Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: ECONOMIE
BACALAUREAT 2010

Aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009

2009-2010

Programa de examen pentru disciplina Economie Bacalaureat 2010


STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2010, disciplina Economie are statut de disciplină
opţională şi poate fi aleasă de către elevi la proba E - d), în conformitate cu filiera, profilul şi
specializarea urmate.

COMPETENŢE DE EVALUAT
• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei Economie
• Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în
economia de piaţă
• Analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice vieţii economice
• Evaluarea unor fenomene economice

CONŢINUTURI

I. Consumatorul şi comportamentul său raţional


 Nevoi şi resurse
 Cererea
 Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

II. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional


 Proprietatea şi libera iniţiativă
 Oferta
 Factorii de producţie şi combinarea acestora
 Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

III. Piaţa –întâlnire a agenţilor economici


 Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
 Mecanismul concurenţial
 Forme ale pieţei: Piaţa monetară, Piaţa capitalurilor, Piaţa muncii

IV. Economia deschisă.


 U.E. – mecanisme de integrare economică

Programa de examen pentru disciplina Economie Bacalaureat 2010