Sunteți pe pagina 1din 3

http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/sfanta-scriptura-afirma-timpul-este-relativ-120945.

html

onceptul!de!spatiu-timp!nu!are!sens!inainte!de!inceputul!universului"!iar!timpul!este!relativ"!in! funcie !de!sistemul !de!referinta. !#ceasta!este!invatatura !$fintilor !%arinti !&'ericitul !#ugustin" ! $fantul!(oan!)amaschin*"!deci!a!+isericii!,rtodoxe.!$pre!exemplu"!in!%salmul!-9!este!scris!. a!o! mie!de!ani!inaintea!ochilor!/ai!sunt!ca!0iua!de!ieri"!care!a!trecut!si!ca!stra1a!noptii2!314"!adica! raportat ! la ! )umne0eu ! timpul ! nu ! are ! insemnatate" ! intrucat ! )umne0eu ! este ! atemporal ! &si! 5priveste2!timpul!fiecaruia!cum!vrea!67"!mai!repede!sau!mai!lent8!de!la!inceput!spre!sfarit!sau ! de!la!sfarit!spre!inceput*.!6ste!evident!ca!psalmistul!vrea!sa!arate!relativitatea!timpului!si!nu ! durata!efectiva!a!miei!de!ani!raportata!la!)umne0eu"!intrucat!aceasta!mie!de!ani!este!pre0entata! ca!fiind!egala!cu!o!0i!&ce!are!24!de!ore*!si!mai!apoi!ca!fiind!egala!doar!cu!trei!ore!&un!sfert!din ! 1umatate!de!0i*"!mai!precis!cu!o!singura!stra1a!a!noptii!&anticii!imparteau!in!patru!stra1i!egale!cele! 12!ore!ale!timpului!noptii"!de!la!asfintitul!soarelui!si!pana!la!rasaritul!soarelui*. $fanta!$criptura!&9ene0a*!si!stiinta !&teoria!relativitatii!care!implica !existenta!+ig!+ang-ului*"! sustin!acelasi!adevar!si!anume!ca!universul"!spatiul!si!timpul!au!in!inceput!din!nimic!la!+ig!+ang! &:area!6xplo0ie*. !;n!merit !deose<it!in!confirmarea !existentei !+ig!+ang-ului!il!are!savantul! contemporan!$tephen!=aw>ing"!care!ne-a!oferit!dovada!stiintifica!a!faptului!ca!spaiu-timpul!au! un!inceput"!ceea!ce!e!in!concordanta!cu!invatatura!<i<lica.!$fintii!%arinti"!ne!invata!ca!noi!nu! putem!calcula!timpul!decat!dupa!iesirea!omului!din!?ai!&primul!an!in!=ronografele!<isericii"!este! anul!iesirii!lui!#dam!din!?ai*. #rgumentele!lor!pentru!faptul!ca!5nu!putem!calcula2!timpul!inainte!de!iesirea!lui!#dam!din!?ai! erau!in!principal!doua.!%rimul!argument"!era!ca!noi!nu!stim!cat!erau!de!lungi!50ilele2!creatiei"! intrucat!scriptura!afirma!ca!$oarele!si!7una!au!fost!facute!de! reator!doar!in!a!patra!0i!de!la! inceputul!creatiei324"!iar!o!0i!repre0inta!pentru!noi!un!interval!de!doua0eci!si!patru!de!ore"!cand! %amantul!efectuea0a!o!miscare!de!rotatie!in!1urul!axei!sale!&si!in!acelasi!timp!se!misca!si!pe!or<ita! in!1urul!$oarelui*"!deci!in!primele!trei!0ile!cand!nu!era!creat!inca!$oarele"!o!0i!nu!avea!doua0eci!si! patru!de!ore!&privit!din!sistemul!de!referina!al!omului*.!#l!doilea!argument!era!ca!omul"!in!?ai" ! nemuritor3@4!fiind!prin!har344!inainte!de!caderea!in!pacat"!percepea!timpul!altfel!si"!deci"!toata! perioada!de!timp!petrecuta!de!om!in!nemurire!e!considerata!in!9ene0a!ca!o!singura!0i. (ata!deci!cum!cele!sase!0ile!ale!creatiei!nu!aveau!acelasi!interval!de!timp!si!nicidecum!nu!aveau!o! durata!de!doua0eci!si!patru!de!ore!&privit!din!sistemul!de!referina!al!omului*.!Ailele!creaiei!din ! $fanta ! $criptura" ! pot !fi !de ! cateva !secunde" !privit !dintr-un !sistem ! de! referina" !sau !pot !fi ! de ! miliarde ! si ! miliarde ! de ! ani ! privit ! din ! alt ! sistem ! de ! referina. ! 6ste ! intocmai ! ca ! la ! filmele ! documentare"!cand!este!filmat!un!copac!cum!creste"!iar!mai!apoi!se!vi0ionea0a!filmul!la!o!vite0a! mult!mai!mare"!astfel!incat!noi!vedem!in!cateva!secunde!ceea!ce!in!Btimp!realB!a!fost!filmat!in! saptamani"!sau!poate!in!ani.!insa!filmul!se!poate!vi0iona!si!la!vite0a!extrem!de!mica!si"!astfel"!se! poate!vedea!acest!proces!in!miliarde!de!ani.!/eoria!?elativitatii!demonstrea0a!ca!nu!exista!sistem! de!referina!privilegiat"!nu!exista!un!timp!a<solut"!ci!fiecare!o<servator!are!propria!sa!masura!a ! timpului.!/oate!masuratorile"!din!orice!sistem!de!referina!sunt!corecte. )in!nefericire"!o!greseala!des!intalnita!la!oameni!este!aceea!de!a!considera!timpul!ca!fiind!a<solut! &invaria<il"!constant"!fix*!si!independent!de!creatie"!insa!teoria!relativitaii!demonstrea0a!ca!in !

realitate!timpul!este!relativ!&varia<il*!si!in!stransa!legatura!cu!creatia!&depin0and!de!aceasta*.! #stfel"!nu!creatia!depinde!de!timp!&adica!or<ita!%amantului"!miscarea!de!revolutie!a!planetei! %amant!in!1urul!$oarelui!ce!determina!durata!anului!si!miscarea!de!rotatie!a!planetei!%amant!in! 1urul!propriei!axe!ce!determina!durata!0ilei"!nu!sunt!facute!de! reator!sa!depinda!de!o!durata! temporala!presta<ilita*"!ci!timpul!&durata!0ilei!si!a!anului*!e!facut!de!)umne0eu!sa!depinda!de! creatie"!fiind!in!stransa!legatura!cu!aceasta. Aiua!este!considerata!perioada!de!rotaie!a!%amantului!in!1urul!axe!sale!si!are!24!de!ore.!&in!cultul ! cretin"!0iua!liturgica!nu!incepe!cu!mie0ul!nopii"!ca!in!masuratoarea!laica!a!timpului"!ci!cu!seara. ! Aiua ! liturgica ! este ! intervalul ! de ! timp ! de ! 24 ! de ! ore ! dintre ! doua ! apusuri ! consecutive ! si ! este! motenita!din!tradiia!iudaica!de!masurare!a!timpului*.!%e!toate!planetele!sistemului!nostru!solar ! exista!0ile"!insa!doar!pe!planeta!%amant!0iua!are!o!durata!de!24!de!ore.!%e!alte!planete!durata!0ilei! este!diferita.!$pre!exemplu!pe!planeta!Cenus!o!0i!are!5-@2!ore"!adica!24@!de!0ile!pamantene"!iar! pe!planeta!$aturn!0iua!are!10"D5!ore!adica!0"44!0ile!pamantene. %rin!an!se!inelege!o!perioada!de!timp!necesara!%amantului!pentru!a!efectua!o!rotaie!completa ! &datorata !micarii!de!revoluie !a!%amantului*!in!1urul!$oarelui.!%e!toate !planetele !sistemului ! nostru!solar!exista!ani!&intrucat!se!rotesc!in!1urul!soarelui*"!insa!doar!pe!planeta!%amant!anul!are! &o!durata!temporala!de*!aproximativ!@D5!de!0ile.!$pre!exemplu!pe!planeta!Cenus!un!an!are!224"E! 0ile!pamantene!iar!pe!planeta!$aturn!un!an!are!29"4!ani!pamanteni.!in!sistemul!nostru!solar"! $oarele!este!cel!care!determina!durata!0ilelor!si!a!anilor!pe!toate!planetele.!&Fu!$oarele!creea0a! timpul!-!)oamne!fereteG!H!caci!timpul!este!creat!de!)umne0eu"!ci!$oarele!doar!determina!durata ! temporala!a!0ilei!si!a!anului"!asa!cum!$oarele!nu!este!nicidecum!creatorul!luminii"!lumina!fiind! creata!de!)umne0eu"!ci!este!doar!un!luminator"!5caci!luminatorul!nu!este!insasi!lumina"!ci!cel! care!contine!lumina2!354.*!#ceasta!este!revelatia!$fintei!$cripturi!si!invaatura!$finilor!%arini. ?eaducem!in!atentie"!marturisirea!$fantul!(oan!)amaschin!care!spune!ca!5inainte!de!intemeierea! lumii" ! cand ! nu ! era ! soare ! care ! sa ! desparta ! 0iua ! de ! noapte" ! nu ! era ! un ! veac ! care ! sa ! se ! poata! masura.23D4!inainte!de!a!descoperi!stiinta!ca!;niversul!&deci!si!spatiul"!si!timpul*!este!finit!si!are! un!inceput!din!nimic!&ceea!ce!implica!un! reator*"!+iserica!,rtodoxa!sustinea!si!invata!aceasta! pe!<a0a!$fintei!$cripturi"!indemnandu-ne!sa!5intelegem!ca!s-au!intemeiat!veacurile!prin!cuvantul! lui ! )umne0eu" ! de ! s-au ! facut ! din ! nimic ! cele ! ce ! se ! vad23E4. ! )umne0eu ! 2a ! 0idit ! lumea ! din! nimic23-4!si!ii!reaminteste!omului!ca!atunci!cand!a!fost!creat!%amantul"!de1a!existau!in!;nivers! alte!stele!si!fiinte!rationale"!spunand!5;nde!erai!tu"!cand!am!intemeiat!%amantulI!$pune-:i"!daca! stii!sa!spui.!stii!tu!cine!a!hotarat!masurile!%amantului!sau!cine!a!intins!deasupra!lui!lantul!de ! masuratI!in!ce!au!fost!intarite!temeliile!lui!sau!cine!a!pus!piatra!lui!cea!din!capul!unghiului"! atunci!cand!stelele!diminetii!cantau!laolalta!si!toti!ingeriiJ!:a!sar<atoreauI2394. %laneta!%amant!nu!este!centrul!&spatial!si!temporal*!al!;niversului"!de!fapt!;niversul!nu!are! centru!spatio-temporal"!ci!omul!este!centrul!;niversului!&ca!scop"!finalitate!al!acestuia*"!intrucat! ;niversul!&spatiul"!timpul"!$oarele"!planeta!%amant!etc.*!este!facut!pentru!om!&si!nu!omul!este! facut ! pentru ! ele*" ! iar ! 'iul ! lui ! )umne0eu ! s-a ! intrupat ! in! om" ! care ! este ! creatura ! directa ! a ! lui! )umne0eu!&atat!trupeste!cat!si!sufleteste*. Eugen Gantolea

314!%salmul!-9"4. 324!'acerea!1"14-19. 3@4!'acerea!2"1E. 344!$f.!(oan!)amaschin!-!)ogmatica"! artea!a!((-a"!cap!12. 354!$f.!(oan!)amaschin!-!)ogmatica"! artea!a!((-a"!cap!E. 3D4!$f.!(oan!)amaschin!-!)ogmatica"! artea!a!((-a"!cap!1. 3E4!6vrei!11"@. 3-4!$olomon!11"1E. 394!(ov!@-"4-E.

S-ar putea să vă placă și