Sunteți pe pagina 1din 11

DATA : 04. 12. 2013 SCOALA : Sc.gen. cu clasele I-VIII B.P.Hasdeu Constanta CLASA : a IV-a D ARIA CURRICULAR :L !

"# $ co!un ca%e DISCIPLINA : L !"a $ l te%atu%a %o!&n# UNITATEA DE NVARE :Po'est % cu t&lc SUBIECTUL : Du(# ase!#na%ea lo% du(# )! l *&%leanu TIPUL LECIEI : ! +t DURATA ACTIVITII : 4, MENTOR: In'.Coto-ana Ve%on ca COORDONATOR: Con-.un '.d%d Casang u La% sa Ileana PROPUNATORI: Vo cu .nd%eea- Iul a V tel / .nd%on c0 L l ana OBIECTIVE DE REFERIN: S# c tesc# 1n !od con$t ent $ co%ect un te+t necunoscut2 S# !an -este nte%es $ n 3 at '# (ent%u lectu%a uno% te+te 'a% ate l te%a%e sau nonl te%a%e2 OBIECTIVE OPERAIONALE : 41- s# c teasc# co%ect5 con$t ent te+tul Du(# ase!#na%ea lo% du(# )! l *&%leanu2 42- s# e+(l ce o%al cu' ntele $ e+(%es le no d n lec3 e2 43- s# alc#tu asc# (%o(o6 3 -olos nd cu' ntele a (l#s!u t5 (o'a3a5 d 7an e5 g nga$#5 !#% n !oas#2 44- s# %e6ol'e sa%c n le d n - $ele de luc%u2 4,- s# desco(e%e un (%o'e%" (ot% ' t s tua3 e 1nt&ln te2 RESURSE: Procedurale: con'e%sa3 a5 e+(l ca3 a5 o"se%'a%ea5 e+e%c 3 ul5 (%o"le!at 6a%ea5 !etoda P#l#% le g&nd toa%e Ma er!ale: (lan$e5 ca%te de lectu%#55 !anualul5 - $e de luc%u5 ecusoane5 (#l#% d n ca%ton2 FORME DE OR"ANI#ARE : -%ontal5 nd ' dual5 (e g%u(e2 BIBLIO"RAFIE : 8e%deanu Ioan5 9etod ca (%ed#% l !" %o!&ne la clasele I-IV5 )d tu%a D dact c# $ (edagog c#5 Bucu%e$t 1::32 ;udo%a P 3 l# < Cleo(at%a 9 7# lescu5 L !"a $ l te%atu%a %o!&n#5 !anual (ent%u clasa a IV-a5 ed tu%a .%a! s 200=2 1

>>> - 55 P%og%a!e $cola%e (ent%u clasa a IV ?a5 L !"a $ l te%atu%a %o!&n# 5 Bucu%e$t 5 200,2

Nr$ cr $ 1. 2.

E a%ele lec !e! Mo+e( or)a(!,a or!c 1min Ver!-!carea cu(o* !( elor 5min Ca% area a e( !e! 2 min A(u( area e+e! *! a o&!ec !'elor 1 min

O&$ o%

Ac !'! a ea !('a a orulu!

Ac !'! a ea ele'!lor

Metode procedee

-Pregatete materialele -Se pregatesc pentru lectie necesare pentru buna desfasurare a lectiei - erific! tema pentru acasa - "itesc# asculta continutul temei si conversatia cantitativ si calitativ se corectea$a unde este nevoie. e%ercitiul

S ra e)!e d!dac !ca Mijloace de Forme de inv. org. frontal frontal

O&*

&. ).

- Pre$int! vietuitoarele povestea randunicii

si

- 'sculta cu atentie

e%erci(iul e%plica(ia

fi!

frontal frontal

5.

D!r!.area !('a ar!! 21 min

- 'nun(! titlul lec(iei noi *+up! asem!narea lor, dup! -mil ./rleanu. -Pre$int! obiectivele lec(iei0 - Scrie pe tabla data si titlul lectiei - Pre$int! c/teva date despre autor0 -Pre$int! o plan! cu portretul scriitorului i volumul din care face parte lectura *+up! asem!narea lor,0 -- Solicit! citirea lectiei.

- Scriu data si titlul lectiei pe caiete.

e%plica(ia

- 6rm!resc cu aten(ie informa(iile conversa(ia despre autor i volumul dedicat e%plica(ia copiilor. observa(ia

plan! olumul frontal *+in lumea celor care nu cuv/nt!, de -. ./rleanu

21

-6rm!resc pre$entarea po7erpoint. -Solicit! e%plicarea cuvintelor e%ercitiul i a e%presiilor noi din te%t 3 s! pl!smuiasc!4 pova(a4 lig5ioane4 atotputernicul4 mreje4 tovar!!4 -"itesc lectia integral4 pe conversatia di5anie4 m!rinimoas!4 l!stunul4 fragmente4selectiv4 etc. &

22 2&

c5ipe!8 - Solicit! alc!tuirea unor propo$i(ii folosind unele cuvinte din te%t9 a (l#s!u t5 (o'a3a5 d 7an e5 g nga$#5 l "elul#5etc. - erific! propo$i(iile alc!tuite de elevi. -Metoda P#l#% le g&nd toa%e : -:mparte clasa pe cinci grupe4 pentru a re$olva sarcinile de lucru9 P!l!riile albe P!l!riile galbene P!l!riile roii

--%plic! oral cuvintele noi din te%t. e%plicatia jetoane plan! caiete 'lcatuiesc propo$itii substantivele respective. cu e%ercitiul ecusoane -"itesc propo$i(iile formulate. -Se grupea$! ;n func(ie de ecusonul din piept. - <e$olva sarcina in cadrul fiecarei grupe4 cooper/nd i respectand timpul de lucru .3'ne%a 28 P/l/r!a al&/ 0 Po'e* ! orul: 1+espre ce este vorba ;n te%t= P/l/r!a )al&e(/ 0 Crea orul: 1+escrie ;nf!(iarea libelulei. P/l/r!a ro2!e 1 P*!3olo)ul: 1"are sunt calit!(ile r/ndunicii= P/l/r!a 'erde 0 "4(d! orul: 1"re$i c! personajele negative ar fi putut fi pedepsite de +umne$eu= P/l/r!a al&a* ra 0 Modera orul: 1"are este ;nv!(!tura transmis! de lectur!= -Pre$int! activitatea ;ntregii grupe. lucrul pe grupe

frontal

individual

2) pe grupe

coli albe mar>ere

P!l!riile ver$i

e%ercitiul problemati$area e%plicatia

p!l!rii carton

din pe grupe

P!l!riile albastre -+up! e%perarea timpului de lucru4 solicit! elevilor sa-i desemne$e c/te un repre$entant care s! pre$inte activitatea ;ntregii grupe.

e%ercitiul ?. Real!,area ra(*-erulu! *! a re e( !e! 2 min Te+a %e( ru aca*/ 2 min - Solicit! formularea unui - Formulea$! proverbe 3;nv!(!turi89 proverb care se potriveste *@u trebuie s! dorim r!ul altuiaA, situa(iei pre$entate. *+umne$eu da fiec!ruia ceea ce tie c!-i trebuie, *"ei cura(i cu inima vor fi fericiti ferici(i4 vor fi iubi(i de +umne$eu., -'nun(!tema pentru acas!9 :i notea$! tema pentru acas!. -+e transcris dialogul dintre +umne$eu i vie(uitoare. -+e citit lectura *"/nd st!p/nul nu-i acas!, de -mil ./rleanu din vol. *+in lumea celor care nu cuv/nt!, -Se fac aprecieri asupra -Sunt aten(i la aprecieri. desfasurarii lectiei e%ercitiul

frontal frontal

25

B.

e%plica(ia

frontal

C.

Co(clu,!! 2! a%rec!er! 1 min

aprecierea verbala

frontal individual

'"DE ED'D- P- .<6PM-D2+' * PFGF<EEG- .H@+ED2'<-, P/l/r!a al&/ 0 Po'e* ! orul: 1+espre ce este vorba ;n te%t=

P/l/r!a )al&e(/ 00 Crea P/l/r!a )al&e(/ Creaorul: orul: 1+escrie(i ;nf!(iarea libelulei. 1+escrie(i ;nf!(iarea libelulei.

P/l/r!a ro2!e P*!3olo)ul: P/l/r!a ro2!e1 1 P*!3olo)ul: 1"are sunt calit!(ile r/ndunicii= 1"are sunt calit!(ile r/ndunicii=

P/l/r!a 'erde 00 "4(d! P/l/r!a 'erde "4(d!orul: orul: 1"rede(i c! personajele negative ar fi putut fi de +umne$eu= 1"rede(i c! personajele negative ar fi putut fipedepsite pedepsite de +umne$eu=

1I

P/l/r!a al&a* 00 Modera P/l/r!a al&a*ra ra Moderaorul: orul: 1"are este ;nv!(!tura transmis! de lectur!= 1"are este ;nv!(!tura transmis! de lectur!=

11