Sunteți pe pagina 1din 16

Gimnaziul N.

Blcescu-Tg-Mure RAPORT DE AUTOEVALUARE cu privire la aprobarea criteriilor de performan pentru evaluarea cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar Anul colar 2011/2012 Subsemnata !"#$AN %$&'%$(A sunt abs!l"ent# a $a%ult#&ii 'e Psi(!l!gie i )tiin&e ale E'u%a&iei i am ! "e%(ime *n *n"#&#m+nt 'e ,este -. ani/ Sunt titular# *n *n"#&#m+nt 'in anul 011. iar la Gimn/ N. Blcescu 2un%&i!nez %a titular# 'in anul %!lar 01---01-0/ Anul a%esta %!lar am a"ut sub *n'rumare %!le%ti"ul %ls/ 34/ 5n mun%a %u %!,iii am *mbinat *n m!' %+t mai rigur!s %erin&ele ,lani2i%#rii %u ne"!ile i %u ,!sibilitatile %!,iil!r 'in %lasa ,e %are am %!n'us-!/ 6a *n"*&#t!are %aut s# 2iu mereu in2!rmat# %u t!t %e a,are n!u legat 'e s,e%ialitatea mea i s# 2iu mereu bine '!%umentat# i ,regatit# *n %eea %e ,ri"ete7 1. PROIECTAREA ACTIVITII 1.1 Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei 1.1.a. Existena programelor colare n igoare la porto!oli"l ca#r"l"i #i#actic 5n %a'rul ,!rt!2!liului meu se a2l# ,ermanet ,r!grama %!lar# *n "ig!are 'u,# %are m-am g(i'at atun%i %+n' am realizat ,r!ie%tarea anual# a a%ti"it#&ii 'e la %las#/ 1.1.b. $ntocmirea plani!ic%rilor calen#aristice con!orm legislaiei n igoare p&n% la termen"l sta'ilit Mi-am *nt!%mit ,lani2i%#rile %alen'aristi%e *n%# *nainte 'e termenul stabilit %!n2!rm legisla&iei *n "ig!are8 P"ncta() 1.1.c. $ntocmirea plan"rilor "nit%ilor #e n %are con!orm legislaiei n igoare p&n% la termen"l sta'ilit Du,# *nt!%mirea ,lani2i%#rii %alen'aristi%e mi-am *nt!%mit ,+n# la termenul stabilit ,lani2i%area materiei ,e unit#&i 'e *n"#&are %!n2!rm legisla&iei *n "ig!are8 P"ncta() 1.1.#. Proiectarea #i#actic% ntocmit% pe 'a*a e al"%rii iniiale i partic"larit%ilor #e &rst%+ne oi ale ele ilor De!are%e %!n&inutul ,r!%esului 'e *n"#&#m+nt trebuie s# 2a%iliteze %!ntinuitatea *n *n"#&are i im,li%it tre%erea 'e la un gra' 'e *n"#&#m+nt in2eri!r la unul su,eri!r a"+n' %ls/ 3 am stu'iat i %!n&inutul ,r!gramei gru,ei ,reg#tit!are 9'e la gr#'ini&#: ,entru a %un!ate ,re%is ni"elul a%(izi&iil!r %u %are ele"ul mi% ar trebui s# intre *n %!al#/ 5n a%est sens am a,li%at ele"il!r *n%# 'in ,rimele zile 'e %!al# un set 'e teste ini&iale;,re'i%ti"e s%rise i !rale at+t la Matemati%# %+t i la Lb/ r!m+n#/ P"ncta() 1.1.e. Personali*area #oc"mentelor prin elemente #e originalitate 6!ntinuitatea *nseamn# ,reluare "al!ri2i%are i 'e,#ire a %eea %e s-a *nsuit anteri!r ,reg#tin' ast2el %!n'i&iile ,entru %eea %e "a urma ea 'e,inz+n' mult 'e m!'ul *n %are se 2a%e sistematizarea %!n&inuturil!r *n '!%umentele elab!rate *n a%est sens/ Ast2el am %#utat %a '!%umentele mele s# 2ie 2rum!s ,rezentate a'#ug+n'u-le %!n%e,tele 'e atins teme interesante ,r!,use s,re stu'iu et%/ ,ers!naliz+n'u-le *ntr-! !are%are m#sur#/

Am 2!l!sit la le%&ii *n s,e%ial materiale 'i'a%ti%e ,ers!nale7 'esene ,lane realizate ,ers!nal %are ne-au a<utat s# *n"#&#m e2i%ient imaginile 2iin' sugesti"e *n %a'rul *n"#&#rii la a%east# "+rst#/ P"ncta() 1.2 Implicarea n activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivelul unitii 1.,.a. $ntocmirea proiect%rii o!ertei e#"caionale P"ncta() 1.2.b. Pre*entarea o!ertei e#"caionale i inc"#erea acesteia n o!erta e#"caional% la ni el"l "n"it%ii O2erta e'u%a&i!nal# ,entru a%est an %!lar a 2!st ,rezentat# ,#rin&il!r i in%lus# *n !2erta e'u%a&i!nal# a %!lii/ 5n %a'rul ,rimei e'in&e %u ,#rin&ii sus&inut# *nainte 'e *n%e,erea anului %!lar am ,rezentat a%est!ra !2erta e'u%a&i!nal# 'in %are ,#rin&ii au ales !,&i!nalul '!rit-Lb/ Englez# 'ar i %aietele a<ut#t!are ,e %are am lu%rat ,e ,ar%ursul a%estui an %!lar/ P"ncta() 1.3 olosirea !I" n activitatea de proiectare 1.3.a. Reali*area proiect%rii acti it%ii n !ormat electronic Pr!ie%tarea a%ti"it#&il!r at+t a %el!r 'e la %las# %+t i a %el!r 'e ,arteneriat i e=tra%!lare am realizat-! ,e %al%ulat!r ,entru a 2i mai u!r 'e transmis res,!nsabilei 'e %!misie/ P"ncta() 1.-.'. Intro#"cerea antet"l"i speci!ic minister"l"i i "nit%ii colare n reali*area proiect%rii acti it%ii P"ncta() 1.# $roiectarea unor activiti e%tracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unitii 1...a. Proiectarea "nor nt&lniri c" p%rinii+ele ii n con!ormitate c" #oc"mentele "nit%ii Am realizat ,r!ie%tarea *nt+lniril!r %u ,#rin&ii temati%ile 2ie%#rei *nt+lniri s#,t#m+nale ,re%um i ,r!%esele "erbale ale a%est!r *nt+lniri la %are ,#rintii au ,arti%i,at *n ,r!,!r&ie 'e .1> 'e 2ie%are 'at# %eilal&i li,sin' m!ti"at 92iin' la ser"i%iu:/ P"ncta() 1...'. Proiectarea acti it%ilor comisiilor n con!ormitate c" #oc"m/ntele "nit%ii P"ncta() 1...c. Proiectarea acti it%ilor e#"cati e extracolare i extrac"rric"lare n con!ormitate c" #oc"mentele "nit%ii 5n ,lani2i%area a%ti"it#&il!r e=tra%!lare i ,arteneriate 'e la %las# am &inut %!nt 'e ne"!ile %!,iil!r 'e a%ti"it#&ile realizate la ni"el na&i!nal m!n'ial 9anul "!luntariatului ?iua ,#m+ntului ?iua Uniunii Eur!,ene et%/: P"ncta() ,. REA0I1AREA ACTIVITI0OR 2I2ACTICE 2.1 &tili'area unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nvrii i formarea competenelor specifice 2.1.a. $ntocmirea "nei liste 'i'liogra!ice c" l"cr%ri #e pe#agogie i meto#ica pre#%rii #isciplinei 4ene2i%iez 'e ! list# bibli!gra2i%# %u lu%r#ri 'e ,e'ag!gie i met!'i%a ,re'#rii 'is%i,linei lu%r#ri %are mi-au 2!st sau mi-ar ,utea 2i ne%esare *n ,r!ie%tarea 'i'a%ti%# sau *n '!%umentarea ,entru a%ti"itatea ,r!,riu-zis# la %las#/ P"ncta()

2.1.b. Progno*ele #i#actice i sc3iele #e lecie s"nt n concor#an% c" #oc"mentele care concreti*ea*% conin"t"rile proces"l"i #e n %%m&nt Am realizat ,r!ie%te 'i'a%ti%e ,eri!'i% ,e ,ar%ursul anului %!lar sau s%(i&e 'e le%&ie a"+n' *n a%est an %!lar i sus&inerea ,reins,e%&iei ,entru gra'ul 'i'a%ti% 0 ,e %are-l "!i sus&ine *n 01-@8 P"ncta() 2.1.c. Exist% concor#an% ntre competenele speci!ice4o'iecti ele operaionale4conin"t"ri4 acti it%i #e n %are4meto#e #i#actice 5mi(loace #i#actice 5n ,r!ie%tarea ''a%ti%# am %#utat s# e=iste ! 'e,lin# %!n%!r'an&# *ntre %!m,eten&ele s,e%i2i%e %e trebuiau 2!rmate-!bie%ti"ele !,era&i!nale- %!n&inuturi-a%ti"it#&i 'e *n"#&are-met!'e 'i'a%ti%emi<l!a%e 'i'a%ti%e/ P"ncta() 2.1.d. Progno*ele #i#actice i sc3iele #e lecie in cont #e instr"irea #i!ereniat%+centrat% pe ele i c" C.E.6.+partic"larit%ile #e &rst% ale ele ilor Am %!n%e,ut le%&iile *n %!n%!r'an&# %u a%(izi&iile ,e %are le 'e&ineau 'e<a ele"ii mei i am stabilit ast2el i m!'ul 'i2eren&iat 'e ,re'are 'e!are%e anumi&i %!lari 'e&ineau mai multe in2!rma&ii 'e a%as# i a trebuit s#-i a'u% i ,e %eilal&i %!lari la ni"elul l!r 2#r# s#-i &in ,e l!% ,e %eilal&i/ P"ncta() 2.1.e. Aplicarea meto#elor contemporane acti 4participati e Pe t!t ,ar%ursul !rel!r la a,r!a,e t!ate 'is%i,linele am %#utat s# intr!'u% i s# 2!l!ses% at+t met!'e tra'i&i!nale 'ar mai ales met!'e a%ti"-,arti%i,ati"e ,entru a stimula interesul i ,l#%erea 'e a *n"#&a a ele"il!r/ P"ncta() 2.1.f. Reali*area "nor lecii #in perspecti a trans#isciplinar% De asemenea *n %a'rul a%ti"it#&il!r integrate am *n%er%at s# realizez a%ti"it#&i 'in ,ers,e%ti"a trans'is%i,linar#/ P"ncta() 2.2 &tili'area eficient a resurselor materiale din unitatea de nvm(nt n vederea optimi'rii activitilor didactice inclusiv !I" 2.2.a. 7tili*area n ca#r"l !iec%rei ore #e c"rs a man"al"l"i colar La materiile la %are a"em manuale am 2!l!sit manualele ele"il!r mi%i;%ls/ 3 2iin'u-le in'is,ensabil# mun%a %u %artea/ P"ncta() 2.2.b. 7tili*area n ca#r"l orelor #e c"rs a materialelor a"xiliare existente n #otarea ca'inetelor+ 'i'liotecii colare+ man"al"l pro!esor"l"i 5n %eea %e ,ri"ete utilizarea *n %a'rul !rel!r 'e %urs a materialel!r au=iliare e=istente *n %!al#9%abinete bibli!te%#: le-am 2!l!sit !ri 'e %+te !ri am a"ut ne"!ie 'e ele 2iin'u-mi 'e mare a<ut!r/ Am 2!l!sit %ulegeri %a (aina literelor (aina numerelor AE'/Breati" 6aiet 'e s%riere (rambulina literelor-E'/ Ci,erb!rea i 6aiet au=iliar 'e matemati%#-E'/Ci,erb!rea/ P"ncta() 2.2.c. Reali*area i "tili*area "nor mi(loace #i#actice originale speci!ice #isciplinei Pe t!t ,ar%ursul anului %!lar am 2!st interesat# 'e %!n2e%&i!narea 'e material 'i'a%ti% *n 2un%&ie 'e "arietatea temati%il!r i %!n&inuturil!r 'e *n"#&are i a ,arti%ularit#&il!r 'e "+rst# a %!,iil!r8 am 2!l!sit ,e l+ng# materialul e=istent *n %!al# 'i"erse materiale %!n2e%&i!nate 'e mine sau ,r!%urate ,rin e2!rturi ,r!,rii sau 'in s,!ns!riz#ri ale ,#rin&il!r/ P"ncta() 2.2.d. 7tili*area mi(loacelor TIC n ca#r"l orelor #e c"rs $!l!ss% %u %ea mai mare ,l#%ere %al%ulat!rul la !rele 'e %urs ,entru ,rezentarea imaginil!r ,!"etil!r a ,re'#rii n!il!r %un!tin&e s!2turi EDU !rele 'e"enin' mai atra%ti"e ,entru ele"i i *n"#&area se 2a%e mult mai u!r/ P"ncta()

2.3 )iseminarea, evaluarea i valori'area activitilor reali'ate 2.3.a. Pre*entarea re*"ltatelor n ca#r"l "nor nt&lniri c" p%rinii+la ni el"l comisiei meto#ice Am realizat a%ti"it#&i %!mune ,#rin&i-ele"i-*n"#&#t!r *n %a'rul %#r!ra ,#rin&ii au ,utut "e'ea %um se 'es2#!ara a%ti"it#&ile n!astre *n %!al#/ P"ncta() 2.3.b. 8ee#4'ac94"l primit #e la ele i i p%rini prin aplicarea "nor !ie+c3estionare Peri!'i% mai ales la e'in&ele %u ,#rin&ii le-am a,li%at a%est!ra s%urte %(esti!nare ,entru a-mi 'a seama 'a%# ,#rin&ii i %!,ii l!r sunt mul&umi&i 'e mun%a n!asatr# 'e rezultatele !b&inute i ,entru ami 2a%e ! ,#rere 'es,re %eea %e am ,utea 2a%e *n ,lus ,entru %a a%etia s# 2ie ,e 'e,lin mul&umi&i/ P"ncta() 2.3.c. Valori*area acti it%ilor prin reali*area "nor porto!olii+expo*iii+exemple #e '"n% practic% Pentru a ,une *n "al!are a%ti"it#&ile realizate 'e ele"ii %lasei t!ate 2iele 'e lu%ru testele 'e e"aluare 9ini&iale 2!rmati"e sumati"e: le-am ,#strat !r'!nat *ntr-un ,!rt!2!liu8 2ie%are lu%rtare ,ra%ti%#;,lasti%# realizat# a 2!st e=,us# i "izualizat# 'e %#tre ,#rin&i i %!legi i a,!i a'#ugate la ,!rt!2!liul ,ers!nal al %!,ilului/ Am ,arti%i,at %u 'i"erse lu%r#ri-'esene a2ie-la e=,!zi&ii i %!n%ursuri temati%e !rganizate *n %!al# i nu numai/ P"ncta() *rgani'area i desfurarea activitilor e%tracurriculare, participarea la aciuni de voluntariat 2.#.a. Organi*area "nor acti it%i extrac"rric"lare la ni el"l colii Am 'es2#urat Pr!ie%tul e'u%a&i!nal )ructele i le*umele+i,vor de vitamine i de sntate *n %a'rul S#,t#m+nii e'u%a&iei gl!bale-'is%u&ii 'i"erse ,e a%east# tem# ,r!ie%&ii *n P!Der-P!int e2e%tuarea un!r 'esene i %!la<e ,entru e=,!zi&ia %lasei ,reg#tirea i %!nsumarea 'e salate %ru'e 'in 2ru%te i legume8 5n luna 'e%embrie am !rganizat i 'es2#urat Serbarea ,!mului 'e iarn#- -ite. vine /o 0rciun12 5n luna ianuarie am !rganizat i sus&inut *m,reun# %u %ls/ 3 i %u s,ri<inul 3/S/U/ C!ria- Mure ! a%&iune 'e in2!rmare ,re"enti"# %u tema "um ne comportm n situaii de urgen +incendiu, inundaii i alunecri de teren,La -E ianuarie am 'es2#urat Pr!ie%tul e'u%a&i!nal %u titlul Iar eu n lumea mea m simt nemuritor i rece s#rb#t!rin'u-l ,e %el mai mare ,!et al neamului M/Emines%u9-,rezentare P!Der-P!int8 -au'i&ie-,!ezii %+nte%e8 "ersurile lui Emines%u re,rezentate ,rin 'esenele %!,iil!r:/ 5n luna martie am !rganizat i 'es2#urat 3rbtoarea celor 100 de ,ile de coal A *n %!lab!rare %u ,#rin&ii ele"il!r %ls/ 3 48 5n luna a,rilie *n s#,t#m+na 4coala altfel am "izitat *m,re<urimile %!lii ,entru a ne %un!ate mai bine !raul 9Prim#ria Pre2e%tura 6inemat!gra2ul 4ibli!te%a <u'e&ean# et%/: i am 2!st la M%D!nal'Fs8 De asemenea am ,reg#tit i sus&inut ! alt# a%ti"itate *n ,arteneriat %u %ls/ 3 A i 3/S/U/ C!ria al <u'/ Mure %u titlul7 "um ne comportm n diferite situaii de urgen. A! a%&iune 'e in2!rmare ,re"enti"# *n %eea %e ,ri"ete in%en'iile inun'a&iile et%/ 5m,reun# %u %ls/ 3A am 'es2#urat ,r!ie%tul e'u%a&i!nal ,e tema !radiii, obiceiuri i fante'ii pascale/ 6u !%azia ?ilei 'e G Mai am !rganizat i sus&inut Pr!ie%tul temati% 5iua $uropei. 5iua noastr2 *n ,arteneriat %u %ls/ 3 A *n s%!,ul %un!aterii i ,re&uirii "al!ril!r na&i!nale i eur!,ene a e'u%#rii ele"il!r *n s,iritul 'e"!tamentului %i"i% a 'rag!stei i ,rieteniei 2a&# 'e !ameni in'i2erent 'e na&i!nalitate se= %ultur# i e'u%a&ie 5n luna mai am 2#%ut ! e=%ursie temati%# ,e 'urata a 0 zile Tg/Mure-4!rse%-Tg/Heam&M/Aga,ia-M/V#rate%-P/Heam&-L/R!u-Tg-Mure 2.#

A%ti"it#&ile n!astre e=tra%urri%ulare le-am *n%ununat %u 3erbarea Abecedarului A!rganizat# *n %!lab!rare %u ,#rin&ii ,e %are i-am bu%urat %u ,!eziile i %+nte%elele n!astre '!"e'in'u-le %+te lu%ruri n!i am *n"#&at/ P"ncta() 2.#.b. Participarea la "nele acti it%i extrac"rric"lare la ni el"l colii Am a%(izi&i!nat ab!namente la Teatrul Ariel un'e am "izi!nat mai multe s,e%ta%!le 'e teatru ,entru %!,ii *m,reun# %u %eilal&i %!legi 'in %!al#/ Am ,arti%i,at la %!n%ursurile !rganizate 'e %lasele mi%i 9$uro6unior i &limpiadele cunoaterii7. 5n luna martie am ,arti%i,at la %!n%ursul 'e re%itare )ascinaia copilriei A2aza z!nal# 9am !b&inut l!%urile 3 33 i 333:8 Am &inut 3rbtoarea celor 100 de ,ile de coal A!rganizat# *n %!lab!rare %u ,#rin&ii ele"il!r %ls/ 3 48 5n luna a,rilie *n s#,t#m+na 4coala altfel am "izitat *m,re<urimile %!lii ,entru a ne %un!ate mai bine !raul 9Prim#ria Pre2e%tura 6inemat!gra2ul 4ibli!te%a <u'e&ean# et%/: i am 2!st la M%D!nal'Fs8 Am ,arti%i,at la %!n%ursurile %!lare7 /icii a0iti 1tiind s circulm, de accidente ne prote2m. i la 0oncursul de cultur *eneral 3icolae 4lcescu %!n%ursuri !rganizate 'e %!ala n!astr#8 Al#turi 'e %eilal&i %!legi 'in %i%lul ,rimar am ,arti%i,at la ! a%ti"itate ,e tema 56$678urs a vieii 2inalizat# %u e=,!zi&ia 'e a2ie %u a%elai titlu8 Am ,arti%i,at la Para'a &inutel!r %reate 'in materiale re%u,erabile- "(nd vorbeti de plastic, fii elastic9.Parti%i,area la 6telierele de lucru !rganizate la Cetatea me#ie al%-Tg/Mure un'e ele"ii au *n"#&at %um se !b&ine (+rtia manual8 Am ,arti%i,at la eta,a a 33-a a "oncursului ascinaia copilriei8 Am ,arti%i,at %u re%ital 'e ,!ezie la ,r!gramul artisti% $levii de la Blcescu au talent 'es2#urat la Palatul %ulturii8 5n luna a,rilie am ,arti%i,at la Pr!ie%tul e'u%a&i!nal :ducaia timpurie -a%ti"itate s,!rti"# 'es2#urat# *m,reun# %u %ls/ 3A i %u ,re%!larii 'in unitatea n!astr#/ He-am *ns%ris la %!n%ursul 'e 'esene 0sua casei tale -!rganizat 'e magazin Ambient Tg/Mure8 6u !%azia ?ilei %!,ilului ne-am 'e,lasat la 6inemat!gra2ul Arta un'e ele"ii au "izi!nat un 2ilm ID/ P"ncta() 2.#.c. Re#actarea+coor#onarea reali*%rii re istei colii P"ncta() 2.#.d. Organi*area "nor acti it%i #e ol"ntariat P"ncta() ,...e. Participarea la acti it%i #e ol"ntariat 5m,reun# %u t!&i %!legii 'in %!al# am %!ntribuit la %!le%tarea i '!narea 'e 2ru%te i legume ,entru 6#minul 'e b#tr+ni *n %a'rul a%ti"it#&il!r 3ptmnii educaiei *lobale8 P"ncta() ,...!.$ntocmirea #oc"mentaiei speci!ice organi*%rii i #es!%"r%rii "nor acti it%i extrac"rric"lare+#e ol"ntariat :procese er'ale; rapoarte; anali*e etc.< Am 2!st im,li%at# *n a%ti"it#&i e=tra%urri%ulare la ni"elul unit#&ii %!lare i am %!nsemnat a%ti"it#&ile e=tra%!lare *n 'i"erse '!%umente8 ,r!ie%t %!n'i%# am stimulat ele"ii ,arti%i,an&i ,rin a%!r'area 'e 'i,l!me ,remii re%!m,ense materiale a%!r'ate %u s,ri<inul ,#rin&il!r i al %!lii/ Pr!ie%tarea a%ti"it#&il!r e=tra%urri%ulare am 2#%ut-! ,e baza %!nsult#rii ele"il!r a 2amiliil!r l!r i stabilirea 'e !bie%ti"e e'u%a&i!nale a 2!st %!n%e,ut# *n %!n%!r'an&# %u reglement#rile *n "ig!are/ T!ate a%ti"it#&ile i a%&iunile realizate sunt %u,rinse *n ra,!rtul a%ti"%it#&il!r e=tra%!lare/ P"ncta()

ormarea deprinderilor de studiu individual i n ec0ip n vederea formrii/de'voltrii competenei de <a nva s nvei. ,.=.a. Promo area st"#i"l"i in#i i#"al n re*ol area "nor sarcini #e l"cr" creati e Mi-am *nn!it %un!tintele 'es,re tra'i&ii management e'u%atie 2izi%# literatur# ,r!ie%te e'u%a&i!nale et% ,rin stu'iu in'i"i'ual 9materialele 'e stu'iu reg#sin'u-se ! ,arte *n ,!rt!2!liul ,ers!nal alt# ,arte *n re2eratele ,e %are le-am sus&inut *n %a'rul un!r sim,!zi!ane:/ P"ncta() ,.=.'. Promo area st"#i"l"i n ec3ip% n re*ol area "nor sarcini #e l"cr" 5n %a'rul *nt+lniril!r %u ,#rin&ii ,e temati%a 'e ,si!l!gia %!,ilului m-am %!nsultat %u %!legele i am realizat stu'iu *n e%(i,# ,entru a ,utea ,rezenta ,#rin&il!r m!'ele 'e %!m,!rtamenete ale ele"il!r m!'uri 'e 'ez"!ltare la a%east# "+rst# et%/ De asemenea ,arti%i,+n' la %ursuri 'e 2!rmare ne-am s2#tuit 2!arte mult %u alte %!lege ,arti%i,ante *n leg#tur# %u materialele 'e stu'iat i %u e"alu#rile %are au 2inalizat a%este %ursuri/ P"ncta() -. EVA07AREA RE170TATE0OR $>VRII 3.1. 6sigurarea transpareei criteriilor, a procedurilor de evaluare -.1.a. Pre*entarea o'iecti elor i criteriilor e al"%rii ele ilor De 2ie%are 'ata mi-am ,r!,us !bie%ti"e s,e%i2i%e "+rstei %!laril!r ,e %are-i ,reg#tes% i *n %!n2!rmitate %u ,r!grama %!lar# *n "ig!are i %u ni"elul 'e 'ez"!ltare intele%tual# al a%est!ra/ 6riteriile 'e e"aluare au 2!st stabilite %!n%is i anun&ate ,e *n&elesul l!r *m,reun# %u !bie%ti"ele urm#rite ,rin ti,ul 'e e"aluare a,li%at/ P"ncta() -.1.'. Pre*entarea plan"l"i e al"%rii ele ilor i plani!ic%rii acti it%ilor #e e al"are 5n%# 'e la *n%e,utul anului %!lar ele"ii au a2lat %# "!r *n"#&a multe lu%ruri n!i ,e %are ,e ,ar%urs "a trebui s# 2a%# '!"a'a *n %e m#sur# ei le-au *n&eles ,entru %a alt2el eu s# tiu un'e "a trebui s# mai insist/ A%est lu%ru au a2lat %# se 2a%e ,rin e"aluare a %un!tin&el!r *nsuite/ 5n ma<!ritatea %azuril!r ele"ii au 2!st anun&a&i %# "!r 2i e"alua&i ,rezent+n'u-le stru%tura testului s%ris ,e %are urma s#-l sus&in# sau a e"alu#rii !rale ,r!gramate/ P"ncta() -.1.c. Asig"rarea permanent% a !ee#4'ac94"l"i Am urm#rit ,ermanent 2ee'-ba%J-ul tutur!r a%ti"it#&il!r *ntre,rinse a%esta 2iin' !glin'it *n rezultatele ele"il!r la s2+ritul anului %!lar %u t!ate %# trei 'intre ei nu au 2re%"entat gr#'ini&a au reuit s# s%rie i s# %iteas%# singuri/ De asemenea un 2ee'-ba%J l-am ,rimit i ,rin ,arti%i,area la %!n%ursurile %!lare na&i!nale i l!%ale un'e ele"ii au !b&inut rezultate bune i %(iar 2!arte bune *n%# 'in ,rimul semestru/ P"ncta() -.1.#. An"narea proce#"rii i meto#ogiei #e e al"are Ele"ii au 2!st anun&a&i 'in tim, 'e ,r!%e'eul ,rin %are "!r 2i e"alua&i i 'e met!'ele 2!l!site 9e"aluare s%ris# !ral# ,rin ,r!ie%t ,rin e"aluarea ,!rt!2!liului ,ers!nal aut!e"aluare et%/: ast2el %a a%est lu%ru s# nu %!nstituie ! sur,riz# sau un 2a%t!r 'e stres ,entru ei/ P"ncta() -.1.e. Aplicarea celor trei !orme ale e al"%rii) iniial%; contin"% i s"mati % E"aluarea ni"elului 'e ,reg#tire a ele"il!r s-a realizat at+t ,rin meto#e tra#iionale #e e al"are 9 probe orale. probe scrise. probe practice : %+t i ,rin meto#e alternati e #e e al"are 9 observarea sistematic a comportamentului elevului+prin fia de observaie curent. portofolii. autoevaluarea:/ De asemenea am utilizat %ele trei ti,uri 'e e"aluare7 iniial%+pre#icti % - la *n%e,utul %!lii ,entru a "e'ea %e tiu ele"ii la intrarea *n %!al# e al"area !ormati %-,entru a 'es%!,eri

2.;.

un'e *nt+m,in# 'i2i%ult#&i *n *n"#&are ele"ii i ,entru a-i a<uta s# le 'e,#eas%#8 e al"area s"mati % -la 2inal 'e unitate 'e *n"#&are semestru an %!lar A ,entru a !bser"a %+t anume s-a *nsuit 'in materie/ Du,# a,li%area unei e"alu#ri 2!rmati"e am 'at ele"il!r %u rezultate slabe-fie de ameliorare iar %el!r %are au !b&inut rezultate 2!arte bune le-am 'at fie de de,voltare ast2el *n%+t a,re%ierea rezultatel!r s# %!n'u%# la ameli!rarea sau la 'ez"!ltarea ,er2!rman&el!r %!lare/ P"ncta() -.1.!. >otarea ritmic% Am aplicat evaluarea continu i notarea conform reglementrilor legale i standardelor naionale n vigoare asig"rarea transparenei %riteriil!r i a ,r!%e'uril!r 'e e"aluare 2iin' 2#%ut# ,rin interme'iul 2iel!r 'e e"aluare *n'!sariate *n ,!rt!2!liul ,ers!nal al ele"ului/ De asemenea n!tarea s-a 2#%ut %u ritmi%itate i a 2!st a'us# ,ermanent la %un!tin&# ,#rin&il!r nu numai ,rin interme'iul %arnetului 'e ele" %i i *n e'in&ele %u ,#rin&ii/ P"ncta() 3.2. 6plicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea re'ultatelor -.,.a. 8orm"larea itemilor n concor#an% c" o'iecti ele e al"%rii; conin"t"rilor e al"%rii i stan#ar#elor #e per!orman% Pentru 2ie%are e"aluare 9s%ris#;!ral#: am 2!rmulat %lar itemii 'e e"aluare res,e%t+n' *nt!%mai !bie%ti"ele stabilite ,entru a ,utea "eri2i%a %!n&inuturile *n"#&#rii i stan'ar'ele 'e ,er2!rman&# atinse 'e 2ie%are ele"/ P"ncta() -.,.'. 7tili*area itemilor o'iecti i; semi4o'iecti i i s"'iecti i Kin*n' %!nt %# am ,re'at la %ls/ 3-+i testele s%rise au %!n&inut mai mult itemi !bie%ti"i i semi!bie%ti"i ei e=,rim+n'u-se mai gre!i *n s%ris/ E"alu#rile !rale *ns# mi-au 'at ,!sibilitatea 2!arte bine s#-mi 'au seama i 'e m!'ul 'e e=,rimare liber# a ele"il!r/ P"ncta() -.,.c. Pre*entarea 'aremelor #e corectare i notare 6u t!ate %# ele"ii sunt *n%# mi%i le-am ,rezentat ,e m!'ul l!r 'e *n&elegere L2elul %um "!r 2i n!ta&i ,entru e=er%i&iile i r#s,unsurile %!re%te sau mai ,u&in %!re%te ast2el %# mul&i 'intre ei au *n"#&at 2!arte re,e'e s# se aut!a,re%ieze;aut!n!teze analiz+n' 2ie%are test *m,reun# %u ei/ P"ncta() -.,.#. Anali*a a#ministr%rii test"l"i i ntocmirea matricei #e speci!icaii Pentru 2ie%are test a,li%at am al!%at un s%urt tim, 'e analiz# 2r!ntal# sau %(iar in'i"i'ual# a 2elului %um au lu%rat i a rezultatel!r !b&inute 'e ele"i/ Du,# 2ie%are test am *nt!%mit matri%ea 'e s,e%i2i%a&ii 'in %are reies m#surile %are se im,un *n %!ntinuarea *n"#&#rii 9m#suri ameli!rati"e 'e 'ez"!ltare et%/: P"ncta() -.,.e. Consemnarea progres"l"i+regres"l"i colar Rezultatele ele"il!r %!nsemnate *n '!%umentele %!lare mi-au 'at m#sura *n %are ele"ii mei au ,r!gresat sau au mers *n regres ,e ,ar%ursul *ntregului an %!lar a<ut+n'u-ne s# ne bu%ur#m sau s# tragem un semnal 'e alarm# 'a%# a 2!st %azul/ P#rin&ii au 2!st anun&a&i *n 'i"ersele situa&ii ,r!blem# i ast2el am ,utut inter"eni la tim, *m,reun# reuin' s# tre%em ,este anumite ,r!bleme a,#rute/ P"ncta() -.,.!. A!iarea re*"ltatelor+com"nicarea in#i i#"al% a re*"ltatelor e al"%rii Prin interme'iul 6arnetel!r 'e ele"i i a 6arnetel!r 'e %!res,!n'en&# %ali2i%ati"ele ,un%tele r!ii;negre au 2!st tre%ute *n m!' %!nstant;ritmi% iar 2elul *n %are ele"ul a 2!st "eri2i%at i n!tat s-a %!muni%at i in'i"i'ual ,#rin&il!r interesa&i sau %el!r %are au %!,ii %are *nt+m,in# unele ,r!bleme/ P"ncta()

&tili'area diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unica -.-.a.8olosirea "nor !ie #e l"cr"+c3estionare Ele"ii 2iin' 2!arte mi%i am 2!l!sit at+t *n ,eri!a'a ,reabe%e'ar# %+t i *n %ea abe%e'ar# i *n %!nti nuare a,!i 'estul 'e mult 2iele 'e lu%ru mai ales %ele ilustrate %are mi-au 2!st 'e mare a<ut!r/ 6u t!ate %# am 2!l!sit i %aiete s,e%iale 9r!m+n# matemati%#: am g#sit ! serie 'e m!mente %+n' a"eam ne"!ie 'e alte ti,uri 'e e=er%i&ii ,entru a-i 2a%e ,e ele"i s# *n&eleag#;s# a,r!2un'eze anumite n!&iuni/ A%estea le-am str+ns i ,#strat %u gri<# *n ,!rt!2!liile ,ers!nale ale ele"il!r/ P"ncta() -.-.'.7tili*area "nor instr"mente #i erse #e e al"are:porto!olii+re!erate+proiecte< Pe t!t ,ar%ursul anului %!lar am 2!l!sit m!'alit#&i 'i"erse 'e e"aluare a ,r!gresului %!,iil!r i am a%!r'at aten&ie im,li%#rii %!,iil!r *n ,r!%esul e"alu#rii/ Dintre m!'alit#&ile alternati"e 'e e"aluare amintes%7 lu%r#ri ,ra%ti%e ,!rt!2!liile %u lu%r#rile %!,iil!r a,re%ierile "erbale aut!e"aluarea a2iarea lu%r#ril!r a,re%ierea rezultatel!r ,rin lau'e *n%ura<#ri e%us!ane me'alii tam,ile et%/ De asemenea 2iin'%# <!%ul 'i'a%ti% este ! met!'# s,e%i2i%# a%estei "+rste am 2!l!sit-! i %a mat!'# 'e e"aluare a'ese!ri la %las#/ P"ncta() -.-.c. 8olosirea "nor mo#ele #e teste !olosite la ni el naional:ex. mo#ele #e teste #e la e al"area iniial%< A"+n' %ls/ 3-+i ,e l+ng# testele %!n%e,ute 'e mine am a,li%at ele"il!r i ti,ul 'e test ini&ial elab!rat la ni"el na&i!nal rezultatele a%est!ra 2iin' %!muni%ate in'i"i'ual ,#rin&il!r i analizate *m,reun# %u a%etia/ P"ncta() -.-.#.8olosirea "nor instr"mente care s% permit% i o e al"are oral%+practic% 6um mi%ii %!lari au *n"#&at ,e ,ar%urs s# s%rie i s# %iteas%# e"aluarea am 2#%ut-! la *n%e,ut mai 2re%"ent ,e %ale !ral# *n%er%+n' at+t ,e ,ar%ursul !rel!r 'e ,re'are-*n"#&are %+t i a %el!r 'e e"aluare s#-i sus&in *n a-i *mbun#t#&i e=,rimarea !ral# %are l#sa 'e '!rit/ De asemenea e"aluarea ,ra%ti%# mi-a 2!st 'e 2!l!s mai ales la !rele 'e Desen Lu%ru manual 6un!aterea me'iului i %(iar la Matemati%#/ P"ncta() 3.#. $romovarea autoevalurii i interevalurii -...a.Incl"#erea a"toe al"%rii ca etap% n #emers"l #i#actic n proiectarea acti it%ilor Am ,r!m!"at *n %a'rul le%&iil!r 'es2#urate aut!e"aluarea %!,iil!r mai ales la !rele 'e %itire ele"ii erau ,ui s# aut!a,re%ieze 2elul *n %are a %itit/ De asemenea la 'i%tare s-au la testele s%rise ma<!ritatea au *n%e,ut s# tie s# se Laut!n!teze %(iar/ P"ncta() -...'.8olosirea "nor !ie+c3estionare #e a"toe al"are 5n %azuri mai rare ele"ii 2iin' *n%# mi%i am 2!l!sit 2ia 'e aut!e"aluare i %(iar -%(esti!nar a,li%at i %!m,letat sub su,ra"eg(erea ,#rin&il!r la ! e'in&# %!mun# ,#rin&i-ele"i/ P"ncta() -...c.Reali*area a"toe al"%rii in#i i#"ale+n ca#r"l gr"pelor #e l"cr" Am 2!l!sit at+t aut!e"aluarea s%ris# mai rar 'ar mai ales aut!e"aluarea !ral# ele"ii abia 'ea%um *n"#&+n' s#-i a,re%ieze r#s,unsurile mun%a 'ar i rezultatele ,r!,riil!r e2!rturi/ P"ncta() -...#.Reali*area intere al"%rii la ni el"l clasei+gr"pelor #e l"cr"

3.3.

$!l!sin' une!ri met!'e m!'erne 'e ,re'are-*n"#&are-e"aluare *n %are ele"ii au lu%rat *n ,ere%(i sau ,e gru,e 'u,# rez!l"area sar%inil!r 'e lu%ru a%etia au s%imbat 2iele;%aietele *ntre ei %!re%t+n' e=er%i&iile;rez!l"#rile ,arteneril!r l!r a,re%iin'u-le %u %ali2i%ati"ul %!res,unz#t!r ,e %are trebuia s#-l m!ti"eze/ La 2el am ,r!%e'at i *n tim,ul !rel!r 'e %itire %+n' ele"ul %are %itea era %!re%tat i se ,uneau *ntreb#ri !rale 'e %#tre 0 ele"i la %are trebuia s# r#s,un'# a,!i n!tat 'e %#tre %eilal&i %!legi/ 6ali2i%ati"ul era su,us la "!t iar eu (!t#ram %ali2i%ati"ul !b&inut &in+n' %!nt 'e a,re%ierile %lasei/ Ast2el e"aluarea %!legil!r %!ntribuie la realizarea unei a,re%ieri !bie%ti"e i 'in ,ers,e%ti"a %!,ilului nu numai 'in ,artea %a'rului 'i'a%ti%/ 3ntere"aluarea la ni"elul %lasei am realizat-! ,entru a%ti"it#&ile 'es2asurate !ral 'ar i ,entru %ele ,ra%ti%e A i'enti2i%+n' m!'ul 'e lu%ru a%urate&ea lu%r#ril!r realizate 2elul %um sunt 'e *ngri<ite lu%r#rile i l!%ul *n %are se lu%reaz# 9ban%a %lasa et%/: P"ncta() 3.;. :valuarea satisfaciei beneficiarilor educaionali -.=.a.Aplicarea #e c3estionare p%rinilor+ele ilor Am a,li%at ,#rin&il!r 'i"erse %(esti!nare ,entru %un!aterea situa&iil!r 2amiliale a %!m,!rtamentului a%est!ra %u %!,iii 'ar i ,entru a %un!ate %um %!nsi'er# ei a%ti"itatea %a'rel!r 'i'a%ti%e %u ele"ii 'e la %las#/ 3n2!rma&iile %ulese 'in %(esti!nare m-au a<utat 2!arte mult *n a rela&i!na i lu%ra %u ele"ii/ P"ncta() -.=.'.Implicarea 'ene!iciarilor e#"caionali n alegerea o!ertei e#"caionale ce "rmea*% a !i parc"rs% 6ursul !,&i!nal ,re%um i %aietele 'e lu%ru ale %!,iil!r au 2!st alese 'e %#tre ,#rin&i la *n%e,utul anului %!lar n!i ,rezent+n'u-le 'i2erite !2erte/ P"ncta() -.=.c. $nt&lniri perio#ice c" p%rinii+ele ii Ele"ii 2iin' *n%e,#t!ri am realizat *nt+lniri ,eri!'i%e ,e l+ng# %ele zilni%e %+n' ,#rin&ii luau %!,ilul 'e la %!al# ,rin %are am in2!rmat ,#rin&ii 'es,re 'emersul %!,iil!r %u !%azia !rel!r 'e %!nsiliere ,#rin&i-ele"i 'e mier%urea 9'e la -0 11--I 11: a 'i2eritel!r a%&iuni %!mune7 '!na&ie ,entru %!,ii nea<ut!rati 3rbtoarea celor 100 de ,ile de coal. s#,t#m+na 4caoala altfel et%/ P"ncta() 3.=. "oordonarea elaborrii portofoliului educaional ca element central al evalurii re'ultatelor nvrii -.?.a. Pre*entarea conin"t"l"i porto!oli"l"i e#"caional 5n %eea %e ,ri"ete ,!rt!2!liul e'u%a&i!nal al 2ie%#rui %!lar stru%tura lui i %(iar un m!'el a 2!st ,rezentat la *n%e,utul anului %!lar/ Ast2el %# 2ie%are ele" a *n%e,ut s# i-l *nt!%meas%# %u a<ut!rul meu a%esta urm+n' s# a%umuleze ,e ,ar%urs t!ate lu%r#rile i !bser"a&iile i rezultatele 'in tim,ul a%ti"it#&il!r %!lare i e=tra%!lare 'in tim,ul anului %!lar/ P"ncta() -.?.'.$ntocmirea criteriilor #e e al"are a porto!oliilor e#"caionale La sugestia mea *m,reun# %u ele"ii am stabilit %riteriile 'u,# %are la s2+ritul anului %!lar "a 2i e"aluat ,!rt!2!liul 2ie%#ruia i n!tat/ P"ncta() -.?.c. @onitori*area i inter enia pentr" reali*area coresp"n*%toare a porto!oliilor $ie%are ele" a 2!st atent su,ra"eg(eat *n *nt!%mirea i ,#strarea ,!rt!2!liil!r 2iele i lu%r#rile 2iin' sele%tate i %lasi2i%ate %!res,unz#t!r ast2el %a a%esta s# ,rezinte %a-ntr-! !glin'# mun%a ele"ului la un m!ment 'at sau s# ne ,!at# 2a%e ! i'ee %lar# la ! e"aluare sumati"#/ P#rin&ii au ,utut s# r#s2!ias%# !ri%+n' ,!rt!2!liul %!,ilului s#u a%esta st+n' la *n'em+n# *n sala 'e %las#/ La 2inalul anului %!lar ,!rt!2!liul a 2!st *nm+nat 2ie%#ruia ,entru a-l 'u%e a%as# un'e-l "a ,#stra ,entru a-i ser"i %a surs# 'e '!%umentare *n "a%an&# i anul urm#t!r %!lar/

P"ncta() .. @A>AAE@A>T70 C0A6EI #.#. 8tabilirea unui cadru adecvat +reguli de conduit, atitudini, ambient, pentru desfurarea activitilor n conformitate cu particularitile clasei de elevi ..1.a.Pre*entarea normelor care tre'"ie respectate n timp"l orelor #e c"rs Regulile stabilite *m,reun# %u ele"ii a 2i res,e%tate *n %las# au 2!st 'is%utate %u a%etia 'e la *n%e,utul anului %!lar 'ar i amintite 'e-a lungul anului %!lar 2iin' "izualizate ,rin imaginile i te=tele ,!state ,e ,eretele %lasei/ Ast2el am ,r!m!"at *n s,e%ial la %las# egalitatea 'e anse/ A"+n' *n mi<l!%ul n!stru i %!,ii 'e etnie rr!m# 'ar i %!,ii 'e2a"!riza&i s!%ial nu am ,ermis %el!rla&i %!,ii s#-i marginalizeze a"+n' ,u&in 'e lu%ru *n a%est sens/ P!t s,une %# la 2inele anului a%eti ele"i sunt integra&i ,er2e%&i *n %!le%ti"ul %lasei/ P"ncta() ..1.'. $ntocmirea #oc"mentelor care ("sti!ic% pre*entarea normelor Regulamentul %!lii i al %lasei a 2!st ,rezentat i ,relu%rat i ,#rin&il!r *n ,rima e'in&# %u ,#rin&ii a%etia semn+n' ,r!%esul "erbal 'e luare la %un!tin&# a %el!r ,rezentate/ P"ncta() #.2. /onitori'area comportamentului elevilor i gestionarea situaiei conflictuale ..,.a. Completarea "nor !ie #e o'ser aie a comportament"l"i ele ilor $ie%are ele" 'in %las# are ! 2i# ,ers!nal# 'e !bser"a&ie a %!m,!rtamentului %!lar 9la %las# *n %urte *n tim,ul a%ti"it#&il!r e=tra%!lare: ,e %are am %!m,letat-! ,e ,ar%ursul anului %!lar/ P"ncta() ..,.'. Inter enia pentr" ameliorarea "nor sit"aii con!lict"ale De!are%e *n %las# am '!i %!,ii %are nu au 2!st ni%i!'at# la gr#'ini&# 2ie%are a"+n' %!m,!rtamentul s#u 'e a%as# au e=istat la *n%e,ut 'i2erite situa&ii %!n2li%tuale ,r!"!%ate *ntre %ei '!i ele"i/ Din 2eri%ire ,rin m#surile luate am reuit s# ameli!rez a%este situa&ii %!n2li%tuale unele %(iar le-am st!,at aa %# nu ,rea mai a"em ele"i %are s# ne %reeze ,r!bleme/ P"ncta() ..,.c. Completarea "nei strategii #e gestionare a sit"aiei con!lict"ale Dat# 2iin' situa&ia %u %ei '!i ele"i 'e etnie rr!m# %are nu au urmat gr#'ini&a mi-am stabilit ! strategie bine ,us# la ,un%t 'e gesti!nare a situa&iei %!n2li%tuale ,e %are ! ,r!"!%au a'ese!ri strategie %are-i in%lu'ea i ,e ,#rin&ii a%est!ra/ Ele"ii au a<uns a%um %(iar s# se "iziteze a%as# <u%+n'u-se 'es *m,reun#/ Ameli!rarea;st!,area situa&iil!r %!n2li%tiuale a 2!st ,!sibil# i 'at!rit# a%ti"it#&il!r s#,t#m+nale 'e %!nsiliere a ,#rin&il!r ,rin %are a%etia au 2!st in2!rma&i sistemati% 'e %!m,!rtamentul %!,iil!r %!ntribuin' e2i%ent/ P"ncta() #.3. "unoaterea, consilierea i tratarea difereniat a elevilor ..-.a.Completarea "nor !ie #e o'ser aie a ele ilor 5n '!sarul 'e Management al %lasei 2ie%are ele" are ! 2i# 'e !bser"are a %!m,!rtamentului/ P"ncta() ..-.'.Consilierea permanent% a ele ilor Ele"ii au 2!st %!nsilia&# ,e t!t ,ar%ursul anului %!lar at+t *n gru, %+t i in'i"i'ual at+t %ei %u ,r!bleme 'i"erse %+t i %eilal&i/ De asemenea am 'es2#urat 'i"erse a%ti"it#&i i <!%uri *n %are am

'is%utat ,ermanent 'es,re %!m,!rtamentul bun;r#u ,e %are-l ,!t a"ea *n %!nta%t %u %!legii ,#rin&ii "e%inii %eilal&i ,r!2es!ri et%/ P"ncta() ..-.c. Tratarea #i!ereniat% a ele ilor Am %reat %!,iil!r %!n'i&ii ,entru a se lu%ra *n ritm ,r!,riu 9am 2!rmulat sar%ini a'e%"ate ritmului a%est!ra am a'a,tat 2!rmele 'e *n"#&are *n 2un%&ie 'e ne"!ile %!,iil!r am 'at %!,iil!r ,!sibilitatea 'e a termina sar%ina 2!l!sin' %+t tim, au ne"!ie 'ar i-am i stimulat s# se *n%a'reze alte!ri *n tim,ul 'at:/ Am situat ele"ul *n %entrul ,r!%esului 'e ,re'are A*n"#&are/ 5n %a'rul le%&iil!r te!reti%e ;,ra%ti%e am stabilit un ra,!rt e%(ilibrat *ntre *n'rumare libertate i %reati"itate ast2el *n%+t 2ie%are ele" s# se reg#seas%# s#-i 'es%!,ere i s#-i *mbun#t#&eas%# %ele mai bune a,titu'ini/ P"ncta() #.#. /otivarea elevilor prin valori'area e%emplelor de bun practic ....a. Implicarea ele ilor n acti it%i #e '"n% practic% 5n a%ti"it#&ile ,e %are le-am ,r!,us i la %are am ,arti%i,at at+t *n %a'rul ,arteneriatel!r %+t i *n %a'rul a%ti"it#&il!r 'e la %las# am im,li%at ele"ii *n realizarea un!r a%ti"it#ti 'e bun# ,ra%ti%# ,re%um7 '!narea 'e 2ru%te i legume realizarea 'e ,lane;a2ie e'u%ati"e atragerea aten&iei asu,ra ,r!te%&iei me'iului ,rin utilizarea materialel!r re%i%labile et%/ P"ncta() ....'.Responsa'ili*area ele ilor 6u a%este !%azii am reuit s# res,!nsabilizez ele"ii %are au *n"#&at %e *nseamn# s# iubeti i s# !%r!teti natura s#-&i iubeti semenii et%/ P"ncta() =. @A>AAE@E>T70 CARIEREI BI A0 2E1VO0T%RII PRO8E6IO>A0E ;.1. >alorificarea competenelor tiinifice, didactice i metodice dob(ndite prin participarea la programele de formare continu/perfecionare =.1.a.Valori!icarea competenelor #o'&n#ite la c"rs"rile #e !ormare :prin re#actarea #oc"mentelor; #es!%"rarea #emers"l"i #i#actic etc.< Am urmat i 2inalizat '!u# %ursuri 'e 2!rmare *n a%est an %!lar/ 6ursul e7 ormare !rganizat ,rin 66D-Mure i %ursul 8pecialitii viitorului !rganizat 'e Uni"ersitatea 8etru /aior-Tg/Mure au %!ntribuit la *mbun#t#&irea %un!tin&el!r mele re2erit!are la managementul %lasei am *n"#&at s# realizez ! s!%i!gram# %are s# m# a<ute *n a-mi %un!ate mai bine ele"ii i rela&iile 'intre ei 'e asemenea la m!'ulul 'e in2!rmati%# mi-am *mbun#t#&it te(ni%a realiz#rii unei ,rezent#ri P!DerP!int/ Am *n"#&at s# realizez un ,r!ie%t 'i'a%ti% trans'is%i,linar ,e teme integrat!are ,r!ie%t bazat ,e competene inte*rate pentru societatea cunoaterii 'u,# %um s-a i 'enumit unul 'intre %ursuri/ P"ncta() =.1.'.Pre*entarea #e exemple #e '"n% practic% "tili*ate n acti itatea #i#actic% :prin mese rot"n#e sa" lecii #emonstrati e: 5n %ursul a%estui an %!lar am sus&inut ,reins,e%&ia ,entru Gra'ul 'i'/ 33 2iin' asistat# la ,atru !re 'e '-na met!'ist Vi'r#san 3rina la %are au ,arti%i,at i '-na Dire%t!r T!'!ran Hi%!leta i '-na 'r/a'</ Bu,an E'it/ De asemenea am !rganizat %u %!lega 'e la %ls/ 3 A *nt+lniri %u ,!m,ierii 'e la 3/S/U/- ?oriaMure *n"#&+n' ele"ii %um s# se %!m,!rte *n situa&ii 'e urgen&# *n %azul un!r ,eri%!le sau %alamit#&i naturale/ Am 'es2#urat Pr!ie%tul e'u%a&i!nal )ructele i le*umele+i,vor de vitamine i de sntate *n %a'rul S#,t#m+nii e'u%a&iei gl!bale-*n %are am ,urtat 'is%u&ii 'i"erse ,e a%east# tem# a<ut+n'u-i ,e ele"i s# *n&eleag# %+t este 'e im,!rtant i %um trebuie s# %!nsume %+t mai multe 2ru%te i legume ,r!as,ete/

5n %a'rul a%ti"it#&ii 'e "!luntariat 'e str+ngere i '!nare 'e 2ru%te i legume ,entru 6#minul 'e b#tr+ni *n 3ptmna educaiei *lobale. am ,rezentat ele"il!r un material 'in %are a%etia s# *n"e&e res,e%tul i 'rag!stea ,entru semenii n!tri a2la&i *n 'i2erite ne"!i/ P"ncta() =.1.c. 2iseminarea in!ormaiilor #e nscriere la "nele c"rs"ri #e !ormare contin"% colegilor Pe ,ar%ursul %ursuril!r 'e 2!rmare ,e %are le-am urmat i a,!i 'u,# 2inalizarea l!r mi-am *n'emnat %!legele %are *n%# nu le 2#%user# s# le urmeze a<ut+n'u-le %(iar %u unele in'i%a&ii a%!l! un'e au *nt+m,inat nel#muriri/ P"ncta() =.1.#.Re#actarea "nor articole meto#ico4tiini!ice n re iste+l"cr%ri #e specialitate 5n luna 2ebruarie 01-0 am ,arti%i,at la Sim,!zi!nul 3nterna&i!nal O in"esti&ie *n e'u%a&ie *nseamn# un ,as s,re su%%es %u tema Strategii 'i'a%ti%e 'e ti, e"aluati"-stimulati" !rganizat 'e )%!ala s,e%ial# $mil %rleanu-Gala&i i mi s-a ,ubli%at arti%!lul %u a%elai titlu *n lu%rarea mani2est#rii *nregistrat# %u 3SSH 00@.-I.-1/ P"ncta() Implicarea n organi'area activitilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil =.,.a.Participarea c" l"cr%ri meto#ice4tiini!ice organi*area "nor acti it%i meto#ice la ni el"l "nit%ii colare P"ncta() =.,.'.Participarea c" l"cr%ri meto#ico4tiini!ice+organi*area "nor acti it%i meto#ice la ni el"l "nit%ii colare P"ncta() =.,.c.Participarea la acti it%i meto#ice organi*ate la ni el"l I.B.C. i C.C.2. 5n luna martie am ,arti%i,at la %!n%ursul 'e re%itare )ascinaia copilrieiA2aza z!nal# 9am !b&inut l!%urile 3 33 i 333: !rganizat 'e 3/S/M/-Mure i 6er%ul ,e'ag!gi% al *n"#&#t!ril!r8 P"ncta() =.,.#.Organi*area #e acti it%i meto#ice con!orm program"l"i C.C.2. organi*ate n coal%+centr" meto#ic P"ncta() ;.3. Reali'area /6ctuali'area portofoliului profesional i dosarul personal =.-.a.C"noaterea conin"t"l"i porto!oli"l"i pro!esional i #osar"l"i personal 5mi %un!s% %!n&inutul ,!rt!2!liului ,r!2esi!nal i al '!sarului ,ers!nal/ P"ncta() =.-.'.Reali*area i act"ali*area permanent% a porto!oli"l"i pro!esional i #osar"l"i personal Mi-am a%tualizat ,r!t!2!liul ,ers!nal %u ,r!ie%te 'i'a%ti%e n!i legile ne%esare met!'!l!gii 2!l!sit!are %lasei 'i,l!me %urri%ulum "itae et%/ P"ncta() ;.# )e'voltarea capacitii de comunicare i relaionare n interiorul i n afara unitii cu elevii, personalul colii, ec0ipa managerial i cu beneficiarii din cadrul comunitii7familiile colarilor =...a.Com"nicarea permanent% c" celelalte ca#re #i#actice; responsa'ilii comisiilor i con#"cerea colii Am %!muni%at i %!muni% ,ermanent %u %elelalte %a're 'i'a%ti%e 'in %a'rul %!lii mai ales %u %!legele 'e la %i%lul ,rimar i %u ,r!2es!rii %are ,re'au la %lasa mea/ Am %!lab!rat %u %!legele ;.2.

,entru !ri%e a%ti"itate 'es2#urat# *n %!al# am r#s,uns *nt!t'eauna ,!ziti" la s!li%itarea %!n'u%erii unit#&ii/ P"ncta() =...'.Reali*area integral% a atri'"iilor la timp Res,!nsabilit#&ile mi le-am *n'e,linit *n termenele i *n %!n'i&iile %erute/ P"ncta() =...c.Respectarea reg"lament"l"i intern i normelor #e organi*are i !"ncionare a instit"iei colare Am res,e%tat *nt!%mai regulamentul 'e !r'ine interi!ar# n!rmele 'e !rganizare i 2un%&i!nare ale institutiei a%estea 2iin' e=,use i ,relu%rate i ,#rin&il!r *n %a'rul e'in&el!r sau !rel!r 'e %!nsiliere;s#,t#m+nale/ P"ncta() =...#.Pre*ena spirit"l"i #e ec3ip% n reali*area "nor sarcini la ni el"l colii Am %!lab!rat i ,arti%i,at %u ,l#%ere la t!ate a%ti"it#&ile i a%&iunile !rganizate i 'es2#urate *n %!mun la ni"elul %!lii n!astre 'u,# ,!sibilit#&ile %lasei ,e %are ! *n'rum/ P"ncta() =...e.2isponi'ilitate la cerinele colii M-am ar#tat 'is,!nibil# 'e 2ie%are 'at# %+n' era ne"!ie 'e mine *n %a'rul %!lii i %(iar *n a2ara ei/ P"ncta() =...!.Cola'orarea str&ns% c" ele ii+p%rinii n reali*area coresp"n*%toare a #emers"l"i #i#actic i acti it%ilor extrac"rric"lare A%ti"it#&ile e=tra%!lare 'e la %las# le-am 'es2#urat *n %!lab!rare str+ns# %u ,#rin&ii a%etia 2iin' 'is,ui s# 2inan&eze mare ,arte a a%est!r a%ti"it#&i/ P"ncta() ;.;. /anifestarea atitudinii morale i civice +limba2, inut, respect, comportament,, respectarea i promovarea deontologiei profesionale =.=.a.Atit"#ini morale i ci ice con!orme c" stat"t"l #e ca#r" #i#actic Atitu'inea m!ral# ,e %are ! am *n %alitate 'e %a'ru 'i'a%ti% %!nsi'er %# este una bazat# ,e res,e%t 2a&# 'e ele"i ,#rin&i 2a&# 'e %!lege i 2a&# 'e %!n'u%erea unit#&ii 'ar i 2a&# 'e ,ers!nalul au=iliar;'e ingri<ire;sanitar a%est lu%ru re2le%t+n'u-se *n 2ee'-ba%J-ul ,!ziti" ,e %are-l ,rimes% la r+n'ul meu 'e la %ei 'in <ur/ P"ncta() =.=.'.Promo area #eontologiei pro!esionale i a respect"l"i !a% #e ceilali Atun%i %+n' am a"ut !%azia am ,r!m!"at 'e!nt!l!gia ,r!2esi!nal# i res,e%tul 2a&# 'e %ei 'in <ur a%est lu%ru ,ut+n' s#-l sus&in mai ales ,rin atitu'inea i %!m,!rtamentul ,ers!nal/ P"ncta() ?. CO>TRID7IA 0A 2E1VO0TAREA I>6TIT7IO>A0 BI 0A PRO@OVAREA I@AAI>II 7>ITII BCO0ARE )e'voltarea de parteneriate i proiecte educaionale n vederea de'voltrii instituionale ?.1.a.Atragerea #e parteneriate e#"caionale 5m,reun# %u %!lega 'e la %ls/ 3A ne-am str#'uit s# %!lab!r#m %u 3/S/U/ LC!ria-Mure %u %are am 'es2#urat mai multe a%ti"it#&i utile *n e'u%a&ia ele"il!r/ =.1.

Am %!lab!rat 2!arte str+ns *n ,arteneriat %u ,#rin&ii ele"il!r ,e %are i-am atras *n a%ti"it#&ile n!astre/ P"ncta() ?.1.'.Re#actarea "nor proiecte e#"caionale Am re'a%tat i 'es2#urat Pr!ie%tul e'u%a&i!nal )ructele i le*umele+i,vor de vitamine i de sntate *n %a'rul S#,t#m+nii e'u%a&iei gl!bale-%are a %!nstat *n 'is%u&ii 'i"erse ,e a%east# tem# ,r!ie%&ii *n P!Der-P!int e2e%tuarea un!r 'esene i %!la<e ,entru e=,!zi&ia %lasei ,reg#tirea i %!nsumarea 'e salate %ru'e 'in 2ru%te i legume8 La -E ianuarie am re'a%tat i 'es2#urat Pr!ie%tul e'u%a&i!nal %u titlul Iar eu n lumea mea m simt nemuritor i rece s#rb#t!rin'u-l ,e %el mai mare ,!et al neamului M/Emines%u9-,rezentare P!Der-P!int8 -au'i&ie-,!ezii %+nte%e8 "ersurile lui Emines%u re,rezentate ,rin 'esenele %!,iil!r:/ 6u !%azia ?ilei 'e G Mai am !rganizat re'a%tat i sus&inut Pr!ie%tul temati% 5iua $uropei. 5iua noastr2 *n ,arteneriat %u %ls/ 3 A *n s%!,ul %un!aterii i ,re&uirii "al!ril!r na&i!nale i eur!,ene a e'u%#rii ele"il!r *n s,iritul 'e"!tamentului %i"i% a 'rag!stei i ,rieteniei 2a&# 'e !ameni in'i2erent 'e na&i!nalitate se= %ultur# i e'u%a&ie/ P"ncta() ?.1.c.Valori!icarea implic%rii n parteneriate i proiecte e#"caionale n e#erea #e* olt%rii instit"ionale Organiz+n' i ,arti%i,+n' la 'i2erite ,r!ie%te e'u%a&i!nale une!ri *n %!lab!rare %u ,#rin&ii 2amiliile ele"il!r ,rietenii a%est!ra ne-am 2#%ut %un!s%ut# mun%a n!astr# a 'as%#lil!r 'in a%east# unitate %u '!rin&a %a t!t mai mul&i %!,ii;,re%!lari s# se *n're,te s,re a%east# unitate %u ! a%ti"itate %!lar# i e=tra%!lar# intens#/ P"ncta() =.2. $romovarea ofertei educaionale ?.,.a.Promo area o!ertei e#"caionale la ni el"l instit"iei+local O2erta e'u%a&i!nal# 9a%ti"it#&i e=tra%!lare i 'e la %las#: a %!lii am ,r!m!"at-! ,rin interme'iul ,#rintil!r %e re%!man'# unitatea 'at!rit# m!'ului 9bun: *n %are sunt trata&i i e'u%a&i ele"ii 'in %!ala n!astr#/ De asemenea *n tim,ul re%ens#m+ntului ,!,ula&iei ,re%!lare la %are am ,arti%i,at m-am str#'uit s# 2a% ! re%lam# bun# a%estei unit#&i '+n' ! serie 'e rela&ii ,#rin&il!r ai %#r!r %!,ii i-am re%enzat/ P"ncta() ?.,.'.Promo area o!ertei e#"caionale la ni el"l ("#eean+naional P"ncta() =.3. $romovarea imaginii colii n comunitate prin participare i re'ultatele elevilor la olimpiade, concursuri competiii, activiti e%tracurriculare i e%tracolare

?.-.a.Participarea la olimpia#ele colare Kin+n' %!nt %# ele"ii ,e %are-i *n'rum erau '!ar *n %ls/ 3 nu ,uteam ,arti%i,a la !lim,ia'e/ P"ncta() ?.-.'.Participarea la conc"rs"ri+competiii locale+("#eene+naionale Am ,arti%i,at la %!n%ursurile na&i!nale :uro2unior i *limpiadele cunoaterii, obinnd c9iar i loc. ": 5n luna martie am ,arti%i,at la %!n%ursul 'e re%itare ascinaia copilriei A%!n%urs l!%al8 Am ,arti%i,at la %!n%ursurile %!lare7 /icii a0iti 1tiind s circulm, de accidente ne prote2m. i la 0oncursul de cultur *eneral 3icolae 4lcescu %!n%ursuri !rganizate 'e %!ala n!astr#8

Am ,arti%i,at la Para'a-%!n%urs a &inutel!r %reate 'in materiale re%u,erabile- "(nd vorbeti de plastic, fii elastic9.He-am *ns%ris i am ,arti%i,at la %!n%ursul 'e 'esene "sua casei taleE -!rganizat 'e magazin Ambient Tg/Mure8 P"ncta() ?.-.c.Participarea la simpo*ioane i sesi"ni #e com"nic%ri 5n luna 2ebruarie 01-0 am ,arti%i,at la Sim,!zi!nul 3nterna&i!nal O in"esti&ie *n e'u%a&ie *nseamn# un ,as s,re su%%es %u tema Strategii 'i'a%ti%e 'e ti, e"aluati"-stimulati" !rganizat 'e )%!ala s,e%ial# $mil %rleanu-Gala&i/ P"ncta() ?.-.#.Pop"lari*area acti it%ilor extrac"rric"lare i extracolare prin mi(loace mass4me#ia; site4"ri e#"caionale sa" la ni el #e I.B.C.+C.C.2. Am trimis materiale 'i'a%ti%e ,e site-ul 'i'a%ti%/r!/ P"ncta() Reali'area/participarea la programe/activiti de $revenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate ?...a.Participarea la programe+acti it%i n #omeni"l e#"caiei pentr" cet%enie #emocratic% 6u !%azia ?ilei 'e G Mai am !rganizat re'a%tat i sus&inut Pr!ie%tul temati% 5iua $uropei. 5iua noastr2 *n ,arteneriat %u %ls/ 3 A *n s%!,ul %un!aterii i ,re&uirii "al!ril!r na&i!nale i eur!,ene a e'u%#rii ele"il!r *n s,iritul 'e"!tamentului %i"i% a 'rag!stei i ,rieteniei 2a&# 'e !ameni in'i2erent 'e na&i!nalitate se= %ultur# i e'u%a&ie/ P"ncta() ?...'.Implicarea n acti it%i #e pre enire i com'atere a iolenei i #e pre enire i com'atere a comportamentelor nes%n%toase Am ,r!m!"at *n %a'rul a%ti"it#&il!r 'e la %las# sau *n %ele 'es2#urate %u ,#rin&ii %!m,!rtamente s#n#t!ase a%ti"it#&i 'e %!mbatere a 'is%rimin#rii i a "il!len&ei *n %!al# 'ar i *n a2ara ei/ P"ncta() ?...c.Implicarea n aci"ni reali*ate n cola'orare c" Poliia #e Proximitate+O.>.A.4"ri etc. 5n luna ianuarie am !rganizat i sus&inut *m,reun# %u %ls/ 3 i %u s,ri<inul 3/S/U/ C!ria- Mure ! a%&iune 'e in2!rmare ,re"enti"# %u tema "um ne comportm n situaii de urgen +incendiu, inundaii i alunecri de teren,P"ncta() =.; Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitatea muncii i de $8I i I8&@ pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de nvm(nt precum i a sarcinilor suplimentare ?.=.a.C"noaterea i aplicarea proce#"rilor #e s%n%tate i sec"ritate a m"ncii i #e P6I pre %*"te #e legislaia n igoare Am 'es2#urat a%ti"it#&i 'es,re s#n#tatea %!,iil!r ,r!te%&ia s#n#t#&ii at+t la %las# %+t i *n %a'rul a%ti"it#&il!r 'e %!nsiliere i ,rin leg#tura ,ermanent# ,e %are ! ,#str#m %u %abinetul me'i%al al %!lii i une!ri %(iar al me'i%il!r 'e 2amilie/ P"ncta() ?.=.'.Implicarea n aci"ni com"ne c" "nele instit"ii a'ilitate Am %!lab!rat %u %abinetul me'i%al al %!lii n!astre8 Am ,reg#tit i 'es2#urat '!u# a%&iuni *n ,arteneriat %u 3/S/U/ LC!ria-Mure/ P"ncta() ?.=.c.2iseminarea normelor i proce#"rilor ele ilor i ntocmirea #oc"mentaiei speci!ice =.#.

6u s,ri<inul re,rezentantului 'e la 3/S/U/ am *m,#r&it ele"il!r ,liante %u n!rmele i ,r!%e'urile %are se im,un *n situa&iile 'e urgen&# ,rezentate 'e a%etia8 ele"ii au "izi!nat 2ilmule&e ,e-n&elesul l!r %u %!,ii a2la&i *n situa&ii e=treme i 2elul %um a%etia au a%&i!nat *n m!' %!res,unz#t!r/ Am *nt!%mit i ! list# %u regulile 'e baz# ,entru ,re"enirea i stingerea in%en'iil!r am e2e%tuat *m,reun# %u t!&i %!legii 'in %!al# e=er%i&ii 'e simulare a e"a%u#rii %l#'irii %!lii *n %az 'e in%en'iu/ P"ncta() =.=. Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii n nivelul organi'aiei ?.?.a.2isponi'ilitate la responsa'ili*are Am *n%er%at s# 2iu %+t mai res,!nsabil# %u atribu&iile la %lasa ,e %are ! %!n'u% 'ar m-am ar#tat *n a%elai tim, 'is,!nibil# s,re a mi se atribui !ri%+n' i alte res,!nsabilit#&i 'e %#tre %!n'u%erea unit#&ii/ P"ncta() ?.?.'.A"toper!ecionarea pentr" reali*area sarcinilor n mo# coresp"n*%tor i exemplar Am *n bibli!te%a ,ers!nal# i-mi ,la%e s# %!nsult %+t mai multe materiale 'i'a%ti%e i nu numai *mi ,etre% mult tim, ,e site-ul 'i'a%ti%/r! ,entru a stu'ia materialel!r %el!rlal&i %!legi 'in &ar# ,r!%ur+n'u-mi materialele %are mi se ,are interesante i utile *n a%ti"itatea %!lar# i e=ta%!lar#/ Am urmat %ursurile 'e 2!rmare !rganizate ,rin 6/6/D/-Mure- e7 ormare i 8pecialitii viitorului 'in '!rin&a 'e a-mi a%tualiza %un!tin&ele i 'e a m# ,er2e%&i!na %!ntinuu/ De asemenea m-am *ns%ris ,entru sus&inerea *n anul 01-@ a e=amenului 'e Gra'ul 33/ P"ncta()

S-ar putea să vă placă și