Sunteți pe pagina 1din 13

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

Functii
Breviar teoretic
8 ianuarie 2011 15 ianuarie 2011 I Fie I R, interval si f : I R 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I , x < y ( f ( x) < f ( y )), f ( x) f ( y ) b) functia f este (strict) crescatoare pe I, daca sensul inegalitatii dintre oricare doua valori ale argumentului se pastreaza pentru valorile functiei. c) functia f este (strict) crescatoare, daca f ( x) f ( y ) f ( x) f ( y ) x y > 0 , respectiv 0 x y x y

2) a) functia f este (strict) descrescatoare pe I daca x, y I , x < y ( f ( x) > f ( y )), f ( x) f ( y ) b) functia f este (strict) descrescatoare pe I, daca sensul inegalitatii dintre oricare valori ale argumentului se schimba pentru valorile functiei. c) functia f este (strict) crescatoare, daca f ( x) f ( y ) f ( x) f ( y ) x y < 0 , respectiv 0. x y x y

doua

Fie f : A B si g : B C , atunci g f : A C 3) a) Daca f : A B , g : B C , h : C D h ( g f ) = (h g ) f (asociativitatea compunerii functiilor ) b) Daca f si g sunt inversabile, atunci ( g f ) 1 = f 1 g 1 :RR functia f este para daca f(-x)=f(x), x R functia f este impara daca f(-x)=-f(x), x R graficul functiei f are axa de simetrie dreapta x=a, daca f(a+x)=f(a-x) sau f(x)=f(2a-x) graficul functiei f are centrul de simetrie punctual A(a,b) daca f(x)+f(2a-x)=2b.

II

Fie f a) b) c) d)

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi


III

Fie f : R R si T>0 1) functia f este periodica daca f(x+T)=f(x) , x R 2) cel mai mic numar pozitiv T0 (daca exista) se numeste perioada principala 3) f(x+kT)=f(x) , x R , k Z *

IV Fie f : A B a) 1) functia f este injectiva, daca x, y A, x y f ( x) f ( y ) 2) functia f este injectiva, daca din f(x)=f(y) x=y 3) functia f este injectiva, daca orice paralela la axa 0x intersecteaza graficul functiei in cel mult un punct 4) functia f este injectiva, daca y B, exista cel mult un x A astfel incat f(x)=y.

b)

1) functia f este surjectiva, daca y B, x A, a.i. f ( x) = y 2) functia f este surjectiva, daca f(A)=B 3) functia f este surjectiva, daca orice paralela la axa 0x, dusa printr-un punct al lui B, intersecteaza graficul functiei in cel putin un punct. 4) functia f este surjectiva, daca ecuatia f(x)=y, are solutii in A pentru orice y din B. 1) functia f este bijectiva, daca este injective si surjectiva. 2) functia f este bijectiva, daca pentru orice y B , exista un singur x A, a.i. f ( x) = y (ecuatia f(x)=y, are o singura solutie, pentru orice y din B). 3) functia f este bijectiva, daca orice paralela la axa 0x, dusa printr-un punct al lui B, intersecteaza graficul functiei intr-un punct si numai unul. 1A : A A prin 1A ( x) = x, x A 1) functia f : A B este inversabila, daca exista o functie g : B A , astfel incat g f = 1A si f g = 1B , unde functia g este inversa functiei f si se noteaza cu f 1 2) f(x)=y x = f 1 ( y ) 3) f este bijectiva f este inversabila.

c)

d)

V Fie f : A B si g : B C , doua functii 1) Daca f si g sunt injective atunci g f este injectiva 2) Daca f si g sunt surjective, atunci g f este surjectiva. 3) Daca f si g sunt bijective, atunci g f este bijectiva. 4) Daca f si g sunt (strict) crescatoare, atunci g f este (strict) crescatoare.

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi 5) Daca f si g sunt (strict) descrescatoare, atunci g f este (strict) Crescatoare 6) Daca f si g sunt monotone, de monotonii diferite, atunci g f este descrescatoare. 7) Daca f este periodica, atunci g f este periodica 8) Daca f este para, atunci g f este para. 9) Daca f si g sunt impare, atunci g f este impara 10) Daca f este impara si g para, atunci g f este para.
VI

Fie a) b) c) d)

f : A B si g : B C , doua functii Daca g f este injectriva, atunci f este injectiva. Daca g f este surjectiva, atunci g este surjectiva. Daca g f este bijectiva, atunci f este injective si g surjectiva. Daca f, g:A B, iar h : B C bijectiva si h f = h g , atunci f=g.

VII Fie f : A B si X, Y multimi oarecare a) Functia f este injectiva, daca si numai daca oricare ar fi functiile u, v:X A, din f u = f v u = v b) Functia f este surjectiva, daca si numai daca oricare ar fi functiile u,v:B Y, din u f = v f u = v VIII 1) Daca f : A B este strict monotona, atunci f este injectiva. 2) Daca f : R R este periodica si monotona, atunci f este constanta. 3) Daca f : R R este bijectiva si impara, atunci f 1 este impara. 4) Fie A finita si f : A A , atunci f este injectiva f este surjectiva. IX

Fie f : E F , atunci 1) f este injectiva g : F E ( surjectiva) astfel incat g f =1E 2) f este surjectiva g : F E ( injectiva) astfel incat f g = 1F 3) f bijectiva f inversabila. Fie f : E F 1) functia f este injectiva daca si numai daca A, B E , f ( A B) = f ( A) f ( B) 2) functia f este surjectiva daca si numai daca B F , exista, A E , a.i. f ( A) = B 3) functia f este injectiva daca f ( A B) = f ( A) f ( B), A, B E

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi Fie f : E F si A E , B E , atunci f ( A) = { y F / x A, a.i. f ( x) = y} f 1 ( B) = {x E / f ( x) B} . Fie f : E F si A E , B E , atunci 1) a) A B f ( A) f ( B) b) f ( A B) = f ( A) f ( B) c) f ( A B) f ( A) f ( B) d) f ( A) f ( B) f ( A B) Fie f : E F si A, B F , atunci 2) a) A B f 1 ( A) f 1 ( B) b) f 1 ( A) f 1 ( B) f 1 ( A B ) c) f 1 ( A) f 1 ( B) = f 1 ( A B) d) f 1 ( A) f 1 ( B) = f 1 ( A B) e) f 1 ( F ) = E . Fie f : E F si A E , B E , atunci au loc afirmatiile 1) functia f este injectiva f (CA) Cf ( A), A ( E ) 2) functia f este surjectiva Cf ( A) f (CA), A ( E ) 3) functia f este bijectiva f (CA) = Cf ( A), A ( E ) ( CA = CE A = E A, Cf ( A) = CF f ( A) = F f ( A) ) Fie f : A B , A si B finite. A are n elemente si B are m elemente.Atunci: 1) numarul functiilor f : A B este mn . n 2) numarul functiilor injective f : A B este Cm , ( n m) 3) numarul functiilor surjective f : A B este 1 2 3 m 1 m n Cm (m 1) n + Cm (m 2) n Cm (m 3) n + ..... + (1) m 1 Cm

XI

XII

XIII

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

FUNCTII PROBLEME PROPUSE


8 IANUARIE 15 IANUARIE

1) Sa se arate ca nu exista functii care sa verifice relatiile de mai jos: a) f ( x) f ( x) = x 2 , x R Solutie: se dau lui x valorile 1 si -1 f (1) f (1) = 1 si f(-1)-f(1)=1 - contradictie b) f ( x) + f (a x) = x, x R, a R* Solutie: se dau lui x valorile 0 si a f(0) + f(a)=0 si f(a) + f(0)= a contradictie c) f ( x) g ( y ) = x + y + 1, x, y R Solutie: evident f(0)=a 0 si g(0)=b 0, deoarece pentru x=y=0 f(0)g(0)=1. x +1 Pentru y=0 f(x)= . b y +1 , care nu verifica relatia din enunt pentru x, y R . Pentru x=0 g ( y ) = a 2) Sa se determine functia f : R R care satisface relatia 3 f ( x) 5 f ( x) = 2 x 2 + 24 x + 4, x R . Solutie: Facand substitutia x x in relatia data, obtinem 3 f ( x) 5 f ( x) = 2 x 2 24 x + 4 .Eliminand f(-x) rezulta f ( x) = x 2 + 3x 2

3) Sa se determine functiile f : R R care verifica inegalitatile: f ( x + a) x f ( x) + a, x R si a R* , dat . Solutie: Facand substitutia x x a in f ( x + a) x f ( x) x a, ori din x f ( x) + a f ( x) x a, deci f ( x) = x a

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

4) Sa se determine functiile f : R R care verifica egalitatea : f ( x) + f ([ x ]) f ({x}) = x, x R

Solutie: Se stie ca x=[x]+{x} si pentru x=0 relatia devine : f(0)+f(0)f(0)=0 f(0)=0 sau f(0)=-1. Daca f(0)=-1, fie x0 (0,1) , atunci f ( x0 ) + f (0) f ( x0 ) = x0 f ( x0 ) f ( x0 ) = x0 x0 = 0 , absurd. Deci f(0)=0. Efectuand substitutia x [ x ] si x {x} , obtinem f ([ x]) + f ([ x]) f (0) = [ x] f ([ x]) = [ x] si respectiv f ({x}) + f (0) f ({x}) = {x} f ({x}) = {x} , de unde rezulta forma relatiei din f ( x) + [ x]{x} = x f ( x) = x [ x]{x}, sau enunt: f ( x) = x [ x]( x [ x]) = x x[ x] + [ x]2
5) Sa se arate ca daca f : R R satisface relatia f ( x + a) = f ( x) + b, x R cu a si b reali fixate, a 0 , atunci f se poate scrie ca suma a doua functii, una periodica si alta liniara. Solutie: Punand (1) g(x)=f(x)-mx-n si impunand ca g sa fie periodica, adica b g ( x + a ) = g ( x), x R ma = b m = si prin urmare, din (1) avem a b f ( x) = g ( x) + mx = n f ( x) = g ( x) + x + b, x R . a 6) Fie f : R R . Sa se arate ca: a) Dreapta x=a este axa de simetrie a graficului functiei, daca si numai daca f ( x) = f (2a x), x R . b) Daca graficul functiei f are doua axe de simetrie, atunci f este periodica. c) Punctul A(a,b) este centrul de simetrie al graficului functiei, daca si numai daca f ( x) + f (2a x) = 2b, x R . Solutie: a) Dreapta x=a este axa de simetrie pentru graficul functiei daca si numai daca f(a+x)=f(a-x), x R . Efectuand substitutia x x a in ultima relatie, obtinem f(x)=f(2a-x) b) Daca dreptele x=a si x=b sunt axe de simetrie, atunci din f(x)=f(2a-x) si f(x)=f(2b-x), obtinem f(2a-x)=f(2b-x) si efectuand substitutia x 2a x , obtinem f(x)=f(2b-2a+x), deci f este periodica cu perioada T=2(b-a). c) Daca A(a,b) este centrul de simetrie al graficului functiei, atunci f (a x) + f (a + x) = b si efectuand substitutia x a x obtinem 2 f ( x) + f (2a x) = 2b

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

7) Sa se gaseasca functia f : R R+ care indeplineste conditiile: a) f(x)f(-x) 1, x R b) m, n N * astfel ca nf ( x) + mf ( x) = m + n, x R Solutie: Facand substitutia x x in nf ( x) + mf ( x) = m + n , obtinem nf ( x) + mf ( x) = m + n .Adunand si scazand membru cu membru in ipoteza m n obtinem f(x)+f(-x)=2 si f(x)-f(-x)=0 de unde rezulta ca f(x)=1. Daca m=n atunci relatia din enunt devine: f(x)+f(-x)=2 2=f(x)+f(-x) 2 f ( x) f ( x) 2 . Daca f(x) f(-x) in cel putin un punct se obtine o contradictie, deci f(-x)=f(x) f(x)=1. 8) Sa se determine toate functiile f : R R care verifica egalitatea: x 2 f ( x) + f (1 x) = 2 x x 4 , x R . Solutie: Dand lui x valorile 0 si 1 obtinem f(1)=0 si respectiv f(1)+f(0)=1 f(0)=1.Facand substitutia x 1 x obtinem: (1 x) 2 f (1 x) + f ( x) = 2(1 x) (1 x) 4 .Eliminand f(1-x) din cele doua relatii, rezulta (1 x) 2 [2 x x 4 x 2 f ( x)] + f ( x) = 2(1 x) 4 (1 x) 4 f ( x)(1 x + x 2 )(1 + x x 2 ) = (1 x)[2 (1 x)3 (1 x)(2 x x 4 )] f ( x)( x 2 x + 1)( x 2 x 1) = (1 x 2 )( x 2 x + 1)( x 2 x 1) . Pentru x R \{ , } , unde si sunt radacinile ecuatiei x 2 x 1 = 0 obtinem f ( x) = 1 x 2 , x R \{ , } . Sa determinam valorile functiei pentru x = si x = . Observam ca (1) + = 1 si =-1 si (2) 2 1 = 0, 2 1 = 0 . Dand lui x valorile si obtinem
2 4 f ( ) + f (1 ) = 2 (3) 2 4 f ( ) + f (1 ) = 2 Dat din (1) rezulta 1 = si 1- = si din (2) rezulta

2 = + 1 4 = 3 + 2 2 = + 1 4 = 3 + 2
2 f ( ) + f ( ) = 2 Sistemul (3) devine , inmultind ecuatia a doua cu 2 , 2 f ( ) + f ( ) = 2 Obtinem tinand seama de (1) si (2) 2 f ( ) + f ( ) = 2 ( 2) = 2 2 = 2( + 1) = 2 si sistemul devine

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi


2 f ( ) + f ( ) = 2 sistemul este compatibil nedeterminat. Notand cu 2 f ( ) + f ( ) = 2 f ( ) = a si f ( ) = 2 a 2 = a ( + 1) 2 si deci,

1 x 2 , x , f ( x ) = a, x = a ( + 1) 2, x =
9) Sa se determine functiile f : R R care satisfac relatia: af ( x 1) + bf (1 x) = cx, unde a, b, c R . Solutie: Efectuand substitutiile x x + 1 si x 1 x , obtinem af ( x) + bf ( x) = c(1 + x) . Studiind solutiile sistemului, obtinem: bf ( x) + af ( x) = c(1 x) c c x+ , daca a 2 b 2 a) f ( x) = a b a+b b) f nu exista daca a 2 = b 2 si c 0 c) f este orice functie impara daca a = b 0 si c = 0 d) f este orice functie para daca a = -b si c = 0 . 10) Fie a, b, c R, nu toate egale si a+b+c 0. Sa se demonstreze ca pentru orice functie g : R \{0,1} R exista o singura functie f : R \{0,1} R care x 1 1 ) + cf ( ) = g ( x), x R \{0,1} . verifica relatia : af ( x) + bf ( x 1 x x 1 1 Solutie : Efectuand substitutiile x in relatia data, obtinem si x 1 x x x 1 1 x 1 af ( ) + bf ( ) + cf ( x) = g ( ), x R \{0,1} si respective x 1 x x 1 x 1 1 af ( ) + bf ( x) + cf ( ) = g( ), x R \{0,1}. 1 x x 1 x 1 x 1 Rezolvand sistemul in necunoscutele f(x), f ( ), f ( ) , obtinem 1 x x x 1 1 (a 2 bc) g ( x) + (c 2 ab) g ( ) + (b 2 ac) g ( ) 1 x x . f ( x) = a 3 + b3 + c 3 3abc

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

1 11) Sa se determine functia f : R \ R care satisface relatia : 3 x +1 1 f = x f ( x), x R \ . 1 3x 3 Solutie : Efectuand in relatia data substitutia x +1 x 1 x +1 x +1 x se obtine f f = (1) 1 3x 1 + 3x 1 3x 1 3x Efectuand din nou in (1) substitutia x 1 x 1 x 1 x se obtine f ( x ) = f (2). 1 + 3x 1 + 3x 1 + 3x Relatia din enunt impreuna cu cele din (1) si (2) da un sistem de unde rezulta 9 x3 + 6 x 2 x + 2 . f ( x) = 9x2 1
12) Sa se determine f : R R care verifica relatia f ( x 2 ) f (2 xy ) + f ( y 2 ) = 2 x 2 4 xy + 2 y 2 + 5, x, y R . Solutie: Pentru y=0 f ( x 2 ) f (0) + f (0) = 2 x 2 + 5, deci pentru x 0 f ( x) = 2 x + 5 . x Daca y = , atunci din relatia data, rezulta 2 x2 x2 f ( x 2 ) + f f ( x 2 ) = 2 x 2 + 2 x 2 + + 5 f ( x 2 ) = 2 x 2 + 5 2 4 Deci, pentru x < 0 rezulta f(x) = 2x + 5 , asadar f(x) = 2x + 5 x R .

13) Sa se determine functiile f : R R care verifica relatia f ( x + y ) f ( xy ), x, y R . Solutie: Din relatia data pentru y = 0, obtinem f ( x) f (0), x R (1). Daca in relatia data se fac substitutiile y x si x x cu x [0, +] f (0) = f ( x x ) f ( x) x [0, +] (2) si tinand seama de (1) rezulta f(-x) = f(0) , x [0, +] .

Daca in relatia data se fac substitutiile y x si x x obtinem f (0) = f (2 x ) f ( x) si tinand seama de (1) rezulta f(x) = f(0) , x [0, +] , De unde avem f(x) = f(0) = a, x [0, +] , prin urmare numai functiile constante verifica relatia data.

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

14) Fie functia f : R \{1, 0} R cu proprietatile : f(1) = 0 si

x 1 f = f ( x) f ( y ), x R \{1, 0}, x y si k Z \{1, 0} . k y a) Sa se exprime f ( x n ) in functie de f(x) pentru n Z * . b) Sa se arate ca f nu este injectiva. Solutie : In relatia data se fac substitutiile k +1 x x 2 , y x si obtinem f ( x 2 ) = f ( x) (1). Facand din nou substitutiile k k+2 x x3 , y x si tinand seama de (1), obtinem f ( x3 ) = f ( x) . k k + n 1 Prin inductie dupa n, obtinem f ( x n ) = f ( x), n N * . Daca n Z \ N , k atunci, notand m = -n N , obtinem 1 m 1 k + m 1 n +1 k f ( xn ) = f ( xm ) = f = f ( xm ) = f ( x) = f ( x) , deci 2 2 x k k k k + n 1 f ( x), daca n N * f ( xn ) = k n + 1 k f ( x), daca n Z \ N k2 b)Pentru n par, f este functie para, deci neinjectiva.
15) Sa se determine functia f : R R care verifica relatiile : a) f(x)+f(y) = f(x+y), x, y R b) f(1) = 1 1 c) x 2 f = f ( x), x R* x Solutie : Daca x = 0 f (0) = 0 si pentru y = x f (0) = f ( x) + f ( x) f ( x) = f ( x), x R Din ultima conditie pentru

f (1) f ( x) 1 f ( x) 1 1 = (1) x R \{0,1} f = f (1 x) = (1 x) 2 (1 x) 2 1 x 1 x


2

x 1 Dar, f = f 1 + = f (1) + 1 x 1 x
2 2

x x 1 x f = 1+ f = 1 x 1 x x
2

x 1 x 1 =1 + f 1 = 1 + f f (1) = 1 x x 1 x x

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

1 2 x + f ( x) f ( x) x2 x f ( x) = 1+ = (2) 2 1 = 1 + 2 2 (1 x) (1 x) (1 x) 2 1 x x Din (1) si (2) f ( x) = x, x R \{0,1} dar f (0) = 0 si f (1) = 1 f ( x) = x, x R .


2

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi

FUNCTII PROBLEME PROPUSE


8 IANUARIE 15 IANUARIE

1) Sa se arate ca nu exista functii care sa verifice relatiile de mai jos: a) f ( x) f ( x) = x 2 , x R b) f ( x) + f (a x) = x, x R, a R* c) f ( x) g ( y ) = x + y + 1, x, y R 2) Sa se determine functia f : R R care satisface relatia 3 f ( x) 5 f ( x) = 2 x 2 + 24 x + 4, x R . 3) Sa se determine functiile f : R R care verifica inegalitatile:

f ( x + a) x f ( x) + a, x R si a R* , dat .
4) Sa se determine functiile f : R R care verifica egalitatea : f ( x) + f ([ x ]) f ({x}) = x, x R 5) Sa se arate ca daca f : R R satisface relatia f ( x + a) = f ( x) + b, x R cu a si b reali fixate, a 0 , atunci f se poate scrie ca suma a doua functii, una periodica si alta liniara. 6) Fie f : R R . Sa se arate ca: a) Dreapta x=a este axa de simetrie a graficului functiei, daca si numai daca f ( x) = f (2a x), x R . b) Daca graficul functiei f are doua axe de simetrie, atunci f este periodica. c) Punctul A(a,b) este centrul de simetrie al graficului functiei, daca si numai daca f ( x) + f (2a x) = 2b, x R . 7) Sa se gaseasca functia f : R R+ care indeplineste conditiile: d) f(x)f(-x) 1, x R e) m, n N * astfel ca nf ( x) + mf ( x) = m + n, x R

Gabriela Zanoschi, profesor la Colegiul National, Iasi


8) Sa se determine toate functiile f : R R care verifica egalitatea: x 2 f ( x) + f (1 x) = 2 x x 4 , x R . 9) Sa se determine functiile f : R R care satisfac relatia: af ( x 1) + bf (1 x) = cx, unde a, b, c R . 10) Fie a, b, c R, nu toate egale si a+b+c 0. Sa se demonstreze ca pentru orice functie g : R \{0,1} R exista o singura functie f : R \{0,1} R care 1 x 1 verifica relatia : af ( x) + bf ( ) + cf ( ) = g ( x), x R \{0,1} . 1 x x

1 11) Sa se determine functia f : R \ R care satisface relatia : 3 x +1 1 f = x f ( x), x R \ . 1 3x 3


12) Sa se determine f : R R care verifica relatia f ( x 2 ) f (2 xy ) + f ( y 2 ) = 2 x 2 4 xy + 2 y 2 + 5, x, y R . 13) Sa se determine functiile f : R R care verifica relatia f ( x + y ) f ( xy ), x, y R . 14) Fie functia f : R \{1, 0} R cu proprietatile : f(1) = 0 si

x 1 f = f ( x) f ( y ), x R \{1, 0}, x y si k Z \{1, 0} . k y f) Sa se exprime f ( x n ) in functie de f(x) pentru n Z * . b) Sa se arate ca f nu este injectiva
15) Sa se determine functia f : R R care verifica relatiile : g) f(x)+f(y) = f(x+y), x, y R h) f(1) = 1 1 i) x 2 f = f ( x), x R* x