Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

BETA CONSTRUCT METAL SRL

D E C I Z I A NR / 2012

ADMINISTRATORUL

S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL

,
Avind in vedere prevederile :
Legii nr 53 / 2003 Codul muncii cu complectarile ulterioare ;
Legea 319 / 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca
Ordinul Ministrului Sanatatii nr 427 / 2002, privind continutul trusei sanitare
Tinad seama de prevederile Legii 31 / 1990, actualizata in 2010, privind functionarea
societatilor comerciale, emite urmatoarea
DECIZIE:
Art. 1 Incepind cu data de 15.10. 2012 se numeste reponsabilul cu utilizarea trusei
medicale, la sediul si la punctele de lucru ale societatii :
1) ..
Art. 2 Obligatiile si atributiile reponsabilului sant prezentate in Anexa 1 la decizie.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la cunostinta persoanei mai sus mentionate
de catre administratorul S.C. BETA CONSTRUCT METAL SRL

ADMINISTRATOR