Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea de Studii Politice i Economice Europene Constantin Stere

CONTRACTUL DE DONAIE

A controlat: Popov Adrian lector superior, magistru n drept A executat: Zgardan Cristina gr. 364

Chiinu, !"3

CUPRINS

! Introducere "! Condiiile de validitate a contractului de donaie #! Caracteristicele contracului de donaie $! E%ectele contractulu de donaie &! Cau'ele le(ale de revocare a conctractului de donatie )! Conclu'ie

! Introducere
#iecare dintre noi am $cut la un moment dat cadou unei persoane. %oate actele pe care le&am $cut se numesc 'uridic (li)erti* i teoretic ar $i tre)uit s ncheiem un contract autentic cu persoana cruia i&am dat cadoul. Practic ce se nelege prin donaie+ ,onaia este n primul rnd un contract, prin care o parte, numit donator, transfer n mod gratuit i irevocabil, un drept real (ca de ex. un drept de proprietate asupra unei maini sau apartament) sau de creane unei per soane denumite donator. Este un act de libertate prin care donatoarele d irevocabil un lucru donatorului care-l primete. Contractul de donaie este reglementat de Codul civil, n Capitolul --- . ,onaia. /n )a0a art. 1 2 Cod Civil, vom de$ini contractul de donaie o parte (donator) care se oblig s mreasc din contul patrimoniului su, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte pri (donatar). Ast$el, dup cum re0ult din aceasta de$iniie, ceea ce caracteri0ea0 donaia este trecerea unor valori dintr&un patrimoniu n altul, $r echivalent, cu intenia de a $ace o donaie. Preci0m, de asemenea, ca donaia . ca varietate a contractelor cu titlul gratuit . repre0int o liberalitate, deoarece are ca e$ect micorarea patrimoniului donatorului cu )unul donat s pre deose)ire de contractele de0interesate 3de ex. mandatul sau depo0itul cu titlu gratuit4, prin care nu se micorea0 patromoniul celui care procur altuia un $olos, motiv pentru care acestea din urm nu sunt supuse regulilor de $ond i de $orma prev0ut pentru donaii. Contractul de donaie este un contract solemn i este vala)il dac a $ost autenti$icat la notariat. ,easemenea, este un contract cu titlu gratiut i dei donatorul i micorea0 patrimoniul, el nu poate solicita o contra&prestaie, un echivalent n schim). Contractul de donaie este un contract unilateral, deoarece creea0 o)ligaii numai pentru persoana care donea0. 5egulile aplica)ile contractului de donatie sunt regulile generale preva0ute de Codul Civil pentru interpretarea contractelor3art. 1 2 . art. 1314. Contractul de donaie nu se con$unda cu unele acte 'uridice n care o persoan prestea0 un serviciu cu titlu gratuit n $avoarea alteia, care poate $i un act de0interesat i nicidecum o li)eralitate pentru c exist o modi$icare de patrimoniu. 6u constituie donaii premiile, cadourile prin di$erite recompense, $cute cu scopuri pu)licitare. ,e asemenea, operele de )ine$acere au reguli speciale ce exced cadrul legal al donaiilor. /ntreinerea unei rude $ar a exista o)ligaia legal de ntreinere nu este o donaie. 7lementul esenial prin care se deose)ete o donatie de alte operaiuni 'uridice asemanatoare este de ordin su)iectiv, respectiv intentia de a dona. Existena inteniei de a dona este cauza donaiei.

"! Condiiile de validitate a contractului de donaie


Obiectul contractului de dona8ie tre)uie s ndeplineasca condiiile necesare tuturor contractelor. Ast$el, o)iectul contractului tre)uie : & & & & 9 $ie determinat sau determina)il: 9 $ie licit, posi)il: 9 existe n pre0ent sau s poat exist n viitor: 9 constituie prestaie a celui ce se o)lig. /n practica exist pro)leme re$eritoare la o)iectul donaiei atunci cand contractul de dona8ie este nsoit sau urmat de un alt contract n care particip i o alta persoana dec;t donatarul. 6u poate $i donat un )un al altuia pentru ca s&ar a$ecta principiul irevoca)ilit ii dona iilor iar donatorul tre)uie s $ie proprietarul lucrului donat, n momentul ncheierii contractului. -mportanta cunoaterii o)iectului contractului de dona8ie const n urmatoarele idei :

,aca o)iectul donaiei este o suma de )ani, nu se vor aplica dispo0iiile legale re$eritoare la raportul, revocarea sau reduciunea donaiei: ,aca o)iectul donaiei este imo)ilul cumparat cu suma de )ani provenit de la alt donator, vor $i incidente dispo0iiile privitoare la raportul, revocarea sau reduciunea donaiei. Con$orm Articolul *"+ Prin forma contractului de dona8ie su)nelegem ca dac o)iect al dona8iei este un )un pentru a crui vn0are 3nstrinare4 este prev0ut o anumit $orm a contractului, aceea<i $orm este cerut <i pentru dona8ie. apacitatea partilor Pentru validitatea contractului de donatie, donatorul tre)uie sa ai)a capacitatea de a dispune cu titlu gratuit, iar donatarul capacitatea de a primi cu titlu gratuit. !ncapacitati de a dispune prin donatie =inorii si persoanele puse su) interdictie 'udecatoreasca nu pot dispune prin contractul de donatie nici personal si nici prin repre0entantii lor legali, chiar daca s&ar o)tine autori0atia autoritatii tutelare. !ncapacitati de a primi prin donatie ! "ersoanele neconcepute - este capa)il de a primi prin donatiune intre vii oricine este conceput in momentul donatiunii, de unde re0ulta ca nu poate primi o donatie o persoana care nu are existenta $i0ica. "! "ersoanele #uridice care n- au dobandit personalitate #uridica. Acestea vor putea primi donatii, in cursul constituirii, de la data actului de in$iintare, dar numai daca )unurile do)andite prin donatie sunt necesare pentru ca persoana 'uridica sa ia $iinta in mod vala)il.

#! $edicii, farmacistii si preotii & medicii si $armacistii, care au tratat o persoana in cursul )olii de care aceasta moare, nu pot primi donatiile pe care )olnavul le&a $acut in $avoarea lor in acest interval. Aceasta este aplica)ila si preotilor care au asistat pe donator din punct de vedere religios in cursul )olii de care acesta a murit. $! %urdo-mutul, daca nu stie sa scrie, nu poate accepta o donatie decat cu asistenta unui curator special, numit de autoritatea tutelara. &! etatenii staini si apatrizii nu pot primi prin donatii terenuri situate in tara noastra. onsimtamantul partilor Pentru validitatea donatiei, consimtamantul tre)uie sa $ie exprimat in $orma autentica. Con%orm art! *##! ,ona8ia n ca0ul maladiilor pre0umate a $i letale Contractul de dona8ie ncheiat n timpul unei maladii pre0umate a $i letale pentru donator, urmat de nsnto<irea acestuia, poate $i declarat nul la cererea donatorului. Articolul *#$! ,ona8ia condi8ionat 3"4 Pr8ile pot conveni ca e$ectele dona8iei s $ie condi8ionate de ndeplinirea unei sarcini sau de reali0area unui scop. 9copul poate $i <i de utilitate pu)lic. >a constitui dona8ie numai partea excedentar cheltuielilor de executare a sarcinii sau de atingere a scopului. 3 4 /ndeplinirea sarcinii poate $i cerut, n a$ar de donator, de oricare persoan n al crei interes este stipulat sarcina. 334 ,ac donatarul nu ndepline<te sarcina, donatorul poate revoca dona8ia.

! Caracteristicele contracului de donaie


Con%orm art! *#"! -nadmisi)ilitatea dona8iei & este inter0is dona8ia, cu excep8ia dona8iei nensemnate, pentru reali0area unor o)liga8ii morale: a4 n numele persoanelor incapa)ile: )4 proprietarilor, administratorilor sau lucrtorilor din institu8ii medicale, educative, de asisten8 social <i din alte institu8ii similare din partea persoanei care se a$l n ele sau din partea so8ului sau rudelor acesteia de pn la gradul patru inclusiv. Aceast regul nu se aplic n rela8iile dintre rudele de pn la gradul patru inclusiv: c4 n rela8iile dintre persoanele 'uridice cu scop lucrativ. d4 de ctre persoanele 'uridice cu scop lucrativ, n ca0ul n care o)iect al dona8iei snt valorile mo)iliare. =inorul nu poate $ace nici chiar cu incuviintare o donatie. 7ste capa)il sa primeasca o donatie oricine este conceput in momentul acesteia, conditia $iind de a se naste viu. ,onatiile $acute unui minor sau unei persoane puse su) interdictie se accepta de oricare dintre parinti sau de tutore dar si de ceilalti ascendenti, chiar daca parintii sunt in viata si chiar daca nu au calitatea de tutori. Cele $acute catre stat sau o institutie de stat sunt posi)ile numai cu autori0atia preala)ila data de organul competent. ,onatia este un contract gratuit, unilateral, deoarece donatarul nu&si asuma o)ligatii $ata de donator in a$ara indatoririi generale de a&i purta recunostinta. %otusi este posi)ila donatia cu sarcina, denumita ast$el deoarece donatorul o e$ectuea0a cu conditia ca donatarul sa indeplineasca anumite o)ligatii $ie in propriul sau interes, de exemplu sa intre)uinte0e suma primita pentru a&si desavarsi studiile, $ie in interesul donatorului, de exemplu stipularea unei clau0e de intretinere, $ie in interesul unui tert. Caracterul irevoca,il al donatiei ,onatia are un caracter irevoca)il cu exceptia unor ca0uri expres preva0ute de lege. Ast$el, este revoca)ila donatia intre soti, este revoca)ila donatia cu sarcina pentru neindeplinirea conditiilor. 7ste posi)ila revocarea donatiei pentru ingratitudine, cand donatarul a atentat la viata donatorului, daca a savarsit impotriva acestuia delicte, cru0imi sau in'urii grave ori $ara motive intemeiate, nu i&a acordat intretinerea de care avea nevoie. 7ste revoca)ila de drept donatia $acuta de persoana care la data incheierii actului nu avea copii sau descendenti, daca dupa aceasta data donatorul do)andeste un copil din casatorie sau din

a$ara ei, $ie chiar postum, nascut in urma mortii tatalui. ,onatia este un act 'uridic solemn intrucat vala)ilitatea ei este conditionata de exprimarea consimtamantului partilor, personal sau prin mandatar numai in $orma autentica. ,aca o)iectul donatiei il constituie un )un imo)il pentru incheierea actului este necesara indeplinirea si a celorlalte conditii preva0ute de lege pentru instrainarea de imo)ile. ,aca se donea0a )unuri mo)ile este o)ligatorie intocmirea unui act care sa cuprinda enumerarea si evaluarea lor.

"! E%ectele contractulu de donaie


,onaia trans$er dreptul de proprietate asupra )unului donat din patrimoniul donatorului n patrimoniul donatorului. %rans$erul dreptului de proprietate are loc, chiar dac nu a $ost predat )unul donatorului, deoarece donaia este un contract consensual. Efectul translativ de drepturi 7$ectul translativ operea0a in puterea contractului . acordului de vointa . $ara a mai $i nevoie de predarea 3traditiunea4 )unului donat cu exceptia darurilor manuale. Acordul de vointa al partilor tre)uie sa im)race, evident, $orma inscrisului autentic. 7xista ca0uri exceptionale cand prin donatie se poate stinge un drept 3de exemplu : in ca0ul remiterii de datorie4. Obligatiile donatorului ?)ligatia de predare a )unului donat ,in momentul transmiterii dreptului de proprietate sau a altui drept real ori de creanta, exista pentru donator o)ligatia de predare a )unului donat la termenul si la locul sta)ilit, raspun0and de orice deteriorari sau stricaciuni care re0ulta din $apta sa culpa)ila. Obligatia de garantie -n general, donatorul nu raspunde pentru evictiune si nici pentru viciile lucrului. ,aca donatia este cu sarcini, in limita sarcinilor impuse donatarului, donatorul va raspunde atat pentru evictiune, cat si pentru viciile lucrului Obligatiile donatarului -n general, donatarul nu are o)ligatii $ata de donator daca donatia este $ara sarcini, cu exceptia o)ligatiei de (recunostinta*. ,aca donatia este cu sarcina 3su) modo4 se poate $ace comparatie intre sarcina si conditia re0olutorie. &semanari Atat sarcina cat si conditia re0olutorie au ca e$ect des$iintarea contractului cu e$ect retroactiv, in ca0ul neindeplinirii sarcinii sau a reali0arii conditiei re0olutorii. ,e asemenea, atat sarcina cat si conditia tre)uie sa $ie licita, morala, posi)ila, etc. 'eosebiri Conditia re0olutorie nu creea0a o)ligatii pentru donatar, in schim), in ca0ul sarcinii donatorul este o)ligat si, in ca0 de neexecutare, se poate apela la executare silita. Conditia re0olutorie operea0a de drept, in schim) re0olutiunea donatiei pentru neexecutarea sarcinii se $ace de catre instanta de 'udecata. Actiunea in re0olutiunea contractului de donatie pentru neexecutarea sarcinilor poate $i exercitata si de mostenitorii donatorului.

#! Cau'ele le(ale de revocare a conctractului de donatie


Articolul *#&! 5evocarea dona8iei pentru ingratitudine 3"4 ,ona8ia poate $i revocat dac donatarul a atentat la via8a donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, dac se $ace vinovat de o alt $apt ilicit $a8 de donator sau $a8 de o rud apropiat a acestuia, situa8ii care atest o ingratitudine grav, sau dac re$u0 $r motive ntemeiate s acorde donatorului ntre8inerea datorat. 3 4 ,ac dona8ia este revocat, se poate cere restituirea )unului donat. 334 5evocarea dona8iei poate $i $cut doar n decursul unui an din momentul n care cel ndrept8it s revoce a luat cuno<tin8 de motivul de revocare. 344 Ac8iunea de revocare a dona8iei nu poate $i naintat contra mo<tenitorilor donatarului, nici de mo<tenitorii donatorului mpotriva donatarului, cu excep8ia ca0ului cnd donatorul a decedat pn la expirarea termenului stipulat la alin.334. 5evocarea pentru ingratitudine se $ace numai pe cale 'udectoreasc. Ast$el, instana de 'udecat . pe )a0a pro)elor administrate . aprecia0, de la ca0 la ca0, revocarea donaiei. ,atorit $aptului c aciunea de revocare pentru ingratitudine are caracter esenialmente personal, admiterea acesteia nu va produce e$ecte retroactive $a de teri. %oate condiiile sunt supuse revocrii oentru ingratitudine.

$! Conclu'ie
,onaia este n primul rnd un contract, prin care o parte, numit donator, transfer n mod gratuit i irevocabil, un drept real (ca de ex. un drept de proprietate asupra unei ma ini sau apartament) sau de creane unei perrsoane denumite donator. Este un act de libertate prin care donatoarele d irevocabil un lucru donatorului care-l primete. /n )a0a art. 1 2 Cod Civil, vom de$ini contractul de donaie o parte (donator) care se oblig s mreasc din contul patrimoniului su, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte pri (donatar). Ast$el, dup cum re0ult din aceasta de$iniie, ceea ce caracteri0ea0 donaia este trecerea unor valori dintr&un patrimoniu n altul, $r echivalent, cu intenia de a $ace o donaie. Contractul de donaie este un contract solemn i este vala)il dac a $ost autenti$icat la notariat. @n contract unilateral. ,easemenea, este un contract cu titlu gratiut i dei donatorul i micorea0 patrimoniul, el nu poate solicita o contra&prestaie, un echivalent n schim). Contractul de dona8ie se consider ncheiat n momentul transmiterii )unului. ,onatorul este ndrept8it s re$u0e ndeplinirea promisiunii de a transmite un )un dac i este imposi)il, 8innd cont de celelalte o)liga8ii ale sale, s ndeplineasc promisiunea $r ca prin aceasta s&<i periclite0e propria ntre8inere corespun0toare sau executarea o)liga8iilor sale legale de ntre8inere a unor alte persoane. ,onatarul nu poate cere despgu)iri. /n ca0ul n care un )un mo)il este transmis $r acordul celeilalte pr8i, transmi8torul poate sta)ili acesteia un termen re0ona)il n interiorul cruia tre)uie s declare c accept sau c re$u0 s accepte dona8ia. Aa expirarea termenului, contractul se consider ncheiat dac cealalt parte nu a re$u0at s accepte dona8ia. /n ca0 de re$u0, transmi8torul are dreptul s cear restituirea )unului n con$ormitate cu regulile privind m)og8irea $r 'ust cau0. ,ac trece su) tcere cu viclenie un viciu al )unului donat, donatorul este o)ligat s despgu)easc pe donatar de pre'udiciul cau0at ast$el.