Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: FILOSOFIE
BACALAUREAT 2010

Aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009

2009-2010
Programa de examen pentru disciplina Filosofie Bacalaureat 2010
STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2010, disciplina Filosofie are statut de disciplină opţională
şi poate fi aleasă de către elevi la proba E - d), în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea
urmate.

COMPETENŢE DE EVALUAT
• Precizarea semnificaţiei filosofice a unor concepte
• Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi
argumentelor cu care este susţinută soluţia
• Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere
filosofice, a premiselor şi a consecinţelor acestora
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

CONŢINUTURI

I. Omul
 Problematica naturii umane
 Sensul vieţii

II. Morala
 Teorii morale
 Probleme de etică aplicată

III. Politica
 Libertate şi responsabilitate social-politică
 Egalitate şi dreptate
 Teorii politice moderne şi contemporane
 Drepturile omului

IV. Cunoaşterea
 Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr
 Adevăr şi eroare

V. Filosofia
 Filosofie şi viaţă

Programa de examen pentru disciplina Filosofie Bacalaureat 2010