Sunteți pe pagina 1din 8

Napoleon Bonaparte

(1769 - 1821)

Napoleon Bonaparte (n francez: Napolon Bonaparte; n. 15 august 1769, A acc!o, "ors!ca # $. 5 %a! 1&'1, n !nsula (f)nta *lena+, cunoscut %a! t)rz!u ca Napoleon , -! !n!.!al ca Napoleone $! Buonaparte, a fost un l!$er pol!t!c -! %!l!tar al /ran.e!, ale cru! ac.!un! au !nfluen.at putern!c pol!t!ca european $e la nceputul secolulu! al 0,0#lea. Nscut n "ors!ca -! spec!al!zat pe prof!lul $e of!.er $e art!ler!e n /ran.a cont!nental, Bonaparte a $e1en!t cunoscut n t!%pul 2r!%e! 3epu4l!c! /ranceze -! a con$us ca%pan!! reu-!te %potr!1a 2r!%e! -! cele! $e#a 5oua "oal!.!!, care luptau %potr!1a /ran.e!. 6n 1799 a organ!zat o lo1!tur $e stat -! s#a procla%at 2r!% "onsul; c!nc! an! %a! t)rz!u s#a ncoronat ca 6%prat al francez!lor. 6n pr!%a $eca$ a secolulu! al 0,0#lea a opus ar%atele ,%per!ulu! /rancez %potr!1a f!ecr! puter! %a ore europene -! a $o%!nat *uropa cont!nental pr!ntr#o ser!e $e 1!ctor!! %!l!tare. A %en.!nut sfera $e !nfluen. a /ran.e! pr!n const!tu!rea unor al!an.e e7tens!1e -! pr!n nu%!rea pr!eten!lor -! %e%4r!lor fa%!l!e! n cal!tate $e con$uctor! a! altor .r! europene su4 for%a unor state cl!entelare franceze. ,n1az!a francez a 3us!e! $!n 1&1' a %arcat un punct $e cot!tur n $est!nul lu! Napoleon. 8area sa Ar%at a sufer!t p!er$er! co1)r-!toare n t!%pul ca%pan!e! -! nu s#a recuperat n!c!o$at pe $epl!n. 6n 1&19, a :asea "oal!.!e l#a nfr)nt la ;e!pz!g; n anul ur%tor "oal!.!a a !n1a$at /ran.a, l#a for.at pe Napoleon s a4$!ce -! l#a e7!lat pe !nsula *l4a. 6n %a! pu.!n $e un an, a scpat $e pe *l4a -! s#a ntors la putere, ns a fost n1!ns n 4tl!a $e la <aterloo $!n !un!e 1&15. Napoleon -!#a petrecut ult!%!! -ase an! a! 1!e.!! su4 supra1eg=ere 4r!tan!c pe !nsula (f)nta *lena. > autops!e a concluz!onat c a %ur!t $e cancer la sto%ac, $e-! (ten /ors=uf1u$ -! al.! oa%en! $e -t!!n. au cont!nuat s sus.!n c a fost otr1!t cu arsen. "onfl!ctul cu restul *urope! a con$us la o per!oa$ $e rz4o! total $e#a lungul cont!nentulu!, !ar ca%pan!!le sale sunt stu$!ate la aca$e%!! %!ltare $!n ntreaga lu%e. 5e-! cons!$erat un t!ran $e ctre oponen.!! s!, el a r%as n !stor!e -! $ator!t crer!! co$ulu! napoleon!an, care a pus fun$a.!!le a$%!n!strat!1e -! u$!c!are n %a or!tatea *urope! $e ?est.

>r!g!n! -! e$uca.!e Napoleon Bonaparte s#a nscut ca al $o!lea $!n ce! -apte cop!!, n casa Buonaparte $!n ora-ul A acc!o, "ors!ca, pe 15 august 1769, un an %a! t)rz!u $up ce !nsula fusese transferat /ran.e! $e ctre 3epu4l!ca @eno1a. *l s#a nu%!t !n!.!al Napoleone $! Buonaparte, prenu%ele pro1en!n$ $e la un unc=! care fusese o%or)t n t!%p ce lupta %potr!1a francez!lor, ns %a! t)rz!u a a$optat nu%ele $e Napolon Bonaparte, cu o rezonan. %a! accentuat n l!%4a francez.

/a%!l!a cors!can Buonaparte -! a1ea or!g!n!le n %!ca no4!l!%e !tal!an care e%!grase n "ors!ca n secolul al 0?,#lea. Aatl su, No4!le "arlo Buonaparte, un a1ocat, a fost nu%!t reprezentantul "ors!c!! la curtea lu! ;u$o1!c al 0?,#lea n 1777. ,nfluen.a $o%!nant n cop!lr!a lu! Napoleon a a1ut#o %a%a sa, 8ar!a ;et!z!a 3a%ol!no, a cre! $!sc!pl!n fer% a te%perat un cop!l tur4ulent. *l a1ea un frate %a! %are, Bosep=, -! -ase %a! %!c!: ;uc!en, *l!sa, ;u$o1!c, 2aul!ne, "arol!ne -! BrC%e. Napoleon a fost 4otezat catol!c cu pu.!n t!%p na!nte $e a %pl!n! $o! an!, pe '1 !ul!e 1771 la "ate$rala A acc!o. >r!g!nea no4!l a lu! Napoleon, 1en!tur!le -! cuno-t!n.ele fa%!l!e! !#au ofer!t oportun!t.! %a! !%portante $e stu$!u $ec)t cele $!spon!4!le unu! cors!can t!p!c $!n acea 1re%e. 6n !anuar!e 1779, Napoleon a fost nscr!s la o -coal teolog!c $!n Autun, n /ran.a cont!nental, pentru a n1.a franceza, !ar n %a! a fost a$%!s la aca$e%!a %!l!tar $e la Br!enne#le#"=)teau. ?or4ea cu un accent cors!can pronun.at -! nu a n1.at n!c!o$at s scr!e corect. Napoleon era tac=!nat $e ctre ce!lal.! stu$en.! $!n cauza accentulu! su, pr!n ur%are s#a concentrat -! %a! %ult pe stu$!u. Dn e7a%!nator a o4ser1at c Napoleon Es-a distins ntotdeauna prin talentul su la matematic. Are cunotine destul de bune despre istorie i geografie... Acest biat ar deveni un marinar excelent.F 5up ce -!#a ter%!nat stu$!!le la Br!enne n 17&G, Napoleon a fost a$%!s la Hcole 8!l!ta!re, o -coal %!l!tar $e el!t $!n 2ar!s; acest lucru a pus capt a%4!.!e! sale na1ale, care l fcuse s !a n cons!$erare nrolarea n 8ar!na 3egal 4r!tan!c. 6n loc $e aceasta s#a spec!al!zat pe prof!lul $e of!.er $e art!ler!e -! a tre4u!t s ter%!ne cursur!le $e $o! an! ntr#unul s!ngur, $eoarece %oartea tatlu! su ! re$usese 1en!tur!le. A fost e7a%!nat $e fa!%osul o% $e -t!!n. 2!erre (!%on ;aplace, pe care %a! t)rz!u Napoleon l#a nu%!t senator.

6nceputur!le car!ere! 5e1en!t a4sol1ent n septe%4r!e 17&5, Bonaparte este nu%!t of!.er cu gra$ul $e su4locotenent n reg!%entul $e art!ler!e ;a /Ire. A ser1!t n garn!zoanele $e la ?alence -! Au7onne p)n $up !z4ucn!rea 3e1olu.!e! /ranceze n 17&9, $e-! n aceast per!oa$ a fost n per%!s!e t!%p $e aproape $ou lun! n "ors!ca -! 2ar!s. Dn na.!onal!st cors!can fer1ent, Bonaparte !#a scr!s l!$erulu! cors!can 2asJuale 2aol! n %a! 17&9: E Pe cnd naiunea pierea, m-am nscut eu. Trei eci de mii de france i au fost vomitai pe malurile noastre, necnd tronul libertii n valuri de snge. Astfel arta privelitea odioas care a fost prima ce m-a impresionat. F A petrecut pr!%!! an! a! 3e1olu.!e! n "ors!ca, lupt)n$ ntr#o 4tl!e co%ple7 ntre regal!-t!, re1olu.!onar! -! na.!onal!-t!! cors!can!. *l a spr! !n!t fac.!unea re1olu.!onar !aco4!n, a c)-t!gat gra$ul $e locotenent#colonel -! co%an$a unu! 4atal!on $e 1oluntar!. 5up ce $ep-!se ter%enul per%!s!e! -! a con$us o re1olt %potr!1a une! ar%ate franceze $!n "ors!ca, a reu-!t totu-! s con1!ng autor!t.!le %!l!tare $!n 2ar!s s#l pro%o1eze n gra$ul $e cp!tan n !ul!e 179'. (#a ntors n "ors!ca $!n nou -! a !ntrat n confl!ct cu 2aol!, care =otr)se s se $espart $e /ran.a -! s sa4oteze un asalt francez asupra !nsule! sar$!n!ene ;a 8a$$alena, unul $!ntre l!$er!! e7pe$!.!e! f!!n$ c=!ar Bonaparte. Acesta -! fa%!l!a sa au tre4u!t s fug n /ran.a cont!nental n !un!e 1799 $!n cauza nrut.!r!! rela.!!lor cu 2aol!. Ase$!ul Aoulonulu! 6n !ul!e 1799 a pu4l!cat un pa%flet pro#repu4l!can, ;e (ouper $e Beauca!re ("!n la Beauca!re+, care !#a c)-t!gat a$%!ra.!a -! spr! !nul lu! August!n 3o4esp!erre, fratele %a! %!c al l!$erulu! re1olu.!onar 8a7!%!l!en $e 3o4esp!erre. "u a utorul to1ar-ulu! cors!can Anto!ne

'

"=r!stop=e (al!cet!, Bonaparte a fost nu%!t co%an$antul art!ler!e! for.elor repu4l!cane $e la ase$!ul Aoulonulu!. >ra-ul se rsculase %potr!1a gu1ernulu! repu4l!can -! a fost ocupat $e trupe 4r!tan!ce. *l a a$optat un plan pentru a captura poz!.!a $e pe un $eal care 1a per%!te tunur!lor repu4l!cane s $o%!ne portul ora-ulu! -! s for.eze na1ele 4r!tan!ce s se retrag. Asaltul poz!.!e!, n t!%pul cru!a Bonaparte a fost rn!t la coaps, a $us la capturarea ora-ulu! -! la pro%o1area sa n gra$ul $e general $e 4r!ga$. Ac.!un!le sale l#au a$us n aten.!a "o%!tetulu! $e (al1are 2u4l!c -! a pr!%!t co%an$a art!ler!e! Ar%ate! franceze a ,tal!e!. (#a logo$!t cu 5s!re "larK, a cre! sor, Bul!e "larK, s#a %r!tat cu fratele %a! %are al lu! Bonaparte, Bosep=, n 179G. "larK era o fa%!l!e 4ogat $e negustor! $!n 8ars!l!a. *nerg!a sa clocot!toare, act!1!tatea neo4os!t, 1astele sale cuno-t!n.e, acu%ulate n lectur!le nesf)r-!te, l#au !%pus tuturor, ncep)n$ cu co%!sar!! pol!t!c! ata-a.! ar%ate!, $!ntre care unul era August!n 3o4esp!erre, fratele te%utulu! !aco4!n 8a7!%!l!en 3o4esp!erre. L! -! noapte n %! locul sol$a.!lor, era !u4!t -! aprec!at $e ace-t!a, care n z!ua ataculu! l#au ur%at cu elan -!, apl!c)n$ cu 1!goare planul ntoc%!t $e el, au nfr)nt trupele engleze, au el!4erat ora-ul -! au !zgon!t flota $u-%an $!n zon. Btl!a $e la Aoulon, acest succes a creat o 4re- n frontul coal!.!e! $u-%ane -! a a$us %!culu! cp!tan gra$ul pro1!zor!u $e general; a1ea atunc! 1)rsta $e 'G $e an!. @ra$ul su pro1!zor!u $e general $e 4r!ga$ este conf!r%at -!, la '6 $ece%4r!e 1799, el este nsrc!nat s !nspecteze l!toralul $e la 8ars!l!a p)n la N!sa. ;a G !anuar!e 179G ! scr!e o scr!soare %!n!strulu! n care ! reco%an$ acestu!a s rea$uc la stare $e func.!onare fortul (a!nt#N!colas pentru a f! folos!t pentru a $o%!na ora-ul 8ars!l!a. ;a c!t!rea scr!sor!! "o%!tetul (al1r!! 2u4l!ce or$on n$at arestarea acestu! general, prea ag!tat, care 1or4ea $e 4o%4ar$area 8ars!l!e! -! a$ucerea acestu!a la nc=!soarea $e la "onc!erg!e, 2ar!s. Aotu-!, prote at $e August!n 3o4esp!erre -! $e (al!cett! 1a f! $oar arestat la $o%!c!l!u, su4 paza unu! an$ar%, !ar 8a7!%!l!en 3o4esp!erre $!spune a f! el!4erat. ;a 7 fe4ruar!e Napoleon este nu%!t co%an$atul art!ler!e! $!n ar%ata $!n ,tal!a, !ar la 16 fe4ruar!e pr!%e-te $!plo%a sa $e of!.er general. (ol$a lu! se r!$!ca la 15.MMM $e l!1re -! -ase ra.!! $e =ran. 2str)n$u#-! func.!!le $e !nspector al l!toralulu!, tre4u!e s -! ocupe ns postul la ar%ata $e ,tal!a, astfel Bonaparte se !nstaleaz la N!sa. 5e la nu%!rea sa la ar%ata $!n ,tal!a, Napoleon a lucrat la un plan $e opera.!! care Nar desc!ide Piemontul armatelor republiciiN. 2lanul l entuz!as%eaz pe August!n 3o4esp!erre -! pe colegul su 3!cor$, -! ce! $o! l !%pun generalulu! co%an$ant al ar%ate! $!n ,tal!a. ;a 6 apr!l!e, $!1!z!a 8assena ocup ?ent!%!l!e. A tre!a z!, prs!n$ pro1!zor!u 4ater!!le sale, Bonaparte trece n fruntea a tre! 4r!gz! $e !nfanter!e -! atac fortul >negal!a. (ol$a.!! p!e%ontez! -! englez! sunt $ec!%a.!. ;a 9 apr!l!e, n fruntea oa%en!lor s!, el ptrun$e n >negal!a -! c)te1a z!le %a! t)rz!u !a parte la cucer!rea ora-ulu! >r%ea. 6n t!%p ce 8assna ! 4ate pe austr!ec! la 8ur!ato -! ncepe %ar-ul 1!ctor!os spre pasul Aen$e, Bonaparte se ntoarce la '5 apr!l!e spre N!sa. *l face pres!un! pe l)ng 4oln1!c!osul 5u%er4!on pentru a o4.!ne ntr!r!. 2entru a cunoa-te -! a aprec!a for.ele $e care $!spune @eno1a -! fort!f!ca.!!le e!, August!n 3o4esp!erre -! 3!cor$ l tr!%!t la 11 !ul!e pe Bonaparte la @eno1a. 8!s!unea este n$epl!n!t, care 1or4!n$ perfect !tal!ene-te reu-e-te s stu$!eze a%nun.!t poz!.!a c!1!c -! pol!t!c a %!n!strulu! 3epu4l!c!! /ranceze la @eno1a, A!llK. ;a '7 !ul!e, 9 t=er%!$or $up calen$arul re1olu.!onar, pe c)n$ Napoleon sose-te la N!sa, 8a7!%!l!en 3o4esp!erre este $eclarat n afara leg!!, August!n ! se altur $e 4un1o!e, !ar a $oua z! ce! $o! fra.! sunt g=!lot!na.!. "o%!tetul (al1r!! 2u4l!ce crez)n$u#l pe Napoleon co%pro%!s, $!n cauza rela.!e! acestu!a cu 3o4esp!erre, tr!%!te la N!sa tre! co%!sar!, n frunte cu (al!cett!, care l suspen$ pro1!zor!u $!n

func.!!le sale -! este pus n stare $e arest la $o%!c!l!u. Anc=eta care ur%eaza l $ez1!no1.e-te -! l el!4ereaz pe Bonaparte. @eneralul 5u%4er4!on, co%an$antul ar%ate! $e ,tal!a, ! cere sa ntoc%easc un plan $e ca%pan!e, pe care l 1a pune nsu-! n ac.!une ca% peste un an -! u%tate -! care 1a $a /ran.e! ,tal!a. 5ar ;azare "arnot la 2ar!s -! (al!cett! n su$ nu se g)n$esc $ec)t la recucer!rea "ors!c!!, pre$at $e 2aol! englez!lor. 6n consec!n., la sf)r-!tul anulu! 179G -! la nceputul anulu! 1795, Bonaparte este o4l!gat %potr!1a 1o!n.e! sale, s pregteasc e7pe$!.!a %port!1a "ors!c!!. ;a ' %art!e flota francez prse-te Aoulounul cu $!rec.!a "ors!ca. 6n $reptul capulu! Nol!, esca$ra nt)lne-te flota anglo#napol!tan, !ar $up o scurt lupt, francez!! p!er$ ' 1ase -! se gr4esc s se ntoarc la Aoulon. *7pe$!.!a a e-uat. Bonaparte -! ca%araz!! s! sosesc n cap!tal la '5 %a! 1795, 2ar!sul este cupr!ns $e foa%ete, la 1 prer!al %ul.!%ea l %asacreaz pe $eputatul /erau$, este o per!oa$a $e nel!n!-te soc!al. A$res)n$u#se %!n!strulu! $e rz4o! Au4rK, pr!%e-te o 1ag func.!e la statul#%a or, p)n la plecarea sa n 1est, n cal!tate $e general $e !nfanter!e al ar%ate! $!n ?en$eea. *l refuz n repetate r)n$ur! sa le prez!nte la ar%ata $!n 1est, socot!n$ ca putea ac.!ona %a! 4!ne n ar%ata $e ,tal!a. (e prez!nt, la 1& august 1795, la "o%!tetul (al1r!! 2u4l!ce, -! e7pune $!n nou planul $e ca%pan!e pentru ,tal!a $ar este ata-at la 4!roul topograf!c al "o%!tetulu!. Acest lucru nu#! face $eloc plcere -! c=!ar se g)n$e-te s se e7patr!eze la "onstant!nopol, lucru care nu se 1a nt)%pla. *l ncepe s poarte o 1!a. %on$en, saloane $e %o$, spectacole, pl!%4r!, 4!4l!otec!. Dn $ecret $e ser1!c!ul ca$relor ar%ate!, l ra$!az $e pe l!sta of!.er!lor general! ut!l!za.!, $at f!!n$ refuzul su $e a se prezenta la postul care ! fusese $ese%nat. 5ecretul este se%nat $e "a%4aceres, care 1a f! c)n$1a al $o!lea consul -! apo! ar=!cancelarul !%per!ulu!. /ran.a nu este nu%a! n =aos, $ezor$!ne -! confuz!e, c! este -! gu1ernat $e o %)n $e oa%en! Nnecai n datori i crimeN. ;a sf)r-!tul lu! septe%4r!e 1795, fr%)ntarea se face s!%.!t, "on1en.!a agon!zeaz, !ar unsprezece $!n %e%4r!! s! s#au pus pe lucru -! la 5 fruct!$or # '7 august 1795 a fost 1otat o nou "onst!tu.!e, cea a anulu! ,,,. 2uterea este preluat $e un $!rectorat, se const!tu!e "ons!l!ul celor "!nc! sute -! "ons!l!ul Btr)n!lor, $eputa.! care 1or f! lua.! $!n r)n$ur!le "on1en.!e!. (ec.!!le regal!st se re1olt -! oa%en!! sunt c=e%a.! la ar%e %potr!1a "on1en.!e!. 2aul Barras este nu%!t co%an$ant supre% al Ar%ate! $e !nter!or, care la 9 t=er%!$or a atacat 2r!%r!a ora-ulu!, un$e se afla 3o4esp!erre. Barras -t!e prea 4!ne c nu este $ec)t un general $e ocaz!e, fr n!c! un fel $e e7per!en., 1rea s a!4 altur! $e el un general a$e1rat, $e prefer!n. un art!ler!st, $ or$!n s#l caute pe Buonaparte. *ste nu%!t ag=!otantul lu! Barras, $!spune s f!e a$us art!ler!a $e la (a4lons, organ!zeaz opt sute $e co%plete $e ar%a%ent, a-eaz personal tunur!le $!n stra$a Neu1e#(a!nt#3oc= -! (a!nt#Oonore. 6n $ata $e 19 1en$e%!ar # 5 octo%4r!e 1795 are loc o c!on!re 1!olent ntre sec.!onar! -! sol$a.!! co%an$a.! $e Barras. 5up spusele lu! A=!e4ault, of!.er $e stat#%a or -! 1!!tor general, N btlia este condus de generalul "onaparte personalN. Bonaparte reu-e-te s#! n1!ng pe !na%!c! care#! atacaser la Au!ler!!. "!nc! z!le %a! t)rz!u, "on1en.!a, la propunerea lu! Barras, l nu%e-te pe generalul Bonaparte, co%an$ant secun$, !ar la 16 octo%4r!e Napoleon este a1ansat n gra$ul $e general $e $!1!ze. ;a '6 octo%4r!e, Barras, $e1en!n$ unul $!n ce! c!nc! $!rector!, $e%!s!oneaz $!n func.!a sa -! Bonaparte ! ur%eaz la co%an$a Ar%ate! $e !nter!or. *l nu e $eloc %4tat $e glor!e -! pare c=!ar perfect con-t!ent $e l!psa sa $e co%peten. n ce pr!1e-te sarc!n!le $e co%an$ant al garn!zoane! -! $e general co%an$ant al Ar%ate! $e !nter!or. A=!4ault c=!ar spune c era o persoan ca N care nu se #ena de fel s arate fa de subordonaii si ct de multe lucruri n materie nu tia, lucruri pe care era de presupus c i ultimul dintre ei le tie la perfecieN.

Bonaparte o cunoa-te pe Bosp=!ne $e Beau=arna!s, 1!!toarea lu! so.!e. ;a ' %art!e, Bonaparte este nu%!t co%an$antul ar%ate! $e ,tal!a, sus.!nut $e Barras -! $e "arnot n 5!rectorat. ;a & %art!e 1796 are loc se%narea actulu! $e cstor!e ntre Napoleon -! Bosp=!ne, n cancelar!a a1ocatulu! 3agu!$eau, notarul $oa%ne! $e Beau=arna!s.

"a%pan!a $!n ,tal!a (1796+ 6ncep)n$ s pregteasc ca%pan!a $!n ,tal!a, el perfecteaz acel plan $e ca%pan!e la care se g)n$e-te $e %a! %ult $e $o! an!, $e c)n$ August!n 3o4esp!erre !#a as!gurat co%an$a art!ler!e! ar%ate! $!n ,tal!a # acel plan conceput n %art!e 179G -! care ! entuz!as%ase pe reprezentantul 3!cor$ -! pe fratele lu! 3o4esp!erre. 5!rectoratul a =otar)t s $uc acest rz4o! N de diversiuneN cu 2!e%ont#ul -! ;o%4ar$!a $!ntr#un %ot!1 foarte s!%plu -! anu%e acela $e a u%ple cas!er!a tezaurulu!, nf!ortor $e goal. 6n seara z!le! $e 11 %art!e 1796, Bonaparte este anun.at c trsura l a-teapt la captul %!c!! ale! $e te! care $uce $e la casa lu! la stra$a "=antere!ne. Bunot, ag=!otantul su, -! "=au1et, or$onatorul ar%ate! $!n ,tal!a, se afl $e a n trsur. > alt ca%pan!e cele4r a fost cea $!n *g!pt, n an!! 179&#1799, nc=e!at cu e-ec $!n cauza supre%a.!e! %ar!t!%e a englez!lor, t!n$ legtur!le cu /ran.a.... 2r!% "onsul al 3epu4l!c!! (1799#1&MG+ 6ntors $!n *g!pt, Napoleon este pr!%!t cu entuz!as% $e poporul francez. 2rof!t)n$ $e aceast popular!tate, el a rsturnat 5!rectoratul -! a !%pus $!ctatura personal n no!e%4r!e anul 1799. 2r!n acest act, 4urg=ez!a -!#a consol!$at puterea -! au fost sal1ate cucer!r!le re1olu.!e! franceze. Noua for% $e con$ucere s#a nu%!t consulat, n fruntea cre!a se gsea 2r!%ul "onsul (Bonaparte+. "onsulatul a fost una $!ntre cele %a! ro$n!ce per!oa$e $!n !stor!a /ran.e!. 2r!n %sur!le luate, corup.!a -! nes!guran.a cet.en!lor au fost el!%!nate. *cono%!a a fost refacut, /ran.a a $e1en!t prosper, ncep)n$u#se 1aste lucrr! pu4l!ce; s#au pus 4azele n1.%)ntulu! %o$ern, rel!g!a re!ntr)n$u#-! n $reptur!. Napoleon a ela4orat leg! no! su4 nu%ele $e E $odul lui %apoleonF. 2r!%e $!a e7tern care se a4tuse asupra /ran.e! a fost nlturat pr!n 1!ctor!a %potr!1a Austr!e!, $e la 8arengo $!n anul 1&MM. *l cucere-te Belg!a (zone $e la 3!n -! ,tal!a+. 2r!n "oncor$atul cu papal!tatea, Napoleon a o4.!nut supre%a.!a asupra ,tal!e!. 6n 1&M', /ran.a a nc=e!at cu Angl!a pacea $e la A%!ens (pacea perptu+, pr!n care se pro$ucea un sc=!%4 $e poses!un!: /ran.a renun. la *g!pt, !ar Angl!a la ter!tor!!le cucer!te n t!%pul raz4oa!elor anter!oare.

Napoleon , # 6%pratul francez!lor (1&MG#1&15+ A1)n$ puterea consol!$at $e real!zr!le gu1ernr!! sale, Napoleon a fost procla%at %prat $e ctre (enatul francez n 1&MG, pr!ntr#un senatus#consultus. 6ncoronat n prezen.a pape! 2!us al ?,,#lea, el a spus cu1!ntele: E,%per!ul nsea%n paceF. 6ns con$ucerea sa a $us la un lung -!r $e rz4oa!e cu Angl!a -! cu %onar=!!le a4solut!ste (3us!a, Austr!a, 2rus!a+ cauzate pr!ntre altele $e: r!1al!tatea $!ntre 4urg=ez!a francez -! cea englez pentru supre%a.!e econo%!c; $or!n.a %onar=!lor europen! $e#a opr! acces!unea lu!

Napoleon; a%4!.!a lu! Napoleon $e a stp)n! ntreaga lu%e. "u o ar%at %are, Napoleon a reu-!t s o4.!n %ulte 1!ctor!! asupra Austr!e! n 1&M5, pr!n Btl!a $e la Austerl!tz -! asupra 2rus!e! n 1&M6. (!ngura putere cont!nental care ! sttea n cale era 3us!a. "u aceasta a nc=e!at un acor$ n 1&M7 pr!n care *uropa era %pr.!t ntre %paratul /ran.e! -! .arul 3us!e!, Ale7an$ru ,. 6n anul 1&1', Napoleon face o ncercare $ezastruas $e a !n1a$a 3us!a, n care este n1!ns. Astfel a nceput c$erea lu! Napoleon. 6n Btl!a $e la ;e!pz!g $!n 1&19, Napoleon este nfr)nt $e ctre cele c!nc! na.!un!. Napoleon este o4l!gat s a4$!ce -! este e7!lat n !nsula *l4a, n anul 1&1G.

6ncoronarea lu! Napoleon 6ncoronarea lu! Napoleon este o p)nz p!ctat $e BacJues#;ou!s 5a1!$ n per!oa$a 1&M5# 1&M7. Aa4loul are $!%ens!un!le 6'G 7 979 c% -! se gse-te la 8uzeul ;ou1re, 2ar!s. E &egii au prsit-o, eu am ridicat-oF # spune Napoleon $espre coroana con$uctorulu! franc!lor, "arol cel 8are, c)n$, n $up#a%!aza z!le! $e ' $ece%4r!e 1&MG, -!#o a-eaz pe cap n cate$rala Notre# 5a%e -! este uns c=!ar $e papa 2!us al ?,,#lea, 1en!t la 2ar!s n acest scop. Apo! %pratul -! ncoroneaz so.!a, pe Bosep=!na. 5a1!$ a pr!%!t o co%an$ $!n partea %pratulu! pentru un ta4lou care sa re$ea ncoronarea. 2!ctorul 1a lucra la acest ta4lou 1re%e $e ' an!, a$apt)n$ real!tatea la $or!n.ele cl!entulu! su. Astfel, spre e7e%plu, n spate, la tr!4un o 1e$e% pe ;et!.a, %a%a %pratulu!, $e-! ea nu a part!c!pat $eloc la fest!1!tate. *7traor$!nar $e r!guros este f!n!sa ul: 5a1!$ nu o%!te n!c! cel %a! %!c $etal!u, n ceea ce pr!1e-te 1e-%!ntele perec=!! !%per!ale, !ar portretele persona elor reprez!nt !%ag!nea f!$el a real!t.!!. 6ncoronarea lu! Napoleon are n pr!%ul r)n$ 1aloarea une! %rtur!! !stor!ce; n sc=!%4 caracterul stat!c al co%poz!.!e! n$eprteaz ta4loul $e estet!ca neoclas!c!st. ;!pse-te a!c! tens!unea 1!4rant care este caracter!st!ca teatral!t.!! neoclas!c!ste. (pre $eose4!re $e (a4!nele -! Bur%)ntul Oora.!!lor, 5a1!$ se !nsp!r $e $ata aceasta %a! $egra4 $!n tra$!.!a ro%an, $ec)t $!n cea greac.

*7!lul n ,nsula *l4a ;u! Napoleon ! se per%!sese s !a cu el n e7!l c).!1a pr!eten! -! ser1!tor!, pr!ntre care Oenr!#@rat!en Bertran$, fostul %are-al al palatulu!, -! contele "=arles#Ar!stan $e 8ont=olon, un %e%4ru al ar!stocra.!e! prere1olu.!onare. Bertran$ era n slu 4a lu! Napoleon $!n 179&, $ar 8ont=olon era un a$erent $e ult!%a or P $up pr!%a a4$!care a lu! Napoleon se gr4!se s#-! ofere ser1!c!!le %onar=!e! restaurate, $ar a trecut $e partea %pratulu! c)n$ acesta s#a ntors $e pe ,nsula *l4a. *l o a$usese cu s!ne -! pe t)nra -! atrgtoarea lu! so.!e, ale cre! aten.!! fa. $e Napoleon -! 1!z!tele nocturne pe care le fcea n $or%!torul acestu!a $e1en!ser cur)n$ su4!ect $e 4)rfa pe !nsul.

"ele o sut $e z!le. <aterloo. ,nsula (f. *lena ;a un an $up nfr)ngerea $e la ;e!pz!g, ntreg !%per!ul s#a pr4u-!t. Bur4on!! au fost rea$u-! la tronul /ran.e! pr!n ;u$o1!c al 0?,,,#lea. Aceasta re1en!re nu s#a 4ucurat ns $e unan!%!tatea al!a.!lor, ntre care au !nter1en!t repe$e $!1ergente. Dn!tatea coal!.!e! a fost ns sal1at c=!ar $e Napoleon. 6ncon urat $e $ez4!narea al!a.!lor, Napoleon prse-te !nsula *l4a -! ncepe ceea ce a1ea s f!e a1entura E celor o sut de ileF. 3entronat, acesta ncepe s 1!seze la

refacerea %arelu! !%per!u. >4.!ne c=!ar c)te1a 1!ctor!!. 2entru scurt t!%p ns, cc! este nfr)nt n 4tl!a $e la <aterloo (1& !un!e 1&15+. (!l!t s a4$!ce $!n nou, Napoleon a fost e7!lat pe !nsula (f. *lena, un$e a %ur!t n con$!.!! neclare, c).!1a an! %a! t)rz!u, la 1)rsta $e 51 $e an! (5 %a! 1&'1+. *7!st $ou teor!! !%portante cu pr!1!re la %oartea sa: otr1!rea cron!c cu arsen!c -! cancerul la sto%ac. A fost n%or%)ntat cu onorur! %!l!tare.

Napoleon -! fe%e!le /e%e!a pe care Napoleon a !u4!t#o cel %a! %ult, $up propr!a %rtur!s!re, este pr!%a lu! so.!e, Bosef!na. Bosef!na fusese n trecut cstor!t cu Ale7an$re Beau=arna!s, $ar acesta a %ur!t n t!%pul 3e1olu.!e! /ranceze. Bosef!na era acu% 1$u1. Napoleon s#a n$rgost!t $e ea -! la scurt t!%p s#au cstor!t. ;a nceput Bosef!na era !nf!$el so.ulu!, pr!ntre ce! %a! cunoscu.! a%an.! a! e! nu%r)n$u#se -! of!.erul O!ppol!te "=arles. Napoleon a nceput -! el sa a!4 nu%eroase a1entur!. 6n t!%pul ca%pan!e! $!n 2olon!a a cunoscut#o pe t)nra 8ar!a <aleQsRa, $e care s#a n$rgost!t. 8ar!a !#a $ru!t un cop!l, fa!%osul Ale7an$ru <ale1sR! $e %a! t)rz!u. 5!n cauz c Bosef!na era ster!l n anul 1&M9, Napoleon a fost ne1o!t s se $espart $e ea. (#a recstor!t cu 8ar!a#;u!za, ar=!$uces $e Austr!a. Au a1ut un s!ngur cop!l, Napoleon "=arles Bosep= /ranco!s, care a %ur!t fr s $o%neasc 1reo$at. Dlt!%ele cu1!nte !ntel!g!4!le ale lu! Napoleon au fost N'runte...ArmatN (fr. ET(te...Arm)eF+. ,nfluen.a napoleon!an n /ran.a nc %a! este 1!z!4!l -! astz!. 6n onoarea 1!ctor!!lor sale, s#a constru!t Arcul $e Ar!u%f n centrul 2ar!sulu!. Astz! !%pactul "o$ulu! Napoleon!an este s!%.!t n leg!le tuturor .r!lor *urope!. Napoleon a fost un o% care $ucea totul la 4un sf)r-!t, foarte a%4!.!os -! n!c!o$at sat!sfcut. Napoleon a fost un $!ctator -! a crezut n con$ucerea oa%en!lor pr!n or$!ne. 2u.!n! sunt ace!a care nu recunosc c a fost un gen!u %!l!tar. Bonaparte a spus N*aterloo va terge memoriile victoriilor meleN, $ar 4!nen.eles c se n-ela $eoarece este recunoscut ca unul $!n ce! %a! %ar! general! a! lu%!!. 8oartea lu! Napoleon "ontro1ersele asupra %or.!! %pratulu! Napoleon nu se %a! ter%!n... (pec!al!-t! !n $o%en!ul %e$!c!ne! legale, !stor!c! a! 1!et!! -! %or.!! lu! Napoleon s#au $e$!cat nc $!n anul 1961 cercetr!lor cauze! %or.!! acestu! o% $e stat francez. Dn!! spun c %oartea s#ar $atora une! eror! %e$!cale, cancerulu! $e sto%ac -!, n cele $!n ur%a, otr1!r!! acestu!a cu arsen!c. 2r!%ele $oua supoz!.!! # eroare %e$!cala sau cancer $e sto%ac, sunt $ef!n!t!1 resp!nse $e 5r. 2ascal S!ntz. Dlt!%ele e7per!en.e con$use $e lT,nst!tut $e 8e$!c!ne ;egale $e (tras4ourg -! lTDn!1ers!t $e ;u7e%4ourg, $e%onstreaz n %o$ $ef!n!t!1 ca Napoleon a fost otr1!t, f!!n$ 1!ct!%a une! !nto7!ca.!! cron!ce cu arsen!c. ,n f!ecare an, e7per.! n to7!colog!a %e$!co#legala se ntrunesc !n congrese su4 ausp!c!!le A=e ,nternat!onal Assoc!at!on of /orens!c Ao7!colog!sts (A,A/A+ pentru a sta4!l! cauza e7acta. Ao.! oa%en!! $e -t!!n. care apar.!n aceste! asoc!a.!! act!1eaz n la4oratoare ale pol!.!e!, sp!tale, tr!4unale, !nst!tute $e %e$!c!n legal, la4oratoare spec!al!zate !n $!1erse $o%en!! nru$!te. 5upa congresele $e la Oels!nR! ('MMM+, 2raga ('MM1+, 2ar!s ('MM'+, a ur%at congresul $e la 8el4ourne care a gz$u!t cel $e#al G1#lea (!%poz!on !nternat!onal al asoc!a.!e!, !ntre 17#'' no!e%4r!e 'MM9. 6n prezentarea sus.!nut la acest s!%poz!on 5r. 2ascal S!ntz a fcut cunoscute ult!%ele rezultate o4.!nute asupra c=est!un!! prezen.e! arsen!culu! !n -u1!.ele $e pr ale %pratulu!. (e %en.!oneaz n $!1erse pu4l!ca.!! of!c!ale c N uvie de pr aparinand lui %apoleonN, au fost pstrate cu %are gr! -! gs!te la $!1erse persoane $!n antura ul acestu!a. Ao7!cologul francez

sus.!ne c Napoleon a fost otr1!t cu arsen!c !n %o$ lent. *l a a uns la aceast concluz!e aprofun$)n$ anal!zele nu nu%a! asupra !nter!orulu! f!relor $e pr, c! -! a n1el!-ulu! cap!lar. 5r. S!ntz cre$e c otra1a a at!ns %$u1a sp!nr!!, porn!n$ $e la pr. >tra1a pro1enea $!n al!%entele !ngerate s! a fost %p!ns $e flu7ul sangu!n. 2rul lu! Napoleon prezenta o concentra.!e $e su4stan. to7!c $e 7#9& $e or! super!oar $oze! NadmiseN. 5etractor!! aceste! !poteze resp!ng af!r%a.!a, sus.!n)n$ c arsen!cul $etectat era $e or!g!ne e7ogen s! nu a fost a4sor4!t $e %prat. *! cre$ ca aceast co%poz!.!e to7!c era !n %o$ nor%al ut!l!zat n secolul 0,0 pentru conser1area prulu!. Al.! cercettor! e7pl!c prezen.a arsen!culu! n prul lu! Napoleon pr!n folos!rea pro$usulu! $e ctre 1!t!cultor!! epoc!!. Ace-t!a splau 4utoa!ele cu arsen!c, $up care puneau strugur!! la fer%entat. :! aceast supoz!.!e a fost resp!ns, cons!$er)n$u#se c o4!ce!ul 1!t!cultor!lor epoc!! $e a cur.a 4utoa!ele cu arsen!c, nu era per!culos pentru sntatea o%ulu!, cu toate c Napoleon era un cunoscut a$ept al 1!nulu!. ,n anul 'MMM, scr!!torul Ben <e!$er, %are a$%!rator -! colec.!onar al unor p!ese or!g!nale care au apar.!nut lu! Napolon a af!r%at cu tr!e n confer!n.ele -! !nter1!ur!le acor$ate la tele1!z!unea cana$!an c N%apoleon + "onaparte a decedat datorit otrvirii lente cu arsenic i c datorit noilor teste A,% aceast enigm ar putea fi elucidatN. Ben <e!$er $e.!ne su1!.e $!n prul lu! Napoleon -! este $!spus s suporte toate c=eltu!el!le e7=u%r!!. N &mne doar ca guvernul si istoricii france i s-i dea acordulN. (pec!al!-t!! ,nst!tutulu! %e$!co#legal $!n (tras4ourg conf!r% teza a1ansat $e Ben <e!$er. 2urttorul $e cu1)nt al lu! <e!$er a $eclarat ca $ac n$o!el!le asupra %or.!! lu! Napoleon pers!st, nu r%)ne $ec)t s se treac la e7=u%area %pratulu!.

&