Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 1 Ministerul Sntii al Republicii Moldova Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemitanu

REC M!N"!R# MET "#CE la $ndeplinirea i pre%entarea te%elor pentru obinerea diplomei la specialitatea Stomatologie

E&aminat i con'irmat la edina comisiei metodice pe discipline stomatolo(ice din proces verbal nr)******

C+iinu ,-./

#) "#S0 1#2## 3ENER!4E .). Con'orm planului de studii 'iecare absolvent al 'acultii de stomatolo(ie susine te%a de diplom pentru obinerea diplomei la specialitatea Stomatolo(ie) .), Te%ele de diplom se e&ecut la catedrele de pro'il ale Facultii de Stomatolo(ie5 0ropedeutica Stomatolo(ic i implantolo(ie dentar6 Stomatolo(ia Terapeutic6 Stomatolo(ia rtopedic6 C+irur(ie MF i implantolo(ie oral6 C+irur(ia MF6 C+irur(ia MF pediatric6 0edodonie i rtodonie) .)/ Temele te%elor de diplom sunt propuse de catedrele de pro'il6 se discut i se recomand pentru con'irmare la consiliul tiini'ic al 'acultii de stomatolo(ie) .)7 Temele te%elor pot 'i de asemenea comple&e i e&ecutate la , sau mai multe catedre de pro'il sau $n cooperare cu alte catedre din cadrul USMF Nicolae Testemianu .)8 Conductorii ai te%elor de diplom sunt propui de catedra de pro'il 9de ba%: i con'irmai la Consiliul 'acultii de stomatolo(ie) .); Te%ele de diplom pot avea at<t caracter clinic6 e&perimental c<t i teoretic) ##) SC 0U4 =N"E04#N#R## TE1E4 R "E "#04 M> ? de%voltarea de mai departe a deprinderilor practice pentru activitatea de creaie i contribuie la $nsuirea metodelor de cercetri tiini'ice $n domeniul stomatolo(iei@ ? sistemati%area i $mbo(irea cunotinelor teoretice la specialitate6 'olosirea acestor cunotine pentru re%olvarea problemelor concrete tiini'ice6 dia(nostice6 tratament i pro'ilactice ale a'eciunilor stomatolo(ice@ ? permite aprecierea capacitilor i (radului de pre(tire al absolventului pentru activitatea pro'esional individual postuniversitar) ###) CER#N2E4E =N!#NT!TE F!2! "E TE1E4E "E "#04 M> /).) Te%a de diplom se scrie $n con'ormitate cu cerinele $naintate 'a de te%ele tiini'ice i trebuie s re'lecte (radul de pre(tire al absolventului nu numai la tema abordat6 dar i capabilitatea de re'lectare $n scris a cunotinelor i conclu%iilor proprii) /),) Te%a trebuie s 'ie scris $n volum de /-A8- pa(ini 9'r ane&e:) /)/) Te&tul se scrie la maina de scris sau la calculator pe 'oi 'ormat !A7 i amplasat pe pa(in cu .68 intervale $ntre r<nduri6 c<mpul din st<n(a de /mm i din dreapta de ,- mm6 de sus A,8 mm i ,- mm A de Bos6 ci'ru .7) Nu se admite tiprirea te&tului pe versoul pa(inii)

/)7) "enumirea capitolelor se scrie cu maBuscule i se numerotea% cu ci're romane 9#6##:) Subcapitolele se scriu cu minuscule i se numerotea% cu ci're arabe .).@ ,), etc): /)8) "enumirea tabelelor se scrie la miBlocul pa(inii $ncep<nd cu maBuscul 'r a pune punct la spaiul te&tului denumirii) #n partea din dreapta deasupra denumirii tabelului se scrie cuv<ntul 9Tabelul ,).-: urm<nd numeraia capitolului i numrul de ordine tabelului din te&tul capitolului corespun%tor) /);) Te%a poate 'i ilustrat cu sc+eme6 desene6 'oto(ra'ii6 (ra'ice6 dia(rame etc) "enumirea lor se scrie sub ilustraie i se $ncepe cu cuv<ntul Fi() 9Fi(),).):6 urm<nd numeraia 'i(urii alctuit din numrul capitolului i numrul de ordine a 'i(urii din te&tul aceluiai capitol) /)C) Fiecare capitol6 c<t i introducerea6 lista biblio(ra'ic6 ane&a se $ncep pe o pa(in nou) 0a(inile sunt numerotate $n partea de sus la miBloc6 $n re'erina literaturii se 'ac trimiteri la sursa biblio(ra'ic pentru 'iecare te&t6 la s'<rit indic<nduAse $n parante%e dreptun(+iulare numrul corespun%tor ,686 .-6 /,) /)D) Foaia de titlu se scrie con'orm ane&ei .) /)E) Conclu%iile se scriu la s'<ritul te%ei de diplom) /).-) Fiblio(ra'ia se indic la s'<ritul te%ei $n ordine al'abetic la $nceput cu caractere latine6 apoi c+irilice $n ordinea al'abetic corespun%toare6 respect<nd re(ulile de scriere a surselor biblio(ra'ice 9vezi anexa 2) #G) STRUCTUR! TE1E# "E "#04 M> Structura te%ei de diplom depinde de caracterul temei i de coninutul lucrrii6 $ns sunt un ir de elemente structurale (enerale5 ? cuprins@ ? introducere 9actualitatea temei6 scopul i obiectivele:@ ? anali%a biblio(ra'ic a temei 9reviu literar:@ ? obiecte i metode de cercetare@ ? partea personal6 e&perimental6 clinic i teoretic@ ? conclu%ii (enerale@ ? biblio(ra'ie 9nu mai mult de /- surse:@ ? ane&e 9la necesitate:) #n cuprins se includ toate componentele te%ei) "enumirile capitolelor i subcapitolelor trebuie s corespund e&act celor din te&t) $n dreptul 'iecrui component din cuprins se scrie cu ci're arabe numrul pa(inii) #n introducere este necesar de5 ? ar(umentat actualitatea temei@ ? apreciat scopul cercetrii@ ? descris pe scurt obiectele i metodele de cercetare@ ? descris conclu%ia re%ultat din anali%a biblio(ra'ic a temei@ ? indicat $n ba%a cror materiale a 'ost e&ecutat te%a@ ? descris re%ultatele ateptate $n urma cercetrilor e'ectuate)

Golumul introducerii nu trebuie s depeasc 8 pa(ini) #n analiza bibliografic a temei se sistemati%ea% i se anali%ea% momentele principale ale temei de cercetat) Se ar(umentea% tema) Se indic reali%rile i problemele nere%olvate la tem) Golumul nu trebuie s depeasc .- pa(ini) 4a capitolul obiecte i metode de analiz se descriu obiectele luate pentru cercetare i se ar(umentea% principiul de selectare a lor) Se descriu metodele 'olosite $n cercetare) Golumul nu trebuie s depeasc 8 pa(ini) =n partea personal se descriu re%ultatele obinute i discuia lor6 prelucrarea statistic a datelor) Re%ultatele se scriu $n tabele i se ilustrea% cu desene6 (ra'ice6 'oto(ra'ii etc) Te%a de diplom se 'inisea% cu conclu%ii i propuneri pentru implimentare $n practic stomatolo(ic) Conclu%iile trebuie s redee re%ultatele principale ale cercetrii6 $n ele se indic cum a 'ost reali%at scopul te%ei) #n anexe pot 'i alturate di'erite materiale 9 sc+eme de tratament6 proiecte de documente H 'ie de observaii6 anc+ete6 etc)6 elaborate6 ce completea% te%a de diplom:) G) !0REC#ERE! TE1E# "E "#04 M> Te%a de diplom dup dactilo(ra'iere se copertea% i un e&emplar se pre%int $n Comisia de Stat de e&aminare $nsoit de o re'erin a specialitilor $n domeniul $mpreun cu e&trasul din procesul verbal al edinei catedrei de pro'il unde a 'ost pre(tit te%a de diplom) =n 'aa Comisiei de Stat de e&aminare se ine un raport de .- minute $n care absolventul pre%int re%ultatele principale ale cercetrilor $nsoite de demonstrare sub 'orm de 'olii transparente6 diapo%itive6 pre%entare 0oIer 0oint etc) Te%a i raportul sunt apreciate dup sistemul de .- puncte)

M "E4 "E SCR#ERE ! SURSE4 R F#F4# 3R!F#CE .) ForovsJi E) Stomatolo(ie terapeutic) C+iinu5 4umina) .EE-) p) 8;A.88 ,) "umitriu K)T) 0arodontolo(ie) Editura Giaa Medical Rom<neasc6 .EEC A p) .-.A./E) /) Ciobanu S)6 "obrovolsc+i T) Terapia cu laser $n tratamentul comple& al parodontitelor mar(inale cronice Timisoara Medical Lournal6 ,--8) G) 88)ANr) ;6 p) D-AD.) 7) Mattout 0)6 Mattout C) 4es T+erapeutiMues 0arodontales et #mplantaires) Nuintessence #nternational6 ,--/6 p) .EAC,) 8) OPQRSTUV W)X)6 YPUZ[T W)X) \[PQP][^_`a[_ b_cURd e_^_T[S fghUe_VgT[i jgPURUTcg) kU`aVg5 k_R[l[T`aU_ XTmUPbgl[UTTU_ W]_T`cVU) ,--; A`) ,;A8D)

Ministerul Snt ii al !epublicii Moldova Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemitanu

Facultatea Stomatolo(ie "atedra *********************************

TE1! "E "#04 M! #se scrie cu ma$uscule) Numele i prenumele studentului ************************* anul G6 (rupa nr)*****************

Numele i prenumele conductorului9lor: tiini'ic9ici:6 'uncia6 (radul tiini'ic %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

C+iinu6 anul

Anexa1 !43 R#TMU4 de rspuns la e&amenul de stat comple& pentru studenii anului G Facultatea Stomatolo(ie .) "enumirea a'eciunei6 clasi'icarea6 dia(no%a) ,) Etio(enia) /) 0ato(enia) 7) Clinica) 8) "ia(nostica 9radio(ra'ica mor'olo(ic: ;) "ia(nostica di'ereniat) C) Tratam entdeur(ena) D) Tratament conservativ) E) Tratament c+irur(iacal) .-) Tratament comple&) ..) 0ro'ila&ia) &ot' Speci'icarea rspunsurilor la compartimentele respective vor 'i suplimentar e&plicate la catedrele de pro'il) 0roba oral constituie c<te ;- $ntrebri de la stomatolo(ia terapeutic6 pediatric cu pro'ila&ia a'eciunilor orale6 stomatolo(ie ortopedic i c+irur(ia oral i ma&iloA'acial) Filetul conine 7 $ntrbri comple&e care sunt alctuite $n aa mod6 ca s trate%e $nele(erea practic6 tratamentul ba%at pe dove%i6 deprinderi analitice6 la 'el ca i lucrrile curente i clasice din literatur) Toate $ntrebrile se aprecia% reeind din .- puncte & la coe'icientul nn) Nota 'inal const din suma punctelor acumulate la proba practic6 te%a de diplom6 test control6 e&amenul comple& oral)