Sunteți pe pagina 1din 7

GRILA 1 1. Scopul unui proiect reprezinta: a) Problema actuala a organizatiei; b) O idee; c) Problema actuala a organizatiei inversata. 2.

Orice proiect se adreseaza: a) Unui grup tinta; b) Atat unui grup tinta, cat si unor benificiari directi si indirecti; c) Unor benificiari directi si indirecti. 3. Un proiect consuma: a) Doar resurse financiare si de timp; b) Fonduri puse la dispozitie de un finantator; c) Resurse umane, financiare, materiale, informationale si de timp. 4. Prima etapa din ciclul de viata al unui proiect este reprezentata de: a) Definirea proiectului; b) Palnificarea proiectului; c) Organizarea proiectului. 5. In etapa de planificare a unui proiect stabilim: a) Scopul si obiectivele; b) Timpul si costurile pentru fiecare activitate; c) Sarcinile pentru fiecare membru al echipei. 6. Functiile unui manager de proiect sunt: a) Conducerea, planificarea, organizarea, motivarea, implementarea si controlul; b) Conducerea, planificarea, antrenarea, evaluarea; c) Conducerea, planificarea, organizarea, previziunea. 7. SWOT reprezinta: a) Un mod de structurarea a activitatilor unui proiect; b) Analiza oportunitatilor si amenintarilor; c) Un instrument de analiza strategica folosit pentru identificarea celei mai potrivite directii de actiune. 8. Un obiectiv trebuie sa fie: a) Specific, Mare, Aplicabil, Rentabil, incadrat in Timp; b) Specific, Masurabil, Abordabil, Realist, incadrat in Timp; c) Specific, Masurabil, Unic, incadrat in Timp. 9. Gragicul GANTT ajuta la: a) Luarea deciziilor de catre managerul de proiect si la organizarea echipei; b) Planificarea in timp a fiecarei activitati si responsabilul acestora; c) Analiza punctelor tari si punctelor slabe ale organizatiei in vederea demararii unui proiect. 10. Fluxul de numerar (Cash-flow) reprezinta: a) Incasarile si platile efectuate de organizatie intr-o perioada determinata; b) Bugetul proiectului; c) Estimarea costurilor pentru fiecare activitate in parte.

GRILA 2 1. Nu reprezinta caracteristica a unui proiect: a) Obiective precise, clar formulate; b) Timp nelimitat; c) Rezultate concrete, masurabile, unice. 2. Capacitatea comerciala a unei organizatii reprezinta: a) Un criteriu de analiza a punctelor tari si punctelor slabe; b) Un criteriu de analiza a oportunitatilor si a amenintarilor; c) Un criteriu de analiza pentru identificarea componentelor analizei SWOT. 3. Cand formulam scopul unui proiect nu trebuie sa folosim: a) Un verb la forma conjunctiva (ex. sa realizeze); b) Conjunctiva si; c) Un enunt scurt si concis. 4. Obiectivul general al proiectului: a) Se refera la cauzele problemei; b) Este substituit atat scopului, cat si obiectivelor specific; c) Se refera la obiective pe scara mai larga, de interes general. 5. Cand stabilim activitatile proiectului trebuie sa ne asiguram de: a) Metode eficiente de motivare a echipei; b) Posibilitatea de a accesa fonduri cu finantare externa; c) Cine este responsabilul fiecarei activitati in parte si de ce resurse avem nevoie. 6. Work Breakdown Structure reprezinta: a) Aranjarea activitatilor intr-o structura ierarhica; b) Planificarea in timp a activitatilor; c) Informatii cu privire la utilizarea bugetului. 7. 5% din totalul costurilor unui proiect reprezinta: a) Costurile de transport; b) Costuri indirecte legate de proiect; c) Costuri neprevazute. 8. Nu prezinta o etapa prin care trece o echipa: a) Formare; b) Socializare; c) Furtuna. 9. Fisa postului reprezinta: a) Enumerarea principalelor sarcini, responsabilitati, relatii si conditii de lucru; b) Procesul prin care se determina sarcinile si abilitatile necesare pentru un post; c) Enumerarea cerintelor pentru ocuparea postului. 10. Evaluarea nu se concretizeaza asupra: a) Resurselor investite; b) Comunicarii in echipa; c) Activitatilor desfasurate.

GRILA 3 1. n managementul proiectelor prin resurse se nelege : a) Fondurile proprii ale celui care implementeaz proiectul ; b) Fondurile puse la dispoziie de finanator ; c) Resursele umane, financiare, materiale, informaionale. 2. Atributele unui proiect sunt : a) Resurse, activiti, rezultate ; b) Obiective clare, bugetul propriu, termen de start i de ncheiere precis definite, colaboratori motivai cu cunotine i abiliti diferite ; c) Finanatorul, autoritatea de management, aplicantul. 3. Etapele din ciclul de viata al unui proiect sunt: a) Definire, Planificare, Organizare, Implementare, Incheiere; b) Definire, Organizare, Implementare; c) Planificare, Organizare, Implementare, Audit. 4. Ce functie a managerului de proiect raspunde la intrebarea cine, ce decide sic and?: a) functia de planificare; b) functia de conducere; c) functia de motivare. 5. In etapa de definire stabilim: a) scopul proiectului; b) activitatile proiectului; c) echipa proiectului. 6. Un obiectiv trebuie sa fie SMART, adica sa intruneasca caracteristicile: a) Selectiv, Mare, Adaptabil, Referitor la proiect, Transferabil; b) Specific, Masurabil, Abordabil, Realist, incadrat in Timp; c) niciuna din afirmatiile de mai sus. 7. 7% din totalul costurilor unui proiect reprezinta: a) Costurile de transport; b) Costuri indirecte legate de proiect; c) Costuri neprevazute. 8. Un exemplu de risc intern poate fi: a) schimbari ale legislatiei; b) crize economice nationale; c) personal necalificat. 9. In varful piramidei lui Maslow se afla: a) nevoia de siguranata; b) nevoia de recunoastere; c) nevoia de implinire profesionala. 10. Procesul de masurare al gradului de atingere a obiectivelor propuse este reprezentate de: a) evaluarea; b) auditul; c) incheierea proiectului.

GRILA 4

1. Un proiecte poate sa aiba: a) Mai multe scopuri, dar un singur obiectiv specific; b) Un sigur scop, dar mai multe obiective specific; c) Un sigur scop si un singur obiectiv specific; 2. Obiectivul general al unui proiect este stabilit de: a) Managerul general al organizatie sau de finantator; b) Echipa de proiect; c) Managerul de proiect impreuna cu membrii echipei de proiect; 3. In etapa de organizarea a proiectului se desfasoara urmatoarele activitati: a) Intocmirea documentatiei; b) Raportare asupra proiectului; c) Recrutare personal si repartizare sarcini; 4. Conform principiului managerul i echipa de proiect : a) Managerul de proiect este numit de finanator i el poate s aleag membrii echipei de proiect ; b) Proiectul este condus de un singur manager de proiect ; fiecare membru al echipei de proiect rspunde pentru propriile decizii n faa managerului de proiect ; c) Managerul comand i membrii echipeide proiectexecut dispoziiile primate; 5. Un exemplu de obiectiv SMART este: a) Calificarea unui numar de 200 de someri din Bucuresti Ilfov in domeniul IT, intr-o perioada de 12 luni. b) Reorganizarea departamentelor din cadrul S.C. X S.R.L, intr-o perioada de 3 luni; c) Cresterea profitului cu 25 % , fata de anul actual la S.C. X S.R.L; 6. In momentul in care stabilim si formulam activitatile, ne asiguram de: a) Enuntarea fiecarei activitati in parte, specificarea responsabilui activitatii respective, planificarea bugetului pt fiecare responsabil in parte si clasificarea acestuia pe categorii de cheltuieli; b) Enuntarea fiecarei activitati in parte, specificarea responsabilui activitatii respective si resurselor de care este nevoie, descrierea secventelor in timp; c) Doar de enuntarea fiecarei activitati in parte (cele esentiale pentru atingerea obiectivelor specifice);

7. Riscul apare in urmatoarele situatii: 1. Un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur; 2. Atat evenimentul cat si efectul sunt sigure; 3. Efectul evenimentului este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura; 4. Atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte; 5. Cand nu este identificat in faza de planificare; a) 1, 2, 3, 4, 5; b) 1, 3, 4, 5; c) 1, 3, 4; 8. Criterile de identificare a oportunitatilor din cadrul analizei SWOT pot fi: a) Lipsa unor firme concurente, legislatia favorabila, salariatii organizatiei motivati, tendinte actuale benefice; b) Reputatia organizatiei, calitatea serviciilor/produselor oferite de catre organizatie, management vizionar; c) Tendinte actuale benefice, surse de finantare pentru domeniul vizat, legislatie favorabila, cererea in crestere; 9. Printre caracteristicile unui proiect regasim: 1. timp limitat, orice proiect are un inceput si un sfarsit; 2. este necesara formarea unei echipe de proiect ai carei mebrii sa fie competenti pt derularea activitatilor proiectului; 3. sunt fixate obiective si rezultate clare; 4. nu se realizeaza un plan riguros; 5. resursele necesare pt implementarea proiectului sunt nelimitate; 6. pentru derularea unui proiect se urmareste o metodologie specifica; 7. un proiect nu presupune riscuri; 8. un proiect reprezinta activitatile operationale clasice din cadrul unei organizatii; a) 1, 2, 3, 6; b) 1, 3, 6, 8; c) 1, 5, 7, 8; 10. Printre strategiile utilizate pentru reducerea riscului nu regasim: a) Monitorizarea riscurilor si pregatirea planului pentru situatii imprevizibile; b) Motivarea angajatilor pentru evitarea riscurilor interne; c) Transferul riscurilor.

GRILA 5

1. Enumerarea cerintelor pentru ocuparea postului (educatie, abilitati, trasaturi de personalitate) reprezinta: a) Analiza postului; b) Specificatiile postului; c) Fisa postului; 2. In momentul in care formulam un scop, tinem cont de urmatoarele recomandari: 1. 2. 3. 4. sa contina un verb la forma conjunctiva sau un substantiv verbal; enuntul scopului sa fie detaliat; sa folosim conjunctiva si pentru a desparti in doua propozitii; sa nu folosim conjunctiva si pentru a desparti in doua propozitii, dar nici cuvantul prin; 5. enuntul scopului sa fie scurt si concis; a) 1, 3, 5; b) 1, 2, 4; c) 1, 4, 5; 3. In etapa de implementare urmarim: a) ce am stabilit doar in faza de planificare; b) ce am stability doar in faza de organizare; c) ce am stabilit in faza de definire si in cea de planificare a proiectului; 4. Etapele prin care trece o echipa de proiect sunt: a) formare, furtuna, normare, lucru efectiv; b) normare, furtuna, lucru efectiv; c) formare, normare; 5. Functia de motivare raspunde la intrebarea: a) cine judeca rezultatele si dupa ce standarde? b) ce ii determina pe oameni sa dea ce e mai bun? c) cine este implicat si de ce?

6. Ultimul pas in scrierea proiectului este acela de: a) a enumera activitatile necesare pt atingerea obiectivelor; b) a fixa rezultatele proiectului; c) a estima bugetul; 7. Intra in categoria riscurilor externe urmatoarele evenimente: 1. Schimbari ale legislatiei; 2. Existenta unei culturi organizationale gresite; 3. Crize economice la nivel national; 4. Incedii,inundatii sau alte calamitati natural; 5. Lipsa unor proceduri scrise si formalizate; a) 1, 3, 4; b) 2, 4, 5; c) 3, 4, 5; 8. Nu reprezinta un criteriu de identificare a punctelor tari si punctelor slabe in cadrul analizei SWOT: a) Stabilitatea financiara; b) Competitia puterica; c) Reputatia organizatiei; 9. O metoda de recomepensare non-financiara este: a) Instruirea angajatului; b) Mentionarea angajatului in publicatiile organizatiei; c) Prime oferite angajatului; 10. Printre metodele de indentificare a riscurilor regasim: a) Transferul riscurilor; b) Implicarea in luarea deciziilor a angajatilor; c) Intocmirea unor liste de control.