Sunteți pe pagina 1din 4

INFECINFECINFECŢŢŢIILEIILEIILE CHIRURGICALECHIRURGICALECHIRURGICALE

Ansamblul tulburărilor locale şi generale, anatomoclinice şi umorale determinate de reacţia de răspuns a organismului la acţiunea agresivă a microbilor şi virusurilor.

INTENSITATEAINTENSITATEA PROCESULUIPROCESULUI INFECINFECŢŢIOSIOS
INTENSITATEAINTENSITATEA
PROCESULUIPROCESULUI
INFECINFECŢŢIOSIOS

VIRULENVIRULENŢŢAA MICROBIANMICROBIANĂĂ TulpinaTulpina microbianmicrobianăă

CantitateaCantitatea dede germenigermeni

AsociereaAsocierea

CaleaCalea dede inoculareinoculare

microbianmicrobianăă

REACTIVITATEAREACTIVITATEA ORGANISMULUIORGANISMULUI VârstVârstăă StareStare fiziologicfiziologicăă TareTare organiceorganice preexistentepreexistente

FLEGMONULFLEGMONUL (CELULITA(CELULITA DIFUZDIFUZĂĂ))

FLEGMONUL (CELULITA (CELULITA DIFUZ DIFUZ Ă Ă ) ) Inflama ţ ia acut ă difuz ă
Inflama ţ ia acut ă difuz ă a ţ esutului conjunctiv, cu tendin ţă la

Inflamaţia acută difuză a ţesutului conjunctiv, cu tendinţă la invadarea şi necroza ţesuturilor profunde produsă de germeni cu virulenţă excesivă/imunitate deprimată fără tendinţă la limitare, se dezvoltă preponderent în ţesutul subcutanat şi spaţiile bogate în ţesut conjunctiv lax (retroperitoneal, retromamar, submandibular)

ETIOLOGIEETIOLOGIE
ETIOLOGIEETIOLOGIE

Streptococ ± stafilococ/anaerobi Poarta de intrare:

Plăgi contuzie cu atriţii tisulare întinse Plăgi înţepate Injecţii i.m în condiţii de asepsie incorectă

ANATOMIEANATOMIE PATOLOGICPATOLOGICĂĂ

preponderent la membrele inferioare

PATOLOGIC Ă Ă preponderent la membrele inferioare Superficial (supraaponevrotic) Profund (subaponevrotic

Superficial (supraaponevrotic) Profund (subaponevrotic

EVOLUŢIE FAZICĂ Perioada de invazie (primele 2 zile) infiltraţie, edem, aspect de carne fiartă, ţesuturile musculo-aponevrotice verzui “difterizare interstiţială” Perioada de inflamţie acută (ziua 2-4) începe distracţia tisulară, necroză cu spaţii pline de puroi: resturi sfacelate, striuri sanghinolente Perioada de necroză (ziua 6) puroi verzui-cenuşiu, cu resturi de ţesut conjunctiv necrozat, sfaceluri de muşchi şi tendoane. În “flegmonul total” puroiul disecă musculatura, difuzează, distruge tendoanele şi trombozează vasele

   

Furunculul

STAFILOCOCIILESTAFILOCOCIILE CUTANATECUTANATE

Carbunculul

 

Hidrosadenita

FURUNCULULFURUNCULUL
FURUNCULULFURUNCULUL

Limfangita

Infecţie cutanată stafilococică foliculului pilos + glanda sebacee adiacentă proces distructiv, necrozant al ţesuturilor burbionului

ETIOPATOGENIE Germenul cauzal Stafilococul Toxina stafilococică Necroză + decolări tisulare întinse Coagulaza tromboflebită extensivă Teren predispozant; diabet, uremie, hipercorticism, carenţe nutritive

ANATOMIE PATOLOGICĂ Necroză a aparatului pilo-sebaceu+dermul adiacent Hiperemie locală 2-3 zile conglomerat necrotico-purulent (burbionul) fistulizare (5-6 zile) Vindecare după eliminarea burbionului

CLINIC zonă de eritem pruriginoasă şi dureroasă tumefacţie centrată de un fir de păr pustulă (burbion) eliminare (7-10 zile) vindecare

EVOLUŢIE propagare Prin contiguitate abces Limfatică limfangită/adenită Tromboflebita sinusului cavernos Sanghină septicemie

TRATAMENTTRATAMENT

Pansamente alcoolizate Smulgerea firului de păr Incizie + drenaj

Antibiotice (furunculul feţei) Terenul favorizant Vaccinare

ABCESULABCESUL CALDCALD Colecţie purulentă acută, localizată în diferite ţesuturi sau spaţii anatomice, bine
ABCESULABCESUL CALDCALD
Colecţie purulentă acută, localizată în diferite ţesuturi sau spaţii
anatomice, bine delimitată, constituită dintr-o membrană piogenă
neoformată şi un conţinut purulent
Strat exterior scleros zona de apărare – “barieră
biologică” de separaţie de ţesutul sănătos
Stratul median ţesut conjunctiv tânăr bine
vascularizat
Strat intern reţea de fibrină + leucocite, microbi
Cavitatea abcesului puroi:
Stafilococ cremos, vâscos, inodor
Streptococ fluid, sero-purulent, inodor
Pneumococ gros, verzui, fibrină
Anaerobi seros, cenuşiu murdar, fetid
GERMENI CAUZALI:
Stafilococ
CLINIC:
Diagnostic diferenţial
Streptococ
Tumori
b. Tific
b. Coli
Local semnele celsiene
General sindromul infecţios
Paraclinic hiperleucocitoză
Anevrisme
Abces rece
Pneumococ
anaerobi
TRATAMENT
EVOLUŢIE complicaţii
Generale: septicemie, septicopioemie
Antibioterapie
Comprese reci
CHIRURGICALCHIRURGICAL
Locale:
fistulizare
limfangită, adenită
Radioterapie
ultrascurte
TABLOULTABLOUL CLINICCLINIC SEMNE GENERALE Frison puternic febră Stare generală alterată: agitaţie Tahicardie,
TABLOULTABLOUL CLINICCLINIC
SEMNE GENERALE
Frison puternic febră
Stare generală alterată: agitaţie
Tahicardie, delir, insomnii
Şoc toxico-septic
SEMNE LOCALE:
Edem extensiv, dureros
Tegumente lucioase, livide
Căldură locală
Fluctuenţă (ziua 3-8)
Sfacelare şi fistulizare spontană

DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL:

Erizipelul flegmonos Gangrena gazoasă Osteomielita acută Actinomicoza Schirul în cuirasă Sarcoame cu evoluţie rapidă

FLEGMONUL LEMNOS RECLUS Localizare cervicală Infiltraţie lemnoasă a tumefacţiei Focare supurative multiple Celulită scleroasă propagată în profunzime compresiune

FLEGMOANE DIFUZE CERVICO-TORACICE

Complicaţii mediastinale (mediastinite, pleurezii, endocardită)

Flebite

Septicemii

TRATAMENT Profilactic tratament + urmărire corectă a plăgilor

General Reechilibrare hidroelectrolitică Transfuzii Antibiotice cu spectru larg Chirurgical

CARBUNCULULCARBUNCULUL (FURUNCULUL(FURUNCULUL ANTRACOID)ANTRACOID)

Aglomerare de furuncule, infecţia incluzând şi hipodermul flegmon în profunzime Localizare preponderentă ceafa şi spatele Apare totdeauna pe un teren patologic: diabet, obezitate, vârstnici CLINIC:

Tumoare roşie, violacee, dur, dureroasă placard delimitat cu multiple pustule, fiecare centrată de un folicul pilos. Aspect general de fagure. În profunzime fascie Semne generale sindrom septic

TRATAMENTUL chirurgical Excizie în bloc Incizie în cruce

HIDROSADENITAHIDROSADENITA

Infecţia glandelor sudoripare abces local voluminos, foarte dureros Tendinţă la recidivă locală leziuni în faze diferite de evoluţie la acelaşi bolnav Simptomatologia idem furuncul + dureri şi impotenţă funcţională a membrului superior Tratamentul chirurgical Incizie + drenaj Excizie în bloc

LIMFANGITALIMFANGITA ŞŞII ADENITAADENITA ACUTACUTĂĂ

LIMFANGITA Ş Ş I I ADENITA ADENITA ACUT ACUT Ă Ă Propagarea infec ţ iei la

Propagarea infecţiei la vasele şi ganglionii limfatici

Soluţie de continuitate cutanată – poarta de intrare - obligatorie Agentul cauzal stafilococ sau streptococ/orice germen

LIMFANGITALIMFANGITA
LIMFANGITALIMFANGITA

RETICULARĂ

streptococ/orice germen LIMFANGITALIMFANGITA RETICULAR Ă zon ă eritematoas ă în jurul pl ă gii TRONCULAR Ă

zonă eritematoasă în jurul plăgii

TRONCULARĂ

Ă zon ă eritematoas ă în jurul pl ă gii TRONCULAR Ă Perilimfangită Celulită Microabcese Trenee
Perilimfangită Celulită Microabcese
Perilimfangită
Celulită
Microabcese

Trenee limfatice plagă rădăcina membrului Semne generale sindrom septic

LIMFANGITĂ TRONCULARĂ SUPURATĂ GANGRENOASĂ

ADENITAADENITA
ADENITAADENITA

Adenită congestivă Masă tumorală la nivelul grupelor ganglionare sensibilă spontan şi la palpare Se poate remite sub tratament

Adenoflegmon

ganglioni ficşi + extensia infecţiei la ţesutul periganglionar Semnele celsiene + fistulizare spontană

TRATAMENT

Conservator limfangita reticulară şi tronculară congestivă Chirurgical Incizie – drenaj Excizie în bloc

PANARIŢIILE SUPERFICIALE

PANARIŢIU ERITEMATOS în grosimea dermului pată eritematoasă la locul de inoculare Pansament local

PANARIŢIU FLICTENULAR flictenă cu puroi Panariţiu “în buton de cămaşă

PANARIŢIU UNGHIAL 2 variante Panariţiu periunghial Panariţiu subunghial osteită

PANARIŢIU ANTRACOID furuncul al degetelor

PANARIŢIU PULPAR foarte dureros Pulpa în tensiune aspect de flegmonizare Fistulizare spontană sau osteită

PANARIŢIILE SUBCUTANATE ALE FALANGELOR II ŞI III

Grave difuzează spre spaţiile interdigitale

Rare

osteit ă PANARI Ţ IILE SUBCUTANATE ALE FALANGELOR II Ş I III Grave difuzeaz ă spre
osteit ă PANARI Ţ IILE SUBCUTANATE ALE FALANGELOR II Ş I III Grave difuzeaz ă spre

INFECINFECŢŢIILEIILE ACUTEACUTE ALEALE MÂINIIMÂINII

 

INFECŢIILE SUPERFICIALE

 
INFEC Ţ IILE SUPERFICIALE  

FORMA ERITEMATOASĂ la locul de inoculare Fenomene celsiene Mişcările mâinii dureroase Tratament: imobilizare + antibiotice

FORMA FLICTENULARĂ faţa palmară la baza degetelor Flictenă purulentă în dreptul unui clavus infectat Flegmon profund “în buton de cămaşă Difuzează în spaţiile intermetacarpiene flegmon profund Tratament:

Incizie + excizia marginilor plăgii Drenajul spaţiului interdigital

Incizie + excizia marginilor pl ă gii Drenajul spa ţ iului interdigital

FURUNCULUL MÂINII inflamaţia foliculului pilos de pe faţa dorsală a mâinii Clinic şi terapeutic idem furuncul

PANARIPANARIŢŢIILEIILE GERMENIGERMENI Stafilococ
PANARIPANARIŢŢIILEIILE
GERMENIGERMENI Stafilococ

infecţiile degetelor

Streptococ Gram negativi Asociaţii microbiene Eritematos Flictenular CUTANATE Periunghial/subunghial antracoid
Streptococ
Gram negativi
Asociaţii microbiene
Eritematos
Flictenular
CUTANATE
Periunghial/subunghial
antracoid
FALANGA
SUPEFICIALE
DISTALĂ
SUBCUTANATE Pulpare
Falanga medie
Falanga proximală
FALANGA
MEDIE
OSOASE
PROFUNDE
ARTICULARE
FALANGA
TENOSINOVIALE
PROXIMALĂ

PANARIPANARIŢŢIILEIILE PROFUNDEPROFUNDE

PANARIŢIU OSOS infecţie neglijată a părţilor moi propagată secundar la os osteită/sechestru Clinic inflamaţie cronică + traiect fistulos Diagnosticul radiologic

PANARIŢIU ARTICULAR artrită septică articulaţiile interfalangiene/metacarpofalangiene compromitere gravă a funcţiei articulare

PANARIŢIU TENOSINOVIAL cele mai grave Degetele 2, 3, 4 tenosinovite acute limitate Degetele 1 şi 5 flegmon al tecilor sinoviale ale mâinii extensie 1/3 distală a antebraţului Inoculare directă/secundar unui panariţiu netratat Poziţie antalgică “în cârlig”

ţ iu netratat Pozi ţ ie antalgic ă “în cârlig” TRATAMENTUL func ţ ie de forma

TRATAMENTUL funcţie de forma anatomoclinică

TRATAMENTUL func ţ ie de forma anatomoclinic ă conservator c h i r u r g

conservator

chirurgical

Sechestrectomie

Excizia flictenei

Extirparea unghiei

Rezecţia capetelor osoase

FLEGMOANELEFLEGMOANELE PROFUNDEPROFUNDE ALEALE MÂINIIMÂINII

Infecţii subaponevrotice

Flegmoanele spaţiilor celuloase ale mâinii

Tenosinovitele

TENOSINOVITELE ACUTE tecile sinoviale 1 şi 5:

Lungul flexor al policelui + radial Teaca cubitală flexorii degetelor după panariţiile profunde ale policelui şi degetului V Clinic:

Panariţiu neincizat/incizat insuficient

Semne celsiene importante

Fistulizare spontană

Dureri

Impotenţă funcţională importantă sechele Tratament:

Imobilizare în poziţie fiziologică

Antibioterapie

Chirurgie

func ţ ional ă important ă sechele Tratament: Imobilizare în pozi ţ ie fiziologic ă Antibioterapie
FLEGMOANELE SPAŢIILOR CELULOASE ALE MÂINII FLEGMOANELE LOJII TENARE primitive sau secundare După panariţiu profund
FLEGMOANELE SPAŢIILOR CELULOASE ALE MÂINII
FLEGMOANELE LOJII TENARE primitive sau secundare
După panariţiu profund sau tenosinovită a policelui
Nu depăşesc plica de opoziţie a policelui
Semne generale sindrom septic
Semne locale durere pulsatilă
Căldură, roşeaţă, fluctuenţă, tumefacţie
Tratamentul chirurgical
FLEGMOANELE MEDIOPALMARE
Superficiale (pretendinoase) propagare: suprafaţă, loja tenară,
canalul carpian
Clinic tumefacţie mediană + semne celsiene
Profunde (retrotendinoase) complicaţie a unei tenosinovite
Tumefacţie mediană + semne celsiene
Flexie + mobilizare dureroasă a degetelor
Vindecare cu sechele
FLEGMOANELE SPAŢIILOR COMISURALE placă turnantă
Secundare: clavus suprainfectat, panariţiu falanga distală, flegmon
tenarian
Clinic: semne celsiene + sindrom septic
FLEGMOANELE DORSALE spaţiu celular subcutanat al mâinii
Celulită difuză propagată la spaţiul celular subcutanat, comisuri,
faţa dorsală a degetelor, uneori subaponevrotic
Respectă regiunea palmară
TABLOUL CLINIC
TABLOUL CLINIC

MASTITA ACUTĂ DE LACTAŢIE 2-3 săptămâni postpartum

ACUT Ă DE LACTA Ţ IE 2-3 s ă pt ă mâni postpartum GALACTOFORITA ACUT Ă
ACUT Ă DE LACTA Ţ IE 2-3 s ă pt ă mâni postpartum GALACTOFORITA ACUT Ă

GALACTOFORITA ACUTĂ Dureri spontane la nivelul sânului Febră 38-38,5 0 C Sânul uşor mărit de volum, ferm, sensibil Scurgere mamelonară (BUDIN) lapte grunjos + puroi

LIMFANGITA ACUTĂ Debut brusc ziua 5-10 postpartum Febră, frison Dureri pulsatile Placard limfangitic central/supero-extern Trenee limfangitice spre axilă Adenopatie axilară

ABCESUL MAMAR Sindrom infecţios Dureri + senzaţia de tensiune la nivelul sânului împiedică alăptarea

Sânul:

mărit de volum Tegumente roşii, circulaţie colaterală, Trenee limfangitice Îndepărtat de torace imframastită Fluctuenţă Semnul Budin Puroi mastită Lapte paramastită

DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL:

Staza lactată (angorjarea sânilor) Erizipelul mamar Mastita acută carcinomatoasă febră, dureri, roşeţă, edem difuz, senul cojii de portocală;adenopatie axilară confluentă, fixă

Adenopatie axilară ±

GANGRENAGANGRENA GAZOASGAZOASĂĂ

Flegmon necrozant al ţesutului muscular Termen rezervat exclusiv cazurilor de mionecroză

Clostridium perfringens Vibrionul septic Clostridium edematiens Bacilul histolitic

 

LECITINAZĂ

Clostridium perfringens Vibrionul septic Clostridium edematiens Bacilul histolitic   LECITINAZ Ă

Distruge membrana celulară Permeabilitate capilară pentru proteine

Necroza Edemul muşchilor infectaţi
Necroza
Edemul muşchilor infectaţi

FACTORI FAVORIZANŢI: şoc, denutriţie, diabet

TABLOUL CLINIC Incubaţie 5 ore – 6 zile

LOCAL:

Senzaţie de constricţie la nivelul plăgii Edem voluminos constrictiv ischemie La distanţă Producere de gaz crepitaţii Pielea palidă brună Secreţie brună, fetidă la nivelul plăgii În absenţa supuraţiei

GENERAL şoc toxico-septic Febră, frison Tahicardie, hipotensiune Tulburări de comportament Insuficienţă renală subicter

EXOGENĂ plăgi de război, accidente de muncă plăgi neregulate, anfractuoase, cu atriţii tisulare şi hematoame ENDOGENĂ contaminarea peretelui abdominal cu clostridii (biliare,digestive, ginecologice) IATROGENE ischemie tranzitorie după injecţii cu adrenalină, săruri de calciu

TRATAMENT Chirurgical excizie largă/amputaţie

General

deşocare Antibioterapie 60-100 ml ser antigangrenos Oxigenoterapie hiperbară

MASTITELEMASTITELE ACUTEACUTE

Mastite acute adevărate Paramastite

ETIOPATOGENIE Streptococ Stafilococ Colibacil Gonococ
ETIOPATOGENIE
Streptococ
Stafilococ
Colibacil
Gonococ
Streptococ Stafilococ Colibacil Gonococ Perioada genital ă activ ă mastita de lacta ţ ie o o

Perioada genitală activă mastita de lactaţie

o

o

o

Angorjarea sânului

Traumatisme repetate

Eroziuni, fisuri, ragade ale mamelonului

Nou-născut Pubertate Menopauză Metastaze septice

ă scut Pubertate Menopauz ă Metastaze septice ANATOMIE PATOLOGIC Ă FAZA FAZA PRESUPURATIV PRESUPURATIV Ă

ANATOMIE PATOLOGICĂ

Menopauz ă Metastaze septice ANATOMIE PATOLOGIC Ă FAZA FAZA PRESUPURATIV PRESUPURATIV Ă Ă FAZAFAZA

FAZAFAZA

PRESUPURATIVPRESUPURATIVĂĂ

FAZAFAZA SUPURATIVSUPURATIVĂĂ
FAZAFAZA
SUPURATIVSUPURATIVĂĂ
PRESUPURATIV Ă Ă FAZAFAZA SUPURATIVSUPURATIVĂĂ Ţ ESUTUL PERIMAMAR (PARAMASTIT Ă ) Limfangit ă
PRESUPURATIV Ă Ă FAZAFAZA SUPURATIVSUPURATIVĂĂ Ţ ESUTUL PERIMAMAR (PARAMASTIT Ă ) Limfangit ă

ŢESUTUL PERIMAMAR

(PARAMASTITĂ)

Limfangită periareolară Erizipel Abces tuberos

PARENCHIMUL

GLANDULAR

Galactoforită acută

ABCES PREMAMAR SUPRAMASTITĂ ABCES RETROMAMAR INFRAMASTITĂ ABCES INTRAGLANDULAR

FORME ANATOMO-CLINICE ABCESUL PREMAMAR (SUPRAMASTITA) Punct de plecare:

Limfangită superficială Glande sudoripare Semne de inflamaţie superficială ABCESUL RETROMAMAR (INFRAMASTITA) Abces “în buton de cămaşă Sindrom septic Durere spontană de intensitate Asimetrie mamară Sânul tumefiat, proiectat anterior Circulaţie colaterală Propagare spre axilă, gât şi torace FLEGMONUL DIFUZ rar Foarte grav Persoane cu imunitate deficitară Tendinţă la necroză şi difuziune Stare generală alterată profund, precoce ABCESUL TUBEROS glandele sebacee Tumoare mică, bine delimitată Deschidere spontană la piele FLEGMONUL LEMNOS formă subacută Sânul de volum, foarte dur Supuraţia apare tardiv

TRATAMENTULTRATAMENTUL
TRATAMENTULTRATAMENTUL

TRATAMENT PROFILACTIC

Igienă locală Tratamentul ragadelor şi eroziunilor mmelonare (acid boric 3%) Aspiraţia laptelui

TRATAMENTUL CURATIV

STADIUL PRESUPURATIV:

Întreruperea alăptării/golirea sânului Tratament antiinflamator local:

Prischnitz Pungă cu gheaţă Radioterapie antiinflamatorie Antibioterapie Suspendarea compresivă a sânului Ablactare:

Antipirină 2g/zi Testosteron 10 mg/zi Sintofolin 1-2 mg/zi

STADIUL SUPURATIV chirurgie

TETANOSULTETANOSUL

Clostridium tetani anaerob gram pozitiv Forma sporulată foarte rezistentă (ani) :straturile superficiale ale solului, gunoaie, Intestinul animalelor, umorile umane Împreună cu germeni aerobi poate creşte şi în medii aerobe Exotoxina neurotropism marcat

CONTAMINAREA

Traumatismele învelişului cutanat (70%) Plăgi mici, neglijate, anfractuoase, murdare cu pământ, etc. Leziuni cutanate cronice: ulcer varicos, arsuri, gangrena arteriticilor, etc. Avorturile provocate instrumentar contaminat Tetanosul puerperal plaga uterină, rupturile perineale Tetanosul postoperator mai frecvent în chirurgia ortopedică (diseminarea sporilor cantonaţi în pliurile cutanate) După intervenţii pe tubul digestiv spori în tubul digestiv (rar – 6%) Catgutul chirurgical insuficient sterilizat Injecţii intramusculare asepsie şi antisepsie deficitară Tetanosul nou-născutului

TABLOULTABLOUL CLINICCLINIC

Debutul incubaţie 24 ore – 60 zile Semne prodromale:

Cefalee, oboseală, insomnie Durere la nivelul plăgii Contractură la nivelul plăgii Întârzierea cicatrizării Contractura semnul major în stadiul de boală manifestă crize paroxistice tonico- clonice dureroase (convulsii), declanşate de efort, stimuli luminoşi, acustici, etc. Risus sardonicus Trismusul Opistotonus Emprostotonus Pleurostotonus Ortotonus Tulburări respiratorii IRA Contractura m. laringiene sau diafragmului Intoxicaţia a centrilor respiratori bulbari Alte semne pulul, temperatura:

Puls > 100/min şi T> 40 0 pronostic defavorabil

EVOLUŢIA fazică

Incubaţia: 24 ore-60 zile Perioada de invazie

Local: dureri, contracţii musculare, trismus, plagă atonă General: dureri nevralgice, ROT exagerate, crize convulsive, febră

Perioada de stare:

Contracturi musculare Disfagie Asfixie Fotofobie Hipertermie Deshidratare Tulburări circulatorii

Faza terminală

PRONOSTICPRONOSTIC seversever

MORTALITATE 80% incubaţia < 15 zile 40-60% gravitate medie < 25% incubaţia > 15 zile

NU EXISTĂ NICI O MODIFICARE UMORALĂ SPECIFICĂ !!!

PERSOANE VACCINATE ŞI REVACCINATE: TRATAMENTULTRATAMENTUL 1. Asanarea chirurgicală a plăgii: debridare, extragerea
PERSOANE VACCINATE ŞI REVACCINATE:
TRATAMENTULTRATAMENTUL
1.
Asanarea chirurgicală a plăgii: debridare,
extragerea corpilor străini + spălarea plăgii
cu bromocet, apă oxigenată, permanganat K
2.
Antibioterapie 10 zile
3.
Specific
PROFILAXIA
2 ml Anatoxină tetanică nativă sau
0,5 ml anatoxină tetanică purificată (ATPA)
ANTITETANICĂ
PERSOANE NEVACCINATE:
1-2 idem
3. Ser AT 3000-20000 u.i după desensibilizare
4. Vaccinare AT.
Anatoxină nativă 1 ml s. c prima zi + 0,5 ml 9 zile
ATPA 0,5 ml i.m + 2 x 0,5 ml la 14 zile interval
TRATAMENTULTRATAMENTUL CURATIVCURATIV
Sedarea bolnavului
Izolare linişte, fără lumină
Cloralhidrat 6-8 g/24 ore clismă
Luminal 0,20-0,40 g/24 ore
Curarizare
Neutralizarea toxinei SAT 500.000 u.i
Asanarea focarului tetanigen
Antibioterapie
Terapie volemică
Traheostomie
Alimentaţia 2200-2500 cal/zi