Sunteți pe pagina 1din 46

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T.

Popa" Iai Facultatea de Farmacie

ANUL IV

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

CHIMIE FARMACEUTICA 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 110 Numarul de credite Total ore pe semestru E 6 200

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 90 Total ore de studiu individual

PROF. DR. LENUTA PROFIRE

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 2 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 90 C** 30 S L 60 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Studiul complex al substantei farmaceutice principiul activ al medicamentului - din punct de vedere al denumirii comune internationale, structurii chimice, metodelor de obtinere, proprietatilor fizico-chimice i farmaco-toxicologice, indicatiilor terapeutice, produselor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, in urmatoarele clase: anestezice generale, hipnotice si sedative, tranchilizante, antipsihotice, medicamente anticonvulsivante, antiparkinsoniene, antidepresive, psihostimulante, analgezice opioide, anestezice locale, analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene. Continutul cursului-Programa analitica 1. Anestezice generale: Anestezice de inhalatie. Anestezice intravenoase. Derivati ai acidului barbituric si tiobarbituric. Anestezice cu structuri diverse 2 ore 2. Hipnotice si sedative: Ureide aciclice. Derivati barbiturici. Derivati ai chinazolonei. Imidazopiridine. Derivati ai benzodiazepinei 2 ore 3. Tranchilizante: Tranchilizante din clasa benzodiazepine. Anxiolitice azaspirodecandione. Derivati ai 1,3-propandiolului. Derivati ai difenilmetanului 2 ore 4. Antipsihotice (Neuroleptice): Derivati ai fenotiazinei. Derivati ai tioxantenei. Derivati ai fluorobutirofenonei. Derivati ai difenilbutilpiperidinei Derivati benzazepinici - 4 ore 5. Medicamente anticonvulsivante (antiepileptice): Derivati ai imidazolidin-2,4-dionei Oxazolidin-2,4-dione. Derivati ai hexahidropirimidin-4,6-dionei. Derivati ai dibenzazepinei.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Benzodiazepine 2 ore 6. Antiparkinsoniene: Medicatia anticolinergica. Agonisti ai receptorilor dopaminergici. Medicamente care influenteaza metabolismul dopaminei 2 ore 7. Antidepresive: Inhibitori neselectivi ai recaptarii monoaminelor (Antidepresive triciclice). Inhibitori selectivi ai recaptarii serotoninei. Inhibitori ai monoaminoxidazei (MAO). Antidepresive atipice. Compusi ai litiului 2 ore 8. Psihostimulante: Derivati purinici. Derivati de fenil-etil-amina. Nootrope: Derivati ai pirolidonei 2 ore 9. Analgezice opioide: Derivati de morfinan. Derivati de benzomorfan. Derivati de fenilpiperidina. Derivati de anilino-piperidina. Derivati ai heptan-3-onei. Derivati de ciclohexanol 2 ore 10. Anestezice locale: Esteri bazici ai acidului benzoic. Esteri alchilici ai acidului benzoic. Esteri bazici ai acidului para-amino-benzoic. Anestezice locale cu structura amidica 2 ore 11. Analgezice, atipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene: Derivati ai acidului salicilic. Acizi aril si heteroaril acetici. Acizi aril si heteroaril propionici. Derivati ai acidului butiric. Derivati ai acidului antranilic. Derivati ai acidului 2-amino-piridin-3-carboxilic. Derivati ai chinolinei. Derivati ai acidului hidroxamic. Derivati ai 5-pirazolonei. Derivati ai pirazolidin3,5-dionei. Acizi enoli (Oxicami). Derivati ai anilinei. Coxibi. Saruri de aur. Antigutoase 8 ore Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Reactii generale, specifice i de diferentiere n diverse clase de substante farmaceutice 4 ore 2. Sinteza si analiza unor substante farmaceutice din urmatoarele clase: 2.1. Hipnotice si sedative. Bromuri. Aldehide. Ureide aciclice Ureide ciclice - 20 ore 2.2. Tranchilizante 4 ore 2.3. Neuroleptice 2 ore 2.4. Anestezice locale 10 ore 2.5. Antiinflamatoare nesteroidiene de sinteza 12 ore 3. Stimulante ale Sistemului Nervos Central 8 ore Bibliografie 1. Danila Gh.: Chimie farmaceutica. Vol. I. Editura All Bucureti, 1996. 2. Danila Gh.: Medicamente moderne de sinteza.: Editura All Bucureti, 1994. 3. Danila Gh. Vademecum medicamentorum. Editura Polirom Iai, 1999. 4. Martindale. The Complete Drug Reference. 33th Edition. Pharmacetical Press, 2002. 5. Rusu Georgeta, Lenuta Profire, Dan Lupacu, Gh. Danila Substante farmaceutice sinteze i stabilirea calitatii, Ed. Gr.T.Popa Iai, 2003. 6. Wilson and Gisvolds: Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. Xth Edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia, 1998. 7. * * * The Merck Index. Encyclopedia of Chemicals. Drugs and Biologicals. 13th Edition. Merck and Co.Inc. USA, 2001. 8. * * * Farmacopeea Romna. Ed. a X-a, Editura Medicala Bucureti, 1993. 9. * * * Agenda Medicala 2003. Editura Medicala Bucureti, 2003. Competente Cunoasterea substantelor farmaceutice din punct de vedere al: DCI, denumire chimica, structura chimica, metode de sinteza si analiza a substantelor farmaceutice, relatii structura chimicaactiune biologica, indicatii terapeutice, reactii adverse, interactiuni medicamentoase si produse farmaceutice.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 70% 20% 5% 5%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrarea scrisa descriptiva si teste tip grila

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 15 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 20 10 10 15 0 5 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 110 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Lenuta Profire 30 5 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

CHIMIE FARMACEUTICA 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 90 Numarul de credite Total ore pe semestru E 5 165

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 75 Total ore de studiu individual

PROF. DR. LENUTA PROFIRE

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 2 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 75 C** 30 S L 45 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Studiul complex al substantei farmaceutice principiul activ al medicamentului - din punct de vedere al denumirii comune internationale, structurii chimice, metodelor de obtinere, proprietatilor fizico-chimice si farmaco-toxicologice, indicatiilor terapeutice, produselor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, in urmatoarele clase: substante farmaceutice cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ: simpatomimetice, simpatolitice, neurosimpatolitice, parasimpatomimetice, parasimpatolitice, substante farmaceutice active la nivelul sistemului cardiovascular, substante farmaceutice cu actiune diuretica, substante farmaceutice cu actiune asupra sangelui, histamina: agonisti si antagonisti, substante farmaceutice cu actiune asupra aparatului respirator, substante farmaceutice cu actiune asupra aparatului digestiv, antidiabetice, hipolipidemiante, substante utlizate n scop radiodiagnostic. Continutul cursului-Programa analitica 1. Medicamente cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ - 12 ore 1.1. Simpatomimetice. Simpatomimetice vasoconstrictoare. Simpatomimetice cu actiune vasodilatatoare periferica. Simpatomimetice tocolitice. Simpatomimetice cu actiune stimulatoare cardiaca. Simpatomimetice bronhodilatatoare. Structuri diverse. Agonisti selectivi ai adrenoreceptorilor alfa 2 1.2. Simpatolitice. Alfa-adrenolitice. Beta-adrenolitice. Neurosimpatolitice 1.3. Parasimpatomimetice. Parasimpatomimetice directe. Parasimpatomimetice indirecte 1.4. Parasimpatolitice. Spasmolitice neurotrope. Spasmolitice musculotrope 1.5. Substante farmaceutice cu actiune asupra ganglionilor vegetativi. Substante farmaceutice active la nivelul jonctiunii neuro-musculare 2. Substante farmaceutice active la nivelul sistemului cardiovascular - 6 ore 2.1. Medicamente inotrop pozitive 2.2. Medicamente active pe sistemul renina-angiotensina. Inhibitori ai enzimei de conversie

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie a angiotensinei. Antagonisti ai receptorilor pentru angiotensina II 2.3. Medicamente antiaritmice. Blocante ale canalelor de calciu 2.4. Medicamente coronarodilatatoare. Substante medicamentoase cu actiune vasodilatatoare cerebrala si periferica 3. Substante farmaceutice cu actiune diuretica - 2 ore 3.1. Derivati ai acidului fenoxiacetic. Sulfonamide. Diuretice steroidiene. Diuretice cu structura heterociclica 4. Substante farmaceutice cu actiune asupra sangelui - 3 ore 4.1. Medicamente antitrombotice. Anticoagulante. Heparina. Heparinoizi. Hirudina si derivati. Heparine cu masa moleculara mica. Anticoagulante orale. Derivati ai 4hidroxicumarinei. Derivati ai indan 1,3-dionei 4.2. Medicamente trombolitice (fibrinolitice). Antiagregante plachetare 4.3. Substante hemostatice. Hemostatice locale. Hemostatice utilizate sistemic 5. Histamina. Agonisti si antagonisti - 2 ore 5.1. Antagonisti ai receptorilor histaminici H1. Eteri aminoalchilici. Etilendiamine. Dibenzocicloheptene / Heptani. Antihistaminice H1 din a doua generatie 6. Substante farmaceutice active la nivelul aparatului digestiv - 2 ore 6.1. Medicamente antiulceroase. Inhibitoare ale secretiei gastrice acide. Antagonisti ai receptorilor histaminici H2. Inhibitoare ai pompei protonice. Analogi ai prostaglandinelor utilizati ca antiulceroase. Antiulceroase care actioneaza prin protejarea mucoasei gastroduodenale 6.2. Coleretice. Purgative de sinteza. Antidiareice 7. Substante farmaceutice active la nivelul aparatului respirator 1 ora 7.1. Antitusive. Expectorante. Mucolitice 8. Antidiabetice 1 ora 8.1. Sulfamide antidiabetice. Biguanidine. Structuri diverse. Inhibitori ai aldozreductazei. Acizi carboxilici. Imide ciclice. Inhibitori ai -glucozidazei 9. Hipolipidemiante 1 ora 9.1. Fibrati. Statine. Acid nicotinic si analogi. Rasini fixatoare de acizi biliari 10. Substante de contrast utilizate in scop radiodiagnostic 1 ora Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Reactii generale, specifice si de diferentiere n diverse clase de substante farmaceutice 9 ore 2. Sinteza si analiza unor substante farmaceutice din urmatoarele clase: 2.1. Substante farmaceutice utilizate ca spasmolitice, musculotrope 4 ore 2.2. Substante farmaceutice cu actiune asupra aparatului digestiv 8 ore 2.3. Substante farmaceutice antialergice atipice si desensibilizante 3 ore 2.4. Substante farmaceutice cu actiune diuretica 4 ore 2.5. Substante farmaceutice utilizate ca antihipercolesterolemiante si n dislipidemii 4 ore 2.6. Substante farmaceutice utilizate n radiodiagnostic 3 ore 2.7. Substante farmaceutice din clasa aminoacizilor 10 ore Bibliografie 1. Danila Gh.: Chimie farmaceutica. Vol. I. Editura All Bucuresti, 1996. 2. Danila Gh.: Medicamente moderne de sinteza. Editura All Bucuresti, 1994. 3. Danila Gh.: Vademecum medicamentorum. Editura Polirom Iasi, 1999. 4. Martindale: The Complete Drug Reference. 33th Edition. Pharmacetical Press, 2002. 5. Rusu Georgeta, Profire Lenuta, Lupascu Dan, Danila Gh.: Substante farmaceutice sinteze si stabilirea calitatii. Editura Gr. T. Popa U.M.F. Iasi, 2003. 6. Wilson and Gisvolds: Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. Xth Edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia, 1998. 7. * * * The Merck Index. Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals. 13th Edition.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Merck and Co.Inc. USA, 2001. 8. * * * Farmacopeea Romana. Ed. a X-a. Editura Medicala Bucuresti, 1993. 9. * * * Agenda Medicala 2003. Editura Medicala Bucuresti, 2003. Competente Cunoasterea substantelor farmaceutice din punct de vedere al: DCI, denumire chimica, structura chimica, metode de sinteza si analiza a substantelor farmaceutice, relatii structura chimicaactiune biologica, indicatii terapeutice, reactii adverse, interactiuni medicamentoase si produse farmaceutice. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 70% 20% 5% 5%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrarea scrisa descriptiva si teste tip grila

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 10 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 15 10 5 15 0 5 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Lenuta Profire 25 5 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

TEHNOLOGIE FARMACEUTICA 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 105 Numarul de credite Total ore pe semestru E 7 195

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamnt Titularul disciplinei 90 Total ore de studiu individual

PROF. DR. IULIANA POPOVICI

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 4 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 90 C** 30 S L 60 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Cunoasterea notiunilor moderne, teoretice si practice ale factorilor de ordin fizico-chimic, tehnologic, farmacologic si biologic care intervin in formularea, fabricarea, conditionarea, controlul calitatii si evaluarea biodisponibilitatii formelor farmaceutice sterile si extractive. Continutul cursului-Programa analitica 1. Forme farmaceutice extractive - 6 ore 1.1. Notiuni introductive. Avantaje si dezavantaje. Formulare. Natura si umiditatea produsului vegetal. Umectarea produsului vegetal. Gradul de maruntire. Natura solventului. Raportul produs vegetal/ solvent pentru solutii extractive apoase. Influenta pH-ului asupra extractiei. Durata de extractie, agitarea, temperatura 1.2. Macerarea si exemple. Infuzarea si exemple. Decoctia si exemple. Digestia. Tincturi definitie, clasificare, preparare, exemple din FR X. Extracte - definitie, clasificare, preparare, exemple din FR X 2. Forme farmaceutice injectabile - 13 ore 2.1. Definitie si clasificare. Avantajele si dezavantajele medicamentelor parenterale 2.2. Metode de sterilizare - clasificare, metode de sterilizare prevazute de FRX. Prepararea aseptica a medicamentelor 2.3. Lipsa particulelor insolubile. Apirogenitatea. Izotonia, izohidria. Conditiile de calitate ale substantelor medicamentoase pentru injectabile 2.4. Conditiile de calitate ale unui solvent pentru parenterale. Apa distilata pentru preparate injectabile. Uleiul de floarea soarelui pentru injectabile. Solventi anhidri. Aditivi si adjuvanti pentru injectabile 2.5. Spatii de productie pentru fabricarea medicamentelor injectabile 2.6. Recipiente de ambalare primara - sticla: compozitie, tipuri de sticla. Fiole de sticla: tipuri, conditii, capacitate. Cotrolul si pregatirea fiolelor. Recipiente din plastomeri.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Elastomeri -controlul si pregatirea dopurilor de cauciuc. Flacoane si saci din plastomeri-conditii si control 2.7. Solutii injectabile apoase. Fazele procesului tehnologic (flux) - livrare, cantarire, dizolvare, filtrare, repartizare, inchidere (fiole, flacoane), sterilizare, control vizual, marcare, grupare, ambalare, depozitare. Metode moderne de prelungire a actiunii unui produs injectabil. Clasificarea formelor depot 2.8. Solutii injectabile uleioase, vascoase, emulsii injectabile, suspensii injectabile, comprimate si implante. Stabilitatea medicamentelor injectabile. Biodisponibilitatea medicamentelor injectabile 3. Perfuzii - 4 ore 3.1. Definitie, clasificare, diferente fata de solutiile injectabile 3.2. Recipiente de ambalare primara - controlul si pregatirea flacoanelor de sticla. Elastomeri. Saci din plastomeri, proprietati 3.3. Prepararea perfuziilor - fazele procesului tehnologic. Spatii de productie 3.4. Exemple de perfuzii: care asigura reglarea echilibrului hidric si ionic, perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic; perfuzii energetice; perfuzii medicamentoase, perfuzii inlocuitoare de plasma, perfuzii pentru nutritie parenterala totala si partiala 4. Forme farmaceutice oftalmice - 6 ore 4.1. Definitie si clasificare. Calea de administrare oftalmica. Avantaje si dezavantaje. Sterilitatea colirelor. Izotonie, Izohidrie, toleranta, prelungirea timpului de contact al colirelor 4.2. Formularea colirelor. Substante medicamentoase. Vehicule pentru colire. Agenti de viscozitate, conservanti. Spatii de lucru in farmacie. Tipuri de recipiente moderne pentru colire 4.3. Solutii oftalmice viscoase, solutii oftalmice uleioase. Fazele de lucru pentru solutii oftalmice apoase in farmacie si in industrie. Suspensii oftalmice. Bai oculare. Biodisponibilitatea colirelor 5. Vaccinuri si seruri - 0,5 ore 5.1. Definitie, clasificare, preparare, utilizari 6. Forme radiofarmaceutice - 0,5 ore 6.1. Definitie, clasificare, obtinere, utilizari Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Forme farmaceutice extractive. Solutii extractive apoase. Decocturi. Tincturi. Extracte - 16 ore 1.1.Forme farmaceutice extractive din plante. Formulare, materii prime, tehnologia de preparare. Solutiones extractivae aquosae - FRX - maceratele de in si alteea. Infuzie de flori de tei, musetel. Exemple de formule magistrale 1.2.Infuzii de odolean, specii pectorale, digitala, ipeca. Exemple de formule magistrale 1.3.Decocturi de scoarta de China, ciubotica cucului. Tincturae - FRX. Tincturi preparate prin macerare - de coji de portocale, opium; prin percolare de omag, de matraguna, izma 1.4.Tincturi preparate prin dizolvare - diluare si amestecare - de balsam de Tolu, anticolerina.Extracta - FRX. Exemple - extractele - fluid de crusin, moale de odolean, uscat de matraguna. Ticiverol, Romazulan. Exemple de formule magistrale 2. Forme farmaceutice sterile. Solutii injectabile - 16 ore 2.1.Forme sterile. Injectabilia - FR X. Formulare, materii prime, spatii de productie, recipiente de ambalare. Solutia injectabila de clorura de sodium 2.2.Fazele procesului tehnologic de fabricare a solutiilor injectabile. Solutii injectabile de: clorura de calciu, sulfat de magneziu, bromura de calciu, gluconat de calciu, glucoza 2.3.Solutii injectabile de: sulfat de atropina, clorhidrat de procaina, clorhidrat de papaverina, clorhidrat de epinefrina, clorhidrat de morfina, vitamina C, riboflavin fosfat si vitamina K 2.4.Solutiile injectabile de: fenobarbital, progesteron, citrat de sodiu, digoxin. Suspensii si

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie pulberi sterile - Hidrocortizon, Penicilina, Moldamin, glutamat de calciu 3. Forme farmaceutice sterile. Solutii perfuzabile - 12 ore 3.1.Perfuzii. Infundibilia - FRX. Formulare, materii prime, recipiente-flacoane si dopuri; pungi de plastomeri. Spatii de productie, flux tehnologic de fabricare. Perfuzii care asigura reglarea dezechilibrului hidric si ionic al organismului - de clorura de sodiu, de clorura de potasiu si de sodiu, solutia Ringer 3.2.Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic: clorhidrat de arginina, hidrogenocarbonat de sodiu, lactat de sodiu, clorura de sodiu compusa cu lactat de sodiu, trometamol 3.3.Perfuzii energetice - de glucoza, fructoza, sorbitol. Intralipide. Perfuzii medicamentose manitol, metronidazol, tinidazol. Perfuzii inlocuitoare de plasma - dextrani; solutii pentru dializa peritoneala si hemodializa 4. Forme farmaceutice sterile. Solutii oftalmice - 16 ore 4.1.Forme oftalmice. Oculoguttae - FRX. Formulare, materii prime, tehnologia de preparare, spatii, recipiente; fazele prepararii colirelor in farmacie si industrie. Colire cu rezorcina, sulfat de atropina, Doseatropine, Mydrum, nitrat de pilocarpina, Timoptic, nitrat de argint 4.2.Colir cu sulfat de zinc, cu antibiotice - cloramfenicol, Sificetina, ampicilina sodica, sulfat de neomicina, bacitracina, polimixin B sulfat, rifampicina, Colbiocin, Colisol, Gentosept 4.3.Colire cu substante vasoconstrictoare - efedrina, Proculin, cu anestezice, vitamine, Vitaiodurol, Colvitiod. Colire pentru diagnostic, colire cu saruri de argint coloidal. Bai oculare 4.4.Pulberi pentru colire - Indocollyre. Solutii oftalmice vascoase. Lacrimi artificiale; solutii pentru lentile de contact, Lacrisifi. Colire uleioase - Indometacin, Hiramnitan Bibliografie 1. Lachman, Liebermann, Schwartz: Pharmaceutical Dosage Forms. M. Dekker Inc. New York, 1989. 2. Leucuta S.: Tehnologie Farmaceutica Industriala, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 3. Popovici Iuliana, Lupuleasa D.: Tehnologie farmaceutica. Vol. 1. Ed. a 2-a. Colectia Bios, Editura Polirom Iasi, 2001. 4. Popovici Iuliana, Lupuliasa D., Hriscu Anisoara: Dictionar farmaceutic. Ed. a II-a. Editura Didactica si pedagogica Bucuresti, 1998. 5. Popovici Iuliana, Ochiuz Lacramioara, Lupuliasa D.: Terminologie medicala si farmaceutica. Editura Polirom Iasi, 2007. 6. * * * Farmacopeea Romana. Editia a X-a. Suplimentele I IV. Editura Medicala Bucuresti, 1993-2006. 7. Gafitanu Eliza, Popovici Iuliana, Braha Steriana, Matei Ioana, Cojocaru Ileana: Tehnologie Farmaceutica.Llucrari practice. Vol. II, Litografia UMF Iasi, 1995. 8. * * * Reguli de Buna Practica Farmaceutica. Ghid 2006. Competente Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind formularea, prepararea si conservarea formelor farmaceutice sterile (injectabile, perfuzii, oftalmice, seruri si vaccinuri, radiofarmaceutice) si extractive. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 80%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva si examinare orala 10% 10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 20 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 20 0 5 10 0 10 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati .... 14. Alte activitati .... TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 105 Data completarii: 01.10.2007

0 30 5 0 5 0 0

Semnatura titularului: Prof. dr. Iuliana Popovici

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

TEHNOLOGIE FARMACEUTICA 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 92 Numarul de credite Total ore pe semestru E 5 182

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamnt Titularul disciplinei 90 Total ore de studiu individual

SEF LUCR. DR. CARMEN GAFITANU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 4 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 90 C** 30 S L 60 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea cunostintelor privind formele farmaceutice ca sisteme disperse eterogene: emulsii, suspensii, aerosoli, preparate semisolide, sisteme terapeutice transdermice si supozitoare. Continutul cursului-Programa analitica 1. Forme farmaceutice ca dispersii eterogene - 4 ore 1.1. Solutii coloidale hidrofobe, solutii coloidale hidrofile - mucilagii preparare si control. Reologia formelor farmaceutice fluide si semisolide 2. Emulsii - 6 ore 2.1. Clasificare, formulare, materii prime; Emulgatori, clasificare, mecanism de actiune. Tehnologia de fabricare a emulsiilor, aparatura, verificarea calitatii, exemple de emulsii de uz intern si extern 3. Suspensii - 6 ore 3.1. Clasificare; suspensii floculate si defloculate, formulare. Materii prime, agenti de suspensie - clasificare, actiune. Tehnologia de fabricare a suspensiilor, aparatura, ambalare, control. Suspensii reconstituibile 4. Aerosoli - 2 ore 4.1. Formulare, recipiente de ambalare. Tehnologia de fabricare, controlul calitatii aerosolilor 5. Unguente - 6 ore 5.1. Mecanismul de penetratie cutanata si factorii care influenteaza absosrbtia substantelor active din unguente. Baze de unguent. Formularea unguentelor, tehnologia de fabricare, ambalare. Aparatura industriala. Caracteristici si controlul fizico-chimic al unguentelor, toleranta cutanata, controlul cedarii substantelor medicamentoase 6. Sisteme terapeutice transdermice - 2 ore 6.1. Modul de cedare al substantei medicamentoase din sistemele terapeutice transdermice;

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie formulare, exemple Supozitoare - 4 ore 7.1. Formularea supozitoarelor. baze de supozitor. Prepararea supozitoarelor: metode, aparatura industriala. Ambalare. Conditii de calitate si controlul calitatii Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Solutii coloidale hidrofobe - 4 ore 1.1. Solutii coloidale cu coloranti, saruri coloidale de argint, pepsina 2. Solutii coloidale hidrofile - 4 ore 2.1. Solutii de coloizi hidrofili - mucilagii oficinale (guma arabica, tragacanta, MC, CMCNa); mucilagii neoficinale (alcool polivinilic, carbopol, pectina, alginat de sodiu, polividona). Determinarea viscozitatii aparente a mucilagiilor 3. Emulsii - 8 ore 3.1. Emulsii de uz intern- emulsia uleioasa, de ulei de parafina, de ulei de ricin. Controlul tipului de emulsie 3.2. Emulsii de uz extern - emulsii pentru nas, emulsii cosmetice, linimente 4. Suspensii - 12 ore 4.1. Suspensii de uz intern - cu substante puternic active; cu terpin hidrat; suspensii cu sulfat de bariu 4.2. Suspensii de uz intern - antiacide. Suspensii reconstituibile. Controlul suspensiilor uscate 4.3. Suspensii de uz extern - cu sulf, oxid de zinc, talc. Conditii de calitate si controlul suspensiilor 5. Unguente - 24 ore 5.1. Baze de unguent lipofile- unguentul alb, unguentul cerat; baze de unguent-emulsii oficinale in FRX 5.2. Baze de unguent hidrofile oficinale - unguent cu macrogoli, unguent cu glicerol; alte tipuri de hidrogeluri anorganice si organice 5.3. Unguente tip solutie - unguent camforat; unguente tip suspensie oficinale. Conditii de calitate si ccntrolul unguentelor 5.4. Unguente tip emulsie si mixte (polifazice). Unguente cu balsamuri si gudroane, cu extracte vegetale 5.5. Unguente sterile - Unguente oftalmice, cu antibiotice, unguente aplicate pe mucoase 5.6. Unguente cosmetice si unguente de protectie. Forme adezive cutanate - Unguente de protectie pentru noxele industriale si fotoprotectoare. Unguente cosmetice. Sapunuri medicamentoase. Forme adezive cutanate 6. Supozitoare - 8 ore 6.1. Prepararea prin modelare manuala 6.2. Supozitoare preparate prin topire si turnare. Conditii de calitate si controlul supozitoarelor Bibliografie 1. Gafitanu Eliza, Popovici Iuliana, Braha Steriana, Matei Ioana, Cojocaru Ileana: Tehnologie Farmaceutica. Llucrari practice. Vol. III. Litografia UMF Iasi, 1996. 2. Gafitanu Eliza: Forme farmaceutice sisteme disperse eterogene. Editura Cermi Iasi, 2000. 3. Lachman, Liebermann, Schwartz: Pharmaceutical Dosage Forms. M. Dekker Inc. New York, 1989. 4. Leucuta S.: Tehnologie Farmaceutica Industriala. Editura Dacia Cluj-Napoca, 2001. 5. * * * Farmacopeea Romana. Editia a X-a. Suplimentele I-IV. Editura Medicala Bucuresti, 1993-2006. Competente Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind formularea, prepararea si conservarea formelor farmaceutice ca dispersii eterogene. 7.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 60% 15% 15% 10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 15 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 15 7 0 15 0 10 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 92 Data completarii: 01.10.2007

0 30 0 0 0 0 0

Semnatura titularului: Sef lucr. dr. Carmen Gafitanu

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 7

FARMACOLOGIE Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 105 Numarul de credite Total ore pe semestru E 8 195

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 90 Total ore de studiu individual

PROF. DR. MIRCEA PAVELESCU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 5 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 90 C** 45 S L 45 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea notiunilor de baza privind cel de al treilea capitol din partea generala a farmacologiei: farmacotoxicologie generala. Insusirea notiunilor de baza privind partea speciala a farmacologiei: medicamente cu actiune asupra SNC si periferic, medicamente cu actiune asupra SNV si unitatii neuromotorii (parasimpatomimetice; parasimpatolitice). Continutul cursului-Programa analitica 1. Farmacotoxicologie generala - 6 ore 1.1. Tipuri de reactii adverse 1.2. Farmacoepidemiologie; farmacovigilenta 2. Medicamente cu actiune asupra SNC si periferic - 27 ore 2.1. Anestezice generale; hipnotice; sedative 2.2. Tranchilizante (anxiolitice); neuroleptice (antipsihotice) 2.3. Anticonvulsivante (antiepileptice), antiparkinsoniene; miorelaxante central 2.4. Analgezice opioide 2.5. Analgezice antipiretice 2.6. Analgezice antipiretice si AINS 2.7. Stimulante ale SNC 2.8. Antidepresive 2.9. Anestezice locale 3. Medicamente cu actiune asupra SNV si a unitatii neuromotorii - 12 ore 3.1. Parasimpatomimetice 3.2. Parasimpatolitice Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 1. Efecte gradate, efecte cuantale. Evaluarea cantitativ a eficacittii sau toxicittii medicamentelor (DE50, DL50); indicele terapeutic - 3 ore 2. Farmacotoxicologie general. Reactii (efecte) adverse medicamentoase (I) - 3 ore 3. Farmacotoxicologie general. Reactii (efecte) adverse medicamentoase (II). Farmacoepidemiologie, farmacovigilent; Lucrare recapitulativ - 3 ore 4. Anestezice generale. Hipnotice si sedative - 3 ore 5. Tranchilizante - 3 ore 6. Neuroleptice - 3 ore 7. Anticonvulsivante (antiepileptice), antiparkinsoniene, miorelaxante cu actiune central - 3 ore 8. Analgezice opioide - 3 ore 9. Analgezice antipiretice - 3 ore 10. Antiiflamatoare nesteroidiene - 3 ore 11. Stimulante ale SNC; Antidepresive - 3 ore 12. Lucrare recapitulativ privind medicamentele cu actiune asupra SNC - 3 ore 13. Anestezice locale - 3 ore 14. Parasimpatomimetice - 3 ore 15. Parasimpatolitice - 3 ore Bibliografie 1. Cristea A.N.: Farmacologie generala. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998. 2. Cristea A.N. (coautori: Pavelescu M., Hriscu A.): Tratat de farmacologie. Editura Medicala, Bucuresti, 2005. 3. Dobrescu D. si col.: Memomed 2007. Editura Minesan Bucuresti, 2007. 4. Goodman-Gilman: The pharmacological basis of therapeutics. Editura McGraw-Hill, Med. Div. New York, 2001. 5. Hriscu A., Pavelescu M.: Farmacodinamia sistemului nervos. Tipografia UMF Iasi, 1998. 6. Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology. Editia a 8-a, Editura McGraw-Hill, Med. Div. New York 2001. 7. Pavelescu M.: Curs de farmacodinamie. Partea 1. Farmacodinamie generala. Litografia IMF Iasi, 1987. 8. Pavelescu M., Hriscu A.: Lucrari practice de farmacodinamie. Litografia IMF Iasi, 1983. 9. Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicala, Bucuresti, 1999. Competente Identificarea tipurilor de reactii adverse care apar in urma administrarii medicamentelor; intocmirea fisei de reactii adverse; demonstrarea actiunilor si relevanta clinica a substantelor: anestezice generale, hipnotice, tranchilizante, euroleptice, anagezice opioide (stimul termic, stimul mecanic), analgezice antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene, stimulante SNC, unor substante cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ: (parasimatomimetice, parasimpatolitice). Insusirea datelor produselor farmaceutice din aceste grupe, existente in Nomenclatorul de produse. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 70% 10%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva 10% 10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 20 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 15 5 3 20 0 2 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 105 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Mircea Pavelescu 37 3 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 8

FARMACOLOGIE Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 100 Numarul de credite Total ore pe semestru E 7 190

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 90 Total ore de studiu individual

PROF. DR. MIRCEA PAVELESCU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 5 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 90 C** 45 S L 45 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Continuarea insusirii notiunilor de baza privind partea speciala a farmacologiei: medicamente cu actiune asupra SNV si unitatii neuro-motorii (simpatomimetice, simpatolitice, ganglionare si curarizante), medicamente cu actiune la nivelul diferitelor aparate (respirator, cardiovascular, excretor, digestiv etc), medicamente chimioterapice. Continutul cursului-Programa analitica 1. Medicamente cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ (si a unittii neuromotorii) (continuare) - 9 ore 1.1. Simpatomimetice (adrenergice) 1.2. Simpatolitice (adrenolitice, neurosimpatolitice, simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 si I-1) 1.3. Ganglionare (nicotinomimetice, ganglioplegice) 1.4. Curarizante (blocante neuromusculare) 2. Autacoizi si antagonisti ai acestora: histamina si antihistaminicele: serotonina, agonisti serotoninici si antiserotoninice, angiotensina si antiangiotensinele, prostaglandinele - 3 ore 3. Medicamente cu actiune asupra aparatului respirator: antitusive, antiastmatice, expectorante 3 ore 4. Medicamente cu actiune asupra sangelui: medicamente antianemice; medicamente antihemoragice (hemostatice), medicamente antitrombotice - 3 ore 5. Medicamente cu actiune asupra aparatului cardiovascular - 6 ore 5.1. Cardiotonice; antiaritmice 5.2. Antianginoase; antihipertensive; vasodilatatoare cerebrale si periferice (vasodilatatoare antiischemice); vasoconstrictoare; medicatia venelor si capilarelor 6. Medicamente cu actiune asupra aparatului excretor: diuretice, antidiuretice, antilitiazice - 3 ore

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 7. Medicamente cu actiune asupra aparatului digestiv - 6 ore 7.1. Stimulatoare si substituenti ai secretiilor digestive; antiulceroase; vomitive, antivomitive si propulsive gastrointestinale (prokinetice) 7.2. Antidiareice si antiinflamatoare intestinale; laxative-purgative si antiflatulente; antispastice 8. Medicatia motilittii uterine: ocitocice; tocolitice; antispastice sau spasmolitice uterine - 1 ora 9. Medicamente cu actiune in boli metabolice: medicamente hipolipemiante, medicamente anorexigene; medicamente antigutoase - 2 ore 10. Antibiotice: antibiotice betalactamice (peniciline, cefalosporine, carbapenemi, monobactami), antibiotice aminoglicozide; antibiotice macrolide, antibiotice lincomicine (lincosamide); antibiotice glicopeptide; antibiotice cu spectru larg; grupul rifampicinei; antibiotice polipeptidice - 3 ore 11. Chimioterapice antimicrobiene de sintez: chinolone si fluorochinolone, sulfamide antimicrobiene, diaminopirimidine (trimetorpim); derivati de nitrofuran (nitrofurani) - 3 ore 12. Medicamente chimioterapice: antituberculoase; antiparazitare; antivirotice, anticanceroase 3 ore Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Simpatomimetice - 3 ore 2. Simpatolitice - 3 ore 3. Ganglionare si curarizante - 3 ore 4. Lucrare recapitulativ SNV - 3 ore 5. Autacoizi si antagonisti ai acestora - 3 ore 6. Medicamente cu actiune la nivelul ochiului (miotice si midriatice) - 3 ore 7. Medicamente cu actiune la nivelul aparatului respirator - 3 ore 8. Medicamente cu actiune asupra sangelui (coagulante si anticoagulante) - 3 ore 9. Medicamente cu actiune asupra aparatului cardiovascular: medicamente cu actiune predominanta asupra inimii (cardiotonice si antiaritmice) - 3 ore 10. Medicamente cu actiune asupra aparatului cardiovascular: medicamente cu actiune predominata asupra vaselor (antianginoase, antihipertensive, vasodilatatoare antiischemice, vasoconstrictoare, medicatia venelor si capilarelor) - 3 ore 11. Medicamente cu actiune asupra aparatului excretor (diuretice) - 3 ore 12. Medicamente cu actiune asupra aparatului digestiv: antiulceroase - 3 ore 13. Medicamente cu actiune asupa tubului digestiv: laxative-purgative - 3 ore 14. Medicamente cu actiune asupra musculaturii uterine - 3 ore 15. Medicamente chimioterapice (medicamente cu actiune antimicrobian, antiparazitar, antineoplazic) - 3 ore Bibliografie 1. Cristea A.N. (coautori: Pavelescu M., Hriscu A.): Tratat de farmacologie. Editura Medicala, Bucuresti, 2005. 2. Dobrescu D. si col.: Memomed 2007, Editura Minesan Bucuresti, 2007. 3. Goodman-Gilman: The pharmacological basis of therapeutics. Editura McGraw-Hill, Med. Div., New York, 2001. 4. Hriscu A., Pavelescu M.: Farmacodinamia sistemului nervos. Tipografia UMF Iasi, 1998. 5. Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology. Editia a 8-a, Editura McGraw-Hill, Med. Div., New York, 2001. 6. Pavelescu M., Hriscu A.: Lucrari practice de farmacodinamie. Litografia IMF Iasi, 1983. 7. Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicala, Bucuresti, 1999.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Competente Demonstrarea actiunilor relevanta clinica a claselor de medicamente: substante cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ (simpatomimetice, simpatolitice), ganglionare si curarizante, anestezice locale, antihistaminice H1, miotice midriatice, antiulceroase, lavativ-purgative, coagulante si anticoagulante, diuretice. Insusirea datelor produselor farmaceutice din aceste grupe, existente in Nomenclatorul de produse. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 70% 10% 10% 10%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 20 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 10 5 3 25 0 2 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Mircea Pavelescu 32 3 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV

CHIMIA MEDIULUI SI ALIMENTULUI Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 60 Numarul de credite Total ore pe semestru E 4 120

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de invatamant Titularul disciplinei 60 Total ore de studiu individual

PROF. DR. RODICA CUCIUREANU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 3 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 60 C** 15 S L 45 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea de cunostinte privind: calitatea apei, aerului si solului ca elemente de mediu, conditiile de potabilitate a apei, patologia hidrica de natura chimica si de natura infectioasa, controlul chimico-sanitar al unei probe de apa; notiunile generale referitoare la alimente si alimentatie (definitie, clasificare, rol in organism, necesar nutritiv al organismului). Continutul cursului-Programa analitica 1. Apa element de mediu - 12 ore 1.1. Apa in natura; importanta apei pentru activitatea umana; raspandirea apei pe Glob 1.2. Proprietatile apei 1.3. Compozitia chimica a apei 1.4. Poluarea apei 1.5. Autopurificarea apei 1.6. Apa potabila; prelucrarea apei in scop potabil 1.7. Corectarea calitatilor fizico chimice ale apei 1.8. Conditiile de potabilitate ale apei 1.9. Patologia hidrica 1.10. Apa reziduala; clasificarea apelor reziduale; colectarea si transportul apelor reziduale; purificarea apelor reziduale; deversarea efluentilor reziduali; 2. Aerul atmosferic element de mediu - 1 ora 2.1. Compozitia chimica a aerului 2.2. Poluarea aerului atmosferic 2.3. Factori care conditioneaza poluarea si autopurificarea aerului atmosferic; Masuri de prevenire si combatere a poluarii aerului 3. Solul element de mediu - 1 ora 3.1. Structura solului

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 3.2. Proprietati fizice ale solului 3.3. Compozitia chimica a solului 3.4. Poluarea solului 3.5. Indicatorii poluarii chimice a solului 4. Alimente si alimentatie generalitati - 1 ora 4.1. Aliment si alimentatie generalitati 4.2. Alimentatia echilibrata - principii generale 4.3. Necesarul nutritiv al organismului Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Protectia muncii. Analiza apei. Recoltarea probelor de apa - 3 ore 2. Determinarea substantelor organice si a amoniacului din apa - 3 ore 3. Determinarea nitritilor si a nitratilor din apa - 3 ore 4. Determinarea clorurilor si a fierului din apa - 3 ore 5. Determinarea clorului rezidual din apa - 3 ore 6. Determinarea duritatii apei - 3 ore 7. Determinarea oxigenului dizolvat din apa - 3 ore 8. Determinarea compusilor fenolici - 3 ore 9. Determinarea NOx, SO2 din aer - 3 ore 10. Analiza solului - determinari pe extract apos - 3 ore 11. Determinarea umiditatii si a substantelor minerale din produse alimentare - 3 ore 12. Determinarea glucidelor din produse alimentare - 3 ore 13. Determinarea proteinelor din produse alimentare - 3 ore 14. Determinarea lipidelor din produse alimentare - 3 ore Expertiza sanitara a unei probe de apa potabila - 3 ore Bibliografie 1. Adrian J., Potus J., Poiffait A., Dauvillier P.: Analisis nutricional de los alimentos. Editorial Acribia S.A. Zaragoza, 2000. 2. Benjamin M.M.: Water Chemystry. Mc Graw-Hil Edition, 2002. 3. Cuciureanu R.: Elemente de Igiena mediului. Editura Junimea Iasi, 2007. 4. Cuciureanu R.: Chimia si Igiena mediului si alimentului. Metode de analiza. Editia a II-a. Editura Gr.T.Popa U.M.F. Iasi, 2003. 5. Garban Z.: Nutritia umana. Vol. I. Editura Didactica si Pedagogica R. A. Bucuresti, 2000. 6. Gutirrez J.B.: Ciencia bromatlogica. Principios generales de los alimentos. Diaz de Santos, 2000. 7. Kathleen L., Mahan M.S.: Krause's Food Nutrition and Diet Therapy, Saunders, 2004. 8. * * * Directive Europeenne 98/83/CE (Decret 2001/1220/20.12.2001 et code de la sante publique, relatifs eaux destinees a al consomation humaine, 2001. 9. * * * Air Quqlity Guidlines for Europe. WHO. Second Edition. Regional publications, 1997. 10. * * * Water Treatment Handbook. Degrmont. Vol III. Sixth Edition. Lavoisier Publishing, 1991. Competente Insusirea cunostintelor privind calitatea apei, aerului si solului ca elemente de mediu. Analiza fizico-chimica a unei probe de apa in vederea stabilirii potabilitatii; interpretarea unui buletin de analiza al unei probe de apa. Aprecierea calitatii aerului comunal pe baza unui buletin de analiza. Ponderea In notare exprimata In procente (Total = 100%)

La stabilirea notei finale se iau In considerare

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI): raspunsurile la prezentarea cursurilor in mod interactiv Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva 50% 10% 20% 10%

10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 5 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara In biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 10 10 0 10 0 10 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati .... 14. Alte activitati .... TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60 Data completarii: 01.10.2007

0 10 0 0 5 0 0

Semnatura titularului: Prof. dr. Rodica Cuciureanu

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu IV

CHIMIA MEDIULUI SI ALIMENTULUI Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 75 Numarul de credite Total ore pe semestru E 5 150

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de invatamant Titularul disciplinei 75 Total ore de studiu individual

PROF. DR. RODICA CUCIUREANU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 3 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 75 C** 30 S L 45 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea de cunostinte privind: - sursele alimentare de principii nutritive - suplimentele nutritive, surse de principii nutritive pentru organism - alterarea si conservarea alimentelor - siguranta alimentului (prezenta poluantilor, toxicii naturali din alimente) - aditivii alimentari si riscurile pentru sanatatea consumatorului - legislatia in domeniul securitatii alimentare si sigurantei alimentului - controlul chimico-sanitar al unui produs alimentar. Continutul cursului-Programa analitica 1. Aportul inadecvat de principii nutritive 1,5 ore 1.1. Subalimentatia 1.2. Supraalimentatia 2. Coeficient de utilizare digestiva a principiilor nutritive; Coeficient de retinere 0,5 ore 3. Principiile nutritive si rolul lor in alimentatie - 10 ore 3.1. Protidele si rolul lor in alimentatie; surse alimentare de proteine 3.2. Glucidele principii nutritive; Surse alimentare de glucide 3.3. Lipidele - principii nutritive; Surse alimentare de lipide 3.4. Apa - principiu nutritive 3.5. Substante minerale principii nutritive; Surse alimentare de substante minerale; Macroelemente; Calciu; Magneziu; Sodiu; Potasiu; Fosforul; Oligoelemente; Sulful; Clorul; Microelemente; Fierul; Cobaltul; Zincul; Cuprul; Molibdenul; Manganul; Iodul; Fluorul; Seleniul 3.6. Vitaminele - principii nutritive 3.7. Suplimentele nutritive surse de principii nutritive pentru organism

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 3.8. Fibre alimentare; Surse de fibre alimentare 3.9. Substante bioactive din alimente 4. Maturarea produselor alimentare - 1 ora 4.1. Maturarea carnii 4.2. Maturarea fainii 4.3. Procese biochimice care au loc in legume si fructe dupa recoltare 5. Alterarea produselor alimentare 4 ore 5.1. Alterarea microbiana a alimentelor 5.2. Brunificarea neezimatica 5.3. Brunificarea enzimatica 6. Conservarea alimentelor 4 ore 6.1. Pastrarea alimentelor 6.2. Metode de conservare a alimentelor 6.3. Conservarea alimentelor prin iradiere 6.4. Tratamentul ionizant al alimentelor 6.5. Utilizarea microundelor in tratamentul alimentelor 6.6. Conservarea alimentelor cu ajutorul conservantilor chimici 7. Substante toxice prezente in mod natural in produsele alimentare 2 ore 7.1. Substante antinutritive 7.2. Substante toxice prezente in mod natural in produse alimentare de origine animala 7.3. Toxine asociate crustaceelor 7.4. Toxici prezenti in mod natural in alimente de origine vegetala 8. Poluarea alimentelor 2 ore 8.1. Metale toxice poluanti ai produselor alimentare 8.2. Produse fitofarmaceutice 8.3. Biostimulatori 8.4. Antibiotice 8.5. Micotoxine 8.6. Contaminarea radioactiva a produselor alimentare 8.7. Proprietati senzoriale 8.8. Proprietati igienice si inocuitate 8.9. Aspecte legislative 9. Aditivi alimentari 2 ore 9.1. Definitie 9.2. Clasificare 9.3. Legislatie 9.4. Conservanti 9.5. Substante antioxigen 9.6. Coloranti 9.7. Indulcitori 9.8. Aromatizanti 10. Calitatea alimentelor 1 ora 10.1. Aspecte nutritionale 10.2. Proprietati igienice si inocuitate 10.3. Aspecte legislative 11. Imbolnaviri de origine alimentara 2 ore 11.1. Aspecte igienice ale sigurantei alimentului 11.2. Intoxicatii alimentare 11.3. Infectii alimentare 11.4. Toxiinfectii alimentare Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 1. Determinarea unor macroelemente (calciu, magneziu) din produse alimentare - 3 ore 2. Determinarea unor microelemente (fier) din produse alimentare si suplimente nutritive - 3 ore 3. Determinarea vitaminei C si a vitaminei B1 din produse alimentare - 3 ore 4. Indicele de aciditate indicator de prospetime pentru produsele alimentare (iaurt, lapte, faina, paine) - 3 ore 5. Indicatori de calitate pentru grasimile alimentare (Ia, Ip, Iiod, reactia Kreiss) - 3 ore 6. Indicatori de prospetime pentru carne si preparate din carne (coeficient C, azot usor hidrolizabil, amoniac, hidrogen sulfurat) - 3 ore 7. Determinarea dioxidului de sulf - conservant alimentar - 3 ore 8. Determinarea acidului sorbic - conservant alimentar - 3 ore 9. Determinarea nitritilor - conservanti alimentari - 3 ore 10. Identificarea colorantilor alimentari - 3 ore 11. Identificarea aromatizantilor alimentari - 3 ore 12. Determinarea metalelor toxice (cupru) din produse alimentare - 3 ore 13. Determinarea pesticidelor din produse alimentare - 3 ore 14. Determinarea micotoxinelor din produse alimentare - 3 ore 15. Expertiza sanitara a unui produs alimentar - 3 ore Bibliografie 1. Adrian J., Potus J., Poiffait A., Dauvillier P.: Analisis nutricional de los alimentos. Editorial Acribia S.A. Zaragoza, 2000. 2. Alpert D.H., Stenson W., F., Bier D.M.: Manual of Nutritional Therapeutics. Fourth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 3. Banu C.: Aditivi si ingrediente pentru industria alimentara. Editura Tehnnica Bucuresti, 2000. 4. Basdevant A., Laville M.,Lerebours E.: Traite de nutrition clinique de ladulte. MedecineScience, Flammarion, 2002. 5. Cheftel J.Cl., Cheftel H.: Introduction a la biochimie et a la technologie des aliments. Vol. I. Ed 2-e. Edition Tec. Et Doc. Entreprise moderne d'edition Paris, 1992. 6. Chevance M., Adrian J.: Les consquences nutritionnelles des traitements par microondes. Md. Et Nut. No6, 1992. 7. Cuciureanu R.: Chimia si Igiena mediului si alimentului. Metode de analiza. Editura Junimea Iasi, 2001. 8. Cuciureanu R.: Elemente de Igiena Alimentatiei. Editura Junimea Iasi, 2005. 9. Fennema O.R (Editor): Food Chemistry. Third Edition. Marcel Deker Inc. New York-BaselHong Kong, 1996. 10. Garban Z.: Nutritia umana. Vol. I. Editura Didactica si Pedagogica R. A. Bucuresti, 2000. 11. Gutirrez J. B.: Ciencia bromatlogica. Principios generales de los alimentos, Diaz de Santos, 2000. 12. Kathleen L., Mahan M.S.: Krause's Food Nutrition and Diet Therapy. Saunders, 2004. 13. Madrid V.A., Maddrid C.J.: Los aditivos en los alimentos (Segn la Unin Europea y la Legislacin Espaola). 1a Edicin. AMV Ediciones Mundi Prensa, 2000. 14. Mincu I., Mogos T.V.: Bazele practice ale nutritiei omului bolnav. Editura R.A.I. Imprimeria Coresi Bucuresti, 1993. 15. Mogos T.V.: Alimentatia in bolile de nutritie si metabolism. Vol. I-II. Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1997-1998. 16. Mogos T.V.: Dietoterapia deficientelor vitaminice. Editura R.A.I. Imprimeria Coresi Bucuresti, 1999. 17. Mogos V.T.: Sanatatea si substantele minerale. Editura Albatros Bucuresti, 1991. 18. Mogos V.T.: Vitamino-mineralo-terapia. Editura Militara Bucuresti, 1992. 19. Multon J.L.: Additifs et auxiliares tehnologiques. Tec & Doc Lavoisier Apria Paris, 1992.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 20. Noirfalise A.: Bromatologie. 3-me Edition. Presses Universitaires de Lige ASBL, 1987. 21. Steinhart E.C., Doyle M. E., Cochrane A.B.: Food Safety, Marcel Dekker Inc. New YorkBasel-Hong Kong, 1995. 22. * * * Food and Nutrition Board. Institute of Medicine, National Academy of Sciences. 4th ed. National Academy Press Washington D.C., 1996. 23. * * * Food Chemicals Codex. 4th edition. Committee on Food Chemicals Codex, National Academy Press Washington D.C., 1996. 24. * * * Le traitement ionisant des aliments. Ann. Fals. Exp. Chim. Octobre, Novembre, Dcembre 90-N941, pp. 299-403, 1997. Competente Insusirea de cunostinte privind: sursele alimentare principiile nutritive, siguranta alimentului, legislatia in domeniul calitatii alimentului, aditivii alimentari, imbolnaviri de origine alimentara. Pe baza acestor cunostinte absolventii pot consilia pacientul privitor la conduita alimentara adecvata. Insusirea de cunostinte privind locul si rolul suplimentelor nutritive in alimentatia echilibrata. Abilitatea de a efectua analiza fizico-chimica a unui aliment si de a interpreta un buletin de analiza a unui aliment. Ponderea in notare exprimata in procente (Total = 100%) 60% 10% 10% 10%

La stabilirea notei finale se iau in considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI): raspunsurile la prezentarea cursurilor in mod interactiv Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 10 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara in biblioteca 15 10 5 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 10 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 10 0 5 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 75 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Rodica Cuciureanu 10 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 8

TOXICOLOGIE Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 100 Numarul de credite Total ore pe semestru E 5 175

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 75 Total ore de studiu individual

PROF. DR. ELENA BUTNARU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 3 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 75 C** 30 S L 45 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea cunostintelor generale de toxicologie - etiologie, toxicocinetica, toxicodinamie, simptomatologie, tratamentul intoxicatiilor, expertiza toxicologica - aplicate la urmatoarele grupe de xenobiotice: toxici gazosi, volatili, minerali. Analiza toxicologica a toxicilor gazosi, volatili, minerali. Continutul cursului-Programa analitica 1. Toxicologie generala - 8 ore 1.1. Obiectul toxicologiei. Istoric. Definitia toxicului. Directii principale ale toxicologiei contemporane 1.2. Clasificarea substantelor toxice. Doze toxice, doze letale, concentratii admisibile de varf, limite biologice tolerabile. Tipuri de intoxicatii 1.3. Comportarea toxicilor n organism (toxicocinetica): patrunderea si absorbtia; distributia, depozitarea si acumularea; biotransformarea (metabolizarea); eliminarea 1.4. Factori care influenteaza toxicitatea: dependenti de substanta, dependenti de subiect si dependenti de mediu 1.5. Actiunea toxicilor asupra organismului (toxicodinamia): clasificarea efectelor toxice; actiunea toxicilor la nivel molecular; actiunea toxicilor la nivel celular; actiunea toxicilor la nivelul tesuturilor, organelor, aparatelor si sistemelor 1.6. Tratamentul intoxicatiilor acute: masuri de prim ajutor, ndepartarea toxicilor, antidotismul. Tratamentul intoxicatiilor cronice. Profilaxia intoxicatiilor. Expertiza toxicologica 2. Toxicologia descriptiva - 22 ore 2.1. Toxici gazosi: halogenii (fluorul, clorul, bromul, iodul), fosgenul, amoniacul, oxizii de azot. hidrogenul sulfurat, dioxidul de sulf, hidrogenul arseniat, hidrogenul fosforat. oxidul de carbon, dioxidul de carbon, aerul viciat. oxigenul, ozonul

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 2.2. Toxici volatili: alcoolul etilic, alcoolul metilic, etilenglicolul, fenolul, pirocatehina, rezorcina, hidrochinona, formaldehida, acetaldehida, benzaldehida, acroleina, acetona, hidrocarburi alifatice, hidrocarburi alifatice halogenate (clorura de metil, clorura de metilen, cloroform, tetraclorura de carbon, clorura de etil, dicloretanul, clorura de vinil, tricloretilena, tetracloretilena, derivati fluorurati), hidrocarburi aromatice (benzen, toluen, xileni, naftalina, hidrocarburi aromatice policiclice), eterul etilic, esteri (sulfatul de metil, fosfatul de triortocrezil, acetatii de etil, metil si butil), nitrobenzenul, anilina, acidul cianhidric 2.3. Toxici minerali: arsenul, mercurul, plumbul si plumb-tetraetilul, bismutul, cuprul, cadmiul, seleniul, aluminiul, argintul, cromul, manganul, zincul, fierul, nichelul, taliul, cobaltul, bariul, siliciul, magneziul, acizi corozivi, alcalii caustice, oxidanti minerali. Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Aparatura necesara recoltarii probelor de aer. Analiza toxicologica a amoniacului 3 ore 2. Exprimarea concentratiei toxicilor din aer. Analiza toxicologica a oxizilor de azot 3 ore 3. Analiza toxicologica a halogenilor 3 ore 4. Analiza toxicologica a hidrogenului sulfurat, dioxidului de sulf si a hidrogenului fosforat 3 ore 5. Analiza toxicologica a monoxidului de carbon 3 ore 6. Izolarea toxicilor organici volatili. Analiza toxicologica a alcoolului etilic si a alcoolului metilic 3 ore 7. Analiza toxicologica a etilenglicolului si a fenolului 3 ore 8. Analiza toxicologica a formaldehidei si a acetonei 3 ore 9. Analiza toxicologica a anilinei si a cloroformului 3 ore 10. Determinarea tiocianatilor din lichide biologice (ser, urina). Analiza toxicologica a sarurilor oxidante 3 ore 11. Metode generale de izolare a toxicilor minerali. Analiza toxicologica a arsenului si a mercurului 3 ore 12. Analiza toxicologica a bismutului, cromului si a manganului 3 ore 13. Analiza toxicologica a plumbului. Determinarea acidului delta-aminolevulinic - 3 ore 14. Analiza toxicologica a cuprului, zincului si a bariului - 3 ore 15. Identificarea unui toxic necunoscut 3 ore Bibliografie 1. Bologa Cristina si colab.: Urgente toxicologice n practica medicala. Editura Cantes Iasi, 1998. 2. Bruja N.Z., Ionescu-Visan Ileana: Diagnostic de laborator n intoxicatiile acute. Editura Militara Bucuresti, 1987. 3. Cezard C., Haguenoer J.M.: Toxicologie du plomb chez lhomme. Ed. Lacoisier Tec & Doc Paris, 1992. 4. Cotrau M., Popa L., Stan T., Preda N., Kincses-Ajtay Maria: Toxicologie. Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1991. 5. Cotrau M., Butuc A.: Toxicologie minerala. Editura Ministerului Industriei Chimice Bucuresti, 1980. 6. Dart R.C.: Medical Toxicology. Third Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004. 7. Flanagan R.J. si colab.: Elements de toxicologie analitique. Programme international sur la scurit clinique, Genve, 1997. 8. Gossel TH, Bricker D.: Principles of Clinical Toxicology. Raven Press, 1994. 9. Hayes A.W.: Principles and Methods of Toxicology. 3rd Edition. Raven Press New York, 1994. 10. Hodgson E.: A Textbook of Modern Toxicology. 3rd Edition. A John Wiley & Sons. Inc. Publication, 2004.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 11. Leikin J.B., Paloucek F.P.: Poisoning & Toxicology Handbook. 3rd Edition. Lexi-Comp. INC Hudson-Ohio, 2002. 12. Loghin Felicia: Toxicologie generala. Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu ClujNapoca, 2003. 13. Loghin Felicia, Popa Daniela, Kiss Bela, Anton Rodica: Analize si evaluari toxicologice. Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca, 2003. 14. Mogos Gh.: Intoxicatii acute. Diagnostic, tratament. Editura Medicala Bucuresti, 1981. 15. Niesink R.J., De Vries J., Hollinger M.A.: Toxicology - Principles and Applications. CRS Press, 1996. 16. Olson K.R. Poisoning and Drug Overdose. Appleton & Lange, 1994. 17. Proca Maria, Butnaru Elena Agoroaei Luminita: Lucrari practice de toxicologie. Fasc. I. Litografia. U.M.F. Iasi, 1994. 18. Voicu V., Macovei R., Miclea L.: Ghid de toxicologie clinica. Editura Medicala Amaltea Bucuresti, 1999. 19. Voicu V.A.: Toxicologie clinica. Editura Albatros Bucuresti, 1997. 20. Wexler P.: Encyclopedia of Toxicology. Second Edition, Elsevier Ltd. Oxford, 2005. 21. * * * Journal of Toxicology - Clinical Toxicology. Competente Absolventii sunt capabili sa desfasoare o activitate competenta n farmacii si laboratoare de toxicologie, deoarece au dobandit cunostinte teoretice si practice necesare pentru: depistarea unor cazuri de intoxicatii si efectuarea de analize toxicologice. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 60% 10% 10% 10% 10%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 15 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 15 10 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 32 2

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 5 12 3 3 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Elena Butnaru 0 3 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

PATOLOGIE CLINICA 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 45 Numarul de credite Total ore pe semestru E 2 90

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de invatamnt Titularul disciplinei 45 Total ore de studiu individual

Facultatea

FARMACIE ore cedate catedrei 6 Semiologie Medicala, Facultatea de Medicina Generala MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt

Catedra

Total

C**

Profilul Specializarea

45

15

30

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Recunoasterea simptomelor specifice ale unor afectiuni majore, deprinderea unor metode de examen clinic si de interpretare a unor explorari uzuale (constante biologice uzuale, electrocardiograma, radiografia toracica), cunoasterea modului de utilizare a reprezentantilor principalelor clase terapeutice Continutul cursului-Programa analitica 1. Patologia clinica a aparatului respirator - 4 ore 1.1. Simptomele si semnele functionale ale aparatului respirator 1.2. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in bronsita cronica, emfizemul pulmonar, BPOC, astmul bronsic, bronsiectazie 1.3. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in pneumonii, cancerul bronho-pulmonar, sindromul pleural 2. Patologia clinica a aparatului cardiovascular - 6 ore 2.1. Simptomele si semnele functionale ale aparatului cardiovascular 2.2. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in afectiunile majore ale aparatului cardiovascular: ateroscleroza si bolile ischemice cardiace 2.3. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in hipertensiunea arteriala, hipotensiunea arteriala si sincopa 2.4. Bolile valvulare cardiace

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 2.5. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in tulburarile de ritm si de conducere, bolile pericardului, aortei si vaselor periferice 3. Patologia clinica a aparatului digestiv - 2 ore 3.1. Simptomele si semnele functionale ale aparatului digestiv: elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in bolile digestive: esofagite, ulcerul gastric si duodenal, hepatite acute si cronice, ciroza hepatica 4. Patologie metabolica si renala - 3 ore 4.1. Elemente de diagnostic si tratament, complicatii in diabetul zaharat, obezitate, insuficienta renala acuta si cronica Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Principalele elemente ale foii de observatie clinica si ale examenului clinic general al pacientului, valorile normale ale principalelor constante biologice - 2 ore 2. Simpomele functionale si examenul clinic al aparatului respirator - 2 ore 3. Bronsita cronica, emfizemul pulmonar, BPOC, astmul bronsic: discutarea unor cazuri clinice. Principii de aplicare ale corticoterapiei si complicatiile acesteia - 2 ore 4. Cancerul bronhopulmonar, bronsiectazia, patologia pulmonara (exemplificare cu cazuri clinice) - 2 ore 5. Simptomele functionale si examenul clinic al aparatului cardiovascular, masurarea corecta a TA - 2 ore 6. Notiuni de radiologie toracica si cardio-pulmonara - 2 ore 7. Efectuarea corecta a unei electrocardiograme si modificarile patologice de baza - 2 ore 8. Factorii de risc cardiovascular, ateroscleroza si bolile ischemice cardiace - 2 ore 9. Hipertensiunea si hipotensiunea arteriala - 2 ore 10. Bolile valvulare cardiace, tulburarile de ritm si de conducere, bolile arteriale periferice - 2 ore 11. Principalele elemente clinice si terapeutice ale insuficientei cardiace - 2 ore 12. Depistarea diabetului zaharat, monitorizarea periodica si prevenirea complicatiilor - 2 ore 13. Principalele afectiuni ale tubului digestiv: patologia esofagiana, ulcerul gastric si duodenal 2 ore 14. Principalele afectiuni hepatice: hepatita acuta si cronica, cirozele hepatice - 2 ore 15. Principalele constante renale, discutarea problematicii insuficientei renale acute si cronice si exemplificarea cu cazuri clinice - 2 ore Bibliografie 1. Bates B.: A guide to physical examination and history taking. V Edition. Editura IB Lippincott Philadelphia, 1991. 2. Blenkinsopp A., Paxton P.: Symptoms in the pharmacy. Fifth edition. Blackwell Publishing Oxford, 2005. 3. Harrison: Principles of internal medicine. 14-th edition. Ed. Mc Graw Hill Maidenhead, UK, 2001. 4. Ewald G.A., McKenzie C.R.: The Washington Manual of Medical Therapeutics. 28th edition. Little Brown and Company London, 1995. 5. Pandele G.I.: Semiologie Medicala. Vol. 1. Editura Cantes Iasi, 2001. 6. Pandele G.I.: Semiologie Medicala. Vol. 2. Editura Cantes Iasi, 2005. 7. Stroescu V.: Farmacologie. Editia a II-a. Editura ALL Bucuresti, 1999. Competente Deprinderea metodelor de examen clinic, cunoasterea valorilor normale ale principalelor constante ale bolilor, notiuni de baza in electrocardiografie si radiologie pulmonara, cunoasterea principalelor substante medicamentoase aflate in utilizare curenta, cu doze si denumiri comerciale.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie

La stabilirea notei finale se iau in considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Ponderea in notare exprimata in procente (Total = 100%) 70% 10% 10% 10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 15 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara in biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 4 1,5 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 0,5 10 1 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 45 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului:

0 12 1 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE FARMACEUTICE IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 20 Numarul de credite Total ore pe semestru E 2 50

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de invatamnt Titularul disciplinei 30 Total ore de studiu individual

PROF. DR. RODICA CUCIUREANU

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 3 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 30 C** 15 S L 15 P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea cunostintelor privind: importanta cercetarii stiintifice in formarea specialistilor in domeniul medicamentului, etapele cercetarii, documentarea stiintifica, redactarea si prezentarea lucrarii stiintifice, intocmirea proiectelor de cercetare. Continutul cursului-Programa analitica 1. Istoricul dezvoltarii stiintei - 3 ore 1.1. Aspecte privind istoricul dezvoltarii stiintei 1.2. Cunoasterea stiintifica 1.3. Structura cercetarii stiintifice 1.4. Forme de cercetare stiintifica 1.5. Etapele cercetarii stiintifice 1.6. Sisteme de informare si de documentare 1.7. Calitatile cercetatorului 1.8. Informatizarea cercetarii stiintifice 2. Documentarea stiintifica - 3 ore 2.1. Etape 2.2. Lecturarea materialelor 2.3. Sistematizarea si interpretarea critica a literaturii stiintifice 3. Redactarea lucrarii - 2 ore 3.1. Redactarea medicala (titlul, autorii, introducerea, materialul si metodele, rezultatele, figurile si tabelele, discutiile, bibliografia) 3.2. Factor de impact, ISBN, ISSN, ISI 4. Preluari, imprumuturi in redactarea lucrarilor stiintifice - 1 ora 4.1. Preluari articole, citate, tabele, grafice 5. Metode si tehnici de cercetare - 2 ore

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 5.1. Metode si tehnici de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica 5.2. Experiment si testare in cercetarea farmaceutica 5.3. Interdisciplinaritatea cercetarii 6. Obstacole in cercetarea stiintifica 1 ora 6.1. Obstacole de ordin psihologic 6.2. Obstacole de ordin gnoseologic 6.3. Obstacole de ordin administrativ 7. Etica cercetarii stiintifice 1 ora 7.1. Etica cercetarii stiintifice 7.2. Etica cercetarii clinice 8. Tehnologia grant-urilor in cercetarea stiintifica 2 ore 8.1. Tipuri de granturi: CNCSIS, PN II Continutul seminarului / laboratorului Programa analitica 1. Alegerea temei de cercetare - 1 ora 2. Etapele cercetarii: ipotezele de lucru, partea experimentala, calculul statistic etc. - 2 ore 3. Aspecte particulare in cercetarea medicamentului - 1 ora 4. Instrumentele cercetarii stiintifice: instrumente generale ale cercetarii si cercetarea bibliografica de specialitate - 1 ora 5. Validarea (lectura critica) a literaturii de specialitate - 1 ora 6. Controlul calitatii rezultatelor experimentale; validarea rezultatelor - 1 ora 7. Forme de comunicare stiintifica - 2 ore 8. Redactarea lucrarii - de la manuscris la bun de tipar - 5 ore 9. Prezentarea lucrarii stiintifice - 1 ora Bibliografie 1. Ciucur D., Raboaca G.: Metodologia cercetarii stiintifice economice. Editura ASE Bucuresti, 1999. 2. Landrivon G., Delahaye F.: Cercetarea clinica de la idee la publicare. Azoicai D, Dinescu C, coordonatorii editiei in limba romna, Edit DAN Iasi, 2002. 3. Maissoneuve H: Redactarea stiintifica (Traducerea din limba franceza, Patrau C.), Editura DAN Iasi, 1999. 4. Popa L.: Elemente de metodologia cercetarii stiintifice in domeniul farmaceutic. Editura Printech Bucuresti, 2005. 5. Zait D.: Elemente de metodologia cercetarii. Editura Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 1997. Competente Abilitatea de a initia si finaliza o activitate de cercetare (teoretica sau cu parte experimentala) pe baza careia sa redacteze corespunzator lucrarea de licenta sau o alta lucrare stiintifica Ponderea in notare exprimata in procente (Total = 100%) 60% 30%

La stabilirea notei finale se iau in considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului

10%

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva si aplicatie practica pentru redactarea lucrarii stiintifice Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara in biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 2 2 3 2 0 3 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 20 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Rodica Cuciureanu

0 3 0 2 3 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

FARMACIE CLINICA 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Ob 23 Numarul de credite Total ore pe semestru E 2 38

Regimul disciplinei (Ob obligatorie) Total ore din planul de invatamant Titularul disciplinei 15 Total ore de studiu individual

SEF LUCRARI DRD. VERONICA BILD

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 5 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 15 C** 15 S L P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea notiunilor de baza privind conceptual de farmacie clinica; atributiile farmacistului clinician. Insusirea notiunilor de baza privind farmacocinetica generala clinica: parametrii de baza ai farmacocineticii clinice si aplicatii ale acestora. Continutul cursului-Programa analitica 1. Farmacia clinica: Definitie, introducere - 2 ore 1.1. Factorii care au impus aparitia specialitatii de farmacie clinica 1.2. Definirea conceptului de farmacie clinica 2. Atributiile farmacistului clinician: activitati clinice; activitatea de instruire; activitate de cercetare - 2 ore 3. Farmacia clinica in oficina orientata clinic (pentru asigurarea unui act terapeutic calitativ in ambulator) - 2 ore 3.1. Farmacocinetica generala clinica: notiunea de compartiment 3.2. Postulatul de baza al farmacocineticii 4. Parametri de baza ai farmacocineticii clinice si aplicatii ale acestora - 2 ore 4.1. Concentratia plasmatica 4.2. Volumul aparent de distributie (Vd) 4.3. Clearance-ul (CI) 4.4. Constanta de eliminare (Ke) 4.5. Timpul de injumatatire biologica (t1/2) 5. Biodisponibilitatea si efectul terapeutic, bioechivalenta, substituirea medicamentelor continand acelasi principiu activ - 2 ore 6. Tipurile de cinetica si modele compartimentale - 2 ore 7. Cinetica in conditiile dozelor unice si a dozelor repetate, scheme de dozare - 3 ore

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Bibliografie 1. Cristea A.N.: Farmacologie generala. Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1998. 2. Cristea A.N.: Farmacie clinica. Vol I. Farmacia Clinica in farmacia de comunitate. Editura Medicala Bucuresti, 2006. 3. Cristescu C.: Farmacie clinica generala. Editura Mirton Timisoara, 2005. 4. Simiti I. (sub red.): Elemente de farmacie clinica. Editura Dacia Cluj-Napoca, 1984. 5. Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicala Bucuresti, 1999. Competente Insusirea notiunilor de baza privind atributiile farmacistului clinician, farmacocinetica generala clinica. Ponderea in notare exprimata in procente (Total = 100%) 70% 10% 10% 10%

La stabilirea notei finale se iau in considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 13 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara in biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 2 1 1 0 0 0 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 23 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. drd. Veronica Bild 6 0 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul 8

FITOTERAPIE Tipul de evaluare finala (E / V / C) Op 20 Numarul de credite Total ore pe semestru C 1 35

Regimul disciplinei (Op optionala) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 15 Total ore de studiu individual

SEF LUCR. DR. ANA CLARA APROTOSOAIE

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 5 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 15 C** 15 S L P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Studiul fitoterapiei pe aparate ca modalitate complementara si alternativa terapeutica bazata pe preparate de origine vegetala (tipuri de fitopreparate, modalitati de preparare, actiune farmacologica dovedita prin testari in vitro si in vivo, activitate demonstrata clinic, eficacitate/biodisponibilitate/bioechivalenta, interactiuni cu medicamente/alimente, efecte adverse). Continutul cursului-Programa analitica 1. Notiuni introductive - definitia notiunilor de fitoterapie si remediu fitoterapeutic. Forme farmaceutice traditionale si moderne obtinute din produse vegetale - 2 ore 2. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor gastrointestinale - 4 ore 3. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor hepatobiliare - 2 ore 4. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor SNC - 3 ore 5. Imunostimulatoare de origine vegetala - 2 ore 6. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor dermatologice - 2 ore Bibliografie 1. Grigorescu Em., Lazar I. M., Stanescu U., Ciulei I.: Index fitoterapeutic. Editura Cantes Iasi, 2001. 2. Miron A., Stanescu U.: Antioxidantii naturali intre medicament si aliment, Editura Gr. T. Popa U.M.F. Iasi, 2003. 3. Miron A.: Plantele medicinale in profilaxia si tratamentul unor afectiuni cardiovasculare, Editura Gr. T. Popa U.M.F. Iasi, 2007. 4. Stanescu U., Miron A., Hancianu M., Aprotosoaie C.: Bazele farmaceutice, farmacologice i clinice ale fitoterapiei. Vol. I, II. Editura Gr. T. Popa U.M.F. Iasi, 2002. 5. Wagner H., Wiesenauer M.: Phytoherapie, Phytopharmaka und Pflanzliche Homoopathika,

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie Gustav Fischer Verlag, Stuttgart Jena New York, 1995.

6. Wichtl M.: Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Stuttgart: Medpharm Scientific


Publishers CRC Press Boca Raton-Ann Arbor-London-Tokyo, 1994. Competente Cunoasterea (din punct de vedere farmacologic, toxicologic si a posibilelor interactiuni cu unele alimente sau alte substante medicamentoase) a medicamentelor ce conditioneaza produse, extracte sau principii active vegetale utilizate in tratamentul afectiunilor gastrointestinale, hepatobiliare, SNC, imunitare sau dermatologice. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 75%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Colocviu individual

25%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 5 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 5 3 0 0 2 0 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 20 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. dr. Ana Clara Aprotosoaie 5 0 0 0 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV

DERMATOFARMACIE SI COSMETOLOGIE Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Op 23 Numarul de credite Total ore pe semestru C 1 38

Regimul disciplinei (Op optionala) Total ore din planul de nvatamant Titularul disciplinei 15 Total ore de studiu individual

CONF. DR. STERIANA BRAHA

Facultatea Catedra Profilul Specializarea

FARMACIE 4 MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt Total 15 C** 15 S L P

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea notiunilor fundamentale de tratament si de intretinere, protectie a organului cutanat si ale anexelor sale. Continutul cursului-Programa analitica 1. Anatomia, histologia si fiziologia organului cutanat si a anexelor lui - 2 ore 1.1. Functiile pielii. Particularitati anatomo-fiziologice in raport cu varsta. Simptomatologia bolilor de piele 2. Absorbtia percutanata; mecanisme, farmacocinetica - 2 ore 2.1. Principalele cai de transport percutanat. Promotorii de absorbtie: mecanism de actiune. Farmacocinetica absorbtiei 3. Cauzele bolilor de piele - 4 ore 3.1. Medicatia afectiunilor cutanate. Tratament topic si sistemic in dermat ologie 4. Notiuni de cosmetologie - 1 ora 4.1. Istoric, cosmetologia varstelor. Tipuri de ten si ingrijirile lor cosmetice 5. Tratamente cosmetice - 6 ore 5.1. Masti, bai, comprese, lotiuni si emulsii cosmetice 5.2. Unguente si diferite tipuri de creme cosmetice 5.3. Preparate pentru ingrijirea miinilor si unghiilor; pH, pielea normala, pielea uscata, fisurata, pentru albire si contra transpiratiei excesive a mainilor, pentru combaterea fragilitatii unghiilor 5.4. Ingrijirea parului si tratarea afectiunilor pielii capului Bibliografie 1. Braha Steriana: Elemente de dermatofarmacie si cosmetologie, Editura Cermi Iasi, 1998. Coltoiu Al.: Dermatologie si venerologie, Editura Medicala Bucuresti, 2000.

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 3. Gafitanu Eliza: Forme farmaceutice- Sisteme disperse eterogene, Editura Cermi Iasi, 2000. Competente Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind actiunea si indicatiile tratamentelor dermatocosmetice. Ponderea n notare exprimata n procente (Total = 100%) 90%

La stabilirea notei finale se iau n considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

10%

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 5 0 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara n biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 5 0 0 0 0 0 9. Pregatire examinare finala 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 23 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Conf. dr. Steriana Braha 10 0 0 3 0 0

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Anul de studiu IV Semestrul

MEDICATIE HORMONALA 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) Op 22 Numarul de credite Total ore pe semestru E 1 37

Regimul disciplinei (Op optionala) Total ore din planul de invatamant Titularul disciplinei 15 Total ore de studiu individual

SEF LUCR. DR. DUMITRU BRANISTEANU

Facultatea

FARMACIE Ore cedate catedrei 21 Endocrinologie, Facultatea de Medicina Generala MEDICAL FARMACIE

Numarul total de ore (pe semestru) din planul de nvatamnt

Catedra

Total

C**

Profilul Specializarea

15

15

** C curs, L activitati de laborator, P proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea unor notiuni terapeutice hormonale, antihormonale sau de interferenta endocrinometabolica (indicatii, posologie, urmarirea eficacitatii terapeutice si a efectelor secundare). Continutul cursului-Programa analitica 16. Sistemul hipotalamo-hipofizar. Terapia de substitutie hormonala in insuficiente hipotalamohipofizare. Indicatiile terapiei cu hormon de crestere. Terapia antitumorala si de inhibitie a secretiei hormonale a tumorilor hipofizare - 3 ore 17. Glanda tiroida. Terapia de substitutie cu hormoni tiroidieni in hipotiroidia adultului si mixedemul congenital. Strategii terapeutice ale hipertiroidiei si oftalmopatiei basedowiene. Depistarea, urmarirea si tratamentul in diferitele forme de neoplazie tiroidiana. Terapia antiinflamatorie in tiroidita subacuta. Gusa endemica - profilaxie iodata - 2 ore 18. Metabolismul fosfocalcic si osos. Hiperparatiroidismul si hipoparatiroidismul - strategii terapeutice. Hipercalcemiile paraneoplazice - tratament. Hipovitaminoze D - rahitismul si osteomalacia - tratament. Osteoporoza primara si secundara - profilaxie si posibilitati terapeutice - 2 ore 19. Glandele suprarenale. Hipercorticismul (sindromul Cushing) si hipocorticismul primar (boala Addison) - variante etiologice, complicatii si posibilitati terapeutice. Hipertensiunea endocrina - cauze, atitudine terapeutica. Deficite enzimatice suprarenaliene: hiperplazia suprarenala congenitala - forme etiologice, tratament - 2 ore 20. Gonadele. Pubertatea precoce si intarziata, starile de intersexualitate - forme etiologice,

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie atitudine terapeutica. Infertilitatea - cauze, tratament. Mijloace contraceptive. Hipogonadismul, menopauza si deficitul androgenic al barbatului in varsta. Terapia de substitutie hormonala. Hirsutismul, virilizarea, ginecomastia - tratament. Disfunctii sexuale diagnostic si tratament - 2 ore 21. Patologie dismetabolica. Diabetul zaharat: terapia insulinica si cu antidiabetice orale. Terapia complicatiilor diabetului. Insulinomul si hipoglicemiile - posibilitati terapeutice. Dislipidemiile, terapia hipolipemianta. Obezitatea, strategii terapeutice - 2 ore 22. Patologie endocrina polimorfa. Neoplaziile endocrine multiple, poliimunopatiile endocrine si sindroamele paraneoplazice - diagnostic, tratament - 2 ore Bibliografie 1. Gardner D., Shoback D.M.: Greenspans Basic and Clinical Endocrinology, 8th edition, The McGraw Hill Companies, 2007. 2. Larsen P.R., Kronenberg H.M., Melmed S., Polonsky K.S., Foster D.W., Wilson J.D.: Williams Textbook of Endocrinology, 10th edition, Saunders Elsevier, 2004. 3. Zbranca E. Endocrinologie. Ghid de diagnostic si tratament in bolile endocrine, Editura Polirom Iasi, 2007. Competente Cunoasterea diverselor tipuri de interventii terapeutice in domeniu, cu avantajele si dezavantajele lor. Cunoasterea riscurilor potentiale asociate terapiei in domeniu. Cresterea capacitatii de a verifica oportunitatea unei terapii prescrise in domeniu, precum si de a da informatii avizate pacientilor. Ponderea in notare exprimata in procente (Total = 100%) 100%

La stabilirea notei finale se iau in considerare - raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator - testarea periodica prin lucrari de control - testarea continua pe parcursul semestrului - activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. - alte activitati (PRECIZATI) Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de 8. Pregatire prezentari orale 5 curs 2. Studiu dupa manual, suport de curs 5 9. Pregatire examinare finala

0 7

Universitatea de Medicin i Farmacie "Gr. T. Popa" Iai Facultatea de Farmacie 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4. Documentare suplimentara in biblioteca 5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregatire lucrari de control 5 0 0 0 0 10. Consultatii 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe Internet 13. Alte activitati 14. Alte activitati TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 22 Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. dr. Dimitrie Branisteanu 0 0 0 0 0