Sunteți pe pagina 1din 16

[publicat n Biserica ortodox, nr. 1/2003, pp. 45-74.

diferenele de paginare provin din faptul c redacia a optat pentru reproducerea notelor la !f"r#it.$

%&'()*+,%-(), +&),.,* /(0&+,, 1, '+,2* &'3)3.,'4


- pre5i!e doctrinare, atitudini 5entale preot dr. Doru Costache &!eul de fa repre6int ncercarea de a cerceta pre5i!ele #i i!toria uneia dintre cau6ele eficiente care au condu! civili6aia conte5poran n pragul de6a!trului ecologic. 3 adev rat eviden a culturii noa!tre1, cri6a ecologic e7pri5 e#ecul relaiilor dintre o5 #i eco!i!te5. %pre deo!ebire de epocile trecute, puterea te8no#tiinei, utili6at iraional, i-a per5i! o5ului ! afecte6e grav funda5entele vieii pe 0erra. 'eea ce intere!ea6 de5er!ul de fa e n! faptul c acea!t !ituaie e!te uneori privit ca ur5are direct a 5anierei n care teologia cre#tin a nele! raporturile dintre 9u5ne6eu, o5 #i creaie. *!tfel, diver!e voci din cercurile ecologi!te acu6 cre#tini!5ul de a fi creat condiiile pentru cu5plitele abu6uri fa de 5ediul ncon:ur tor. 1i, n fapt, pentru c teologiile occidentale au ncercat o revenire pe !cen ; dup 5area nfr"ngere !uferit n faa #tiinelor 5oderne ; prin :u!tificarea de5er!urilor #tiinei #i ale te8nologiei 5oderne 2, tot 5ai de! cre#tini!5ul e!te acu6at de a fi fo!t pro5otorul factorilor care au produ! cri6a ecologic . *cu6atorii pretind, n !c8i5b, c o revr :ire a lu5ii, o rentoarcere la p g"ni!5, e!te !ingura !oluie pentru cri6a ecologic 3. 'eea ce vreau ! afir5 aici e!te faptul c , de#i ace!te acu6e !unt p"n la un punct :u!tificate, in!tru5entele care au condu! c tre cri6a ecologic au fo!t create e7clu!iv de civili6aia 5odern
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. 4=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

!ecular . 9in punctul de vedere al teologiei, cri6a relaiei o5ului cu 5ediul indic o ten!iune n relaia o5ului cu 9u5ne6eu 4. *#a nc"t pre5i!ele cri6ei trebuie c utate n ideologiile !eculari!te care au b"ntuit &uropa de la nceputurile 5odernit ii. >u !e poate purcede la dep #irea ace!tei proble5e f r cunoa#terea adev ratelor !ale cau6e. 9e a!e5enea, nu !e poate di!cuta abrupt de!pre !eculari!5, n afara conte7tului 5ental occidental c ruia i aparine.

9(*),%- 1, %(/+*>*0(+*),%)u5ea 5odern e!te caracteri6at de obicei ca oper"nd cu criterii naturali!te. 0otul, n :udec ile 5odernit ii, e!te do5inat de o a7iologie ce refu6 per5anent orice valori care au atingere cu !piritualitatea, cu credina #i tran!cendentul, prefer"nd ! privea!c lucrurile nu5ai !ub a!pectul
1 2

'f. 3tto %c8?fer-.uignier, Et demain la Terre Christianisme et cologie, )abor et @ide!, 1AA0, p. 7. *cea!t :u!tificare !-a f cut ade!ea n nu5ele %cripturii, care ar predica retragerea lui 9u5ne6eu din lu5e, e!ena !ecular a creaiei #i antropocentri!5ul. B5potriva ace!tor pretenii, cf. CDrgen -olt5ann, God in Creation. An Ecological Doctrine of Creation, %'- /re!! ltd, 1AA1, p. 1A7 #.u. 3 'f. 3. %c8?fer-.uignier, Et demain la Terre, pp. 22-23. Ee6i #i Fan! Galdenfel!, Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo, /aoline, -ilano, 1AHH, p. =2. 4 'f. 3tto %c8?fer-.uignier, Et demain la Terre, p. H.

2
cercet rii e5pirice #i al eficienei, al e7ploat rii prag5atice. @ r !en!, f r lu5ina tran!figuratoare a per!pectivei teologice, o5ul #i lu5ea !e nf i#ea6 a!t 6i redu!e la !tatutul de obiecte 5anevrabile dup e7igenele #i calculele reci ale raiunii autono5e. 'on!truit pe un InaturalJ !pirit duali!t 5, n!cri! n cea 5ai !ecret #i n acela#i ti5p cea 5ai perfor5ant !tructur 5ental a !a, civili6aia occidental !-a 5anife!tat, nc de la nceputurile !ale=, ca o!cil"nd 5ereu ntre fru5u!eea trec toare dar concret #i palpabil a p 5"ntului, #i !plendoarea nev 6ut a cerului. Bn 5i:locul evului barbar al 5igraiilor #i al 5i6eriei, !e e!eau !i5ultan !perana #i vi!ul paradi!ului de !u!, cobor"t n lu5e !ub for5a i5periului divin, n !tare ! a!igure !tabilitate !au per5anen n acel pei!a: generali6at al ne!iguranei 7. Bn ace!t vi! !e prelungeau nele!urile conferite Ki!ericii de:a de c tre fericitul *ugu!tin, n De civitate Dei, v 6ut drept !ingura legatar a i5periului 5uribund al 'e6arilor. '"nd nea5urile 3ccidentului !-au lini#tit, ace!t vi! era de:a puternic, oper"nd autoritar n privina tuturor a!pectelor vieii o5ene#ti. Bn nu5ele ace!tui vi!, viaa de aici trebuia di!preuit , 5arginali6at , repri5at , abandonat L pentru ace!t vi!, evidena n! #i a proble5elor cotidiene trebuia ca5uflat
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. 47<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

n u5bra unui ideal angelic, 5anife!tat n celibatul preoilor, n !piritualitatea de6incarnaioni!t a lui *n!el5 #i n 5i!tica !tig5atelor 8ri!ticeH. 3 foarte concret lu5e v 6ut , o foarte concret !ocietate ecle!ial #i laic , din ce n ce 5ai bine organi6at , n! do5inat de ob!e!ia nev 6utului, a !upranaturalului. ,n!tituiile bi!erice#ti #i profane ncepeau ! funcione6e din ce n ce 5ai eficient ; #i poate nu e!te deloc nt"5pl tor faptul c aug5entarea puterii papale !e petrecea la fel de repede ca e7tinderea #i con!olidarea !f"ntului i5periu ro5an de naiune ger5an ;, n! toate ace!te progre!e erau atribuite unilateral graiei divine, unui 'reator atotputernic care Mavea ! !e afir5e de!tul de cur"nd acea!taN a dat lu5ii de la bun nceput o a#a perfect organi6are, nc"t nici el #i nici o5ul nu prea 5ai aveau ce face. 0otul era dat, pre!cri!, operat de !u!, influenat de fr"ul nev 6ut al !upranaturalului A. 0e6a acea!ta nu 5ai avea 5ulte lucruri n co5un cu !en!ul biblic al creaiei #i cu evidena ; inconte!tabil , pentru cre#tin tatea r ! ritean ; per5anentei pre6ene active a lui 9u5ne6eu n creaia !a, fiind 5ai degrab o vi6iune reducioni!t a!upra realit ii, o co5oditate 5ental . >iOolai Kerdiaev avea ! con!tate c te6a !upranaturali!t face inutil pre6ena 'reatorului #i lip!it de !en! creaia, o vi6iune care nu poate concepe progre!ul, nnobilarea creaiei prin naintarea ace!teia n co5uniunea cu 9u5ne6eu 10. %upranaturali!5ul occidental, la nceput un fel de g"ndire in!tinctiv , dar de in!piraie platoni!t-cre#tin , a devenit treptat o filo!ofie Mntr-un !en! de!tul de re!trictiv, !peciali6at, tr d"nd !piritul filo!ofiei cla!ice, cu5 ob!erv /ierre Fadot 11N, un !i!te5 raionali!t #i raionali6ator. Bnte5eindu-!e cu 5ai 5ult !au 5ai puin ndrept ire pe autoritatea ; Ide !u!J ; a revelaiei du5ne6eie#ti, teologia occidental Mro5ano-catolic N, anga:at n !lu:ba con!olid rii pri5atului ro5an n orice proble5 bi!ericea!c #i laic , a a:un! ! ab!oluti6e6e IoperaiaJ de !u! n :o!, afir5"nd, prin to5i!5, c graia !upranatural acionea6 aproape ire6i!tibil a!upra voinei u5ane. @a de te6a augu!tinienilor, 5ai 5oderat , de!pre Ipre5oiunea 5oral J, potrivit c reia
5

'f. .eorge! 9ubP, Anul !!!, /oliro5, ,a#i, 1AA=, p. 147. /oate toc5ai ace!t !pirit duali!t define#te cel 5ai bine 3ccidentul, fa de pantei!5ul antic #i oriental. = 'f. 'on!tantin >oica, "odelul cultural european, Fu5anita!, 1AA3, p. =4. 7 9e!pre i5plicaiile culturale #i !pirituale ale evului 5igraiilor, ve6i Fenri-,rQnQe -arrou, Biserica #n antichitatea t$r%ie &'!'()!*+, (niver!ita!, 1AAA, p. 21A #.u. H 'f. i,idem, p. 2A. Ee6i, de a!e5enea, *ndrQ Eauc8e6, -piritualitatea Evului "ediu occidental. -ecolele .///(0// , -eridiane, 1AA4, pp. 3A-47. A 'f. >oica, "odelul cultural, p. 213-214. -arrou Mcf. Biserica #n antichitatea t$r%ie, pp. 25A-2=4N e7plic !upre5aia i5aginii !upranaturali!te n occident prin faptul c !ingura cultur po!ibil 5ult vre5e aici a fo!t cea clerical . 10 'f. -ensul crea1iei. 2ncercare de #ndrept1ire a omului, Fu5anita!, 1AA2, pp. 137-140. 11 'f. /ierre Fadot, Ce este filosofia antic3, /oliro5, 1AA7, pp. 2H0-2H1.

3
8arul atrage voina o5enea!c prin faptul c o nc"nt cu pro5i!iunea reco5pen!elor divine, to5i#tii riguro#i vorbeau de!pre o Ipre5oiune fi6ic J, de o forare !upranatural a libert ii 12.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. 4H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

&ra larg de!c8i! calea pentru un control din ce n ce 5ai puternic e7ercitat de autoritatea Ki!ericii a!upra tuturor di5en!iunilor vieii o5ene#ti 13. 9e la !upre5aia pontifului ro5an a!upra celorlali epi!copi la !f"nta inc8i6iie #i la 5"ntuirea prin foc, de la practica indulgenelor la index li,rorum prohi,itorum, de la cearta pentru inve!titur la pretenia !cola!ticii de a fi #tiin etern #i filo!ofie netrec toare, toate ace!tea !unt con!ecinele #i 5anife!t rile vec8iului !upranaturali!5, devenit p"rg8ie pentru afir5area puterii Ki!ericii n lu5e.

/*+*9,%() '&+&%', *>() 1000 1, 3K%&%,* /*+*9,%()(, 0&+&%0+(


9incolo de pretenia !upranaturalit ii !e de!f #ura n! un proce! accentuat de i5anenti6are a g"ndirii apu!ene, evident 5 car n periculoa!a di!ertaie ipotetic a !cola#tilorR etiamsi Deus non daretur14. /roce!ul ace!ta, al 5ut rii centrului de greutate din!pre nev 6ut #i !upranatural !pre vi6ibil #i natural ; ca #i c"nd pri5ii ter5eni nu au avut alt rol dec"t acela de a-i :u!tifica pe cei din ur5 ;, avea ! !e fac !i5it nc din pre:5a anului 1000, pe acel fond duali!t al a#tept rii ,eru!ali5ului cere!c. &veni5entele !unt de!cri!e cu deo!ebit p trundere de !avantul cre#tin, *le7andru -irone!cuR
Bn pragul anului o 5ie, lu5ea occidental a#tepta ner bd toare a doua venire a 9o5nului. >oi, cei de acu5, nu 5ai pute5 avea o i5agine fidel a ceea ce a n!e5nat n vre5ea aceea, !ti5ulat de o 5i!terioa! ten!iune intern , a#teptarea celei de a doua veniri a -"ntuitorului 15. *propierea nfrico#atei :udec i !t"rni!e printre oa5eni o fierbere pe care nu5ai din u#urin a5 putea-o a!e5 na cu nebunia. *r trebui ! duce5 5ai departe, cu nc8ipuirea, de!f #urarea ace!tui ui5itor #i grandio! !pectacol, ca ! nelege5 ce !-a petrecut n !ufletul acelor oa5eni, c"nd ; n dang tul clopotelor din puterea nopii, care ve!tea !f"r#itul a o 5ie de ani, care trebuia ! fie !f"r#itul lu5ii ; Fri!to! n-a venitS
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..p. 4A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

'eva !-a pr bu#it, atunci, n !ufletul oa5enilor. 35ul ntreg de p"n atunci !-a !f"#iat #i !-a !eparat de lu5ea nev 6ut n care cre!cu!e, ntorc"ndu-!e din!pre ea #i orient"ndu-#i privirile c tre ceea ce !ocoti!e p"n atunci a fi fo!t o de#ert ciune a de#ert ciunilorR lu5ea v 6ut . 9e!igur, ni5eni nu trebuie ! -#i nc8ipuie c a doua 6i faa lu5ii !-a !c8i5bat. + !turn rile ace!tea nu !unt lucruri care ! !e a#e6e dintr-o dat ntr-o alt albie, recla5"nd #i inaugur"nd de fapt o nou perioad lung de ti5p, cu5 !-a #i nt"5plat. 3 nou lu5e n! a nceput din noaptea aceea, iar proce!ul i6bucnit acu5 aproape o 5ie de ani d inuie nc !ub oc8ii no#tri. '8iar a#a-nu5ita +ena#tere #i c8ipul o5ului 5odern !e afl acolo, n e5brion. 35ul !-a 8ot r"t a!tfel ! renune la bucuriile pro5i!e de 9u5ne6eu #i nenc8ipuite ale paradi!ului cere!c, pentru a le c uta cu per!everen , prin toate 5i:loacele 5inii, pe cele din viaa acea!ta 1=.
12

'f. Tarl +a8ner #i Ferbert Eorgri5ler, 4etit dictionnaire de thologie catholi5ue, %euil, 1A70, art. I.r"ce, Qcole! de t8Qologie de laJ. Bn ace!t !en!, a !e con!ulta #i pr. dr. 1tefan Kuc8iu, 6rtodoxie 7i seculari%are, )ibra, 1AAA, pp. 1=-17. 13 'f. *ri!teide! /apadaOi! U Co8n -ePendorff, The Christian East and the 8ise of the 4apac9. The Church !: ( *;' A.D., %t. Eladi5irV! %e5inarP /re!!, 're!tWood, >X, 1AA4, pp. 1H-2H. 14 *. Eauc8e6 vorbe#te de!pre un adev rat dei!5 al #colii teologice de la '8artre! M!ecolul Y,,N, care predica di!tanarea lui 9u5ne6eu de lu5e #i autono5ia o5ului Mcf. -piritualitatea Evului "ediu occidental, p. 73N. 15 9e!pre acea!ta vorbe#te #i 9ubP, Anul !!!, p. 14H. 1= 'f. *le7andru -irone!cu, Certitudine 7i adevr, Fari!5a, 1AA2, pp. 27-2H. (n co5entariu al per!pectivei de!cri!e de *l. -irone!cu ve6i la pr. prof. 9. /ope!cu, Teologie 7i cultur, &,K-K3+, 1AA3, pp. A7-112. 'it"ndu-l pe /ierre Fadot, 'ri!tian K dili ob!erv c natura di!preuit de /lotin Ma c rui oper e una din !ur!ele de in!piraie ale @ericitului *ugu!tinN a devenit, 5ai clar n! abia n +ena#tere, cu -ar!ilio @icino Mtraduc tor #i co5entator al lui

'utre5urat , de6a5 git de e#ecul a#tept rilor !ale ; fabricate #i ntreinute de co!5ologia !a duali!t #i de accentul pe !upranatural ;, lu5ea occidentului !-a v 6ut dintr-o dat re!tr"n! la ea n! #i, la propria !a natur . 9e acu5 nu 5ai p rea doar c 9u5ne6eu #i-a ntor! faa din!pre poporul ! u, cu5 nc 5ai credeau evlavio#ii anului 1000. / rea c , din voia #i n ab!ena lui 9u5ne6eu, occidentului i !e revela!e 5area datorie de a prelua fr"iele propriei !ale organi6 ri #i de!f #ur ri. &ra ca #i cu5 trecu!e bru!c din!pre copil rie la 5aturitate, din!pre a!cultarea necondiionat Mcu5 !e #i i5agina!e pe !ine fa de c8ipul cioplit al unui 9u5ne6eu r 6bun tor, e7pert n dreptul ro5anN !pre dreptul la opinie. 'oninutul #i !en!ul ace!tei 5utaii !unt foarte bine !urprin!e de .eorge! 9ubP. & vorba, n e!en , de o 5odificare !tructural , pentru !ecolele ur5 toare, a Inuanelor cre#tini!5uluiJ, 5arcat de 5pingerea 0at lui atotputernic ntr-un plan ndep rtat Mca patron nev 6ut #i di!cret al noii orient riN17, 5i#care ur5at de a!cunderea du5ne6eirii lui Fri!to!, pentru ca u5anitatea @iului ! capete treptat #i din ce n ce 5ai pregnant Ipre6en #i apropiereJ. I're#tin tatea occidentului, b"ntuit de ,eru!ali5ul vi!elor !ale, de!coperea ,eru!ali5ul tere!tru #i, prin el, pe ,i!u! cel viuJ1HL c l torind !pre %f"ntul -or5"nt, cre#tin tatea occidental !e lan!a de fapt ntru cucerirea lu5ii v 6ute. 0e7tual, 9ubP arat c ,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. 50<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

In a#teptarea !f"r#itului lu5ii, !-a reali6at o convertire radical a valorilor cre#tini!5ului. (5anitatea !e 5ai pro!ternea6 nc n faa unui 9u5ne6eu teribil, 5agic #i r 6bun tor, care o do5in #i o !trive#te. 9ar ncepe ! -#i f urea!c i5aginea unui 9u5ne6eu devenit o5, care-i !ea5 n 5ai 5ult #i pe care va ndr 6ni n cur"nd ! -l privea!c n fa . &a !e anga:ea6 pe lungul dru5 eliberator ce o va duce 5ai nt"i !pre catedralele gotice, !pre teologia lui 0o5a dV*Zuino, a lui @rance!co dV*!!i!i, apoi, ur5"nd diferitele for5e de u5ani!5, !pre toate progre!ele #tiinei, politicii #i !ocialului, pentru a a:unge, n !f"r#it, dac ne g"ndi5 bine, la valorile ce !t p"ne!c cultura noa!tr actual J1A.

Bn ace!te condiii, anul 1000 al 5"ntuirii repre6int


Inceputul unei ntoarceri 5a:ore, trecerea de la religia ritual #i liturgic a lui 'arol cel -are #i a a#e6 5"ntului de la 'lunP ; la o religie a aciunii, ntrupat , religia pelerinilor +o5ei, a %f"ntului ,acob #i a %f"ntului -or5"nt, a apropiatelor cruciade. Bn 5i:locul terorilor #i a fanta!5elor, o pri5 percepie de!pre ceea ce n!ea5n de5nitatea o5ului. *ici, n acea!t be6n , n acea!t tragic ! r cie #i ! lb ticie, ncep pentru !ecolele care vor veni victoriile g"ndirii europeneJ 20.

0ran!punerea vi!ului de!pre paradi!ul cere!c ntr-o nou ver!iune, 5ai concret , a paradi!ului tere!tru, e!te un feno5en care nu poate fi n! nele! nu5ai prin de6a5 girea tr it de lu5ea occidentului atunci c"nd a#tept rile !ale !upranaturali!te nu !-au 5plinit, de#i a!pectul la care vreau ! 5 refer nu e !eparat de acea!t de6a5 gire. &!te vorba de faptul c toc5ai ne5plinirea previ6iunilor !pirituali!5ului a condu! c tre o reinterpretare a 5itului paradi!iac elaborat de *ugu!tin. Cean 9elu5eau !e!i6ea6 , de altfel M#i a5 v 6ut ob!ervaii !i5ilare la 9ubPN, faptul c 5itul paradi!ului p 5"nte!c nu e!te toc5ai un vi! l turalnic, ci una dintre coordonatele con!titutive g"ndirii occidentale. &l !pune c vi!urile oa5enilor !unt parte a i!toriei lor #i e7plicative pentru 5ulte dintre faptele lor 21. 'ruciadele, epoca 5arilor de!coperiri geografice,
/lotinN, o natur nc rcat de valoare po6itiv Mcf. I%i5plitatea privirii !au de!pre di5en!iunea 5i!tic a filo6ofieiJ, prefa n /ierre Fadot, 4lotin sau simplitatea privirii, /oliro5, 1AAH, n. 20, p. 2=-27N. 17 9up Tarl +a8ner, e!te vorba o nlocuire a %fintei 0rei5i cu i5aginea unui 9u5ne6eu anoni5 Mcf. The Trinit9, Kurn! U 3ate!, 1AH=, pp. 10-15N. 9e!pre ace!tea, ve6i #i pr. prof. 9u5itru /ope!cu, Teologie 7i cultur, p. 11 #.u. 1H .. 9ubP, Anul !!!, p. 233. 1A /,idem, p. 225. 20 /,idem, pp. 234-235. 21 Cean 9elu5eau, Grdina desftrilor. 6 istorie a paradisului, Fu5anita!, 1AA7, p. 5.

5
c utarea rii &ldorado, idealul progre!ului per5anent, toate ace!tea au o relaie 5ai 5ult !au 5ai puin e7plicit , n! real , cu vi!ul paradi!ului p 5"nte!c.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. 51<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

%pre deo!ebire de / rinii orientali, atra#i 5ai cu !ea5 !pre interpretarea 5i!tic a paradi!ului, ob!erv 9elu5eau, teologii occidentali, ncep"nd cu )actaniu #i *ugu!tin, au luat drept bune de!crierile n !til reali!t McorporaliterN ale lui /!eudo-Ea!ile, a:ung"nd ! a5alga5e6e te5a biblic a &denului cu 5iturile greco-latine de!pre '"5piile &li6ee #i ,n!ulele celor fericii 22. 9e#i unii c rturari Mcu5 e!te ca6ul lui ,!idor al %evilleiN au ncercat ! !e deli5ite6e de o a!e5enea confu6ie, acea!ta !-a produ! totu#i la nivelul i5aginarului colectivR In !ecolele al ,Elea, al E-lea #i al E,-lea, o ntreag pleiad de poei ; latini #i cre#tini ; evoc paradi!ul tere!tru cu accente virgiliene, a!ociind cu !ucce! datele .ene6ei cu tradiia greco-latin J 23. Bnclin"nd iniial #i e7plicit pentru interpretarea dubl a paradi!ului, !piritual #i 5aterial Mcf. De Genesi ad litteram, E,,,N24, *ugu!tin a a:un!, n efortul de a contrapune ontologiei pe!i5i!te a 5ani8eilor o ver!iune biblic a bun t ii creaiei lui 9u5ne6eu Mcf. De Genesi contra "anicheos, ,,N, ! accentue6e unilateral i5aginea p 5"ntea!c a paradi!ului. %oluie re6onabil , po!ibil, n condiiile controver!ei cu 5ani8eii, n! cu ur5 ri !erioa!e pe ter5en lung.
I/entru generaii #i generaii de cre#tini din !paiul occidental ; co5entea6 9elu5eau ;, afir5aiile ace!tea ale !f"ntului *ugu!tin au repre6entat adev ruri infailibile. &le au avut un i5pact 8ot r"tor a!upra !piritelor care au contribuit de-a lungul !ecolelor la 5odelarea convingerilor colectiveJ 25.

/re6ent n g"ndirea lui 0o5a dV*Zuino #i locali6at fante6i!t de cartografia 5edieval , c utat de -arco /olo #i de 'ri!tofor 'olu5b, raionali6at apoi de g"ndirea rena!centi!t , paradi!ul tere!tru a r 5a! vi!ul n!ufleitor pentru 5ulte dintre reali6 rile civili6aiei occidentale, n pofida faptului c , !ub i5pactul lu5ini!5ului #i al #tiinei 5oderne, 5itul a fo!t abandonat for5al. +e!urgena naturi!5elor de tot felul, utili6area narcoticelor, pliantele ageniilor de voia:, toate evoc paradi!ul, 5 rturi!ind puternic care !unt, n !ubte7tul ntreprinderilor !ale, factorii care 5otivea6 5odernitatea.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. 52<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

&)&-&>0& *>0+3/3)3.,'&
Bnainte de a trece la de!crierea 5utaiei !pre Inaturali!5J, cred c nu e!te de pri!o!, n prelungirea anterioarei di!cuii de!pre paradi!, ! 5 opre!c un 5o5ent a!upra 5utaiei petrecute n cadrul antropologiei occidentale. *cea!t 5utaie poart , evident, !e5nele tran!for5 rii vi!ului occidental al paradi!ului cere!c n i5aginea p 5"ntea!c de!pre care toc5ai a5 vorbit. /e linia aceluia#i *ugu!tin, profund ndatorat totu#i e7perienei !ale 5ani8eice, #i a antropologiei pe!i5i!te a ace!tuia Minterpretat nu5ai din per!pectiva c deriiL refle7 inver! al ideii paradi!ului 8iperboli6atN, occidentul a profe!at 5ult vre5e o antropologie !upranaturali!t , potrivit c reia o5ul, de#i creaia lui 9u5ne6eu, nu avea prin natur ni5ic care ! -l ridice pe!te in!tinctivitatea be!tiilor2=. 0ot ceea ce caracteri6a !ituaia lui paradi!iac ; nelepciunea de! v"r#it , 5orala irepro#abil #i ne5urirea ; era provenit din graia divin , f r vreun efort al
22 23

/,idem, pp. 1H-21. /,idem, p. 1= Mve6i #i conte7tul, pp. 14-23N. 24 'f. )oui! )avelle, I*ugu!tine on t8e 'reation 9aP!J, n <ournal of Earl9 Theological -tudies 32/4, 1AHA, pp. 45H45A. 25 /,idem, p. 21. 2= 9e!pre in!tinctivitate #i concupi!cen , ca date naturale, ve6i Kernard '8evalleP, =a foi en ses termes. >ouvelles dfinitions des mots chrtiens, )abor et fide!, 1AA2, art. ['oncupi!cenceV.

=
o5ului n!u#i27. Bn ace!t conte7t, p rea c ere6ia pelagian 2H, co5b tut #i conda5nat de *ugu!tin, nu 5ai putea cunoa#te vreun reviri5ent. ,5pre!ionant e!te faptul c , pe fondul 5utaiei nregi!trate n :urul anului 1000, o dat cu u5ani6area c8ipului lui ,i!u! M#i a i!tori6 rii de!tinului Ki!ericii ro5ane 2AN, avea ! fie rede!coperit #i o5ul. 0e6a !cola!tic a pierderii graiei !upraad ugate de!c8idea po!ibilitatea nelegerii faptului c natura u5an era invariabil bun , ba c8iar caracteri6at de o oarecare autono5ie Mte6a cardinalului Kellar5in de!pre natura puraN, de vre5e ce p catul nu a atin!-o propriu-6i! Mp catul are doar con!ecine e7i!teniale, nu #i e!enialeN. 0reptat, n ver!iunea 5olini!t , o5ul avea ! recapete din partea teologiei !tatutul de fiin creat de 9u5ne6eu #i c8e5at ! !e ntoarc liber, n virtutea naturii !ale bune, !pre 'reatorul ! u 30. (5anitatea nceta ! 5ai fie massa damnata a lui *ugu!tin #i a refor5atorilor, n! de acu5 p rea c , n !til pelagian, ea avea ! aib din ce n ce 5ai puin nevoie de 9u5ne6eu pentru reali6area propriei de! v"r#iri.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..p. 53<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

/ri5ele !e5ne ale ntoarcerii !pre !ine, ale victoriei #i 5aturit ii o5ului, !e ar tau n IproductivitateaJ 5eritorie a !finilor31, care avea ! la!e cur"nd locul eficienei civili6aiei te8nologice. Bn fond, ceea ce caracteri6ea6 5odernitatea naturali!t e!te pe de o parte ideea de reali6are a paradi!ului p 5"nte!c prin fore proprii, iar pe de alta, #i corelativ, ideea eficienei te8nologice. /rin ace!te dou ele5ente !e 5anife!t n! un ntreg progra5 5ental, evident cu 5ult nainte de 6orii 5odernit ii.

'(>3*10&+& 1, /(0&+&
,ntenione6 ! e7a5ine6 acu5 !piritul ace!tei ntoarceri, dup care di!cuia propriu-6i! , de!pre coninutul opiunii naturali!t-!eculare. 3bi#nuit ti5p de aproape un 5ileniu ! aplice grila !upranaturali!t , 5ai apoi de6a5 git de profeiile duali!5ului #i n cele din ur5 ncredinat c i !e revela!e o cale nou , aceea a ncrederii n !ine, lu5ea occidental a nceput ! decon!truia!c toate certitudinile !ale de p"n atunci, p !tr"nd nu5ai ceea ce era convenabil ; firul director al identit ii culturale a occidentului, !-ar putea !pune ;, a!piraia M!ti5ulativ N !pre paradi!. *cea!t a!piraie a fo!t tradu! n ter5enii progre!ului cunoa#terii #i puterii, traducere 5anife!t n celebra conclu6ie baconian , tantum possumus 5uantum scimus. ,e#it din !tadiul larvar, infantil, 5intea occidentului !e credea liber de orice dog5e, autar8ic , netradiional M!au antitradiional , cu5 ob!erv 'ri!tian K dili 32N, !t p"n pe propriul ! u de!tin #i al lu5ii. -etoda raionali!t a !cola#tilor a preg tit 5ai 5ult !au 5ai puin con#tient pre5i!ele dei!5ului Mfilo!ofia ab!enei lui 9u5ne6eu, per5i!iv pentru afir5area netutelat a o5uluiN #i ale critici!5ul lu5ini!t. [*re toat dreptatea \tienne .il!on atunci c"nd ob!erv c drepturile cuget rii libere au fo!t cucerite de filo!ofia !cola!tic pentru lu5ea 5odern
27 2H

'f. Catehismul Bisericii Catolice, *r8iepi!copia +o5ano-'atolic de Kucure#ti, 1AA3, paragrafele 3=7, 375, 37=. 'f. *ugu!tinian /atri!tic ,n!titute ; +o5e, 4atrolog9, edited bP *ngelo di Kerardino, Wit8 an introduction bP Co8anne! ]ua!ten, vol. ,E, '8ri!tian 'la!!ic!, +'), *llen, 0e7a!, 1AA7, pp. 477-4H2. 2A 'f. /apadaOi! U -ePendorff, The Christian East and the 8ise of the 4apac9, pp. =A-70. 30 *cea!t reinterpretare e!te evident n Catehism, 357. Ee6i #i +a8ner #i Eorgri5ler, 4etit dictionnaire, art. I>ature et gr"ceJ. 31 /eter KroWn de!crie n a5 nunt rolul uria# pe care cultul !finilor l avea n occident nc de la !f"r#itul antic8it ii Mcf. Cultul sfin1ilor. Apari1ia 7i rolul su #n cre7tinismul latin, *5arcord, 1AA5L ve6i 5ai ale! ideea de potentia, p. 111 #.u.N. 32 'f. I%i5plitatea privirii !au de!pre di5en!iunea 5i!tic a filo6ofieiJ, pp. 12-13. /e bun dreptate vorbe#te p rintele prof. 9. /ope!cu de o5ul 5odern ca fiind de6r d cinat.

7
#i nu de acea!ta din ur5 prin propriile puteri 33.$ )u5ini!5ul nu accepta o alt autoritate n privina cunoa#terii cea a :udec ilor 5inii, de#i 5odernitatea a a:un! rapid, n c"5pul #tiinei, la ob!e!ia e5piri!t a e7peri5entului. &rau nl turate barierele unei teologii peri5ate, n! 5intea occidental !e nc8idea a!tfel n propriile li5ite, nele!e o vre5e, triu5fali!t, ca ne-li5ite.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. 54<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...

+aionali6"nd #i e7peri5ent"nd, occidentul !e ntorcea din ce n ce 5ai 8ot r"t !pre lu5ea v 6ut , !pre natur #i biologie, uit"nd ; cu totul nrobit unor 5etode reducioni!te ; c 5ai e7i!t #i lucruri care nu pot intra n canoanele !ale. 9e acu5, totul !e :udeca din per!pectiv e7clu!iv natural . Tarl Fau!c8ildt con!ider c !eculari6area, !i5plificare naturali!t a realit ii, a eliberat un enor5 potenial al con#tiinei europene, pun"ndu-l n !lu:ba nelegerii #tiinifice #i a tran!for5 rii lu5ii34. 9in p cate, cu5 vo5 vedea puin 5ai ncolo, a fo!t dega:at #i un i5portant potenial di!tructiv pentru interioritatea u5an .

(>,E&+%() ,>@,>,0 1, >*0(+*),2*+&* E*)3+,)3+


(n factor i5portant n !u!inerea ace!tei ntoarceri l con!tituie 5area de!coperire 5odern a infinit ii univer!ului. Ee8iculat nc de cardinalul >icolau! 'u!anu!, reluat apoi de .iordano Kruno, .alileo .alilei etc., ideea infinit ii univer!ului !-a dovedit a fi lovitura de 5oarte dat nu nu5ai co!5ografiei antice, preluat de !cola#ti ca dog5 , ci ntregului co!5o! 5ental european. @ r li5ite #i de!centrat, univer!ul devenea dintr-o dat ; din a#ternut pentru picioarele 9o5nului #i loc pl cut al d inuirii vre5elnice a o5ului ; !tr in, f r !en! #i ap ! tor pentru con#tiin . Eec8ea repre6entare a ierar8iilor ontologice di!p rea, #i o dat cu acea!ta tot ceea ce n!e5nau certitudine #i !car de valori. -ai preci!, ntr-o lu5e e7clu!iv natural , o5ogen #i co5pact , p rea a fi cu totul i5po!ibil ! !e 5ai di!cute de!pre !pirit #i 5aterie, de!pre a alege ntre bine #i r u, de!pre re!pon!abilitatea 5oral . 9ac !e 5ai vorbea nc de 9u5ne6eu, !avanii #i filo!ofii pio#i M!au poate, unii, doar ironiciN i re6ervau nu5ai rolul de Ipri5 5i#c torJ, n !tare ! !tabilea!c Icele 5ai potrivite legiJ pentru con!tituirea creaiei !ale, dar f r a 5ai avea #i po!ibilitatea ! !e i5plice n 5er!ul univer!ului35. /roce!ul e!te de!cri! f r ocoli#uri de *le7andre ToPrQ, n co5entariul a!upra di!putei celebre dintre >eWton, repre6entant al #tiinei Ipioa!eJ, care f cea apel la !oluia 5i!tic a pre6enei
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. 55<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

divine creatoare #i nencetate Mconceptul de creaie continu N, #i )eibni6, repre6entant al filo!ofiei dei!te, care vedea un non!en! n ideea nece!it ii pre6enei divine n Icea 5ai bun dintre toate lu5ile po!ibileJ. ToPrQ arat c #tiina neWtonian a a:un! n cele din ur5 ! :u!tifice afir5aiile lui )eibni6R orologiul lu5ii nu 5ai cerea nici ! fie ntor!, nici ! fie reparat. I*r8itectul divinJ p rea ! aib din ce n ce 5ai puin de f cut ntr-o lu5e autono5 , capabil ! renune la !erviciile lui, tran!for5"ndu-!e din proniator ntr-un !i5plu !pectator pa!iv MIun 9u5ne6eu lene#JN al grandioa!ei de!f #ur ri ; deter5ini!te ; a univer!ului.

33 34

?ilo%ofia #n Evul "ediu. De la #nceputurile patristice p$n la sf$r7itul secolului al 0/.(lea , Fu5anita!, 1AA5, p. 702. 'f. I@unda5ental t8eological principle!J, n .. T. GiencOe Med.N, Christian education in a secular societ9, @ortre!! /re!!, 1A70, pp. 4A-50. 35 &!te !oluia lui 9e!carte!, !pre e7e5plu. 'f. 'laude 0re!5ontant, =es pro,l@mes de lAathisme, %euil, 1A72, cap. I)e ca! 9e!carte!J, pp. 71-75. Ee6i #i !tudiul 5eu I+enQ 9e!carte! #i lu5ea n care tr i5. /rivire din!pre teologia ortodo7 J, n Biserica 6rtodox nr. 2/2002, 5ai ale! pp. 112-12A.

H
I(niver!ul infinit al >oii 'o!5ologii ; ob!erv !arca!tic ToPrQ ;, infinit n 9urat ca #i n Bntindere, n care 5ateria etern !e 5i#c f r !cop #i f r plan n !paiul etern, dup legi eterne #i nece!are, 5o#teni!e ceva din toate atributele ontologice ale lui 9u5ne6eu. 9ar nu5ai din ace!teaR c"t de!pre celelalte, p r !ind )u5ea, 9u5ne6eu le-a luat cu &lJ3=.

/e ace!t fond 5ental, 9u5ne6eu a fo!t nlocuit cu 6eia >atur . ,ntere!ant e!te c , ob!erv la r"ndul ! u Tarl /opper, refu6"nd 8eliocentri!5ul #i ur5 rile ace!tuia, @ranci! Kacon ; profetul religiei !eculari6ate a #tiinei ; a:un!e!e pe un alt dru5 la acelea#i conclu6iiR #tiina de!pre 9u5ne6eu a fo!t nlocuit cu #tiina de!pre >atur , a!tfel nc"t legile divine au f cut loc legilor naturale. /uterea lui 9u5ne6eu a fo!t nlocuit cu forele >aturii, pentru ca, ceva 5ai t"r6iu, planul lui 9u5ne6eu ! fie nlocuit cu !elecia natural . 9eter5ini!5ul teologic a fo!t nlocuit cu cel #tiinific, iar credina cu predictibilitatea >aturii. /e !curt, o5nipotenei #i o5ni!cienei lui 9u5ne6eu le-au luat locul o5nipotena naturii #i o5ni!ciena virtual a #tiinelor naturale 37. *cea!t !c8i5bare a f cut i5po!ibil orice :udecat de ordin !piritual, a#a nc"t e!te de nele! efortul di!perat dar tardiv al teologiei de a conda5na pro5otorii noii vi6iuni de!pre lu5e ca eretici. 0otul era de acu5 nele! prin cau6alitatea local Midee ari!totelic at"t de drag !cola!ticiiN, !trict natural !au 5aterial . +ealitatea nu !e 5ai putea conte5plaL nu 5ai era evident vreo finalitate. Bn vi6orul #tiinelor !e aflau nu5ai obiecte de cercetat e5piric,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. 5=<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

cla!ificabile, de cuantificat #i di!ecat, de!criptibile dar nu inteligibile Mn fond, n lip!a lui 9u5ne6eu, ce nele! 5ai poate fi g !it acolo unde nu a fo!t pu! ni5ic de-ace!t fel<N. -intea o5enea!c !e nfrico#a!e o vre5e de i5en!itatea univer!ului Mde unde i5aginea pa!calian a tre!tiei g"nditoareN, dar acu5 #i veni!e n fire #i porni!e 5area aventur a cunoa#terii, potrivit unei noi Ide!c8ideri a oc8ilorJ, de felul celei tr ite de !tr 5o#ii n c dere. >u 5ai avea nevoie de revelaii, nici de 5o#tenirea antic . Bncre6 toare n propriile puteri, ea vroia ! vad lu5ea doar a#a cu5 putea ea n! #i.

9& )* %(/+*>*0(+*),%- )* %&'()*+,2*+&


Cudec ile naturale, !co"nd univer!ul din !fera !en!urilor divine #i netrec toare, au condu! la di!pariia vec8ilor valori #i la apariia celor !eculare, o5ene#ti #i in!tabile. )u5ea, ncet"nd a 5ai fi nelea! ca #i creaia lui 9u5ne6eu, era de acu5 doar lu5ea o5uluiL corelativ, criteriile #i valorile din!pre care ur5a ! fie :udecat realitatea erau de acu5 nainte, de!igur, nu5ai cele ale o5ului. -odernitatea cuno#tea a!tfel o cotitur 5a:or , de o noutate ab!olut n i!toria atitudinilor 5entale, anu5e generali6area atei!5ului #i, n ur5are, o civili6aie antropocentri!t!ecular . Bn epoca 5odern , ace!t de5er! !-a 5anife!tat n for5a !eculari6 rii radicale a tiparelor g"ndirii, n abandonarea relaiei cu 9u5ne6eu, n opiune pentru i!tori6area e7i!tenei u5ane #i a lu5ii n care o5ul tr ie#te3H. -ircea &liade ob!erv c oa5eni areligio#i au e7i!tat, poate, n orice cultur , nu5ai c n lu5ea 5odern !-a petrecut un proce! de generali6are a !piritului !ecular #i ateu, care a cuprin! 5ai toate a!pectele vieii o5ene#ti, 5anife!t"ndu-!e prin profanarea a tot ceea ce p"n acu5 era interpretat din per!pectiv religioa! 3A. /retin6"nd o 5aturitate p"n acu5 inter6i! , o5ul 5odern a nceput ! -#i 5anife!te pretutindeni noile e7igene, p r"nd nu doar a fi ne5ulu5it cu
3=

*le7andre ToPrQ, De la lumea #nchis la universul infinit, Fu5anita!, 1AA7, p. 214. 9e!pre IabolireaJ ideii de finalitate n co!5ologia 5odern , pr. dr. 1t. Kuc8iu, 6rtodoxie 7i seculari%are, p. 130. 37 Tarl /opper, "itul contextului, 0rei, 1AAH, p. 113. 3H 'f. Tarl Fau!c8ildt, I@unda5ental t8eological principle!J, pp. 47-4H. 3A 'f. -ircea &liade, -acrul 7i profanul, Fu5anita!, 1AA2, pp. 1HH #i 1A5.

A
interpretarea tradiional a realit ii, ci #i dornic de a o !c8i5ba cu orice pre 40, ba c8iar de a nlocui lu5ea dat cu una f cut de el n!u#i.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. 57<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

'o5ent"nd acea!t cotitur , pe care o nelege ca fiind cea 5ai teribil provocare la adre!a Ki!ericii a!t 6i, p rintele 9u5itru /ope!cu arat c n proce!ul 5odern al !eculari6 rii e!te vorba de o ntoarcere a intere!ului din!pre 9u5ne6eu !pre o5, din!pre cer !pre p 5"nt, din!pre etern !pre trec tor41. 9e la cunoa#terea #tiinific la progre!ele te8nologiei, de la eficiena econo5ic la e7ce!ele legali!5ului Mpractic, a!t 6i, 5ai ni5ic nu !e poate face dac nu e7i!t n prealabil o legeL nu poi fi liber dac ace!t lucru nu e!te pre!cri! de lege, #i nu-i poi a:uta aproapele dac nu e7i!t infra!tructura :uridic #i in!tituional nece!ar etc.N, totul !e ordonea6 potrivit nor5elor o5ului autoprocla5at, anti8ri!tic, du5ne6eu. 9e a5intit, aici, clarvi6iunea lui 9o!toiev!Oi, n Demonii, privind nlocuirea lui Fri!to!, 9u5ne6eu-o5ul, cu o5ul-9u5ne6eu #i, con!ecutiv, renunarea la orice criterii !pirituale, 5orale 42.

0&3)3.,* 1, @&>3-&>() %&'()*+,24+,,


'onfruntate cu feno5enul !eculari6 rii, Ki!ericile occidentale, prin repre6entanii #i teologii lor, au ncercat ! de!cifre6e !tructurile ace!tuia. %inteti6"nd un i5pre!ionant 5aterial bibliografic, actualul 5itropolit dr. *ntonie /l 5 deal !e!i6ea6 diver!e a!pecte, de la ideea de turnant !au cotitur radical a lu5ii 5oderne fa de valorile 5edievale #i tradiional-cre#tine la preocuparea pentru nou, de la ideea onestit1ii n orice privin la pro,lemati%area credin1ei, ele5ente care !e nt"lne!c de:a ca i5plicaii ale 5entalit ii !eculare n teologia #i cre#tini!5ul occidental 43. - voi ocupa nu5ai de a!pectele generale ale feno5enului. 'e e!te seculari%area pentru teologia conte5poran ^ 9ac iniial, n !ec. al YE,,-lea, ter5enul !eculari6are era utili6at nu5ai pentru a de!e5na trecerea propriet ilor bi!erice#ti n po!e!ia puterii profane, el a devenit cur"nd nu5ele cel 5ai propriu al proce!ului i!toric prin care univer!ul, lu5ea de aproape #i de departe, e!te des( divini%at. 9e!igur, nu e!te vorba aici de abandonarea unei per!pective pantei!te ; de vre5e ce cre#tini!5ul e acu6at ade!ea c a favori6at na#terea lu5ii 5oderne, lip!it de !enti5ent religio! ;, ci de abandonarea vi6iunii teologice a!upra lu5ii.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. 5H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

%e poate !e!i6a o deo!ebire ntre secularism, ca po6iie 5ateriali!t #i ideologie 5ilitant , 5anife!t"ndu-!e printr-un refu6 fa de tot ceea ce nu intr n vi6orul #tiinelor naturale Mnele! n care !e nt"lne#te cu !cienti!5ulN, #i seculari%are, ca di!tincie ntre !acru #i profan, ecle!ial #i !ecular, ntre un a!pect po6itiv n ce prive#te atitudinea fa de lu5e #i, re!pectiv, un a!pect negativ n ce prive#te atitudinea fa de credin . ,ntolerant propu! de !eculari!5, ideea de e5ancipare a do5eniului profan fa de tutela oric rui factor religio!, !acral, e!te la fel de evident #i n feno5enul !eculari6 rii, idee preluat ca atare de 5uli teologi occidentali.
40

*ntonie /l 5 deal , epi!cop, Biserica sluBitoare #n -f$nta -cripturC -f$nta Tradi1ie 7i #n teologia contemporan , te6 de doctorat, Kucure#ti, 1A72, p. 13H. )a p. 13A, autorul arat c i5pre!ia cercet torilor, a!t 6i, e!te c dru5ul linear !-a nc8eiat, lu5ea f c"nd o cotitur e!enial R I)u5ea !-a !c8i5bat #i !e !c8i5b 5ereu, iar o dat cu ea !e !c8i5b #i o5ul. 35ul de a6i nu 5ai e!te acela#i cu o5ul de ieriL el a devenit altulJ. 41 'f. Teologie 7i cultur, pp. 5, =A etc. 42 @. -. 9o!toiev!Oi, Demonii, Kucure#ti, 1AH1, p. 304. 43 'on!ideraiile care ur5ea6 repre6int un re6u5at al 5aterialului cercetat de 5itropolitul *ntonie, op.cit., pp. 13H152. 9e!pre IcotituraJ Ki!ericilor occidentale, ve6i #i pr. 1t. Kuc8iu, 6rtodoxie 7i seculari%are, pp. 1H-1A #i 207-20H.

10
@oarte intere!ant e!te c pentru acea!t !eparaie ntre !acru #i profan !e caut c8iar cau6e #i te5eiuri biblice. %pre e7e5plu, FarveP 'o7 Mcf. The -ecular Cit9, )ondon, 1A=HN vede n 'artea .ene6ei o IdecantareJ a naturii, afir5area unei !eparaii radicale a creaiei de necreat, de unde Ic8e5areaJ o5ului de a do5ina p 5"ntul #n locul lui 9u5ne6eu. 9e a!e5enea, el vede n 'artea &7odului o !eculari6are a ordinii politice, afir5area c nu e7i!t vreo !t p"nire politic e7er!at cu 5andat divin Margu5entR revolta evreilor fa de !tatul egipteanN. Bn cele din ur5 , el vede n leg 5"ntul de pe %inai o de!acrali6are a volorilor, de vre5e ce legi!lator e!te -oi!e Maici, un cre#tin ortodo7 poate ridica nedu5erit din u5eri, #tiind c )egea nu are n profet dec"t un propun tor, un inter5ediar, #i nu o !ur! N, o5ul devenind re!pon!abil pentru elaborarea !c rii de valori. )a r"ndul ! u, dar ntr-o abordare i!toric , &. %c8illebeecO7 identific patru 5o5ente, n viaa Ki!ericii #i n cultura occidental , care au favori6at !eculari6areaR apariia orient rii !pre planul ori6ontal, 5potriva tradiiei augu!tiniene Mverticali!t N, n teologia din !ecolele al Y,,-lea #i al Y,,,-leaL introducerea, la !f"r#itul !ecolului al YE,-lea, de c tre Kellar5in, a conceptului natura pura, care a n!e5nat pri5ul pa! c tre conturarea unui de!tin u5an f r di5en!iune !upranatural L +efor5a, care, e7clu6"nd pre6ena lui 9u5ne6eu din !fera v 6ut , acce!ibil raiunii u5ane, a abandonat lu5ea n !ecularitatea eiL legat de acea!ta, conclu6ia lui Tant c 9u5ne6eu e!te un Iideal tran!cendentalJ i5po!ibil de dovedit ori negat prin datele e5pirice, dincolo de vi6orul #tiinei, a#adar, #i irelevant pentru vieuirea u5an Mcf. God and the ?uture of "an, )ondon-%idneP, 1A=AN.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. 5A<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

-a:oritatea cercet torilor !unt de acord, de a!e5enea, c , de#i pre5i!ele erau de:a pu!e de !cola!tic , o contribuie e!enial la declan#area #i !u!inerea proce!ului !eculari6 rii a avut prote!tanti!5ul 5odern. %pre e7e5plu, de la afir5aia lui T. Kart8 c trebuie di!ociat credina de religie la Icre#tini!5ul f r religieJ al lui 9. Kon8oeffer, de la identificarea lui 9u5ne6eu cu Iad"ncul #i te5elia fiineiJ, de c tre /. 0illic8, la afir5aiile lui C.*.0. +obin!on c 9u5ne6eu nu e!te Ifiina !upranatural a 5etafi6iciiJ #i c Itrebuie recuno!cut autono5ia !tructurilor naturaleJ, prote!tanti!5ul pare a fi abandonat cu totul inteniile !pirituale ale refor5atorilor, aduc"nd un aport deci!iv la cea 5ai teribil cri6 a con#tiinei europene #i u5ane. /ractic, !eculari6area, ca produ! direct al opiunii naturali!te, 5ateriali!te, a generat o 5uli5e de de6acorduri #i de6ec8ilibre n viaa cotidian , aberaii n di!cern 5"ntul arti!tic, nevro6e 44. ' ut"nd cu orice pre e5anciparea de !ub tutela Ki!ericii occidentale #i a unei teologii !peculative care nu 5ai putea oferi ceva con!i!tent a!piraiilor !ale de u5ani6are, lu5ea 5odern a abandonat necritic o ntreag !car de valori, l !"nd o5ul prad tenebrelor propriei !ale con#tiine. 1i pare c nici una dintre a!piraiile nceputurilor !ale nu !-a 5plinit f r co!turi uria#e. * re6ultat o lu5e care !e con!truie#te nc eroic, e adev rat, dar o lu5e !inuciga# f r ! #tie. *ce!te a!pecte !unt 5ai evidente, dincolo de ace!t fundal ideologic, n reali6 rile practice ale civili6aiei 5oderne.

/32,0,E,%-, %',&>0,%-, +&),.,* 10,,>_&,


9ac ac8i6iiile principale ale #tiinei !ec. al YY-lea revoluionea6 vi6iunea 5odern de!pre #tiin #i de!pre lu5e, ncerc"nd ! reintegre6e #tiina #i 5etafi6ica Mprin acea!ta din ur5 , c8iar teologiaN #i per5i"nd a!tfel punerea unor proble5e filo!ofice 5a:ore ; cu5 !unt co5ple7itatea,
44

/ie +aP5ond +Qga5eP, I>otre doctrine !pirituelle en face de lVe!prit du `5ondeaJ, n =umi@re et vie, 1A=0, p. 3H, apud *. /l 5 deal , op.cit., p. 151. 9e!pre acelea#i con!ecine, )e!!lie >eWbigin, The other side of DE*. Fuestions for the churches, G'', .eneva, 1AH3, pp. 1-2. 3 anali6 a!e5 n toare la /aul .ilbert, %C, I)a cri!e du !en!J, n >ouvelle 8evue Thologi5ue, to5. 11=, nr.1/ian-febr 1AA4, pp. 7=-A3.

11
realitatea, raionalitatea, finalitatea45 ;, tuturor ace!tora le-a fo!t refu6at cu nd"r:ire calitatea de a fi #tiinifice de c tre po6itivi!5ul veacurilor trecute.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. =0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

*ce!t refu6, 5otivat prin e7igena obiectivit ii, era nte5eiat pe pre5i!e naturali!t-e5piri!te, pe !enti5entul de putere #i pe IveracitateaJ noului in!tru5entar #tiinific #i te8nic, care nu 5ai p reau a l !a loc interpret rilor de tip filo!ofic #i religio! ale realit ii. *re dreptate de aceea '8ri!to! Xannara! c"nd afir5 c po6itivi!5ul, ca e7pre!ie definitorie pentru 5entalitatea 5odern , e!te re!pon!abil de Iin!en!ibilitatea 5etafi6ic J a 5ultora dintre conte5poranii no#tri 4=, a:un#i n !ituaia de a fi incapabili ! 5ai cread . 3ricu5, de la pretenia obiectivit ii #tiinifice #i a eficienei te8nicii pu!e n !lu:ba o5ului, !-a a:un! la o i5agine ideali6at a po!ibilit ilor #tiinei #i te8nologiei. &!te vorba de ideologia !cienti!t , potrivit c reia totul poate fi cercetat, planificat #i reali6at nu5ai prin #tiin Mceea ce n!ea5n , n ter5enii lui E. )o!!OP, negarea obra6nic a tot ceea ce nu intr n vi6orul #tiinei 47N, ideologie ale c rei po!tulate !unt e7pri5ate !uccint de fi6icianul france6 Cean-/ierre )onc8a5pR #tiina e!te !ingura cunoa#tere adev rat L #tiina e!te capabil ! r !pund tuturor proble5elor teoretice #i ! re6olve toate proble5ele practiceL e!te de dorit ! ncredin 5 doar oa5enilor de #tiin dreptul de a diri:a toate treburile !ociet ii 4H. ,deologia !cienti!t , avatar al naturali!5ului #i al po6itivi!5ului, repre6int unul dintre a!pectele cele 5ai e7plicite a ceea ce n!ea5n !eculari6area 5entalit ii #i a culturii europene 5oderne. Bntorc"ndu-#i efectiv privirea #i g"ndul din!pre 9u5ne6eu !pre o5 #i !pre lu5ea v 6ut , 5odernitatea a procedat la nlocuirea tuturor in!tituiilor #i a obi#nuinelor 5edievale cu !i5etrice !eculare. %-ar putea !pune c lu5ea 5odern e!te o i5agine pe do! a IntunecatuluiJ &v -ediu. Bn locul dog5ati!5ului teologic, dog5ati!5ul ideologiilor care para6itea6 #tiineleL n locul cen6urii e7ercitate de inc8i6iie a!upra ideilor, cen6urarea realit ii n! #i, a#a nc"t ! nu core!pund dec"t canonului !ecular, antropocentricL n locul valorilor !pirituale, cele 5ateriale. ,. /. 'ulianu ob!erv c de la un Ini8ili!5 5etafi6icJ, de la atitudinea de negare a celor v 6ute n favoarea celor nev 6ute, !-a a:un!, n cultura european , la un Ini8ili!5 anti5etafi6icJ, ca atitudine de negare a tot ceea ce nu intr n canoanele 5inii u5ane #i ale in!tru5entarului #tiinific4A.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. =1<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

@ r a !e referi la cau6ele de ordin teologic #i 5ental ale feno5enului, Tarl /opper con!ider c acea!t ideologie #i afl nceputul abia n de5er!ul e5piri!t al lui @. Kacon, care, cer"nd renunarea la pre:udec i n privina cunoa#terii, a devenit un adev rat profet al Ireligiei #tiineiJ, al po6itivi!5ului #i al !cienti!5ului. Kacon a prev 6ut revoluia indu!trial #i a avut vi6iunea unei ere n care, prin #tiin #i te8nologie, o5enirea ur5a s poat 5ereu 5ai 5ult, eli5in"nd ! r cia #i 5i6eria, reali6"nd paradi!ul p 5"nte!c. /opper ob!erv c
Inoua religie a #tiinei f cea o nou pro5i!iune a raiului pe p 5"nt ; a unei lu5i 5ai bune pe care, cu a:utorul noii #tiine, oa5enii ar putea ! #i-o cree6e. 'unoa#terea e!te putere, !punea Kacon, iar acea!t
45

* !e vedea, n ace!t !en!, CacZue! -erleau-/ontP, Cosmologia secolului 00. -tudiu epistemologic 7i istoric al teoriilor cosmologice contemporane, &d. 1tiinific #i enciclopedic , 1A7H, pp. 414-415. 4= 'f. '8r. Xannara!, A,ecedar al credin1ei. /ntroducere #n teologia ortodox, &d. Ki6antin , 1AA=, p. 53. 47 'f. Eladi5ir )o!!OP, Teologia mistic a Bisericii de 8srit, *na!ta!ia, pp. 153-154. 4H 'f. Cean-/ierre )onc8a5p, -cience et cro9ance, 9e!clQe de KrouWer, 1AA2, pp. 211-212L ,!abelle -ourral U )oui! -illet, 4rcis de philosophie pour le monde techni5ue, \d. (niver!itaire!, 1AA4, p. A4L Ka!arab >icole!cu, Transdisciplinaritatea. "anifest, /oliro5, 1AAA, pp. 14-20 #i 133-135. 4A 'f. ,oan /etru 'ulianu, Ar,orele gno%ei. "itologia gnostic de la cre7tinismul timpuriu la nihilismul modern , >e5ira, 1AAH, p. 35=.

12
idee, acea!t idee periculoa! a !t p"nirii naturii de c tre o5 ; a o5ului a!e5eni 6eilor ; a fo!t una din cele 5ai influente idei prin care religia #tiinei a tran!for5at lu5ea n care tr i5J50.

+eligia !ecular a #tiinei, p !tr"nd !tructura unei religii, o depo!eda pe cea tradiional de coninutul ei teologic #i !piritual, abandon"nd pe de o parte idealul de! v"r#irii iar pe de alta p"rg8iile !pirituale nece!are reali6 rii ace!tuia, adic e7act e!enialul oric rei religio6it i. 35ul a ncetat a!tfel ! 5ai lupte cu el n!u#i, cu pati5ile iraionale #i, ocup"ndu-!e nu5ai de ceea ce e!te n afara !a, a nceput ! !e 5anife!te I5on!truo!J.

+&),.,* /(0&+,,
-odernitatea a preferat ! neleag actul cunoa#terii nu drept cale a perfecion rii o5ului ci n !en!ul po!ibilit ii de e7er!are a puterii ace!tuia a!upra lu5ii ncon:ur toare 51. C. -olt5ann vede aici i5plicaiile unei interpret ri abu6ive a celebrului dominium terrae Mcf. @acerea, 1, 2=-2AN, preg tit c8iar de c tre teologia 5edieval . 9ac porunca divin !e refer la 5aniera Idivin J a co5porta5entului u5an n 5i:locul vieuitoarelor #i a p 5"ntului, de prote:are #i 5i:locire 52, teologia vec8e, in!i!t"nd a!upra atotputerniciei du5ne6eie#ti, a con!iderat c o5ul e!te c8e5at #i ndrept it ! -#i 5anife!te a!e5 narea cu 9u5ne6eu ca e7erciiu al unei puteri di!creionare a!upra p 5"ntului53. /ractic, e!te vorba de!pre o atitudine areligioas n c8iar !"nul teologiei.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. =2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

%e con!tat a#adar !c8i5barea idealului religio!, al desv$r7irii, cu acela !ecular, al puterii. *cea!t !c8i5bare e!te v 6ut de logicianul ro5"n *nton 9u5itriu, de:a bine conturat , la 9e!carte! #i n @au!t al lui .oet8e. Bntr-o intere!ant paralel , el ob!erv c a5"ndoi, 9e!carte! #i @au!t, !unt preocupai ! I!ilea!c J natura pentru a-i de6v lui !ecreteleL a5"ndoi !unt de acord c a 7ti n!ea5n a stp$ni lu5ea, cu diferena c @au!t vrea ! poat totul, c8iar apel"nd la pactul cu diavolul Me!te oare po!ibil de ntrev 6ut aici 5odul n care .oet8e nelegea #tiina^L i5aginea nu e!te lip!it de o !i5boli!tic nc relevant pentru lu5ea 5odern N, iar 9e!carte! vrea ; n linie evident baconian ; ! cunoa!c totul pentru ca, prin puterea 5inii !ale, ! poat totul 54. +enunarea la 5i6a perfeciunii, propu! de lupta du8ovnice!c , a fo!t un act cu !erioa!e i5plicaii pentru lu5ea 5odern . /entru c , abandon"nd treptat orice criterii !pirituale, nu !-a renunat doar la un !i!te5 vec8i, ci au fo!t pierdute din vedere a!pecte indi!pen!abile pentru ordonarea unei civili6aii. 3 cultur a devenirii, preocupat n e7clu!ivitate de progres, lu5ea 5odern pare din ce n ce 5ai 5ult un corp f r coloan vertebral , care cre#te per5anent f r g"ndul c , poate, odat , !e va pr bu#i !ub propria greutate. [-a7 Geber !e!i6ea6 o cau6 parado7al a proce!ului n tendina puritani!5ului prote!tant de a li5ita con!u5ul #i de a inten!ifica producia55.$ %ub i5periul lui a putea #i al lui a face, lu5ea 5odern a a:un! ! cread c nu5ai a produce #i a avea n!ea5n cu adev rat a fi5=. 3 lu5e a#adar perfor5ant , gata pentru !oluii de 5o5ent,
50 51

Tarl +. /opper, "itul contextului, pp. 11=-117. 'f. pr. prof. 9. /ope!cu, GristosC BisericC -ocietate, &,K-K3+, pp. 24-27. Ee6i #i ob!ervaiile lui ,. /. 'ulianu din !tudiul I+eligia #i cre#terea puteriiJ Mn vol. 8eligie 7i putere, >e5ira, 1AA=N, cap. [9i5en!iunea !ubiectiv a puteriiV, pp. 1=4-1=H. 52 CDrgen -olt5ann, God in Creation. An ecological doctrine of creation, %'- /re!!, 1AA1, pp. 21H-22A. 53 'f. i,idem, pp. 23-32. 'f. ,. /. 'ulianu, I+eligia #i cre#terea puteriiJ, p. 21A. 54 'f. *nton 9u5itriu, Eseuri, &d. &5ine!cu, 1AH=, p. 553. 'f. 9. 'o!tac8e, I+enQ 9e!carte! #i lu5ea n care tr i5J, p. 113. 55 'f. Etica protestant 7i spiritul capitalismului, Fu5anita!, 1AA3, p. 172. 5= 'f. ,. /. 'ulianu, I+eligia #i cre#terea puteriiJ, p. 22H. 'f. -. Geber, Etica protestant 7i spiritul capitalismului, p. 17=.

13
n! lip!it de con!i!ten #i de !en!. *cea!t cultur f r finalitate e!te, de a!e5enea, cu5plit de ngu!t pentru o5ul care, 5 gulit o vre5e Mn Oantiani!5, bun oar N c el d !en! lucrurilor 57, a nceput ! vad c ni5ic nu 5ai !ati!face adev ratele !ale a!piraii, cele 5ai ad"nci #i 5ai vitale. Ealorile n nu5ele c rora !-a edificat lu5ea 5odern , raiunea #i libertatea, par a fi la fel de puin aca! acu5, pe
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.p. =3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

c"t erau n evul 5ediu. 0e8nica #i ncrederea e7clu!iv n 5i:loacele ace!teia ucid libertatea, ob!erv un teolog ie6uit, libertatea cer"nd un e7erciiu rennoit al finalit iiR
I'au6a final M#i deci libertateaN a fo!t e7clu! de g"ndirea te8nici!t , care a !upu! lu5ea fa de reu#itele !ale [<$. * dori cu orice pre reducerea !en!ului final la deter5in ri foarte fi7e, pentru a evita cri6ele, ar n!e5na conda5narea voinei noa!tre [<$ ! -#i reduc ori6ontul la for5ele lini#tite #i 5inerale ale !e5nificaiei i5anenteJ5H.

'ivili6aia european a ! v"r#it, prin opiunea pentru putere, trecerea de la ideea con!truirii unei repre6ent ri a realit ii care ! fie pe 5 !ura a!piraiilor noa!tre Mefortul carte!ian, lu5ini!t #i ideali!tN la construirea realit1ii n! #i5A, de la teoretic la practic, la aplicarea re6ultatelor #tiinei. *cea!t trecere a fo!t n! reali6at f r a !e calcula #i con!ecinele ace!tui e7erciiu, f r a !e 5ai pune proble5a unei finalit i a ntreprinderii, de#i !e prete7tea6 ntotdeauna una i5ediat M!e5nul prin e7celen al confu6iei 5oderne dintre finalitate #i utilitateN. Ka!arab >icole!cu Mfi6icianN afir5 c vi!ul 5odern al o5ului I!t p"n #i po!e!or al naturiiJ a devenit o realitate prin tehno7tiin1. 0e8no#tiina, adic aplicarea practic a re6ultatelor cercet rii #tiinifice, i d o5ului puteri e7traordinare, n! , f r criterii etice #i !pirituale, conduce !pre o nelini#titoare capacitate de autodi!trugere=0. 9e!pre acea!ta ceva 5ai departe. ,5portant de 5enionat n ace!t punct e!te faptul c , renun"nd la 9u5ne6eul religiei 5edievale, o5ul 5odern a p !trat trufa# g"ndul de a 5plini el, de acu5 nainte, rolul pe care p"n acu5 l-a avut 9u5ne6eu. 9o!toiev!Oi ob!erv c , renun"nd la 9u5ne6eu dar neput"nd tr i f r 5inuni, o5ul 5odern ncearc ! le f urea!c !ingur, d"nd cre6are nu5ai 5iracolelor nf ptuite de el. 9e la 5iraculoa!ele perfor5ane !pirituale ale !finilor, de la productivitatea n planul 5eritelor pri!o!itoare ; n! de!igur ani5at de un g"nd !i5ilar ;, o5ul 5odern !-a lan!at n cur!a frenetic a progre!ului te8no#tiinific Mun 5it e5ina5ente 5odernN.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..p. =4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

/+3.+&% E%. &'3%,%0&0e8no#tiina nu ncearc altceva dec"t nlocuirea univer!ului creat de 9u5ne6eu cu o lu5e artificial , con!truit e7clu!iv de o5. *le7andru -irone!cu !e!i6ea6 o adev rat adver!itate Mdar nu #i aver!iune, ca n !pirituali!5ele antice #i 5edievaleN a o5ului 5odern fa de realitatea n !ine, adver!itate 5anife!t n efortul de a !ub!titui ace!teia produ!ele propriei !ale 5ini #i puteri.
I35ul a re!i5it >atura ca o adver!ar ; !pune *l. -irone!cu ; care acoperea, care t inuia toate !ecretele vieii, toate pl cerile ei, toate bog iile ei. 1i atunci oa5enii #i-au propu! ! -i fure, ! -i smulg !ecretele #i c8iar ! o violente6e n nd r tnicia #i adver!itatea ei. 35ul de #tiin #i-a n!u#it at"t de 5ult, at"t de
57

9e la Tant p"n la >oica, o5ul ideali!5ului a !uferit de aceea#i ilu6ie. 'f. 'on!tantin >oica, "athesis sau ,ucuriile simple, Fu5anita!, 1AA2, p. H7. 5H /aul .ilbert, I)a cri!e du !en!J, pp. A2-A3. 5A /entru /aul .ilbert, ti5pul no!tru e!te al renun rii la !en! n favoarea !e5nificaiilor conferite de intere!ele noa!tre MI)a cri!e du !en!J, pp. H4-H=N. =0 'f. Ka!arab >icole!cu, Transdisciplinaritatea, pp. 12-13 #i 101.

14
categoric acea!t po6iie, nc"t de 5uli #i 5uli ani lucrea6 cu r"vn de a !ub!titui >aturii un alt univer!. *!piraia lui cea 5ai con!tant din ulti5a vre5e e!te ! 5odifice totul, ! tran!for5e toate produ!ele naturale #i ! le nlocuia!c printr-altele, care ! nu 5ai fie dec"t creaiile luiJ =1.

>iciuna dintre civili6aiile apu!e ale i!toriei noa!tre cuno!cute nu pare ! -#i fi propu! un a!e5enea vi! grandio!L niciuna nu pare ; cu toate c ne 5inunea6 #i acu5 5ulte din reu#itele lor, nc nenele!e, n planul te8nologiei ; ! fi dorit n! , la te5elia Kabelului ! u, di!trugerea lu5ii #i autodi!trugerea !a. -odernitatea a produ! vi!e ndr 6nee #i 5 ree con!trucii ; 5 ree, dar f r du8 ;, !e5ne ale unei tentative i5ature de a do5ina lu5ea, !e5nele unei 5orfologii a copil riei=2. *cea!t voin de do5inare !-a 5anife!tat puternic n operaia !i!te5atic de e7ploatare a p 5"ntului, tran!for5at n re6ervor de 5aterii pri5e, abu6at n 5od iraional, epui6at, ! r cit. ,5aturitatea civili6aiei 5oderne e!te #i 5ai e7plicit dac ne g"ndi5 c ; de6volt"nd o te8nologie neutr n !ine, dar lip!indu-!e de criterii a7iologice #i deontologice !olide pentru utili6area ace!teia ; pare incapabil ! evite puterea di!tructiv a ace!teia. /reocupat la nceput ! a!igure o via pe 5 !ura o5ului, #i ni5eni nu poate contra6ice beneficiile civili6aiei,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. =5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

apoi, #i din ce n ce 5ai evident, lan!at n frene6ia productivit ii Mcu a!pectele aferenteR con!u5i!5ul=3, adic inventarea #i !ti5ularea unor nevoi fal!e ale oa5enilor, pe de o parte, 5bog irea tot 5ai evident a produc torilor =4, pe de altaN, lu5ea 5odern pare acu5 ! nu 5ai poat !t p"ni efectele, con!ecinele propriei !ale de6volt ri. Tarl /opper ob!erv c tentativa de a reali6a raiul pe p 5"nt !e !oldea6 cu un adev rat iad pentru o5enire =5. 9e!pre a5bivalena civili6aiei noa!tre #i de!pre ec8ilibri!tica periculoa! pe care o de!f #oar , o!cil"nd ntre via #i 5oarte, vorbe#te '. >oicaR
I!enti5entul c totul e posi,il, n ordine practic #i n ordine teoretic deopotriv , caracteri6ea6 nc , de cele 5ai 5ulte ori, atitudinea o5ului de a6i fa de #tiina !a. Bn ordine practic , nu ni !e pare e7clu! ! reu#i5 cele 5ai e7traordinare invenii [<$. 0oate !unt !pre gloria o5ului #i dovede!c, n pri5ul 5o5ent, !t p"nirea ce a #tiut ! c"#tige a!upra naturii. 9ar ele !e ntorc degrab 5potriva o5ului [<$. %enti5entul 5o5entan de putere al o5ului !e preface n !enti5ent de groa6 . Totul e posi,il, adic cea 5ai n!p i5"nt toare invenie, cea 5ai uluitoare 5a#in uciga# . >u !-a inventat dina5ita, nu !-au g !it ga6ele to7ice^ 0e8nica nu !e ridic , ntreag , 5potriv -i^ 0ot ce poate o5ul e!te prea puin pe l"ng ce !e de6l nuie 5potriva !aJ==. [)a ace!tea !e adaug ar5ele nucleare #i utili6area energiei nucleare Mcu acele efecte incalculabile ale 5anevr rii defectuoa!e, gen 'ernoblN, ar5ele biologice #i e7peri5entele genetice.$

*cea!t a5bivalen i deter5in pe 5uli g"nditori ! trag !e5nale de alar5 privind po!ibilitatea autodi!trugerii noa!tre. &!te o ironie a i!toriei faptul c , n !c"ndu-!e #i din cau6a ne5plinirii previ6iunilor duali!te privind anul 1000, lu5ea 5odern pare a fi n !tare ! declan#e6e propriul ! u !f"r#it n :urul anului 2000. &fectele activit ii o5ene#ti nu au r 5a! la un nivel !uperficial de 5anife!tare, afect"nd te5eiurile vieii. /rodigioa!a de6voltare a 5i:loacelor te8nice #i lip!a de criterii !olide, progno6ele pe ter5en foarte !curt ale efectelor aplic rii 5i:loacelor te8nice, pe de o parte, inten!ificarea poftei ne! buite de 5bog ire Mca ilu6ie a lui a

=1 =2

*l. -irone!cu, Certitudine 7i adevr, pp. A2-A3. 'f. *nton 9u5itriu, Culturi eleate 7i culturi heracleitice, &d. 'artea ro5"nea!c , 1AH7, pp. 111 #i 1=2. =3 'f. The Consumer -ociet9 as an Ethical Challenge, +eport for t8e >orWegian Ki!8op!V 'onference 1AA2, '8urc8 of >orWaP ,nfor5ation %ervice, 1AA7, pp. 10-2=. =4 'f. i,idem, pp. 43-5A. 'f. 3. %c8?fer-.uignier, Et demain la Terre, p. 17. =5 'f. 2n cutarea unei lumi mai ,une. Conferin1e 7i eseuri din trei decenii , Fu5anita!, 1AAH, p. 154. == 'on!tantin >oica, De caelo. 2ncercare #n Burul cunoa7terii 7i individului, Fu5anita!, 1AA3, p. 4=-47.

15
fiN, pe de alta, toate ace!tea au concurat la provocarea uneia din cele 5ai teribile proble5e ale lu5ii 5oderne, cri6a ecologic =7.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<p. ==<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..

/otrivit raportului final al celei de a #aptea *dun ri .enerale a 'on!iliului &cu5enic al Ki!ericilor M'anberra, 1AA1N, pre6ena u5an pe p 5"nt devine un factor de!tabili6ator, a5enin"nd te5eiurile vieiiR
I'are e!te locul no!tru, al oa5enilor, n ordinea naturii^ / 5"ntul, ace!t 5inu!cul punct u5ed n !paiu, e!te n v"r!t de aproape 3-4 5iliarde de ani. Bn ceea ce ne prive#te, a5 intrat n !cen acu5 aproape H0.000 de ani ; adic ieri, n oc8ii 'reatoruluiS 1i nu e!te profund #ocant #i nfrico# tor ! vede5 c au fo!t de a:un! 200 de ani ; care ne de!part de nceputul erei indu!triale ; pentru ca !pecia u5an ! fie capabil ! a5enine c8iar te5eiurile vieii pe planeta noa!tr ^J=H.

9ac !f"ntul /avel vorbea de!pre !uferinele creaiei, produ!e de principiul de6organi6ator introdu! ntre f pturi de p catul o5ene!c Mcf. 8omani, H, 20N, adic de!pre un factor !piritual, a6i, puterea te8nologic a o5ului, a5plificat la cote ne5aint"lnite n trecut, face ca p catul no!tru ! aib con!ecine 5ateriale, din ce n ce 5ai vi6ibile #i 5ai a5enin toare pentru c8iar viaa u5an .
I@aptele necontrolate ale o5ului #i potrivnice lui 9u5ne6eu ; ob!erv , ntr-un cuv"nt pa!toral, / rintele /atriar8 0eocti!t ; opri5 #i o5oar creaiaR r"urile, lacurile #i 5 rile !e tran!for5 n 5od progre!iv n ci5itire lip!ite de orice for5 de via L p durile #i vegetaia 5or, de#erturile naintea6 rapid, iar cerul e!te 5piedicat ! -#i 5ai dea ploaia la bun vre5eJ =A.

9orina o5enea!c de a reali6a paradi!ul p 5"nte!c !e concreti6ea6 , ca5uflat nc de abundena bunurilor de con!u5, n for5e di!tructive pentru eco!i!te5ul planetar #i pentru viaa noa!tr . 9in punctul de vedere al p rintelui 9u5itru /ope!cu ; #i revenind la c8e!tiunea acu6elor adu!e cre#tini!5ului ;, ace!t e#ec, nregi!trat n relaia o5ului cu lu5ea, e!te cau6at nu nu5ai de ne! buina lu5ii 5oderne, ci de anu5ite pre5i!e teologice ale teologiei occidentale. &!te vorba de interpretarea tran!cendenei divine ca ab!en din creaie #i de !eparaia ntre natural #i
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..p. =7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

!upranatural70. /e fondul duali!t de!pre care a5 di!cutat, teologia occidental ; n parte intere!at ! dep #ea!c pantei!5ul antic, n parte intere!at de afir5area unui de!tin i!toric, i5anenti!t al Ki!ericii ; a interpretat gre#it dou atribute divine, a!eitatea #i tran!cendena, a:ung"nd ! de!crie un 9u5ne6eu ne5i#cat #i in!en!ibil fa de creaia !a, ndep rtat, nc8i! n propria !a 5 reie 71. /redic"nd ab!ena lui 9u5ne6eu #i afir5"nd o !eparaie ntre graia !upranatural #i lu5e, teologia occidental a a:un! de a!e5enea la o evaluare non-!piritual a realit ii. Bn ab!ena lui 9u5ne6eu #i v 6"nd lu5ea ca natura pura, teologia a oferit lu5ii 5oderne e7act prete7tele nece!are e7ploat rii iraionale a 5ediului ncon:ur tor. >i5ic nu 5ai pare a avea vreo !e5nificaie !piritual , toate !unt pu!e la di!po6iia o5ului, i5pre!ie nt rit , la nceputurile 5odernit ii, prin duali!5ul carte!ian ; !eparaia ntre res cogitans #i res extensa ; care
=7

'f. The Consumer -ociet9 as an Ethical Challenge, pp. 7=-A=. 'on!eil 3ecu5QniZue de! \gli!e!, -ignes de lAEspritC 8apport officiel de la -epti@mme Assem,le , G'' /ublication!, .enbve 1AA1, p. 270. =A 0eocti!t, /atriar8ul Ki!ericii 3rtodo7e +o5"ne, IFri!to! ; calea, adev rul #i viaaJ, pa!toral la >a#terea 9o5nului M1AA4N, n Glasul Bisericii nr. H-12/1AA4, p. A. 70 'f. Teologie 7i cultur, pp. 11 #i 52. 71 'f. Tarl +a8ner, The Trinit9, pp. 17-1A.
=H

1=
!eculari6a cu totul lu5ea. +edu! la ideea de Inatur J, eco!i!te5ul trebuie ! !e !upun calculelor reci, econo5ice, ale productivit ii72. (it"nd treptat de 9u5ne6eu, lu5ea 5odern a ncetat ! 5ai evalue6e p 5"ntul #i altfel dec"t !ub a!pectul depo6itului de re!ur!e naturale. ,gnorarea unui Ilogo!J, a unei di5en!iuni !pirituale a creaiei lui 9u5ne6eu, !-a 5anife!tat nu doar n e7ploatarea iraional , ci #i n totalul di!pre fa de eco!i!te5R dac intere!ele econo5ice o cer, nu 5ai e7i!t a!t 6i nici o raiune pentru ca o 5on!truoa! fabric de nu-!e-#tie-ce ! fie ridicat n 5i:locul M!au pe!teN ceea ce 9u5ne6eu a l !at ca Igur de raiJ73. 'el puin, a#a a fo!t p"n prin anii VH0 ai !ec. al YY-lea, c"nd con#tiina !ociet ii civile a devenit deopotriv !en!ibil fa de unicitatea feno5enului vieii pe 0erra #i atent la de6a!trul care ne a5enin 74. 9in nefericire, r ul a fo!t ! v"r#it n 5are 5 !ur ; de la p 5"nturi care vor fi 5oarte ti5p de !ecole p"n la lic8idarea 5ultor !pecii de vieuitoare #i p"n la 5alfor5aiile de care !ufer oa5enii #i ani5alele deopotriv , din cau6a polu rii c8i5ice #i nucleare ;, a!tfel nc"t eforturile noa!tre Mabia la nceput, #i av"nd n vedere 5ai 5ult efectele dec"t cau6eleN !unt neputincioa!e.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...p. =H<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.

*v"nd cau6e ndep rtate n defectele teologiei occidentale, dar produ! de civili6aia 5odern , cri6a ecologic e!te nu5ai unul dintre !e5nele i5aturit ii preteniei o5ene#ti de putere #i autono5ie. %etea de putere #i de do5inare a lu5ii n locul lui 9u5ne6eu !-a repercutat la fel de !erio! a!upra o5ului n!u#i. 9in ace!t punct, recon!tituirea tra!eului i!toric #i 5ental prin care cultura european a a:un! n pragul cri6ei ecologice trebuie ! la!e loc unei abord ri !pirituale, unui plan de terapie du8ovnicea!c . Eindecarea con#tiinei 5oderne nu e!te n! po!ibil f r recon!iderarea pre5i!elor doctrinare #i a atitudinilor 5entale care au f cut po!ibil ace!t proce!.

72 73

/r. 9u5itru /ope!cu, Teologie 7i cultur, pp. 11H-120. 'f. 3. %c8?fer-.uignier, Et demain la Terre, p. 54. 74 'f. i,idem, p. =.