Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

IROMAR CONSTRUCT TRANS SRL- D

DECIZIA NR .................

ADMINISTRATORUL IROMAR CONSTRUCT TRANS SRL -D n conformitate cu prevederile Legii 31 ! "##$ a Securitatii %i Sanatatii in Munca %i cu &otararea de 'uvern nr 1(") ! "##$* actuali+ata prin &,', ))! "#1# * privind apro-area Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii %ecuritatii %i %anatatii in munca nr 31 ! "##$ , Tin.nd %eama de prevederile Legii 31 ! 1 # actuali+ata in "#1# a %ocietatilor comerciale* emite pre+enta /

DECIZIE/ Art, 1, Incepand cu data #1,#$,"#1" %e nume%te VASILE STEFAN in functia de Responsabil cu probleme specifice domeniului de Securitate si Sanatate in Munca precum si a Situatiilor de Urgenta din partea SC IROMAR CONSTRUCT TRANS SRL-D Art, ", Atri-utiile %i o-ligatiile Responsabilului cu probleme specifice in domeniului de Securitate si Sanatate in Munca precum si a Situatiilor de Urgenta pentru locul de munca apatinand firmei IROMAR CONSTRUCT TRANS SRL -D, mentionat la art, 1* %unt pre+enate in Ane0a 1* care face parte integranta din pre+enta deci+ie , Art, 3, Admini%tratorul firmei IROMAR CONSTRUCT TRANS SRL -D va comunica pre+enta Deci+ie* per%oanei nominali+ate care o va aduce la indeplinire in timpul cel mai %curt,

ADMINISTRATOR