Sunteți pe pagina 1din 8

MATEMATICI PENTRU INGINERI

(CULEGERE DE PROBLEME)

Alexandru Neagu 2004

ii

Cuprins
In loc de prefa ta ....... 1 RELA TII BINARE. APLICA TII. RELA TII DE 1.1 Rela tii binare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Aplica tii (Coresponden te) . . . . . . . . . . . . . 1.3 Rela tii de ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Mul timea numerelor reale . . . . . . . . . . . . . ORDINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii 1 1 2 5 5

2 SPA TII METRICE 13 2.1 Deni tia spa tiilor metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Topologia spa tiilor metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3 Submul timi remarcabile ntr-un spa tiu metric . . . . . . . . . 18 3 SPA TII LINIARE 3.1 Deni tia spa tiului liniar si consecin te . 3.2 Dependen ta si independen ta liniara . . 3.3 Baza s i dimensiune ntr-un spa t iu liniar 3.4 Spa tii euclidiene si spa tii unitare . . . 3.5 Spa tii vectoriale normate . . . . . . . . 3.6 Aplica tii liniare (operatori liniari) . . . 3.7 Forme biliniare si patratice . . . . . . . 3.8 Algebre . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 26 26 27 28 31 35 36

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

4 DREAPTA S I PLANUL 39 4.1 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 CERCUL N PLAN 71 5.1 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6 CONICE 85 6.1 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 iii

iv

CUPRINS

7 SFERA 123 7.1 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8 GENERARI DE SUPRAFE TE 141 8.1 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.2 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 9 S IRURI N SPA TII METRICE 9.1 S iruri convergente n spa tii metrice . . . . . 9.2 Proprieta ti ale sirurilor n spa tii metrice . . 9.3 S iruri Cauchy.Spa tii metrice complete . . . . 9.4 Mul timi compacte n spa tii metrice . . . . . 9.5 Limite extreme pentru siruri de numere reale 9.6 Principiul contrac tiei . . . . . . . . . . . . . 177 . 177 . 178 . 179 . 180 . 181 . 182

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

10 SERII 185 10.1 Serii n spa tii vectoriale normate . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 10.2 Serii numerice cu termeni pozitivi . . . . . . . . . . . . . . . . 193 11 APLICA TII CONTINUE 11.1 Limita unei aplica tii . . . . . . . . 11.2 Proprieta t i ale aplica tiilor cu limita 11.3 Aplica tii continue . . . . . . . . . . 11.4 Aplica tii continue pe mul timi . . . 12 DIFEREN TIABILITATE 12.1 Deni tia diferen tialei . . . . . . . . 12.2 Derivate par tiale . . . . . . . . . . 12.3 Derivata totala tiilor . Derivarea func 12.4 Derivate par tiale de ordin superior 12.5 Formula lui Taylor . . . . . . . . . 12.6 Extreme locale . . . . . . . . . . . 199 . 199 . 200 . 201 . 204 207 . 207 . 208 . 213 . 214 . 219 . 221 225 . 225 . 226 . 231 . 234 . 236

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

13 FUNC TII DEFINITE IMPLICIT 13.1 Difeomorsme . . . . . . . . . . . . . . . 13.2 Func tii denite implicit . . . . . . . . . . 13.3 Extreme condi tionate . . . . . . . . . . . 13.4 Schimba ri de variabile . . . . . . . . . . 13.5 Dependen ta si independen ta tionala func

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

CUPRINS 14 INTEGRALE CU PARAMETRI S I 14.1 Integrala Riemann . . . . . . . . . 14.2 Integrale Riemann cu parametri . . 14.3 Integrale improprii . . . . . . . . .

v GENERALIZATE 239 . . . . . . . . . . . . . . . 239 . . . . . . . . . . . . . . . 241 . . . . . . . . . . . . . . . 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 255 262 268 278 280

15 S IRURI S I SERII DE FUNC TII 15.1 S iruri de func tii . . . . . . . . . . . . . . 15.2 Serii de func tii . . . . . . . . . . . . . . . 15.3 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . 15.4 Dezvoltarea unei func tii n serii de puteri 15.5 Serii Fourier . . . . . . . . . . . . . . . .

16 GEOMETRIE DIFEREN TIALA 295 16.1 Curbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 16.2 Suprafe te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 17 INTEGRALE MULTIPLE 311 17.1 Integrala dubla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 17.2 Integrala tripla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 18 INTEGRALE CURBILINII S I DE SUPRAFA TA 18.1 Integrale curbilinii de tipul I . . . . . . . . . . . . . 18.2 Integrale curbilinii de tipul II . . . . . . . . . . . . 18.3 Integrale de suprafa ta de tipul I . . . . . . . . . . . 18.4 Integrale de suprafa ta de tipul II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 319 320 324 325

vi

CUPRINS

In loc de prefa ta .......


SI MATEMATICA POEZIE

Intre matematica tie) a i poezie (POESIS=crea (MATHESIS=nva t tura ) s exista multiple leg a turi,insu cient cunoscute s i foarte rar exploatate. Att matematica ct s tiei. Poezia este o i poezia sunt opera imagina crea tie, o compozi tie, o c tiune, iar matematica a fost numita cea mai sublima s i prodigioas a dintre c t iuni. Matematica s i poezia sunt expresii ale aceleia si puteri de imagina tie, cu deosebirea ca , n primul caz, ea se adreseaza tii, iar n al doilea, mai mult inimii. mai mult min Att poezia ct s tine cuvinte (sau i matematica spun mai mult s i n mai pu simboluri) dect alte forme ale gndirii. Poezia con tine s i elementul frumos ce poate redat sub forma unor guri de stil, prin metafore, efecte onomatopeice etc., care de multe ori surprind s i ncnta . In matematici, existen ta elementului frumos este pus n eviden ta ti de rela ile de simetrie s ta formulelor, ale unor curbe plane sau din spa tiu, ale i elegan unor corpuri geometrice, sau este introdus n metodele s i principiile folosite. In matematica mai exista un element frumos de o natura particulara : FRUMOSUL LOGIC. El nu depinde de sensibilitatea individului s i are un caracter de universalitate pe care numai adeva rul l poate conferi. O caracteristica ta elei poeziei este, deci, existen comuna matematicii s mentului frumos. Att matematica ct s doar modul i poezia cauta i exprima s ADEVARUL, de a-l expune este diferit. Dar cea mai strnsa i poezie ra lega tura ntre matematica s mne puterea lor de imagina tie, inven tia nelimitata a eca reia. Vorbind despre geometrie s i poezie matematicianul Dan Barbilian (poetul Ion Barbu) scria orict ar pa sti doi termeni la rea de contradictorii ace prima vedere, exista undeva, n domeniul nalt al geometriei, un loc luminos unde se ntlne ste cu poezia. Ca s teleg prin poezie o anui n geometrie, n vii

viii

....... IN LOC DE PREFAT A

mita ta simbolica pentru reprezentarea formelor posibile de existen ...Operele matematice robesc s tiei. i ncnta i operele pasiunii s i imagina ntocmai ca s M.Cerchez Matematica n versuri s i proza