Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 1

GENERALIT!"I DESPRE URGEN"E Defini!ia urgen!elor. Caracteristici ale urgen!elor n cabinetul stomatologic. Prin urgen#$ medical$ se n#elege o alterarea grav$ a func#iilor vitale (respira#ie, circula#ie %i stare de con%tien#$), nso#it$ sau nu de dureri sau agita#ie, paloare, transpira#ii sau stare de com$, care se poate produce n orice moment %i n orice loc (pe strad$, acas$, n cabinetul stomatologic) %i poate afecta orice persoan$ care se prezint$ la tratament stomatologic, indiferent de vrst$ sau sex. n ultimul timp s-a statuat n nv$#$mntul medical din Romnia o nou$ specialitate: medicina de urgen#$, specialitate existent$ n #$rile Uniunii Europene de mai mult$ vreme. Prin medicin$ de urgen#$ se n#elege acordarea de ngrijiri medicale pacien#ilor cu afec#iuni sau traumatisme grave ntr-un timp foarte scurt sau ct mai scurt de la producerea accidentului. Sinonimul medicin$ de urgen#$ este pentru cei care lucreaz$ n cabinete sau n alte unit$#i medicale : terapie intensiv" n cabinet sau terapie intensiv" la locul accidentului, la prima interven!ie. Pentru urgen#ele de pe strad$ %i de la domiciliul pacien#ilor sau pentru cazurile transferate dintr-un spital n altul, exist$ echipe de prim-ajutor specialit (medici speciali%ti %i asistente de urgen#$). Ace%tia acord$ asisten#$ %i n UPU, SMURD, etc. Pentru urgen#ele care se produc n spitale, n cabinete stomatologice sau de alte specialit$#i medicii din aceste cabinete %i asistentele lor sunt obliga#i s$ cunoasc$ %i s$ rezolve corect %i la timp aceste urgen#e, care de cele mai multe ori pot s$ se termine prin decesul bolnavului.

Neacordarea primului-ajutor calificat sau necunoa#terea acestuia n orice situa!ie de urgen!" la nivelul locului de munc", n cabinet sau chiar pe strad" (!) atrage dup" sine culpa medical" #i condamnarea penal" a medicului #i a echipei sale. Indica!iile tratamentului de urgen!": alter$ri severe ale func#iilor vitale (respira#ie, circula#ie, stare de con%tien#$); leziuni severe, manifeste clinic ale unor segmente ale corpului (sau ale unor organe); dureri acute (sau st$ri de agita#ie severe). Scopul tratamentului n urgen#e este acela de a asigura: restabilizarea func#iilor vitale; instituirea unui tratament etiologic (atunci cnd se poate) pentru boala care a cauzat urgen#a; evitarea producerii altor leziuni (care ar agrava urgen#a); ameliorarea suferin#ei (a durerii acute a bolnavului) ! De regul$, problemele bolnavului nu se pot rezolva la locul accidentului (pe teren, n cabinetul medicului stomatolog, etc.) de aceea este necesar s$ se asigure transportul rapid spre cea mai apropiat$ unitate spitaliceasc$, adecvat$ cazului (cardiologie, neurochirurgie,etc.). Terapia de urgen!" are urm"toarele caracteristici: 1.De regul$, medicul merge spre pacient (%i nu pacientul la medic!). Excep#ie face bolnavul care merge la cabinetul stomatologic (sau ORL, obstetric$-ginecologie, etc.) ! 2.Diagnosticul %i tratamentul (dar personalul) sunt limitate n cazul urgen#elor.! 3.Pacien#ii pot fi aproape necunoscu#i, iar antecedentele lor foarte pu#in cunoscute n cazul medicului stomatolog.

4.Condi#iile n care lucreaz$ medicul stomatolog de multe ori sunt improprii (cabinetul poate fi la distan#$ de o unitate sanitar$ cu specificul urgen#ei, la etaj, la #ar$). 5.Deciziile vor fi luate rapid (dar n cuno%tin#$ de cauz$) referitor la conduita terapeutic$. 6.Cu mijloacele care se g$sesc la ndemn$ n cabinetul stomatologic nu e posibil un diagnostic corect %i definitiv (de cele mai multe ori). 7.Raportat la beneficiile unui prim-ajutor corect aplicat %i la revenirea sau stabilizarea func#iilor vitale, acest fenomen devine secundar, precizia diagnosticului %i tratamentul ultra-specific fiind l$sate pentru clinicieni!!. Modul de rezolvare a unui caz de urgen!" medical" n cabinetul stomatologic. Pentru a avea controlul total al unui caz de urgen#$ medical$ n cabinet, trebuie ndeplinite urm$toarele condi#ii: 1.Va fi identificat$ (diagnosticat$) urgen#a! 2.Urgen#a va fi rapid semnalat$ (locul, data, ora) de la telefonul din cabinet sau de la mobil, la serviciul de urgen#$ al ora%ului. 3.Bolnavului i se va acorda imediat primul-ajutor competent. 4.Vor fi trimise c$tre locul unde este pacientul (cabinet) mijloace de salvare adecvate (salvare cu medic de urgen#e, asistent$, monitoare, defibrilatoare, pulsoximetru, perfuzoare, snge, plasm$, hemostatice, laringoscop, sonde IOT, INT, etc.). 5.Medicul stomatolog va trebui s$ acorde asisten#a de urgen#$ corect$ %i competent$ pn$ la venirea ambulan#ei cu medic de urgen#$. 6.Spitalul trebuie anun#at despre caz de serviciul de ambulan#$ pentru a fi preg$tit s$ rezolve urgen#a n continuare n timp foarte scurt! n cazul n care una dintre etape nu se poate realiza sau nu se rezolv$ satisf$c$tor, tot procesul de asisten#$ medical$ de urgen#$ a cazului se

compromite. Din aceast$ cauz$, celor 9 etape li s-a dat denumirea de lan# interven#ional(iar eficien#a lui depinde de rezolvarea optim$ a fiec$rei verigi).(Fig.nr.1). Num$rul de telefon al ambulan#ei trebuie memorat de to#i medicii (mai ales de cei care lucreaz$ singuri n cabinete medicale, la distan#$, etc.). Fiecare cabinet trebuie s$ aib$ telefon fix (sau mobil). Con#inutul apelului de urgen#$: va cuprinde toate informa#iile de baz$: 1.unde a ap$rut urgen#a; 2.ce s-a ntmplat; 3.cine anun#$ cazul (dr.Popescu, medic stomatolog, cabinet particular, strada, nr. etaj, apartament, lng$..). Ambulan#a va veni cu medic de urgen#e dac$ a fost anun#at$ corespunz$tor %i mai ales dac$ medicul de cabinet apreciaz$ ca deosebit de grav$ starea bolnavului %i solicit$ expres SALVARE DOTAT# PENTRU URGEN$E %i cu MEDIC. Aceasta se ntmpl$ atunci cnd func#iile vitale ale bolnavului sunt amenin#ate grav sau cnd se transmite apelul NU SE POATE COMUNICA CU BOLNAVUL sau cnd bolnavul se afl" n agita!ie intens" sau acuz" dureri vii! Acordarea primului ajutor: -Orice om are datoria moral$ (impus$ %i prin lege) att fa#$ de el, ct %i fa#$ de divinitate, s$ acorde primul ajutor unui semen aflat n dificultate!