P. 1
Psihopedagogia Deficientelor de Intelect - Definitivat 2014

Psihopedagogia Deficientelor de Intelect - Definitivat 2014

|Views: 52|Likes:
Published by educatietreiro
PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT
Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect
Probleme de didac tică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect
PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT
Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect
Probleme de didac tică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: educatietreiro on Feb 03, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT DEFINITIVAT II. TEMATICI SPECIFICE www.educatie.trei.ro II.1. PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT II.1.1.

Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect II.1.1.1. Problematica generală a psihopedagogiei deficientelor de intelect: a. Cadru conceptual, definitii, terminologie şi teorii explicative privind apari ia şi modul de manifestare al deficien elor mintale. b. !istemul actual de asisten ă, educa ie specială şi recuperare pentru persoanele cu deficin e mintale"de intelect #$n ara noastră şi străinatate%. c. &endinte şi practici moderne $n conceperea şi organi'area serviciilor de educa ie, recuperare şi asisten ă speciali'ată pentru elevii"persoanele cu deficien e mintale"de intelect.( II.1.1.2. Clasificarea i e!i"l"#ia s$ecific% &eficie'(el"r )i'!ale*&e i'!elec!. a. Criteriile de clasificare ale deficien elor mintale"de intelect. b. Principalele categorii etiologice responsabile de apari ia deficien elor mintale) etiologia endogenă) etiologia exogenă. c. *iagnosticul diferen ial $n ca'ul deficien elor mintale) pseudodeficien a mintală, $nt+r'iere mintală, gradele de deficien ă mintală după ,-!. d. -etode, procedee, tehnici, instrumente, utili'ate pentru elaborarea programelor individuale de recuperare complexă şi initierea masurilor de orientare.reorientare şcolară şi profesională .( II.1.1.+. Carac!eri,area $ri'ci$alel"r !i$-ri &e &eficie'(% )i'!al%*&e i'!elec!. a. &răsăturile generale ale deficien ei mintale. b. !indroame $n deficien a mintală #cromo'omiale, metabolice, endocrine etc.%) particularitati ale dinamicii de'voltarii la copiii cu deficien e mintale"de intelect.( c. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limită. d. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul I #deficien ă mintală uşoară% e. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul II #deficien ă mintală moderată şi deficien ă mintală severă% f. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul III #deficien ă mintală profundă%. II.1.1... Par!ic-lari!%(i ale $r"cesel"r $si/ice la &eficie'(ii &e i'!elec!. a. Particularită ile sen'atiilor, perceptiilor, repre'entarilor la copiii cu deficien e mintale) b. Particularită ile g+ndirii, limba/ului, memoriei, imaginatiei, aten iei, motricită ii la copiii cu deficien e mintale) c. Particularită i ale motivatiei, afectivită ii, voin ei la copiii cu deficien e mintale) d. Consecinte ale acestor particularitati $n activitatea de educatie speciala şi recuperare.

are a $r"ces-l-i i's!r-c!i01e&-ca!i0 i rec-$era!"r $e'!r.scrisului) exersarea citirii corecte. b.educative obisnuite. e. &eoria şi practica $nvă ării mediate.( .2. etc. re'olvarea de probleme simple. -etodologia activitatilor de stimulare şi corectare a componentelor psihomotricită ii $n cadrul activitatilor instructiv.e. $n activitatea de $nvă are a citit. Or#a'i. accentuarea expresivitatii orale. b. terapia cu a/utorul animalelor%) tipuri de activită i.sintetice. 0orme de activitate diferentiată şi individuali'ata #programe educa ional. terapia de expresie grafică şi plastică. II.ele0ii c.2. 2xplicarea cau'elor #psihologice% şi alegerea demersului metodologic adecvat pentru depasirea dificultatilor $n insusirea numeratiei orale şi a numeratiei scrise. -odificările de ansamblu $n structura personalitatii la elevul cu deficien e de intelect. -odalită i de organi'are a clasei şi"sau a grupelor de elevi pentru activită i de $nvă are. organi'area şi formarea autonomiei personale şi sociale. metodelor şi procedeelor $n activită ile instructiv. efectuarea operatiilor aritmetice. utili'area practică a unită ilor de masură #exerci ii cu numere corecte%. a.2. consolidarea pronuntiei corecte. organi'ate cu elevii care pre'intă deficien e de intelect .participative%. educatie şi recuperare a elevilor cu deficien e mintale) metode interactive #activ.1. modalită i de organi'are şi desfăşurare.vi'uale şi informatice) utili'area de softuri educationale. Probleme de didactică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect II. terapia cognitivă"stimulare cognitivă.1. constiente şi expresive şi a capacitatii de redare cu cuvinte proprii a celor citite) exersarea scrierii li'ibile #caligrafice% şi corecte #ortografice% cu respectarea regulilor gramaticale elementare) largirea şi de'voltarea vocabularului. ludoterapia. meloterapia.educativ şi recuperator pentru elevii cu deficien e mintale"de intelect) strategii de selectare. !pecificul proiectarii didactice $n activitatile instructive. -etodologia predarii.&eficie'(e )i'!ale*&e i'!elec!.area i f"r)e &e reali. -etodologia predarii.2. -odelarea compensatorie a personalitatii $n procesul de educatie speciala şi recuperare a elevilor cu deficien e de intelect.( g. pregatire practică şi de recuperare"ameliorare a deficien elor mintale. c.invatarii cunostintelor elementare de matematica) dificultati intampinate de elevii cu deficien e de intelect $n procesul invatarii cunostintelor elementare de aritmetica şi geometrie. !pecificul aplicarii principiilor didactice. 1specte privind moderni'area demersului metodologic $n activitatea de instruire.educator $n contextul activitatilor de grup şi individuale. adaptare şi individuali'are a continuturilor educatiei) d.1. .invatarii cunostintelor elementere de limba romana) utili'area metodei fonetice analitico. d. f.biectivele şi continutul procesului instructiv. educative şi recuperatorii cu elevii care pre'intă deficien e de intelect) c.educative şi recuperatorii pentru elevii cu deficien e mintale"de intelect) modele de planificare şi proiectare) e.1. utili'area mi/loacelor audio.( II.terapeutice individuale% pentru elevii cu deficien e mintale) specificul relatiei educat.ele0ii c&eficie'(e )i'!ale*&e i'!elec! a. -etodologia activită ilor de terapie educa ională $n recuperarea complexa a copiilor cu deficien e de intelect) formele de terapie educa ională #terapia ocupa ională. -etodologia activită ilor de corectare a tulburărilor de limba/ şi de de'voltare a abilită ilor de comunicare. terapia şi educarea psihomotricită ii. As$ec!e referi!"are la )e!"&ica ac!i0i!%(il"r &e $re&are12'0%(are $e'!r.( f.

2ditura Pro =umanitate. !emne. #13>4%. #134>%. 8ucureşti . de Psihologie #<%. 2. @ev. Copilul deficient mintal. 8ucureşti. >. 15.*. 2duc ia pentru drepturile copilului. &imisoara. @.. Si'!e.P. Psihodiagno'ă şi progno'ă $n defectologie. :hid pentru concursuri şi examene de obtinere a gradelor didactice. 7er'a. Paunescu C.ro . 7erginia. !inte'e de psihopedagogie specială. Paunescu C. 8ucureşti . 8ucureşti.P.7.*. 0unda iei =umanitas..e #ra&e &i&ac!ice 261+ www. #6555%. *e'voltarea comunicării la copiii cu deficien e mintale.%. Aa''o. 2. 3. 7er'a. *ebilită ile mintale. *eficienta mintala şi organi'area personalitatii. . 2d. 8ucureşti. :hergu . @adu.*. #13>3%..P. 1. #6556%.examentitularizare. 2d. 4. *eficienta mintala şi procesul invatarii. #13>>%. 6. Cre u. #6556%. 11. 2. Psihologia şcolară pentru $nvă ăm+ntul special. 2. 2.3i4li"#rafie "rie'!a!i0%5 1. 7er'a. :h.. Introducere $n psihopedagogia specială şi asisten a socială. Iaşi. 2d.. 8ucureşti. #1334%. *idactică şi Pedagogică. 9. 1rcan P. 2d..) Ciumageanu *. 2. 2ditura Polirom. #655. 8ucureşti. 8ucureşti. 2d. 0unda iei =umanitas.. #6556%. <. Popovici *.. Psihopedagogie specială. #1345%.0. 0acla. ?.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->