Sunteți pe pagina 1din 1

HOTRRE cu privire la crearea Colegiului Naional de Grniceri nr. 23 din 10.01.

200
Monitorul Oficial nr.6-9/38 din 19.01.2007

*** n temeiul art.27 al Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la aprarea naional !onitorul "#icial al $epu%licii !oldova& 2003& nr.200-203& art.775'& (uvernul HOTR!TE" 1. )e creea*& +n %a*a ,entrului de pregtire a grnicerilor& ,olegiul -aional de (rniceri& care +.i va +ncepe activitatea la / 0eptem%rie 2007. 2. ,olegiul -aional de (rniceri 0e 0u%ordonea* )erviciului (rniceri& av+nd 0tatut de unitate militar independent& cu ampla0area +n edi#iciul din 0tr.)uceava& nr./& ora.ul 1ng2eni. 3. )e 0ta%ile.te c ,olegiul -aional de (rniceri e0te o in0tituie de +nvm+nt mediu de 0pecialitate& care +.i de0#.oar activitatea +n calitate de per0oan 3uridic +n %a*a propriului 0tatut. #. 4dmiterea +n ,olegiul -aional de (rniceri la 0pecialitatea 3004 5(rniceri5 0e va e#ectua& con#orm planurilor de +nvm+nt ela%orate de )erviciul (rniceri .i apro%ate de !ini0terul 6ducaiei .i 7ineretului. $. 8inanarea ,olegiului -aional de (rniceri 0e e#ectuea* din contul .i +n limitele alocaiilor %ugetare& apro%ate )erviciului (rniceri +n %ugetul de 0tat pe anul re0pectiv. %. )erviciul (rniceri& +n comun cu !ini0terul 6ducaiei .i 7ineretului& +n termen de p+n la / iunie 2007& va ela%ora .i va apro%a& +n modul 0ta%ilit )tatutul ,olegiului -aional de (rniceri& planurile de 0tudii .i programele de +nvm+nt.
&R'()('N'*TR+ Con0ra-e1nea2" (ini-0rul educaiei 3i 0inere0ului (ini-0rul 5inanelor C6i3inu7 10 ianuarie 200 . Nr.23. ,a-ile T.R/E,

,ic0or 4,'RC+N (i6ail &O&

9
__________ Hotrrile Guvernului 23/10.01.2007 Hotrre cu privire la crearea Colegiului Naional de Grniceri //Monitorul Oficial 6-9/38, 19.01.2007