Sunteți pe pagina 1din 166

Dreptul concurenei.

Sinteze

av. dr. Giorgiu Coman

DREPTUL CONCUREN EI

Sinteze pentru nv mntul l !i"t n

1|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

n economia de pia liber, o component esen ial a acesteia o constituie libera competi ie, concuren a dintre agen ii economici. Concuren a, se poate spune, reprezint motorul func ionrii i dezvoltrii activit ii economice. Exercitarea concuren ei constituie un drept al unui agent economic. Dar, ca orice drept recunoscut i protejat de lege, dreptul la concuren trebuie executat cu bun-credin , fr s ncalce drepturile i libert ile celorlal i agen i economici, care desf oar aceea i activitate, cu respectarea legii i a bunelor moravuri. Numai dac exercitarea concuren ei are loc n aceste limite ea este licit i protejat de lege. n cazul exercitrii abuzive a dreptului la concuren , al folosirii de mijloace nepermise de lege pentru atragerea clientelei, concuren a este ilicit i este ngrdit i sanc ionat de lege. ntr-o economie de pia func ional, respectarea normelor privind concuren a asigur progresul economic, aprarea interesului consumatorilor i competitivitatea produselor i serviciilor n cadrul economiei respective dar i fa de produsele de pe alte pie e. Disciplina Dreptul concuren ei se studiaz pe parcursul celor dou semestre ale anului I, n cadrul Facult ii de Drept i tiin e Administrative Universitatea Ecologic din Bucure ti. Prezenta sintez se adreseaz studen ilor care urmeaz cursurile de nv mnt cu frecven redus (I.F.R.) i nv mnt la distan (I.D.).

Obiectivele cursului
Acest curs ofer v ofer un suport minimal de informa ii sistematizate cu privire la natura, con inutul i rolul normelor juridice ale dreptului concuren ei, domeniile de aplicare ale regulilor concuren ei, politicile de control ale statului asupra principalilor factori destabilizatori ai concuren ei, practicile anticoncuren iale i concuren a neloial i, n final, cteva aspecte legate de reglementrile n materie din alte state (drept comparat). Obiectivul principal este s con tientiza i importan a din ce n ce mai mare a acestei materii n economia de pia dominat de regulile liberei ini iative i de tenta ia tot mai mare a agen ilor economici de a svr i fapte de concuren neloial i/sau anticoncuren iale.

2|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

Competene con#erite
La finalul acestui curs, vei con tientiza care este scopul dreptului concuren ei i s identifica i care ar fi situa iile care intr sub inciden a regulilor concuren ei loiale. Vei putea dobndi deci: Competen e de cunoa tere i n elegere: explicarea obiectivelor dreptului concuren ei definirea no iunilor-cheie din aceast materie identificarea reglementrilor de baz interne i europene interpretarea teoriile dreptului concuren ei. Competen e de aplicare: descrierea legturilor dintre dreptul concuren ei i celelalte ramuri ale dreptului compararea reglementrilor juridice na ionale cu actele interna ionale n acest domeniu identificarea situa iilor care conduc la denaturarea concuren ei loiale ntre agen ii economice

Competen e de integrare: aprecierea importan ei dreptului concuren ei att la nivel na ional ct i n spa iul interna ional i cel European dezvoltarea teoriilor aplicate n dreptul concuren ei;

Re"ur"e $i mi%lo ce !e lucru


n general, pentru actele normative i politicile comunitare, accesul la internet i va facilita

aprofundarea materiei de studiu. Actele comunitare publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt disponibile i la adresa http://eur-lex.europa.eu Pentru un studiu aprofundat al acestei materii, recomand lucrarea Concuren a n dreptul intern i european, o vast monografie n domeniu, aprut la Editura Hamangiu, Bucure ti, 2011.

3|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

Structura cursului
Cursul este mpr it n 6 unit i de nv are, corespunztoare unui numr de 14 ore alocate planului de nv mnt pe anul 2012. La sfr itul fiecrei UI exist un test de evaluare final pentru UI respectiv.

La finalul prezentului curs de sintez exist indicat o bibliografie n detaliu adresat tuturor celor care doresc sa aprofundeze studiul acestei materii. Prezentul curs este actualizat la data de 1 ianuarie 2012.

De asemenea, este necesar urmrirea pe Internet a tuturor modificrilor legislative care apar frecvent n acest domeniu, inclusiv site-ul autorit ii cu competen e n materie Consiliul Concuren ei http://www.consiliulconcurentei.ro/

Discipline deservite
Pentru parcurgerea acestei materii, sunt necesare cuno tin e minime de drept civil i comercial i drept european.

n medie, ve i avea nevoie de 2 ore de studiu necesar asimilrii no iunilor noi i aproximativ 45 de min pentru rezolvarea testului de verificare i, eventual, recapitularea no iunilor care v-au pus n dificultate la rezolvarea acestor teme.

Durata de studiu individual

4|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

EVALUAREA
La sfr itul fiecrui semestru, studentul va sus ine cte un examen oral cu ntreb ri exemplificate n prezenta sintez. De asemenea, studentul va prezenta un referat, pe o tem dat anterior datei sus inerii examenului, n cadrul orelor de curs.
n stabilirea notei finale (cte o not/semestru) se va ine cont: 70% de rspunsurile n cadrul examenului scris i 20% de con inutul fiecrui referat efectuat de student.

5|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

Cuprins general
UNITATEA DE NV ARE 1 9 CONCUREN A MIJLOCUL PRIN CARE SE ASIGUR ECHILIBRUL I PROGRESUL ECONOMIC PE PIA 9
I. Noiune !e concuren &'

II. (unciile concurenei &' III. Clientel ) #in lit te princip l con#runtrii !intre ntreprin!eri *.&. Noiune !e clientel &&

&&

*.+. (elurile clientelei I,. (elurile concurenei

&+ &+

*.&. Concuren pur $i per#ect $i concuren e#icient

&+

*.+. Concuren licit- concuren p tolo.ic /ilicit0 $i concuren interzi" *.1. ( ctori !e"t 2iliz tori i concurenei per#ecte &3 ,. Re.lement re europe n $i ce intern &4
*.&. Re.lement re concurenei n !reptul europe n &4

&1

*.+. Re.lement re concurenei n !reptul romn 6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE: +&

&5

UNITATEA DE NV ARE 2 22 DOMENIILE DE APLICARE A REGULILOR DE CONCUREN


I. Noiune !e ntreprin!ere +3

22

II. Concuren comerci l *.&. Comerci nii+;

+;

&.&. Comerci ntul per"o n #izic +; &.+. Societile comerci le +< &.1. Re.iile utonome +5 &.3. Societile cooper tive +5 &.;. =rupurile !e intere" economic $i .rupul europe n !e intere" economic +> &.4. Societ te europe n /"ociet " europee 0 1' &.<. Societ te cooper tiv europe n 1' *.+. 9lte entiti c re intr n "#er noiunii !e ntreprin!ere 1& +.&. 9"oci iile- #un! iile $i #e!er iile 1& +.+. Or. niz iile "in!ic le- #e!er iile "in!ic le- con#e!er iile "in!ic le- uniunile "in!ic le teritori le +.1. Or. niz iile p tron le 1+ III. Concuren n !omeniul pro#e"iilor li2er le 11
*.&. Pro#e"iile li2er le ) !e#iniie 11

1+

*.+. Pro#e"iile li2er le $i concuren 13 *.1. Pro#e"iile li2er le n Romni 1; *.3. Unele precizri cu privire l concuren pro#e"ion l I,. Concuren n !reptul muncii 15
*.&. Pi muncii ) noiune $i elemente "peci#ice 1>

14

*.+. Nece"it te interveniei "t tului n pi muncii 3' *.1. O2li. i !e #i!elit te 3& *.3. Cl uz !e neconcuren !in contr ctele in!ivi!u le !e munc

3+

6|Page

Dreptul concurenei. Sinteze


,. In"tituiile !mini"tr iei pu2lice centr le " u loc le $i concuren neloi l
,I. Domenii "u"tr "e concurenei 3; *.&. Domenii "u"tr "e concurenei prin le.e 34

33

&.&. Interzicere concurenei n r porturile !intre "ociet te n nume colectiv $i "oci i 34 &.+. Interzicere concurenei n r porturile !intre "ociet te pe ciuni $i !irectorii unei "ocieti pe ciunin "i"temul unit r- re"pectiv mem2rii !irector tului- n "i"temul !u li"t 3< &.1. Interzicere concurenei n r porturile !intre "ociet te cu r"pun!ere limit t $i !mini"tr tori. 35 *.+. Domenii "u"tr "e concurenei prin convenie. Cl uz !e neconcuren 3> 6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE ;&

UNITATEA DE NV ARE 3 52 CONCENTRRILE ECONOMICE


I. Re.lement re l nivel comunit r $i n ion l ;1

52
;4 ;4

II. Noiune !e concentr re economic ;1 III. ?o! liti !e re liz re concentrrilor economice
*.&. (uziune ntre ntreprin!eri in!epen!ente nterior

*.+. Prelu re controlului ;< I,. Dimen"iune oper iunii !e concentr re


*.&. Concentr re !e !imen"iune comunit r

4&
4&

*.+. C lculul pr .urilor v lorice 41 *.1. Competen !e e@ min re 41 ,. 9preciere oper iunilor !e concentr re

43
4<

,I. Controlul concentrrilor economice 4< *.&. Et pele proce!urii !e control l concentrrilor

,II. 9"pecte "peci#ice re.lementrii romne$ti <+


6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE: <;

UNITATEA DE NV ARE 4 76 INTERVEN II ALE STATULUI CARE POT DENATURA CONCUREN A


I. Controlul %uto relor !e "t t <<

76

*.&. Noiune !e %utor !e "t t

<<

*.+. Re.ul A!e minimi"B 5& *.1. ?eto!olo.i !e 2 z utiliz t n ev lu re %uto relor !e "t t *.3. E@cepii !e l principiul incomp ti2ilitii %uto relor !e "t t *.;. E@ecut re controlului %uto relor !e "t t 5+ II. St tutul ntreprin!erilor pu2lice 54
III. 9ctivitile economice "u2 monopol !e "t t 6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE: 5> >&

5& 5+

UNITATEA DE NV ARE 5 92 PRACTICILE ANTICONCUREN IALE 92


I. Pi relev nt >1 *.&. Noiune !e pi relev nt >1

*.+. Pi relev nt pro!u"ului /"erviciului0 *.1. Pi .eo.r #ic relev nt >3 *.3. C lcul re cotelor !e pi >; II. 6nele.erile nticoncureni le >;
*.&. Noiune $i re.lement re >;

>3

7|Page

Dreptul concurenei. Sinteze


*.+. Con!iiile !e e@i"ten unei nele.eri nticoncureni le >4 +.&. E@i"ten unei nele.eri ntre ntreprin!eri >4 +.+. Re"trn.ere concurenei &'' +.1. 9#ect re comerului !intre "t tele mem2re " u concurenei pe o pi n ion l- re"pectiv o p rte ce"tei &'1 *.1. E@emple !e nele.eri nticoncureni le&'< *.3. E@ceptri !e l principiul interzicerii nele.erilor nticoncureni le &'< III. 92uzul !e poziie !omin nt &&&
*.&. Con"i!er ii .ener le &&&

*.+. Noiune !e pozii !omin nt &&+ *.1. (olo"ire 2uziv unei poziii !omin nte *.3. (orme le 2uzului !e poziie !omin nt 6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE &&4

&&1 &&3

UNITATEA DE NV ARE 6 CONCUREN A NELOIAL

117 117
&&5

I. Noiune !e concuren neloi l &&5 II. Tipurile !e cte $i # pte !e concuren neloi l *.&. Con#uzi &&>

*.+. Dezor. niz re &+3 *.1. Deni.r re &+5 *.3. P r ziti"mul economic &+> III. R"pun!ere pentru ctele !e concuren neloi l *.+. R"pun!ere pen l &1& *.1. R"pun!ere !mini"tr tiv &1+ I,. Concuren neloi l pe pi intern ion l &11
6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE: &14 *.&. R"pun!ere civil &1&

&1&

BIBLIOGRAFIE
9. Le.i"l ie &1<

137

7. Doctrin

&3'

8|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

UNITATEA DE NV ARE 1 Concuren a mijlocul prin care se asigur ec ili!rul i progresul economic pe pia

COMPETENCELE UNIT8CII DE NV8CARE 1

1. 2. 3. 4. 5.

definirea i n elegerea no iunilor de concuren i clientel identificarea diferitelor tipuri de concuren stabilirea factorilor destabilizatori ai concuren ei marcarea principalelor reglementri interne i comunitare din acest domeniu cunoa terea principalelor organisme cu competen n materie

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT8CII DE NV8CARE 1 este de 2, 5 ore

Cuprins

I. NO IUNEA DE CONCUREN II. FUNC IILE CONCUREN EI

10

CLIENTELA FINALITATEA PRINCIPAL A CONFRUNTRII DINTRE NTREPRINDERI 11 IV. FELURILE CONCUREN EI 12 V. REGLEMENTAREA EUROPEAN I CEA INTERN 16

61.

9|Page

Dreptul concurenei. Sinteze

I. Noiune !e concuren
Din perspectiva juri tilor, concuren a este o no iune cu con inut variabil [1]. Ea este privit ca fiind confruntarea dintre agen ii economici cu activit i similare sau asemntoare, exercitat n domeniile deschise pie ei, pentru c tigarea i conservarea clientelei, n scopul rentabiliz rii propriei ntreprinderi[2]. Potrivit Dic ionarului explicativ al limbii romne (DEX) [3], concuren a presupune ntrecere, rivalitate ntr-un domeniu de activitate sau rivalitate comercial , lupta dus cu mijloace economice ntre industria i, comercian i, monopoluri, ri etc. pentru acapararea pie ei, desfacerea unor produse, pentru clientel i pentru ob inerea unor c tiguri ct mai mari. Observm c no iunea este susceptibil de cel pu in dou accep iuni: una generic, iar alta economic. n accep iune general, concuren a este o confruntare ntre tendin e adverse, care converg spre acela i scop[4]. n plan social, ea semnific conflictul interuman n cadrul cruia fiecare ins tinde la conservarea i dezvoltarea proprie. n accep ie economic, n esen , concuren a define te pe de o parte, un anumit tip de comportament al ntreprinderilor, iar pe de alt parte, un mod specific de organizare a activit ii de pia [5]. ntr-o privire rezumativ, trebuie s re inem urmtoarele: 1) confruntarea pe pia are loc ntre persoane fizice i persoane juridice care exercit activit i lucrative mai mult sau mai pu in analoage; 2) ea se desf oar n domenii accesibile acestora (deschise pie ei); 3) confruntarea vizeaz clientela, a crei sporire asigur rentabilitatea ntreprinderii.

II. (unciile concurenei


n condi iile unei pie e libere, putem afirma c aceast for regulatoare a economiei de pia concuren a ndepline te cinci func ii definitorii[6]: 1. faciliteaz ajustarea automatic a cererii i ofertei n orice domeniu al activit ii economice; Concuren a stimuleaz preocuprile pentru cre terea, diversificarea, mbun t irea calit ii ofertei de mrfuri, pentru adaptarea ei la dinamica cerin elor cererii. Pe de o parte, pe pie ele dominate de ofert, strategia competi ional determin ntreprinderile s se

[1] C. Perelman, R. Van der Elst, Les notions a contenu variable en droit, travaux de centre national des recherches de logique, 1984, p. 269. [2] G. Boroi, Dreptul concuren ei, Bucure ti, 1996, p. 5. [3] Academia Romn, Institutul de lingvistic Iorgu Iordan, Dic ionar explicativ al limbii romne, ed. a II-a, Bucure ti, 1998, p. 208. [4] Ed. Goblot, La vocabulaire philosophique, Paris, 1901, p.133, citat de O. Cp n, Dreptul concuren ei comerciale. Partea general, ed. a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1998, p. 267. [5] D. Flouzat, conomie contemporaine, vol. I, Paris, 1981, p. 41, citat de O. Cp n, op. cit., p. 269. [6] T. Mo teanu, Concuren a. Abordri teoretice i practice, Ed. Economic, Bucure ti, 2000, p. 34 i urm. 10 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

particularizeze fa de rivali; pe de alt parte, pe pie ele dominate de cerere, n rela iile cu clien ii poten iali, se urmre te specializarea ntr-un sector individualizat al cererii.

2. mpiedic realizarea profitului de monopol de ctre ntreprinderi; Ea asigur o alocare ra ional a resurselor n variatele utiliz ri solicitate de pia i statornice te o repartizare a beneficiilor propor ional cu contribu ia efectiv a ntreprinderilor n procesul de produc ie i distribu ie de bunuri. De asemenea, prin concuren se descoper mrimea i structura optim a activit ii desf urate de o ntreprindere (acelea care men in cel mai u or costul pe unitate de produs la un nivel ct mai mic). 3. stimuleaz realizarea progresului (inova iile, crearea de m rfuri noi i de tehnici de produc ie tot mai perfec ionate); Concuren a ofer ntreprinderilor un puternic motiv de a dezvolta produse performante i competitive, precum i de a descoperi noi metode de a produce cu un cost ct mai sc zut. 4. asigur plasarea pre urilor la niveluri reale, favoriznd ra ionalizarea costurilor, ca mijloc de sporire a profiturilor. n condi iile economiei de pia , raporturile ce se stabilesc ntre cantitatea vndut i pre urile de desfacere practicate relev faptul c un profit mai mare rezult din cre terea desfacerilor i mai pu in din pre urile mari stabilite. Un pre rezonabil atrage o mas mare de clien i, ajungndu-se astfel la un volum mai mare al desfacerii, iar n final, la un profit egal cu cel ce ar putea fi realizat prin eventualitatea cre terii pre urilor. 5. are un rol direct asupra psihologiei ntreprinderilor. Ea alimenteaz optimismul acestora, stimulndu-le creativitatea, fcnd ca ei s se preocupe permanent de eficien , de maximizarea profitului i, implicit, de satisfacerea n condi ii bune a nevoilor de consum.

III. Clientel ) #in lit te princip l con#runtrii !intre ntreprin!eri


.1. No iunea de clientel No iunea de clientel include n con inutul su o dubl semnifica ie, una de ordin uman, cealalt de natur material: 1. Pe de o parte, clientela se define te ca ansamblul de persoane care obi nuiesc s se aprovizioneze de la un anumit comerciant sau s recurg la serviciile sale. Sunt relevante, n acest sens, personalitatea comerciantului, comportamentul s u, reputa ia individual, pre urile convenabile i calitatea produselor, dar i factorul obiectiv, vadul comercial , care se

11 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

materializeaz n aptitudinea fondului de comer de a polariza publicul ndeosebi prin amplasamentul favorabil. 2. Pe de alt parte, clientela este abordat n mod abstract, independent de consumatorii care o alctuiesc n fapt, acordndu-se prioritate pre uirii pecuniare aferente. Din acest punct de vedere, clientela constituie o valoare economic , datorit rela iilor ce se stabilesc ntre titularul fondului de comer i aceste persoane, care i procur mrfurile i serviciile de la comerciantul respectiv.
n concluzie, prin clientel n elegem valoarea pe care o reprezint raporturile probabile sau posibile cu persoanele care frecventeaz un anumit fond de comer . Astfel caracterizat , clientela se analizeaz ca o posibilitate global de contracte viitoare i repetabile cu consumatorii. Ea echivaleaz cu reprezentarea, din punct de vedere pecuniar, a beneficiului pe care titularul fondului de comer l poate ob ine din vnzrile sau presta iunile ce i sunt solicitate de ansamblul persoanelor care, n virtutea unor considera iuni diverse, sunt n fapt, iar nu n drept, ata ate de stabilimentul s u.

.2. Felurile clientelei Prin raportarea la diversele legturi existente ntre un operator economic i clientel putem distinge ntre: 1 clientela atras se compune din consumatorii care se adreseaz aceluia i comerciant n virtutea obi nuin ei i pentru ncrederea ce le-o inspir; 2 clientela angajat nsumeaz totalitatea persoanelor care au ncheiat cu
comerciantul un contract de aprovizionare, stabilind a adar ntre ei legturi constante, de durat.

1 clientela derivat apare ndeosebi n magazinele universale cu multitudine de standuri, un distribuitor (concesionar) beneficiind de fluxul de consumatori atra i de ntreg complexul comercial n care i desf oar activitatea, fr s intervin dect ntr-o msur modic, atractivitatea decurgnd din propriile sale nsu iri sau cele atribuibile produselor oferite spre desfacere. 2 clientela ocazional este strns legat de amplasamentul favorabil al fondului de comer , de vadul comercial. Totu i localizarea ar tat nu constituie o cerin obligatorie; n adevr, un comerciant ambulant poate s- i formeze i el, pe itinerarul pe care l str bate, o clientel ocazional.

I,. (elurile concurenei


.1. Concuren a pur i perfect i concuren a eficient
a) Concuren a pur i perfect este prototipul confruntrii pe pia dintre operatorii economici. Ea se caracterizeaz[7] prin: atomicitatea pie ei presupune existen a unui num r suficient de mare de vnztori i de cumprtori, persoane fizice sau persoane juridice, care ac ioneaz n mod independent, n condi iile n care niciunul dintre ace tia nu cumuleaz o frac iune notabil a
[7]

O. Cp n, op. cit., p. 334-335.

12 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

ofertei i cererii pentru a putea influen a, ntr-o msur important, prin opera iunile pe care le ncheie, nivelul pre ului la un anumit produs; 1 omogenitatea decurge din relativa similitudine calitativ a produselor (mrfuri, servicii, lucrri), pe care operatorii economici le comercializeaz pe pia a respectiv; 2 transparen a implic accesul direct, imediat i complet al consumatorului la orice date semnificative ce privesc caracteristicile fiecrui produs i pre urile corespunztoare; 3 pluritatea de op iuni deriv din coroborarea cerin elor mai sus-men ionate, consumatorii beneficiind de posibilit i de alegere nelimitate; 4 mobilitatea factorilor de produc ie const n posibilitatea operatorilor eco-nomici i a capitalului pe
care l de in de a se conforma cu promptitudine, din proprie ini iativ , evolu iei conjuncturale a pie ei, adic capacitatea de a se putea adapta cerin elor pie ii n situa ia n care o anumit ramur economic devine nerentabil;

5 neinterven ia statului echivaleaz cu libertatea concuren ei; rolul statului nu poate consta dect n asigurarea condi iilor optime pentru ac iunea spontan a competi iei economice.
b) Concuren a eficient (practicabil, suficient, workable competition) se caracterizeaz prin trei factori distinctivi[8]: 1 pia a s fie deschis, adic operatorii economici s se bucure de acces liber pe pia , fr a fi obstruc iona i artificial. Concuren a eficient tolereaz oligopolul i oligopsonul, dar nu se conciliaz cu monopolul i monopsonul. 2 operatorii economici s beneficieze de libertate de ac iune pe pia . Condi ia se consider ndeplinit dac fiecare dintre ntreprinderile aflate n competi ie i poate stabili n mod autonom propria politic n rela iile cu ceilal i concuren i i cu consumatorii.

3 utilizatorii i consumatorii s beneficieze de un grad satisfctor de libertate n alegerea furnizorului i a mrfii dorite. No iunea de concuren eficient (practicabil) are o natur empiric, flexibil, adaptabil la situa ia concret de pe fiecare pia . Concuren a nceteaz s mai fie eficient de ndat ce fie consumatorii, fie furnizorii pierd facultatea de alegere a partenerului de afaceri, pia a transformndu-se n monopol (un unic vnztor pe o anumit pia ) sau monopson (un unic cumprtor pe o anumit pia ).
.2. Concuren a licit, concuren a patologic (ilicit) i concuren a interzis Concuren a licit este considerat acel tip de concuren n care, n domeniile pe care legea le las deschise competi iei operatorilor economici, ace tia se bucur de facultatea deplin de a se confrunta pe pia , dar cu bun-credin , respectnd regulile de deontologie profesional[9]. Concuren a are voca ie de a contribui la modelarea i fluctuarea pre urilor, n cadrul
raportului ce se stabile te prin cerere i ofert pe pia a liber Concuren a este aceea care impune un pre just m rfurilor i care stabile te raporturi corecte ntre ele[10]. ns,
func ionalitatea acesteia nu se reduce numai la att, obiectul su fiind mult mai vast: influen eaz

[8] B. Goldman, A. Lyon-Caen, op. cit., p. 527-530, citat de O. Cp n, op. cit., p. 343. [9] O. Cp n, op. cit., p. 274. [10] Montesquieu, De l`esprit des lois; Cartea XX; Capitolul 9, citat de O. Cp n, op. cit., p. 275. 13 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

calitatea mrfurilor, modul de prezentare a acestora, difuzarea reclamei, organizarea re elelor de distribu ie etc. n dorin a de a- i de a maximiza profitul, ntreprinderile dep esc limitele impuse de regulile concuren ei, fapt pentru care nu mai putem vorbi de o concuren a normal , ci una patologic.

1acapararea agresiv de ctre cei puternici a unor segmente de pia prin intermediul practicilor anticoncuren iale sau monopolistice; 2exercitarea abuziv a concuren ei, cu scopul de a exclude de pe pia ntreprinderile concurente sau de a le capta clientela, prin intermediul actelor de concuren neloial. Concuren a interzis se manifest n anumite domenii de activitate care sunt sustrase competi iei fie prin lege, fie prin conven ia p r ilor. Fiind derogri de la principiul libert ii competi iei comerciale, interdic iile prevzute de lege sunt de stric interpretare. Existen a unor asemenea domenii sustrase competi iei comerciale face necesar disocierea dintre no iunea de concuren interzis i cea de concuren permis, dar excesiv sau anormal11]. Concuren a interzis eviden iaz o zon n cadrul creia se exclude exercitarea rivalit ii economice, chiar dac este onest, fiind sanc ionat orice act de concuren . Dimpotriv, n domeniile deschise concuren ei, actele de competi ie sunt prin ipotez libere, ele ndeplinind func ii stimulative, benefice pentru consumatori. Totu i, acestea vor fi sanc ionate atunci cnd dep esc condi iile de onestitate. n concluzie, n cazul concuren ei interzise ne afl m n fa a unui act svr it fr drept, pe cnd n cazul concuren ei neleale este vorba de exerci iul excesiv al unui drept sau al unei libert i[12], ca i n ipoteza recurgerii la practici monopoliste (anticoncuren iale) [13] .
.3. Factori destabilizatori ai concuren ei perfecte Concuren a pur i perfect rmne un ideal greu de atins. Imposibilitatea realiz rii acesteia se datoreaz influen ei unor factori perturbatori, dintre ace tia cei mai importan i fiind fenomenul natural al concentrrii ntreprinderilor (a) i interven ia statului n economie (b).

Concuren a patologic poate s mbrace dou forme:

a) Concentrarea ntreprinderilor Procesul de concentrare a ntreprinderilor a debutat odat cu industrializarea, accentunduse n perioada de criz economic. Cauzele concentrrilor sunt diverse: 1 de ordin tehnic conduce la o ra ionalizare a muncii, printr-o divizare i specializare mai operativ a activit ilor; sporesc posibilit ile i mijloacele pentru cercetare i inova ie; 2 de ordin organizatoric se reduc cheltuielile administrative prin contopirea anumitor servicii (personal, contabilitate, transport, publicitate etc.); 3 de ordin comercial permite strategii perfec ionate i diversificate de apro-vizionare i desfacere, precum i campanii de publicitate cu arii de difuzare i durate mai mari;

[11] Y. Guyon, Droit des affaires, ed. 6, Paris, 1990, p. 835; O. Cp n, op. cit., p. 276. [12] Y. Eminescu, Tratat de proprietate industrial, vol. 3, Bucure ti, 1984, p. 19. [13] O. Cp n, op. cit., p. 276. 14 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

de ordin financiar sporesc posibilit ile de investi ii i cresc posibilit ile de acces la finan are extern n func ie de rezultatul ob inut, putem vorbi de: 1 concentrarea pe orizontal - reunirea unor ntreprinderi concurente cu profil similar, de regul, pe aceea i pia . Se urmre te: realizarea economiilor de scar prin reducerea costurilor unitare de produc ie; cucerirea unei pozi ii pe pia ; reducerea intensit ii concuren ei, eventual pn la constituirea unui oligopol (numr restrns de vnztori) sau a unui monopol (un singur vnztor); lrgirea gamei de produse; difuzarea informa iei. 2 concentrarea pe vertical presupune integrarea n acela i grup de activit i dependente una de alta (reuniune de ntreprinderi situate pe trepte diferite pe filiera de produc ie sau de distribu ie de m rfuri, servicii sau lucrri: fabrican i, angrosi ti, intermediari i detaili ti). Se urmre te: securizarea surselor de aprovizionare; controlul distribu iei produselor; reducerea costurilor n cazul n care st pnirea etapelor suplimentare este mai pu in costisitoare dect dac se apeleaz la subcontractan i. 3 concentrarea conglomerat presupune integrarea unor activit i care ini ial nu aveau legtur unele cu altele. Se urmre te: protejarea fa de influen ele conjuncturale; o mai mare eficacitate a tehnicilor de gestiune; schimbarea strategic a domeniului de activitate; rentabilitatea capitalurilor utilizate. Tehnicile juridice folosite pentru realizarea formelor de concentrare pot fi, de asemenea, diverse: cumprarea de ac iuni/pr i sociale; subscrieri la majorarea capitalului social al societ ii cu care se urmre te asocierea; fuziune; nfiin area de filiale, n aceea i ar sau n strintate etc. Efectele concentrrilor sunt, de regul, defavorabile pentru exercitarea concuren ei, dar au i alte efecte nocive (de exemplu: reduceri de personal). ntreprinderile oligopolice tind s practice o strategie de produc ie i a pre urilor care urm re te, n dezacord cu interesele consumatorilor, realizarea de profituri ct mai mari. b) Interven ia statului n economie Interven ia statelor n desf urarea comer ului interna ional se realizeaz prin politici comerciale care pot fi clasificate dup mai multe criterii: 1 dup domeniul de aplicare, ele se pot manifesta n domeniul importului, urmrindu-se aprovizionarea economiei na ionale cu bunuri i servicii de care aceasta are nevoie, ct i n domeniul exportului, urmrindu-se valorificarea ct mai avantajoas a mrfurilor na ionale pe pia a mondial; 2 dup numrul statelor participante, exist n elegeri bilaterale sau multilaterale n stabilirea diverselor msuri de politic economic; 3 n func ie de structurile economiilor na ionale i de gradul de dependen al acestora fa de pia a extern, acestea pot fi grupate n: politici protec ioniste, urm rindu-se aprarea productorilor interni de concuren a extern i liberul schimb de mrfuri, fr discriminri ale importurilor n favoarea produselor na ionale, avnd drept consecin stimularea comer ului interna ional. Pentru a contracara fenomenele negative cu grave repercusiuni sociale la care ne-am referit, statul se vede obligat s renun e la pozi ia neutr, justificat pe o pia cu concuren 15 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

perfect, trecnd la o politic de interven ionism, pentru a men ine condi ii compatibile cu exigen ele legitime ale masei consumatorilor. A adar, statul i exercit influen a asupra pie ei n trei moduri diferite, ndeplinind diferite [14] func ii , astfel:

1 func ia de reglementare (statul jandarm). Reglementrile urmresc men inerea echilibrului necesar n raporturile dintre operatorii economici pe de o parte, muncitorii i consumatorii, pe de alt parte. Astfel, ele tind s ocroteasc drepturile muncitorilor, sustrgnd rela iile de munc de sub inciden a concuren ei, precum i drepturile consumatorilor, prin fixarea normelor calitative ale produselor, condi iilor de igien , valabilit i maxime etc. De asemenea, statul determin accesul pe pia al operatorilor economici, mai ales prin edictarea statutelor profesionale i stabilirea regimului juridic al societ ilor comerciale, iar nu n ultimul rnd, adopt norme specifice, care s crmuiasc exercitarea concuren ei comerciale. 2 func ia de asisten (statul providen ). Statul folose te prelevri obligatorii din impozite i taxe, asigurnd popula iei servicii gratuite, burse de studii, subven ii pentru cercetare tiin ific etc. Astfel, sunt atenuate inegalit ile sociale provocate de concuren a comercial , precum i efectele nocive ale acesteia.
func ia de gestiune (statul ntreprinztor). Const n preluarea i exercitarea anumitor activit i economice pe care sectorul privat le poate deopotriv ndeplini, n ideea de a moraliza i disciplina via a economic, aprnd-o de excesele operatorilor economici priva i, sub form de monopoluri sau de regii autonome, chiar dac se conformeaz normelor comerciale i principiilor pie ii.

,. Re.lement re europe n $i ce intern


.1. Reglementarea concuren ei n dreptul european Dreptul european prezint anumite specificit i, prin care se distinge de celelalte sisteme de drept. Normele dreptului european constituie un sistem de drept autonom original cu institu ii i, mai ales, norme juridice proprii. Resortisan ii statelor membre nu sunt nu numai subiecte ale dreptului lor na ional, ci i subiecte ale dreptului european. Normele dreptului european se insereaz automat n ordinea juridic, fcnd parte din dreptul fiecrui stat membru. Caracteristica esen ial a dreptului european este suprema ia acestuia fa de dreptul na ional. Astfel, dac exist conflict ntre o reglementare intern i una european, instan a va aplica reglementarea european. De asemenea, Curtea de Justi ie a Uniunii Europene este o jurisdic ie obligatorie din momentul ratificrii tratatului. rilor membre ale Uniunii Europene nu li se cere s accepte competen a acesteia, ea fiindu-le impus.
[14]

O. Cp n, op. cit., p. 341-342.

16 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Uniunea European joac un rol hotrtor n politica n domeniul concuren ei. Trei institu ii comunitare intervin n procesul legislativ: Consiliul Uniunii Europene, organ politic compus din mini trii de resort ai guvernelor na ionale din toate statele membre ale Uniunii Europene , Parlamentul European, organ reprezentativ al poporului european, Comisia European, organ independent de guvernele na ionale i reprezentat al intereselor comunitare. Aceasta din urm are ini iativa elaborrii noilor norme, pe care le supune aprob rii Parlamentului European i Consiliului. Regulile comunitare de concuren au o vechime de jumtate de secol, fiind incluse n Tratatul de instituire a Comunit ii Economice Europene (CEE), semnat la Roma, n anul 1957. n timp, principiile enun ate n Tratatul de instituire a Comunit ii Europene au fost dezvoltate prin regulamente, reglementri-cadru, linii directoare, comunicri, care formeaz legisla ia secundar comunitar n materie de concuren . Interpretrile i principiile degajate din hot rrile pronun ate de instan ele comunitare fac parte, de asemenea, din acquis-ul comunitar n materie de concuren .

De la 1 decembrie 2009, data intr rii n vigoare a Tratatului de la Lisabona, care a modificat actele fondatoare ale Uniunii Europene, Tratatul de instituire a Comunit ii Europene (TCE) a fost redenumit Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene (TFUE) (n conformitate cu Tratatul de la Lisabona, articolul 2, alineatul 1), iar articolele din fostul Tratat de instituire a Comunit ii Europene au fost renumerotate.

n prezentul curs vom face referire la numerotarea actual a TFUE.

Normele privind politica n domeniul concuren ei se reg sesc nemodificate n Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, ns la articolele 101-109. Potrivit art. 101 i 102 TFUE sunt declarate incompatibile cu pia a intern i interzise acordurile ntre ntreprinderi ori deciziile acestora i practicile concertate care pot afecta comer ul dintre statele membre i care au ca obiect sau efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concuren ei n cadrul pie ei interne, precum i folosirea n mod abuziv de c tre una sau mai multe ntreprinderi a unei pozi ii dominante de inute pe pia a intern sau pe o parte semnificativ a acesteia, n msura n care poate afecta comer ul dintre statele membre. n cazul n care, spre exemplu, o n elegere care are ca efect restrngerea concuren ei ntr-un stat membru nu aduce atingere comer ului cu alte state membre, situa ia respectiv va intra sub inciden a reglementrilor na ionale n cauz, fr a fi aplicabil art. 101 TFUE Articolele art. 107 -109 TFUE reglementeaz ajutorul de stat, iar art. art. 106 prevede norme aplicabile ntreprinderilor cu caracter public, care sunt obligate s respecte regulile specifice mediului concuren ial, avnd n vedere faptul c se afl n situa ii speciale, privilegiate. n baza acestor prevederi, conform art. 103 Consiliul Uniunii Europene a adoptat legisla ia secundar n vederea punerii n aplicare a normelor respective. n ceea ce prive te dreptul derivat, dintre cele 5 acte prin care acesta se manifest , regulamentele i deciziile comunitare prezint o relevan deosebit pentru domeniul concuren ei, 17 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

deoarece acestea sunt direct aplicabile n statele membre, f r a fi necesar transpunerea lor n dreptul intern printr-o lege sau alt act normativ. Directivele sunt destul de rare n acest domeniu. Un asemenea exemplu l ntlnim n materia concuren ei neloiale, de i con inutul acesteia nclin spre dreptul consumatorului: Directiva 2005/29/CEE din 11 mai 2005 asupra practicilor comerciale neloiale (publicat n J. Of. nr. L 149 din 11 iunie 2005). Pe lng aceste acte prevzute de tratat, n domeniul regsim i alte acte, a a-zisele acte nenumite sau n afara nomenclatorului sau acte atipice. Acestea fac parte din dreptul moale ( soft law, droit mou)[15], Comisia recurgnd la comunicri (linii directoare, cr i albe, cr i verzi etc.), care nu au, n principiu, dect valoare informativ . Acest procedeu, contestat n principiu, este, n practic , urmat i examinat de ctre actorii economici[16]. Instan ele comunitare au aprobat aceast practic cu condi ia ca aceste dispozi ii s nu deroge de la cele ale tratatului i s emane de la Comisia European. Comunicrile sau liniile directoare, corespondentul guidelines-urilor americane, sunt destul de numeroase n materia concuren ei. Ele rezult din experien a dobndit i reprezint influen a anglo-saxon asupra dreptului comunitar, deoarece se bazeaz pe marea parte a deciziilor anterioare. Cr ile verzi sunt publicate de ctre Comisie n scopul stimulrii unei reflec ii de nivel

european asupra unui subiect particular [17]. Ele invit pr ile implicate s participe la un proces de consultare i dezbatere asupra unei propuneri pe care o emit [18]. Cr ile verzi se afl, de
regul, la originea modificrilor legislative.

Cr ile albe con in propuneri de ac iuni comunitare ntr-un anumit domeniu. Ele pot fi publicate ca urmare a unei cr i verzi sau nu. .2. Reglementarea concuren ei n dreptul romn
n plan intern, concuren a este reglementat, n principal, de Legea nr. 21/1996 legea concuren ei [19], cu modificrile i completrile ulterioare. Aceasta reprezint principala

reglementare n materie, iar prin ultimele modificri ale acesteia, realizate prin intermediul Ordonan ei de urgen nr. 75/2010[20], aprobat cu modificri prin Legea nr. 149/2011[21] a

devenit o lege modern, armonizat cu ultimele nout i comunitare n materie generate de adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1/2003 privind punerea n aplicare a normelor de concuren prevzute la articolele 101 i 102 TFUE i a legisla iei subsecvente.

partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003), aprobat cu modificri i completri de Legea nr. 184/2004 (M. Of., partea I, nr. 461 din 24 mai 2004) i republicat n temeiul art. III din Legea nr. 538/2004, n M. Of., partea I, nr. 1130 din 30 noiembrie 2004.

[15] E. Claudel, Regard sur le droit mou, RJcom, ian-febr. 2006, p. 4. [16] L. Nicolas-Vuillerme, op. cit., p. 73. [17] A se vedea Glosar, www.europa.eu [18] De exemplu, n 2001, cartea verde asupra revizuirii Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului. [19] Publicat n M. Of., partea I, nr. 742 din 16 august 1996, modificat prin O.U.G. nr. 121/2003 (M. Of.,

[20] M. Of. nr. 459 din 6 iulie 2010. [21] M. Of. nr. 490 din 11 iulie 2011. 18 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Legea concuren ei are drept scop protec ia, men inerea i stimularea concuren ei i a unui mediu concuren ial normal, n vederea promov rii intereselor consumatorilor. Dispozi iile acesteia se aplic actelor i faptelor care restrng, mpiedic sau denatureaz concuren a, svr ite de:

1) ntreprinderi sau asocia ii de ntreprinderi persoane fizice sau juridice de cet enie, respectiv de na ionalitate romn sau strin; 2) autorit ile i institu iile administra iei publice centrale sau locale , n msura n care acestea, prin deciziile emise sau prin reglement rile adoptate, intervin n opera iuni de pia , influen nd direct sau indirect concuren a, cu excep ia situa iilor cnd asemenea m suri sunt luate n aplicarea altor legi sau pentru aprarea unui interes public major. Administrarea i punerea n aplicare a legii revine Consiliului Concuren ei autoritate administrativ autonom, nvestit n acest scop. De asemenea, Consiliului Concurentei i revine i aplicarea dispozi iilor art. 101 i 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003, n cazurile n care actele sau faptele ntre-prinderilor sau asocia iilor de ntreprinderi pot afecta comer ul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Legea concuren ei consacr interzicerea practicilor anticoncuren iale (n elegerile anticoncuren iale, abuzul de pozi ie dominant i ac iunile sau inac iunile autorit ilor i institu iilor administra iei publice centrale sau locale, care restrng, mpiedic sau denatureaz concuren a) i instituie un control asupra opera iunilor de concentrare economic , stabilind, totodat, sanc iunile aplicabile. De asemenea, Legea concuren ei stabile te competen ele i atribu iile Consiliului Concuren ei, precum i procedura de examinare preliminar , de investigare i de luare a deciziilor, un rol foarte important n limpezirea acestora avndu-l Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 75/2010, adoptat tocmai n scopul crerii cadrului procedural necesar pentru a da eficien drepturilor pe care autoritatea na ional de concuren (Consiliul Concuren ei) le are n virtutea reglement rilor europene, n ceea ce prive te practicile anticoncuren iale de dimensiune comunitar , care pot afecta comer ul dintre statele membre, pentru a putea fi aplicate eficient la nivel na ional prevederile art. 101 i 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, att din punctul de vedere al deciziilor pe care aceasta are competen a, n temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2003, s le adopte, ct i din punctul de vedere al obliga iilor de cooperare pe care Consiliul Concuren ei le are n raporturile cu Comisia Europeana i celelalte autorit i de concuren din statele membre. Legea concuren ei este completat de o serie de ordine, regulamente i instruc iuni ale Consiliului Concuren ei, avnd n vedere transpunerea corect i complet a acquis-ului comunitar[22]. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren ei neloiale [23], cu modificrile i completrile ulterioare[24], a fost adoptat n perioada de ncercare a refacerii legisla iei economice, fapt pentru care a fost inspirat din legisla ia de n vigoare n perioada interbelic : legea pentru reprimarea concuren ei neloiale din 18 mai 1932. De asemenea, se poate constata
A se vedea n acest sens pagina de web a Consiliului Concuren ei www.consiliulconcurentei.ro Documente oficiale.
iunie 2001.
[22]

[23] M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1990. [24] Principala modificare a constituit-o Legea nr. 298/2001, publicat n M. Of., partea I, nr. 313 din 12

19 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

influen a unor dispozi ii din Codul comercial elaborat n 1938, sub domnia lui Carol al II-lea i neintrat n vigoare[25]. n rezumat, legea subliniaz obliga ia comercian ilor de a- i exercita activitatea cu bun credin , potrivit uzan elor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor i a cerin elor concuren ei neloiale (art. 1), precum i r spunderea pentru nerespectarea acesteia: civil, contraven ional i penal. De asemenea, remarcm faptul c define te concuren a neloial (art. 2), precum i no iunea de fond de comer .

[25]

Y. Eminescu, op. cit., p. 15.

20 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE:


1. Enumera i cel pu in 3 func ii ale concuren ei i arta i n ce const acestea. 2. Defini i no iunea de clientel i arta i cum este ea clasificat n doctrin. 3. Prin ce se caracterizeaz o concuren pur i perfect? 4. Care sunt cei doi factori destabilizatori ai concuren ei perfecte? 5. Explica i n ce const func ia de asisten a statului. 6. Care este raportul dintre dreptul european i cel intern? 7. Enumera i reglementrile principale din dreptul european i pe cele din dreptul intern.

21 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

UNITATEA DE NV ARE " Domeniile #e aplicare a regulilor #e concuren

COMPETENCELE UNIT8CII DE NV8CARE 2 Figura central a reglementrilor privind concuren a o reprezint ntreprinderea. Conturarea no iunii de ntreprindere are rolul de a permite identificarea tuturor autorilor obstruc ion rilor aduse liberei concuren e. Parcurgnd aceast unitate de nv are, vei putea identifica entit ile care pot intra sub inciden a legisla iei privind concuren a neloial , precum i domeniile care sunt sustrase concuren ei.

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT8CII DE NV8CARE 2 este de 3 ore


CUPRINS I. NO IUNEA DE NTREPRINDERE 24 II. CONCUREN A COMERCIAL 25 .1. Comercian ii 25 1.1. Comerciantul persoan fizic 25

1.2. Societ ile comerciale 27 1.3. Regiile autonome 28 1.4. Societ ile cooperative 28 1.5. Grupurile de interes economic i grupul european de interes economic 29 1.6. Societatea european (societas europeea) 30 1.7. Societatea cooperativ european 30 .2. Alte entit i care intr n sfera no iunii de ntreprindere 31 2.1. Asocia iile, funda iile i federa iile 31 2.2. Organiza iile sindicale, federa iile sindicale, confedera iile sindicale, uniunile sindicale teritoriale32 2.3. Organiza iile patronale 32

22 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

III. CONCUREN A N DOMENIUL PROFESIILOR LIBERALE 33 .1. Profesiile liberale defini ie 33 .2. Profesiile liberale i concuren a 34 .3. Profesiile liberale n Romnia 35 .4. Unele precizri cu privire la concuren a profesional 36 IV. CONCUREN A N DREPTUL MUNCII 38 .1. Pia a muncii no iune i elemente specifice 39 .2. Necesitatea interven iei statului n pia a muncii 40 .3. Obliga ia de fidelitate 41 .4. Clauza de neconcuren din contractele individuale de munc 42 22. INSTITU IILE ADMINISTRA IEI PUBLICE CENTRALE SAU LOCALE I CONCUREN A NELOIAL 44 VI. DOMENII SUSTRASE CONCUREN EI 45 .1. Domenii sustrase concuren ei prin lege 46 1.1. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea n nume colectiv i asocia i 46 1.2. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea pe ac iuni i directorii unei societ i pe ac iuni, n sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, n sistemul dualist 47 1.3. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea cu rspundere limitat i administratori. 48 .2. Domenii sustrase concuren ei prin conven ie. Clauza de neconcuren 49 NTREBRI PENTRU AUTOEVALUARE 51

A a cum se desprinde chiar din titulatura sec iunii 1 Reguli aplicabile ntreprinderilor a capitolului I Reguli de concuren din Tratatul de func ionare a Uniunii Europene Titlul VII, precum i din art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea concuren ei, regulile privind concuren a se aplic n primul rnd ntreprinderilor (I). Ini ial, n sfera no iunii de ntreprindere au fost avu i n vedere comercian ii, regulile de concuren aplicndu-se n disputa dintre ace tia, fapt pentru care n literatura de specialitate a fost consacrat no iunea de concuren comercial[26] (II). Extinderea sferei no iunii de ntreprindere nglobnd orice entitate angajat ntr-o activitate economic (inclusiv membrii profesiilor liberale), a fcut posibil includerea n sfera no iunii de concuren i a concuren ei profesionale (III). O zon aparte o reprezint cea a dreptului muncii (IV) caracterizat prin competi ia dintre angajatori, dar nu i ntre angaja i. Astfel, n disputa acerb dintre cele dou categorii, de-a lungul timpului, s-a sim it tot mai pregnant imixtiunea statului, care, prin intermediul unor norme imperative, a sustras acest domeniu liberei concuren e. Pe de alt parte, raporturile de munc sunt caracterizate de obliga ia de fidelitate ce incumb salaria ilor, precum i de clauza de neconcuren care poate fi inserat n contractele individuale de munc ale acestora. n sfr it, avnd n vedere c, uneori, prin deciziile emise sau prin reglementrile adoptate, intervin n opera iuni de pia , influen nd direct sau indirect concuren a, regulile concuren ei se aplic i autorit ilor i institu iilor administra iei publice centrale sau locale (V).

[26]

O. Cp n, op. cit., p. 267 i urm.

23 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


Mai trebuie s adugm faptul c, fie prin voin a legiuitorului, fie prin voin a p r ilor, n anumite domenii nu putem vorbi de concuren , aceasta fiind prohibit. n literatura de specialitate aceast zon mai poart denumirea i de concuren interzis (VI).

I. Noiune !e ntreprin!ere
No iunea de ntreprindere, de i este utilizat i de alte discipline juridice, ea este o no iune cheie pentru domeniul concuren ei, fapt pentru care este definit ntr-o manier proprie.

No iunea a fost preluat i de doctrina noastr juridic prin intermediul dreptului european, iar mai recent i de legiuitor, prin modificarea adus alin. (2) al art. 2 din Legea concuren ei prin Legea nr. 149/2011[27]. Anterior, legiuitorul romn a folosit no iunile de agent economic i operator economic. Potrivit alin. (2) al art. 2 din Legea concuren ei, prin ntreprindere se n elege orice operator economic angajat ntr-o activitate constnd n oferirea de bunuri sau de servicii pe o pia dat, independent de statutul su juridic i de modul de finan are, astfel cum este definit n jurispruden a Uniunii Europene.
unitar a elementelor personale, materiale i imateriale, legate de un subiect de drept i urm rind n mod sus inut un scop economic determinat. n acela i an[29], Curtea a re inut o accep iune mai larg a no iunii de ntreprindere, artnd c aceasta desemneaz o unitate economic din punct de vedere al acordului n cauz chiar dac, din punct de vedere juridic, aceast unitate economic este constituit din mai multe persoane fizice sau persoane juridice, pentru ca mai trziu, n 1991, Curtea European de Justi ie[30] s lrgeasc sfera no iunii de ntreprindere, aceasta incluznd orice entitate care realizeaz o activitate economic, indiferent de statutul ei legal i de modul n care este finan at (), defini ia care a dobndit valoare de principiu[31]. A adar, n ceea ce prive te politica privind concuren a, poate fi considerat ca fiind ntreprindere inclusiv o persoan fizic (de exemplu, un inventator care acord o licen de brevet, comercializnd, astfel, inven ia sa).

No iunea de ntreprindere a fost definit pentru prima dat de ctre Curtea de Justi ie de la Luxemburg, n regimul Tratatului CECO (Comunitatea Economic a Crbunelui i O elului), n cauza Mannesman[28], afirmnd c existen a unei ntreprinderi este dat de o organizare

Ca urmare a accep iunii re inute de Curtea European de Justi ie n ceea ce prive te no iunea de ntreprindere, putem afirma c natura activit ii este ceea ce determin aplicabilitatea regulilor de concuren i nu calitatea operatorului sau forma sub care acesta ac ioneaz [32]. n consecin , n calificarea unei entit i ca fiind sau nu ntreprindere se va analiza dac aceasta exercit sau nu o activitate economic.

Comunit ii Europene a Crbunelui i O elului, http://eur-lex.europa.eu/

[27] M. Of. nr. 490 din 11 iulie 2011. [28] CEJ, hotrrea pronun at la 13 iulie1962 n cauza Mannesmann Ag mpotriva naltei Autorit i a

[29] Hotrrea pronun at n cauza Hydrotherm la 12 iulie 1962. [30] C-41/90, af. Hoefner i Elser v. Macroton, par. 21. [31] C-309/99, af. Wouters, par. 46. [32] L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 23. 24 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Entit ile economice trebuie, printre altele, s exercite o activitate n mod autonom, adic s dispun de suficient libertate de ac iune pentru a determina ele nsele elementele susceptibile de a influen a concuren a. Astfel, pentru a stabili dac o filial a luat sau este parte la anumite practici anticoncuren iale, trebuie analizat n concret dac a avut autonomie de decizie, de cele mai multe ori societatea-mam fiind socotit responsabil, ntruct ea decide participarea la asemenea practici. A adar, pentru calificarea unei ntreprinderi ca fiind angajat ntr-un acord,
decizie sau practic concertat, este esen ial criteriul autonomiei de decizie a acesteia.

Potrivit art. 3 alin. (2)- (3) din Noul cod civil [33] (2) Sunt considera i profesioni ti to i cei care exploateaz o ntreprindere. (3) Constituie exploatarea unei ntreprinderi exercitarea sistematic, de ctre una sau mai multe persoane, a unei activit i organizate ce const n producerea, administrarea ori nstrinarea de bunuri sau n prestarea de servicii, indiferent dac are sau nu un scop lucrativ iar conform art. 8 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011) (1) No iunea profesionist prevzut la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, ntreprinz tor, operator economic, precum i orice alte persoane autorizate s desf oare activit i economice sau profesionale, astfel cum aceste no iuni sunt prev zute de lege, la data intrrii n vigoare a Codului civil. (2) n toate actele normative n vigoare, expresiile acte de comer , respectiv fapte de comer se nlocuiesc cu expresia activit i de produc ie, comer sau prestri de servicii.

II. Concuren comerci l


Conturarea no iunii de ntreprindere are rolul de a permite identificarea tuturor autorilor obstruc iilor aduse liberei concuren e. n mod tradi ional, principalii competitori au fost comercian ii - persoane fizice sau persoane juridice ( .1); ulterior, sfera s-a lrgit nglobnd necomercian ii care desf oar activit i economice, fie c au sau nu personalitate juridic (.2). .1. Comercian ii

Potrivit art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011) (1) n cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrrii n vigoare a Codului civil, referirile la comercian i se consider a fi fcute la persoanele fizice sau, dup caz, la persoanele juridice supuse nregistr rii n registrul comer ului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer ului, republicat , cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta lege.

1.1. Comerciantul persoan fizic [33] Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011, n vigoare de la 1 octombrie 2011.
25 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Persoanele fizice, cet eni romni sau cet eni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori a Spa iului Economic European, pot desf ura, n temeiul dreptului la liber ini iativ, al dreptului la liber asociere i al dreptului la stabilire, activit i economice pe teritoriul Romniei, n toate domeniile, meseriile, ocupa iile sau profesiile pe care legea nu le interzice n mod expres pentru libera ini iativ , sub ndeplinirea condi iei de nregistrare i autorizare, n condi iile acestui act normativ (art. 3 din O.U.G. nr. 44/2008).
Desf urarea de activit i economice pe teritoriul Romniei de ctre persoanele fizice se poate realiza individual i independent, ca persoane fizice autorizate, ca ntreprinz tori titulari ai unei ntreprinderi individuale sau ca membri ai unei ntreprinderi familiale (n condi iile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 44/2008), excep ie f cnd profesiile liberale, precum i acele activit i economice a cror desf urare este organizat i reglementat prin legi speciale. Pot desf ura activit i economice n una dintre formele amintite, persoanele fizice care:

1) au mplinit vrsta de 18 ani, n cazul persoanelor fizice care solicit autorizarea pentru desf urarea de activit i economice conform art. 4 lit. a) (persoane fizice autorizate) i lit. b) (ntreprinderi individuale) i al reprezentantului ntreprinderii familiale, respectiv vrsta de 16 ani, n cazul membrilor ntreprinderii familiale; 2) nu au svr it fapte sanc ionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar-fiscal ,
de natura celor care se nscriu n cazierul fiscal;

3) au un sediu profesional declarat prin cererea de nregistrare n registrul comer ului i de autorizare a func ionrii; 4) declar pe propria rspundere c ndeplinesc condi iile de func ionare prevzute de legisla ia specific n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec iei mediului i al protec iei muncii [34]. n scopul exercitrii activit ii pentru care a fost autorizat, persoana fizic autorizat: 1poate colabora cu alte persoane fizice autorizate, ntreprinz tori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau reprezentan i ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activit i economice, fr ca aceasta s i schimbe statutul juridic dobndit; 1poate angaja, n calitate de angajator, ter e persoane cu contract individual de munc, ncheiat n condi iile legii; 2poate cumula calitatea de persoan fizic autorizat cu cea de salariat al unei ter e persoane care func
ioneaz att n acela i domeniu, ct i ntr-un alt domeniu de activitate economic dect cel pentru care persoana fizic este autorizat;

3este asigurat n sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale i are dreptul de a fi asigurat n sistemul asigurrilor sociale de sntate i al asigurrilor pentru omaj, n condi iile prev zute de lege; 2- i desf oar activitatea folosind n principal for a de munc i aptitudinile sale profesionale (nu poate cumula i calitatea de ntreprinztor persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale); 3poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobndit i autorizarea ca ntreprinz tor persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale; [34] n cazul n care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activit i economice este necesar ndeplinirea unor condi ii de pregtire profesional i/sau de atestare a pregtirii profesionale, va trebui s fac dovada ndeplinirii acestora.
26 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

- rspunde pentru obliga iile sale cu patrimoniul de afecta iune, dac acesta a fost constituit, i, n completare, cu ntreg patrimoniul s u, iar n caz de insolven , va fi supus procedurii simplificate prevzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, dac are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. Creditorii i vor executa crean ele potrivit dreptului comun, n cazul n care persoana fizic autorizat nu are calitatea de comerciant. n vechiul Cod comercial, abrogat par ial prin Noul Cod civil, dobndirea calit ii de comerciant de ctre o persoan fizic se realiza dac erau ntrunite anumite condi ii, i anume: s svr easc acte obiective de comer ; aceste acte s fie svr ite n nume propriu; actele s fie svr ite cu titlu de profesiune[35]. Calitatea de comerciant nceta n momentul n care persoana respectiv nu mai ndeplinea condi iile impuse de art. 7 C. com., chestiune de fapt ce trebuia probat . ncetarea efecturii faptelor de comer trebuia s fie efectiv i cu caracter definitiv, radierea nmatriculrii din registrul comer ului putnd constitui doar un simplu indiciu al acesteia.
1.2. Societ ile comerciale
Societ ile comerciale reprezint categoria de comercian i cea mai des ntlnit n via a economic i, implicit, ca ntreprindere, n sensul regulilor de concuren .

Vechiul Cod comercial romn, n art. 7, prevedea c societ ile comerciale au calitate de comerciant. Ra iunea avut n vedere este aceea c ele se constituie n scopul desf urrii unei activit i comerciale. Astfel, societatea este comercial numai dac obiectul ei const n svr irea de activit i cu scop lucrativ (art. 1 din Legea nr. 31/1990)[36]. Obiectul de activitate al societ ilor comerciale se determin prin raportare la clasificarea activit ilor din economia na ional (CAEN), un nomenclator utilizat la nivel na ional, n activitatea de raportare statistic, n care activit ile economice sunt codificate n domenii i subdomenii. Actul constitutiv al societ ii comerciale trebuie s indice activitatea principal (acea activitate pe care asocia ii o indic, n etapa constituirii, ca fiind principalul mijloc de realizare a profitului), precum i domeniul de activitate n care se ncadreaz aceast activitate principal. n principiu, orice activit i comerciale licite sunt permise i pot fi incluse n obiectul de activitate al societ ilor comerciale, cu unele excep ii stabilite de lege; de asemenea, pentru unele activit i, legea cere ob inerea unor aprob ri, autoriza ii, licen e, nregistr ri sau acorduri administrative.

Nerespectarea obliga iei de a men iona obiectul de activitate sau stabilirea unui obiect de activitate ilicit sau contrar ordinii publice atrage declararea nulit ii societ ii comerciale, dac aceste nereguli nu sunt remediate n termenul i n condi iile stabilite de lege [37].
De men ionat este i faptul c , spre deosebire de comercian ii persoane fizice, dobndirea calit ii de comerciant de ctre societ ile comerciale se realizeaz ab origine, prin ns i

Bucure ti, 2009, p. 353 i urm. [37] n condi iile art. 46-57 din Legea nr. 31/1990.

[35] I. L. Georgescu, Drept comercial romn, vol. I, Bucure ti, 1946, p. 408-409. [36] Pentru o prezentare a actelor i faptelor de comer , a se vedea I. Schiau, Drept comercial, Ed. Hamangiu,

27 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze constituirea sa, independent de svr irea vreunei fapte de comer [38], data constituirii fiind data nmatriculrii societ ii n registrul comer ului. ncetarea activit ii comerciale de ctre o societate nu conduce la pierderea calit ii de comerciant a acesteia, iar dizolvarea societ ii nu atrage pierderea automat a personalit ii juridice a societ ii. Calitatea de comerciant a societ ilor comerciale se pierde n momentul n care societatea comercial nceteaz s mai existe ca persoan juridic, adic odat cu ultima opera iune de lichidare.

1.3. Regiile autonome


Potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unit ilor economice de stat ca regii autonome i societ i comerciale[39], regiile autonome se organizeaz i func ioneaz n ramurile strategice ale economiei na ionale: industrie de armament, energetic , exploatarea minelor i a gazelor naturale, po t i transporturi feroviare (art. 2). Ele sunt persoane juridice i func ioneaz pe baz de gestiune economic i autonomie financiar. Regiile autonome au personalitate juridic pe care o dobndesc n momentul nfiin rii lor, dup caz, prin hotrrea guvernului sau prin decizia organului administra iei publice locale. n opinia noastr, regiile autonome au beneficiat de un tratament privilegiat [40], o parte dintre domeniile n care acestea activeaz fiind sustrase concuren ei. Totu i, lor li se aplic regulile concuren ei atunci cnd intr n competi ie cu alte ntreprinderi.

1.4. Societ ile cooperative


Societatea cooperativ[41] este o asocia ie autonom de persoane fizice i/sau persoane juridice, constituit pe baza consim mntului liber exprimat de acestea, n scopul promov rii intereselor economice, sociale i culturale ale membrilor cooperatori, fiind de inut n comun i controlat democratic de ctre membrii si, n conformitate cu principiile cooperatiste. Pe lng formele consacrate de societ i [43], cooperative, respectiv societ ile cooperative me te ugre ti[42] i cele de consum o societate cooperativ [44], poate s mbrace i alte forme: societ i cooperative de valorificare, agricole de locuin e, pescre ti, de transport, forestiere etc.
[38] I.N. Fin escu, Drept comercial, vol. III, editat de Al. T. Doicescu, Bucure ti, 1930, p. 24-25; St.D. Crpenaru, op. cit., Ed. All Beck, Bucure ti, 2002, p. 74.

procedura insolven ei. A se vedea G. Ungureanu, Procedura insolven ei, Ed. Cermaprint, Bucure ti, 2006, p. 114. [41] Art. 7 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei (M. Of. nr. 172 din 28 februarie 2005). [42] Asocia ii de persoane fizice care desf oar n comun activit i de produc ie, de comercializare a mrfurilor, de executare de lucrri i prestri de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activit ilor me te ugre ti ale membrilor lor cooperatori. [43] Asocia ii de persoane fizice care desf oar n comun activit i de aprovizionare a membrilor cooperatori i a ter ilor cu produse pe care le cump r sau le produc i activit i de prestri de servicii ctre membrii lor cooperatori i ctre ter i. [44] Asocia ii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata n comun suprafe ele agricole de inute de membrii cooperatori, de a efectua n comun lucrri de mbunt iri funciare, de a utiliza n comun ma ini i instala ii i de a valorifica produsele agricole. Acestea beneficiaz de o reglementare autonom Legea nr. 566/2004 a coopera iei agricole (publicat n M. Of., partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004).

[39] Publicat n M. Of., partea I, nr. 98 din 8 august 1990. [40] Un argument n acest sens l reprezint nesupunerea acestora dispozi iilor Legii nr. 85/2006 privind

28 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2005, societ ile cooperative sunt obligate s desf oare activit ile prevzute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, dac prin actul [45] constitutiv nu se prevede altfel . Ele dobndesc personalitate juridic de la data nmatriculrii n Registrul Comer ului[46].

1.5. Grupurile de interes economic i grupul european de interes economic Grupurile de interes economic (G.I.E.) reprezint o asociere ntre dou sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, constituit pe o perioad determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activit ii economice a membrilor s i, precum i a mbunt irii rezultatelor activit ii respective[47]. Activitatea grupului trebuie s se raporteze la activitatea economic a membrilor si [48] i s aib doar un caracter accesoriu fa de aceasta, el neputnd desf ura activit i n interes propriu . Membrii grupului rspund nelimitat pentru obliga iile grupului i solidar, n lipsa unei stipula ii contrare, fa de ter ii cocontractan i. Grupul de interes economic este persoan juridic cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau neco-merciant. Grupul european de interes economic (G.E.I.E.). Grupul european de interes economic a fost reglementat prin Regulamentul Consiliului nr. 2137 din 25 iulie 1985, cu scopul de a ncuraja i facilita cooperarea ntre ntreprinderile europene de na ionalitate distinct , prin oferirea unui instrument suplu, capabil s nlture formalismul excesiv care marca, n acea perioad , constituirea societ ilor comerciale. Cu toate acestea, reglementarea autohton (Legea nr. 161/2003) nu s-a nscris n traiectoria impus de legiuitorul comunitar, att grupul de interes economic, ct i grupul european de interes economic constituindu-se i func ionnd n condi iile unui formalism excesiv, ceea ce nu poate reprezenta un avantaj pentru asocia i. Potrivit art. 232 din Legea nr. 161/2003, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 119/2006, grupurile europene de interes economic sunt persoane juridice cu scop patrimonial, sunt recunoscute i pot func iona n Romnia, n temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind instituirea grupului european de interes economic (GEIE), publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985, i al acestei legi.

Grupurile europene de interes economic nmatriculate n Romnia nu pot avea mai mult de 20 de membri. Ele dobndesc personalitate juridic de la data nmatriculrii, care se

[45] Anterior adoptrii Legii nr. 1/2005 privind organizarea i func ionarea coopera iei i a Legii nr. 566/2004 a coopera iei agricole, legiuitorul nostru reglementa doar activitatea cooperativelor de consum i a cooperativelor me te ugre ti, denumite i organiza ii cooperatiste, precum i a asocia iilor teritoriale ale acestora. [46] Reglementri similare ntlnim i n Italia (Legea privind reforma legisla iei cooperatiste nr. 59/1992), Spania (Legea cooperativelor nr. 27/1989), Germania (Legea societ ilor cooperative din 1973, cu modificrile ulterioare), Fran a (Legea privind statutul coopera iei nr. 47-1775 din 1947, ultimele modific ri fiind n 1997). A se vedea G. Ripert, R. Roblot (sub coordonarea lui M. Germain), Trait de droit commercial, 18e edition, L.G.D.J., Paris, 2002, p. 722-728. [47] Art. 118, cartea I, titlul V din Legea nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003). [48] Pentru mai multe detalii a se vedea M-L. Belu Magdo, Drept comercial, Ed. HG, Bucure ti, 2003, p. 298311.
29 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


efectueaz n termen de 24 de ore de la data pronun rii ncheierii judectorului-delegat prin care se autorizeaz nmatricularea grupului.
1.6. Societatea european (societas europeea)

Ra iunea reglementrii la nivel comunitar al unei societas europeea (SE) o regsim n cadrul juridic diferit al n care ntreprinderile trebuiau s- i desf oare activit ile n cadrul Comunit ii, un obstacol serios n calea cre rii unor grupuri de societ i apar innd unor state membre diferite. Astfel, realizarea unor opera iuni de restructurare i colaborare care implic societ i din diferite state membre ridica o serie de dificult i de ordin juridic, psihologic i fiscal. De i armonizarea dreptului societ ilor comerciale n vigoare n statele membre prin intermediul directivelor adoptate n temeiul art. 50 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene a solu ionat unele dintre aceste dificult i, totu i aceasta nu excepteaz societ ile reglementate de diferite sisteme legislative de obliga ia de a alege un tip de societate reglementat de o anumit legisla ie intern. n aceast idee, prin adoptarea Regulamentul nr. 2157/2001[49] se permite crearea i administrarea societ ilor care posed o dimensiune european, fr constrngerile rezultate din disparitatea i din aplicarea teritorial limitat a dreptului intern privind societ ile comerciale. Potrivit Regulamentului nr. 2.157/2001 privind statutul societ ii europene, societatea anonim european este societatea constituit pe teritoriul Comunit ii n condi iile i modalit ile prevzute de acest regulament, care are personalitate juridic i capitalul mpr it n ac iuni, n cadrul acesteia fiecare ac ionar fiind rspunztor numai pn la concuren a capitalului subscris.
n ceea ce ne prive te, legea societ ilor comerciale reglementeaz n cadrul Titlului VII1 Legea nr. 31/1990[50] societatea european, subliniind aplicabilitatea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societ ii europene[51]. 1.7. Societatea cooperativ european

ntruct Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societ ii europene (SE), elaborat n conformitate cu principiile generale aplicabile societ ilor pe ac iuni nu este un instru-ment adaptat la specificul societ ilor cooperative, s-a sim it nevoia adoptrii unei reglementri

[49] Regulamentul a intrat n vigoare la 8 octombrie 2004. [50] Introdus prin O.U.G. nr. 52/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale i
pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comer ului, dat fiind necesitatea asigurrii cadrului legal intern care s faciliteze aplicarea direct a Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societ ii europene (J. Of. nr. 294 din data de 10 noiembrie 2001) i a Regulamentului (CE) nr. 1.435/ 2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societ ii cooperative europene i datorit faptului c s-a constatat de ctre organele de drept abilitate interpretarea contradictorie n practica judectoreasc a anumitor prevederi ale Legii nr. 31/1990 privind societ ile comer-ciale.

[51] Regulamentul reglementeaz regimul societ ilor europene i con ine dispozi ii referitoare la definirea acestei no iuni, modalit ile de constituire, structura organizatoric , dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea i ncetarea de pl i privind aceste societ i. El este completat de ctre Directiva nr. 2001/86/CE privind implicarea lucrtorilor i se aplica in mod concomitent cu aceasta. Directiva con ine dispozi ii care consacr garantarea dreptului salaria ilor de a se implica n deciziile societ ii europene.
30 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

specifice[52]. Astfel, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societ ii cooperative europene (SCE). Societatea cooperativ european este o societate al crei capital subscris este divizat n pr i sociale. Numrul de membri, precum i capitalul acesteia sunt variabile, fiecare membru angajndu-se numai n limita capitalului pe care l-a subscris, cu excep ia cazului n care se prevede altfel n statutul societ ii, la momentul constituirii acesteia. Atunci cnd membrii societ ii au o rspundere limitat, firma acesteia cuprinde la sfr it termenii cu r spundere limitat. Societatea cooperativ european are ca obiect principal satisfacerea nevoilor i/sau dezvoltarea activit ilor economice i sociale ale membrilor si, n special prin ncheierea unor acorduri cu ace tia, n vederea furnizrii de bunuri sau de servicii sau a execu iei de lucr ri n cadrul activit ii exercitate sau controlate de aceasta. Ea poate avea ca obiect i s rspund nevoilor membrilor si, ncurajnd, n acela i mod, participarea acestora la activit i economice ntr-una sau mai multe societ i cooperative Europene i/sau cooperative na ionale. Scopul nfiin rii unei societ i cooperative europene este strns legat de realizarea pie ei interne i mbunt irea situa iei economice i sociale n ntreaga Comunitate prin nl turarea obstacolelor n calea schimburilor comerciale i adaptarea structurilor de produc ie la dimensiunea comunitar a pie ei. .2. Alte entit i care intr n sfera no iunii de ntreprindere
2.1. Asocia iile, funda iile i federa iile

Organizarea i func ionarea asocia ilor, funda iilor i federa iilor este reglementat de Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 privind asocia iile i funda iile, cu modific rile i completrile ulterioare[53]. Pot nfiin a asocia ii i funda ii persoanele fizice i persoanele juridice care urm resc desf urarea unor activit i n interes general sau n interesul unor colectivit i locale ori, dup caz, n interesul lor personal nepatrimonial. Avnd n vedere accep iunea no iunii de ntreprindere, acestora le sunt aplicabile regulile concuren ei atunci cnd aceste desf oar activit i economice sau cnd ac ioneaz n calitate de asociere de ntreprinderi reunind ntreprinderile dintr-un anumit domeniu sau sector de activitate[54]. Spre exemplu, autoritatea de concuren francez a sanc ionat o asocia ie profesional care se nsrcina s controleze respectarea efectiv de ctre membrii si a tarifelor fixate de cartel[55].

[52] Adunarea General a ONU, prin Rezolu ia din 19 decembrie 2001 (A/RES/56/114), ncurajeaz toate guvernele s asigure un mediu propice dezvolt rii societ ilor cooperative pentru ca acestea s poat participa la via a economic pe picior de egalitate cu celelalte forme de ntreprindere. [53] Publicat n M. Of., partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Potrivit Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 (art. 47-48), asocia iile, funda iile i federa iile pot nfiin a societ i comerciale, dividendele ob inute de ctre acestea urmnd a fi reinvestite n acelea i societ i comerciale sau folosite obligatoriu pentru realizarea scopului acestora. Ele pot desf ura orice alte activit i economice directe, dac acestea au caracter accesoriu i sunt n strns legtur cu scopul principal al persoanei juridice. [54] A se vedea i N. Cri an, M. Teodorescu, Asocia iile profesionale n contextul dreptului concuren ei, Revista Profil Concuren a nr. 2/2006, p. 74. [55] Decizia Consiliului concuren ei nr. 03/D/36, BOCCRF 8 octombrie 2003. 31 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

2.2. Organiza iile sindicale, federa iile sindicale, confedera iile sindicale, uniunile sindicale teritoriale
Potrivit art. 1 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social [56] organiza ia sindical este denumirea generic pentru sindicat, federa ie sau confedera ie sindical . Se constituie pe baza dreptului de liber asociere, n scopul aprrii drepturilor prevzute n legisla ia na ional, n contractele colective i individuale de munc sau n acordurile colective de munc , precum i n pactele, tratatele i conven iile interna ionale la care Romnia este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice i sociale ale membrilor si[57]. n principiu, aceste entit i nu exercit o activitate economic. Cu toate acestea, Curtea de Casa ie francez a statuat c regulile de concuren se aplic entit ilor care exercit o activitate economic de produc ie, de distribu ie sau de service; de asemenea, poate fi cazul unei
organiza ii sindicale care se angajase ntr-o activitate economic , distinct de misiunea sa primordial de a apra interesele aderen ilor si[58].

De asemenea, s-a re inut c organiza iilor sindicale li se pot aplica regulile concuren ei atunci cnd servesc drept vector la organizarea unei n elegeri anticoncuren iale. n spe , Consiliul Concuren ei din Fran a a sanc ionat un sindicat profesional considernd c acesta ie ea din cadrul misiunii de ap rare colectiv i de asisten a membrilor si, avnd ini iativa reuniunilor unui cartel de repartizare a pie elor[59].

2.3. Organiza iile patronale

Prin organiza ii patronale se n elege, potrivit art. 1 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, organiza ia patronilor, autonom , fr caracter politic, nfiin at n baza principiului liberei asocieri, ca persoan juridic de drept privat, fr scop patrimonial, constituit n scopul aprrii i promovrii drepturilor i intereselor comune ale membrilor si, prevzute de dispozi iile legale n vigoare, pactele, tratatele i conven iile interna ionale la care Romnia este parte, precum i de statutele proprii.
Organiza iile patronale se constituie prin asociere liber , pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel na ional, dup cum urmeaz:

Organiza iile patronale i pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau f r personalitate juridic. Structurile organizatorice teritoriale fr personalitate juridic i desf oar activitatea n baza statutului organiza iilor patronale din care fac parte.
Potrivit art. 62 lit. j) din Legea nr. 62/2011, o organiza ie patronal poate nfiin a i administra, n condi iile legii, n interesul membrilor lor, unit i sociale, de cultur, nv mnt i

1) patronii se pot asocia pentru constituirea unei organiza ii patronale; 2) dou sau mai multe organiza ii patronale pot constitui o federa ie patronal; 3) dou sau mai multe federa ii patronale pot constitui o confedera ie patronal.

[56] M. Of. nr. 322 din 10 mai 2011. [57] Potrivit art. 25 lit. d) din Legea nr. 62/2011, organiza ia sindical poate s nfiin eze i s administreze, n condi iile legii, n interesul membrilor si, unit i sociale, de cultur, nv mnt i cercetare n domeniul
activit ii sindicale, societ i comerciale, de asigurri, precum i banc proprie.

[58] Com, 15 ianuarie 2002, Bull., nr. 15, p. 15. [59] Decizia Consiliului concuren ei nr. 02/D/59, BOCCRF 28 noiembrie 2002. 32 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

cercetare n domeniul propriu de interes, societ i comerciale, de asigurri, precum i banc proprie.

III. Concuren n !omeniul pro#e"iilor li2er le


.1. Profesiile liberale defini ie
Expresia profesie liberal este utilizat n limbajul curent, doctrin juridic, chiar i legisla ie[60], ns, n plan legislativ, nu regsim o defini ie a acesteia. Mai mult, nici legea de

referin care transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa terea calific rilor profesionale[61] (singura care define te profesiile liberale la nivel comunitar) Legea nr. 200/2004 privind recunoa terea diplomelor i calific rilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modific rile i completrile ulterioare[62], nu folose te expresia de profesie liberal, ci pe cele de activitate profesional reglementat [63] i profesie reglementat. Potrivit art. 3, profesia reglementat reprezint activitatea sau ansamblul de activit i profesionale reglementate conform legii romne, care compun respectiva profesie n Romnia.

Lista profesiilor reglementate este prezentat n anexa 2 i cuprinde profesii care necesit att studii universitare de cel pu in 3 ani (auditor financiar, avocat, consilier n proprietate intelectual, expert contabil, contabil autorizat, cadru didactic, profesii n domeniul transporturilor, profesii n domeniul construc iilor, practician n insolven , restaurator, traductor autorizat, psiholog, biochimist, biolog i chimist n sistemul sanitar), ct i sub 3 ani (unele profesii n domeniul transporturilor, ghid de turism, detectiv particular, salvator montan etc.).
De asemenea, sunt excluse din list unele profesii care pot fi considerate liberale, dar care sunt exceptate din cauza faptului c nu intr sub inciden a prevederilor Directivei 2006/123/CE [64], transpus n legisla ia noastr prin intermediul O.U.G. nr. 49/2009 privind

completat prin O.U.G. nr. 86/2006 (M. Of. nr. 944 din 22 noiembrie 2006), O.U.G. nr. 109/2007 (M. Of. nr. 706 din 18 octombrie 2007) , aprobat prin Legea nr. 117/2008 (M. Of. nr. 410 din 2 iunie 2008), Legea nr. 265/2008 (M. Of. nr. 777 din 20 noiembrie 2008), Legea nr. 94/2009 (M. Of. nr. 250 din 15 aprilie 2009), Legea nr. 222/2010 (M. Of. nr. 775 din 19 noiembrie 2010) i Legea nr. 9/2011 (M. Of. nr. 159 din 4 martie 2011).

[60] Spre exemplu O.U.G. nr. 44/2008, art. 1 alin. (2); Codul fiscal, art. 46. [61] J. Of nr. L 255 din 30 septembrie 2005. [62] Legea nr. 200/2004 a fost publicat n M. Of. nr. 500 din 3 iunie 2004 i, ulterior, modificat i

[63] Legea define te activitatea profesional reglementat ca fiind activitatea profesional pentru care accesul sau exercitarea n Romnia este condi ionat, direct sau indirect, n conformitate cu legisla ia romn n vigoare, de de inerea unui document care s ateste nivelul de formare profesional. Sunt considerate activit i profesionale reglementate activit ile exercitate cu titlu profesional, dac utilizarea unui astfel de titlu este rezervat doar titularilor unor documente care atest nivelul de formare profesional, precum i activit ile desf urate de membrii unei organiza ii profesionale, dac organiza ia respectiv: a) are ca obiectiv fundamental promovarea i men inerea unui nivel ridicat ntr-un anumit domeniu profesional; b) este recunoscut prin legea romn n vederea realizrii acestui obiectiv; c) elibereaz membrilor si un document care atest nivelul de formare profesional; d) impune membrilor si respectarea unor reguli de conduit profesional elaborate de aceasta; e) confer membrilor si dreptul de a se folosi de titlul profesional sau

abrevierea acestuia i de a beneficia de un statut corespunztor nivelului de formare profesional. [64] J. Of. nr. L 376 din 36 din 27 decembrie 2006.

33 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii n Romnia [65] (activit i de agent de asigur ri i de broker de asigur ri, activit ile persoanelor independente care lucreaz n domeniul anumitor servicii auxiliare domeniilor transporturilor i agen iilor de turism). Avnd n vedere absen a unei defini ii legale, literatura de specialitate [66] a definit profesiile liberale ca fiind acele profesii reglementate care se exercit n mod independent de ctre persoane fizice (individual sau colectiv n corpuri) care au dobndit n prealabil o preg tire profesional adecvat (abordare sintetic) sau acele activit i economice independente exercitate, individual sau n asociere, de persoane fizice care posed o pregtire special n domeniul respectiv: avoca i, notari, executori judec tore ti, auditori financiari, consilieri fiscali, exper i contabili i contabili autoriza i, exper i judiciari i extrajudiciari, arhitec i, evaluatori, exper i cadastrali, ingineri, medici, medici stomatologi, farmaci ti, medici stomatologi, psihologi etc. [67] (abordare att sintetic, ct i analitic). n plan european, defini ia profesiilor liberale difer de la un stat membru la altul, n func ie de tradi ii, legisla ia specific etc. De asemenea, nu poate fi identificat o reglementare cu caracter general, ci tratamente diferite n func ie de fiecare profesie. Cu toate acestea, ntlnim o defini ie a profesiilor liberale n Directiva 2005/36/CE, dar care nu a fost transpus uniform de statele membre, potrivit creia () profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificri profesionale relevante, cu titlu personal, avnd propria lor responsabilitate i de o manier profesional independent, de persoanele care ofer servicii intelectuale i conceptuale n interesul clien ilor i publicului (). .2. Profesiile liberale i concuren a

Extinderea domeniului de aplicare a normelor de concuren ctre sfera profesiilor liberale s-a realizat pe cale jurispruden ial , Curtea de Justi ie[68] re innd n sfera no iunii de ntreprindere orice entitate care realizeaz o activitate economic, indiferent de statutul ei legal i de modul n care este finan at ()[69], defini ie care a dobndit valoare de principiu[70]. ntruct membrii profesiei liberale desf oar o activitate economic, deoarece

Bucure ti, 2006, p. 38.

[65] M. Of. nr. 366 din 1 iunie 2009. [66] M. Niculeasa, Profesiile liberale. Reglementare, doctrin i jurispruden , Ed. Universul Juridic, [67] B. Chiri oiu, Concuren a n sectorul profesiilor liberale, 7 octombrie 2009, www.juridice.ro. [68] C-41/90, af. Hofner i Elser v. Macroton, par. 21. [69] Nu sunt considerate activit i economice urmtoarele: situa ia n care statul i asum anumite activit i pe

care pia a nu le poate oferi [C-160/91, Af. Poucet (un regim de securitate social obligatorie bazat pe principiul solidarit ii nu este o ntreprindere) i C-218/00, CISAL di Battistello]; exercitarea puterii publice

(C-364/92, Af. Eurocontrol, par. 30); persoanele care lucreaz pentru altul (C-180/98 et C-184/98

Pavlov). [70] C-309/99, af. Wouters, par. 46.

34 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

ofer servicii pe pia contra unei remunera ii[71], ei vor fi supu i regulilor de concuren . Faptul c activitatea desf urat de ace tia este de natur intelectual, c necesit o autoriza ie i c poate fi exercitat fr reunirea elementelor materiale, imateriale i umane [72] sau, mai mult, complexitatea i natura tehnic a serviciilor oferite sau faptul c profesia este reglementat[73], nu schimb cu nimic aceast concluzie. De altfel, Curtea a confirmat n afacerea Wouters (par. 48), c avoca ii ofer, contra unei remunera ii, servicii de asisten juridic constnd n pregtirea avizelor, contractelor sau a altor acte, precum i reprezentarea i ap rarea n justi ie. n plus, ei i asum riscuri financiare aferente desf urrii acestor activit i, deoarece, n cazul unui dezechilibru ntre venituri i cheltuieli, avocatul nsu i suport deficitul aprut. Acela i ra ionament se aplic i altor profesii, precum celei de expeditori n vam (T- 513/93 i C-35/96, af. CNSD, par. 38) sau medic specialist (C-180/98, Pavlov ) [74]. .3. Profesiile liberale n Romnia n ceea ce prive te cadrul legal autohton, exist o diferen ntre profesiile cu tradi ie (avoca i, arhitec i, farmaci ti, medici etc.) i cele nou-ap rute (geodezi, mediatori etc.), pentru primele cadrul legal fiind caracterizat de o continu evolu ie n conformitate cu modificrile mediului economic i de afaceri, n timp ce ultimele beneficiaz de o legisla ie fie n proces de elaborare, fie incomplet[75]. Compatibilitatea acestor reglementri cu legea concuren ei a fost analizat de Consiliul Concuren ei, identificnd mai multe dispozi ii cu efect anticoncuren ial. n acest sens, Consiliul Concuren ei a fcut numeroase demersuri att la Guvern i la ministerele de resort, ct i la organiza iile profesionale respective, prin care a solicitat luarea de m suri care s vizeze eliminarea prevederile anticoncuren iale din legisla ia ce reglementeaz profesiile n cauz. Cu toate acestea, problema nu este rezolvat pe deplin nici n prezent. Mai mult, pentru anumite profesii liberale sau manifestat rezerve ntruct membrii acestora ndeplinesc, cel pu in din punctul lor de vedere, un fel de serviciu public (notarii i executorii judec tore ti)[76]. Invocnd aceast justificare, au fost stabilite onorarii minimale la propunerea Consiliul Uniunii Na ionale a Notarilor Publici, cu aprobarea Ministerului Justi iei[77] sau onorarii minimale i maximale de ctre Ministerul Justi iei, cu consultarea a Consiliului Uniunii Na ionale a Executorilor Judec tore ti[78].

[71] La aceasta se poate ad uga faptul c ace tia au o eviden a veniturilor i cheltuielilor i ob in profit din exploatarea cuno tin elor i calit ilor lor profesionale. A se vedea N. Cri an, Legea concuren ei i profesiile liberale, Revista Profil Concuren a nr. 3/2005, p. 8.

www.europa.eu [75] Straregia Guvernamental pentru mbunt irea i dezvoltarea mediului de afaceri 2010-2014, p. 22, www.proiect-dma.ro [76] Pentru o dezvoltare a acestui subiect, a se vedea N. Cri an, op. cit., n Revista Profil Concuren a nr. 3/2005, p. 8-11. [77] n baza art. 28 lit. c) din Legea nr. 36/1995 a Legea notarilor publici i a activit ii notariale, cu modificrile i completrile ulterioare (M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995). [78] Art. 37 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 a executorilor judectore ti, cu modificrile i completrile ulterioare (M. Of. nr. 559 din 10 noiembrie 2000).

[72] T- 513/93 et C-35/96, af. CNSD, par. 38. [73] C- 309/99, af. Wouters, par. 49. [74] Comunicarea Comisiei: Raport asupra concuren ei n sectorul profesiilor liberale, COM 2004/0083;

35 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Privit n ansamblu, pia a profesiilor liberale prezint anumite zone vulnerabile din punct de vedere concuren ial[79]: a) Bariere la intrarea pe pia : - obligativitatea apartenen ei la o asocia ie profesional ; - impunerea unor restric ii privind num rul de profesioni ti n func ie de criteriul geografic sau n func ie de criteriul demografic, inclusiv prin limitarea num rului de stagiari; - impunerea unor restric ii privind proprietatea[80]. b) Reguli privind desf urarea activit ii pe pia : - stabilirea de tarife (obligatorii sau recomandate; minime sau maxime) de c tre organele profesionale cu atribu ii de reglementare; - impunerea unor restric ii de publicitate - impunerea unor restric ii privind asocierea. c) Conferirea unor drepturi de monopol privind desf urarea unor activit i genereaz la rndul lor pre uri mai mari pentru consumatorul acestor servicii i inhib dezvoltarea natural a afacerilor n aceste domenii.

Restric ionrile enumerate se regsesc i n legisla ia romneasc[81]. Pentru eliminarea acestor restric ionri, n special a celor considerate cele mai nocive i care afecteaz n mod evident i grav concuren a pe pia , Consiliul Concuren ei a avut o atitudine proactiv ncepnd din 2000, implicndu-se ntr-un proces de modificare a actelor normative care reglementeaz diferitele profesii liberale. .4. Unele precizri cu privire la concuren a profesional Anumite profesii fac referire n statutul care reglementeaz profesia despre svr irea de ctre membrii profesiei respective a unor acte de concuren neloial sau a altor acte de concuren ilicit. Vom analiza, n cele ce urmeaz, situa ia avoca ilor, deoarece reglementarea este mai ampl. A a cum am vzut, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren ei neloiale vizeaz actele i faptele contrare uzan elor cinstite n activitatea industrial i de comercializare a produselor, de execu ie de lucrri, precum i de efectuare a prest rilor de servicii (art. 2). A adar, ea se aplic i membrilor profesiilor liberale care nu sunt excluse din cmpul de aplicare al Directivei serviciilor nr. 2006/123/CE. Cu toate acestea, invocndu-se faptul c prin activitatea desf urat de avocat acesta promoveaz un interes general, n literatura de specialitate s-a exprimat ideea potrivit c reia

[79] Raportul comun al Consiliului Concuren ei i Societ ii Academice Romne: Pia a unic, pia a na ional: politica de concuren n sectoare cheie, 2009; www.consiliulconcurentei.ro/documente. [80] Reglementarea structurrii afacerii este justificat n general n domeniile n care este necesar o protec ie accentuat a independen ei i responsabilit ii personale a celor care exercit profesia. [81] B. Chiri oiu, op. cit., www.juridice.ro, 7 octombrie 2010. 36 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

regulilor generale n materie de concuren nu sunt aplicabile avoca ilor[82], respingndu-se ideea Comisiei Europene de a reduce profesia legal la o profesie ca oricare alta i avocatul la un simplu prestator de servicii i invocndu-se faptul c profesia de avocat este organizat ca un corp profesional, care are reguli proprii de concuren i deontologie[83]. Astfel, regulile generale de concuren redate n Legea nr. 11/1991 sunt transpuse, cu amprenta specific profesiei, n statutul profesiei de avocat[84] (subsec iunea Concuren a profesional art. 175 art. 179). Vom reda, pe scurt, aceste dispozi ii. Articolul 175 din Statut instituie n sarcina avocatului obliga ia de a- i exercita activitatea cu bun-credin , potrivit uzan elor cinstite, cu respectarea intereselor clien ilor i a cerin elor concuren ei loiale. Alin. (2) al aceluia i articol define te concuren profesional neloial ca fiind orice act sau fapt contrar uzan elor cinstite n activitatea avoca ial . Este considerat ca fiind contrar uzan elor cinstite utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a elimina de pe pia sau a afecta pozi ia avoca ilor concuren i pe pia . Mai mult, Statutul enumer o serie acte considerate de concuren neloial a cror svr ire, individual sau n concurs, atragere r spunderea disciplinar a avoca ilor participan i (abatere disciplinar grav): 1-racolarea de personal, respectiv oferta agresiv de angajare a avoca ilor asocia i, colaboratori sau salariza i ori a altor angaja i cheie a unui concurent; 2racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane; 3divulgarea, achizi ionarea sau folosirea unei informa ii confiden iale de c tre un avocat sau de ctre colaboratori ori angaja i ai acestuia, f r consim mntul de intorului legitim i ntr-un mod contrar uzan elor cinstite; 4ncheierea de contracte prin care un avocat asigur serviciile sale unui client n mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilal i avoca i prin pre uri reduse, fie pentru a determina clientul sa racoleze i al i clien i pentru avocatul n cauz ; 5comunicarea sau rspndirea n public de ctre un avocat de afirma ii asupra firmei sale sau activit ii acesteia, menite s induc n eroare i s i creeze o situa ie de favoare n dauna unor concuren i; 6comunicarea, chiar fcut confiden ial, sau rspndirea de ctre un avocat de afirma ii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirma ii de natur s duneze bunului mers al activit ii avocatului concurent; 7oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje asociatului, colaboratorului sau salariatului unui avocat pentru ca ace tia s divulge informa ii

[82] Pentru

mai multe detalii a se vedea A. Diculescu-ova, Considera ii privind aplicarea legisla iei privind

profesia de avocat i a hotrrilor Consiliului U.N.B.R privind concuren a loial, www.juridice.ro., 20 mai 2009.

[83] The Regulation of the liberal professions and the effects of such regulation http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/420&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en [84] Adoptat prin Hotrrea nr. 64/2011, publicat n M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011.

37 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

confiden iale sau procedeele de lucru, pentru a cunoa te sau a folosi clientela concurentului ori pentru a ob ine alt folos pentru sine ori pentru alt persoan n dauna unui concurent; 1deturnarea clientelei unui avocat prin folosirea legturilor stabilite cu aceast clientel n cadrul func iei de inute anterior la acel avocat; 2concedierea sau atragerea unor asocia i, colaboratori sau salaria i ai unui avocat n scopul
nfiin rii unei entit i concurente care s capteze clien ii acelui avocat sau angajarea asocia ilor, colaboratorilor sau salaria ilor unui avocat n scopul dezorganizrii activit ii sale.

De asemenea, la art. 177 din Statut sunt prev zute alte fapte de concuren neloial a cror svr ire se sanc ioneaz cu una dintre sanc iunile disciplinare prev zute la art. 89 din Legea nr. 51/1995 a profesiei de avocat, republicat[85], cu modificrile i completrile urmtoare: a) folosirea fr drept a unei firme, denumiri, embleme sau m rci de natur s produc confuzie cu cele folosite legitim de un alt avocat sau o alt form asociativ de exercitare a profesiei; b) punerea n circula ie de produse, servicii sau publica ii, cu con inut juridic plagiat, care aduc atingere drepturilor titularului i induc n eroare clientul asupra produsului sau serviciului furnizat; c) producerea n orice mod, punerea n circula ie, depozitarea, oferirea spre vnzare sau vnzarea unor servicii sau publica ii purtnd men iuni false privind denumirea, firma, emblema sau marca unui avocat ori alte tipuri de proprietate intelectual , n scopul de a-i induce n eroare pe ceilal i avoca i i pe clien i.
Nu n ultimul rnd, Statutul prevede sanc iunea excluderii din profesie a aceluia care s vr e te una dintre urmtoarele fapte (care nu mai sunt catalogate de concuren neloial):

a) ncheierea ntre avoca i de acorduri privind mpr irea pie ei serviciilor profesionale. b) participarea, n mod concertat, prin oferte trucate la licita ii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizi ionarea de servicii profesionale avoca iale; c) limitarea sau mpiedicarea accesului la clientel i a libert ii exercitrii concuren ei profesionale oneste ntre avoca i. n concluzie, observm c, asemenea oricrui statut profesional, Statutul profesiei de avocat reglementeaz o serie de fapte a cror svr ire atrage rspunderea disciplinar a membrilor acesteia. Majoritatea acestor fapte sunt fapte sanc ionate civil i administrativ/penal de Legea nr. 11/1991. De asemenea, altele sunt declarate practici interzise i sanc ionate de Legea concuren ei.
A adar, svr irea uneia sau unora dintre acestea atrage, pe lng rspunderea civil, administrativ sau penal prevzut de legile amintite, i rspunderea disciplinar a avoca ilor care le-au svr it.

I,. Concuren n !reptul muncii


Pornind de la principiu potrivit cruia munca nu este o marf i avnd n vedere specificitatea rela iilor de munc i a pie ei muncii (.1), n general, putem afirma c, n acest

[85]

Republicat n M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011.

38 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze domeniu, i concuren a prezint anumite particularit i, putnd vorbi astfel chiar i de anumite zone ale concuren ei interzise[86].

ntruct statutul for ei de munc a cunoscut numeroase permutri de-a lungul timpului, influen at fiind de o serie de prefaceri economico-sociale, n ideea de a atenua tendin ele de cre tere a ritmului i intensit ii muncii, conjugate cu deteriorarea condi iilor de via i de munc ale muncitorilor, s-a impus cu necesitate interven ia statului pe pia a muncii (.2).
Cu toate acestea, putem vorbi de aplicarea unor norme de concuren a n rela iile dintre angajatori i salaria i, att pe durata contractului individual de munc obliga ia de fidelitate (.3), ct i dup ncetarea acestuia clauza de neconcuren (.4).

.1. Pia a muncii no iune i elemente specifice

Pia a muncii, sau mai exact pia a for ei de munc [87], este definit ca acea confruntare dintre cererea i oferta de for de munc, ntr-un anumit interval de timp i ntr-un anumit spa iu, care se finalizeaz prin vnzarea-cumprarea de for de munc n schimbul unui pre numit salariu[88].
Pia a muncii are dou componente: cererea de for de munc i oferta de for de munc, iar confruntarea dintre aceste dou componente reprezint pia a muncii[89]. Cererea de for de munc reprezint necesarul de munc salariat la un anumit moment dat pentru desf urarea activit [90] ii angaja ilor, persoane juridice i persoane fizice. Expresia ei sintetic o constituie numrul de locuri de munc existent . Oferta de for de munc este constituit din totalul
persoanelor apte de munc disponibile s se angajeze i s devin salaria i.

Spre deosebire de celelalte pie e, care au ca obiect diverse categorii de bunuri materiale sau anumite valori, pia a muncii are n dreptul su omul, ca purttor de aptitudini fizice i intelectuale, ce constituie componente ale poten ialului su de munc[91]. Printre elementele specifice ale pie ei muncii, literatura de specialitate [92] re ine urmtoarele:

1este pia a cea mai organizat i reglementat; 2este cea mai sensibil; 3confruntarea dintre cerere i ofert pe pia a muncii are loc cu direct implicare a puteri de stat legislativ, executiv, judectoreasc: 4este o pia contractual, n care negocierea i contractul sunt instrumente fundamentale de reglare a cererii i ofertei de for de munc; [86] A se vedea Infra sec iunea a 5-a din prezentul capitol. [87] Al. iclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010, p. 222. [88] P. Burloiu, Managementul resurselor umane, ed. a III-a revizuit i adugit, Ed. Lumina Lex,
Bucure ti, 2001, p.338

[89] Al. iclea, op. cit., p 223. [90] I.T. tefnescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, Bucure ti, 2007, p. 164. [91] Al. iclea, op. cit., p. 223. [92] I. Done, Salariul i motiva ia muncii, Ed. Expert, Bucure ti, 2000, p. 21-22, citat de Al.

iclea, op. cit.,

p. 223.

39 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

- are n func ionarea sa o anumit predispozi ie spre conflict, ceea ce determin un echilibru relativ fragil etc.

Avnd n vedere aceast specificitate, pia a muncii nu poate exista n afara unor norme juridice care s o instituie, s organizeze cererea i oferta de locuri de munc . Func ionarea ei presupune interven ia statului, n ceea ce prive te, n special, stimularea ocup rii for ei de munc i respectarea normelor juridice n domeniu i a drepturilor salaria ilor[93].

.2. Necesitatea interven iei statului n pia a muncii


ntr-o economie liber, for a de munc se constituie ntr-o pia ca oricare alta. Oferta de locuri de munc ntlne te doritorii de locuri de munc prin diverse canale, iar statul trebuie s nu favorizeze sau s defavorizeze una dintre cele dou pr i.

Dac statul intervine n aceast pia , el o deregleaz. n schimb, pentru a exista, aceast pia trebuie s fie guvernat de reguli generale i stabile, care cer responsabilitate din partea statului, fapt care presupune interven ia statului n pia a muncii. n aceast ecua ie, statul trebuie s joace un rol activ n a sus ine i promova for a de munc . S-a ajuns, astfel, la instituirea unor norme imperative n acest domeniu, concuren a liber ncetnd s mai fie singurul fapt care determin pre ul for ei de munc. Astfel, n prezent, exceptnd reparti ia for ei de munc [94], interven ia statului a sustras de sub inciden a concuren ei, peste tot n lume, n principal, protec ia muncii, durata zilei de lucru, regimul concediilor de odihn, stabilirea vrstei de pensionare pentru b trne e, asigurrile sociale etc.[95]. Normele respective au caracter obligatoriu i inderogabil [96]. n acest sens sunt i dispozi iile legii noastre fundamentale, care arat c economia Romniei este o economie de pia , bazat pe liber ini iativ i concuren , iar statul trebuie s asigure: libertatea comer ului, protec ia concuren ei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificare tuturor factorilor de produc ie (art. 135 din Constitu ia Romniei), iar statul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic i de protec ie social, de natur s asigure cet enilor un nivel de trai decent (art. 47). De asemenea, potrivit prevederilor art. 41 din Constitu ia Romniei, Dreptul la munc nu poate fi ngrdit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupa iei, precum i a locului de munc este liber [alin. (1)]. Salaria ii au dreptul la msuri de protec ie social. Acestea privesc securitatea i sntatea salaria ilor, regimul de munc al femeilor i al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ar , repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condi ii deosebite sau speciale, formarea profesional, precum i alte situa ii specifice, stabilite prin lege [alin. (2)]. Durata normal a zilei de lucru este, n medie, de cel mult 8 ore [alin. (3)]. Dreptul la negocieri colective n materie de munc i caracterul obligatoriu al conven iilor colective sunt garantate [alin. (5)].

dreptului la munc i al libert ii muncii [art. 41 alin. (1) Constitu ie], fiecare are posibilitatea de a alegerea profesia, meseria sau a ocupa ia, precum i locul de munc putnd opta ntre cele trei sectoare ale economiei: primar (agricultur-silvicultur), secundar (industrii, construc ii, energie) i ter iar

[93] Al. iclea, op. cit., p. 223. [94] Avnd n vedere principiul

(servicii). [95] Pentru detalii n ceea ce prive te domeniile de ac iune a statului n pia a muncii i n rela iile de munc , a se vedea Al. iclea, op. cit., p. 226 i urm. [96] O. Cp n, op. cit., p. 284.

40 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Normele din legea fundamental sunt completate de celelalte acte normative incidente n materie, Codul muncii[97] i legisla ia specific. .3. Obliga ia de fidelitate

Obliga ia de fidelitate este consacrat de art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul muncii i constituie o obliga ie principal a salariatului, pe durata execut rii contractului individual de munc, de a se ab ine de la svr irea oricrui act sau fapt ce ar putea duna intereselor angajatorului, fie prin concuren , fie prin lips de discre ie cu privire la informa ii confiden iale (secrete) privindu-l pe un angajator, de natur tehnic, economic, managerial, comercial etc., la care are acces, permanent sau ocazional, prin activitatea pe care o desf oar[98]. Obliga ia de fidelitate cuprinde att obliga ia de neconcuren (obliga ia de a nu-l concura pe angajatorul su pe parcursul executrii contractului individual de munc ), ct i obliga ia de confiden ialitate (obliga ia de a nu divulga informa iile secrete n posesia c rora intr prin natura activit ii desf urate ca salariat).

n ceea ce prive te obliga ia de neconcuren , se pot aplica prin analogie dispozi iile art. 21 alin. (2) din Codul muncii referitoare la clauza de neconcuren , pr ile putnd stabili prin acordul lor unele precizri n contractul individul de munc referitoare la: activit ile interzise salariatului, n cazul n care el ar desf ura n timpul liber, o activitate n beneficiul unui ter sau pe cont propriu, determinarea unor ter i-concuren i, aria geografic n care salariatul s-ar afla n concuren real cu angajatorul, sumele de fidelitate pl tite de angajator[99]. Nerespectarea obliga iei de neconcuren poate atrage sanc iuni disciplinare pentru salariat, putndu-se ajunge inclusiv la desfacerea contractului individual de munc. Pe de alt parte, trebuie avute n vedere i dispozi iile art. 4 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren ei neloiale care sanc ioneaz oferirea serviciilor de ctre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte, fapt ce constituie contraven ie. Astfel, legea sanc ioneaz nu numai acordul ncheiat de salariat cu un concurent al angajatorului su, ci i simpla ofert de servicii din partea salariatului, neurmat de acceptare, de i oferta constituie numai un act care pregte te o eventual ac iune concuren ial. n ceea ce prive te obliga ia de confiden ialitate, se are n vedere faptul c , n exercitarea atribu iilor de serviciu, salariatul ia cuno tin de anumite secrete de fabric sau secrete comerciale. Legea nr. 11/1991 define te secretul comercial ca fiind informa ia care, n totalitate sau n conexarea exact a elementelor acesteia, nu este n general cunoscut sau nu este u or accesibil persoanelor din mediul care se ocup n mod obi nuit cu acest gen de informa ie i care dobnde te o valoare comercial prin faptul c este secret, iar de intorul a luat msuri rezonabile, innd seama de circumstan e, pentru a fi men inut n regim de secret. Jurispruden a francez a inclus n secretul de ntreprindere orice procedeu care ofer un interes

[97] Legea nr. 53/2003, republicat n M.Of. nr. 345 din 18 mai 2011. [98] Al. iclea, op. cit., p. 551-552. [99] Idem. 41 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


industrial sau comercial, utilizat de un comerciant i p strat ascuns de concuren ii s i. Nu numai orice inven ie brevetabil dar nenregistrat poate constitui un secret, ci i inova iile tehnologice.

n acest sens, potrivit art. 4 lit. b) din Legea nr. 11/1991, constituie contraven ie divulgarea, achizi ionarea sau folosirea unui secret comercial de c tre un comerciant sau un salariat al acestuia, fr consim mntul de intorului legitim al respectivului secret comercial i ntr-un mod contrar uzan elor comerciale cinstite. Faptele pot fi svr ite att de un salariat al unui comerciant, salariat care divulg unui concurent al angajatorului su un secret comercial, fr consim mntul acestuia, ct i de un comerciant persoan fizic sau persoan juridic care achizi ioneaz sau folose te (dup divulgare) un anumit secret comercial ob inut ntr-un mod contrar uzan elor cinstite n materie comercial - de la un comerciant concurent. Modalit ile de svr ire pot consta n: divulgare de ctre salariat, achizi ionarea i/sau folosirea de ctre comerciantul concurent, cu condi ia ca oricare dintre aceste modalit i de dobndire a unui secret comercial s fie contrar uzan elor cinstite. .4. Clauza de neconcuren din contractele individuale de munc

Prin specificul ei, obliga ia de fidelitate are un caracter permanent pe ntreaga durat a existen ei contractului individual de munc (chiar i[100] atunci cnd este suspendat), ns ea nu ac ioneaz niciodat dup ncetarea contratului individual de munc .

n cadrul raporturilor de munc, prin clauza de neconcuren se n elege stipula ia prin care se interzice salariatului ca, dup ncetarea contractului su individual de munc, s intre n

serviciul unei ntreprinderi concurente sau s- i organizeze o activitate similar pe cont propriu[101]. Aceast prohibi ie are, evident, alt obiect dect obliga ia negativ impus salariatului, de a se ab ine de la acte de competi ie fa de angajatorul su, n decursul executrii contractului de munc, la care ne-am referit n subsec iunea anterioar.

Ra iunea instituirii clauzei de neconcuren se sprijin pe faptul c n afar de protec ia salariatului, desigur primordial, legea nu trebuie s se tolereze nici sacrificarea ntreprinz torului, mai ales c, la ncetarea raporturilor de munc, fostul salariat cunoa te, de regul, procedeele de fabrica ie ale vechiului s u angajator, precum i clientela acestuia.
Utiliznd aceste date esen iale n interes propriu, n cadrul unei[102] activit i comerciale asem-ntoare, pe care o ini iaz, el l poate elimina de pe pia fr prea mari dificult i pe acesta . Legiuitorul nostru a prevzut clauza de concuren printre clauzele specifice ce pot fi negociate i cuprinse n contractul individual de munc [art. 20 alin. (2) lit. b) din Codul muncii] stabilindu-i regimul juridic n articolele urmtoare (art. 21-24 din Codul muncii). Potrivit prevederilor Codului muncii, pr ile pot negocia i cuprinde n contract o clauz de neconcuren prin care salariatul s fie obligat ca dup ncetarea contractului s nu presteze, n interes propriu sau al unui ter , o activitate care se afl n concuren cu cea prestat la

[100] . Beligrdeanu, Inadmisibilitatea asumrii de ctre salariat n dreptul romn al muncii a obliga iei de neconcuren pe durata existen ei contractului individual de munc sau a inserrii ntr-un astfel de contract a clauzei de exclusivitate avnd caracter relativ sau absolut, n Dreptul nr. 4/2008, p. 90.
Dreptul nr. 6/1991, p. 46. [102] O. Cp n, op. cit., p. 320.

[101]

. Beligrdeanu, Clauze de neconcuren n contractele de munc. Prezent i perspective, n Revista

42 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


angajatorul su, n schimbul unei indemniza ii de neconcuren lunare pe care angajatorul se oblig s o plteasc pe toat perioada de neconcuren . Asupra clauzei se poate conveni odat cu ncheierea contractului[103] individual de munc sau ulterior, pe parcursul executrii acestuia, n nici un caz ea nu poate fi subn eleas sau dedus . Cu toate acestea, forma scris este cerut

numai ad probationem.

Clauza de neconcuren i produce efectele numai dac n cuprinsul contractului individual de munc sunt prevzute n mod concret: 1activit ile ce sunt interzise salariatului la data ncetrii contractului;

2cuantumul indemniza iei de neconcuren lunare; ntruct acesta se negociaz, pentru a se evita posibile abuzuri, legiuitorul a stabilit limita minim a acestuia (cel pu in 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei ncet rii contractului individual de munc sau, n cazul n care durata contractului individual de munc a fost mai mic de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului)[104]; 3perioada pentru care i produce efectele clauza de neconcuren - maximum 2 ani de la data ncet rii [105]
contractului individual de munc [art. 22 alin. (1) Codul muncii

Clauza de neconcuren nu poate avea ca efect interzicerea n mod absolut a exercit rii profesiei salariatului sau a specializrii pe care o de ine. Nerespectarea acestei dispozi ii ar duce la nc lcarea i nesocotirea unor drepturi i libert i fundamentale ce privesc alegerea liber a profesiei sau a locului de munc.
Atunci cnd aceast clauz i produce efectele, salariatul se poate adresa organelor autorit ilor publice competente n materie pentru diminuarea efectelor clauzei de neconcuren . Totodat, legiuitorul recunoa te posibilitatea de a sesiza instan a n vederea diminurii efectelor acestei clauze i Inspectoratului teritorial de munc [106].

45-

];

ter ii n favoarea crora se interzice prestarea activit ii;

aria geografic unde salariatul poate fi n real competi ie cu angajatorul.

Potrivit prevederilor art. 24 din Codul muncii, n cazul nerespect rii, cu vinov ie, a clauzei de neconcuren salariatul poate fi obligat la restituirea indemniza iei i, dup caz, la daune-interese corespunztoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
A adar, n situa ia n care fostul salariat a nc lcat obliga iile asumate prin clauza de neconcuren prestnd, n aria geografic determinat, n interesul su propriu sau al unui ter , o

[103] Se consider c aceast reglementare constituie o excep ie de la dispozi iile art. 38 din Codul muncii, n sensul c salariatului i se permite, legal, s accepte anumite restrngeri ale libert ii muncii sale n schimbul ob inerii unui avantaj suplimentar, constnd n indemniza ia de neconcuren lunar pe care angajatorul se oblig s i-o plteasc. A se vedea I.T. tefnescu, O. Macovei, B. Vartolomei, Corela ia dintre obliga ia de fidelitate i clauza de neconcuren inserat n contractul individual de munc, n Revista Dreptul nr. 11/2005, p. 92. [104] Indemniza ia de neconcuren lunar datorat salariatului nu este de natur salarial. Ea reprezint o
cheltuial efectuat de angajator, este deductibil la calculul profitului impozabil i se impoziteaz la persoana fizic beneficiar, potrivit legii.
[105] Aceste dispozi ii nu sunt aplicabile n cazurile n care ncetarea contractului individual de munc s-a produs de drept, cu excep ia cazurilor prev zute la art. 56 lit. d), f), g), h) i j), ori a intervenit din ini iativa angajatorului pentru motive care nu in de persoana salariatului. A se vedea Al. iclea, Codul muncii

comentat i adnotat, ed. a 2-a, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2006, p. 354 i urm.

[106] Instan a competent sesizat este singura n msur s aprecieze dac trebuie sau nu s diminueze efectele clauzei n func ie de situa ia n care se gse te fostul salariat.

43 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

activitate care se afl n concuren cu cea prestat la fostul su angajator, acesta are dreptul de a cere i de a ob ine obligarea fostului salariatului la restituirea indemniza iei i, n plus, dauneinterese pentru prejudiciul pe care l-a suferit[107]. Observm c, de i inserarea unei clauze de neconcuren n contractul individual de munc d na tere la drepturi i obliga ii n favoarea ambelor p r i contractante, Codul muncii nu prevede i sanc iunea ipotezei n care angajatorul nu i ndepline te obliga ia de a pl ti indemniza ia fostului salariat.

,. In"tituiile !mini"tr iei pu2lice centr le " u loc le $i concuren neloi l


Activitatea statului i a autorit ilor publice este exclus aplicrii regulilor de concuren , deoarece exerci iul autorit ii publice nu constituie o activitate economic . Atunci cnd statul ac ioneaz n calitate de autoritate public i nu de actor economic, calificarea sa ca ntreprindere este exclus. n acest sens s-a pronun at i Curtea de Justi ie ar tnd c trebuie s distingem ntre ipoteza n care statul ac ioneaz ca o autoritate public i cea n care exercit activit i economice cu caracter industrial sau comercial constnd n oferirea de bunuri sau servicii pe pia [108]. Cu toate acestea, Legea concuren ei se aplic i actelor sau faptelor care restrng, mpiedic sau denatureaz concuren a svr ite de autorit ile i institu iile administra iei publice centrale i locale, n msura n care acestea, prin deciziile emise sau prin reglement rile adoptate, intervin n opera iuni de pia , influen nd direct sau indirect concuren a, cu excep ia situa iilor cnd asemenea msuri sunt luate n aplicarea altor legi sau pentru ap rarea unui interes public major [art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea concuren ei]. Dat fiind pozi ia lor n pia , potrivit art. 9 din Legea concuren ei, sunt interzise orice ac iuni sau inac iuni ale institu iilor administra iei publice centrale sau locale i ale entit ilor ctre care acestea i deleag atribu iile, care restrng, mpiedic sau denatureaz concuren a, precum:

1) limitarea libert ii comer ului sau autonomei ntreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementrilor legale; 2) stabilirea de condi ii discriminatorii pentru activitatea ntreprinderilor. n cazul n care autorit ile sau institu iile administra iei publice centrale sau locale sau entit ile ctre care acestea i deleag atribu iile nu se conformeaz, n termenul stabilit, msurilor dispuse prin decizie de c tre Consiliul Concuren ei n scopul restabilirii mediului concuren ial, acesta are posibilitatea de a introduce ac iune n contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucure ti, solicitnd instan ei, dup caz, anularea n tot sau n parte, a actului care a condus la restrngerea, mpiedicarea sau denaturarea concuren ei, obligarea autorit ii sau institu iei n cauz s emit un act administrativ sau s efectueze o anumit opera iune administrativ.

Dovada prejudiciului suferit ca urmare a nerespect rii obliga iei de fidelitate este n sarcina fostului angajator; fiind vorba de o obliga ie de a nu face de ctre fostul salariat, nu este nevoie punerea n ntrziere a

[107]

acestuia [art. 1523 alin. (2) lit. b) din Noul Cod civil]. [108] CJCE, 18 martie 1997, Diego Cali&Figli SRL vs Servizi ecologici porto di Genova SpA, aff. C 343/95, Culegere I 01547, pct. 16.

44 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

n practica noastr recent, n cadrul unei investiga ii pentru descoperirea unui cartel , Consiliul Concuren ei a constatat c Ministerul Snt ii Publice a eliminat concuren a pe pia a romneasc a produselor pentru dializ, prin mpiedicarea, n mod nejustificat, a accesului pe pia al operatorilor economici care nu au c tigat sau participat la licita ia na ional din anul 2003, prin faptul c nu a organizat n fiecare an, conform legisla iei n vigoare, licita ii la nivel na ional pentru achizi ionarea de medicamente i materiale sanitare pentru Programul Preven ie n patologia nefrologic i dializ[110]. n consecin , Ministerul Snt ii Publice, n calitate de autoritate a administra iei publice centrale n domeniul s nt ii publice, a nclcat dispozi iile art. 9 din Legea concuren ei. Tot n aceea i perioad , Consiliul Concuren ei a sanc ionat un cartel de pe pia a insulinei cu 22,6 milioane de euro, ocazie cu care autoritatea a constatat c , n perioada 2004-2006, Ministerul Snt ii nu a organizat licita ii, potrivit legii, pentru realizarea Programului Na ional pentru Diabet. Totu i, la acel moment, legea concuren ei nu prevedea i sanc iuni administrative, a a cum prevede n prezent, gra ie reformei din 2010[111].
[109]

,I. Domenii "u"tr "e concurenei


A a cum am artat[112], concuren a interzis eviden iaz o zon n cadrul creia se exclude exercitarea rivalit ii economice, chiar dac este onest, fiind sanc ionat orice act de concuren . Concuren a interzis se manifest n anumite domenii de activitate care sunt sustrase competi iei fie prin lege (.1), fie prin conven ie (.2).

SC Opremi Medfarm SRL i a vizat participarea, n mod concertat, cu oferte trucate la licita ia organizat de Ministerul Snt ii i Casa Na ional de Asigurri de Sntate, n anul 2003, cu privire la furnizarea de produse farmaceutice i/sau materiale sanitare specifice, necesare realiz rii Subprogramului na ional de preven ie n patologia nefrologic i dializ renal/transplant renal. Aceast n elegere a condus la eliminarea concuren ei pe pia a licita iei na ionale din anul 2003. Consiliul Concuren ei a decis sanc ionarea pr ilor implicate, cu amenzi astfel: compania Fresenius Medical Care cu 5.441.096 RON (echivalentul a peste 1.400.000 de Euro), Alsifcom Intermed cu 212.130 RON (echivalentul a peste 55.000 de Euro), iar Opremi Medfarm cu 288.000 RON (echivalentul a peste 75.000 de Euro). [111] Cu ocazia sanc ionrii cartelului de pe pia a dializei, Alexe Gavril , vicepre edintele Consiliului Concuren ei, a declarat ca Fiind o institu ie public , Ministerul Snt ii nu poate fi sanc ionat n alt mod dect obligndu-l s pun n aplicare legea i s fac licita ii n fiecare an.

[109] [110]

Decizia Consiliului Concuren ei nr. 12 din 03.03.2008 (www.competition.ro).

n elegerea a avut loc ntre SC Fresenius Medical Care Romnia SRL, SC Alsifcom Intermed SRL i

[112] 45 | P a g e

A se vedea Supra cap. I, sec iunea a 2-a.

Dreptul concurenei. Sinteze

.1. Domenii sustrase concuren ei prin lege


1.1. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea n nume colectiv i asocia i

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare[113], asocia ii (dintr-o societate n nume colectiv[114] subl. noastr) nu pot lua parte, ca asocia i cu rspundere nelimitat, n alte societ i concurente sau avnd acela i obiect de activitate, nici s fac opera iuni n contul lor sau al altora, n acela i fel de comer sau ntr-unul asemntor, fr consim mntul celorlal i asocia i. Legea nr. 31/1990 (art. 82) instituie o prohibi ie de ordin general, care opre te pe orice asociat, fie c exercit sau nu func ii de administrare a gestiunii comune, de la s vr irea oricror acte de concuren direct sau indirect mpotriva societ ii din care face parte. Ra iunea legiuitorului are la baz acelea i considerente avute n vedere la instituirea prohibi iei actelor de concuren dintre prepus i patronul su. Prohibi ia instituit de art. 82 din lege este operabil dac exist o identitate sau similitudine ntre obiectul de activitate al societ ii comerciale prejudiciate i activitatea concurent desf urat de asocia ii care au nclcat interdic ia[115]. Re inem ideea c este suficient ca un comerciant concurent abuziv s aib n obiectul de activitate aceea i activitate sau una similar cu cea a societ ii n nume colectiv lezate, chiar dac acesta nu practic o astfel de activitate (teza condi ionat). n ceea ce prive te durata pe care trebuie s se ntind obliga ia de neconcuren a asociatului fa de societatea din care face parte, potrivit doctrinei aceasta se extinde inclusiv n faza de lichidare a societ ii n cauz[116]. Totu i, legiuitorul a instituit i dou excep ii de la aceast prohibi ie, astfel: 1prima rezult din interpretarea per a contrario a dispozi iilor art. 82 alin. (1) teza final din Legea nr. 31/1990. A adar, asociatul poate desf ura o activitate de concuren interzis cu acordul expres al celorlal i asocia i; 2cea de-a doua rezult din dispozi iile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, potrivit crora consim mntul se socote te dat dac participarea sau opera iunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilal i asocia i i ace tia nu au interzis continuarea lor. A adar, suntem n situa ia n care viitorul asociat desf ura o astfel de activitate nainte de constituirea societ ii, activitate cunoscut de ceilal i asocia i la data constituirii, iar ace tia nu au interzis continuarea acesteia. n cazul n care sunt nclcate dispozi iile art. 82 alin. (1) i (2) din Legea nr. 31/1990, societatea are la dispozi ie urmtoarele alternative:

Societatea n nume colectiv este o societate constituit prin asocierea, pe baza deplinei ncrederi, a dou sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desf ura o activitate comercial, n scopul mpr irii beneficiilor rezultate i n care asocia ii rspund solidar i nelimitat pentru obliga iile societ ii. St. D. Crpenaru, op. cit., p. 277.

[113] [114] [115]

Republicat n M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

n ceea ce prive te criteriile pentru stabilirea similitudinii obiectului de activitate dezvoltate n doctrin, a se vedea O. Cp n, op. cit., p. 296; T. Prescure, op. cit., p. 51. [116] T. Prescure, op. cit., p. 51-52.

i opiniile

46 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

1s decid c asociatul a lucrat n contul ei; 2s cear despgubiri. Oricare dintre cele dou alternative poate fi cumulat cu excluderea asociatului din societate (n condi iile prevzute de Legea nr. 31/1990). Trebuie remarcat faptul c legiuitorul nu impune excluderea asociatului din societate; acesta este un drept care, potrivit prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, se stinge dup trecerea a 3 luni din ziua cnd societatea a avut cuno tin , fr sa fi luat vreo hotrre.
1.2. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea pe ac iuni i directorii unei societ i pe ac iuni, n sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, n sistemul dualist

Potrivit prevederilor art. 15315 din Legea nr. 31/1990, directorii unei societ i pe ac iuni[117], n sistemul unitar[118], i membrii directoratului, n sistemul dualist, nu vor putea fi, f r autorizarea consiliului de administra ie, respectiv a consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dup caz, auditori interni ori asocia i cu r spundere nelimitat, n alte societ i concurente sau avnd acela i obiect de activitate, nici nu pot exercita acela i comer sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocrii i rspunderii pentru daune. Acest tip de interdic ie prive te dou categorii de persoane dintre cele care fac parte din conducerea curent a societ ii sau dintre cele nsrcinate cu controlul gestiunii acestora: - directorii societ ii pe ac iuni, n sistemul unitar. Potrivit prevederilor art. 143 din Legea nr. 31/1990, este director al societ ii pe ac iuni numai acea persoan creia i-au fost delegate atribu ii de conducere a societ ii de ctre consiliul de administra ie[119]. Directorii pot fi numi i dintre administratori sau din afara consiliului de administra ie. Dac prin actul constitutiv sau printr-o hotrre a adunrii generale a ac ionarilor se prevede acest lucru, pre edintele consiliului de administra ie al societ ii poate fi numit i director general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societ ii, n limitele obiectului de activitate al societ ii i cu respectarea competen elor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administra ie i adunrii generale a ac ionarilor. - membrii directoratului, n sistemul dualist[120]. Directoratul ndepline te actele necesare i utile pentru realizarea obiectului de activitate al societ ii, cu excep ia celor rezervate de lege n sarcina consiliului de supraveghere i a adun rii generale a ac ionarilor; a adar, putem spune c directoratului i revine n exclusivitate conducerea societ ii pe ac iuni. Directoratul i exer-cit atribu iile sub controlul consiliului de supraveghere. El este format din unul sau mai mul i
[117] Societatea pe ac iuni este acea societate constituit prin asocierea a dou sau mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite ac iuni, pentru desf urarea unui activit i comerciale, n scopul mpr irii beneficiilor i care rspund pentru obliga iile sociale numai n limita aporturilor lor. Pentru mai multe detalii, a se vedea St. D. Crpenaru, op. cit., p. 298 i urm. [118] A se vedea capitolul IV Societ ile pe ac iuni, sec iunea a 3-a Despre administra ia societ ii, subsec iunea I Sistemul unitar (art. 137 152) i subsec iunea a II-a Sistemul dualist (art. 153 153 11) din Legea nr. 31/1990.

[119]

de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societ ii pe ac iuni. [120] Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe ac iuni s fie administrat de un directorat i de un consiliu de supraveghere.

exclus

Orice alt persoan, indiferent de denumirea tehnic a postului ocupat n cadrul societ ii, este

47 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

membri, numrul acestora fiind totdeauna impar. Atunci cnd este format dintr-un singur membru, acesta poarta denumirea de director general unic [121]. Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere[122]. Interdic ia instituit de legiuitor este similar celei referitoare la asocia ii societ ilor n nume colectiv, cu precizarea c nu este obligatoriu ca aceste persoane s fac parte dintre ac ionarii societ ii. Ei nu pot fi directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dup caz, auditori interni ori asocia i cu rspundere nelimitat, n alte societ i concurente sau avnd acela i obiect de activitate, nici nu pot exercita acela i comer sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane. Sanc iunile nerespectrii interdic iei sunt[123]: 1sub aspect personal, revocarea din func ie; 2sub aspect patrimonial, rspunderea pentru daune.
1.3. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea cu r spundere limitat i administratori. Potrivit prevederilor art. 197 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, administratorii (din societatea cu rspundere limitat[124] subl. noastr) nu pot primi, fr autorizarea adunrii asocia ilor, mandatul de administrator n alte societ i concurente sau avnd acela i obiect de activitate, nici s fac acela i fel de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanc iunea revoc rii i rspunderii pentru daune. i n ceea ce prive te societatea cu r spundere limitat ntlnim o situa ie de concuren interzis, similar celor prezentate mai sus, fapt pentru care nu vom mai proceda la analiza acesteia. d. Interzicerea concuren ei n raporturile dintre societatea n comandit simpl/pe ac iuni i asocia ii comandita i. Societatea n comandit simpl este acea societate constituit prin asociere, pe baza deplinei ncrederi a dou sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desf ura o activitate comercial, n scopul mpr irii beneficiilor i care rspund pentru obliga iile sociale, dup caz, nelimitat i solidar (asocia ii comandita i), sau n limita aporturilor lor (asocia ii comanditari)[125]. Avnd n vedere faptul c, n cadrul societ ii n comandit simpl, rspunderea solidar i nelimitat revine doar asocia ilor comandita i, iar administratorii pot fi numi i numai dintre aceste persoane, putem afirma c obliga ia de neconcuren direct sau indirect le revine numai asocia ilor comandita i.

[121] n cazul societ ilor pe ac iuni ale cror situa ii financiare anuale fac obiectul unei obliga ii legale de auditare, directoratul este format din cel pu in 3 membri.
survine fr just cauz, membrii directoratului sunt ndrept i i la plata unor daune-interese.

[122] Membrii directoratului pot fi revoca i oricnd de ctre consiliul de supraveghere. Actul constitutiv poate prevedea c ei pot fi revoca i i de ctre adunarea general ordinar a ac ionarilor. Dac revocarea lor
Societatea cu rspundere limitat este acea societate constituit , pe baza deplinei ncrederi, de dou sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desf ura o activitate comercial , n vederea mpr irii beneficiilor i care rspund pentru obliga iile sociale n limita aporturilor lor. Pentru mai multe detalii
a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 342 i urm. [125]

[123] [124]

Cele dou sanc iuni nu sunt condi ionate una de cealalt.

48 | P a g e

Pentru mai multe detalii a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 292 i urm.

Dreptul concurenei. Sinteze n ceea ce prive te societatea n comandit pe ac iuni[126], potrivit art. 187 din Legea nr. 31/1990, regimul juridic al acesteia este similar societ ii pe ac iuni, cu unele excep ii (art. 153-1551 i 188-190 din Legea nr. 31/1990). A adar, interdic ia prevzut de art. 15315 din Legea nr. 31/1990 nu este aplicabil acestui tip de societate, ns i sunt aplicabile dispozi iile art. 82, deci i interdic ia prev zut pentru societ ile n nume colectiv referitoare la obliga ia de neconcuren ce revine asocia ilor comandita i.
Pe lng cele prezentate mai sus, n legisla ia noastr se regsesc i alte restric ii legale de concuren instituite pentru societ i comerciale ce ac ioneaz n anumite domenii economice cu profil particularizat (societ i de servicii de investi ii financiare, societ i de asigurare etc.).

.2. Domenii sustrase concuren ei prin conven ie. Clauza de neconcuren


ntreprinderile pot s renun e temporar la confruntarea pe pia prin ncheierea unor conven ii numite conven ii (clauze) de neconcuren sau angajamente de neconcuren . Prin intermediul acestora, pr ile se oblig s nu ndeplineasc activit i profesionale determinate n detrimentul celeilalte p r i. Ele pot mbrca fie forma unei conven ii de sine-st ttoare, fie forma unei clauze speciale inserate ntrun contract principal distinct. n redactarea acestor conven ii trebuie avute n vedere s nu se ncalce ordinea public i bunele moravuri (art. 11 Noul Cod civil). De asemenea, se va avea n vedere i respectarea principiului libert ii comer ului nscris n art. 135 din Constitu ie.
cumprare a unui fond de comer , de nchiriere a unui spa iu sau local comercial, de concesiune exclusiv , de distribuire de mrfuri, ct i n alte opera iuni comerciale[127]. Dac admisibilitatea
clauzei de neconcuren n categoriile de conven ii men ionate nu ridic, n general, probleme,

Clauzele de neconcuren se ntlnesc frecvent n contracte cum sunt cele de vnzare-

contractul de munc se gse te ntr-o situa ie aparte, netolernd dect n mod limitat unele ngr diri ale activit ii salariatului[128].
n doctrin se arat c eficien a unor clauze de neconcuren nscrise n contractele comerciale atrn de o dubl condi ie, una pozitiv, cealalt negativ[129]. a) Cerin a pozitiv presupune existen a unui interes justificat al creditorului clauzei. De aici rezult c debitorul obliga iei conven ionale de neconcuren nu- i poate restrnge libertatea de a ac iona pe pia dect dac ocrotirea beneficiarului se dovede te necesar din punct de vedere att economic, ct i juridic. Clauza este prin urmare licit numai n msura n care are ca scop s evite o concuren anormal sau periculoas, cum ar fi ndeosebi cea exercitat mpotriva cesionarului unui fond de comer de ctre vnztor, prin reinstalarea sa n imediata vecintate.

Interesul justificat al beneficiarului clauzei de neconcuren a fost uneori contestat de plano i cu titlu general, argumentndu-se c asemenea n elegeri impieteaz asupra libert ii consumatorilor de a- i alege furnizorul, ntruct clientela se compune din oameni independen i,
[126] Societatea n comandit pe ac iuni este acea societate constituit prin asocierea a dou sau mai multe persoane, care particip la formarea capitalului social prin anumite contribu ii reprezentate prin ac iuni, n vederea desf urrii unei activit i comerciale, pentru realizarea unor beneficii i mpr irea lor i care rspund pentru obliga iile sociale nelimitat i solidar, n cazul asocia ilor comandita i, i numai n limita aporturilor lor, n cazul asocia ilor comanditari. Pentru mai multe detalii, a se vedea St.D. Crpenaru, op. cit., p. 338 i urm.

[127] [128] [129] 49 | P a g e

J. Azma, op, cit., p. 61-82; G. Boroi, op. cit., p. 42-65; O. Cp n, op. cit., p. 314-315.

O. Cp n, op. cit., p. 315. A se vedea Supra sec iunea a 4-a din prezentul capitol.

J. Azema, op. cit., p. 69-75; Y. Guyon, op. cit., p. 852-855; O. Cp n, op. cit., p. 321.

Dreptul concurenei. Sinteze

nimic nu autorizeaz, potrivit acestei teze, contractul care mpiedic , n mod artificial, ata area consumatorilor pe lng operatorul economic preferat[130]. n realitate opinia men ionat pierde din vedere c prohibi ia conven ional de concuren poate fi considerat valabil numai dac i propune s asigure onestitatea n folosirea instrumentelor economice de care atrn c tigarea i men inerea clientelei, nlturnd practicile abuzive[131]. b) Cerin a negativ subordoneaz caracterul licit al clauzei de neconcuren condi iei de a nu se aduce, prin adoptarea ei, restrngeri excesive libert ii pr ii care i-a asumat obliga ia de a se ab ine de la exercitarea unui anumit comer . Criteriile folosite n practic pentru a se aprecia limitele tolerabile n materie sunt att caracterul determinat al prohibi iei, ct i ntinderea ei n timp i n spa iu. n primul rnd, obiectul interdic iei trebuie s fie determinat, iar nu de ordin general, nimeni neputnd fi oprit printr-o conven ie de drept privat de la orice activitate economic sau profesional. n al doilea rnd, prohibi ia trebuie s fie limitat la o durat de timp rezonabil. Clauzele perpetue sunt prin defini ie i n toate cazurile ilicite. n sfr it, se cere ca angajamentul de neconcuren s nu mpiedice exercitarea comer ului de ctre debitorul obliga iei respective dect pe o suprafa teritorial mrginit. Criteriul temporal, ca i cel spa ial, este influen at, n principal, de felul comer ului n discu ie.

Lyon-Caen, adnotare privind decizia Cur ii de Casa ie franceze, sec ia social, din 8 mai 1967, n Dalloz, 1967, p. 690-692. [131] O. Cp n, op. cit., p. 321-322.

[130]

50 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE


1. Arta i care este condi ia esen ial ca o entitate s fie considerat ntreprindere. 2. Care sunt n prezent principalii competitori din categoria comercian ilor ( profesioni tii ).

3. Defini i no iunea de profesie liberal. 4. Enumera i 5 acte considerate de Statutul profesiei de avocat ca fiind de concuren neloial 5. n ce const obliga ia de fidelitate a unui salariat? 6. Arta i n ce condi ii poate produce efecte o clauz de neconcuren inserat n contractul individual de munc. 7. Legea concuren ei se aplic i actelor sau svr ite de autorit ile i institu iile administra iei publice centrale i locale? Argumenta i rspunsul. 8. Arta i care sunt domeniile de activitate care sunt sustrase competi iei fie prin lege

51 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

UNITATEA DE NV8 ARE $


Concen%rrile economice

COMPETENCELE UNIT8CII DE NV8CARE 3 A a cum am vzut n cadrul Unit ii de nv are nr. 1, principalii factori destabilizatori ai concuren ei pure i perfecte i reprezint fenomenul concentrrilor i interven ia statului n economie. ntruct nu se poate vorbi de o eliminare a acestora, vom descoperi n aceast a treia Unitate de nv are cum pot fi inu i sub control ace ti factori, ncercndu-se a se minimaliza efectele nocive i, totodat, ce efecte benefice pot avea asupra economiei de pia i, nu n ultimul rnd, destinatarului final al protec iei concuren ei consumatorul.

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT8CII DE NV8CARE 3 este de 3 ore


CUPRINS I. REGLEMENTAREA LA NIVEL COMUNITAR I NA IONAL 53 II. NO IUNEA DE CONCENTRARE ECONOMIC 53 III. MODALIT I DE REALIZARE A CONCENTRRILOR ECONOMICE .1. Fuziunea ntre ntreprinderi independente anterior 56 .2. Preluarea controlului 57 IV. DIMENSIUNEA OPERA IUNII DE CONCENTRARE 61 .1. Concentrarea de dimensiune comunitar 61 .2. Calculul pragurilor valorice63

56

.3. Competen a de examinare 63 V. APRECIEREA OPERA IUNILOR DE CONCENTRARE 64 VI. CONTROLUL CONCENTRRILOR ECONOMICE 67 .1. Etapele procedurii de control al concentrrilor 67 VII. ASPECTE SPECIFICE REGLEMENTRII ROMNETI NTREBRI PENTRU AUTOEVALUARE 75

72

52 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Att n plan comunitar, ct i n reglementarea na ional , se acord o deosebit importan controlului concentrrilor economice (sec iunea 1), ct i controlului ajutoarelor de stat (sec iunea a 2-a), aspecte pe care le vom dezvolta n cele ce urmeaz . De asemenea, pentru avea un tablou complet i pentru a nu exista confuzii vom avea n vedere i regimul ntreprinderile publice (sec iunea a 3-a) i activit ile economice sub monopol de stat (sec iunea a 4-a).

I. Re.lement re l nivel comunit r $i n ion l


n prezent, controlul concentrrilor ntreprinderilor face obiectul Regulamentului Consiliului nr. 139/2004, intrat n vigoare la 1 mai 2004, acesta ocupnd un loc central n politica european a concuren ei. La acest regulament de baz se adaug Regulamentul Comisiei (CE) nr.

802/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 139/2004 privind controlul opera iunilor de concentrare ntre ntreprinderi[132], o serie de comunic[133] ri i instruc iuni, prin care se pun n aplicare dispozi iile cu caracter general prevzute n legisla ia de baz , precum i
deciziile Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i ale Tribunalului de Prim Instan . Regulamentul (CE) nr. 139/2004 vizeaz opera iunile de concentrare economic care au o

dimensiune comunitar i care ar putea mpiedica semnificativ concuren a pe pia a comunitar sau pe o parte substan ial a acesteia, n special ca rezultat al cre rii sau consolidrii unei pozi ii dominante.
n ceea ce prive te dreptul nostru, aspectele legate de concentr rile economice sunt reglementate n cap. III Concentrarea economic din legea concuren ei, precum i de o serie de acte ale Consiliului Concuren ei (reglementri secundare), dintre care amintim: Regulamentul Consiliul Concuren ei privind concentr rile economice[134], urmrind aplicarea n mod unitar i transparent, n condi ii de siguran juridic a legii.
Spre deosebire de reglementarea comunitar , care se aplic tuturor concentrrilor de dimensiuni comunitare (a a cum rezult din art. 1 din Regulamentul nr. 139/2004), scopul controlului concentr rilor economice de ctre Consiliul Concuren ei este de a veghea mpotriva crerii de monopoluri sau ntreprinderi cu pozi ie dominant pe pia a romneasc.

II. Noiune !e concentr re economic


Potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 i art. 10 alin. (1) din Legea concuren ei, se realizeaz o concentrare n cazul n care modificarea de durat a controlului rezult n urma: 1) fuzionrii a dou sau mai multe ntreprinderi independente anterior sau p r i ale unor ntreprinderi; sau 2) dobndirii, de ctre una sau mai multe persoane care controleaz deja cel pu in o ntreprindere ori de ctre
una sau mai multe ntreprinderi, fie prin achizi ionarea de valori

A se vedea M. V. Toader, Regimul juridic al concentrrilor economice n dreptul comunitar, n Revista Profil Concuren a nr. 1/2007, p. 40 i urm.

[132] [133]

J. Of. nr. L 133 din 30 aprilie 2004.

[134] Ordinul nr. 385/2010 de punere n aplicare a Regulamentului Consiliul Concuren ei privind concentrrile economice (M. Of. nr. 553 bis din 5 august 2010).
53 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor ntreprinderi sau pr i ale acestora.
n concluzie, no iunea de concentrare economic include acele opera iuni care au ca rezultat modificri de durat ale controlului ntreprinderilor i, prin urmare, n structura pie ei, cuprinznd i opera iunile care conduc la crearea de societ i n comun care ndeplinesc n mod durabil toate func iile unei entit i economice autonome.
Modificarea trebuie s fie de durat, adic s nu fie tranzitorie sau limitat la perioade scurte de timp[135]. Pe de alt parte, de durat nu nseamn permanent, n practic ntlninduse deseori situa ii n care mai multe opera ii se succed n timp. n asemenea cazuri este dificil de stabilit dac fiecare dintre aceste opera iuni va fi considerat concentrare economic sau dac anumite asemenea opera iuni sunt privite ca un tot unitar. Spre exemplu, dac o ntreprindere

cumpr o alt ntreprindere n scopul de a o revinde ct mai repede, nu putem vorbi de o asemenea concentrare. A adar, o durat de un an nu poate fi considerat de durat[136].

Excep ii. Pentru a elimina unele specula ii n leg tur cu anumite opera iuni, att legisla ia comunitar [art. 3 alin. (5) din Regulamentul nr. 139/2004], ct i cea romn (art. 11 din Legea concuren ei) prevd anumite excep ii n care preluarea pachetului de control nu constituie o concentrare economic. Potrivit Regulamentului (CE) nr. 139/2004, nu se consider c s-a realizat o concentrare economic n cazul n care: 1. institu ii de credit sau alte institu ii financiare sau societ i de asigurri, ale cror activit i obi nuite includ tranzac ionarea i negocierea de valori mobiliare n contul lor sau n contul altora, care de in temporar valori mobiliare ale unei ntreprinderi pe care le au dobndit n vederea revinderii, cu condi ia ca acestea s nu i exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare n cauz pentru a determina comportamentul concuren ial al ntreprinderii n cauz , sau cu condi ia s i exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregtirea cesionrii integrale sau par iale a ntreprinderii n cauz sau a activelor acesteia sau a cesion rii valorilor mobiliare n cauz, i ca cesiunea s aib loc n termen de un an de la data achizi iei[137];

Pentru a fi sub inciden a acestei excep ii, trebuie ndeplinite urm toarele cerin e: 1ntreprinderea care preia controlul trebuie s fie o institu ie de credit sau financiar ori o societate de asigurri, care desf oar n mod normal activit ile men ionate anterior; 2titlurile de valoare trebuie cumprate pentru a fi revndute; 3ntreprinderea care realizeaz preluarea nu trebuie s i exercite drepturile de vot cu scopul

de a determina strategia comercial a societ ii int sau trebuie s i exercite respectivele drepturi numai cu scopul de a pregti vnzarea total sau par ial a ntreprinderii, a activelor sau titlurilor de valoare ale acesteia;

[135] TPICE, 19 mai 1994, Air France vs Comisie, cauza T 2/93, Culegere p. II-327, pct. 70. [136] Comunicarea jurisdic ional consolidat a Comisiei n temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderi, denumit n continuare Comunicarea
jurisdic ional din 2007, pct. 28 i urmtoarele. [137] Comisia poate prelungi acest

termen, la cerere, n cazul n care respectivele institu ii sau societ i pot dovedi c cesionarea nu a fost posibil, n condi ii rezonabile, n termenul stabilit.

54 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

- ntreprinderea care realizeaz preluarea trebuie s i nstrineze pachetul de control n termen de un an de la data prelu rii, altfel spus, n aceast perioad de un an, trebuie s i reduc numrul de ac iuni de inute pn la un nivel la care nu mai are drept de control. Cu toate acestea, perioada n cauz poate fi prelungit de Comisie n cazul n care ntreprinderea care realizeaz preluarea poate demonstra c aceast opera iune nu a fost posibil n perioada respectiv din motive obiective. 2. controlul este dobndit de o persoan mandatat de autorit ile publice n conformitate cu legisla ia statului membru privind lichidarea, falimentul, insolven a, ncetarea pl ilor, concordatul sau alte proceduri similare; n ceea ce prive te opera iunea de salvgardare a unei ntreprinderi, Comisia s-a pronun at n sensul c acestea constituie o concentrare n n elesul regulamentului privind concentr rile economice, deoarece o opera iune tipic de salvgardare presupune conversia datoriei existente ntr-o nou ntreprindere prin care un consor iu bancar poate prelua controlul n comun al societ ii n cauz [138]. n cazul n care o opera iune ndepline te criteriile pentru controlul n

comun stabilite anterior, respectiva opera iune trebuie considerat o concentrare. Chiar dac inten ia de baz a bncilor este de a restructura din punct de vedere financiar ntreprinderea n cauz n vederea revnzrii sale ulterioare, excep ia stabilit la art. 3 alin. (5) lit. a) din regu-lament nu se aplic acestui tip de opera iune. ntr-un mod asemntor stabilit pentru fondurile de investi ii, programul de restructurare oblig bncile care asigur controlul s determine strategia comercial a societ ii salvate. n afar de aceasta, nu este o viziune realist s se considere c o societate salvat poate fi transformat ntr-o entitate viabil din punct de vedere comercial i revndut n perioada de un an acordat. n plus, perioada necesar pentru ndeplinirea acestui

obiectiv poate fi att de incert nct ar fi dificil s se prelungeasc termenul acordat pentru vnzarea ac iunilor[139].

3. opera iunile de preluare a controlului direct sau indirect asupra uneia sau mai multor ntreprinderi sunt realizate de holdingurile financiare [140] men ionate la articolul 5 alin. (3) din a patra Directiv 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 , cu condi ia, totu i, ca drepturile sau indirect, comportamentul concuren ial al respectivelor ntreprinderi.

de vot legate de participa iile de inute s fie exercitate, n special n ceea ce prive te numirea membrilor organelor de conducere i supraveghere ale ntreprinderilor la care de in participa iile, doar pentru a men ine valoarea integral a investi iilor respective i nu pentru a determina, direct
Excep iile nu se aplic n cazul structurilor tipice ale fondurilor de investi ii [141]. Conform obiectivelor lor, aceste fonduri nu se limiteaz de obicei la exercitarea drepturilor de vot, ci

Tratatul de instituire a Comunit ii Europene privind situa iile anuale ale anumitor tipuri de societ i (J. Of. nr. L 222, 14.8.1978, p. 11), astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2003/51/CE din 18 iunie 2003 (J. Of. nr. L 178, 17.7.2003, p. 16). Potrivit art. 5 alin. (3) al acestei Directive, holdingurile financiare sunt acele societ i al cror obiect unic de activitate este de a achizi iona participa ii la alte ntreprinderi i de a gestiona i valorifica aceste participa ii, f r a se implica direct sau indirect n gestionarea ntreprinderilor n cauz, fr a aduce atingere drepturilor pe care holdingurile financiare le de in n calitate de ac ionari. Respectarea limitelor impuse activit ilor acestor societ i trebuie s poat fi controlat de ctre o autoritate
administrativ sau judectoreasc.
[141] Fondurile de investi ii sunt nfiin ate de regul sub form de societ i n comandit, n care investitorii particip n calitate de comanditari. Ele preiau de obicei ac iunile i drepturile de vot care confer controlul

[138] [139] [140]

Cazul IV/M 116, afacerea Kelt/American Express, 28 august 1991.


Comunicarea jurisdic ional din 2007, considerentul nr. 116.

A patra Directiv 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 n temeiul art. 54 alin. (3) lit. g) din

55 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


adopt decizii de numire a membrilor din conducere i a organelor de control ale ntreprinderilor sau chiar pentru a restructura ntreprinderile n cauz[142].

Plecnd de la textul comunitar, legea concuren ei stabile te patru situa ii n care dobndirea controlului nu constituie o opera iune de concentrare economic [143]. El preia excep iile prevzute de reglementarea comunitar i adaug la acestea restructurarea intern; aceast situa ie este relevat i de considerentul nr. 51 din Comunicarea jurisdic ional din 2007. Astfel, nu constituie opera iune de concentrare situa ia n care ntreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeaz opera iuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activit i, o restructurare intern n cadrul unui grup de societ i nefiind considerat concentrare (n cazul majorrii pachetelor de ac iuni care nu sunt nso ite de schimb ri privind controlul sau la opera iunile de restructurare precum fuziunea unei companii dublu cotate ntr-o singur persoan juridic sau fuziunea filialelor). A adar, o concentrare poate lua na tere doar dac opera iunea duce la o schimbare privind calitatea controlului unei ntreprinderi i, prin urmare, nu mai este pur intern .

III. ?o! liti !e re liz re concentrrilor economice


A a cum rezult din defini ie, modificarea controlului ntreprinderilor poate avea loc fie prin fuziunea unor ntreprinderi independente (a), fie prin preluarea controlului (b). .1. Fuziunea ntre ntreprinderi independente anterior Termenul de fuziune folosit (n domeniul concuren ei) att de legiuitorul comunitar, ct i
de cel romn nu are acela i sens cu cel folosit de legisla ia comercial (dreptul societar, mai exact), ci unul mai larg[144]. Astfel, o fuziune are loc:

1) atunci cnd dou sau mai multe ntreprinderi independente se contopesc ntr-o ntreprindere nou i nceteaz s mai existe, din punct de vedere juridic; 2) n cazul n care o ntreprindere este absorbit de o alta, ultima pstrndu- i identitatea juridic, n timp ce prima nceteaz s mai existe n calitate de subiect de drept[145]; 3) prin combinarea activit ilor a dou sau mai multe ntreprinderi independente care, de i i p streaz personalitatea juridic, ac ioneaz ca o entitate economic distinct. Aceasta poate avea loc n cazul n care dou sau mai multe ntreprinderi stabilesc prin contract o gestiune
asupra societ ilor din portofoliu. n func ie de mprejur ri, controlul este exercitat de societatea de investi ii care a nfiin at fondul, deoarece fondul n sine reprezint un simplu mijloc de investi ii; n cazuri excep ionale, controlul poate fi exercitat de ctre fond.

[142] [143] [144]

Cazul IV/M.669, afacerea Charterhouse/Porterbrook, 11 decembrie 1995. Art. 11 din Legea concuren ei.

Potrivit art. 238 din Legea nr. 31/1990 (legea societ ilor comerciale), fuziunea este opera iunea

care: a) una sau mai multe societ i sunt dizolvate fr a intra n lichidare i transfer totalitatea patrimoniului lor unei alte societ i n schimbul repartizrii ctre ac ionarii societ ii sau societ ilor absorbite de ac iuni la societatea absorbant i, eventual, al unei pl i n numerar de maximum 10% din valoarea nominal a ac iunilor astfel repartizate; sau b) mai multe societ i sunt dizolvate fr a intra n lichidare i transfer totalitatea patrimoniului lor unei societ i pe care o constituie, n schimbul repartiz rii ctre ac ionarii lor de ac iuni la societatea nou-constituit i, eventual, al unei pl i n numerar de maximum 10% din valoarea

prin

nominal a ac iunilor astfel repartizate. [145] A se vedea cazul COMP/M.2208 Chevron/Texaco din 26 ianuarie 2001.

56 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze economic comun[146] sau adopt structura unei societ i dublu cotate[147].Dac aceast situa ie duce la o fuziune de facto ntr-o singur entitate economic a ntreprinderilor implicate, opera iune este considerat o fuziune.
O condi ie esen ial pentru stabilirea unei astfel de fuziuni de facto este existen a unei gestiuni economice unice, permanente, dar aceasta poate fi indicat i de al i factori precum:

1compensarea intern a profiturilor i pierderilor sau o repartizare a veniturilor ntre diversele entit i din cadrul grupului; 2345rspunderea solidar a entit ilor participante fa de ter i; mpr irea riscurilor externe;

existen a unor aranjamente contractuale;


de inerea ncruci at de ac iuni ntre entit ile respective.

.2. Preluarea controlului


Controlul poate fi preluat fie de o persoan , n cazurile n care persoana respectiv controleaz deja (independent sau n comun) cel pu in nc o ntreprindere, fie, alternativ, de mai multe persoane (care controleaz o alt ntreprindere) i ntreprinderi. n acest context, termenul persoan se extinde asupra organismelor publice, inclusiv statul[148], i organismelor de drept privat, ct i asupra persoanelor fizice. Prin urmare, se consider c preluarea controlului de ctre persoane fizice genereaz o modificare de durat n structura ntreprinderilor implicate numai n
cazul n care persoanele fizice efectueaz activit i economice ulterioare pe cont propriu sau n cazul n care controleaz cel pu in nc o ntreprindere[149].

De regul, controlul este preluat de persoane sau ntreprinderi care sunt titulare ale drepturilor sau beneficiare ale drepturilor care le confer controlul [articolul 3 alin. (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004]. Cu toate acestea, se poate ntmpla ca titularul legal al pachetului de control s fie altul dect persoana fizic sau ntreprinderea care de ine de fapt puterea real de a exercita drepturile conferite de respectivul pachet. Este, de exemplu, cazul unei ntreprinderi care se folose te de o alt persoan sau o alt ntreprindere pentru preluarea pachetului de control. Ea i va exercita drepturile prin acea persoan sau ntreprindere, ceea ce nseamn c aceasta din urm este formal titularul drepturilor, dar ac ioneaz numai n calitate de reprezentant. n aceast situa ie, controlul este preluat de ntreprinderea care se afl n realitate n

[146] Aceast situa ie se poate aplica de exemplu n cazul unui concern (Gleichordnungskonzern) din legisla ia german, unor grupri de interese economice (Groupements d'Intrt Economique) din legisla ia francez i fuziunii de parteneriate, ca n cazul cauzei IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers&Lybrand din 20 mai 1998.
din tratat, msurile care urmeaz s fie introduse pentru controlul concentr rilor ar trebui s respecte principiul nediscriminrii ntre sectorul public i cel privat. A se vedea i cauza IV/M 157, afacerea Air Frabce/Sabena,

[147] [148]

Cazul COMP/M.3071 Carnival Corporation/P&O Princess II din 24 iulie 2002. Potrivit considerentului 22 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, fr a aduce atingere art. 86 alin. (2)

5 octombrie 1992.
[149] Pentru situa ia n care o persoan fizic care preia controlul n comun nu a fost considerat ntreprindere implicat, a se vedea Comp/M 3762, afacerea Apax/Travelex, 16 iunie 2005.

57 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

spatele opera iunii i de ine puterea de a controla ntreprinderea int [articolul 3 alin. (3) litera b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004][150]. Referitor la controlul de inut de societ ile comerciale, Tribunalul de Prim Instan a concluzionat c acesta poate fi atribuit ac ionarilor unici sau majoritari ai acestora sau celor care controleaz n comun societ ile, deoarece societ ile n cauz respect, n orice situa ie, deciziile luate de ac ionarii respectivi[151]. Controlul unic i controlul n comun. Mijloacele prin care se poate dobndi controlul asupra unei sau mai multor ntreprinderi sunt nenum rate. Nu exist o enumerare limitativ a acestora, dar sunt avute n vedere orice mijloace de drept sau de fapt care dau o astfel de posibilitate de a exercita o influen determinant supra uneia sau mai multor ntreprinderi. Dup cum o ntreprindere ac ioneaz n acest sens singur sau dou sau mai multe ntreprinderi ac ioneaz n comun se poate vorbi de control unic sau exclusiv (1) sau de control n comun (2). 1. Controlul unic (exclusiv) Se poate vorbi de preluarea controlului exclusiv n situa ia n care o singur ntreprindere poate exercita o influen determinant asupra altei ntreprinderi, prin una din urm toarele modalit i : 1fie dispune de competen a de a stabili deciziile comerciale strategice ale celeilalte ntreprinderi. Aceast competen se ob ine de obicei prin achizi ionarea unei majorit i a drepturilor de vot ntr-o societate. 2fie un singur ac ionar are drept de veto asupra deciziilor strategice dintr-o ntreprindere, dar acest ac ionar nu de ine competen a s impun astfel de decizii de unul singur (a a-numitul control exclusiv negativ)[152]. Controlul unic poate fi preluat de jure i/sau de facto. Controlul unic (exclusiv) de jure se dobnde te n situa ia n care o ntreprindere dobnde te majoritatea drepturilor de vot ale unei societ i comerciale, precum i n cazul unei participa ii minoritare, dac acesteia i sunt ata ate anumite drepturi (ac iuni preferen iale care permit ac ionarului minoritar s decid strategia comercial a societ ii int sau puterea de a numi mai mult de jumtate din membrii consiliului de supraveghere sau consiliului de administra ie ori dreptul de a gestiona activitatea societ ii i de a decide politica comercial pe baza structurii organiza ionale). Controlul exclusiv de facto. Un ac ionar minoritar poate exercita un control exclusiv asupra unei societ i comerciale n cazul n care acesta dobnde te o majoritate la adun rile ac ionarilor. n acest sens sunt avute n vedere nivelul participa iei sale (procentul de inut) i istoricul votului din adunrile generale anterioare (dovezile rezultate n urma particip rii ac io-

[150] n aceast situa ie este necesar, separat sau n asociere, o evaluare de la caz la caz a unei serii de factori, cum ar fi participa iile, rela iile contractuale, sursa de finan are sau leg turile de familie. A se vedea COMP/ M 754, afacerea Anglo American Corporation/Lonrho, 23 aprilie 1997.
de in acela i nivel de influen i ac ionarul care de ine controlul exclusiv negativ nu trebuie s colaboreze neaprat cu al i ac ionari la stabilirea comportamentului strategic al ntreprinderii controlate.

[151] [152]

T -282/02, afacerea Cementbouw/Comisia, pct. 72, Culegere 2006, ECR II-319.

Spre deosebire de situa ia dintr-o companie controlat n comun, nu mai exist al i ac ionari care s

58 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

narilor la adunrile ac ionarilor din anii preceden i[153]). n acest sens, pe baza modelelor de vot anterioare, Comisia va efectua o analiz prospectiv i va lua n considerare schimb rile previzibile n structura ac ionariatului care ar putea interveni ca urmare a opera iunii. Ea va analiza i pozi ia altor ac ionari i le va evalua rolul. Criteriile pentru o astfel de evaluare au n vedere n special faptul dac ac iunile restante sunt dispersate pe scar larg, dac al i ac ionari importan i se afl n legturi de familie, economice sau structurale cu ac ionarul minoritar respectiv sau dac al i ac ionari au un interes strategic sau pur financiar n ceea ce prive te societatea int ; aceste criterii vor fi evaluate de la caz la caz. n situa ia n care, pe baza participa iei sale, a modelului istoric de vot de la adunarea ac ionarilor i pozi iei altor ac ionari, este foarte probabil ca un ac ionar minoritar s de in o majoritate stabil a voturilor la adunarea ac ionarilor, se consider c ac ionarul minoritar de ine controlul exclusiv [154].

2. Controlul n comun
n situa ia n care dou sau mai multe ntreprinderi sau persoane au posibilitatea de a- i exercita influen a determinant asupra unei alte ntreprinderi suntem n prezen a unui controlul n comun. n acest sens, prin influen determinant n elegem posibilitatea de a bloca ac iunile care determin strategia comercial a unei ntreprinderi.

Spre deosebire de controlul exclusiv, care confer unui anumit ac ionar posibilitatea de a stabili deciziile strategice ntr-o ntreprindere, controlul n comun presupune posibilitatea apari iei unei situa ii de blocaj rezultate din ac iunea conjugat a dou sau mai multe societ i-mam de a respinge deciziile strategice propuse. Astfel, controlul n comun presupune o n elegere ntre ac ionarii (societ ile-mam) respectivi n legtur cu deciziile importante care se refer la ntreprinderea de inut n comun.
Forma clasic de control n comun este aceea n care dou societ i-mam i mpart n mod egal drepturile de vot dintr-o ntreprindere de inut n comun. n acest caz, nu este neap rat necesar un acord formal ntre cele dou societ i, ns, n cazul n care exist un asemenea acord, acesta trebuie s respecte principiul egalit ii ntre societ ilemam[155].

Cu toate acestea, controlul n comun este posibil chiar i atunci cnd nu exist egalitate ntre cele dou societ i mam n ceea ce prive te votul sau reprezentarea n organele de decizie sau atunci cnd exist mai mult de dou societ i mam. Este cazul ac ionarilor minoritari cu drepturi suplimentare care le permit s se opun deciziilor esen iale pentru strategia comercial a societ ii de inut n comun. Aceste drepturi de veto pot fi introduse n statutul societ ii de inute n comun sau stabilite pe baza unui acord ntre societ ilemam. Ele trebuie s vizeze deciziile strategice privind politica comercial a societ ii de inute n comun i s fie distincte de drep-turile de veto acordate n mod normal ac ionarilor minoritari pentru a le proteja interesele financiare, precum: modificarea statutului, majorarea sau reducerea capitalului social sau
lichidarea. De exemplu, un drept de veto care mpiedic vnzarea sau lichidarea societ ii de inut n comun nu confer controlul n comun ac ionarului minoritar implicat[156], n schimb,

decizii privind aspecte legate de buget, plan de afaceri, investi ii importante sau numirea

[153] [154] [155]

Comp/M 3330 RTL/M 6, 12 martie 2004 ; Comunicarea jurisdic ional din 2007, considerentul nr. 59.

conducere i c niciunul din ace ti membri nu are vot decisiv. [156] IV/M.062 Eridania/ISI, 30 iulie 1991.

de

Se poate stabili, de exemplu, c pr ile au dreptul la acela i numr de reprezentan i n organele

59 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


conducerii superioare sunt drepturi de veto care confer un asemenea control. Mai mult, nu este necesar s se men ioneze faptul c persoana care preia controlul n comun al unei asocia ii n participa iune va face cu adev rat uz de influen a sa determinant , ci este suficient c acesta are posibilitatea de a- i exercita influen a i, deci, c dispune de drepturi de veto.

Existen a controlului n comun presupune neacordarea votului decisiv numai uneia dintre societ ile mam, deoarece acest lucru ar conduce la existen a controlului exclusiv pentru societatea care beneficiaz de votul decisiv, dar nu oblig societ ile mam s aib acela i rol n luarea deciziilor, ci acestea trebuie s aib doar posibilitatea real de contesta deciziile luate de cealalt societate mam.

Elemente de identificare a controlului. Potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, respectiv art. 10 alin. (5) din Legea concuren ei, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fiecare n parte sau luate mpreun i innd seama de circumstan ele de fapt sau de drept, confer posibilitatea de a exercita o influen determinant asupra unei ntreprinderi (). A adar, nu trebuie demonstrat faptul c influen a determinant este sau va fi exercitat cu adevrat, ns posibilitatea de exercitare a acesteia trebuie s devin efectiv. De asemenea, legiuitorul enumer n acela i alineat, principalele metodele de preluare a controlului unei ntreprinderi. Astfel, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente, n special: 1) drepturi de proprietate sau de folosin a asupra totalit ii ori a unei pr i din activele unei ntreprinderi; 2) drepturi sau contracte care confer o influen determinant asupra structurii ntreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei ntreprinderi. n concluzie, cele mai obi nuite metode de preluare a controlului sunt preluarea de active i achizi ionarea de ac iuni, combinat cu un acord al ac ionarilor n cazul controlului n comun.
Preluarea controlului se poate realiza, de asemenea, prin contract, acesta asigurnd controlul gestiunii i al resurselor celeilalte ntreprinderii, ca n cazul prelu rii de ac iuni sau active. n plus, pentru a fi luate n considerare ca avnd posibilitatea de modificare structural a pie ei, aceste contracte trebuie s aib o durat foarte lung (de regul fr posibilitate de reziliere nainte de termen pentru partea care acord drepturile contractuale)[157]. De re inut este i faptul c, de regul, acordurile de franciz nu confer francizorului control asupra activit ii comerciale a francizatului. Francizatul exploateaz , n general, resursele ntreprinderii pe cont propriu chiar dac pr i esen iale ale activelor pot apar ine francizorului[158]. De asemenea, acorduri pur financiare, precum tranzac ii de vnzare i leaseback (sale-and-lease-back), care prevd posibilitatea de r scumprare a activelor la sfr itul contractului, nu constituie n mod normal o concentrare deoarece nu modific controlul

gestiunii i resurselor[159]. Controlul poate fi, de asemenea, preluat i prin alte metode, rela iile pur economice putnd juca un rol decisiv n acest sens. Astfel, n mprejurri excep ionale, o situa ie de

[157] n cazul COMP/M 3858, afacerea Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien din 20 iulie 2005, acordurile de gestionare au avut o durat de 10-15 ani. [158] COMP/M 4220, afacerea Food Service Project/Tele Pizza, 6 iunie 2006. [159] 60 | P a g e
Comunicarea jurisdic ional din 2007, considerentul 19.

Dreptul concurenei. Sinteze


dependen economic poate duce la un control de facto[160]. n asemenea situa ii, Comisia va trebui s analizeze cu aten ie dac aceste legturi economice, combinate cu alte legturi, sunt suficiente pentru a duce la o modificare de lung durat a controlului.

sau dac achizitorul rmne pasiv, iar preluarea controlului este declan at de ac iunea unor pr i ter e[161].
Obiectul controlului. Obiectul controlului poate consta n una sau mai multe ntreprinderi sau pr i din acestea care constituie entit i juridice, n activele sau elemente de activ ale unor astfel de entit i juridice. Preluarea controlului asupra activelor poate fi considerat o concentrare numai dac aceste active constituie un ansamblu func ional sau o parte a unei
ntreprinderi, adic o activitate comercial prezent pe pia , creia i se poate atribui o cifr de afaceri[162]. O opera iune care se limiteaz la active incorporale (mrci de fabric, patente sau drepturi de autor) poate fi considerat o concentrare dac aceste active constituie o activitate comercial creia i se poate atribui o cifr de afaceri[163].

Preluarea controlului poate avea loc chiar dac aceasta nu este inten ia declarat a pr ilor

De asemenea, putem vorbi de o concentrare n situa ia n care o ntreprindere externalizeaz activit i interne, iar furnizorului de servicii externalizate i sunt transferate activele aferente i/sau personalul aferent, cu condi ia ca activele s constituie un ansamblu sau o parte a unei ntreprinderi, adic o activitate cu acces la pia .

I,. Dimen"iune oper iunii !e concentr re


Nu toate opera iunile de concentrare sunt controlate, ci numai cele semnificative. Pentru a le putea determina i, totodat, a stabili competen a autorit ilor de concuren competente (comunitare sau interne) (C) au fost stabilite anumite praguri valorice (A), precum i metoda de calcul a acestora (B). .1. Concentrarea de dimensiune comunitar
n adoptarea Regulamentului (CE) nr. 139/2004 (considerentul 8) s-a plecat de la ideea c acesta ar trebui s se aplice acelor schimbri structurale semnificative, al cror impact asupra pie ei dep e te frontierele na ionale ale oricrui stat membru, astfel de concentr ri urmnd ar fi examinate, ca regul general, exclusiv la nivelul Comunit ii, prin aplicarea unui sistem de tip ghi eu unic i n conformitate cu principiul subsidiarit ii. Concentrrile care nu intr n sfera de aplicare a acestui regulament intr, n principiu, n jurisdic ia statelor membre.

Se consider c o concentrare are dimensiune comunitar n cazul n care cifra de afaceri total a ntreprinderilor implicate dep e te anumite praguri; o astfel de concentrare

[160] De exemplu, contracte de furnizare pe termen lung foarte importante sau credite acordate de c tre furnizori sau consumatori, combinate cu legturi structurale. [161] De exemplu, modificarea controlului rezult din faptul c un ac ionar beneficiaz de o mo tenire sau din retragerea unui ac ionar. COMP/M3330 afacerea RTL/M6, 12 martie 2004. [162] Cazul COMP/M 3867 Vattenfall/Elsam and E2 Assets, 22 decembrie 2005.

[163] Transferul licen elor pentru mrci de fabric, patente sau drepturi de autor, f r active suplimentare, poate ndeplini aceste criterii numai dac licen ele sunt exclusive cel pu in ntr-un anume teritoriu, iar prin transferul acestor licen e se transfer activitatea care genereaz cifra de afaceri.
61 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

exist indiferent dac ntreprinderile care realizeaz concentrarea i au sau nu sediul sau domeniile principale de activitate n Comunitate, cu condi ia s desf oare opera iuni considerabile n Comunitate. Aceste criterii au fost definite ini ial prin Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 i modificate prin Regulamentul CE nr. 1310/97. Regulamentul nr. 139/2004 stabile te
criteriile pentru determinarea dimensiunii comunitare a concentr rii economice corelnd nivelul cifrei de afaceri i dimensiunea pie ei afectate [art. 1 alin. (2)][164].

Potrivit art. 1 paragr. 2 din Regulamentului (CE) nr. 139/2004, o concentrare are dimensiune comunitar dac sunt ndeplinite concomitent urmtoarele condi ii: 1. cifra total de afaceri realizat pe plan mondial de ansamblul ntreprinderilor respective este mai mare de 5 miliarde euro; 2. cifra total de afaceri realizat individual n Comunitate de cel pu in de 2 dintre ntreprinderile respective
este mai mare de 250 milioane de euro, mai pu in dac fiecare dintre

ntreprinderile respective realizeaz mai mult de 2/3 din cifra sa total de afaceri din cadrul Comunit ii n interiorul unui singur i acela i stat membru[165].
De i nu atinge pragurile fixate n alin. (2), o concentrare este considerat , potrivit prevederilor alin. (3), de dimensiune comunitar atunci cnd:

1. cifra total de afaceri realizat pe plan mondial de ctre ansamblul ntreprinderilor respective este superioar sumei de 2,5 miliarde euro; 2. n fiecare din cel pu in 3 state membre, cifra total de afaceri realizat de ctre toate ntreprinderile implicate este mai mare de 100 milioane euro; 3. n fiecare din cel pu in 3 state membre (ar tate la punctul b), cifra total de afaceri realizat individual de ctre cel pu in dou dintre ntreprinderile respective este mai mare de 25 milioane euro; 4. cifra total de afaceri realizat individual n Comunitate de cel pu in dou dintre ntreprinderile
participante la concentrare este mai mare de 100 milioane euro, mai pu in dac ntreprinderile respective realizeaz mai mult de 2/3 din cifra lor total de afaceri din cadrul Comunit ii n interiorul unui singur stat membru. Expresia de cel pu in dou dintre ntreprinderile vizate trebuie n eleas n sensul c aplicarea Regulamentului (CE) nr. 139/2004 nu poate fi evitat pur i simplu pentru c una sau mai multe ntreprinderi care nu au dect o cifr de afaceri redus n cadrul Comunit ii sunt pr i la tranzac ie. Numrul de ntreprinderi care sunt pr i la tranzac ie i care nu au o cifr de afaceri n cadrul Comunit ii are prea pu in importan , atta vreme ct cel pu in dou dintre ntreprinderile care sunt pr i la tranzac ie au o cifr de afaceri care se ncadreaz n pragurile men ionate mai sus. Aceast dispozi ie permite s se evite ca aplicarea Regulamentului CE nr.
139/2004 s fie ocolit prin includerea n tranzac ie a unor ntreprinderi numai n scopul unic c aceste ntreprinderi nu au o (sau au o foarte mic ) cifr de afaceri n cadrul Comunit ii. De altfel, utilizarea criteriului de dou treimi din cifra de afaceri total (care se aplic fiecreia dintre ntreprinderile vizate), men ionat mai sus, este i ea destinat s vegheze ca nicio

[164]

La propunerea Comisiei, Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat, poate revizui pragurile i criteriile

stabilite n prezent. [165] Dac cel pu in una dintre ntreprinderile participante la opera iunea de concentrare realizeaz mai mult de 2/3 din cifra de afaceri n cadrul unui singur stat membru, se aplic reglementrile na ionale din statul respectiv.

62 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

tranzac ie care este esen ialmente na ional s rmn de competen a statului membru respectiv[166]. .2. Calculul pragurilor valorice
Elementul determinant n calculul pragurilor valorice l reprezint cifra de afaceri indicator al resurselor i activit ii economice a unei ntreprinderi. Dou cifre de afaceri sunt importante n calculul pragurilor valorice stabilite pentru o concentrare de dimensiune comunitar : cifra total de afaceri i cifra de afaceri realizat n Comunitate.

Cifra total de afaceri cuprinde sumele ob inute de ntreprinderile implicate pe parcursul exerci iului financiar anterior din vnzarea de produse i prestarea de servicii f cnd parte din activit ile obi nuite ale ntreprinderilor n cauz, dup deducerea rabaturilor aplicate la vnzare i a taxei pe valoarea ad ugat i a altor impozite direct legate de cifra de afaceri.
n scopul calculrii cifrei de afaceri a unei ntreprinderi implicate vor fi considerate ca f cnd parte din grupul acesteia urmtoarele ntreprinderi: 1) ntreprinderea implicat; - are puterea de a exercita peste jumtate din drepturile de vot sau - are puterea de a numi peste jumtate din membrii consiliului de administra ie, ai organelor de conducere sau ai organelor care reprezint legal ntreprinderile sau - are dreptul de a gestiona activit ile ntreprinderilor;

2) ntreprinderile la care ntreprinderea implicat, n mod direct sau indirect: - de ine peste jumtate din capital sau din capitalul de exploatare sau

la lit. b);

3) ntreprinderile care de in n ntreprinderea implicat drepturile sau competen ele prev zute

4) ntreprinderile n care o ntreprindere dintre cele prev zute la lit. c) de ine drepturile sau competen ele enumerate la lit. b); 5) ntreprinderile n care dou sau mai multe ntreprinderi prevzute la lit. a)-d) de in mpreun drepturile sau competen ele enumerate la lit. b).
Cifra de afaceri realizat n Comunitate sau ntr-un stat membru include, dup caz, produsele vndute i serviciile prestate ntreprinderilor sau consumatorilor n Comunitate sau n statul membru n cauz.

n cifra total de afaceri a unei ntreprinderi implicate nu sunt incluse vnz rile de produse sau prest rile de servicii intervenite ntre oricare dintre ntreprinderile din grupul su.

.3. Competen a de examinare


n func ie de dimensiunea concentrrii, competen a de investigare revine Comisiei Europene sau autorit ilor na ionale de concuren , dup caz. n general, concentrrile avnd dimensiuni comunitare sunt supuse competen ei exclusive a Comisiei Europene. Statele membre
nu pot, a adar, s aplice legisla ia lor na ional referitoare la concuren unor asemenea tranzac ii[167]. Invers, dac o concentrare nu are o dimensiune comunitar, ea va putea fi supus
legilor na ionale referitoare la controlul concentrrilor, dac sunt respectate pragurile valorice
[166]

J. F. Bellis, Le rgime de concentrations, n Aspects rcents du droit de la concurrence, Bruylant,

Bruxelles, 2005, p. 58. [167] Art. 21 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004.

63 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

prevzute de acestea. Este a a-numitul principiu al ghi eului unic ( one-stop shop principle) potrivit cruia nicio legisla ie a vreunui stat membru nu va fi aplicat unei opera iuni care intr n cmpul de aplicare al reglement rii comunitare (art. 21 paragr. 3). Se evit astfel orice fragmentare a cauzelor pentru a nu se ajunge la solu ii contradictorii sau inconciliabile [168]. Prin Regulamentul (CE) nr. 139/2004 a fost instituit un sistem de trimitere a cauzelor, derogatoriu de la regula general, care presupune o colaborare strns ntre autorit ile din statele membre.

,. 9preciere oper iunilor !e concentr re


Pentru a ti dac o opera iune de concentrare economic are efecte anticoncuren iale, autoritatea de concuren va proceda la evaluarea acesteia, dup ce a delimitat n prealabil pia a. Delimitarea pie ei. A a cum am vzut[169], delimitarea pie ei, prezint o anumit specificitate. Spre deosebire de cazul practicilor anticoncuren iale, controlul concentr rilor economice este unul prealabil, iar examinarea pie ei trebuie s constea ntr-o analiz structural i prospectiv. Elementele structurale vor fi analizate cu foarte mare aten ie, deoarece ele vor permite stabilirea puterii economice a ntreprinderilor implicate i va servi la descoperirea restrngerilor semnificative ale concuren ei [170]. Printr-o decizie a Cur ii de Justi ie s-a considerat n aceast privin c definirea adecvat a pie ei n cauz este o condi ie necesar i prealabil oricrei aprecieri cu privire la impactul concuren ial al unei opera iuni de concentrare. Aceasta ntruct analiza opera iunilor de concentrare depinde foarte mult de p r ile de pia de inute, ele nsele depinznd de definirea pie ei afectate. A adar, n general, studiul nu va avea n vedere numai pia a relevant, ci i pia a afectat de opera iunea economic.

Spre exemplu, n afacerea Orangina/Coca-Cola se disting dou circuite de distribu ie a buturilor carbogazoase nonalcoolice, unul al consumului casnic, iar cel lalt destinat consumului non-casnic (hors foyer). Acest din urm circuit se diferen iaz de primul prin presta iilor care nso esc consumul, precum i prin constrngerile speciale legate de spa iul necesar distribuitorilor care opereaz pe aceast pia . Totodat, ntruct cele dou pie e nu sunt nchise, orice atingere adus concuren ei legat de distribu ia n afara pie ei, va avea inciden asupra celeilalte pie e. De asemenea, delimitarea pie ei geografice prezint aspecte particulare. Potrivit art. 9 paragr. 7 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 Pia a geografic de referin este constituit din zona n care ntreprinderile implicate particip la cererea i oferta de produse sau servicii, n care condi iile de concuren sunt suficient de omogene i care poate fi deosebit de zonele
[168] Comunicarea Comisiei cu privire la repartizarea cauzelor n materia concentr rilor, JOCE C 56 din 5 martie 2005, pct. 12.

[169]

Supra, sec iunea I din prezentul capitol.

[170] 64 | P a g e

L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 153.

Dreptul concurenei. Sinteze

nvecinate, n special deoarece condi iile de concuren sunt considerabil diferite n zonele respective. Aceast evaluare trebuie s ia n considerare n special natura i caracteristicile produselor i serviciilor n cauz, existen a unor bariere la intrarea pe pia sau a unor preferin e ale consumatorilor, a unor diferen e considerabile ntre cotele de pia ale ntreprinderilor din zona n cauz i zonele nvecinate sau diferen ele semnificative de pre . Ct prive te determinarea pie ei relevante a produsului sau serviciului, textele referitoare la controlul opera iunilor de concentrare nu prev d reguli speciale. Totu i, prin intermediul a dou exemple vom putea eviden ia varietatea analizei.

Astfel, n cadrul sectorului b uturilor spirtoase, Comisia a estimat c pia a care nglobeaz totalitatea spirtoaselor este mult prea larg pentru a permite aprecierea aspectelor orizontale ale concentrrii dintre Guinness i Grand Metropolitan [171], fapt pentru care a luat drept criteriu de referin acela al cererii i preferin ei consumatorilor. n domeniul serviciilor, pia a serviciilor de Internet este piramidal , avnd caracteristici diferite n func ie de niveluri; dac la nivel inferior exist un numr mare de furnizori i bariere fragile la intrarea pe pia , la vrful piramidei situa ia se inverseaz , sectorul fiind mult mai concentrat. Comisia a considerat c posibilitatea de a oferi acces tuturor punctelor Internet din lumea ntreag, fr o remunerare a ter ilor pentru a realiza conexiunea, constituie un element vital al tuturor serviciilor de Internet i constituie deci o pia distinct de dimensiune mondial. Efectele opera iunii de concentrare. ntruct att legiuitorul comunitar, ct i cel romn declar interzise opera iunile de concentrare care ar ridica obstacole semnificative n calea concuren ei efective pe pia a intern, respectiv pe pia a romneasc sau pe o parte substan ial a acesteia, autoritatea de concuren va proceda la analiza efectelor opera iunii, innd cont de anumite criterii. Observm c legiuitorul nu a renun at la criteriul pozi iei dominante, ns are n vedere un criteriu mai larg, n care se include i acesta (criteriul pozi iei dominante), anume: criteriul restrngerii semnificative a concuren ei efective. Acesta permite luarea n considerare a efectelor anticoncuren iale care nu sunt ntotdeauna nso ite de crearea unei pozi ii dominante (spre exemplu, o fuziune, care poate provoca cre terea pre urilor f r a se crea o pozi ie dominant , va fi supus,de asemenea, unui asemenea control). n aprecierea concentrrilor de ntreprinderi, Comisia European va ine cont, avnd n vedere obiectivele Regulamentului nr. 139/2004 i dispozi iile ce urmeaz s stabileasc dac acestea sunt sau nu compatibile cu pia a intern , de: - necesitatea de a apra i de a dezvolta o concuren efectiv pe pia a intern, avnd n vedere, n special, structura tuturor pie elor n caz de concuren real sau poten ial dintre ntreprinderile situate n interiorul sau n exteriorul Comunit ii; - pozi ia pe pia a ntreprinderilor implicate i puterea lor economic i financiar, posibilit ile de alegere a furnizorilor i utilizatorilor, accesul lor la sursele de aprovizionare sau

[171]

Com.CE, dec. 15 octombrie 1998, Guinness/Grand Metropolitan, JOCE nr. L 288 din 27 octombrie

1998.

65 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

de desfacere, existen a n drept sau n fapt a barierelor la intrare pe pia , evolu ia cererii i ofertei produselor i serviciilor respective, interesele consumatorilor intermediari i finali, precum i evolu ia progresului tehnic i economic pentru ca acestea s fie n avantajul consu-matorilor i s nu constituie un obstacol n calea concuren ei. Posibile efecte anticoncuren iale ale concentr rilor orizontale. n cazul n care ntreprinderile implicate sunt concuren i existen i sau poten iali pe aceea i pia relevant suntem n prezen a unei concentr ri orizontale. Din liniile directoare referitoare la aprecierea concentrrilor orizontale rezult c o concentrare poate mpiedica n mod semnificativ concuren a efectiv pe o pia prin nlturarea unor importante presiuni concuren iale, asupra unuia sau mai multor vnztori, a cror putere de pia este, n consecin , ntrit. Efectul cel mai direct al opera iunii va fi eliminarea concuren ei ntre pr ile care iau parte la concentrare. Liniile directoare cuprind, de asemenea, o serie de indica ii cu privire la factorii pe care Comisia i poate lua n considerare pentru a determina dac o concentrare care nu creeaz sau nu ntre te o pozi ie dominant va mpiedica totu i, n mod semnificativ, concuren a, cum ar fi: p r ile de pia ale pr ilor participante la concentrare; gradul de concuren dintre pr ile participante la concentrare; posibilitatea pentru clien i de a- i schimba furnizorul; probabilitatea pentru concuren i de a- i cre te produc ia dac pre urile cresc; posibilitatea pentru entitatea rezultat din concentrare de a frna expansiunea concuren ilor; eliminarea prin opera iunea de concentrare a unui important motor al concuren ei. De asemenea, acestea stabilesc, n mod expres, posibilitatea de a fi luate n considerare c tigurile (cre terile) de eficien care contrabalanseaz eventualele efecte anticoncuren iale ale unei concentrri. Pentru a fi luate n considerare, cre terile de eficien vor trebui s rspund la trei condi ii cumulative: ele trebuie s fie n avantajul cumprtorului (scdere de pre uri, produse i servicii noi sau ameliorarea produselor i serviciilor existente); ele trebuie s fie proprii concentrrilor (adic s fie o consecin direct a opera iunii de concentrare, neputnd fi ob inute prin mijloace alternative mai pu in anticoncuren iale); aceste cre teri de eficien s fie verificabile (adic suficient stabilite de pr i cu ajutorul unor elemente precise i convingtoare). Delimitarea dintre concentrrile economice i n elegerile anticoncuren iale. n lupta pentru maximizarea profiturilor, ntreprinderile de pe o pia ncheie i opera iuni specifice prin care se asociaz, pstrndu- i ns caracterul de entit i economice independente, n vederea realiz rii unor obiective comune. Aceste opera iuni de asociere mbrac forme diferite viznd: 1coordonarea comportamentului concuren ial; 2dobndirea unei societ i n comun; 3cooperarea pentru activit i specifice (cercetare-dezvoltare, produc ie, distribu ie etc.). Din punct de vedere al dreptului concuren ei, aceste opera iuni de asociere sunt tratate n mod diferit, avndu-se n vedere efectul lor asupra mediului concuren ial pe pia . Astfel, distingem ntre opera iunile de asociere care urm resc realizarea unei concentrri economice care va fi tratat conform regulamentului privind autorizrile concentrrilor economice - i opera iunile de asociere care au ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concuren ial al ntreprinderilor rmase independente, opera iuni ce cad sub inciden a art. 101 alin. (1) i (3)

66 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, respectiv art. 5 alin. (1) i (2) din Legea concuren ei[172].
criterii:

La realizarea acestei evaluri, Comisia/Consiliul Concuren ei va lua n considerare, n special, urm toarele

1. dac dou sau mai multe societ i-mam re in, ntr-o msur semnificativ, activit ile de pe aceea i pia ca i societatea n comun sau de pe o pia situat n amonte sau n aval fa de cea a societ ii n comun sau pe o pia vecin aflat n strns legtur cu aceast pia ; 2. dac, prin coordonarea care reprezint consecin a direct a crerii societ ii n comun, ntreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concuren a pentru o parte semnificativ a produselor sau a serviciilor n cauz.
Pentru a determina dac drepturile aferente participa iilor dobndite n ntreprindere sunt folosite de ctre achizitor n scopul determinrii comportamentului concuren ial al ntreprinderii respective, autoritatea de concuren va urmri, n special, modul de exercitare a urmtoarelor drepturi: 1. dreptul de a numi sau de a se opune la numirea de membri n organele de conducere ale ntreprinderii; 2. dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea bugetului de venituri i cheltuieli al ntreprinderii; 3. dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de afaceri al ntreprinderii; 4. dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de investi ii al ntreprinderii.
Aceste drepturi pot fi stipulate n actele constitutive ale ntreprinderii achizi ionate sau n orice act juridic ncheiat ntre pr ile la opera iunea de concentrare. Ca urmare a exercit rii oricruia dintre acestea, se poate prezuma c achizitorul determin comportamentul concuren ial al ntreprinderii la care a dobndit participa ii, excep ie fcnd situa ia n care investitorul (achi-zitorul) exercit unele drepturi (capacitatea de a mpiedica cre terea sau scderea valorii ac iunilor, modificarea capitalului social al ntreprinderii controlate, lichidarea afacerii sau modificarea statutului) doar n scopul protejrii intereselor sale financiare.

,I. Controlul concentrrilor economice


Din punct de vedere procedural, controlul concentr rilor economice de dimensiune comunitar , respectiv na ional, este similar. Acesta presupune parcurgerea mai multor etape, autoritatea de concuren avnd posibilitatea de a lua diferite decizii (1), dup caz (2).

.1. Etapele procedurii de control al concentrrilor


n ambele ordini juridice, procedura debuteaz cu notificarea opera iunii autorit ii de concuren competente (a). Ea va urmri, n prima faz a examinrii (numit faza I[173]),
[172] Potrivit art. 2 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, n m sura n care crearea unei societ i n comun, reprezentnd o concentrare n conformitate cu articolul 3, are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concuren ial al ntreprinderilor rmase independente, o astfel de coordonare este evaluat n conformitate cu criteriile din articolul 81 alineatele (1) i (3) din Tratat, pentru a se stabili dac opera iunea este sau nu compatibil cu pia a comun. Textul art. 10 alin. (3) din Legea concuren ei este similar.

67 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


stabilirea compatibilit ii opera iunii cu dreptul concuren ei. Avnd n vedere faptul c adesea opera iunile de concentrare ridic serioase semne de ntrebare n ceea ce prive te compatibilitatea acestora cu normele de concuren , uneori acestea necesit un examen aprofundat (faza II) (b). Pentru anumite situa ii, legiuitorul a prev zut o procedur simplificat (c).

a) Notificarea concentrrilor
nainte de punerea n aplicare i dup ncheierea acordului, anun area ofertei publice sau dup preluarea pachetului de control, pr ile implicate ntr-o concentrare au obliga ia de a o notifica autorit ii de concuren competent: Comisiei (DG Concuren ), dac respectiva concentrare are dimensiune comunitar[174], sau autorit ii na ionale (Consiliul Concuren ei)[175], dac sunt atinse pragurile valorice stabilite de aceasta. ntruct de cele mai multe ori opera iunile de concentrare dep esc cadrul na ional, p r ile implicate vor trebui s notifice opera iunea n mai multe state membre (multi-notificare). De asemenea, ntreprinderile implicate au posibilitatea de a pre-notifica autoritatea de concuren n cazurile n care demonstreaz inten ia de bun credin de a ncheia un acord sau, n cazul unei oferte publice, n cazul n care i-au anun at public inten ia de a face o astfel de ofert , cu condi ia ca acordul sau oferta planificat s aib ca rezultat o concentrare suspus noti-ficrii. Aceast faz este informal, confiden ial i facultativ. Consultrile prealabile cu Comisia, nainte de notificare, reprezint adesea un aspect important al procedurii de control al concentrrilor, ele fiind ncurajate de Comisie (considerentul nr. 10 din Regulamentul Comisiei nr. 802/2004). Asemenea contacte informale cu Comisia European permit s se discute subiecte cum ar fi obliga ia de a se notifica sau nu opera ia avut n vedere, definirea pie ei produselor i pie ei geografice vizate sau i tipul de informa ii care trebuie furnizate cu ocazia notific rii. Astfel de contacte prezint dou avantaje majore: ele permit echipei care va evalua tranzac iile s fie deja pregtit nainte de notificarea acesteia i, de asemenea, este permis p r ilor s se asigure c notificarea este complet, a a nct ea nu va fi respins de ctre Comisie. Persoanele abilitate s depun notificarea sunt pr ile la fuziune sau cele care au dobndit controlul n comun, dup caz. n toate celelalte cazuri, notificarea trebuie realizat de persoana sau ntreprinderea care preia controlul asupra uneia sau mai multor ntreprinderi sau asupra unei
pr i din una sau mai multe ntreprinderi.

Con inutul i forma notificrii sunt stabilite att la nivel comunitar, ct i na ional [176]. Informa iile furnizate trebuie s fie exacte i complete[177], n caz contrar autoritatea de concuren urmnd a solicita pr ii notificatoare completarea informa iilor transmise i/sau confirmarea caracterului exact i complet al acestora. Notificarea devine efectiv la data la care a
[173] A se vedea Rules applicabile to merger control, Europeean Commition, Competition herdbooks, Brussels, 2010, p. 2-3.

2010.

[174] [175] [176]

Art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004.


Art. 4 din Regulamentul privind concentrrile economice, aprobat prin Ordinul nr. 385 din 5 august

nr. 385 din 5 august 2010.

Regulamentul (CE) nr. 802/2004; Regulamentul privind concentr rile economice, aprobat prin Ordinul

[177] Pr ile vor putea furniza i alte informa ii pe care le consider utile pentru evaluarea opera iunii de concentrare economic.

68 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

fost nregistrat la autoritatea de concuren , cu excep ia cazurilor n care se constat c informa iile cuprinse n aceasta sunt inexacte sau incomplete, sub orice aspect. Informa iile incorecte sau care induc n eroare sunt considerate ca fiind informa ii incomplete. n acest sens, autoritatea de concuren va comunica pr ilor notificatoare, nentrziat, data la care notificarea a devenit efectiv . Dac ntreprinderile furnizeaz informa ii incorecte sau denaturate, Comisia poate, printr-o decizie, s le aplice amenzi pn la concuren a a 1% din cifra de afaceri total realizat de ntreprinderea respectiv.
Dac Comisia ia o decizie prin care declar c o concentrare este compatibil cu Pia a intern pe baza informa iilor incorecte care i-au fost furnizate de p r i, ea i poate revoca ulterior decizia (art. 6 paragr. 3 i art. 8 paragr. 3 i 5 din Regulamentul CE nr. 139/2004). De altfel, punerea n practic a unei concentrri care are dimensiune comunitar fr ca aceast con-centrare s fi fost notificat Comisiei Europene poate antrena amenzi suplimentare, pn la concuren a a 10% din cifra de afaceri total realizat de ntreprinderile respective. Pentru opera iunile de concentrare care, n mod normal, nu ridic probleme de concuren , Comisia European a adoptat o Comunicare referitoare la o procedur simplificat de tratament a acestora [178]. ntreprinderile pr i la o concentrare susceptibil s beneficieze de procedura simplificat trebuie, n prealabil, s contacteze Comisia pentru a-i cere s fie dispensate de obliga ia de a proceda la o notificare detaliat (pct. 15 din Comunicare).
Autoritatea competent va publica n Jurnalul Oficial sau pe pagina de internet a Consiliului Concuren ei i/sau n pres, dup caz, o informare privind notificarea primit , men ionnd n acela i timp i numele ntreprinderilor implicate, rile lor de origine, natura concentrrii, sectoarele economice implicate i data primirii notific rii.

Pentru a protejarea secretelor de afaceri i a altor informa ii confiden iale ale acestora, autoritatea de concuren competent va ine cont de interesul legitim al ntreprinderilor implicate. De asemenea, pr ile notificatoare pot solicita s nu fie publicat nicio informare pn la emiterea deciziei, cu artarea motivelor care justific o astfel de cerere, cu excep ia situa iei n care complexitatea cazului i efectele previzibile asupra concuren ei determin autoritatea de concuren s solicite observa ii de la ter i.

Suspendarea opera iunii de concentrare. O opera iune de concentrare de dimensiune comunitar nu poate fi pus n practic nici nainte de a fi fost notificat, nici nainte de a fi declarat ca fiind compatibil cu Pia a intern printr-o decizie a Comisiei Europene sau, mult mai rar, pe baza prezum iei stabilite prin art. 10 paragr. 6 din Regulamentul CE nr. 139/2004 (ne-luarea deciziei de ctre Comisia European n termenele fixate).

n cazuri excep ionale, Comisia poate, la cererea motivat a pr ilor, s acorde o derogare de la obliga ia de suspendare a concentr rii. Atunci cnd se pronun , la cerere, Comisia trebuie s ia n considerare mai ales efectele pe care le-ar produce suspendarea asupra unuia sau mai multor ntreprinderi implicate n concentrare sau asupra unei ter e p r i i ame-nin area pe care concentrarea o poate prezenta pentru concuren . Aceast derogare poate fi nso it de condi ii destinate s asigure realizarea unei concuren e efective. Cererea de derogare poate fi f cut i acordat n orice moment, nainte de notificare sau dup tranzac ionare.
[178] Comunicarea Comisiei Europene referitoare la o procedur simplificat de tratament a anumitor opera iuni de concentrare dat n aplicarea Regulamentului CE nr. 139/2004, 2005/C 56/04.

69 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze Validitatea unei concentrri pus n practic nainte de a fi fost declarat compatibil cu Pia a intern va depinde de decizia final a Comisiei n privin a declarrii acestei compatibilit i. Chiar dac concentrarea este ulterior autorizat, Comisia poate, prin decizie, s aplice ntreprinderilor care nu au respectat obliga ia de suspendare amenzi care s mearg pn la 10% din cifra de afaceri total realizat de ntreprinderile n cauz. ntreprinderile pot, de asemenea, s fie supuse la penalit i pn la concuren a a 5% din cifra lor de afaceri total zilnic medie, dac nu respect o condi ie fixat prin decizia prin care s-a acordat o derogare la obliga ia de suspendare. Comisia mai poate, ntre altele, s ordone pr ilor s desfiin eze concentrarea.

b) Examinarea notificrii i ini ierea procedurii Faza I a procedurii


Prima faz a procedurii dureaz, de regul, 25 de zile lucrtoare[179], termen ce curge din ziua lucrtoare urmtoare celei n care a fost primit notificarea sau, dup caz, a celei n care au fost primite informa ii complete. n cazul n care Comisia a fost sesizat cu o cerere de trimitere a unui stat membru sau cu o ofert de angajamente ale pr ilor, prima faz a procedurii dureaz 35 de zile lucrtoare. n urma examinrii cererii n termenele precizate, Comisia European poate ajunge la urmtoarele concluzii: 1opera iunea de concentrare economic notificat nu intr sub inciden a Regulamentului (CE) nr. 139/2004, situa ie n care se va consemna aceasta ntr-o decizie;

2opera iunea de concentrare economic notificat cade sub inciden a regulamentului, dar nu exist ndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu pia a intern , situa ie n care este declarat compatibil cu pia a intern (decizie de neobiec iune); 3opera iunea de concentrare economic notificat ridic ndoieli serioase n privin a compatibilit ii sale cu pia a intern, situa ie n care este ini iat cea de-a doua faz a procedurii.
Faza a II-a a procedurii
Dac, urmare a examenului preliminar (prima faz ), Comisia consider c opera iunea de concentrare economic ridic ndoieli serioase n ceea ce prive te compatibilitatea sa cu pia a intern , ea angajeaz a doua faz a procedurii care se va sfr i prin adoptarea unei decizii prin care se va declara c :

opera iunea de concentrare economic propus este compatibil cu pia a intern (decizie de autorizare);
opera iunea de concentrare economic este incompatibil cu pia a intern.

opera iunea de concentrare economic propus este compatibil cu Pia a intern, ns n anumite condi ii (decizie de autorizare condi ionat);

[179] 70 | P a g e

Art. 10 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004.

Dreptul concurenei. Sinteze

Comisia a refuzat autorizarea concentr rii economice n Cazul Airtours/First Choice[180] pe baza teoriei efectelor coordonate, considernd c opera iunea ar crea dominan

colectiv ntre primii trei furnizori de pachete de vacan pe termen scurt pe pia a din Marea Britanie[181]. De asemenea, n Cazul EADS/Nokia[182], s-a avut n vedere o poten ial creare sau ntrire a unei pozi ii dominante pe pia a pentru infrastructur i servicii specifice de PMR (Professional Mobile Radio)[183]. n evaluarea cazului, Comisia a analizat dac poate fi vorba de o posibil dominan colectiv ntre Motorola i EADS. Investiga ia de pia desf urat n acest caz a scos la iveal teama c EADS i Motorola ar putea s renun e s mai concureze unul mpotriva celuilalt, deoarece fiecare de ine proprietatea unor tehnologii diferite TETRAPOL pentru EADS i APCO P25 pentru Motorola i ar putea s renun e s mai concureze n sectorul tehnologiei TETRA, unde ar exista concuren din partea altor furnizori[184]. n ceea ce prive te autorizrile condi ionate, ntr-o spe mult mai complex (Polonia versus Comisia European n cazul concentrrii economice Unicredit/HVB[185]), dup runde de negocieri s-a semnat un acord ntre grupul Unicredit i autorit ile poloneze prin care Unicredit se angaja s vnd 200 din cele 460 de sucursale i agen ii ale b ncii poloneze BPH, achizi ionate odat cu dobndirea controlului asupra bncii germane HVB (banc asupra creia HVB de inea controlul indirect). Trebuie s precizm c autorit ile poloneze s-au sesizat ntruct, de i concentrarea economic respectiv (de dimensiune comunitar) ndeplinea condi iile cerute pentru a se realiza, ea conducea la nc lcarea unei clauze de neconcuren , inserate ntr-un contract de privatizare a bncii poloneze Pekao, menit s protejeze concuren a pe pia a polonez a serviciilor bancare.

Decizia trebuie s intervin ntr-un termen maxim de 90 de zile lucr toare ncepnd de la data deschiderii celei de a doua faze a procedurii. Acest termen este prelungit la 105 zile

[180] Cazul IV/M.1524 din 22.09.1999. [181] Pe pia a analizat, gradul de concentrare economic era ridicat, de 2150, cu mult peste pragul pentru care autorit ile americane ar considera c opera iunea ridic probleme din punct de vedere concuren ial. [182] Cazul COMP/M.3803 din 28.07.2005 [183] Sistemele PMR reprezint sisteme nchise de comunica ii radio f r fir, folosite de grupuri de utilizatori profesionali cu nevoi speciale n ceea ce prive te securitatea. Printre utilizatorii de sisteme PMR se afl poli ia
i for ele de securitate, serviciile publice, precum i infrastructura protejat (aeroporturi, baze nucleare).
[184] Acest scenariu a fost exclus de Comisie deoarece, a a cum a rezultat i din sc derea numrului de contracte c tigate de EADS n ultimii 5 ani, TETRAPOL este o tehnologie n scdere n cadrul Spa iului Economic European. Faptul confirmat i de investiga ia de pia este c tehnologia TETRA este una de facto n cadrul Spa iului Economic European. n ceea ce prive te Motorola, tehnologia APCO P25 este larg rspndit n Statele Unite ale Americii, n Europa fiind foarte slab r spndit. Pentru o analiz detaliat a cazului, a se vedea R. Bdic, Analiza concentrrilor economice din perspective Comisiei Europene. Studiu de caz

EDAS/Nokia 2005, n Revista Profil Concuren a nr. 3/2005, p. 22 i urm toarele.

[185] Pentru o analiz detaliat a spe ei, a se vedea G. Gavriloiu, Cazul concentrrii economice Unicredit/HVB Polonia vs. Comisia European, n Revista Profil Concuren a nr. 2/2006, p. 65 i urm.

71 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze lucrtoare atunci cnd ntreprinderile respective propun angajamente n scopul de a face ca aceste concentrri s fie compatibile cu Pia a intern , plus 54 de zile lucrtoare dup deschiderea celei de a doua faze a procedurii (art. 10 paragr. 3 din Regulamentul CE nr. 139/2004). n cazul n care Comisia nu a adoptat o decizie n termenele prev zute de regulament, se consider c respectiva concentrare a fost declarat compatibil cu pia a intern (art. 10 paragr. 6 Regulamentul (CE) nr. 139/2004).
Comisia dispune de acelea i puteri de investigare ca i cele de care dispune n prima faz a procedurii. Cu toate acestea, investigarea este, n general, mai extins n a doua faz.

,II. 9"pecte "peci#ice re.lementrii romne$ti


A a cum am vzut, n anul 2010 legiuitorul modificat att legea concuren ei, ct i legisla ia secundar n materia concentrrilor economice pentru a fi n concordan cu reglementrile comunitare n materie. A adar, putem vorbi de reglementri similare, construite pe acelea i principii, diferen ele nefiind de substan .

Potrivit art. 14 din Legea concuren ei, sunt supuse controlului Consiliului Concuren ei acele opera iuni de concentrare care ndeplinesc urm toarele condi ii: 1. cifra de afaceri cumulat a ntreprinderilor implicate n opera iune dep e te echivalentul n lei a 10.000.000 euro i 2. cel pu in dou dintre ntreprinderile implicate au realizat pe teritoriul Romniei, fiecare n parte, o cifr de
afaceri mai mare dect echivalentul n lei a 4.000.000 euro[186]. Ele vor trebui notificate Consiliului Concuren ei nainte de punerea n aplicare i dup ncheierea acordului, dup anun area ofertei publice sau dup preluarea pachetului de control.

Regulamentul privind concentrrile economice define te cifra de afaceri ca fiind suma veniturilor ob inute din vnzrile de produse i/sau din prest rile de servicii realizate de ntreprinderile implicate n cursul ultimului exerci iu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obliga ii fiscale i valoarea contabilizat a exporturilor efectuate direct sau prin man-datar, inclusiv a livr rilor intracomunitare.
n cazul n care o opera iune de concentrare economic are loc prin cumprare de elemente de activ, din cifra de afaceri va fi luat n considerare numai suma aferent activelor constituind obiect al tranzac iei. Dac , n cursul unei perioade de 2 ani, dou sau mai multe tranzac ii de felul acestora au loc ntre acelea i persoane fizice i/sau juridice, acestea sunt considerate ca o singur opera iune de concentrare economic, realizat la data ultimei tranzac ii.

n ceea ce prive te institu iile de credit i alte institu ii financiare, cifra de afaceri este nlocuit cu suma veniturilor, dup deducerea impozitelor i a taxelor legate direct de acestea, iar pentru societ ile de asigurri, cu valoarea primelor brute ncasate sau de ncasat, conform contractelor de asigur ri ncheiate de ctre sau n numele societ ilor de asigurare, inclusiv primele pl tite reasiguratorilor, dup deducerea impozitelor i a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora.

[186] Echivalentul n lei se calculeaz la cursul de schimb comunicat de Banca Na ional a Romniei valabil pentru ultima zi a exerci iului financiar din anul anterior realizrii opera iunii.

72 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

n ceea ce prive te aspectele procedurale legate de controlul opera iunilor de concentrare economic, Legea concuren ei stabile te termene diferite fa de reglementarea comunitar, astfel Consiliul Concuren ei: 1. are obliga ia de a rspunde n scris, n cazul n care va ajunge la concluzia c opera iunea de

concentrare economic nu cade sub inciden a legii concuren ei, n termen de 30 de zile de la primirea notific rii complete

2. va emite o decizie de neobiec iune, n termen de 45 de zile de la primirea notific rii complete, atunci cnd constat c, de i opera iunea de concentrare economic notificat cade sub inciden a legii concuren ei:
- nu exist ndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concuren ial normal;

sau - ndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concuren ial normal au fost nlturate prin angajamentele propuse de pr ile implicate i acceptate de Consiliul Concuren ei.
- va decide, n termen de 45 de zile de la primirea notific rii complete, deschiderea unei investiga ii, atunci cnd constat ca opera iunea de concentrare economic notificat cade sub inciden a legii concuren ei, prezint ndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concuren ial normal i acestea nu au putut fi nl turate prin angajamente propuse de pr i;

3. n termen de maximum 5 luni de la primirea notific rii complete a unei opera iuni de concentrare economic pentru care a decis deschiderea unei investiga ii din cauza ndoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concuren ial normal: - va emite o decizie prin care va declara opera iunea de concentrare economic incompatibil cu mediul concuren ial normal, ntruct ridic obstacole semnificative n calea concuren ei efective pe pia a romneasc sau pe o parte substan ial a acesteia, n special ca urmare a cre rii sau consolidrii unei pozi ii dominante;

- va emite o decizie de autorizare, dac opera iunea de concentrare economic nu ridic obstacole semnificative n calea concuren ei efective pe pia a romneasc sau pe o parte substan ial a acesteia, n special ca urmare a crerii sau consolidrii unei pozi ii dominante; - va emite o decizie de autorizare condi ionat , prin care stabile te obliga iile i/sau condi iile destinate s asigure respectarea de c tre pr ile implicate a angajamentelor pe care i le-au asumat n scopul realiz rii compatibilit ii concentrrii cu un mediu concuren ial normal.

n cazul n care Consiliul Concuren ei nu ia o decizie n termenele amintite, opera iunea de concentrare economic notificat poate avea loc.

Termenele ncep s curg de la data notificrii sau, dup caz, de la data la care pr ile au furnizat Consiliului Concuren ei toate informa iile solicitate n vederea completrii notificrii.

n cazul n care Consiliul Concuren ei constat c opera iunea de concentrare economic investigat nu este notificat, el va analiza i va decide, n acest context, i cu privire la compatibilitatea opera iunii cu un mediu concuren ial normal. n cazul n care Consiliul Concuren ei constat c o concentrare economic a fost deja pus n aplicare i c acea concentrare a fost declarat incompatibil cu mediul concuren ial normal, acesta, prin decizie, poate:
- s solicite ntreprinderilor implicate s dizolve entitatea rezultat din concentrare, n special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor ac iunilor sau activelor dobndite, astfel nct s se restabileasc situa ia existent anterior punerii n aplicare a concentrrii. n cazurile n care, prin dizolvarea entit ii rezultate prin concentrare, nu este posibil restabilirea

73 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


situa iei existente anterior punerii n aplicare a concentr rii, Consiliul Concuren ei poate adopta orice alt msur adecvat pentru a restabili, n msura posibilului, situa ia anterioar; - s dispun orice alt msur adecvat pentru a se asigur c ntreprinderile implicate dizolv concentrarea sau iau msurile de restabilire a situa iei prevzute n decizia sa.

Deciziile luate de Consiliul Concuren ei cu privire la o opera iune de concentrare economic pot fi atacate n contencios administrativ la Curtea de Apel Bucure ti n termen de 30 de zile de la data comunicrii ctre pr i. Instan a poate ordona, la cerere, suspendarea execut rii deciziei atacate. Consiliul Concuren ei poate impune - printr-o decizie privind m suri interimare - operatorilor economici implica i luarea oricrei msuri pe care o consider necesar n scopul restabilirii mediului concuren ial. Acestea trebuie s fie strict limitate, att n durat , ct i n obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifest i intolerabil a liberei concuren e.
Deciziile emise de Consiliul Concuren ei vor avea la baz i analiza restric ionrilor direct legate i necesare pentru implementarea concentrrilor economice (restric ionrilor auxiliare), care pot afecta mediul concuren ial. Deciziile emise de Consiliul Concuren ei pot fi revocate i concentrarea economic se suspend automat n situa ia n care pr ile implicate n concentrarea economic nu i ndeplinesc obliga iile asumate - men ionate n decizia de autorizare condi ionat - de modificare a planului ini ial al concentrrii. Deciziile vor fi comunicate de ndat pr ilor n cauz, de ctre Secretariatul General al Consiliului Concuren ei, i vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala solicitantului, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concuren ei. La publicarea deciziilor se va ine seama de interesele legitime ale operatorilor economici n cauz , astfel nct secretul profesional s nu fie divulgat.
n cazul n care Consiliul Concuren ei nu a luat nicio decizie n termenele prev zute de lege, opera iunea de concentrare economic notificat poate avea loc.

74 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE:


1. Defini i no iunea de concentrare economic. 2. Care sunt diferen ele dintre controlul unic i cel n comun. 3. Arta i care sunt etapele procedurii de control al concentrrilor. 4. Care sunt, n accep iunea legii romne, opera iunile de concentrare supuse controlului Consiliului Concuren ei?

75 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

UNITATEA DE NV ARE & In%er'en ii ale s%a%ului care po% #ena%ura concuren a

COMPETENCELE UNIT8CII DE NV8CARE 4 A a cum am vzut n cadrul Unit ii de nv are nr. 1, principalii factori destabilizatori ai concuren ei pure i perfecte i reprezint fenomenul concentrrilor i interven ia statului n economie. Dup ce ve i parcurge aceast unitate de nv are ve i n elege n ce const ajutorul de stat ca msur de sprijin a statului i condi iile n care poate fi considerat compatibil cu Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene.

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT8CII DE NV8CARE 4 este de 1,5 ore

Cuprins

I. CONTROLUL AJUTOARELOR DE STAT .1. No iunea de ajutor de stat 77 .3. Regula de minimis 81

77

.4. Metodologia de baz utilizat n evaluarea ajutoarelor de stat .5. Excep ii de la principiul incompatibilit ii ajutoarelor de stat

81 82

.6. Executarea controlului ajutoarelor de stat II. STATUTUL NTREPRINDERILOR PUBLICE


III. ACTIVIT8 ILE ECONOMICE SUB MONOPOL DE STAT NTREB8RI PENTRU AUTOEVALUARE:

82 86 89

91

76 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Reglementarea ajutoarelor de stat a luat na tere prin voin a fondatorilor de a crea o pia intern unic, n care condi iile de concuren s fie echitabile pentru toate ntreprinderile care ac ioneaz n interiorul acesteia. n aceast idee, se consider c ajutoarele acordate de ctre state ntreprinderilor sunt incompatibile cu pia a intern, ele putnd afecta schimburile dintre statele membre, favoriznd anumite ntreprinderi sau produc ii na ionale i contribuind la recrearea frontierelor. Pe aceste coordonate, niciun stat membru nu poate acorda un ajutor de stat f r a ob ine, n prealabil, acordul Comisiei Europene, care are, n acest domeniu, competen exclusiv. Mai mult, acordarea unui ajutor de stat nou este suspendat att timp ct Comisia nu s-a pronun at n ceea ce prive te compatibilitatea acestuia cu pia a intern . Eficacitatea controlului are la baz respectarea regulilor pe fiecare teritoriu na ional i subliniaz responsabilitatea statelor membre, care au obliga ia de a notifica Comisiei orice ajutor nou acordat uneia sau mai multor ntreprinderi.

I. Controlul ajutoarelor de stat


Controlul ajutoarelor de stat reprezint , n acest moment, o specificitate a dreptului european, nefiind ntlnit n dreptul american ori n practica vreunei organiza ii interna ionale [187]. Reglementarea a luat na tere prin voin a fondatorilor de a crea o pia intern unic n care condi iile de concuren s fie echitabile pentru toate ntreprinderile care ac ioneaz n interiorul acesteia. Astfel, se consider c ajutoarele acordate de ctre state ntreprinderilor sunt incompatibile cu pia a intern , ele putnd afecta schimburile dintre statele membre, favoriznd anumite ntreprinderi sau produc ii na ionale i contribuind la recrearea frontierelor [188]. .1. No iunea de ajutor de stat Potrivit art. 107 paragr. 1 din Tratatul privind func ionarea Uniunii sunt incompatibile cu pia a intern ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice form , care denatureaz sau amenin s denatureze concuren a prin favorizarea anumitor ntreprinderi sau sectoare de produc ie, n m sura n care acestea afecteaz schimburile comerciale dintre statele membre. Principiul incompatibilit ii ajutoarelor de stat cu pia a intern enun at de art. 107 pune accentul pe originea ajutorului acordat (ajutoare acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat) i pe efectele sale (faptul de a denatura sau de a amenin a s denatureze concuren a n detrimentul celorlalte ntreprinderi sau sectoare de produc ie, crend astfel un dezechilibru). Mijlocul utilizat de stat pentru a ajuta ntreprinderile sau sectoarele de produc ie (forma acestora) nu are nicio relevan (sub orice form) [189].

[187] Examinarea subven iilor la export n cadrul Organiza iei Mondiale a Comer ului nu se poate confunda cu controlul ajutoarelor de stat practicat n Uniunea European , no iunea de ajutor de stat avnd o sfer mai larg dect aceea de subven ie, ea nerezumndu-se numai la presta ii pozitive. A se vedea infra, .2.

[188] [189] 77 | P a g e

L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 105. Uneori, ajutoarele sunt acordate mai mult pe criterii politice dect economice.

Dreptul concurenei. Sinteze

Aceast modalitate de abordare este specific dreptului concuren ei[190]: un comportament fiind interzis prin prisma efectelor sale reale sau poten iale asupra concuren ei. Controlul ajutoarelor de stat are n vedere dou obiective greu de conciliat: definirea no iunii de motive evidente de siguran juridic pe de o parte, iar pe de alt parte, pstrarea suple ei pentru a garanta un control eficace n raport cu imagina ia statelor membre ntotdeauna pregtite s favorizeze ntreprinderile na ionale[191].
Tratatul nu define te efectiv no iunea de ajutor de stat, ci doar enumer elementele care permit declararea acestuia ca fiind incompatibil cu pia a intern (art. 107). Pe acest motiv, literatura de specialitate consider c art. 107 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene este lipsit de efect direct [192], el neputnd fi invocat de pr i sau de ntreprinderile concurente n fa a instan elor judectore ti na ionale sau arbitrale. Singura posibilitate ce r mne acestora din urm este aceea de a sesiza Comisia cu un recurs n anulare[193]. n concluzie, putem afirma c nu

orice ajutor de stat este interzis; sunt interzise numai acele ajutoare care au sau sunt susceptibile de a avea efecte asupra concuren ei. Pe de alt parte, avnd n vedere reforma n materia acord rii ajutoarelor de stat, concluzionm c, n acest moment putem vorbi mai degrab de o direc ionare centralizat a ajutoarelor de stat de ctre o institu ie comunitar , suprastatal (Comisia European) pe pia a intern (pia format din suma pie elor na ionale), dect de o interzicere a ajutoarelor de stat, regula fiind, n opinia noastr, atenuat de excep ii. n interpretarea dat de Comisie i Curtea de Justi ie, no iunea de ajutor de stat are un sens foarte larg. Ea include toate acele msuri de sprijin acordate de ctre autorit ile publice centrale, locale ori regionale, precum i pe acelea acordate de organisme private sau alte organisme asupra c rora statul, o institu ie public sau autoritate local ori regional exercit, direct sau indirect, o influen puternic, indiferent de forma de acordare.

n literatura de specialitate, ntr-o defini ie sintetic , ajutorul de stat este privit ca acel mijloc interven ionist prin care statul sprijin ntreprinderi, regiuni sau sectoare economice, n scopul realiz rii unor obiective de politic economic[194]. Pentru a fi considerat ajutor de stat, sprijinul acordat trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele

condi ii:

1) s fie acordat de stat sau din resurse publice, indiferent de forma pe care o mbrac; 2) s fie selectiv; 3) s confere un avantaj economic ntreprinderii beneficiare; 4) s distorsioneze sau s amenin e s distorsioneze concuren a i comer ul dintre statele membre. 1) s fie acordat de stat sau din resurse publice [190] [191] [192] [193]
CJCE 14 sept. 2004, Spania vs Comisie, af. C 276/23, Culegere p. I -8091. L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 109. Idem, p. 110.

este o ac iune direct ndreptat mpotriva unui act adoptat de o institu ie comunitar prin care se contest validitatea acestuia i se urmre te anularea lui. [194] E. Mihai, op. cit., p. 204.

G. Issac, M. Blanquet, Droit general de l`Union Europenne, 8e edition., p. 424. Ac iunea n anulare

78 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Ajutoarele de stat presupun msuri discriminatorii ce avantajeaz ntreprinderile na ionale, afectnd cadrul concuren ial comunitar. Uneori, acestea sunt acordate mai mult din considerente politice dect economice. Astfel, avantajarea concuren ilor na ionali se poate face prin subven ii, inclusiv la export, scutiri sau reduceri de sarcini fiscale sau sociale, garan ii de credite, credite cu dobnd redus, pre uri interne preferen iale pentru servicii i produse, taxe parafiscale aplicate produselor indigene sau importate, destina ia sumelor colectate avantajndu-le pe cele indigene, stimulente financiare la privatizare, cumprarea de ac iuni ale unor societ i aflate n dificultate financiar etc. Toate aceste modalit i pot fi folosite de ctre state, colectivit i locale sau de intermediarii financiari[195]. Intr n sfera exclusiv de control a Comisiei nu numai ajutorul acordat de guvernul central, ci i cel acordat de autorit ile de stat regionale i locale, precum i de organismele publice i private ce ac ioneaz n numele statului. O diferen de tratament ntre ntreprinderi nu semnific automat existen a unui ajutor, ntruct diferen a poate fi justificat, n special prin misiunea de serviciu public. n situa ia n care ntreprinderea ajutat ndepline te un serviciu de interes economic general, n sensul art. 108 (2) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, Comisia verific dac ajutorul are ca destina ie sus inerea costului net suportat de ntreprindere pentru a- i realiza misiunea. n ceea ce prive te forma efectiv n care ajutorul de stat este acordat, s-a constatat c aceasta este irelevant: subven iile de la buget, credit i investi iile directe (beneficii pozitive), dar i msuri care mic oreaz obliga iile financiare, acestea fiind normal incluse n bugetul unei ntreprinderi (de exemplu: plata cu ntrziere a contribu iilor de securitate social , ceea ce atrage pierderi de venit pentru stat[196]) etc. Sunt considerate ajutoare de stat pre urile sau tarifele mai ridicate pl tite de stat ori de ntreprinderi de stat unor ntreprinderi na ionale ce ofer produse sau servicii statului, precum i ajutoarele sub forma subscrierii de capital de stat ntr-o ntreprindere [197]. De asemenea, aplicarea unui sistem care derog de la dreptul comun privind insolven a, n beneficiul unor ntreprinderi aflate n dificultate care au datorii mari n special ctre creditori publici, trebuie considerat ca dnd na tere acordrii de ajutor de stat n n elesul art. 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene[198].Totu i, de exemplu, fixarea de ctre o autoritate public a unor pre uri cu amnuntul minime pentru un produs, pe socoteala consumatorilor, nu constituie un ajutor acordat de stat n n elesul art. 107 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene [199]. b) s aib caracter selectiv Dispozi iile art. 107 paragr. 1 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene se aplic doar msurilor care au o natur specific, selectiv, adic doar acelor ajutoare care

indiferent de nivelul, regional sau local la care este suportat pierderea. [197] C. 232/82, Intermills c. Comisiei, hot. din 14 nov. 1984.
[198]

[195] [196]

O. Manolache, op. cit., p. 398.


O pierdere de venituri din impozitare este considerat echivalent cu consum de resurse ale statului,

16. 3765-3766. [199] C 82/77, Ministerul Public al 79 | P a g e

C 295/97, af. Inductria Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA, n ECR, 1999,
rilor de Jos vs Jacobus Philippus van Tiggale.

Dreptul concurenei. Sinteze

favorizeaz anumite activit i sau producerea anumitor bunuri. Aplicarea criteriului selectivit ii implic trasarea unei distinc ii ntre msurile cu aplicabilitate general (msuri care se aplic tuturor ntreprinderilor i sectoarelor, fr deosebire) i msurile care genereaz avantaje doar pentru anumite ntreprinderi sau produc ia anumitor mrfuri. Totu i, trebuie s remarcm faptul c este extrem de dificil de trasat o grani clar ntre msurile de sprijin generale i cele selective. Distinc ia dintre acestea rmne mai degrab neclar n jurispruden a i n dreptul comunitar al ajutorului de stat, Comisia i instan ele comunitare avnd tendin a de a atribui selectivitate unei m suri ori de cte ori nu poate fi dovedit c ea este, dimpotriv, general sau justificat de natura sistemului[200]. c) s confere un avantaj economic ntreprinderii beneficiare Criteriul relevant pentru a determina dac asisten a financiar acordat de ctre un stat membru unei ntreprinderi are caracterul unui ajutor de stat const n a afla dac ntreprinderea ar fi putut ob ine avantajul respectiv de pe pia a liber , n acelea i condi ii n care l-ar fi ob inut i un investitor privat (ajutorul trebuie s constituie un avantaj economic de care ntreprinderea nu ar fi beneficiat n mod normal). n caz contrar, este necesar s se stabileasc condi iile n care se putea derula o asemenea tranzac ie pentru a putea califica diferen a ca ajutor incompatibil cu pia a intern .

d) s distorsioneze sau s amenin e s distorsioneze concuren a i comer ul dintre statele membre

Atunci cnd un stat membru acord ajutoare unei ntreprinderi, produc ia intern poate, pentru acest motiv, s fie men inut sau sporit, consecin a fiind aceea c ntreprinderile stabilite n celelalte state membre pot avea anse mai mici de a exporta produsele lor pe pia a din acel stat membru. Dac un ajutor ntre te pozi ia unei ntreprinderi n compara ie cu a altor ntreprinderi care concureaz n comer ul intracomunitar, se poate spune c acesta (comer ul) este afectat de acel ajutor. Mai mult, art. 107 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene declar incompatibil cu pia a intern nu numai ajutorul care distorsioneaz concuren a, ci i ajutorul care amenin s o distorsioneze. n acest sens, jurispruden a comunitar a statuat c nu i se poate

pretinde Comisiei s demonstreze efectul real al ajutorului ilegal asupra concuren ei sau comer ului dintre statele membre[201].

Trebuie subliniat c un ajutor la export n afara Uniunii Europene nu intr a priori n cmpul de aplicare al art. 107 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. Totul depinde de a ti dac nu exist riscul ca produsele respective s fie reimportate n interiorul Uniunii Europene[202].

Atunci cnd organismul care acord asisten financiar dispune de un anumit grad de libertate care i d posibilitatea de a alege beneficiarii sau condi iile sub care acord asisten a, aceasta nu poate fi considerat de natur general. [201] Curtea de prim instan , C. 35/99, Keller and Keller Meccanica c. Comisiei, hot. din 30 ian. 2002. [202] M. Malaurie-Vignal, op. cit., p. 299.

[200]

80 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

.2. Regula de minimis


Ajutoarele de stat nu sunt supuse procedurii de notificare dac intensitatea acestora nu dep e te un plafon stabilit de Comisie, prin regulament, n temeiul Regulamentului nr. 994/98. Astfel, Comisia a prezentat politica sa privind plafonul de minimis mai nti n Comunicarea privind ajutoarele de minimis[203], apoi n Regulamentul (CE) nr. 69/2001 din 12 ianuarie 2001 de aplicare a art. 87 i 88 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene ajutoarelor de minimis[204], n prezent stabilind prin Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din tratat ajutoarelor de minimis[205], c ajutorul pentru o ntreprindere care se afl sub pragul de 200 000 EUR pentru o perioad de trei ani fiscali i care ntrune te anumite condi ii nu constituie ajutor de stat n sensul articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, deoarece se consider c acesta nu afecteaz comer ul i nu denatureaz concuren a. Prin urmare, nicio astfel de msur nu trebuie notificat. Regulamentul nu se aplic ntreprinderilor care i desf oar activitatea n sectoarele pescuitului i acvaculturii, crbunelui, agricol (pentru anumite activit i) sau pentru activit ile legate de export, pentru achizi ionarea de vehicule de transport rutier de m rfuri sau ntreprinderilor aflate n dificultate (art. 1 din Regulamentul nr. 1998/2006). .3. Metodologia de baz utilizat n evaluarea ajutoarelor de stat Evaluarea compatibilit ii unui ajutor reprezint, n principal, analiza efectelor pozitive ale ajutorului (n termeni de contribu ie la realizarea unui obiectiv de interes comun bine definit) comparativ cu efectele negative ale acestuia (n principal denaturarea concuren ei i a comer ului), ceea ce constituie testul comparativ. Pentru ca ajutorul s fie declarat compatibil, acesta trebuie s fie necesar i propor ional pentru realizarea unui obiectiv specific de interes comun. Cu toate acestea, abordarea economic mai precis nu nseamn c fiecare caz de ajutor de stat face obiectul unei evaluri aprofundate specifice. Utiliznd ra ionamentul economic al testului comparativ, Comisia a inut seama de cerin ele economice atunci cnd a stabilit normele generale privind ajutoarele de stat, oferind, n acela i timp, posibilitatea utilizrii sistemului de control cel [206] mai adecvat. n consecin , cazurile cu cele mai mici efecte de denaturare nu sunt considerate ajutor de stat . n al doilea rnd, cazurile pentru care se poate elabora un set de criterii de compatibilitate ex ante u or de aplicat sunt scutite de obliga ia de notificare. Urmtorul nivel, evaluarea standard, permite Comisiei s evalueze majoritatea cazurilor de ajutor n raport cu condi iile predefinite (inclusiv intensit ile ajutorului predefinite) n scopul asigur rii propor ionalit ii i necesit ii ajutorului, precum i a efectelor de denaturare limitate ale acestuia, i anume pentru care evaluarea economic precis este efectuat n bloc n prealabil i este reflectat n prezum iile legale ale normelor. Ultimul nivel de control evaluarea detaliat se aplic acelor cazuri care pot determina efectele de denaturare cele mai grave, n cazul c rora Comisia verific fundamentarea economic a ajutorului de la caz la caz.

[203] [204] [205] [206] 81 | P a g e

J. Of. nr. C 68 din 6 martie 1996. J. Of. nr. L 10 din 13 ianuarie 2001.
J. Of. nr. L 379 din 28 decembrie 2006. Regulamentul a fost n vigoare pn la 31 decembrie 2013.

A se vedea ajutorul de minimis.

Dreptul concurenei. Sinteze

.4. Excep ii de la principiul incompatibilit ii ajutoarelor de stat O pia caracterizat prin confruntarea liber ntre ntreprinderi i neinterven ia statului este idealul spre care se tinde, ns ntr-o diversitate complex precum cea a Uniunii Europene, care cuprinde state i, n special, regiuni cu un grad diferit de dezvoltare, aceasta nu este ntotdeauna solu ia c tigtoare. Politica n domeniul concuren ei trebuie conciliat cu celelalte politici comunitare. n consecin , acordarea anumitor ajutoare pentru dezvoltarea regional ori sectorial este considerat necesar, Uniunea European acordnd ea - ns i asemenea ajutoare, instituind astfel dou categorii de excep ii de la regula prev zut la art. 107 (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene: ajutoare acceptate automat [de plin drept] (a) i ajutoare poten ial admise (b). Pe de alt parte, avnd n vedere experien a considerabil dobndit n aplicarea art. 107 i 108 din tratat i textelor generale adoptate de Comisie pe baza acestor dispozi ii, pentru asigurarea unei supravegheri eficiente i simplificarea procedurilor administrative, Comisia a fost abilitat s stabileasc prin regulamente, n domenii n care dispune de suficient experien pentru a defini criteriile generale de compatibilitate, categorii de ajutoare considerate compatibile cu pia a intern , care s fie exceptate de la dispozi iile art. 108 alin. (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, denumite ajutoare exceptate pe categorii (c). a) Ajutoare acceptate automat (de plin drept ) sunt concepute pentru a fi nglobate n cadrul comunitar, fr a fi sau putea fi calificate ca distorsionnd sau amenin nd s distorsioneze concuren a ori afectnd comer ul dintre state. Acestea sunt prev zute la art. 107 paragr. 2 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. 2) O a doua categorie de excep ii o reprezint ajutoarele declarate poten ial admise , ajutoare care pot fi exceptate ntruct sunt considerate, n principiu, compatibile cu pia a intern (art. 107 paragr. 3 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene). 3) Ajutoare exceptate pe categorii. n perioada 2007-2008, Comisia a ini iat un proces de modernizare i simplificare a procedurilor privind ajutoarele de stat. Astfel, n baza Regulamentului (CE) nr. 994/98 din 7 mai 1998 adoptat de Consiliu, care permite Comisiei s adopte a a-numitele regulamente de exceptare pe categorii de ajutoare pentru ajutorul de stat, Comisia poate declara anumite categorii de ajutor de stat ca fiind compatibile cu tratatul dac acestea ndeplinesc anumite condi ii, exceptndu-le astfel de la obliga ia de notificare prealabil i aprobare a Comisiei. .5. Executarea controlului ajutoarelor de stat Controlul comunitar al ajutorului de stat se bazeaz pe un sistem de autorizri ex ante. n cadrul acestui sistem, statele membre au obliga ia de a informa Comisia ( notificare ex ante) n ceea ce prive te orice plan de acordare sau modificare a ajutorului de stat i nu pot aplica un astfel de ajutor nainte ca acesta s fi fost autorizat de ctre Comisie. Mai mult, Comisia are competen a de a decide dac msura notificat constituie sau nu ajutor de stat n sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene iar, n caz afirmativ, dac se calific drept excep ie conform art. 107 alin. (2) i (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. 82 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze n concluzie, statele membre nu pot acorda niciun ajutor de stat dect dac acesta a fost notificat i autorizat de ctre Comisie. Orice ajutor care este acordat f r aprobarea Comisiei fiind calificat automat drept ajutor ilegal, Comisia avnd obliga ia de a dispune recuperarea de la beneficiari a oric rui ajutor ilegal care a fost gsit ca fiind incompatibil cu pia a intern. Mai mult, instan ele europene au recunoscut c judectorii de la nivel na ional au competen a de a decide dac procedurile de notificare au fost respectate i, n caz contrar, de a dispune recuperarea ajutorului n cauz i a dobnzii aferente.
Obliga ia notificrii[207]. n ceea ce prive te acordarea ajutoarelor de stat trebuie f cut o distinc ie ntre dou tipuri de msuri de ajutor:

Msurile de ajutor sau schemele de ajutor individual care ndeplinesc toate condi iile stabilite n Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare adoptat de c tre Comisie nu trebuie notificate Comisiei. n schimb, statul membru n cauz trebuie s prezinte Comisiei o descriere sumar a msurilor de ajutor n termen de 20 zile lucr toare de la punerea n aplicare a respectivei m suri. Aceast informare sumar nu este cerut n cazul n care msura de ajutor ndepline te toate condi iile stabilite n regulamentul de minimis (de i statele membre sunt obligate s monitorizeze un asemenea ajutor n conformitate cu regulamentul de minimis). Pentru msurile scutite de obliga ia de notificare n temeiul Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, statele membre au, de asemenea, obliga ia de a publica pe internet textul integral al msurii respective i de a-l men ine on line att timp ct msura este n vigoare. Pentru celelalte ajutoare de stat, legisla ia comunitar impune obliga ia notificrii msurilor de ajutor planificate. Aceasta revine statului membru n cauz (autorit ile centrale), prin reprezentan a sa permanent pe lng Uniunea European. n acest sens, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 659/1999[208], care precizeaz normele procedurale de urmat n domeniul ajutorului de stat, iar Comisia Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere n aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 659/1999[209]. Pentru a accelera prelucrarea acestora, Comisia a elaborat formulare standard de notificare pentru cele mai multe tipuri de ajutor i a pus la dispozi ia statelor membre un software (SANI) pentru a facilita i accelera procesul de notificare. Anumite modific ri minore aduse unui ajutor existent fac obiectul unui sistem simpli-ficat de notificare i unei proceduri mai rapide de luare a deciziei. Asemenea modalit i simplificate pot fi acceptate doar dac Comisia a fost informat regulat n ceea ce prive te punerea n aplicare a ajutorului existent n cauz .
n cazul n care notificarea este incomplet , Comisia va solicita informa ii suplimentare. Statul membru n cauz are, n general, la dispozi ie 20 de zile pentru a oferi aceste informa ii.

1 2

msuri de ajutor care sunt exceptate de la cerin a de notificare; msuri de ajutor care fac obiectul cerin ei de notificare.

Comisia are la dispozi ie 2 luni pentru examinarea ajutorului propus. Aceast perioad ncepe s curg de la data n care Comisia a primit toate informa iile necesare pentru a evalua cazul i notificarea poate fi considerat ca fiind complet. Examinarea se va ncheia, n mod normal, fie printr-o decizie de a nu ridica obiec ii , fie printr-o decizie de a ini ia procedurile n temeiul art. 108 alin. (2) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. n cazul n care
[207] Legisla ia comunitar privind ajutoarele de stat, Vademacum, Comisia European, Direc ia General Concuren , www.europa.eu.

[208] [209] 83 | P a g e

Publicat n J. Of. nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare.

Publicat n J. Of. nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

Dreptul concurenei. Sinteze Comisia decide s nu ridice nicio obiec ie, msura de ajutor respectiv poate fi pus n aplicare. Dac are ndoieli n ceea ce prive te compatibilitatea m surii de ajutor notificate cu pia a intern , Comisia ini iaz procedurile prevzute la art. 107 alin. (2) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. n asemenea cazuri, Comisia deschide o investiga ie formal . Ea public o descriere a ajutorului n Jurnalul Oficial i pe site-ul su internet i invit statul membru respectiv i pr ile interesate s prezinte observa ii. La sfr itul anchetei, Comisia adopt o decizie final. Aceasta poate fi pozitiv (ajutorul poate fi pus n aplicare), negativ (ajutorul nu poate fi pus n aplicare) sau supus unor condi ii determinate (ajutorul poate fi pus n aplicare dac sunt ndeplinite anumite condi ii). Limita de timp maxim indicativ prevzut pentru o asemenea anchet este de 18 luni.

Rolul central al Comisiei n efectuarea controlului ajutoarelor de stat. n materia ajutoarelor de stat, rolul Comisiei este esen ial. Instan ele na ionale au un rol foarte limitat, n absen a efectului direct al art. 107 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, ele urmnd a veghea la respectarea normelor comunitare i, n special, n situa ia recuper rii ajutoarelor acordate ilegal (n concluzie, ele nu sunt parte la procedur ), iar statele membre au obliga ia de a-i notifica Comisiei orice ajutor de stat acordat.
Ca o consecin a competen ei exclusive, Comisiei i revine obliga ia de a examina orice ajutor de stat notificat[210]. Examinarea plngerii trebuie s fie diligent i impar ial, ceea ce

poate necesita examinarea elementelor care nu au fost evocate expres de c tre reclamant. Ea nu poate bloca un ajutor nou. Astfel, Comisia are obliga ia de a se pronun a ntr-un termen de 2 luni, n caz contrar statul membru putnd acorda ajutorul respectiv dup ce avertizeaz Comisia n acest sens[211].
Procedura controlului ajutoarelor de stat. Procedura de control a ajutoarelor de stat difer n func ie de natura ajutorului. Examinarea ini ial al ajutorului poate conduce la trei tipuri de decizii. n caz de ndoieli serioase asupra compatibilit ii avantajului acordat cu normele comunitare, indiferent de tipul ajutorului, Comisia poate deschide o procedur formal de exa-minare.

1. preventiv pentru ajutoarele noi; 2. permanent pentru ajutoarele existente; 3. eventual pentru ajutoarele ilegale (ajutoarele acordate fr acordul prealabil al Comisiei). Procedura oficial de investigare se poate finaliza cu: a) o decizie pozitiv, n cazul n care ajutorul este compatibil cu pia a intern; b) o decizie condi ionat n cazul n care ajutorul poate fi considerat compatibil cu pia a intern, dar se impun obliga ii pentru a permite monitorizarea respectrii deciziei; negativ n cazul n care ajutorul nu este compatibil cu pia a intern .
n cazul n care adopt decizii negative n cazuri de ajutoare ilegale, Comisia va emite o decizie de recuperare prin care va obliga statul membru s ia toate msurile pentru recuperarea

Exist trei tipuri de control:

[210] TPICE a anulat, printr-o hotrre din 28 sept 1995, o decizie a Comisiei prin care aceasta considerase c Fran a nu a nclcat regulile n materia ajutoarelor de stat. CJCE 2 aprilie 1998, Sytraval, af. C367/95,
Culegere p. I-1719. [211] CJCE 11 iulie 1996, SFEI, C-39/94, Culegere, p. I-3547, pct. 38.

84 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


ajutorului de la beneficiar. Ajutorul care urmeaz s fie recuperat include i dobnda calculat n baza unei rate adecvate, fixate de Comisie. Dobnda[212] se datoreaz de la data la care ajutorul

ilegal a fost pus la dispozi ia beneficiarului pn la data recuperrii sale. Recuperarea se efectueaz fr ntrziere i n conformitate cu procedurile legisla iei na ionale a statului membru n cauz . Regulamentul de procedur (nr. 659/99) impune dou limite competen ei Comisiei de a solicita recuperarea ajutorului ilegal i incompatibil: 1recuperarea ajutorului ar contraveni unui principiu general al dreptului comunitar[213]; 2prescrip ia dreptului la recuperare[214].
n practic, recuperarea ajutoarelor ilegale a ntmpinat greut i, ceea ce a condus la nerespectarea termenelor limit stabilite de Comisie pentru recuperare[215].

Pentru a ob ine rezultate mai bune n recuperarea ajutoarelor ilegale, Comisia a adoptat Comunicarea pentru o punere n aplicare a deciziilor Comisiei de obligare a statelor membre s recupereze ajutorul de stat ilegal i incompatibil din 15 noiembrie 2007 [216]. Scopul acestei comunicri este de a explica politica Comisiei referitor la punerea n aplicare a deciziilor de recuperare, demersul fiind construit pe hotrrile Cur ii Europene de Justi ie (CEJ) pronun ate n leg tur cu recuperarea ajutoarelor ilegale. n argumentarea acesteia se porne te de la scopul recuper rii ajutoarelor ilegale: restabilirea situa iei care exista pe pia nainte de acordarea ajutorului. Acesta se poate ob ine, potrivit CEJ, odat ce ajutorul ilegal i incompatibil este rambursat de c tre beneficiar, care pierde astfel avantajul pe care l-a avut fa de concuren ii si pe pia , iar situa ia existent nainte de acordarea ajutorului se restabile te [217]. Mai mult, pentru ca o decizie de recuperare a
Comisiei s fie executat n totalitate, ac iunile ntreprinse de un stat membru trebuie s produc efecte concrete n ceea ce prive te recuperarea[218] i recuperarea s fie imediat[219]. Deciziile de recuperare sunt obligatorii n toate elementele lor pentru cei c rora li se adreseaz. Totu i, Curtea European de Justi ie a admis o excep ie: existen a unor circumstan e

excep ionale care ar face absolut imposibil ca statul membru s execute decizia n mod corespunz tor[220]. [221] Totu i, imposibilitatea absolut nu poate fi rezultatul unei simple supozi ii;

[212] Rata dobnzii se stabile te n conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene. [213] Adeseori a fost invocat, n acest context, principiul de protec ie a ncrederii legitime i a certitudinii juridice (potrivit cruia aplicarea legii la o situa ie specific trebuie s fie previzibil O. Manolache, op. cit., p. 36) C-24/95, Alcan 1997, ECR I 1591 (25) i (T -115/94, Opel Austria GmbH vs Consiliul, 1997, ECR II
00039).

[214]

Recuperarea ajutorului ilegal se prescrie n termen de 10 ani. Termenul curge de la data n care ajutorul

ilegal este acordat beneficiarului fie ca ajutor individual, fie ca ajutor n cadrul unei scheme de ajutor. Orice ac iune ntreprins de Comisie sau de un stat membru, care ac ioneaz la cererea Comisiei, cu privire la ajutorul ilegal, va ntrerupe termenul de prescrip ie. [215] n perioada 2000 -2007, Comisia a adoptat 110 decizii de recuperare. n niciun caz recuperarea nu sa realizat n termenul stabilit de Comisie.

[216] [217] [218] [219] [220] 85 | P a g e

J. Of. nr. C272/5. Cauza C348/93, Comisia vs Italia, 1995, ECR I-673 (27).
C 415/03, Comisia vs Grecia (Olympic Airways), 2005,ECR I-04875.

C 415/03, Comisia vs Fran a (Scott), 2006, hot din 5 octombire 2006, nepublicat. Cauza 94/87, Comisia vs Germania, 1989, ECR 175.

Dreptul concurenei. Sinteze


statul membru va trebui s demonstreze c a ncercat, cu bun-credin , s recupereze ajutorul i trebuie s coopereze cu Comisia n scopul dep irii dificult ilor ntmpinate[222].

Ajutorul ilegal i incompatibil trebuie recuperat i n situa ia n care acesta este transferat ctre alte entit i, statul fiind obligat s extind recuperarea pentru a-i include pe to i beneficiarii efectivi. Un asemenea transfer poate avea loc atunci cnd active ale beneficiarului au fost transferate unui ter la un pre mai mic dect valoarea lor de pia [223]. Pe de alt parte, vnzarea de ac iuni ctre un ter nu afecteaz obliga ia beneficiarului de a rambursa un astfel de ajutor ilegal [224].

Statul membru este responsabil pentru punerea n aplicare a decizie de recuperare. Mai mult, decizia de recuperare adresat unui stat membru este obligatorie pentru toate organele acestui stat, inclusiv instan ele judectore ti ale acelui stat. Punerea n aplicare a deciziilor de recuperare poate genera dou tipuri de litigii n fa a instan elor na ionale: a) ac iuni naintate de autoritatea recuperatoare care cere un ordin judec toresc pentru a obliga pe un beneficiar necooperant s ramburseze ajutorul ilegal; b) ac iuni naintate de c tre beneficiari care contest ordinul de recuperare.
Curtea de Justi ie a hotrt c beneficiarul unui ajutor care ar fi putut f r nicio ndoial s conteste ntr-o instan european o decizie de recuperare a Comisiei n temeiul art. 230 din

Tratatul de instituire a Comunit ii Europene , nu mai poate contesta valabilitatea deciziei aflate pe rol la instan a na ional pe motiv c decizia a fost ilegal[225].

II. Statutul ntreprinderilor publice


Potrivit dispozi iilor art. 106 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, statele membre au obliga ia ca, n cazul ntreprinderilor publice sau al ntreprinderilor c rora le confer drepturi speciale ori exclusive, s nu adopte sau s nu men in n vigoare msuri contrare regulilor de concuren prevzute de tratat.

ntruct Tratatul de la Roma nu influen eaz regimul propriet ii n statele membre, fiecare stat membru este liber s reglementeze un sector public. ntreprinderile publice reprezint principala component a sectorului public, alturi de ntreprinderile mixte (bazate pe proprietatea de stat i privat) i cele controlate ntr-o msur mai mare sau mai mic de ctre autorit ile publice.
La nivel comunitar nu exist o defini ie a ntreprinderilor publice, ns , n general, se admite c elementul definitoriu al acestora este subordonarea fa de autorit ile publice. Situa ia de dependen n care se gse te ntreprinderea n raport cu aceste autorit i este dat de controlul acestora (cota de capital pe care o de in). Astfel, Comisia a re inut tocmai acest criteriu, calificnd ca fiind public orice ntreprindere asupra creia autorit ile publice pot s exerseze,

Imposibilitatea absolut a fost interpretat de ctre instan ele comunitare n sens restrictiv. Astfel, nu se poate invoca normele de prescrip ie din statul membru sau absen a unui titlu de recuperare din legisla ia intern etc. pentru a justifica imposibilitatea recuperrii.

[221]

[222] [223] [224]

C-280/95, Comisia vs Italia, 1998, ECR I- 259. C-277/00, Germania vs Comisia, 2004, ECR I 3925 (75). C-328/99 i C-329/00 Italia i SMI2 Multimedia Spa vs Comisia, 2003, ECR I-4035 (83).

Actualmente art. 263 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene.

[225]

C-188/92, TWD Textilwerke Deggandorf GmbH vs Germania, ECR 1994, I 00833.

86 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze direct sau indirect, o influen dominant asupra propriet ii, asupra participrii financiare sau asupra regulilor pe care le impun[226].

Statele acord unor ntreprinderi publice protec ie prin intermediul monopolului. Drepturile exclusive de monopol sunt acordate pentru diverse ra iuni de interes public (asigurarea securit ii aprovizionrii, furnizarea unui serviciu esen ial pentru popula ie etc.). Astfel de practici sunt curente, mai ales n cazul ntreprinderilor publice (energie i ap , servicii po tale, radiodifuziune, telecomunica ii, transporturi aeriene i maritime, activit i bancare i asigurri. Aceste drepturi exclusive pot obstruc iona crearea unei veritabile pie e concuren iale n sectoarele respective.

Cu toate acestea, statele membre au obliga ia s ofere att ntreprinderilor private, ct i celor publice, acela i tratament. De asemenea, statul trebuie s se ab in de la orice politic ce ar putea facilita luarea de ctre o ntreprindere public a unor msuri cu caracter discriminatoriu cu privire la produsele/serviciile similare provenite din celelalte state membre. Tratatul nu cuprinde nicio dispozi ie cu referire la pie ele publice, ns Comisia a apreciat c rezervarea pie ele publice furnizorilor na ionali trebuie privit ca msur cu efect echivalent unei restric ii cantitative a importului. Potrivit dispozi iilor alin. (2) al aceluia i articol, ntreprinderile ns rcinate cu gestionarea serviciilor de interes economic general sau care prezint caracteristicile unui monopol fiscal, se supun regulilor de concuren , n msura n care aplicarea acestor reguli nu mpiedic ndeplinirea n drept i n fapt a misiunii particulare care lea fost atribuit. Aceast dispozi ie are drept scop asigurarea unui compromis ntre interesele statelor membre, de a utiliza anumite ntreprinderi ca instrument de politic economic sau fiscal i interesul Uniunii Europene de a fi respectate reglementrile din domeniul concuren ei i prezervarea pie ei interne. Serviciile de interes economic general sunt servicii cu caracter economic, a c ror furnizare poate fi considerat ca innd de interesul general (de exemplu, furnizarea de baz , accesibil publicului, de energie, de telecomunica ii, de servicii po tale, de transport, de ap i de servicii de eliminare a de eurilor). Revine, n principal, statelor membre, definirea a ceea ce ele consider ca serviciu de interes economic general, n func ie de caracteristicile specifice ale activit ilor avute n vedere. Totu i, Comisia exercit un control asupra definirii acestora, n cazul n care statele membre ar comite erori manifeste atunci cnd nsrcineaz ntreprinderile, potrivit articolului 106 (2) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, cu gestionarea de servicii de interes economic general. Definirea precis a misiunii respective, repartizate ntreprinderii nsrcinate cu gestiunea acestui tip de servicii, joac un rol important n aprecierea dac i n ce msur este justificat ca statul s acorde drepturi exclusive sau resurse respectivei ntreprinderi, pentru a asigura ndeplinirea acelei misiuni[227].

ncepnd cu anii 80, Comisia i-a manifestat interesul spre a liberaliza anumite sectoare sau pie e adoptnd, n acest sens, directive sau decizii care s vizeze liberalizarea anumitor sectoare sau pie e [alin. (3)] ntruct au fost constatate excese evidente [228]. n acest sens,

A se vedea i Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2000 Serviciile de interes general n Europa (J. Of. nr. C 17 din 19 ianuarie 2001) i Raportul Comisiei din 17 octombrie 2001 pentru Consiliul European

[226] [227]

J. M. Favret, Droit communautaire du march intrieur, Ed. Gualino, 2001, p. 145.

de la Laeken Serviciile de interes general COM (2001) 598 final.


[228] Dou decizii au fost adresate statelor membre: pe 24 aprilie 1985, Greciei (decizie legat de o lege care favoriza ntreprinderile publice din sectorul de asigurri), iar pe 22 iunie 1987, Spaniei (pentru msurile care

87 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Comisia a adoptat n 1980 Directiva transparen ei [229], care oblig statele membre s comunice, la cerere, informa ii despre natura i efectul rela iilor lor financiare cu ntreprinderile publice. Este vorba de a asigura transparen a acestor rela ii, pentru a-i permite Comisiei s disting, printre resursele publice puse la dispozi ia unei ntreprinderi publice, pe cele care constituie un ajutoare de stat de cele normale pentru o economie de pia . De asemenea, Comisia a liberalizat n 1988 pia a comunitar de echipamente terminale de telecomunica ii (modem-uri, aparate telex, cabine telefonice), n 1989 pia a serviciilor de telecomunica ii, n 1997 serviciile po tale (Directiva 97/67/CE [230]), iar n 2006 pie ele energiei, electricit ii i gazului[231]. De notat c, n Romnia, aceste pie e sunt controlate prin intermediul autorit ilor de reglementare: Agen iei Na ionale de Reglementare n domeniul Energiei (ANRE) i Autoritatea Na ional pentru Administrare i Reglementare n Comunica ii (ANCOM). Agen ia Na ional de Reglementare n domeniul Energiei (A.N.R.E.) are misiunea de a crea i aplica sistemul de reglementri necesar func ionrii sectorului energiei i pie elor de energie electric, energie termic i gaze naturale n condi ii de eficien , concuren , transparen i protec ie a consumatorilor, precum i cel necesar implement rii sistemului de reglementri necesar asigurrii eficien ei energetice i promovrii utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie[232]. n ceea ce prive te pia a de electricitate, ntruct Romnia a adoptat nc din 2000 unul dintre cele mai liberalizate modele din Europa (concuren pe pia a angro i pe pia a de retail) se poate afirma c aceasta este una competitiv. Din nefericire, o concuren real, n beneficiul consumatorului, este mpiedicat de msuri gre ite sau incomplete luate de institu iile publice cu atribu ii n domeniu (politica de pre uri reglementate pentru consumatorii captivi, concentr rile economice proiectate sau reglementrile suboptime pentru re eaua de transmisie)[233]. Autoritatea Na ional pentru Administrare i Reglementare n Comunica ii (A.N.C.O.M.) reglementeaz sectorul comunica iilor din Romnia. Ea s-a format prin reunirea a dou institu ii cu experien i expertiz n domeniul administrrii i reglementrii acestui sector: Inspectoratul General pentru Comunica ii i Tehnologia Informa iei (IGCTI) i Autoritatea Na ional de Reglementare n Comunica ii (ANRC). Autoritatea Na ional de Reglementare n Comunica ii a fost nfiin at n anul 2002 n scopul de a asigura concuren a pe pia a de comunica ii electronice i servicii po tale a crei liberalizare complet urma s se produc la 1 ianuarie 2003. n decembrie 2006, ANRC s-a transformat n Autoritatea Na ional pentru
rezerv aplicarea de reduceri de transport aerian i maritim reziden ilor din insulele Canare i Baleare, excluzndu-i de la acest beneficiu pe ceilal i reziden i din statele membre care locuiesc n aceste insule). [229] Directiva nr. 80/723/CEE a Comisiei din 25 iunie 1980 privind transparen a rela iilor financiare dintre statele membre i ntreprinderile publice, J. Of. nr. L 195/1980, modificat n prin Directiva 2000/52/CE din 26 iunie 2000, J. Of. nr. L 193/2000.

[230]

n cazul Corbeau, Curtea de Justi ie a caracterizat Po ta belgian ca fiind serviciu de interes economic

general, pe motiv c are obliga ia de a asigura colectarea, transportul i distribu ia coresponden ei, n avantajul tuturor utilizatorilor, pe ntregul teritoriu al statului membru respectiv, tarife uniforme i condi ii de calitate similare, f r a ine cont de situa iile particulare sau de gradul de rentabilitate economic a fiecrei opera iuni individuale.

Pentru detalii, a se vedea Consiliul Concuren ei, Centrul Romn de Politici Economice, Societatea Academic Romn, Provocrile pie ei unice i concuren a n sectoare sensibile, 2010, p. 92 i urm.

[231] [232] [233]

www.ec.europa.eu www.anre.ro

88 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Reglementare n Comunica ii i Tehnologia Informa iei (A.N.R.C.T.I.), care prelua astfel atribu iile de reglementare i supraveghere n domeniul tehnologiei informa iei, pentru o armonizare deplin a legisla iei na ionale cu cea comunitar i pentru ca reglementarea domeniului tehnologiei informa iei s se realizeze n strns legtur cu cea a comunica iilor electronice i a serviciilor po tale, ca domenii convergente. n aprilie 2007, IGCTI i ANRCTI au fuzionat sub numele celei din urm , pentru ca sectorul comunica iilor i tehnologiei infor-ma iei s fie reglementat unitar, de un singur organism care s reuneasc expertiza i responsabilit ile legate de administrarea resurselor limitate de spectru i numerota ie cu cele legate de promovarea concuren ei i a drepturilor utilizatorilor. n septembrie 2008, autorit ii rezultate din fuziunea celor dou institu ii i-au fost extinse competen ele prin adugarea func iei de administrare la nivel na ional a TLD (top level domain) .ro i a SLD (second level domain) .eu pentru numele de domenii rezervate Romniei. Sub denumirea Autoritatea Na ional pentru Comunica ii (ANC), autoritatea de reglementare a devenit unicul administrator al politicilor din domeniul comunica iilor electronice, po tei i tehnologiei informa iei. Din 19 martie 2009, Autoritatea a trecut sub controlul Parlamentului Romniei, prin reorganizarea sa sub denumirea Autoritatea Na ional pentru Administrare i Reglementare n Comunica ii (A.N.C.O.M.)[234].

III. 9ctivitile economice "u2 monopol !e "t t


Potrivit Legii nr. 31/1996[235], prin monopol de stat se n elege dreptul statului de a stabili regimul de acces al operatorilor economici cu capital de stat i privat, inclusiv produc tori individuali, dup caz, la activit ile economice constituind monopol de stat i condi iile de exercitare a acestora. Constituie monopol de stat: 1) fabricarea i comercializarea armamentului, muni iilor i explozibililor; 2) producerea i comercializarea stupefiantelor i a medicamentelor care con in substan e stupefiante; 3) extrac ia, producerea i prelucrarea n scopuri industriale a metalelor pre ioase i a pietrelor pre ioase; 4) producerea i emisiunea de mrci po tale i timbre fiscale; 5) fabricarea i importul, n vederea comercializ rii n condi ii de calitate, a alcoolului i a buturilor spirtoase distilate[236]; 6) fabricarea i importul, n vederea comercializrii n condi iile de calitate, a produselor de tutun i a hrtiei pentru igarete; 7) organizarea i exploatarea sistemelor de joc cu miz, directe sau disimulate; 8) organizarea i exploatarea pronosticurilor sportive. Administrarea monopolurilor de stat se face de ctre Ministerul Finan elor. Exploatarea activit ilor ce constituie monopol de stat se face de ctre operatorii economici cu capital de stat i privat, inclusiv de ctre productorii individuali, dup caz, pe baza de licen e eliberate de

[234] [235] [236]


propriu.

www.ancom.ro M. Of. nr. 96 din 13 mai 1996. Nu constituie monopol de stat fabricarea buturilor alcoolice n gospodriile personale pentru consum

89 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Ministerul Finan elor, cu avizul ministerului de resort sau al B ncii Na ionale a Romniei n cazul metalelor pre ioase i al pietrelor pre ioase[237]. Trebuie s precizm c accesul operatorilor economici la activit ile economice sub monopol de stat nu este interzis, ci condi ionat de ob inerea unei licen e. A adar, nu putem vorbi de o zon a concuren interzise.

[237] Licen a reprezint o autorizare acordat de stat pentru o perioad determinat, n baza creia o persoan fizic sau o persoan juridic poate s produc, s prelucreze ori s comercializeze, n cantitatea solicitat i de o anumit calitate, un anume produs sau serviciu care face obiectul monopolului de stat, n schimbul unui tarif de licen . Nivelul tarifului de licen se stabile te de ctre Guvern anual sau pe o perioad determinat n func ie de obiectul monopolului de stat, de cantitatea i calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licen . Licen a poate fi acordat cet enilor romni sau persoanelor juridice cu capital de stat i privat, nma-triculate n Romnia.

90 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE:


1. Care sunt condi iile care trebuiesc ndeplinite pentru ca ajutoarele s fie declarate interzise? 2. n ce const caracteristica principal a ntreprinderilor publice? Da i cteva exemple de astfel de ntreprinderi. 3. Enumera i cteva din activit ile care constituie monopol de stat potrivit legii romne.

91 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

UNIT9TE9 DE 6N,8C9RE ; Prac%icile an%iconcuren iale

COMPETENCELE UNIT8CII DE NV8CARE 5 Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul va putea s identifice care sunt comportamentele ntreprinderilor care pot fi considerate practici anticoncuren iale, respectiv s defineasc no iunile de n elegere anticoncuren ial i abuz de pozi ie dominant .

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT8CII DE NV8CARE 5 este de 2,5 ore


Cuprins I. PIA A RELEVANT 93 .1. No iunea de pia relevant 93 .2. Pia a relevant a produsului (serviciului) 94 .3. Pia a geografic relevant 94 .4. Calcularea cotelor de pia 95 II. N ELEGERILE ANTICONCUREN IALE 95 .1. No iune i reglementare 95 .2. Condi iile de existen a unei n elegeri anticoncuren iale 2.1. Existen a unei n elegeri ntre ntreprinderi 96

96

2.2. Restrngerea concuren ei 100 2.3. Afectarea comer ului dintre statele membre sau a concuren ei pe o pia na ional, respectiv o parte a acesteia 103 .3. Exemple de n elegeri anticoncuren iale 107 .4. Exceptri de la principiul interzicerii n elegerilor anticoncuren iale 107 III. ABUZUL DE POZI IE DOMINANT 111 .1. CONSIDERA II GENERALE 111 .2. No iunea de pozi ia dominant 112 .3. Folosirea abuziv a unei pozi ii dominante 113 .4. Forme ale abuzului de pozi ie dominant 114 NTREBRI PENTRU AUTOEVALUARE 116

92 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Controlul practicilor anticoncuren iale se efectueaz a posteriori, componentele anticoncuren iale decizndu-se dup punerea lor n practic. n elegerile anticoncuren iale sunt interzise fr excep ie, n timp ce abuzul de pozi ie dominant nu va fi supus controlului dect n situa ia n care se constat un abuz. Potrivit legii concuren ei, din categoria practicilor anticoncuren iale fac parte: n elegerile anticoncuren iale intervenite ntre ntreprinderi (sec iunea a 2-a) i abuzul de pozi ie dominant (sec iunea a 3-a). De asemenea, a a cum am v zut[238], legiuitorul nostru sanc ioneaz i abuzurile organelor administra iei publice. Aceste manifest ri ale concuren ei patologice urmresc acapararea pie ei sau a unui segment determinat al pie ei (sec iunea 1) de c tre ntreprinderile cele mai puternice ntr-un anumit domeniu al produc iei de m rfuri sau al presta iilor de servicii, fapt pentru care, n literatura de specialitate, este ntlnit i sub denumirea de monopolism[239] sau de drept antitrust240].

I. Pi relev nt
.1. No iunea de pia relevant No iunea de pia este strns legat de produc ia de mrfuri i, implicit, de comer . Din punct de vedere al elementelor extrinseci, pia a este spa iul agreat i, de regul , amenajat unde se reunesc productorii i consumatorii. Din punct de vedere substan ial, pia a ndepline te func ia economic de a realiza legtura dintre cererea i oferta de m rfuri, de servicii sau lucrri, stabilind circuitul dintre produc ie i consum [241]; ea este ambian a unde se ntlnesc, n spa iu[242] i n timp, voin ele ofertan ilor i ale solicitan ilor[243]. n ceea ce prive te politica n domeniul concuren ei, no iunea de pia are o alt conota ie, deoarece nu to i ofertan ii de pe o pia de gsesc n competi ie, fapt pentru care a fost dezvoltat conceptul de pia relevant (relevant market) [244]. n ideea de a cre te nivelul de transparen a politicii sale i a procesului decizional n materie de politic n domeniul concuren ei, Comisia European a definit conceptul de pia relevant n Comunicarea Comisiei privind definirea pie ei relevante n sensul dreptului comunitar al concuren ei[245], astfel nct ntreprinderile s fie n mai mare msur s anticipeze posibilitatea stabilirii, de ctre Comisie, a faptului c un anumit caz ridic probleme de concuren . n consecin , ntreprinderile vor putea s ia n considerare acest aspect n procesul decizional intern, atunci cnd planific, de exemplu, o achizi ie, nfiin area unei societ i n comun sau ncheierea anumitor acorduri. De asemenea, ele vor putea n elege mai bine ce tip de informa ii sunt considerate relevante de Comisie n vederea definirii pie ei.

[238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] 93 | P a g e

Supra, cap. II, sec iunea a 7-a. O. Cp n, Dreptul concuren ei comerciale, ed. a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1998, p. 438.
A se vedea terminologia folosit n literatura de specialitate american sau chiar european. Defini ia a fost conturat de celebrul economist Adam Smith. A se vedea O. Cp n, op. cit., p. 369.

n ultima perioad, spa iul nu mai este indispensabil, pie ele dezvoltndu-se i n mediul virtual.
Cl. Alquier, Economie politique, Paris, 1987, p. 45.

Expresiile de pia relevant, pia pertinent sau de pia de referin sunt considerate similare. J. Of. al Uniunii Europene seria C 372, 09/12/1997.

Dreptul concurenei. Sinteze

n plan na ional, Consiliul Concuren ei a emis Ordinul nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind definirea pie ei relevante [246] urmrind o abordare similar cu cea din Comunicarea Comisiei privind definirea pie ei relevante n sensul dreptului comunitar al concuren ei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 372 din 9 decembrie 1997, i ofer un cadru conceptual privind definirea pie ei relevante. Pia a relevant are dou dimensiuni fundamentale: produsul i aria geografic[247]. Pia a produsului descrie produsul sau serviciu, iar pia a geografic descrie teritoriul productorilor sau vnztorilor produsului. Potrivit Comunicrii Comisiei (considerentul 9), pia a relevant n cadrul creia trebuie evaluat o anumit problem de concuren se determin prin combinarea pie ei produsului i pie ei geografice, componente ale cror defini ii s-au desprins din jurispruden a Cur ii de Justi ie i a Tribunalului de Prim Instan , precum i propria sa practic decizional[248]. .2. Pia a relevant a produsului (serviciului) Pia a relevant a produsului cuprinde toate produsele i/sau serviciile pe care consumatorul le consider interschimbabile sau substituibile, datorit caracteristicilor, pre urilor i utilizrii creia acestea i sunt destinate[249]. Aceste produse trebuie s fie suficient de asemntoare, astfel nct consumatorii sau beneficiarii s le ia n considerare atunci cnd iau deciziile de cumprare. Identificarea pie ei relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care s stabileasc produsele care fac parte din pia a respectiv , lund n considerare factori determinan i, cum ar fi substituibilitatea, condi iile de concuren , pre urile, elasticitatea cererii pentru produs n func ie de pre urile altor produse sau al i factori pertinen i pentru definirea produselor, precum i posibilitatea ter ilor de a accede pe o pia [250]. .3. Pia a geografic relevant Pia a geografic relevant cuprinde zona n care ntreprinderile respective sunt implicate n oferta i cererea de produse sau servicii n cauz , n care condi iile de concuren sunt suficient de omogene i care poate fi deosebit de zonele geografice nvecinate, deoarece condi iile de concuren difer n mod apreciabil n respectivele zone[251].

[246] [247]

M. Of. nr. 553 din 5 august 2010. O a treia posibil dimensiune este aceea a tipului de cumprtori; aceasta este relevant numai n cazul

discriminrii prin pre (practicarea de pre uri diferite fa de diferi i cumprtori ai aceluia i produs). A se vedea E. Radu, M. Benko, Aspecte privind definirea pie ei relevante, Revista Profil Concuren a nr. 2/2004, p. 1. [248] n practic, controlul delimitrii pie elor revine Tribunalului de prim Instan i Cur ii de Justi ie, judectorul procednd la verificarea delimit rii pie elor i aprecierea interschimbabilit ii produselor/serviciilor, el trebuind s se pronun e cu privire la fiabilitatea i coeren a elementelor de prob invocate i nu la exactitatea material a acestora. A se vedea CJCE 15 februarie 2005, Comm. Vs Tetra Laval BV, cauza C 12/03, Culegere, p. I-987.

[249] [250] [251] 94 | P a g e

Comunicarea Comisiei privind definirea pie ei relevante, considerentul 7. L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 100. Comunicarea Comisiei privind definirea pie ei relevante, considerentul (8).

Dreptul concurenei. Sinteze

Factorii care trebuie lua i n considerare la definirea pie ei geografice relevante includ tipul i caracteristicile produselor implicate, existen a unor bariere la intrare, preferin ele consumatorilor, diferen ele dintre cotele de pia ale ntreprinderilor n zone geografice nvecinate, diferen ele substan iale dintre pre urile produselor la furnizori, precum i ponderea cheltuielilor de transport n costurile totale. n func ie de factorii lua i n considerare se define te aria geografic n care sunt localiza i productorii concuren i. Aceasta poate include i produc torii necunoscu i de cumprtori, dar care pot, u or i acceptabil din punct de vedere economic, s - i aduc produsele din alte zone. Pentru a fi considerate pe aceea i pia geografic relevant nu este necesar ca produsele s fie fabricate n aceea i localitate sau n localit i apropiate. Important este ca toate aceste produse s fie accesibile acelora i cumprtori, astfel nct fiecare dintre ele s fie o alternativ economic real pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, pia a geografic relevant poate fi o parte ntr-o localitate, o localitate, un jude , o regiune sau o zon din ar, pentru altele, ntreaga ar. Progresele n domeniul transporturilor i comunica iilor i tendin ele de eliminare a barierelor i de liberalizare a comer ului interna ional pot modifica, n timp, limitele pie elor geografice relevante, dep ind grani ele unei ri. .4. Calcularea cotelor de pia Definirea pie ei relevante, att la nivelul produselor ct i la nivel geografic, permite identificarea furnizorilor i a clien ilor/consumatorilor care ac ioneaz pe respectiva pia . Pe aceast baz, pentru fiecare furnizor, se poate calcula m rimea total a pie ei i cotele de pia de inute, pe baza vnzrilor realizate n zona n cauz, pentru produsele relevante. Punctul de referin pentru calculul cotelor de pia l reprezint, n general, vnzrile, dar exist i alte repere care, n func ie de produsele specifice sau de industria n cauz , pot oferi informa ii utile cum ar fi: capacitatea, numrul agen ilor n oferta de pe pia , unit ile de flote n domeniul aerospa ial sau rezervele de inute n cazul anumitor sectoare cum ar fi industria minier. n cazul produselor diferen iate, se consider , n general, c valoarea vnzrilor i cota de pia corespunztoare lor reflect mai bine pozi ia i puterea relative ale fiecrui furnizor[252].

II. 6nele.erile nticoncureni le


.1. No iune i reglementare Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene[253] Sunt incompatibile cu pia a intern i interzise orice acorduri ntre ntreprinderi, orice decizii ale asocierilor de ntreprinderi i orice practici concertate care pot afecta comer ul dintre statele membre i care au ca obiect sau efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concuren ei n cadrul pie ei interne ().

[252] [253]

Comunicarea Comisiei privind definirea pie ei relevante, considerentele 53-55.

La nivel comunitar, temeiul restrictive i

juridic al regulilor de concuren referitoare la acordurile

practicile concertate este constituit din dispozi iile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 101, 103, 104 i 105 (ex-art. 81, 83, 84 i 85 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene).

95 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

De asemenea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concuren ei Sunt interzise orice n elegeri ntre ntreprinderi, orice decizii ale asocia iilor de ntreprinderi i practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect mpiedicarea, restrngerea ori denaturarea concuren ei pe pia a romneasc sau pe o parte a acesteia (). Indiferent de denumirea sub care apare, pentru a fi declarat interzis de art. 101 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene sau art. 5 din Legea concuren ei, o n elegere anticoncuren ial trebuie s ntruneasc urmtoarele elemente constitutive: (a) s existe o n elegere ntre ntreprinderi; (b) s aib ca obiect sau ca efect restric ionarea concuren ei. La acestea se mai adaug nc o condi ie, n func ie de ndeplinirea c reia se poate stabili competen a autorit ilor de concuren : n elegerea este susceptibil de a afecta comer ul dintre state sau restric ioneaz concuren a pe o pia na ional sau pe o parte a acesteia (c).

.2. Condi iile de existen a unei n elegeri anticoncuren iale


2.1. Existen a unei n elegeri ntre ntreprinderi

Realizarea unei n elegeri anticoncuren iale ntre dou sau mai multe ntreprinderi poate avea loc numai prin voin a comun a acestora de a adopta un comportament anticoncuren ial pe o anumit pia [254]. Un simplu proiect (nefinalizat) ntre ntreprinderi care s urmreasc restrngerea concuren ei nu este suficient pentru a fi considerat voin comun, ns nu aceea i este situa ia dac un asemenea acord de voin e nu este urmat de efecte [255], deoarece legiuitorul sanc ioneaz chiar i numai existen a unui acord care are ca obiect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concuren ei. n acest sens, pentru a putea vorbi de voin a unei ntreprinderi, se cere ca aceasta s aib autonomie n luarea deciziei de a adopta un asemenea comportament anticoncuren ial. Astfel, nu se poate vorbi de o asemenea n elegere dac ntre ntreprinderi exist o rela ie de dependen din punct de vedere juridic sau financiar [256]. Aprecierea se face ntotdeauna analiznd elementele specifice fiecrui caz n cauz. Nu este suficient ca o ntreprindere s fie filial a altei ntreprinderi pentru a fi nl turat suspiciunea de n elegere, deoarece nu ntotdeauna dependen a unei filiale fa de societatea mam este real[257]. Condi ia autonomiei ntreprinderilor are, de asemenea, ca efect excluderea, n principiu, dintr-o asemenea n elegere, a intermediarilor de comer , cu condi ia ca dependen a s fie un real, i a contractelor de agen ie[258].

Agentul este o persoan fizic sau juridic mputernicit s negocieze i/sau s ncheie contracte pe seama altei persoane (comitentul), fie n numele su, fie n numele comitentului, n vederea achizi ion rii de bunuri sau servicii de ctre comitent sau vnzrii de bunuri sau servicii furnizate de comitent.

[254] [255] [256] [257] [258]

CJCE 6 ianuarie 2004, af. C/2/01 i C3/01, BAI i Com. vs. Bayer, Culegere, p. I-23, punctul 67. Rapp. Cons, conc. 1988, p. 19-20. CJCE 24 octombrie 1996, Viho, C 73/1995, Culegere 1996, p. I-5457. Comm. Ce, Dec. nr. 70/332/CEE din 30 iunie 1970, Kodak, JOCE nr. L 147 din 7 iulie 1970. Potrivit Orientrilor privind restric iile verticale (JOUE nr. C 130 din 19 mai 2010, pct. 12, p. 4),

96 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Nu pot fi avute n vedere la stabilirea existen ei unei n elegeri anticoncuren iale ntre ntreprinderi, nici rela iile dintre angajator i salaria i, deoarece o caracteristic a acestor rela ii este tocmai existen a unui raport de subordonare a salariatului fa de angajator[259]. Forma juridic pe care o mbrac o n elegere anticoncuren ial nu prezint relevan
(acord, n elegere, pact, protocol, contract i altele asemenea, fie ea explicit , public ori ocult, secret, dar fr personalitate juridic), autorit ile de concuren verificnd ntotdeauna realitatea angajamentelor. O structur comun, precum o[260] asocia ie, un sindicat sau un GIE, poate fi parte la o n elegere sau s exprime voin a comun a ntreprinderilor asociate .

Tipul de coordonare a conduitelor sau de coluziune ntre ntreprinderi care intr sub inciden a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene const n situa ia n care cel pu in o ntreprindere se oblig fa de alt ntreprindere s adopte o anumit conduit pe pia sau n care, n urma legturilor dintre[261] ele, se nltur sau cel pu in se reduce considerabil orice incertitudine privind conduita acestora pe pia . Coordonarea nu trebuie, n mod necesar, s fie n interesul tuturor ntreprinderilor implicate [262]. De asemenea, coordonarea nu trebuie s fie, n mod obligatoriu, expres; ea poate fi i tacit[263]. Pentru a se putea considera c
un acord a fost ncheiat prin consim mnt tacit, o ntreprindere trebuie s invite alt ntre-prindere, fie n mod expres sau tacit, s realizeze un obiectiv n comun[264]. n anumite
mprejurri, un acord poate fi dedus dintr-o rela ie comercial durabil ntre pr i i atribuit acesteia[265]. Cu toate acestea, simplul fapt c o msur adoptat de o ntreprindere se nscrie n [266]

cadrul rela iilor comerciale durabile nu este suficient

Realizarea unei grupri de ntreprinderi n vederea coordonarea comportamentului concuren ial poate mbrca forme variate. n ideea unei aplic ri ct mai cuprinztoare a principiului interzicerii practicilor anticoncuren iale, att legiuitorul european, ct i cel romn au optat spre varianta enumer rii a trei forme, anume: acorduri ntre ntreprinderi sau asocia ii de ntreprinderi (1), decizii ale asocia iilor de ntreprinderi (2), respectiv practici concertate ale acestora (3). Cu toate aceste, n practic , ele apar deseori combinate. De exemplu, un acord ntre
ntreprinderi poate fi nso it de o decizie a asocia iei de ntreprinderi. De asemenea, o practic concertat poate coexista cu un acord[267], diferen a dintre cele dou innd mai ales de

proba iune.

A se vedea cauzele conexate T-25/95 i al ii, Cimenteries CBR, Culegere 2000, p. II-491,considerentele (1849) i (1852); i cauzele conexate T-202/98 i al ii, British Sugar, Culegere 2001, p. II-2035, considerentele (58) (60). [262] A se vedea, n acest sens, cauza C-453/99, Courage vs. Crehan, Culegere 2001, p. I-6297, i considerentul (3444) din hotrrea Cimenteries CBR, men ionat la nota anterioar.

[261]

[259] [260]

CJCE, 21 septembrie 1999, cauza C 115/97 i cauza c- 219/97, Culegere 1999, p. I 6025. L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 177.

[263] [264] [265] [266]

Orientri privind aplicarea art. 81 alin. (3) din tratat, pct. (15) ( JOCE nr. C 101 din 27 aprilie 2004 ).

A se vedea, n acest sens, cauzele conexate C-2/01 P i C-3/01 P, Bundesverband der ArzneimittelA se vedea, de exemplu, cauzele conexate 25/84 i 26/84, Ford, Culegere 1985, p. 2725.

Importeure, Culegere 2004, p. I, considerentul (102). teure, men ionat mai sus. [267] CJCE 8 iulie 1999, Cauza Polypropylene, Anic, Culegere p. I 4125, p. 43.
A se vedea, n acest sens, considerentul (141) din hotrrea Bundesverband der Arzneimittel-Impor-

97 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze 2.1.1. Acorduri restrictive dintre ntreprinderi ori asocia ii de ntreprinderi Acordul ntre ntreprinderi presupune un concurs de voin e, cu sau f r angajament juridic obligatoriu, care eman de la ntreprinderi autonome[268]. El se pot materializa n diferite angajamente, conven ii sau clauze contractuale, ncheiate n scris sau nu, exprese sau tacite,

publice sau oculte, dar i simplele angajamente, promisiuni, declara ii de inten ii, gentleman's agreement[269] etc.
n practic, pot constitui acorduri restrictive contractele de vnzare-cumprare, contractele tip, condi iile generale de vnzare[270], anumite clauze care figureaz n contracte sau
[271] chiar participa iile la capitalul social al unei ntreprinderi . De asemenea, acordul poate rezulta, de exemplu, dintr-un contract de distribu ie selectiv[272]. Acest tip de acord nu este n

sine interzis, dar el poate cuprinde anumite clauze contractuale care s aib ca obiect sau efect

reducerea concuren ei intermarc i, n special n cazul efectului cumulativ, excluderea unuia sau mai multor tipuri de distribuitori i slbirea concuren ei pe pia [273]. [274] O asemenea clauz este i aceea de selec ie pe criterii cantitative (distribu ia selectiv pur cantitativ) i nu calitative .

Un acord restrictiv poate consta ntr-un singur act izolat sau ntr-o serie de acte care au un caracter de continuitate. De asemenea, acordul poate fi modificat sau adaptat n func ie de dinamica anumitor evenimente, fapta de nclcare a interdic iei prevzute la art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene avnd un caracter continuu. Acordurile trebuie s aib loc ntre entit i care exercit o activitate economic (ntreprinderi), dar fr a conta stadiul economic la care opereaz ntreprinderile implicate. Astfel, acorduri condamnabile pot fi clasificate, din punct de vedere economic, n acorduri orizontale i acorduri verticale. Acordurile orizontale privesc ntreprinderile situate la acela i nivel al procesului economic (ex. acorduri ntre produc tori, acorduri ntre distribuitori), iar acor-durile verticale privesc ntreprinderile situate la nivele diferite ale aceluia i proces economic (ex. acorduri ntre productorii i distribuitorii aceluia i tip de produs).
2.1.2. Decizii ale asocia iilor de ntreprinderi
Deciziile ale asocia iilor de ntreprinderi (indiferent de denumire: directive, reglement ri interioare, circulare etc.) sunt acte de voin colectiv care eman de la organul competent al

[268] L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 178. [269] Este suficient ca pr ile s se considere obligate, chiar fr ca actul respectiv s fie considerat constrngtor, din punct de vedere al dreptului civil. A se vedea E. Mihai, op. cit., p. 71. [270] CJCE, 1 februarie 1978, Miller International Schallplatten GmbH vs CE, cauza 19/77, Culegere p. 131. [271] CJCE, 17 noiembrie 1987, British American Tabacco et Reynolds vs CE, cauza nr. 142 i 156/84, n
Culegere p. I- 4487.
[272] Acordurile de distribu ie selectiv, precum i acordurile de distribu ie exclusiv limiteaz, pe de o parte, numrul distribuitorilor autoriza i i, pe de alt parte, posibilit ile de revnzare. Distribu ia selectiv se utilizeaz, de regul, pentru a distribui produse finale de marc. A se vedea Orientri privind restric ii verticale, considerentul (174), p. 36 (JOCE C 130 din 19 mai 2010). [273] CJCE, 28 aprilie 1998, Javico vs YSL, cauza C - -306/1996, Culegere p. I- 1983.

[274] Pentru a exista certitudine n ceea ce prive te neafectarea concuren ei, Comisia European a stabilit totu i trei criterii pe care trebuie s le ndeplineasc distribu ia selectiv calitativ. A se vedea Orient ri privind restric ii verticale, considerentul (175), p. 36.
98 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

unui grup profesional (hotrri ale organelor statutare de conducere ale acestora) [275], acesta putnd fi dotat sau nu cu personalitate juridic . Ele sunt condamnabile n m sura n care au vo-ca ia de a impune membrilor lor un anumit comportament pe pia , chiar dac, aparent, nu las aceast impresie[276]. O recomandare a asocia iei de ntreprinderi poate fi considerat ca manifestare a voin ei comune a acestora[277], dar nu orice recomandare poate constitui o decizie a asocia iei de ntreprinderi n sensul art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. Printre cel mai frecvent ntlnite ac iuni ale asocia iilor profesionale susceptibile de nclcarea normelor de concuren se numr cele care au ca efect sau ca obiect armonizarea comportamentelor membrilor lor pe pia , apelarea la boicot[278] sau refuzul cererilor de adeziune[279]. Spre exemplu, Consiliul Concuren ei a sanc ionat contraven ional 32 de agen ii imobiliare din Brila aplicnd amenzi de peste 500 milioane lei[280] deoarece practicau un comision unic (2,5%+TVA), decizie ce reprezenta o continuare a hot rrii luate de acestea n cadrul Uniunii Na ionale a Asocia iilor Imobiliare (UNAI)[281]. De asemenea, a fost sanc ionat punerea n practic de ctre un organism profesional a unor metode ingenioase de stabilire a pre urilor (instrumentele de calcul al costurilor de gestiune), dac sunt susceptibile de a avea ca efect armonizarea comportamentului concuren ial al ntreprinderilor care le utiliza [282].
2.1.3. Practici concertate

Practicile concertate sunt acele forme de coordonare [283] ntre ntreprinderi care conduc la dispari ia sau diminuarea incertitudinilor concuren iale caracteristice unei pie e, neputnd fi

G. Ungureanu, C. Macsim, Rspunderea penal o solu ie pentru mpiedicarea n elegerilor anticoncuren iale?, n R.D.C. nr. 3/2010, p. 29. [276] CJCE, 19.02.2002, af. C 309/99, RTD com. nr. 2/2002, p. 389. [277] CJCE, 6 ianuarie 2004, BAI i CE vs. Bayer, C 2/01 i C 3/01, n Culegere p. I -23, pct. 141.
[275]

[278] O asocia ie profesional de biologi din Fran a a organizat boicotul unor furnizori, cu scopul de a protesta mpotriva modificrii nomenclatorului de acte biologice medicale. Decizia Consiliului Concuren ei din Belgia nr. 98/D/25, BOCCRF din 16 iulie 1998. [279] Comisia European a sanc ionat Ordinul arhitec ilor belgieni pentru practici de recomandare de onorarii minime, cutnd, de asemenea, s ncurajeze asocia iile profesionale s abandoneze acest tip de practici prohibite n mod constant (Decizia Comisiei din 24.06.2004 (COMP/D3/38549 - Orde van Arhitecten) C(2004) 2180, citat de N. Cri an, M. Teodorescu, Asocia iile profesionale n contextul dreptului concuren ei, n Revista Profil Concuren a
nr. 2/2006, p. 79.

[280] [281]

Decizia Plenului Consiliului Concuren ei nr. 313 din 22.11.2004.

Pentru o dezvoltare a acestui caz, a se vedea M. Ivan, Studiu de caz. Investiga ie declan at de ctre

Consiliul Concuren ei pe pia a serviciilor de intermediere a tranzac iilor imobiliare, avnd ca obiect fixarea concertat de ctre 32 de agen ii imobiliare din Brila a comisionului practicat, n Revista Profil Concuren a nr. 1/2005, p. 22-26. [282] Autoritatea de concuren din Fran a a analizat n detaliu un instrument de gestiune dezvoltat de c tre o asocia ie de economi ti din construc ii i a estimat c utilizarea ctorva elemente de calcul forfetar poate avea ca efect armonizarea calculelor costurilor i deci a pre urilor ntreprinderilor. Decizia Consiliului Concuren ei nr. 03/A/18, citat de N. Cri an, M. Teodorescu, op. cit., p. 79. [283] C.J.C.E., 14 iulie 1972, ICI c./Com., af. 48-69, Culegere I, p. 619.

99 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

probat ncheierea vreunui acord[284]. Ele se pot fonda pe schimbul de informa ii realizat n orice modalitate, fr a fi cerut o echivalen din punct de vedere cantitativ sau calitativ. Cu toate acestea, ele nu pot fi confundate cu simplele paralelisme dintre comportamentele ntreprinderilor care rezult din jocul normal al pie ei[285]. O ntreprindere poate s decid cre terea sau reducerea pre urilor n func ie de politica de pre uri practicat de concuren . Simplele comportamente paralele pot fi ns probe n identificarea unei practici concertate, dac ele duc la condi ii de concuren neconforme cu cadrul obi nuit al pie ei. Totu i, pentru a caracteriza practica respectiv ca fiind concertat, simplele paralelisme de comportament trebuie coroborate i cu alte probe. Pentru a putea stabili existen a unei practici concertate, se va avea n vedere identificarea unui mnunchi de indicii grave, precise i coordonate, precum documente scrise, martori, schimburi de informa ii sau cre terea pre urilor succesiv i identic[286]. Sunt interzise aproape fr excep ie: acordurile orizontale i verticale care stabilesc pre uri n mod direct sau indirect, acordurile asupra condi iilor de vnzare, acordurile care izoleaz segmente de pia (precum cele referitoare la reducerea pre urilor sau cele care ncearc s interzic, s restric ioneze sau, dimpotriv, s promoveze importurile i exporturile), acordurile asupra cotelor de produc ie sau distribu ie, acordurile asupra investi iilor, birourile comune de vnzri, acordurile de mpr ire a pie ei, pie ele colective exclusive, acordurile care duc la discriminarea altor comercian i, boicoturile colective, restric iile voluntare (acorduri de neangajare n anumite tipuri de comportamente concuren iale).
2.2. Restrngerea concuren ei

Acordurile, deciziile sau practicile concertate trebuie s aib ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau distorsionarea concuren ei. Cei trei termeni sunt adesea grupa i n aceea i expresie, aceea de restrngere a concuren ei sau de atingeri aduse concuren ei. Astfel, dac ini ial n literatura juridic se ncerca s se fac o diferen iere ntre ace tia i o eventual ierarhie[287], astzi dezbaterile sunt definitiv nchise: nu exist nicio ierarhie

[284] Comisia European a precizat c practicile concertate nseamn o modalitate de coordonare ntre ntreprinderi, nlocuind astfel riscurile concuren ei cu o cooperare practic , ajungndu-se la condi ii de concuren ce nu corespund condi iilor normale de pia . No iunea i are originea n dreptul american - US Sherman Antitrust Act - care include n formele de cooperare, nefondate pe conven iile tradi ionale, i alte forme de distorsionare a concuren ei (conspiracy). Termenul arrangements, avnd o semnifica ie asem ntoare, este ntlnit i n dreptul englez, n UK Restrictive Trade Practice Act. A se vedea O. Manolache, op. cit., p. 333. [285] De exemplu, Consiliului Concuren ei din Fran a a investigat o antant ncheiat ntre trei mari operatori de telefonie mobil, re inndu-se, pe de o parte, c au avut ntre 1997 i 2003 un schimb regulat de informa ii confiden iale referitoare la pia a telefoniei mobile pe care ele operau, de natur a reduce autonomia comercial a fiecruia dintre cei trei operatori i, n consecin , care altereaz concuren a pe aceast pia oligopolist; iar pe de alt parte, c s-au n eles, n perioada 2000-2002, s men in partea lor din pia a respectiv n concordan cu obiectivele stabilite n comun. (V. Selinsky, Antante orizontale. Schimburi de informa ii, n
Revue Lemy de la concurrence nr. 13/2007, p. 22).

[286] L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 180. [287] n literatura noastr juridic s-a artat c restrngerea concuren ei presupune tirbirea n parte a libert ii operatorilor economici n sectorul amenin at, mpiedicndu-i s adopte anumite decizii convenabile, fr ca totu i s le exclud pe toate; mpiedicarea
concuren ei implic existen a unui obstacol integral de natur

100 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


ntre cei trei termeni[288], ci doar o diferen strict literal. A adar, disocierea ntre cele trei ci de atingere a concuren ei este lipsit de interes practic[289].

Restrngerea concuren ei poate fi intern, adic vizeaz pr ile n elegerii (de exemplu acorduri de distribu ie) sau extern atingerile privind ter ele persoane (de exemplu o ntreprindere men ine artificial pre uri sczute astfel nct o ntreprindere nou s nu poat ptrunde pe pia .

Restrngerea poate fi actual, real sau poten ial, dar nu poate fi eventual sau ipotetic. Ea poate fi resim it n cazul concuren ei intermarc, adic ntre furnizorii de mrci concurente, sau intramarc, adic ntre distribuitorii aceleia i mrci. De exemplu, atunci cnd dou ntreprinderi stabilite n state membre diferite se angajeaz s nu i vnd produsele pe pia a intern a celeilalte, concuren a (poten ial) existent nainte de n elegere este restrns . De asemenea, atunci cnd un furnizor i oblig distribuitorii s nu vnd produse concurente, mpiedicnd prin aceasta accesul pe pia al pr ilor ter e, atunci concuren a actual sau poten ial care ar fi existat n absen a acordului este restrns.

Existen a unor efecte anticoncuren iale reale nu trebuie demonstrat n cazul n care acordul respectiv are ca obiect restrngerea concuren ei[290].
De asemenea, este posibil s fie necesar examinarea contextului n care acordul se aplic sau trebuie s se aplice, precum i comportamentul efectiv al pr ilor pe pia [291]. Dovada inten iei
pr ilor de a restrnge concuren a constituie un factor relevant, dar nu o condi ie necesar, efectul

Pentru a determina dac un acord are ca obiect restrngere a concuren ei, trebuie s se ia n considerare c iva factori, n special, con inutul acordului i scopurile obiective ale acestuia.
restrictiv putndu-se constata chiar i n situa ia n care p r ile la n elegere nu au inten ionat a-l produce, de i el era previzibil[292]. n cazul n care o n elegere nu are ca obiect restrngerea concuren ei, atunci aceasta ar trebui analizat din punct de vedere al efectelor sale, reale sau poten iale, asupra concuren ei. n aceast privin , nu se poate vorbi de o prezum ie a existen ei efectelor anticoncuren iale . Pentru ca o n elegere s fie restrictiv de concuren prin efectele sale, ea trebuie s aduc atingere concuren ei actuale sau poten iale n a a m sur nct efectele negative asupra
pre urilor, produc iei, inova iei sau variet ii sau calit ii bunurilor i serviciilor de pe pia a relevant pot fi prevzute cu suficient precizie[293]. Aceste efecte negative trebuie s fie de
amploare, ns norma prohibitiv prevzut la art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea

s o paralizeze, iar denaturarea concuren ei nseamn faptul de a aduce modific ri condi iilor schimburilor, astfel cum ele rezult din structura pie ei i din conjunctur. A se vedea O. Cp n, op. cit., p. 70.

[288] [289] [290]

L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 172. E. Mihai, op. cit., p. 65.

De exemplu: acordurile care vizeaz stabilirea pre urilor i mp r irea pie elor reduc produc ia i

pre urile, ducnd la o alocare necorespunztoare a resurselor, deoarece bunurile i serviciile solicitate de consumatori nu se produc. A se vedea Orientri privind aplicarea art. 81 alin. (3) din Tratat, JOCE nr. C 101

cresc

din 27 aprilie 2004, considerentul 21. [291] A se vedea cauzele conexate 29/83 i 30/83, CRAM i Rheinzink, Culegere 1984, p. 1679, considerentul (26), i cauzele conexate 96/82 i al ii, ANSEAU-NAVEWA, Culegere 1983, 16. 3369, considerentele (23)-(25). considerentele (76) i (77) din hotrrea Mtropole television (M6), T-112/99, Culegere 2001, p. II-2459.

[292] [293]

O. Manolache, op. cit., p. 336.

Nu este suficient c acordul limiteaz libertatea de ac iune a uneia sau mai multor pr i, a se vedea

101 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Uniunii Europene nu se aplic atunci cnd efectele anticoncuren iale identificate sunt nesemnificative[294]. Potrivit Comunicrii Comisiei privind acordurile de importan minor care nu restrng n mod semnificativ concuren a n sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene (de minimis)[295], n elegerile (acordurile) ntre ntreprinderi care aduc atingere comer ului dintre statele membre nu restrng n mod semnificativ concuren a n sensul art. 81 alin. (1) [art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene n.n.] n cazul n care[296]: (a) cota de pia cumulat de inut de pr ile la acord nu dep e te 10 % pe niciuna dintre pie ele relevante afectate de respectivul acord, atunci cnd acordul este ncheiat ntre ntreprinderi care sunt concuren i, existen i sau poten iali, pe una din aceste pie e (acorduri ntre concuren i)[297] sau (b) cota de pia de inut de fiecare dintre pr ile la acord nu dep e te 15 % pe niciuna dintre pie ele relevante afectate de acord, atunci cnd acordul este ncheiat ntre ntreprinderi care nu sunt concuren i, existen i sau poten iali, pe niciuna din aceste pie e (acorduri ntre neconcuren i). n cazul n care este dificil s se stabileasc dac este vorba de un acord ntre concuren i sau de un acord ntre neconcuren i, se aplic pragul de 10 %. Atunci cnd, pe o pia relevant, concuren a este restrns de efectul cumulativ al unor n elegeri de vnzare de bunuri sau de servicii ncheiate cu diferi i furnizori sau distribuitori (efect cumulativ de blocare a re elelor paralele de acorduri cu efecte similare pe pia ), pragurile men ionate mai sus sunt reduse la 5 %, att pentru acordurile ntre concuren i, ct i pentru acor-durile ntre neconcuren i. Se consider c furnizorii sau distribuitorii individuali a c ror cot de pia nu dep e te 5 % nu contribuie, n general, n mod semnificativ, la un efect cumulat de blocare. Este pu in probabil existen a unui efect cumulat de blocare n cazul n care mai pu in de 30 % din pia a relevant este acoperit de (re ele paralele de) n elegeri cu efecte similare. De asemenea, acordurile nu restrng concuren a n cazul n care cotele de pia nu dep esc pragurile de 10 %, 15 % i, respectiv, 5 %, men ionate mai sus, cu mai mult de dou puncte procentuale n cursul a doi ani calendaristici succesivi [298]. Prevederile referitoare la n elegerile (acordurile) de importan minor nu se aplic acordurilor care con in oricare dintre urm toarele restric ii grave[299]:
[294] Cauza 5/69, Vlk, Culegere 1969, p. 295, considerentul (7). A se vedea i Comunicarea Comisiei privind acordurile de mic importan care nu restrng semnificativ concuren a n conformitate cu articolul 81 alin. (1) din Tratat, J. Of. nr. C 368 din 22 decembrie 2001, p. 13, aspecte pe care le vom dezvolta n continuare.

sau n cazul n care, n absen a unei n elegeri, este n m sur s- i transforme produc ia n vederea fabric rii produselor relevante i s le comercializeze ntr-un termen scurt, f r a suporta vreun cost sau risc adi ional semnificativ ca r spuns la o cre tere mic , dar permanent, a pre urilor relative (substituibilitate direct la nivelul ofertei). O ntreprindere este considerat concurent poten ial n cazul n care exist dovezi c, n absen a acordului, ar putea i ar fi gata s efectueze investi iile suplimentare necesare sau alte costuri de adaptare necesare
pentru a putea intra pe pia a relevant, ca rspuns la o cre tere mic, dar permanent, a pre urilor relative.

[295] [296] [297]

J. Of. nr. C 368, 22 decembrie 2001. Art. 8 din Legea concuren ei. O ntreprindere este considerat concurent existent n cazul n care este activ pe aceea i pia relevant

[298]

iunea 1.

Pentru a calcula cota de pia , este necesar s se determine pia a relevant. A se vedea cap. IV, sec

102 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

1. n ceea ce prive te n elegerile ntre concuren i care, n mod direct sau indirect, izolat sau n combina ie cu al i factori afla i sub controlul pr ilor, au ca obiect: 2. n ceea ce prive te n elegerile ntre neconcuren i, restric iile care, n mod direct sau indirect, izolat sau n combina ie cu al i factori afla i sub controlul p r ilor, au ca obiect: (a) restrngerea capacit ii cumprtorului de a- i stabili pre ul de vnzare, f r a aduce atingere posibilit ii furnizorului de a impune un pre de vnzare maxim sau de a recomanda un pre de vnzare, cu condi ia ca acestea din urm s nu fie echivalente cu un pre de vnzare fix sau minim stabilit n urma presiunilor exercitate de una dintre p r i sau a msurilor de stimulare practicate de aceasta;
- restrngerea vnzrilor active ctre teritoriul exclusiv sau ctre o clientel exclusiv rezervate furnizorului sau cedate de furnizor unui alt cump rtor, atunci cnd o asemenea restric ie nu limiteaz vnzrile efectuate de clien ii cumprtorului; - restrngerea vnzrilor ctre distribuitori neautoriza i realizate de membrii unui sistem de distribu ie selectiv i (a) fixarea pre urilor de vnzare a produselor ctre ter i; (b) limitarea produc iei sau a vnzrilor; (c) mpr irea pie elor sau a clien ilor;

(b) restrngerea privind teritoriul pe care sau clien ii c rora cumprtorul l/le poate vinde bunurile sau serviciile care fac obiectul contractului, cu excep ia cazului n care este vorba de una dintre urm toarele restric ii care nu sunt grave: - restrngerea vnzrilor ctre utilizatorii finali realizate de un cumprtor care ac ioneaz pe pia n calitate de comerciant cu ridicata;

- restrngerea capacit ii cumprtorului de a vinde componente destinate incorpor rii unor clien i care ar putea s le utilizeze pentru fabricarea de produse asem ntoare celor produse de furnizor; (c) restrngerea vnzrilor active sau a vnzrilor pasive ctre utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de distribu ie selectiv care ac ioneaz pe pia n calitate de vnztori cu amnuntul, fr a aduce atingere posibilit ii de a interzice unui membru al sistemului s i desf oare activit ile dintr-un sediu secundar neautorizat;
(d) restrngerea livrrilor ncruci ate ntre distribuitori n cadrul unui sistem de distribu ie selectiv , inclusiv ntre distribuitori care ac ioneaz la diferite niveluri ale comer ului;

(e) restric ia convenit ntre un furnizor de componente i un cump rtor care incorporeaz aceste componente, care limiteaz posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese separate utilizatorilor finali unor reparatori sau altor prestatori de servicii care nu au fost desemna i de cump rtor pentru repararea sau ntre inerea bunurilor sale;

3. n ceea ce prive te n elegerile ntre concuren i, atunci cnd concuren ii ac ioneaz , n sensul n elegerii, la niveluri diferite ale lan ului de produc ie sau de distribu ie, oricare dintre restric iile grave enumerate la punctele 1 i 2 de mai sus.
2.3. Afectarea comer ului dintre statele membre sau a concuren ei pe o pia na ional, respectiv o parte a acesteia

Comunicare Comisiei privind acordurile de importan minor, considerentul 11; art. 8 alin. 4 din Legea concuren ei.

[299]

103 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

n ideea clarificrii conceptului de efect asupra comer ului la care fac referire articolele 101 i 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, Comisia a elaborat, pe baza principiilor instituite de instan ele comunitare n leg tur cu interpretarea acestui concept, Orientrile 2004/C 101/07[300]. Acestea enun o norm care arat cazurile n care acordurile nu pot n general s aduc atingere comer ului dintre statele membre n mod substan ial (norma absen ei efectului semnificativ asupra comer ului sau norma AESC). Scopul orient rilor nu este de a fi exhaustive, ci de a stabili metodologia de aplicare a conceptului de efect asupra comer ului i de a oferi ndrumri pentru aplicarea acestuia n situa iile care apar frecvent [301]. Criteriul efectului asupra comer ului determin domeniul de aplicare al articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 privind punerea n aplicare a regulilor de concuren prevzute la articolele 81 i 82 din tratat[302]. Alineatul (1) al articolului 3 oblig astfel autorit ile de concuren i instan ele statelor membre s aplice i art. 101 i 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene atunci cnd aplic dreptul na ional al concuren ei practicilor anticoncuren iale care pot aduce atingere comer ului dintre statele membre. Pe de alt parte, acesta nu oblig autorit ile na ionale de con-curen sau instan ele s aplice dreptul na ional al concuren ei atunci cnd aplic articolele 101 i 102 acordurilor, deciziilor i practicilor concertate, precum i abuzurilor care pot aduce atingere comer ului dintre statele membre. Acestea pot, n astfel de cazuri, s aplice numai regulile comunitare de concuren . De asemenea, potrivit alineatului (2) al aceluia i articol, aplicarea dreptului na ional al concuren ei nu poate s conduc la interzicerea acordurilor, deciziilor asocia iilor de ntreprinderi sau a practicilor concertate care pot aduce atingere comer ului dintre statele membre, dar care nu restrng concuren a n sensul articolului 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene sau care ndeplinesc condi iile prev zute la articolul 101 alin. (3) sau care sunt reglementate de un regulament de aplicare a art. 101 alin. (3). Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 nu interzice statelor membre s adopte i s aplice pe teritoriul lor legi na ionale mai stricte care interzic sau sanc ioneaz comportamentul unilateral al ntreprinderilor[303]. Criteriul efectului asupra comer ului restrnge domeniul de aplicare a articolelor 101 i 102 la practicile anticoncuren iale care sunt susceptibile de a genera un nivel minim de efecte transfrontaliere n Comunitate. Potrivit formulrii Cur ii de Justi ie[304], practicile anticoncuren iale trebuie s aduc atingere comer ului dintre statele membre n mod semnificativ. n cazul n care acordul, n ansamblul s u, poate aduce atingere comer ului dintre statele membre, normele comunitare se aplic ntregului acord, inclusiv pr ilor acestuia care, luate separat, nu aduc atingere comer ului dintre statele membre. n cazurile n care rela iile

[300] [301] [302] [303]


i

J. Of. nr. C 101 din 27 aprilie 2004. Orientrile nu au scopul de a oferi indica ii cu privire la conceptul de efect asupra comer ului n temeiul J. Of. nr. L 1 din 4 ianuarie 2003.

articolului 107 alin. (1) privind ajutoarele de stat.


Cu toate acestea, prevederile art. 3 alin. (1) i (2) nu se aplic atunci cnd autorit ile de concuren

instan ele din statele membre aplic legisla ia na ional de control al concentrrilor economice i nici nu mpiedic aplicarea dispozi iilor dreptului na ional care are, n principal, un alt obiectiv dect cel urm rit de art. 101 i 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. [304] A se vedea, de exemplu, cauzele conexate 56/64 i 58/64, Consten i Grundig, Culegere 1966, p. 429, i cauzele conexate 6/73 i 7/73, Commercial Solvents, Culegere 1974, p. 223.

104 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


contractuale ntre acelea i pr i includ mai multe activit i, aceste activit i trebuie, pentru a face parte din acela i acord, s fie legate direct i s formeze parte integrant din acela i acord comercial global. n caz contrar, fiecare activitate constituie un acord separat[305].

Pentru a stabili aplicabilitatea dreptului comunitar nu este necesar s se stabileasc o legtur ntre presupusele restrngeri ale concuren ei i capacitatea unui acord de a aduce atingere comer ului dintre statele membre. Sunt, spre exemplu, i n elegeri nerestrictive care pot s aduc atingere comer ului dintre statele membre: acordurile de distribu ie selectiv bazate pe criterii de selec ie pur calitative justificate de natura produselor i care nu restrng concuren a n sensul art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. Cu toate acestea, presupusele restric ii care decurg dintr-o n elegere pot furniza un indiciu clar despre capacitatea n elegerii de a aduce atingere comer ului dintre statele membre. De exemplu, un acord de distribu ie care interzice exportul poate, prin natura sa, s aduc atingere comer ului dintre statele
membre, cu toate c nu ntr-o msur semnificativ.

n evaluarea efectului asupra comer ului sunt avu i n vedere factori obiectivi [306], ns, uneori, i inten ia pr ilor de a aduce atingere comer ului dintre statele membre (au c utat s mpiedice exporturile spre alte state membre), este un factor relevant. De asemenea, nu este necesar ca practicile anticoncuren iale s aduc sau s fi adus, n mod real, atingere comer ului

dintre statele membre; este suficient ca acestea s fie susceptibile de a aduce atingere comer ului dintre statele membre[307].

Influen a practicilor anticoncuren iale asupra structurii schimburilor comerciale dintre statele membre poate fi direct sau indirect, real sau poten ial.

Efectele directe asupra comer ului dintre statele membre apar de obicei n leg tur cu produsele la care se refer practicile. n cazurile n care, de exemplu, produc torii unui anumit bun din diferite state membre decid s i mpart pie ele, efectele directe se produc asupra comer ului dintre statele membre pe pia a produselor n cauz .

n ceea ce prive te efectele indirecte, acestea apar deseori n legtur cu produsele legate de cele la care se refer practicile. De exemplu, efectele indirecte pot ap rea atunci cnd o practic anticoncuren ial are impact asupra activit ilor economice transfrontaliere ale ntreprinderilor care utilizeaz sau se bazeaz n vreun fel pe produsele la care se refer practica. n acest sens, Curtea de Justi ie a stabilit c se poate aduce atingere comer ului dintre statele membre n cazurile n care exist un acord prin care se stabilesc pre urile alcoolurilor utilizate la producerea coniacului [308]. De asemenea, efecte indirecte asupra comer ului dintre statele membre pot s apar i n legtur cu produsele la care se refer acordul sau practica. De exemplu, acordurile prin care un produc tor limiteaz garan ia produselor vndute de distribuitori la teritoriul statului membru n

includ natura practicilor, natura produselor la care se refer acestea, precum i pozi ia i importan a ntreprinderilor implicate (cauza C-306/96, Javico, Culegere 1998, p. I-1983, considerentul 17). A se vedea considerentele 29 i 30 din Orientrile privind conceptul de efect asupra comer ului.

[305] [306]

Orientri privind conceptul de efect asupra comer ului, considerentul 14.

Evaluarea depinde de mai mul i factori care lua i individual pot s nu fie decisivi. Factorii relevan i

[307] [308]

A se vedea cauza T-228/97, Irish Sugar, Culegere 1999, p. II-2969, considerentul 170.

A se vedea cauza 123/83, BNIC vs. Clair, Culegere 1985, p. 391, considerentul 29. n timp ce

prim nu s-a exportat, produsul finit coniacul a fost exportat.

materia

105 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze care ace tia sunt stabili i descurajeaz consumatorii din alte state membre s mai cumpere produsele, deoarece nu vor putea invoca garan ia[309]. Efectele reale asupra comer ului dintre statele membre sunt acelea produse de acord sau practic din momentul punerii n aplicare. Un acord ntre un furnizor i un distribuitor din acela i stat membru, de exemplu, care interzice exportul ctre alte state membre, poate s produc efecte reale asupra comer ului dintre statele membre. n absen a acordului, distribuitorul ar fi fost liber s vnd la export. Cu toate acestea, ar trebui amintit c nu este necesar ca efectele reale s fie demonstrate. Este suficient ca acordul sau practica s poat produce astfel de efecte. Efectele poten iale sunt cele care pot aprea n viitor cu un grad suficient de probabilitate. Cu alte cuvinte, trebuie luat n considerare dezvoltarea previzibil a pie ei. Chiar dac nu se poate aduce atingere comer ului la momentul la care se ncheie acordul sau se pune n aplicare o practic , art. 101 i 102 rmn aplicabile, n cazul n care factorii care au condus la ncheierea lor pot s se modifice n viitorul previzibil. Din acest punct de vedere este relevant s se ia n considerare impactul msurilor de liberalizare adoptate de Comunitate sau de statele membre n cauz sau al altor msuri previzibile care au ca scop eliminarea barierelor de natur juridic din calea comer ului. Criteriul efectului asupra comer ului include un element cantitativ care limiteaz aplicabilitatea dreptului comunitar la acordurile i practicile care sunt susceptibile s produc efecte de o anumit magnitudine. Astfel, acestea nu intr sub inciden a art. 101 i 102 atunci cnd ele afecteaz pia a doar ntr-o msur nesemnificativ, avnd n vedere pozi ia mai pu in important a ntreprinderilor respective pe pia a produselor n cauz . ntr-o serie de cazuri referitoare la importuri i exporturi, Curtea de Justi ie a considerat c a fost ndeplinit condi ia
caracterului semnificativ atunci cnd vnzrile ntreprinderilor implicate au ajuns la aproximativ 5 % din pia [310].Cu toate acestea, numai cota de pia singur nu a fost considerat ntotdeauna un factor decisiv. n special, trebuie luat n considerare cifra de afaceri a ntre-prinderilor pentru produsele n cauz[311].

Efectele asupra comer ului dintre statele membre se pot produce chiar i cnd un acord se aplic n ntregime ntr-un stat membru i pare a avea n vedere numai comer ul n cadrul acelui stat membru, ns , extinzndu-se asupra teritoriului respectivului stat membru, prin natura lui, are efectul de a consolida separarea pie elor pe baz na ional, prin aceasta mpiedicnd ntreptrunderea pie elor pe care Tratatul i-a propus s o nfptuiasc, protejnd produc ia na

ional[312].
A adar, afectarea comer ului constituie o condi ie de aplicare a interdic iei. Conceptul n cauz este destinat s defineasc grani ele ntre zonele sub inciden a dreptului comunitar i, respectiv, a dreptului na ional, condi ia fiind pus n eviden pentru repartizarea competen elor ntre Comunitate i statele membre n vederea aplicrii dreptului comunitar. Faptul c o n elegere ncurajeaz o cre tere, chiar considerabil , n volumul comer ului dintre statele

A se vedea cauzele conexate 100/80 i al ii, Musique Diffusion Franaise, Culegere 1983, p. 1825, considerentul 86. n aceast cauz, produsele n cauz constituiau doar pu in peste 3 % din vnzrile de pe pie ele na ionale respective. Curtea a decis c acordurile, care mpiedicau comer ul paralel, puteau aduce atingere n mod semnificativ comer ului dintre statele membre datorit cifrei mari de afaceri a pr ilor i

[309] [310] [311]

A se vedea Decizia Comisiei n cauza Zanussi, J. Of. nr. L 322, 16.11.1978, p. 36, punctul 11. Cauza 19/77, Miller, Culegere 1978, p. 131, considerentele 9 i 10.

pozi iei relative pe pia a produselor, n compara ie cu cea a produselor fabricate de furnizorii concuren i. [312] C. 8/72, hot. din 17 octombrie 1972, n ECR. 1972, p. 977, citat de O. Manolache, op. cit., p. 340.

106 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

membre nu este suficient spre a se exclude posibilitatea ca n elegerea s afecteze comer ul dintre state cu semnifica ia din art. 101 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene [313]. Nu sunt supuse interzicerii nici n elegerile care i produc efectele n ter e ri, avnd ca obiect, de exemplu, o mpr ire a pie elor de export n afara Uniunii sau interzicerea de a exporta n aceste ri. .3. Exemple de n elegeri anticoncuren iale Legiuitorul nostru prezint, n art. 5 alin. (1) din Legea concuren ei, apte tipuri de n elegeri, enumerarea nefiind limitativ , ceea ce, din punct de vedere penal, complic foarte mult lucrurile: 1) stabilirea, direct sau indirect, a pre urilor de cumprare ori de vnzare sau a oricror alte condi ii de tranzac ionare; 2) limitarea sau controlul produc iei, comercializ rii, dezvoltrii tehnologice ori a investi iilor; 3) mpr irea pie elor sau a surselor de aprovizionare; 4) aplicarea, n raporturile cu partenerii comerciali, a unor condi ii inegale la presta ii echivalente, provocnd n acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj concuren ial; 5) condi ionarea ncheierii contractelor de acceptarea de c tre parteneri a unor; presta ii suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzan ele comerciale, nu au leg tur cu obiectul acestor contracte; 6) participarea, n mod concertat, cu oferte trucate la licita ii sau la orice alte forme de concurs de oferte; 7) eliminarea de pe pia a altor concuren i, limitarea sau mpiedicarea accesului pe pia i a libert ii exercitrii concuren ei de ctre alte ntreprinderi, precum i n elegerile de a nu cump ra de la sau de a nu vinde ctre anumite ntreprinderi fr o justificare rezonabil. .4. Exceptri de la principiul interzicerii n elegerilor anticoncuren iale Regulile de concuren au scopul de a proteja concuren a pe pia ca mijloc de cre tere a bunstrii consumatorilor i de asigurare a unei aloc ri eficiente a resurselor. n elegerile care restrng concuren a pot avea, n acela i timp, efecte favorabile concuren ei sub form de cre teri n eficien , care pot crea o valoare suplimentar prin reducerea costului de produc ie a unui bun, mbunt irea calit ii produsului sau crearea unui nou produs. Atunci cnd efectele favorabile concuren ei ale unei n elegeri dep esc efectele anticoncuren iale ale acesteia, n elegerea este considerat compatibil cu obiectivele regulilor de concuren . Efectul net al acestor n elegeri este promovarea esen ei procesului de concuren , care const n c tigarea consumatorilor prin propunerea unor produse mai bune sau a unor pre uri mai avantajoase dect cele oferite de concuren i. Acest cadru analitic se reflect n dispozi iile art. 101 alin. (1) i (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, aceast din urm recunoscnd n mod expres c acor-durile restrictive pot produce beneficii economice obiective, astfel nct s compenseze efectele negative ale restrngerii concuren ei.

[313]

Idem, p. 340-341.

107 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Pentru a putea scoate n eviden efectele anti sau pro-concuren iale ale n elegerilor dintre ntreprinderi, va trebui s se procedeze la evaluarea acestora, prin realizarea unui bilan global, derulat n doi timpi, astfel: 1. evaluarea impactului anticoncuren ial al n elegerii, potrivit art. 101 paragr. 1 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, urmnd a se stabili dac aceasta este sau nu restrictiv de concuren (bilan concuren ial); 2. evaluarea din punct de vedere economic, potrivit criteriilor stabilite de art. 101 paragr. 3, urmnd a se stabili dac avantajele economico-sociale de ansamblu dep esc inconvenientele aduse concuren ei sau nu, adic n elegerea este valid sau nu[314]. S-a ajuns, a adar, la acordarea de except ri individuale, n condi iile n care n elegerile respective ndeplinesc o serie de condi ii (4.1.). Totodat , acordndu-se repetat exceptri unor n elegeri anticoncuren iale i constatndu-se c acestea au o serie de tr sturi comune, s-a ajuns la cristalizarea unor serii de n elegeri (acorduri) restrictive a c ror existen putea fi admis n baza art. 101 alin. (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. A adar, experien a acumulat de Comisia European a creat premisele elaborrii unui sistem de exceptri de grup (pe categorii, block exemptions), ntemeiat pe un ansamblu de criterii, avndu- i izvorul n acelea i norme care justific i reabilitrile individuale (4.2.). 4.1. Condi iile aplicrii art. 101 alin. (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene n dreptul comunitar exist unanimitate n ceea ce prive te condi iile ce trebuie ndeplinite pentru ca dispozi iile art. 101 paragr. 1 s fie declarate inaplicabile, cu titlu individual sau general, n cazul acordurilor sau categoriilor de acorduri dintre ntreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asocierilor de ntreprinderi sau practicilor concertate. Acestea au fost preluate i de legiuitorul nostru, chiar dac ntr-o alt formulare[315]. Remarcm, n acest sens, modificrile aduse de Ordonan a de urgen nr. 75/2010 i prin Legea nr. 149/2011 n aceast privin , eliminndu-se formularea () greoaie, confuz i, pe alocuri, echivoc [316] a reglementrii anterioare.
Cea de-a doua etap devine relevant numai atunci cnd un acord este considerat c restrnge concuren a. A se vedea cauzele T-65/98, Van den Bergh Foods, Culegere 2003, p. II, considerentul (107) i T-112/99, Mtropole tlvision (M6) i al ii, Culegere 2001, p. II-2459, considerentul (74), n care Tribunalul de Prim Instan a sus inut c efectele favorabile concuren ei i cele anticoncuren iale ale unei restric ii pot fi comparate numai n cadrul exact prevzut la articolul 81 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunit ii
[314]

Europene. [315] Potrivit art. 5 alin. (2) din legea concuren ei : Interdic ia prev zut la alin. (1) nu se aplic n elegerilor sau categoriilor de n elegeri ntre ntreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asocia iilor de ntreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cnd acestea ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi ii: a) contribuie la mbunt irea produc iei sau distribu iei de m rfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurnd, n acela i timp, consumatorilor un avantaj corespunz tor celui realizat de pr ile la respectiva n elegere, decizie ori practic concertat; 2) nu impun ntreprinderilor n cauza restric ii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; 3) nu ofer ntreprinderilor posibilitatea de a elimina concuren a de pe o parte substan ial a pie ei produselor n cauz. [316] E. Mihai, op. cit., p. 87.

108 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze Aceste condi ii se cer a fi ntrunite cumulativ; primele trei fiind pozitive, iar cealalt negativ[317]:

1. acordul (n elegerea) trebuie s contribuie la mbunt irea produc iei sau a distribu iei de bunuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic[318]; mbunt irea produc iei i a distribuirii de m rfuri sau promovarea progresului tehnic i economic au avantaje ce compenseaz dezavantajele pe care le-ar putea declan a n cadrul concuren ei. Se pleac de la faptul c n cazul perfec ionrii n produc ie i distribu ie a mrfurilor nu se pot identifica strict totalitatea avantajelor de care p r ile acordului beneficiaz pentru produc ie sau distribu ie. Comisia este cea care va hotr dac beneficiile sunt suficiente pentru a se ajunge la concluzia c restric iile ce denatureaz concuren a sunt indispensabile, emi nd o decizie de exceptare. 2. consumatorii trebuie s primeasc o parte echitabil din beneficiile ob inute;
confiscate de promotorii ei, ci trebui s se repercuteze i asupra consumatorilor sau utilizatorilor finali. Aceasta se poate concretiza n reduceri de pre uri i/sau mbun t irea calit ii produselor, accesul la noi tehnologii, aprovizionarea constant i ritmic a pie ei, protec ia mediului etc.
Condi ia se refer la principiul c avantajele produse de o n elegere nu trebuie s fie

3. impun ntreprinderilor n cauz doar acele restric ii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; Prin aceast condi ie, este permis s se realizeze anumite restrngeri ale concuren ei, dar acestea nu trebuie s aduc atingere scopurilor, acordurilor, deciziilor sau practicilor. Restrngerile ar trebui s aib un caracter obiectiv, fiind considerate inerente acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate, neputnd fi ignorate sau nl turate. Efectele negative ale restrngerilor concuren ei sunt compensate prin efectele pozitive, benefice, ale actelor i prac-ticilor respective. n concluzie, respectivele efecte sunt acceptate n func ionarea pie ei n cadrul concuren ial, fiind suportabile ca o consecin a faptului c sunt inevitabile i nu afecteaz obiectivele urmrite. 4. acordul (n elegerea) trebuie s nu ofere ntreprinderilor posibilitatea de a elimina concuren a pe o parte semnificativ a pie ei produselor n cauz. Condi ia, de factur negativ, are caracter esen ial pentru c altfel celelalte condi ii ar fi inutile sau inoperante dac ar fi posibil eliminarea concuren ei. Concuren a care trebuie asigurat poate s fie nu numai o concuren real i actual, dar i una poten ial, n sensul experien ei unei posibilit i n perspectiva apropiat de realizare a ei. n aplicarea prevederilor legale de concuren este fundamental asigurarea cerin elor de baz i atingerea obiectivelor Tratatului, mai ales crearea pie ei unice cu condi ii asem ntoare ale unei pie e na ionale. A adar, trebuie s existe un minim protejat al concuren ei de la care s se plece n aprecierea ulterioar a conduitelor concuren iale. O concuren fezabil i eficient,
A se vedea C. Gavalda, G. Parlani, Droit des affaires de l`Union Europenne; 2-e ed., Litec, 1998, p. 296-298; O. Manolache, op. cit., p. 347-348. [318] Aceast condi ie este cea care diferen iaz cel mai pregnant metoda european a bilan ului global de cea american, a bilan ului pur concuren ial. E. Mihai, op. cit., p. 88.
[317]

109 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

a a numita workable competition, este de dorit s existe pentru asigurarea atingerii obiectivelor Tratatului[319 4.2. Exceptrile pe categorii Dispozi iile art. 101 paragr. 3 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene fac posibil existen a unor forme de cooperare sau de specializare a factorilor economici i comerciali, care, de i ngrdesc concuren a, sunt utile pentru atingerea obiectivelor, neavnd un efect, n esen , duntor, care s compromit ireparabil concuren a. i n aceste condi ii, aceste forme de cooperare trebuie s pstreze un nivel ridicat al concuren ei, mai ales c cerin a minim ce trebuie realizat n toate cazurile este cea a unei concuren e practicabile, eficiente. Atunci cnd aceste patru condi ii sunt ndeplinite, acordul consolideaz concuren a pe pia a relevant, deoarece stimuleaz ntreprinderile implicate s ofere consumatorilor produse mai ieftine sau de mai bun calitate, despgubindu-i astfel pe ace tia din urm pentru efectele nefavorabile ale restrngerilor concuren ei. Dispozi iile art. 101 alin. (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene se pot aplica fie acordurilor individuale, fie, prin intermediul unui regulament de exceptare pe categorii, categoriilor de acorduri. Atunci cnd un acord face obiectul unei exceptri pe categorii, pr ile acelui acordul restrictiv sunt scutite de obliga ia impus de art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 de a demonstra c acesta ndepline te toate condi iile prev zute la art. 101 alin. (3), ci vor trebui doar s dovedeasc c acordul beneficiaz de o exceptare pe categorii. Aplicarea art. 101 alin. (3) n cazul categoriilor de acorduri, prin intermediul unui regulament de exceptare pe categorii are la baz prezum ia c acordurile restrictive care intr n sfera sa de aplicare ndeplinesc toate cele patru condi ii. n cazul n care, un anumit acord intr sub inciden a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, iar condi iile prev zute la art. 101 alin. (3) nu sunt ndeplinite, beneficiul exceptrii pe categorii poate fi retras. n temeiul art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia este autorizat s retrag beneficiul exceptrii pe categorii, n cazul n care constat c, ntr-o anumit situa ie, un acord care face obiectul unui regulament de exceptare pe categorii are anumite efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3). De asemenea, n temeiul art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, o autoritate de concuren dintr-un stat membru poate s retrag beneficiul unui regulament de exceptare pe categorii n ceea ce prive te teritoriul s u (sau o parte din teritoriul su), n cazul n care acesta prezint toate caracteristicile unei pie e geografice distincte. n caz de retragere, aceasta trebuie s demonstreze c acordul ncalc dispozi iile art. 101 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene i nu ndepline te condi iile prevzute la art. 101 alin. (3). Mai trebuie s precizm c instan ele din statele membre nu sunt autorizate s retrag beneficiul regulamentelor de exceptare pe categorii [320]. De asemenea, n aplicarea regulamentelor de exceptare pe categorii, instan ele din statele membre nu pot s le modifice sfera de aplicare prin extinderea aplicabilit ii lor la acorduri nereglementate de regulamentele de exceptare pe categorii[321]. n afara sferei de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii,
Comunicarea Comisiei, Orientri privind aplicarea articolului 81 alin. (3) din tratat, J. Of. nr. C 101 din 27 aprilie 2004, considerentul (37). [321] A se vedea, de exemplu, cauza C-234/89, Delimitis, Culegere 1991, p. I-935, considerentul (46).

[319] [320]

O. Manolache, op. cit., p. 348-349.

110 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

instan ele din statele membre sunt autorizate s aplice art. 101 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene integral[322]. Legiuitorul romn a renun at la reglementarea secundar care urmrea cu fidelitate att con inutul, ct i forma documentelor comunitare i, prin intermediul modific rii din 2010, a fcut trimitere la reglementarea comunitar. Astfel, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea concuren ei: categoriile de n elegeri, decizii i practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum i condi iile i criteriile de ncadrare pe categorii sunt cele stabilite n regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene anumitor categorii de n elegeri, decizii ale asocia iilor de ntreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplic n mod corespunztor.

III. 92uzul !e poziie !omin nt


.1. Considera ii generale Folosirea, n mod abuziv, a unei pozi ii dominante pe o pia constituie cea de-a doua form de manifestare a practicilor anticoncuren iale. Att dreptul comunitar, ct i dreptul nostru interzic numai abuzul de pozi ie dominant de ctre una sau mai multe ntreprinderi i nu simplul fapt de a de ine o pozi ie dominant pe o pia . Aceast abordare este rodul evolu iei teoriilor economice, putndu-se vorbi de o concuren eficient i n situa ia n care pia a este oligopolist , dar cu condi ia ca ntreprinderea sau ntreprinderile care de in pozi ia dominat s nu abuzeze de aceasta. Dac principiul controlului acestui abuz nu este contestat, totu i, n contextul moderniz rii normelor de concuren , este larg disputat metoda de contestare a abuzului[323]. Potrivit art. 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene este incompatibil cu pia a intern i interzis, n msura n care poate afecta comer ul dintre statele membre, folosirea n mod abuziv de ctre una sau mai multe ntreprinderi a unei pozi ii dominante de inute pe pia a intern sau pe o parte semnificativ a acesteia. De asemenea, potrivit art. 6 din Legea concuren ei, este interzis folosirea n mod abuziv de ctre una sau mai multe ntreprinderi a unei pozi ii dominante de inute pe pia a romneasc ori pe o parte substan ial a acesteia. Observm c diferen a dintre norma intern i cea comunitar este legat de competen a autorit ilor de concuren (Comisia European i Consiliul Concuren ei), cu precizarea c ori de cte ori Consiliul Concuren ei aplic prevederile art. 6 alin. (1) din Legea concuren ei, n m sura n care folosirea n mod abuziv a pozi iei dominante poate afecta comer ul dintre statele membre, acesta aplic, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene.

[322] [323] 111 | P a g e

Art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003. A se vedea L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 205-207.

Dreptul concurenei. Sinteze

.2. No iunea de pozi ia dominant No iunea de pozi ie dominant s-a conturat progresiv, cu ajutorul jurispruden ei comunitare. n hotrrea pronun at n cauza Continental Can din 9 decembrie 1971, Curtea de Justi ie a re inut c ntreprinderile sunt n pozi ie dominant atunci cnd au posibilitatea de a adopta comportamente independente care le pun n pozi ia de a ac iona f r a ine n mod special cont de concuren ii, de cumprtori sau de furnizori[324]. Cu toate acestea, criteriul independen ei comportamentului ntreprinderii nu s-a dovedit a fi suficient, fapt pentru care, n cauza United Brands din 14 februarie 1978, Curtea a re inut c exist pozi ie dominant atunci cnd pozi ia de pia de inut de o ntreprindere () i d puterea de a obstruc iona men inerea unei concuren e efective pe pia a n cauz, acordndu-i posibilitatea de a se comporta, ntr-o msur apreciabil, independent fa de concuren ii si, de clien ii si i, n ultim instan , de consumatorii si[325]. Potrivit Conferin ei Na iunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare, expresia pozi ie dominant pe pia desemneaz o situa ie n care o ntreprindere, fie singur , fie mpreun cu alte ntreprinderi, este n msur s domine pia a relevant a unui bun sau serviciu sau a unor grupuri de bunuri sau servicii speciale[326]. Pentru a putea stabili c o ntreprindere se afl n pozi ie dominant, se procedeaz, mai nti, la delimitarea pie ei relevante[327], pentru ca apoi s se evalueze pozi ia acesteia pe pia . n evaluarea unei pozi ii dominante se va ine seama de structura concuren ial a pie ei i, n special, de urmtorii factori: 1. presiunea exercitat de ofertele existente ale concuren ilor actuali i de pozi ia pe pia a acestora (pozi ia pe pia a ntreprinderii aflat n pozi ie dominant i a concuren ilor si); 2. presiunea exercitat de amenin area credibil a unei viitoare expansiuni a concuren ilor actuali sau a intrrii pe pia a unor concuren i poten iali (expansiunea i intrarea pe pia ); 3. presiunea exercitat de puterea de negociere a clien ilor ntreprinderii (puterea compensatorie a cumprtorilor). Formele pozi iei dominante. Din exprimarea legiuitorului se desprind dou forme de domina ie: domina ie individual sau exclusiv (domina ia ob inut de o singur ntreprindere) i domina ie colectiv (domina ia ob inut de dou sau mai multe ntreprinderi). n prima situa ie, ntreprinderea se afl , de regul, pe pozi ie de monopol (natural, administrativ sau legal). Toate tipurile de monopoluri sunt supuse prohibi iei abuzului de pozi ie dominant. Nu este exclus ns nici posibilitatea de inerii unei situa ii de preponderen pe pia de ctre o ntreprindere care nu ntrune te criteriile teoriei economice privind monopolul. Mai

Cauza 27/76 United Brands Company i United Brands Continental/Comisia [1978], Culegere. 207; defini ia a fost reluat i n cauza 85/76 Hoffmann-La Roche & Co./Comisia [1979] Culegere, p. 461, punctul

[324] [325]

CJCE 9 decembrie 1971, Continental Can, cauza 6/72, Culegere, p. 495.

38.

[326] [327] 112 | P a g e

UNCTAD, Legea tip asupra concuren ei, 2007, cap. II, I lit. b) A se vedea sec iunea 1 a prezentului capitol.

Dreptul concurenei. Sinteze

mult, legiuitorul nu face nicio diferen iere n func ie de statutul public sau privat al operatorului economic aflat pe pozi ie dominant[328].

n cea de-a doua situa ie, indiciul existen ei unei asemenea domina ii este relevat de faptul c dou sau mai multe ntreprinderi independente ac ioneaz , din punct de vedere economic, mpreun pe o pia pertinent sau au posibilitatea de a adopta aceea i linie de conduit concuren ial pe pia [329]. Legturile economice dintre ntreprinderi pot s se manifeste prin intermediul controlului pe care o ntreprindere l exercit asupra altora, a desemnrii major-it ii membrilor organelor de administrare etc. Totu i, caracterul colectiv al pozi iei dominante nu trebuie s conduc la o confuzie a abuzului de pozi ie dominant cu n elegerile anticoncuren iale. Astfel, pot exista n elegeri anticoncuren iale fr a exista o pozi ie dominant

sau o pozi ie dominat fr a exista o n elegere anticoncuren ial, cum de altfel cele dou pot coexista[330]. .3. Folosirea abuziv a unei pozi ii dominante

Existen a unei pozi ii dominante nu este condamnabil n sine, ci doar atunci cnd aceasta este folosit n mod abuziv. Cu toate acestea, se consider c ntreprinderile aflate ntr-o pozi ie

dominant au o responsabilitate special : ele nu trebuie s aduc atingere prin comportamentul lor concuren ei eficiente[331], oblignd la pruden n conduita pe care o adopt n rela ia cu clien ii[332].

A adar, putem afirma c pozi ia dominant apare ca o condi ie-premis pentru ca o ntreprindere s o exercite abuziv, ntre pozi ia dominant de inut de aceasta i practicile abuzive manifestate n comportamentul s u existnd o legtur de cauzalitate.

Abuzul de pozi ie dominant este o no iune de natur obiectiv care vizeaz comportamente de natur a influen a structura pie ei unde, ca urmare a prezen ei ntreprinderii n cauz , gradul de concuren a fost deja slbit i care are ca efect obstruc ionarea men inerii concuren ei actuale sau dezvoltarea acestei concuren e sau, altfel spus, conduita unei ntreprinderi aflate n pozi ie dominant , indiferent de atitudinea subiectiv a acesteia, de natur s prejudicieze interesele consumatorilor i/sau obstruc ioneze concuren a normal pe pia a
relevant, n condi iile n care concuren a este deja slbit ca urmare a prezen ei ns i a ntreprinderii n cauz[333].

No iunea de abuz de pozi ie dominant implic urmtoarele elemente[334]: caracterul obiectiv al abuzului[335]; denaturarea concuren ei; afectarea intereselor consumatorilor; obliga ia special de diligen n ceea ce prive te structura concuren ei[336].

De i poate fi svr it cu vinov ie, pentru a fi re inut abuzul de pozi ie dominant nu se cere proba iunea atitudinii subiective. [336] ntreprinderea aflat n pozi ie dominant pe pia are o responsabilitate particular, pe msura puterii sale: aceea de a nu aduce atingere concuren ei efective pe pia a de referin .

[328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335]

E. Mihai, op. cit., p. 141. CJCE, 5 octombrie 1995, cauza Centro Servizi Spediporto, C 96/94, Culegere, p. I-2883. A se vedea i L. Nicolas-Vullierme, op. cit., p. 210. Cauza Michelin vs Comisie, C 322/81 din 9 noiembrie 1983, culegere, p. 3461. C. Butacu, op. cit., p. 96-97. E. Mihai, op. cit., p. 152. Pentru mai multe detalii a se vedea E. Mihai, op. cit., p. 153-154.

113 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Aplicarea art. 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene de c tre Comisie sau autorit ile de concuren se va realiza dup o evaluare complex dac, pe baza unor probe concludente i convingtoare, este probabil ca pretinsele practici abuzive s duc la o excludere anticoncuren ial. Pentru o asemenea evaluare, sunt considera i ca fiind relevan i urm torii factori[337]: 1pozi ia ntreprinderii dominante; 1condi iile de pe pia a relevant (acestea includ condi iile de intrare pe pia i de expansiune, precum existen a unor economii de scar [338] i/sau de anvergur i efectele de re ea);

2- pozi ia concuren ilor ntreprinderii dominante (importan a concuren ilor pentru men inerea unei concuren e efective); 3pozi ia clien ilor sau a furnizorilor de factori de produc ie; 4intensitatea pretinselor practici abuzive; 5eventuale probe ale unei excluderi anticoncuren iale; 6probe directe ale unei strategii de excludere.
.4. Forme ale abuzului de pozi ie dominant n doctrina noastr de specialitate[339] se arat c exist dou categorii de comportamente n care se poate angaja o ntreprindere care de ine o pozi ie dominant i care pot fi considerate ca abuzuri de pozi ie dominant. Prima categorie include comportamentele prin care o asemenea ntreprindere i exercit sau utilizeaz puterea sa pe pia , cum ar fi practicarea pre urilor de monopol sau reducerea produc iei, n scopul cre rii unei penurii de bunuri. Un astfel de comportament este, n general , comportament de exploatare, ntruct ntreprinderea i exploateaz puterea pe care o are pe pia . Cea de-a doua categorie include comportamentele prin care o ntreprindere care de ine o pozi ie dominant i creeaz sau i ntre te puterea pe pia , mpiedicnd alt concurent s intre pe pia , sau s concureze n mod eficient. Acest tip de comportament se nume te comportament exclusiv, deoarece exclude concuren a sau concuren ii. Articolul 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene declar ca fiind incompatibil cu pia a intern orice abuz din partea uneia sau mai multor ntreprinderi de pozi ie dominant n pia a intern ori ntr-o parte substan ial a ei, n msura n care el afecteaz comer ul dintre state. Un astfel de abuz poate consta n: 1. impunerea, direct sau indirect, a pre urilor de vnzare sau de cump rare sau a altor condi ii de tranzac ionare inechitabile; 2. limitarea produc iei, comercializrii sau dezvoltrii tehnice n dauna beneficiarilor lor;
[337]

Orientri privind priorit ile Comisiei n aplicarea articolului 82 din Tratatul de instituire a Comunit ii
ca ni te concuren i s intre sau s

Europene practicilor de excludere abuziv a ntreprinderilor dominante, considerentul (20). [338] Economiile de scar se refer la faptul c este mai pu in probabil rmn pe o pia dac ntreprinderea dominant blocheaz o parte important din pia a respectiv.

[339] T. Mo teanu, Concuren a. Abordri teoretice i practice, Ed. Economic , Bucure ti, 2000, p. 193. A se vedea i Consiliul Concuren ei, Cartea alb a liberei concuren e n Romnia, p. 24, http://www.competition.ro/documente/ro/carteaalba.pdf.

114 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

3. aplicarea n raporturile cu partenerii comerciali a unor condi ii inegale la presta ii echivalente, crend astfel acestora un dezavantaj concuren ial; 4. condi ionarea ncheierii contractelor de acceptarea de c tre parteneri a unor presta ii suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzan elor comerciale, nu au leg tur cu obiectul acelor contracte. De asemenea, legiuitorul nostru prezint , n art. 6 din Legea concuren ei, cu titlu de exemplu, o serie de practici abuzive: 1. impunerea, n mod direct sau indirect, a unor pre uri inechitabile de vnzare ori de cumprare sau a altor condi ii inechitabile de tranzac ionare i refuzul de a trata cu anumi i furnizori ori beneficiari; 2. limitarea produc iei, comercializrii sau dezvoltrii tehnologice n dezavantajul consumatorilor; 3. aplicarea n raporturile cu partenerii comerciali a unor condi ii inegale la presta ii echivalente, provocnd, n acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concuren ial; 4. condi ionarea ncheierii contractelor de acceptarea de c tre parteneri a unor presta ii suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzan ele comerciale, nu au leg tur cu obiectul acestor contracte; 5. practicarea unor pre uri excesive sau practicarea unor pre uri de ruinare, n scopul nlturrii concuren ilor, ori vnzarea la export sub costul de produc ie, cu acoperirea diferen elor prin impunerea unor pre uri majorate consumatorilor interni; 6. exploatarea strii de dependen n care se gse te o alt ntreprindere fa de o asemenea ntreprindere sau ntreprinderi i care nu dispune de o solu ie alternativ n condi ii echivalente, precum i ruperea rela iilor contractuale pentru singurul motiv c partenerul refuz s se supun unor condi ii comerciale nejustificate. Observm c primele patru practici abuzive prezentate, cu titlu enun iativ, de legea romn se regsesc i n reglementarea comunitar , la acestea adugnd dumpingul la export, exploatarea strii de dependen , precum i ruperea rela iilor comerciale. n continuare, vom proceda la analiza acestora.

115 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE


1. Defini i cele dou dimensiuni fundamentale ale pie ei relevante. 2. Care sunt elementele constitutive ale unei n elegeri anticoncuren iale? 3. Care sunt n elegerile considerate compatibile cu art. 101 parag. 1 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene? 4. Care sunt practicile considerate abuzive de legiuitorul european i romn?

116 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

UNIT9TE9 DE 6N,8C9RE 4 Concuren a neloial

COMPETENCELE UNIT8CII DE NV8CARE 6


Dup parcurgerea acestei unit i de nv are, studentul va putea s identifice care sunt mijloacele neoneste ale comercian ilor de a acapara clientela i care pot fi considerate concuren neloiala, respectiv s defineasc tipurile de acte i fapte considerate concuren neloial i rspunderea pe care aceste fapte o pot retrage.

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT8CII DE NV8CARE 6 este de 1,5 ore Cuprins


I. NO IUNEA DE CONCUREN NELOIAL 118 II. TIPURILE DE ACTE I FAPTE DE CONCUREN NELOIAL 118 .1. Confuzia 119 .2. Dezorganizarea 124 .3. Denigrarea 128 .4. Parazitismul economic 129 III. RSPUNDEREA PENTRU ACTELE DE CONCUREN NELOIAL .1. Rspunderea civil 131 .2. Rspunderea penal 131

131

.3. Rspunderea administrativ 132 IV. CONCUREN A NELOIAL PE PIA A INTERNA IONAL NTREBRI PENTRU AUTOEVALUARE 136

133

117 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

I. Noiune !e concuren neloi l


A a cum am mai artat, ideea de concuren apare ori de cte ori mai multe persoane urmresc un scop identic, n activitatea economic . Desf urarea acestei competi ii trebuie s se realizeze ntrun cadru organizat, comercian ii fiind obliga i s - i exercite activitatea cu bun-credin , potrivit uzan elor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor i a cerin elor concuren ei loiale (art. 1 din Lege nr. 11/1991).
n consecin , putem afirma c acea competi ie economic purtat ntre comercian i sau/ i orice alte persoane care desf oar activit i cu caracter economic, n care sunt utilizate mijloace neoneste desemneaz , sintetic, no iunea de concuren neloial.

Pentru a evita anumite discu ii legate de n elesul expresiei uzan e cinstite, la art. 1 lit. a) din Legea nr. 11/1991 se arat c este considerat ca fiind contrar uzan elor comerciale cinstite utilizarea n mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutrii unilaterale a contractului sau utilizrii unor proceduri neloiale, abuzului de ncredere, incitrii la delict i achizi ionrii de secrete comerciale de ctre ter ii care cuno teau c respectiva achizi ie mpiedica astfel de practici, de natur s afecteze pozi ia comercian ilor pe pia .
Articolele 4 i 5 din Legea nr. 11/1991 definesc principalele acte de concuren neloial (fie c ele sunt sanc ionate contraven ional sau penal), ns aceast list nu este i nu poate fi exhaustiv n privin a practicilor neloiale. Dup cum remarc exper ii Organiza iei Mondiale a Propriet ii Intelectuale, exist ntotdeauna acte noi de concuren neloial, de vreme ce, n aparen , nu exista niciun fel de limite ale inventivit ii n domeniul concuren ei. Orice ncercare de a cuprinde toate actele de concuren , prezente i viitoare, ntr-o defini ie cuprinztoare - care, n acela i timp, prezint toate comportamentele interzise i este destul de flexibil pentru a se adapta noilor practici comerciale - a e uat pn n prezent.

Observm c, n prezent, dispozi iile referitoare la concuren a neloial au dobndit o semnifica ie mai larg, urmrind o dubl protec ie: nu numai pe cea a ntreprinderilor care desf oar o activitate economic, dar i protec ia colectivit ii mpotriva abuzurilor svr ite de acestea, att n exercitarea activit [340] ii profesionale, ct i a utiliz rii mijloacelor publicitare. Aceast idee a fost pus n lumin, nc din 1937, de E. Ulmer , avnd consecin e practice

deosebit de importante, ntruct conduce la ideea reprim rii abuzurilor independent de orice nc lcare direct a unui drept subiectiv. De asemenea, aceast concep ie deschide unor asocia ii profesionale sau de consumatori posibilitatea de a sta n justi ie n asemenea ac iuni.

35. [340]
p. 10.

Tipurile !e cte $i # pte !e concuren neloi l


Wandlungen Aufgaben in Wettbewerbsrecht, n GHUR, 1937, p. 769 i urm., citat de Y. Eminescu, op. cit.,

118 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

n ceea ce prive te clasificarea actelor i faptelor de concuren neloaial, n literatura de specialitate au fost avansate diferite criterii rezultnd astfel diferite clasificri[341]. [342]

n literatura juridic, potrivit unei opinii , mijloacele de concuren neloial se pot grupa n patru categorii: confuzia, mijloace de denigrare, mijloace de dezorganizare intern a unei ntreprinderi concurente i mijloace de dezorganizare a pie ei. Pe de alt parte, ntr-o alt clasificare care pare a fi dominant, plecnd de la clasificarea lui Roubier, autorii disting ntre patru mari grupe de mijloace neloiale, anume: confuzia, denigrarea, dezorganizarea i parazitismul economic [343]. n ceea ce prive te literatura noastr juridic, ne oprim asupra abordrii d-nei Y. Eminescu[344], care grupeaz practicile de concuren neloial astfel: a) mijloace de confuzie; b) exploatarea muncii i organizrii altuia; c) denigrarea; d) publicitatea mincinoas , inoportun i ocant; e) boicotajul i discriminarea; f) diferite forme de vnzare (cu pre redus, sub pre ul impus, cu prim etc.). Vom proceda la o scurt trecere n revist a principalelor mijloace de concuren neloial plecnd le la clasificrile prezentate, astfel: confuzia (.1), dezorganizarea (.2), denigrarea (.3) i parazitismul economic (.4).

.1. Confuzia
Confuzia ocup, printre principalele practici neloiale, un loc privilegiat, fiind considerat totodat cel mai vechi i cel mai frecvent utilizat. Ea poate fi creat prin imita ia elementelor ce atrag clientela conducnd la confuzia ntre ntreprinderi (1) sau la confuzia asupra originii produselor i serviciilor (2). Nu de pu ine ori confuzia este creat de publicitate fals (3). 1.1. Confuzia ntre ntreprinderi
Principalele mijloace de confuzie poart asupra semnelor distinctive care caracterizeaz ntreprinderea din prisma consumatorilor. Astfel, putem vorbi de confuzie ca rezultat al imit rii semnelor distinctive ale ntreprinderii (a), a publicit ii (b) sau prezentrii exterioare a acesteia

(c).
a) Principalele semne distinctive ale ntreprinderii sunt firma i emblem. Firma (numele

comercial) este numele sau denumirea sub care un comerciant este nmatriculat n registrul comer ului, sub care i exercit comer ul i sub care semneaz[345]. ntruct orice firm trebuie s

se deosebeasc de cele existente, o firm poate fi nmatriculat n registrul comer ului doar dac prezint caracter de noutate i disponibilitate i este licit. Se are n vederea noutatea relativ a acesteia, nu absolut. Raportarea se face la firmele deja nregistrate de comercian i care desf oar acela i gen de comer . Dac o firm nou este asemntoare cu o alta, trebuie s se
[341] Pentru o prezentare a acestora, a se vedea Y. Eminescu, Concuren a neleal. Drept romn i comparat, Ed. Lumina Lex Bucure ti, 1993, p. 40.

[342] [343] [344] [345]

P. Roubier, Le droit de la proprit industrielle, vol. I, Paris, Sirey, 1952, p. 504.

L. Bihl, J.B. Blaise, J.P. Bonthoux, J. Calais-Auloy, G. Cas, J. Dubois, D. Ferrier, M. Pedamon, J. P.
Y. Eminescu, op. cit., p. 42.

Pizzio, N. Reich, Y. Serra, J. Stuyck, Concurrence et consommation, Dalloz, Paris, 1994, p. 38. privind registrul comer ului (republicat n M. Of., partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificrile i completrile ulterioare, capitolul IV Regimul firmelor i emblemelor.
n ceea ce prive te elementele obligatorii ce trebuie s compun firma, a se vedea Legea nr. 26/1990

119 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

adauge o men iune care s o deosebeasc de aceasta, fie prin desemnarea mai precis a persoanei, fie prin indicarea felului de comer exercitat sau n orice alt mod. Emblema este semnul sau denumirea care deosebe te un stabiliment al unui comerciant de un alt stabiliment al aceluia i comerciant sau al altui comerciant [346]. Emblema trebuie s aib Prin nscrierea n registrul comer ului a firmei i emblemei, comerciantul dobnde te un drept de folosin exclusiv asupra acestora. Pentru aprarea acestui drept titularul su poate promova ac iunea n concuren neloial i, totodat, poate cere radierea nmatriculrii respective. b) Imitarea mijloacelor publicitare. Publicitatea are un rol deosebit de important pentru atragerea clientelei, dar i pentru informarea consumatorilor.

caracter de noutate i distinctivitate fa de celelalte embleme nregistrate n acela i registru al comer ului, pentru acela i fel de comer , precum i fa de emblemele altor comercian i de pe pia a unde comerciantul i desf oar activitatea.

Potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea n el toare i publicitatea comparativ[347], prin publicitate se n elege orice form de prezentare a unei activit i

comerciale, industriale, artizanale sau liberale, n scopul promov rii vnzrii de bunuri ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi i obliga ii.

De men ionat este faptul c ideile publicitare nu sunt protejate ca asemenea, ci numai forma special, concret n care se prezint. Cu toate acestea, utilizarea ideii publicitare a altuia este inadmisibil , dac a fost cunoscut prin mijloace neloiale (de exemplu, prin abuz de ncredere). De asemenea, legiuitorul d posibilitatea nregistrrii sloganurilor publicitare ca mrci, situa ie n care titularul lor are la ndemn pe lng ac iunea n concuren neloial i ac iunea n contrafacere. n ceea ce prive te distinctivitatea acestora, se consider c este suficient un anumit grad de fantezie n alc tuirea acestora[348] sau de originalitate, ns nu se admite imita ia servil (reproducere textual sau aproape integral, similitudinea unor fraze ntregi etc.). c) Prezentarea exterioar a unei ntreprinderii poate fi determinat pentru clientel, ea putnd antrena confuzie, din punct de vedere al consumatorului, n m sura n care acesta face obiectul unei imitri din partea unei ntreprinderii concurente. Sunt avute n vedere situa iile n care aceste elemente prezint un caracter de originalitate i nu reprezint rezultatul tendin elor modei la un anumit moment dat. Spre exemplu, poate crea confuzie: vestimenta ia angaja ilor, culorile folosite n exterior, dar i n amenajrile interioare, aranjarea mobilierului etc. n aprecierea riscului de confuzie au avut n vedere trsturile de originalitate, amplasarea ntreprinderilor, dar i notorietatea acestora [349]. 1.2. Confuzia asupra originii produselor i serviciilor

Se poate manifesta fie sub forma imitrii produselor ntreprinderii concurente (a), fie sub forma confuziei cu privire la semnele distinctive ale produselor i serviciilor (b). 1) Imitarea produselor ntreprinderii concurente

[346] [347] [348] [349] 120 | P a g e

Potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, emblema este semnul sau denumirea care deosebe te un M. Of. nr. 559 din 24 iulie 2008. Y. Eminescu, op. cit., p. 59. Y. Eminescu, op. cit., p. 58.

comerciant de un alt comerciant de acela i gen.

Dreptul concurenei. Sinteze


Imitarea produselor poate mbrca forma imitrii servile situa ie n care se recurge la o imitare profund , dincolo de aspectul exterior al produsului, n specificitatea sa tehnic , n caracteristicile i func ionabilitatea sa sau a imitrii cvasiservile situa ie n care se produsele prezint asemnri ori similitudini, acestea dominnd n ansamblu diferen ele fa de produsele imitate[350]. Indiferent de forma pe care o mbrac, pentru a putea fi sanc ionat pe calea ac iunii n concuren neloial se impune probarea confuziei sau a riscului de confuzie n rndul consumatorilor. n acest sens, trebuie ntrunite urmtoarele condi ii: a) produsele s fie de aceea i natur; b) ntre produse s existe similitudini obiective; c) produsele s se adreseze aceleia i clientele[351]. Totu i, sunt situa ii n care asemnrile sunt justificate de natura

produsului, banalitatea acestuia sau de exigen ele tehnice ori legate de compatibilitatea func ional a unor produse.
n concluzie, imitarea produselor altuia este sanc ionat ca fapt de concuren neloial nu numai atunci cnd conduce la confuzie, ci i cnd const n aproprierea muncii altuia[352].

b) Confuzia cu privire la semnele distinctive ale produselor


Confuzia cu privire la semnele distinctive ale produselor (m rci, indica ii geografice, ambalaje[353] etc.) reprezint mijlocul cel mai frecvent utilizat pentru a crea confuzie. Totu i, ntruct ntreprinderile pot ob ine o protec ie specific a semnelor distinctive ale produsele lor, care le d dreptul la exploatare exclusiv pe o anumit perioad, ac iunea n concuren neloial este mai pu in utilizat n detrimentul ac iunii n contrafacere.
Marca este un semn distinctiv, care diferen iaz produsele i serviciile unei persoane prin garan ia unei calit i determinate i constante, formnd, n condi iile legii obiectul unui drept exclusiv [354]. Pot constitui mrci urmtoarele semne: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene,

litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale i, n special, forma [355] produsului sau a ambalajului su, combina ii de culori, precum i orice combina ie a acestor semne . nregistrarea mrcii confer titularului su un drept exclusiv asupra mrcii pe o perioad de 10 ani de la data depozitului na ional reglementar, cu posibilitatea de rennoire [356].

drepturi exclusive, deoarece, n aceast ipotez, am fi n prezen a unei opera iuni de contrafacere, titularul acelui drept avnd la ndemn ac iunea n contrafacere. Pentru o paralel ntre cele dou ac iuni, a se vedea J. Passa, Contrefaon et concurrance deloyale, Litec, Paris, 2004, p. 13-73 i urmtoarele.
exploatrii muncii i organizrii altuia. Y. Eminescu, op. cit., p. 65.

[350] [351] [352] [353]

E. Mihai, op. cit., p. 268-269. Sunt avute n vedere obiecte al cror succes comercial este asigurat i care nu sunt protejate prin
De altfel, imitarea parazitar este considerat o form a exploatrii muncii altuia. Ibidem, p. 65-67.

n opinia unor autori, acest act de concuren neloial a fost privit imita iei parazitar, form a

[354] Potrivit art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind m rcile i indica iile geografice (republicat n M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010), cu modificrile i completrile ulterioare, Poate constitui marc orice semn susceptibil de reprezentare grafic, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale i, n special, forma produsului sau a ambalajului su, culori, combina ii de culori, holograme, semnale sonore, precum i orice combina ie a acestora, cu condi ia ca aceste semne s permit a distinge produsele sau serviciile unei ntreprinderi de cele ale altor ntreprinderi.
intelectuale, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 254-273. [356] Protec ia ca marc a unui semn este condi ionat de existen a urmtoarelor caracteristici: distinctivitate, disponibilitate i liceitete.

[355]

Pentru analiza acestor semne i clasificare m rcilor, a se vedea I. Macovei, Dreptul propriet ii

121 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Aprecierea riscului de confuzie este legat de: ntinderea teritorial a protec iei semnului distinctiv (na ional , comunitar sau interna ional), elementele din care acestea sunt alctuite (vizuale, sonore sau intelectuale), for a distinctiv a semnului sau notorietate mrcii.

n practic, s-a admis c exist risc de confuzie ntre mrcile Paris Voyage i Paradis Voyage, Etoile i Stella, Soleil i Sun, Dental i Dentol, Petromax i Petrolux, La vache qui rit i La vache serieuse. Mai mult, s-a decis c marca Omega, pentru ceasuri, este

protejat i mpotriva folosirii sale pentru aparate electrice, pe motivul c acesta are renume universal (este o marc notorie), de i, n spe , nu exist un raport de concuren [357].

Avnd n vedere modul de dobndire a dreptului exclusiv (prioritate de folosire, prioritate de nregistrare sau dobndirea unei notoriet i), protec ia mrcilor se poate asigura prin ac iunea n contrafacere sau prin ac iunea n concuren neloial, ns, n absen a unui depozit, se va putea utiliza numai ac iunea n concuren neloial. De asemenea, trebuie s precizm faptul c titularul unei mrci are la ndemn ac iunea n concuren neloial numai n situa ia n care semnul nregistrat ca marc a fost exploatat, spre deosebire de ac iunea n contrafacere pe care o are la ndemn independent de exploatarea efectiv a acestuia[358]. Analiza jurispruden ei a permis desprinderea ctorva reguli n leg tur cu aprecierea riscului de confuzie[359]:

1standardul la care se face raportarea este consumatorul obi nuit (cu nivel de educa ie, inteligen i aten ie normale, medii); 2riscul de confuzie exist ori de cte ori o parte considerabil a consumatorilor este expus la confuzie; 3nu este necesar ca riscul de confuzie s se fi produs, dar nici faptul c s-a produs o asemenea confuzie nu constituie dovada existen ei acestui risc; 4riscul de confuzie se apreciaz n func ie de sfera consumatorilor eventuali (de publicul
larg, pentru produsele de larg consum, ori de speciali ti, pentru produsele pentru care ace tia sunt cumprtorii);

5puternic);

riscul de confuzie se apreciaz diferit n func ie de natura semnului distinctiv (marc slab sau

1.3. Publicitatea mincinoas ori falsa publicitate


Publicitatea sau reclama mincinoas este actul unui industria sau comerciant care, pentru a- i ameliora pozi ia n raporturi de concuren , face afirma ii contrare adevrului, cu privire la persoana, ntreprinderea, produsele sau serviciile sale[360]. Publicitatea mincinoas este

considerat totodat un mijloc de dezorganizare general a pie ei, alturi de invocarea de titluri i calit i false de uzurpare de medalii i recompense i diferite forme speciale de vnzare [361].

Att falsa publicitate, ct i cea mincinoas constituie fapte de concuren neloial grave. Ele trebuie reprimate datorit pericolului pe care-l prezint la adresa consumatorilor, care, n

[357] [358] [359] [360] [361] 122 | P a g e

Y. Eminescu, op. cit., p. 53. Pentru o decizie contrar, a se vedea spe a Pontiac. Idem. J. Passa, op. cit., p. 125. Ibidem, p. 46. Y. Eminescu, op. cit., p. 88. P. Roubier, op. cit., 125.

Dreptul concurenei. Sinteze astfel de condi ii de realizare a actelor de comer , vor fi indu i n eroare, consim mntul lor de a cumpra un anumit produs ori de a beneficia de un anumit serviciu, va fi grav viciat, ca efect al unor forme speciale a dolului. Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 148/2000, publicitatea trebuie s fie decent, corect i s fie elaborat n spiritul responsabilit ii sociale. Legea nr. 148/2000 interzice n mod expres urmtoarele tipuri de publicitate: subliminal[362]; care prejudiciaz respectul pentru demnitatea uman i morala public; include discriminri bazate pe ras, sex, limb, origine, origine social, identitate etnic sau na ionalitate; atenteaz la convingerile religioase sau politice; aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnit ii i vie ii particulare a persoanelor; exploateaz supersti iile, credulitatea sau frica persoanelor; prejudiciaz securitatea persoanelor sau incit la violen ; ncurajeaz un comportament care prejudiciaz mediul nconjurtor; favo-rizeaz comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale.
Potrivit art. 4 i urm. din Legea nr. 158/2008, publicitatea n el toare este interzis. Pentru a determina dac publicitatea este n eltoare trebuie s se ia n considerare toate aspectele acesteia, n special orice informa ie con inut de aceasta cu privire la:

1) caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execu ie, compozi ia, metoda i data fabrica iei bunurilor ori a prest rii serviciilor, dac acestea corespund scopului lor, destina ia, cantitatea, parametrii tehnico-func ionali, originea geografic sau comercial, rezultatele a teptate ca urmare a utiliz rii lor ori rezultatele i caracteristicile esen iale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor; 2) pre ul sau modul de calcul al pre ului i condi iile n care se distribuie bunurile ori se presteaz serviciile; 3) natura, atribu iile i drepturile comerciantului care i face publicitate, cum ar fi: identitatea i bunurile sale, calificrile i de inerea drepturilor de proprietate industrial, comercial sau intelectual ori premiile i distinc iile acestuia. Publicitatea comparativ este publicitatea care identific n mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta;
Potrivit art. 6 din Legea nr. 158/2008, publicitatea comparativ este considerat legal dac ndepline te, n mod cumulativ, urmtoarele condi ii:

1) nu este n eltoare, potrivit dispozi iilor art. 3 lit. b) i ale art. 5 din lege, precum i ale art. 5-7 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian ilor n rela ia cu consumatorii i armonizarea reglement rilor cu legisla ia european privind protec ia consumatorilor; 2) compar bunuri sau servicii care rspund acelora i nevoi ori sunt destinate acelora i scopuri; 3) compar, n mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esen iale, relevante, verificabile i reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include i pre ul; 4) nu discrediteaz sau denigreaz mrcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activit i ori situa ia unui concurent; 5) n cazul produselor cu denumire de origine, se refer , n fiecare caz, la produse cu aceea i denumire;
Publicitatea subliminal este acel tip de publicitate care utilizeaz stimuli prea slabi pentru a fi percepu i n mod con tient, dar care pot influen a comportamentul economic al unei persoane.
[362]

123 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6) nu profit n mod neloial de reputa ia unei mrci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente; 7) nu prezint bunuri sau servicii ca imita ii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtnd o marc ori o denumire comercial protejat; 8) nu creeaz confuzie ntre comercian i, ntre cel care i face publicitate i un concurent sau ntre mrci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care i face publicitate i cele ale unui concurent. Fapta const n comunicarea sau rspndirea n public de ctre un anumit comerciant de afirma ii mincinoase cu privire la ntreprinderea sa ori la produsele sau serviciile acesteia (activit i specifice statutare) de a a manier i cu un astfel de scop, nct clientela posibil s fie indus n eroare, iar acesta s fie favorizat, n acest mod, n raport cu concuren ii s i. Ea poate fi svr it de un comerciant persoan fizic sau persoan juridic, prin prepu ii ori salaria ii s i care au abilitarea necesar s se exprime n numele i pe seama comerciantului respectiv, ac ionnd cu inten ie calificat. n aprecierea caracterului fals al publicit ii se va ine seama de att de con inutul mesajului, ct i de destinatarul acestuia (analiza se va raporta la consumatorul mediu, dotat cu inteligen i aten ie normale i cu un minim spirit critic.
Con inutul fals la care se raporteaz publicitatea n eltoare poate viza: 1bunul sau serviciul propus (con inutul produsului 100% natural; suc de fructe; produs ecologic; cantitatea oferit; originea produsului ceramic de Horezu etc.); 2pre ul, condi iile de vnzare sau condi iile de plat (30% reducere, de i produsul are acela i pre ; plte ti 3, prime ti 4, transportul gratuit, de i acesta fusese integrat n pre etc. 3- rezultatele scontate (promisiuni neonorate, atribuirea de virtu i inexistente, false m rturii despre satisfac ia oferit); 4fabrican i, distribuitori sau prestatori (vnzarea de produse de m rci diferite dect cele anun ate, erijarea unui distribuitor n calitate de produc tor etc.). Articolul 4 lit. d) din Legea nr. 11/1991 sanc ioneaz comunicarea sau rspndirea n public de ctre un comerciant de afirma ii asupra ntreprinderii sale sau activit ii acesteia menite s induc n eroare i s creeze o situa ie de favoare n dauna unor concuren i. .2. Dezorganizarea Dezorganizarea poate privi ntreprinderea concurent (1) sau pia a, n ansamblu (2). 1. Dezorganizarea ntreprinderii concurente se poate manifesta sub urm toarele forme: a) dezorganizarea prin intermediul personalului ntreprinderii violarea secretelor comerciale); b) dezorganizarea produc iei ntreprinderii; c) dezorganizarea activit ii comerciale a ntreprinderii a) Dezorganizarea prin intermediul personalului ntreprinderii. n lupta pentru c tigarea clientelei, personalul ntreprinderii reprezint un element fundamental. Accesul salaria ilor la secretele de ntreprindere, la rela iile legate cu clientela, precum i cunoa terea de c tre ace tia a organizrii i func ionrii ntreprinderii recomand ca legtura dintre ntreprindere i salaria ii s i s fie una de durat, ntreprinztorii apelnd deseori la fidelizarea salaria ilor. Totu i, n ultima perioad, mobilitatea personalului a devenit o caracteristic a pie ei muncii, salaria ii cutnd oferte mai atractive, iar angajatorii personal competent. n acest context, unii dintre salaria i aleg 124 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


s lucreze pentru ntreprinderi concurente. Pentru a stopa acest fenomen sau, cel pu in, a-l face mai pu in costisitor, angajatorii recurg la inserarea n contractul de munc a clauzei de

neconcuren [363]. Cu toate acestea, atragerea personalului ntreprinderii concurente poate fi considerat act de concuren neloial[364]. Mai mult, n situa ia n care nu unul, ci mai mul i
salaria i ai unei ntreprinderi sunt angaja i simultan la o ntreprindere concurent, angajatorul

exercitnd o anumit influen n acest sens, organizarea intern a ntreprinderii concurente ar putea fi grav afectat , actul fiind de concuren neloial[365].

n acest sens, legiuitorul sanc ioneaz oferirea serviciilor de c tre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei astfel de oferte [art. 4 lit. a) din Legea nr. 11/1991], precum i concedierea sau atragerea unor salaria i ai unui comerciant n scopul nfiin rii unei societ i concurente care s capteze clien ii acelui comerciant sau angajarea sala-ria ilor unui comerciant n scopul dezorganizrii activit ii sale [art. 4 lit. h) din Legea nr. 11/1991].
n ceea ce prive te oferirea serviciilor de ctre un salariat exclusiv unui concurent, n literatura noastr de specialitate au fost exprimate opinii diferite cu referire la calificarea acestei fapte. Dup unii autori[366], dispozi iile art. 4 lit. a) consacr, n drept, nu o fapt de concuren

neloial, ci o interdic ie legal de concuren dintre angajatorul operator economic, persoan fizic sau persoan juridic, i salariatul su exclusiv[367]. Dup al i autori, faptele incriminate de dispozi iile art. 4 lit. a) sunt fapte de concuren neloial, respectiv atitudini de infidelitate ale salaria ilor, cu consecin e, adesea, foarte grave asupra func ion rii unei anumite ntreprinderi[368]. Fapta presupune fie oferirea serviciilor de c tre un salariat exclusiv unui concurent al operatorului economic la care este angajat salariatul ofertant, fie doar acceptarea unei astfel de oferte de angajare fcut de operatorul economic concurent. Observm c legiuitorul nostru nu sanc ioneaz ideea de dezorganizare a ntreprinderii, ci ideea de infidelitate a salariatului sau ideea de corupere a personalului ntreprinderi concurente. Sunt avu i n vedere cei mai buni i experimenta i tehnicieni, manageri, contabili, informaticieni etc., atr gndu-i n ntreprinderea operatorului economic agresiv.

Doctrina ofer unele exemple relevante de deturnare a clientelei, n maniera evocat de prevederile art. 4 lit. g), de genul: vnzarea de ctre salariat (prepus) n nume propriu a unei mrfi ctre clientul comitentului su (marf de acela i fel cu marfa apar innd comitentului); continuarea de c tre fostul salariat a unei activit i comerciale fa de clientela fostului su comitent, manifestndu-se ca i cum ar de ine n continuare vechea calitate de reprezentant al acelui comerciant; executarea de c tre un comerciant, n cuno tin de cauz, a unei comenzi adresate altui comerciant concurent, dac aceasta a fost recep ionat pe baza rela iilor stabilite

Spre exemplu, faptul de a oferi un salariu dublu celui avut la ntreprinderea concurent. Un rol important n aprecierea instan elor l are func ia sau pozi ia fostului salariat n ntreprindere. [365] De exemplu, n interval de 3 luni, ntreprinderea concurent a angajat 5 din cei 10 salaria i (Y. Eminescu, op. cit. p. 72). clauze de neconcuren , ci i numai de mprejurarea c acel salariat nu este angajat, chiar cu timp limitat i pe durat limitat la un al agent economic, concurent sau nu. [368] I. Turcu, op. cit., p. 251; T. Prescure, op. cit., p. 105.

[363] [364]

A se vedea Supra, cap. III.

[366] [367]

O. Cp n, op. cit., p. 18. A se vedea Supra, cap. III.

n ceea ce prive te problema exclusivit ii unui salariat, aceasta nu este dat numai de existen a unei

125 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze anterior cu autorul comenzii, n perioada n care autorul faptei de concuren neloial se afla n serviciul comerciantului lezat; fapta unor cadre superioare din conducerea unei societ i comerciale posednd toate informa iile referitoare la societate i la activitatea acesteia care, dup ce au demisionat, au profitat de informa iile de inute i de autoritatea pe care o aveau n societatea prsit, pentru a deturna clientela acesteia uznd de rela iile pe care le-au stabilit cu acea clientel n perioada anterioar[369].

b) Dezorganizarea produc iei ntreprinderii poate fi provocat prin divulgarea secretelor


[373]

de fabric sau de comer sau divulgarea know-how-ului apar innd ntreprinderii. No iunea de secret de fabric sau de comer [370] se diferen iaz de cea de know-how[371] prin faptul c cea din
urm are o sfer mai larg, cuprinznd i elemente de abilitate manual, distinc ie greu de fcut
1

n practic[372], fapt pentru care legiuitorul nostru nu face referire la secretul de fabric sau de comer how, ci grupeaz sub denumirea de secret comercial ambele no iuni.

ori la know-

Astfel, potrivit art. 1 lit. b) din Legea nr. 11/1991, constituie secret comercial informa ia care, n totalitate sau n conexarea exact a elementelor acesteia, nu este n general cunoscut sau nu este u or accesibil persoanelor din mediul care se ocup n mod obi nuit cu acest gen de informa ie i care dobnde te o valoare comercial prin faptul c este secret, iar de intorul a luat msuri rezonabile, innd seama de circumstan e, pentru a fi men inut n regim de secret. Din defini ia dat de legiuitor desprindem condi iile ce trebuie ndeplinite, pentru a putea vorbi de protec ia secretului comercial: a) s fie necunoscut sau greu accesibil publicului [374]; s existe din partea de in torului voin a de a-l pstra secret (fapt pentru care de in torul a luat msuri pentru a fi men inut n regim de secret); c) pstrarea secretului prezint interes economic legitim (valoarea economic) pentru ntreprindere. No iunea de secret include mai nti un con inut material, constnd ntr-un fapt legat de func ionalitatea ntreprinderii prejudiciate i care prezint un interes economic legitim, pentru acea unitate industrial sau comercial. Totodat secretul implic un con inut intelectual, n sensul c faptul artat este ignorat de public i, n plus, sustras divulgrii prin dispozi ii legale sau prin norme interne ale ntreprinderii n cauz .

Legiuitorul nostru ofer protec ie secretului comercial sanc ionnd divulgarea, achizi ionarea sau folosirea unui secret comercial de c tre un comerciant sau un salariat al acestuia, f r consim mntul de intorului legitim al respectivului secret comercial i ntr-un mod contrar uzan elor comerciale cinstite [art. 4 lit. b) din Legea nr. 11/1991].

surse de aprovizionare etc.).


[371] Know-how-ul este crea ia intelectual constnd ntr-un ansamblu de solu ii i cuno tin e noi, nebrevetabile, transmisibile i pstrndu- i, n principiu, con inutul lor secret. No iunea de know-how cuprinde urm toarele elemente: abilitatea i dexteritatea tehnic; experien a tehnic; cuno tin ele tehnice (inclusiv cuno tin ele negative), procedeele i mijloacele tehnice de aplicare.

[369] [370]

I. Turcu, op. cit., p. 247. Secretul de fabric are un caracter tehnic iar cel de comer este de natur comercial (liste de clien i,

[372] Y. Eminescu, op. cit., p. 70. n principiu, secretul de fabric nu se nstrineaz, ns know-how-ul se poate transmite contracost i altor persoane interesate (noutatea este relativ , nu absolut, a a cum se cere pentru a breveta o inven ie) ncheindu-se un contract de comunicare de know-how, obliga ia de confiden ialitate fiind una dintre obliga iile ce-i revin beneficiarului.
exemplu, reproducerea ntr-o revist de specialitate este suficient pentru a nu mai putea fi invocat secretul.

[373] [374]

Sintagm folosit pn n prezent n literatura de specialitate romneasc i strin.

Se consider cunoscut tot ceea ce orice persoan interesat poate afla fr dificultate i fr efort. De

126 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Jurispruden a francez a inclus n secretul de ntreprindere[375] orice procedeu care ofer


un interes industrial sau comercial, utilizat de un comerciant i p strat ascuns de concuren ii s i[376]. Nu numai orice inven ie brevetabil, dar nenregistrat, poate constitui un asemenea

secret, ci i inova iile tehnologice.


Mai mult, legiuitorul nostru incrimineaz fapta de divulgare a unor informa ii care constituie secrete comerciale, dac aceste informa ii provin de la autorit ile competente. Sunt exceptate situa iile n care dezvluirea acestor informa ii este necesar pentru protec ia publicului, respectiv cele n care s-au luat m suri pentru a se asigura c informa iile sunt protejate contra exploat rii neloiale n comer [art. 5 lit. d) din Legea nr. 11/1991].

De asemenea, constituie infrac iune divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de c tre persoane apar innd autorit ilor publice, precum i de ctre persoane mputernicite de de intorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta n fa a autorit ilor publice [art. 5 lit. f) din Legea nr. 11/1991].

c) Dezorganizarea activit ii comerciale a ntreprinderii se poate realiza prin spionaj economic deturnarea comenzilor, dezorganizarea sistemelor de distribu ie prin importuri paralele etc. Activitatea de spionaj economic poate fi materializat n deconspirarea i exploatarea de c tre ntreprinderea agresiv a secretelor comerciale ale concurentului pe pia . Ea se poate realiza fie prin oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentan ilor acestuia, pentru ca prin purtare neloial s poat afla procedeele industriale, pentru a cunoa te sau folosi clientela sa ori pentru a ob ine alt folos pentru sine ori pentru alt persoan n dauna unui concurent [art. 4 lit. f) din Legea nr. 11/1991], fie prin deturnare a clientelei unui comerciant prin folosirea leg turilor stabilite cu aceast clientel n cadrul func iei de inute anterior la acel comerciant [art. 4 lit. g) din Legea nr. 11/1991].

Spionajul se poate realiza prin divulg ri spontane sau provocate, n primul caz, salariatul unui comerciant dezvluie din proprie ini iativ date secrete privind activitatea acestuia. n al doilea caz, ntreprinderea agresiv ofer, promite sau acord - nemijlocit sau mijlocit - daruri sau alte avantaje salariatului altei ntreprinderi sau reprezentan ilor acesteia, pentru ca prin purtare neloial s poat afla procedeele sale industriale, s cunoasc sau s foloseasc clientela sa ori s

ob in orice alt folos pentru sine ori pentru alt persoan n dauna ntreprinderii concurente spionate[377].

Dezvoltarea sistemelor moderne de distribu ie a f cut s se nasc o nou categorie de competitori, deosebit de agresivi i inventivi: distribuitorii paraleli [378]. Prin ac iunile pe care le ntreprind, distribuitorii paraleli pot determina dezorganizarea re elelor de distribu ie i nlocuirea lor cu o distribu ie paralel, neagreat de fabricant. Ignorarea n mod con tient a
contractelor de distribu ie exclusiv sau distribu ie selectiv constituie un act de concuren neloial[379] deoarece fapta sa este catalogat ca fiind un act de parazitism comercial ntruct el
vinde produsele re elei fr s fie supus acelora i constrngeri la care sunt supu i distribuitorii

[375] [376] [377] [378] [379]


127 | P a g e

No iune mult mai potrivit dect cea de secret comercial; ea este folosit i de legisla ia german. Com. 22 mars 1971, Bull. civ. IV, p. 76.
O. Cp n, op. cit., p. 443.

Pentru detalii, a se vedea E. Mihai, op. cit., p. 281-282. Necunoa terea exclusivit ii sau a selectivit ii nu constituie ea-ns i, n absen a altor elemente, un act

de concuren neloial.

Dreptul concurenei. Sinteze

agrea i (pre uri recomandate, amenajarea spa iilor ntreprindere-un anumit mod etc.), dar beneficiaz de prestigiul i publicitatea mrcii comercializate[380].

2. Dezorganizarea general a pie ei. Anumite comportamente neloiale nu conduc la afectarea unui anumit concurent, ci la afectarea unei profesii n ansamblu ori, de ce nu, la func ionare pie ei n ansamblu. n literatura francez se arat c n asemenea situa ie, pe lng mijloacele specifice puse la ndemn de legiuitor, un concurent poate folosi ac iunea n concuren neloial ori de cte ori nerespectarea prevederilor legale poate provoca o ruptur n egalitatea mijloacelor de concuren i punerea anormal a celui care ncalc aceast

reglementare ntr-o situa ie favorabil: concurentul care nu respect reglementrile fiscale sau sociale, oferul de taxi care nu de ine o autoriza ie n acest sens etc. [381] .3. Denigrarea Prin denigrare se n elege un act ndreptat mpotriva bunului renume al unui concurent, al ntreprinderii, produselor sau serviciilor sale[382] sau, altfel spus, denigrarea const n afirmarea

sau rspndirea, sub [383] orice form, n scop de concuren , de fapte privitoare la alt ntreprindere, de natur ai prejudicia reputa ia . Mijloacele de denigrare pot fi ndreptate mpotriva persoanei concurentului (directe i indirecte [384]), ntreprinderii, produselor ori serviciilor acestuia. Din defini ia denigr rii se desprinde o condi ie esen ial i anume: actul de denigrare s fie svr it n prejudiciul unui concurent n scopul de a favoriza activitatea economic a autorului.
Denigrarea nu trebuie confundat cu dreptul de critic, nici cu informarea consumatorilor, realizat pe calea publicit ii ori testrii oficiale a unor mrfuri. Caracterul neonest al denigrrii este determinat i limitat de m sura n care operatorul economic denigrator n elege s- i promoveze produsele printr-un astfel de procedeu. Denigrarea se poate realiza att prin afirma ii f cute n public, ct i prin comunicri confiden iale[385].

Afirma iile denigratoare pe care le poate face un comerciant, n mod public, pot fi cele prin care se indic n mod clar concurentul denigrat sau de genul celor care, de i nu nominalizeaz victima denigrrii, din con inutul lor se poate realiza, cu u urin , o astfel de identificare.
Fapta se svr e te de ctre un comerciant persoan fizic sau de comercian ii persoane juridice, prin reprezenta ii lor, prin comunicarea, public sau confiden ial, de afirma ii neconforme cu realitatea (mincinoase) despre persoana ori activitatea (produsele ori serviciile) unui comerciant concurent, afirma ii care trebuie s fie suficient de grave nct s afecteze bunul

[380] Pentru a antrena rspunderea acestuia, promotorul re elei trebuie s dovedeasc liceitatea acesteia, obiectivitatea criteriilor de selec ie folosite, precum i faptul c prin intermediul contractului de exclusivitate

nu se produc efecte restrictive de concuren . [381]

L. Bihl, J.B. Blaise, J.P. Bonthoux, J. Calais-Auloy, G. Cas, J. Dubois, D. Ferrier, M. Pedamon, J. P. Pizzio, N. Reich, Y. Serra, J. Stuyck, op. cit., p., 49.

realit ii.

[382] [383] [384] [385]

P. Roubier, op. cit., p. 506. Y. Eminescu, op. cit., p. 74.


Dintre mijloacele indirecte remarcm reclama comparativ.

n aceast situa ie, fptuitorul va trebui s tie n momentul comunicrii c faptele nu corespund

128 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

mers al ntreprinderii vizate. Fapta se va putea s vr i doar cu inten ie calificat (de a face ru concurentului). Potrivit prevederilor art. 4 lit. e) din lege, constituie contraven ie comunicarea, chiar fcut confiden ial, sau rspndirea de ctre un comerciant de afirma ii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mrfurilor ori serviciilor sale, afirma ii de natur s duneze bunului mers al ntreprinderii concurente.

1modul de formulare i de difuzare a ideilor denigratoare este irelevant; 2formularea critic s poat conduce la individualizarea concurentului vizat; 3afirma iile care aduc atingere reputa iei unui concurent pot forma obiectul unei ac iuni n concuren neloial, numai dac sunt mincinoase[386] 4afirma iile trebuie s fie de natur a duna bunului mers al ntreprinderii concurente. Denigrarea se poate realiza i prin intermediul publicit ii comparative, ns nu
ntotdeauna publicitatea comparativ este denigratoare. Prin publicitate comparativ n elegem
Legiuitorul nostru ( i cel european) interzice publicitatea comparativ dac:

Se desprind urmtoarele elementele caracteristice denigrrii:

orice publicitate care identific explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta[387] .

1) compara ia este n eltoare (publicitatea care induce sau poate induce n eroare orice persoan creia i este adresat sau care ia contact cu aceasta i i poate afecta comportamentul economic, lezndu-i interesul de consumator, sau care poate leza interesele unui concurent; 2) se compar bunuri sau servicii avnd scopuri sau destina ii diferite; 3) nu se compar, n mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esen iale, relevante, verificabile i reprezentative - ntre care poate fi inclus i pre ul - ale unor bunuri sau servicii; 4) se creeaz confuzie pe pia ntre cel care i face publicitate i un concurent sau ntre m rcile
de comer , denumirile comerciale sau alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale celui care i face publicitate i cele apar innd unui concurent;

5) se discrediteaz sau se denigreaz mrcile de comer , denumirile comerciale, alte semne distinctive. bunuri, servicii sau situa ia material a unui concurent: 6) nu se compar, n fiecare caz, produse cu aceea i indica ie, n cazul produselor care au indica ie geografic; 7) se profit n mod incorect de renumele unei m rci de comer , de denumirea comercial sau de alte semne distinctive ale unui concurent ori de indica ia geografic a unui produs al unui concurent;
purtnd o marc de comer sau o denumire comercial protejat;

8)

se prezint bunuri sau servicii drept imita ii sau replici ale unor bunuri sau servicii

i) se ncalc orice alte prevederi ale Legii concuren ei nr. 21/1996 [388]. .4. Parazitismul economic
[386] Potrivit doctrinei franceze, afirma iile care aduc atingere reputa iei unui concurent pot forma obiectul unei ac iuni n concuren neloial numai dac s-ar dovedi c sunt conforme cu adevrul.

nceteaz oferta sau, dac este cazul, faptul c oferta special se refer la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dac oferta special nu a nceput nc, data de ncepere a perioadei n care se aplic pre ul special sau alte condi ii specifice.

[387] [388]

Art. 4 din Legea nr. 148/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.

Compara iile care se refer la o ofert special trebuie s indice, n mod clar i neechivoc, data la care

129 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Parazitismul economic[389] este un fenomen n plin amploare. El este definit ca ansamblul comportamentelor prin care o ntreprindere trie te parazitar de pe urma altuia
profitnd de eforturile pe care aceasta le depune i de reputa ia numelui su sau a produselor sale[390] sau, pe scurt, const n ob inerea de profit pe nedrept din renumele sau munca altei

persoane[391]. Parazitismul economic este analizat i de literatura noastr juridic folosind ter-menul de rata are parazitar sau indiscret ca mijloc de confuzie (raportarea la publicitatea sau realiz rile altuia n scopul de a profita de reputa ia acestuia)[392]. Specificitatea acestei no iuni, care a cunoscut un adev rat succes n jurispruden a francez a ultimilor ani, rezid n posibilitatea de calificare ca gre eal reproducerea sau imitarea unui semn sau a unei crea ii exploatate de un concurent, fr a face referire obligatoriu la riscul de confuzie, chiar dac acesta exist. Aproprierea fr plat a rezultatului activit ii economice a unui concurent este considerat condamnabil n sine.

Parazitismul economic se poate manifesta sub forma concuren ei parazitare sau a ac iunilor parazitare.
n prima situa ie, cele dou ntreprinderi exist un raport de concuren , ceea ce atrage confuzie i, n consecin , posibilitatea de sanc ionare n cadrul concuren ei neloiale. Cea de-a doua form de manifestare a parazitismului economic a ridicat serioase

probleme literaturii i jurispruden ei franceze deoarece prive te ntreprinderile care nu sunt n raport de concuren , ele neavnd o clientel comun[393]. Astfel, aceast form prezint o serie de particularit i care o deprteaz totu i de mijloacele de confuzie i o apropie de exploatarea muncii altuia.
Ac iunile parazitare rezult din exploatarea fr drept a investi iilor altuia sau, cel mai adesea, a renumelui altuia utiliznd, de regul, o marc notorie[394].
n ceea ce prive te mijloacele juridice avute la ndemn, instan a a re inut c prtul a

profitat de pe urma titularului mrcii lund n contul su sloganul ob inut gra ie unor studii i campanii oneroase, f r a proceda la acelea i investi ii[395]. n spe , a fost intentat ac iune n concuren neloial de ctre titularul unei mrci (sloganul sans parfum, la peau serait muette) nregistrate nainte ca ter a persoan prt s foloseasc sloganul sans radio, la vie serait

[389] Conceptul de concuren parazitar a fost introdus n Fran a de Y. Saint-Gal (Concurrence dloyale et concurrence parasitaire, RIPIA, 1956, nr. 25-26, p. 19). Autorul distinge concuren a parazitar , ca varietate a concuren ei neloiale.

[390] [391] [392] [393]

J. Passa, op. cit., p. 126.

L. Bihl, J.B. Blaise, J.P. Bonthoux, J. Calais-Auloy, G. Cas, J. Dubois, D. Ferrier, M. Pedamon, J. P.
Y. Eminescu, op. cit., p. 61.

Pizzio, N. Reich, Y. Serra, J. Stuyck, op. cit., p. 51.


Potrivit unei opinii exprimate n literatura francez , ac iunile parazitare pot lua numeroase forme: parazitismul organiza iei (atragerea personalului), parazitismul intelectual sub forma realiz rii de copii servile sau cvasiservile a produselor altuia, parazitismul imaginii altuia, parazitismul m rcii i numelui altuia, parazitismul cataloagelor, parazitismul pre urilor, parazitismul numelor de domenii etc. ( D. Legeais, Droit commercial et des affaires, Armand Colin, Paris, 2003, p. 276). Consider m c autorul face referire la parazitism, n general.
firgidere) citat de Y. Eminescu, op. cit., p. 53. [395]

[394]

A se vedea spe a Pontiac (marca Pontiac proprietate a General Motors a fost folosit de un fabricant de

TGI Paris 17 iunie 1992: RDPI 1993, nr. 45., p. 65.

130 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze


muette; ac iunea a fondat pe dou elemente: pe de o parte, lipsa de distinctivitate a m rcii, respectiv pe rspunderea civil atras de comportamentul parazitar al prtului. Astfel, n literatura francez se accept teoria lrgirii domeniului concuren ei neloiale, un comportament fiind sanc ionat chiar dac nu exist un risc de confuzie, chiar dac acesta nu este mbr i at ntotdeauna de jurispruden [396]. n ceea ce ne prive te, lucrurile sunt mult mai

simple deoarece legea noastr condamn orice act sau fapt contrare uzan elor cinstite () n general, nu neaprat pe cele de concuren [397].

III. R"pun!ere pentru ctele !e concuren neloi l

Potrivit art. 3 din Legea nr. 11/1991, nclcarea obliga iei prevzute la art. 1 (de exercitare a activit ii cu bun-credin , potrivit uzan elor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor i a cerin elor concuren ei loiale), atrage rspunderea civil (.1), contraven ional (.2) sau penal (.3).
.1. Rspunderea civil

n temeiul art. 6 din Legea nr. 11/1991, persoana care s vr e te un act de concuren neloial va fi obligat s nceteze sau s nlture actul, s restituie documentele confiden iale nsu ite n mod ilicit de la de intorul lor legitim i, dup caz, s plteasc despgubiri pentru daunele pricinuite. Rspunderea pentru concuren neloial se fundamenteaz pe rspunderea civil delictual. n consecin , pentru promovarea acesteia trebuie ndeplinite condi iile prev zute de dreptul comun: prejudiciul, fapta ilicit, raportul de cauzalitate i vinov ia. De i legiuitorul i-a impregnat anumite particularit i n ceea ce prive te condi iile de exercitare, totu i acesta nu i schimb temeiul juridic.

.2. Rspunderea penal


topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natur s produc confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

Potrivit art. 5 din Legea nr. 11/1991, constituie infrac iunea de concuren neloial: 1- folosirea unei firme, inven ii, mrci, indica ii geografice, unui desen sau model industrial, unor

2punerea n circula ie de mrfuri contrafcute i/sau pirat, a cror comercializare aduce atingere titularului mrcii i induce n eroare consumatorul asupra calit ii produsului/serviciului;

3folosirea n scop comercial a rezultatelor unor experiment ri a cror ob inere a necesitat un efort considerabil sau a altor informa ii secrete n leg tura cu acestea, transmise autorit ilor competente n scopul ob inerii autoriza iilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care con in compu i chimici noi; 4divulgarea unor informa ii prevzute la lit. c), cu excep ia situa iilor n care dezv luirea acestor
informa ii este necesar pentru protec ia publicului sau cu excep ia cazului n care s-au luat m suri pentru a se asigura c informa iile sunt protejate contra exploatrii neloiale n comer , dac aceste informa ii provin de la autorit ile competente;

[396] [397] 131 | P a g e

CA Paris, 18 oct. 2000, J. 851, note J. Passa. A se vedea sec iunea urmtoare.

Dreptul concurenei. Sinteze

1- divulgarea, achizi ionarea sau utilizarea secretului comercial de c tre ter i, fr consim mntul de intorului su legitim, ca rezultat al unei ac iuni de spionaj comercial sau industrial; 2divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de c tre persoane apar innd autorit ilor publice, precum i de c tre persoane mputernicite de de in torii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta n fa a autorit ilor publice; 3producerea n orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vnzare sau vnzarea unor mrfuri/servicii purtnd men iuni false privind brevetele de inven ii, m rcile, indica iile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectual cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare i altele asemenea, originea i caracteristicile m rfurilor, precum i cu privire la numele produc torului sau al comerciantului, n scopul de a-i induce n eroare pe ceilal i comercian i i pe beneficiari. Sanc iunea prevzut de lege pentru aceast infrac iune este pedeapsa cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda de la 2500 lei la 5000 lei. Ac iunea penal se pune n mi care la plngerea pr ii vtmate ori la sesizarea camerei de comer i industrie teritoriale sau a altei organiza ii profesionale ori la sesizarea persoanelor mputernicite de Ministerul Finan elor Publice.
.3. Rspunderea administrativ Rspunderea administrativ pentru faptele de concuren neloial acoper n dreptul romnesc un spa iu larg ntre rspunderea civil, care constituie dreptul comun n materie, i rspunderea penal, care constituie excep ia[398]. Astfel, observm c art. 4 din Legea nr. 11/1991 consacr ca fiind contraven ii majoritatea actelor clasice de concuren neloial, din categoria celor de dezorganizare a activit ii unei ntreprinderi concurente, de denigrare, de deturnare a clientelei, de publicitate mincinoas [399]. De asemenea, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, protejnd simultan att interesele consumatorilor ct i pe cele, generale, ale unei pie e libere i s ntoase, legate de respectarea moralei afacerilor, instituie un ansamblu complex de sanc iuni contraven ionale pentru faptele de competi ie economic neloial, svr ite prin intermediul publicit ii n eltoare, publicit ii subliminale, publicit ii ocante sau imorale ori al unor forme de publicitate comparativ . Constatarea contraven iilor reglementate prin Legea nr. 11/1991 se face la sesizarea p r ii vtmate, a camerelor de comer i industrie sau din oficiu, de c tre personalul de control mputernicit n acest scop de Ministerul Finan elor Publice. Sanc iunile pot fi aplicate i persoanelor juridice. Termenul de prescrip ie pentru constatarea acestor contraven ii este de trei ani de la data svr irii lor. Contraven iile reglementate de Legea nr. 148/2000 n scopul asigur rii condi iilor de publicitate propice dezvoltrii unei concuren e normale pot fi constatate i sanc ionate la sesizarea persoanelor prejudiciate ori a asocia iilor de consumatori sau din oficiu.

[398] [399] 132 | P a g e

E. Mihai, op. cit., p. 253. Vezi Supra, sec iunea a 2-a.

Dreptul concurenei. Sinteze

n opinia unor autori, faptele contraven ionale reglementate de Legea nr. 11/1991 sunt grupate n urmtoarele categorii[400]: 1- fapte de dezorganizare a ntreprinderilor rivale prin diverse mijloace i metode (coruperea personalului unui comerciant; concedierea salaria ilor etc.); 2fapte de deturnare a clientelei; 3fapte de denigrare a ntreprinderii rivale (a produselor ori a persoanei comerciantului); 4fapte de infidelitate; 5fapte de rupere a egalit ii n concuren (vnzarea piramidal); 6fapte de violare a secretelor de fabric i de comer .

I,. Concuren neloi l pe pi intern ion l


n mod tradi ional, n ideea de a satisface nevoile cele mai diverse ale consumatorilor, fiecare stat apeleaz la opera iuni de import, asigurnd bunurile care lipsesc sau care sunt insuficiente pe pia , i valorific pe pie ele externe bunurile excedentare, prin opera iuni de export. n prezent, datorit influen ei diver ilor factori, n special tehnologici, sunt des ntlnite situa iile n care se export bunuri ntr-o anumit ar, de i nevoile acesteia ar fi putut fi satisf cute cu mrfuri indigene, n unele situa ii ob inndu-se profituri mult mai mari n competi ia cu produc torii de pe pia a de import. Pentru a se prentmpina folosirea de c tre comercian ii puternici a unor practici concuren iale neoneste pe pia a mondial, statele au ncercat s ia o serie de msuri de ordin legislativ, norme ce constituie adevrate coduri antidumping[401] sau antisubven ii. Cele mai importante conven ii interna ionale privind reprimarea concuren ei neloiale pe pia a interna ional au fost elaborate sub egida G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife i Comer ). Astfel, n materia faptelor ndreptate mpotriva concuren ei oneste, G.A.T.T. a recunoscut rilor membre o serie de drepturi anti dumping i drepturi compensatorii, menite s contracareze efectele practicrii de ctre exportatori a pre urilor de dumping. De asemenea, au fost convenite msuri de sanc ionare a faptelor de acordare a subven iilor [402]. Aceste msuri s-au dovedit a fi imperfecte i insuficiente, ntruct nu erau obligatorii dect n msura compatibilit ii lor cu reglementrile interne anti-dumping ale fiecrui stat membru, precum i datorit unei definiri imprecise a no iunii de dumping [403]. n consecin , dup o serie de negocieri (runda Kennedy 1963-1967), au fost elaborate noi reglement ri: codul anti-dumping i codul anti-subven ii i msuri compensatorii.

[400]

I. Turcu, Dreptul afacerilor, Ed. Funda iei Chemarea, Ia i, 1992, p. 247-261; T. Prescure, op. cit., p.

103. Dumpingul de mrfuri este o form extern a luptei de concuren constnd n vnzarea de mrfuri la pre uri mult mai mici dect pre urile pie ei i chiar sub nivelul costurilor de produc ie, pentru p strarea i acapararea pie ei i nlturarea concuren ei. n rela iile interna ionale, dumpingul const n livrarea de mrfuri n alte ri la un nivel mult inferior valorii normale, respectiv cu mult sub pre urile pie ei i sub costurile de produc ie, diferen a de pre rezultat din politica de dumping de export fiind de multe ori compensat prin ob inerea de prime de export sub form de subven ii de la bugetul de stat sau va fi recuperat ulterior, dup nfrngerea concuren ei, prin majorarea pre urilor. O. Cp n, op. cit., p. 29-30.
[401]

[402] [403] 133 | P a g e

T. Prescure, op. cit., p. 130. O. Cp n, op. cit., p. 24.

Dreptul concurenei. Sinteze

Codul anti-dumping a fost elaborat sub egida G.A.T.T., semnat la Geneva i revizuit n cursul rundei Tokio, la 12 aprilie 1979, Romnia ratificndu-l prin Decretul nr. 183 din 16 iunie 1980. Codul a consacrat obligativitatea respectrii reglementrilor anti-dumping de ctre statele semnatare[404]. Scopul legilor anti-dumping este acela de a proteja produc torii na ionali de efectul importurilor la pre uri inferioare valorii normale. Reglement rile anti-dumping urmresc s nlture un astfel de pericol instituind o tax adi ional asupra importurilor n regim de dumping, la nivelul diferen ei de pre , dintre pre ul de export i valoarea normal a produsului. n urma negocierilor comerciale multilaterale purtate n cadrul Rundei Uruguay care au condus la crearea Organiza iei Mondiale a Comer ului (OMC), ncheiate n 1994 au rezultat noi acorduri cu privire la aplicarea articolului VI din Acordul General pentru Tarife i Comer , respectiv un nou Acord privind subven iile i msurile compensatorii. Pentru a spori eficacitatea i transparen a n aplicarea normelor stabilite n Acordul antidumping din 1994, respectiv n Acordul privind subven iile, la nivelul Uniunii Europene s-a considerat necesar adoptarea a dou regulamente distincte, care s stabileasc, ntr-o form suficient de detaliat, cerin ele de aplicare a celor dou instrumente de protec ie comercial. Astfel, n materia luptei antidumping a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protec ia mpotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea rilor care nu sunt membre ale Comunit ii Europene[405], regulament care a fost modificat n mod substan ial, de mai multe ori. Din motive de claritate i de eficien regulamentul a fost codificat rezultnd astfel Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protec ia mpotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea rilor care nu sunt membre ale Comunit ii Europene[406]. Regulamentul transpune termenii Acordului privind practicile de dumping, i anume Acordul privind aplicarea articolului VI din Acordul General pentru Tarife i Comer din 1994, care con ine norme detaliate referitoare n special la calcularea marjei de dumping, la procedurile de deschidere i de desf urare a anchetei, inclusiv la stabilirea i modul de tratare a faptelor, la instituirea de msuri provizorii, la impunerea i perceperea de taxe antidumping, la durata i reexaminarea msurilor antidumping i la divulgarea de informa ii referitoare la anchetele antidumping. De asemenea, n materia subven iilor i m surilor compensatorii a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului din 6 octombrie 1997 privind protec ia mpotriva importurilor care fac obiectul unor subven ii din partea rilor care nu sunt membre ale Comunit ii Europene[407], regulament care a fost modificat de mai multe ori, n mod substan ial, ceea ce a condus la codificarea sa, din motive de claritate i de eficien , fiind adoptat Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protec ia mpotriva

n Romnia, actul normativ intern care a reglementat aspectele legate de dumping i subven ii la export pn la momentul integrrii a fost H.G. nr. 228/1992 privind protejarea productorilor na ionali i a pie ei interne de competi ia neloial rezultat din importurile unor produse la pre de dumping sau subven ionat, precum i de exporturi la pre uri sub nivelul celor practicate pe pia a intern (publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 133 din 17.06.1992, abrogat prin H.G. nr. 1900/2006).

[404]

[405] [406] [407] 134 | P a g e

J. Of. nr. L 56 din 6 martie 1996. J. Of. nr. L 343/51 din 22 decembrie 2009. J. Of. nr. L 288 din 21octombrie 1997.

Dreptul concurenei. Sinteze

importurilor care fac obiectul unor subven ii din partea rilor care nu sunt membre ale Comunit ii Europene[408]. Regulamentul (CE) nr. 597/2009 explic, ntr-o form suficient de detaliat, condi iile care determin existen a unei subven ii, principiile care stau la baza aplic rii de taxe compensatorii (n special n cazul n care subven ia a fost acordat n mod specific) i criteriile aplicate la calcularea valorii subven iei care face obiectul unor msuri compensatorii.

[408]

J. Of. nr. L 188 din 18 iulie 2009.

135 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

6NTRE78RI PENTRU 9UTOE,9LU9RE:


1. Defini i no iunea de concuren neloial 2. Cum se poate manifesta confuzia asupra originii produselor i serviciilor 3. Care sunt tipurile de publicitate interzise prin Legea nr. 148/2000. 4. Enumera i cteva dintre elementele caracteristice denigr rii. 5. Care sunt faptele de concuren neloial considerate de art. 5 din Legea nr. 11/1991 drept infrac iune?

136 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

Bibliografie
A. Legisla ie

1) Legisla ie comunitar 1. Versiunea consolidat a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului privind func ionarea Uniunii Europene; 2. Versiunea consolidat a Tratatului de instituire a Comunit ii Europene a Energiei Atomice; 3. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunit ii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007; 4. Versiunea consolidat a Tratatului de instituire a Comunit ii Europene a Energiei Atomice; 5. Documente privind aderarea Republicii Bulgariei i a Romniei la Uniunea European; 6. Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, text consolidat 2002; 7. Tratatul privind Uniunea European; 8. Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, text consolidat 1997; 9. Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul concentr rilor economice ntre ntreprinderi; 10. Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea art. 101 alin. (3) din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale i practici concertate; 11. Regulamentul (CE) nr. 1/2003 privind punerea n aplicare a normelor de concuren prevzute de art. 81 i 82 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 12. Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 cu privire la dispozi iile generale asupra Fondului de dezvoltare regional, Fondului social european i Fondului de coeziune; 13. Regulamentul nr. 2349/84 asupra acordurilor de licen de brevete; 14. Regulamentul 4087/88 asupra acordurilor de franciz; 15. Regulamentul nr. 556/89 asupra acordurilor de licen de know-how; 16. Regulamentul nr. 240/96 asupra acordurilor de licen complex; 17. Regulamentul nr. 240/96 asupra acordurilor de licen complex; 18. Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 19. Regulamentul (CE) nr. 794/2004 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 20. Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene;
21. Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului de aplicare a art. 92 i 93 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale; 137 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

22. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 802/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 139/2004 privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderi; 23. Regulamentul (CE) nr. 2659/2000 din 29 noiembrie 2000 privind aplicarea articolului 81 alin. (3) din tratat unor categorii de acorduri de cercetare i dezvoltare; 24. Regulamentul (CE) nr. 2658/2000 din 29 noiembrie 2000 de aplicare a articolului 81 alin. (3) din tratat categoriilor de acorduri de specializare; 25. Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protec ia mpotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea rilor care nu sunt membre ale Comunit ii Europene; 26. Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protec ia mpotriva importurilor care fac obiectul unor subven ii din partea rilor care nu sunt membre ale Comunit ii Europene; 27. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoa terea calificrilor profesionale; 28. Comunicarea Comisiei Europene cu privire la cooperarea ntre Comisie i jurisdic iile na ionale pentru aplicarea art. 81 i 82 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 29. Comunicarea Comisiei Europene referitoare la o procedur simplificat de tratament a anumitor opera iuni de concentrare dat n aplicarea Regulamentului CE nr. 139/2004; 30. Comunicarea Comisiei privind acordurile de mic importan care nu restrng semnificativ concuren a n conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 31. Comunicarea Comisiei privind examinarea de c tre Comisie a plngerilor depuse n temeiul art. 81 i 82 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 32. Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi i reducerea cuantumului amenzilor n cauzele referitoare la n elegeri; 33. Comunicarea jurisdic ional consolidat a Comisiei n temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentr rilor economice ntre ntreprinderi; 34. Comunicarea referitoare la cooperarea n cadrul re elei de autorit i din domeniul concuren ei a Comisiei Europene; 35. Orientrile privind aplicarea art. 81 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene; 36. Orientrile privind calcularea amenzilor aplicate n temeiul art. 23 alin. (2) lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1 /2003; 37. Orientrile privind evaluarea concentr rilor orizontale n temeiul Regulamentului Consiliului privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderi; 38. Orientrile privind priorit ile Comisiei n aplicarea articolului 82 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene practicilor de excludere abuziv a ntreprinderilor dominante; 39. Liniile directoare privind aplicabilitatea articolului 81 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene n cazul acordurilor de cooperare orizontal; 40. Comunicarea Comisiei Europene din 27.09.2005 privind modalit ile de transmitere electronic a notificrilor ajutoarelor de stat, inclusiv adresele, precum i dispozi iile necesare pentru asigurarea protec iei informa iilor confiden iale; 41. Comunicarea Comisiei C (2003) 4582 din 01.12.2003 privind secretul profesional n deciziile din domeniul ajutorului de stat;
138 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

42. Comunicarea Comisiei din 09.04.2009 privind cooperarea dintre instan ele na ionale i Comisie n domeniul ajutorului de stat; 43. Comunicarea Comisiei din 22.05.2002 privind stabilirea regulilor aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal; 44. Comunicarea Comisiei din 15.11.2007 pentru o punere n aplicare eficient a deciziilor Comisiei de obligare a Statelor Membre s recupereze ajutorul de stat ilegal i incompatibil. 2) Legisla ie na ional 1. Constitu ia Romniei, republicat; 2. Codul civil; 3. Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009); 4. Codul comercial; 5. Codul muncii (Legea nr. 53/2003, cu modificrile i completrile ulterioare); 6. Legea concuren ei, nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; 7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea popula iei mpotriva unor activit i comerciale ilicite, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; 8. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea; 9. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian ilor n rela ia cu consumatorii i armonizarea reglementrilor cu legisla ia european privind protec ia consumatorilor; 10. Legea societ ilor comerciale nr. 31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare; 11. Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare; 12. Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modific rile i completrile ulterioare etc. 13. Legisla ia din domeniul protec ie consumatorului etc. 14. Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei; 15. Legea nr. 130/1999 privind unele msuri de protec ie a persoanelor ncadrate n munc; 16. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemniza iile de asigurri sociale de sntate; 17. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na ionale n domeniul ajutorului de stat, modificat i aprobat prin Legea nr. 317/2007; 18. Ordonan a nr. 99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor pe pia ; 19. Ordinul nr. 519 din 15 octombrie 2010 pentru punerea n aplicare a Regulamentului privind constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor de c tre Consiliul Concuren ei; 20. Ordinul nr. 499 din 5 octombrie 2010 pentru punerea n aplicare a Regulamentului privind analiza i solu ionarea plngerilor referitoare la nc lcarea prevederilor art. 5, 6 i 9 din Legea concuren ei nr. 21/1996 i a prevederilor art. 101 i 102 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene; 21. Ordinul nr.136 din 17 martie 2010 privind punerea n aplicare a Regulamentului pentru modificarea i completarea Regulamentului de organizare, func ionare i procedur al Consiliului Concuren ei, pus n aplicare prin Ordinul pre edintelui Consiliului Concuren ei nr.
139 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

61/2004 privind punerea n aplicare a regulamentelor i instruc iunilor Consiliului Concuren ei, elaborate n baza Legii concuren ei nr.21/1996, cu modificrile i completrile ulterioare; 22. Ordinul nr. 420 din 2 septembrie 2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind individualizarea sanc iunilor pentru contraven iile prev zute la art. 51 din Legea concuren ei nr. 21/1996; 23. Ordinul nr. 419 din 2 septembrie 2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind individualizarea sanc iunilor pentru contraven iile prev zute la art. 50 i 501 din Legea concuren ei nr. 21/1996; 24. Ordinul nr. 400 din 11 august 2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor date n aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concuren ei nr. 21/1996, republicat , cu modificrile i completrile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentr rilor economice pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind condi iile i criteriile de aplicare a unei politici de clemen potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concuren ei nr. 21/1996;

25. Ordinul nr. 388 din 05.08.2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor cu privire la definirea pie ei relevante; 26. Ordinul nr. 387 din 05.08.2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind restric ionrile direct legate i necesare punerii n aplicare a concentr rilor economice; 27. Ordinul nr. 387 din 05.08.2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind restric ionrile direct legate i necesare punerii n aplicare a concentr rilor economice; 28. Ordinul nr. 387 din 05.08.2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind restric ionrile direct legate i necesare punerii n aplicare a concentr rilor economice; 29. Ordinul nr. 386 din 05.08.2010 pentru punerea n aplicare a Instruc iunilor privind conceptele de concentrare economic, ntreprindere implicat, func ionare deplin i cifr de afaceri, elaborate n baza prevederilor Legii concuren ei nr. 21/1996, republicat , cu modificrile i completrile ulterioare; 30. Ordinul nr. 385 din 05.08.2010 pentru punerea n aplicare a Regulamentului privind concentrrile economice, elaborat n baza prevederilor Legii concuren ei nr. 21/1996, republicat , cu modificrile i completrile ulterioare; 31. Ordinul nr. 385 din 5 august 2010 pentru punerea n aplicare a Regulamentul privind concentrrile economice. 2. Doctrin 1) Bibliografia romneasc 1. Angheni S., Volonciu M., Stoica C., Drept comercial, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2008; 2. Beligrdeanu ., tefnescu I.T., Dic ionar de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 1997; 3. Belu Magdo M.-L., Drept comercial, Editura H.G., Bucure ti, 2003; 4. Boroi G., Dreptul concuren ei. Note de curs, Bucure ti, 1996; 5. Burloiu P., Managementul resurselor umane, edi ia a III-a revizuit i adugit, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2001; 6. Butacu C., Legea concuren ei. Comentarii i explica ii, Editura All Beck, 2005;
140 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

7. Cp n O., Dreptulconcuren ei comerciale. Partea general, edi ia II-a, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 1998 8. Crpenaru St.D., Drept comercial romn, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2009; 9. Crpenaru St.D., Drept comercial roman, Editura All Beck, Bucure ti, 2004; 10. Done I., Salariul i motiva ia muncii, Editura Expert, Bucure ti, 2000; 11. Drgan G., Uniunea European ntre feudalism i interguvernalism. Politici comune ale U.E., Editura ASE, Bucure ti, 2005; 12. Eminescu Y., Concuren a neleal. Drept romn i comparat, Editura Lumina Lex Bucure ti, 1993; 13. Eminescu Y., Tratat de proprietate industrial, vol. 3, Bucure ti, 1984; 14. Fin escu I.N., Drept comercial, vol. III, Editat de Al.T. Doicescu, Bucure ti, 1930; 15. Georgescu I. L., Drept comercial roman, vol. I, Bucure ti, 1946; 16. Grigore L., Pia a muncii pe plan mondial. Teorii, realit i i perspective, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2000; 17. Lazr V., Concuren a neloial, Editura Universitar, Bucure ti, 2008; 18. Macovei I., Dreptul propriet ii intelectuale, Editura All Beck, Bucure ti, 2005; 19. Manolache O., Drept comunitar, Editura All Beck, Bucure ti, 2006; 20. Mihai E., Dreptul concuren ei, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2004; 21. Mo teanu T., Concuren a. Abordri teoretice i practice, Editura Economic, Bucure ti, 2000; 22. Niculeasa M., Profesiile liberale. Reglementare, doctrin i jurispruden , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2006; 23. Prescure T., Dreptul concuren ei comerciale, Editura Rosetti, Bucure ti, 2004; 24. Schiau I., Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2009; 25. Sttescu C., Brsan C., Drept civil. Teoria general a obliga iilor, Editura All, Bucure ti, 1998; 26. tefnescu I.T., Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucure ti, 2007; 27. Turcu I., Dreptul afacerilor, Editura Funda iei Chemarea, Ia i, 1992 28. iclea Al., Codul muncii comentat i adnotat, edi ia a 2-a, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2006; 29. iclea Al., Tratat de dreptul muncii, edi ia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2010; 30. Ungureanu G., Procedura insolven ei, Editura Cermaprint, Bucure ti, 2006; 31. Voicu C., Boroi Al., Molnar I., Gorunescu M., Corl eanu S., Dreptul penal al afacerilor, Editura CH Beck, Bucure ti, 2008; 32. Vlad B., Dreptul muncii, Editura Na ional, Bucure ti, 2009; 33. Bcanu I., Libera concuren n perioada de tranzi ie spre economia de pia , n revista Dreptul nr. 9-12/1990; 34. Bjenaru A., Mirea I., Comentariu privind infrac iunea de concuren neloial, Dreptul nr. 8/2000; 35. Bdic R., Analiza concentrrilor economice din perspective Comisiei Europene. Studiu de caz EDAS/Nokia 2005, n Revista Profil Concuren a nr. 3/2005; 36. Beligrdeanu ., Clauze de neconcuren n contractele de munc. Prezent i perspective, n Revista Dreptul nr. 6/1991;

1a

141 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

37. Beligrdeanu ., Inadmisibilitatea asumrii de ctre salariat n dreptul romn al muncii a obliga iei de neconcuren pe durata existen ei contractului individual de munc sau a inserrii ntr-un astfel de contract a clauzei de exclusivitate avnd caracter relativ sau absolut, n Dreptul
nr. 4/2008; 38. Boier M., Concuren a neloial. Concept i probleme de aplicare a legii, Revista de drept penal nr. 3/2006; 39. Boroi G., Boroi D., Considera ii referitoare la ac iunea n concuren neloial, Juridica nr. 4/2001; 40. Butacu C., Miu A., Analiza dispozi iilor art. 6 din Legea concuren ei, Revista Profil: Concuren a nr. 3-4/1999; 41. Cri an N., Legea concuren ei i profesiile liberale, Revista Profil Concuren a nr. 3/2005; 42. Cri an N., Teodorescu M., Asocia iile profesionale n contextul dreptului concuren ei, Revista Profil Concuren a nr. 2/2006; 43. Cri an N., Teodorescu M., Asocia iile profesionale n contextul dreptului concuren ei, n Revista Profil Concuren a nr. 2/2006; 44. Dinu R., Politica n domeniul concuren ei, Revista Romn de Drept Comunitar nr. 1/2009; 45. Gavriloiu G., Cazul concentrrii economice Unicredit/HVB Polonia vs. Comisia Europeana, n Revista Profil Concuren a nr. 2/2006 46. Ivan M., Studiu de caz. Investiga ie declan at de ctre Consiliul Concuren ei pe pia a serviciilor de intermediere a tranzac iilor imobiliare, avnd ca obiect fixarea concertat de ctre 32 de agen ii imobiliare din Brila a comisionului practicat, n Revista Profil Concuren a nr. 1/2005; 47. Radu E., Benko M., Aspecte privind definirea pie ei relevante, Revista Profil Concuren a nr. 2/2004; 48. Rusu I.E., Aplicarea descentralizat a Dreptului comunitar al concuren ei. Scurt bilan al aplicrii articolului 81 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, n R.R.D.C. nr. 6/2007; 49. tefnescu I.T., Macovei O., Vartolomei B., Corela ia dintre obliga ia de fidelitate i clauza de neconcuren inserat n contractul individual de munc, n Revista Dreptul nr. 11/2005;

50. Toader M. V., Regimul juridic al concentrrilor economice n dreptul comunitar, n Revista Profil Concuren a nr. 1/2007; 51. Ungureanu D., Zece ani de aplicare a Regulamentului nr. 2790/1999, n Revista Romn de Drept Comunitar nr. 5/2009; 52. Ungureanu D., Cartea alb privind ac iunile n despgubire pentru cazurile de nclcare a normelor CE antitrust, Revista Romn de Drept Comunitar nr. 1/2010; 53. Ungureanu G., Macsim C., Rspunderea penal o solu ie pentru mpiedicarea n elegerilor anticoncuren iale?, n R.D.C. nr. 3/2010; 54. Raportul comun al Consiliului Concuren ei i Societ ii Academice Romne: Pia a unic, pia a na ional: politica de concuren n sectoare cheie, 2009. 2) Bibliografia strin 1. Azma J., Le droit franais de la concurrence, dition 2e, Paris, 1986;
142 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

2. Cadiet L., Ordre concurrentiel et justice, Melanges Pirovano, 2003; 3. Carbonnier J., Droit civil, tome 4, Editura Thmis, Paris, 1996; 4. Cavinet G., Droit franais de la concurrence, Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A. 1994; 5. Chaput Y., La transparence: clair-obscur juridique d`un concept conomique, RJcom. 2005., nr. special; 6. Colliard Cl. A., Institutions des relations internationals, Paris, 1985; 7. De Carreau, Th. Flory, P. Juillard, Droit international conomiques, Paris, 1990; 8. De Roux X., Voillemont D., Le droit de la concurrence et de la distributions, 2 volume, Paris, 1986; 9. Denis H., Histoire de la pense conomique, ed. 9, Paris, 1990; 10. Decocq A, Decocq G., Droit de la concurrence. Droit interne et droit de l`Union Europenne, LGDJ, Paris, 2010; 11. Devolv P., Droit public de lconomie, Dalloz, Paris, 1998; 12. Druesne G., Droit de lUnion Europenne et politiques communautaires, 6e edition, PUF, Paris, 2001, p. 310; 13. Farjat G., Droit conomique, Editura Themis, Paris, 1982; 14. Frison-Roche M.A., Payet M.S., Droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 2008; 15. Favret J. M., Droit communautaire du march intrieur, Ed. Gualino, 2001; 16. Flouzat D., Economie contemporaine, vol. I, Paris, 1981; 17. Gavalda, Parlani G., Droit des affaires de l`Union Europenne; 2-e ed., Litec, 1998; 18. Goblot Ed., La vocabulaire philosophique, Paris, 1901; 19. Guyon Y., Droit des affaires, ed. 6, Paris, 1990; 20. Jauffret A., Manuel de droit commercial, Paris, 1973; 21. Jones R., The Politics and Economics of the European Union, Second edition, Eduard Elgar Publishing Limited, 2001; 22. Laederich F.J., Fonds de commerce, no. 34, n Repertoire de droit commercial, vol. 3, ed. 2, Paris, 1989; 23. Malaurie-Vignal M., Droit de la concurrence et communautaire, 4 e edition, Sirey, 2008; 24. Passa J., Contrefaon et concurrence dloyale, Litec, Paris, 2004; 25. Ripert G., Roblot R. (sub coord. lui M. Germain), Traite de droit commercial, 18 e edition, L.G.D.J., Paris, 2002; 26. Roubier P., Le droit de la proprit industrielle, vol. I, Paris, Sirey, 1952; 27. Nicolas-Vuillerme L., Droit de la concurrence, Vuibert, 2008; 28. Savatier R., Lordre public conomique, Dalloz, Paris, 1965; 29. Vogel L., Droit de la concurrence, LawLex, Paris, 2010; 30. Brault D., La credibilite des institutions qui appliquent les regles de la concurrence est aujour`hui bien etablie, RLC, ianuarie-martie 2007; 31. Bonnassies P., Les fondaments du droit communautaire de la concurrence: la theorie de la concurrence-moyen, Etudes dediees a Alex Weill, Dalloz-Litec, 1983; 32. Bellis J.F., Le rgime de concentrations, n Aspects rcents du droit de la concurrence, Bruylant, Bruxelles, 2005; 33. Bihl L., Blaise J.B., Bonthoux J.P., Calais-Auloy J., Cas G., Dubois J., Ferrier D., Pedamon M., Pizzio J. P, Reich N., Serra Y., Stuyck J. , Concurrence et consommation, Dalloz, Paris, 1994;
143 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

34. Canivet G., Du rapport du groupe d`experts sur les relations entre industrie et commerce a la loi nr. 2005-882 din 2 aout 2005 en faveur des petit set moyennes entreprises: un essai (partielment?) transforme, Le Nouveau Droit des practiques restrictives de concurrence, Dalloz, 2006; 35. Claudel E., Regard sur le droit mou, RJcom, ian-febr. 2006; 36. Pedamon M., 20 ans de repression des abus de puissance d`achat, RLC janvier-mars 2007; 37. Perelman C., Van der Elst R., Les notions a contenu variable en droit, travaux de centre national des recherches de logique, 1984; 38. Selinsky V., Antante orizontale. Schimburi de informa ii, n Revue Lemy de la concurrence nr. 13/2007; 39. Selinski V., Montet C., Statele Unite: revirimentul jurispruden ei asupra pre urilor minime de revnzare impuse, n Revue Lamy de la concurrence nr. 13/2007; 40. Vasseur M., Un nouvel essor du concept contractuel: les aspects juridiques de lconomie concerte et contractuelle, n Revue trimestrielle de droit civil, 1964; 41. Wandlungen Aufgaben in Wettbewerbsrecht, n GHUR, 1937; 42. Waelbroeck D., La modernisation des rgles de concurrence, n Cahiers de droit europen, 2001; 43. Waelbroeck D., Le rgime des pratiques restrictions de concurrence et le Rglement (CE) no. 1/2003 relatif lapplication des articles 81 et 82 du Traite CE, n Aspects rcents du droit de la concurrence, Bruylant, Bruxelles, 2005; 44. Zinsmeister U., Lienemeyer M., Die Verfahrensrechtlichen Probleme bei der dezentralen. Anwendung des europischen Kartellrechts, n Wu W, Heft 4, aprilie 2002; 45. Zurkinder Ph., Le nouveau droit sur les cartels au 1er avril 2004, Promarca, Berne, 2004; 46. Un droit europen de la concurrence deloyale en formation, colloque, Laussane, Droz, Geneve, 1994; 47. *** Le droit et la politique de la concurrence, Syntheses, L`Observateur OCDE iulie 2007; 48. Economic impact of Regulation in the field of liberal proffesions in different member states. Regulation of professional services, edited by Paterson, Fink, Ogus, Institute for Advance Studies, Vienna, 2003; 49. Rules applicabile to merger control, Europeean Commition, Competition herdbooks, Brussels, 2010. 3) Surse electronice 1. www.europa.eu 2. www.ec.europa.eu 3. www.eur-lex.europa.eu 4. www.unctad.org 5. www.oecd.org/competition 6. www.wto.org 7. www.concurrences.com 8. www.kkv.se 9. www.weko.ch
144 | P a g e

Dreptul concurenei. Sinteze

10. www.autoritedelaconcurrence.fr 11. www.ceplis.org 12. www.avocatnet.ro 13. www.juridice.ro 14. www.consiliulconcurentei.ro 15. www.ajutordestat.ro 16. www.proiect-dma.ro

145 | P a g e