Sunteți pe pagina 1din 1

Bealcu Isabela Ana-Maria Grupa 718, seria A Speta SEPDO

CL, de profesie inginer, nascut la data de 16.03.1985, in Campina, domiciliat in Bucuresti de la data de 12.04.1990, a fost condamnat la 8 ani de inc isoare, fara posi!ilitatea li!erarii conditionate, prin sentinta penala nr 11"06.11.2012 a dosarului cu nr 142"18.10.2012, de catre #ri!unalul Bucuresti, pentru sa$arsirea infractiunii de $iol. %e durata desfasurarii actiunii penala, ofiterii de politie reparti&ati ca&ului, l'au supus la rele tratamente pe numitul CL, rupandu'i doua coaste si producandu'i numeroase ec imo&e $i&i!ile cu oc iul li!er. (cestia au incercat sa il con$inga sa ia intreaga actiune de $iol asupra sa, e)clu&andu'l astfel de la sa$arsirea infractiunii pe %*, fiul sefului de sectie unde acestia apartin. Cu o saptamana inainte de inceperea procesului, CL a do!andit un certificat medico'legal, dar care a fost contestat in instanta mentionandu'se ca ranile sunt auto' pro$ocate, disculpandu'i astfel pe cei trei ofiteri de politie de a!u&. %rin +eci&ia din 28.11.2012, #ri!unalul Bucuresti condamna pe inculpat ,ca singur autor la sa$arsirea infractiunii de $iol-, deci&ie mentinuta si de catre instanta de apel, aceasta apreciind masura ca fiind legala. La data de 18.12.2012, prin +eci&ia ire$oca!ila din 12.12.2012, .nalta Curte de Casatie si /ustitie respinge recursul lui CL confirmand temeinicia deci&iei Curtii de (pel.

Ingerinta:
' (rt 3 din Con$entie ' .nter&icerea torturii ' 0imeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. ' (rt 6 din Con$entie ' +reptul la un proces ec ita!il ' 1. 1rice persoan2 are dreptul la 3udecarea cau&ei sale 4n mod ec ita!il, 4n mod pu!lic 5i 4n termen re&ona!il, de c2tre o instan62 independent2 5i impar6ial2, instituit2 de lege, care $a ot2r4 fie asupra 4nc2lc2rii drepturilor 5i o!liga6iilor sale cu caracter ci$il, fie asupra temeiniciei oric2rei acu&a6ii 4n materie penal2 4ndreptate 4mpotri$a sa. 7ot2r8rea tre!uie s2 fie pronun6at2 4n mod pu!lic, dar accesul 4n sala de 5edin62 poate fi inter&is presei 5i pu!licului pe 4ntreaga durat2 a procesului sau a unei p2r6i a acestuia, 4n interesul moralit26ii, al ordinii pu!lice ori al securit26ii na6ionale 4ntr'o societate democratic2, atunci c8nd interesele minorilor sau protec6ia $ie6ii pri$ate a p2r6ilor la proces o impun, sau 4n m2sura considerat2 a!solut necesar2 de c2tre instan62 c8nd, 4n 4mpre3ur2ri speciale, pu!licitatea ar fi de natur2 s2 aduc2 atingere intereselor 3usti6iei. 2. 1rice persoan2 acu&at2 de o infrac6iune este pre&umat2 ne$ino$at2 p8n2 ce $ino$26ia sa $a fi legal sta!ilit2. 3. 1rice acu&at are, mai ales, dreptul9 a. s2 fie informat, 4n termenul cel mai scurt, 4ntr'o lim!2 pe care o 4n6elege 5i 4n mod am2nun6it, despre natura 5i cau&a acu&a6iei aduse 4mpotri$a sa: !. s2 dispun2 de timpul 5i de 4nlesnirile necesare preg2tirii ap2r2rii sale: c. s2 se apere el 4nsu5i sau s2 fie asistat de un ap2r2tor ales de el 5i, dac2 nu dispune de mi3loacele necesare remuner2rii unui ap2r2tor, s2 poat2 fi asistat gratuit de un a$ocat din oficiu, atunci c8nd interesele 3usti6iei o cer: d. s2 audie&e sau s2 solicite audierea martorilor acu&2rii 5i s2 o!6in2 citarea 5i audierea martorilor ap2r2rii 4n acelea5i condi6ii ca 5i martorii acu&2rii: e. s2 fie asistat gratuit de un interpret, dac2 nu 4n6elege sau nu $or!e5te lim!a folosit2 la audiere.