Sunteți pe pagina 1din 17

TEORIA CMPULUI ELECTROMAGNETIC 1. SISTEMUL LEGILOR ELECTROMAGNETISMULUI 1.1. RECAPITULAREA M!

RIMILOR ELECTROMAGNETISMULUI Pentru caracterizarea fenomenelor electromagnetice "i a st#rilor corespunz#toare, teoria macroscopic! utilizeaz# "ase specii de m#rimi primitive, adic# "ase specii a c#ror introducere nu este posibil# f#r# a face apel la experien$# - sau la teoria microscopic# - "i un num#r mare de m#rimi derivate, care completeaz# "i u"ureaz# caracterizarea acestor st#ri. M#rimile de stare electric# "i magnetic# ale corpurilor sunt: - sarcina electric! q (caracterizeaz# starea de nc#rcare electric#), ! - momentul electric p (caracterizeaz# starea de polariza$ie electric#), - intensitatea curentului electric de conduc"ie i (caracterizeaz# starea electrocinetic#), ! - momentul magnetic m (caracterizeaz# starea de magnetiza$ie). Acelea"i st#ri se caracterizeaz# local prim m#rimi derivate, !dintre care cele mai importante sunt: densitatea de volum a sarcinii v, polariza$ia electric# P , densitatea de curent ! ! J , magnetiza$ia M . Alte m#rimi derivate importante sunt: densitatea de suprafa$# ! "i de linie a sarcinii S "i l, sarcina de polariza$ie qp, densitatea superficial# de curent J S , curentul amperian im, solena$ia ".a. M!rimile de stare local! ale cmpului electromagnetic ! ! sunt: - intensitatea cmpului electric !E "i induc$ia electric# D , ambele m#rimi fiind derivate din vectorul cmp electric n vid E v "i caracterizeaz# local aspectul electric al cmpului electromagnetic (cmpul electric), ! ! - intensitatea cmpului magnetic H "i ! induc$ia magnetic# B , ambele m#rimi sunt derivate din vectorul induc$ie magnetic# n vid B v "i caracterizeaz# local aspectul magnetic al cmpului electromagnetic (cmpul magnetic). M#rimile derivate mai importante corespunz#toare sunt: - tensiunea electric# (n lungul unei curbe C) ! (cu sensul de referin$# d s ) - fluxul electric (printr-o suprafa$# S) ! (cu sensul de referin$# n ) - tensiunea magnetic# (n lungul unei curbe C) ! (cu sensul de referin$# d s ) - fluxul magnetic (printr-o suprafa$# S) ! (cu sensul de referin$# n ) ! ! u = Ed s ,
C

!! = Dn d A ,
S

! ! um = H d s ,
C

!! = B nd A,
S

- curentul electric (printr-o suprafa$# S) ! (cu sensul de referin$# n )

!! i = Jnd A,
S

1.2. REGIMURILE M!RIMILOR ELECTRICE %I MAGNETICE n teoria fenomenologic# (macroscopic#) a cmpului electromagnetic, m#rimile fizice pot fi considerate func$iuni de timp, iar dup# consecin$ele varia$iei lor n timp, st#rile electromagnetice se pot g#si n urm#toarele regimuri: - regimul static, n care m#rimile de stare nu variaz# n timp (sau variaz# suficient de lent, pentru a putea neglija efectul varia$iei lor) "i nu se produc transform#ri energetice; n acest caz fenomenele electrice se produc independent de cele magnetice "i cele dou# laturi ale cmpului electromagnetic se pot studia separat, n cadrul electrostaticii "i magnetostaticii; - regimul sta#ionar, n care m#rimile nu variaz# n timp, ns# interac$iunile cmpului electromagnetic cu substan$a sunt nso$ite de transform#ri energetice; - regimul cvasista#ionar, caracterizat prin varia$ia suficient de lent# n timp a m#rimilor, astfel nct s# se poat# neglija efectele asociate varia$iei n timp a unor m#rimi. In acest regim se disting: - regimul cvazista#ionar anelectric, n care se neglijeaz# efectele magnetice ale curen$ilor de deplasare peste tot, cu excep$ia dielectricului condensatoarelor (acest regim este numit n mod curent cvazista$ionar) "i - regimul cvazista#ionar amagnetic, n care se neglijeaz# efectele de induc$ie electromagnetic# n producerea cmpului electric; - regimul nesta#ionar, corespunde celui mai general caz de varia$ie n timp a m#rimilor, n care apare radia$ia electromagnetic#. 1.3. RECAPITULAREA LEGILOR ELECTROMAGNETISMULUI Legile generale "i principalele legi de material ale teoriei macroscopice a fenomenelor electromagnetice sunt prezentate n diferitele lor forme, integrale "i locale. Legile vor fi numerotate cu cifre romane. I. Legea induc!iei electromagnetice e = d S dt , (1.3-1)

n care e este tensiunea (electromotoare) indus# n lungul conturului nchis , iar S este fluxul magnetic prin suprafa$a S sprijinit# pe conturul : D D ! ! !! (1.3-2) e = E d s , S = Bn S d A.
S

! ! Versorul normalei n S "i vectorul element de arc d s sunt asocia$i dup# regula burghiului drept, ca n figura 1.3-1a. Legea se poate prezenta "i sub forma integral# explicit# ! ! !! d E s = B n S d A. d d t S

(1.3-3)

Fig. 1.3-1. Conven$ii la scrierea legii induc$iei electromagnetice (a) "i cazul unei suprafe$e de discontinuitate (b).

Curba "i suprafa$a S se consider# solidare cu corpurile aflate n mi"care (sunt antrenate n mi"carea corpurilor), deci derivarea $ine seama att de varia$ia n timp a integrandului, ct "i de deplasarea suprafe$ei. Se folose"te derivata substan$ial#, de flux: ! ! ! d f G! d (1.3-4) G n S d A = n S d A, S d t d t S unde ! ! ! ! ! df G G ! = + w div G + rot G w , t dt

(1.3-5)

! unde w este viteza punctelor suprafe$ei S. Transformnd integrala de contur n integral# de suprafa$# (cu teorema lui Stokes) "i folosind derivata de flux pentru a doua integral#, n domenii de continuitate "i netezime a cmpurilor de vectori se ob$ine forma local# ! ! ! ! ! B df B (1.3-6) = + rot B w . rot E = t dt

Pentru suprafe$e de discontinuitate, scriind forma integral# pe un mic contur S strns de o parte "i de alta a suprafe$ei de discontinuitate, pe o lungime l (figura 1.3-1b), se ob$ine ! ! ! ! E 2 t l + E 1 ( t ) l = 0, sau ! ! ! ! n 12 E 2 E1 = rot S E = 0,

(1.3-7)

respectiv Et1 = Et2, adic# la trecerea prin suprafa$a de discontinuitate se conserv# componenta tangen$ial# a intensit#$ii cmpului electric. II. Legea fluxului electric = q , (1.3-8)

unde este fluxul electric prin suprafa$a nchis# , iar q este sarcina electric# con$inut# de suprafa$a . Cu nota$iile din figura 1.3-2a D D !! = D n d A, q = v d v, (1.3-9)
D

! pentru o reparti$ie continu# de sarcini electrice n volumul D. Versorul n pe normal#, este orientat spre exteriorul suprafe$ei nchise .

Fig. 1.3-2. Nota$ii pentru legea fluxului electric (a) "i cazul suprafe$ei de discontinuitate (b).

Transformnd integrala de suprafa$# n integral# de volum cu formula GaussOstrogradski, ! se ob$ine forma local# a legii, n domenii de continuitate "i netezime a cmpului de vectori D ! (1.3-10) div D = v . Pentru suprafe$e de discontinuitate, se scrie forma integral# a legii pe o suprafa$# S, strns# - de o parte "i de alta - a suprafe$ei de discontinuitate, care poate fi nc#rcat# cu densitatea de suprafa$# a sarcinii S (figura 1.3-2b) "i se ob$ine ! ! ! ! D 2 n 12 A + D 1 ( n 12 )A = S A, sau ! ! ! ! n 12 D 2 D 1 = div S D = S ,

(1.3-11)

respectiv D2n - D1n = S, adic# saltul componentei normale a induc$iei electrice este propor$ional cu densitatea de suprafa$# a sarcinii electrice. Pe suprafe$e nenc#rcate electric se conserv# componenta normal# a induc$iei. ! ! ! III. Legea leg"turii dintre D, E si P ! ! ! D = 0 E + P, (1.3-12)

! n care P este vectorul polariza$iei electrice, iar 0 este permitivitatea vidului, numit# "i constant# electric#. IV. Legea polariza!iei electrice temporare ! Polariza$ia are o component# permanent# Pp , independent# de valoarea actual# a ! intensit#$ii cmpului electric "i o component# temporar# Pt , care depinde de valoarea actual# a acestui cmp ! ! ! P = Pp + Pt . (1.3-13) Legea polariza$iei temporare exprim# dependen$a de intensitatea cmpului electric a polariza$iei temporare ! ! Pt = f E . (1.3-14)

()

In dielectrici izotropi, liniari "i f#r# polariza$ie permanent# ! ! Pt = 0 e E, iar mpreun# cu legile III "i IV se ajunge la rela$ia constitutiv#

(1.314')

! ! ! ! D = 0 (1 + e )E = 0 r E = E. V. Legea circuitului magnetic u mm = S + d S dt ,

(1.3-15)

(1.3-16)

n care umm este tensiunea magnetomotoare pe conturul nchis , S este solena$ia calculat# pe suprafa$a S sprijinit# pe conturul , iar S este fluxul electric prin aceea"i suprafa$# S (figura 1.3-3a) D D D ! ! !! !! (1.3-17) u mm = H d s , S = Jn S d A, S = Dn S d A.
S S

%i aici se p#streaz# aceea"i regul# a burghiului drept pentru asocierea ntre vectorul ! ! element de arc d s "i versorul normalei n S . Legea se poate prezenta "i sub forma integral# explicit#

!! ! ! !! d H d s = J n S d A + D n S d A. S d t S

(1.3-18)

Fig. 1.3-3. Nota$ii pentru legea circuitului magnetic (a) "i cazul unei suprafe$e de discontinuitate (b).

Curba "i suprafa$a S se consider# solidare cu corpurile aflate n mi"care (sunt antrenate de acestea), deci derivarea $ine seama att de varia$ia n timp a integrandului, ct "i de deplasarea suprafe$ei, adic# se folose"te derivata substan$ial#, de flux, (1.3-4). Astfel, forma integral# explicit# devine ! ! ! !! df D ! (1.3-19) H d s = S J n S d A + S d t n S d A. Transformnd membrul stng cu formula lui Stokes, se stabile"te forma local# a legii (n domenii de continuitate "i netezime) ! ! ! ! d f D ! D ! ! ! (1.3-20) =J+ + w v + rot D w . rot H = J + t dt

Pentru suprafe$e de discontinuitate, scriind forma integral# pe un mic contur S strns de o parte "i de alta a suprafe$ei de discontinuitate, pe o lungime l (figura 1.3-3b), se ob$ine ! ! ! ! H 2 t l + H 1 ( t )l = J S l , sau ! ! ! ! ! n 12 H 2 H 1 = rot S H = J S ,

(1.3-21)

respectiv Ht2 - Ht1 = JS, adic# la trecerea prin suprafa$a de discontinuitate componenta tangen$ial# a intensit#$ii cmpului magnetic are un salt egal cu densitatea superficial# a curentului. Dac# nu exist# curen$i pe suprafa$#, componenta tangen$ial# se conserv# la trecerea prin suprafa$a de discontinuitate. VI. Legea fluxului magnetic = 0, unde
D !! = Bn d A

(1.3-22)

(1.3-23)

este fluxul magnetic calculat pe suprafa$a nchis# (figura 1.3-4a). Transformnd cu formula Gauss-Ostrogradski integrala de volum n integral# de suprafa$#, se ob$ine forma local# pentru domenii de continuitate "i netezime ! (1.3-24) div B = 0.

Fig. 1.3-4. Nota$ii pentru legea fluxului magnetic (a) "i cazul unei suprafe$e de discontinuitate (b).

Pentru suprafe$e de discontinuitate, se scrie forma integral# a legii pe o suprafa$# S, strns# - de o parte "i de alta - a suprafe$ei de discontinuitate (figura 1.3-4b) "i se ob$ine ! ! ! ! B 2 n 12 A + B 1 ( n 12 )A = 0, sau ! ! ! ! n 12 B 2 B 1 = div S B = 0,

(1.3-25)

respectiv B2n = B1n, adic# la trecerea printr-o suprafa$# de discontinuitate se conserv# componenta normal# a induc$iei magnetice. ! Observa$ie. Adesea se introduce un cmp de vectori auxiliar A , numit poten#ial magnetic vector, prin rela$ia ! ! (1.3-26) B = rot A. Astfel este satisf#cut# identic ! forma local# (1.3-24). Cmpul de vectori A este determinat numai dac# se cunoa"te "i divergen$a sa, care poate fi dat# de ! - condi$ia de etalonare Coulomb: div A = 0, ! V - condi$ia de etalonare Lorentz: div A e = e . t ! Ultima etalonare este folosit# pentru poten$ialele electrodinamice: poten$ialul vector A e "i poten$ialul scalar Ve. VII. Legea leg"turii dintre B, H si M.
! ! !

! ! ! B = 0 H + M ,

(1.3-27)

! unde M este vectorul magnetiza$iei. VIII. Legea magnetiza!iei temporare ! Magnetiza$ia are o component# permanent# M p , independent# de valoarea actual# a ! intensit#$ii cmpului magnetic "i o component# temporar# M t , care depinde de valoarea actual# a acestui cmp ! ! ! M = Mp + Mt . (1.3-28) Legea magnetiza$iei temporare exprim# dependen$a magnetiza$iei temporare de intensitatea cmpului magnetic ! ! Mt = f H . (1.3-29)

( )

In materiale magnetice liniare, izotrope "i f#r# magnetiza$ie permanent# ! ! M t = m H, iar cu legile VII "i VIII se ob$ine rela$ia constitutiv# ! ! ! ! B = 0 (1 + m )H = 0 r H = H. IX. Legea conserv"rii sarcinii electrice i = n care
D !! i = J n d A,

(1.329') (1.3-30)

d q , dt

(1.3-31)

q = v d v.
D

(1.3-32)

Fig. 1.3-5. Nota$ii pentru legea conservrii sarcinii electrice (a) "i cazul unei suprafe$e de discontinuitate (b).

! Curentul este calculat cu versorul normalei n orientat spre exteriorul suprafe$ei nchise (figura 1.3-5a). Legea exprim# curentul electric de conduc$ie ca un flux de sarcini electrice, sau sarcina electric# ca o integral# n timp a curentului de conduc$ie. Legea se poate prezenta "i sub forma integral# explicit# !! d J n d A = d t D v d v. (1.3-33)

Din nou, suprafa$a este considerat# solidar# cu corpurile aflate n mi"care. Pentru a introduce sub semnul integral# operatorul de derivare n raport cu timpul trebuie folosit# derivata substan"ial! de volum. Pentru un cmp scalar g dv g d gdv= d v, D d t d t D unde dv g g ! = + div( g w ) t dt (1.3-35) (1.3-34)

! este derivata substan$ial# de volum n raport cu timpul. Mai sus s-a notat cu w vectorul vitezei punctului n raport cu sistemul de referin$#. Cu aceast# derivat#, forma integral# a legii conserv#rii sarcinii electrice devine !! d v v J n d A = D d t d v. (1.3-36)

Transformnd membrul stng cu formula Gauss-Ostrogradski n integral# de volum, n domenii de continuitate "i netezime a cmpului densit#$ii de curent se stabile"te forma local# ! d ! div J = v v = v div (w v ). (1.3-37) t dt Pentru suprafe$e de discontinuitate, se scrie forma integral# pe o suprafa$# S, strns# de o parte "i de alta - a suprafe$ei de discontinuitate, nc#rcat# cu densitatea de suprafa$# a sarcinii S (figura 1.3-5b) "i se ob$ine ! ! ! ! J 2 n 12 A + J 1 ( n 12 )A = S A, t sau ! ! ! ! n 12 J 2 J 1 = div S J = S , t

(1.3-38)

respectiv J2n - J1n = -S/t, adic# saltul componentei normale a densit#$ii curentului de conduc$ie este propor$ional cu derivata n raport cu timpul a densit#$ii de suprafa$# a sarcinii electrice. Pe suprafe$e nenc#rcate se conserv# componenta normal# a densit#$ii de curent. X. Legea conduc!iei electrice se prezint# nti n formele locale ! ! ! ! ! ! E + E i = J , sau J = E + E i , (1.3-39) ! unde E i este vectorul intensit#$ii cmpului electric imprimat (care este exprimarea n limbaj electric al unor cmpuri de for$e de natur# neelectric#) "i apoi n formele integrale, pentru circuite filiforme

u f + ei = R i , sau i = G(u f + ei ), unde, cu nota$iile din figura 1.3-6,

(1.3-40)

Fig. 1.3-6. Nota$ii pentru forma integral# a legii conduc$iei electrice.

Fig. 1.3-7. Nota$ii pentru forma integral# a legii transform#rii energiei n conductoare.

D ! ! uf = E d s , C

D ! ! ei = E i d s , C

R=

d s , A

G=

1 , R

i = A J.

(1.3-41)

S-a presupus o distribu$ie uniform# a curentului pe sec$iunea transversal# (de arie A) a conductorului filiform, care are curba ax# C, pe care se define"te tensiunea n lungul firului uf, tensiunea electromotoare imprimat# ei "i rezisten$a R, respectiv conductan$a G. In expresia ultimelor m#rimi = 1/ este rezistivitatea n punctul curent, iar A este aria sec$iunii transversale pe liniile de curent; ambele m#rimi pot fi variabile de la punct la punct. XI. Legea transform"rii energiei n conductoare se prezint# nti n forma local#, care exprim# densitatea de volum a puterii electromagnetice cedat# corpurilor n procesul de conduc$ie !! pJ = E J , (1.3-42) sau, $innd seama de legea conduc$iei electrice, se ob$ine forma dezvoltat# ! ! pJ = J 2 E i J = p R pg ,

(1.3-43)

unde pR este densitatea de volum a puterii disipate prin efect Joule, iar pg este densitatea de volum a puterii generate sub influen$a cmpurilor imprimate. Pentru conductoare filiforme (figura 1.3-7), integrnd pe volumul conductorului, se stabile"te forma integral# a legii. Puterea PJ primit# de conductor n procesul de conduc$ie este PJ = uf i, &innd seama de legea conduc$iei electrice se ob$ine PJ = R i2 - ei i = PR - Pg, (1.3-45) unde PR este puterea disipat# prin efect Joule, iar Pg este puterea generat# datorit# tensiunii electromotoare imprimate. XII. Legea electrolizei exprim# efectul electrochimic al curentului electric de conduc$ie, sub forma m= Aq , F0 (1.3-46) (1.3-44)

n care m este masa depus# prin electroliz# de sarcina electric# q (integrala curentului de conduc$ie), dintr-o substan$# cu masa atomic# A "i valen$e, F0 fiind constanta lui Faraday. *=*=*

! Se reaminte"te c# n forma integral# a legilor vectorul element de arc d s care d# sensul de parcurgere al curbei nchise ce m#rgine"te suprafa$a deschis# S "i versorul normalei la ! suprafa$# n S sunt asocia$i dup# regula burghiului drept, iar pentru suprafa$a nchis# ! versorul normalei n este orientat spre exterior. Domeniile de integrare se consider# a fi antrenate de corpuri n mi"carea lor, deci se folosesc derivatele substan$iale de flux "i de volum. n legi intervin trei constante universale: - constanta electric# (permitivitatea vidului) 0 = 1/(4 9.109) [F/m], - constanta magnetic# (permeabilitatea vidului) 0 = 4 10-7 [H/m], - constanta lui Faraday (echivalentul electrochimic) F0 = 96490 [C/g]. 1.4. DISCU&IE ASUPRA SISTEMULUI LEGILOR ELECTROMAGNETISMULUI Legile I, II, III, V, VI, VII, IX "i XI sunt legile generale ale teoriei macroscopice a cmpului electromagnetic. Legile IV, VIII, X "i XII sunt principalele legi de material "i n ele intervin, n afara constantelor universale, anumite m#rimi de material (dependente local de natura acestuia, de temperatur#, de starea de deformare sau tensionare local# etc.): susceptivitatea electric# e, permitivitatea = 0 r, susceptivitatea magnetic# m, permeabilitatea = ! 0 r, rezistivitatea sau conductivitatea = 1/, intensitatea cmpului electric imprimat E i , masa atomic# A, valen$a . Exist# "i alte legi de material cu aplicativitate mai restrns# n determinarea cmpului electromagnetic: legea cmpurilor imprimate voltaice, legea emisiunii electronice din metale ".a. Legile I, II, III "i IV stabilesc toate condi$iile producerii cmpului electric (prin faptul c# permit precizarea circula$iei n lungul oric#rei ! curbe ! nchise "i a fluxului prin orice suprafa$# nchis#, pentru fiecare dintre vectorii cmp E sau D ). Legile V, VI, VII "i VIII stabilesc toate condi$iile producerii cmpului magnetic (prin faptul c# permit precizarea circula$iei n lungul oric#rei ! curbe ! nchise "i a fluxului prin orice suprafa$# nchis#, pentru fiecare dintre vectorii cmp H sau B ). Legile IX "i X stabilesc ! propriet#$i ale curentului electric de conduc$ie "i permit determinarea vectorului cmp J , iar legea XI stabile"te efectul energetic al procesului de conduc$ie a curentului electric. Legea XII precizeaz# efectul chimic al curentului de conduc$ie. Principalele dependen$e pe care le implic# sistemul legilor I-X de mai nainte, n condi$iile obi"nuite ntlnite n aplica$ii tehnice, pot fi reprezentate schematic ca n figura 1.4-1. S#ge$ile indic# sensul cauzal, iar s#ge$ile cu linie ntrerupt# indic# leg#turile care exist# numai n st#ri variabile n timp (regim ne-sta$ionar). S#ge$ile cu ambele sensuri indicate corespund unei interdependen$e a c#rei interpretare cauzal# depinde de condi$ii concrete suplimentare. Principalele idei exprimate n aceast# reprezentare sunt urm#toarele. a) In regim sta#ionar nu exist# practic influen$# reciproc# ntre fenomenele electrice "i magnetice, singura leg#tur# ntre aceste categorii de fenomene fiind exprimat# de legea lui Ohm (X), conform c#reia reparti$ia cmpului imprimat (adic# a surselor) determin# att curen$ii din conductoare ("i deci cmpul magnetic produs de ace"ti curen$i), ct "i reparti$ia cmpului electric din conductoare. Cmpul electric "i cmpul magnetic sunt n leg#tur#

exclusiv prin intermediul corpurilor conductoare, parcurse de curent electric de conduc$ie. n lipsa curen$ilor electrici de conduc$ie, aceast# leg#tur# dispare "i rezult# dou# cmpuri de vectori complet independente: cmpul electrostatic "i cmpul magnetostatic. b) In regim sta#ionar, cmpul electric n izolan#i este determinat de reparti$ia sarcinilor electrice "i a momentelor electrice (legile II "i III); totodat# cmpul electric influen$eaz# reparti$ia momentelor electrice (partea lor temporar#) prin legea de material a polariza$iei temporare (IV), iar n conductoare, cmpul electric impune reparti$ia de sarcin# electric# (de obicei, superficial#), fiind determinat de reparti$ia cmpului electric imprimat (prin condi$ia de echilibru electrostatic, care rezult# din X). Cmpul electric sta$ionar este produs de corpuri nc#rcate electric sau polarizate electric.

Fig. 1.4-1. Principalele rela$ii "i dependen$e ntre legile I-X ale cmpului electromagnetic.

c) In regim sta#ionar ("i cvasista#ionar) cmpul magnetic este determinat de reparti$ia curen$ilor electrici "i a momentelor magnetice (legile V, VI "i VII); totodat# cmpul magnetic influen$eaz# reparti$ia momentelor magnetice (partea lor temporar#), prin legea de material a magnetiza$iei temporare (VIII). Cmpul magnetic sta$ionar este produs de corpuri magnetizate sau parcurse de curent electric. d) In regim variabil n timp apare o condi$ionare reciproc# ntre reparti$ia de sarcin# "i cea de curent prin legea conserv#rii sarcinii (IX); totodat# mai apare o dubl# leg!tur! direct! (nu prin intermediul corpurilor) ntre cmpul electric "i cmpul magnetic: cmpul magnetic variabil n timp determin# apari$ia unui cmp electric solenoidal (indus) prin fenomenul induc$iei electromagnetice (I); cmpul electric variabil n timp determin# apari$ia unui cmp magnetic solenoidal produs de curentul de deplasare, care intervine n legea circuitului magnetic (V). Aceast# leg#tur# dubl# condi$ioneaz# existen$a cmpului electromagnetic "desprins" de corpuri, sub form# de unde electromagnetice, care se propag# cu o vitez# finit#. *=*=* Sistemul legilor cmpului electromagnetic trebuie s# ndeplineasc# patru condi$ii de natur# metateoretic#: a) sistemul s# fie complet, adic# s# permit# descrierea complet# a unei anumite clase de st#ri "i de fenomene. Pentru cmpurile de vectori, legile trebuie s# permit# cunoa"terea circula$iei vectorului cmp pe orice curb# nchis# "i a fluxului cmpului prin orice suprafa$#

11

nchis#. Sistemul prezentat permite ndeplinirea acestei condi$ii pentru oricare dintre ! ! ! ! ! cmpurile E, D, H , B , J ; b) sistemul s# fie necontradictoriu, condi$ie care este satisf#cut# de sistemul legilor teoriei Maxwell-Hertz; c) legile sistemului s# fie independente, adic# sistemul s# nu con$in# afirma$ii deductibile din altele ale aceluia"i sistem. Din punct de vedere strict axiomatic, legea IX (a conserv#rii sarcinii electrice) nu este independent# de legile II "i V (a fluxului electric, respectiv a circuitului magnetic), ci rezult# din ele. De fapt, pe neconcordan$a dintre teorema lui Ampre !i legea conserv#rii sarcinii electrice "i-a bazat Maxwell ra$ionamentul prin care a stabilit forma legii circuitului magnetic. Exist# enun$uri mai generale dect n acest curs pentru legile II "i V, care asigur# independen$a logic# a tuturor legilor generale prezentate. Dac# se aplic# legea circuitului magnetic (V) unui contur care se reduce n cele din urm# la un punct, l#snd o suprafa$# S finit# (fig. 1.4-2), care devine o suprafa$# nchis# , se stabilesc urm#toarele limite

Fig. 1.4-2. Suprafa$# "i contur pentru stabilirea legii conserv#rii sarcinii electrice din legea circuitului magnetic.

! ! H d s 0,S i ,S .

(1.4-1)

&innd seama de legea fluxului electric ( = q) rezult# legea conserv#rii sarcinii electrice i + dq/dt = 0, ca o consecin$# a legii circuitului magnetic. Este posibil s# se p#streze conservarea sarcinii electrice ca lege, atunci legile fluxului electric "i fluxului magnetic devin teoreme. Intr-adev#r, aplicnd legea circuitului magnetic "i legea induc$iei electromagnetice pe suprafa$a definit# anterior (al c#rei contur de sprijin se va reduce la un punct, fig. 1.4-1) se ob$in rela$iile
i + d d t = 0 si d d t = 0.

(1.4-2)

&innd seama de legea conserv#rii sarcinii electrice "i integrnd expresiile, se stabilesc rela$iile d d t = d q d t , sau = q + const1, d d t = 0, sau = const 2. Condi$iile de coeren$# intern# a teoriei, ca "i constatarea de natur# experimental# c# prin mijloace adecvate se poate anula cmpul electromagnetic ntr-o regiune oarecare din spa$iu, impun ca cele dou# constante s# fie nule. Astfel rezult# teorema fluxului electric "i teorema fluxului magnetic. n lucrarea de fa$#, ca "i n multe altele, datorit# importan$ei practice deosebite a celor trei legi implicate se trece peste aceast# redondan$# "i se p#streaz# sistemul legilor sub forma enun$at# anterior, cu 12 legi. d) Mai trebuie ad#ugat# condi$ia ca legile s# fie verificate de experien$# (criteriul de adev#r), de"i aceast# condi$ie nu este necesar# din punctul de vedere axiomatic, ns# este esen$ial# pentru aplica$iile practice. Din acest punct de vedere legile teoriei Maxwell-Hertz au fost verificate experimental, fiind confirmate aproape toate consecin$ele lor. Excep$ie fac unele experien$e cu corpuri polarizate aflate n mi"care (Roentgen "i Eichenwald) sau cu

corpuri care se mi"c# la viteze foarte mari. Aceste cazuri sunt explicate complet de teoria relativist# a cmpului electromagnetic (Minkowski, Einstein), care ns# implic# redefinirea unor concepte fundamentale "i se aplic# numai sistemelor iner$iale. Limit#rile introduse de "deficien$ele" electrodinamicii Maxwell-Hertz prezint# o importan$# redus# pentru practica inginereasc#, fapt pentru care aceast# electrodinamic# st# la baza tuturor metodelor inginere"ti.

1.5. ECUA&IILE LUI MAXWELL %I MAXWELL-HERTZ Cmpul electromagnetic poate fi studiat sistematic cu ajutorul formelor locale ale legilor. Se numesc ecua#iile lui Maxwell ecua$iile cu derivate par$iale care reprezint# formele locale ! ale legilor generale ale cmpului electromagnetic n medii imobile (viteza local# w 0 ) "i n domenii de continuitate "i netezime a propriet#$ilor fizice locale. n scriere vectorial# aceste ecua$ii sunt: ! ! ! D (1.5-1) rot H = J + , (legea V) t ! ! B rot E = , t ! div D = v , ! div B = 0,

(legea I) (legea II)

(1.5-2) (1.5-3) (1.5-4)

(legea VI)

! ! ! ! Ecua$iile lui Maxwell se completeaz# cu rela$iile dintre D si E, dintre B si H "i dintre ! ! E si J (legile III, IV, VII, VIII "i X), care n medii liniare sunt rela$iile constitutive ! ! (1.5-5) D = E, ! ! B = H, ! ! ! J = E + Ei . (1.5-6)

(1.5-7)

Rezolvarea sistemului de ecua$ii (1.5-1)...(1.5-7) este posibil# n principiu, dac# se dau , ! ! , sursele "i J sau E i si , condi$iile pe frontiera domeniului n care se determin# cmpul ! ! (componenta tange$ial# a lui H sau a lui E ) "i condi$iile ini$iale (teorema unicit#$ii ecua$iilor cmpului electromagnetic); la suprafe$e de discontinuitate a propriet#$ilor de material se $ine seama de condi$iile de trecere, formulate n capitolele anterioare. Observa$ie. Ecua$iile Maxwell-Hertz, pentru corpuri n mi"care, se ob$in nlocuind n primele dou# ecua$ii derivata par$ial# n raport cu timpul prin derivata de flux

t df d t.

(1.5-8)

13

! ! n coordonate carteziene "i mediu omogen liniar, eliminnd D si B se ob$ine sistemul ecua$iilor scalare ale componentelor E y H y H x E H x H z H z H y E = Jx + x , = Jy + = Jz + z , , y z t z x t x y t H y E y E x H x E x E z E z E y H z = = = , , , y z t z x t x y t E x E y E z 1 H x H y H z + + = v , + + . x y z x y z

1.6. UNDA ELECTROMAGNETIC! PLAN! O consecin$# important# a ecua$iilor lui Maxwell este existen$a cmpului electromagnetic "desprins" de corpuri sub forma undelor electromagnetice. Existen$a acestor unde este determinat# de o leg#tur# dubl# ntre cmpul electric "i cmpul magnetic (prin legea induc$iei electromagnetice "i legea circuitului magnetic), care nu este mijlocit# de corpuri. Pentru a pune n eviden$# unele propriet#$i ale undelor electromagnetice se va studia cel mai simplu caz, al unei unde electromagnetice plane, n care m#rimile dintr-un plan depind numai de o coordonat# de-a lungul unei drepte perpendiculare pe plan "i de timp. Se alege planul perpendicular pe axa Ox, iar direc$ia axei va fi numit# direc#ie de propagare. M#rimile de stare ale cmpului vor fi ! ! ! ! E = E(x , t ), H = H(x , t ). (1.6-1) O und# electromagnetic# plan# exist# (practic) la distan$e suficient de mari de orice surs# de cmp electromagnetic, ntr-un mediu liniar, izotrop, omogen "i imobil. Fie permitivitatea "i permeabilitatea mediului. Se caut# solu$iile variabile n timp ale ecua$iilor lui Maxwell, n ipoteza (1.6-1), ! considernd c# in mediu nu exist# nici sarcini electrice (v = 0), nici curen$i de conduc$ie ( J = 0 ). In aceste condi$ii, $innd seama c# derivatele spa$iale n raport cu y "i z sunt nule, ecua$iile componentelor m#rimilor de stare devin E x t = 0, H z x = E y t , H y x = E z t , H x t = 0, E z x = H y t , E y x = H z t , E x x = 0, H x x = 0. (1.6-2) (1.6-3) (1.6-4)

Din aceste ecua$ii rezult# dou# consecin$e importante: a) Unda electromagnetic! plan! este transversal!, adic# nu are componente variabile n direc$ia de propagare: Ex = const1, Hx = const2. Componentele variabile n timp ale ! ! vectorilor E si H se afl# n plane transversale fa$# de direc$ia de propagare. b) Sistemele de ecua#ii r!mase (1.6-2) "i (1.6-3) se pot grupa n dou# perechi de ecua$ii: una se refer# numai la Ey "i Hz, iar cealalt# numai la Ez "i Hy. Cele dou# perechi {Ey, Hz} "i {Ez, Hy} nu sunt legate prin nici un fel de rela$ii, deci sunt independente ntre ele. Exist# deci cel pu$in dou# unde suprapuse care nu se influen$eaz# reciproc. O und# format# dintr-o asemenea pereche se spune c# este polarizat! liniar. Deci o und# electromagnetic# plan# provine din suprapunerea a dou# unde cu polariz#ri liniare, dup# direc$ii ortogonale, care sunt independente ntre ele.

Ultima observa$ie permite restrngerea studiului la una dintre ! aceste ! unde: ! !perechea {Ey, Hz}, adic# se presupune Ez = 0 "i Hy = 0. Vectorii cmpului E = j E y , H = kH z sunt perpendiculari ntre ei "i ambii sunt perpendiculari pe direc$ia de propagare (figura 10.1-1). Sistemul de ecua$ii r#mas este H z x = E y t , E y x = H z t . (1.6-5)

Fig. 1.6-1. Nota$ii pentru unda electromagnetic# plan#.

Eliminnd cte una dintre func$iunile Ey "i Hz, se ob$in ecua$iile de ordinul doi 2 E y x 2 2 E y t 2 = 0, 2 H z x 2 2 H z t 2 = 0, (1.6-6) (1.6-7)

care sunt de tipul numit ecua#ia undelor. Din teoria ecua$iilor cu derivate par$iale se "tie c# ecua$ia undelor are solu$ia sub forma unei func$iuni arbitrare f de argument = t x v, adic# are forma E y = f () = f (t x v). (1.6-9) (1.6-8)

n aceast# expresie v este o constant# ale c#rei valori posibile se determin# substituind solu$ia n ecua$ia de ordinul doi. Cu regulile de derivare cunoscute rezult# succesiv E y x x2 adic# se ob$ine ecua$ia = f ' E y d f d f = , = = f ', v t d x d t
2 1 d f ' f " E y d f ' = = = = f ", , v d x x v 2 t 2 d t

2Ey

(1 v

f " = 0. .

(1.6-10)

Ecua$ia este satisf#cut# dac# v 2 = 1, sau v = 1 (1.6-11)

Semnifica$ia fizic# a constantei v se poate stabili astfel. Se scade "i se adun# la argumentul m#rimea t. Se ob$ine f (t x v) = f ((t t ) (x vt ) v). (1.6-12)

Din aceast# identitate se observ# c# valoarea func$iunii f depinde de timp "i de punct astfel nct n punctul x la momentul t are valoarea pe care o avea n punctul x-vt la momentul t-t. Deci reparti$ia spa$ial# a func$iunii se deplaseaz# n lungul axei Ox cu viteza v, numit# vitez! de faz! a undei. Aceasta este viteza pe care trebuie s# o aib# un observator, pentru ca n raport cu el reparti$ia spa$ial# s# apar# invariabil#.

15

Exist# dou# valori ale vitezei de faz#, egale "i de semn contrar, care arat# c# pot exista dou# unde, care se deplaseaz# n sensuri opuse de-a lungul axei Ox: unda direct! se deplasez# n sensul cresc#tor al axei Ox (v > 0), "i unda invers! care se deplaseaz# n sensul descresc#tor al axei (v < 0). Observa$ie. Fiecare dintre aceste unde exist# numai dac#, undeva, departe, n partea din care "vine" unda, a existat o surs# de radia$ie electromagnetic#. Mai departe se va studia numai unda direct! "i se va nota cu c simbolul vitezei v "i cu c0 - viteza n vid a undelor electromagnetice (viteza luminii) c=1 = c 0 r r , cu c 0 = 1 0 0 . (1.6-13)

Cu aceast# nota$ie unda direct# pentru intensitatea cmpului electric are expresia E y = f (t x c), n care f este o func#ie arbitrar!, de exemplu de forma f (t x c) = E y max sin((t x c) ) (1.6-15) (1.6-14)

n cazul unei varia$ii sinusoidale n timp ntr-un punct dat. Cunoscnd intensitatea cmpului electric, se poate calcula intensitatea cmpului magnetic: H z t = 1 E y x = 1 f x = f ' (c) , iar apoi prin integrare H z = f ' (c) d t = f

(c) + const .

(1.6-16)

Constanta de integrare se poate considera nul#, ntruct se caut# numai solu$iile variabile n timp. Se noteaz# cu = c = 1 (c) = = E y H z 0 = 0 0 = 120 377 (1.6-17)

o m#rime caracteristic# a mediului, numit# impedan#! de und!, care n vid are valoarea (1.6-18)

este o constant# universal#, numit# impedan#a de und! a vidului. Cu aceast# nota$ie, intensitatea cmpului magnetic se scrie H z = E y = f (t x c) , (1.6-19)

adic# n fiecare punct din spa$iu este propor$ional# "i n faz# cu intensitatea cmpului electric (E [V/m], H [A/m] E/H []). Expresia (1.6-19) rezolv# complet problema determin#rii m#rimilor de stare ale cmpului electromagnetic n unda plan#. Concluzii referitoare la undele electromagnetice plane. ! a) n medii omogene, izotrope, liniare ( , constante), imobile ( v = 0 ), nenc#rcate ! (v = 0), izolante ( J = 0 ) "i indefinit extinse, solu$iile ecua$iilor lui Maxwell care depind de o singur# coordonat# spa$ial# x de-a lungul unei axe Ox, sunt suprapuneri de unde plane elementare, care se propag# cu vitezele de faz# constante c de-a lungul axei.

Unda plan# se compune din cel mult patru unde elementare, care difer# fie prin direc$ia de propagare, fie prin direc$ia de polarizare liniar#. ! ! b) n fiecare und# elementar#, vectorii E si H sunt perpendiculari ntre ei "i ! ! ! perpendiculari pe direc$ia de propagare; vectorii v , E, H formeaz# un triedru ortogonal drept, ! ! adic# produsul vectorial E H are direc$ia de propagare. ! ! c) Varia$ia n timp a m#rimilor E si H este arbitrar# "i este determinat# de condi$iile de ! ! producere a undei. In fiecare punct al undei elementare "i n fiecare moment, valorile E si H sunt propor$ionale, raportul lor fiind impedan$a de und# a mediului.

17