Sunteți pe pagina 1din 114
Miracolul vindecarit prin alimentatie si puterea mintii Dr. Daniel Menrath a ate eprodusa, U MOdalitate. egistrare, sca, ull Se urmareste NeAleareg din nici ~ Bucuresti: CUVANT INAINTE, [Nu trim pentru a minca si totusi alimentatia este foarte importanta pentru noi si pentru calitatea vieti noastre. Lepitura dint ceea ce mancam si sindtate este direct. La flea silegttura inte fizie gi mental. Atitudinea noastré mental si alimentatia pot fi cauza multor boli. De multe ori intuim aceasta legaiturd, dar preferim totusi ‘i 0 ignordm, pentru ci este mei comod si mai simplu slum © pastild si slengem disconfortul dects& schimbam ceva in noi ‘$i chiar daca simfim e& poste nu e bine czea ce facem, nu ne ste oarteelar cum arttebuisi procedim, maisles ind obiceiurile educatia noastra ne sustin in deprinderi si in conditile in care exist atéteateorii care de multe ori se contrazic. Rezultatul este ca se intimpla si ne cdormit mult, c& ne simjim viguiti sau lipsiti de energie, iar acest lueru igi are rédacini adanci in alimentatia noastr, un element definitoriu pentru stlul de viata pe care il avem, Ghidul fiecdruia prin viati ar trebui si fie simplitatea si masura, pentru ea viata, in esenta ei, este simpla, dar noi nu am ficut decit fine indepartim de eainatites secole de civilizatie. Nu trebuie decat, dind la o parte obignuintele, sine eplecim asupra ‘noastra si sd vedem de ce anume avem nevoie cu acevarat. Hand pentra viagi ofera informal clare despre eur se pe- trec lucrurilein corpulnostru, care sunt procesele si mecanismele care ne fi si ne simtim obositi, aparent ffir motiv, sau, dimpo- triva, sd ne simtim bine, pini de viata si energie. ‘ist céteva obiective clare ale programulul de nutipe, cel mai important fiind detoxifierea. Cét de important este aceast intr- societate bazati pe consum, incare nu mai conteaza nevoile reale, ci doar cat de mult ne putem oferi ne dam seama dupa cit de mult auzim euvéintul ,boalé in jurul nostnt. eo care ne macin’ obsesiv ne * MAnsng, Jn faja problemetor cx carey. u trebuie deedt SA ne lum pujin noastra pentru a descifra mai bine transmite. ‘una din acele earti care schimlss Dproprial corp astel inci si