DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul ____________________, administrator al societatii comerciale

S.C. ________________________ declar pe propria raspundere ca nu am savarsit fapte de coruptie, frauda sau spalare de bani si ca nu sunt implicat in nici un proces pentru astfel de fapte. Deasemenea, declar pe proprie raspundere ca firma S.C.

_______________________________ al carei administrator sunt, nu se gaseste in nici una dintre situatiile prevazute de OUG nr. 34 din 2006 la articolul 180 si articolul 181.

Data . 20.09.2006

Administrator __________________