Sunteți pe pagina 1din 8

Curs nr 10-11 Deseuri si reziduuri Definitii Deseuri ; parti care cad ,care ramin,resturi de produs,care se pot recupera si refolosi;

Reziduuri : parti care nu se pot recupera si refolosi,sau recuperarea lor este in general neeconomica; Clasificari : -agricole si din flora spontana, silvicultura, zootehnie, ind.alimentara, industriale, speciale, menajere; -menajere,stradale, industriale,agricole,periculoase Menajere Alimentare,combustibile,necombustibile,voluminoase,animale moarte - Q(med/zi) = NxIm ;In general Im ,are valori intre 0.1-3 kg/cap de locuitor Stradale - Qs =SxIs

Caracteristici -greutatea specifica -rap C/N -SO,caract microbiologicesi epizootologice; Categorii : sticla,hirtie,feroase,metale grele,neferoase,cartoane,obiecte de uz casnic,chimice(vopsele,solutii),cauciucuri,SO,plasticuri : -pp, polipropilen(baterii,carcase) -pe, polietilena -pvc, policlorura de vinil -ps, polistiren -pet, tereflat de polietilena(recipienti pt bauturi) -hdpe, polietilene deinalta densitate(conducte canalizare) -ldpe, polietilena de joasa densitate(pungi) Indicatori -Total SU -Total SO -Materii solide;materii volatile; -Umiditate -Aspect

-Sediment -Emisiuni odorante -CCO -CBO 20/5 -NTG -Nr. Germeni pe grupe -Germeni patogeni -Elemente parazitare -Echivalent locuitor Managementul DUS Intodeauna vor exista deseuri Scopul este: -sa nu fie toxice -sa fie recuperabile si reutilizabile -sa fie reciclabile

Etapele procesului de management al deseurilor 1. Prevenirea; reintroducere in flux,mai putine materii prime toxice,produse cu viata lunga ,th mai curate,educatie 2.Minimizarea; scadere subst . periculoase,mat.prime ecologice, scadere consumuri, scadere greutate produse,scadere vol. ambalaje,standardizare ambalaje 3.Reutilizarea; recipienti reincarcabili; 4. Reciclarea; reprocesarea materialelor in alte produse : hirtie,anvelope,PET,sticla, deseuri organice; 5.Depozitarea necontrolata 6.Depozitarea controlata 7. Incinerarea; obtinere de energie,PCI,PCS,conditii de valorificare, etape; Q=MxPCxR Posibilitati -valorificare directa -piroliza -incinerarea cu recuperarea caldurii -fermentatia -gazeificarea

8. Biodegradarea(compostarea) -Folosirea deseurilor organice netratate -Avantaje si dezavantaje -Intre nevoia de SO a solului si poluare Biodegradarea Factori de influenta Biodegradarea controlata -extensiva -intensiv aeroba -anaeroba -mixta -alte : a namolurilor de decantare,a milului din ape; Procedee de grabire -introducerea -unor preparate din plante - unor maiele si culture de bacteria -de concentrate enzimatice -controlul aerarii si a U%

Biotehnici de compostare -evolutie -privatizare -folosirea de biopreparate Cele doua posibilitati: -separare si compostare -compostare si apoi sortare, macinare,ambalare

9. Biodegradarea metanica -Istoric -Ce este biogazul Fazele metanizarii -fermentativa -acidogena -metanogena Factori de influenta a metanizarii - Lipsa Oxigen,raport C/N, pH,agitare,lipsa inhibitori,,prezenta NH3, tipul de frmentator,

Retete
Biotehnici Discontinua Continua Semicontinua Lenta Rapida Tipuri de instalatii 1 mc produce 0.2-0.6 mc;echivalentul unei buteli se produce in 5mc Modalitati de utilizare a biogazului Imp.ecologica Imp.igienico-sanitare Conditii pentru success in managementul deseurilor -colectarea separata si organizarea filierelor de preluare -management ambalaje : de consum, primul strat,de etalare,de transport; ambalaje standardizate;

10.Biodegradarea apelor reziduale -naturala -controlata Scop: curatare apa Etape -preepurare -epurare mecanica(sulfat de Al,hidroxid de Ca,zeoliti) - biologica -tertiara(absorbtie,adsorbtie,neutralizare pH,flotatie,extractie,distilare,inghetare,spumare; Alte situatii -Cazul epurarii apelor radiactive -Stabilizarea namorilor de decantare -Epurarea apelor din fermele zoot. -Ecarisarea terenului -Stabilizarea chimica prin: -dezinfectare -agenti de mascare -folosirea de absorbanti -folosirea de deodoranti specifici