA C"te7te Mate" %C/1'30<

,S ai pace perfect #n mi$locul +alurilor +ieii 8ilnice este un secret care se merit cunoscut3 Care este folosul #n!ri$orrii? Nu a #ntrit niciodat pe nimeniF nu a a$utat pe nimeni niciodat s fac +oia lui Dumne8euF nu a !sit niciodat o scpare din perpleDitate3 %n!ri$orarea stric +ieilor care& altfel& ar fi folositoare 'i frumoase3 Nelini'tea& anDietatea& 'i !ri$ile sunt inter8ise #n mod absolut de Domnul nostru care a spus; ,Nu + #n!ri$orai dar =adic& nu fii nelini'tii deloc?& 8ic*nd; GCe +om bea?H Sau; GCu ce ne +om #mbrca?H13< C9teodat: $"m?"m c: *um#e5eu #e'a u"tat 7" c: #u ma" e$te #"me#" care $: #e a8ute< Cum #e do=ede7te Mate" 10C/2'31 c: ace$t $e#t"me#t #u e$te ade=:ratA

1(< *ac: @r"$to$ 7t"e 7" e$te ;reocu;at ch"ar 7" de ce!e ma" m"c" deta!"" d"# ="e?"!e #oa$tre G "#c!u$"= de #um:ru! >"re!or de ;:r G atu#c" de ce #e 6#gr"8or:mA MMaO Pactor de !a @o!!LIood a a#ga8at ;e c"#e=a care $: #umere >"re!e de ;:r d"# ca; a!e u#e" doam#e< Num:ru! a >o$t de 131 1%)<N

11< Ce $;u# P"!";e#" (C% 7" & c: trebu"e $: >acem ;e#tru ca ;acea !u" *um#e5eu $: dom#ea$c: 6# "#"m"!e #oa$treA MaN Nu trebu"e $: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MbN Trebu"e $: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR McN Trebu"e $:RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

(3

MdN Atu#c" =om a=ea RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR P.ce cu . $ii Nu a=em #e=o"e $: ma" de>"#"m ;acea cu ce"!a!?"E 7t"m ce 6#$eam#:< Ceea ce a=em #e=o"e $: 7t"m e$te cum $: o a;!"c:m< *ac: #u a" ;ace cu *um#e5eu ;acea !u" *um#e5eu 6# "#"ma ta e$te 6#do"e!#"c c: =e" a=ea ;arte de ;ace 6# re!a?""!e ta!e cu ce"!a!?"< 1%< MaN Pacea cu ce"!a!?" e$te >acu!tat"=: $au o ;oru#c:A RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR< McN *e ce co#tea5: cum #e 6#?e!egem cu ce"!a!?" oame#"A C"te7te Marcu 2C10E Roma#" 1/C1)E 1 Te$a!o#"ce#" 1C13< , Pacea este ce+a spre care intim dinadins3 Nu are loc la #nt*mplare3 /'adar& este #nelepciune& #n porunca; GC caut pacea& 'i alear! dup ea)H =Psalm <O;1O?1&< MaN E$te c"#e=a 6# ="a?a ta cu care #u e7t" 6# re!a?"" bu#eA RRRRRRRRRRRRR MbN Ce ;o?" >ace ;e#tru a te 6m;:ca cu acea$t: ;er$oa#:A C"te7te Mate" 1C// 7" /3<

,Biblia ne #n+a c pacea lui Dumne8eu nu trebuie s #ntreac doar orice #nele!ere3 Iamenii care m*r*ie 'i latr unul la altul merit s triasc o +ia de c*ine3 1)< E7t" de acord cu a>"rma?"a urm:toareC DCred c: !ucru! care $tr"c: 6# re!a?""!e ;er$o#a!e ma" mu!t dec9t or"ce a!tce=a e$te ego"$mu!FA *e ce $au de ce #uA C"te7te P"!";e#" /C3 7" (<

Bu#u! $"m? #e $;u#e c: u# duh $mer"t e$te ma" $e#$"b"! dec9t o 6#c:;:?9#are de #ec!"#t"t< ,Po+estea este despre dou capre de munte care se apropie una de alta pe o mar!ine #n!ust3 D*ndu6'i seama c nu este loc de trecut& au dat #napoi& apoi s6au confruntat& dar niciuna din ele nu s6 a lsat3 Din nou& au dat #napoi& s6au pre!tit 'i 'i6au lo+it coarnele& dar fiecare sttea pe terenul ei3 Din nou& au plecat 'i s6au pre!titF 'i apoi ca St*nca 9ibraltar au rmas neclintite3 %n cele din urm& cea sensibil a #n!enunc5iat& 'i a lsat6o pe cealalt s treac urc*ndu6se peste ea3 /poi& fiecare 'i6au urmat drumul lor cu +eselie3 C*teodat& 'i noi trebuie s6I lsm pe oameni s calce peste noi3-

((

Din inima mea


Toat: !umea =rea ;ace dar a7a de ;u?"#" oame#" 7t"u u#de $: o g:$ea$c:< Ch"ar 7" cre7t"#"" caut: ;ace cu d"$;erare< C9#d "#tr" 6#tr'o !"br:r"e cre7t"#: 7" te u"?" ;e$te o re="$t: cre7t"#: ob$er=" c: ce!e ma" bu#e c:r?" be$t'$e!!er =orbe$c de$;re cum $: te ocu;" de $tre$ #e!"#"7te a#O"etate 7" re$tu! ;re$"u#"!or ="e?""< Cre7t"#"" che!tu"e$c m"" de !e" ;e c:r?" care !e $;u# cum $: g:$ea$c: ;ace< ." totu7" #eg!"8ea5: Cartea care ;rom"te ;acea ;er>ect: G B"b!"a< Su#t a7a de bucuroa$: c: acum mu!?" a#" am 6#=:?at cum $: am ;ace 6# m"8!ocu! >urtu#""< Am 6#=:?at c: ;ot a=ea ;ace ;er>ect: dac: m: g9#de$c !a @r"$to$ 7" !a ;rom"$"u#"!e Lu" ;re?"oa$e dac: m: 6#cred 6# E! $: >ac: ;e#tru m"#e ceea ce eu #u ;ot $: >ac< S: =: ream"#te$c d"# #ou de ;rom"$"u#ea d"# I$a"a /%C3C DTu'I che5:7!u"e7t" ;aceaE da ;acea c:c" $e 6#crede 6# T"#e<F Che"a ace$tu" =er$et e$te 6#crederea< Nu m: =a a8uta ;rea mu!t $: m: g9#de$c !a @r"$to$ 7" !a Cu=9#tu! Lu" dac: #u cred cu ade=:rat c: E! ;oate >ace "m;o$"b"!u!< D*oam#e credE a8u#t: #ecred"#?e" me!e<F

Din inima ta
A" ;ace cu *um#e5eu ;acea !u" *um#e5eu 7" ;ace cu a!?""A U#de 6# ="a?a ta #u a" ;arte de ;aceA Ce ;a7" a" #e=o"e $: >ac" ;e#tru a a=ea ;acea ;er>ect: a !u" *um#e5eu 6# ="a?a taA

(1

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA 0

2n4e un8. )64.)e = S continui s ,e)8i /n.inte cu un cu$it /n ini,. t.


,C s + purtai #ntr6un c5ip +rednic de c5emarea pe care ai primit6o& cu toat smerenia 'i bl*ndea& cu #ndelun! rbdare& #n!duii6+ unii pe alii #n dra!oste3- =.feseni O;1& ?3
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: m +a a$uta s tolere8 oamenii 'i #mpre$urrile pe care #nainte nu puteam s le #n!duiesc3 Voi #nele!e cu ade+rat ce este #ndelun!a rbdare3 0#de!u#ga r:bdare e$te u# cu=9#t ;e care 6! >o!o$"m de$ 7" d"# #e>er"c"re e$te o eO;er"e#?: !a care cre7t"#"" #u $u#t ;r"ce;u?"< Cu=9#tu! >o!o$"t ce! ma" de$ a$t:5" e$te r:bdare< C"#e=a 5"cea DR:bdarea 6#$eam#: $: #u cr"t"c" $au $: e#er=e5" atu#c" c9#d e7t" cr"t"cat 7" e#er=atE 6#$eam#: $: 6" to!ere5" ;e oame#"" e#er=a#?" $u;:r:tor"E 6#$eam#: $: $ta" !"#"7t"t 7" $:'?" a7te;?" r9#du!E 6#$eam#: t:r"a de a merge ma" de;arte c9#d =re" $: re#u#?"<F 0# !ec?"a acea$ta =om 6#=:?a cum $: be#e>"c"em d"# >a;tu! de a >" 6#de!u#g r:bd:tor" cu a!?"" 7" de a$eme#ea cu *um#e5eu< 1< Ce "mag"#" 6?" ="# 6# m"#te c9#d =e5" cu=9#tu! D6#de!u#g: r:bdareF $au DrabdareFA

/< MaN C9#d a" c"t"t 6# !ec?"a ( de$;re 6#de!u#g: r:bdare !a ce #"=e! te a>!a" 6# dome#"u! ace$taA MbN 0# u!t"me!e dou: $:;t:m9#" te'a" 6mbu#:t:?"t 6# dome#"u! ace$taA 3< *ac: drago$tea bucur"a 7" ;acea um;!u ="e?"!e #oa$tre cum =a a>ecta acea$t: road: r:bdarea #oa$tr: cu a!?""A

(< R:bdarea e$te o road: a *uhu!u" S>9#t dar ce o =a >ace $: crea$c: ma" ;uter#"c: 6# ="e?"!e #oa$treA C"te7te Iaco= 1C/ 7" 3<

(%

,Rbdarea #nseamn mai mult dec*t #ndurare3 Viaa unui sf*nt se afl #n m*inile lui Dumne8eu a'a cum sunt arcul 'i s!eata #n m*inile unui arca'3 0inta lui Dumne8eu este una pe care sf*ntul nu o poate +edea& 'i .l #ntinde 'i #ntinde& 'i din c*nd #n c*nd sf*ntul spune; 66 ,Nu mai suport3Dumne8eu continu s #ntind p*n c*nd scopul 2ui este #n faa 2ui& apoi d drumul3 %ncredinea86te #n m*na lui Dumne8eu3 Pentru ce ai ne+oie de rbdare acum? Jenine relaia ta cu Isus 4ristos prin rbdarea credinei3 ,De'i m +a distru!e& totu'i %l +oi a'tepta3R64.)e cu Du,ne9eu 1< MaN Care e$te #ume!e omu!u" d"# B"b!"e care a 6#durat ma" mu!te 6#cerc:r" dec9t or"c"#e a!tc"#e=aA RRRRRRRRRRRRR MbN Pe#tru ce e$te e! cu#o$cutA C"te7te Iaco= 1C11

%< *e ce #e e$te a7a de greu $: a=em r:bdare cu *um#e5eu c9#d trecem ;r"# 6#cerc:r"A

&< *um#e5eu I'a !uat totu! !u" Io= tot ce a=ea e! dar Io= a a=ut r:bdare cu *um#e5eu< Care a >o$t at"tud"#ea !u" Io=A Io= 1C/1

)< *e$cr"e $ch"mbarea at"tud"#"" !u" Io= 6#ce;9#d cu Io= /C10 ;9#: !a Io= 3C1'3 11<

DC*nd a #n+at Io+ ce este rbdarea? C*nd era cu turmele lui sau cu cmilele lui sau cu copiii lui& c*nd srbtoreau? Nu& a #n+at acest lucru st*nd #n cenu'& 'i scrpin*ndu6se cu ciob& 'i a+*nd inima m*5nit deoarece copiii lui muriser3 Rbdarea este o perl care se !se'te #n mrile ad*nci ale !reutilor& 'i doar 5arul o poate !si acolo& aduce la suprafa& 'i pune la !*tul credinei3

2< C9#d #u ;r"m"m r:$;u#$ur" !a rug:c"u#"!e #oa$tre 6#crederea #oa$tr: ;oate $: $!:bea$c: 7" ;utem 6#ce;e $: cerem r:$;u#$ur" de !a *um#e5eu< Ce I'a cerut Io= !u" *um#e5euA C"te7te Io= 10C1 7" /<

10< *um#e5eu e$te t:cut de'a !u#gu! c:r?"" Io= ;9#: 6# ca;"to!u! 3)< C9#d *um#e5eu #e cere $: $u>er"m 6#de!u#g 7" de a$eme#ea E! e$te t:cut o ;er"oad: de t"m; ce $u#tem "$;"t"?" $: credemA

(&

11< Ma8or"tatea d"#tre #o" ;robab"! am a=ut ;arte de mome#te ma" 6#tu#ecate 6# ="e?"!e #oa$tre c9#d #u am ;utut =edea m9#a !u" *um#e5eu c9#d ;:rea c: E! #e'a ;:r:$"t< *ac: a" trecut ;r"# a$ta ;o?" $: eO;r"m" cu cu="#te!e ta!e ce a" $"m?"tA

,Nu este rbdare mai !rea dec*t aceea care #ndur& G+8*ndu62 pe .l care este in+i8ibilHF este a'teptarea speranei3-

1/< MaN I'a eO;!"cat =reodat: *um#e5eu !u" Io= mot"=u! ;e#tru care a trecut ;r"# 6#cercarea ;r"# care a trecutA C"te7te Io= 3) G (1 MbN Cum !'a mu$trat *um#e5eu ;e Io= 6# ca;"to!u! (0 =er$ete!e 1 7" /A

13< Ce a 6#=:?at Io= d"# 6#de!u#ga !u" r:bdareA C"te7te Io= (/C1'%<

,%ncercrile eDtraordinare nu sunt #ntotdeauna o pedeaps pentru pcate eDtraordinare& ci& c*teodat& sunt #ncercri ale unor 5aruri eDtraordinare3 Dumne8eu are multe instrumente ascuite& 'i pile dure cu care #'i slefuie'te bi$uteriile SaleF iar cu aceia pe care #i iube'te #n mod deosebit& 'i pe care6I +rea s strluceasc& #'i folose'te instrumentele cel mai des3-

1(< Cum te e=a!ue5" c9#d e$te =orba de r:bdarea ta cu *um#e5euA

R64.)e. cu . $ii 11< 0# ce >e! de $"tua?"" a" trecut tu $au ;r"ete#"" t:" 6# care a trebu"t $: a" mare r:bdareA

1%< C9#d cre5" c: a" ;rea mu!te 6#cerc:r" ce te ;oate a8uta $:'?" $ch"mb" ;er$;ect"=aA 1&< Cum a>ectea5: r:bdarea #oa$tr: ;e ace"a care #e r:#e$c 6# mod "#te#?"o#atA C"te7te Roma#" 1/C/0<

()

1)< Ce #e 6#=a?: eO;er"e#?a !u" Io$"> de$;re cum $: !:$:m 6m;re8ur:r"!e #oa$tre 6# m9#a !u" *um#e5eu 7" a;o" cu r:bdare $: a7te;t:m ce >ace *um#e5euA C"te7te Ge#e5a 10C/0<

Dac Iosif nu ar fi fost pri8onier #n .!ipt& el nu ar fi a$uns niciodat la conducere #n .!ipt3 2anul de fier de la picioarele lui& l6a condus spre lanul de aur de la !*tul su3 12< E>e$e#" (C/ 7" 3 #e $;u# $: a=em r:bdare u#"" >a?: de a!?""< Cum ;o?" $: a" co#t"#u" $: a" r:bdare cu o ;er$oa#: care #u'7" ?"#e cu=9#tu! 6# mod re;etatA C"te7te 1 Petru (C)<

*ac: a" 6#=:?at $: umb!"" Pu?"# ma" b"#e dec9t m"#e A" r:bdare c9#d m: 6m;"ed"c 7" S: 7t"" c: doar atu#c" c9#d >ac tot ceea ce ;ot 7" 6#cerc Pot $: at"#g ?e!u! S;re care am9#do" #e !u;t:m< *ac: ;r"# eO;er"e#?: $u>!etu! t:u A c97t"gat 6#:!?"m" ;e care eu *e'ab"a !e ;ot 5:r" R"d"c:'?" m9#a 7" arat: drumu! Ca $: #u m: 6#de;:rte5 de !a e! ." merg" u# K"!ometru cu m"#e< /0< 0# !oc $: >"m e#er=a?" de ac?"u#"!e a!tora cum ar trebu" $: #e u"t:m !a $"tua?"eA C"te7te Co!o$e#" 3C13<

/1< C9#d obo$"m a7te;t9#d ca *um#e5eu $: $ch"mbe o ;er$oa#: $au o $"tua?"e ce $u#tem te#ta?" G ca A=raam 7" Sara' '' $: >acemA C"te7te Ge#e5a 1%C1 7" /<

//< MaN C"#e e$te ;er$oa#a cea ma" d">"c"!: d"# ="a?a ta ;er$oa#a cu care trebu"e $: a" rabdarea cea ma" mareA Scr"e "#"?"a!e!e ace$te" ;er$oa#e 6# $;a?"u! !"ber<RRRRRRRRRRRR MbN Ce a7te;?" de !a acea$t: ;er$oa#:A

McN A $;u$ *um#e5eu c: ;o?" $: a7te;t:r" de !a acea$t: ;er$oa#:A

(2

D*a $u>!ete 6#crede'te 6# *um#e5eu c:c" de !a E! 6m" ="#e #:de8deaF MP$a!m %/C1N<

Din inima mea


C"team odat: c: r:bdarea 6#$eam#: $: acce;?" o d">"cu!tate >:r: $: $:'I da" !u" *um#e5eu u# terme# !"m"t: ;e#tru a o 6#de;:rta< -reau r:bdareE am #e=o"e de r:bdare< Totu7" #u'm" ;!ace ;roce$u! ;r"# care acea$ta $e de5=o!t: 6# ="a?a mea< *e ob"ce" e$te u# ;roce$$ !e#t 7" eu o =reau acum< Pot $: m: g9#de$c !a u# ab?"b"!d care $;u#e D*oam#e d:'m" r:bdare '' 7" d:'m"'o acumBF E$te greu $: a" r:bdare 7" $: 6#=e?" $: a7te;?" 6#tr'o $oc"etate gr:b"t: ha"'ha"< Cu ce=a t"m; 6# urm: *um#e5eu m"'a tr"m"$ ce=a 6# ="a?: ce=a ce m"'a >o$t greu $: acce;t< Am 6#ce;ut $: am ;arte de o obo$ea!: co#$ta#t: 7" a trebu"t $: re#u#? !a act"="t:?"!e de care m: bucuram 6#tr' ade=:r< La 6#ce;ut #u am ma" 8ucat te#"$E a;o" a trebu"t $: re#u#? !a !ec?"a B"b!"c: cu doam#e!e< 0m" tot $;u#eam D*oam#e de ce 6m" >ac" a$taAF 0# Cu=9#tu! Lu" am g:$"t urm:toare!e r:$;u#$ur"C DMa" 6#cetE =reau $: +e8i 7" $: cuno'ti #"7te !ucrur"BF Sta" !"#"7t"t: 7" =e5" G EOodu! 1(C13 P"" !"#"7t"t: 7" cu#oa7te G P$a!m (%C10 Acum =:d c: *um#e5eu #u trebu"e $:'m" dea m"e r:$;u#$ur"E E! doar =rea ca eu $: cu#o$c c: 6# t"m; ce a7te;t ;ot a=ea 6#credere 6# E!<
0# >"ecare ="a?: E$te o ;au5: care e$te ma" bu#: dec9t graba Ma" bu#: dec9t cea ma" m:rea?: !ucrareE Acea$t: ;au5: e$te !"#"7tea 6# >a?a =o"" Su=era#e< E$te o t:cere care e$te ma" bu#: dec9t u# d"$cur$ >"erb"#te Ma" bu#: dec9t u# o>tat $au u# $tr"g:t ;u$t"uE 0#$eam#: $: >"" !"#"7t"t 6# >a?a =o"" Su=era#e< Pau5a 7" t:cerea c9#t: u# c9#tec dub!u La u#"$o# 8o$ 7" mu!t< , $u>!ete de om ;!a#u! !ucr:tor a! !u" *um#e5eu merge Ma" de;arte 7" #"c" #u are #e=o"e de a8utoru! omu!u"B Sta" !"#"7t"t 7" =e5"B P"" !"#"7t"t 7" cu#o7teB

Din inima ta
A" a8u#$ =reodat: 6#tr'o $tare a7a de 8o$ 6#c9t a" re#u#?at !a *um#e5eu 7" a" hot:r9t c: E! #u te =a a8utaA Ce !ucru a" 6#=:?at d"# !ec?"a acea$ta care ;oate $:'?" re6##o"a$c: cred"#?a 7" 6#crederea 6# *um#e5euA Scr"e "#"?"a!e!e a tre" ;er$oa#e cu care trebu"e $: a" ma" mu!t: r:bdare<

10

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA 1

:unt.te. = S 0ii 6un@ t.n4) #i ie)tto.)e


,Dimpotri+& fii buni unii cu alii& milo'i& iertai6+ unul pe altul& cum +6a iertat 'i Dumne8eu pe +oi #n 4ristos- =.feseni O;1& ?3
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: m +a sc5imba3 Nu numai c +oi putea s6I tolere8 pe oamenii pe care nu6I puteam tolera #nainte& dar m +oi afla #n situaia #n care +oi fi bun 'i bl*nd cu ei3 0# -er$"u#ea X"#g Jame$ cu=9#tu! Db!9#de?eF e$te ade$ea tradu$ Dbu#:tateF 6# a!te =er$"u#"< B!9#de?ea e$te bu#: 7" bu#:tatea e$te b!9#d:< 0# acea$t: !ec?"e =om >o!o$" ambe!e cu="#te< 1< Scr"e de>"#"?"a ta de$;re b!9#de?e $au bu#:tate< , C GRm*i dur 'i tandruH " dur cu tine #nsui 'i tandru cu ceilali3 /cesta este du5ul bl*ndeei3/ C9#d te g9#de7t" !a cu="#te!e Dbu#:tateF 7" Db!9#de?eF ce ;r"ete# >"gur: #a?"o#a!: $au ;er$o#a8 B"b!"c 6?" ="#e 6# m"#teA 3 ( Care $u#t a$em:#:r"!e 6#tre bu#:tate 7" m"!:A Ce !eg:tur: are Luca %C31 cu >a;tu! de ar:ta bu#:tate >a?: de a!?""A

,Bl*ndeea este ilustrat prin felul #n care ne ocupm de o cutie cu pa5are de cristal foarte delicateF #nseamn s recuno'ti c personalitatea uman este de +aloare dar fra!il& 'i trebuie s o aborde8i cu !ri$31< Ce a!tce=a ma" "m;!"c: bu#:tateaA C"te7te E>e$e#" (C3/ ,(ii bun3 /minte'te6i c fiecare persoan pe care o #nt*lne'ti trece printr6o lupt !rea3-

11

%< C"te7teMate" 1C(3'()< Cum e$te ;o$"b"! ca u# cred"#c"o$ $: >"e a$em:#:tor cu u# #ecred"#c"o$ du;: =er$ete!e (% 7" (&A

&< C9#d tr:"m o ="a?: co#tro!at: de *uhu! S>9#t cum =om ar:ta #o" bu#:tate 6#tr'u# mod $u;ra#atura!A C"te7te Mate" 1C(3 7" (( 7" 1 Petru /C/0<

,C Buntatea trebuie s fie #n a'a fel #nc*t s putem iubi c5iar 'i pe du'manii no'tri& s #i binecu+*ntm pe cei ce ne blesteam& s facem bine celor ce ne ursc& s ne ru!m pentru cei ce ne dispreuiesc 'i ne persecut3 C Ca s trie'ti a'a& trebuie s ai cura$3 2ucrul acesta #nseamn c unii din cei crora le +om arta buntate& ne +or #ntoarce spatele sau ne +or lo+i pe la spate3 2ucrul acesta #nseamn c #ntotdeauna +om fi ne!li$ai sau i!norai& 'i c cele mai bune intenii ale noastre +or fi #nelese !re'it3-

)< Co#>orm =er$etu!u" Mate" 1)C/1 7" // de c9te or" ar trebu" $: "ert:m ;e c"#e=aA

2< @e#rL 3ard Beecher a $;u$ D*e7" !umea are #e=o"e de mu$trare 7"Q corectare are ma" mu!t: #e=o"e de bu#:tate<F Ce >e! de duh trebu"e $: de5=o!t:m ;e#tru a co#t"#ua $: ar:t:m bu#:tate c9#d 7t"m c: u#"" oame#" #u =or >" recu#o$c:tor"A / T"mote" /C/(

10< C9#d #e "ub"m du7ma#"" ;oate c: e" #u #e =or r:$;!:t" cu drago$tea !or< C9#d $u#tem bu#" cu ;r"ete#"" #o7tr" ;oate c: #e =or !o=" ;e !a $;ate< Cum #e 6#cura8ea5: =er$etu! d"# Ga!ate#" %C& $: co#t"#u:m $: $em:#:m drago$te 7" bu#:tateA ,Dumne8eu are o metod secret prin care #'i rsplte'te sfinii; .l are !ri$ ca ei s de+in primii beneficiarii ai binefacerilor lor311< Cum =ede *om#u! I$u$ @r"$to$ bu#:tatea #oa$tr: >a?: de a!?""A C"te7te Mate" /1C31'(0<

1/< Bu#:tatea $;u#e ce=a de$;re ;ace r"d"c: ;o=er" "#$;"r: ;e ce" de$cura8a?"< *e$eor" e$te $ecret: 7" =:5ut: doar de *um#e5eu< Ma8or"tatea oame#"!or $u#t ;rea ocu;a?" $: >"e bu#"< Care ar >" c9te=a moda!"t:?" ;r"# care am ;utea $: ar:t:m bu#:tate ce!or!a!?" dac: #e'am >o!o$" t"m;u! ;e#tru ace$t !ucruA

1/

13< C"te7te Mate" 11C/) 7" /2< Cum 0! de$cr"u ace$te =er$ete ;e *om#u! I$u$ @r"$to$A S"#tagma Db!9#d 7" $mer"tF d"# ace$te =er$ete ar ;utea >" tradu$: DBu# 7" $mer"tF< Iat: o a!t: 6#?e!e;c"u#e a ace$te" $"#tagmeC DQ Nou! Te$tame#t S"r"a# traduce cu=9#tu! Db!9#dF dre;t S!"#"7t"tor4E "ar eO;re$"a !u" I$u$ e$te S-e#"?" !a M"#eQ 7" =: =o" da odi5n C c:c" Eu $u#t lini'titorQ 7" =e?" g:$" odi5n ;e#tru =o" 6#7"=:<4 0#treaga at"tud"#e a !u" @r"$to$ era de a7a #atur: 6#c9t oame#"" ade$ea a=eau ;ace 6# ;re5e#?a Lu"<

1(< *ac: $u#tem b!9#5" bu#" 7" a$em:#:tor" !u" @r"$to$ 6# at"tud"#" cum =a a>ecta !ucru! ace$ta ;e ce" d"# 8uru! #o$truA

11< C9#d oame#"" $u#t 6m;rea8ma ta $e $"mt e" !"ber"A E=a!uea5:'?" at"tud"#"!e 7" ac?"u#"!e< *e ce cre5" c: oame#"" $e $"mt $au #u !"ber" c9#d $u#t 6m;rea8ma taA

1%< Cre5" c: e7t" b!9#d: 7" bu#: cu ce"!a!?"A *ac: r:$;u#$u! t:u e$te D#uF "at: dou: !ucrur" care te ;ot a8uta $: 6?" de5=o!?" u# duh b!9#d< - @ot:r:7te'te dac: =re" $: >"" b!9#d: 7" bu#: c9#d a" de a >ace cu ce"!a!?" $au dac: =re" $: co#t"#u" cu at"tud"#ea ta de DA$ta $u#t 7" gataE $;u# ceea ce $"mt<F - Pu#e ace$te 6#treb:r" u#e" ;er$oa#e care e$te c"#$t"t: cu t"#eC -orbe$c cum=a ;e 7!eau 7" $u#t dur: cu oame#""A Su#t cum=a dogmat"c: 7" "#t"m"de5A /ceasta este calea admirabil 'i mrea; GKi robul Domnului nu trebuie s se certeF ci s fie bl*nd cu toi& C plin de #n!duin rbdtoare3 " II 7imotei ; OH31&< D*"m;otr"=: #e'am ar:tat b!9#5" 6# m"8!ocu! =o$tru ca o do"c: ce'7" cre7te cu drag co;"""<F M1 Te$a!o#"ce#" /C&N< Cum $e 6#gr"8e7te o mam: "ub"toare de co;""" e"A 1)< *: u# eOem;!u care $: a"b: !eg:tur: cu b!9#de?ea u#e" mame atu#c" c9#d are de'a >ace cu ce"!a!?"A

C"#e=a 5"cea o dat: DB!9#de?ea 6#$eam#: $: te a;!ec" ;e#tru a 6#cura8a ;e ce! de !9#g: t"#e<F Cred c: urm:toarea 6#t9m;!are $;u$: de JerrL Je#K"#$ re;re5"#t: o "mag"#e >rumoa$: a b!9#de?"" G o "#"m: care $e'#gr"8e7te< DAcum =reo do" a#" eram !a o co#=e#?"e a7te;t9#d $: d"$cut cu Roo$e=c!t Gr"er >o$tu! 8uc:tor de >otba! u# 8uc:tor $o!"d care a de=e#"t u# ;a$tor< Cu ;u?"# 6#a"#te $: a8u#g !a e! o >eme"e 7"'a adu$ >"u! $:u u# ado!e$ce#t care a=ea $"#dromu! *oI#< -e#"$e $: dea m9#a cu ;a$toru! 7" $: "a u# autogra><

13

,mu! ace$ta >a"mo$ ar >" ;utut $: 59mbea$c: $: dea m9#a cu e! 7" $:'7" dea autogra>u!< *ar e! a >:cut ma" mu!t< A 6#ge#u#ch"at 6#t9!#"#d och"" b:"atu!u"< Ro$eL b:rbatu! 7"'a ;u$ bra?u! 6# 8uru! !u" !'a tra$ a;roa;e de e! 7" I'a =orb"t 6#cet< Nu m'am ;utut ab?"#e< M'am a;ro;"at 7" ma" mu!t< DE7t" Cre7t"#AF A 6#trebat Ro$eL D*a dom#u!e<F DS!a=: *om#u!u"< Pot $: m: rog cu t"#eAF B:"atu! era co;!e7"t< Nu a ;utut dec9t $: dea d"# ca; 6# $em# de a;robare< 0# t"m; ce $e rugau mama !u" $u$;"#a< C9#d a 6#cercat $:'I mu!?umea$c: !u" Ro$eL ace$ta I'a >:cut cu och"u!< A;o" c:tre b:"at ace$ta a $;u$ SAcum a" gr"8: de mama ta au5"A4 S*a dom#u!e<4 Ce b"#e ar >" $: >"m ;r"#7" >""#d ma" bu#" dec9t bu#<

Din inima mea


0# t"m; ce $cr"am !ec?"a acea$ta um:toru! c9#tec #u'm" d:dea ;aceC /rat un pic de dra!oste 'i buntate& Nu te ine de m*n cu orbirea urii Ia un pic de timp s ai bucurie& Ki 8*mbe'teF C*nt puin c*nd te simi sin!ur& D un a$utor unui prieten #mpo+rat " /'a poi s aduci fericire #n lume) Nu ar >" m"#u#at dac: #o" to?" am ar:ta ;u?"# ma" mu!t: drago$te 7" bu#:tate 6# >"ecare 5"A *um#e5eu #e'a dat darur" 7" ta!e#te dar u# dar ;e care to?" 6! ;utem a=ea e$te bu#:tatea< Totu7" am a>!at c: ace$t dar e$te =a!oro$ doar atu#c" c9#d 6! d:ru"e$c< Nu'I =o" >" #"c"odat: ;rea 6# =9r$t: ;e#tru a ;utea >" bu#:E "ar tr"$te?ea obo$ea!a 7" $!:b"c"u#ea #u ;ot >" o $cu5: ;e#tru m"#e ca $: #u ar:t bu#:tate< Am"#te7te'?" c: I$u$ a $;u$ DQ or"dec9teor" a?" >:cut ace$te !ucrur" u#u"a d"#tre ace7t" >oarte #e6#$em#a?" >ra?" a" Me" M"e M" !e'a?" >:cut<F MMate" /1C%0N< D*oam#e a8ut:'m: $: ar:t ;u?"# ma" mu!t: drago$te 7" bu#:tate 6# >"ecare 5"BF

Din inima ta
A" aceea7" "mag"#e de$;re b!9#de?e 7" bu#:tate ;e care a" a=ut'o !a 6#ce;utu! ace$te" !ec?""A Ce credea" 6#a"#te de a $tud"a acea$t: !ec?"eA Ce cre5" acumA

1(

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA 2

E.ce)e. 4e 6ine = 2$i p .ce i4ee. 4e . 0i s u5ito.)e?


,%i +ei cunoa'te dup roadele lorC 7ot a'a& orice pom bun face roade bune& dar pomul ru face roade rele- =Jatei P;1>& 1P?
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: m +a sc5imba3 Nu numai c +oi putea s6I tolere8 pe oamenii pe care nu6I puteam tolera #nainte& dar m +oi afla #n situaia #n care le +oi face bine3 U# ;om >ruct">er $:#:to$ =a >ace roade bu#e< U# cred"#c"o$ co#tro!at de *uhu! S>9#t =a aduce road: bu#:< DRoada *uhu!u" S>9#t e$te drago$te bucur"e ;ace 6#de!u#g: r:bdare bu#:tatea >acerea de b"#eQF MGa!ate#" 1C//N< U#u! d"# te$te!e ce!e ma" c!are care $cot !a "=ea!: c9t de bu#: e$te o ;er$oa#: e$te roada ;e care o aduce< 1< Bu#:tatea 7" >acerea de b"#e $u#t >oarte a;ro;"ateE c9teodat: e$te greu $: >ac" d">ere#?a 6#tre e!e< MaN Ce de>"#"?"e a" dat bu#:t:?"" 6# !ec?"a )A MbN Ce de>"#"?"e a" da >acer"" de b"#eA

/< Ce $;u#e =er$etu! d"# Pa;te!e A;o$to!"!or 10C3) de$;re >a;te!e *om#u!u" I$u$A 3< C9#d am >o$t Dcrea?" 6# @r"$to$ I$u$F Mm9#tu"?"N care era $co;u! !u" *um#e5eu ;e#tru ="e?"!e #oa$treA C"te7te E>e$e#" /C)'10<

,Dumne8eu d talentul& Dar nu fr m*na omuluiF .l nu a creat +iorile lui /ntonio Stradi+ari fr /ntonio3(< C"te7te E>e$e#" /C10 d"# #ou< Ce $;u#e $"#tagma D$: umb!:m 6# e!eF de$;re >acerea de >a;te bu#eA ,Jer! #n direcia #n care mer!i 'i tu& deci 5ai s ne inem de m*n3 7u m a$ui pe mine 'i eu te a$ut pe tine3 Nu +om fi aici prea mult& cci& #n cur*nd& moartea& sora cea b*tr*n 'i bun& se +a #ntoarce 'i ne +a le!na s adormim3 S a$utm unii pe alii c*t putem3-

11

1< 0# T"mote" 1C10 Pa=e! $;u#ea c: =:du=e!e trebu"e $: >"e Dcu#o$cute ;e#tru >a;te!e Q bu#eF< Care $u#t !ucrur"!e ;e care !e'a e#umerat Pa=e! 7" care >:ceau ;arte d"# tra"u! 5"!#"c a! u#e" =:du=eA

%< Ce !eg:tur: are acea$t: !ec?"e cu >eme"!e ca$#"ce care $"mt c: !e'ar ;!:cea u# med"u ma" ;!:cut 6# care $:'7" >ac: >a;te!e bu#eA

&< Peme"!e ca$#"ce c9teodat: $e $"mt ;u?"# "#="d"oa$e ;e >eme"!e #ec:$:tor"te 7" ;e ce!e cu car"er: g9#d"#du'$e c: ="e?"!e ace$tora $u#t ma" ;a!;"ta#te< *ac: e7t" o >eme"e ca$#"c: 7" o mam: =e5" 6# acea$t: ;o5"?"e o oca5"e $: >ac" >a;te!e bu#e ;e care D!e'a ;reg:t"t *um#e5eu ma" d"#a"#te ca $: umb!:m 6# e!eFA *e ce $"m?" a7aA

M'am g9#d"t c: urm:toarea a#ectod: =a >ace ;!:cere c9tor=a d"#tre t"#ere!e mame<C DN"7te cet:?e#" au ;r"m"t o $cr"$oare de !a #"7te ;r"ete#" care !ocu"au 6# a!t ora7< 0# acea$t: $cr"$oare u# cu;!u >er"c"t au a#u#?at =e#"rea ;e !ume a ce!u" de'a! ;atru!ea co;"!< ,ame#"" care au ;r"m"t =e$tea au tr"m"$ ;:r"#?"!or dre;t cadou u# ;:tu?< La dou: $:;t:m9#" mama a r:$;u#$ cu urm:toare!e r9#dur"C DMu!?um"r" mu!te mu!?um"r" 7" d"# #ou mu!?ume$c ;e#tru ;:tu?< E$te de >oarte mare a8utor< Stau 6# e! 6# >"ecare du;:'ma$: 7" c"te$c 7" m: g9#de$c< Co;""" #u $e ;ot a;ro;"a de m"#e c9#d $tau 6# e!4<F )< *ac: te'a" g9#d"t c: Dme$er"aF de ca$#"c: #u e$te u#a =a!oroa$: ce $ch"mb:r" ar trebu" $: a"b: !oc ;e#tru ca tu $: 6#ce;" $: g9#de7t" 6# >e!u! ace$taA

2< Ga!ate#" %C10 #e $;u#e c: trebu"e $: #e g9#d"m ma" a!e$ !a >ra?"" #o7tr"" cred"#c"o7" c9#d >acem b"#e< U#e!e >eme" $u#t a7a ;reocu;ate de a8utorarea a!tora c: u"t: de ;r"ma !or re$;o#$ab"!"tate< *e c"#e trebu"e $: #e 6#gr"8"m #o" ma" 6#t9"A C"te7te 1 T"mote" 1C)<

10< *e c"#e a!tc"#e=a trebu"e $: #e ma" 6#gr"8"mA La c"#e $e re>er: Dto?" oame#""F d"# Ga!ate#" %C10A

,Una este s faci bine c*teodatF 'i alta este s #nfruni cu +eselie prospectul de a face o anumit fapt bun in fiecare 8i& pe o perioad nelimitat de timp& mai ales& dac aceste fapte sunt acceptate de oameni3 Dar ade+rata facere de bine nu se uit la om& 'i nici c5iar la re8ultatul faptei& 'i anume& rsplata3 Se uit doar la Dumne8eu& 'i& afl*nd 8*mbetul 2ui de aprobare& capt puterea necesar de a mer!e mai departe3-

1%

11< *ac: ?"'ar 5"ce c"#e=a c: e7t" o *orca ce ar $;u#e !ucru! ace$ta de$;re t"#eA C"te7te Pa;te!e A;o$to!"!or 2C3%<

1/< C9teodat: #e co$t: $: >acem b"#e< 0# !oc $: te #umea$c: *orca cum e ;o$"b"! $: "?" 5"c: !umeaA

13< Bu#:tatea r"d"c: ;o=er" 7" 6" a8ut: ;e ce" #ea8utora?"< *e ce!e ma" mu!te or" e$te >:cut: 6# $ecret 7" =:5ut: doar de *um#e5eu< Mu!?" oame#" $u#t ;rea ocu;a?" ca $: 6" a8ute ;e a!?""< Reca;"tu!ea5: !ucrur"!e cu care a" >:cut o !"$t: :# ca;"to!u! ) 6#trebarea 1/< Ce a!te >a;te bu#e ma" ;o?" ad:uga !a acea$t: !"$t:A

,Prime'te preul faptelor bune #n timp& !*nd& 'i effort3 Dar aminte'te6i c atunci c*nd ai oca8ia s faci bine& Dumne8eu nu #ntrerupe planul 2ui pentru noi& ci& dimpotri+& aceste fapte bune fac parte din acest plan3 %ntotdeauna eDist timp pentru a face ceea ce +rea Dumne8eu s facem3-

1(< Co;"!u! !u" *um#e5eu #u are #"c" o $cu5: $: #u >ac: >a;te bu#e< Co#>orm cu / Cor"#te#" 2C) a=em ;arte de u# a8utor< Care e$te ace!aA Pr"# acea$t: !ume tu!!burat:B Trec o dat: 7" #uma" o dat:E *ac: ar:t o bu#:tate *ac: >ac o >a;t: bu#: Cu"=a care $u>er: S: o >ac acum c9t ;ot< P:r:'#t9r5"ere c:c" $"gur Pr"# a$ta #u =o" ma" trece< 11< Cum ;utem #o" $: >"m och" urech" m9"#" ;"c"oare 7" u# $;ate ;uter#"c ;e#tru o !ume #e=o"a7:A ,ch" Urech" M9"#" P"c"oare

1&

S;ate ;uter#"c *oam#e >: d"# m"#e o u#ea!t: a ;:c"" Ta!eB U#de e$te ur: $: $em:# drago$teE U#de e$te ra#: "ertareE U#de'I 6#do"a!: cred"#?:E U#de'I d"$;erare $;era#?:E U#de'I 6#tu#er"c !um"#:E U#de'I tr"$te?e bucur"e< , St:;9#e *"="# a8ut:'m: $: #u caut at9t de mu!t S: >"u m9#g9"at c" $: m9#g9" eu 6#$um"E S: >"u 6#?e!e$ c" $: 6#te!egE S: >"u "ub"t c" $: "ube$c< C:c" d9#d #o" ;r"m"mE Iert9#d $u#tem "erta?"E Mur"#d $u#tem #:$cu?" ;e#tru ="a?a =e7#"c:< 1%< MaN Co#>orm cu =er$etu! 3 ca;"to!u! / d"# cartea P"!";e#" te'a" "#c!ude 6# categor"a ce!or ego"7t" $'au a ce!or care dauA MbN Ce $;u#e =er$etu! ace$ta 6# !eg:tur: cu ;:rerea #oa$tr: de$;re #o" 6#7"#e atu#c" c9#d 7" ce"!a!?" $u#t "m;!"ca?"A ,De'i C ucenicii trebuie +8ui fc*nd lucrri bune& ei nu trebuie s fac lucrri bune pentru a fi +8ui31&< C"te7te Ioa# 13C1('1&< *e ce a $;:!at @r"$to$ ;"c"oare!e uce#"c"!or Lu"A

1)< 0?" ;!ace "deea de a >" #um"t u# $!u8"torA 12< C9#d c"#e=a $!u8e7te 5" du;: 5" cu u# duh 8ert>"tor 7" #u ;r"me7te #"c" o mu!?um"re $au #"c" o r:$;!at: ;e#tru ceea ce >ace de u#de 7t"m c: acea$t: $!u8"re e$te =:5ut: de *om#u!A C"te7te Mate" /1C/1< Bu#:tatea e$te o "#=e$t"?"e de care ;o?" >" $"gur c: #u =a da gre7B

1)

Din inima mea


0# t"m; ce $cr"am acea$t: !ec?"e m"'am am"#t"t de$;re tre" dom#"7oare care =orbeau de$;re c:$#"c"e< U#a d"# e!e $;u#ea DC9#d m: >ac mare =reau $: m: c:$:tore$c cu u# doctor a7a ca $: #u m: 6mbo!#:=e$c de #"m"c<F Cea!a!t: $;u#ea DC9#d m: >ac mare =reau $: m: c:$:tore$c cu u# a=ocat a7a ca $: #u >"u rea !a #"m"c<F 0# ce!e d"# urm: a tre"a dom#"7oar: a $;u$ DC9#d m: >ac mare =reau $: m: c:$:tore$c cu u# ;red"cator a7a ca $: #u >"u bu#: !a #"m"c<F A" $"m?"t =reodat: c: a" >:cut b"#e 7" c: #u a co#tat de!ocA Poate c: tr:"e7t" cu u# $o? #e"ub"tor care #"c"odat: #u ob$er=: b"#e!e ;e care 6! >ac" $au care #u 6?" =orbe7te >rumo$< Poate c: a" cre$cut co;"" care au ;r"m"t bu#:tatea ta dar #u a" ;r"m"t #"c" o r:$;!at: de !a e" #"c" m:car u# Dmu!?ume$cF ;e#tru tot $acr">"c"u! ;e care !'a" >:cut ;e#tru e"< *oam#e!or =: >e!"c"t< Pa;te!e =oa$tre bu#e $u#t ob$er=ate de @r"$to$< 0#tr'o 5" 0! =e?" au5" $;u#9#d DB"#e rob bu# 7" cred"#c"o$F MMate" /1C/1N< Pre$u;u# c: ace$t =er$et =: a8ut: $: merge?" ma" de;arte c9#d ma8or"tatea d"#tre =o" =re?" $: re#u#?a?"< D*oam#e a8ut:'m: 7" ;e m"#e $: 6m" am"#te$c ace$t ade=:r c9#d $"mt c: =reau $: $tau deo;arte 6# !oc $: r:m9# 6# cur$:<F

Din inima ta
Nu $u#tem m9#tu"?" ;r"# >a;te!e #oa$tre bu#e dar $u#tem m9#tu"?" $;re a >ace >a;te bu#e< Cum e7t" tu "m;!"cat: 6# >acerea de b"#e a7a 6#c9t $: demo#$tre5" oame#"!or c: e7t" u# co;"! a! !u" *um#e5euA EO"$t: =reo at"tud"#e $au ac?"u#e 6# t"#e care trebu"e $: >"e $ch"mbat: 6# urma ace$tu" $tud"uA *ac: da careA

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA 34

C)e4incio#i. = Po$i cont. pe ,ineF


,%ncolo& ce se cere de la ispra+nici& este ca fiecare s fie !sit credincios #n lucrul #ncredinat lui3- =1 Corinteni O; ?
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: =a de8+olta #n mine o credincio'ie care #mi +a da putere s fac lucrurile pe care& odat& spuneam c nu pot s le fac3 DCred"#c"o7"aF e$te o traducere c!ar: cu=9#tu!u" grece$c ;e#tru Dcred"#?:F 6# Ga!ate#" 1C//< *ac: #u a" ma" $tud"at de$;re roada *uhu!u" S>9#t ;9#: acum ;oate a" ;re$u;u$ Mca 7" m"#eN c: ace$t cu=9#t Dcred"#?:F 6#$eam#: $: te 6#cre5" $au $: cre5"< Totu7" 6# ace$t co#teOt traducerea corect: e$te Dcred"#c"o7"eF< Acea$t: cred"#c"o7"e $e re>er: !a >"de!"tate u# de=otame#t cred"#c"o$ >a?: de ob!"ga?""!e #oa$tre dator"" $au a#ga8ame#te ma" a!e$ c9#d e$te =orba de ce"!a!?" oame#"< S"#o#"me ;e#tru cu=9#tu! cred"#c"o$ ;ot >" 7" cu="#te!e Dde ba5:F Dde 6#credereF Ddem# de 6#credereF 7" D!o"a!F< 0# !ec?"a 2 am 6#=:?at c: >acerea de b"#e era 6#dre;tat: c:tre ce"!a!?" 7" 6" ;a$: de ce"!a!?" ch"ar 7" de ace" care #u mer"t:< Acea$t: >acere de b"#e #u e$te o ac?"u#e "#$tab"!: ;e care o >ac c9#d am che>< E$te u#a $tab"!: 7" co#t"#u:E e$te cred"#c"oa$:< Ne =om u"ta !a tre" a$;ecte a!e cred"#c"o7"e"C Cred"#c"o7"a Tat:!u" Cred"#c"o7"a P"u!u" 7" Cred"#c"o7"a #oa$tr:< C)e4incio#i. T.t ui 1< Pe#tru a =edea m:r"mea cred"#c"o7"e" care e$te a7te;tat: d"# ;artea #oa$tr: #u #e ;utem u"ta !a eOem;!e!e b:rba?"!or $au >eme"!or< Care e$te $"#gura ;er$oa#: care re;re5"#t: u# eOem;!u co#$ta#t de cred"#c"o7"eA C"te7te P$a!m 3%C1'2<

/< No" tr:"m 6#tr'o !ume #e$"gur: 7" "#$tab"!:< Cum #e a$"gur: =er$etu! 20 d"# P$a!mu! 112 de cred"#c"o7"a !u" *um#e5euA 0# ce >e! 6?" o>er: u# $e#t"me#t de $"gura#?:A 3< *e a$eme#ea tr:"m 6#tr'o ge#era?"e de c:!c:tor" de arm"$t"?"u< ,ame#"" >ac 8ur:m"#te 67" "au a#ga8ame#te >ac ;rom"$"u#" 7" a;o" !e 6#ca!c: >:r: $: $e $"mt: c9t de c9t ="#o=a?"< Ce ;rom"$"u#e a >:cut *um#e5eu co;""!or Lu"A C"te7te *eutero#om &C2<

,Domnul +a duce la #ndeplinire an!a$amentele Sale3 .l +a reali8a totulF a'adar& mil din trecut este !arantat pentru +iitor 'i repre8int moti+e admirabile pentru noi& astfel #nc*t noi s continum s stri!m la .l3-

%0

(< Potr"="t P$a!mu!u" 1(3C1 care e$te u# dome#"u 6# care *um#e5eu e$te cred"#c"o$A C)e4incio#i. Eiu ui *um#e5eu Tat:! a tr"m"$ ;e P"u! S:u I$u$ @r"$to$ ;e ace$t ;:m9#t ;e#tru ca Ace$ta $: >"e u# $!u8"tor 7" $: moar: ;e#tru ;:cate!e tuturor oame#"!or MMate" /0C/)N< @a" $: #e u"t:m !a cred"#c"o7"a !u" @r"$to$ >a?: de #o"E E! 7"'a du$ !a 6#de;!"#"re $!u8ba ;e care a =e#"t $: o >ac:< 1< *e ce a >o$t #ece$ar ca *om#u! I$u$ $: >"e u# $!u8"tor ;recum 7" M9#tu"toru! #o$truA C"te7te Mate" /0C/%'/)<

%< MaN G9#de7te'te !a um:toarea 6#trebareC A >o$t =reodat: cred"#c"o7"a !u" @r"$to$ 6#cercat:A RRRRRRRRR< MbN CumA C"te7te I$a"a 10C% 7" & 7" Mate" /%C11'1%<

&< Cum #e demo#$trea5: u!t"me!e cu="#te a!e !u" @r"$to$ d"# Ioa# 12C30 cred"#c"o7"a Lu" >a?: de m"$"u#ea ;e care o ;r"m"$e de !a *um#e5eu! Lu"A C)e4incio#i. no.st) )< Cum ar trebu" $: #e ;ro=oace eOem;!u! !u" @r"$to$ cu ;r"="re !a cred"#c"o7"eA

2< 0#totdeau#a term"#" ce 6#ce;"A *e ce $au de ce #uA ,C*nd eram #n clasa a 'asea& unul din eDerciiile noastre era +esetul urmtor& +erset care mi6a rmas #n minte& de atunci; Dac o sarcin ai #nceput Nu o lsa p*n c*nd ai terminat6o3 (ii un lucrtor mic sau mare& (6o sau nu3 Vom duce la #ndeplinire ceea ce a+em& cu bucurie& dac rm*nem credincio'i3 Vom putea spune& ca 'i Isus& ,/m terminat lucrarea pe care mi6ai dat6o10< *: c9te=a a#to#"me Mcu="#te o;u$eN a!e cu=9#tu!u" Dcred"#c"o7"eFA

11< *ac: ?" $'ar cere $: te de$cr"" care d"#tre ace$te de$cr"er" ?" $'ar ;otr"="A 0#cercu"e7te u#a<

%1

C)e4incios #i 4e /nc)e4e)e G $u#t 6#todeau#a aco!oE term"# ce 6#ce;E 6#cerc $:'m" >ac ;artea meaE 6m" ?"# cu=9#tu!< Nec)e4incios #i 4e ne/nc)e4e)e G $u#t aco!o c9#d am che>E 6m" ;"erd "#tere$u! 7" re#u#?E de$eor" u"t ce am $;u$ c: =o" >aceE #u >ac 6#todeau#a ce am $;u$ c: =o" >ace< 1/ C9#d te g9#de7t" !a c"#=e=a cred"#c"o$ c"#e 6?" ="#e 6# m"#teA

13< B"b!"a are ;rom"$"u#" $;ec"a!e ;e#tru ce! cred"#c"o$< Care $u#t dou: d"#tre ace$tea ;otr"="t urm:toare!or =er$eteA Pro=erbe /)C/0

Mate" /1C/1 1(< Cu" trebu"e $: >"m #o" cred"#c"o7" 7" !o"a!"A

,I dat ce am promis& Domnul meu& a$ut6m s Gli+re8 bunurileH3 I promisiune #nclcat este foarte !reu de #ndreptat 'i este la fel cu inimile fr*nteC %n plus& familia mea are ne+oie s 'tie c eDist cine+a #n lumea asta #ntrea!& pe care s se poat ba8a3 Julumesc& Doamne& c #ntotdeauna e'ti de #ncredere& c5iar dac eu nu sunt311< Cum 67" demo#$trea5: o cred"#c"oa$: cred"#c"o7"a e" >a?: de @r"$to$A E=re" 10C/1 P$a!m 100C/ P$a!m 112C1% @r"$to$ #u are dec9t m9"#"!e #oa$tre 0# !ucrarea Lu" de a5"E Nu are dec9t ;"c"oare!e #oa$tre Ca $:'I co#duc: ;e oame#" ;e Ca!ea Lu"E Nu are dec9t gura #oa$tr: S: $;u#: oame#"!or cum a mur"tE Nu are dec9t a8utoru! #o$tru S:'I aduc: a;roa;e de E!<

%/

1%< MaN P: o de$cr"ere a u#u" ;r"ete# cred"#c"o$ 7" !oLa!< MbN Cum #e de$cr"e =er$etu! 1& d"# Pro=erbe 1& ace$t ;r"ete#A 1&C U# ;r"ete# cred"#c"o$ =a r:m9#e a;roa;e de t"#e< Ce a!tce=a =a ma" >ace ;otr"="t =er$etu!u" % d"# Pro=erbe /&A

,Cel ce #ncetea8 s6i fie prieten& nu i6a fost niciodat un prieten bun3-

1)< Po?" r"$ca 6#tr'o ;r"ete#"e D$;u#9#d ade=:ru! cu drago$teF a7a cum #" $e $;u#e 6# E>e$e#" (C11< Ce 6#treb:r" ?"'a" ;u#e ?"e 6#$:?" 6#a"#te de a'?" co#>ru#ta ;r"ete#aA

12< Cum e$te ;o$"b"! ca ce" do" d"#tr'u# cu;!u c:$:tor"t ;ot u"ta a7a de re;ede a#ga8ame#tu! ;e care !'au !uat u#u! >a?: de a!tu! D;9#: c9#d moartea #e =a de$;:r?"FA

,De+otat) Nu6i cale #napoi3 N6ai cum s scapi3 %nsu'i !*ndul acesta 8b*rle'te pielea acelora a cror +ia prosper prin lips de de+otament3 %n csnicie& c*nd este +orba de ipotec& sau o sc5imbare de domiciliu& ace'tia se tem de #nc5isoarea final a ne#ntoarcerii #napoiC 7eama de de+otament este conta!ioasa #n lumea din Vest3 Studenii a'teapt din ce #n ce mai mult s6'i alea! o speciali8are3 Cuplurile intr #n csnicie cu o clau8 de scpare u'oar3 Brbai 'i femei accept un loc de munc& re8er+ai& fc*ndu6I s caute ce+a mai bunC Care este rdcina? .!oismul/0< C9#d !u:m at"tud"#ea DMer"t $: >"u >er"c"tE #u trebu"e $: trec ;r"# a$taF ce am u"tatA C"te7te Mate" 1C10'1/ 7" Ioa# 11C/0<

/1< C"te7te 1 Petru 1C11 7" 1%< @r"$to$ #u #e'a chemat $: >"m >er"c"?" 7" $: >"m RRRRRRRRRRRRR<

%3

*um#e5eu =rea ca #o" $: >"m $>"#?" $: >"m oame#" d">er"?"< E! =rea ca #o" $: 0! og!"#d"m ;e @r"$to$ 6# acea$t: !ume 6#tu#cat: 7" ;:c:toa$:< Cred"#c"o7"a #oa$tr: >a?: de @r"$to$ 7" >a?: de a!?"" #e =a >ace $: $tr:!uc"m ca #"7te !um"#" $tr:!uc"toare 6# !umea acea$ta 6#tu#ecat:<

Din inima mea


0# ="a?a mea am !uat dou: a#ga8ame#te ora!e u#u! >a?: de *om#u! 7" u#u! >a?: de $o?u! meu< Am 6#=:?at c: ;r"mu! meu a#ga8ame#t trebu"e $: >"e >a?: de *um#e5eu< ." am !uat ace$t a#ga8ame#t acum 31 de a#" c9#d am 6#ge#u#cheat !9#g: u# $cau# 6# $u>rager"a mea 7" c9#d I'am $;u$ *om#u!u" c: ;oate $: "#tre 6# ="a?a mea< N"c" #u m: g9#deam c: *um#e5eu =a >ace d"# m"#e $o?"a u#u" ;a$tor< *ar I'am $;u$ c: =o" $ta a;roa;e de $o?u! meu cu cred"#c"o7"e 7" =o" 6m" =o" da totu!< Am a8u#$ $: 6m" dau $eama c: de'a !u#gu! a#"!or cu c9t 7t"u $: 0! "ube$c ma" mu!t ;e *om#u! 7" 6" $u#t cred"#c"oa$: cu at9t ma" mu!t 7t"u $: 6m" "ube$c $o?u! 7" $: r:m9# a;roa;e de e! !a b"#e 7" !a greu< Nu am u"tat #"c" ;9#: acum um:toarea ;oe5"e ;e care am c"t"t'o cu mu!?" a#" 6# urm:C 5uf&etu& ,eu' nici%dat' nici%dat nu +a fi d%ar a& tu67 Este % dra8%ste ce se)nc9in d%ar &ui Du,ne:eu' ca Re8e; A, % dra8%ste pe care d%ar ui I)% aduc6 Dac)I refu:i ce este)a& ui de drept Cu, a* putea s te iubesc< Dar s triesc pentru E& , &as' *i ap%i 5 *tii c pentru tine +%i ,uri; Dac & iubesc pe E&' ,ai ,u&t te +%i iubi pe tine6 =u:e&e ,e&e nu)>i +%r d%ri dec?t bine&e' Dar suf&etu& ,eu nici%dat' nici%dat' nu +a fi d%ar a& tu < *rago$tea 7" cred"#c"o7"a >a?: de $o?u! t:u $u#t o mo7te#"re mare ;e care $: o o>er" co;""!or t:"< Am tre" >"" c:$:tor"?" 7" am cu$ut ;e#tru >"ecare d"# e" ce=a ;e etam"#:CFCe! ma" mare dar ;e care u# tat: 6! ;oate da co;""!or !u" e$te ace!a de a'7" "ub" mama<F Am"#te7te'?" #u e$te #"c" o ab"!"tate a7a cum e$te 6#crederea< Pe#tru *um#e5eu cred"#c"o7"a e$te u# !ucru m:re?< E! #u #e $;u#e mu!te !ucrur" de$;re ce #e =a $;u#e c9#d =om >" >a?: 6# >a?: cu E!< *ar #e $;u#e c: u#"" d"# co;""" Lu" =or au5" DB"#e rob bu# 7" cred"#c"o$<F Eu =reau $: aud acea$t: dec!ara?"eE tu =re"A

Din inima ta
Te $;er"e cu=9#tu! Da#ga8ame#tFA *e ce $au de ce #uA Te'a" a#ga8at =reodat: >a?: de c"#e=a $au ce=a 7" a" ;rom"$ cu"=a c: =e" >" cred"#c"oa$:< Cu" $au !a ceA *"# c9#d 6# c9#d 6?" re="5u"e7t" a#ga8ame#te!e >:cute $: =e5" dac: e7t" cred"#c"o$<

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA 33

: 1n4e$e. = S,e)eni. c.)e , .s s , supun


,2uai $u!ul Jeu asupra +oastr 'i #n+ai de la Jine& cci .u sunt bl*nd 'i smerit cu inima333- =Jatei 11; N?
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: =a >" demonstrat printr6un du5 smerit 'i supus3 /cest du5 supus este mai interesat de a slu$i dec*t de a fi slu$it3 *ac: a" 6#treba ;e c"#e=a ;e $trad: ce 6#$eam#: b!9#de?ea ;robab"! ?"'ar r:$;u#deC DS!:b"c"u#e t"m"d"tate $au m"or!:"a!:<F *ar b!9#de?ea #u 6#$eam#: $!:b"c"u#eE c" d"m;otr"=: 6#$eam#: ;utere co#tro!at:< DSmere#"aF ;oate >" u# cu=9#t 6#!ocu"tor ;e#tru Db!9#de?eF dar acea$ta e$te o $mere#"e act"=: comu#"cat: ;r"# >a;te< Cum e$te $mere#"a eO;r"mat:A E$te bu#: b!9#d: #u $e $u;:r: u7or #u e$te ma!"?"oa$: #u e$te =a#: 7" 6#totdeau#a $e g9#de7te !a ce"!a!?" ma" mu!t dec9t !a $"#e< @r"$to$ 0#$u7" e$te eOem;!u! ;er>ect< E! a $;u$ DQ 6#=:?a?" de !a M"#eE c:c" eu $u#t b!9#d 7" $mer"t cu "#"ma QF MMate" 11C/2N< 0# acea$t: !ec?"e =om =edea cum $: >"m b!9#de $au $mer"te 6# re!a?"a #oa$tr: cu *um#e5eu cu #o" 7" cu ce"!a!?"< 1< 0# ce >e! a" "!u$tra b!9#de?eaA

/< *e ce #u 6#$eam#: b!9#de?ea $!:b"c"u#eA

S,e)enie /n )e .$i. no.st) cu Du,ne9eu


3< , ;er$oa#: b!9#d: e$te o ;er$oa#: cu u# duh $mer"t 7" $u;u$ >a?: de *um#e5eu< Cum #e a8ut: eOem;!u! !u" @r"$to$ 6# acea$t: ;r"="#?:A C"te7te Luca //C(/

(< C9#d 6m;re8ur:r"!e ;r"# care trecem $u#t d">"c"!e 7" oame#"" ;ro>"t: de #o" cum ;utem ;r"m" acea$t: d">"cu!tate cu $mere#" ca =e#"#d de !a Tat:! #o$tru Cere$c "ub"tor 7" bu#A C"te7te P$a!m 1)C30<

%1

,Cei bl*n8i sunt aceia care se supun #n lini'te #naintea lui Dumne8eu& fa de Cu+*ntul 2ui& de toia!ul 2ui& 'i care urmea8 #ndrumrile 2ui 'i planurile 2ui& 'i care sunt bl*n8i cu toi oamenii31< 0# !ec?"a 1 am me#?"o#at de$;re ="a?a D;a!me!or de$ch"$eF< Ce e$te ="a?a D;a!me!or de$ch"$eFA

T)i)e. (ie$ii "p. ,e o) 4esc3ise&


*e$ch"de'?" ;a!me!e 6#a"#tea !u" *um#e5eu< La$:'L $: "a ceea ce =rea de aco!o< *:'I !"bertate !u" *um#e5eu $:'?" dea ceea ce dore7te E!< Imag"#ea5:'?" me#ta! c: da" drumu! !a tot< Su;u#e'I !u" *um#e5eu D*: ceea ce dore7t" 7" "a ceea ce dore7t"<F P9#: c9#d #u =e" 6#=:?a $: te 6#cre5" 6# *um#e5eu 6# 6#treg"me =e" >" 6#gr"8orat 7" =e" tr:" cu ;um#"" $tr9#7"< -"a?a D;a!me!or de$ch"$eF e$te o ="a?: re!aOat: G care e!"berea5: de$ch"de 7" $e 6#crede 6# *um#e5eu 6# tota!"tate< Tot ce ;re?u"am ma" mu!t U7or u7or E! a !uat de !a m"#e P9#: c9#d a mea m9#: goa!: a >o$t ." tot ce am a=ut a >o$t ;"erdut< ." umb!am ;!9#g9#d 0# c9r;e!e me!e 7" 6# $:r:c"e C9#d am au5"t =ocea Lu" 5"c9#du'm" DR"d"c:'?" m9"#"!e goa!e !a M"#eB M"'am r"d"cat m9"#"!e c:tre Cer ." !e'a um;!ut d"# bog:?""!e Lu" P9#: c9#d #u ma" a=eam u#de $: !e ?"#< ." ;9#: !a urm: am 6#?e!e$ Cum m"#tea mea #e6#?e!ea;t: C: *um#e5eu #u ;utea $:'m" um;!e m9"#"!e cu bog:?""!e Lu" C9#d a=eam m9"#"!e ;!"#e<

S,e)enie /n )e .$i. cu noi /nsne


%< C9#d o ;er$oa#: e$te cu ade=:rat $mer"t: 6#a"#tea !u" *um#e5eu cum $e =a com;orta ea cu ;r"="re !a darur"!e ;e care !e are $tud""!e 7" ta!e#te!e ;e care !e areA C"te7te 1 Cor"#te#" (C&<

%%

,Nu6i minunat 'i #ncura$ator c oamenii bl*n8i care nu #ncearc primeasc mai mult recuno'tin 'i aplau8e dec*t cei aro!ani care #ncearc din !reu s fie cunoscui #n lume? Deci& dac +rei stim 'i bun+oin& fii mai de!rab bl*nd dec*t m*ndru& 'i fii mai de!rab bl*nd dec*t dur3-

&< Iaco= 1C/1 $;u#e c: a=em #e=o"e $: ;r"m"m Cu=9#tu! !u" *um#e5eu cu b!9#de?e< *e ce a=em #e=o"e de $mere#"e c9#d !u:m 6# co#$"derare Cu=9#tu! !u" *um#e5eu 7" modu! de a;!"care a! Ace$tu"a 6# ="e?"!e #oa$treA

)< *e ce e$te greu ;e#tru o ;er$oa#: m9#dr: $: $e $u;u#: =o"#?e" u#e" a!te ;er$oa#eA

2< U"t9#du'#e !a eOem;!u! !u" @r"$to$ d"# P"!";e#" /C1'& ce >e! de duhY$;"r"t arat: o ;er$oa#: $mer"t:A

10< C"te7te Mate" /0C/%'/)< Ce "m;!"c: >a;tu! de a a=ea u# duh $mer"t de robA ,C I doamn se r8+rtise ani de6a r*ndul #mpotri+a actului de slu$ire despre care 'tia c este bine s6l fac& dar pe care #l ura3 /m +8ut6o& din ad*ncurile disperrii& 'i fr simire& cum 'i6a predat +oina #n acel domeniu #n m*inile Domnului& 'i cum a #nceput s6I spun& ,Voia 7a fac6seF Voia 7a fac6se)- Ki #n mai puin de o or c5iar acel lucru a de+enit unul dulce 'i preios pentru ea3-

S,e)eni. /n )e .$i. no.st) cu . $ii


11< *e ce a=em #e=o"e de $mere#"e c9#d co#>ru#t:m ;e c"#e=a care are #e=o"e de 6#dre;tareA C"te7te Ga!ate#" %C1<

1/< Pa$a8u! d"# / T"mote" /C/('/% $;u#e c: a=em #e=o"e de $mere#"e c9#d #e ocu;:m de ce" care #" $e o;u#< *e ceA

13< Cum a=em #e=o"e $: 6" =edem ;e oame#" 6#a"#te de ar:ta u# duh $mer"t 7" $u;u$A C"te7te P"!";e#" /C3<

%&

, %n +ia #n+m fie ce este umilina fie ce este umilirea3 Dac lsm ca m*ndria s ne controle8e +ieile& Domnul ne +a umili3 /ceasta este umilirea3 Dac %l lsm pe 4ristos la conducerea #ntre!ii noastre +iei& .l +a primi !loria3 /ceasta este umilina3 /le!erea este a noatr3-

1(< Cu" 6?" e$te ce! ma" greu $: te $u;u"A

11< C"te7te E>e$e#" 1C1)'//< *"# ce cau5: ma8or"tatea >eme"!or au o ;rob!em: cu =er$etu! //A ,C*t de repede s6ar desfiina 'edinele de consiliere dac soii 'i soiile are concura #n lepadarea de sine)1%< Su;u#erea #u 6#$eam#: c: o >eme"e e$te ;ro;r"etatea $o?u!u" e"< Ce 6#$eam#:A C"te7te E>e$e#" 1C//'/(<

1&< Care e$te ro!u! 7" $co;u! u#e" $o?""A ,Unu plus unu este e!al unu3 Poate c #n matematic nu este un concept corect& dar este o descriere corect #n ceea ce pri+e'te intenia lui Dumne8eu pentru relaia de csnicie3-

1)< S: te $u;u" #u 6#$eam#: $: >"" "#>er"or< Tat:! e$te Ca;u! !u" @r"$to$E $o?u! e$te ca;u! $o?"e"< Su#t ega!" 7" $u#t u#a dar u#u! $"#gur co#duce< MaN C"te7te Ioa# 10C30< Cu c"#e era ega! @r"$to$A RRRRRRRRRRRRRRRRRRR< MbN C"te7te Luca //C(/< Cu" I $'a $u;u$ @r"$to$A RRRRRRRRRRRRRRRRRRR< McN C"te7te E>e$e#" 1C31< Cu c"#e e$te ega!: $o?"aA RRRRRRRRRRRRRRRRRR MdN C"te7te E>e$e#" 1C//< Cu" trebu"e $: $e $u;u#: $o?"aA RRRRRRRRRRRRR<

@r"$to$ era ega! cu Tat:! 7" totu7" $u;u$ Tat:!u"< 0# ace!a7 >e! $o?"a e$te ega!: cu $o?u! 7" totu7" $u;u$: $o?u!u"<

%)

,Dac nu #i dai seama de faptul c Dumne8eu te6a fcut #n a'a fel #nc*t tu 'i soul tu s + complementai unul pe altul& e posibil s #ncerci s6i fore8i soul s se poarte 'i s rspund +ieii a'a cum o faci tu3 %n ca8 c reu'e'ti acest lucru& ar trebui ca el s ia la rolul femeii& rolul de a fi cel care rspunde& abandon*ndu6'i responsabilitile de brbat3 7otu'i& dac #i dai seama c prin natur rolurile +oastre sunt diferite& #i poi de8+olta trsturile tale feminine 'i s de+ii o femeie& cu ade+rat& feminin312< *om#u! I$u$ @r"$to$ $'a $u;u$ Tat:!u" com;!et 7" a re#u#?at !a or"ce dre;t ;e care 6! a=ea dar #u ."'a ;"erdut "de#t"tatea< *e u#de 7t"m ace$t !ucruA C"te7te Ioa# 1&C1'(< /0< MaN S'a g9#d"t @r"$to$ c: Tat:! Lu" #u a >o$t dre;t c9#d L'a a!e$ $: >"e robA RRRRRRRRR MbN Care a >o$t at"tud"#ea !u" @r"$to$ ;otr"="t =er$etu!u" P"!";e#" /C)A /1< Cum #e a>ectea5: ;e #o" eOem;!u! !u" @r"$to$ c9#d e$te =orba de$;re ace$t dome#"u a! $u;u#er"" >a?: de *um#e5eu >a?: de $o?"" #o7tr" 7" >a?: de a!?""A

Din inima mea


S:'?" ream"#te$c d"# #ou c: b!9#de?ea #u e$te o $!:b"c"u#e< B!9#de?ea re;re5"#t: ;utere co#tro!at:< ;uterea de a te $u;u#e 7" de a te $mer" c9#d totu! 6# t"#e =rea $: $e o;u#:< , ;er$oa#: b!9#d: 6#=a?: $: $e $u;u#: =o"" *om#u!u" 7" St:;9#u!u" e" I$u$ @r"$to$ 7" a!tora< Te g9#de7t" !a $u;u#ere cu bucur"e $au ca !a u# b!e$temA M: bucur c: 6# $>9r7"t ;ot $: m: g9#de$c !a $u;u#ere cu bucur"e< Lucru! ace$ta #u $'a 6#t9m;!at ;e$te #oa;te dar 6#cetu! cu 6#cetu! am 6#ce;ut $: =:d $u;u#erea ca ;e o b"#ecu=9#tare 7" #u ca ;e u# b!e$tem< 0# ce!e d"# urm: c9#d am =rut $: >ac -o"a !u" *um#e5eu a7a de mu!t cum =o"am $: o >ac ;e a mea am 6#ce;ut $: 6#?e!eg de ce a $;u$ I$u$ DPer"ce de ce" b!9#5"E c:c" e" =or mo7te#" 0m;:r:?"a Cerur"!orF MMate" 1C1N< Ce" b!9#5" #u $e !u;t: cu *um#e5eu c" ;r"me$c or"ce a!ege E! ;e#tru ="e?"!e !or a"c" ;e ;:m9#t< A7adar e" $u#t mu!?um"?" 7" :m;!"#"?" cu ;!a#ur"!e 7" $co;ur"!e !u" *um#e5eu ;e#tru e"< 0# trecut ;r"# 1)00 @a##ah 3h"ta!! Sm"th a $cr"$ urm:toare!e cu="#te care 6#c: $e a;!"c: 7" a5"C ,Jinunile pe care le face Dumne8eu #n +ieile care #i sunt predate 2ui sunt minunate3 .l transform lucrurile !rele #n u'oare& lucrurile amare #n dulci3 Ki nu pune lucruri u'oare #n locul celor !rele& ci& de fapt& sc5imb lucrul !reu #ntr6unul u'or& 'i ne face s ne bucurm s #mplinim lucrul pe care #nainte #l uram3 %n timp ce ne r8+rtim #mpotri+a $u!ului& 'i #ncerc*nd s6l e+itm& ne este !reu3 Dar c*nd Glum $u!ul asupra noastrH& cu bun+oin& ne este u'or 'i comod3D*oam#e =reau 6#tr'ade=:r $: cu#o$c ma" mu!te de$;re T"#e ca $: 6#=:? $: >"u Db!9#d: 7" $mer"t: 6# "#"m:F a7a cum a" >o$t Tu<F

%2

Din inima ta
*ac: ar >" $: $cr"" 6#tr'o $"#gur: ;ro;o5"?"e ce a" 6#=:?at d"# !ec?"a acea$ta ce a" $cr"eA Ce $ch"mb:r" a" #e=o"e $: >ac" 6# ="a?a ta cu ;r"="re !a $u;u#ereA -re" $: te $ch"mb"A Care e$te ;r"mu! !ucru ;e care "#te#?"o#e5" $:'! >ac"A

PARTEA / RECUNOATEREA ROADEI N TIMP CE CRETE EC!IA 3@

2n0)1n.)e. po0te o) = S /n(e$i c1n4 s spui "nu&


,%ncolo& fraii mei& tot ce este ade+rat& tot ce este +rednic de cinste& tot ce este drept& tot ce este curat& tot ce este +rednic de iubit& tot ce este +rednic de primit& orice fapt bun 'i orice laud& aceea s + #nsufleeasc3=(ilipeni O;L?
C9#d 6#ce; $: 6" "ube$c ;e a!?"" a7a cum m: "ube7te @r"$to$ =o" 6#ce;e $: 6#?e!eg drago$tea #eco#d"?"o#at:< Acea$t: drago$te #eco#d"?"o#at: m +a lsa s #mi controle8 emoiile 'i +oina3 7rebuie s fiu controlat de Du5ul Sf*nt dar trebuie s m 'i autocontrole8 dac +reau s +d frumoasa road a Du5ului #nflorind #n +iaa mea3 E$te "#tere$a#t c: roada *uhu!u" S>9#t 6#ce;e cu drago$tea 7" $e term"#: cu 6#>r9#area ;o>te!or Mautoco#tro!u!N< *rago$tea 7" 6#>r9#area ;ar $: >"e ca dou: co;er?" de carte ?"#9#d !a u# !oc toate ="rtu?"!e ce!e!a!te< P:r: drago$te #eco#d"?"o#at: #u ;o?" a=ea ;arte de bucur"e ;ace 6#de!u#g: r:bdare bu#:tate >acerea de b"#e cred"#c"o7"e 7" b!9#de?e 6# ="a?:< *e !a ca;:tu! ce!:!a!t >:r: 6#>r9#are #u =e" umb!a 6# *uhu! S>9#t 6#dea8u#$ de mu!t 6#c9t $: =e5" roada de5=o!t9#du'$e 6# ="a?a ta< Eu =:d !ucrur"!e a7aC *RAG,STE bucur"e ;ace 6#de!u#g: r:bdare bu#:tate >acerea de b"#e cred"#c"o7"e b!9#de?e 0NPRZNAREA P,PTEL,R< Cu=9#tu! Dtem;erareF ;oate de a$eme#ea $: >"e tradu$ dre;t D6#>r9#areMautoco#tro!NF< *"# ;u#ct de =edere !"tera! 6#$eam#: D;utere "#ter"oar:F< E$te ;uterea =o"toare de a #u ac?"o#a "m;u!$"= $au de a #u te com;!ace 6# ce=a c9#d 7t"" c: #u ar trebu" $: te com;!ac"< 0#>r9#area e$te o road: a *uhu!u" S>9#t dar trebu"e $: coo;er:m cu *um#e5eu ;e#tru ca E! $: $:=9r7ea$c: ace$t !ucru 6# ="e?"!e #oa$tre< 1< Care e$te de>"#"?"a ;e care o da" tu 6#>r9#:r""A

/< Ce !eg:tur: are 1 Cor"#te#" %C1/ cu 6#>r9#areaA

3< Ce $;u#e =er$etu! /) d"# Pro=erbe ca;"to!u! /1 de$;re o ;er$oa#: care #u ;oate $:'7" 6#>r9#e5e duhu!A ,Cel care domne'te peste sine& care6'i domin pasiunile& dorinele& 'i temerile este mai mult dec*t un re!e-

&1

(< Care $u#t c9te=a "$;"te >"5"ce !a care trebu"e $: 6#=:?:m $: $;u#em D#uFA

1< 0# co#tra$t cu eOem;!u! !u" @r"$to$ d"# Marcu 1C31 care e$te u# dome#"u "m;orta#t 6# ="e?"!e #oa$tre 6# care a=em te#d"#?a $: >"m !e#e7"A

%< Ade=:ratu! mot"= ;e#tru !e#e 6# rug:c"u#e 7" $tud"u B"b!"c ;er$o#a! e$te !";$a de auto' d"$c";!"#:< *ar care $u#t $cu5e!e ;e care !e >o!o$"m #o" de ob"ce"A

,%ntotdeauna este destul timp pentru a face +oia lui Dumne8eu3 Din cau8a aceasta& niciodat nu putem spune GNu am timpH3 C*nd de+enim a!itai 'i frustrai& #n!ri$orai& 5ruii 'i Gderan$aiH& este un semn c aler!m dup propriul nostru pro!ram& 'i nu dup al lui Dumne8euC GPo+ara mea este u'oarH a spus Isus3 Ceea ce ne apas sunt po+erile pe care ni le facem noi 'i pe care Dumne8eu nu le6a intenionat niciodat pentru noi3-

&< MaN Care $u#t !ucrur"!e ;e care !e au 6# ca$e!e !or ma8or"tatea cre7t"#"!or !ucrur"!e care ar ;utea $: cau5e5e ca e" $: a"b: dor"#?e $eOua!e #ecurateA RRRRRRRRRRRRR< MbN Care e$te $o!u?"a !a acea$t: "$;"t:A )< A" >o$t =reodat: de;e#de#t: de te!e#o=e!e $au de =reu# 5"ar< Cum a>ectea5: ace$te !ucrur" m"#tea taA

2< Cum ;oate a=ea ="ctor"e o >eme"e 6# ace$t dome#"uA

Trebu"e $: tr:"e$c cu m"#e 6#$:m" 7" dec" -reau $: ;ot $: m: cu#o$cE -reau $: ;ot ;e m:$ur: ce 5"!e!e trec S: m: u"t 6# och"" me"Q Nu ;ot $: m: a$cu#d de m"#e #"c"odat: Eu =:d ce a!?"" #u =or =edea #"c"odat:E Eu 7t"u ce a!?"" #u =or 7t"" #"c"odat:E Nu m: ;ot ;:c:!" ;e m"#e 6#$:m" 7" dec" ,r"ce $'ar 6#t9m;!a eu =reau $: >"u

&/

Cu re$;ect de $"#e 7" cu o co#7t""#?: !"ber:< 10< C"#e=a 5"cea odat: DM"#?"!e #oa$tre $u#t #"7te $ere me#ta!eF< Ce 6#$eam#: ;e#tru t"#e acea$t: a>"rma?"eA

11< Cum #e ;oate a8uta P"!";e#" (C) $: #e co#tro!:m ="a?a g9dur"!or #oa$treA

1/< 0# ;a$a8u! d"# 1 Cor"#te#" 2C/('/& Pa=e! a com;arat ="a?a cre7t"#: cu o cur$: de a!ergare< 0# E=re" 1/C1 / a=em aceea7" "mag"#e< Potr"="t ace$tor =er$ete ce a=em #e=o"e $: >acem ;e#tru a a!erga o cur$: bu#:A

Umb!area 6# *uhu! #u e$te ;e#tru >eme" cu =o"#?: $!ab: 7" care $e ;!9#g co#tro!at de #emu!?um"r"!e !or c" ;e#tru $!u8"toare care $e !u;t: ;!"#e de *uhu! S>9#t care $u#t co#tro!ate de *uhu! S>9#t< 13< Ia'?" t"m; $: te e=a!ue5"< Su#t ;o=er" $au ;:cate 6# ="a?a ta care 6m;"ed"c: umb!area ta cu @r"$to$ 7" co#tro!u! *uhu!u" S>9#tA Care $u#t ace$teaA

1(< Ce a=em #e=o"e $: >acem ;e#tru a 6#de;:rta ace$te ;o=er" 7" ;:cate care #e co#tro!ea5:A

11< Potr"="t =er$ete!or d"# Roma#" %C1%'1) 7" / Petru /C12 #o" de=e#"m rob"" !ucrur"!or care #e co#tro!ea5:< Ce te co#tro!ea5: ;e t"#eA ,Irice libertate are 'i o robie corespondent& 'i orice robie are o libertate corespondent3 Poi fi eliberat de o periu de dini dar o roab cariilor& sau poi fi o roab pentru pentru periua de dini dar liber de carii3 Nu poi fi liber de periua de dini 'i de carii& #n acela'i timp3 I astfel de libertate nu eDist3 Prin natura noastr& asta ne dorim3 2ibertate absolut3 Dar nu o putem a+eaC 2ibertatea absolut nu eDist3 %ntotdeauna& eDist o robie& 'i o libertate3 7u ale!i3-

1%< EO"$t: =reu# dome#"u 6# ="a?a ta care a $c:;at de $ub co#tro!A *ac: r:$;u#$u! t:u !a urm:toare!e 6#treb:r" e$te da ce=a te co#tro!ea5: ;e t"#e 6# !oc $: co#tro!e5" tu ace! ce=a< Co#tro!e5" $au e7t" co#tro!atA

&3

0#cerc" $: a$cu#5" ce=a ce >ac"A 0#teme"e5" $cu5e ;e#tru ceea ce >ac" aru#c9#d ="#a ;e a!?"" $au ;e 6m;re8ur:r" ;e#tru c: tu #u co#tro!e5" ace$t dome#"u 6# ="a?a taA Co#t"#u" $: >ac" !ucru! ace$ta de7" 6# mod re;etat a" 6#cercat $: 6! o;re7t"A Aco;er" ace$t dome#"u d"# ="a?a ta m"#?"#d 6# !eg:tur: cu e!A Co#t"#u" $: a" u# ob"ce" care 7t"" c: #u'I >ace ;e ;!ac !u" *um#e5euA ,Nici un cal nu a$un!e departe p*n c*nd nu este #n5mat3 Nici un abur sau ulei nu face ce+a s mear! p*n c*nd nu este reprimat3 Nici o +ia nu cre'te frumos p*n c*nd nu este Concentrat& Dedicat& Disciplinat3-

1&< Nu ;utem ;ract"ca autoco#tro!u! M6#>r9#area ;o>te!orN 7" $: 6m;!"#"m dor"#?e!e #oa$tre ego"$te 6# ace!a7" t"m;< Ce #e 6#=a?: urm:toare!e ;a$a8e d"# B"b!"e cu ;r"="re !a ="ctor"a #oa$tr: a$u;ra ace$tor dor"#?e d"# ="e?"!e #oa$treA C"te7te Ga!ate#" 1C1%'1) 7" Roma#" &C1)' //<

,Bunul sim #i spune c*nd s spui ,nu- unui desert care adu! la colesterolul tu3 Bunul sim #i spune c dac c5eltuielile tale financiare dep'esc +enitul tu& +ei de+eni falimentar3 Dar #nfr*narea& autocontrolul este mai mult dec*t at*t3 .ste o road a Du5ului Sf*ntC produsul unei +iei #mputernicite 'i conduse de impulsul Du5ului Sf*nt3 Cu a$utorul 2ui& poi fi condus dincolo de dorinele momentului p*n la dorinele mree de a fi pe placul lui Dumne8eu tot timpul3 %ntrebare; Iube'ti tu mai mult plcerea dec*t pe Dumne8eu? = 7imotei <;O?-

1)< , de$cr"ere a 5"!e!or ce!or d"# urm: e$te c: oame#"" =or >" D"ub"tor" de ;!:cer" ma" mu!t dec9t de *um#e5euF M/ T"mote" 3C(N< Ce 6#$eam#: ace$t !ucru ;e#tru t"#eA

12< Cum a>ectea5: !";$a de co#tro! ;e $o?u! co;"" $au rude!e cu"=aA

/0< 0# ce dome#"u d"# ="a?a ta a" #e=o"e $: ;u" 6# a;!"care autoco#tro!u!A

&(

,/n!a$ementul fr disciplin este ca 'i o ma'in de luD fr ben8in; arat bine& dar nu mer!e nicieri3 /n!a$amentele sincere 'i fierbini sunt nefolositoare fr disciplina de a le duce la bun sf*r'it3 Disciplina este abilitatea de a spune GnuH fa de ceea ce este un pcat& de a spune GdaH fa de ceea ce este drept& 'i de a spune G+oiescH fa de ceea ce trebuie fcut3-

Din inima mea


C9?" oame#" cu#o7t" care duc !";$: de e#Krate"aA Se ;are c: au ;arte de ce=a $er"o$ 6# ="e?"!e !or #uA ." a7a e$teB Se #ume7te !e#e< E#Krate"a e$te cu=9#tu! grece$c ;e#tru autoco#tro!< Autoco#tro!u! $au autod"$c";!"#a e$te u# cu=9#t a;roa;e u"tat 6# c:m"#e!e cre7t"#e de a5"< C9te >eme" care $e d"$c";!"#ea5: cu cred"#c"o7"e cu#o7t" tu 7" care ;etrec ch"ar 7" u# $>ert de or: 6# Cu=9#tu! !u" *um#e5eu 6# >"ecare 5"A Totu7" u# $o#da8 $coate !a "=ea!: >a;tu! c: >eme"a #orma!: ;etrece 30 de ore ;e $:;t:m9#: ;r"="#d !a te!e="5or< Lucru! ace$ta 6#$eam#: ma" mu!t de ;atru ore ;e 5"< *ac: #e =om um;!e m"#tea cu !ucrur" de !a te!e="5or #u =om a8u#ge ;rea de;arte 6# e=!a="e< *oam#e!or =orbe$c d"# eO;er"e#?:< ,dat: eram de;e#de#t: de te!e#o=e!e< Co;""" me" erau m"c" 7" ;:rea c: $u#t ocu;at: tot t"m;u!< Nu a=eam t"m; $: c"te$c B"b!"a #"c"odat: dar 6#totdeau#a a=eam o or: !a d"$;o5"?"e $: m: u"t !a ;rogramu! meu >a=or"t< Am 6#ce;ut $: m: $"mt ="#o=at: ;e#tru c: a=eam t"m; de te!e="5or dar #u 7" de B"b!"e< Ca $:'m" cur:?e$c co#7t""#?a cu grab: 6m" c"team B"b!"a 6# t"m;u! rec!ame!or< Totu7" cu c9t c"team ma" mu!t d"# B"b!"e cu at9t ma" ;u?"# a=em #e=o"e de te!e#o=e!a mea< Cu=9#tu! !u" *um#e5eu m"'a $ch"mbat ;o>ta 7" m"#tea< Ca 7" >eme" care au dor"#?a de a tr:" ;e#tru *um#e5eu trebu"e $: 6#=:?:m $: #e d"$c";!"#:m m"#?"!e< Pa;te!e #oa$tre re;re5"#t: ;rodu$u! g9#dur"!or #oa$tre MPro=erbe /3C&N< Term"#9#g $tud"u! #o$tru =re" $: te rog" urm:toarea rug:c"u#e cu m"#eA D*oam#e a8ut:'m: $:'m" co#tro!e5 m"#tea 7" "mag"#a?"a mea< P:r: #"c"u# a=ert"$me#t e!e ;ot de=e#" d"#tr'o dat: tu!bur:toare 7" #eco#tro!ate< +" !e dau ?"e< Ia'!e $ub co#tro!u! T:u< Atac: >"ecare ;arte a m"#?"" me!e< ,cu;:'te de eaE Co#du'o Tu< G9#de7te g9#dur"!e Ta!e ;r"# m"#e< A8ut:'m: ca 6#totdeau#a $:'m" am"#te$c S;oate #u =o" >" ceea ce cred c: $u#t dar $u#t ceea ce g9#de$c<4 Am"#<F

Din inima ta
0#toarce'te !a r:$;u#$u! t:u de !a 6#trebarea /0< Care $u#t ;a7"" ;e care a" #e=o"e $:'I >ac" ;e#tru a 6#ce;e $: c97t"g" co#tro!u! 6# ace$t dome#"u< -re" $: 6#ce;" ch"ar acumA Am"#te7te'?"C Dra!ostea #u e$te u# $e#t"me#t c" o a!egere< Bucuria #u e$te a>ectat: de oame#" $au de 6m;re8ur:r"< Pacea re;re5"#t: u# tra" >:r: 6#gr"8orare $au team:< %ndelun!a rbdare 6#$eam#: $: merg" 6#a"#te cu u# cu?"t 6# "#"m:< Buntatea 6#$eam#: $: >"" ta#dru 7" "ert:tor< (acerea de bine 6#$eam#: $: a" o "#"m: de $!u8"tor< Credincio'ia 6#$eam#: 6#credere 7" !oLa!"tate< Bl*ndeea e$te $mere#"a care te !a$: $: te $u;u"< %nfr*narea poftelor 6#$eam#: $: 6#=e?" c9#d $: $;u" D#uF< *um#e5eu $: te b"#ecu=9#te5e G 7" #u re#u#?a !a !u;t:< Po?" 6#=:?a $: umb!" 6# *uhu! 7" $: te bucur" de toate be#e>"c""!e u#e" ="e?" co#tro!ate de *uhu! S>9#t< Jua#"ta<