P. 1
Psihopedagogia Deficientelor de Intelect - Definitivat 2014

Psihopedagogia Deficientelor de Intelect - Definitivat 2014

|Views: 52|Likes:
Published by educatietreiro
PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT
Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect
Probleme de didac tică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect
PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT
Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect
Probleme de didac tică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: educatietreiro on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT DEFINITIVAT II. TEMATICI SPECIFICE www.educatie.trei.ro II.1. PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT II.1.1.

Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect II.1.1.1. Problematica generală a psihopedagogiei deficientelor de intelect: a. Cadru conceptual, definitii, terminologie şi teorii explicative privind apari ia şi modul de manifestare al deficien elor mintale. b. !istemul actual de asisten ă, educa ie specială şi recuperare pentru persoanele cu deficin e mintale"de intelect #$n ara noastră şi străinatate%. c. &endinte şi practici moderne $n conceperea şi organi'area serviciilor de educa ie, recuperare şi asisten ă speciali'ată pentru elevii"persoanele cu deficien e mintale"de intelect.( II.1.1.2. Clasificarea i e!i"l"#ia s$ecific% &eficie'(el"r )i'!ale*&e i'!elec!. a. Criteriile de clasificare ale deficien elor mintale"de intelect. b. Principalele categorii etiologice responsabile de apari ia deficien elor mintale) etiologia endogenă) etiologia exogenă. c. *iagnosticul diferen ial $n ca'ul deficien elor mintale) pseudodeficien a mintală, $nt+r'iere mintală, gradele de deficien ă mintală după ,-!. d. -etode, procedee, tehnici, instrumente, utili'ate pentru elaborarea programelor individuale de recuperare complexă şi initierea masurilor de orientare.reorientare şcolară şi profesională .( II.1.1.+. Carac!eri,area $ri'ci$alel"r !i$-ri &e &eficie'(% )i'!al%*&e i'!elec!. a. &răsăturile generale ale deficien ei mintale. b. !indroame $n deficien a mintală #cromo'omiale, metabolice, endocrine etc.%) particularitati ale dinamicii de'voltarii la copiii cu deficien e mintale"de intelect.( c. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limită. d. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul I #deficien ă mintală uşoară% e. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul II #deficien ă mintală moderată şi deficien ă mintală severă% f. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul III #deficien ă mintală profundă%. II.1.1... Par!ic-lari!%(i ale $r"cesel"r $si/ice la &eficie'(ii &e i'!elec!. a. Particularită ile sen'atiilor, perceptiilor, repre'entarilor la copiii cu deficien e mintale) b. Particularită ile g+ndirii, limba/ului, memoriei, imaginatiei, aten iei, motricită ii la copiii cu deficien e mintale) c. Particularită i ale motivatiei, afectivită ii, voin ei la copiii cu deficien e mintale) d. Consecinte ale acestor particularitati $n activitatea de educatie speciala şi recuperare.

&eficie'(e )i'!ale*&e i'!elec!. e. II. organi'area şi formarea autonomiei personale şi sociale.sintetice. 0orme de activitate diferentiată şi individuali'ata #programe educa ional. constiente şi expresive şi a capacitatii de redare cu cuvinte proprii a celor citite) exersarea scrierii li'ibile #caligrafice% şi corecte #ortografice% cu respectarea regulilor gramaticale elementare) largirea şi de'voltarea vocabularului.2. efectuarea operatiilor aritmetice. organi'ate cu elevii care pre'intă deficien e de intelect . -etodologia activitatilor de stimulare şi corectare a componentelor psihomotricită ii $n cadrul activitatilor instructiv.terapeutice individuale% pentru elevii cu deficien e mintale) specificul relatiei educat. b.biectivele şi continutul procesului instructiv.1. -etodologia predarii.2.e. !pecificul proiectarii didactice $n activitatile instructive.( II. Or#a'i. pregatire practică şi de recuperare"ameliorare a deficien elor mintale. &eoria şi practica $nvă ării mediate. metodelor şi procedeelor $n activită ile instructiv.invatarii cunostintelor elementere de limba romana) utili'area metodei fonetice analitico.invatarii cunostintelor elementare de matematica) dificultati intampinate de elevii cu deficien e de intelect $n procesul invatarii cunostintelor elementare de aritmetica şi geometrie. adaptare şi individuali'are a continuturilor educatiei) d. re'olvarea de probleme simple. $n activitatea de $nvă are a citit. utili'area practică a unită ilor de masură #exerci ii cu numere corecte%. a. etc.educative obisnuite. -odalită i de organi'are a clasei şi"sau a grupelor de elevi pentru activită i de $nvă are.1.vi'uale şi informatice) utili'area de softuri educationale. terapia cu a/utorul animalelor%) tipuri de activită i. -etodologia predarii. educative şi recuperatorii cu elevii care pre'intă deficien e de intelect) c. consolidarea pronuntiei corecte.( f. 2xplicarea cau'elor #psihologice% şi alegerea demersului metodologic adecvat pentru depasirea dificultatilor $n insusirea numeratiei orale şi a numeratiei scrise. Probleme de didactică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect II. c.participative%. terapia cognitivă"stimulare cognitivă. !pecificul aplicarii principiilor didactice.area i f"r)e &e reali. terapia şi educarea psihomotricită ii.2. educatie şi recuperare a elevilor cu deficien e mintale) metode interactive #activ. modalită i de organi'are şi desfăşurare. -etodologia activită ilor de corectare a tulburărilor de limba/ şi de de'voltare a abilită ilor de comunicare.educative şi recuperatorii pentru elevii cu deficien e mintale"de intelect) modele de planificare şi proiectare) e. d.2.1.1. -odelarea compensatorie a personalitatii $n procesul de educatie speciala şi recuperare a elevilor cu deficien e de intelect.educativ şi recuperator pentru elevii cu deficien e mintale"de intelect) strategii de selectare. f.educator $n contextul activitatilor de grup şi individuale.ele0ii c&eficie'(e )i'!ale*&e i'!elec! a.ele0ii c. terapia de expresie grafică şi plastică. . b.are a $r"ces-l-i i's!r-c!i01e&-ca!i0 i rec-$era!"r $e'!r. accentuarea expresivitatii orale.scrisului) exersarea citirii corecte. utili'area mi/loacelor audio. meloterapia.( g.( . ludoterapia. 1specte privind moderni'area demersului metodologic $n activitatea de instruire. As$ec!e referi!"are la )e!"&ica ac!i0i!%(il"r &e $re&are12'0%(are $e'!r. -odificările de ansamblu $n structura personalitatii la elevul cu deficien e de intelect. -etodologia activită ilor de terapie educa ională $n recuperarea complexa a copiilor cu deficien e de intelect) formele de terapie educa ională #terapia ocupa ională.

e #ra&e &i&ac!ice 261+ www. :hergu . #134>%. #13>4%. 8ucureşti. 2.. #1334%. 2d. Cre u. 2. #6556%. Psihopedagogie specială. 11. #6556%.3i4li"#rafie "rie'!a!i0%5 1. 2d. 3. 9. 2ditura Polirom. 7er'a. 0unda iei =umanitas. :hid pentru concursuri şi examene de obtinere a gradelor didactice. Introducere $n psihopedagogia specială şi asisten a socială. 15.P. !inte'e de psihopedagogie specială. 7erginia. @adu.*. 8ucureşti.*.. Copilul deficient mintal.P. *eficienta mintala şi organi'area personalitatii. 6. . <.*. 2d. !emne. 1. Psihologia şcolară pentru $nvă ăm+ntul special. 4.) Ciumageanu *. #13>>%. 1rcan P. *ebilită ile mintale. Psihodiagno'ă şi progno'ă $n defectologie. Paunescu C. *e'voltarea comunicării la copiii cu deficien e mintale. >.%. #655. 7er'a.. 8ucureşti. 2duc ia pentru drepturile copilului. 8ucureşti . 0acla. 2d. &imisoara. 8ucureşti.0.7. 8ucureşti ... 8ucureşti. 2..P. 0unda iei =umanitas. Si'!e. ?. #13>3%. 2ditura Pro =umanitate. *idactică şi Pedagogică.examentitularizare. 2d. @ev. Aa''o. @. 7er'a.. *eficienta mintala şi procesul invatarii.ro . 2. 2. #6555%. 8ucureşti. de Psihologie #<%. Paunescu C. #6556%. Iaşi. #1345%.. Popovici *. 2. :h.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->