Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.

BETA CONSTRUCT METAL SRL APROB

INSTRUCTIUNI PROPPRII DE SECURITATE A MUNCII PRIVIND RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR LOCURILOR DE MUNCA 1. SCOP Prezentele instructiuni au ca scop instituirea e !asuri pri"in pro!o"area i!#unatatirii securitatii si sanatatii in !unca a lucratorilor$ sta#ileste principii %enerale re&eritoare la !anipularea$ transportul prin purtare si cu !i'loace ne!ecanizate si epozitarea !aterialelor. Pre"enirea riscurilor pro&esionale$ protectia sanatatii si securitatea lucratorilor eli!inarea &actorilor e risc si acci entare consultare$ participarea ec(ili#rata potri"it le%ii$ instruirea lucratorilor si a reprezentantiilor lor$ precu! si irectiile %enerale pentru i!ple!entarea acestor principii. 2. DOMENIU Prezentele instructiuni se aplica in ca rul SC BETA CONSTRUCT METAL SRL

3. DOCUMENTE DE REFERINTA ) Le%ea *+,-.//0 1 Securitatii si sanatatii in !unca. ) 2otararea e 3u"ern nr.+4.5-*/.oct..//0 1 2otarare pentru apro#area Nor!elor !eto olo%ice e aplicare a pre"e erilor Le%ii securitatii si santatii in !unca nr.*+,-.//0. ) 2otararea e 3u"ern nr.++40-*/.sept..//0 1 2otararea pri"in cerintele !ini!e e securitate si sanatate pentru utilizarea in !unca e catre lucratori a ec(ipa!entelor e !unca. ) 2otararea e 3u"ern nr.*//-. !artie .//0 pri"in cerintele !ini!e e securitate si sanatate pentru santierele te!porare sau !o#ile. ) Le%ea */6-+../6..//0 pri"in apararea i!potri"a incen iilor. ) 2otararea e 3u"ern nr.+/47-, au%..//0 pri"in cerintele !ini!e e securitate si sanatate pentru utilizarea e catre lucratori a ec(ipa!entelor in i"i uale e protectie la locul e !unca. ) C*// -+,,4 1 Nor!ati" e pre"enire si stin%ere a incen iilor pe urata e8ecutiei lucrarilor e !anipularea$ transportul prin purtare si cu !i'loace ne!ecanizate si epozitarea !aterialelor.

Pag 1 / 3

4.DESCRIERE INSTRUCTIUNII 4.1. Con ucatorii locurilor e !unca au o#li%atia sa or%anizezeze es&asurararea acti"itatilor in eplina si%uranta pentru lucratorii pe care 1 i con uc $ &iin raspunzatori pentru aplicarea re%ulilor e securitate a !uncii$ a"in in acelasi scop ur!atoarele o#li%atii 9 - Sa respecte pre"e erile proiectelor e e8ecutie$ prescriptiile te(nice$ &isele te(nolo%ice$ sau instructiunile e &olosire si intretinere a utila'elor $ instalatiilor$ si !asinilor$ e la punctul e lucru$ precu! si re%ulile e securitate si i%iena : - Sa or%anizeze locurile e !unca si sa pre%atesaca con itiile e !unca pentru &iecare ec(ipa$ sa supra"e%(eze si sa in ru!e lucratorii in su#or ine pentru &or!area eprin erilor e !unca corecte si aplicarea corecta a re%ulilor e securitate a !uncii: - Sa nu pri!easca spre e8ecutie proiecte care nu au pre"azute etaliile e e8ecutie $ !asurile si ispoziti"ele e securitate a !uncii: - Sa e8ecute toate lucrarile in proiecte pentru a asi%ura e8ploatarea o#iecti"ului construit in con itii epline e securitate si i%iena a !uncii : - Sa ur!areasca !entinerea isciplinei$ a or inii si curateniei la locul e !unca$ precu! si !entinerea cailor e acces li#ere : - Sa nu !o i&ice solutiile te(nice si pre"e erile e protectie a !uncii in proiectele e e8ecutie &ara acor ul proiectantului si al in"estitorului. - Sa solicite c(e!area proiectantului pentru acor area e asistenta te(nica in e8ecutia lucrarilor cu %ra ri icat e i&icultate$ pentru solutionarea pro#le!elor e securitate a !uncii si e"itarea acci entelor : - Sa instruiasca$ con&or! re%ula!entului$ !uncitorii pentru lucrarile pe care acestia ur!eaza sa le e8ecute : - Sa "eri&ice upa &iecare instruire aca !uncitorii si)au insusit re%ulile e protectie si e i%iena a !uncii pre ate la instructa'ul perio ic$ conse!nan acest &apt in &isa e instructa': - Sa "eri&ice zilnic$ inainte e inceperea lucrului aca sunt asi%urate ispoziti"ele e securitate a !uncii$ aca ele sunt in #una stare$ aca sunt a!ena'ate corespunzator caile e acces$ aca sunt a&isate la locul e !unca instructiunile e lucru si e securitate a !uncii si aca sunt a"ertizate locurile periculoase : - Sa nu pri!easca la lucru !uncitori &ara instructa' e&ectuat la zi$ &ara ec(ipa!ent e protectie si e lucru corespunzator !eseriei$ !uncitori #olna"i$ in stare a"ansata e o#oseala sau in stare e e#rietate : - Sa nu ea ispozitii !uncitorilor pe care ii con uc sa e8ecute lucrari pentru care acestia nu au cali&icare si e8perienta necesara$ nu sunt instruiti$ sau care epasesc capacitatea lor &izica : - Sa instruiasca personalul !uncitor asupra !o ului e &o&losire a ec(ipa!entului e protectie si a ispoziti"elor e securitate a !uncii : - Sa nu tri!ita sa lucreze la inalti!e !uncitori care nu au a"iz !e ical care sa certi&ice aptitu inea lor pentru ast&el e lucrari :

Pag 2 / 3

Inainte e inceperea pro%ra!ului e lucru$ !aistrul "a iscuta cu &or!atiile e !uncitori pe care le coor oneaza$ procesul pe &aze e e8ecutie$ sta#ilin !asurile pentru e"itarea acci entelor e !unca : Sa controleze in per!anenta aca se respecta te(nolo%iile e lucru si re%ulile e securitate a !uncii pre"azute in proiect : Can lucreaza in incinta lucrarilor in &unctiune ale unui in"estitor$ sa ceara acestuia sa &aca instructa'ul e securitate a !uncii pentru personalul !uncitor si sa respecte re%ulile e protectie sta#ilite prin con"entie intre parti : Sa raspun a e propa%an a e securitate a !uncii la lucrarile pe care le con uc : Sa supra"e%(eze &unctionarea utila'elor si instalatiilor la lucrarile pe care le con uc$ ur!arin sa nu se pro uca acci entarea !uncitorilor in cauza lor si sa nu per!ita inter"entia !uncitorilor neautorizati sa e8ecute reparatii la ele : In cazul pro ucerii unui acci ent e !unca sa or%anizeze i!e iat pri!ul a'utor si sa anunte a !inistratia luan !asuri sa nu &ie !o i&icata starea e &apt pana la cercetarea co!petenta.

INTOCMIT RSSM OVIDIU DUMITRAC2E

Pag 3 / 3