Sunteți pe pagina 1din 3

CONVENIE DE SECURITATE I SNTATE N MUNC

ntre : SC BETA CONSTRUCT METAL SRL. n calitate de Antreprenor pentru lucrarea : i .. n calitate de Subantreprenor intrervine urmtoarea Convenie de Securitate si Santate in Munc , n sensul respectarii prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319 / !!"# $.%. nr.1& '/ !!" actua(i)ata prin $.%. 9''/ !1! #$.%. nr.11&"/ !!"# $.%. 3!! / !!"# precum i a tuturor reglementarilor specifice acestui domeniului de activitate. Conform capitolului Securitate i sntate n munc din Contractul de Subantrepri ! "restri Servicii, pe toata durata lucrrilor, Su!antre"renoru# trebuie s respecte o!#i$aii#e $enera#e S%S%M% ce#i revin n conformitate cu prevederile legisla$iei rom%ne care transpune &irectiva '( ! )(* ! C.+.+., n special, n ceea ce privete : * , men$inera antierului in ordine si intr#o stare de cur$enie corespun toare . , alegerea amplasamentului posturilor de lucru $in%nd seama de condi$iile de acces la aceste posturi ) , stabili area corect, cu un risc minim pentru cile i onele de acces sau circula$ie, pe ori ontal i pe vertical /, indica$ii practice privind acordarea primului a0utor, evacuarea persoanelor i msurile de organi are luate n acest sens1, msurile specifice de securitate n munc pentru lucrrile care pre int riscurimsuri de protec$ie colectiv i individual2, limitarea manipulrii manuale a sarcinilor de ctre lucrtori, pe parcursul procesului de munc, n scopul diminurii riscurilor de boli profesionale3, manipularea n condi$ii de siguran$ a diverselor materiale i ec4ipamente', necesitatea controlului ec4ipamentelor de munc i al utila0elor, nainte de punerea n func$iune, precum i controlul periodic al acestora pe timpul utili rii, n scopul detectrii i eliminrii defec$iunilor care ar putea s afecte e securitatea i sntatea lucrtorilor ( , delimitarea i amena0area onelor de depo itare i nmaga inare a diverselor produse i materiale, n special a materialelor i!sau substan$elor inflamabile, to5ice, i poluante*6, condi$iile de deplasare i manipulare a materialelor i produselor periculoase utili ate **, condi$iile de stocare, eliminare sau evacuare a deeurilor i a materialelor re ultate din dr%mri , demolri, montri#demontri, eleva$ii, idrie, finisri etc-

CONVENIE S.S.M. PENTRU SUBANTREPRENORI BETA CONSTRUCT METAL SRL

*., ntocmirea documenta$iei specifice de S.S.7. privind identificarea riscurilor i descrierea lucrrilor care pot pre enta riscuri pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, n conformitate cu prevederile legale n vigoare *), obliga$iile ce decurg din interferen$a activit$ilor care se desfoar n perimetrul antierului i n vecintatea acestuia & */, modalit$i de colaborare ntre antreprenori, subantreprenori i lucrtorii independen$i privind securitatea i sntatea n munc*1, msurile stabilite de coordonatorii n materie de securitate i sntate i obliga$iile ce decurg din acestea. Su!antre"renoru# va ntocmi '#anu# de 'ro"riu de Securitate (i S n tate )'%'%S%S% * n conformitate cu prevederile Cap.888, 8nstrumente ale coordonrii din H.G.nr. 300 / 2006, Sec$iunea a . a, art. ./#)1, n cel mult )6 de ile de la data contractrii lucrrilor cu 9ntreprenorul. '%'%S%S% va trebui sa contin urmtoarele informa$ii: # numele i adresa subantreprenorului # numrul lucrtorilor pe antier # numele persoanei care va fi desemnat s conduc lucrrile pe antier # durata lucrrilor , indicand data nceperii lucrrilor # lista proceselor te4nologice de e5ecu$ie care pot afecta sntatea lucrtorilor i a celorlalti participanti la procesul de munc pe antier # identificarea i evaluarea riscurilor previ ibile legate de modul de lucru, de materialele utili ate, de ec4ipamentele de munc folosite, de utili area substan$elor sau produselor periculoase de deplasarea personalului, de organi area antierului # msuri pentru asigurarea snttii i securit$ii lucrtorilor , specifice lucrrilor ce se e5ecut pe antier de ctre Su!antre"renor+ inclusiv msurile de protec$ie colectiv i individual :nainte de nceperea lucrrilor pe antier de ctre Su!antre"renor+ documenta$ia '%'%S%S% trebuie s fie emis ctre Antre"renor+ n vederea consultrii i avi rii de ctre managerul de proiect, beneficiarul sau de ctre coordonatorii n materie de securitate i sntate % '%'%S%S% trebuie s fie actuali at ori de c%te ori este ca ul, pentru a fi armoni at cu planul de securitate i sntate al antierului i cu situa$ia din antier. ;n e5emplar actuali at al '%'%S%S% trebuie sa fie n permanen$ pe antier pentru a putea fi consultat la cerere de ctre inspectorii de munc, inspectorii sanitari, membrii ai comitetului de securitate i sntate n munca sau repre entan$ii lucrtorilor cu rspunderi specifice in acest domeniu. <rice eveni,ent, aa cum este definit in art. 1, lit. f , din Legea Securitatii i Sntii n Munc nr. 319 / 2006 , va fi comunicat de ndat conductorilor Su!antre"renoru#ui+ de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are cunotin$ despre producerea acestuia. Su!antre"renoru# are obliga$ia s comunice evenimentul de ndat, cum urmea :

CONVENIE S.S.M. PENTRU SUBANTREPRENORI BETA CONSTRUCT METAL SRL

8nspectoratelor =eritoriale de 7unc, toate evenimentele asa cum definite la art. 1 lit.f , din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319 / 14.06. 2006 ; 9siguratorului, potrivit Legii nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare,pentru ca ul c%nd evenimentele sunt urmate de incapacitate de munc temporar, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora <rganelor de ;rmrire "enal, dup ca .

Cercetarea evenimentelor este obligatorie i se efectuea de ctre : Su!atre"renor, n ca ul evenimentelor care au produs incapacitatea temporar de munc 8nspectoratele =eritoriale de 7unc n ca ul evenimentelor care au produs invaliditatea evident sau confirmat, deces, accidente colective, incidente periculoase i n situa$ii cu persoane disprute 8nspec$ia 7uncii n ca ul accidentelor colective generate de unele evenimente deosebite, precum i avariile sau e5plo iile 9utorit$ile de Sntate "ublic teritoriale, n ca ul suspiciunilor de boal profesionala sau a bolilor legate de profesiune. Re.u#tatu# cercetarii eveni,entu#ui se va consemna ntr#un proces verbal de cercetare. :n ca de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institu$ia medico > legal competent este obligat s nainte e 8nspectoratului =eritorial de 7unc, o copie a raportului de constatare medico > legal. "re enta Convenie face parte integrant din Contractu# de Su!antre"ri. din data de

ANTRE'RENORU/ 1111111111%%

SU0ANTRE'RENOR 11111111111

CONVENIE S.S.M. PENTRU SUBANTREPRENORI BETA CONSTRUCT METAL SRL