Sunteți pe pagina 1din 17

METODE DE NVARE CENTRATE PE ELEV UTILIZATE N CADRUL ORELOR DE MATEMATIC

Prof. DEM MARIANA, S08 Cmpani de Pomezeu nv area !en"ra" pe e#ev reprezin" o a$ordare !are pre%upune un %"i# de nv are a!"iv &i in"e'rarea pro'rame#or de nv are n fun! ie de ri"mu# propriu de nv are a# e#evu#ui. E#evu# "re$uie % fie imp#i!a" &i re%pon%a$i# pen"ru pro're%e#e pe !are #e fa!e n !eea !e prive&"e propria #ui edu!a ie. Pen"ru a avea !u adevra" e#evu# n !en"ru# a!"ivi" ii in%"ru!"iv(edu!a"ive, profe%oru# ndep#ine&"e ro#uri !u mu#" mai nuan a"e de!)" n &!oa#a "radi iona#. n a$ordarea !en"ra" pe e#ev, %u!!e%u# #a !#a% depinde de !ompe"en e#e !adru#ui dida!"i! de a !rea opor"uni" i#e op"ime de nv are pen"ru fie!are e#ev. A%"fe#, n fun! ie de !on"e*", profe%oru# a! ioneaz mereu, dar ade!va" &i adap"a" nevoi#or 'rupu#ui. Avan"a+e#e nv rii !en"ra"e pe e#ev %un", Cre&"erea mo"iva iei e#evi#or, deoare!e a!e&"ia %un" !on&"ien i ! po" inf#uen a pro!e%u# de nv are Efi!a!i"a"e mai mare a nv rii &i a ap#i!rii !e#or nv a"e, deoare!e a!e%"e a$ordri fo#o%e%! nv area a!"iv nv area !ap" %en%, deoare!e a %"p)ni ma"eria n%eamn a o n e#e'e Po%i$i#i"a"e mai mare de in!#udere ( poa"e fi adap"a" n fun! ie de po"en ia#u# fie!rui e#ev, de !apa!i" i#e diferi"e de nv are, de !on"e*"e#e de nv are %pe!ifi!e. Me"ode#e de nv are !en"ra" pe e#ev fa! #e! ii#e in"ere%an"e, %pri+in e#evii n n e#e'erea !on inu"uri#or pe !are % fie !apa$i#i % #e ap#i!e n via a rea#. Prin"re me"ode#e !are a!"iveaz predarea(nv area %un" &i !e#e prin !are e#evii #u!reaz produ!"iv unii !u a# ii, &i dezvo#" a$i#i" i de !o#a$orare &i a+u"or re!ipro!. E#e po" avea un impa!" e*"raordinar a%upra e#evi#or da"ori" denumiri#or, !ara!"eru#ui #udi! &i ofer a#"erna"ive de nv are !u ,,priz. #a e#evi. n vederea dezvo#"rii ')ndirii !ri"i!e #a e#evi, "re$uie % u"i#izm, !u pre!dere une#e %"ra"e'ii a!"iv(par"i!ipa"ive, !rea"ive. A!e%"ea nu "re$uie rup"e de !e#e "radi iona#e, e#e mar!)nd un nive# %uperior n %pira#a modernizrii %"ra"e'ii#or dida!"i!e.

Din"re me"ode#e moderne %pe!ifi!e nv rii a!"ive !are po" fi ap#i!a"e !u %u!!e% &i #a ore#e de ma"ema"i! fa! par"e, brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele.

1. Brainstorming !
Brainstormingul e%"e o me"od !are a+u" #a !rearea unor idei &i !on!ep"e !rea"ive &i inova"oare. Pen"ru un $rain%"ormin' efi!ien", in/i$i ii#e &i !ri"i!i#e %u%penda"e vor fi pu%e de(o par"e. A%"fe# e*primarea va deveni #i$er &i par"i!ipan ii #a un pro!e% de $rain%"ormin' &i vor %pune idei#e &i preri#e fr "eama de a fi re%pin&i %au !ri"i!a i. Se e*pune un !on!ep", o idee %au o pro$#em &i fie!are &i %pune prerea de%pre !e#e e*pu%e &i a$%o#u" "o" !eea !e #e "re!e prin min"e, in!#u%iv idei !omi!e %au inap#i!a$i#e. 0 %e%iune de $rain%"ormin' $ine diri+a" d fie!ruia o!azia de a par"i!ipa #a dez$a"eri &i %e poa"e dovedi o a! iune foar"e !on%"ru!"iv. Etapele unui brainstorming eficient %un" urm"oare#e, deschiderea sesiunii de brainstorming n !are %e prezin" %!opu# a!e%"eia &i %e di%!u" "e/ni!i#e &i re'u#i#e de $az !are vor fi u"i#iza"e perioada de acomodare dureaz 1(20 minu"e &i are !a o$ie!"iv in"rodu!erea 'rupu#ui n a"mo%fera $rain%"ormin'u#ui, unde par"i!ipan ii %un" %"imu#a i % di%!u"e idei 'enera#e pen"ru a pu"ea "re!e #a un nive# %uperior partea creativ a brainstormingului are o dura" de 31(40 de minu"e. E%"e re!omanda$i# !a n "impu# deru#rii a!e%"ei e"ape, !oordona"oru# 5profe%oru#6 % amin"ea%! "impu# !are a "re!u" &i !)" "imp a mai rma%, % 7pre%eze. par"i!ipan ii &i n fina#u# pr ii !rea"ive % mai a!orde !)"e 4(8 minu"e n p#u%. n a!e%" in"erva# de "imp 'rupu# par"i!ipan" "re$uie % fie %"imu#a i %(&i %pun preri#e fr o!o#i&uri. #a %f)r&i"u# pr ii !rea"ive !oordona"oru# $rain%"ormin'u#ui clarific ideile !are au fo%" no"a"e &i pu%e n di%!u ie &i verifi! da! "oa" #umea a n e#e% pun!"e#e dez$"u"e. E%"e momen"u# n !are %e vor e#imina %u'e%"ii#e prea ndrzne e &i !are nu %un" ndea+un% de per"inen"e. Se fa!e &i o eva#uare a %e%iunii de $rain%"ormin' &i a !on"ri$u iei fie!rui par"i!ipan" #a deru#area %e%iunii. Po" fi #ua"e n !on%iderare pen"ru eva#uare, "a#en"e#e &i ap"i"udini#e 'rupu#ui, repar"i ia "impu#ui &i pun!"e#e !are au reu&i" % fie a"in%e. pen"ru a %"a$i#i un acord obiectiv !ei !are au par"i!ipa" #a $rain%"ormin' &i vor %pune prerea &i vor vo"a !e#e mai $une idei. 9rupu# %upu% #a a! iunea de $rain%"ormin' "re$uie % %"a$i#ea%! %in'uri !are au fo%" idei#e !are %(au p#ia" !e# mai $ine pe !on!ep"u# dez$"u". 3

Pe "impu# de%f&urrii $rain%"ormin'u#ui par"i!ipan i#or nu #i %e vor !ere e*p#i!a ii pen"ru idei#e #or. A!ea%"a e%"e o 're&ea# !are poa"e adu!e o eva#uare prema"ur a idei#or &i o n'reunare a pro!e%u#ui n %ine. :rain%"ormin'u# fun! ioneaz dup prin!ipiu#, asigurarea calitii prin cantitate i i propune s elimine exact acest neajuns generat de autocritic. ; re!omandm " r#g !i pe !are e#evii #e vor re%pe!"a n %!opu# unei &edin e reu&i"e de $rain%"ormin', 1. Nu judecai ideile celorlali cea mai important regul. 2. ncurajai ideile nebune!ti sau e"agerate. #. $utai cantitate, nu calitate %n acest punct. &. Notai tot. '. (iecare ele) este la fel de important. *. Na!tei idei din idei. +. Nu ) fie fric de e"primare. E%"e impor"an" de re inu" ! o$ie!"ivu# fundamen"a# a# me"odei $rain%"ormin' !on%" n e*primarea #i$er a opinii#or prin e#i$erarea de ori!e pre+ude! i. De a!eea, a!!ep"a i "oa"e idei#e, !/iar "rzni"e, neo$i&nui"e, a$%urde, fan"ezi%"e, a&a !um vin e#e n min"ea e#evi#or, indiferen" da! a!e%"ea !ondu! %au nu #a rezo#varea pro$#emei. Pen"ru a de"ermina pro're%u# n nv are a# e#evi#or e%"e ne!e%ar % i an"rena i n %!/im$u# de idei- fa!e i a%"a a%"fe# n!)" "o i e#evii % &i e*prime opinii#e< E*emp#u# 2. ,plicarea metodei brainstorming la rezol)area unei probleme de geometrie la clasa a -../a %n care se aplic teorema %nlimii, teorema catetei, teorema lui 0itagora !i funciile trigonometrice 1a se )edea ,ne"a12.

$. Mo%ai& !
Mozai!u# %au =me"oda 'rupuri#or in"erdependen"e. e%"e o %"ra"e'ie $aza" pe nv area n e!/ip. >ie!are e#ev are o %ar!in de %"udiu n !are "re$uie % devin expert. E# are n a!e#a&i "imp &i re%pon%a$i#i"a"ea "ran%mi"erii informa ii#or a%imi#a"e, !e#or#a# i !o#e'i. n !adru# a!e%"ei me"ode ro#u# profe%oru#ui e%"e mu#" diminua", e# in"ervine %emnifi!a"iv #a n!epu"u# #e! iei !)nd mpar"e e#evii n 'rupuri#e de #u!ru &i "ra%eaz %ar!ini#e &i #a %f)r&i"u# a!"ivi" ii !)nd va prezen"a !on!#uzii#e a!"ivi" ii. E*i%" mai mu#"e varian"e a#e me"odei mozai! iar noi vom prezen"a varian"a %"andard a a!e%"ei me"ode !are %e rea#izeaz n !in!i etape. 4

1. 0regtirea materialului de studiu Profe%oru# %"a$i#e&"e "ema de %"udiu &i o mpar"e n 8 %au 1 sub-teme. 0p iona#, poa"e %"a$i#i pen"ru fie!are %u$("em, e#emen"e#e prin!ipa#e pe !are "re$uie % pun a!!en"u# e#evu#, a"un!i !)nd %"udiaz ma"eria#u# n mod independen". A!e%"ea po" fi formu#a"e fie %u$ form de n"re$ri, fie afirma"iv, fie un "e*" e#ip"i! !are va pu"ea fi !omp#e"a" numai a"un!i !)nd e#evu# %"udiaz ma"eria#u#. Rea#izeaz o fi-expert n !are "re!e !e#e 8 %au 1 %u$("eme propu%e &i !are va fi oferi" fie!rui 'rup. 3. 3rganizarea colecti)ului %n echipe de %n)are de !)"e 8(1 e#evi 5n fun! ie de numru# #or n !#a%6 >ie!are e#ev din e!/ip, prime&"e o #i"er 5A, :, C, D6 &i are !a %ar!in % %"udieze n mod E# "re$uie % devin e*per" n pro$#ema da". De e*emp#u, e#evii !u #i"era A vor aprofunda %u$( >aza independen", fie!are e#ev %"udiaz %u$("ema #ui, !i"e&"e "e*"u# !ore%punz"or. A!e%" %"udiu independen", %u$("ema !ore%punz"oare #i"erei %a#e. "ema din >i&a =A.. Cei !u #i"era : vor %"udia %u$("ema din >i&a =:., e"!. independen" poa"e fi f!u" n !#a% %au poa"e !on%"i"ui o "em de !a%, rea#iza" nain"ea or'anizrii mozai!u#ui. #. $onstituirea grupului de e"peri Dup !e au par!ur% faza de #u!ru independen", e*per ii !u a!ea&i #i"er %e reune%!, !on%"i"uind 'rupe de e*per i pen"ru a dez$a"e pro$#ema mpreun. A%"fe#, e#evii !u #i"era A, pr%e%! e!/ipe#e de nv are ini ia#e &i %e adun #a o ma% pen"ru a aprofunda %u$("ema din >i&a =A.. ?a fe# pro!edeaz &i !ei#a# i e#evi !u #i"ere#e :, C, &i D. Da! 'rupu# de e*per i are mai mu#" de @ mem$ri, a!e%"a %e divizeaz n dou 'rupe mai mi!i. >aza di%!u ii#or n 'rupu# de e*per i, e#evii prezin" un raport individual a%upra a !eea !e au %"udia" independen". Au #o! di%!u ii pe $aza da"e#or &i a ma"eria#e#or avu"e #a di%pozi ie, %e adau' e#emen"e noi &i %e %"a$i#e&"e moda#i"a"ea n !are noi#e !uno&"in e vor fi "ran%mi%e &i !e#or#a i mem$rii din e!/ipa ini ia#. >ie!are e#ev e%"e mem$ru n"r(un 'rup de e*per i &i fa!e par"e din"r(o e!/ip de nv are. Din pun!" de vedere a# aran+amen"u#ui fizi!, me%e#e de #u!ru a#e 'rupuri#or de e*per i "re$uie p#a%a"e n diferi"e #o!uri a#e %#ii de !#a%, pen"ru a nu %e deran+a re!ipro!. S!opu# !omun a# fie!rui 'rup de e*per i e%"e % %e in%"ruia%! !)" mai $ine, av)nd re%pon%a$i#i"a"ea propriei nv ri &i a predrii &i nv rii !o#e'i#or din e!/ipa ini ia#. &. 4e%ntoarcerea %n echipa iniial de %n)are >aza rapor"u#ui de e!/ip, e*per ii "ran%mi" !uno&"in e#e a%imi#a"e, re in)nd #a r)ndu# #or 8

!uno&"in e#e pe !are #e "ran%mi" !o#e'ii #or, e*per i n a#"e %u$("eme. Moda#i"a"ea de "ran%mi"ere "re$uie % fie %!ur", !on!i%, a"ra!"iv, pu")nd fi n%o i" de %upor"uri audio(vizua#e, diver%e ma"eria#e. Spe!ia#i&"ii n"r(o %u$("em po" demon%"ra o idee, !i"i un rapor", fo#o%i !ompu"eru#, po" i#u%"ra idei#e !u a+u"oru# dia'rame#or, de%ene#or, fo"o'rafii#or. Mem$rii %un" %"imu#a i % di%!u"e, % pun n"re$ri &i %(&i no"eze, fie!are rea#iz)ndu(&i propriu# p#an de idei. '. E)aluarea >aza demon%"ra iei, 'rupe#e prezin" rezu#"a"e#e n"re'ii !#a%e. n a!e%" momen" e#evii %un" 'a"a % demon%"reze !e au nv a". Profe%oru# poa"e pune n"re$ri, poa"e !ere un rapor" %au un e%eu ori poa"e da %pre rezo#vare fie!rui e#ev o fi& de eva#uare. Da! %e re!ur'e #a eva#uarea ora#, a"un!i fie!rui e#ev i %e va adre%a o n"re$are #a !are "re$uie % r%pund fr a+u"oru# e!/ipei. E*emp#u# 3. ,plicarea metodei mozaicului la predarea criteriilor de di)izibilitate cu 2, ', 15 !i # la clasa a -./a. 1a se )edea ,ne"a 22. Ca "oa"e !e#e#a#"e me"ode de nv are prin !ooperare &i a!ea%"a pre%upune urm"oare#e a)antaje, ( %"imu#area n!rederii n %ine a e#evi#or( dezvo#"area a$i#i" i#or de !omuni!are ar'umen"a"iv &i de re#a ionare n !adru# 'rupu#ui( dezvo#"area ')ndirii #o'i!e, !ri"i!e &i independen"e( dezvo#"area r%punderii individua#e &i de 'rup( op"imizarea nv rii prin predarea a!/izi ii#or a#"!uiva. =Are$uie % remar!m !a#i"a"ea me"odei 'rupuri#or in"erdependen"e de a ani/i#a manife%"area efectului Ringelmann. ?enea %o!ia#, !um %e mai nume&"e a!e%" efe!", apare !u deo%e$ire a"un!i !)nd individu# &i ima'ineaz ! propria !on"ri$u ie #a %ar!ina de 'rup nu poa"e fi %"a$i#i" !u pre!izie. In"erdependen a din"re mem$ri &i individua#izarea apor"u#ui fa! din me"oda mozai!u#ui un remediu %i'ur mpo"riva a!e%"ui efe!"..

'. M#to(a & ) ! i


6etoda cubului pre%upune e*p#orarea unui %u$ie!", a unei %i"ua ii din mai mu#"e per%pe!"ive, permi )nd a$ordarea !omp#e* &i in"e'ra"oare a unei "eme. Sun" re!omanda"e urm"oare#e e"ape, Rea#izarea unui !u$ pe a#e !rui fe e %un" %!ri%e !uvin"e#e, descrie, compar, analizeaz, asociaz, aplic, argumenteaz. Anun area "emei, %u$ie!"u#ui pu% n di%!u ie. mpr irea !#a%ei n @ 'rupe, fie!are din"re e#e e*amin)nd "ema din per%pe!"iva 1

!erin ei de pe una din fe e#e !u$u#ui. D#s&ri#, culorile, formele, mrimile, e"!. Com*ar+, ce este asemntor !e este diferit Ana!i%#a%+, spune din ce este fcut, din ce se compune. Aso&ia%+, la ce te ndeamn s te g"ndeti A*!i&+, ce poi face cu aceasta #a ce poate fi folosit Arg m#nt#a%+, pro sau contra i enumer o serie de motive care vin n sprijinul afirmaiei tale. Reda!"area fina# &i mpr"&irea ei !e#or#a#"e 'rupe. Afi&area formei fina#e pe "a$# %au pe pere ii !#a%ei. E*emp#u# 4. ,plicarea la lecia de recapitulare !i sistematizare a cuno!tinelor Po!i#(r# , clasa a -.../a 1a se )edea ,ne"a #2.

-. T r ! ga!#ri#i
7urul galeriei e%"e o me"od in"era!"iv de nv are $aza" pe !o#a$orarea n"re e#evi, !are %un" pu&i n ipo%"aza de a '%i %o#u ii de rezo#vare a unor pro$#eme. A!ea%" me"od pre%upune eva#uarea in"era!"iv &i profund forma"iv a produ%e#or rea#iza"e de 'rupuri de e#evi. A%"fe#, t r ! ga!#ri#i !on%" n urm"oare#e, 2. E#evii, n 'rupuri de "rei %au pa"ru, rezo#v o pro$#em 5o %ar!in de nv are6 %u%!ep"i$i# de a avea mai mu#"e %o#u ii 5mai mu#"e per%pe!"ive de a$ordare6. 3. Produ%e#e mun!ii 'rupu#ui %e ma"eria#izeaz n"r(o %!/em, dia'ram, inven"ar de idei e"!. no"a"e pe o /)r"ie 5un po%"er6. 4. Po%"ere#e %e e*pun pe pere ii !#a%ei, "ran%forma i n"r(o veri"a$i# 'a#erie. 8. ?a %emna#u# profe%oru#ui, 'rupuri#e "re! pe r)nd, pe #a fie!are po%"er pen"ru a e*amina %o#u ii#e propu%e de !o#e'i. Comen"arii#e &i o$%erva ii#e vizi"a"ori#or %un" %!ri%e pe po%"eru# ana#iza". 1. Dup !e %e n!/eie "uru# 'a#eriei 5'rupuri#e revin #a pozi ia ini ia#, nain"e de p#e!are6 fie!are e!/ip &i ree*amineaz produ%u# mun!ii #or !ompara"iv !u a#e !e#or#a# i &i di%!u" o$%erva ii#e &i !omen"arii#e no"a"e de !o#e'i pe propriu# po%"er. Auru# 'a#eriei %e fo#o%e&"e !u %u!!e% mpreun !u me"oda !u$u#ui a&a !um %e poa"e vedea &i n e*emp#u# 4 prezen"a" an"erior.

.. Cior&/in#!#
De&i e%"e o varian" mai %imp# a $rain%"ormin'(u#ui, ciorchinele e%"e o me"od !are pre%upune iden"ifi!area unor !one*iuni #o'i!e n"re idei, poa"e fi fo#o%i" !u %u!!e% a")" #a n!epu"u# unei #e! ii pen"ru rea!"ua#izarea !uno&"in e#or preda"e an"erior, !)" &i n !azu# #e! ii#or de %in"ez, de re!api"u#are, de %i%"ema"izare a !uno&"in e#or. !iorchinele e%"e o "e/ni! de !u"are a !i#or de a!!e% %pre proprii#e !uno&"in e eviden iind modu# de a n e#e'e o anumi" "em, un anumi" !on inu". !iorchinele reprezin" o "e/ni! efi!ien" de predare &i nv are !are n!ura+eaz e#evii % ')ndea%! #i$er &i de%!/i%. M#to(a &ior&/in#! i fun! ioneaz dup urm"oare#e etape, 2. Se %!rie un !uv)n" B "em 5!are urmeaz a fi !er!e"a"6 n mi+#o!u# "a$#ei %au a unei foi de /)r"ie. 3. E#evii vor fi %o#i!i"a i %(&i no"eze "oa"e idei#e, %in"a'me#e %au !uno&"in e#e pe !are #e au n min"e n #e'"ur !u "ema re%pe!"iv, n +uru# !uv)n"u#ui din !en"ru, "r')ndu(%e #inii n"re a!e%"ea &i !uv)n"u# ini ia#. 4. n "imp !e #e vin n min"e idei noi &i #e no"eaz prin !uvin"e#e re%pe!"ive, e#evii vor "ra'e #inii n"re "oa"e idei#e !are par a fi !one!"a"e. 8. A!"ivi"a"ea %e opre&"e !)nd %e epuizeaz "oa"e idei#e %au !)nd %(a a"in% #imi"a de "imp a!orda". E*i%" !)"eva reguli !e "re$uie re%pe!"a"e n u"i#izarea "e/ni!ii !ior!/ine#ui, S!rie i "o" !e v "re!e prin min"e referi"or #a "ema B pro$#ema pu% n di%!u ie. Nu +ude!a i B eva#ua i idei#e produ%e, !i doar no"a ii#e. Nu v opri i p)n nu epuiza i "oa"e idei#e !are v vin n min"e %au p)n nu e*pir "impu# a#o!a"da! idei#e refuz % vin in%i%"a i &i z$ovi i a%upra "emei p)n !e vor aprea une#e idei. ?%a i % apar !)" mai mu#"e &i mai varia"e !one*iuni n"re idei- nu #imi"a i ni!i numru# idei#or, ni!i f#u*u# #e'"uri#or din"re a!e%"ea. $vantajele a!e%"ei "e/ni!i de nv are %un", n e"apa de ref#e! ie vom u"i#iza 7!ior!/ine#e revizui". n !are e#evii vor fi '/ida i prin in"ermediu# unor n"re$ri, n 'ruparea informa ii#or n fun! ie de anumi"e !ri"erii. Prin a!ea%" me"od %e fi*eaz mai $ine idei#e &i %e %"ru!"ureaz infoma ii#e fa!i#iz)ndu(%e re inerea &i n e#e'erea a!e%"ora. Ade%ea poa"e rezu#"a un 7!ior!/ine. !u mai mu# i 7%a"e#i i..

E*emp#u# 8. ,plicarea metodei ciorchinelui la recapitularea unitii de %n)are 6ulimi clasa a -/a 1a se )edea ,ne"a &2. C

D"i#izarea a!e%"or me"ode an"reneaz e#evii n"r(o !on"inu par"i!ipare &i !o#a$orare, !re&"e mo"ivarea in"rin%e! deoare!e #i %e %o#i!i" % de%!opere fap"e, % adu! ar'umen"e pro &i !on"ra. ?u!ru# n e!/ip dezvo#" a"i"udinea de "o#eran fa de !ei#a# i &i %un" e#imina"e mo"ive#e de %"re% iar emo ii#e %e a"enueaz. Po" %u% ine !u !onvin'ere ! $enefi!iarii nv m)n"u#ui !en"ra" pe e#ev %un" e#evii deoare!e, a&a !um %pune 7!rezu# in%"ruirii a!"ive., 8$e aud/uit9 $e aud !i )d / %mi amintesc puin9 $e aud, )d !i %ntreb / %ncep s %neleg9 $e aud, )d, %ntreb !i e"ersez / %mi %nsu!esc !i deprind9 $eea ce pun %n practic %n) cu ade)rat:.

BIBLIO0RA1IE

Arde#ean ?iviu, Se!e#ean Ni!o#ae E %idactica matematicii & noiuni generale, comunicare didactic specific matematicii, Ed. Dniver%i" ii ?u!ian :#a'a, Si$iu, 300C Arde#ean ?iviu, Se!e#ean Ni!o#ae E %idactica matematicii & managementul, proiectarea i evaluarea activitilor didactice, Ed. Dniver%i" ii ?u!ian :#a'a, Si$iu, 300C Dumi"ru Ion A#e*andru %ezvoltarea g"ndirii critice i nvarea eficient, Ed. de ;e%", Aimi&oara, 3000 Sarivan ?i'ia, !oord. E 'redarea interactiv centrat pe elev, Edu!a ia 3000F, :u!ure&"i, 3001 Sin'er Mi/ae#a, ;oi!a Cri%"ian E Recuperarea rm"nerii n urm la matematic, Edu!a ia 3000F, :u!ure&"i, 3001

ANE2E
An#3a 1. ,plicarea metodei brainstorming la rezol)area unei probleme de geometrie la clasa a -../a %n care se aplic teorema %nlimii, teorema catetei, teorema lui 0itagora !i funciile trigonometrice. (tape) *. $legerea sarcinii de lucru. 'roblema este scris pe tabl.
H ) = G0 &i AD :C, D :C %e !uno%! :D I 8 !m &i :C I 43 !m. n "riun'/iu# A:C !u m( $
H ). ( ) &i m(!

Af#a i A:, DC, AD, AC,

H m +

,. -olicitarea exprimrii ntr-un mod c"t mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. -ub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Cere i e#evi#or % propun %"ra"e'ii de rezo#vare a pro$#emei. Po" aprea, de e*emp#u, %u'e%"ii #e'a"e de rea#izarea unei fi'uri !)" mai !ore!"e. ?%a i e#evii % propun ori!e me"od #e "re!e prin min"e< .. /nregistrarea tuturor ideilor n scris 0pe tabl1. $nunarea unei pauze pentru aezarea ideilor 0de la *2 minute p"n la o zi1. No"a i "oa"e propuneri#e e#evi#or. ?a %f)r&i"u# orei, pune i e#evii % "ran%!rie "oa"e a!e%"e idei &i !ere i(#e !a pe "impu# pauzei, % mai ref#e!"eze a%upra #or. 3. Reluarea ideilor emise pe r"nd i gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc. Pen"ru pro$#ema ana#iza", !uvin"e#e(!/eie ar pu"ea fi, "eoreme#e nv a"e #a re#a ii#e me"ri!e n "riun'/iu# drep"un'/i!, pre!um &i fun! ii#e "ri'onome"ri!e. 2. $naliza critic, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. -electarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluii fezabile pentru problema supus ateniei. Pune i n"re$ri de "ipu#, Cine e%"e :D, dar :C pen"ru "riun'/iu# A:CJ Cum pu"em af#a !a"e"a A:J Dar proie! ia DCJ 4. $fiarea ideilor rezultate n forme c"t mai variate i originale) cuvinte, propoziii, colaje, imagini, desene, etc. Ca urmare a di%!u ii#or avu"e !u e#evii, "re$uie % rezu#"e %"ra"e'ia de rezo#vare a pro$#emei. A!ea%"a poa"e fi %in"e"iza" %u$ forma unor indi!a ii de rezo#vare de "ipu#, !on%"ruim "riun'/iu#ap#i!m "eorema !a"e"ei, "eorema n# imii &i "eorema #ui Pi"a'oraap#i!m fun! ii#e %inu% %au !o%inu%. G

An#3a $. ,plicarea metodei mozaicului la predarea criteriilor de di)izibilitate cu 2, ', 15 !i # la clasa a -./a. (tape) *. /mprirea clasei a 56-a n 2 grupuri eterogene de 3 elevi, fiecare dintre acetia primind c"te o fi de nvare notat cu c"te o liter 0$, +, !, %1. 7iele cuprind pri ale unui material, ce urmeaz a fi neles i discutat de ctre elevi. Propune i #e! ia =Cri"erii de divizi$i#i"a"e !u 3, 1, 20 &i 4. E !#a%a a ;I(a ,. 'rezentarea succint a subiectului tratat. (xplicarea sarcinii de lucru i a modului n care se va desfura activitatea. n !azu# ana#iza", %u$ie!"u# ana#iza" e%"e =Cri"erii#e de divizi$i#i"a"e !u 3, 1, 20 &i 4.. .. Regruparea elevilor, n funcie de litera fiei primite, n grupuri de e"peri) toi elevii care au litera $ vor forma un grup, cei cu litera + vor forma alt grup .a.m.d. A&adar, unu# din"re 'rupuri#e de =e*per i. va fi forma" din "o i e#evii !are au primi", n !adru# 'rupu#ui ini ia# de 8, !riteriul de divizibilitate cu .. 3. /nvarea prin cooperare a seciunii care a revenit fiecrui grup de experi. (levii citesc, discut, ncearc s neleag c"t mai bine, hotrsc modul n care pot preda ceea ce au neles colegilor din grupul lor originar. E#evii din fie!are 'rup de!id !um vor =preda.. Ei po" fo#o%i e*emp#e numeri!e, "e*"e n vor$irea !uren", %im$o#uri ma"ema"i!e. 2. Revenirea n grupul iniial i predarea seciunii pregtite celorlali membri. %ac sunt neclariti, se adreseaz ntrebri expertului. %ac neclaritile persist se pot adresa ntrebri i celorlali membrii din grupul expert pentru seciunea respectiv. n fie!are 'rup, %un" a%"fe# =preda"e. !e#e pa"ru !ri"erii de divizi$i#i"a"e, !u e*emp#e. n a!e%" fe#, fie!are e#ev devine re%pon%a$i# a")" pen"ru propria nv are, !)" &i pen"ru "ran%mi"erea !ore!" &i !omp#e" a informa ii#or. E%"e impor"an" % moni"oriza i a!ea%" a!"ivi"a"e, pen"ru !a a!/izi ii#e % fie !ore!" "ran%mi%e. @. 8recerea n revist a materialului dat prin prezentare oral cu toat clasa B cu toi participanii. C)"eva e*er!i ii $ine a#e%e de profe%or vor eviden ia nive#u# de n e#e'ere a "emei. Me"oda Mozai!u#ui are avan"a+u# ! imp#i! "o i e#evii n a!"ivi"a"e &i ! fie!are din"re ei devine re%pon%a$i#, a")" pen"ru propria nv are, !)" &i pen"ru nv area !e#or#a# i. De a!eea, me"oda e%"e foar"e u"i# n mo"ivarea e#evi#or, fap"u# ! %e "ran%form, pen"ru %!ur" "imp, n =profe%ori. #e !onfer un a%!enden" mora# a%upra !o#e'i#or. 20

1i4# (# #3*#r5i 1i4a 6A78 Crit#ri ! (# (i9i%i)i!itat# & $ Dn numr na"ura# e%"e divizi$i# !u 3 da! &i numai da! u#"ima %a !ifr e%"e !ifr par. 1i4a 6B78 Crit#ri ! (# (i9i%i)i!itat# & . Dn numr na"ura# e%"e divizi$i# !u 1 da! &i numai da! u#"ima %a !ifr e%"e 0 %au 1. 1i4a 6C78 Crit#ri ! (# (i9i%i)i!itat# & 1: Dn numr na"ura# e%"e divizi$i# !u 20 da! &i numai da! u#"ima %a !ifr e%"e 0. 1i4a 6D78 Crit#ri ! (# (i9i%i)i!itat# & ' Dn numr na"ura# e%"e divizi$i# !u 4 da! &i numai da! %uma !ifre#or %a#e e%"e mu#"ip#u de 4.

22

An#3a '. ;a lecia de recapitulare !i sistematizare a cuno!tinelor / <nitatea de %n)are= 0oliedre ver$, a%"fe#, >a a 2 ( a#$a%"ru E ver$u# DESCRIE >a a 3 ( ro&u E ver$u# C0MPARM >a a 4 ( verde E ver$u# AS0CIALM >a a 8 ( por"o!a#iu E ver$u# ANA?ILEALM >a a 1 ( 'a#$en E ver$u# AR9DMENAEALM >a a @ ( mov ver$u# AP?ICM / clasa a -.../a, am folosit metoda cubului !i turul galeriei. Am rea#iza" un !u$ din !ar"on &i am !o#ora" fie!are fa diferi", iar fie!rei fe e i(am a%o!ia" un

n de%f&urarea a!"ivi" ii, am avu" 'ri+ % dau indi!a ii unde a fo%" ne!e%ar, % %o#u ionez %i"ua ii#e n !are nu "o i e#evii %(au imp#i!a" n !adru# a!"ivi" ii n 'rup %au a"un!i !)nd un e#ev a monopo#iza" "oa"e a!"ivi" i#e. E#evii !are au primi" fi&a de #u!ru !u ver$u# >E?$4.E au avu" urm"oare#e %ar!ini, ( de enumera" po#iedre#e %"udia"e ( de de%ena" !orpuri#e &i de%f&urri#e #or p#ane ( de iden"ifi!a" e#emen"e#e a!e%"ora &i de de%!ri% forma fe e#or &i a $azei ( de eviden ia", n"r(un "a$e#, mu!/ii#e, fe e#e &i dia'ona#e#e E#evii !are au primi" fi&a de #u!ru !u ver$u# $360,4@ au de %"a$i#i" a%emnri &i deo%e$iri n"re !orpuri#e %"udia"e &i o !ompara ie n"re po#iedre#e oare!are &i !e#e re'u#a"e. E#evii !are au primi" fi&a de #u!ru !u ver$u# ,?3$.,A@ vor a%o!ia fie!rui po#iedru formu#e#e de !a#!u# pen"ru vo#um &i arie 5#a"era#, "o"a#6, apoi vor iden"ifi!a o$ie!"e !uno%!u"e !are au forma o$ie!"u#ui re%pe!"iv. Pen"ru 'rupa !are a avu" ver$u# ,N,;.AE,A@, %ar!ina de #u!ru a !eru" !a e#evii % ana#izeze diferi"e %e! iuni n !orpuri#e %"udia"e 5%e! iuni dia'ona#e, %e! iuni !u un p#an para#e# !u $aza6. Se vor rea#iza de%ene !ore%punz"oare n !are %e vor pune n eviden "oa"e p#ane#e de %e! iune &i forma %e! iunii rezu#"a"e, prin marKere. Da"e#e %e vor %i%"ema"iza n"r(un "a$e#. Corpu# %"udia" >orma %e! iunii dia'ona#e >orma %e! iunii !u un p#an para#e# !u $aza

E#evii !are au primi" o fi& de #u!ru !u ver$u# ,4B<6EN7E,A@ au avu" de ana#iza" &i +u%"ifi!a" n %!ri% va#oarea de adevr a unor propozi ii, !e au !on inu" &i !/e%"iuni !ap!ane. ?e(am !eru" % rea#izeze &i %!ur"e demon%"ra ii %au % de%!opere 're&ea#a din"r(o reda!"are a unei rezo#vri. E#evii din 'rupa ver$u#ui ,0;.$@ au avu" un %e" de n"re$ri 'ri# n !are au ap#i!a" formu#e#e de !a#!u# a ariei &i vo#umu#ui unor po#iedre n !on"e*"e varia". 23

7ia nr.*) 5erbul 9%(-!R6(: 2. Enumera i po#iedre#e %"udia"e, .................................... 3. Rea#iza i !)"e un de%en !ore%punz"or fie!rui !orp. 4. Rea#iza i de%f&urarea p#an a fie!rui !orp. 8. Iden"ifi!a i n de%ene#e rea#iza"e e#emen"e#e !orpuri#or, pre!um &i forma fe e#or &i a $azei. 1. Se d drep"un'/iu# A:CD !u N:CO I 8 !m &i NCDO I 1 !m. Se !on%ider o dreap" 5d6 n e*"erioru# drep"un'/iu#ui %i"ua" #a di%"an a de 3 !m fa de %e'men"u# NCDO. S %e de%!rie !orpu# o$ inu" prin ro"a ia drep"un'/iu#ui n +uru# drep"ei 5d6.

d D C

7ia nr.,) 5erbul 9!;<'$R=: 2. Rea#iza i un %!ur" e%eu ma"ema"i! n !are % pune i n eviden a%emnri &i deo%e$iri %au ana#o'ii n"re po#iedre#e oare!are &i !e#e re'u#a"e. 3. Reda!"a i &i !ompara i rezu#"a"e#e o$ inu"e, Cu$u# A:CDAP:PCPDP are dia'ona#a unei fe e #a"era#e de 8 !m. S %e af#e vo#umu# !u$u#ui, apoi vo#umu# "e"raedru#ui AP:CPD forma" n in"erioru# !u$u#ui &i % %e !ompare rezu#"a"e#e. 7ia nr..) 5erbul 9$-;!6$>=: 2. A%o!iaz fie!rui po#iedru %"udia" formu#e#e !ore%punz"oare pen"ru !a#!u#u# ariei #a"era#e, "o"a#e &i pen"ru !a#!u#u# vo#umu#ui. 3. Iden"ifi! n mediu# n!on+ur"or !)"eva o$ie!"e !are % ai$ form de !u$, para#e#ipiped drep"un'/i!, pri%m &i piramid. 4. Comp#e"a i %pa ii#e pun!"a"e !u r%pun%uri#e !ore!"e, a6 Piramida re'u#a" !u "oa"e mu!/ii#e !on'ruen"e %e nume&"e .............. $6 Dn !u$ are aria #a"era# de 200 !mQ, a"un!i mu!/ia !u$u#ui e%"e de ........... !m. 24

!6 0 pri%m pa"ru#a"er re'u#a" are #a"ura $azei de 8 !m &i n# imea de 21 !m. A"un!i aria #a"era# a pri%mei e%"e de ........ !mQ. d6 0 piramid "riun'/iu#ar re'u#a" !u aria $azei de vo#umu# de ............!mR. 7ia nr.3) 5erbul 9$?$#6>($>=: 2. De%ena i un !u$ &i pune i n eviden %e! iuni#e dia'ona#e &i %e! iuni#e !u un p#an para#e# !u $aza. 3. De%ena i un para#e#ipiped drep"un'/i! &i pune i n eviden %e! iuni#e dia'ona#e &i %e! iuni#e !u un p#an para#e# !u $aza. 4. De%ena i un "run!/i de piramid pa"ru#a"er &i pune i n eviden %e! iuni#e dia'ona#e &i %e! iuni#e !u un p#an para#e# !u $aza. Pen"ru fie!are %e! iune %pe!ifi!a i forma %e! iunii &i !orpuri#e !are %e formeaz prin %e! ionare, o formu# u"i# pen"ru !a#!u#u# ariei %e! iunii forma"e. n"o!mi i un "a$e# de forma de mai +o% pen"ru a %i%"ema"iza da"e#e, Corpu# %"udia" >orma %e! iunii dia'ona#e >orma %e! iunii !u un p#an para#e# !u $aza
8 4

!m &i n# imea de G !m are

8. Se! iunea dia'ona# a unei pri%me pa"ru#a"ere re'u#a"e e%"e un p"ra" !u aria de 2@ !mQ. Ar"a i ! aria #a"era# a pri%mei e%"e de 43 3 !mQ. 1. 0 piramid "riun'/iu#ar re'u#a" are vo#umu# de Ca#!u#a i aria #a"era# a piramidei. 7ia nr.2) 5erbul 9$R@A<(?8($>=: !itii cu atenie enunurile urmtoare i justificai, 2. Para#e#ipipedu# drep"un'/i! !are are "oa"e mu!/ii#e !on'ruen"e e%"e !u$ E +u%"ifi!are prin de%en. 3. ?a"ura $azei unei pri%me "riun'/iu#are re'u#a"e e%"e +um"a"e din n# ime, a"un!i aria unei fe e #a"era#e e%"e de "rei ori mai mi! de!)" aria #a"era# a pri%mei. Con%"rui i un e*emp#u numeri! i#u%"ra"iv. 28
400 4

!mR &i apo"ema $azei de 1 !m.

4. Aria #a"era# a unei pri%me pa"ru#a"ere re'u#a"e e%"e e'a# !u aria $azei %a#e, a"un!i #a"ura $azei e%"e de pa"ru ori mai mi! de!)" n# imea %a. $devrat sau falsJ 2. Da! #a"ura $azei unei pri%me "riun'/iu#are re'u#a"e %e du$#eaz, a"un!i aria #a"era# a pri%mei %e du$#eaz &i ea. 3. Da! #a"ura $azei unei piramide pa"ru#a"ere re'u#a"e %e "rip#eaz, a"un!i vo#umu# piramidei %e "rip#eaz &i e#. 4. Da! mu!/ia unui !u$ %e n+um" e&"e a"un!i !u$u# !are %e formeaz are aria #a"era# o p"rime din aria #a"era# a !u$u#ui ini ia#. 7ia nr.4) 5erbul 9$'#6!=: 2. Dn !u$ are mu!/ia de 4 !m. Aria "o"a# a !u$u#ui e%"e de, a6 38 !mQ$6 18 !mQ!6 41 !mQ. 3. 0 pri%m "riun'/iu#ar re'u#a" !are are # I @ !m &i / I 1 !m are aria #a"era# de, a6 @1 !mQ$6 C0 !mQ!6 G0 !mQ. 4. 0 piramid pa"ru#a"er re'u#a" !are are aria $azei de 2@ !mQ &i / I 8 !m, a"un!i, a6 # I/$6 # I 3 /!6 / I 4 #. 8. Se! iunea dia'ona# a unei pri%me pa"ru#a"ere re'u#a"e e%"e un p"ra" !u #a"ura de @ !m. ;o#umu# pri%mei e%"e de, a6 230 !mR$6 G@ !mR!6 C1 !mRd6 208 !mR.

21

Pen"ru eva#uarea a!"ivi" ii, dup e*pirarea "impu#ui de #u!ru 530(31 minu"e6, am ap#i!a" me"oda 6t r ! ga!#ri#i7. Ma"eria#e#e rea#iza"e au fo%" e*pu%e n @ #o!uri vizi$i#e. E#evii din fie!are 'rup &i(au prezen"a" %ar!ina de #u!ru &i modu# de rea#izare a ei, dup !are au a!orda" no"e ma"eria#e#or rea#iza"e de !e#e#a#"e 'rupe, urm)nd !a eu % di%!u" mpreun !u ei o$ie!"ivi"a"ea no"e#or a!orda"e &i % !ore!"ez even"ua#e#e erori. Ca PREMIU, fie!are e!/ip a primi" !)"e un ma"eria# informa"iv, a%"fe#, E!/ipa 2 E un ma"eria# de%pre mare#e ma"ema"i!ian Eu#er E!/ipa 3 E un refera" !u "ema 'oliedrele regulate 5"e"raedru#, !u$u#, o!"oedru#, dode!aedru#6 E!/ipa 4 E un ma"eria# de%pre <area 'iramid E 'iramida lui Beops. E!/ipa 8 E un ma"eria# informa"iv de%pre po#iedre a&a !um %un" prezen"a"e de &!oa#a #ui P#a"on E!/ipa 1 E un refera" de%pre Ar/imede &i !orpuri#e %emire'u#a"e E!/ipa @ E un ma"eria# informa"iv de%pre Ari%"o"e#, n"emeie"oru# #o'i!ii !a &"iin . Ma"eria#e#e vor fi mu#"ip#i!a"e pen"ru fie!are mem$ru a# e!/ipei &i vor fi afi&a"e n !#a%

2@

An#3a -. ,plicai metoda ciorchinelui la recapitularea unitii de %n)are 6ulimi clasa a -/a

ENUMERAREA ELEMENTELO R <NTRE ACOLADE=

DIA0RAME VENN EULER

ENUNAREA UNOR PROPRIETI CARACTERI;TIC E

;E REPREZINT N ' MODURI MULTIMEA VID @

;E NOTEAZ CU LITERE MARI 8 A> B> C> ?

N MULIMI NA
CARDINAL CARD A

OPERAI I CU MULIM I
REUNIUNEA INTER;ECIA DI1ERENT A

2C