Sunteți pe pagina 1din 7

Chestionarul de precalificare HSSE pentru Contractorii cu risc ridicat i mediu

CONTRACTORUL TREBUIE SA ISI EVALUEAZE CONFORMITATEA CU DECLARATIILE DE MAI JOS


0 1 ALINIERE PARTIALA (Compania este conforma partial cu declaratia, insa sunt necesare imbunatatiri/ actualizari majore) 2 3

CATEGORIE

Nr. crt.

EVALUARE PROPRIE (SELF-ASSESSMENT) (fiecare declaratie este notata de catre CONTRACTOR, in conformitate cu scala de notare furnizata). Termenul "Compania noastra" este inclus pentru a clarifica entitatea care raspunde la chestionar si nu are alt scop

ALINIERE NEEXISTENTA/ MINIMA (Compania nu este conforma cu declaratia)

ALINIERE SEMNIFICATIVA ALINIERE TOTALA (Compania este Compania este conforma cu declaratia, conforma cu declaratia, fiind necesare doar in totalitate ajustari minore)

Puncte

Helping column

1 Intrebari generale 2 3 4 5 Angajamentul management-ului 6 7 8 9 10 11 Personal, Competente, Comportament 12

Politica HSSE a Companiei noastre a fost adusa la cunostinta angajatilor Politica HSSE a Companiei noastre defineste clar responsabilitatile si a fost distribuita catre toti angajatii Aspectele HSSE sunt integrate eficient in strategia si procedura de afaceri a Companiei noastre Compania noastra are un sistem formal de control al deseurilor (inclusiv identificare si clasificare), care are ca scop minimizarea impactului asupra mediului Management-ul de top al Companiei noastre este implicat personal in management-ul HSSE Management-ul de top al Companiei noastre viziteaza/ inspecteaza site-urile de lucru, in mod regulat Compania noastra promoveaza o cultura pozitiva in ceea ce priveste aspectele HSSE Compania noastra a implementat o organizatie HSSE eficienta Manualul HSSE al Companiei noastre acopera toate operatiunile si activitatile desfasurate Un training formal al angajatilor pe subiecte de HSSE este realizat in mod regulat si acopera toate activitatile Companiei Compania noastra solicita in mod regulat feedback din partea angajatilor si il proceseaza corespunzator Compania noastra organizeaza in mod regulat activitati pentru consientizarea si promovarea HSSE (exercitii de incendiu, vaccinuri impotriva gripei, premii pentru siguranta) si implica toti angajatii Compania noastra organizeaza traning-uri lunare de siguranta pentru toti angajatii care sunt desemnati sa lucreze in locatiile OMV Compania noastra identifica, evalueaza, controleaza si diminueaza riscurile si efectele intr-un mod eficient si cuprinzator Angajatii Companiei noastre au acces usor la informatiile cu privire la riscurile materialelor cu care lucreaza Cerintele de a folosi echipament personal de protectie (PPE) sunt intelese si respectate de catre angajatii Companiei noastre Toate recomandarile rezultate din analizele de risc au fost rezolvate, iar angajatii sunt implicati intr-un proces continuu de revizuire si imbunatatire al integritatii echipamentelor si bunurilor Compania noastra are un sistem pentru specificarea standardelor si procedurilor si pentru monitorizarea respectarii si actualizarii acestora

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 14 15 Riscuri si Efecte 16

0 0 0 0

17

Proiectare

18

19 Operatiuni 20 21 Servicii contractate 22 23

Compania noastra are proceduri scrise care acopera toate activitatile si operatiunile sale si includ toate aspectele relevante de HSSE Practicile si procedurile de lucru ale Companiei noastre sunt folosite de catre anagajati la locul de munca, in mod consistent si in conformitate cu obiectivele politicii HSSE Instalatiile si echipamentele folosite in cadrul Companiei noastre sau la locatiilor teritlor sunt intretinute in conditii de lucru sigure si sunt conforme cu cerintele HSSE Compania noastra are un sistem pentru asigurarea faptului ca sub-contractorii sai sunt constienti de cerintele politicii HSSE si o respecta Compania noastra are un sistem pentru monitorizarea generala a rezultatelor HSSE pentru toate domeniile si activitatile, ce include feedback din partea angajatilor Performanta Companiei noastre in desfasurarea de activitati HSSE critice este documentata si revizuita comparativ cu un set de indicatori de performanta; indicatorii de performanta sunt de asemenea folositi in evaluarea si recompensarea personalului Documentatia privind masurile de sanatate, mediu si siguranta este disponibila la sediile Companiei noastre, iar tredurile sunt discutate deschis ca parte a planurilor de imbunatatire

0 0 0 0 0

Planificare si monitorizarea performantei

24

25

26 Incidente si accidente

Compania noastra are un sistem pentru raportarea, evaluarea si documentarea incidentelor si accidentelor si pentru comunicarea rezultatelor investigatiilor catre angajati Compania noastra incurajeaza si promoveaza in mod activ raportarea incidentelor fara urmari (near misses) Compania noastra are o strategie si un set complet de planuri si proceduri ce acopera vehiculele, soferii si management-ul operatiunilor Compania noastra a implementat un sistem pentru gestionarea situatiilor de urgenta si criza, iar angajatii sunt pregatiti adecvat pentru a raspunde acestor situatii Compania noastra are un sistem solid pentru asigurarea controlului documentatiei HSSE referitoare la permisele statutare, ghiduri, coduri, reglementari, etc Relevanta personala a politicii HSSE pentru angajatii noi este explicata de catre managerul direct; Angajatii Companiei noastre pot explica cum trebuie sa lucreze astfel incat Compania sa-si indeplineasca cerintele politicii HSSE

27 28

0 0 0 0

Controlul situatiilor de urgenta si de criza

29 30

Comunicare si Documentare 31

32 Audit si revizuire 33

Compania noastra a implementat un sistem de audit, cu program/ acoperire pentru domeniile/ activatile principale, care implica de asemenea management-ul de top pentru urmarirea masurilor rezultate

Compania noastra si sub-contractorii principali au acces la si folosesc doar personal calificat, experimentat, cu credibilitate ridicata pentru realizarea de audituri HSSE Compania noastra are un program pentru identificarea potentialelor amenintari pentru angajati, operatiuni, facilitati sau informatie

Securitate

34

Alte aspecte ref. la management-ul HSSE

35

Nu exista litigii, reclamatii sau pretentii legate de HSSE, in curs sau asteptate, impotriva Companiei noastre

SCOR TOTAL - EVALUAREA PROPRIE

CONTRACTORUL TREBUIE SA FURNIZEZE RASPUNSURI DESCRIPTIVE, IN SCRIS, SI NU SA SE EVALUEZE - NOTAREA VA FI FACUTA DE CATRE OMV GROUP
0 1 2 3

CATEGORIE

Nr. crt.

INTREBARI DESCHISE (raspunsurile sunt evaluate de catre COMPANIE, in conformitate cu scala de notare furnizata) Termenul "Compania Dvs" este inclus pentru a clarifica entitatea care raspunde la chestionar si nu are alt scop

CATEGORIE

Nr. crt.

INTREBARI DESCHISE (raspunsurile sunt evaluate de catre COMPANIE, in conformitate cu scala de notare furnizata) Termenul "Compania Dvs" este inclus pentru a clarifica entitatea care raspunde la chestionar si nu are alt scop

ALINIERE NEEXISTENTA/ MINIMA (Compania nu este conforma cu declaratia)

ALINIERE PARTIALA (Compania este conforma partial cu declaratia, insa sunt necesare imbunatatiri/ actualizari majore)

ALINIERE SEMNIFICATIVA ALINIERE TOTALA (Compania este Compania este conforma cu declaratia, conforma cu declaratia, fiind necesare doar in totalitate ajustari minore)

1 2 3 Intrebari generale 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Organizatie 19 20 21

Care este obiectul livrarii de bunuri si servicii catre Petrom Grup? n/a Cati angajati are Compania Dvs? La ce alte contracte/ activitati/ proiecte lucreaza Compania Dvs in prezent? Are Compania Dvs certificarile ISO 9000, ISO 14000 si OSHAS 18000 - daca este cazul, va rugam sa furnizati copii ale certificatelor Cum intentioneaza Compania Dvs sa indeplineasca obiectivele HSSE ale OMV? Descrieti natura si gradul de implicare al Companiei Dvs in organizatii ale industriei, de comert si guvernamentale relevante Are Compania Dvs o politica HSSE? Daca DA, va rugam sa furnizati o copie. Daca NU, va rugam sa explicati motivul Cum se implica personal management-ul de top al Companiei Dvs in management-ul HSSE si cum se poate demonstra acest lucru? Ce alte politici HSSE are Compania Dvs? Va rugam sa furnizati copii Cine este responsabil pentru HSSE in Compania Dvs? Cine este responsabil pentru sistemul (sistemele) de management? Participa top management-ul Companiei Dvs in activitati HSSE derulate la locatiile de lucru walkarounds, inspectii, audituri. Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens. Cum aloca top management-ul Companiei Dvs resurse pentru indeplinirea obiectivelor HSSE? Va rugam sa furnizati exemple. Revizuieste top management-ul Companiei Dvs statisticile HSSE in mod regulat? Va rugam sa furnizati exemple in acest sens. Cat timp petrece mangement-ul Companiei Dvs pe probleme de responsabilitate sociala si comunitate? Au fost numiti in Compania Dvs specialisti in siguranta muncii? Au fost de asemenea nominalizati persoane responsabile pentru protectia si management-ul mediului? Exista in Compania Dvs o lista de persoane pregatite pentru acordarea primului ajutor? Daca DA, va rugam sa furnizati o copie. Au fost informati angajatii in legatura cu aceste persoane? Va rugam sa furnizati o copie a organigramei din cadrul Companiei Dvs, care sa prezinte personlul HSSE si management-ul responsabil pentru HSSE Cum se aloca resursele in Compania Dvs pentru a asigura ca toate locatiile Dvs indeplinesc cerintele legale pentru un mediu de lucru sigur? Va rugam sa furnizati o copie a cuprinsului manualului referitor la sistemului de management HSSE al Companiei (inclusiv statusul actualizarii acestuia) Cum se asigura Compania Dvs ca are resurse adecvate pentru a pune la dispozitie un mediu de lucru sigur, atat la birou cat si la locurile unde se desfasoara lucrarile? Cum asigura Compania Dvs securitatea personalului si echipamentului? n/a n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Angajamentul management-ului

22 23 24 Personal, Competente, Comportament 25 26 27 28

Va rugam sa furnizati o copie a planului anual de training HSSE al Companiei Dvs, care sa cuprinda temele abordate si target-ul de participanti Cum sunt nevoile de training HSSE ale Companiei Dvs identificate si rezolvate? Cine aproba training-ul? Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens. Cum se asigura Compania Dvs. ca personalul care lucreaza intr-un mediu periculos are o pregatire corecta si la zi? Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens. Cum masoara Compania Dvs competenta personalului sau? Cat de des pregateste Compania Dvs. personalul pentru raspuns in situatii de urgenta? Cate exercitii se realizeaza la fiecare locatie? Exista in Compania Dvs o pregatire generala HSSE pentru angajatii noi? Cum urmariti si monitorizati training-ul tuturor angajatilor din Compania Dvs - in special training-urile de specialitate? Ce tehnici sunt folosite in cadrul Companiei Dvs pentru management-ul riscului - identificare, evaluare, control si diminuare a riscurilor HSSE si CSR - Community Social Relations? Va rugam sa furnizati o copie a evaluarii de risc/ analizei de siguranta ocupationala a Companiei Dvs, sau o copie a registrului de risc Va rugam sa descrieti procesul de evaluare a riscului din cadrul Companiei Dvs si sa furnizati exemple Cum pregateste Compania Dvs personalul pentru identitifcarea pericolelor si controlul riscului? Cum se inregistreaza aceasta - va rugam sa furnizati dovezi in acest sens Exista in Compania Dvs un registru de materiale periculoase? Va rugam sa furnizati dovezi in acest sens In cazul in care lucrarile de specialitate implica riscuri legate de radioactivitate, azbest, alte substante chimice sau alte riscuri referitoare la sanatatea la locul de munca, cum sunt acestea identificate, evaluate si controlate in cadrul Companiei Dvs? Cum se asigura Compania Dvs de integrarea sigurantei si securitatii in lucrarile sale? Cum se asigura Compania Dvs de competenta personalului sau de proiectare? Cum se asigura Compania Dvs de faptul ca normele si standardele de proiectare sunt la zi si aplicabile? Cum se asigura Compania Dvs de faptul ca proiectarea este adecvata scopului si indeplineste cerintele clientului? Are Compania Dvs proceduri/ procese pentru managementul schimbarii? Va rugam sa furnizati exemple de aplicare a acestor proceduri/ procese Cum controleaza Compania Dvs toate materialele si bunurile periculoase, respectand reglementarile nationale si internationale (REACH)? Cum controleaza Compania Dvs activitatile de sofat - atat pentru vehicule mari si vehicule mici? Are Compania Dvs proceduri specifice referitoare la sofat? Are Compania Dvs planuri de management al mediului (ex. managementul deseurilor, planuri de reducere a emisiilor CO2, planuri de consolidare a activitatilor de transport) si daca da, cum se monitorizeaza performanta vis-a-vis de aceste planuri? Are Compania Dvs planuri de Relatii Comunitare? Cum se implementeaza si monitorizeaza aceste planuri?

0 0 0 0 0 0 0

29

30 31 Riscuri si efecte 32 33

0 0 0 0

34

35 36 Proiectare 37 38 39 40 41 Operatiuni 42

0 0 0 0 0 0 0

43

Operatiuni

44 45 46 Servicii contractate 47 48 49 50 51

Cum controleaza Compania Dvs personalul din locatiile de lucru, in special pentru activitati cu risc ridicat? Va rugam sa furnizati exemple in acest sens. Cum selecteaza si monitorizeaza Compania Dvs contractorii sai? Ce training acorda Compania Dvs contractorilor sai, in linie cu sistemul de management HSSE? Cat de des auditeaza Compania Dvs contractorii sai si pe ce baza se deruleaza aceste audituri? Cum evalueaza Compania Dvs performanta contractorilor sai? Va rugam sa descrieti cum se raporteaza problemele de catre contractorii Companiei Dvs. Are Compania Dvs un plan HSSE scris? Daca da, va rugam sa atasati o copie. Masoara Compania Dvs indicatorii de performanta HSSE? Daca da, ce fel de indicatori/ criterii de performanta sunt folositi in Compania Dvs? Va rugam sa furnizati exemple. A primit Compania Dvs un premiu pentru realizari in domeniul HSSE? Daca da, va rugam sa furnizati lista premiilor primite pana acum. A pastrat Compania Dvs inregistrari ale incidentelor si performantei HSSE din ultimii 5 ani? Daca da, va rugam sa furnizati: numarul fatalitatilor, accidente cu timp pierdut (LTI), Zile de lucru pierdute (LWC), Cazuri ce au necesitat tratament medical, Cazuri ce au rezultat in restrictii pe zi de lucru. Va rugam de asemenea sa includeti rata accidentelor fatale (Fatal Accident Rate), frecventa accidentelor cu timp pierdut (Lost Time Injury Frequency) si frecventa incidentelor raportabile (Total Recordable Incident Rate), pentru fiecare an. Cum este masurata si inregistrata in Compania Dvs performanta cu privire la sanatate? Va rugam sa furnizati exemple. Cum este masurata si inregistrata in Compania Dvs performanta cu privire la mediu? Va rugam sa furnizati exemple. Cat de des este revizuita performanta HSSE in Compania Dvs? De catre cine? Va rugam sa furnizati exemple - minuta ultimei revizuiri, etc Ce fel de standarde de performanta HSSE are Compania Dvs? Va rugam sa furnizati copii. Cum se asigura Compania Dvs de indeplinirea si verificarea standardelor de performanta? Cum este performanta cu privire la Relatiile cu comunitatea integrata in Compania Dvs? Care sunt obiectivele HSSE ale Companiei Dvs si ce masuri au fost implementate pentru a atinge aceste obiective? Au existat obiective HSSE anul trecut care nu au fost indeplinite, si daca da, cum se gestioneaza acestea? Are Compania Dvs un sistem pentru raportarea, evaluarea si documentarea incidentelor, accidentelor, incidentelor fara urmari (near miss), conditii de actiuni nesigure? Daca da, va rugam sa furnizati detalii. Daca nu, va rugam sa explicati motivul. Cum colecteaza Compania Dvs statistici cu privire la accidentele de lucru? Va rugam sa furnizati statisticile pe ultimii 5 ani. Cine realizeaza investigatiile incidentelor in Compania Dvs? Cum comunica Compania Dvs catre personal accidentele de lucru, rezultatele acestora, investigatiile si alte masuri/ lectii rezultate? Ce organizare si proceduri sunt implementate in Compania Dvs pentru a gestiona urgentele si situatiile de criza? Cum este pregatit personalul Dvs pentru a raspunde situatiilor de urgenta?

0 0 0 0 0 0 0 0

52

Planificare si monitorizarea performantei

53 54 55 56 57 58

0 0 0 0 0 0

59

60

Incidente si accidente

61 62 63 64 65

0 0 0 0 0

Controlul situatiilor de urgenta si de criza

Controlul situatiilor de urgenta si de criza

66

Cum se asigura Compania Dvs de faptul ca acopera toate potentialele situatii de urgenta si planurile sale sunt adecvate? Are Compania Dvs un plan pentru evacuarea de urgenta? Se efectueaza exercitii de evacuare? Daca da, va rugam sa furnizati copii ale programului si tipuri de scenarii. Cum sunt comunicate problemele HSSE catre angajatii Companiei Dvs, pentru a asigura luarea la cunostinta de catre tot personalul? Tine Compania Dvs un registru de reglementari? A avut Compania Dvs notificari de preventie, restrictie sau imbunatatire, in ultimii 5 ani? Daca da, va rugam sa furnizati detalii. Cum asigura Compania Dvs controlul documentatiei HSSE cu privire la permisele statutare, ghiduri, coduri, standarde, proceduri si cum sunt comunicate cerintele catre angajati? A fost Compania Dvs acuzata vreodata de incalcarea reglementarilor HSSE? Sunt disponibile minute ale acestor analize? Au fost derulate in Compania Dvs audituri HSSE in ultimile 12 luni? Au fost stabilite in cadrul acestor audituri masuri corective, note sau recomandari? Daca da, cum au fost acestea procesate si implementate? Are Compania Dvs un sistem pentru auditarea angajatilor Dvs la locatia clientului (din punct de vedere HSSE)? Does your Company have a system for auditing your staff at customer site (for HSSE)? Au fost stabilite in cadrul acestor audituri masuri corective, note sau recomandari? Daca da, cum au fost acestea procesate si implementate? Au fost stabilite in Compania Dvs masuri corective, note sau recomandari pe baza ultimilor audituri pentru certificari de siguranta/ mediu (ex. SCC, OHSAS 18001 sau ISO 14001)? Daca da, cum au fost acestea procesate si implementate? Are Compania Dvs o procedura scrisa pentru auditul HSSE? Sunt incluse in procedura cerinte cu privire la competentele auditorilor? Daca Compania Dvs nu are o procedura scrisa, va rugam sa atasati o copie a planului de audit si inspectii HSSE. Daca nu este disponibil, va rugam sa explicati motivele. Solicita Compania Dvs un raport pentru fiecare audit si inspectie HSSE derulata? Daca da, va rugam sa atasati o copie a unui raport recent de audit sau inspectie HSSE and actiunile de urmarit pana la rezolvare. Daca nu, va rugam sa explicati motivul. Solicita Compania Dvs ca toti managerii de nivel superior sa participe la/ conduca un audit HSSE? Daca da, va rugam sa listati numele, functia si data la care s-a efectuat auditul HSSE. Daca nu, va rugam sa explicati motivul. Solicita Compania Dvs auditarea actiunilor nesigure sau a alte programe ce sunt desfasurate in locatia Companiei sau a clientului. Daca da, va rugam sa atasati lista actiunilor nesigure notate si a masurilor corective adoptate, precum si lista auditorilor si a pozitiilor acestora. Daca nu, va rugam sa explicati motivul. Includ planurile Companiei Dvs programe de auditare si care sunt domeniile acoperite? Daca da, va rugam sa atasati o copie a programului si o lista a tipurilor de audit si a domeniilor acoperite. Daca nu, va rugam sa explicati motivul. Cum urmareste si masoara Compania Dvs eficienta auditurilor? Sunt aspectele legate de HSSE evaluate in analizele de management si sunt documentate masurile corespunzatoare?

67

68 69 Comunicare si Documentare 70

0 0 0

71

72

73

74

75

76

Audit si revizuire

77

78

79

80

81 82

0 0

83 84

Desfasoara Compania Dvs inspectii de siguranta? Daca da, cine inregistreaza aceste inspectii si cat de des? Sunt aspectele legate de sanatate si siguranta acoperite in mod regulat in Compania Dvs?

0 0

SCOR TOTAL - INTREBARI DESCHISE SCOR TOTAL


Anexa B a Recomandarii OMV Petrom S.A. REC HSSE 002 R "Precalificarea HSSE a Contractorilor", Editia 1 In vigoare de la:

0 0