Sunteți pe pagina 1din 3

IATROGENIILE Defini!

ie: st"ri somato-psihice negative determinate de gr#eli n exercitarea actului terapeutic Tipuri: Iatrogenia medicamentoas": o Se datoreaz" indic"rii gre#ite a medicamentelor o Situa!ii mai frecvente: ! Neadaptarea dozelor la partcularit"!ile biologice ale cazului: la copii calcularea dozelor n func!ie de greutatea corporal" la vrstnici reducerea dozelor (njum"t"!ire) la pacien!ii cu insuficien!" renal": o adaptarea dozelor n func!ie de clereance creatinin" o la cei dializa!i adaptarea dozelor n func!ie de propor!ia de eliminare prin dializ" a medicamentului la pacien!ii cu insuficien!" hepatic" o indicarea unor medicamente care nu sunt metabolizate la nivel hepatic o reducerea dozelor la medicamentele cu metabolizare hepatic" ! Neprecizarea duratei tratamentului: ntrerupere prematur" a tratamentului prelungirea tratamentului cu posibilitatea inducerii dependen!ei medicamentoase (la unele medicamente psihotrope) ! Neprecizarea modului de ntrerupere a tratamentului unele medicamente, n cazul ntreruperii bru#te a tratamentului determin" un efect de rebound (reinstalarea simptomelor anterioare adesea la o intensitate mai crescut" dect cea ini!ial"): o o serie de medicamente psihotrope o medicamentele antihipertensive ! Neinvestigarea anamnestic" #i uneori paraclinic" a alergiei medicamentoase anterior ini!ierii unui tratament Iatrogenia de comunicare: o Se datoreaz" erorilor de comunicare cu pacientul ! Erori cantitative n care volumul informa!iilor transmise este inadecvat

Variante: o Comunicarea insuficient" pacientul are senza!ia c" ! i se ascunde ceva pentru c" are o boal" grav" ! medicul nu i acord" suficient" aten!ie o Comunicarea excesiv" ! datorit" incapacit"!ii de selectare a informa!iilor esen!iale legate de managementul bolii, pacientul poate re!ine o serie de date irelevante n detrimentul unora esen!iale ! Erori calitative n care modul de transmitere al informa!iilor este inadecvat Situa!ia cel mai frecvent ntlnit" este abunden!a termenilor de specialitate Iatrogenia de investiga!ie o Se datoreaz": ! Indic"rii nejustificate a examin"rilor paraclinice Pacien!ii, mai ales cei interna!i, solicit" n permanen!" s" fie investiga!i Investiga!iile paraclinice sunt: o invazive presupun riscuri sau determin" un disconfort semnificativ pacientului: ! punc!ia venoas" ! examin"rile radiografice, inclusiv tomografia computeriz" ! gastroscopia ! colonoscopia o neinvazive nu presupun riscuri #i nu determin" un disconfort semnificativ pacientului: ! ecografia ! electrocardiograma ! rezonan!a magnetic" nuclear" ! Efectu"rii propriu-zise gre#ite ale examin"rilor paraclinice Iatrogenia de spital o Se datoreaz": ! Ideii gre#ite c" ntotdeauna internarea se indic" n cazul bolilor grave ! Pierderii intimit"!ii pacien!ilor interna!i prin recolatera anamnezei #i a examenului obiectiv n salon, al"turi de al!i pacien!i ! Nevoii de convie!uire cu persoane n realitate necunoscute, cu anumite particularit"!i

persoane prea vorb"re!e persoane care for"ie persoane care mannc" n timpul nop!ii persoane care ascult" radioul sau se uit" la TV n salon ! Programului incomod de spital: orarul de somn (stingerea la 21:00 iar de#teptarea la 6:30) orarul meselor (mic dejun 9:00, prnz 12:30, cin" 17:30) ! Condi!iile hoteliere