Sunteți pe pagina 1din 16

CHESTIONARUL PRIVIND ACCEPTAREA SI MENTINEREA MISIUNII Se intocmeste in vederea detectarii zonelor im ortante de risc e activitatea intre rinderii si se !

ace o analiza as" ra cond"cerii si a mod"l"i de or#anizare a conta$ilitatii Cond"cere% &' Cond"cerea are s"!icienta e( erienta entr" administrarea societatii) *' Cond"cerea are tendinta de a an#a+a societatea in a!aceri c" risc ridicat) ,' E(ista tendinte de a mentine "n an"mit nivel al ro!it"l"i) -' Controalele e!ect"ate a" cond"s la de!iciente semni!icative) Mod"l de or#anizare a conta$ilitatii% &' Conta$ilitatea se tine in mod centralizat sa" descentralizat) *' Se intocmesc corect si circ"la doc"mentele +"sti!icative) ,' Personal"l care intocmeste aceste doc"mente este cali!icat) -' .irma a !ost a"ditata sa" veri!icata in "ltimii * / , ani) Activitatea intre rinderii% &' .irma isi des!asoara activitatea intr0"n sector c" risc ridicat) *' .irma isi ac1ita creditorii con!orm scadentelor din contracte) ,' .irma este insolva$ila sa" n") -' .irma se reconizeaza a !i vand"ta) DA DA DA DA NU NU NU NU

DA DA DA DA DA DA DA DA

NU NU NU NU NU NU NU NU

PRO2RAMUL PRIVIND DE3VOLTAREA PRO.ESIONALA CONTINUA

N"me si ren"me Po esc" Ioan An#1el Ina Cornila Mi1aela Cornila Mi1aela Po esc" Ion

L"na Ian"arie Martie Mai I"nie Se tem$rie

Disci lina .iscalitate Conta$ilitate Dre t Control A"dit

Ore re#atire *4 -4 *4 &5 *4

Ore realizate *4 -4 *4 &5 *4

PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SALARIATILOR P"ncta+"l acordat entr" !iecare intre$are este de la &0 5 Com etenta ro!esionala &' Isi rezolva sarcinile de servici) *' Se incadreaza in tim "l alocat in vederea e(ec"tarii sarcinilor de servici) ,' Are a$ilitati in a licarea c"nostintelor ro!esionale) -' Res ecta normele si re#"lile rivind realizarea sarcinilor de servici") 5' E(ista nevoia de a"to er!ectionare) 6' E(ista o ti"ni de rezolvare a "nor sarcini di!erite) Disci &' *' ,' lina in m"nca Com ortament"l la loc"l de m"nca este adecvat) Res ecta ro#ram"l de m"nca) Atit"dinea !ata de cond"cere si clienti este "na ro!esionista)

A tit"dini si calitati adiacente sarcinilor de servici" &' Relatiile c" clientii s"nt con!orme strate#iilor de relationare) *' Are initiativa) ,' Are ca acitate de com"nicare ver$ala) -' Are ca acitate de com"nicare scrisa)

PROCEDURA PENTRU PLANI.ICAREA MISIUNILOR Pro#ram"l de l"cr" in vederea misi"nii de servicii conta$ile este "rmator"l% In erioada & 05 ale l"nii se rimesc doc"mentele de la clienti e $aza de roces ver$al de redare rimire sa" $ordero"' In interval"l 5 07 ale l"nii are loc roces"l de ordonare si veri!icare a doc"mentelor rel"ate' In interval"l 7 / *4 ale l"nii se $"#ete:' In interval"l *4 0*5 se trimit catre client OP0"rile entr" e!ect"area viramentelor catre $"#ete' Pana e *5 ale l"nii are loc veri!icarea si re#atirea dosarelor entr" control la Administrator"l societatii 8 are loc veri!icarea $alantelor9 statelor de lata9 declaratiilor !iscale9 calc"larea amortizarii9 veri!icarea rin sonda+ a "nor o erati"ni:' Pana e *5 ale l"nii se de "n declaratiile !iscale' In interval"l *5 / ,4 se reda" dosarele client"l"i' rel"creaza doc"mentele 8contare9 inre#istrare in conta$ilitate9 listare9 intocmire re#istre9 declaratii9 OP0"ri entr" e!ect"area viramentelor catre

PROCEDURA DE CONTROL INTERN La ersoanele !izice a"torizate avem a"tocontrol"l La ersoanele +"ridice avem control de s ecialitate care ersoana im "ternicita Corelatiile rin so!t &' Cont"rile de activ a" sold de$itor) *' Cont"rile de asiv a" sol creditor) ,' S0a" de istat sold"ri ati ice) -' S0a" l"at in calc"l cont"rile $i!"nctionale) Im &' *' ,' ozit"l e ro!it Im ozit"l e ro!it a !ost correct calc"late) Im ozit"l e ro!it a !ost correct inre#istrat in $alanta) A !ost com letat Re#istr"l de evidenta !iscala) oate !i Administrator"l sa" o

Mod"l de calc"l a TVA &' TVA0"l din $alanta este corect re!lectat in decont) *' S0a" intocmit re#istrele de TVA ;anca &' Sold"rile analitice e !iecare $anca coincid c" e(trasele $ancare) *' Este !ac"ta eval"area l"nara a cont"rilor in devize)

Procedura privind organizarea i conducerea contabilitii


Potrivit art. 10, alin. (1) din Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat, rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii persoanelor prevzute la art. 1 din lege revine deciden ilor (administrator, ordonator de credite sau alt persoan care are obligaia gestionrii unitii respective). ceast prevedere se coreleaz cu cerinele articolului !0 din lege care precizeaz "aptul c# Situaiile financiare anuale vor fi nso ite de o declaraie scris a administratorilor prin care acetia i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale i confirm c: a) Politicile contabile utilizate la ntocmirea situa iilor financiare anuale sunt n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile; b) Situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat; c) Persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de continuitate.$ ceste atribuii ale administratorilor nu pot "i delegate responsabililor e%ecutivi din domeniul contabilitii. &n cazul entitilor de interes public 'n care "uncioneaz, potrivit legii, comitetul de audit, iar un administrator independent trebuie s "ie cunosctor al principiilor contabile i al cerinelor 'n materie de audit, obligaiile legale privind organizarea i conducerea contabilitii i cele privind asumarea rspunderii pentru 'ntocmirea situaiilor "inanciare pot "i preluate de acesta. &n cadrul rspunderilor legale privind organizarea i conducerea contabilitii, administratorii au obligaia s decid "ie organizarea contabilitii 'n compartimente distincte i, 'n acest scop, s urmreasc asigurarea resurselor umane cali"icate i a celor "inanciare necesare "uncionrii compartimentelor respective, "ie e%ternalizarea acestei activiti pe baz de contract de prestri de servicii, ctre persoane "izice sau (uridice, autorizate potrivit legii, membre ale ).*.).). .+., r spunderea pentru conducerea contabilitii revenindu,le acestora, potrivit legii i prevederilor contractuale. &n cazul entitilor care au contabilitatea organizat 'n compartimente proprii, rspunderea pentru aplicarea necorespunz toare a reglementrilor contabile revine directorului economic, contabilului i/sau altei persoane 'mputernicite s 'ndeplineasc aceast "uncie, 'mpreun cu personalul din subordine. &n acest scop, sarcinile i rspunderile concrete, inclusiv cele de supervizare i control intern, care revin "iecrei persoane care "ace parte din acest compartiment, vor "i stabilite prin "i a postului. -rganizarea i conducerea contabilitii 'n compartimente distincte presupune#

.tabilirea registrelor de contabilitate obligatorii#

, Registrul jurnal i registrele auxiliare, dup caz/ , Registrul inventar# se completeaz pe baza inventarierii "aptice a "iec rui cont de activ i de pasiv, pe baza listelor de inventariere/

, Cartea Mare, care poate "i 'nlocuit cu 0ia de cont pentru operaii diverse/

.tabilirea "ormei de 'nregistrare 'n contabilitate#

, pe (urnale/ , 1maestru a2$/ , maestru a2 cu (urnale.

sigurarea regimului intern de numerotare a "ormularelor "inanciarcontabile# decidenii (administratorii) cu atribuii 'n vor desemna i prin decizie intern scris alocarea gestionarea numerelor a"erente

persoana/persoanele

documentelor "inanciar,contabile/ , este obligatorie emiterea de proceduri proprii de stabilire i alocare a numerelor/seriilor, ast"el 'nc3t s se poat identi"ica uor structurile organizatorice ale entitii, precum i documentele care privesc un e%erciiu "inanciar.

4etodele de conducere a contabilitii analitice a bunurilor i sistemul de

documente speci"ice "iecrei metode# , operativ,contabil (pentru materii prime/ materiale, obiecte de inventar, produse "inite, semi"abricate etc.)/ , global,valoric (pentru mr"uri i ambala(e, rec2izite, ec2ipamente de protec ie etc.)/ , cantitativ,valoric.

Procedura de reconstituire a documentelor "inanciar 5 contabile pierdute, sustrase

sau distruse# , 1dosar de reconstituire$ pentru "iecare caz/ , sesizarea scris/ , procesul verbal de constatare/ , dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau de sancionare a persoanei vinovate/ , dispoziia scris a conductorului unitii pentru reconstituire/ , copie a documentului reconstituit/ , documentele reconstituite poart meniunea 16uplicat$ / , 6ocumentele care nu se pot reconstitui# bonuri i bilete de cltorie nenominale etc. ('n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii e%emplarului original al "acturii, emitentul trebuie s emit un duplicat).

Procedura privind ar2ivarea, pstrarea registrelor i documentelor "inanciar 5

contabile# , pstrarea la domiciliul "iscal sau la sediile secundare/ , pstrarea 'n baza unor contracte de prestri servicii/ , termenele de pstrare/ , regulile de ar2ivare ('ndosariere, numerotare, nuruire, grupare cronologic i sistematic)/ , ar2ivarea distinct a documentelor privind "uziuni, lic2idri/

, spaii adecvate/ , evidena documentelor de ar2iv cu +egistrul de eviden special/ , "uncionarea sub conducerea administratorului a comisiei care decide eliminarea din ar2iv a documentelor cu termenul de ar2ivare e%pirat, pe baza procesului verbal.

Procedura de aplicare a criteriilor minimale privind programele in"ormatice

utilizate 'n activiti "inanciar5 contabile# , sistemul in"ormatic este c2emat s asigure prelucrarea datelor con"orm reglementrilor contabile, controlul i pstrarea acestora/ , sistemele in"ormatice 5 s rspund criteriilor minimale prevzute de -.4.*.0. nr. !712/2008/ , elaboratorii programelor in"ormatice 5 s prevad 'n contracte clauze speciale privind mentenana etc./ , utilizatorii 5 s respecte cerinele privind manualele de utilizare complete i actualizate etc./ , responsabilitile personalului unitii care utilizeaz sistemul in"ormatic se stabilesc prin regulamente interne/ , e%istena unui plan de securitate al sistemului in"ormatic (inclusiv cerin a de amplasare 'ntr,o alt locaie a datelor 'nregistrate din documentele "inanciar 5 contabile).

Procedura de inventariere a activelor, datoriilor i capitalurilor proprii


Pentru organizarea i e"ectuarea inventarierii se aplic 8ormele aprobate prin -.4.0.P nr. 2891/2009, publicat 'n 4onitorul -"icial al +om3niei nr. :0;/2009. +spunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite (art. 2 din -.4.0.P. nr. 2891). Persoanele (uridice (prevzute la art. 1 din Legea contabilit ii) au obligaia s emit proceduri proprii privind inventarierea 'n baza normelor aprobate prin -.4.0.P nr. 2891/2009. Pentru evaluarea la inventar a activelor, datoriilor i capitalurilor proprii se aplic prevederile -.4.0.P nr. !077/2009. -.4.0.P. nr. 2891/2009 este aplicat de# persoanele (uridice prev zute la art. 1 din Legea contabilitii/ persoanele care conduc contabilitatea 'n partid simpl/ alte categorii de entiti care "uncioneaz pe baz de legi speciale (instituii de credit, societi de asigurare,reasigurare, "onduri de pensii etc.), care pot aplica i reglementrile speci"ice, 'n plus, "a de prevederile acestui ordin. .copul inventarierii anuale este stabilirea situa iei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii deinute de o entitate, cu orice titlu, 'n vederea 'ntocmirii situaiilor "inanciare anuale. - particularitate o reprezint "aptul c o inventariere e"ectuat 'n cursul anului (cu ocazia predrii 5 primirii unei gestiuni/ a reorganizrii etc.) poate ine loc de inventariere anual, cu aprobarea administratorului, ordonatorului de credite, dac # a

cuprins

toate

elementele

dintr,o

gestiune/

au

"ost

e"ectuate

regulariz rile

corespunztoare (intrri, ieiri, evaluri ale acestora dup data inventarierii). -peraiunea de inventariere este, de regul, e"ectuat de comisiile de inventariere numite prin decizie scris. &n cazul entitilor cu un numr redus de salariai, inventarierea poate "i e"ectuat de o singur persoan. +spunderea revine administratorului, ordonatorului de credite. &n cazul entit ilor mari, comisiile de inventariere sunt coordonate de o )omisie central. &n cazul entitilor "r salariai, operaiunea de inventariere se e"ectueaz de ctre administratori. - particularitate o reprezint e"ectuarea inventarierii i evaluarea elementelor inventariate pe baz de contracte de prestri de servicii. 6ecizia de numire a comisiei de inventariere cuprinde# componen a comisiei/ gestiunile supuse inventarierii/ modul de e"ectuare a inventarierii/ metoda de inventariere/ data 'nceperii i data 'nc2eierii operaiunii de inventariere. Prevederile deciziei trebuie s aib 'n vedere particularitile bunurilor inventariate# bunuri cu un grad mare de perisabilitate/ bunuri a"late asupra anga(a ilor/ bunuri a"late 'n a"ara entitii/ bunuri a"late 'n ambala(e originale/ lic2ide pentru care inventarierea presupune scoaterea de probe/ materiale de mas unde se poate aproba "olosirea de calcule te2nice etc. 8ormele prevzute la art. 1 alin (1) din -.4.0.P nr. 2891/2009 trebuie s constituie cadrul general care st la baza procedurii interne. &n "unc ie de mrimea entitii i comple%itatea gestiunilor entitii, se stabilesc#

gestiunile care "ac obiectul inventarierii/ comisia central, dup caz, comisiile de inventariere sau alte persoane cu atribu ii persoanele cali"icate care au rspunderi privind evaluarea la inventar/ regulile cu privire la inventarierea bunurilor speci"ice (construc ii i ec2ipamente procedurile de regularizare, 'n situaia 'n care o inventariere e"ectuat 'n cursul procedurile de inventariere i evaluare a creanelor, datoriilor i capitalurilor procedurile de valori"icare a rezultatelor inventarierii, de e%emplu#

'n domeniu/

speciale/ investiii 'n curs etc.)/

anului este aprobat s devin inventariere anual/

proprii/

, 'nregistrarea 'n contabilitate a plusurilor, minusurilor, deteriorrilor etc., constatate la inventar/ , recunoaterea 'n contabilitate a a(ustrilor pentru depreciere a provizioanelor , recunoaterea amortizrilor suplimentare .a. <rmtoarele msuri, care se stabilesc de ctre "actorii responsabili (administratori, ordonatori de credite), este necesar s se regseasc 'n procedura intern de inventariere#

organizarea corespunztoare a gestiunilor, pentru uurarea inventarierii "aptice/

inerea la zi a evidenei te2nico5operative/ participarea la inventariere a 'ntregii comisii/ asigurarea personalului pentru manipulare i dotarea cu aparatele de msur asigurarea securitii depozitelor.

adecvate/

+olul comisiei centrale de inventariere este de a#


organiza activitatea comisiilor/ instrui membrii comisiilor/ supraveg2ea i controla activitatea comisiilor/ rspunde de e"ectuarea inventarierii potrivit prevederilor legale.

&n cazul entitilor care au comisii centrale de inventariere, atribuiile acestora, menionate mai sus trebuie s "ie cuprinse 'n procedura intern de inventariere. )3teva precizri privind componena comisiilor de inventariere#

persoane cu pregtire economic i te2nic care s e"ectueze inventarierea# persoane cali"icate care s poat evalua elementele inventariate, deprecierea

activelor/ datoriilor, capitalurilor proprii/

acestora dup caz, eventualele amortizri suplimentare etc. 8u pot "ace parte din )omisie#

gestionarii depozitelor/ contabilii gestiunilor (cu e%cep ia situaiei 'n care participarea contabilului este auditorii interni/ auditorii statutari.

decis prin procedura intern)/


&nlocuirea membrilor comisiei se poate "ace numai prin decizie intern scris, iar in"ormaiile de detaliu privind componena comisiilor de inventariere trebuie cuprinse 'n procedura intern. Printre msurile care cad 'n sarcina comisiei de inventariere i care trebuie cuprinse 'n procedura intern menionm# a) declaraia scris a gestionarului/ b) identi"icarea tuturor locurilor de depozitare a bunurilor supuse inventarierii/ c) asigurarea securitii spaiilor de depozitare pe perioada 'ntreruperii inventarierii/ d) bararea i semnarea "ielor de magazie la ultima operaiune/ e) veri"icarea situaiei casieriei/ ") asigurarea c toate instrumentele i aparatele de msur sau c3ntrire au "ost veri"icate i sunt 'n stare de "uncionare.

)u privire la e"ectuarea inventarierii, procedurile interne cuprind i cerine de detaliu privind inventarierea activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, de e%emplu#

imobilizrile

necorporale

se

inventariaz

prin

constatarea

e%istenei

apartenenei unitii deintoare/


terenurile, pe baza documentelor de proprietate/ cldirile, prin identi"icarea lor pe baza titlurilor de proprietate i a dosarului te2nic/ construciile speciale, ec2ipamentele, reelele de ci "erate, de telecomunicaii stocurile, prin msurare, c3ntrire, numrare. societile de leasing solicit utilizatorilor listele de inventariere a bunurilor care entitile deintoare ale bunurilor sunt obligate s e"ectueze inventarierea i s le

etc., pe baza regulilor stabilite de deintori/

=unurile utilizate 'n baza contractelor de leasing prezint anumite particulariti#

"ac obiectul contractelor/

transmit societilor de leasing listele de inventariere. 8eprimirea con"irmrii nu reprezint con"irmare tacit/

pentru veri"icarea e%actitii in"ormaiilor, societile de leasing pot 'ntreprinde

veri"icri "aptice la locatari. Particularitile privind inventarierea produselor/lucrrilor 'n curs de e%ecuie privesc, 'n principal, urmtoarele aspecte#

produsele, lucrrile i serviciile 'n curs de e%ecuie "ac obiectul inventarierii/ este necesar stabilirea stadiului de e%ecutare a acestora/ materiile, materialele, piesele de sc2imb nesupuse prelucr rii se inventariaz

separat i se repun 'n conturile din care provin, diminu3nd c2eltuielile, iar dup terminarea inventarierii se repun 'n categoria celor 'n curs de "abricaie. lte particulariti privind inventarierea elementelor bilaniere sunt#

titlurile pe termen scurt i lung se inventariaz pe baza documentelor care atest 'n cazul tic2etelor de mas , de cltorie, al tic2etelor cadou, al tic2etelor de

deinerea acestora (+egistrul acionarilor, contracte etc.)/

vacan, al mrcilor potale etc., inventarierea se "ace la valoarea lor nominal (pentru cele "r utilitate se 'ntocmesc liste distincte)/

pentru conturile de datorii i capitaluri proprii se veri"ic realitatea soldurilor

conturilor respective. *lementele care vor "i cuprinse 'n listele de inventariere sunt#

meniunea gestionarului privind inventarierea tuturor bunurilor din gestiune, ori a semnarea listelor de inventariere (gestionar, pre edinte, membrii comisiei, 'n cazul activelor pentru care s,au constituit a(ust ri, valoarea actual stabilit pe

obieciunilor acestuia, dup caz/

specialiti)/

baza de constatri "aptice, 'nscris 'n liste, se compar cu valorile contabile diminuate cu a(ustrile anterioare inventarierii/

'n cazul obiectelor inventariate prin identi"icarea electronic (de e%emplu# cititor

de cod de bare), listele se editeaz direct 'n sistemul in"ormatic. *ditarea poate "i complet sau selectiv pentru poziiile cu di"erene.

Stabilirea rezultatelor inventarierii


)omisia de inventariere stabilete natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor determinate de e%pirarea termenelor de utilizare, plusurilor etc., pe baza e%plica iilor scrise solicitate persoanelor responsabile. &n cazul 'n care lipsurile 'n gestiune nu sunt considerate in"rac iuni, acestea pot "i compensate cu eventuale plusuri dac # e%ist riscul de con"uzie/ di"eren ele se re"er la aceeai gestiune i la aceeai perioad (pe baza aprobrii administratorilor). +ezultatele inventarierii se 'nscriu de c tre comisia de inventariere 'ntr,un proces verbal, care se prezint 'n termen de : zile responsabilului de drept. +egistrul,inventar este documentul obligatoriu 'n care se 'nscriu rezultatele inventarierii, dup stabilirea soldului conturilor bilaniere. +e"lectarea 'n contabilitate a rezultatelor inventarierii se "ace dup cum urmeaz#

Plusuri la inventar
, plusuri la inventar de active imobilizate# > 207, 208 212, 21! , plusuri la inventar de produse "inite, semi"abricate, produse reziduale# > !;1, !;7 !;9 , plusuri la inventar privind stocuri ac2iziionate# > ? creditarea conturilor de c2eltuieli corespunztoare 901, 902, 90!, 90:, respectiv creditarea contului :78, dup caz !01, !02 !0!, !:1 ? :11 ? ;:7;

Minusuri constatate la inventariere


, @aloarea bunurilor constatate lips, imputate terilor# ;91 ? :78/

, 4aterii prime constatate lips la inventar# 901 ? !01/ , 4aterii consumabile constatate lips la inventar# 902 ? !02/ , 4ateriale de natura obiectelor de inventar constatate lips# 90! ? !0!/ , , nimale i psri constatate lips la inventariere# 909 ? !91, !98/ mbala(e constatate lips# 908 ? !81. , 4r"uri constatate lips la inventariere# 90: ? !:1/

Reflectarea n contabilitate a deprecierilor se "ace ast"el#

&nregistrarea amortizrii suplimentare estimate 'n urma inventarierii# ? > 280, 281 constituirii sau a ma(or rii a(ustrilor pentru deprecierea

9811

&nregistrarea ? >

imobilizrilor corporale i necorporale# 981!

290, 291, 29! &nregistrarea anulrii i reducerii deprecierilor constituite pentru imobiliz rile ? :81! corporale i necorporale # > 290, 291, 29!

&nregistrarea constituirii i ma(orrii deprecierilor pentru imobiliz ri "inanciare# 989 &nregistrarea anulrii i reducerii deprecierilor constituite pentru imobiliz rile

? 299

"inanciare# 299 ? :89

Ajustri pentru deprecierea stocurilor


)onstituirea sau ma(orarea a(ustrilor pentru deprecierea stocurilor# 981; ? !9A/ nularea sau diminuarea a(ustrilor pentru deprecierea stocurilor# !9A ? :81;.

Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni


)onstituirea sau ma(orarea a(ustrilor# 981; ? ;9A/ 6iminuarea i anularea a(ustrilor# ;9A ? :81;.

Ajustri pentru pierderea de valoare a investi iilor pe termen scurt:

)onstituirea sau ma(orarea a(ustrilor# ? > 791, 797 799, 798

989

6iminuarea i anularea a(ustrilor (au la baz in"ormaiile cuprinse 'n listele de

inventariere re"eritoare la ieirea activelor sau ine%istena cauzelor care au generat recunoaterea iniial a a(ustrii)# > 791, 797 799, 798 ? :89

Evaluarea plusurilor i minusurilor


=unurile constatate 'n plus se evalueaz potrivit reglementrilor aplicabile (la valoarea (ust stabilit la inventar, la valoarea realizabil net etc.). =unurile constatate lips se evalueaz i se 'nregistreaz 'n contabilitate la valoarea contabil. Lipsurile imputabile se recupereaz de la persoanele vinovate la valoarea de 'nlocuire. @aloarea de 'nlocuire ? costul de ac2izi ie (preul de cumprare la care se adaug ta%e nerecuperabile, inclusiv B@ , c2eltuieli de transport, aprovizionare i alte c2eltuieli accesorii) al unui bun cu caracteristici i grad de uzur similare celui lips. Pentru bunurile lips care nu pot "i cumprate de pe pia, valoarea de imputare se stabilete de o comisie de specialiti.

Compensarea ntre plusuri i minusuri


)ompensarea se accept numai atunci c3nd lipsurile nu sunt generate de in"raciuni (sustragere, gestiune de"ectuoas , cu vina persoanelor responsabile). Lista cu bunurile compensabile se aprob anual de responsabili i este o component a procedurii interne de inventariere. )ompensarea se "ace pentru cantit i egale 'ntre plusuri i minusuri, ast"el#

Plusuri C Lipsuri# se elimin stocurile cu preurile unitare cele mai mici/ Lipsuri C Plusuri# idem/ Limitele de perisabilitate nu se aplic automat, sunt ma%ime i se aplic dup

constatarea e%istenei lipsurilor.

Procedura de evaluare a costului de produc ie sau de prelucrare a stocurilor


Potrivit punctului 72 (2) din reglement rile contabile con"orme cu 6irectiva a D@,a a )**, parte component a +eglementrilor contabile con"orme cu directivele europene, aprobate prin -.4.0.P. !077/2009, costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al imobilizrilor cuprind c2eltuielile directe a"erente produciei i anume# materiale directe, energie consumat 'n scopuri te2nologice, manoper direct i alte c2eltuieli directe de produc ie, costul proiectrii produselor, precum i cota c2eltuielilor indirecte de produc ie alocat 'n mod raional ca "iind legat de "abricaia acestora.

Prin contabilitatea de gestiune, entitile obin in"ormaiile cu privire la costul produselor "inite (stocuri, imobilizri) i al produciei 'n curs de e%ecuie utilizate 'n contabilitatea "inanciar pentru evaluarea i 'nscrierea acestor elemente 'n activul bilanului, precum i pentru nevoi proprii, pe baza crora se pot lua decizii interne corecte i se poate asigura o gestionare e"icient a entitii. +spunderea pentru organizarea contabilit ii de gestiune revine administratorilor, iar modul de organizare depinde de speci"icul entit ii, de mrimea acesteia, de structura organizatoric etc. Prin -.4.0.P. nr. 1829/200! s,au aprobat Preciz rile privind unele msuri re"eritoare la organizarea i conducerea contabilitii de gestiune, potrivit crora contabilitatea de gestiune trebuie s asigure, 'n principal# , 'nregistrarea operaiunilor privind colectarea i repartizarea c2eltuielilor pe destinaii, respectiv pe activiti, secii, "aze de "abricaie, centre de costuri, centre de pro"it, dup caz, precum i , calculul costului de ac2izi ie, de producie, de prelucrare a bunurilor intrate, obinute, al lucrrilor e%ecutate, al serviciilor prestate, al produciei 'n curs de e%ecuie, al imobilizrilor 'n curs etc. &n organizarea contabilitii de gestiune, un rol important 'l are calculaia costurilor, activitate prin care "iecare entitate trebuie s asigure respectarea regulilor contabile cu privire la c2eltuielile 'ncorporabile i cele a"erente perioadei contabile. Pe baza principiilor calcula iei costurilor i a procedurilor speci"ice, c2eltuielile grupate dup natura lor 'n contabilitatea "inanciar trebuie clasi"icate 'n contabilitatea de gestiune potrivit destinaiei# c2eltuieli directe/ c2eltuieli indirecte, de produc ie, c2eltuieli generale de administraie i c2eltuieli de des"acere. st"el, costurile de producie (de prelucrare) care nu se pot identi"ica pe produs, lucrare sau serviciu se aloc pe baza unor procedee raionale, aplicate de "iecare entitate cu consecven (procedeul diviziunii simple, procedeul deducerii valorii produselor secundare, procedeul indicilor de ec2ivalen etc.). )2eltuielile reprezentate de bunuri i servicii care nu se pot identi"ica pe obiectele de calculaie sunt alocate c2eltuielilor perioadei curente, de e%emplu# , pierderile de materiale, manoper i alte costuri/ , c2eltuielile de depozitare e"ectuate dup parcurgerea ciclului de producie/ , regia "i% nealocat/ , regiile generale de administraie/ , costurile de des"acere. Procedura de calculaie a costului de producie presupune parcurgerea mai multor etape, cum sunt#

'nregistrarea c2eltuielilor 'n cursul perioadei, potrivit naturii acestora, 'n

contabilitatea "inanciar i colectarea acestora potrivit destina iei, 'n contabilitatea de gestiune/

'nregistrarea produselor obinute 'n cursul perioadei la costul standard,

determinat potrivit prevederilor reglementrilor contabile con"orme cu directivele europene, aprobate prin -.4.0.P. nr. !077/2009/

determinarea costului a"erent produciei au%iliare i repartizarea acestuia asupra

c2eltuielilor indirecte ('n cazul c2eltuielilor 'ncorporabile) i respectiv asupra rezultatului perioadei 'n cazul celor ne'ncorporabile/

repartizarea c2eltuielilor indirecte de produc ie asupra costului produselor determinarea produciei 'n curs de e%ecuie i re"lectarea ei 'n contabilitate/ determinarea costului de producie e"ectiv pentru 'ntreaga producie i pe recunoaterea 'n contabilitate a costului de produc ie e"ectiv al produselor "inite stabilirea abaterilor "a de costul standard i re"lectarea 'n contabilitate/ decontarea costului de producie e"ectiv al produselor "inite obinute/ re"lectarea 'n costurile perioadei a c2eltuielilor ne'ncorporabile care nu pot "i

"abricate 'n cadrul activitii de baz a entitii/


unitatea de produs/

obinute/

incluse 'n costul de producie al bunurilor. 4etodele de calculaie a costurilor se stabilesc de c tre "iecare entitate 'n "uncie de te2nologia de "abricaie, organizarea produciei i ali "actori speci"ici "iecreia. 6e asemenea, procedee de control al costurilor trebuie s "uncioneze la nivelul "iecrei entiti, ast"el 'nc3t s asigure utilizarea optim a "actorilor de producie, precum i analiza abaterilor i introducerea operativ a msurilor corective. &n "uncie de cauzele abaterilor (controlabile sau necontrolabile) se stabilesc r spunderile concrete pentru toate categoriile de responsabili.

S-ar putea să vă placă și