Sunteți pe pagina 1din 2

Cererea si oferta

Aparitia schimbului de bunuri si evolutia acestuia a dat nastere la piata.Ea a aparut ca urmare a dezvoltarii diviziunii sociale a muncii, prin viziunea care sa realizat intre producator si consumator.Aceasta separare a determinat ca bunurile produse sa ajunga de la producator la consumator prin intermediul pietei. Piata, este asadar o categorie economica complexa, ce reflecta totalitatea relatiilor de vinzare - cumparare care au loc in societate, in interactiunea lor, in strinsa legatura cu spatiul economic in care au loc. Piata este locul intilnirii a ofertei vinzatorilor si cererii consumatorilor, a confruntarii dintre ele. Deci, pe piata se reflecta raporturile reale dintre productie si consum, prin intermediul categoriilor relative de cerere si oferta si a categoriilor de pret. Participantii la piata, la relatiile pe care le reflecta sunt producatorii in calitate de ofertanti de factori de productie, bunuri de consum si servicii si consumatorii productivi si individuali in calitate de cumparatori, care se opun unui altora prin urmarirea propriului interes. In acelasi timp este de remarcat faptul ca intre ofertanti si consumatori exista o puternica legatura ce pune in evidenta solidaritatea functionala ! a pietiei. Analiza cererii pe piata reprezinta continuarea problemelor privitoare la nevoile umane si la caracteristicile lor, la interesele economice. In acelasi timp, teoria cererii constituie baza alocarii veniturilor limitate de catre consumatorii rationali. Analiza problemelor referitoare la oferta este o continuare a analizei resurselor economice si a factorilor de productie, si respectiv o continuare a analizei bunurilor economice. "ererea si oferta ca forma de legatura si coordonare activitatii a agentilor economici .#ubiectii vietii economice sunt consumatorul si producatorul. #ocietatea poate avea unul din urmatoarele sisteme economice$ gospodaria naturala, adica traditionala si de schimb, adica economia de piata, planificata centralizat si mixta. Aceste forme generale de organizare a vietii economice se deosebesc prin modalitatile de legatura dintre producator si consumator. In economia naturala exista o legatura nemijlocita dintre producator si cosumator % resursele sunt alocate, iar bunurile sunt distribuite in conformitate cu traditia stabilita. Economia traditionala este specificata grupurilor sociale izolate. Actualmente aria acestei economii s-a ingustat substantial , deoarece predomina sistemele economice specifice economiei de schimb. In economia centralizat-planificata solutiile pentru intrebarile ce& cum&cine& pentru cine& sunt determinate din centru de catre guvernanti. Agentii economici trebuie doar sa indeplineasca aceste directive.

Caaravan Iuliana Clasa a XI-a A

Page 1

Cererea si oferta
Economia de piata se mai numeste si economia liberei initiative. "are este mecanismul legaturii dintre producator si consumator in economia de piata& Pentru identificarea acestuia este necesar, in primul rinda, de evidentiat faptul ca reproductia, conform teoriei marxiste, este un element fundamental al oricarui sistem economic. Ea reprezinta procesul de productie continuu si imbina organic ' faze $ #chema ( In al doilea rind, pentru a-si satisface necesitatile, consumatorul terebuie sa-si procure marfurile necesare. Prin urmare, la baza cererii se afla nevoile consumatorului, iar cererea si oferta devin forme economice de manifestare a consumatorilor si producatorilor. In al treilea rind, vor procura marfurile numai acei consumatori, care dispun de bani. Aceasta inseamna ca cererea reflecta nu toate nevoile consumatorului, ci doar acele nevoi, pentru satisfacerea carora consumatorul are mijloacele banesti necesare. Deci cererea este o notiune doar a economiei de piata si reprezinta cantitatea de marfa acoperita cu bani pe care cumparatorii accepta sa o procure la anumite preturi unitare, tntro perioada de timp concreta. In al patrulea rind, in economia de piata nevoile consumatorului se satisfac prin intermediul votarii cu banul in procesul de vinzare-cumparare. Daca consumatorul nu are nici un interes fata de marfa producatorului sau nu dispune de bani, atunci nu exista legatura economica dintre producator si consumator. In acest caz, procesul de reproductie se va stopa.

Prin urmare, pentru ca economia de piata sa prospere, este necesar sa existe un mecanism eficient de votare cu banul, atunci impulsul va trece de la consumator la producator si viceversa. In caz contrar, votarea cu banul este zadarnica. "ererea poate fi definita pentru o firma, pentru un grup de intreprinderi dintr-o ramura si un grup de ramuri, pentru economia nationala si mondiala. In functie de corelatia dintre nevoi si cerere deosebim$cererea proportionala )cererea si nevoia cresc sau descresc in aceiasi proportie*%cererea progresiva )cererea creste mai repede de cit nevoia*%cererea degresiva )cererea creste sau descreste mai incet de cit nevoia*%cererea regresiva )cererea scade , cind nevoia creste

Caaravan Iuliana Clasa a XI-a A

Page 2