Sunteți pe pagina 1din 8

GESTIUNEA ACTIVITATII UNEI TIPOGRAFIEI

144.1 ELABORAREA TEMEI DE REALIZAT

Tema pe care o voi aborda in acest proiect se numeste Gestiunea activitatii unei tipografii si anume a tipografiei S.C. Alba Print S.A. cu sediul in localitatea Petresti, judetul Alba. Fiind una din cele mai mari tipografii din tara apare nevoia unui program care sa ofere o solutie completa pentru gestionarea comen ilor, datelor legate de furni ori, clienti, stocuri disponibile, comen i, produse, preturi si intreg sistemul de plati. Acest program raspunde acestor nevoi si are scopul de a creste eficienta si productivitatea in cadrul firmei si totodata de a usura munca angajatilor.

144.2 ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT


!ntreaga activitate de productie, administrativa si de conducere a societatii evaluate se desfasoara in incinta imobilului aflat in proprietate, situat in Sebes"Petresti, str. # $ai, nr. %&', judetul Alba. Tiparirea produselor se face cu tipare de tip (FFS)T *tiparire pe plan+. ,nitatea s"a dotat si a pus in functiune doua masini performante de tiparit de tip -)!.)/0)1G, complet automati ate si o masina de tiparit -)!.)/0)1G !2 ultraperformanta. .e asemenea are in dotare % masini 1!(0! pentru tiparire tipi ate si % stante -)!.)/0)1G montate in sala noua de productie. Alte dotari3 "& calculatoare P)4T!,$ !25 "6 imprimante speciale *min #%77 .pi+ 0rot8er, $inolta "scaner pentru preluarea imaginilor ofertelor5 "imprimanta PAG( cu cap termic pentru etic8ete pe rola5 "masini de faltuit, canelat, perforat, legat, lipit, etc. Te8nologia relativ noua, reali ata dupa anul #''' de capacitate medie, cu performante te8nologice competitive, atrage o multime de clienti, atat firme mici si persoane fi ice cat si firme de prestigiu precum C!S)1($ S.A. sau -)!.!. Aceasta atrage dupa sine nevoia unei bune organi ari si gestionari a intregii activitati pe care o implica procesul de productie si ca atare nevoia unui program competent

144.3 CARACTERISTICILE FIRMEI: 144.3.1 SCURT ISTORIC AL FIRMEI


Societatea commerciala A/0A P1!4T S.A. Petresti este o firma cu capital integral privat si a fost infiintata in anul #''% de un grup de 9 actionari, personae fi ice cu un capital social de %#:777777 lei, din care #%%':7977 lei repre inta aporul in natura*utilaje si masini tipografice din )lvetia+. !n #''9 societatea comerciala cu raspundere limitata s"a constituit in societate comerciala pe actiuni si a marit capitalul social prin aport in lei la &77777777 lei *%7777 actiuni a cate %&777 lei fiecare+, fara modificarea cotelor de participare initiale. Societatea comerciala A/0A P1!4T S.A. este o societate cu o anumita e;perienta in domeniul tipografiilor fiind deja cunoscuta si in afara granitelor.

144.3.2 DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC


Societatea produce imprimate de toate tipurile3 carti, etic8ete, carti de vi ita, material publicitar, 8artie sau scrisori, plicuri, ambalaje, afise, illustrate, invitatii, bibliorafturi cu activitate principala. Societatea cumpara si vinde marfuri comerciale, masini si unelte ane;e productiei. Societatea prestea a servicii grafice de orice tip, culegere de te;te, oferind servicii complete ale unei edituri3 redactarea si editarea cartilor, a revistelor, a ilustratelor si a tipariturilor de orice fel. Societatea are inc8eiate contracte cu principalii clienti si furni orii de materie prima. $ulte materiale sunt procurate de pe piata libera.

#:: " #

Societatea are un regulament de functionare si un regulament de ordine interioara. .atorita numarului redus de personal unii angajati au pe langa functia de ba a si alte atribute complementare.

144.3.3 NOMENCLATURA PRODUSELOR FIRMEI


Asa cum re ulta din statutul societatii, activitatea de ba a este tiparirea si comerciali area de imprimate de toate tipurile *carti, caiete, etic8ete, formulare, plicuri, afise etc.+. !ntreaga activitate de productie, administrativa si de conducere a societatii evaluate se desfasoara in incinta imobilului aflat in proprietatii, situate in Sebes < Petresti, str. # $ai, nr. %&', judetul Alba. Tiparirea produselor se face cu tipare de tip (FFS)T *tipare pe plan+. S.C. A/0A P1!4T dispune de un laborator foto ultramodern, dotat cu masini de contact pentru reali area placilor fotosensibile si masini de developat filme fotote8nice. Pantoanele care e utili a a pentru amestecul vopselelor garantea a ca la o viitoare comanda sa se obtina e;act aceeasi nuanta de culoare. Fiecare comanda este preluata de o ec8ipa < A/0A P1!4T care o supraveg8ea a pana la ajungerea ei la clienti. Aceasta ec8ipa controlea a fiecare fa a a procesului de productie, iar la nevoie cererea poate fi satisfacuta in cateva ore.

144.3.4 PIETELE DE BAZA ALE FIRMEI Piata ! a"#$%i&i$'a#!


$ateriale aprovi ionate3 8artie, cartoane, cerneluri, filme, placi fotosensibile, stante, consumabile. Sursede aprovi ionare3 din import *direct sau prin intermediari+ < solutii, 8artie speciala < cca. :&= din total5 din tara *direct sau prin intermediari+ < 8artie editie, filme < cca. &6= din total5 cu materialele clientilor < cca. %= din total.

Pe termen scurt se poate aprecia o tendinta de mentinere relativ constanta a structurii pietei de aprovi ionare.

Piata ! !()a*!#!
Piata de desfacere a societatii este structurata pe produse si clientele. Afacerea societatii depinde in buna masura de situatia financiara a clientilor importanti. Pe termen mediu se poate aprecia o tendinta de crestere a structurii pietei de desfacere in special in judetul Alba. !n postura de cumparatori a produselor oferite de firma apar atat diverse firme comerciale, cat si persoane fi ice.

144.3.+ PRETURILE , STRATEGI ALE FIRMEI


Pentru mentinerea clientilor fideli si pentru o ac8i itionare de noi clienti firma apelea a la o serie de strategi ale pretului cum ar fi3 " " " " " produse. stabilirea pretului pe criterii geografice, adica determinarea pretului produselor vandute la clienti mai indepartati5 acordarea de rabaturi si bonificatii, firma putand practica rabaturi pentru plata in numerar, pentru cumpararea de marfuri in practicarea unor preturi promotionale, care pot lua forma van arilor in pierdere, a practicilor unor preturi speciale, a rabaturilor practicarea unor preturi differentiate, pe care firma le stabileste pentru anumite categorii de consumatori, produse, marci, locuri si o alta strategie ar fi corelarea pretului cu mi;ul de produs, firma stabilind preturi diferite pentru o serie de produse care fac parte

cantitati mari, reduceri de natura functionala, rabaturi se oniere si bonificatii propri" ise5 pentru palta imediata a produselor cumparate, a ac8i itionarii pe credite cu dobanda redusa si a reducerilor de natura psi8ologica5 momente de ac8i itionare a marfurilor5 dintr"o linie de produs, pentru caracteristicile suplimentare, pentru asa numitele produse captive, pentru produsele derivate si pentru pac8etele de

#:: " %

ORGANIGRANA PERSONALULUI SOCIETATII: Presedinte

Consiliu de administratie

.irector te8nic

.irector comercial

.irector administrativ

Atelier productie

Atelier mac8etaj si montaj

Contabil

Agent van are

(perator

(perator montaj

Tipografi

Stantatori

Personal finisare

144.4 GESTIUNEA ACTIVITATII UNEI TIPOGRAFII


0a a de date tipografie.dbc contine urmatoarele tabele3 " #. %. 6. :. &. ?. " #. %. 6. :. " #. %. 6. :. &. ?. @. 9. '. tabela comen i.dbf cod>prod cod>cl cod>com cod>cont cantitate data>com tabela consumuri.dbf cod>mat c>m cant>cons cata>cons tabela clienti.dbf cod>prod nume>prod cod>com cod>cont cod>cl nume>cl adresa nr>telefon nr>fa; 4umeric 6 C8aracter %7 C8aracter : 4umeric & 4umeric : C8aracter %7 C8aracter :7 C8aracter #7 C8aracter #7 4umeric % C8aracter #7 4umeric #7 .ate 9 4umeric 6 4umeric : C8aracter : 4umeric & C8aracter #7 .ate 9

#:: " 6

" #. %. 6. :. &. ?. @. 9. " #. %. 6. :. &. ?. @. 9. '. #7. ##. #%. #6. " #. %. 6. :. &. ?. @. " #. %. 6. " #. %. 6. :. &.

tabela furni ori.dbf cod>mat nume>mat cod>cont cod>furn nume>furn adresa nr>telefon nr>fa; tabela incasarec.dbf cod>cl nume>cl cod>com cod>cont cod>prod u>m cantitate prunit>ftva tva prtot>ftva prtot>tva nr>factura nr>c8itanta tabela palta furni ori cod>furn cod>mat valoare cont>banca nr>factura nr>c8itanta Scadenta tabela produse.dbf cod>prod nume>prod pret>buc tabela stoc.dbf cod>mat nume>mat u>m cantitate data>inven 4umeric % C8aracter 67 C8aracter 9 4umeric #7 .ate 9 4umeric 6 C8aracter %7 4umeric #7 4umeric 6 4umeric % 4umeric #7 C8aracter %: C8aracter 9 C8aracter 9 .ate 9 4umeric 9 C8aracter %7 C8aracter : 4umeric & 4umeric 6 C8aracter 6 4umeric #7 4umeric #7 4umeric #7 4umeric #7 4umeric #7 C8aracter 9 C8aracter 9 4umeric % C8aracter 67 4umeric : 4umeric 6 C8aracter 67 C8aracter :& C8aracter #7 C8aracter #7

$eniul principal facilitea a accesul la intreaga ba a de date, permitand introducerea, listarea, modifcarea si stergerea datelor din tabele. S)T SAS$)4, T( S)T SAS$)4, A,T($AT!C .)F!4) PA. >#f:7B B@ (F >$SAS$)4, P1($PT CDEclientiC C(/(1 SC-)$) 6 5 F)A A/TGC, CC .)F!4) PA. >#f:7B B9 (F >$SAS$)4, P1($PT CDEproduseC C(/(1 SC-)$) 6 5 F)A A/TGP, CC .)F!4) PA. >#f:7B B' (F >$SAS$)4, P1($PT CDEfurni oriC C(/(1 SC-)$) 6 5 F)A A/TGF, CC .)F!4) PA. >#f:7B Ba (F >$SAS$)4, P1($PT CDEstocC C(/(1 SC-)$) 6 5 F)A A/TGS, CC .)F!4) PA. >#f:7B Bb (F >$SAS$)4, P1($PT CDEconsumuriC C(/(1 SC-)$) 6 5 F)A A/TGC, CC .)F!4) PA. >#f:7B Bc (F >$SAS$)4, P1($PT CDEiesireC C(/(1 SC-)$) 6 5 F)A A/TG!, CC (4 PA. >#f:7B B@ (F >$SAS$)4, ACT!2AT) P(P,P neHitem (4 PA. >#f:7B B9 (F >$SAS$)4, ACT!2AT) P(P,P produse

#:: " :

(4 PA. >#f:7B B' (F >$SAS$)4, ACT!2AT) P(P,P furni ori (4 PA. >#f:7B Ba (F >$SAS$)4, ACT!2AT) P(P,P stoc (4 PA. >#f:7B Bb (F >$SAS$)4, ACT!2AT) P(P,P consumuri (4 S)/)CT!(4 PA. >#f:7B Bc (F >$SAS$)4, 5 .( >#f:7B Bd 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ .)F!4) P(P,P neHitem $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F neHitem P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F neHitem P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F neHitem P1($PT CDEstergereC .)F!4) 0A1 : (F neHitem P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 & (F neHitem P1($PT CDEincasare clientiC .)F!4) 0A1 ? (F neHitem P1($PT CDEcomen iC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F neHitem 5 .( >#f:7B Be 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F neHitem 5 .( >#f:7B Bf 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F neHitem 5 .( >#f:7B Bg 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 : (F neHitem 5 .( >#f:7B B8 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 0A1 & (F neHitem ACT!2AT) P(P,P incasarecl (4 0A1 ? (F neHitem ACT!2AT) P(P,P comen i .)F!4) P(P,P incasarecl $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F incasarecl P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F incasarecl P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F incasarecl P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 : (F incasarecl P1($PT CDEstergereC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F incasarecl 5 .( >#f:7B Bi 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F incasarecl 5 .( >#f:7B Bj 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F incasarecl 5 .( >#f:7B BM 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 : (F incasarecl 5 .( >#f:7B Bl 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ .)F!4) P(P,P comen i $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F comen i P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F comen i P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F comen i P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 : (F comen i P1($PT CDEstergereC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F comen i 5 .( >#f:7B Bm 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F comen i 5 .( >#f:7B Bn 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F comen i 5 .( >#f:7B Bo 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 : (F comen i 5 .( >#f:7B Bp 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ .)F!4) P(P,P produse $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F produse P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F produse P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F produse P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 : (F produse P1($PT CDEstergereC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F produse 5 .( >#f:7B BB 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F produse 5 .( >#f:7B Br 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F produse 5 .( >#f:7B Bs 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+

#:: " &

(4 S)/)CT!(4 0A1 : (F produse 5 .( >#f:7B Bt 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ .)F!4) P(P,P furni ori $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F furni ori P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F furni ori P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F furni ori P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 : (F furni ori P1($PT CDEstergereC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F furni ori 5 .( >#f:7B Bu 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F furni ori 5 .( >#f:7B Bv 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F furni ori 5 .( >#f:7B BH 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 : (F furni ori 5 .( >#f:7B B; 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ .)F!4) P(P,P stoc $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F stoc P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F stoc P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F stoc P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 : (F stoc P1($PT CDEstergereC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F stoc 5 .( >#f:7B BN 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F stoc 5 .( >#f:7B B 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F stoc 5 .( >#f:7B r7 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 : (F stoc 5 .( >#f:7B r# 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ .)F!4) P(P,P consumuri $A1G!4 1)/AT!2) S-A.(K C(/(1 SC-)$) : .)F!4) 0A1 # (F consumuri P1($PT CDEadaugareC .)F!4) 0A1 % (F consumuri P1($PT CDEmodificareC .)F!4) 0A1 6 (F consumuri P1($PT CDElistareC .)F!4) 0A1 : (F consumuri P1($PT CDEstergereC (4 S)/)CT!(4 0A1 # (F consumuri 5 .( >#f:7B r% 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 % (F consumuri 5 .( >#f:7B r6 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 6 (F consumuri 5 .( >#f:7B r: 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ (4 S)/)CT!(4 0A1 : (F consumuri 5 .( >#f:7B r& 5 !4 /(CF!/)*CA3D$)4!, T!P(G1AF!)C ,C$PI5$P1JFIP5P1GC ,CK-)1) is $)4!, T!P(G1AF!)LC+ P1(C).,1) >#f:7B Bd S)T SAS$)4, T( default C/(S) A// clear P1(C).,1) >#f:7B Be ,S) c3DProiectDclienti.dbf APP)4. P1(C).,1) >#f:7B Bf ,S) c3DProiectDclienti.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B Bg ,S) c3DProiectDclienti.dbf delete P1(C).,1) >#f:7B B8 ,S) c3DProiectDclienti.dbf list P1(C).,1) >#f:7B Bi

#:: " ?

,S) c3DProiectDincasarec.dbf append P1(C).,1) >#f:7B Bj ,S) c3DProiectDincasarec.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B BM ,S) c3DProiectDincasarec.dbf list P1(C).,1) >#f:7B Bl ,S) c3DProiectDincasarec.dbf delete P1(C).,1) >#f:7B Bm ,S) c3DProiectDcomen i.dbf append P1(C).,1) >#f:7B Bn ,S) c3DProiectDcomen i.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B Bo ,S) c3DProiectDcomen i.dbf list P1(C).,1) >#f:7B Bp ,S) c3DProiectDcomen i.dbf delete P1(C).,1) >#f:7B BB ,S) c3DProiectDproduse.dbf append P1(C).,1) >#f:7B Br ,S) c3DProiectDproduse.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B Bs ,S) c3DProiectDproduse.dbf list P1(C).,1) >#f:7B Bt ,S) c3DProiectDproduse.dbf delete P1(C).,1) >#f:7B Bu ,S) c3DProiectDfurni ori.dbf append P1(C).,1) >#f:7B Bv ,S) c3DProiectDfurni ori.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B BH ,S) c3DProiectDfurni ori.dbf list P1(C).,1) >#f:7B B; ,S) c3DProiectDfurni ori.dbf delete P1(C).,1) >#f:7B BN ,S) c3DProiectDstoc.dbf append P1(C).,1) >#f:7B B ,S) c3DProiectDstoc.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B r7 ,S) c3DProiectDstoc.dbf list P1(C).,1) >#f:7B r# ,S) c3DProiectDstoc.dbf delete P1(C).,1) >#f:7B r%

#:: " @

,S) c3DProiectDconsumuri.dbf append P1(C).,1) >#f:7B r6 ,S) c3DProiectDconsumuri.dbf broHse P1(C).,1) >#f:7B r: ,S) c3DProiectDconsumuri.dbf list P1(C).,1) >#f:7B r& ,S) c3DProiectDconsumuri.dbf .elete Programul urmator face u de relatiile e;itente intre tabelele incasarec si clienti, listand intr"un nou tabel datele legate de facturile clientilor *nr. factura, numele clientului, adresa si valoarea totala a facturii+3 S)T TA/F (FF C/)A1 A// S)/)CT # ,S) incasarec OOtabel fiu !4.)I (4 cod>cl T( codcind S)/)CT % ,S) clienti OOtabel parinte S)T 1)/AT!(4 T( cod>cl !4T( incasarec 01(KS) F!)/.S incasarec.nr>factura,nume>cl,adresa,incasarec.prtot>tva Programul de fata calculea a valoarea facturii pentru fiecare client din tabelul incasarec3 S)T TA/F (FF C/)A1 ,S) !ncasarec SCA4 replace Tva K!T- Prtunit>ftvaP7.#' replace Prtot>ftva K!T- Prtunit>ftvaPCantitate replace Prtot>tva K!T- *Prtunit>ftvaGTva+PCantitate )4.SCA4 ,se

Program care afisea a pe ecran o lista a datornicilor fata de tipografie impreuna cu valoarea datorata si cu codul clientului C/)A1 ,S) !ncasarec SCA4 !F Prtot>tva QR 7 C/)A1 S#,% saN T/ista debitorilorT S%,% saN TRRRRRRRRRRRRRRRRRT S6,% saN TCod client3 TGST1*cod>cl+ S:,% saN T4ume client3 TGnume>cl S&,% saN T2aloare datorata3 TGST1*Prtot>tva+ KA!T )4.!F )4.SCA4 ,S)

#:: " 9