Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL DECIZIA Nr. ........../...............

Avnd n vedere c pregtirea i instruirea n domeniul Securit ii i snt ii n munc este parte component a pregtirii pro!esionale i a procesului de munc" urmnd !ormarea deprinderilor de Securitate i sntate n munc" con!orm prevederilor art.#" din $egea nr.%&'/())*" a Securit ii i snt ii n munc" a prevederilor +otararea ,uvernului nr.&-(./())*" actuali/ata prin +.,.'../()&) pentru apro0area Normelor metodologice de aplicare" precum i a prevederile din Statutul Societ ii i din 1egulamentul Intern" ADMINISTRATORUL al S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL

DECIDE URMATOARELE : Art.1. Incepand cu data de 15.10.2012 do nu! DUMITRAC"E O#IDIU e$te nu %t %n &unct%a de 'Lucrator de$e nat pe !%n%e de $ecur%tate $% $anatate %n unca' %n cadru! S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL( repre)entant a! $er*%c%u!u% e+tern de pre*en%re $% protect%e. ( Art.2. Sarc%n%!e $% re$pon$a,%!%tat%!e do nu!u% DUMITRAC"E O#IDIU $unt ce!e de&%n%te %n Le-ea .1/ 0 2001 a Secur%tat%% $% Sanatat%% %n Munca $% ce!e d%n 2%$a 3o$tu!u%( precu $% ur atoare!e: Sa a$%-ure %dent%&%carea r%$cur%!or de acc%dentare $% % ,o!na*%re !a !ocur%!e de unca $% $a propuna a$ur%!e de pre*en%re core$pun)atoare ( ce *or a!catu% pro-ra u! anua! de $ecur%tatea unc%%4 Sa contro!e)e( pe ,a)a pro-ra u!u% de act%*%tate( toate !ocur%!e de unca( pa$trand o e*%denta a !ocur%!or cu r%$c r%d%cat( %n $copu! pre*en%r%% acc%dente!or de unca $% % ,o!na*%r%!or pro&e$%ona!e4 Sa *er%&%ce daca no+e!e !a !ocu! de unca $e %ncadrea)a %n !% %te!e de noc%*%tate ad %$%,%!e( cu a5utoru! $er*%c%%!or de $pec%a!%tate4 Sa part%c%p!e $% $a6$% dea a*%)u! !a an-a5area per$ona!u!u%( nu a% pe ,a)a re)u!tate!or e+a ene!or ed%ca!e de $pec%a!%tate( care tre,u%e $a core$punda $arc%n%!or de unca 4 Sa a$%-ure %n$tru%rea $% %n&or area per$ona!u!u% %n pro,!e e de Secur%tatea unc%%( atat pr%n ce!e tre% &or e de %n$tructa5e cat $% pr%n cur$ur% de per&ect%onare4

Pag. 1 / 2

Sa a$%-ure e*a!uarea cuno$t%nte!or do,and%te %n proce$u! de %n$tru%re pr%n te$te( e+a %nar% etc.4 Sa a*%)e)e dotarea per$ona!u!u% cu co!ect%*a4 %5!oace de protect%e %nd%*%dua!a $% unc%% pentru cunoa$terea !a )%

Sa co!a,ore)e cu $er*%c%u! de Med%c%na a $%tuat%e% % ,o!na*%r%!or pro&e$%ona!e4

Sa a$%-ure &unct%onarea per anenta $% corecta a $%$te e!or $% d%$po)%t%*e!or de protect%e( a aparatur%% de a$ura $% contro!( precu $% a %n$ta!at%%!or de captare( ret%nere $% neutra!%)are a $u,$tante!or noc%*e( de-a5ate %n de$&a$urarea proce$e!or te7no!o-%ce4 Sa a$%-ure rea!%)area a$ur%!or d%$pu$e de %n$pector%% de unca cu pr%!e5u! *%)%te!or de contro! $% a! cercetar%% e*en% ente!or !a !ocu! de unca4 Sa a$%-ure ec7%pa ente!e %nd%*%dua!e de protect%e tuturor !ucrator%!or( %n concordata cu cond%t%%!e $pec%&%ce de unca $% cu pre*eder%!e S.S.M. %n *%-oare( pa$trand e*%denta acordar%% !or4 Sa a$%-ure acordarea ater%a!e!or %-%en%co6$an%tare $% a a!% entat%e% de protect%e( atunc% cand e$te ca)u!( %n con&or %tate cu pre*edre%!e S.S.M. ( %n *%-oare 4 Sa propuna $anct%un% $% $t% u!ente econo %ce pentru odu! %n care $e ap!%ca $% re$pecta cer%nte!e de $ecur%tate a unc%%( pentru toate !ocur%!e de unca4 Sa co!a,ore)e cu repre)entant%% !ucrator%!or pro-ra e!or pr%*%nd % ,unatat%rea cond%t%%!or de contracte!e co!ect%*e de unca. pentru rea!%)area unca( %nc!u$e %n

Art... 3re)enta dec%)%e *a &% du$a !a %ndep!%n%re .

Data: 15.10.2012

ADMINISTARTOR

Pag. 1 / 2