Sunteți pe pagina 1din 125

Legea nr. 255/2013 pentru punerea n aplicare a Legii nr.

135/2010 privind Codul de procedur penal i pentru modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispozi ii procesual penale1
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. !"!L#L " $ispozi ii generale C%&"!'L#L " '(iectul reglementrii ART. 1 Prezenta lege are ca obiect punerea n aplicare a Legii nr. 135/2 1 pri!ind "odul de procedur penal# prin reglementarea $itua%iilor tranzitorii rezultnd din intrarea $a n !igoare# precum &i prin punerea de acord a legi$la%iei cu di$pozi%iile ace$teia. ART. 2 'n cuprin$ul prezentei legi# termenii &i e(pre$iile de mai )o$ au urmtorul n%ele$* a+ "odul de procedur penal , Legea nr. 135/2 1 pri!ind "odul de procedur penal# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 123 din 15 iulie 2 1 # cu modi/icrile &i completrile adu$e prin prezenta lege4 b+ "odul de procedur penal din 1532 , Legea nr. 25/1532 pri!ind "odul de procedur penal# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 62 din 3 aprilie 1556# cu modi/icrile &i completrile ulterioare4 c+ legea !ec7e , "odul de procedur penal din 1532# precum &i orice di$pozi%ii cu caracter proce$ual penal anterioare intrrii n !igoare a prezentei legi4 d+ legea nou , "odul de procedur penal &i di$pozi%iile cu caracter proce$ual penal# a$t/el cum au /o$t modi/icate prin titlurile 00 &i 0004 e+ "odul penal din 1532 , Legea nr. 15/1532 pri!ind "odul penal al Romniei# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 35 din 13 aprilie 1556# cu modi/icrile &i completrile ulterioare. C%&"!'L#L "" $ispozi ii privind situa iile tranzitorii

publicat n Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013.

ART. 3 Legea nou $e aplic de la data intrrii ei n !igoare tuturor cauzelor a/late pe rolul organelor )udiciare# cu e(cep%iile pre!zute n cuprin$ul prezentei legi. ART. 1 81+ Actele de procedur ndeplinite nainte de intrarea n !igoare a "odului de procedur penal# cu re$pectarea di$pozi%iilor legale n !igoare la data ndeplinirii lor# rmn !alabile# cu e(cep%iile pre!zute de prezenta lege. 82+ 9ulitatea oricrui act $au oricrei lucrri e/ectuate nainte de intrarea n !igoare a legii noi poate /i in!ocat numai n condi%iile "odului de procedur penal. 83+ 'n cauzele a/late n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a legii noi# nclcarea# n cur$ul urmririi penale# a di$pozi%iilor legale pri!ind prezen%a obligatorie a n!inuitului $au a inculpatului ori a$i$tarea obligatorie a ace$tora de ctre aprtor poate /i in!ocat pn la nceperea dezbaterilor. ART. 5 81+ "auzele a/late n cur$ul urmririi penale la data intrrii n !igoare a legii noi rmn n competen%a organelor de urmrire penal legal $e$izate# urmnd a /i $olu%ionate potri!it ace$teia# cu e(cep%ia cauzelor de competen%a parc7etelor militare &i a $ec%iilor militare din cadrul parc7etelor competente. 82+ :e$izarea in$tan%ei n cauzele pre!zute la alin. 81+ $e !a /ace potri!it normelor de competen% din legea nou. 83+ La )udecarea cauzelor &i la $olu%ionarea propunerilor# conte$ta%iilor# plngerilor $au a oricror alte cereri n care cercetarea penal a /o$t e/ectuat de ;irec%ia 9a%ional Anticorup%ie potri!it legii !ec7i# precum &i a celor care au rma$ n competen%a ace$teia n condi%iile alin. 81+# particip procurori din cadrul ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie. ART. 3 81+ "auzele a/late n cur$ de )udecat n prim in$tan% la data intrrii n !igoare a legii noi n care nu $,a nceput cercetarea )udectorea$c $e $olu%ioneaz de ctre in$tan%a competent con/orm legii noi# potri!it regulilor pre!zute de aceea&i lege. 82+ 'n $itua%ia pre!zut la alin. 81+# in$tan%a pe rolul creia $e a/l cauza o trimite )udectorului de camer preliminar# pentru a proceda potri!it art. 312 , 312 din "odul de procedur penal# ori# dup caz# o declin n /a!oarea in$tan%ei competente. ART. 6 "auzele a/late n cur$ de )udecat n prim in$tan% n care $,a nceput cercetarea )udectorea$c anterior intrrii n !igoare a legii noi rmn n competen%a aceleia&i in$tan%e# )udecata urmnd a $e de$/&ura potri!it legii noi. ART. 2 <otrrile pronun%ate n prim in$tan% dup intrarea n !igoare a legii noi $unt $upu$e cilor de atac# termenelor &i condi%iilor de e(ercitare ale ace$tora# pre!zute de legea nou. ART. 5 81+ :entin%ele $upu$e cilor de atac ordinare potri!it legii !ec7i# cu pri!ire la care termenul de declarare a cii ordinare de atac nu e(pira$e la data intrrii n !igoare a legii noi# $unt $upu$e 2

apelului. Apelul $e )udec de ctre in$tan%a competent con/orm legii noi# potri!it regulilor pre!zute de aceea&i lege. 82+ "ererile de recur$ mpotri!a $entin%elor pre!zute la alin. 81+ depu$e anterior intrrii n !igoare a legii noi $e !or con$idera cereri de apel. 83+ 'n cazul pre!zut la alin. 81+# termenul de declarare a apelului $e calculeaz potri!it art. 333 din "odul de procedur penal din 1532. 81+ ;eciziile pronun%ate n apelurile $olu%ionate potri!it alin. 81+ $unt de/initi!e# n condi%iile art. 552 din "odul de procedur penal. 85+ :entin%ele prin care $,a di$pu$# potri!it legii !ec7i# re$tituirea cauzei procurorului cu pri!ire la care termenul de declarare a recur$ului nu e(pira$e la data intrrii n !igoare a legii noi $unt $upu$e conte$ta%iei# potri!it art. 316 alin. 81+ din "odul de procedur penal. 83+ "onte$ta%ia pre!zut la alin. 85+ $e $olu%ioneaz de ctre )udectorul de camer preliminar al in$tan%ei ierar7ic $uperioare celei creia i re!ine# potri!it legii noi# competen%a $ )udece cauza n prim in$tan% ori# dup caz# de ctre completul competent de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie. 86+ "ererile de recur$ mpotri!a $entin%elor pre!zute la alin. 85+# depu$e anterior intrrii n !igoare a legii noi# $e !or con$idera conte$ta%ii. 82+ Termenul de declarare a conte$ta%iei pre!zute la alin. 85+ $e calculeaz potri!it art. 332 alin. 1 din "odul de procedur penal din 1532. ART. 1 81+ Apelurile a/late n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a "odului de procedur penal $e $olu%ioneaz de ctre aceea&i in$tan%# potri!it di$pozi%iilor din legea nou pri!itoare la apel. 82+ Recur$urile a/late n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a "odului de procedur penal# declarate mpotri!a 7otrrilor pentru care legea !ec7e nu pre!ede calea de atac a apelului# $e $olu%ioneaz de ctre aceea&i in$tan%# con/orm di$pozi%iilor din legea nou pri!itoare la apel. 83+ ;eciziile pronun%ate n apelurile $olu%ionate potri!it alin. 81+ &i 82+ $unt de/initi!e# n condi%iile art. 552 alin. 81+ din "odul de procedur penal. 81+ Recur$urile n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a "odului de procedur penal# declarate mpotri!a $entin%elor prin care $,a re$tituit cauza procurorului# $e $olu%ioneaz con/orm di$pozi%iilor din legea nou pri!itoare la conte$ta%ie de ctre )udectorul de camer preliminar de la in$tan%a ierar7ic $uperioar celei creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n /ond ori# dup caz# de ctre completul competent de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie. ART. 11 81+ ;eciziile pronun%ate n apel nainte de intrarea n !igoare a "odului de procedur penal cu pri!ire la care termenul de declarare a cii ordinare de atac pre!zute de legea anterioar nu e(pira$e la data intrrii n !igoare a legii noi $unt $upu$e recur$ului n ca$a%ie. 82+ 'n cazurile pre!zute la alin. 81+# termenul de 3 de zile de declarare a recur$ului n ca$a%ie curge dup cum urmeaz* a+ de la data intrrii n !igoare a "odului de procedur penal# pentru procuror &i pentru pr%ile cu pri!ire la care legea anterioar nu pre!edea obliga%ia comunicrii deciziei de apel# precum &i pentru pr%ile crora decizia le,a /o$t comunicat anterior intrrii n !igoare a "odului de procedur penal4 b+ de la data comunicrii# pentru pr%ile crora decizia le,a /o$t comunicat dup data intrrii n !igoare a "odului de procedur penal. 3

83+ "ererile de recur$ mpotri!a deciziilor pre!zute la alin. 81+# depu$e anterior intrrii n !igoare a legii noi# $e !or con$idera cereri de recur$ n ca$a%ie. 81+ :olu%ionarea recur$ului n ca$a%ie e$te $upu$ di$pozi%iilor "odului de procedur penal. 85+ ;eciziile pre!zute la alin. 81+ de!in de/initi!e la data intrrii n !igoare a "odului de procedur penal. ART. 12 81+ Recur$urile n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a legii noi# declarate mpotri!a 7otrrilor care au /o$t $upu$e apelului potri!it legii !ec7i# rmn n competen%a aceleia&i in$tan%e &i $e )udec potri!it di$pozi%iilor legii !ec7i pri!itoare la recur$. 82+ 'n cazul pre!zut la alin. 81+# prin derogare de la di$pozi%iile art. 552 alin. 81+ din "odul de procedur penal# 7otrrea in$tan%ei de apel rmne de/initi! la data $olu%ionrii recur$ului# dac ace$ta a /o$t re$pin$ ori dac a /o$t admi$ &i proce$ul a luat $/r&it n /a%a in$tan%ei de recur$. 83+ <otrrile pronun%ate n recur$ul $olu%ionat potri!it alin. 81+ nu pot /i atacate cu recur$ n ca$a%ie. ART. 13 <otrrile rma$e de/initi!e anterior intrrii n !igoare a legii noi nu pot /i atacate cu recur$ n ca$a%ie n condi%iile legii noi. ART. 11 81+ Re)udecarea cauzei de ctre in$tan%a a crei 7otrre a /o$t de$/iin%at ori de ctre in$tan%a competent# di$pu$ dup intrarea n !igoare a "odului de procedur penal# $e de$/&oar con/orm legii noi. 82+ 'n cauzele n care re)udecarea $,a di$pu$ anterior intrrii n !igoare a "odului de procedur penal# di$pozi%iile art. 5 , 1 $e aplic n mod core$punztor. ART. 15 81+ Plngerile mpotri!a $olu%iilor procurorului de netrimitere n )udecat# a/late pe rolul in$tan%elor la data intrrii n !igoare a legii noi# continu $ $e )udece de ctre in$tan%ele competente potri!it legii !ec7i# con/orm regulilor pre!zute de aceea&i lege. 82+ 'n cazurile pre!zute la alin. 81+# in$tan%a care admite plngerea &i re%ine cauza $pre )udecare con/orm art. 2621 alin. 82+ lit. c+ din "odul de procedur penal din 1532 /ace n mod core$punztor aplicarea di$pozi%iilor art. 311 alin. 86+ pct. 2 din "odul de procedur penal# cu pri!ire la probele &i actele de urmrire penal. 'nc7eierea e$te $upu$ conte$ta%iei# n condi%iile legii noi. 83+ :olu%iile de netrimitere n )udecat cu pri!ire la care termenul de /ormulare a plngerii la in$tan% nu a e(pirat la data intrrii n !igoare a legii noi $unt $upu$e plngerii la )udectorul de camer preliminar# n condi%iile pre!zute de art. 31 din "odul de procedur penal. Plngerea $e $olu%ioneaz potri!it legii noi. ART. 13 81+ -$urile pre!enti!e a/late n cur$ de e(ecutare la data intrrii n !igoare a legii noi continu &i $e men%in pe durata pentru care au /o$t di$pu$e# n condi%iile pre!zute de legea !ec7e. La e(pirarea ace$tei durate# m$urile pre!enti!e pot /i prelungite ori# dup caz# men%inute# re!ocate $au nlocuite cu o alt m$ur pre!enti!# n condi%iile legii noi.

82+ La e(pirarea duratei m$urii pre!enti!e a obligrii de a nu pr$i localitatea ori a obligrii de a nu pr$i %ara# a/late n cur$ de e(ecutare la data intrrii n !igoare a legii noi# $e poate lua mpotri!a inculpatului oricare dintre m$urile pre!enti!e pre!zute de legea nou. 83+ 'n cauzele a/late n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a legii noi# m$ura pre!enti! a obligrii de a nu pr$i localitatea ori cea a obligrii de a nu pr$i %ara# a/lat n cur$ de e(ecutare# $e men%ine pn la termenul de )udecat acordat n cauz# cnd in$tan%a poate lua mpotri!a inculpatului oricare dintre m$urile pre!enti!e pre!zute de legea nou. ART. 16 81+ Propunerile# cererile $au orice alte cauze pri!ind luarea# prelungirea# re!ocarea# nlocuirea $au ncetarea m$urilor pre!enti!e# n cur$ul urmririi penale# a/late n cur$ de $olu%ionare n prim in$tan% la data intrrii n !igoare a legii noi# $e $olu%ioneaz de ctre )udectorul de drepturi &i libert%i competent con/orm legii noi# potri!it regulilor pre!zute de aceea&i lege. 82+ Recur$urile a/late n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a legii noi# declarate mpotri!a nc7eierilor din cur$ul urmririi penale pri!itoare la m$urile pre!enti!e# rmn n competen%a aceleia&i in$tan%e &i $e )udec potri!it regulilor pre!zute de legea !ec7e. ;ac in$tan%a admite recur$ul &i ca$eaz nc7eierea# procedeaz la re)udecarea cauzei con/orm legii noi# putnd lua oricare dintre m$urile pre!enti!e pre!zute de acea$ta. ART. 12 Recur$urile a/late n cur$ de )udecat la data intrrii n !igoare a legii noi# declarate mpotri!a nc7eierilor prin care# n cur$ul )udec%ii# $,a di$pu$ luarea# men%inerea# re!ocarea# nlocuirea $au ncetarea m$urilor pre!enti!e# rmn n competen%a aceleia&i in$tan%e &i $e )udec potri!it regulilor pre!zute de legea !ec7e. ;ac in$tan%a admite recur$ul &i ca$eaz nc7eierea# procedeaz la re)udecarea cauzei con/orm legii noi# putnd lua oricare dintre m$urile pre!enti!e pre!zute de acea$ta. ART. 15 Atunci cnd# n cur$ul proce$ului# $e con$tat c n pri!in%a unei /apte comi$e anterior intrrii n !igoare a "odului penal $unt aplicabile di$pozi%iile art. 12 1 din "odul penal din 1532# ca lege penal mai /a!orabil# procurorul di$pune cla$area# iar in$tan%a di$pune ac7itarea# n condi%iile "odului de procedur penal. ART. 2 81+ La data intrrii n !igoare a prezentei legi# Tribunalul -ilitar >ucure&ti &i Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar >ucure&ti $e de$/iin%eaz. 82+ Po$turile ocupate &i per$onalul din cadrul Tribunalului -ilitar >ucure&ti &i Parc7etului -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar >ucure&ti $e tran$/er la Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti $au# dup caz# la Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti# iar po$turile !acante# n /unc%ie de nece$it%i# $e pot tran$/era &i la alte in$tan%e militare $au parc7ete militare. Per$oanele care ocup /unc%ii de conducere la in$tan%a $au parc7etul de$/iin%at $e tran$/er pe po$turi de e(ecu%ie la Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti $au# dup caz# la Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti. 83+ :pa%iile &i dotrile materiale ale Tribunalului -ilitar >ucure&ti &i ale Parc7etului -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar >ucure&ti !or /i preluate prin redi$tribuire de Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti# re$pecti! de Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti. 5

81+ La data de$/iin%rii Tribunalului -ilitar >ucure&ti# Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti &i $c7imb denumirea n Tribunalul -ilitar >ucure&ti# iar Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti &i $c7imb denumirea n Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar >ucure&ti. 85+ Prin aplicarea di$pozi%iilor alin. 81+ , 81+# tribunalele militare >ucure&ti# "lu)# 0a&i &i Timi&oara de!in ec7i!alente n grad tribunalelor. 83+ Per$onalul din cadrul tribunalelor militare >ucure&ti# "lu)# 0a&i &i Timi&oara care are grad pro/e$ional de )udectorie dobnde&te# la data intrrii n !igoare a prezentei legi# gradul pro/e$ional de tribunal# precum &i drepturile &i obliga%iile a/erente. Po$turile de conducere de la tribunalele militare "lu)# 0a&i &i Timi&oara $e ocup n condi%iile pre!zute de art. 12 din Legea nr. 3 3/2 1 pri!ind $tatutul )udectorilor &i procurorilor# republicat# cu modi/icrile &i completrile ulterioare. 86+ Per$onalul din cadrul parc7etelor militare de pe lng tribunalele militare >ucure&ti# "lu)# 0a&i &i Timi&oara care are grad pro/e$ional de parc7et de pe lng )udectorie dobnde&te# la data intrrii n !igoare a prezentei legi# gradul pro/e$ional de parc7et de pe lng tribunal# precum &i drepturile &i obliga%iile a/erente ace$tuia. Po$turile de conducere de la parc7etele militare de pe lng tribunalele militare "lu)# 0a&i &i Timi&oara $e ocup n condi%iile pre!zute de art. 15 din Legea nr. 3 3/2 1# republicat# cu modi/icrile &i completrile ulterioare. 82+ 9oile $tate de /unc%ii &i de per$onal pentru Tribunalul -ilitar >ucure&ti &i pentru Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar >ucure&ti $e aprob prin ordin comun al mini$trului )u$ti%iei &i al mini$trului aprrii na%ionale# cu a!izul con/orm al "on$iliului :uperior al -agi$traturii. ART. 21 81+ "auzele a/late pe rolul Tribunalului -ilitar >ucure&ti# care $e de$/iin%eaz# !or /i preluate pe cale admini$trati!# n termen de 3 zile de la data intrrii n !igoare a prezentei legi# de Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti# redenumit con/orm art. 2 alin. 81+# care continu $olu%ionarea ace$tora. 82+ "auzele a/late n cur$ de $olu%ionare la Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar >ucure&ti# care $e de$/iin%eaz# !or /i preluate pe cale admini$trati!# n termen de 3 zile de la data intrrii n !igoare a prezentei legi# la Parc7etul -ilitar de pe lng Tribunalul -ilitar Teritorial >ucure&ti# redenumit con/orm art. 2 alin. 81+# care continu $olu%ionarea ace$tora. ART. 22 .ri de cte ori alte acte normati!e# cu e(cep%ia Legii nr. 223/2 5 pri!ind "odul penal# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# a Legii nr. 135/2 1 pri!ind "odul de procedur penal# a Legii nr. 251/2 13 pri!ind e(ecutarea pedep$elor &i a m$urilor pri!ati!e de libertate di$pu$e de organele )udiciare n cur$ul proce$ului penal# a Legii nr. 253/2 13 pri!ind e(ecutarea pedep$elor# a m$urilor educati!e &i a altor m$uri di$pu$e de organele )udiciare n cur$ul proce$ului penal# nepri!ati!e de libertate &i a Legii nr. 252/2 13 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea $i$temului de proba%iune# /ac re/erire la m$ura are$trii pre!enti!e# re/erirea $e con$ider a /i /cut &i la m$ura are$tului la domiciliu. ART. 23 81+ Procedura la in$tan%a de e(ecutare cu pri!ire la $olicitrile pri!ind aplicarea legii penale mai /a!orabile /ormulate ca urmare a intrrii n !igoare a Legii nr. 223/2 5# cu modi/icrile &i

completrile ulterioare# $e !a /ace potri!it di$pozi%iilor pri!ind e(ecutarea 7otrrilor penale din Legea nr. 135/2 1 # n urmtoarea ordine de pre/erin%* a+ din o/iciu# de ctre in$tan%a de e(ecutare pentru per$oanele a/late n penitenciar n e(ecutarea 7otrrilor de condamnare4 b+ la cerere# de ctre in$tan%a de e(ecutare pentru celelalte 7otrri de condamnare. 82+ Procedura n /a%a in$tan%ei de e(ecutare n cazurile pre!zute la alin. 81+ $e de$/&oar /r participarea condamnatului &i a procurorului. ;up redactarea 7otrrii# acea$ta $e comunic n ntregul $u condamnatului &i procurorului. 83+ <otrrea poate /i atacat cu conte$ta%ie la in$tan%a ierar7ic $uperioar# n termen de 3 zile de la comunicare. 81+ <otrrea prin care in$tan%a de e(ecutare con$tat inter!enirea legii penale mai /a!orabile e$te e(ecutorie. 85+ "onte$ta%ia $e )udec de un complet /ormat dintr,un )udector# n &edin% public# cu participarea procurorului &i cu citarea pr%ilor. 83+ <otrrea prin care $e $olu%ioneaz conte$ta%ia e$te de/initi!. 86+ Pentru analizarea 7otrrilor )udectore&ti pre!zute la alin. 81+ lit. a+ potri!it prezentei proceduri# $e deleag la in$tan%ele de e(ecutare# pe un termen de dou luni# )udectori din cadrul )udectoriilor# tribunalelor &i cur%ilor de apel n!ecinate. ART. 21 ;i$pozi%iile proce$ual penale din legile $peciale $e completeaz cu cele ale "odului de procedur penal. !"!L#L "" $ispozi ii privind modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispozi ii procesual penale ART. 25 Articolul 122 din Legea nr. 16/155 pri!ind regimul )uridic al apelor maritime interioare# al mrii teritoriale# al zonei contigue &i al zonei economice e(clu$i!e ale Romniei# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 635 din 21 octombrie 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 122 'n cazul in/rac%iunilor pre!zute la art. 121# con$tatarea $!r&irii ace$tora &i cercetarea penal re!in organelor de urmrire penal.? ART. 23 Articolul 2221 din Legea $ociet%ilor nr. 31/155 # republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1. 33 din 16 noiembrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e abrog. ART. 26 Legea nr. 11/1551 pri!ind combaterea concuren%ei neloiale# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 21 din 3 ianuarie 1551# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 6# alineatul 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* 7

?ART. 6 Ac%iunile iz!ornd dintr,un act de concuren% neloial $unt de competen%a tribunalului locului $!r&irii /aptei $au n a crui raz teritorial $e g$e&te $ediul prtului4 n lip$a unui $ediu e$te competent tribunalul domiciliului prtului.? 2. Articolul 2 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 Ac%iunea penal n cazurile pre!zute la art. 5 $e pune n mi&care la plngerea prealabil a per$oanei !tmate# la $e$izarea camerei de comer% &i indu$trie teritoriale $au a altei organiza%ii pro/e$ionale ori la $e$izarea per$oanelor mputernicite de "on$iliul "oncuren%ei. 'n aplicarea prezentei legi# "on$iliul "oncuren%ei !a a!ea atribu%iile pre!zute la art. 33 , 32 &i 1 din Legea concuren%ei nr. 21/1553# republicat# cu modi/icrile &i completrile ulterioare.? 3. Articolele 5# 1 # 11# 12 &i 13 $e abrog. ART. 22 Legea nr. 5 /1551 pri!ind autorizarea e(ecutrii lucrrilor de con$truc%ii# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 533 din 13 octombrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. ;up articolul 21 $e introduce un nou articol# articolul 211# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 211 81+ 0n$tan%a de )udecat# prin 7otrrea prin care $olu%ioneaz /ondul cauzei# poate di$pune ncadrarea lucrrilor n pre!ederile autoriza%iei $au de$/iin%area con$truc%iilor realizate nelegal. 82+ Procurorul $au in$tan%a de )udecat poate di$pune# din o/iciu $au la cerere# oprirea temporar a e(ecutrii lucrrilor# pe tot parcur$ul proce$ului penal.? 2. La articolul 32# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'n $itua%iile pre!zute la art. 21# organele de control !or putea cere organelor )udiciare $ di$pun m$urile men%ionate la alin. 81+. .rganele de control competente# potri!it legii# pot cere organelor de urmrire penal $e$izate &i# dup caz# in$tan%ei $ di$pun oprirea temporar a e(ecutrii lucrrilor# pe tot parcur$ul proce$ului penal.? ART. 25 Legea nr. 51/1551 pri!ind $iguran%a na%ional a Romniei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 133 din 6 augu$t 1551# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. Titlul legii $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?L@A@ pri!ind $ecuritatea na%ional a Romniei? 2. 'n tot cuprin$ul legii# $intagma ?$iguran% na%ional? $e nlocuie&te cu $intagma ?$ecuritate na%ional?. 3. ;up articolul 12 $e introduc zece noi articole# articolele 121 , 121 # cu urmtorul cuprin$* ?ART. 121 'n $itua%iile pre!zute la art. 3 organele cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale pot# n condi%iile legii pri!ind organizarea &i /unc%ionarea ace$tora* a+ $ $olicite &i $ ob%in obiecte# n$cri$uri $au rela%ii o/iciale de la autorit%i $au in$titu%ii publice# re$pecti! $ $olicite de la per$oane )uridice de drept pri!at ori de la per$oane /izice4 b+ $ con$ulte $peciali&ti ori e(per%i4 c+ $ primea$c $e$izri $au note de rela%ii4

d+ $ /i(eze unele momente operati!e prin /otogra/iere# /ilmare $au prin alte mi)loace te7nice ori $ e/ectueze con$tatri per$onale# cu pri!ire la acti!it%i publice de$/&urate n locuri publice# dac acea$t acti!itate e$te e/ectuat ocazional4 e+ $ $olicite ob%inerea datelor generate $au prelucrate de ctre /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice ori /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# altele dect con%inutul ace$tora# &i re%inute de ctre ace&tia potri!it legii4 /+ $ e/ectueze acti!it%i $peci/ice culegerii de in/orma%ii care pre$upun re$trngerea e(erci%iului unor drepturi $au libert%i /undamentale ale omului de$/&urate cu re$pectarea pre!ederilor legale. ART. 122 Acti!it%ile $peci/ice culegerii de in/orma%ii care pre$upun re$trngerea e(erci%iului unor drepturi $au libert%i /undamentale ale omului $e e/ectueaz numai n $itua%iile n care* a+ nu e(i$t alte po$ibilit%i ori $unt po$ibilit%i limitate pentru cunoa&terea# pre!enirea $au contracararea ri$curilor ori amenin%rilor la adre$a $ecurit%ii na%ionale4 b+ ace$tea $unt nece$are &i propor%ionale# date /iind circum$tan%ele $itua%iei concrete4 c+ a /o$t ob%inut autoriza%ia pre!zut de lege. Acti!it%ile $peci/ice pre!zute la alin. 1 pot con$ta n* a+ interceptarea &i nregi$trarea comunica%iilor electronice# e/ectuate $ub orice /orm4 b+ cutarea unor in/orma%ii# documente $au n$cri$uri pentru a cror ob%inere e$te nece$ar acce$ul ntr,un loc# la un obiect ori de$c7iderea unui obiect4 c+ ridicarea &i repunerea la loc a unui obiect $au document# e(aminarea lui# e(tragerea in/orma%iilor pe care ace$ta le con%ine# precum &i nregi$trarea# copierea $au ob%inerea de e(tra$e prin orice procedee4 d+ in$talarea de obiecte# ntre%inerea &i ridicarea ace$tora din locurile n care au /o$t depu$e# $upra!eg7erea prin /otogra/iere# /ilmare $au prin alte mi)loace te7nice ori con$tatri per$onale# e/ectuate $i$tematic n locuri publice $au e/ectuate n orice mod n locuri pri!ate4 e+ localizarea# urmrirea &i ob%inerea de in/orma%ii prin AP: $au prin alte mi)loace te7nice de $upra!eg7ere4 /+ interceptarea trimiterilor po&tale# ridicarea &i repunerea la loc a ace$tora# e(aminarea lor# e(tragerea in/orma%iilor pe care ace$tea le con%in# precum &i nregi$trarea# copierea $au ob%inerea de e(tra$e prin orice procedee4 g+ ob%inerea de in/orma%ii pri!ind tranzac%iile /inanciare $au datele /inanciare ale unei per$oane# n condi%iile legii. ART. 123 Propunerea de autorizare a unor acti!it%i $peci/ice din cele pre!zute la art. 12 2 alin. 2 $e /ormuleaz n $cri$ &i trebuie $ cuprind* a+ numele &i /unc%ia per$oanei care /ormuleaz propunerea4 b+ data &i locul emiterii propunerii4 c+ date $au in/orma%ii din care $ rezulte e(i$ten%a unei amenin%ri la adre$a $ecurit%ii na%ionale# prin prezentarea /aptelor &i circum$tan%elor pe care $e ntemeiaz propunerea4 d+ moti!a%ia pentru care $e impun acti!it%i $peci/ice4 e+ categoriile de acti!it%i pentru care $e propune $olicitarea autorizrii4 /+ dac e$te nece$ar ncu!iin%area ptrunderii n $pa%ii pri!ate pentru de$/&urarea de acti!it%i $peci/ice4 g+ perioada pentru care $e propune $olicitarea autorizrii4 7+ identitatea per$oanei $upu$ m$urii# dac acea$ta e$te cuno$cut4 i+ locul unde urmeaz a /i e(ecutate acti!it%ile propu$e# dac ace$ta e$te cuno$cut. 9

Propunerea $e nainteaz procurorului general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie &i e$te e(aminat $ub a$pectul legalit%ii &i temeiniciei# n termen de 21 de ore de la nregi$trare ori de ndat n cazurile urgente# de procurori anume de$emna%i de ace$ta. ;ac apreciaz c propunerea e$te ne)u$ti/icat# procurorul o re$pinge prin ordonan% moti!at# comunicnd acea$ta de ndat organului care a /ormulat,o. ;ac $e apreciaz c propunerea e$te ntemeiat &i $unt ntrunite condi%iile pre!zute de lege# procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au nlocuitorul de drept al ace$tuia $olicit n $cri$ pre&edintelui 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie autorizarea acti!it%ilor propu$e. :olicitarea trebuie $ cuprind datele men%ionate la alin. 1. :olicitarea e$te e(aminat# de urgen%# n camera de con$iliu# de unul din )udectorii anume de$emna%i de pre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie. 'n cazul n care )udectorul# e(aminnd $olicitarea# apreciaz c nu $unt $u/iciente in/orma%ii# $olicit $uplimentarea de ndat# n $cri$# a argumentelor prezentate. ART. 121 'n cazul $olicitrii prelungirii autorizrii# cererea $e ntocme&te potri!it art. 12 3# care $e aplic n mod core$punztor# la care $e adaug $olicitarea de prelungire a autorizrii# cu prezentarea moti!elor ce )u$ti/ic prelungirea. ART. 125 'n cazul n care )udectorul con$tat c $olicitarea e$te )u$ti/icat &i acti!it%ile $e impun n condi%iile art. 122 alin. 1# di$pune autorizarea# prin nc7eiere moti!at# care trebuie $ cuprind* a+ denumirea in$tan%ei# data# ora &i locul emiterii4 b+ date &i in/orma%ii din care $ rezulte e(i$ten%a unei amenin%ri la adre$a $ecurit%ii na%ionale# prin prezentarea /aptelor &i circum$tan%elor care )u$ti/ic m$ura4 c+ acti!it%ile $peci/ice autorizate# dintre cele pre!zute la art. 122 alin. 24 d+ identitatea per$oanei care e$te a/ectat de acti!it%ile $peci/ice# prin re$trngerea drepturilor &i libert%ilor /undamentale# dac acea$ta e$te cuno$cut4 e+ organele care e/ectueaz acti!it%ile autorizate4 /+ per$oanele /izice $au )uridice care au obliga%ia de a acorda $pri)in la e(ecutarea acti!it%ilor autorizate4 g+ precizarea locului $au a localit%ilor n care $e !or de$/&ura acti!it%ile autorizate# dac ace$tea $unt cuno$cute4 7+ durata de !alabilitate a autoriza%iei. =udectorul emite# totodat# un mandat cuprinznd elementele pre!zute la alin. 1 lit. a+ &i c+ , 7+. 'n $itua%iile n care e$te nece$ar $ $e autorizeze noi acti!it%i dect cele ini%iale# de$/&urarea ace$tora n alte locuri $au localit%i# dac $unt cuno$cute# ori atunci cnd au inter!enit $c7imbri ale numerelor de apel# mandatul ini%ial $e completeaz n mod core$punztor# cu aplicarea procedurii pre!zute de art. 123. ;urata de !alabilitate a autorizrii acti!it%ilor e$te cea nece$ar pentru de$/&urarea ace$tora# dar nu mai mult de 3 luni. Autorizarea poate /i prelungit n acelea&i condi%ii# pentru moti!e temeinic )u$ti/icate# /iecare prelungire neputnd dep&i 3 luni. ;urata ma(im a autorizrilor cu pri!ire la acelea&i date &i in/orma%ii din care $ rezulte e(i$ten%a unei amenin%ri la adre$a $ecurit%ii na%ionale e$te de doi ani. Acti!it%ile $peci/ice nceteaz nainte de e(pirarea duratei pentru care au /o$t autorizate# ndat ce au ncetat moti!ele care le,au )u$ti/icat. ART. 123

10

'n cazul n care )udectorul con$tat c cererea nu e$te )u$ti/icat# o re$pinge prin nc7eiere moti!at. 'nc7eierea e$te de/initi!. . nou autoriza%ie cu pri!ire la aceea&i per$oan poate /i $olicitat &i emi$ numai dac cererea $e bazeaz pe noi date &i in/orma%ii &i cu re$pectarea pre!ederilor art. 123 , 125. ART. 126 Atunci cnd ntrzierea ob%inerii autorizrii ar pre)udicia gra! /inalitatea acti!it%ilor $peci/ice nece$are# ace$tea $e pot e/ectua cu autorizarea procurorului# pe o durat de ma(imum 12 de ore# urmnd ca autorizarea )udectorului $ /ie $olicitat# de ndat ce e(i$t po$ibilitatea# dar nu mai trziu de e(pirarea ace$tui termen. =udectorul $e pronun% a$upra cererii de ndat. 'n cazul n care )udectorul apreciaz c $e impune continuarea acti!it%ilor pre!zute la alin. 1# di$pozi%iile art. 123 , 125 $e aplic n mod core$punztor. ;ac )udectorul apreciaz c nu $e mai impune continuarea acti!it%ilor pre!zute la alin. 1# con/irm e/ectuarea ace$tora &i p$trarea materialelor ob%inute $au# dup caz# di$pune ncetarea de ndat a ace$tora &i di$trugerea materialelor ob%inute# n termen de ma(imum 6 zile. . copie a proce$ului,!erbal pri!ind di$trugerea $e tran$mite )udectorului. ART. 122 Per$oanele care $olicit autorizarea# autorizeaz# pun n e(ecutare $au $pri)in punerea n e(ecutare a autorizrii bene/iciaz de protec%ia legii &i $unt obligate $ p$treze $ecretul a$upra datelor &i in/orma%iilor de care iau cuno&tin% cu ace$t prile) &i $ re$pecte pre!ederile legale pri!ind protec%ia in/orma%iilor cla$i/icate. .rganele care pun n e(ecutare acti!it%ile autorizate $unt obligate $ le ntrerup de ndat atunci cnd temeiurile care le,au )u$ti/icat au ncetat &i $ l in/ormeze de$pre acea$ta pe procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie. Procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie in/ormeaz 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie de$pre ntreruperea acti!it%ilor autorizate atunci cnd temeiurile care le,au )u$ti/icat au ncetat. Acelea&i organe au obliga%ia $ l in/ormeze n $cri$ pe procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie de$pre rezultatul acti!it%ilor autorizate prin mandat &i de$pre m$urile luate# con/orm legii. Procedura de autorizare a acti!it%ilor $peci/ice# precum &i de$/&urarea acti!it%ilor autorizate $e /ac cu re$pectarea pre!ederilor legale pri!ind protec%ia in/orma%iilor cla$i/icate. ART. 125 ;atele &i in/orma%iile de intere$ pentru $ecuritatea na%ional# rezultate din acti!it%ile autorizate# dac indic pregtirea $au $!r&irea unei /apte pre!zute de legea penal# $unt re%inute n $cri$ &i tran$mi$e organelor de urmrire penal# potri!it art. 31 din "odul de procedur penal# n$o%ite de mandatul emi$ pentru ace$tea# la care $e adaug propunerea de decla$i/icare# dup caz# total $au n e(tra$# potri!it legii# a mandatului. "on!orbirile &i/$au comunicrile interceptate# redate n $cri$# &i/$au imaginile nregi$trate $e tran$mit organelor de urmrire penal n integralitate# n$o%ite de con%inutul digital original al ace$tora. 'n cazul n care datele &i in/orma%iile rezultate din acti!it%ile autorizate nu $unt $u/iciente pentru $e$izarea organelor de urmrire penal &i nici nu )u$ti/ic de$/&urarea n continuare de acti!it%i de in/orma%ii cu pri!ire la acea per$oan# din di$pozi%ia conductorului organului de $tat cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale $e di$pune noti/icarea per$oanei ale crei drepturi $au libert%i au /o$t a/ectate prin acti!it%ile autorizate# cu pri!ire la acti!it%ile de$/&urate /a% de acea$ta &i perioadele n care $,au de$/&urat. 9oti/icarea pre!zut la alin. 2 nu $e !a /ace dac*

11

a+ ar putea conduce la periclitarea ndeplinirii atribu%iilor de $er!iciu ale organelor de $tat cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale# prin dez!luirea unor $ur$e ale ace$tora# inclu$i! ale $er!iciilor de $ecuritate &i in/orma%ii ale altor $tate4 b+ ar putea a/ecta aprarea $ecurit%ii na%ionale4 c+ ar putea aduce atingere drepturilor &i libert%ilor unor ter%e per$oane4 d+ ar putea duce la decon$pirarea metodelor &i mi)loacelor# inclu$i! a te7nicilor $peciale de in!e$tigare concrete# utilizate n cazul re$pecti! de organele de $tat cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale. ART. 121 .rice per$oan care $e con$ider !tmat n drepturile $au libert%ile $ale /undamentale ca urmare a acti!it%ilor $peci/ice culegerii de in/orma%ii e/ectuate de organele de in/orma%ii $au de cele cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale $e poate adre$a# potri!it legii# comi$iilor parlamentare $au organelor )udiciare# a$t/el* a+ comi$iilor n$rcinate $ e(ercite control parlamentar# potri!it legilor de organizare &i /unc%ionare a organelor de in/orma%ii $au a celor cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale4 b+ in$tan%ei de )udecat# n condi%iile Legii nr. 366/2 1 pentru protec%ia per$oanelor cu pri!ire la prelucrarea datelor cu caracter per$onal &i libera circula%ie a ace$tor date# cu modi/icrile &i completrile ulterioare4 c+ in$tan%elor )udectore&ti# pentru repararea daunelor materiale &i morale $u/erite# potri!it legii ci!ile4 d+ organelor )udiciare# prin /ormularea de plngeri &i ci de atac potri!it "odului de procedur penal4 e+ altor comi$ii $au organe )udiciare# potri!it procedurilor reglementate de legi $peciale.? 1. Articolele 13 , 15 $e abrog. 5. Articolul 2 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 ;e$/&urarea# /r autorizare# a acti!it%ilor $peci/ice culegerii de in/orma%ii $upu$e autorizrii n condi%iile prezentei legi $au cu dep&irea autorizrii acordate $e pedep$e&te cu nc7i$oare de la 2 la 6 ani# dac /apta nu con$tituie o in/rac%iune mai gra!. "u aceea&i pedeap$ $e $anc%ioneaz &i /apta /unc%ionarului care di!ulg# re/uz $au mpiedic# n orice mod# ducerea la ndeplinire a mandatului eliberat n condi%iile prezentei legi. Tentati!a $e pedep$e&te.? ART. 3 Legea nr. 11/1552 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea :er!iciului Romn de 0n/orma%ii# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 33 din 3 martie 1552# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 5 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 5 'n !ederea $tabilirii e(i$ten%ei amenin%rilor la adre$a $ecurit%ii na%ionale# pre!zute la art. 3 din Legea nr. 51/1551 pri!ind $iguran%a na%ional a Romniei# cu modi/icrile ulterioare# $er!iciile de in/orma%ii pot e/ectua# cu re$pectarea legii# !eri/icri prin* a+ $olicitarea &i ob%inerea de obiecte# n$cri$uri $au rela%ii o/iciale de la autorit%i $au in$titu%ii publice# re$pecti! $olicitarea de la per$oane )uridice de drept pri!at ori de la per$oane /izice4 b+ con$ultarea de $peciali&ti ori e(per%i4 c+ primirea de $e$izri $au note de rela%ii4

12

d+ /i(area unor momente operati!e prin /otogra/iere# /ilmare ori prin alte mi)loace te7nice $au con$tatri per$onale# cu pri!ire la acti!it%i publice de$/&urate n locuri publice# dac nu e$te e/ectuat $i$tematic4 e+ ob%inerea datelor generate $au prelucrate de ctre /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice $au /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# altele dect con%inutul ace$tora# &i re%inute de ctre ace&tia potri!it legii. :er!iciul Romn de 0n/orma%ii e/ectueaz prin laboratoare de $pecialitate &i $peciali&ti proprii con$tatri di$pu$e $au $olicitate n condi%iile legii.? 2. Articolul 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 'n $itua%iile care con$tituie amenin%ri la adre$a $ecurit%ii na%ionale# :er!iciul Romn de 0n/orma%ii# prin cadre de$emnate n ace$t $cop# de$/&oar acti!it%i $peci/ice culegerii de in/orma%ii care pre$upun re$trngerea e(ercitrii unor drepturi $au libert%i /undamentale ale omului# e/ectuate potri!it procedurii pre!zute n Legea nr. 51/1551# cu modi/icrile ulterioare# care $e aplic n mod core$punztor. Acti!it%ile $peci/ice culegerii de in/orma%ii# pre!zute la alin. 1# $unt controlate de Parlament# n limitele &i condi%iile pre!zute de lege.? 3. Articolul 11 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 11 'n cazul n care din !eri/icrile &i acti!it%ile $peci/ice pre!zute la art. 5 &i 1 rezult date &i in/orma%ii care indic pregtirea $au $!r&irea unei /apte pre!zute de legea penal# ace$tea $unt tran$mi$e organelor de urmrire penal n condi%iile pre!zute de art. 31 din "odul de procedur penal.? ART. 31 Legea nr. 23/1552 pri!ind procedura urgent de urmrire &i )udecare pentru unele in/rac%iuni de corup%ie# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 163 din 22 iulie 1552# $e abrog. ART. 32 Legea notarilor publici &i a acti!it%ii notariale nr. 33/1555# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 62 din 1 /ebruarie 2 13# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 11 alineatul 81+# litera /+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?/+ cnd prin 7otrre )udectorea$c de/initi! $,a di$pu$ condamnarea $au amnarea aplicrii pedep$ei pentru $!r&irea unei in/rac%iuni de $er!iciu $au n legtur cu $er!iciul ori pentru $!r&irea cu inten%ie a unei alte in/rac%iuni4?. 2. La articolul 11# dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 82 1+# cu urmtorul cuprin$* ?821+ 9otarul public poate /i men%inut n acti!itate n cazul n care# pentru o in/rac%iune $!r&it din culp# $,a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei# $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei# $,a aplicat pedeap$a amenzii $au ace$ta a bene/iciat de amni$tie ori gra%iere nainte de nceperea e(ecutrii pedep$ei &i $e apreciaz c /apta $!r&it nu a adu$ atingere pre$tigiului pro/e$iei.? 3. La articolul 12 alineatul 81+# litera g+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?g+ n cazul n care mpotri!a notarului public $,a luat m$ura are$trii pre!enti!e $au a are$tului la domiciliu# pn la ncetarea m$urii4?.

13

ART. 33 Legea nr. 2 /1555 pri!ind $tatutul cadrelor militare# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 155 din 2 iulie 1555# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 25 alineatul 1# litera B+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?B+ cnd# pentru o in/rac%iune $!r&it din culp# li $,a aplicat prin 7otrre )udectorea$c $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere ori a amenzii# precum &i n cazurile cnd au bene/iciat de amni$tie $au gra%iere nainte de nceperea e(ecutrii pedep$ei4?. 2. La articolul 26# alineatul 3 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?"adrele militare n acti!itate din -ini$terul Aprrii 9a%ionale condamnate pentru in/rac%iuni $!r&ite cu inten%ie la pedeap$a amenzii penale $au cu nc7i$oare# cu $u$pendarea e(ecutrii ori gra%iate# nainte de nceperea e(ecutrii pedep$ei $au cu pri!ire la care $,a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei# pot /i trecute n rezer! $au direct n retragere ori pot /i men%inute n acti!itate# pe baza propunerilor naintate ierar7ic comandan%ilor/&e/ilor care au $tabilite competen%e n ace$t $en$# prin ordin al mini$trului aprrii na%ionale.? 3. La articolul 25# alineatul 6 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?'n cazul n care $,a di$pu$ ac7itarea# ncetarea proce$ului penal# renun%area la aplicarea pedep$ei# cla$area ori renun%area la urmrirea penal# cadrele militare care au /o$t $u$pendate din /unc%ie n condi%iile alin. 2 &i care $,au a/lat la di$pozi%ie n condi%iile alin. 1 &i 5 $unt repu$e n drepturile a!ute la data $u$pendrii din /unc%ie $au la data punerii la di$pozi%ie# dup caz# inclu$i! n /unc%ia de%inut anterior $au n una ec7i!alent# &i !or primi toate drepturile ce li $,ar /i acordat n perioada ct $,au a/lat $u$pendate# re$pecti! pu$e la di$pozi%ie# potri!it normelor legale n !igoare la data rencadrrii n /unc%ie.? 1. La articolul 1 5# alineatul 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?9umirea# promo!area# tran$/erul# limitele de !r$t# condi%iile de men%inere n magi$tratur &i celelalte a$pecte ale carierei pro/e$ionale a )udectorilor &i procurorilor militari $unt $upu$e normelor care reglementeaz $tatutul )udectorilor &i procurorilor.? ART. 31 Legea nr. 2/1553 pri!ind dreptul de autor &i drepturile cone(e# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 3 din 23 martie 1553# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 132 alineatul 81+# litera B+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?B+ e/ectueaz e(pertize contra co$t# pe c7eltuiala pr%ilor intere$ate $au la cererea organelor )udiciare4?. 2. La articolul 135# alineatele 83+ &i 812+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ -$urile pre!zute la alin. 83+ &i 85+ pot $ includ de$crierea detaliat# cu $au /r prele!are de e&antioane# $au $ec7e$trarea real a mr/urilor n litigiu &i# n cazurile core$punztoare# a materialelor &i in$trumentelor utilizate pentru a produce &i/$au a di$tribui ace$te mr/uri# precum &i documentele care $e re/er la ele. Ace$te m$uri !or /i a!ute n !edere &i n aplicarea di$pozi%iilor art. 135 , 161 din "odul de procedur penal. .......................................................................... 812+ -$urile pre!zute la alin. 81 + lit. b+ &i c+ pot /i di$pu$e &i de procuror cu ocazia cla$rii $au renun%rii la urmrirea penal. ;i$pozi%iile alin. 81 + lit. c+ nu $e aplic pentru con$truc%iile realizate cu nclcarea drepturilor pri!ind opera de ar7itectur# prote)ate prin prezenta lege# dac di$trugerea cldirii nu e$te impu$ de circum$tan%ele cazului re$pecti!.? 3. Articolul 115 $e abrog. 14

ART. 35 Legea concuren%ei nr. 21/1553# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 612 din 13 augu$t 2 5# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 33# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazul in/rac%iunii pre!zute la art. 3 alin. 81+# per$onalul de$emnat n condi%iile alin. 81+ !a putea e/ectua numai actele $tabilite prin art. 31 din "odul de procedur penal.? 2. Articolul 36 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 36 'n baza autorizrii )udiciare date prin nc7eiere# con/orm art. 32# in$pectorul de concuren% poate e/ectua in$pec%ii# n $pa%iile pre!zute la art. 33# precum &i n orice alte $pa%ii# inclu$i! domiciliul# terenurile $au mi)loacele de tran$port apar%innd conductorilor# admini$tratorilor# directorilor &i altor anga)a%i ai operatorilor economici $au a$ocia%iilor de operatori economici $upu&i in!e$tiga%iei.? 3. La articolul 32# alineatul 86+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?86+ 'nc7eierea pre!zut la alin. 81+ poate /i atacat cu conte$ta%ie la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# n termen de 12 de ore. Termenul n care poate /i atacat nc7eierea pentru "on$iliul "oncuren%ei curge de la momentul comunicrii ace$teia# potri!it pre!ederilor alin. 82+. 'n ceea ce pri!e&te per$oana $upu$ in$pec%iei# termenul n care poate /i atacat nc7eierea curge de la momentul comunicrii ace$teia# potri!it pre!ederilor alin. 81+. "onte$ta%ia nu e$te $u$pen$i! de e(ecutare.? ART. 33 La articolul 25 alineatul 81+ din Legea nr. 121/1553 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea "orpului Pompierilor -ilitari# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 256 din 23 octombrie 1553# cu modi/icrile ulterioare# litera e+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ $ con$tate &i $ $e$izeze# n condi%iile art. 31 din "odul de procedur penal# /apte care pot con$titui in/rac%iuni n domeniul pre!enirii &i $tingerii incendiilor4?. ART. 36 Alineatele 81+ &i 82+ ale articolului 31 din Legea nr. 35/1556 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea in$titu%iei A!ocatului Poporului# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 211 din 15 $eptembrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 31 81+ Pe durata e(ercitrii mandatului# A!ocatul Poporului poate /i urmrit &i trimi$ n )udecat penal pentru /apte# altele dect cele pre!zute la art. 3 # dar nu poate /i re%inut# perc7ezi%ionat# are$tat la domiciliu $au are$tat pre!enti! /r ncu!iin%area pre&edin%ilor celor dou "amere ale Parlamentului. 82+ Ad)unc%ii A!ocatului Poporului pot /i urmri%i &i trimi&i n )udecat penal pentru /apte# altele dect cele pre!zute la art. 3 # dar nu pot /i re%inu%i# perc7ezi%iona%i# are$ta%i la domiciliu $au are$ta%i pre!enti! /r n&tiin%area prealabil a A!ocatului Poporului.? ART. 32 Alineatul 81+ al articolului 55 din Legea nr. 53/1556 pentru aplicarea pre!ederilor "on!en%iei pri!ind interzicerea dez!oltrii# producerii# $tocrii &i /olo$irii armelor c7imice &i di$trugerea

15

ace$tora# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 113 din 1 /ebruarie 2 1# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 55 81+ Crmrirea penal# n cazul in/rac%iunilor pre!zute la art. 55# 53 &i 52# $e e/ectueaz de ctre procuror.? 82+ ART. 35 Alineatul 81+ al articolului 11 din Legea nr. 255/1552 pri!ind protec%ia noilor $oiuri de plante# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 523 din 22 decembrie 2 11# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'n cadrul ac%iunii n contra/acere pornite de titularul bre!etului pentru $oi# licen%iatul poate $olicita de$pgubiri pentru repararea pre)udiciului.? ART. 1 Legea nr. 122/1555 pri!ind :tatutul /unc%ionarilor publici# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 335 din 25 mai 2 6# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 66# alineatul 83+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cazul n care /apta /unc%ionarului public a /o$t $e$izat ca abatere di$ciplinar &i ca in/rac%iune# procedura anga)rii r$punderii di$ciplinare $e $u$pend pn la di$punerea cla$rii ori renun%rii la urmrirea penal $au pn la data la care in$tan%a )udectorea$c di$pune ac7itarea# renun%area la aplicarea pedep$ei# amnarea aplicrii pedep$ei $au ncetarea proce$ului penal.? 2. La articolul 23# alineatele 83+ &i 85+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cazul n care $,a di$pu$ cla$area $au renun%area la urmrirea penal ori ac7itarea $au renun%area la aplicarea pedep$ei ori amnarea aplicrii pedep$ei# precum &i n cazul ncetrii proce$ului penal# $u$pendarea din /unc%ia public nceteaz# iar /unc%ionarul public re$pecti! &i !a relua acti!itatea n /unc%ia public de%inut anterior &i i !or /i ac7itate drepturile $alariale a/erente perioadei de $u$pendare. .......................................................................... 85+ ;e la momentul punerii n mi&care a ac%iunii penale# n $itua%ia n care /unc%ionarul public poate in/luen%a cercetarea# per$oana care are competen%a numirii n /unc%ia public are obliga%ia $ di$pun mutarea temporar a /unc%ionarului public n cadrul altui compartiment $au altei $tructuri /r per$onalitate )uridic a autorit%ii ori in$titu%iei publice.? 3. La articolul 51 alineatul 81+# litera /+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?/+ e$te are$tat pre!enti! $au $e a/l n are$t la domiciliu4?. 1. La articolul 52 alineatul 81+# literele /+ &i g+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?/+ cnd prin 7otrre )udectorea$c de/initi! $,a di$pu$ condamnarea pentru o /apt pre!zut la art. 51 lit. 7+ ori $,a di$pu$ aplicarea unei pedep$e pri!ati!e de libertate# la data rmnerii de/initi!e a 7otrrii4 g+ ca urmare a interzicerii e(ercitrii dreptului de a ocupa o /unc%ie public $au de a e(ercita pro/e$ia ori acti!itatea n e(ecutarea creia a $!r&it /apta# ca pedep$e complementare# $au ca urmare a interzicerii ocuprii unei /unc%ii $au a e(ercitrii unei pro/e$ii# ca m$ur de $iguran%# de la data rmnerii de/initi!e a 7otrrii )udectore&ti prin care $,a di$pu$ interdic%ia4?. ART. 11

16

Legea nr. 62/2 pentru pre!enirea# de$coperirea &i $anc%ionarea /aptelor de corup%ie# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 215 din 12 mai 2 # cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 21 $e abrog. 2. Articolul 23 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 :ecretul bancar &i cel pro/e$ional# cu e(cep%ia $ecretului pro/e$ional al a!ocatului e(ercitat n condi%iile legii# nu $unt opozabile procurorului# dup nceperea urmririi penale# &i nici in$tan%ei de )udecat.? 3. Articolele 231# 26# 3 &i 31 $e abrog. ART. 12 Articolul 33 din Legea nr. 135/2 pri!ind acti!itatea de meteorologie# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 112 din 1 martie 2 6# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 81+ 'n acti!itatea de meteorologie# con$tatarea contra!en%iilor &i aplicarea $anc%iunilor $e /ac de ctre per$onalul 0n$pec%iei -eteorologice 9a%ionale &i de per$onalul mputernicit de mini$trul coordonator# la propunerea "entrului meteorologic na%ional# iar n acti!itatea de meteorologie aeronautic# de ctre per$onalul abilitat de autoritatea de $tat n domeniul a!ia%iei ci!ile. 82+ 0n/rac%iunile pre!zute de prezenta lege $e con$tat de ctre organele de urmrire penal# precum &i de ctre per$oanele pre!zute la alin. 81+# care procedeaz potri!it art. 31 din "odul de procedur penal.? ART. 13 Legea nr. 113/2 pri!ind pre!enirea &i combaterea tra/icului &i con$umului ilicit de droguri# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 332 din 3 augu$t 2 # cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 1# literele )+ &i B+ $e abrog. 2. La articolul 12# alineatele 81+ &i 83+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 81+ ;rogurile ridicate n !ederea con/i$crii $e di$trug potri!it art. 561 lit. d+ din "odul de procedur penal. P$trarea de contraprobe e$te obligatorie. .......................................................................... 83+ ;i$trugerea drogurilor $e e/ectueaz periodic# prin incinerare $au prin alte mi)loace adec!ate# de ctre o $ocietate comercial autorizat# n prezen%a unei comi$ii /ormate din )udectorul delegat cu e(ecutarea# cte un reprezentat al Agen%iei 9a%ionale Antidrog# al -ini$terului -ediului &i :c7imbrilor "limatice# un $peciali$t din cadrul /orma%iunii centrale $pecializate n pre!enirea &i combaterea tra/icului &i con$umului ilicit de droguri din 0n$pectoratul Aeneral al Poli%iei Romne &i ge$tionarul camerei de corpuri delicte a aceleia&i unit%i. 'n cazul n care di$trugerea nu are loc n circum$crip%ia in$tan%ei de e(ecutare# din comi$ie /ace parte )udectorul delegat cu e(ecutarea de la in$tan%a core$punztoare n grad n circum$crip%ia creia are loc di$trugerea. Cn e(emplar al proce$ului,!erbal $e trimite in$tan%ei de e(ecutare.? 3. La articolul 12# alineatul 81+ $e abrog. 1. Articolele 2 , 25 $e abrog. ART. 11 17

Legea nr. 122/2 pri!ind e(ecutorii )udectore&ti# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 632 din 2 octombrie 2 11# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 23 alineatul 81+# litera e+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ cnd prin 7otrre )udectorea$c de/initi! $,a di$pu$ condamnarea $au amnarea aplicrii pedep$ei /a% de e(ecutorul )udectore$c4?. 2. La articolul 23# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 1+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ @(ecutorul )udectore$c poate /i men%inut n acti!itate n cazul n care# pentru o in/rac%iune $!r&it din culp# $,a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei# $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei# $,a aplicat pedeap$a amenzii ori ace$ta a bene/iciat de amni$tie $au gra%iere nainte de nceperea e(ecutrii pedep$ei &i $e apreciaz c /apta $!r&it nu a adu$ atingere pre$tigiului pro/e$iei.? 3. La articolul 5 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 5 81+ 'n cazul n care mpotri!a e(ecutorului )udectore$c $,a luat m$ura are$trii pre!enti!e ori a are$tului la domiciliu $au n cazul n care $,a di$pu$ n prim in$tan% condamnarea ori amnarea aplicrii pedep$ei# mini$trul )u$ti%iei# din o/iciu $au la propunerea "on$iliului Cniunii 9a%ionale a @(ecutorilor =udectore&ti# !a lua m$ura $u$pendrii din /unc%ie a ace$tuia pn la $olu%ionarea proce$ului penal# potri!it legii.? ART. 15 Articolul 11 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 55/2 pri!ind :tatutul per$onalului $il!ic# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 232 din 3 mai 2 # aprobat cu modi/icri &i completri prin Legea nr. 126/2 1# cu modi/icrile ulterioare# $e abrog. ART. 13 Articolul 23 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 211/2 pri!ind $iguran%a bara)elor# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 53 din 1 /ebruarie 2 2# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 0n/rac%iunile pre!zute n prezenta ordonan% de urgen% $e con$tat de ctre organele de urmrire penal# precum &i de ctre per$onalul pre!zut la art. 15 , 16# care procedeaz potri!it art. 31 din "odul de procedur penal.? ART. 16 .rdonan%a Au!ernului nr. 1/2 pri!ind organizarea acti!it%ii &i /unc%ionarea in$titu%iilor de medicin legal# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 553 din 1 noiembrie 2 5# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 15# litera a+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ e/ectueaz# din di$pozi%ia organelor de urmrire penal# a in$tan%elor )udectore&ti $au la cererea per$oanelor intere$ate# e(pertize# autop$ii# e(aminri medico,legale# precum &i alte lucrri medico,legale4?. 2. La articolul 16# litera a+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ e/ectueaz e(pertize# autop$ii# e(aminri medico,legale din di$pozi%ia organelor de urmrire penal $au a in$tan%elor )udectore&ti# precum &i n cazurile de de/icien%e n acordarea a$i$ten%ei ori n cazurile n care# potri!it legii# $unt nece$are e(pertize medico,legale p$i7iatrice4?. 18

ART. 12 Legea nr. 362/2 1 pri!ind pre!enirea &i combaterea tra/icului de per$oane# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 623 din 11 decembrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolele 21 , 23 $e abrog. 2. Articolul 21 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 21 81+ Dedin%ele de )udecat n cauzele pri!ind in/rac%iunea de tra/ic de minori# pre!zut de art. 211 din "odul penal# &i de pornogra/ie in/antil# pre!zut de art. 361 din "odul penal# $unt nepublice. La de$/&urarea &edin%elor pot a$i$ta pr%ile# reprezentan%ii ace$tora# a!oca%ii# reprezentan%ii Agen%iei 9a%ionale mpotri!a Tra/icului de Per$oane# precum &i alte per$oane a cror prezen% e$te con$iderat nece$ar de ctre in$tan%. 82+ 'n cauzele pri!ind in/rac%iunile pre!zute n cap. E00 din titlul 0 al pr%ii $peciale a "odului penal &i n cauzele pri!ind in/rac%iunile de /acilitare a &ederii ilegale n Romnia# pre!zut de art. 231 din "odul penal# &i de pornogra/ie in/antil# pre!zut de art. 361 din "odul penal# a$cultarea minorului care nu a mplinit !r$ta de 11 ani $e /ace n prezen%a a cel pu%in unuia dintre prin%i $au a altui reprezentant legal# /iind totodat obligatorie &i citarea unui p$i7olog# re$pecti! a unui reprezentant al ;irec%iei generale de a$i$ten% $ocial &i protec%ia copilului.? 3. Articolul 25 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 25 La )udecarea in/rac%iunilor de tra/ic de per$oane# pre!zut de art. 21 din "odul penal# &i /acilitare a &ederii ilegale n Romnia# pre!zut de art. 231 din "odul penal# la cererea per$oanei !tmate# in$tan%a poate declara &edin%a nepublic.? 1. Articolul 23 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 81+ Eictimelor in/rac%iunilor de tra/ic de per$oane li $e acord o protec%ie &i o a$i$ten% $pecial# /izic# )uridic &i $ocial. 82+ Eia%a pri!at &i identitatea !ictimelor in/rac%iunilor de tra/ic de per$oane $unt ocrotite. 83+ Eictimele in/rac%iunilor de tra/ic de per$oane au dreptul la recuperarea lor /izic# p$i7ologic &i $ocial. 81+ Eictimelor minore ale in/rac%iunilor de tra/ic de per$oane li $e acord protec%ie &i a$i$ten% $pecial# n raport cu !r$ta lor. 85+ Femeilor !ictime ale in/rac%iunii de tra/ic de per$oane# precum &i celor care $unt $upu$e unui ri$c ridicat de a de!eni !ictime ale ace$tor in/rac%iuni li $e acord o protec%ie &i o a$i$ten% $ocial $peci/ice.? 5. La articolul 26# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 26 81+ -ini$terul A/acerilor 0nterne a$igur protec%ia /izic a !ictimelor tra/icului de per$oane# n condi%iile art. 113 din "odul de procedur penal.? 3. La articolul 32# alineatul 81+ $e abrog. 6. Articolul 13 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 13 Eictimele in/rac%iunilor de tra/ic de per$oane au dreptul $ primea$c# n limba pe care o n%eleg# in/orma%ii cu pri!ire la procedurile )udiciare &i admini$trati!e aplicabile.? ART. 15 19

Articolul 23 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 1 1/2 1 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea Poli%iei de Frontier Romne# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 351 din 25 iunie 2 1# aprobat cu modi/icri prin Legea nr. 21/2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 81+ -ini$trul a/acerilor interne# cu a!izul con/orm al procurorului general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# de$emneaz poli%i&ti de /rontier care au calitatea de organe de cercetare penal ale poli%iei )udiciare# n condi%iile legii. 82+ 'n ndeplinirea acti!it%ilor de urmrire penal# poli%i$tul de /rontier are competen%a teritorial core$punztoare unit%ii poli%iei de /rontier din care /ace parte.? ART. 5 La articolul 23 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 1 5/2 1 pri!ind /rontiera de $tat a Romniei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 352 din 3 iunie 2 1# aprobat cu modi/icri prin Legea nr. 213/2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Per$oanele n cauz $unt condu$e n /a%a autorit%ilor competente n !ederea clari/icrii $itua%iei lor.? ART. 51 Legea nr. 122/2 2 pri!ind protec%ia in/orma%iilor cla$i/icate# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 212 din 12 aprilie 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 6# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ Acce$ul la in/orma%ii cla$i/icate ce con$tituie $ecret de $tat# re$pecti! $ecret de $er!iciu# potri!it art. 15 lit. d+ &i e+# e$te garantat# $ub condi%ia !alidrii alegerii $au numirii &i a depunerii )urmntului# pentru urmtoarele categorii de per$oane* a+ Pre&edintele Romniei4 b+ prim,mini$tru4 c+ mini&tri4 d+ deputa%i4 e+ $enatori4 /+ )udectori4 g+ procurori4 7+ magi$tra%i,a$i$ten%i ai 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# care# n concordan% cu atribu%iile $peci/ice# $unt ndrept%i%i $ aib acce$ la in/orma%iile cla$i/icate /r ndeplinirea procedurilor pre!zute la alin. 81+ , 83+# re$pecti! la art. 22# n baza unor proceduri interne ale in$titu%iilor din care ace&tia /ac parte# a!izate de ./iciul Regi$trului 9a%ional al 0n/orma%iilor :ecrete de :tat# dup ce au luat cuno&tin% de re$pon$abilit%ile ce le re!in pri!ind protec%ia in/orma%iilor cla$i/icate &i au $emnat anga)amentul $cri$ de p$trare a $ecretului pre!zut la art. 33 alin. 83+.? 2. La articolul 6# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 85+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ Pentru )udectori# procurori &i magi$tra%ii,a$i$ten%i ai 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# procedura intern pre!zut la alin. 81+ $e $tabile&te prin regulament elaborat de "on$iliul :uperior al -agi$traturii &i a!izat de ./iciul Regi$trului 9a%ional al 0n/orma%iilor :ecrete de :tat.?

20

ART. 52 Legea nr. 212/2 2 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea Poli%iei Romne# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 3 5 din 5 mai 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 23 alineatul 81+# punctul 15 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?15. /olo$e&te metode &i mi)loace te7nico,&tiin%i/ice n cercetarea locului /aptei &i la e(aminarea probelor &i a mi)loacelor materiale de prob# e/ectund con$tatri &i e(pertize criminali$tice# prin $peciali&ti &i e(per%i proprii acredita%i# precum &i rapoarte criminali$tice de con$tatare# rapoarte de interpretare a urmelor $au de e!aluare a comportamentului in/rac%ional ori a per$onalit%ii criminale4?. 2. La articolul 23 alineatul 81+# dup punctul 15 $e introduce un nou punct# punctul 15 1# cu urmtorul cuprin$* ?151. e/ectueaz $tudii &i cercetri &tiin%i/ice pentru mbunt%irea metodelor &i mi)loacelor te7nico,&tiin%i/ice criminali$tice4?. 3. La articolul 26# alineatul 83+ $e abrog. 1. Articolul 32 $e abrog. 5. La articolul 33# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 81+ 'n !ederea ob%inerii de date &i in/orma%ii cu pri!ire la acti!itatea per$oanelor $au grupurilor de per$oane $u$pectate de pregtirea $au $!r&irea unor in/rac%iuni gra!e $au cu moduri de operare deo$ebite# precum &i pentru identi/icarea# cutarea# localizarea &i/$au prinderea per$oanelor date n urmrire potri!it legii# Poli%ia Romn poate /olo$i in/ormatori.? ART. 53 Legea nr. 33 /2 2 pri!ind :tatutul poli%i$tului# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 11 din 21 iunie 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 35 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 35 81+ 'n cazul n care mpotri!a poli%i$tului $,a pu$ n mi&care ac%iunea penal $au ace$ta a /o$t trimi$ n )udecat# men%inerea $a n acti!itate $e 7otr&te dup $olu%ionarea de/initi! a cauzei# cu e(cep%ia $itua%iei n care a comi$ &i alte abateri di$ciplinare# caz n care opereaz procedura di$ciplinar obi&nuit. 82+ Poli%i$tul /a% de care $,a pu$ n mi&care ac%iunea penal e$te pu$ la di$pozi%ie# cu e(cep%ia cazurilor n care ac%iunea penal a /o$t pu$ n mi&care pentru o in/rac%iune din culp &i $e apreciaz c acea$ta nu aduce atingere pre$tigiului pro/e$iei. 83+ Poli%i$tul are$tat pre!enti! $au a/lat n are$t la domiciliu $e $u$pend din /unc%ie. 81+ Poli%i$tul pu$ la di$pozi%ie ndepline&te numai acele $arcini &i atribu%ii de $er!iciu $tabilite n $cri$ de &e/ul unit%ii de poli%ie &i bene/iciaz de drepturile bne&ti core$punztoare gradului pro/e$ional pe care l are# la ni!elul de baz# precum &i de celelalte drepturi pre!zute n prezenta lege. 85+ 'n perioada $u$pendrii poli%i$tul nu bene/iciaz de niciun drept dintre cele pre!zute n prezenta lege &i e$te obligat $ predea armamentul# legitima%ia &i in$igna. 83+ 'n cazul n care $,a di$pu$ cla$area# renun%area la urmrirea penal# ac7itarea# renun%area la aplicarea pedep$ei# amnarea aplicrii pedep$ei# precum &i n cazul ncetrii proce$ului penal# poli%i$tul !a /i repu$ n toate drepturile anterioare# inclu$i! compen$area celor de care a /o$t pri!at

21

pe perioada punerii la di$pozi%ie# re$pecti! a $u$pendrii din /unc%ie# potri!it competen%elor $tabilite prin ordin al mini$trului a/acerilor interne.? 2. La articolul 35 alineatul 81+# litera i+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?i+ cnd e$te condamnat prin 7otrre )udectorea$c rma$ de/initi!# cu e(cep%ia cazurilor n care $,a di$pu$ $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere $au amenzii penale pentru in/rac%iuni $!r&ite din culp# pe baza aprobrii per$oanelor care au acordat gradele pro/e$ionale pre!zute la art. 154?. ART. 51 La articolul 12 din Legea nr. 513/2 2 pri!ind gra%ierea &i procedura acordrii gra%ierii# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 655 din 13 octombrie 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 81+ Aducerea la ndeplinire a di$pozi%iilor legale pri!ind gra%ierea atunci cnd inter!ine dup rmnerea de/initi! a 7otrrii $e /ace n con/ormitate cu art. 553 din "odul de procedur penal.? ART. 55 Legea nr. 353/2 2 pentru pre!enirea &i $anc%ionarea $plrii banilor# precum &i pentru in$tituirea unor m$uri de pre!enire &i combatere a /inan%rii actelor de terori$m# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 6 2 din 12 octombrie 2 12# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 2# alineatele 85+ , 86+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?85+ ;up primirea $e$izrii# procurorul care e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal &i :er!iciul Romn de 0n/orma%ii pot $olicita ./iciului completarea ace$teia. 83+ ./iciul are obliga%ia de a pune la di$pozi%ie procurorului care e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal &i :er!iciului Romn de 0n/orma%ii# la $olicitarea ace$tora# datele &i in/orma%iile pe care le,a ob%inut potri!it di$pozi%iilor prezentei legi. 86+ .rganele de urmrire penal !or comunica periodic ./iciului $tadiul de rezol!are a $e$izrilor tran$mi$e# precum &i cuantumul $umelor a/late n conturile per$oanelor /izice $au )uridice pentru care $,a di$pu$ blocarea# ca urmare a $u$pendrilor e/ectuate ori a m$urilor a$igurtorii di$pu$e.? 2. La articolul 23# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ ./iciul are ca obiect de acti!itate pre!enirea &i combaterea $plrii banilor &i a /inan%rii terori$mului# $cop n care prime&te# analizeaz# prelucreaz in/orma%ii &i $e$izeaz# n condi%iile art. 2 alin. 81+# Parc7etul de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie &i :er!iciul Romn de 0n/orma%ii.? 3. Articolele 31 , 33 $e abrog. 1. Articolul 36 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 36 <otrrea )udectorea$c de/initi! pri!ind in/rac%iunea pre!zut la art. 25 $e comunic ./iciului.? ART. 53 Legea nr. 322/2 2 pri!ind protec%ia martorilor# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 531 din 22 decembrie 2 2# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 22

1. La articolul 1 alineatul 82+# literele a+ &i b+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ organizator ori conductor de grup in/rac%ional organizat $au organiza%ie criminal4 b+ in$tigator ori autor al in/rac%iunii de omor $au omor cali/icat4?. 2. Articolul 5 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 5 .rganul de cercetare penal# n /aza urmririi penale# poate $olicita procurorului# iar procurorul# n procedura de camer preliminar $au n /aza )udec%ii# poate $olicita )udectorului de camer preliminar# re$pecti! in$tan%ei# includerea n Program a unui martor# a unui membru de /amilie al ace$tuia $au a unei per$oane apropiate# dup caz# /ormulnd propuneri moti!ate n ace$t $en$.? 3. Articolul 6 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 6 Procurorul# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a# dup caz# $e !a pronun%a n cel mai $curt timp# dar nu mai trziu de 5 zile de la primirea propunerii# prin ordonan%# re$pecti! nc7eiere# a$upra propunerii de includere n Program.? 1. La articolul 2# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 81+ 'n cazul n care e$te de acord cu propunerea# procurorul# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a !a comunica ..9.P.-. ordonan%a# re$pecti! nc7eierea de includere a per$oanei re$pecti!e n Program# iar ..9.P.-. !a lua toate m$urile nece$are n !ederea elaborrii &i implementrii $c7emei de $pri)in.? ART. 56 Articolul 6 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 31/2 2 pri!ind interzicerea organiza%iilor &i $imbolurilor cu caracter /a$ci$t# ra$i$t $au (eno/ob &i a promo!rii cultului per$oanelor !ino!ate de $!r&irea unor in/rac%iuni contra pcii &i omenirii# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 211 din 22 martie 2 2# aprobat cu modi/icri &i completri prin Legea nr. 1 6/2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e abrog. ART. 52 .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 13/2 2 pri!ind ;irec%ia 9a%ional Anticorup%ie# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 211 din 11 aprilie 2 2# aprobat cu modi/icri prin Legea nr. 5 3/2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 11# alineatele 83+ &i 81+ $e abrog. 2. Articolul 13 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 13 81+ :unt de competen%a ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie in/rac%iunile pre!zute n Legea nr. 62/2 # cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $!r&ite n una dintre urmtoarele condi%ii* a+ dac# indi/erent de calitatea per$oanelor care le,au comi$# au cauzat o pagub material mai mare dect ec7i!alentul n lei a 2 . euro ori dac !aloarea $umei $au a bunului care /ormeaz obiectul in/rac%iunii de corup%ie e$te mai mare dect ec7i!alentul n lei a 1 . euro4 b+ dac# indi/erent de !aloarea pagubei materiale ori de !aloarea $umei $au a bunului care /ormeaz obiectul in/rac%iunii de corup%ie# $unt comi$e de ctre* deputa%i4 $enatori4 membrii din Romnia ai Parlamentului @uropean4 membrul de$emnat de Romnia n "omi$ia @uropean4 membri ai Au!ernului# $ecretari de $tat ori $ub$ecretari de $tat &i a$imila%ii ace$tora4 con$ilieri ai mini&trilor4 )udectorii 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie &i ai "ur%ii "on$titu%ionale4 ceilal%i 23

)udectori &i procurori4 membrii "on$iliului :uperior al -agi$traturii4 pre&edintele "on$iliului Legi$lati! &i loc%iitorul ace$tuia4 A!ocatul Poporului &i ad)unc%ii $i4 con$ilierii preziden%iali &i con$ilierii de $tat din cadrul Admini$tra%iei Preziden%iale4 con$ilierii de $tat ai prim,mini$trului4 membrii &i auditorii publici e(terni din cadrul "ur%ii de "onturi a Romniei &i ai camerelor )ude%ene de conturi4 gu!ernatorul# prim,!icegu!ernatorul &i !icegu!ernatorii >ncii 9a%ionale a Romniei4 pre&edintele &i !icepre&edintele "on$iliului "oncuren%ei4 o/i%eri# amirali# generali &i mare&ali4 o/i%eri de poli%ie4 pre&edin%ii &i !icepre&edin%ii con$iliilor )ude%ene4 primarul general &i !iceprimarii municipiului >ucure&ti4 primarii &i !iceprimarii $ectoarelor municipiului >ucure&ti4 primarii &i !iceprimarii municipiilor4 con$ilieri )ude%eni4 pre/ec%i &i $ubpre/ec%i4 conductorii autorit%ilor &i in$titu%iilor publice centrale &i locale &i per$oanele cu /unc%ii de control din cadrul ace$tora# cu e(cep%ia conductorilor autorit%ilor &i in$titu%iilor publice de la ni!elul ora&elor &i comunelor &i a per$oanelor cu /unc%ii de control din cadrul ace$tora4 a!oca%i4 comi$arii Arzii Financiare4 per$onalul !amal4 per$oanele care de%in /unc%ii de conducere# de la director inclu$i!# n cadrul regiilor autonome de intere$ na%ional# al companiilor &i $ociet%ilor na%ionale# al bncilor &i al $ociet%ilor comerciale la care $tatul e$te ac%ionar ma)oritar# al in$titu%iilor publice care au atribu%ii n proce$ul de pri!atizare &i al unit%ilor centrale /inanciar,bancare4 per$oanele pre!zute la art. 253 &i 251 din "odul penal. 82+ 0n/rac%iunile mpotri!a intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene $unt de competen%a ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie. 83+ :unt de competen%a ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie in/rac%iunile pre!zute la art. 213# 256 &i 3 din "odul penal# dac $,a cauzat o pagub mai mare dect ec7i!alentul n lei a 1. . euro. 81+ Procurorii din cadrul ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie e/ectueaz n mod obligatoriu urmrirea penal pentru in/rac%iunile pre!zute la alin. 81+ , 83+. 85+ 'n cazul n care di$pune di$)ungerea n cur$ul urmririi penale# procurorul din cadrul ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie poate continua e/ectuarea urmririi penale &i n cauza di$)un$. 83+ Crmrirea penal n cauzele pri!ind in/rac%iunile pre!zute la alin. 81+ , 83+# $!r&ite de militarii n acti!itate# $e e/ectueaz de procurori militari din cadrul ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie# indi/erent de gradul militar pe care l au per$oanele cercetate.? 3. Articolele 13# 2 &i 22 $e abrog. 1. Articolul 223 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 223 Procurorii din cadrul $tructurii centrale a ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie pot prelua# n !ederea e/ecturii urmririi penale# cauze de competen%a $tructurilor teritoriale ale direc%iei# din di$pozi%ia moti!at a procurorului &e/ al ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie.? ART. 55 .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 155/2 2 pri!ind circula%ia pe drumurile publice# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 36 din 3 augu$t 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 21# alineatul 83+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 9u are dreptul $ $e prezinte la e(amen pentru ob%inerea permi$ului de conducere per$oana care a /o$t condamnat# prin 7otrre )udectorea$c rma$ de/initi!# pentru o in/rac%iune la regimul circula%iei pe drumurile publice $au pentru o in/rac%iune care a a!ut ca rezultat uciderea $au !tmarea corporal a unei per$oane# $!r&it ca urmare a nere$pectrii regulilor de circula%ie# cu e(cep%ia cazurilor cnd a inter!enit una dintre $itua%iile pre!zute la art. 113 alin. 81+.? 24

2. La articolul 1 3 alineatul 81+# litera c+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?c+ pentru o perioad de 5 de zile cnd /apta conductorului de auto!e7icul $au tram!ai a /o$t urmrit ca in/rac%iune la regimul circula%iei pe drumurile publice# precum &i n cazul accidentului de circula%ie din care a rezultat dece$ul $au !tmarea corporal a unei per$oane &i in$tan%a de )udecat $au procurorul a di$pu$ cla$area# renun%area la urmrirea penal# renun%area la aplicarea pedep$ei $au amnarea aplicrii pedep$ei# dac pentru regula de circula%ie nclcat prezenta ordonan% de urgen% pre!ede $u$pendarea e(ercitrii dreptului de a conduce.? 3. La articolul 1 3 alineatul 81+# litera b+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ cnd /apta a /o$t urmrit ca in/rac%iune pre!zut de prezenta ordonan% de urgen%# iar procurorul a di$pu$ cla$area ori renun%area la urmrirea penal $au in$tan%a a di$pu$ renun%area la aplicarea pedep$ei ori amnarea aplicrii pedep$ei4?. 1. La articolul 113 alineatul 81+# literele b+ &i d+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ a trecut un an de la data gra%ierii pedep$ei $au a rmnerii de/initi!e a 7otrrii )udectore&ti prin care $,a di$pu$ $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere4 .......................................................................... d+ interzicerea dreptului de a e(ercita pro/e$ia $au ocupa%ia de conductor de auto!e7icule# pre!zut la art. 33 alin. 81+ lit. i+ din "odul penal# a e(pirat $au a /o$t re!ocat.? ART. 3 Articolele 11# 11 , 15 &i 23 din Legea nr. 35/2 3 pri!ind pre!enirea &i combaterea criminalit%ii organizate# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 5 din 25 ianuarie 2 3# cu modi/icrile ulterioare# $e abrog. ART. 31 Legea nr. 53/2 3 , "odul muncii# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 315 din 12 mai 2 11# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 52 alineatul 81+# dup litera c+ $e introduce o nou liter# litera c 1+# cu urmtorul cuprin$* ?c1+ n cazul n care mpotri!a $alariatului $,a luat# n condi%iile "odului de procedur penal# m$ura controlului )udiciar ori a controlului )udiciar pe cau%iune# dac n $arcina ace$tuia au /o$t $tabilite obliga%ii care mpiedic e(ecutarea contractului de munc# precum &i n cazul n care $alariatul e$te are$tat la domiciliu# iar con%inutul m$urii mpiedic e(ecutarea contractului de munc4?. 2. La articolul 31# litera b+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ n cazul n care $alariatul e$te are$tat pre!enti! $au are$tat la domiciliu pentru o perioad mai mare de 3 de zile# n condi%iile "odului de procedur penal4?. ART. 32 Articolele 51 , 52 din Legea nr. 131/2 3 pri!ind unele m$uri pentru a$igurarea tran$paren%ei n e(ercitarea demnit%ilor publice# a /unc%iilor publice &i n mediul de a/aceri# pre!enirea &i $anc%ionarea corup%iei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 265 din 21 aprilie 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e abrog. ART. 33

25

Legea nr. 151/2 3 pri!ind in/rac%iunile la regimul tran$portului na!al# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 332 din 13 mai 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 33# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 81+ 'n cazul in/rac%iunilor pre!zute la art. 26 , 3 # cercetarea penal $e e/ectueaz de ctre per$oane de$emnate n condi%iile art. 55 alin. 85+ &i 83+ din "odul de procedur penal.? 2. Articolul 33 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 0n/rac%iunile pre!zute de prezenta lege $e )udec n prim in$tan% de tribunal.? 3. Articolul 36 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 36 81+ Raza teritorial a in$tan%elor )udectore&ti &i a parc7etelor de pe lng ace$tea e$te urmtoarea* a+ Tribunalul "on$tan%a &i Parc7etul de pe lng Tribunalul "on$tan%a* )ude%ele "on$tan%a &i Tulcea# marea teritorial# ;unrea pn la mila marin 31 inclu$i!4 b+ Tribunalul Aala%i &i Parc7etul de pe lng Tribunalul Aala%i* celelalte )ude%e# ;unrea de la mila marin 31# n amonte pn la Bm 1. 65. 82+ "nd in/rac%iunile pre!zute de prezenta lege $unt $!r&ite pe o na! a/lat n a/ara apelor romne&ti# competen%a re!ine Tribunalului "on$tan%a &i Parc7etului de pe lng Tribunalul "on$tan%a# dac na!a e$te maritim# &i# re$pecti!# Tribunalului Aala%i &i Parc7etului de pe lng Tribunalul Aala%i# dac na!a e$te /lu!ial.? ART. 31 Legea nr. 235/2 3 pri!ind :tatutul "orpului diplomatic &i con$ular al Romniei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 111 din 23 iunie 2 3# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 51 alineatul 81+# litera 7+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?7+ n cazul are$trii pre!enti!e ori are$tului la domiciliu pe o perioad mai mare de 3 de zile $au al condamnrii de/initi!e pentru o in/rac%iune de natur $ l /ac incompatibil cu calitatea $a.? 2. Articolul 3 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 3 ;ac $,a di$pu$ punerea n mi&care a ac%iunii penale mpotri!a unui membru al "orpului diplomatic &i con$ular al Romniei pentru o in/rac%iune de natur $ l /ac incompatibil cu $tatutul $u# mini$trul a/acerilor e(terne !a lua m$ura $u$pendrii raporturilor de munc.? ART. 35 Legea nr. 333/2 3 pri!ind paza obiecti!elor# bunurilor# !alorilor &i protec%ia per$oanelor# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 525 din 22 iulie 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 12# literele d+ &i i+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?d+ $ oprea$c &i $ legitimeze per$oanele de$pre care e(i$t date $au indicii c au $!r&it in/rac%iuni ori alte /apte ilicite n obiecti!ul pzit# pe cele care ncalc normele interne $tabilite prin regulamentele proprii# iar n cazul in/rac%iunilor /lagrante# $ prind &i $ prezinte poli%iei pe /ptuitor# $ oprea$c &i $ predea poli%iei bunurile ori !alorile care /ac obiectul in/rac%iunii $au al altor /apte ilicite# lund m$uri pentru con$er!area ori paza lor# ntocmind totodat un proce$, 26

!erbal pentru luarea ace$tor m$uri. Proce$ul,!erbal a$t/el ntocmit con$tituie act de $e$izare a organelor de urmrire penal4 .......................................................................... i+ $ $e$izeze poli%ia n legtur cu orice /apt de natur a pre)udicia patrimoniul unit%ii &i $,&i dea concur$ul ori de cte ori e$te $olicitat de ctre organele de urmrire penal $au de organele de poli%ie.? 2. La articolul 5 alineatul 81+# litera e+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ $ oprea$c &i $ imobilizeze# n /unc%ie de po$ibilit%i# per$oanele care au $!r&it /apte de natur a pune n pericol !ia%a# integritatea corporal# $ntatea $au bunurile per$oanei creia i a$igur protec%ia &i $ $e$izeze de ndat cea mai apropiat unitate de poli%ie.? ART. 33 .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 51/2 3 pri!ind organizarea Arzii Financiare# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 612 din 13 octombrie 2 3# aprobat cu modi/icri prin Legea nr. 132/2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 1# alineatul 811+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?811+ Aarda Financiar poate# la $olicitarea procurorului# $ e/ectueze !eri/icri cu pri!ire la /aptele care con$tituie nclcri ale di$pozi%iilor &i obliga%iilor a cror re$pectare o controleaz# ntocmind proce$e,!erbale# prin care poate e!alua pre)udiciul cauzat a/erent opera%iunilor !eri/icate# acte procedurale care pot con$titui mi)loace de prob# potri!it legii.? 2. La articolul 1# dup alineatul 81 1+ $e introduce un nou alineat# alineatul 812+# cu urmtorul cuprin$* ?812+ 'ntinderea pre)udiciului nu poate /i do!edit doar prin e!aluarea pre!zut la alin. 811+.? ART. 36 Articolul 233 din .rdonan%a Au!ernului nr. 52/2 3 pri!ind "odul de procedur /i$cal# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 513 din 31 iulie 2 6# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 233 "on$tatarea /aptelor ce pot con$titui in/rac%iuni "on$tatarea /aptelor ce pot con$titui in/rac%iuni n condi%iile art. 2531 din Legea nr. 561/2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# e$te de competen%a organului de urmrire penal. "u pri!ire la ace$te in/rac%iuni# organele /i$cale din cadrul Agen%iei 9a%ionale de Admini$trare Fi$cal $unt organe de con$tatare# n condi%iile art. 31 din "odul de procedur penal.? ART. 32 Legea nr. 211/2 1 pri!ind unele m$uri pentru a$igurarea protec%iei !ictimelor in/rac%iunilor# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 5 5 din 1 iunie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 81+ .rganele )udiciare au obliga%ia de a ncuno&tin%a !ictimele in/rac%iunilor cu pri!ire la* a+ $er!iciile &i organiza%iile care a$igur con$iliere p$i7ologic $au orice alte /orme de a$i$ten% a !ictimei# n /unc%ie de nece$it%ile ace$teia4 b+ organul de urmrire penal la care pot /ace plngere4 c+ dreptul la a$i$ten% )uridic &i in$titu%ia unde $e pot adre$a pentru e(ercitarea ace$tui drept4 27

d+ condi%iile &i procedura pentru acordarea a$i$ten%ei )uridice gratuite4 e+ drepturile proce$uale ale per$oanei !tmate &i ale pr%ii ci!ile4 /+ condi%iile &i procedura pentru a bene/icia de di$pozi%iile art. 113 din "odul de procedur penal# precum &i de di$pozi%iile Legii nr. 322/2 2 pri!ind protec%ia martorilor# cu modi/icrile ulterioare4 g+ condi%iile &i procedura pentru acordarea compen$a%iilor /inanciare de ctre $tat4 7+ dreptul de a /i in/ormate# n cazul n care inculpatul !a /i pri!at de libertate# re$pecti! condamnat la o pedeap$ pri!ati! de libertate# cu pri!ire la punerea ace$tuia n libertate n orice mod# con/orm "odului de procedur penal. 82+ 0n/orma%iile pre!zute la alin. 81+ $unt adu$e la cuno&tin% !ictimei de ctre primul organ )udiciar la care acea$ta $e prezint. 83+ Eictimei i $e aduc la cuno&tin% in/orma%iile pre!zute la alin. 81+ ntr,o limb pe care o n%elege. Eictimei i $e nmneaz $ub $emntur un /ormular care cuprinde in/orma%iile pre!zute la alin. 81+. 'n cazul n care nu poate ori re/uz $ $emneze# $e !a nc7eia un proce$,!erbal cu pri!ire la acea$ta. 81+ ;ac !ictima e$te cet%ean romn apar%innd unei minorit%i na%ionale# i $e pot aduce la cuno&tin% in/orma%iile pre!zute la alin. 81+ n limba $a matern. 85+ 'ndeplinirea obliga%iilor pre!zute la alin. 81+ , 83+ $e con$emneaz ntr,un proce$,!erbal# care $e nregi$treaz la in$titu%ia din care /ace parte organul )udiciar.? 2. La articolul 2# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 81+ "on$ilierea p$i7ologic $e acord gratuit# la cerere# pentru !ictimele tentati!ei la in/rac%iunile de omor &i omor cali/icat# pre!zute la art. 122 &i 125 din "odul penal# pentru !ictimele in/rac%iunii de !iolen% n /amilie# pre!zut la art. 155 din "odul penal# ale in/rac%iunilor inten%ionate care au a!ut ca urmare !tmarea corporal a !ictimei# ale in/rac%iunilor de !iol# agre$iune $e(ual# act $e(ual cu un minor &i corupere $e(ual a minorilor# pre!zute la art. 212 , 221 din "odul penal# ale in/rac%iunii de rele tratamente aplicate minorului# pre!zut la art. 156 din "odul penal# precum &i pentru !ictimele in/rac%iunilor de tra/ic &i e(ploatare a per$oanelor !ulnerabile &i ale tentati!ei la ace$tea.? 3. Articolul 5 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 5 "on$ilierea p$i7ologic gratuit $e acord pe o perioad de cel mult 3 luni# iar n cazul !ictimelor care nu au mplinit !r$ta de 12 ani# pe o perioad de cel mult 3 luni.? 1. La articolul 21 alineatul 81+# litera a+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ per$oanele a$upra crora a /o$t $!r&it o tentati! la in/rac%iunile de omor &i omor cali/icat# pre!zute la art. 122 &i 125 din "odul penal# o in/rac%iune de !tmare corporal# pre!zut la art. 151 din "odul penal# o in/rac%iune inten%ionat care a a!ut ca urmare !tmarea corporal a !ictimei# o in/rac%iune de !iol# act $e(ual cu un minor &i agre$iune $e(ual# pre!zute la art. 212 , 22 din "odul penal# o in/rac%iune de tra/ic de per$oane &i tra/ic de minori# pre!zute la art. 21 &i 211 din "odul penal# o in/rac%iune de terori$m# precum &i orice alt in/rac%iune inten%ionat comi$ cu !iolen%4?. 5. Articolul 23 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 81+ "ompen$a%ia /inanciar $e acord !ictimei numai dac acea$ta a $e$izat organele de urmrire penal n termen de 3 de zile de la data $!r&irii in/rac%iunii. 82+ 'n cazul !ictimelor pre!zute la art. 21 alin. 81+ lit. b+# termenul de 3 de zile $e calculeaz de la data la care !ictima a luat cuno&tin% de $!r&irea in/rac%iunii. 28

83+ ;ac !ictima $,a a/lat n impo$ibilitatea# /izic $au p$i7ic# de a $e$iza organele de urmrire penal# termenul de 3 de zile $e calculeaz de la data la care a ncetat $tarea de impo$ibilitate. 81+ Eictimele care nu au mplinit !r$ta de 12 ani &i cele pu$e $ub interdic%ie nu au obliga%ia de a $e$iza organele de urmrire penal cu pri!ire la $!r&irea in/rac%iunii. Reprezentantul legal al minorului $au al per$oanei pu$e $ub interdic%ie poate $e$iza organele de urmrire penal cu pri!ire la $!r&irea in/rac%iunii.? 3. La articolul 21# alineatele 81+ &i 83+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 21 81+ 'n cazul n care /ptuitorul e$te cuno$cut# compen$a%ia /inanciar poate /i acordat !ictimei dac $unt ntrunite urmtoarele condi%ii* a+ !ictima a /ormulat cererea de compen$a%ie /inanciar n termen de un an# dup caz* 1. de la data rmnerii de/initi!e a 7otrrii prin care in$tan%a penal a pronun%at condamnarea $au ac7itarea n cazurile pre!zute la art. 13 alin. 81+ lit. b+ , d+ din "odul de procedur penal &i a acordat de$pgubiri ci!ile ori ncetarea proce$ului penal n cazurile pre!zute la art. 13 alin. 81+ lit. /+ &i 7+ din "odul de procedur penal4 2. de la data la care procurorul a di$pu$ cla$area# n cazurile pre!zute la art. 13 alin. 81+ lit. b+# c+# d+# /+ &i 7+ din "odul de procedur penal4 b+ !ictima $,a con$tituit parte ci!il n cadrul proce$ului penal# cu e(cep%ia cazului n care $,a di$pu$ cla$area potri!it di$pozi%iilor art. 315 alin. 81+ lit. a+ din "odul de procedur penal4 c+ /ptuitorul e$te in$ol!abil $au di$prut4 d+ !ictima nu a ob%inut repararea integral a pre)udiciului $u/erit de la o $ocietate de a$igurare. .......................................................................... 83+ 'n cazul n care in$tan%a a di$pu$ di$)ungerea ac%iunii ci!ile de ac%iunea penal# termenul de un an pre!zut la alin. 81+ lit. a+ curge de la data rmnerii de/initi!e a 7otrrii prin care a /o$t admi$ ac%iunea ci!il.? ART. 35 Legea nr. 25 /2 1 pri!ind cazierul )udiciar# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 666 din 13 noiembrie 2 5# cu completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 3# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 3 81+ La 0n$pectoratul Aeneral al Poli%iei Romne $e organizeaz &i /unc%ioneaz cazierul )udiciar central n care $e %ine e!iden%a per$oanelor /izice n$cute n a/ara Romniei &i a per$oanelor )uridice $trine care /ac obiectul cazierului )udiciar# al e!iden%ei operati!e &i al e!iden%elor $peciale ale poli%iei# care au comi$ in/rac%iuni pe teritoriul Romniei &i au /o$t condamnate $au /a% de care a /o$t pronun%at renun%area ori amnarea aplicrii pedep$ei $au /a% de care au /o$t di$pu$e m$uri pre!enti!e# precum &i a celor a/late n una dintre $itua%iile pre!zute la art. 11 alin. 82+.? 2. La articolul 5# litera b+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ renun%area $au amnarea aplicrii pedep$ei# nceperea# ntreruperea &i ncetarea e(ecutrii pedep$elor &i a m$urilor educati!e# $u$pendarea $ub $upra!eg7ere a e(ecutrii pedep$ei# nlocuirea# e&alonarea &i ac7itarea amenzii penale4?. 3. La articolul 1 # litera b+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ nceperea# ntreruperea &i ncetarea e(ecutrii pedep$elor# e&alonarea &i ac7itarea amenzii penale4?. 1. La articolul 12# literele b+ &i e+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* 29

?b+ comunicrilor de renun%are $au amnare a aplicrii pedep$ei# ncepere# ntrerupere ori ncetare a e(ecutrii pedep$ei nc7i$orii# a comunicrilor pri!ind luarea m$urilor pre!enti!e# de e(ecutare a m$urilor de $iguran% &i a celor educati!e# trimi$e de unitatea unde ace$tea $e e(ecut $au de unitatea local de poli%ie# n cazurile pre!zute la art. 11 alin. 83+4 .......................................................................... e+ comunicrii pri!ind nlocuirea# e&alonarea $au ac7itarea amenzii penale.? 5. La articolul 13# literele b+ &i c+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ comunicrilor de renun%are $au amnare a aplicrii# ncepere# ntrerupere $au ncetare a e(ecutrii pedep$elor principale &i complementare ori de e(ecutare a pedep$elor complementare# trimi$e de in$tan%a )udectorea$c4 c+ comunicrilor pri!ind e&alonarea &i ac7itarea amenzii penale.? 3. La articolul 11# alineatele 82+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazurile de ncepere a e(ecutrii pedep$ei ntr,un loc de deten%ie ori n cazul re%inerii# are$tului la domiciliu# are$trii pre!enti!e $au internrii medicale# precum &i la nceperea e(ecutrii m$urilor educati!e pri!ati!e de libertate# comunicrile !or /i n$o%ite de /i&a dactilo$copic decadactilar. "omunicrile $e trimit cazierului )udiciar de la locul de na&tere al per$oanei n cauz $au# dup caz# cazierului )udiciar din cadrul 0n$pectoratului Aeneral al Poli%iei Romne# iar /i&a dactilo$copic $e trimite $er!iciului de $pecialitate pe probleme de dactilo$copie din cadrul 0n$pectoratului Aeneral al Poli%iei Romne ori# dup caz# compartimentelor de la ni!elul $er!iciilor )ude%ene de pro/il &i al ;irec%iei Aenerale de Poli%ie a -unicipiului >ucure&ti. 83+ Pentru per$oanele a/late n e(ecutarea unor m$uri educati!e pri!ati!e de libertate# /i&a dactilo$copic $e ntocme&te de unitatea local de poli%ie# care trimite &i comunicarea.? 6. La articolul 15 alineatul 81+# literele /+ , 7+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?/+ $,a di$pu$ renun%area la urmrire penal $au cla$area /a% de ele ori $,a pronun%at o 7otrre de/initi! de ac7itare $au de ncetare a proce$ului penal4 g+ a trecut un an de la data e(ecutrii m$urii educati!e4 7+ au trecut 2 ani de la data cnd $,a pronun%at o 7otrre de/initi! de amnare a aplicrii pedep$ei &i nu $,a di$pu$ re!ocarea $au anularea amnrii aplicrii pedep$ei con/orm art. 22 $au 25 din "odul penal4?. 2. La articolul 15 alineatul 81+# dup litera 7+ $e introduce o nou liter# litera i+# cu urmtorul cuprin$* ?i+ au trecut 5 ani de la data aplicrii uneia dintre $anc%iunile cu caracter admini$trati! pre!zute de art. 51 din Legea nr. 15/1532 pri!ind "odul penal# republicat# cu modi/icrile &i completrile ulterioare.? 5. La articolul 12# litera b+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ m$urile de $iguran% luate /r aplicarea unei pedep$e# cu e(cep%ia internrii medicale &i a interzicerii ocuprii unei /unc%ii $au a e(ercitrii unei pro/e$ii4?. 1 . La articolul 21# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ La copia de pe cazierul )udiciar tran$mi$ organelor )udiciare $e ata&eaz in/orma%iile re/eritoare la $anc%iunile cu caracter admini$trati! aplicate potri!it art. 51 din Legea nr. 15/1532 pri!ind "odul penal# republicat# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# precum &i cele pri!ind m$urile pre!enti!e $au pedep$ele di$pu$e de organele )udiciare# nregi$trate con/orm art. 3 alin. 82+.? ART. 6

30

Legea nr. 253/2 1 pri!ind $tatutul /unc%ionarilor publici cu $tatut $pecial din Admini$tra%ia 9a%ional a Penitenciarelor# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 322 din 22 $eptembrie 2 5# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 52 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 52 81+ 'n cazul n care mpotri!a /unc%ionarului public cu $tatut $pecial din $i$temul admini$tra%iei penitenciare $,a di$pu$ punerea n mi&care a ac%iunii penale# men%inerea $a n acti!itate $e 7otr&te dup $olu%ionarea de/initi! a cauzei# cu e(cep%ia $itua%iei n care a comi$ &i alte abateri di$ciplinare# cnd opereaz procedura di$ciplinar obi&nuit. 82+ ;up punerea n mi&care a ac%iunii penale $au dup trimiterea $a n )udecat# /unc%ionarul public cu $tatut $pecial din $i$temul admini$tra%iei penitenciare $e pune la di$pozi%ie. Func%ionarul public cu $tatut $pecial din $i$temul admini$tra%iei penitenciare pu$ la di$pozi%ie ndepline&te numai acele $arcini &i atribu%ii de $er!iciu $tabilite# n $cri$# de conductorul unit%ii &i bene/iciaz de drepturile bne&ti core$punztoare gradului pro/e$ional pe care l are# la ni!elul de baz# &i de celelalte drepturi pre!zute de prezenta lege. 83+ Pe perioada are$trii pre!enti!e &i a are$tului la domiciliu# /unc%ionarul public cu $tatut $pecial din $i$temul admini$tra%iei penitenciare e$te $u$pendat din /unc%ie. 81+ Pe timpul $u$pendrii# /unc%ionarul public cu $tatut $pecial din $i$temul admini$tra%iei penitenciare nu bene/iciaz de niciun drept dintre cele pre!zute de prezenta lege. 85+ 'n cazul n care $,a di$pu$ cla$area# renun%area la urmrirea penal# ac7itarea# renun%area la aplicarea pedep$ei# amnarea aplicrii pedep$ei# precum &i n cazul ncetrii proce$ului penal# /unc%ionarul public cu $tatut $pecial din $i$temul admini$tra%iei penitenciare !a /i repu$ n toate drepturile anterioare# inclu$i! compen$area celor de care a /o$t pri!at pe perioada punerii la di$pozi%ie# re$pecti! a $u$pendrii din /unc%ie# potri!it competen%elor $tabilite prin ordin al mini$trului )u$ti%iei.? 2. La articolul 31 alineatul 81+# litera c+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?c+ au /o$t condamna%i prin 7otrre )udectorea$c de/initi! pentru $!r&irea unei in/rac%iuni $au $,a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei cu pri!ire la ace&tia4?. 3. La articolul 31# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Func%ionarii publici cu $tatut $pecial pot /i men%inu%i n acti!itate ca /unc%ionari publici cu $tatut $pecial n /unc%iile publice pe care le de%in n cazul cnd# pentru o in/rac%iune $!r&it din culp# $,a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei# $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei# $,a aplicat pedeap$a amenzii $au a bene/iciat de amni$tie ori gra%iere nainte de nceperea e(ecutrii pedep$ei &i $e apreciaz c /apta $!r&it nu a adu$ atingere pre$tigiului pro/e$iei. -en%inerea n acti!itate $e di$pune n baza aprobrii per$oanelor care acord gradele pro/e$ionale pre!zute la art. 23# la propunerea directorului unit%ii.? 1. La articolul 32# alineatele 83+ &i 81+ $e abrog. ART. 61 Legea nr. 3 3/2 1 pri!ind $tatutul )udectorilor &i procurorilor# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 223 din 13 $eptembrie 2 5# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 23 alineatul 81+# litera g+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?g+ in/rac%iunile pre!zute de "odul penal pentru care ac%iunea penal $e pune n mi&care la plngerea prealabil a per$oanei !tmate# cu e(cep%ia celor de la art. 212 alin. 81+ &i 82+# art. 215 alin. 81+# art. 223# 223# 226# precum &i art. 235 , 211.? 2. La articolul 23# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 31

?82+ Procurorii $tagiari au dreptul $ e/ectueze &i $ $emneze acte procedurale# $ub coordonarea unui procuror care $e bucur de $tabilitate# &i $ pun concluzii n in$tan%.? 3. Articolul 32 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 32 81+ Poate /i numit )udector $au procuror militar per$oana care ndepline&te condi%iile pre!zute de lege pentru intrarea n magi$tratur# cu a!izul con/orm al -ini$terului Aprrii 9a%ionale pri!ind ndeplinirea condi%iilor legale pentru dobndirea calit%ii de o/i%er acti! n cadrul ace$tui mini$ter. 82+ 9umirea ca )udector $au procuror militar# tran$/erul de la in$tan%ele $au parc7etele ci!ile la in$tan%ele ori parc7etele militare# precum &i acordarea gradelor militare &i naintarea n grad a )udectorilor &i procurorilor militari $e /ac potri!it unui regulament comun al "on$iliului :uperior al -agi$traturii &i -ini$terului Aprrii 9a%ionale.? 1. La articolul 32 alineatul 81+# litera a+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ cnd a /o$t trimi$ n )udecat pentru $!r&irea unei in/rac%iuni4?. 5. La articolul 32 alineatul 81+# dup litera a+ $e introduce o nou liter# litera a 1+# cu urmtorul cuprin$* ?a1+ cnd /a% de ace$ta $,a di$pu$ are$tarea pre!enti! $au are$tul la domiciliu4?. 3. La articolul 32# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 1+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ Prin e(cep%ie de la pre!ederile alin. 81+ lit. a+# dac trimiterea n )udecat a inter!enit pentru o in/rac%iune din culp &i $e apreciaz c acea$ta nu aduce atingere pre$tigiului pro/e$iei# )udectorului $au procurorului i $e poate interzice pro!izoriu e(ercitarea anumitor atribu%ii pn la $olu%ionarea de/initi! a cauzei.? 6. La articolul 32# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ :u$pendarea din /unc%ie a )udectorilor &i procurorilor &i interzicerea pro!izorie a e(ercitrii anumitor atribu%ii de ctre ace&tia $e di$pun de ctre "on$iliul :uperior al -agi$traturii.? 2. ;up articolul 32 $e introduce un nou articol# articolul 321# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 321 81+ 'nc7eierea de/initi! prin care $,a di$pu$ are$tarea pre!enti! ori are$tul la domiciliu# rec7izitoriul prin care $,a di$pu$ trimiterea n )udecat $au ordonan%a prin care $,a di$pu$ renun%area la urmrirea penal cu pri!ire la un )udector ori procuror $e comunic n termen de 21 de ore "on$iliului :uperior al -agi$traturii. 82+ 'n termen de 3 zile de la rmnerea de/initi! a 7otrrii pronun%ate ntr,o cauz penal /a% de un magi$trat# in$tan%a de e(ecutare comunic "on$iliului :uperior al -agi$traturii copie de pe di$poziti!ul 7otrrii.? 5. Articolul 33 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 81+ "on$iliul :uperior al -agi$traturii comunic de ndat )udectorului $au procurorului &i conducerii in$tan%ei ori parc7etului unde ace$ta /unc%ioneaz 7otrrea prin care $,a di$pu$ $u$pendarea din /unc%ie. 82+ ;ac $e di$pune cla$area# ac7itarea $au ncetarea proce$ului penal /a% de )udector ori procuror# $u$pendarea din /unc%ie nceteaz# iar ace$ta e$te repu$ n $itua%ia anterioar# i $e plte$c drepturile bne&ti de care a /o$t lip$it pe perioada $u$pendrii din /unc%ie &i i $e recunoa&te !ec7imea n magi$tratur pentru acea$t perioad. 83+ =udectorii &i procurorii pot /i men%inu%i n acti!itate n cazul n care $,a di$pu$ renun%area la urmrirea penal $au dac# printr,o 7otrre de/initi!# $,a di$pu$ renun%area la aplicarea 32

pedep$ei. -en%inerea n acti!itate $e di$pune de ctre "on$iliul :uperior al -agi$traturii# dac $e apreciaz c in/rac%iunea $!r&it nu aduce atingere pre$tigiului pro/e$iei.? 1 . La articolul 35 alineatul 81+# litera /+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?/+ condamnarea &i amnarea aplicrii pedep$ei di$pu$e printr,o 7otrre de/initi!4?. 11. La articolul 35 alineatul 81+# dup litera /+ $e introduce o nou liter# litera / 1+# cu urmtorul cuprin$* ?/1+ renun%area la urmrirea penal &i renun%area la aplicarea pedep$ei di$pu$e printr,o 7otrre de/initi!# dac $,a apreciat c nu $e impune men%inerea n /unc%ie4?. 12. La articolul 35# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 1+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ Prin e(cep%ie de la pre!ederile alin. 81+ lit. /+# )udectorii &i procurorii pot /i men%inu%i n acti!itate n cazul n care condamnarea $au amnarea aplicrii pedep$ei a /o$t pronun%at pentru in/rac%iunea pre!zut de art. 153 alin. 82+ , 81+ din "odul penal. -en%inerea n acti!itate $e di$pune de ctre "on$iliul :uperior al -agi$traturii# dac $e apreciaz c in/rac%iunea $!r&it nu aduce atingere pre$tigiului pro/e$iei.? 13. La articolul 55# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 55 81+ =udectorii# procurorii &i magi$tra%ii,a$i$ten%i pot /i perc7ezi%iona%i# re%inu%i# are$ta%i la domiciliu $au are$ta%i pre!enti! numai cu ncu!iin%area $ec%iilor "on$iliului :uperior al -agi$traturii.? 11. La articolul 1 5# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Tran$/erul )udectorilor &i procurorilor militari# la cerere $au ca urmare a reducerii po$turilor# $e /ace# n /unc%ie de op%iunea e(primat# la in$tan%ele $au parc7etele ci!ile la care )udectorul ori procurorul are dreptul $ /unc%ioneze# potri!it gradului $u pro/e$ional.? ART. 62 Legea nr. 3 1/2 1 pri!ind organizarea )udiciar# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 226 din 13 $eptembrie 2 5# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. Articolul 13 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 13 81+ Dedin%ele de )udecat $e nregi$treaz prin mi)loace te7nice !ideo $au audio. 82+ 'n cur$ul &edin%ei de )udecat# gre/ierul ia note cu pri!ire la de$/&urarea proce$ului. Pr%ile pot cere citirea notelor &i !izarea lor de ctre pre&edinte. 83+ ;up terminarea &edin%ei de )udecat# participan%ii la proce$ prime$c# la cerere# cte o copie de pe notele gre/ierului.? 2. Articolul 13 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 13 81+ <otrrile )udectore&ti trebuie re$pectate &i du$e la ndeplinire n condi%iile legii. 82+ <otrrile )udectore&ti pot /i de$/iin%ate $au modi/icate numai n cile de atac pre!zute de lege &i e(ercitate con/orm di$pozi%iilor legale.? 3. Articolul 16 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 16 81+ 'n cazul completului /ormat din 2 )udectori# dac ace&tia nu a)ung la un acord a$upra 7otrrii ce urmeaz a $e pronun%a# proce$ul $e )udec din nou n complet de di!ergen%# n condi%iile legii.

33

82+ "ompletul de di!ergen% $e con$tituie prin includerea n completul de )udecat a pre&edintelui $au a !icepre&edintelui in$tan%ei# a pre&edintelui de $ec%ie ori a )udectorului din plani/icarea de permanen%.? 1. Articolul 22 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 22 :ec%ia penal a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie )udec* a+ n prim in$tan%# proce$ele &i cererile date prin lege n competen%a de prim in$tan% a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie4 b+ apelurile mpotri!a 7otrrilor penale pronun%ate n prim in$tan% de cur%ile de apel &i de "urtea -ilitar de Apel4 c+ conte$ta%iile mpotri!a 7otrrilor penale pronun%ate n prim in$tan% de cur%ile de apel# de "urtea -ilitar de Apel &i de :ec%ia penal a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie4 d+ apelurile declarate mpotri!a 7otrrilor nede/initi!e $au a actelor )udectore&ti# de orice natur# care nu pot /i atacate pe nicio alt cale# iar cur$ul )udec%ii a /o$t ntrerupt n /a%a cur%ilor de apel4 e+ recur$urile n ca$a%ie mpotri!a 7otrrilor de/initi!e# n condi%iile pre!zute de lege4 /+ $e$izrile n !ederea pronun%rii unei 7otrri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept.? 5. La articolul 23# alineatul 82+ $e abrog. 3. Articolul 21 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 21 "ompletele de 5 )udectori $olu%ioneaz cauzele n materie di$ciplinar potri!it legii &i alte cauze date n competen%a lor prin lege.? 6. Articolul 211 $e abrog. 2. Articolul 31 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 31 81+ 'n materie penal# completele de )udecat $e compun dup cum urmeaz* a+ n cauzele date# potri!it legii# n competen%a de prim in$tan% a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# completul de )udecat e$te /ormat din 3 )udectori4 b+ pentru conte$ta%iile mpotri!a 7otrrilor pronun%ate de )udectorii de drepturi &i libert%i &i )udectorii de camer preliminar de la cur%ile de apel &i "urtea -ilitar de Apel# completul de )udecat e$te /ormat dintr,un )udector4 c+ pentru apelurile mpotri!a 7otrrilor pronun%ate n prim in$tan% de cur%ile de apel &i de "urtea -ilitar de Apel# completul de )udecat e$te /ormat din 3 )udectori4 d+ pentru conte$ta%iile mpotri!a 7otrrilor pronun%ate de )udectorii de drepturi &i libert%i &i )udectorii de camer preliminar de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# completul de )udecat e$te /ormat din 2 )udectori. 82+ 'n celelalte materii# completele de )udecat $e compun din 3 )udectori ai aceleia&i $ec%ii. 83+ ;ac numrul de )udectori nece$ar /ormrii completului de )udecat nu $e poate a$igura# ace$ta $e con$tituie cu )udectori de la celelalte $ec%ii# de$emna%i de ctre pre&edintele $au !icepre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# prin tragere la $or%i.? 5. La articolul 32# alineatele 81+# 81+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 32 81+ La nceputul /iecrui an# n materie penal $e $tabile$c complete de 5 )udectori /ormate numai din )udectori din cadrul :ec%iei penale a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie. ..........................................................................

34

81+ "olegiul de conducere al 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie aprob numrul &i compunerea completelor de 5 )udectori# la propunerea pre&edintelui :ec%iei penale. =udectorii care /ac parte din ace$te complete $unt de$emna%i# prin tragere la $or%i# n &edin% public# de pre&edintele $au# n lip$a ace$tuia# de !icepre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie. :c7imbarea membrilor completelor $e /ace n mod e(cep%ional# pe baza criteriilor obiecti!e $tabilite de Regulamentul pri!ind organizarea &i /unc%ionarea admini$trati! a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie. 85+ "ompletul de 5 )udectori e$te prezidat de pre&edintele $au !icepre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# atunci cnd ace$ta /ace parte din complet# potri!it alin. 81+# de pre&edintele :ec%iei penale $au de decanul de !r$t# dup caz.? 1 . La articolul 51# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 1+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ "onte$ta%iile mpotri!a 7otrrilor pronun%ate n materie penal de )udectorii de drepturi &i libert%i &i )udectorii de camer preliminar de la )udectorii &i tribunale $e $olu%ioneaz n complet /ormat dintr,un )udector.? 11. La articolul 51# alineatele 83+ &i 81+ $e abrog. 12. La articolul 53# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 53 81+ 0n$tan%ele militare $unt* a+ tribunalele militare4 b+ "urtea -ilitar de Apel >ucure&ti.? 13. La articolul 52# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "nd gradul procurorului nu /ace parte din aceea&i categorie cu gradul inculpatului# ace$ta !a /i a$i$tat de un alt procuror cu grad din categoria core$punztoare# numit de conductorul parc7etului la care e$te nregi$trat cauza.? 11. Articolul 3 $e abrog. 15. La articolul 36# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n proce$ele penale# la &edin%a de )udecat particip procurorul care a e/ectuat $au a $upra!eg7eat urmrirea penal ori alt procuror de$emnat de conductorul parc7etului.? 13. La articolul 5 # alineatul 82+ $e abrog. 16. La articolul 52# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 52 81+ Pe lng /iecare in$tan% militar /unc%ioneaz un parc7et militar. Pe lng "urtea -ilitar de Apel >ucure&ti /unc%ioneaz Parc7etul -ilitar de pe lng "urtea -ilitar de Apel >ucure&ti# iar pe lng tribunalele militare /unc%ioneaz parc7etele militare de pe lng tribunalele militare.? 12. La articolul 1 1# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "nd gradul procurorului nu /ace parte din aceea&i categorie cu gradul inculpatului# ace$ta !a /i a$i$tat de un alt procuror cu grad din categoria core$punztoare# numit de conductorul parc7etului la care e$te nregi$trat cauza.? 15. La articolul 1 2# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Pentru pre!enirea &i combaterea criminalit%ii# precum &i pentru $tabilirea cauzelor care genereaz $au /a!orizeaz criminalitatea n rndul militarilor &i $alaria%ilor ci!ili ai $tructurilor militarizate# parc7etele militare &i $ec%iile pre!zute n alin. 81+ organizeaz &i de$/&oar# con/orm competen%ei# acti!it%i comune ale procurorilor militari cu organe din cadrul -ini$terului Aprrii 9a%ionale# -ini$terului A/acerilor 0nterne# precum &i din cadrul altor $tructuri militare# pe baz de protocoale.? 2 . La articolul 113# dup alineatul 81+ $e introduc trei noi alineate# alineatele 85+ , 86+# cu urmtorul cuprin$* 35

?85+ 'n cadrul parc7etelor pot /i numi%i# prin ordin al procurorului general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# $peciali&ti n domeniul economic# /inanciar# bancar# !amal# in/ormatic# precum &i n alte domenii# pentru clari/icarea unor a$pecte te7nice n acti!itatea de urmrire penal. 83+ :peciali&tii pre!zu%i la alin. 85+ au calitatea de /unc%ionar public. 86+ Func%ia de $peciali$t n cadrul parc7etelor e$te incompatibil cu orice alt /unc%ie public $au pri!at# cu e(cep%ia /unc%iilor didactice din n!%mntul $uperior.? 21. La articolul 112# alineatul 85+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?85+ Per$onalul au(iliar de la in$tan%ele &i parc7etele militare# de la $ec%iile din cadrul Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie &i ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie poate pro!eni &i din rndul militarilor acti!i.? ART. 63 Legea nr. 316/2 1 pri!ind "on$iliul :uperior al -agi$traturii# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 322 din 1 $eptembrie 2 12# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 22# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Pre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# mini$trul )u$ti%iei &i procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie nu au drept de !ot n $itua%iile n care $ec%iile ndepline$c rolul de in$tan% de )udecat n domeniul r$punderii di$ciplinare# la $olu%ionarea $e$izrilor re/eritoare la buna reputa%ie a )udectorilor &i procurorilor &i a cererilor pri!ind ncu!iin%area perc7ezi%iei# re%inerii# are$trii pre!enti!e $au are$tului la domiciliu cu pri!ire la )udectori# procurori ori magi$tra%i,a$i$ten%i.? 2. La articolul 25# alineatele 81+ &i 81 + !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 25 81+ Lucrrile plenului &i ale $ec%iilor "on$iliului :uperior al -agi$traturii $unt# de regul# publice. -embrii plenului $au ai $ec%iilor 7otr$c# cu ma)oritate de !oturi# $itua%iile n care &edin%ele nu $unt publice. Dedin%ele $ec%iilor n care $e $olu%ioneaz cererile pri!ind ncu!iin%area perc7ezi%iei# re%inerii# are$trii pre!enti!e $au are$tului la domiciliu cu pri!ire la )udectori# procurori ori magi$tra%i,a$i$ten%i# precum &i cele n care $e $olu%ioneaz $e$izrile re/eritoare la buna reputa%ie a )udectorilor &i procurorilor nu $unt publice. .......................................................................... 81 + .rdinea de zi $e public cu 3 zile nainte pe pagina de internet a "on$iliului :uperior al -agi$traturii. 'n ordinea de zi publicat nu $e includ cererile pri!ind ncu!iin%area perc7ezi%iei# re%inerii# are$trii pre!enti!e $au are$tului la domiciliu cu pri!ire la )udectori# procurori ori magi$tra%i,a$i$ten%i. <otrrile "on$iliului :uperior al -agi$traturii $e public n >uletinul ./icial al "on$iliului :uperior al -agi$traturii &i pe pagina de internet a "on$iliului :uperior al -agi$traturii.? 3. Articolul 12 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 81+ :ec%ia pentru )udectori a "on$iliului :uperior al -agi$traturii ncu!iin%eaz perc7ezi%ia# re%inerea# are$tarea pre!enti! $au are$tul la domiciliu cu pri!ire la )udectori &i magi$tra%i, a$i$ten%i. 82+ :ec%ia pentru procurori a "on$iliului :uperior al -agi$traturii ncu!iin%eaz perc7ezi%ia# re%inerea# are$tarea pre!enti! $au are$tul la domiciliu cu pri!ire la procurori. 83+ ;i$pozi%iile pre!zute la alin. 81+ &i 82+ pri!ind perc7ezi%ia &i re%inerea nu $e aplic n caz de in/rac%iune /lagrant. 36

81+ :ec%iile "on$iliului :uperior al -agi$traturii $e pronun% de ndat dup primirea $e$izrii.? ART. 61 Legea nr. 331/2 1 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea poli%iei )udiciare# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 235 din 23 $eptembrie 2 1# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 3# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Pentru nendeplinirea $au ndeplinirea necore$punztoare de ctre lucrtorii poli%iei )udiciare a obliga%iilor ce le re!in n acti!itatea de$/&urat n calitatea de organ de cercetare penal al poli%iei )udiciare# procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie poate retrage a!izul pre!zut la art. 2 alin. 83+. Retragerea a!izului conduce la ncetarea calit%ii de lucrtor n cadrul poli%iei )udiciare.? 2. La articolul 3# dup alineatul 82+ $e introduc dou noi alineate# alineatele 83+ &i 81+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ La e!aluarea pro/e$ional a poli%i&tilor din cadrul poli%iei )udiciare care $e realizeaz de ctre &e/ul nemi)locit $e !a %ine cont &i de re/eratul conductorului parc7etului $ub coordonarea# controlul &i conducerea cruia &i de$/&oar acti!itatea ace&tia. 81+ Regulamentul pri!ind ntocmirea &i comunicarea re/eratului pre!zut la alin. 83+ $e aprob prin ordin comun al mini$trului a/acerilor interne &i al procurorului general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie.? ART. 65 Legea nr. 5 2/2 1 pri!ind n/iin%area# organizarea &i /unc%ionarea n cadrul -ini$terului Public a ;irec%iei de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1. 25 din 23 noiembrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 81+ 'n cadrul ;irec%iei de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m $unt numi%i# prin ordin al procurorului,&e/ al ;irec%iei de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m# cu a!izul mini&trilor de re$ort# $peciali&ti cu nalt cali/icare n domeniul prelucrrii &i !alori/icrii in/orma%iilor# economic# /inanciar# bancar# !amal# in/ormatic# precum &i n alte domenii# pentru clari/icarea unor a$pecte te7nice $au de $pecialitate n acti!itatea de urmrire penal. 82+ :peciali&tii pre!zu%i la alin. 81+ au calitatea de /unc%ionar public &i &i de$/&oar acti!itatea $ub directa conducere# $upra!eg7ere &i control nemi)locit al procurorilor din ;irec%ia de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m. :peciali&tii au drepturile &i obliga%iile pre!zute de lege pentru /unc%ionarii publici# cu e(cep%iile pre!zute n prezenta lege. ;e a$emenea# $peciali&tii bene/iciaz# n mod core$punztor# de drepturile pre!zute la art. 11 &i 23 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 26/2 3 pri!ind $alarizarea &i alte drepturi ale )udectorilor# procurorilor &i altor categorii de per$onal din $i$temul )u$ti%iei# aprobat cu modi/icri &i completri prin Legea nr. 15/2 6# cu modi/icrile &i completrile ulterioare. 83+ "on$tatarea te7nico,&tiin%i/ic e/ectuat din di$pozi%ia $cri$ a procurorului de ctre $peciali&tii pre!zu%i la alin. 81+ con$tituie mi)loc de prob# n condi%iile art. 162 din "odul de procedur penal.? 2. Articolele 13# 16 &i 15 $e abrog. 3. Articolul 2 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* 37

?ART. 2 1 Procurorii din cadrul $tructurii centrale a ;irec%iei de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m pot prelua# n !ederea e/ecturii urmririi penale# cauze de competen%a $tructurilor teritoriale ale direc%iei# din di$pozi%ia moti!at a procurorului,&e/ al ;irec%iei de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m.? 1. Articolul 21 $e abrog. ART. 63 Legea nr. 535/2 1 pri!ind pre!enirea &i combaterea terori$mului# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1.131 din 2 decembrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 2 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 Amenin%rile la adre$a $ecurit%ii na%ionale a Romniei n ceea ce pri!e&te in/rac%iunile pre!zute n prezenta lege con$tituie temeiul legal pentru organele de $tat cu atribu%ii n domeniul $ecurit%ii na%ionale $ $olicite autorizarea e/ecturii unor acti!it%i $peci/ice culegerii de in/orma%ii# potri!it procedurii pre!zute n Legea nr. 51/1551 pri!ind $iguran%a na%ional a Romniei# care $e aplic n mod core$punztor.? 2. Articolele 21 &i 22 $e abrog. 3. Alineatul 82+ al articolului 1 &i articolul 11 $e abrog. ART. 66 La articolul 15 alineatul 81+ din Legea nr. 55 /2 1 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea =andarmeriei Romne# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1.165 din 13 decembrie 2 1# litera r+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?r+ e/ectueaz# n condi%iile legii# acte nece$are nceperii urmririi penale pentru in/rac%iunile con$tatate pe timpul e(ecutrii mi$iunilor $peci/ice# potri!it pre!ederilor art. 31 din "odul de procedur penal4?. ART. 62 La articolul 52 din Legea nr. 536/2 1 pri!ind $tatutul per$onalului au(iliar de $pecialitate al in$tan%elor )udectore&ti &i al parc7etelor de pe lng ace$tea &i al per$onalului care /unc%ioneaz n cadrul 0n$titutului 9a%ional de @(pertize "riminali$tice# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1.156 din 11 decembrie 2 1# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# litera /+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?/+ condamnarea de/initi! pentru $!r&irea unei in/rac%iuni de natur a aduce atingere pro/e$iei.? ART. 65 Legea nr. 211/2 5 pentru pre!enirea &i combaterea e!aziunii /i$cale# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 362 din 26 iulie 2 5# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Titlul capitolului 000 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL 000 "auze de reducere a pedep$elor# interdic%ii &i decderi? 2. La articolul 1 # alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 38

81+ 'n cazul $!r&irii unei in/rac%iuni de e!aziune /i$cal pre!zute la art. 2 &i 5# dac n cur$ul urmririi penale $au al )udec%ii# pn la primul termen de )udecat# inculpatul acoper integral preten%iile pr%ii ci!ile# limitele pre!zute de lege pentru /apta $!r&it $e reduc la )umtate.? ART. 2 Articolul 2 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 1 /2 5 pri!ind a$igurarea re$pectrii drepturilor de proprietate indu$trial# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 313 din 2 iulie 2 5# aprobat cu modi/icri prin Legea nr. 22 /2 5# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 'n $copul ndeplinirii obliga%iilor decurgnd din art. 15# precum &i n $copul cooperrii# n $pecial# pentru $c7imbul de in/orma%ii dintre Romnia &i "omi$ia @uropean $e de$emneaz# n calitate de core$pondent na%ional# n$rcinat cu toate problemele re/eritoare la punerea n aplicare a directi!ei# Parc7etul de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie.? ART. 21 Legea nr. 25/2 3 pri!ind procedura in$ol!en%ei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 355 din 21 aprilie 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 33 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 ;e la data de$c7iderii procedurii $e $u$pend de drept toate ac%iunile )udiciare# e(tra)udiciare $au m$urile de e(ecutare $ilit pentru realizarea crean%elor a$upra debitorului $au bunurilor $ale# cu e(cep%ia ac%iunilor e(ercitate n cadrul unui proce$ penal.? 2. Articolul 53 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 53 >unurile n$trinate de admini$tratorul )udiciar $au lic7idator# n e(erci%iul atribu%iilor $ale pre!zute de prezenta lege# $unt dobndite libere de orice $arcini# precum ipoteci# garan%ii reale mobiliare $au drepturi de reten%ie# de orice /el# ori m$uri a$igurtorii# cu e(cep%ia m$urilor a$igurtorii $au m$urilor pre!enti!e $peci/ice# in$tituite n cur$ul proce$ului penal.? ART. 22 Legea nr. 23/2 3 pri!ind "odul !amal al Romniei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 35 din 15 aprilie 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 11# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n caz de re/uz# agentul !amal $e$izeaz organul de urmrire penal competent# care poate proceda n con/ormitate cu pre!ederile art. 15 alin. 82+ $au 85+ din "odul de procedur penal.? 2. La articolul 11# dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 83+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ 'n caz de in/rac%iuni /lagrante# per$onalul !amal procedeaz la con$tatarea ace$tora# potri!it pre!ederilor "odului de procedur penal.? 3. La articolul 231# alineatele 83+ &i 81+ $e abrog. 1. Articolele 263 , 262 $e abrog. ART. 23

39

La articolul 23 din Legea nr. 53/2 3 pri!ind :tatutul deputa%ilor &i al $enatorilor# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 155 din 25 iulie 2 13# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 Regimul n proce$ul penal 81+ ;eputa%ii &i $enatorii pot /i urmri%i &i trimi&i n )udecat penal pentru /apte care nu au legtur cu !oturile $au cu opiniile politice e(primate n e(ercitarea mandatului# dar nu pot /i perc7ezi%iona%i# re%inu%i ori are$ta%i pre!enti! $au la domiciliu /r ncu!iin%area "amerei din care /ac parte &i /r a $e proceda la a$cultarea lor.? ART. 21 Legea nr. 152/2 3 pri!ind medierea &i organizarea pro/e$iei de mediator# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 111 din 22 mai 2 3# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 2# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 81+ ;ac legea nu pre!ede alt/el# pr%ile# per$oane /izice $au per$oane )uridice# $unt obligate $ participe la &edin%a de in/ormare pri!ind a!anta)ele medierii# inclu$i!# dac e$te cazul# dup declan&area unui proce$ n /a%a in$tan%elor competente# n !ederea $olu%ionrii pe acea$t cale a con/lictelor n materie ci!il# de /amilie# precum &i n alte materii# n condi%iile pre!zute de lege.? 2. La articolul 6# litera e+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ $e bucur de o bun reputa%ie &i nu a /o$t condamnat de/initi! pentru $!r&irea unei in/rac%iuni de natur $ aduc atingere pre$tigiului pro/e$iei4?. 3. La articolul 11# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ @(ercitarea calit%ii de mediator $e $u$pend de drept# n cazul n care mpotri!a mediatorului $,a luat m$ura are$trii pre!enti!e $au a are$tului la domiciliu# pn la $olu%ionarea proce$ului penal# potri!it legii.? 1. La articolul 15# litera e+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ n cazul n care prin 7otrre )udectorea$c de/initi! $,a di$pu$ condamnarea $au amnarea aplicrii pedep$ei pentru o in/rac%iune care aduce atingere pre$tigiului pro/e$iei $au $,a di$pu$ aplicarea unei pedep$e pri!ati!e de libertate.? 5. La articolul 3 1 alineatul 81+# litera g+ $e abrog. 3. Articolul 36 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 36 81+ ;i$pozi%iile din prezenta lege $e aplic &i n cauzele penale# att n latura penal# ct &i n latura ci!il# dup di$tinc%iile artate n prezenta $ec%iune. 82+ 'n latura penal a proce$ului# di$pozi%iile pri!ind medierea $e aplic numai n cauzele pri!ind in/rac%iuni pentru care# potri!it legii# retragerea plngerii prealabile $au mpcarea pr%ilor nltur r$punderea penal. 83+ Pr%ile &i $ubiec%ii proce$uali nu pot /i con$trn&i $ accepte procedura medierii.? 6. La articolul 32# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 32 81+ 'n cauzele penale medierea trebuie $ $e de$/&oare a$t/el nct $ /ie re$pectate drepturile /iecrei pr%i ori $ubiect proce$ual la a$i$ten% )uridic &i# dac e$te cazul# la $er!iciile unui interpret. Proce$ul,!erbal ntocmit potri!it prezentei legi# prin care $e nc7ide procedura medierii# trebuie $ arate dac per$oanele ntre care $,a de$/&urat procedura medierii au bene/iciat de 40

a$i$ten%a unui a!ocat &i de $er!iciile unui interpret ori# dup caz# $ men%ioneze /aptul c au renun%at e(pre$ la ace$tea.? 2. Articolul 35 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 35 81+ 'n cazul n care procedura de mediere $e de$/&oar naintea nceperii proce$ului penal &i acea$ta $e nc7ide prin $olu%ionarea con/lictului &i nc7eierea unei n%elegeri# potri!it art. 53 alin. 81+ lit. a+# prin derogare de la di$pozi%iile art. 156 alin. 83+ din "odul penal# /apta nu !a atrage r$punderea penal pentru /ptuitorul cu pri!ire la care con/lictul $,a nc7eiat prin mediere. 82+ Termenul pre!zut de lege pentru introducerea plngerii prealabile $e $u$pend pe durata de$/&urrii medierii. ;ac pr%ile a/late n con/lict nu au nc7eiat o n%elegere# potri!it art. 53 alin. 81+ lit. a+# per$oana !tmat poate introduce plngerea prealabil n acela&i termen# care &i !a relua cur$ul de la data ntocmirii proce$ului,!erbal de nc7idere a procedurii de mediere# $ocotindu,$e &i timpul $cur$ nainte de $u$pendare.? 5. La articolul 6 # alineatele 81+# 82+# 81+ &i 85+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 6 81+ 'n cazul n care medierea cu pri!ire la latura penal a cauzei $e de$/&oar dup nceperea proce$ului penal# urmrirea penal $au# dup caz# )udecata $e poate $u$penda# n temeiul prezentrii de ctre pr%i a contractului de mediere. 82+ :u$pendarea dureaz pn cnd procedura medierii $e nc7ide prin oricare dintre modurile pre!zute de prezenta lege# dar nu mai mult de 3 luni de la data la care a /o$t di$pu$. .......................................................................... 81+ Proce$ul penal $e reia din o/iciu# imediat dup primirea proce$ului,!erbal prin care $e con$tat c nu $,a nc7eiat n%elegerea potri!it art. 53 alin. 81+ lit. a+ $au# dac ace$ta nu $e comunic# la e(pirarea termenului pre!zut la alin. 82+. 85+ Pentru $olu%ionarea ac%iunii penale ori a ac%iunii ci!ile n baza acordului nc7eiat ca rezultat al medierii# mediatorul e$te obligat $ tran$mit organului )udiciar acordul de mediere &i proce$ul,!erbal de nc7eiere a medierii n original &i n /ormat electronic dac pr%ile au a)un$ la o n%elegere $au doar proce$ul,!erbal de nc7eiere a medierii n $itua%iile pre!zute la art. 53 alin. 81+ lit. b+ &i c+.? ART. 25 La articolul 33 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 23/2 3 pri!ind organizarea acti!it%ii practicienilor n in$ol!en%# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 621 din 13 octombrie 2 11# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# dup litera g+ $e introduce o nou liter# litera 7+# cu urmtorul cuprin$* ?7+ n cazul n care mpotri!a practicianului $,a pu$ n mi&care ac%iunea penal $au $,a di$pu$ trimiterea n )udecat pentru $!r&irea unei in/rac%iuni de natur $ aduc atingere pre$tigiului pro/e$iei# pn la pronun%area unei 7otrri )udectore&ti de/initi!e.? ART. 23 .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 55/2 3 pri!ind in$titu%iile de credit &i adec!area capitalului# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1. 26 din 26 decembrie 2 3# aprobat cu modi/icri &i completri prin Legea nr. 226/2 6# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 111 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 111

41

0n$titu%iile de credit $unt obligate $ /urnizeze procurorului $au in$tan%ei de )udecat# la $olicitarea ace$tora# in/orma%ii de natura $ecretului bancar# di$pozi%iile pri!ind metodele $peciale de $upra!eg7ere $au cercetare din "odul de procedur penal aplicndu,$e n mod core$punztor.? 2. La articolul 21 11 alineatul 85+# litera B+ $e abrog. ART. 26 La articolul 11 din Legea nr. 251/2 6 pri!ind intrarea# $ta%ionarea# de$/&urarea de opera%iuni $au tranzitul /or%elor armate $trine pe teritoriul Romniei# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 652 din 2 noiembrie 2 6# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "ompeten%a de urmrire penal &i de )udecat apar%ine in$tan%elor de )udecat militare romne &i parc7etelor de pe lng ace$tea# potri!it legii# dac prin tratatele $au con!en%iile interna%ionale la care Romnia e$te parte nu $e pre!ede alt/el.? ART. 22 La articolul 3 din .rdonan%a Au!ernului nr. 11/2 6 pentru reglementarea modului &i condi%iilor de !alori/icare a bunurilor intrate# potri!it legii# n proprietatea pri!at a $tatului# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 155 din 26 martie 2 5# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# alineatele 81+# 83+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 3 81+ >unurile con/i$cate $au neridicate# con/orm legii# n orice procedur )udiciar trec n proprietatea pri!at a $tatului# n temeiul unei nc7eieri emi$e de )udectorul de camer preliminar $au al unei 7otrri )udectore&ti de/initi!e &i ire!ocabile prin care $e di$pune !alori/icarea ace$tora. .......................................................................... 83+ >unurile mobile a/late la organele de !alori/icare $au la de%intor# pentru care $,a di$pu$ re$tituirea prin nc7eierea )udectorului de camer preliminar $au prin 7otrre )udectorea$c rma$ de/initi! &i ire!ocabil# $e re$tituie proprietarului $au per$oanei ndrept%ite. 'n cazul bunurilor ridicate cu ocazia con$tatrii &i $anc%ionrii contra!en%iilor pe baz de proce$,!erbal# pentru care $,a di$pu$ re$tituirea# e!entualele c7eltuieli de re$tituire $unt n $arcina organelor care au di$pu$ m$ura con/i$crii. .......................................................................... 85+ 'nc7eierea )udectorului de camer preliminar $au 7otrrea )udectorea$c rma$ de/initi! &i ire!ocabil $e comunic de ndat de%intorului# n !ederea noti/icrii proprietarului $au per$oanei ndrept%ite.? ART. 25 Legea nr. 1/2 2 pri!ind pre!enirea &i combaterea !iolen%ei cu ocazia competi%iilor &i a )ocurilor $porti!e# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 21 din 11 ianuarie 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 6# alineatul 83+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n $itua%ia de$/&urrii unor )ocuri $porti!e cu grad ridicat de ri$c e$te nece$ar prezen%a n arena $porti! a pre/ectului $au a reprezentantului ace$tuia. 'n&tiin%area ace$tora $e realizeaz de ctre unitatea de )andarmi competent teritorial.? 2. Articolul 12 !a a!ea urmtorul cuprin$* 42

?ART. 12 'n cazul n care o per$oan# cu ocazia de$/&urrii unei competi%ii $au a unui )oc $porti! ori n legtur cu ace$ta# a $!r&it o /apt pre!zut de legea penal potri!it art. 31 , 15# $e !a lua /a% de acea$ta m$ura de $iguran% a interzicerii acce$ului la competi%iile $porti!e de genul celor la care /apta a /o$t $!r&it.? 3. Articolul 15 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 15 81+ Pe parcur$ul urmririi penale# m$ura de $iguran% a interzicerii acce$ului la competi%iile $porti!e de genul celor la care /apta a /o$t $!r&it $e poate lua /a% de inculpat. 82+ 'n cuprin$ul ordonan%ei prin care $e ia m$ura $e precizeaz genul competi%iilor &i )ocurilor $porti!e la care i e$te interzi$ inculpatului $ participe &i perioada n care i e$te interzi$ participarea. 83+ 'n cur$ul urmririi penale m$ura $e di$pune pe un termen care nu poate /i mai mare de 3 luni &i care curge de la data la care ordonan%a e$te comunicat inculpatului. Perioada n care inculpatul $e a/l n $tare de deten%ie# c7iar &i n alt cauz# nu intr n durata m$urii. 81+ -$ura poate /i prelungit n cur$ul urmririi penale pentru o nou perioad de 3 luni.? 1. La articolul 5 # alineatele 81+ , 81+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 5 81+ 'mpotri!a di$pozi%iei procurorului de luare a m$urii de $iguran% a interzicerii acce$ului la competi%iile $porti!e inculpatul poate /ace plngere# n termen de 3 zile de la comunicare# la )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a competent $ )udece cauza n prim in$tan%# care $e pronun% prin nc7eiere de/initi!. 82+ Plngerea $e $olu%ioneaz cu citarea inculpatului# prezen%a procurorului /iind obligatorie. 83+ "nd con$tat c m$ura e$te ilegal $au nu e$te )u$ti/icat# )udectorul de drepturi &i libert%i di$pune re!ocarea ei. 81+ Plngerea nu e$te $u$pen$i! de e(ecutare.? 5. Articolul 51 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 51 81+ 'n cazul n care pri!itor la /apta n raport cu care a luat m$ura de $iguran% $e di$pune cla$area n temeiul art. 13 lit. e+ , 7+ din "odul de procedur penal# procurorul $e$izeaz )udectorul de camer preliminar de la in$tan%a competent $ )udece cauza n /ond# pentru a $e pronun%a# prin nc7eiere# cu pri!ire la men%inerea $au re!ocarea m$urii de $iguran% a interzicerii acce$ului la competi%iile $porti!e. ;i$pozi%iile art. 5 alin. 82+ $e aplic n mod core$punztor. 82+ Perioada pentru care $e di$pune men%inerea m$urii nu poate dep&i termenele ma(ime pre!zute la art. 31 , 15 pentru /iecare /apt n parte. 83+ 'nc7eierea poate /i atacat cu conte$ta%ie# la )udectorul de camer preliminar de la in$tan%a ierar7ic $uperioar# n termen de 3 zile# care curge de la pronun%are pentru cei prezen%i &i de la comunicare pentru cei lip$. ;i$pozi%iile art. 5 alin. 82+ , 81+ $e aplic n mod core$punztor. 81+ ;up $olu%ionarea conte$ta%iei do$arul $e re$tituie procurorului competent# n termen de cel mult dou zile de la $olu%ionare.? 3. La articolul 52# alineatele 82+ &i 85+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 0n$tan%a di$pune a$upra aplicrii m$urii de $iguran% pro!izorii dup a$cultarea inculpatului. Lip$a inculpatului legal citat nu mpiedic luarea m$urii. .......................................................................... 85+ ;i$pozi%iile art. 15 alin. 83+ &i 81+ $e aplic n mod core$punztor.? 6. La articolul 531# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* 43

?ART. 531 81+ Procurorul# )udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a comunic punctului na%ional de in/ormare pentru mani/e$tri $porti!e din cadrul 0n$pectoratului Aeneral al =andarmeriei Romne actul prin care $,a di$pu$ aplicarea# men%inerea $au re!ocarea m$urii de $iguran% a interzicerii acce$ului la unele competi%ii ori )ocuri $porti!e n $arcina unui inculpat.? ART. 5 Articolul 116 din Legea nr. 13/2 2 , "odul $il!ic# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 232 din 26 martie 2 2# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 116 Pe lng organele de urmrire penal $unt competente $ con$tate /aptele pre!zute la art. 1 3 &i art. 1 2 , 11 per$onalul $il!ic din cadrul autorit%ii publice centrale care r$punde de $il!icultur &i al $tructurilor $ale teritoriale cu $peci/ic $il!ic# per$onalul $il!ic din cadrul Regiei 9a%ionale a Pdurilor , Rom$il!a &i al $tructurilor $ale teritoriale# per$onalul $il!ic din cadrul ocoalelor $il!ice pri!ate autorizate# precum &i per$onalul mputernicit din cadrul =andarmeriei Romne# n condi%iile art. 31 din "odul de procedur penal.? ART. 51 Legea nr. 63/2 2 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea :i$temului 9a%ional de ;ate Aenetice =udiciare# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 225 din 11 aprilie 2 2# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 1 alineatul 81+# litera b+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ per$oane condamnate de/initi! pentru $!r&irea in/rac%iunilor cuprin$e n ane( la pedeap$a nc7i$orii# precum &i per$oanele pentru care in$tan%a a pronun%at amnarea aplicrii pedep$ei $au renun%area la aplicarea pedep$ei4?. 2. La articolul 1# alineatele 81+ &i 83+ !or a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ Pro/ilele genetice ale per$oanelor pre!zute la alin. 83+ !or /i !eri/icate prin comparare n :.9.;.A.=. doar n $copul pentru care $,a /cut recoltarea. Pro/ilele genetice ale per$oanelor pre!zute la alin. 83+ !or /i $tocate n baza de date pn la $olu%ionarea de/initi! a cauzei n care a /o$t di$pu$ introducerea lor n :.9.;.A.=. .......................................................................... 83+ Pro/ilele genetice pro!enind de la categoria pre!zut la alin. 81+ lit. d+ !or /i comparate# n $copul identi/icrii# cu pro/ilele genetice pro!enind de la rude de gradele 0 &i 00# dar &i cu alte categorii de pro/ile genetice e(i$tente n baza de date. Pro/ilele genetice ale rudelor care $er!e$c pentru identi/icare !or /i $tocate n baza de date pn la $olu%ionarea de/initi! a cauzei.? 3. La articolul 5# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Prele!area probelor biologice de la per$oanele pre!zute la art. 1 alin. 81+ $e /ace con/orm art. 15 din "odul de procedur penal# care $e aplic n mod core$punztor.? 1. La articolul 5# alineatul 83+ $e abrog. 5. La articolul 5# alineatul 85+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?85+ =udectorul de drepturi &i libert%i# in$tan%ele de )udecat &i organele de urmrire penal care di$pun prele!area au obliga%ia de a in/orma per$oanele pre!zute la art. 1 alin. 81+ lit. a+ &i b+ c probele biologice recoltate !or /i utilizate pentru ob%inerea &i $tocarea n :.9.;.A.=. a pro/ilului genetic.? 3. Articolul 6 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 6 44

81+ Prele!area probelor biologice de la per$oanele pre!zute la art. 1 alin. 81+ lit. b+ e$te di$pu$ de in$tan%a de )udecat# prin 7otrrea de condamnare ori prin 7otrrea de amnare a aplicrii pedep$ei $au de renun%are la aplicarea pedep$ei. 82+ Prele!area probelor biologice de la per$oanele condamnate de/initi! la pedeap$a nc7i$orii pre!zute la art. 1 alin. 81+ lit. b+# n !ederea adugrii pro/ilelor genetice n :.9.;.A.=.# $e realizeaz la introducerea n penitenciar# de per$onalul medical al penitenciarului# cu $pri)inul per$onalului de paz &i n prezen%a unui poli%i$t# /r nicio alt noti/icare prealabil din partea in$tan%ei de )udecat. 83+ Prele!area probelor biologice de la per$oanele pre!zute la art. 1 alin. 81+ lit. b+# pentru care in$tan%a a pronun%at amnarea aplicrii pedep$ei $au renun%area la aplicarea pedep$ei# n !ederea introducerii pro/ilelor genetice n :.9.;.A.=.# $e realizeaz de ctre per$onalul Poli%iei Romne in$truit n ace$t $en$# imediat dup comunicarea 7otrrii de/initi!e de condamnare# re$pecti! a 7otrrii prin care in$tan%a a pronun%at amnarea aplicrii pedep$ei $au renun%area la aplicarea pedep$ei.? 6. La articolul 13# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazul n care $,a di$pu$ cla$area $au renun%area la urmrirea penal ori# dup caz# ac7itarea $au ncetarea proce$ului penal# &tergerea datelor din :.9.;.A.=. $e e/ectueaz n baza ordonan%ei emi$e de procuror ori# dup caz# n baza 7otrrii )udectore&ti# dac n cuprin$ul ace$tora e(i$t men%iuni e(pre$e cu pri!ire la m$ura &tergerii4 n ace$te $itua%ii# di$poziti!ul ordonan%ei procurorului ori# dup caz# al 7otrrii )udectore&ti $e comunic de ndat admini$tratorului :.9.;.A.=.? 2. Articolul 11 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 11 81+ Pro/ilele genetice ob%inute de la per$oanele condamnate de/initi! la pedeap$a nc7i$orii pentru $!r&irea in/rac%iunilor cuprin$e n ane(# introdu$e n :.9.;.A.=.# $unt &ter$e dup trecerea unei perioade de 5 ani de la dece$ul ace$tora. 82+ Pro/ilele genetice ob%inute de la per$oanele pre!zute la art. 1 alin. 81+ lit. b+ teza a 00,a# pentru care in$tan%a de )udecat a pronun%at amnarea aplicrii pedep$ei $au renun%area la aplicarea pedep$ei# introdu$e n :.9.;.A.=.# $unt p$trate timp de 1 ani# iar n cazul n care ace$tea decedeaz nainte de mplinirea termenului re$pecti!# pro/ilele genetice $unt p$trate nc 2 ani dup dece$# dup care $unt &ter$e.? ART. 52 Legea nr. 163/2 2 pri!ind inter!en%iile acti!e n atmo$/er# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 615 din 21 octombrie 2 2# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 1 1 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 1 "ercetarea in/rac%iunilor pre!zute la art. 1 1 re!ine organelor de urmrire penal# cu concur$ul in$pec%iei inter!en%iilor acti!e din cadrul admini$tra%iei.? 2. Articolul 1 3 $e abrog. ART. 53 Articolul 12 din Legea nr. 53/2 5 pri!ind in$titu%iile /inanciare nebancare# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 255 din 21 aprilie 2 5# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 45

0n$titu%iile /inanciare nebancare $unt obligate $ /urnizeze procurorului $au in$tan%ei de )udecat in/orma%ii de natura celor pre!zute la art. 5 alin. 81+# di$pozi%iile pri!ind metodele $peciale de $upra!eg7ere $au cercetare din "odul de procedur penal aplicndu,$e n mod core$punztor.? ART. 51 La articolul 3 din .rdonan%a de urgen% a Au!ernului nr. 66/2 5 pri!ind organizarea &i e(ploatarea )ocurilor de noroc# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 135 din 23 iunie 2 5# aprobat cu modi/icri &i completri prin Legea nr. 213/2 1 # cu modi/icrile &i completrile ulterioare# alineatul 83+ $e abrog. ART. 55 Articolul 12 din Legea poli%iei locale nr. 155/2 1 # publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 122 din 15 iulie 2 1 # $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 'n cazul in/rac%iunilor /lagrante# per$onalul poli%iei locale procedeaz con/orm di$pozi%iilor art. 253 din "odul de procedur penal.? ART. 53 Articolul 26 din Legea $iguran%ei digurilor nr. 255/2 1 # publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 256 din 21 decembrie 2 1 # $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 26 81+ 0n/rac%iunile pre!zute n prezenta lege $e con$tat de organele de cercetare penal# direct $au la $e$izarea per$onalului mputernicit din cadrul autorit%ii publice centrale din domeniul apelor ori al Admini$tra%iei 9a%ionale GGApele RomneHH. 82+ Actele nc7eiate de per$onalul mputernicit pre!zut la alin. 81+ $unt acte de con$tatare# potri!it art. 31 din "odul de procedur penal.? ART. 56 Articolul 1 din Legea nr. 31/2 11 pri!ind organizarea &i /unc%ionarea ;epartamentului pentru lupta anti/raud , ;LAF# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 331 din 12 mai 2 11# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 81+ ;epartamentul are calitatea de organ de con$tatare# n $en$ul art. 31 din "odul de procedur penal# n pri!in%a /aptelor care pot con$titui in/rac%iuni ce aduc atingere intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene n Romnia. 82+ ;epartamentul poate# la $olicitarea procurorului# $ e/ectueze controale cu pri!ire la re$pectarea di$pozi%iilor legale n materia prote)rii intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene.? ART. 52 Legea dialogului $ocial nr. 32/2 11# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 325 din 31 augu$t 2 12# cu modi/icrile ulterioare# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. Articolul 2 !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 Pot /i ale$e n organele de conducere ale organiza%iilor $indicale per$oane care au capacitate de e(erci%iu deplin &i nu e(ecut pedeap$a complementar a interzicerii dreptului de a ocupa

46

/unc%ia# de a e(ercita pro/e$ia $au me$eria ori de a de$/&ura acti!itatea de care $,a /olo$it pentru $!r&irea in/rac%iunii.? 2. La articolul 33# alineatul 81+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 33 81+ Pot /i ale$e n organele de conducere ale organiza%iilor patronale per$oane care au capacitate deplin de e(erci%iu &i nu e(ecut pedeap$a complementar a interzicerii dreptului de a ocupa /unc%ia# de a e(ercita pro/e$ia $au me$eria ori de a de$/&ura acti!itatea de care $,a /olo$it pentru $!r&irea in/rac%iunii.? 3. La articolul 212# alineatul 83+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ Ac%iunea penal $e pune n mi&care la plngerea prealabil a per$oanei !tmate# cu e(cep%ia in/rac%iunii pre!zute la alin. 81+.? ART. 55 La articolul 15 alineatul 81+ din Legea nr. 55/2 12 pri!ind cooperarea Romniei cu ./iciul @uropean de Poli%ie 8@uropol+# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 125 din 22 martie 2 12# literele a+ &i b+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ n urma /inalizrii in!e$tiga%iei poli%iene&ti nu $,a di$pu$ nceperea urmririi penale4 b+ n cadrul proce$ului penal# cu pri!ire la per$oana n cauz# $,a di$pu$ cla$area# renun%area la urmrirea penal# ac7itarea# renun%area la aplicarea pedep$ei $au ncetarea proce$ului penal.? ART. 1 Articolul 12 din Legea nr. 22/2 12 pri!ind re%inerea datelor generate $au prelucrate de /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice &i de /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# precum &i pentru modi/icarea &i completarea Legii nr. 5 3/2 1 pri!ind prelucrarea datelor cu caracter per$onal &i protec%ia !ie%ii pri!ate n $ectorul comunica%iilor electronice# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 1 3 din 12 iunie 2 12# $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 .rganele de urmrire penal pot $olicita datele re%inute n baza prezentei legi cu re$pectarea pre!ederilor art. 152 din "odul de procedur penal.? ART. 1 1 Legea energiei electrice &i a gazelor naturale nr. 123/2 12# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 125 din 13 iulie 2 12# $e modi/ic dup cum urmeaz* 1. La articolul 126# alineatul 82+ !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "ererea de autorizare $e $olu%ioneaz n camera de con$iliu# /r citarea pr%ilor. =udectorul $e pronun% a$upra cererii de autorizare n termen de cel mult 12 de ore de la data nregi$trrii cererii prin nc7eiere de/initi!. 'nc7eierea $e moti!eaz &i $e comunic autorit%ii competente n termen de cel mult 12 de ore de la pronun%are.? 2. La articolul 126# alineatul 86+ $e abrog. !"!L#L """ $ispozi ii de modificare i completare a Codului de procedur penal ART. 1 2 47

Legea nr. 135/2 1 pri!ind "odul de procedur penal# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 123 din 15 iulie 2 1 # $e modi/ic &i $e completeaz dup cum urmeaz* 1. La articolul 1# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 9ormele de procedur penal urmre$c a$igurarea e(ercitrii e/iciente a atribu%iilor organelor )udiciare cu garantarea drepturilor pr%ilor &i ale celorlal%i participan%i n proce$ul penal a$t/el nct $ /ie re$pectate pre!ederile "on$titu%iei# ale tratatelor con$tituti!e ale Cniunii @uropene# ale celorlalte reglementri ale Cniunii @uropene n materie proce$ual penal# precum &i ale pactelor &i tratatelor pri!itoare la drepturile /undamentale ale omului la care Romnia e$te parte.? 2. La articolul 3# litera c+ a alineatului 81+ &i alineatele 83+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?c+ /unc%ia de !eri/icare a legalit%ii trimiterii ori netrimiterii n )udecat4 .......................................................................... 83+ 'n de$/&urarea aceluia&i proce$ penal# e(ercitarea unei /unc%ii )udiciare e$te incompatibil cu e(ercitarea unei alte /unc%ii )udiciare# cu e(cep%ia celei pre!zute la alin. 81+ lit. c+# care e$te compatibil cu /unc%ia de )udecat. .......................................................................... 83+ A$upra legalit%ii actului de trimitere n )udecat &i probelor pe care $e bazeaz ace$ta# precum &i a$upra legalit%ii $olu%iilor de netrimitere n )udecat $e pronun% )udectorul de camer preliminar# n condi%iile legii.? 3. La articolul 1 # alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ :u$pectul are dreptul de a /i in/ormat de ndat &i nainte de a /i a$cultat de$pre /apta pentru care $e e/ectueaz urmrirea penal &i ncadrarea )uridic a ace$teia. 0nculpatul are dreptul de a /i in/ormat de ndat de$pre /apta pentru care $,a pu$ n mi&care ac%iunea penal mpotri!a lui &i ncadrarea )uridic a ace$teia.? 1. La articolul 12# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ Pr%ilor &i $ubiec%ilor proce$uali care nu !orbe$c $au nu n%eleg limba romn ori nu $e pot e(prima li $e a$igur# n mod gratuit# po$ibilitatea de a lua cuno&tin% de pie$ele do$arului# de a !orbi# precum &i de a pune concluzii n in$tan%# prin interpret. 'n cazurile n care a$i$ten%a )uridic e$te obligatorie# $u$pectului $au inculpatului i $e a$igur n mod gratuit po$ibilitatea de a comunica# prin interpret# cu a!ocatul n !ederea pregtirii audierii# a introducerii unei ci de atac $au a oricrei altei cereri ce %ine de $olu%ionarea cauzei.? 5. La articolul 16# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cur$ul )udec%ii ac%iunea penal $e $tinge prin rmnerea de/initi! a 7otrrii )udectore&ti de condamnare# renun%are la aplicarea pedep$ei# amnarea aplicrii pedep$ei# ac7itare $au ncetare a proce$ului penal.? 3. La articolul 15# alineatele 81+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 15 81+ Ac%iunea ci!il e(ercitat n cadrul proce$ului penal are ca obiect tragerea la r$pundere ci!il delictual a per$oanelor re$pon$abile potri!it legii ci!ile pentru pre)udiciul produ$ prin comiterea /aptei care /ace obiectul ac%iunii penale. 48

.......................................................................... 83+ "nd per$oana !tmat e$te lip$it de capacitate de e(erci%iu $au are capacitate de e(erci%iu re$trn$# ac%iunea ci!il $e e(ercit n numele ace$teia de ctre reprezentantul legal $au# dup caz# de ctre procuror# n condi%iile art. 2 alin. 81+ &i 82+# &i are ca obiect# n /unc%ie de intere$ele per$oanei pentru care $e e(ercit# tragerea la r$pundere ci!il delictual.? 6. La articolul 2 # alineatele 83+ &i 86+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cazul n care un numr mare de per$oane care nu au intere$e contrarii $,au con$tituit parte ci!il# ace$tea pot de$emna o per$oan care $ le reprezinte intere$ele n cadrul proce$ului penal. 'n cazul n care pr%ile ci!ile nu &i,au de$emnat un reprezentant comun# pentru buna de$/&urare a proce$ului penal# procurorul $au in$tan%a de )udecat poate de$emna# prin ordonan%# re$pecti! prin nc7eiere moti!at# un a!ocat din o/iciu pentru a le reprezenta intere$ele. 'nc7eierea $au ordonan%a !a /i comunicat pr%ilor ci!ile# care trebuie $ ncuno&tin%eze procurorul $au in$tan%a n cazul n care re/uz $ /ie reprezenta%i prin a!ocatul de$emnat din o/iciu. Toate actele de procedur comunicate reprezentantului $au de care reprezentantul a luat cuno&tin% $unt prezumate a /i cuno$cute de ctre per$oanele reprezentate. 86+ ;ac dreptul la repararea pre)udiciului a /o$t tran$mi$ pe cale con!en%ional unei alte per$oane# acea$ta nu poate e(ercita ac%iunea ci!il n cadrul proce$ului penal. ;ac tran$miterea ace$tui drept are loc dup con$tituirea ca parte ci!il# ac%iunea ci!il poate /i di$)un$.? 2. La articolul 21# alineatele 81+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 21 81+ 0ntroducerea n proce$ul penal a pr%ii re$pon$abile ci!ilmente poate a!ea loc# la cererea pr%ii ndrept%ite potri!it legii ci!ile# n termenul pre!zut la art. 2 alin. 81+. .......................................................................... 83+ Partea re$pon$abil ci!ilmente poate inter!eni n proce$ul penal pn la terminarea cercetrii )udectore&ti la prima in$tan% de )udecat# lund procedura din $tadiul n care $e a/l n momentul inter!en%iei.? 5. La articolul 21# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n caz de dece$# reorganizare# de$/iin%are $au dizol!are a pr%ii re$pon$abile ci!ilmente# ac%iunea ci!il rmne n competen%a in$tan%ei penale dac partea ci!il indic mo&tenitorii $au# dup caz# $ucce$orii n drepturi ori lic7idatorii pr%ii re$pon$abile ci!ilmente# n termen de cel mult dou luni de la data la care a luat cuno&tin% de mpre)urarea re$pecti!.? 1 . La articolul 21# alineatul 83+ $e abrog. 11. La articolul 25# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 25 81+ 0n$tan%a $e pronun% prin aceea&i 7otrre att a$upra ac%iunii penale# ct &i a$upra ac%iunii ci!ile.? 12. La articolul 25# alineatul 81+ $e abrog. 13. La articolul 25# alineatul 85+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$*

49

?85+ 'n caz de ac7itare a inculpatului $au de ncetare a proce$ului penal# n baza art. 13 alin. 81+ lit. b+ teza nti# lit. e+# /+# g+# i+ &i )+# precum &i n cazul pre!zut de art. 123 alin. 82+# in$tan%a la$ ne$olu%ionat ac%iunea ci!il.? 11. La articolul 25# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 83+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ 0n$tan%a la$ ne$olu%ionat ac%iunea ci!il &i n cazul n care mo&tenitorii $au# dup caz# $ucce$orii n drepturi ori lic7idatorii pr%ii ci!ile nu &i e(prim op%iunea de a continua e(ercitarea ac%iunii ci!ile $au# dup caz# partea ci!il nu indic mo&tenitorii# $ucce$orii n drepturi ori lic7idatorii pr%ii re$pon$abile ci!ilmente n termenul pre!zut la art. 21 alin. 81+ &i 82+.? 15. La articolul 23# alineatele 81+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 81+ 0n$tan%a poate di$pune di$)ungerea ac%iunii ci!ile# cnd $olu%ionarea ace$teia determin dep&irea termenului rezonabil de $olu%ionare a ac%iunii penale. :olu%ionarea ac%iunii ci!ile rmne n competen%a in$tan%ei penale. .......................................................................... 83+ Probele admini$trate pn la di$)ungere !or /i /olo$ite la $olu%ionarea ac%iunii ci!ile di$)un$e.? 13. La articolul 23# alineatul 81+ $e abrog. 16. La articolul 26# alineatele 82+ &i 86+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Per$oana !tmat $au $ucce$orii ace$teia# care $,au con$tituit parte ci!il n proce$ul penal# pot introduce ac%iune la in$tan%a ci!il dac# prin 7otrre de/initi!# in$tan%a penal a l$at ne$olu%ionat ac%iunea ci!il. Probele admini$trate n cur$ul proce$ului penal pot /i /olo$ite n /a%a in$tan%ei ci!ile. .......................................................................... 86+ 'n cazul pre!zut la alin. 81+# )udecata n /a%a in$tan%ei ci!ile $e $u$pend dup punerea n mi&care a ac%iunii penale &i pn la rezol!area n prim in$tan% a cauzei penale# dar nu mai mult de un an.? 12. Articolul 31 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 31 A!ocatul A!ocatul a$i$t $au reprezint pr%ile ori $ubiec%ii proce$uali n condi%iile legii.? 15. La articolul 33 alineatul 81+# literele a+ &i b+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ in/rac%iunile pre!zute de "odul penal la art. 122 , 151# art. 2 5 , 211# art. 251# 233# 222# art. 225 , 251# art. 3 3# 3 1# 3 3# 3 6# 3 5# 315# 313# 351 &i art. 33 , 3364 b+ in/rac%iunile $!r&ite cu inten%ie dep&it care au a!ut ca urmare moartea unei per$oane4?. 2 . La articolul 33 alineatul 81+# dup litera c+ $e introduce o nou liter# litera c 1+# cu urmtorul cuprin$* ?c1+ in/rac%iunile de $plare a banilor &i in/rac%iunile de e!aziune /i$cal pre!zute de art. 5 din Legea nr. 211/2 5 pentru pre!enirea &i combaterea e!aziunii /i$cale# cu modi/icrile ulterioare4?.

50

21. La articolul 32 alineatul 81+# litera d+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?d+ in/rac%iunile $!r&ite de a!oca%i# notari publici# e(ecutori )udectore&ti# de controlorii /inanciari ai "ur%ii de "onturi# precum &i auditori publici e(terni4?. 22. La articolul 32 alineatul 81+# dup litera d+ $e introduc patru noi litere# literele e+ , 7+# cu urmtorul cuprin$* ?e+ in/rac%iunile $!r&ite de &e/ii cultelor religioa$e organizate n condi%iile legii &i de ceilal%i membri ai naltului cler# care au cel pu%in rangul de ar7iereu $au ec7i!alent al ace$tuia4 /+ in/rac%iunile $!r&ite de magi$tra%ii,a$i$ten%i de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# de )udectorii de la cur%ile de apel &i "urtea -ilitar de Apel# precum &i de procurorii de la parc7etele de pe lng ace$te in$tan%e4 g+ in/rac%iunile $!r&ite de membrii "ur%ii de "onturi# de pre&edintele "on$iliului Legi$lati!# de A!ocatul Poporului# de ad)unc%ii A!ocatului Poporului &i de c7e$tori4 7+ cererile de $trmutare# n cazurile pre!zute de lege.? 23. La articolul 35 alineatul 81+# dup litera c+ $e introduc dou noi litere# literele d+ &i e+# cu urmtorul cuprin$* ?d+ in/rac%iunile $!r&ite de generali# mare&ali &i amirali4 e+ cererile de $trmutare# n cazurile pre!zute de lege.? 21. La articolul 1 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 81+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie )udec n prim in$tan% in/rac%iunile de nalt trdare# in/rac%iunile $!r&ite de $enatori# deputa%i &i membri din Romnia n Parlamentul @uropean# de membrii Au!ernului# de )udectorii "ur%ii "on$titu%ionale# de membrii "on$iliului :uperior al -agi$traturii# de )udectorii 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie &i de procurorii de la Parc7etul de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie.? 25. La articolul 1 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $olu%ioneaz con/lictele de competen% n cazurile n care e$te in$tan%a $uperioar comun in$tan%elor a/late n con/lict# cazurile n care cur$ul )u$ti%iei e$te ntrerupt# cererile de $trmutare n cazurile pre!zute de lege# precum &i conte$ta%iile /ormulate mpotri!a 7otrrilor pronun%ate de cur%ile de apel n cazurile pre!zute de lege.? 23. La articolul 13# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ ;i$pozi%iile alin. 81+ &i 82+ $unt aplicabile &i n cazurile n care n /a%a aceleia&i in$tan%e $unt mai multe cauze cu acela&i obiect.? 26. La articolul 12# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 12 81+ "nd competen%a in$tan%ei e$te determinat de calitatea inculpatului# in$tan%a rmne competent $ )udece c7iar dac inculpatul# dup $!r&irea in/rac%iunii# nu mai are acea calitate# n cazurile cnd* a+ /apta are legtur cu atribu%iile de $er!iciu ale /ptuitorului4 b+ $,a dat citire actului de $e$izare a in$tan%ei.? 22. La articolul 53# literele e+ &i /+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* 51

?e+ ncu!iin%area perc7ezi%iilor# a /olo$irii metodelor &i te7nicilor $peciale de $upra!eg7ere $au cercetare ori a altor procedee probatorii potri!it legii4 /+ procedura audierii anticipate4?. 25. La articolul 53# alineatele 81+ &i 83+ , 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 53 81+ Procurorul conduce &i controleaz nemi)locit acti!itatea de urmrire penal a poli%iei )udiciare &i a organelor de cercetare penal $peciale# pre!zute de lege. ;e a$emenea# procurorul $upra!eg7eaz ca actele de urmrire penal $ /ie e/ectuate cu re$pectarea di$pozi%iilor legale. .......................................................................... 83+ Crmrirea penal $e e/ectueaz# n mod obligatoriu# de ctre procuror* a+ n cazul in/rac%iunilor pentru care competen%a de )udecat n prim in$tan% apar%ine 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au cur%ii de apel4 b+ n cazul in/rac%iunilor pre!zute la art. 122 , 151# art. 265 &i art. 225 , 251 din "odul penal4 c+ n cazul in/rac%iunilor $!r&ite cu inten%ie dep&it# care au a!ut ca urmare moartea unei per$oane4 d+ n cazul in/rac%iunilor pentru care competen%a de a e/ectua urmrirea penal apar%ine ;irec%iei de 0n!e$tigare a 0n/rac%iunilor de "riminalitate .rganizat &i Terori$m $au ;irec%iei 9a%ionale Anticorup%ie4 e+ n alte cazuri pre!zute de lege. 81+ Crmrirea penal n cazul in/rac%iunilor $!r&ite de militari $e e/ectueaz# n mod obligatoriu# de procurorul militar. 85+ Procurorii militari din cadrul parc7etelor militare $au $ec%iilor militare ale parc7etelor e/ectueaz urmrirea penal potri!it competen%ei parc7etului din care /ac parte# /a% de to%i participan%ii la $!r&irea in/rac%iunilor comi$e de militari# urmnd a /i $e$izat in$tan%a competent potri!it art. 11.? 3 . La articolul 52# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ ;ac organul de cercetare penal con$tat c nu e$te competent $ e/ectueze urmrirea penal# trimite de ndat cauza procurorului care e(ercit $upra!eg7erea# n !ederea $e$izrii organului competent.? 31. La articolul 33# alineatele 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ Crmrirea penal a in/rac%iunilor $!r&ite n condi%iile pre!zute la art. 11 $e e/ectueaz de ctre organul de urmrire penal din circum$crip%ia in$tan%ei competente $ )udece cauza# dac legea nu di$pune alt/el. 81+ "on/lictul de competen% dintre 2 $au mai mul%i procurori $e rezol! de ctre procurorul ierar7ic $uperior comun ace$tora. "nd con/lictul $e i!e&te ntre dou $au mai multe organe de cercetare penal# competen%a $e $tabile&te de ctre procurorul care e(ercit $upra!eg7erea acti!it%ii de cercetare penal a ace$tor organe. 'n cazul n care procurorul nu e(ercit $upra!eg7erea acti!it%ii tuturor organelor de cercetare penal ntre care $,a i!it con/lictul# competen%a $e $tabile&te de ctre prim,procurorul parc7etului n circum$crip%ia cruia $e a/l organele de cercetare penal.? 32. ;up articolul 33 $e introduce o nou $ec%iune# $ec%iunea a 3,a# cu urmtoarea denumire* ?:@"I0C9@A a 3,a 0ncompatibilitatea &i $trmutarea?

52

33. La articolul 31# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ =udectorul de drepturi &i libert%i nu poate participa# n aceea&i cauz# la procedura de camer preliminar# la )udecata n /ond $au n cile de atac.? 31. La articolul 31# dup alineatul 81+ $e introduc dou noi alineate# alineatele 85+ &i 83+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ =udectorul care a participat la $olu%ionarea plngerii mpotri!a $olu%iilor de neurmrire $au netrimitere n )udecat nu poate participa# n aceea&i cauz# la )udecata n /ond $au n cile de atac. 83+ =udectorul care $,a pronun%at cu pri!ire la o m$ur $upu$ conte$ta%iei nu poate participa la $olu%ionarea conte$ta%iei.? 35. La articolul 35# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ Procurorul care a participat ca )udector ntr,o cauz nu poate# n aceea&i cauz# $ e(ercite /unc%ia de urmrire penal $au $ pun concluzii la )udecarea acelei cauze n prim in$tan% &i n cile de atac.? 33. La articolul 36# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ "ererea de recuzare $e /ormuleaz oral $au n $cri$# cu artarea# pentru /iecare per$oan n parte# a cazului de incompatibilitate in!ocat &i a temeiurilor de /apt cuno$cute la momentul /ormulrii cererii. "ererea de recuzare /ormulat oral $e con$emneaz ntr,un proce$,!erbal $au# dup caz# n nc7eierea de &edin%.? 36. La articolul 35# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "ererea de recuzare $e adre$eaz /ie per$oanei recuzate# /ie procurorului. 'n cazul n care cererea e$te adre$at per$oanei care e/ectueaz urmrirea penal# acea$ta e$te obligat $ o nainteze mpreun cu lmuririle nece$are# n termen de 21 de ore# procurorului# /r a ntrerupe cur$ul urmririi penale.? 32. Articolul 61 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 61 Temeiul $trmutrii 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $trmut )udecarea unei cauze de la curtea de apel competent la o alt curte de apel# iar curtea de apel $trmut )udecarea unei cauze de la un tribunal $au# dup caz# de la o )udectorie din circum$crip%ia $a la o alt in$tan% de acela&i grad din circum$crip%ia $a# atunci cnd e(i$t o $u$piciune rezonabil c impar%ialitatea )udectorilor in$tan%ei e$te a/ectat datorit mpre)urrilor cauzei# calit%ii pr%ilor ori atunci cnd e(i$t pericol de tulburare a ordinii publice. :trmutarea )udecrii unei cauze de la o in$tan% militar competent la o alt in$tan% militar de acela&i grad $e di$pune de curtea militar de apel# pre!ederile prezentei $ec%iuni pri!ind $trmutarea )udecrii cauzei de ctre curtea de apel competent /iind aplicabile.? 35. La articolul 62# alineatele 81+# 85+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 62 81+ :trmutarea poate /i cerut de pr%i $au de procuror. 'n cur$ul procedurii de camer preliminar nu $e poate /ace cerere de $trmutare. ..........................................................................

53

85+ "ererea $e nainteaz de ndat 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au cur%ii de apel competente mpreun cu n$cri$urile ane(ate. 83+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent poate $olicita in/orma%ii de la pre&edintele in$tan%ei de unde $e $olicit $trmutarea $au de la pre&edintele in$tan%ei ierar7ic $uperioare celei la care $e a/l cauza a crei $trmutare $e cere# comunicndu,i totodat termenul /i(at pentru )udecarea cererii de $trmutare. "nd 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie e$te in$tan%a ierar7ic $uperioar# in/orma%iile $e cer pre&edintelui cur%ii de apel la care $e a/l cauza a crei $trmutare $e cere. "nd curtea de apel competent e$te in$tan%a ierar7ic $uperioar# in/orma%iile $e cer pre&edintelui tribunalului la care $e a/l cauza a crei $trmutare $e cere.? 1 . La articolul 63# alineatele 83+# 81+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n in/orma%iile trimi$e 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au cur%ii de apel $e /ace men%iune e(pre$ de$pre e/ectuarea ncuno&tin%rilor# ata&ndu,$e &i do!ezile de comunicare a ace$tora. 81+ 9eprezentarea pr%ilor nu mpiedic $olu%ionarea cererii. 'n cazul n care inculpatul $e a/l n $tare de are$t pre!enti! $au are$t la domiciliu# 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent poate di$pune aducerea ace$tuia la )udecarea $trmutrii# dac apreciaz c prezen%a $a e$te nece$ar pentru $olu%ionarea cererii. 85+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent acord cu!ntul pr%ii care a /ormulat cererea de $trmutare# celorlalte pr%i prezente# precum &i procurorului. ;ac procurorul a /ormulat cererea# ace$tuia i $e acord primul cu!ntul.? 11. La articolul 61# alineatele 81+ , 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 61 81+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent $olu%ioneaz cererea de $trmutare prin $entin%. 82+ 'n cazul n care g$e&te cererea ntemeiat# 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie di$pune $trmutarea )udecrii cauzei la o curte de apel n!ecinat cur%ii de la care $e $olicit $trmutarea# iar curtea de apel di$pune $trmutarea )udecrii cauzei la una dintre in$tan%ele de acela&i grad cu in$tan%a de la care $e $olicit $trmutarea din circum$crip%ia $a. 83+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent 7otr&te n ce m$ur $e men%in actele ndeplinite n /a%a in$tan%ei de la care $,a $trmutat cauza.? 12. La articolul 65# alineatele 82+ , 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Pre!ederile art. 61 , 61 $e aplic n mod core$punztor &i n procedura de camer preliminar. 83+ 'n cazul n care $e di$pune $trmutarea n cur$ul procedurii de camer preliminar# )udecarea cauzei $e e/ectueaz de in$tan%a la care $,a $trmutat cauza. 81+ 'n cazul n care $e di$pune $trmutarea )udecrii cii de atac a apelului# re)udecarea cauzei# n caz de de$/iin%are a $entin%ei cu trimitere $pre re)udecare# $e !a e/ectua de ctre in$tan%a core$punztoare n grad celei care a $olu%ionat /ondul din circum$crip%ia celei la care $,a $trmutat cauza# indicat prin decizia de de$/iin%are.? 13. Articolul 63 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 63 ;e$emnarea altei in$tan%e pentru )udecarea cauzei 81+ Procurorul care e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal poate cere 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $ de$emneze o alt curte de apel dect cea creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n prim in$tan%# care $ /ie $e$izat n cazul n care $e !a emite rec7izitoriul. 54

82+ Procurorul care e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal poate cere cur%ii de apel competente $ de$emneze un alt tribunal $au# dup caz# o alt )udectorie dect cea creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n prim in$tan%# care $ /ie $e$izate n cazul n care $e !a emite rec7izitoriul. 83+ ;i$pozi%iile art. 61 $e aplic n mod core$punztor. 81+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent $olu%ioneaz cererea n camera de con$iliu# n termen de 15 zile. 85+ 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent di$pune# prin nc7eiere moti!at# /ie re$pingerea cererii# /ie admiterea cererii &i de$emnarea unei in$tan%e egale n grad cu cea creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n prim in$tan%# care $ /ie $e$izat n cazul n care $e !a emite rec7izitoriul. 83+ 'nc7eierea prin care 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au curtea de apel competent $olu%ioneaz cererea nu e$te $upu$ niciunei ci de atac. 86+ 'n cazul re$pingerii cererii de de$emnare a altei in$tan%e pentru )udecarea cauzei /ormulate# n aceea&i cauz nu mai poate /i /ormulat o nou cerere pentru acelea&i moti!e.? 11. La articolul 2 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 81+ 'n $itua%ia n care n cauz e(i$t un numr mare de per$oane !tmate care nu au intere$e contrarii# ace$tea pot de$emna o per$oan care $ le reprezinte intere$ele n cadrul proce$ului penal. 'n cazul n care per$oanele !tmate nu &i,au de$emnat un reprezentant comun# pentru buna de$/&urare a proce$ului penal# procurorul $au in$tan%a de )udecat poate de$emna# prin ordonan%# re$pecti! prin nc7eiere moti!at# un a!ocat din o/iciu pentru a le reprezenta intere$ele. 'nc7eierea $au ordonan%a !a /i comunicat per$oanelor !tmate# care trebuie $ ncuno&tin%eze# n termen de 3 zile de la primirea comunicrii# procurorul $au in$tan%a n cazul n care re/uz $ /ie reprezenta%i prin a!ocatul de$emnat din o/iciu. Toate actele de procedur comunicate reprezentantului $au de care reprezentantul a luat cuno&tin% $unt prezumate a /i cuno$cute de ctre per$oanele reprezentate.? 15. La articolul 21 alineatul 81+# dup litera g+ $e introduce o nou liter# litera g 1+# cu urmtorul cuprin$* ?g1+ dreptul de a bene/icia n mod gratuit de un interpret atunci cnd nu n%elege# nu $e e(prim bine $au nu poate comunica n limba romn4?. 13. La articolul 21# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 82+# cu urmtorul cuprin$* ?82+ Per$oana care a $u/erit o !tmare /izic# material $au moral printr,o /apt penal pentru care ac%iunea penal $e pune n mi&care din o/iciu &i care nu dore&te $ participe la proce$ul penal trebuie $ n&tiin%eze de$pre acea$ta organul )udiciar# care# dac apreciaz nece$ar# o !a putea audia n calitate de martor.? 16. La articolul 23# dup litera a+ $e introduce o nou liter# litera a1+# cu urmtorul cuprin$* ?a1+ dreptul de a /i in/ormat cu pri!ire la /apta pentru care e$te cercetat &i ncadrarea )uridic a ace$teia4?. 12. La articolul 23# dup litera g+ $e introduce o nou liter# litera g1+# cu urmtorul cuprin$* ?g1+ dreptul de a /i in/ormat cu pri!ire la drepturile $ale4?. 55

15. La articolul 25# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "alitatea de parte ci!il a per$oanei care a $u/erit o !tmare prin in/rac%iune nu nltur dreptul ace$tei per$oane de a participa n calitate de per$oan !tmat n aceea&i cauz.? 5 . Articolul 23 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 23 Partea re$pon$abil ci!ilmente Per$oana care# potri!it legii ci!ile# are obliga%ia legal $au con!en%ional de a repara n ntregime $au n parte# $ingur $au n $olidar# pre)udiciul cauzat prin in/rac%iune &i care e$te c7emat $ r$pund n proce$ e$te parte n proce$ul penal &i $e nume&te parte re$pon$abil ci!ilmente.? 51. La articolul 22# alineatele 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ A!ocatul ale$ $au de$emnat din o/iciu e$te obligat $ a$igure a$i$ten%a )uridic a pr%ilor ori a $ubiec%ilor proce$uali principali. 81+ Pr%ile $au $ubiec%ii proce$uali principali cu intere$e contrare nu pot /i a$i$ta%i $au reprezenta%i de acela&i a!ocat.? 52. La articolul 51# alineatele 82+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n tot cur$ul proce$ului penal# cnd a$i$ten%a )uridic e$te obligatorie# dac a!ocatul ale$ lip$e&te ne)u$ti/icat# nu a$igur $ub$tituirea $au re/uz ne)u$ti/icat $ e(ercite aprarea# de&i a /o$t a$igurat e(ercitarea tuturor drepturilor proce$uale# organul )udiciar ia m$uri pentru de$emnarea unui a!ocat din o/iciu care $ l nlocuia$c# acordndu,i ace$tuia un termen rezonabil &i nle$nirile nece$are pentru pregtirea unei aprri e/ecti!e# /cndu,$e men%iune de$pre acea$ta ntr,un proce$,!erbal ori# dup caz# n nc7eierea de &edin%. 'n cur$ul )udec%ii# cnd a$i$ten%a )uridic e$te obligatorie# dac a!ocatul ale$ lip$e&te ne)u$ti/icat la termenul de )udecat# nu a$igur $ub$tituirea $au re/uz $ e/ectueze aprarea# de&i a /o$t a$igurat e(ercitarea tuturor drepturilor proce$uale# in$tan%a ia m$uri pentru de$emnarea unui a!ocat din o/iciu care $ l nlocuia$c# acordndu,i un termen de minimum 3 zile pentru pregtirea aprrii. 83+ A!ocatul din o/iciu de$emnat e$te obligat $ $e prezinte ori de cte ori e$te $olicitat de organul )udiciar# a$igurnd o aprare concret &i e/ecti! n cauz.? 53. La articolul 52# denumirea marginal $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?;repturile a!ocatului $u$pectului &i inculpatului? 51. La articolul 52# alineatele 81+# 83+ &i 86+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 52 81+ 'n cur$ul urmririi penale# a!ocatul $u$pectului $au inculpatului are dreptul $ a$i$te la e/ectuarea oricrui act de urmrire penal# cu e(cep%ia* a+ $itua%iei n care $e utilizeaz metodele $peciale de $upra!eg7ere ori cercetare# pre!zute n cap. 0E din titlul 0E4 b+ perc7ezi%iei corporale $au a !e7iculelor n cazul in/rac%iunilor /lagrante. .......................................................................... 83+ 'n cazul n care a!ocatul $u$pectului $au al inculpatului e$te prezent la e/ectuarea unui act de urmrire penal# $e /ace men%iune de$pre acea$ta &i de$pre e!entualele obiec%iuni /ormulate# iar actul e$te $emnat &i de a!ocat.

56

86+ 'n cur$ul procedurii de camer preliminar &i n cur$ul )udec%ii# a!ocatul are dreptul $ con$ulte actele do$arului# $ l a$i$te pe inculpat# $ e(ercite drepturile proce$uale ale ace$tuia# $ /ormuleze plngeri# cereri# memorii# e(cep%ii &i obiec%iuni.? 55. La articolul 53# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 53 81+ 'n cur$ul urmririi penale# a!ocatul per$oanei !tmate# al pr%ii ci!ile $au al pr%ii re$pon$abile ci!ilmente are dreptul $ /ie ncuno&tin%at n condi%iile art. 52 alin. 82+# $ a$i$te la e/ectuarea oricrui act de urmrire penal n condi%iile art. 52# dreptul de a con$ulta actele do$arului &i de a /ormula cereri &i a depune memorii. ;i$pozi%iile art. 25 alin. 81+ $e aplic n mod core$punztor.? 53. La articolul 51# alineatele 81+# 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 51 81+ A!ocatul pr%ilor &i al $ubiec%ilor proce$uali principali are dreptul de a $olicita con$ultarea do$arului pe tot parcur$ul proce$ului penal. Ace$t drept nu poate /i e(ercitat# nici re$trn$ n mod abuzi!. .......................................................................... 83+ 'n cur$ul urmririi penale# procurorul $tabile&te data &i durata con$ultrii ntr,un termen rezonabil. Ace$t drept poate /i delegat organului de cercetare penal. 81+ 'n cur$ul urmririi penale# procurorul poate re$tric%iona moti!at con$ultarea do$arului# dac prin acea$ta $,ar putea aduce atingere bunei de$/&urri a urmririi penale. ;up punerea n mi&care a ac%iunii penale# re$tric%ionarea $e poate di$pune pentru cel mult 1 zile.? 56. La articolul 51# dup alineatul 86+ $e introduce un nou alineat# alineatul 82+# cu urmtorul cuprin$* ?82+ ;i$pozi%iile prezentului articol $e aplic n mod core$punztor cu pri!ire la dreptul pr%ilor &i al $ubiec%ilor proce$uali principali de a con$ulta do$arul.? 52. La articolul 56 alineatul 82+# litera e+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ n$cri$uri# rapoarte de e(pertiz $au con$tatare# proce$e,!erbale# /otogra/ii# mi)loace materiale de prob4?. 55. La articolul 56# dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 83+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ Procedeul probatoriu e$te modalitatea legal de ob%inere a mi)locului de prob.? 3 . La articolul 1 # alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "ererea pri!itoare la admini$trarea unor probe /ormulat n cur$ul urmririi penale $au n cur$ul )udec%ii $e admite ori $e re$pinge# moti!at# de ctre organele )udiciare.? 31. La articolul 1 2# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 9ulitatea actului prin care $,a di$pu$ $au autorizat admini$trarea unei probe ori prin care acea$ta a /o$t admini$trat determin e(cluderea probei.? 32. La articolul 1 2# alineatul 85+ $e abrog.

57

33. La articolul 1 3# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ <otrrea de condamnare# de renun%are la aplicarea pedep$ei $au de amnare a aplicrii pedep$ei nu $e poate ntemeia n m$ur determinant pe declara%iile in!e$tigatorului# ale colaboratorilor ori ale martorilor prote)a%i.? 31. La articolul 1 5# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'n cazuri e(cep%ionale# dac nu e$te prezent o per$oan autorizat care poate comunica prin limba)ul $pecial# iar comunicarea nu $e poate realiza n $cri$# audierea per$oanelor pre!zute la alin. 83+ $e !a /ace cu a)utorul oricrei per$oane care are aptitudini de comunicare# di$pozi%iile alin. 82+ aplicndu,$e n mod core$punztor.? 35. Articolul 1 3 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 3 Reguli $peciale pri!ind a$cultarea 81+ ;ac# n timpul audierii unei per$oane# acea$ta prezint $emne !izibile de obo$eal e(ce$i! $au $imptomele unei boli care i a/ecteaz capacitatea /izic ori p$i7ic de a participa la a$cultare# organul )udiciar di$pune ntreruperea a$cultrii &i# dac e$te cazul# ia m$uri pentru ca per$oana $ /ie con$ultat de un medic. 82+ Per$oana a/lat n deten%ie poate /i audiat la locul de de%inere prin !ideocon/erin%# n cazuri e(cep%ionale &i dac organul )udiciar apreciaz c acea$ta nu aduce atingere bunei de$/&urri a proce$ului ori drepturilor &i intere$elor pr%ilor. 83+ 'n cazul pre!zut la alin. 82+# dac per$oana audiat $e a/l n !reuna dintre $itua%iile pre!zute la art. 5 # a$cultarea nu poate a!ea loc dect n prezen%a a!ocatului la locul de de%inere.? 33. La articolul 1 6# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 6 81+ La nceputul primei audieri# organul )udiciar adre$eaz ntrebri $u$pectului $au inculpatului cu pri!ire la nume# prenume# porecl# data &i locul na&terii# codul numeric per$onal# numele &i prenumele prin%ilor# cet%enia# $tarea ci!il# $itua%ia militar# $tudiile# pro/e$ia ori ocupa%ia# locul de munc# domiciliul &i adre$a unde locuie&te e/ecti! &i adre$a la care dore&te $ i /ie comunicate actele de procedur# antecedentele penale $au dac mpotri!a $a $e de$/&oar un alt proce$ penal# dac $olicit un interpret n cazul n care nu !orbe&te $au nu n%elege limba romn ori nu $e poate e(prima# precum &i cu pri!ire la orice alte date pentru $tabilirea $itua%iei $ale per$onale.? 36. La articolul 1 2# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cur$ul urmririi penale# nainte de prima audiere a $u$pectului $au inculpatului# i $e aduc la cuno&tin% drepturile &i obliga%iile pre!zute la alin. 82+. Ace$te drepturi &i obliga%ii i $e comunic &i n $cri$# $ub $emntur# iar n cazul n care nu poate ori re/uz $ $emneze# $e !a nc7eia un proce$,!erbal.? 32. La articolul 1 2# dup alineatul 83+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81+# cu urmtorul cuprin$* ?81+ .rganul )udiciar trebuie $ aduc la cuno&tin%a inculpatului po$ibilitatea nc7eierii# n cur$ul urmririi penale# a unui acord# ca urmare a recunoa&terii !ino!%iei# iar n cur$ul )udec%ii po$ibilitatea de a bene/icia de reducerea pedep$ei pre!zute de lege# ca urmare a recunoa&terii n!inuirii.? 58

35. La articolul 1 5# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cur$ul audierii# $u$pectul $au inculpatul &i poate e(ercita dreptul la tcere cu pri!ire la oricare dintre /aptele ori mpre)urrile de$pre care e$te ntrebat.? 6 . La articolul 11 # alineatele 81+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 11 81+ ;eclara%iile $u$pectului $au inculpatului $e con$emneaz n $cri$. 'n declara%ie $e con$emneaz ntrebrile adre$ate pe parcur$ul a$cultrii# men%ionndu,$e cine le,a /ormulat# &i $e men%ioneaz de /iecare dat ora nceperii &i ora nc7eierii a$cultrii. .......................................................................... 81+ ;eclara%ia $cri$ e$te $emnat &i de organul de urmrire penal care a procedat la audierea $u$pectului $au a inculpatului# de )udectorul de drepturi &i libert%i ori de pre&edintele completului de )udecat &i de gre/ier# de a!ocatul $u$pectului# inculpatului# al per$oanei !tmate# pr%ii ci!ile $au pr%ii re$pon$abile ci!ilmente# dac ace&tia au /o$t prezen%i# precum &i de interpret cnd declara%ia a /o$t luat printr,un interpret.? 61. La articolul 111 alineatul 82+# litera g+ $e abrog. 62. La articolul 113# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 9u pot /ace obiectul declara%iei martorului acele /apte $au mpre)urri al cror $ecret ori con/iden%ialitate poate /i opu$ prin lege organelor )udiciare.? 63. La articolul 113# alineatul 85+ $e abrog. 61. La articolul 116# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ Per$oana care ndepline&te una dintre calit%ile pre!zute la alin. 81+ n raport cu unul dintre $u$pec%i $au inculpa%i e$te $cutit de obliga%ia de a depune mrturie &i mpotri!a celorlal%i $u$pec%i $au inculpa%i# n cazul n care declara%ia $a nu poate /i limitat doar la ace&tia din urm.? 65. Articolul 112 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 112 ;reptul martorului de a nu $e acuza ;eclara%ia de martor dat de o per$oan care# n aceea&i cauz# anterior declara%iei a a!ut $au# ulterior# a dobndit calitatea de $u$pect ori inculpat nu poate /i /olo$it mpotri!a $a. .rganele )udiciare au obliga%ia $ men%ioneze# cu ocazia con$emnrii declara%iei# calitatea proce$ual anterioar.? 63. La articolul 121# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ ;i$pozi%iile alin. 81+ , 85+ $e aplic n mod core$punztor n procedura audierii anticipate# n /a%a )udectorului de drepturi &i libert%i.? 66. La articolul 121# alineatele 83+ &i 86+ $e abrog. 62. La articolul 125# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 125

59

81+ 'n $itua%iile pre!zute la art. 123 alin. 81+ lit. d+ &i art. 126 lit. d+# audierea martorului $e poate e/ectua prin intermediul mi)loacelor audio!ideo# /r ca martorul $ /ie prezent /izic n locul unde $e a/l organul )udiciar.? 65. La articolul 125# alineatul 82+ $e abrog. 2 . La articolul 125# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ :ubiec%ii proce$uali principali# pr%ile &i a!oca%ii ace$tora pot adre$a ntrebri martorului audiat n condi%iile alin. 81+. .rganul )udiciar re$pinge ntrebrile care ar putea conduce la identi/icarea martorului.? 21. La articolul 131# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'ntrebrile &i r$pun$urile $e con$emneaz ntr,un proce$,!erbal.? 22. La articolul 133# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Audierea con$t n de$crierea tuturor caracteri$ticilor per$oanei $au ale obiectului# precum &i a mpre)urrilor n care au /o$t !zute. Per$oana care /ace identi/icarea e$te ntrebat dac a mai participat anterior la o alt procedur de identi/icare pri!ind aceea&i per$oan $au acela&i obiect ori dac per$oana $au obiectul de identi/icat i,au /o$t indicate ori de$cri$e anterior.? 23. ;enumirea capitolului 0E din titlul 0E al Pr%ii generale $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL 0E -etode $peciale de $upra!eg7ere $au cercetare? 21. La articolul 132# alineatele 81+# 82+# 85+ , 811+ &i 813+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 132 81+ "on$tituie metode $peciale de $upra!eg7ere $au cercetare urmtoarele* a+ interceptarea comunica%iilor ori a oricrui tip de comunicare la di$tan%4 b+ acce$ul la un $i$tem in/ormatic4 c+ $upra!eg7erea !ideo# audio $au prin /otogra/iere4 d+ localizarea $au urmrirea prin mi)loace te7nice4 e+ ob%inerea datelor pri!ind tranzac%iile /inanciare ale unei per$oane4 /+ re%inerea# predarea $au perc7ezi%ionarea trimiterilor po&tale4 g+ utilizarea in!e$tigatorilor $ub acoperire &i a colaboratorilor4 7+ participarea autorizat la anumite acti!it%i4 i+ li!rarea $upra!eg7eat4 )+ ob%inerea datelor generate $au prelucrate de ctre /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice ori /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# altele dect con%inutul comunica%iilor# re%inute de ctre ace&tia n temeiul legii $peciale pri!ind re%inerea datelor generate $au prelucrate de /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice &i de /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului. 82+ Prin interceptarea comunica%iilor ori a oricrui tip de comunicare $e n%elege interceptarea# acce$ul# monitorizarea# colectarea $au nregi$trarea comunicrilor e/ectuate prin tele/on# $i$tem in/ormatic ori prin orice alt mi)loc de comunicare. ..........................................................................

60

85+ Prin ob%inerea datelor pri!ind tranzac%iile /inanciare ale unei per$oane $e n%elege opera%iunile prin care $e a$igur cunoa&terea con%inutului tranzac%iilor /inanciare &i al altor opera%iuni e/ectuate $au care urmeaz $ /ie e/ectuate prin intermediul unei in$titu%ii de credit ori al altei entit%i /inanciare# precum &i ob%inerea de la o in$titu%ie de credit $au de la alt entitate /inanciar de n$cri$uri ori in/orma%ii a/late n po$e$ia ace$teia re/eritoare la tranzac%iile $au opera%iunile unei per$oane. 81 + Prin utilizarea in!e$tigatorilor $ub acoperire &i a colaboratorilor $e n%elege /olo$irea unei per$oane cu o alt identitate dect cea real n $copul ob%inerii de date &i in/orma%ii cu pri!ire la $!r&irea unei in/rac%iuni. 811+ Prin participarea autorizat la anumite acti!it%i $e n%elege comiterea unei /apte $imilare laturii obiecti!e a unei in/rac%iuni de corup%ie# e/ectuarea de tranzac%ii# opera%iuni $au orice /el de n%elegeri pri!ind un bun $au pri!ind o per$oan de$pre care $e bnuie&te c ar /i di$prut# c e$te !ictima tra/icului de per$oane ori a unei rpiri# e/ectuarea de opera%iuni pri!ind droguri# precum &i pre$tarea unui $er!iciu# de$/&urate cu autorizarea organului )udiciar competent# n $copul ob%inerii de mi)loace de prob. .......................................................................... 813+ Prin $upra!eg7ere te7nic $e n%elege utilizarea uneia dintre metodele pre!zute la alin. 81+ lit. a+ , e+.? 25. La articolul 135# alineatele 82+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ :upra!eg7erea te7nic $e poate di$pune n cazul in/rac%iunilor contra $ecurit%ii na%ionale pre!zute de "odul penal &i de legi $peciale# precum &i n cazul in/rac%iunilor de tra/ic de droguri# de tra/ic de arme# de tra/ic de per$oane# acte de terori$m# de $plare a banilor# de /al$i/icare de monede ori alte !alori# de /al$i/icare de in$trumente de plat electronic# contra patrimoniului# de &anta)# de !iol# de lip$ire de libertate# de e!aziune /i$cal# n cazul in/rac%iunilor de corup%ie &i al in/rac%iunilor a$imilate in/rac%iunilor de corup%ie# in/rac%iunilor mpotri!a intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene# al in/rac%iunilor care $e $!r&e$c prin $i$teme in/ormatice $au mi)loace de comunica%ii electronice ori n cazul altor in/rac%iuni pentru care legea pre!ede pedeap$a nc7i$orii de 5 ani $au mai mare. .......................................................................... 81+ Raportul dintre a!ocat &i per$oana pe care o a$i$t $au o reprezint nu poate /orma obiectul $upra!eg7erii te7nice dect dac e(i$t date c a!ocatul $!r&e&te ori pregte&te $!r&irea unei in/rac%iuni dintre cele pre!zute la alin. 82+. ;ac pe parcur$ul $au dup e(ecutarea m$urii rezult c acti!it%ile de $upra!eg7ere te7nic au !izat &i raporturile dintre a!ocat &i $u$pectul ori inculpatul pe care ace$ta l apr# probele ob%inute nu pot /i /olo$ite n cadrul niciunui proce$ penal# urmnd a /i di$tru$e# de ndat# de ctre procuror. =udectorul care a di$pu$ m$ura e$te in/ormat# de ndat# de ctre procuror. Atunci cnd apreciaz nece$ar# )udectorul di$pune in/ormarea a!ocatului.? 23. La articolul 11 # dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 85+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ La cererea moti!at a per$oanei !tmate# procurorul poate $olicita )udectorului autorizarea interceptrii comunica%iilor ori nregi$trrii ace$tora# precum &i a oricror tipuri de comunicri e/ectuate de acea$ta prin orice mi)loc de comunicare# indi/erent de natura in/rac%iunii ce /ormeaz obiectul cercetrii. ;i$pozi%iile alin. 81+ , 82+ $e aplic n mod core$punztor.? 26. La articolul 112# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 61

?82+ Furnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice $au /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului $au de orice tip de comunicare ori de $er!icii /inanciare $unt obliga%i $ colaboreze cu organele de urmrire penal# cu autorit%ile pre!zute la alin. 81+# n limitele competen%elor ace$tora# pentru punerea n e(ecutare a mandatului de $upra!eg7ere te7nic.? 22. ;up articolul 112 $e introduce un nou articol# articolul 1121# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 1121 81+ .rice per$oan autorizat care realizeaz acti!it%i de $upra!eg7ere te7nic# n baza prezentei legi# are po$ibilitatea de a a$igura $emnarea electronic a datelor rezultate din acti!it%ile de $upra!eg7ere te7nic# utiliznd o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat. 82+ .rice per$oan autorizat care tran$mite date rezultate din acti!it%ile de $upra!eg7ere te7nic# n baza prezentei legi# are po$ibilitatea $ $emneze datele tran$mi$e# utiliznd &i o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat &i care permite identi/icarea neambigu a per$oanei autorizate# acea$ta a$umndu,&i a$t/el re$pon$abilitatea n ceea ce pri!e&te integritatea datelor tran$mi$e. 83+ .rice per$oan autorizat care prime&te date rezultate din acti!it%ile de $upra!eg7ere te7nic# n baza prezentei legi# are po$ibilitatea $ !eri/ice integritatea datelor primite &i $ certi/ice acea$t integritate prin $emnarea datelor# utiliznd o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat &i care permite identi/icarea neambigu a per$oanei autorizate. 81+ Fiecare per$oan care certi/ic datele $ub $emntur electronic r$punde potri!it legii pentru $ecuritatea &i integritatea ace$tor date.? 25. La articolul 113# dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 82 1+# cu urmtorul cuprin$* ?821+ .rice per$oan autorizat care realizeaz copii ale unui $uport de $tocare a datelor in/ormatice care con%ine rezultatul acti!it%ilor de $upra!eg7ere te7nic are po$ibilitatea $ !eri/ice integritatea datelor inclu$e n $uportul original &i# dup e/ectuarea copiei# $ $emneze datele inclu$e n acea$ta# utiliznd o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat &i care permite identi/icarea neambigu a per$oanei autorizate# acea$ta a$umndu,&i a$t/el re$pon$abilitatea n ceea ce pri!e&te integritatea datelor.? 5 . La articolul 113# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ "on!orbirile# comunicrile $au con!er$a%iile interceptate &i nregi$trate# care pri!e$c /apta ce /ormeaz obiectul cercetrii ori contribuie la identi/icarea ori localizarea per$oanelor# $unt redate de ctre procuror $au organul de cercetare penal ntr,un proce$,!erbal n care $e men%ioneaz mandatul emi$ pentru e/ectuarea ace$tora# numerele po$turilor tele/onice# datele de identi/icare ale $i$temelor in/ormatice ori ale punctelor de acce$# numele per$oanelor ce au e/ectuat comunicrile# dac $unt cuno$cute# data &i ora /iecrei con!orbiri $au comunicri. Proce$ul,!erbal e$te certi/icat pentru autenticitate de ctre procuror.? 51. La articolul 111# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$*

62

?83+ ;urata total a m$urilor de $upra!eg7ere te7nic# cu pri!ire la aceea&i per$oan &i aceea&i /apt# nu poate dep&i# n aceea&i cauz# 3 luni# cu e(cep%ia m$urii de $upra!eg7ere !ideo# audio $au prin /otogra/iere n $pa%ii pri!ate# care nu poate dep&i 12 de zile.? 52. La articolul 113# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ ;ac n cauz in$tan%a a pronun%at o 7otrre de condamnare# de renun%are la aplicarea pedep$ei $au de amnare a aplicrii pedep$ei# de ac7itare ori ncetare a proce$ului penal# rma$ de/initi!# $uportul material $au copia ace$tuia $e con$er! prin ar7i!are odat cu do$arul cauzei la $ediul in$tan%ei# n locuri $peciale# cu a$igurarea con/iden%ialit%ii.? 53. Articolul 112 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 112 Ctilizarea in!e$tigatorilor $ub acoperire $au cu identitate real &i a colaboratorilor 81+ Autorizarea /olo$irii in!e$tigatorilor $ub acoperire $e poate di$pune de procurorul care $upra!eg7eaz $au e/ectueaz urmrirea penal# pe o perioad de ma(imum 3 de zile# dac* a+ e(i$t o $u$piciune rezonabil cu pri!ire la pregtirea $au $!r&irea unei in/rac%iuni contra $ecurit%ii na%ionale pre!zute de "odul penal &i de alte legi $peciale# precum &i n cazul in/rac%iunilor de tra/ic de droguri# tra/ic de arme# tra/ic de per$oane# acte de terori$m $au a$imilate ace$tora# de /inan%are a terori$mului# $plare a banilor# /al$i/icare de monede ori alte !alori# /al$i/icare de in$trumente de plat electronic# &anta)# lip$ire de libertate# e!aziune /i$cal# n cazul in/rac%iunilor de corup%ie# al in/rac%iunilor a$imilate in/rac%iunilor de corup%ie# al in/rac%iunilor mpotri!a intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene# al in/rac%iunilor care $e $!r&e$c prin $i$teme in/ormatice $au mi)loace de comunicare electronic ori n cazul altor in/rac%iuni pentru care legea pre!ede pedeap$a nc7i$orii de 6 ani $au mai mare ori e(i$t o $u$piciune rezonabil c o per$oan e$te implicat n acti!it%i in/rac%ionale ce au legtur cu in/rac%iunile enumerate mai $u$4 b+ m$ura e$te nece$ar &i propor%ional cu re$trngerea drepturilor &i libert%ilor /undamentale# date /iind particularit%ile cauzei# importan%a in/orma%iilor $au a probelor ce urmeaz a /i ob%inute ori gra!itatea in/rac%iunii4 c+ probele $au localizarea &i identi/icarea /ptuitorului# $u$pectului ori inculpatului nu ar putea /i ob%inute n alt mod $au ob%inerea lor ar pre$upune di/icult%i deo$ebite ce ar pre)udicia anc7eta ori e(i$t un pericol pentru $iguran%a per$oanelor $au a unor bunuri de !aloare. 82+ -$ura $e di$pune de procuror# din o/iciu $au la cererea organului de cercetare penal# prin ordonan% care trebuie $ cuprind# n a/ara men%iunilor pre!zute la art. 223 alin. 82+* a+ indicarea acti!it%ilor pe care in!e$tigatorul $ub acoperire e$te autorizat $ le de$/&oare4 b+ perioada pentru care $,a autorizat m$ura4 c+ identitatea atribuit in!e$tigatorului $ub acoperire. 83+ 'n cazul n care procurorul apreciaz c e$te nece$ar ca in!e$tigatorul $ub acoperire $ poat /olo$i di$poziti!e te7nice pentru a ob%ine /otogra/ii $au nregi$trri audio &i !ideo# $e$izeaz )udectorul de drepturi &i libert%i n !ederea emiterii mandatului de $upra!eg7ere te7nic. ;i$pozi%iile art. 111 $e aplic n mod core$punztor. 81+ 0n!e$tigatorii $ub acoperire $unt lucrtori operati!i din cadrul poli%iei )udiciare. 'n cazul in!e$tigrii in/rac%iunilor contra $ecurit%ii na%ionale &i in/rac%iunilor de terori$m pot /i /olo$i%i ca in!e$tigatori $ub acoperire &i lucrtori operati!i din cadrul organelor de $tat care de$/&oar# potri!it legii# acti!it%i de in/orma%ii n !ederea a$igurrii $ecurit%ii na%ionale. 85+ 0n!e$tigatorul $ub acoperire culege date &i in/orma%ii n baza ordonan%ei emi$e potri!it alin. 81+ , 83+# pe care le pune# n totalitate# la di$pozi%ia procurorului care e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal# ntocmind un proce$,!erbal. 63

83+ 'n cazul n care de$/&urarea acti!it%ii in!e$tigatorului impune participarea autorizat la anumite acti!it%i# procurorul procedeaz potri!it di$pozi%iilor art. 15 . 86+ .rganele )udiciare pot /olo$i $au pune la di$pozi%ia in!e$tigatorului $ub acoperire orice n$cri$uri ori obiecte nece$are pentru de$/&urarea acti!it%ii autorizate. Acti!itatea per$oanei care pune la di$pozi%ie $au /olo$e&te n$cri$urile ori obiectele nu con$tituie in/rac%iune. 82+ 0n!e$tigatorii $ub acoperire pot /i audia%i ca martori n cadrul proce$ului penal n acelea&i condi%ii ca &i martorii amenin%a%i. 85+ ;urata m$urii poate /i prelungit pentru moti!e temeinic )u$ti/icate# n cazul n care $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la alin. 81+# /iecare prelungire neputnd dep&i 3 de zile. ;urata total a m$urii# n aceea&i cauz &i cu pri!ire la aceea&i per$oan# nu poate dep&i un an# cu e(cep%ia in/rac%iunilor contra !ie%ii# $ecurit%ii na%ionale# in/rac%iunilor de tra/ic de droguri# tra/ic de arme# tra/ic de per$oane# acte de terori$m# $plare a banilor# precum &i in/rac%iunilor mpotri!a intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene. 81 + 'n $itua%ii e(cep%ionale# dac $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la alin. 81+# iar /olo$irea in!e$tigatorului $ub acoperire nu e$te $u/icient pentru ob%inerea datelor $au in/orma%iilor ori nu e$te po$ibil# procurorul care $upra!eg7eaz $au e/ectueaz urmrirea penal poate autoriza /olo$irea unui colaborator# cruia i poate /i atribuit o alt identitate dect cea real. ;i$pozi%iile alin. 82+ , 83+ &i 85+ , 85+ $e aplic n mod core$punztor.? 51. Articolul 115 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 115 -$urile de protec%ie a in!e$tigatorilor $ub acoperire &i a colaboratorilor 81+ 0dentitatea real a in!e$tigatorilor $ub acoperire &i a colaboratorilor cu o alt identitate dect cea real nu poate /i dez!luit. 82+ Procurorul# )udectorul de drepturi &i libert%i# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat are dreptul de a cunoa&te ade!rata identitate a in!e$tigatorului $ub acoperire &i a colaboratorului# cu re$pectarea $ecretului pro/e$ional. 83+ 0n!e$tigatorul $ub acoperire# colaboratorul# in/ormatorul# precum &i membrii de /amilie ai ace$tora $au alte per$oane $upu$e amenin%rilor# intimidrilor $au actelor de !iolen%# n legtur cu acti!itatea de$/&urat de in!e$tigatorul $ub acoperire# in/ormator $au colaborator# pot bene/icia de m$uri $peci/ice de protec%ie a martorilor# potri!it legii.? 55. Articolul 15 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 15 Participarea autorizat la anumite acti!it%i 81+ Participarea autorizat la anumite acti!it%i n condi%iile art. 132 alin. 811+ $e poate di$pune de ctre procurorul care $upra!eg7eaz $au e/ectueaz urmrirea penal# pe o perioad de ma(imum 3 de zile# dac* a+ e(i$t o $u$piciune rezonabil cu pri!ire la pregtirea $au $!r&irea unei in/rac%iuni de tra/ic de droguri# tra/ic de arme# tra/ic de per$oane# acte de terori$m# $plare a banilor# /al$i/icare de monede ori alte !alori# &anta)# lip$ire de libertate# e!aziune /i$cal# n cazul in/rac%iunilor de corup%ie# al in/rac%iunilor a$imilate in/rac%iunilor de corup%ie &i al in/rac%iunilor mpotri!a intere$elor /inanciare ale Cniunii @uropene $au n cazul altor in/rac%iuni pentru care legea pre!ede pedeap$a nc7i$orii de 6 ani $au mai mare ori dac e(i$t o $u$piciune rezonabil c o per$oan e$te implicat n acti!it%i in/rac%ionale care au legtur# potri!it art. 13# cu in/rac%iunile enumerate mai $u$4 b+ m$ura e$te nece$ar &i propor%ional cu re$trngerea drepturilor &i libert%ilor /undamentale# date /iind particularit%ile cauzei# importan%a in/orma%iilor $au a probelor ce urmeaz a /i ob%inute ori gra!itatea in/rac%iunii4 64

c+ probele nu ar putea /i ob%inute n alt mod $au ob%inerea lor ar pre$upune di/icult%i deo$ebite ce ar pre)udicia anc7eta ori un pericol pentru $iguran%a per$oanelor $au a unor bunuri de !aloare. 82+ -$ura $e di$pune de ctre procuror# din o/iciu $au la cererea organului de cercetare penal# prin ordonan% care trebuie $ cuprind# n a/ara men%iunilor pre!zute la art. 223 alin. 82+* a+ indicarea acti!it%ilor autorizate4 b+ perioada pentru care $,a autorizat m$ura4 c+ per$oana care de$/&oar acti!it%ile autorizate. 83+ Acti!it%ile autorizate pot /i de$/&urate de un organ de cercetare penal# de un in!e$tigator cu identitate real# de un in!e$tigator $ub acoperire $au de un colaborator. 81+ ;e$/&urarea acti!it%ilor autorizate de ctre per$oana pre!zut la alin. 82+ lit. c+ nu con$tituie contra!en%ie $au in/rac%iune. 85+ Punerea n e(ecutare a ace$tor m$uri $e con$emneaz ntr,un proce$,!erbal care con%ine* datele la care m$ura a nceput &i $,a nc7eiat# date cu pri!ire la per$oanele care au de$/&urat acti!it%ile autorizate# de$crierea di$poziti!elor te7nice utilizate n cazul n care $,a autorizat de ctre )udectorul de drepturi &i libert%i# /olo$irea mi)loacelor te7nice de $upra!eg7ere# identitatea per$oanelor cu pri!ire la care a /o$t pu$ n aplicare m$ura. 83+ Per$oana care a de$/&urat acti!it%ile autorizate poate /i audiat ca martor n cadrul proce$ului penal# cu re$pectarea di$pozi%iilor pri!ind audierea martorilor amenin%a%i# dac organul )udiciar apreciaz c audierea e$te nece$ar. 86+ .rganele )udiciare pot /olo$i $au pune la di$pozi%ia per$oanei care de$/&oar acti!it%ile autorizate orice n$cri$uri $au obiecte nece$are pentru de$/&urarea acti!it%ii autorizate. Per$oana care pune la di$pozi%ie $au /olo$e&te n$cri$urile ori obiectele nu !a comite o in/rac%iune prin de$/&urarea ace$tor acti!it%i# n cazul n care ace$tea con$tituie in/rac%iuni. 82+ -$ura di$pu$ poate /i prelungit de ctre procuror# pentru moti!e temeinic )u$ti/icate# n cazul n care $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la alin. 81+# /iecare prelungire neputnd dep&i 3 de zile. 85+ ;urata total a m$urii# cu pri!ire la aceea&i per$oan &i aceea&i /apt# nu poate dep&i un an.? 53. La articolul 151# litera c+ a alineatului 83+ &i alineatul 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?c+ $ garanteze /aptul c procurorul# organele de poli%ie $au alte autorit%i de $tat competente $unt n&tiin%ate n ceea ce pri!e&te rezultatul urmririi penale mpotri!a per$oanelor acuzate de in/rac%iuni care au con$tituit obiectul metodei $peciale de cercetare la care $e /ace re/erire la alin. 81+. .......................................................................... 82+ .rganele pre!zute la alin. 83+ au obliga%ia de a ntocmi# la /inalizarea li!rrii $upra!eg7eate pe teritoriul Romniei# un proce$,!erbal cu pri!ire la acti!it%ile de$/&urate# pe care l nainteaz procurorului.? 56. Articolul 152 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 152 .b%inerea datelor generate $au prelucrate de ctre /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice $au /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# altele dect con%inutul comunica%iilor# &i re%inute de ctre ace&tia

65

81+ .rganele de urmrire penal# cu autorizarea prealabil a )udectorului de drepturi &i libert%i# pot $olicita unui /urnizor de re%ele publice de comunica%ii electronice $au unui /urnizor de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului tran$miterea datelor re%inute# n baza legii $peciale pri!ind re%inerea datelor generate $au prelucrate de /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice &i de /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# altele dect con%inutul comunica%iilor# n cazul n care e(i$t o $u$piciune rezonabil cu pri!ire la $!r&irea unei in/rac%iuni &i e(i$t temeiuri pentru a $e crede c datele $olicitate con$tituie probe# pentru categoriile de in/rac%iuni pre!zute de legea pri!ind re%inerea datelor generate $au prelucrate de /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice &i de /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului. 82+ =udectorul de drepturi &i libert%i $e pronun% n termen de 12 de ore cu pri!ire la $olicitarea organelor de urmrire penal de tran$mitere a datelor# prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu. 83+ Furnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice &i /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului care colaboreaz cu organele de urmrire penal au obliga%ia de a p$tra $ecretul opera%iunii e/ectuate.? 52. Articolul 153 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 153 .b%inerea de date pri!ind $itua%ia /inanciar a unei per$oane 81+ Procurorul poate $olicita# cu ncu!iin%area prealabil a )udectorului de drepturi &i libert%i# unei in$titu%ii de credit $au oricrei alte in$titu%ii care de%ine date pri!ind $itua%ia /inanciar a unei per$oane comunicarea datelor pri!ind e(i$ten%a &i con%inutul conturilor &i a altor $itua%ii /inanciare ale unei per$oane n cazul n care e(i$t indicii temeinice cu pri!ire la $!r&irea unei in/rac%iuni &i e(i$t temeiuri pentru a $e crede c datele $olicitate con$tituie probe. 82+ -$ura pre!zut la alin. 81+ $e di$pune din o/iciu $au la cererea organului de cercetare penal# prin ordonan% care trebuie $ cuprind# n a/ara men%iunilor pre!zute la art. 223 alin. 82+* in$titu%ia care e$te n po$e$ia ori care are $ub control datele# numele $u$pectului $au inculpatului# moti!area ndeplinirii condi%iilor pre!zute la alin. 81+# men%ionarea obliga%iei in$titu%iei de a comunica imediat# n condi%ii de con/iden%ialitate# datele $olicitate. 83+ 0n$titu%ia pre!zut la alin. 81+ e$te obligat $ pun de ndat la di$pozi%ie datele $olicitate.? 55. ;enumirea capitolului E din titlul 0E al Pr%ii generale $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL E "on$er!area datelor in/ormatice? 1 . Articolul 151 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 151 "on$er!area datelor in/ormatice 81+ ;ac e(i$t o $u$piciune rezonabil cu pri!ire la pregtirea $au $!r&irea unei in/rac%iuni# n $copul $trngerii de probe ori identi/icrii /ptuitorului# $u$pectului $au a inculpatului# procurorul care $upra!eg7eaz $au e/ectueaz urmrirea penal poate di$pune con$er!area imediat a anumitor date in/ormatice# inclu$i! a datelor re/eritoare la tra/icul in/orma%ional# care au /o$t $tocate prin intermediul unui $i$tem in/ormatic &i care $e a/l n po$e$ia $au $ub controlul unui /urnizor de re%ele publice de comunica%ii electronice ori unui /urnizor de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# n cazul n care e(i$t pericolul pierderii $au modi/icrii ace$tora.

66

82+ "on$er!area $e di$pune de procuror# din o/iciu $au la cererea organului de cercetare penal# pe o durat de ma(imum 3 de zile# prin ordonan% care trebuie $ cuprind# n a/ara men%iunilor pre!zute la art. 223 alin. 82+* /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice ori /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului n po$e$ia crora $e a/l datele in/ormatice ori care le au $ub control# numele /ptuitorului# $u$pectului $au inculpatului# dac e$te cuno$cut# de$crierea datelor ce trebuie con$er!ate# moti!area ndeplinirii condi%iilor pre!zute la alin. 81+# durata pentru care a /o$t emi$# men%ionarea obliga%iei per$oanei $au /urnizorilor de re%ele publice de comunica%ii electronice ori /urnizorilor de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului de a con$er!a imediat datele in/ormatice indicate &i de a le men%ine integritatea# n condi%ii de con/iden%ialitate. 83+ -$ura con$er!rii poate /i prelungit# pentru moti!e temeinic )u$ti/icate# de procuror# o $ingur dat# pe o durat de ma(imum 3 de zile. 81+ .rdonan%a procurorului $e tran$mite# de ndat# oricrui /urnizor de re%ele publice de comunica%ii electronice ori /urnizor de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului n po$e$ia cruia $e a/l datele pre!zute la alin. 81+ ori care le are $ub control# ace$ta /iind obligat $ le con$er!e imediat# n condi%ii de con/iden%ialitate. 85+ 'n cazul n care datele re/eritoare la tra/icul in/orma%ional $e a/l n po$e$ia mai multor /urnizori de re%ele publice de comunica%ii electronice ori /urnizori de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# /urnizorul n po$e$ia $au $ub controlul cruia $e a/l datele in/ormatice are obliga%ia de a pune# de ndat# la di$pozi%ia organului de urmrire penal in/orma%iile nece$are identi/icrii celorlal%i /urnizori# n !ederea cunoa&terii tuturor elementelor din lan%ul de comunicare /olo$it. 83+ 'n termenul pre!zut la alin. 82+ &i 83+# procurorul care $upra!eg7eaz $au e/ectueaz urmrirea penal poate# cu autorizarea prealabil a )udectorului de drepturi &i libert%i# $ $olicite unui /urnizor de re%ele publice de comunica%ii electronice ori unui /urnizor de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului tran$miterea datelor con$er!ate potri!it legii ori poate di$pune ridicarea ace$tei m$uri. ;i$pozi%iile art. 16 alin. 82 1+ , 825+# alin. 81+ &i 85+ &i ale art. 161 $e aplic n mod core$punztor. 86+ =udectorul de drepturi &i libert%i $e pronun% n termen de 12 de ore cu pri!ire la $olicitarea organelor de urmrire penal de tran$mitere a datelor# prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu. 82+ Pn la terminarea urmririi penale# procurorul e$te obligat $ ncuno&tin%eze# n $cri$# per$oanele /a% de care $e e/ectueaz urmrirea penal &i ale cror date au /o$t con$er!ate.? 1 1. Articolul 155 $e abrog. 1 2. ;enumirea capitolului E0 din titlul 0E al Pr%ii generale $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL E0 Perc7ezi%ia &i ridicarea de obiecte &i n$cri$uri? 1 3. Articolul 156 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 156 "azurile &i condi%iile n care $e poate di$pune perc7ezi%ia domiciliar 81+ Perc7ezi%ia domiciliar ori a bunurilor a/late n domiciliu poate /i di$pu$ dac e(i$t o $u$piciune rezonabil cu pri!ire la $!r&irea unei in/rac%iuni de ctre o per$oan ori la de%inerea unor obiecte $au n$cri$uri ce au legtur cu o in/rac%iune &i $e pre$upune c perc7ezi%ia poate conduce la de$coperirea &i $trngerea probelor cu pri!ire la acea$t in/rac%iune# la con$er!area urmelor $!r&irii in/rac%iunii $au la prinderea $u$pectului ori inculpatului. 67

82+ Prin domiciliu $e n%elege o locuin% $au orice $pa%iu delimitat n orice mod ce apar%ine ori e$te /olo$it de o per$oan /izic $au )uridic.? 1 1. La articolul 152# literele b+ &i d+ ale alineatului 82+# litera i+ a alineatului 86+ &i alineatul 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ indicarea probelor ori a datelor din care rezult $u$piciunea rezonabil cu pri!ire la $!r&irea unei in/rac%iuni $au cu pri!ire la de%inerea obiectelor ori n$cri$urilor ce au legtur cu o in/rac%iune4 .......................................................................... d+ numele# prenumele &i# dac e$te nece$ar# de$crierea $u$pectului $au inculpatului de$pre care $e bnuie&te c $e a/l n locul unde $e e/ectueaz perc7ezi%ia# precum &i indicarea urmelor $!r&irii in/rac%iunii ori a altor obiecte de$pre care $e pre$upune c e(i$t n locul ce urmeaz a /i perc7ezi%ionat. .......................................................................... i+ de$crierea /ptuitorului# $u$pectului $au inculpatului de$pre care $e bnuie&te c $e a/l n locul unde $e e/ectueaz perc7ezi%ia# indicarea urmelor $!r&irii in/rac%iunii $au a altor obiecte de$pre care $e pre$upune c e(i$t n locul ce urmeaz a /i perc7ezi%ionat4 .......................................................................... 82+ 'n cazul n care )udectorul de drepturi &i libert%i apreciaz c nu $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la art. 156# di$pune# prin nc7eiere# re$pingerea cererii de e/ectuare a perc7ezi%iei domiciliare.? 1 5. La articolul 155# alineatul 81 + $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81 + ;e a$emenea# per$oanei perc7ezi%ionate i $e !a permite $ /ie a$i$tat ori reprezentat de o per$oan de ncredere.? 1 3. La articolul 155 alineatul 811+# litera c+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?c+ dac e(i$t $u$piciunea c per$oana cutat $,ar putea $u$trage procedurii.? 1 6. La articolul 132# alineatele 81+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ .biectele care nu au legtur cu cauza $e re$tituie per$oanei creia i apar%in# cu e(cep%ia celor care $unt $upu$e con/i$crii# n condi%iile legii. 85+ .biectele ce $er!e$c ca mi)loc de prob# dac nu $unt $upu$e con/i$crii# n condi%iile legii# pot /i re$tituite# c7iar nainte de $olu%ionarea de/initi! a proce$ului# per$oanei creia i apar%in# n a/ar de cazul cnd prin acea$t re$tituire $,ar putea $tn)eni a/larea ade!rului. .rganul de urmrire penal $au in$tan%a de )udecat pune n !edere per$oanei creia i,au /o$t re$tituite obiectele c e$te obligat $ le p$treze pn la $olu%ionarea de/initi! a cauzei.? 1 2. La articolul 132# denumirea marginal $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?Perc7ezi%ia in/ormatic? 1 5. La articolul 132# alineatul 82+# litera /+ a alineatului 83+# alineatele 82+# 811+ &i 812+# litera a+ a alineatului 813+ $e modi/ic# iar dup alineatul 815+ $e introduce un nou alineat# alineatul 813+# dup cum urmeaz* ?82+ 'n cur$ul urmririi penale# )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n prim in$tan% $au de la in$tan%a core$punztoare n grad ace$teia n a crei circum$crip%ie $e a/l $ediul parc7etului din care /ace parte procurorul care 68

e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal poate di$pune e/ectuarea unei perc7ezi%ii in/ormatice# la cererea procurorului# atunci cnd pentru de$coperirea &i $trngerea probelor e$te nece$ar cercetarea unui $i$tem in/ormatic $au a unui $uport de $tocare a datelor in/ormatice. .......................................................................... /+ $i$temul in/ormatic $au $uportul de $tocare a datelor in/ormatice care urmeaz a /i perc7ezi%ionat# precum &i numele $u$pectului $au inculpatului# dac e$te cuno$cut4 .......................................................................... 82+ 'n cazul n care# cu ocazia e/ecturii perc7ezi%iei unui $i$tem in/ormatic $au a unui $uport de $tocare a datelor in/ormatice# $e con$tat c datele in/ormatice cutate $unt cuprin$e ntr,un alt $i$tem in/ormatic ori $uport de $tocare a datelor in/ormatice &i $unt acce$ibile din $i$temul $au $uportul ini%ial# procurorul di$pune de ndat con$er!area# copierea datelor in/ormatice identi/icate &i !a $olicita de urgen% completarea mandatului# di$pozi%iile alin. 81+ , 86+ aplicndu, $e n mod core$punztor. .......................................................................... 811+ Perc7ezi%ia n $i$tem in/ormatic $au a unui $uport de $tocare a datelor in/ormatice $e e/ectueaz n prezen%a $u$pectului ori a inculpatului# di$pozi%iile art. 155 alin. 81 + &i 811+ aplicndu,$e n mod core$punztor. 812+ Perc7ezi%ia n $i$tem in/ormatic ori a unui $uport de $tocare a datelor in/ormatice $e e/ectueaz de un $peciali$t care /unc%ioneaz n cadrul organelor )udiciare $au din a/ara ace$tora# n prezen%a procurorului $au a organului de cercetare penal. .......................................................................... a+ numele per$oanei de la care a /o$t ridicat $i$temul in/ormatic $au $uporturile de $tocare a datelor in/ormatice ori numele per$oanei al crei $i$tem in/ormatic e$te cercetat4 .......................................................................... 813+ 'n cur$ul )udec%ii# perc7ezi%ia in/ormatic $e di$pune de ctre in$tan%# din o/iciu $au la cererea procurorului# a pr%ilor ori a per$oanei !tmate# n cazurile pre!zute la alin. 82+. -andatul de e/ectuare a perc7ezi%iei in/ormatice di$pu$e de in$tan% $e comunic procurorului# care procedeaz potri!it alin. 82+ , 815+.? 11 . ;up articolul 132 $e introduce o nou $ec%iune# $ec%iunea a 3,a# cu urmtoarea denumire* ?:@"I0C9@A a 3,a Ridicarea de obiecte &i n$cri$uri? 111. La articolul 16 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 16 81+ 'n cazul n care e(i$t o $u$piciune rezonabil cu pri!ire la pregtirea $au $!r&irea unei in/rac%iuni &i $unt temeiuri de a $e crede c un obiect ori un n$cri$ poate $er!i ca mi)loc de prob n cauz# organul de urmrire penal $au in$tan%a de )udecat poate di$pune per$oanei /izice $au )uridice n po$e$ia creia $e a/l $ le prezinte &i $ le predea# $ub luare de do!ad.? 112. La articolul 16 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ ;e a$emenea# n condi%iile alin. 81+# organul de urmrire penal $au in$tan%a de )udecat poate di$pune ca* a+ orice per$oan /izic $au )uridic de pe teritoriul Romniei $ comunice anumite date in/ormatice a/late n po$e$ia $au $ub controlul $u# care $unt $tocate ntr,un $i$tem in/ormatic ori pe un $uport de $tocare a datelor in/ormatice4 b+ orice /urnizor de re%ele publice de comunica%ii electronice $au /urnizor de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului $ comunice anumite date re/eritoare la abona%i# 69

utilizatori &i la $er!iciile pre$tate# a/late n po$e$ia $au $ub controlul $u# altele dect con%inutul comunica%iilor &i dect cele pre!zute la art. 132 alin. 81+ lit. )+.? 113. La articolul 16 # dup alineatul 82+ $e introduc cinci noi alineate# alineatele 82 1+ , 825+# cu urmtorul cuprin$* ?821+ Per$oanele /izice $au )uridice# inclu$i! /urnizorii de re%ele publice de comunica%ii electronice $au /urnizorii de $er!icii de comunica%ii electronice de$tinate publicului# au po$ibilitatea $ a$igure $emnarea datelor $olicitate n baza alin. 82+# utiliznd o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat. 82+ .rice per$oan autorizat care tran$mite date $olicitate n baza alin. 82+ are po$ibilitatea $ $emneze datele tran$mi$e utiliznd o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat &i care permite identi/icarea neambigu a per$oanei autorizate# acea$ta a$umndu,&i a$t/el re$pon$abilitatea n ceea ce pri!e&te integritatea datelor tran$mi$e. 823+ .rice per$oan autorizat care prime&te date $olicitate n baza alin. 82+ are po$ibilitatea $ !eri/ice integritatea datelor primite &i $ certi/ice acea$t integritate prin $emnarea datelor# utiliznd o $emntur electronic e(tin$ bazat pe un certi/icat cali/icat eliberat de un /urnizor de $er!icii de certi/icare acreditat &i care permite identi/icarea neambigu a per$oanei autorizate. 821+ Fiecare per$oan care certi/ic datele $ub $emntur electronic r$punde potri!it legii pentru integritatea &i $ecuritatea ace$tor date. 825+ Aplicarea pre!ederilor alin. 821+ , 821+ $e /ace cu re$pectarea procedurilor $tabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.? 111. La articolul 16 # alineatul 83+ $e abrog. 115. ;enumirea capitolului E00 din titlul 0E al Pr%ii generale $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL E00 @(pertiza &i con$tatarea? 113. Articolul 162 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 162 ;i$punerea e/ecturii e(pertizei $au a con$tatrii 81+ @/ectuarea unei e(pertize $e di$pune cnd pentru con$tatarea# clari/icarea $au e!aluarea unor /apte ori mpre)urri ce prezint importan% pentru a/larea ade!rului n cauz e$te nece$ar &i opinia unui e(pert. 82+ @(pertiza $e di$pune# n condi%iile art. 1 # la cerere $au din o/iciu# de ctre organul de urmrire penal# prin ordonan% moti!at# iar n cur$ul )udec%ii $e di$pune de ctre in$tan%# prin nc7eiere moti!at. 83+ "ererea de e/ectuare a e(pertizei trebuie /ormulat n $cri$# cu indicarea /aptelor &i mpre)urrilor $upu$e e!alurii &i a obiecti!elor care trebuie lmurite de e(pert. 81+ @(pertiza poate /i e/ectuat de e(per%i o/iciali din laboratoare $au in$titu%ii de $pecialitate ori de e(per%i independen%i autoriza%i din %ar $au din $trintate# n condi%iile legii. 85+ @(pertiza &i e(aminarea medico,legal $e e/ectueaz n cadrul in$titu%iilor medico,legale. 83+ .rdonan%a organului de urmrire penal $au nc7eierea in$tan%ei prin care $e di$pune e/ectuarea e(pertizei trebuie $ indice /aptele $au mpre)urrile pe care e(pertul trebuie $ le

70

con$tate# $ le clari/ice &i $ le e!alueze# obiecti!ele la care trebuie $ r$pund# termenul n care trebuie e/ectuat e(pertiza# precum &i in$titu%ia ori e(per%ii de$emna%i. 86+ 'n domeniile $trict $pecializate# dac pentru n%elegerea probelor $unt nece$are anumite cuno&tin%e $peci/ice $au alte a$emenea cuno&tin%e# in$tan%a ori organul de urmrire penal poate $olicita opinia unor $peciali&ti care /unc%ioneaz n cadrul organelor )udiciare $au n a/ara ace$tora. ;i$pozi%iile relati!e la audierea martorului $unt aplicabile n mod core$punztor. 82+ La e/ectuarea e(pertizei pot participa e(per%i independen%i autoriza%i# numi%i la $olicitarea pr%ilor $au $ubiec%ilor proce$uali principali. 85+ "nd e(i$t pericol de di$pari%ie a unor mi)loace de prob $au de $c7imbare a unor $itua%ii de /apt ori e$te nece$ar lmurirea urgent a unor /apte $au mpre)urri ale cauzei# organul de urmrire penal poate di$pune prin ordonan% e/ectuarea unei con$tatri. 81 + "on$tatarea e$te e/ectuat de ctre un $peciali$t care /unc%ioneaz n cadrul organelor )udiciare $au din a/ara ace$tora. 811+ "erti/icatul medico,legal are !aloarea unui raport de con$tatare. 812+ ;up /inalizarea raportului de con$tatare# cnd organul )udiciar apreciaz c e$te nece$ar opinia unui e(pert $au cnd concluziile raportului de con$tatare $unt conte$tate# $e di$pune e/ectuarea unei e(pertize.? 116. La articolul 163# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ .rganul de urmrire penal $au in$tan%a de$emneaz# de regul# un $ingur e(pert# cu e(cep%ia $itua%iilor n care# ca urmare a comple(it%ii e(pertizei# $unt nece$are cuno&tin%e $pecializate din di$cipline di$tincte# $itua%ie n care de$emneaz doi $au mai mul%i e(per%i.? 112. La articolul 161# alineatul 83+ $e abrog. 115. La articolul 162 alineatul 81+# litera b+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ partea e(poziti! prin care $unt de$cri$e opera%iile de e/ectuare a e(pertizei# metodele# programele &i ec7ipamentele utilizate4?. 12 . ;up articolul 121 $e introduce un nou articol# articolul 1211# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 1211 .biectul con$tatrii &i raportul de con$tatare 81+ .rganul de urmrire penal $tabile&te prin ordonan% obiectul con$tatrii# ntrebrile la care trebuie $ r$pund $peciali$tul &i termenul n care urmeaz a /i e/ectuat lucrarea. 82+ Raportul de con$tatare cuprinde de$crierea opera%iilor e/ectuate de $peciali$t# a metodelor# programelor &i ec7ipamentelor utilizate &i concluziile con$tatrii.? 121. La articolul 121# alineatele 81+# 83+# 811+ &i 813+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 121 81+ 'n cazul in/rac%iunilor comi$e de minorii cu !r$ta ntre 11 &i 13 ani# n cazul uciderii $au !tmrii copilului nou,n$cut ori a /tului de ctre mam# precum &i atunci cnd organul de urmrire penal $au in$tan%a are o ndoial a$upra di$cernmntului $u$pectului ori inculpatului n momentul $!r&irii in/rac%iunii ce /ace obiectul acuza%iei# $e di$pune e/ectuarea unei e(pertize medico,legale p$i7iatrice# $tabilindu,$e totodat termenul de prezentare n !ederea e(aminrii. .......................................................................... 83+ @(pertiza medico,legal p$i7iatric $e e/ectueaz dup ob%inerea con$im%mntului $cri$ al per$oanei ce urmeaz a /i $upu$ e(pertizei# e(primat# n prezen%a unui a!ocat ale$ $au din o/iciu# n /a%a organului )udiciar# iar n cazul minorului# &i n prezen%a ocrotitorului legal. 71

.......................................................................... 811+ 'mpotri!a nc7eierii )udectorului de drepturi &i libert%i $e poate /ace conte$ta%ie la )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a ierar7ic $uperioar de ctre $u$pect# inculpat $au de procuror n termen de 21 de ore de la pronun%are. "onte$ta%ia mpotri!a nc7eierii prin care $e di$pune internarea ne!oluntar nu $u$pend e(ecutarea. .......................................................................... 813+ 'n !ederea $olu%ionrii conte$ta%iei /ormulate de procuror# )udectorul de la in$tan%a ierar7ic $uperioar di$pune citarea $u$pectului $au inculpatului. Participarea a!ocatului ale$ $au numit din o/iciu al $u$pectului ori inculpatului e$te obligatorie.? 122. La articolul 125 alineatul 82+# litera e+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?e+ rezultatele in!e$tiga%iilor de laborator e/ectuate a$upra probelor biologice prele!ate de la cada!ru &i a $ub$tan%elor $u$pecte de$coperite4?. 123. La articolul 122# alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 122 81+ 'n cazul n care e(i$t o $u$piciune cu pri!ire la producerea unei into(ica%ii# $e di$pune e/ectuarea unei e(pertize to(icologice. 82+ Produ$ele con$iderate $u$pecte c ar /i determinat into(ica%ia $unt trimi$e in$titu%iei medico,legale $au unei alte in$titu%ii $pecializate.? 121. La articolul 125# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "on$tatarea leziunilor traumatice e$te e/ectuat# de regul# printr,o e(aminare /izic. 'n cazul n care nu e$te po$ibil $au nece$ar e(aminarea /izic# e(pertiza e$te e/ectuat n baza documenta%iei medicale pu$e la di$pozi%ia e(pertului.? 125. La articolul 15 # alineatele 81+# 85+ &i 86+ , 81 + $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 15 81+ @(aminarea /izic a unei per$oane pre$upune e(aminarea e(tern &i intern a corpului ace$teia# precum &i prele!area de probe biologice. .rganul de urmrire penal trebuie $ $olicite# n prealabil# con$im%mntul $cri$ al per$oanei care urmeaz a /i e(aminat. 'n cazul per$oanelor lip$ite de capacitate de e(erci%iu# con$im%mntul la e(aminarea /izic e$te $olicitat reprezentantului legal# iar n cazul celor cu capacitate re$trn$ de e(erci%iu# con$im%mntul $cri$ al ace$tora trebuie e(primat n prezen%a ocrotitorilor legali. .......................................................................... 85+ 'n cazul n care per$oana e(aminat &i e(prim n $cri$ con$im%mntul $au n cazul n care e(i$t urgen%# iar ob%inerea autorizrii )udectorului n condi%iile alin. 81+ ar conduce la o ntrziere $ub$tan%ial a cercetrilor# la pierderea# alterarea $au di$trugerea probelor# organul de urmrire penal poate di$pune# prin ordonan%# e/ectuarea e(aminrii /izice. .rdonan%a organului de urmrire penal# precum &i proce$ul,!erbal n care $unt con$emnate acti!it%ile de$/&urate cu ocazia e(aminrii /izice $unt naintate de ndat )udectorului de drepturi &i libert%i. 'n cazul n care )udectorul con$tat c au /o$t re$pectate condi%iile pre!zute la alin. 82+# di$pune# prin nc7eiere moti!at# !alidarea e(aminrii /izice e/ectuate de organele de urmrire penal. 'nclcarea de ctre organele de urmrire penal a condi%iilor pre!zute la alin. 82+ atrage e(cluderea probelor ob%inute prin e(aminarea /izic. ..........................................................................

72

86+ @(aminarea /izic intern a corpului unei per$oane $au recoltarea de probe biologice trebuie e/ectuat de un medic# a$i$tent medical $au de o per$oan cu pregtire medical de $pecialitate# cu re$pectarea !ie%ii pri!ate &i a demnit%ii umane. @(aminarea /izic intern a minorului care nu a mplinit 11 ani $e poate /ace n prezen%a unuia dintre prin%i# la $olicitarea printelui. Recoltarea prin metode nonin!azi!e de probe biologice n !ederea e/ecturii e(pertizei genetice )udiciare $e poate e/ectua &i de ctre per$onalul de $pecialitate al Poli%iei Romne. 82+ 'n cazul conducerii unui !e7icul de ctre o per$oan a/lat $ub in/luen%a buturilor alcoolice $au a altor $ub$tan%e# recoltarea de probe biologice $e e/ectueaz din di$pozi%ia organelor de con$tatare &i cu con$im%mntul celui $upu$ e(aminrii# de ctre un medic# a$i$tent medical $au de o per$oan cu pregtire medical de $pecialitate# n cel mai $curt timp# ntr,o in$titu%ie medical# n condi%iile $tabilite de legile $peciale. 85+ Acti!it%ile e/ectuate cu ocazia e(aminrii /izice $unt con$emnate de organele de urmrire penal ntr,un proce$,!erbal ce trebuie $ cuprind* numele &i prenumele organului de urmrire penal care l nc7eie# ordonan%a $au nc7eierea prin care $,a di$pu$ m$ura# locul unde a /o$t nc7eiat# data# ora la care a nceput &i ora la care $,a terminat acti!itatea# numele &i prenumele per$oanei e(aminate# natura e(aminrii /izice# de$crierea acti!it%ilor de$/&urate# li$ta probelor recoltate n urma e(aminrii /izice. 81 + Rezultatele ob%inute din analiza probelor biologice pot /i /olo$ite &i n alt cauz penal# dac $er!e$c la a/larea ade!rului.? 123. La articolul 151# alineatele 81+# 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 151 81+ @(pertiza genetic )udiciar $e poate di$pune de ctre organul de urmrire penal# prin ordonan%# n cur$ul urmririi penale# $au de in$tan%# prin nc7eiere# n cur$ul )udec%ii# cu pri!ire la probele biologice recoltate de la per$oane $au orice alte probe ce au /o$t g$ite ori ridicate. .......................................................................... 83+ Probele biologice recoltate cu ocazia e(aminrii corporale pot /i /olo$ite numai la identi/icarea pro/ilului genetic )udiciar. 81+ Pro/ilul genetic )udiciar ob%inut n condi%iile alin. 83+ poate /i /olo$it &i n alt cauz penal# dac $er!e&te la a/larea ade!rului.? 126. La articolul 152# denumirea marginal &i alineatul 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 152 "ercetarea la /a%a locului 81+ "ercetarea la /a%a locului $e di$pune de ctre organul de urmrire penal# iar n cur$ul )udec%ii de ctre in$tan%a de )udecat# atunci cnd e$te nece$ar con$tatarea direct n $copul determinrii $au clari/icrii unor mpre)urri de /apt ce prezint importan% pentru $tabilirea ade!rului# precum &i ori de cte ori e(i$t $u$piciuni cu pri!ire la dece$ul unei per$oane.? 122. La articolul 153# alineatele 82+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ .rganele )udiciare procedeaz la recon$tituirea acti!it%ilor $au a $itua%iilor# a!nd n !edere mpre)urrile n care /apta a a!ut loc# pe baza probelor admini$trate. 'n cazul n care declara%iile martorilor# ale pr%ilor $au ale $ubiec%ilor proce$uali principali cu pri!ire la acti!it%ile $au $itua%iile ce trebuie recon$tituite $unt di/erite# recon$tituirea trebuie e/ectuat $eparat pentru /iecare !ariant a de$/&urrii /aptei de$cri$e de ace&tia. 83+ "nd $u$pectul $au inculpatul $e a/l n !reuna din $itua%iile pre!zute la art. 5 # recon$tituirea $e /ace n prezen%a ace$tuia# a$i$tat de aprtor. Atunci cnd $u$pectul $au 73

inculpatul nu poate $au re/uz $ participe la recon$tituire# acea$ta $e e/ectueaz cu participarea altei per$oane.? 125. La articolul 151# denumirea marginal $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?Prezen%a altor per$oane la cercetarea la /a%a locului &i la recon$tituire? 13 . La articolul 155# denumirea marginal &i partea introducti! a alineatului 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 155 Proce$ul,!erbal de cercetare la /a%a locului $au de recon$tituire 81+ ;e$pre e/ectuarea cercetrii la /a%a locului $au a recon$tituirii $e nc7eie un proce$,!erbal# care trebuie $ cuprind# pe lng men%iunile pre!zute la art. 155# urmtoarele*?. 131. La articolul 153# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ ;ac e$te nece$ar identi/icarea amprentelor ce au /o$t g$ite pe anumite obiecte $au a per$oanelor care pot /i pu$e n legtur cu /apta ori locul comiterii /aptei# organele de urmrire penal pot di$pune luarea amprentelor per$oanelor de$pre care $e pre$upune c au intrat n contact cu acele obiecte# re$pecti! /otogra/ierea acelora de$pre care $e pre$upune c au a!ut legtur cu /apta comi$ $au au /o$t prezente la locul /aptei.? 132. La articolul 152# alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 152 81+ 'n$cri$urile pot $er!i ca mi)loace de prob# dac# din con%inutul lor# rezult /apte $au mpre)urri de natur $ contribuie la a/larea ade!rului. 82+ Proce$ul,!erbal ce cuprinde con$tatrile per$onale ale organului de urmrire penal $au ale in$tan%ei de )udecat e$te mi)loc de prob. Proce$ele,!erbale ntocmite de organele pre!zute la art. 31 alin. 81+ lit. a+ , c+ con$tituie acte de $e$izare a organului de urmrire penal &i nu au !aloarea unor con$tatri de $pecialitate n proce$ul penal.? 133. La articolul 2 3# alineatele 82+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ -$urile pre!enti!e pre!zute la art. 2 2 alin. 81+ lit. b+ &i c+ pot /i luate /a% de inculpat# n cur$ul urmririi penale# de ctre procuror &i de ctre )udectorul de drepturi &i libert%i# n procedura de camer preliminar# de ctre )udectorul de camer preliminar# iar n cur$ul )udec%ii# de ctre in$tan%a de )udecat. .......................................................................... 85+ 'n cur$ul urmririi penale &i al procedurii de camer preliminar# cererile# propunerile# plngerile &i conte$ta%iile pri!itoare la m$urile pre!enti!e $e $olu%ioneaz n camera de con$iliu# prin nc7eiere moti!at# care $e pronun% n camera de con$iliu.? 131. La articolul 2 1# alineatele 81+# 82+# 83+# 811+ &i 812+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 2 1 81+ 'mpotri!a nc7eierilor prin care )udectorul de drepturi &i libert%i di$pune a$upra m$urilor pre!enti!e# inculpatul &i procurorul pot /ormula conte$ta%ie# n termen de 12 de ore de la pronun%are $au# dup caz# de la comunicare. "onte$ta%ia $e depune la )udectorul de drepturi &i libert%i care a pronun%at nc7eierea atacat &i $e nainteaz# mpreun cu do$arul cauzei# )udectorului de drepturi &i libert%i de la in$tan%a ierar7ic $uperioar# n termen de 12 de ore de la nregi$trare. 74

82+ "onte$ta%iile mpotri!a nc7eierilor prin care )udectorul de drepturi &i libert%i de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie di$pune a$upra m$urilor pre!enti!e $e $olu%ioneaz de un complet compu$ din )udectori de drepturi &i libert%i de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# di$pozi%iile prezentului articol aplicndu,$e n mod core$punztor. .......................................................................... 83+ 'n !ederea $olu%ionrii conte$ta%iei# inculpatul $e citeaz. .......................................................................... 811+ ;ac $unt ntrunite condi%iile pre!zute de lege# $e poate di$pune luarea uneia dintre m$urile pre!enti!e pre!zute la art. 2 2 alin. 81+ lit. b+ , d+ $au ma)orarea cuantumului cau%iunii. 812+ 'n cazul admiterii conte$ta%iei /ormulate de inculpat mpotri!a nc7eierii prin care $,a di$pu$ luarea $au prelungirea m$urii are$trii pre!enti!e# $e poate di$pune# n condi%iile pre!zute de lege# re$pingerea propunerii de luare $au de prelungire a m$urii pre!enti!e ori# dup caz# nlocuirea ace$teia cu o alt m$ur pre!enti! mai u&oar &i# dup caz# punerea de ndat n libertate a inculpatului# dac nu e$te are$tat n alt cauz.? 135. La articolul 2 5# alineatele 82+# 83+ &i 81 + $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "onte$ta%iile mpotri!a nc7eierilor prin care )udectorul de camer preliminar de la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie di$pune n procedura camerei preliminare a$upra m$urilor pre!enti!e $e $olu%ioneaz de un alt complet al aceleia&i in$tan%e# n condi%iile legii. .......................................................................... 83+ 'n !ederea $olu%ionrii conte$ta%iei# inculpatul $e citeaz. .......................................................................... 81 + ;ac $unt ntrunite condi%iile pre!zute de lege# odat cu $olu%ionarea conte$ta%iei $e poate di$pune luarea uneia dintre m$urile pre!enti!e pre!zute la art. 2 2 alin. 81+ lit. b+ , d+ $au ma)orarea cuantumului cau%iunii.? 133. La articolul 2 3# alineatul 86+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?86+ ;ac $unt ntrunite condi%iile pre!zute de lege# in$tan%a poate di$pune luarea uneia dintre m$urile pre!enti!e pre!zute la art. 2 2 alin. 81+ lit. b+ , d+ $au ma)orarea cuantumului cau%iunii.? 136. La articolul 2 5# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ ;ac $u$pectul $au inculpatul a /o$t adu$ n /a%a organului de cercetare penal $au a procurorului pentru a /i audiat# n baza unui mandat de aducere legal emi$# n termenul pre!zut la alin. 83+ nu $e include perioada ct $u$pectul $au inculpatul $,a a/lat $ub puterea acelui mandat.? 132. La articolul 2 5# dup alineatul 813+ $e introduce un nou alineat# alineatul 816+# cu urmtorul cuprin$* ?816+ Per$oanei re%inute i $e comunic# $ub $emntur# n $cri$# drepturile pre!zute la art. 23# la art. 21 alin. 81+ &i 82+# dreptul de acce$ la a$i$ten% medical de urgen%# durata ma(im pentru care $e poate di$pune m$ura re%inerii# precum &i dreptul de a /ace plngere mpotri!a m$urii di$pu$e# iar n cazul n care per$oana re%inut nu poate ori re/uz $ $emneze# $e !a nc7eia un proce$,!erbal.? 135. La articolul 21 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$*

75

?82+ ;ac per$oana re%inut nu e$te cet%ean romn# acea$ta are &i dreptul de a ncuno&tin%a $au de a $olicita ncuno&tin%area mi$iunii diplomatice ori o/iciului con$ular al $tatului al crui cet%ean e$te $au# dup caz# a unei organiza%ii interna%ionale umanitare# dac nu dore&te $ bene/icieze de a$i$ten%a autorit%ilor din %ara $a de origine# ori a reprezentan%ei organiza%iei interna%ionale competente# dac e$te re/ugiat $au# din orice alt moti!# $e a/l $ub protec%ia unei a$t/el de organiza%ii. 0n$pectoratul Aeneral pentru 0migrri e$te in/ormat n toate $itua%iile cu pri!ire la di$punerea m$urii pre!enti!e /a% de acea$t categorie de per$oane.? 11 . La articolul 21 # alineatul 81+ $e abrog. 111. La articolul 21 # alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n mod e(cep%ional# pentru moti!e temeinice# ncuno&tin%area poate /i ntrziat cel mult 1 ore.? 112. Articolul 212 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 212 Luarea m$urii controlului )udiciar de ctre procuror 81+ Procurorul di$pune citarea inculpatului a/lat n $tare de libertate $au aducerea inculpatului a/lat n $tare de re%inere. 82+ 0nculpatului prezent i $e aduc la cuno&tin%# de ndat# n limba pe care o n%elege# in/rac%iunea de care e$te $u$pectat &i moti!ele lurii m$urii controlului )udiciar. 83+ -$ura controlului )udiciar poate /i luat numai dup audierea inculpatului# n prezen%a a!ocatului ale$ ori numit din o/iciu. ;i$pozi%iile art. 2 5 alin. 83+ , 85+ $e aplic n mod core$punztor. 81+ Procurorul di$pune luarea m$urii controlului )udiciar prin ordonan% moti!at# care $e comunic inculpatului.? 113. Articolul 213 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 213 "alea de atac mpotri!a m$urii controlului )udiciar di$pu$e de procuror 81+ 'mpotri!a ordonan%ei procurorului prin care $,a luat m$ura controlului )udiciar# n termen de 12 de ore de la comunicare# inculpatul poate /ace plngere la )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n /ond. 82+ =udectorul de drepturi &i libert%i $e$izat con/orm alin. 81+ /i(eaz termen de $olu%ionare n camera de con$iliu &i di$pune citarea inculpatului. 83+ 9eprezentarea inculpatului nu mpiedic )udectorul de drepturi &i libert%i $ di$pun a$upra m$urii luate de procuror. 81+ =udectorul de drepturi &i libert%i l a$cult pe inculpat atunci cnd ace$ta e$te prezent. 85+ A$i$ten%a )uridic a inculpatului &i participarea procurorului $unt obligatorii. 83+ =udectorul de drepturi &i libert%i poate re!oca m$ura# dac au /o$t nclcate di$pozi%iile legale care reglementeaz condi%iile de luare a ace$teia. 86+ ;o$arul cauzei $e re$tituie procurorului n termen de 12 de ore de la pronun%area nc7eierii.? 111. La articolul 215 alineatul 82+# litera d+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?d+ $ nu re!in n locuin%a /amiliei# $ nu $e apropie de per$oana !tmat $au de membrii /amiliei ace$teia# de al%i participan%i la comiterea in/rac%iunii# de martori ori e(per%i $au de alte per$oane anume de$emnate de organul )udiciar &i $ nu comunice cu ace$tea direct $au indirect# pe nicio cale4?. 76

115. La articolul 215# alineatele 85+ &i 86+ , 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?85+ ;ac# n cadrul obliga%iei pre!zute la alin. 82+ lit. a+# $,a impu$ inculpatului interdic%ia de a pr$i %ara $au o anumit localitate# cte o copie a ordonan%ei procurorului ori# dup caz# a nc7eierii $e comunic# n ziua emiterii ordonan%ei $au a pronun%rii nc7eierii# inculpatului# unit%ii de poli%ie n a crei circum$crip%ie locuie&te# precum &i celei n a crei circum$crip%ie are interdic%ia de a $e a/la ace$ta# $er!iciului public comunitar de e!iden% a per$oanelor# Poli%iei de Frontier Romne &i 0n$pectoratului Aeneral pentru 0migrri# n $itua%ia celui care nu e$te cet%ean romn# n !ederea a$igurrii re$pectrii de ctre inculpat a obliga%iei care i re!ine. .rganele n drept di$pun darea inculpatului n con$emn la punctele de trecere a /rontierei. .......................................................................... 86+ 'n cazul n care# pe durata m$urii controlului )udiciar# inculpatul ncalc# cu rea,credin%# obliga%iile care i re!in $au e(i$t $u$piciunea rezonabil c a $!r&it cu inten%ie o nou in/rac%iune pentru care $,a di$pu$ punerea n mi&care a ac%iunii penale mpotri!a $a# )udectorul de drepturi &i libert%i# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat# la cererea procurorului ori din o/iciu# poate di$pune nlocuirea ace$tei m$uri cu m$ura are$tului la domiciliu $au a are$trii pre!enti!e# n condi%iile pre!zute de lege. 82+ 'n cur$ul urmririi penale# procurorul care a luat m$ura poate di$pune# din o/iciu $au la cererea moti!at a inculpatului# prin ordonan%# impunerea unor noi obliga%ii pentru inculpat ori nlocuirea $au ncetarea celor di$pu$e ini%ial# dac apar moti!e temeinice care )u$ti/ic acea$ta# dup audierea inculpatului. 85+ ;i$pozi%iile alin. 82+ $e aplic n mod core$punztor &i n procedura de camer preliminar $au n cur$ul )udec%ii# cnd )udectorul de camer preliminar ori in$tan%a de )udecat di$pune# prin nc7eiere# la cererea moti!at a procurorului $au a inculpatului ori din o/iciu# dup audierea inculpatului.? 113. La articolul 215# alineatele 81 + , 815+ $e abrog. 116. La articolul 213# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ =udectorul de camer preliminar# n procedura de camer preliminar# $au in$tan%a de )udecat# n cur$ul )udec%ii# poate di$pune luarea m$urii controlului )udiciar pe cau%iune /a% de inculpat# dac $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la alin. 81+.? 112. Articolul 216 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 216 "on%inutul cau%iunii 81+ "on$emnarea cau%iunii $e /ace pe numele inculpatului# prin depunerea unei $ume de bani determinate la di$pozi%ia organului )udiciar ori prin con$tituirea unei garan%ii reale# mobiliare ori imobiliare# n limita unei $ume de bani determinate# n /a!oarea aceluia&i organ )udiciar. 82+ Ealoarea cau%iunii e$te de cel pu%in 1. lei &i $e determin n raport cu gra!itatea acuza%iei adu$e inculpatului# $itua%ia material &i obliga%iile legale ale ace$tuia. 83+ Pe perioada m$urii# inculpatul trebuie $ re$pecte obliga%iile pre!zute la art. 215 alin. 81+ &i i $e poate impune re$pectarea uneia ori mai multora dintre obliga%iile pre!zute la art. 215 alin. 82+. ;i$pozi%iile art. 215 alin. 83+ , 85+ $e aplic n mod core$punztor. 81+ "au%iunea garanteaz participarea inculpatului la proce$ul penal &i re$pectarea de ctre ace$ta a obliga%iilor pre!zute la alin. 83+.

77

85+ 0n$tan%a de )udecat di$pune prin 7otrre con/i$carea cau%iunii# dac m$ura controlului )udiciar pe cau%iune a /o$t nlocuit cu m$ura are$tului la domiciliu $au a are$trii pre!enti!e# pentru moti!ele pre!zute la alin. 85+. 83+ 'n celelalte cazuri# in$tan%a de )udecat# prin 7otrre# di$pune re$tituirea cau%iunii. 86+ ;i$pozi%iile alin. 85+ &i 83+ $e aplic n m$ura n care nu $,a di$pu$ plata din cau%iune# n ordinea urmtoare# a de$pgubirilor bne&ti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de in/rac%iune# a c7eltuielilor )udiciare $au a amenzii. 82+ 'n cazul n care di$pune o $olu%ie de netrimitere n )udecat# procurorul di$pune &i re$tituirea cau%iunii. 85+ 'n cazul n care# pe durata m$urii controlului )udiciar pe cau%iune# inculpatul ncalc# cu rea,credin%# obliga%iile care i re!in $au e(i$t $u$piciunea rezonabil c a $!r&it cu inten%ie o nou in/rac%iune pentru care $,a di$pu$ punerea n mi&care a ac%iunii penale mpotri!a $a# )udectorul de drepturi &i libert%i# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat# la cererea moti!at a procurorului ori din o/iciu# poate di$pune nlocuirea ace$tei m$uri cu m$ura are$tului la domiciliu $au a are$trii pre!enti!e# n condi%iile pre!zute de lege.? 115. La articolul 212# dup alineatul 83+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81+# cu urmtorul cuprin$* ?81+ Per$oanei /a% de care $,a di$pu$ m$ura are$tului la domiciliu i $e comunic# $ub $emntur# n $cri$# drepturile pre!zute la art. 23# dreptul pre!zut la art. 21 alin. 81+ &i 82+# dreptul de acce$ la a$i$ten% medical de urgen%# dreptul de a conte$ta m$ura &i dreptul de a $olicita re!ocarea $au nlocuirea ace$tei m$uri cu o alt m$ur pre!enti!# iar n cazul n care per$oana nu poate ori re/uz $ $emneze# $e !a nc7eia un proce$,!erbal.? 15 . La articolul 22 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ =udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat# $e$izat con/orm alin. 81+# di$pune citarea inculpatului. Audierea inculpatului e$te obligatorie dac ace$ta $e prezint la termenul /i(at.? 151. La articolul 22 # dup alineatul 83+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81+# cu urmtorul cuprin$* ?81+ ;i$pozi%iile art. 215 alin. 81+# 86+ &i 85+ $e aplic n mod core$punztor.? 152. La articolul 221# litera b+ a alineatului 82+ &i alineatul 86+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ $ nu comunice cu per$oana !tmat $au membrii de /amilie ai ace$teia# cu al%i participan%i la comiterea in/rac%iunii# cu martorii ori e(per%ii# precum &i cu alte per$oane $tabilite de organul )udiciar. .......................................................................... 86+ 'n cazuri urgente# pentru moti!e ntemeiate# inculpatul poate pr$i imobilul# /r permi$iunea )udectorului de drepturi &i libert%i# a )udectorului de camer preliminar $au a in$tan%ei de )udecat# pe durata de timp $trict nece$ar# in/ormnd imediat de$pre acea$ta in$titu%ia# organul $au autoritatea de$emnat cu $upra!eg7erea $a &i organul )udiciar care a luat m$ura are$tului la domiciliu ori n /a%a cruia $e a/l cauza.? 153. La articolul 222# dup alineatul 81 + $e introduce un nou alineat# alineatul 811+# cu urmtorul cuprin$* 78

?811+ ;i$pozi%iile art. 215 alin. 81+ , 83+ $e aplic n mod core$punztor.? 151. La articolul 226# dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 83+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ ;i$pozi%iile art. 215 alin. 85+ $e aplic n mod core$punztor.? 155. Articolul 222 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 222 'ncuno&tin%area de$pre are$tarea pre!enti! &i locul de de%inere a inculpatului are$tat pre!enti! 81+ ;up luarea m$urii# inculpatului i $e aduc la cuno&tin%# de ndat# n limba pe care o n%elege# moti!ele pentru care $,a di$pu$ are$tarea pre!enti!. 82+ Per$oanei /a% de care $,a di$pu$ m$ura are$trii pre!enti!e i $e comunic# $ub $emntur# n $cri$# drepturile pre!zute la art. 23# dreptul pre!zut la art. 21 alin. 81+ &i 82+# precum &i dreptul de acce$ la a$i$ten% medical de urgen%# dreptul de a conte$ta m$ura &i dreptul de a $olicita re!ocarea $au nlocuirea are$trii cu o alt m$ur pre!enti!# iar n cazul n care nu poate ori re/uz $ $emneze# $e !a nc7eia un proce$,!erbal. 83+ 0mediat dup luarea m$urii are$trii pre!enti!e# )udectorul de drepturi &i libert%i de la prima in$tan% $au de la in$tan%a ierar7ic $uperioar# care a di$pu$ m$ura# ncuno&tin%eaz de$pre acea$ta un membru al /amiliei inculpatului ori o alt per$oan de$emnat de ace$ta. ;i$pozi%iile art. 21 alin. 82+ $e aplic n mod core$punztor. @/ectuarea ncuno&tin%rii $e con$emneaz ntr, un proce$,!erbal. 81+ 'ndat dup introducerea $a ntr,un loc de de%inere# inculpatul are dreptul de a ncuno&tin%a per$onal $au de a $olicita admini$tra%iei locului re$pecti! $ ncuno&tin%eze per$oanele pre!zute la alin. 83+ de$pre locul unde e$te de%inut. 85+ ;i$pozi%iile alin. 81+ $e aplic n mod core$punztor &i n cazul $c7imbrii ulterioare a locului de de%inere# imediat dup producerea $c7imbrii. 83+ Admini$tra%ia locului de de%inere are obliga%ia de a aduce la cuno&tin%a inculpatului are$tat pre!enti! di$pozi%iile alin. 82+ , 85+# precum &i de a con$emna ntr,un proce$,!erbal modul n care $,a realizat ncuno&tin%area. 86+ 0nculpatului are$tat pre!enti! nu i $e poate re/uza e(ercitarea dreptului de a /ace per$onal ncuno&tin%area dect pentru moti!e temeinice# care $e con$emneaz n proce$ul,!erbal ntocmit potri!it alin. 83+.? 153. La articolul 23 # dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 811+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ -andatul de are$tare poate /i tran$mi$ organelor de poli%ie &i prin /a(# po&t electronic $au prin orice mi)loc n m$ur $ produc un document $cri$ n condi%ii care $ permit autorit%ilor de$tinatare $ i $tabilea$c autenticitatea.? 156. Articolul 231 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 231 @(ecutarea mandatului de are$tare pre!enti! emi$ n lip$a inculpatului 81+ "nd m$ura are$trii pre!enti!e a /o$t di$pu$ n lip$a inculpatului# dou e(emplare originale ale mandatului emi$ $e nainteaz organului de poli%ie de la domiciliul $au re&edin%a inculpatului n !ederea e(ecutrii. 'n cazul n care inculpatul nu are domiciliul $au re&edin%a n Romnia# e(emplarele $e nainteaz organului de poli%ie n raza teritorial a cruia $e a/l in$tan%a de )udecat.

79

82+ -andatul de are$tare poate /i tran$mi$ organului de poli%ie &i prin /a(# po&t electronic $au prin orice mi)loc n m$ur $ produc un document $cri$ n condi%ii care $ permit autorit%ilor de$tinatare $ i $tabilea$c autenticitatea. 83+ 'n $itua%ia n care mandatul de are$tare con%ine erori materiale# dar permite identi/icarea per$oanei &i $tabilirea m$urii di$pu$e n raport cu datele de identi/icare ale per$oanei e(i$tente n e!iden%ele organelor de poli%ie &i 7otrrea in$tan%ei de )udecat# organul de poli%ie e(ecut m$ura# $olicitnd n acela&i timp in$tan%ei de )udecat ndreptarea erorilor materiale $e$izate. 81+ .rganul de poli%ie procedeaz la are$tarea per$oanei artate n mandat# creia i pred un e(emplar al ace$tuia# ntr,una din /ormele pre!zute la alin. 81+ $au 82+# dup care o conduce n cel mult 21 de ore la )udectorul de drepturi &i libert%i care a di$pu$ m$ura are$trii pre!enti!e $au# dup caz# la )udectorul de camer preliminar ori completul la care $e a/l $pre $olu%ionare do$arul cauzei. 85+ 'n !ederea e(ecutrii mandatului de are$tare pre!enti!# organul de poli%ie poate ptrunde n domiciliul $au re&edin%a oricrei per$oane /izice# /r n!oirea ace$teia# precum &i n $ediul oricrei per$oane )uridice# /r n!oirea reprezentantului legal al ace$teia# dac e(i$t indicii temeinice din care $ rezulte bnuiala rezonabil c per$oana din mandat $e a/l n domiciliul $au re&edin%a re$pecti!. 83+ 'n cazul n care are$tarea pre!enti! a inculpatului a /o$t di$pu$ n lip$ din cauza $trii $nt%ii# din cauz de /or% ma)or $au $tare de nece$itate# inculpatul e$te prezentat# la ncetarea ace$tor moti!e# )udectorului de drepturi &i libert%i care a luat m$ura ori# dup caz# )udectorului de camer preliminar $au completului la care $e a/l $pre $olu%ionare do$arul cauzei. 86+ =udectorul de drepturi &i libert%i procedeaz la audierea inculpatului con/orm art. 225 alin. 86+ &i 82+# n prezen%a a!ocatului ace$tuia# &i# e!alund declara%ia inculpatului n conte(tul probelor admini$trate &i al moti!elor a!ute n !edere la luarea m$urii# di$pune prin nc7eiere# dup audierea concluziilor procurorului# con/irmarea are$trii pre!enti!e &i a e(ecutrii mandatului ori# dup caz# n condi%iile pre!zute de lege# re!ocarea are$trii pre!enti!e $au nlocuirea ace$teia cu una dintre m$urile pre!enti!e pre!zute la art. 2 2 alin. 81+ lit. b+ , d+ &i punerea n libertate a inculpatului# dac nu e$te are$tat n alt cauz.? 152. La articolul 232# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cur$ul )udec%ii# m$ura pre!zut la alin. 81+ $e poate di$pune de ctre in$tan%a de )udecat n compunerea pre!zut de lege. 'n ace$t caz# mandatul de are$tare pre!enti! e$te emi$ de ctre pre&edintele completului.? 155. La articolul 235# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Termenele pre!zute la alin. 81+ curg de la data $e$izrii in$tan%ei de )udecat# n cazul n care inculpatul $e a/l n $tare de are$t pre!enti!# &i# re$pecti!# de la data punerii n e(ecutare a m$urii# cnd /a% de ace$ta $,a di$pu$ are$tarea pre!enti! n procedura de camer preliminar $au n cur$ul )udec%ii $au n lip$.? 13 . La articolul 21 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 21 81+ 'n cazul n care# pe baza actelor medicale# $e con$tat c cel are$tat pre!enti! $u/er de o boal care nu poate /i tratat n re%eaua medical a Admini$tra%iei 9a%ionale a Penitenciarelor# admini$tra%ia locului de de%inere di$pune e/ectuarea tratamentului $ub paz permanent n re%eaua medical a -ini$terului :nt%ii. -oti!ele care au determinat luarea ace$tei m$uri $unt

80

comunicate de ndat procurorului# n cur$ul urmririi penale# )udectorului de camer preliminar# n cur$ul ace$tei proceduri# $au in$tan%ei de )udecat# n cur$ul )udec%ii.? 131. La articolul 211 alineatul 81+# litera d+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?d+ n alte cazuri anume pre!zute de lege.? 132. La articolul 211 alineatul 81+# literele e+ , g+ $e abrog. 133. La articolul 211# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 811+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ Are$tarea pre!enti! &i are$tul la domiciliu nceteaz de drept* a+ n cur$ul urmririi penale $au n cur$ul )udec%ii n prim in$tan%# la mplinirea duratei ma(ime pre!zute de lege4 b+ n apel# dac durata m$urii a atin$ durata pedep$ei pronun%ate n 7otrrea de condamnare.? 131. La articolul 212# alineatele 85+# 86+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?85+ "ererea de re!ocare $au nlocuire a m$urii pre!enti!e /ormulat de inculpat $e adre$eaz# n $cri$# )udectorului de drepturi &i libert%i# )udectorului de camer preliminar $au in$tan%ei de )udecat# dup caz. .......................................................................... 86+ 'n !ederea $olu%ionrii cererii# )udectorul de drepturi &i libert%i# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat /i(eaz data de $olu%ionare a ace$teia &i di$pune citarea inculpatului. 82+ "nd inculpatul e$te prezent# $olu%ionarea cererii $e /ace numai dup a$cultarea ace$tuia a$upra tuturor moti!elor pe care $e ntemeiaz cererea# n prezen%a unui a!ocat ale$ $au numit din o/iciu. "ererea $e $olu%ioneaz &i n lip$a inculpatului# atunci cnd ace$ta nu $e prezint# de&i a /o$t legal citat $au cnd# din cauza $trii de $ntate# din cauz de /or% ma)or ori $tare de nece$itate# nu poate /i adu$# dar numai n prezen%a a!ocatului# ale$ $au numit din o/iciu# cruia i $e d cu!ntul pentru a pune concluzii.? 135. La articolul 213# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ "nd $,a di$pu$ re%inerea $au are$tarea pre!enti! a unui minor# ncuno&tin%area pre!zut la art. 21 &i 222 $e /ace# n mod obligatoriu# &i ctre reprezentantul legal al ace$tuia $au# dup caz# ctre per$oana n ngri)irea ori $upra!eg7erea creia $e a/l minorul.? 133. Articolul 215 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 215 "ondi%iile generale de luare a m$urilor a$igurtorii 81+ Procurorul# n cur$ul urmririi penale# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat# din o/iciu $au la cererea procurorului# n procedura de camer preliminar ori n cur$ul )udec%ii# poate lua m$uri a$igurtorii# prin ordonan% $au# dup caz# prin nc7eiere moti!at# pentru a e!ita a$cunderea# di$trugerea# n$trinarea $au $u$tragerea de la urmrire a bunurilor care pot /ace obiectul con/i$crii $peciale $au al con/i$crii e(tin$e ori care pot $er!i la garantarea e(ecutrii pedep$ei amenzii $au a c7eltuielilor )udiciare ori a reparrii pagubei produ$e prin in/rac%iune. 82+ -$urile a$igurtorii con$tau n indi$ponibilizarea unor bunuri mobile $au imobile# prin in$tituirea unui $ec7e$tru a$upra ace$tora.

81

83+ -$urile a$igurtorii pentru garantarea e(ecutrii pedep$ei amenzii $e pot lua numai a$upra bunurilor $u$pectului $au inculpatului. 81+ -$urile a$igurtorii n !ederea con/i$crii $peciale $au con/i$crii e(tin$e $e pot lua a$upra bunurilor $u$pectului $au inculpatului ori ale altor per$oane n proprietatea $au po$e$ia crora $e a/l bunurile ce urmeaz a /i con/i$cate. 85+ -$urile a$igurtorii n !ederea reparrii pagubei produ$e prin in/rac%iune &i pentru garantarea e(ecutrii c7eltuielilor )udiciare $e pot lua a$upra bunurilor $u$pectului $au inculpatului &i ale per$oanei re$pon$abile ci!ilmente# pn la concuren%a !alorii probabile a ace$tora. 83+ -$urile a$igurtorii pre!zute la alin. 85+ $e pot lua# n cur$ul urmririi penale# al procedurii de camer preliminar &i al )udec%ii# &i la cererea pr%ii ci!ile. -$urile a$igurtorii luate din o/iciu de ctre organele )udiciare pre!zute la alin. 81+ pot /olo$i &i pr%ii ci!ile. 86+ -$urile a$igurtorii luate n condi%iile alin. 81+ $unt obligatorii n cazul n care per$oana !tmat e$te o per$oan lip$it de capacitate de e(erci%iu $au cu capacitate de e(erci%iu re$trn$. 82+ 9u pot /i $ec7e$trate bunuri care apar%in unei autorit%i $au in$titu%ii publice ori unei alte per$oane de drept public &i nici bunurile e(ceptate de lege.? 136. ;up articolul 252 $e introduc patru noi articole# articolele 252 1 , 2521# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 2521 "azuri $peciale de !alori/icare a bunurilor mobile $ec7e$trate 81+ 'n cur$ul proce$ului penal# nainte de pronun%area unei 7otrri de/initi!e# procurorul $au in$tan%a de )udecat care a in$tituit $ec7e$trul poate di$pune de ndat !alori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate# la cererea proprietarului bunurilor $au atunci cnd e(i$t acordul ace$tuia. 82+ 'n cur$ul proce$ului penal# nainte de pronun%area unei 7otrri de/initi!e# atunci cnd nu e(i$t acordul proprietarului# bunurile mobile a$upra crora $,a in$tituit $ec7e$trul a$igurtor pot /i !alori/icate# n mod e(cep%ional# n urmtoarele $itua%ii* a+ atunci cnd# n termen de un an de la data in$tituirii $ec7e$trului# !aloarea bunurilor $ec7e$trate $,a diminuat n mod $emni/icati!# re$pecti! cu cel pu%in 1 J n raport cu cea de la momentul di$punerii m$urii a$igurtorii. ;i$pozi%iile art. 252 alin. 81+ $e aplic n mod core$punztor &i n ace$t caz4 b+ atunci cnd e(i$t ri$cul e(pirrii termenului de garan%ie $au cnd $ec7e$trul a$igurtor $,a aplicat a$upra unor animale $au p$ri !ii4 c+ atunci cnd $ec7e$trul a$igurtor $,a aplicat a$upra produ$elor in/lamabile $au petroliere4 d+ atunci cnd $ec7e$trul a$igurtor $,a aplicat a$upra unor bunuri a cror depozitare $au ntre%inere nece$it c7eltuieli di$propor%ionate n raport cu !aloarea bunului. 83+ 'n cur$ul proce$ului penal# nainte de pronun%area unei 7otrri de/initi!e# atunci cnd $unt ndeplinite cumulati! urmtoarele condi%ii* proprietarul nu a putut /i identi/icat &i !alori/icarea nu $e poate /ace potri!it alin. 82+# auto!e7iculele a$upra crora $,a in$tituit $ec7e$trul a$igurtor pot /i !alori/icate# n urmtoarele $itua%ii* a+ atunci cnd ace$tea au /o$t /olo$ite# n orice mod# la $!r&irea unei in/rac%iuni4 b+ dac de la data in$tituirii m$urii a$igurtorii a$upra ace$tor bunuri a trecut o perioad de un an $au mai mare. 81+ :umele de bani rezultate din !alori/icarea bunurilor mobile /cut potri!it alin. 81+ &i 82+ $e con$emneaz pe numele $u$pectului# inculpatului $au al per$oanei re$pon$abile ci!ilmente# la di$pozi%ia organului )udiciar care a di$pu$ $ec7e$trul. Pre!ederile art. 252 alin. 82+ re/eritoare la depunerea recipi$ei $e aplic n mod core$punztor.

82

85+ :umele de bani rezultate din !alori/icarea bunurilor mobile /cut potri!it alin. 83+ $e con$emneaz pe numele /ptuitorului# $u$pectului# inculpatului $au al per$oanei re$pon$abile ci!ilmente ori# dup caz# ntr,un cont $pecial con$tituit n ace$t $en$# potri!it di$pozi%iilor legale n !igoare# la di$pozi%ia organului )udiciar care a di$pu$ $ec7e$trul. Pre!ederile art. 252 alin. 82+ re/eritoare la depunerea recipi$ei $e aplic n mod core$punztor. ART. 2522 Ealori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate n cur$ul urmririi penale 81+ 'n cur$ul urmririi penale# atunci cnd nu e(i$t acordul proprietarului# dac procurorul care a in$tituit $ec7e$trul apreciaz c $e impune !alori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate# l $e$izeaz cu o propunere moti!at de !alori/icare a bunurilor $ec7e$trate pe )udectorul de drepturi &i libert%i. 82+ =udectorul de drepturi &i libert%i $e$izat n condi%iile alin. 81+ /i(eaz un termen# care nu poate /i mai $curt de 1 zile# la care $unt c7emate pr%ile# precum &i cu$todele bunurilor# atunci cnd a /o$t de$emnat unul. Participarea procurorului e$te obligatorie. 83+ La termenul /i(at# n camer de con$iliu# $e aduce la cuno&tin%a pr%ilor &i a cu$todelui /aptul c $e inten%ioneaz !alori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate &i li $e pune n !edere c au dreptul de /ace ob$er!a%ii $au cereri legate de bunurile ce urmeaz a /i !alori/icate. ;up e(aminarea obiec%iilor &i cererilor /cute de pr%i $au cu$tode# )udectorul de drepturi &i libert%i di$pune prin nc7eiere moti!at a$upra !alori/icrii bunurilor mobile pre!zute la art. 252 1 alin. 82+. Lip$a pr%ilor legal citate nu mpiedic de$/&urarea procedurii. 81+ 'mpotri!a nc7eierii )udectorului de drepturi &i libert%i pre!zute la alin. 82+ $e poate /ace conte$ta%ie la )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a ierar7ic $uperioar de ctre pr%i# cu$tode# procuror# precum &i de ctre orice alt per$oan intere$at n termen de 1 zile. 85+ Termenul pre!zut la alin. 81+ curge de la comunicare pentru procuror# pr%i $au cu$tode $au de la data cnd au luat la cuno&tin% de nc7eiere n cazul altor per$oane intere$ate. 83+ Pr%ile $au cu$todele pot /ace conte$ta%ie numai mpotri!a nc7eierii prin care )udectorul de drepturi &i libert%i a di$pu$ !alori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate. Procurorul poate /ace conte$ta%ie numai mpotri!a nc7eierii prin care )udectorul de drepturi &i libert%i a re$pin$ propunerea de !alori/icare a bunurilor mobile $ec7e$trate. 86+ "onte$ta%ia pre!zut la alin. 81+ e$te $u$pen$i! de e(ecutare. =udecarea cauzei $e /ace de urgen% &i cu precdere# iar 7otrrea prin care $e $olu%ioneaz conte$ta%ia e$te de/initi!. ART. 2523 Ealori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate n cur$ul )udec%ii 81+ 'n cur$ul )udec%ii# in$tan%a de )udecat# din o/iciu $au la cererea procurorului# a uneia dintre pr%i $au a cu$todelui# poate di$pune a$upra !alori/icrii bunurilor mobile $ec7e$trate. 'n ace$t $cop# in$tan%a de )udecat /i(eaz un termen# care nu poate /i mai $curt de 1 zile# la care $unt citate n camera de con$iliu pr%ile# precum &i cu$todele bunurilor# atunci cnd a /o$t de$emnat unul. Participarea procurorului e$te obligatorie. 82+ La termenul /i(at# $e pune n di$cu%ia pr%ilor# n camera de con$iliu# !alori/icarea bunurilor mobile $ec7e$trate &i li $e pune n !edere c au dreptul de a /ace ob$er!a%ii $au cereri legate de ace$tea. Lip$a pr%ilor legal citate nu mpiedic de$/&urarea procedurii. 83+ A$upra !alori/icrii bunurilor mobile $ec7e$trate# precum &i cu pri!ire la cererile pre!zute la alin. 82+# in$tan%a de )udecat di$pune prin nc7eiere moti!at. 'nc7eierea in$tan%ei e$te de/initi!. ART. 2521 "onte$tarea modului de !alori/icare a bunurilor mobile $ec7e$trate

83

81+ 'mpotri!a modului de aducere la ndeplinire a nc7eierii pre!zute de art. 252 2 alin. 83+ $au a 7otrrii )udectore&ti de !alori/icare a bunurilor mobile $ec7e$trate# pre!zut de art. 252 2 alin. 86+ $au art. 2523 alin. 83+# $u$pectul $au inculpatul# partea re$pon$abil ci!ilmente# cu$todele# orice alt per$oan intere$at# precum &i procurorul pot /ormula# n cur$ul proce$ului penal# conte$ta%ie la in$tan%a competent $ $olu%ioneze cauza n prim in$tan%. 82+ "onte$ta%ia pre!zut la alin. 81+ $e /ace n termen de 15 zile de la ndeplinirea actului conte$tat. 83+ 0n$tan%a $olu%ioneaz conte$ta%ia de urgen% &i cu precdere# n &edin% public# cu citarea pr%ilor# prin nc7eiere de/initi!. 81+ ;up $olu%ionarea de/initi! a proce$ului penal# dac nu $,a /cut conte$ta%ie mpotri!a modului de aducere la ndeplinire a nc7eierii $au a 7otrrii )udectore&ti de !alori/icare a bunurilor mobile $ec7e$trate pre!zute la alin. 81+# $e poate /ace conte$ta%ie potri!it legii ci!ile.? 132. Articolul 253 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 253 Proce$ul,!erbal de $ec7e$tru &i notarea $au n$crierea ipotecar 81+ .rganul care aplic $ec7e$trul nc7eie un proce$,!erbal de$pre toate actele e/ectuate potri!it art. 252# de$criind n amnunt bunurile $ec7e$trate# cu indicarea !alorii lor. 'n proce$ul, !erbal $e arat &i bunurile e(ceptate de lege de la urmrire# potri!it di$pozi%iilor art. 215 alin. 82+# g$ite la per$oana creia i $,a aplicat $ec7e$tru. ;e a$emenea# $e con$emneaz obiec%iile $u$pectului $au inculpatului ori ale pr%ii re$pon$abile ci!ilmente# precum &i cele ale altor per$oane intere$ate. 82+ 'n proce$ul,!erbal pre!zut la alin. 81+ $e men%ioneaz &i /aptul c pr%ile au /o$t ncuno&tin%ate c* a+ pot $olicita !alori/icarea bunului $au bunurilor $ec7e$trate# n temeiul art. 2521 alin. 81+4 b+ n cur$ul proce$ului penal# nainte de pronun%area unei 7otrri de/initi!e# bunurile mobile a$upra crora $,a in$tituit $ec7e$trul a$igurtor pot /i !alori/icate de ctre organul )udiciar# c7iar &i /r con$im%mntul proprietarului# dac $unt ndeplinite condi%iile pre!zute de art. 2521 alin. 82+. 83+ Cn e(emplar al proce$ului,!erbal pre!zut la alin. 81+ $e la$ per$oanei a$upra bunurilor creia $,a aplicat $ec7e$trul# iar n lip$a ace$teia# celor cu care locuie&te# admini$tratorului# portarului $au celui care n mod obi&nuit l nlocuie&te ori unui !ecin. 'n cazul cnd o parte din bunuri $au totalitatea lor au /o$t predate unui cu$tode# $e la$ ace$tuia o copie de pe proce$ul, !erbal. Cn e(emplar $e nainteaz &i organului )udiciar care a di$pu$ luarea m$urii a$igurtorii# n termen de 21 de ore de la nc7eierea proce$ului,!erbal. 81+ Pentru bunurile imobile $ec7e$trate# procurorul# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat care a di$pu$ in$tituirea $ec7e$trului cere organului competent notarea ipotecar a$upra bunurilor $ec7e$trate# ane(nd copie de pe ordonan%a $au nc7eierea prin care $,a di$pu$ $ec7e$trul &i un e(emplar al proce$ului,!erbal de $ec7e$tru. 85+ Pre!ederile alin. 81+ $e aplic n mod core$punztor &i cu pri!ire la di$punerea n$crierii ipotecare a$upra bunurilor mobile.? 135. La articolul 256# alineatele 82+# 85+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "omunicarea cita%iilor &i a tuturor actelor de procedur $e !a /ace# din o/iciu# prin agen%ii procedurali ai organelor )udiciare $au prin orice alt $alariat al ace$tora# prin intermediul poli%iei locale ori prin $er!iciul po&tal $au de curierat. ..........................................................................

84

85+ "itarea $e poate realiza &i prin intermediul po&tei electronice $au prin orice alt $i$tem de me$agerie electronic# cu acordul per$oanei citate. 83+ -inorul cu o !r$t mai mic de 13 ani !a /i citat# prin intermediul prin%ilor $au al tutorelui# cu e(cep%ia cazului n care ace$t lucru nu e$te po$ibil.? 16 . La articolul 256# dup alineatul 86+ $e introduce un nou alineat# alineatul 82+# cu urmtorul cuprin$* ?82+ "itarea &i comunicarea actelor procedurale $e /ac n plic nc7i$# care !a purta men%iunea GGPentru )u$ti%ie. A $e nmna cu prioritateHH.? 161. La articolul 255# alineatul 85+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?85+ ;ac nu $e cuno$c nici adre$a unde locuie&te $u$pectul $au inculpatul &i nici locul $u de munc# la $ediul organului )udiciar $e a/i&eaz o n&tiin%are care trebuie $ cuprind* a+ anul# luna# ziua &i ora cnd a /o$t /cut4 b+ numele &i prenumele celui care a /cut a/i&area &i /unc%ia ace$tuia4 c+ numele# prenumele &i domiciliul $au# dup caz# re&edin%a# re$pecti! $ediul celui citat4 d+ numrul do$arului n legtur cu care $e /ace n&tiin%area &i denumirea organului )udiciar pe rolul cruia $e a/l do$arul4 e+ men%iunea c n&tiin%area $e re/er la actul procedural al cita%iei4 /+ men%iunea termenului $tabilit de organul )udiciar care a emi$ cita%ia n care de$tinatarul e$te n drept $ $e prezinte la organul )udiciar pentru a i $e comunica cita%ia4 g+ men%iunea c# n cazul n care de$tinatarul nu $e prezint pentru comunicarea cita%iei n interiorul termenului pre!zut la lit. /+# cita%ia $e con$ider comunicat la mplinirea ace$tui termen4 7+ $emntura celui care a a/i&at n&tiin%area.? 162. La articolul 255# dup alineatul 86+ $e introduce un nou alineat# alineatul 861+# cu urmtorul cuprin$* ?861+ -ilitarii $e citeaz la unitatea din care /ac parte# prin comandantul ace$teia.? 163. La articolul 255# dup alineatul 812+ $e introduce un nou alineat# alineatul 813+# cu urmtorul cuprin$* ?813+ "itarea prin intermediul po&tei electronice $au al unui $i$tem de me$agerie electronic $e /ace la adre$a electronic ori la coordonatele care au /o$t indicate n ace$t $cop organului )udiciar de ctre per$oana citat $au de ctre reprezentantul ei.? 161. La articolul 23 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ ;ac per$oana citat re/uz $ primea$c cita%ia# per$oana n$rcinat $ comunice cita%ia !a a/i&a pe u&a de$tinatarului o n&tiin%are# nc7eind un proce$,!erbal cu pri!ire la mpre)urrile con$tatate. 'n&tiin%area trebuie $ cuprind* a+ anul# luna# ziua &i ora cnd a/i&area a /o$t /cut4 b+ numele &i prenumele celui care a /cut a/i&area &i /unc%ia ace$tuia4 c+ numele# prenumele &i domiciliul $au# dup caz# re&edin%a# re$pecti! $ediul celui n&tiin%at4 d+ numrul do$arului n legtur cu care $e /ace n&tiin%area &i denumirea organului )udiciar pe rolul cruia $e a/l do$arul# cu indicarea $ediului ace$tuia4 e+ men%iunea c n&tiin%area $e re/er la actul procedural al cita%iei4

85

/+ men%iunea termenului $tabilit de organul )udiciar care a emi$ cita%ia n care de$tinatarul e$te n drept $ $e prezinte la organul )udiciar pentru a i $e comunica cita%ia4 g+ men%iunea c# n cazul n care de$tinatarul nu $e prezint pentru comunicarea cita%iei n interiorul termenului pre!zut la lit. /+# cita%ia $e con$ider comunicat la mplinirea ace$tui termen4 7+ $emntura celui care a a/i&at n&tiin%area.? 165. La articolul 23 # dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 821+# cu urmtorul cuprin$* ?821+ ;ac per$oana citat# primind cita%ia# re/uz $au nu poate $ $emneze do!ada de primire# per$oana n$rcinat $ comunice cita%ia nc7eie de$pre acea$ta proce$,!erbal.? 163. La articolul 23 # dup alineatul 83+ $e introduce un nou alineat# alineatul 86+# cu urmtorul cuprin$* ?86+ "nd citarea $e realizeaz potri!it art. 256 alin. 85+# per$oana care realizeaz citarea ntocme&te un proce$,!erbal.? 166. La articolul 231# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'n lip$a per$oanelor artate la alin. 81+ &i 82+# agentul e$te obligat $ $e intere$eze cnd poate g$i per$oana citat pentru a,i nmna cita%ia. "nd per$oana citat nu poate /i g$it# agentul a/i&eaz pe u&a locuin%ei per$oanei citate o n&tiin%are care trebuie $ cuprind* a+ anul# luna# ziua &i ora cnd depunerea $au# dup caz# a/i&area a /o$t /cut4 b+ numele &i prenumele celui care a /cut a/i&area &i /unc%ia ace$tuia4 c+ numele# prenumele &i domiciliul $au# dup caz# re&edin%a# re$pecti! $ediul celui n&tiin%at4 d+ numrul do$arului n legtur cu care $e /ace n&tiin%area &i denumirea organului )udiciar pe rolul cruia $e a/l do$arul# cu indicarea $ediului ace$tuia4 e+ men%iunea c n&tiin%area $e re/er la actul procedural al cita%iei4 /+ men%iunea termenului $tabilit de organul )udiciar care a emi$ cita%ia n care de$tinatarul e$te n drept $ $e prezinte la organul )udiciar pentru a i $e comunica cita%ia4 g+ men%iunea c# n cazul n care de$tinatarul nu $e prezint pentru comunicarea cita%iei n interiorul termenului pre!zut la lit. /+# cita%ia $e con$ider comunicat la mplinirea ace$tui termen4 7+ $emntura celui care a a/i&at n&tiin%area.? 162. La articolul 231# alineatul 83+ $e abrog. 165. ;up articolul 231 $e introduce un nou articol# articolul 2311# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 2311 0mpo$ibilitatea de a comunica cita%ia "nd comunicarea cita%iei nu $e poate /ace# deoarece imobilul nu e(i$t# e$te nelocuit ori de$tinatarul nu mai locuie&te n imobilul re$pecti!# $au atunci cnd comunicarea nu poate /i /cut din alte moti!e a$emntoare# agentul ntocme&te un proce$,!erbal n care men%ioneaz $itua%iile con$tatate# pe care l trimite organului )udiciar care a di$pu$ citarea.? 12 . La articolul 232# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ .ri de cte ori# cu prile)ul predrii# a/i&rii $au tran$miterii electronice a unei cita%ii $e nc7eie un proce$,!erbal# ace$ta !a cuprinde n mod core$punztor &i men%iunile pre!zute la alin. 81+. 'n $itua%ia n care citarea $e realizeaz prin intermediul po&tei electronice $au prin orice alt 86

$i$tem de me$agerie electronic# la proce$ul,!erbal $e ata&eaz# dac e$te po$ibil# do!ada tran$miterii ace$teia.? 121. Articolul 233 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 233 0ncidente pri!ind citarea 81+ 'n cur$ul )udec%ii# neregularitatea cu pri!ire la citare e$te luat n con$iderare doar dac partea lip$ la termenul la care $,a produ$ neregularitatea o in!oc la termenul urmtor la care e$te prezent $au legal citat# di$pozi%iile pri!ind $anc%iunea nulit%ii aplicndu,$e n mod core$punztor. 82+ "u e(cep%ia $itua%iei n care prezen%a inculpatului e$te obligatorie# neregularitatea pri!ind procedura de citare a unei pr%i poate /i in!ocat de ctre procuror# de ctre celelalte pr%i ori din o/iciu numai la termenul la care ea $,a produ$.? 122. La articolul 233# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 233 81+ -andatul de aducere $e e(ecut prin organele de cercetare penal ale poli%iei )udiciare &i organele de ordine public. Per$oana creia i $e ncredin%eaz e(ecutarea mandatului tran$mite mandatul per$oanei pentru care ace$ta a /o$t emi$ &i i $olicit $ o n$o%ea$c. 'n cazul n care per$oana indicat n mandat re/uz $ n$o%ea$c per$oana care e(ecut mandatul $au ncearc $ /ug# acea$ta !a /i adu$ prin con$trngere.? 123. La articolul 236 $e introduce denumirea marginal cu urmtorul cuprin$* ?Acce$ul la bazele electronice de date? 121. La articolul 265 alineatul 81+ punctul 2# dup litera c+ $e introduce o nou liter# litera d+# cu urmtorul cuprin$* ?d+ inculpatul &i per$oana !tmat# n caz de mpcare.? 125. La articolul 263# alineatele 81+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 263 81+ 'n caz de condamnare# renun%are la urmrirea penal# renun%are la aplicarea pedep$ei $au de amnare a aplicrii pedep$ei# inculpatul e$te obligat $ pltea$c per$oanei !tmate# precum &i pr%ii ci!ile creia i $,a admi$ ac%iunea ci!il c7eltuielile )udiciare /cute de ace$tea. .......................................................................... 83+ 'n caz de renun%are la preten%iile ci!ile# precum &i n caz de tranzac%ie# mediere ori recunoa&tere a preten%iilor ci!ile# in$tan%a di$pune a$upra c7eltuielilor con/orm n%elegerii pr%ilor.? 123. La articolul 223 alineatul 81+# litera g+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?g+ nere$pectarea de ctre pr%i# a!oca%ii ace$tora# martori# e(per%i# interpre%i $au orice alte per$oane a m$urilor luate de ctre pre&edintele completului de )udecat potri!it art. 352 alin. 85+ $au art. 3554?. 126. La articolul 223 alineatul 81+# litera )+ $e abrog. 122. La articolul 223 alineatul 81+# litera o+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$*

87

?o+ nendeplinirea obliga%iei pre!zute la art. 112 alin. 82+ $au a obliga%iei pre!zute la art. 152 alin. 85+ de ctre /urnizorii de $er!icii de telecomunica%ii in/ormatice $au /inanciare4?. 125. Articolul 221 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 221 Procedura pri!itoare la amenda )udiciar 81+ Amenda $e aplic de organul de urmrire penal prin ordonan%# iar de )udectorul de drepturi &i libert%i# de )udectorul de camer preliminar &i de in$tan%a de )udecat# prin nc7eiere. 82+ Per$oana amendat poate cere anularea ori reducerea amenzii. "ererea de anulare $au de reducere $e poate /ace n termen de 1 zile de la comunicarea ordonan%ei ori a nc7eierii de amendare. 83+ ;ac per$oana amendat )u$ti/ic de ce nu &i,a putut ndeplini obliga%ia# )udectorul de drepturi &i libert%i# )udectorul de camer preliminar $au in$tan%a de )udecat poate di$pune anularea ori reducerea amenzii. 81+ "ererea de anulare $au de reducere a amenzii aplicate prin ordonan% !a /i $olu%ionat de )udectorul de drepturi &i libert%i# prin nc7eiere. 85+ "ererea de anulare $au de reducere a amenzii aplicate prin nc7eiere !a /i $olu%ionat de un alt )udector de drepturi &i libert%i# re$pecti! de un alt )udector de camer preliminar ori de un alt complet# prin nc7eiere.? 15 . La articolul 223# alineatul 83+ $e abrog. 151. La articolul 223# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ .rganele de cercetare penal di$pun# prin ordonan%# a$upra actelor &i m$urilor proce$uale &i /ormuleaz propuneri prin re/erat. ;i$pozi%iile alin. 82+ $e aplic n mod core$punztor.? 152. La articolul 222# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "nd# potri!it legii# punerea n mi&care a ac%iunii penale $e /ace numai la plngerea prealabil a per$oanei !tmate# la $e$izarea /ormulat de per$oana pre!zut de lege ori cu autorizarea organului pre!zut de lege# ac%iunea penal nu poate /i pu$ n mi&care n lip$a ace$tora.? 153. La articolul 225# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Plngerea trebuie $ cuprind* numele# prenumele# codul numeric per$onal# calitatea &i domiciliul peti%ionarului ori# pentru per$oane )uridice# denumirea# $ediul# codul unic de nregi$trare# codul de identi/icare /i$cal# numrul de nmatriculare n regi$trul comer%ului $au de n$criere n regi$trul per$oanelor )uridice &i contul bancar# indicarea reprezentantului legal ori con!en%ional# de$crierea /aptei care /ormeaz obiectul plngerii# precum &i indicarea /ptuitorului &i a mi)loacelor de prob# dac $unt cuno$cute.? 151. Articolul 251 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 251 :e$izrile /cute de per$oane cu /unc%ii de conducere &i de alte per$oane 81+ .rice per$oan cu /unc%ie de conducere n cadrul unei autorit%i a admini$tra%iei publice $au n cadrul altor autorit%i publice# in$titu%ii publice ori al altor per$oane )uridice de drept public# precum &i orice per$oan cu atribu%ii de control# care# n e(ercitarea atribu%iilor lor# au luat cuno&tin% de $!r&irea unei in/rac%iuni pentru care ac%iunea penal $e pune n mi&care din o/iciu# 88

$unt obligate $ $e$izeze de ndat organul de urmrire penal &i $ ia m$uri pentru ca urmele in/rac%iunii# corpurile delicte &i orice alte mi)loace de prob $ nu di$par. 82+ .rice per$oan care e(ercit un $er!iciu de intere$ public pentru care a /o$t n!e$tit de autorit%ile publice $au care e$te $upu$ controlului ori $upra!eg7erii ace$tora cu pri!ire la ndeplinirea re$pecti!ului $er!iciu de intere$ public# care n e(ercitarea atribu%iilor $ale a luat cuno&tin% de $!r&irea unei in/rac%iuni pentru care ac%iunea penal $e pune n mi&care din o/iciu# e$te obligat $ $e$izeze de ndat organul de urmrire penal.? 155. La articolul 253# alineatele 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cazul in/rac%iunii /lagrante# organele de ordine public &i $iguran% na%ional ntocme$c un proce$,!erbal# n care con$emneaz toate a$pectele con$tatate &i acti!it%ile de$/&urate# pe care l nainteaz de ndat organului de urmrire penal. 81+ Plngerile &i cererile prezentate n $cri$# corpul delict# precum &i obiectele &i n$cri$urile ridicate cu ocazia con$tatrii in/rac%iunii $unt pu$e la di$pozi%ia organului de urmrire penal.? 153. La articolul 251# alineatele 81+ , 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 251 81+ La primirea $e$izrii# organul de urmrire penal procedeaz la !eri/icarea competen%ei $ale# iar n cazul pre!zut la art. 52 alin. 83+ nainteaz procurorului cauza# mpreun cu propunerea de trimitere a $e$izrii organului competent. 82+ 'n $itua%ia n care plngerea $au denun%ul nu ndepline&te condi%iile de /orm pre!zute de lege ori de$crierea /aptei e$te incomplet ori neclar# $e re$tituie pe cale admini$trati! peti%ionarului# cu indicarea elementelor care lip$e$c. 83+ Atunci cnd $e$izarea ndepline&te condi%iile legale de admi$ibilitate# dar din cuprin$ul ace$teia rezult !reunul dintre cazurile de mpiedicare a e(ercitrii ac%iunii penale pre!zute de art. 13 alin. 81+# organele de cercetare penal nainteaz procurorului actele# mpreun cu propunerea de cla$are.? 156. ;up articolul 251 $e introduce un nou articol# articolul 2511# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 2511 @/ectuarea de !eri/icri prealabile 81+ .ri de cte ori e$te nece$ar o autorizare prealabil $au ndeplinirea unei alte condi%ii prealabile pentru nceperea urmririi penale# organul de urmrire penal e/ectueaz !eri/icri prealabile. 82+ 'n cazurile pre!zute la alin. 81+# parc7etul# odat cu $e$izarea in$titu%iei competente# nainteaz un re/erat ntocmit de procurorul cruia i,a /o$t repartizat lucrarea# care !a cuprinde rezultatele !eri/icrilor prealabile cu pri!ire la $!r&irea unor /apte pre!zute de legea penal de ctre per$oana cu pri!ire la care $e $olicit autorizarea prealabil $au ndeplinirea altei condi%ii prealabile.? 152. La articolul 253# alineatele 82+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ "nd per$oana !tmat e$te un minor $au un incapabil# termenul de 3 luni curge de la data cnd reprezentantul $u legal a a/lat de$pre $!r&irea /aptei. 83+ 'n cazul n care /ptuitorul e$te reprezentantul legal al per$oanelor pre!zute la alin. 82+# termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.? 155. La articolul 252# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$*

89

?82+ ;up con$tatarea in/rac%iunii /lagrante# organul de urmrire penal c7eam per$oana !tmat &i# dac acea$ta declar c /ace plngere prealabil# ncepe urmrirea penal. 'n caz contrar# organul de cercetare penal nainteaz procurorului actele nc7eiate &i propunerea de cla$are.? . La articolul 3 5# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "nd din datele &i probele e(i$tente n cauz rezult indicii rezonabile c o anumit per$oan a $!r&it /apta pentru care $,a nceput urmrirea penal# procurorul di$pune ca urmrirea penal $ $e e/ectueze n continuare /a% de acea$ta# care dobnde&te calitatea de $u$pect.? 2 1. La articolul 3 5# dup alineatul 83+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81+# cu urmtorul cuprin$* ?81+ Fa% de per$oanele pentru care urmrirea penal e$te condi%ionat de ob%inerea unei autoriza%ii prealabile $au de ndeplinirea unei alte condi%ii prealabile# e/ectuarea urmririi penale $e poate di$pune numai dup ob%inerea autoriza%iei ori dup ndeplinirea condi%iei.? 2 2. La articolul 3 3# alineatele 81+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 3 3 81+ Pentru realizarea obiectului urmririi penale# organele de cercetare penal au obliga%ia ca# dup $e$izare# $ caute &i $ $trng datele ori in/orma%iile cu pri!ire la e(i$ten%a in/rac%iunilor &i identi/icarea per$oanelor care au $!r&it in/rac%iuni# $ ia m$uri pentru limitarea con$ecin%elor ace$tora# $ $trng &i $ admini$treze probele cu re$pectarea pre!ederilor art. 1 &i 1 1. .......................................................................... 85+ "nd organul de cercetare penal apreciaz c e$te nece$ar admini$trarea unor mi)loace de prob $au /olo$irea unor metode $peciale de $upra!eg7ere# care pot /i autorizate ori di$pu$e# n /aza de urmrire penal# numai de procuror $au# dup caz# de )udectorul de drepturi &i libert%i# /ormuleaz propuneri moti!ate# care trebuie $ cuprind datele &i in/orma%iile care $unt obligatorii n cadrul acelei proceduri. Re/eratul e$te trimi$ procurorului mpreun cu do$arul cauzei.? 2 3. La articolul 3 3# dup alineatul 85+ $e introduc dou noi alineate# alineatele 83+ &i 86+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ :ecretul bancar &i cel pro/e$ional# cu e(cep%ia $ecretului pro/e$ional al a!ocatului# nu $unt opozabile procurorului# dup nceperea urmririi penale. 86+ .rganul de urmrire penal e$te obligat $ $trng probele nece$are pentru identi/icarea bunurilor &i !alorilor $upu$e con/i$crii $peciale &i con/i$crii e(tin$e# potri!it "odului penal.? 2 1. Articolul 3 2 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 3 2 Procedura audierii anticipate 81+ Atunci cnd e(i$t ri$cul ca un martor $ nu mai poat /i audiat n cur$ul )udec%ii# procurorul poate $e$iza )udectorul de drepturi &i libert%i n !ederea audierii anticipate a martorului. 82+ =udectorul de drepturi &i libert%i# dac apreciaz cererea ntemeiat# $tabile&te de ndat data &i locul audierii# di$punndu,$e citarea pr%ilor &i $ubiec%ilor proce$uali principali. 83+ Participarea procurorului e$te obligatorie.? 2 5. La articolul 3 5# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 90 2

?ART. 3 5 81+ Ac%iunea penal $e pune n mi&care de procuror# prin ordonan%# n cur$ul urmririi penale# de ndat ce $e con$tat c e(i$t probe din care rezult pre$upunerea rezonabil c o per$oan a $!r&it o in/rac%iune &i nu e(i$t !reunul dintre cazurile de mpiedicare# pre!zute la art. 13 alin. 81+.? 2 3. La articolul 311# alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 311 81+ 'n cazul n care# dup nceperea urmririi penale# organul de urmrire penal con$tat /apte noi# date cu pri!ire la participarea unor alte per$oane $au mpre)urri care pot duce la $c7imbarea ncadrrii )uridice a /aptei# di$pune e(tinderea urmririi penale ori $c7imbarea ncadrrii )uridice. 82+ .rganul de cercetare penal care a di$pu$ e(tinderea urmririi penale $au $c7imbarea ncadrrii )uridice e$te obligat $ l in/ormeze pe procuror cu pri!ire la m$ura di$pu$# propunnd# dup caz# punerea n mi&care a ac%iunii penale.? 2 6. La articolul 315# alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 315 81+ "la$area $e di$pune cnd* a+ nu $e poate ncepe urmrirea penal# ntruct nu $unt ntrunite condi%iile de /ond &i /orm e$en%iale ale $e$izrii4 b+ e(i$t unul dintre cazurile pre!zute la art. 13 alin. 81+. 82+ .rdonan%a de cla$are cuprinde men%iunile pre!zute la art. 223 alin. 82+# precum &i di$pozi%ii pri!ind* a+ ridicarea $au men%inerea m$urilor a$igurtorii4 ace$te m$uri nceteaz de drept dac per$oana !tmat nu introduce ac%iune n /a%a in$tan%ei ci!ile# n termen de 3 de zile de la comunicarea $olu%iei4 b+ re$tituirea bunurilor ridicate $au a cau%iunii4 c+ $e$izarea )udectorului de camer preliminar cu propunerea de luare a m$urii de $iguran% a con/i$crii $peciale4 d+ $e$izarea )udectorului de camer preliminar cu propunerea de de$/iin%are total $au par%ial a unui n$cri$4 e+ $e$izarea in$tan%ei competente potri!it di$pozi%iilor legii $peciale n materia $nt%ii mintale# n !ederea di$punerii internrii ne!oluntare4 /+ c7eltuielile )udiciare.? 2 2. La articolul 315# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 85+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ -en%ionarea moti!elor de /apt &i de drept e$te obligatorie numai dac procurorul nu &i n$u&e&te argumentele cuprin$e n propunerea organului de cercetare penal ori dac n cur$ul urmririi penale $u$pectului i,a /o$t adu$ la cuno&tin% acea$t calitate# potri!it art. 3 6.? 2 5. La articolul 313# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 313 81+ .rdonan%a de cla$are $e comunic n copie per$oanei care a /cut $e$izarea# $u$pectului# inculpatului $au# dup caz# altor per$oane intere$ate. ;ac ordonan%a nu cuprinde moti!ele de /apt &i de drept# $e comunic &i o copie a re/eratului organului de cercetare penal.? 21 . Articolul 312 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 91

?ART. 312 Renun%area la urmrirea penal 81+ 'n cazul in/rac%iunilor pentru care legea pre!ede pedeap$a amenzii $au pedeap$a nc7i$orii de cel mult 6 ani# procurorul poate renun%a la urmrirea penal cnd# n raport cu con%inutul /aptei# cu modul &i mi)loacele de $!r&ire# cu $copul urmrit &i cu mpre)urrile concrete de $!r&ire# cu urmrile produ$e $au care $,ar /i putut produce prin $!r&irea in/rac%iunii# con$tat c nu e(i$t un intere$ public n urmrirea ace$teia. 82+ "nd autorul /aptei e$te cuno$cut# la aprecierea intere$ului public $unt a!ute n !edere &i per$oana $u$pectului $au a inculpatului# conduita a!ut anterior $!r&irii in/rac%iunii &i e/orturile depu$e pentru nlturarea $au diminuarea con$ecin%elor in/rac%iunii. 83+ Procurorul poate di$pune# dup con$ultarea $u$pectului $au a inculpatului# ca ace$ta $ ndeplinea$c una $au mai multe dintre urmtoarele obliga%ii* a+ $ nlture con$ecin%ele /aptei penale $au $ repare paguba produ$ ori $ con!in cu partea ci!il o modalitate de reparare a ace$teia4 b+ $ cear public $cuze per$oanei !tmate4 c+ $ pre$teze o munc neremunerat n /olo$ul comunit%ii# pe o perioad cuprin$ ntre 3 &i 3 de zile# n a/ar de cazul n care# din cauza $trii de $ntate# per$oana nu poate pre$ta acea$t munc4 d+ $ /rec!enteze un program de con$iliere. 81+ 'n cazul n care procurorul di$pune ca $u$pectul $au inculpatul $ ndeplinea$c obliga%iile pre!zute la alin. 83+# $tabile&te prin ordonan% termenul pn la care ace$tea urmeaz a /i ndeplinite# care nu poate /i mai mare de 3 luni $au de 5 luni pentru obliga%ii a$umate prin acord de mediere nc7eiat cu partea ci!il &i care curge de la comunicarea ordonan%ei. 85+ .rdonan%a de renun%are la urmrire cuprinde# dup caz# men%iunile pre!zute la art. 223 alin. 82+# precum &i di$pozi%ii pri!ind m$urile di$pu$e con/orm alin. 83+ din prezentul articol &i art. 315 alin. 82+ , 81+# termenul pn la care trebuie ndeplinite obliga%iile pre!zute la alin. 83+ din prezentul articol &i $anc%iunea nedepunerii do!ezilor la procuror# precum &i c7eltuielile )udiciare. 83+ 'n cazul nendeplinirii cu rea,credin% a obliga%iilor n termenul pre!zut la alin. 81+# procurorul re!oc ordonan%a. :arcina de a /ace do!ada ndeplinirii obliga%iilor $au prezentarea moti!elor de nendeplinire a ace$tora re!ine $u$pectului ori inculpatului. . nou renun%are la urmrirea penal n aceea&i cauz nu mai e$te po$ibil. 86+ .rdonan%a prin care $,a di$pu$ renun%area la urmrirea penal $e comunic n copie per$oanei care a /cut $e$izarea# $u$pectului# inculpatului $au# dup caz# altor per$oane intere$ate.? 211. La articolul 321# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Re/eratul trebuie $ cuprind men%iunile pre!zute la art. 223 alin. 81+# precum &i date $uplimentare pri!itoare la mi)loacele materiale de prob &i m$urile luate cu pri!ire la ele n cur$ul cercetrii penale# precum &i locul unde ace$tea $e a/l.? 212. Articolul 323 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 323 Trimiterea cauzei la un alt parc7et "nd e(i$t o $u$piciune rezonabil c acti!itatea de urmrire penal e$te a/ectat din pricina mpre)urrilor cauzei $au calit%ii pr%ilor ori a $ubiec%ilor proce$uali principali ori e(i$t pericolul de tulburare a ordinii publice# procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# la cererea pr%ilor# a unui $ubiect proce$ual principal $au din o/iciu# poate

92

trimite cauza la un parc7et egal n grad# di$pozi%iile art. 63 &i 61 /iind aplicabile n mod core$punztor.? 213. La articolul 322# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 322 81+ Rec7izitoriul $e limiteaz la /apta &i per$oana pentru care $,a e/ectuat urmrirea penal &i cuprinde n mod core$punztor men%iunile pre!zute la art. 223 alin. 82+# datele pri!itoare la /apta re%inut n $arcina inculpatului &i ncadrarea )uridic a ace$teia# probele &i mi)loacele de prob# c7eltuielile )udiciare# men%iunile pre!zute la art. 33 &i 331# di$pozi%ia de trimitere n )udecat# precum &i alte men%iuni nece$are pentru $olu%ionarea cauzei. Rec7izitoriul e$te !eri/icat $ub a$pectul legalit%ii &i temeiniciei de prim,procurorul parc7etului $au# dup caz# de procurorul general al parc7etului de pe lng curtea de apel# iar cnd a /o$t ntocmit de ace$ta# !eri/icarea $e /ace de procurorul ierar7ic $uperior. "nd a /o$t ntocmit de un procuror de la Parc7etul de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# rec7izitoriul e$te !eri/icat de procurorul,&e/ de $ec%ie# iar cnd a /o$t ntocmit de ace$ta# !eri/icarea $e /ace de ctre procurorul general al ace$tui parc7et. 'n cauzele cu are$ta%i# !eri/icarea $e /ace de urgen% &i nainte de e(pirarea duratei are$trii pre!enti!e.? 211. La articolul 331# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazul n care 7otrrea $e ntemeiaz pe di$pozi%iile art. 313 alin. 83+ lit. a+# reluarea $e di$pune de ctre conductorul parc7etului ori procurorul ierar7ic $uperior pre!zut de lege# numai atunci cnd con$tat c pentru remedierea neregularit%ii e$te nece$ar e/ectuarea unor acte de urmrire penal. Prin ordonan%a de reluare a urmririi penale $e !or men%iona &i actele ce urmeaz a /i e/ectuate.? 215. La articolul 335# alineatele 82+ , 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazul n care au aprut /apte $au mpre)urri noi din care rezult c a di$prut mpre)urarea pe care $e ntemeia cla$area# procurorul re!oc ordonan%a &i di$pune rede$c7iderea urmririi penale. 83+ "nd con$tat c $u$pectul $au inculpatul nu &i,a ndeplinit cu rea,credin% obliga%iile $tabilite con/orm art. 312 alin. 83+# procurorul re!oc ordonan%a &i di$pune rede$c7iderea urmririi penale. 81+ Rede$c7iderea urmririi penale e$te $upu$ con/irmrii )udectorului de camer preliminar# n termen de cel mult 3 zile# $ub $anc%iunea nulit%ii. =udectorul de camer preliminar 7otr&te prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu# /r participarea procurorului &i a $u$pectului $au# dup caz# a inculpatului# a$upra legalit%ii &i temeiniciei ordonan%ei prin care $,a di$pu$ rede$c7iderea urmririi penale. 'nc7eierea )udectorului de camer preliminar e$te de/initi!.? 213. La articolul 335# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 85+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ 'n cazul n care $,a di$pu$ cla$area $au renun%area la urmrirea penal# rede$c7iderea urmririi penale are loc &i atunci cnd )udectorul de camer preliminar a admi$ plngerea mpotri!a $olu%iei &i a trimi$ cauza la procuror n !ederea completrii urmririi penale. ;i$pozi%iile )udectorului de camer preliminar $unt obligatorii pentru organul de urmrire penal.?

93

216. La articolul 335# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'n cazul $olu%iilor de cla$are ori de renun%are la urmrire# plngerea $e /ace n termen de 2 de zile de la comunicarea copiei actului prin care $,a di$pu$ $olu%ia.? 212. Articolul 311 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 311 :olu%ionarea plngerii de ctre )udectorul de camer preliminar 81+ ;up nregi$trarea plngerii la in$tan%a competent# acea$ta $e trimite n aceea&i zi )udectorului de camer preliminar. Plngerea gre&it ndreptat $e trimite pe cale admini$trati! organului )udiciar competent. 82+ =udectorul de camer preliminar $tabile&te termenul de $olu%ionare# care e$te comunicat# mpreun cu un e(emplar al plngerii# procurorului &i pr%ilor# care pot depune note $cri$e cu pri!ire la admi$ibilitatea ori temeinicia plngerii. Petentului i $e !a comunica termenul de $olu%ionare. Per$oana care a a!ut n cauz calitatea de inculpat poate /ormula cereri &i ridica e(cep%ii &i cu pri!ire la legalitatea admini$trrii probelor ori a e/ecturii urmririi penale. 83+ Procurorul# n termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicrii pre!zute la alin. 82+# tran$mite )udectorului de camer preliminar do$arul cauzei. 81+ 'n $itua%ia n care plngerea a /o$t depu$ la procuror# ace$ta o !a nainta# mpreun cu do$arul cauzei# in$tan%ei competente. 85+ =udectorul de camer preliminar $e pronun% a$upra plngerii prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu# /r participarea petentului# a procurorului &i a intima%ilor. 83+ 'n cauzele n care nu $,a di$pu$ punerea n mi&care a ac%iunii penale# )udectorul de camer preliminar poate di$pune una dintre urmtoarele $olu%ii* a+ re$pinge plngerea# ca tardi! $au inadmi$ibil ori# dup caz# ca ne/ondat4 b+ admite plngerea# de$/iin%eaz $olu%ia atacat &i trimite moti!at cauza la procuror pentru a ncepe $au pentru a completa urmrirea penal ori# dup caz# pentru a pune n mi&care ac%iunea penal &i a completa urmrirea penal4 c+ admite plngerea &i $c7imb temeiul de drept al $olu%iei de cla$are atacate# dac prin acea$ta nu $e creeaz o $itua%ie mai grea pentru per$oana care a /cut plngerea. 86+ 'n cauzele n care $,a di$pu$ punerea n mi&care a ac%iunii penale# )udectorul de camer preliminar* 1. re$pinge plngerea ca tardi! $au inadmi$ibil4 2. !eri/ic legalitatea admini$trrii probelor &i a e/ecturii urmririi penale# e(clude probele nelegal admini$trate ori# dup caz# $anc%ioneaz potri!it art. 22 , 222 actele de urmrire penal e/ectuate cu nclcarea legii &i* a+ re$pinge plngerea ca ne/ondat4 b+ admite plngerea# de$/iin%eaz $olu%ia atacat &i trimite moti!at cauza la procuror pentru a completa urmrirea penal4 c+ admite plngerea# de$/iin%eaz $olu%ia atacat &i di$pune nceperea )udec%ii cu pri!ire la /aptele &i per$oanele pentru care# n cur$ul cercetrii penale# a /o$t pu$ n mi&care ac%iunea penal# cnd probele legal admini$trate $unt $u/iciente# trimi%nd do$arul $pre repartizare aleatorie4 d+ admite plngerea &i $c7imb temeiul de drept al $olu%iei de cla$are atacate# dac prin acea$ta nu $e creeaz o $itua%ie mai grea pentru per$oana care a /cut plngerea. 82+ 'nc7eierea prin care $,a pronun%at una dintre $olu%iile pre!zute la alin. 83+ &i la alin. 86+ pct. 1# pct. 2 lit. a+# b+ &i d+ e$te de/initi!.

94

85+ 'n cazul pre!zut la alin. 86+ pct. 2 lit. c+# n termen de 3 zile de la comunicarea nc7eierii# procurorul &i inculpatul pot /ace# moti!at# conte$ta%ie cu pri!ire la modul de $olu%ionare a e(cep%iilor pri!ind legalitatea admini$trrii probelor &i a e/ecturii urmririi penale. "onte$ta%ia nemoti!at e$te inadmi$ibil. 81 + "onte$ta%ia $e depune la )udectorul care a $olu%ionat plngerea &i $e nainteaz $pre $olu%ionare )udectorului de camer preliminar de la in$tan%a ierar7ic $uperioar ori# cnd in$tan%a $e$izat cu plngere e$te 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# completului competent potri!it legii# care $e pronun% prin nc7eiere moti!at# /r participarea procurorului &i a inculpatului# putnd di$pune una dintre urmtoarele $olu%ii* a+ re$pinge conte$ta%ia ca tardi!# inadmi$ibil ori# dup caz# ca ne/ondat &i men%ine di$pozi%ia de ncepere a )udec%ii4 b+ admite conte$ta%ia# de$/iin%eaz nc7eierea &i re)udec plngerea potri!it alin. 86+ pct. 2# dac e(cep%iile cu pri!ire la legalitatea admini$trrii probelor ori a e/ecturii urmririi penale au /o$t gre&it $olu%ionate. 811+ Probele care au /o$t e(clu$e nu pot /i a!ute n !edere la )udecarea n /ond a cauzei.? 215. Articolul 312 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 312 .biectul procedurii n camera preliminar .biectul procedurii camerei preliminare l con$tituie !eri/icarea# dup trimiterea n )udecat# a competen%ei &i a legalit%ii $e$izrii in$tan%ei# precum &i !eri/icarea legalit%ii admini$trrii probelor &i a e/ecturii actelor de ctre organele de urmrire penal.? 22 . Articolul 313 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 313 ;urata procedurii n camera preliminar ;urata procedurii n camera preliminar e$te de cel mult 3 de zile de la data nregi$trrii cauzei la in$tan%.? 221. Articolul 311 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 311 -$urile premergtoare 81+ ;up $e$izarea in$tan%ei prin rec7izitoriu# do$arul $e repartizeaz aleatoriu )udectorului de camer preliminar. 82+ "opia certi/icat a rec7izitoriului &i# dup caz# traducerea autorizat a ace$tuia $e comunic inculpatului la locul de de%inere ori# dup caz# la adre$a unde locuie&te $au la adre$a la care a $olicitat comunicarea actelor de procedur# aducndu,i,$e totodat la cuno&tin% obiectul procedurii n camera preliminar# dreptul de a,&i anga)a un aprtor &i termenul n care# de la data comunicrii# poate /ormula n $cri$ cereri &i e(cep%ii cu pri!ire la legalitatea admini$trrii probelor &i a e/ecturii actelor de ctre organele de urmrire penal. Termenul e$te $tabilit de ctre )udectorul de camer preliminar# n /unc%ie de comple(itatea &i particularit%ile cauzei# dar nu poate /i mai $curt de 2 de zile. 83+ 'n cazurile pre!zute de art. 5 # )udectorul de camer preliminar ia m$uri pentru de$emnarea unui aprtor din o/iciu &i $tabile&te# n /unc%ie de comple(itatea &i particularit%ile cauzei# termenul n care ace$ta poate /ormula n $cri$ cereri &i e(cep%ii cu pri!ire la legalitatea admini$trrii probelor &i a e/ecturii actelor de ctre organele de urmrire penal# care nu poate /i mai $curt de 2 de zile. 81+ La e(pirarea termenelor pre!zute la alin. 82+ &i 83+# )udectorul de camer preliminar comunic cererile &i e(cep%iile /ormulate de ctre inculpat ori e(cep%iile ridicate din o/iciu parc7etului# care poate r$punde n $cri$# n termen de 1 zile de la comunicare.? 95

222. Articolul 315 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 315 Procedura n camera preliminar 81+ ;ac $,au /ormulat cereri &i e(cep%ii ori a ridicat din o/iciu e(cep%ii# )udectorul de camer preliminar $e pronun% a$upra ace$tora# prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu# /r participarea procurorului &i a inculpatului# la e(pirarea termenului pre!zut la art. 311 alin. 81+. 82+ 'n cazul n care )udectorul de camer preliminar con$tat neregularit%i ale actului de $e$izare# n cazul n care $anc%ioneaz potri!it art. 22 , 222 actele de urmrire penal e/ectuate cu nclcarea legii ori dac e(clude una $au mai multe probe admini$trate# nc7eierea $e comunic de ndat parc7etului care a emi$ rec7izitoriul. 83+ 'n termen de 5 zile de la comunicare# procurorul remediaz neregularit%ile actului de $e$izare &i comunic )udectorului de camer preliminar dac men%ine di$pozi%ia de trimitere n )udecat ori $olicit re$tituirea cauzei.? 223. Articolul 313 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 313 :olu%iile 81+ =udectorul de camer preliminar 7otr&te prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu# /r participarea procurorului &i a inculpatului. 'nc7eierea $e comunic de ndat procurorului &i inculpatului. 82+ ;ac nu $,au /ormulat cereri &i e(cep%ii ori nu a ridicat din o/iciu e(cep%ii# la e(pirarea termenelor pre!zute la art. 311 alin. 82+ $au 83+# )udectorul de camer preliminar con$tat legalitatea $e$izrii in$tan%ei# a admini$trrii probelor &i a e/ecturii actelor de urmrire penal &i di$pune nceperea )udec%ii. 83+ =udectorul de camer preliminar re$tituie cauza la parc7et dac* a+ rec7izitoriul e$te neregulamentar ntocmit# iar neregularitatea nu a /o$t remediat de procuror n termenul pre!zut la art. 315 alin. 83+# dac neregularitatea atrage impo$ibilitatea $tabilirii obiectului $au limitelor )udec%ii4 b+ a e(clu$ toate probele admini$trate n cur$ul urmririi penale4 c+ procurorul $olicit re$tituirea cauzei# n condi%iile art. 315 alin. 83+# ori nu r$punde n termenul pre!zut de acelea&i di$pozi%ii. 81+ 'n toate celelalte cazuri n care a con$tatat neregularit%i ale actului de $e$izare# a e(clu$ una $au mai multe probe admini$trate ori a $anc%ionat potri!it art. 22 , 222 actele de urmrire penal e/ectuate cu nclcarea legii# )udectorul de camer preliminar di$pune nceperea )udec%ii. 85+ Probele e(clu$e nu pot /i a!ute n !edere la )udecata n /ond a cauzei. 83+ ;ac apreciaz c in$tan%a $e$izat nu e$te competent# )udectorul de camer preliminar procedeaz potri!it art. 5 &i 51# care $e aplic n mod core$punztor. 86+ =udectorul de camer preliminar care a di$pu$ nceperea )udec%ii e(ercit /unc%ia de )udecat n cauz.? 221. Articolul 316 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 316 "onte$ta%ia 81+ 'n termen de 3 zile de la comunicarea nc7eierii pre!zute la art. 313 alin. 81+# procurorul &i inculpatul pot /ace conte$ta%ie cu pri!ire la modul de $olu%ionare a cererilor &i a e(cep%iilor# precum &i mpotri!a $olu%iilor pre!zute la art. 313 alin. 83+ , 85+. 82+ "onte$ta%ia $e )udec de ctre )udectorul de camer preliminar de la in$tan%a ierar7ic $uperioar celei $e$izate. "nd in$tan%a $e$izat e$te 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# conte$ta%ia $e )udec de ctre completul competent# potri!it legii. 96

83+ ;i$pozi%iile art. 313 , 313 $e aplic n mod core$punztor.? 225. Articolul 315 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 315 Rolul in$tan%ei de )udecat 81+ 0n$tan%a de )udecat $olu%ioneaz cauza dedu$ )udec%ii cu garantarea re$pectrii drepturilor $ubiec%ilor proce$uali &i a$igurarea admini$trrii probelor pentru lmurirea complet a mpre)urrilor cauzei n $copul a/lrii ade!rului# cu re$pectarea deplin a legii. 82+ 0n$tan%a poate $olu%iona cauza numai pe baza probelor admini$trate n /aza urmririi penale# dac inculpatul $olicit acea$ta &i recunoa&te n totalitate /aptele re%inute n $arcina $a &i dac in$tan%a apreciaz c probele $unt $u/iciente pentru a/larea ade!rului &i )u$ta $olu%ionare a cauzei# cu e(cep%ia cazului n care ac%iunea penal !izeaz o in/rac%iune care $e pedep$e&te cu deten%iune pe !ia%.? 223. La articolul 351# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 0n$tan%a e$te obligat $ pun n di$cu%ie cererile procurorului# ale pr%ilor $au ale celorlal%i $ubiec%i proce$uali &i e(cep%iile ridicate de ace&tia $au din o/iciu &i $ $e pronun%e a$upra lor prin nc7eiere moti!at.? 226. La articolul 352# alineatele 86+# 82+ &i 81 + , 812+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?86+ Pr%ile# per$oana !tmat# reprezentan%ii ace$tora# a!oca%ii &i e(per%ii de$emna%i n cauz au dreptul de a lua cuno&tin% de actele &i con%inutul do$arului. 82+ Pre&edintele completului are ndatorirea de a aduce la cuno&tin%a per$oanelor ce particip la )udecata de$/&urat n &edin% nepublic obliga%ia de a p$tra con/iden%ialitatea in/orma%iilor ob%inute pe parcur$ul proce$ului. .......................................................................... 81 + 0n/orma%iile de intere$ public din do$ar $e comunic n condi%iile legii. 811+ 'n cazul n care in/orma%iile cla$i/icate $unt e$en%iale pentru $olu%ionarea cauzei# in$tan%a $olicit# de urgen%# dup caz# decla$i/icarea total# decla$i/icarea par%ial $au trecerea ntr,un alt grad de cla$i/icare ori permiterea acce$ului la cele cla$i/icate de ctre aprtorul inculpatului. 812+ ;ac autoritatea emitent nu permite aprtorului inculpatului acce$ul la in/orma%iile cla$i/icate# ace$tea nu pot $er!i la pronun%area unei $olu%ii de condamnare# de renun%are la aplicarea pedep$ei $au de amnare a aplicrii pedep$ei n cauz.? 222. La articolul 353# denumirea marginal &i alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 353 "itarea la )udecat 81+ =udecata poate a!ea loc numai dac per$oana !tmat &i pr%ile $unt legal citate &i procedura e$te ndeplinit. 0nculpatul# partea ci!il# partea re$pon$abil ci!ilmente &i# dup caz# reprezentan%ii legali ai ace$tora $e citeaz din o/iciu de ctre in$tan%. 0n$tan%a poate di$pune citarea altor $ubiec%i proce$uali atunci cnd prezen%a ace$tora e$te nece$ar pentru $olu%ionarea cauzei. 'n/%i&area per$oanei !tmate $au a pr%ii n in$tan%# n per$oan $au prin reprezentant ori a!ocat ale$ $au a!ocat din o/iciu# dac ace$ta din urm a luat legtura cu per$oana reprezentat# acoper orice nelegalitate $ur!enit n procedura de citare. 82+ Partea $au alt $ubiect proce$ual principal prezent per$onal# prin reprezentant $au prin aprtor ale$ la un termen# precum &i acela cruia# per$onal# prin reprezentant $au aprtor ale$ ori prin /unc%ionarul $au per$oana n$rcinat cu primirea core$ponden%ei# i $,a nmnat n mod 97

legal cita%ia pentru un termen de )udecat nu mai $unt cita%i pentru termenele ulterioare# c7iar dac ar lip$i la !reunul dintre ace$te termene# cu e(cep%ia $itua%iilor n care prezen%a ace$tora e$te obligatorie. -ilitarii &i de%inu%ii $unt cita%i din o/iciu la /iecare termen.? 225. La articolul 353# alineatul 85+ $e abrog. 23 . La articolul 353# alineatul 86+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?86+ "nd )udecata $e amn# pr%ile &i celelalte per$oane care particip la proce$ iau cuno&tin% de noul termen de )udecat.? 231. La articolul 353# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 +# cu urmtorul cuprin$* ?81 + "ompletul n!e$tit cu )udecarea unei cauze penale poate# din o/iciu $au la cererea pr%ilor ori a per$oanei !tmate# $ pre$c7imbe primul termen $au termenul luat n cuno&tin%# cu re$pectarea principiului continuit%ii completului# n $itua%ia n care din moti!e obiecti!e in$tan%a nu &i poate de$/&ura acti!itatea de )udecat la termenul /i(at ori n !ederea $olu%ionrii cu celeritate a cauzei. Pre$c7imbarea termenului $e di$pune prin rezolu%ia )udectorului n camera de con$iliu &i /r citarea pr%ilor. Pr%ile !or /i citate de ndat pentru noul termen /i(at.? 232. La articolul 353# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ 'n $itua%ia n care per$oana !tmat $au una dintre pr%i nu mai bene/iciaz de a$i$ten%a )uridic acordat de a!ocatul $u ale$# in$tan%a poate acorda un alt termen pentru anga)area unui alt a!ocat &i pregtirea aprrii.? 233. La articolul 33 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazul n care procurorul particip la )udecat# poate declara c ncepe urmrirea penal# pune n mi&care ac%iunea penal &i l poate re%ine pe $u$pect $au pe inculpat.? 231. La articolul 331# alineatul 81+ $e abrog. 235. La articolul 333# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ "nd apreciaz c e(i$t !reuna dintre cauzele care mpiedic e(ercitarea ac%iunii penale# procurorul pune# dup caz# concluzii de ac7itare $au de ncetare a proce$ului penal.? 233. La articolul 331# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 83+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ 0nculpatul poate /ormula cereri# ridica e(cep%ii &i pune concluzii.? 236. Articolul 333 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 333 Participarea per$oanei !tmate &i a altor $ubiec%i proce$uali la )udecat &i drepturile ace$tora 81+ Per$oana !tmat poate /i reprezentat de a!ocat. 82+ Per$oana !tmat poate /ormula cereri# ridica e(cep%ii &i pune concluzii n latura penal a cauzei. 83+ Per$oanele ale cror bunuri $unt $upu$e con/i$crii pot /i reprezentate de a!ocat &i pot /ormula cereri# ridica e(cep%ii &i pune concluzii cu pri!ire la m$ura con/i$crii.?

98

232. La articolul 332# alineatele 81+# 82+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 332 81+ 'n cazul n care# potri!it legii# $e cere e(trdarea unei per$oane n !ederea )udecrii ntr,o cauz penal# in$tan%a pe rolul creia $e a/l cauza poate di$pune# prin nc7eiere moti!at# $u$pendarea )udec%ii pn la data la care $tatul $olicitat !a comunica 7otrrea $a a$upra cererii de e(trdare. 'nc7eierea in$tan%ei e$te $upu$ conte$ta%iei n termen de 21 de ore de la pronun%are# pentru cei prezen%i# &i de la comunicare# pentru cei lip$# la in$tan%a ierar7ic $uperioar. 82+ ;ac $e $olicit e(trdarea unui inculpat )udecat ntr,o cauz cu mai mul%i inculpa%i# in$tan%a poate di$pune# n intere$ul unei bune )udec%i# di$)ungerea cauzei. .......................................................................... 81+ "onte$ta%ia nu $u$pend e(ecutarea &i $e )udec n &edin% public# cu participarea procurorului &i cu citarea per$oanei !tmate &i a pr%ilor. "onte$ta%ia $e )udec n termen de 5 zile de la primirea do$arului# /r participarea procurorului &i a pr%ilor.? 235. La articolul 36 # alineatul 82+ &i litera e+ a alineatului 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ <otrrea prin care in$tan%a $e pronun% a$upra apelului# recur$ului n ca$a%ie &i recur$ului n intere$ul legii $e nume&te decizie. 0n$tan%a $e pronun% prin decizie &i n alte $itua%ii pre!zute de lege. .......................................................................... e+ /apta pentru care inculpatul a /o$t trimi$ n )udecat &i te(tele de lege n care a /o$t ncadrat /apta4?. 21 . Articolul 361 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 361 Aducerea la cuno&tin% a n!inuirii# lmuriri &i cereri 81+ La primul termen la care procedura de citare e$te legal ndeplinit &i cauza $e a/l n $tare de )udecat# pre&edintele di$pune ca gre/ierul $ dea citire actului prin care $,a di$pu$ trimiterea n )udecat ori# dup caz# a celui prin care $,a di$pu$ nceperea )udec%ii $au $ /ac o prezentare $uccint a ace$tuia. 82+ Pre&edintele e(plic inculpatului n ce con$t n!inuirea ce i $e aduce# l n&tiin%eaz pe inculpat cu pri!ire la dreptul de a nu /ace nicio declara%ie# atrgndu,i aten%ia c ceea ce declar poate /i /olo$it &i mpotri!a $a# precum &i cu pri!ire la dreptul de a pune ntrebri coinculpa%ilor# per$oanei !tmate# celorlalte pr%i# martorilor# e(per%ilor &i de a da e(plica%ii n tot cur$ul cercetrii )udectore&ti# cnd $ocote&te c e$te nece$ar. 83+ Pre&edintele ncuno&tin%eaz partea ci!il# partea re$pon$abil ci!ilmente &i per$oana !tmat cu pri!ire la probele admini$trate n /aza urmririi penale care au /o$t e(clu$e &i care nu !or /i a!ute n !edere la $olu%ionarea cauzei &i pune n !edere per$oanei !tmate c $e poate con$titui parte ci!il pn la nceperea cercetrii )udectore&ti. 81+ 'n cazurile n care ac%iunea penal nu !izeaz o in/rac%iune care $e pedep$e&te cu deten%iune pe !ia%# pre&edintele pune n !edere inculpatului c poate $olicita ca )udecata $ aib loc numai pe baza probelor admini$trate n cur$ul urmririi penale &i a n$cri$urilor prezentate de pr%i# dac recunoa&te n totalitate /aptele re%inute n $arcina $a# aducndu,i la cuno&tin% di$pozi%iile art. 353 alin. 81 +. 85+ Pre&edintele ntreab procurorul# pr%ile &i per$oana !tmat dac propun admini$trarea de probe.

99

83+ 'n cazul n care $e propun probe# trebuie $ $e arate /aptele &i mpre)urrile ce urmeaz a /i do!edite# mi)loacele prin care pot /i admini$trate ace$te probe# locul unde $e a/l ace$te mi)loace# iar n ceea ce pri!e&te martorii &i e(per%ii# identitatea &i adre$a ace$tora. 86+ Probele admini$trate n cur$ul urmririi penale &i neconte$tate de ctre pr%i nu $e readmini$treaz n cur$ul cercetrii )udectore&ti. Ace$tea $unt pu$e n dezbaterea contradictorie a pr%ilor &i $unt a!ute n !edere de in$tan% la deliberare. 82+ Probele pre!zute la alin. 86+ pot /i admini$trate din o/iciu de ctre in$tan%# dac apreciaz c e$te nece$ar pentru a/larea ade!rului &i )u$ta $olu%ionare a cauzei. 85+ Procurorul# per$oana !tmat &i pr%ile pot cere admini$trarea de probe noi &i n cur$ul cercetrii )udectore&ti. 81 + 0n$tan%a poate di$pune din o/iciu admini$trarea de probe nece$are pentru a/larea ade!rului &i )u$ta $olu%ionare a cauzei.? 211. Articolul 365 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 365 Procedura n cazul recunoa&terii n!inuirii 81+ ;ac inculpatul $olicit ca )udecata $ aib loc n condi%iile pre!zute la art. 361 alin. 81+# in$tan%a procedeaz la a$cultarea ace$tuia# dup care# lund concluziile procurorului &i ale celorlalte pr%i# $e pronun% a$upra cererii. 82+ ;ac admite cererea# in$tan%a ntreab pr%ile &i per$oana !tmat dac propun admini$trarea de probe cu n$cri$uri. 83+ ;ac re$pinge cererea# in$tan%a procedeaz potri!it art. 361 alin. 85+ , 81 +.? 212. Articolul 366 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 366 "ercetarea )udectorea$c n cazul recunoa&terii n!inuirii 81+ ;ac a di$pu$ ca )udecata $ aib loc n condi%iile pre!zute la art. 365 alin. 81+# in$tan%a admini$treaz proba cu n$cri$urile ncu!iin%ate. 82+ 'n$cri$urile pot /i prezentate la termenul la care in$tan%a $e pronun% a$upra cererii pre!zute la art. 365 alin. 81+ $au la un termen ulterior# acordat n ace$t $cop. Pentru prezentarea de n$cri$uri in$tan%a nu poate acorda dect un $ingur termen. 83+ ;i$pozi%iile art. 323 alin. 83+ $e aplic n mod core$punztor. 81+ ;ac in$tan%a con$tat# din o/iciu# la cererea procurorului $au a pr%ilor# c ncadrarea )uridic dat /aptei prin actul de $e$izare trebuie $c7imbat# e$te obligat $ pun n di$cu%ie noua ncadrare &i $ atrag aten%ia inculpatului c are dreptul $ cear l$area cauzei mai la urm. ;i$pozi%iile art. 323 alin. 82+ $e aplic n mod core$punztor. 85+ ;ac pentru $tabilirea ncadrrii )uridice# precum &i dac# dup $c7imbarea ncadrrii )uridice# e$te nece$ar admini$trarea altor probe# in$tan%a# lund concluziile procurorului &i ale pr%ilor# di$pune e/ectuarea cercetrii )udectore&ti# di$pozi%iile art. 361 alin. 85+ , 81 + aplicndu, $e n mod core$punztor.? 213. La articolul 362# alineatele 81+ &i 83+ , 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 362 81+ 0nculpatul e$te l$at $ arate tot ce &tie de$pre /apta pentru care a /o$t trimi$ n )udecat# apoi i $e pot pune ntrebri n mod nemi)locit de ctre procuror# de per$oana !tmat# de partea ci!il# de partea re$pon$abil ci!ilmente# de ceilal%i inculpa%i# precum &i de a!oca%ii ace$tora &i de a!ocatul inculpatului a crui audiere $e /ace. Pre&edintele &i ceilal%i membri ai completului pot# de a$emenea# pune ntrebri# dac apreciaz nece$ar# pentru )u$ta $olu%ionare a cauzei. .......................................................................... 100

83+ 'n $itua%iile n care legea pre!ede po$ibilitatea ca inculpatul $ /ie obligat la pre$tarea unei munci neremunerate n /olo$ul comunit%ii# ace$ta !a /i ntrebat dac &i mani/e$t acordul n ace$t $en$# n cazul n care !a /i g$it !ino!at. 81+ "nd inculpatul nu &i mai aminte&te anumite /apte $au mpre)urri ori cnd e(i$t contraziceri ntre declara%iile /cute de inculpat n in$tan% &i cele date anterior# pre&edintele i cere ace$tuia e(plica%ii &i poate da citire# n ntregime $au n parte# declara%iilor anterioare. 85+ "nd inculpatul re/uz $ dea declara%ii# in$tan%a di$pune citirea declara%iilor pe care ace$ta le,a dat anterior.? 211. La articolul 321# alineatele 83+# 83+# 82+# 81 + &i 812+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ Pre&edintele &i ceilal%i membri ai completului pot adre$a ntrebri martorului ori de cte ori con$ider nece$ar# pentru )u$ta $olu%ionare a cauzei. .......................................................................... 83+ "nd martorul nu &i mai aminte&te anumite /apte $au mpre)urri ori cnd e(i$t contraziceri ntre declara%iile /cute n in$tan% &i cele date anterior# dup ce martorul a /o$t l$at $ declare tot ceea ce &tie# pre&edintele poate da citire# n ntregime $au n parte# declara%iilor anterioare. .......................................................................... 82+ ;ac unul $au mai mul%i martori lip$e$c# in$tan%a poate di$pune moti!at /ie continuarea )udec%ii# /ie amnarea cauzei. -artorul a crui lip$ nu e$te )u$ti/icat poate /i adu$ cu mandat de aducere. .......................................................................... 81 + 0n$tan%a# lund concluziile procurorului# per$oanei !tmate &i ale pr%ilor# poate ncu!iin%a plecarea martorilor# dup audierea lor. .......................................................................... 812+ ;i$pozi%iile art. 13 , 131 &i art. 3 3 alin. 83+ $e aplic n mod core$punztor.? 215. La articolul 323# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 323 81+ ;ac n cur$ul )udec%ii $e con$ider c ncadrarea )uridic dat /aptei prin actul de $e$izare urmeaz a /i $c7imbat# in$tan%a e$te obligat $ pun n di$cu%ie noua ncadrare &i $ atrag aten%ia inculpatului c are dreptul $ cear l$area cauzei mai la urm $au amnarea )udec%ii# pentru a,&i pregti aprarea.? 213. La articolul 322# alineatul 85+ $e abrog. 216. La articolul 351# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 351 81+ ;eliberarea &i pronun%area 7otrrii $e /ac n ziua n care au a!ut loc dezbaterile $au la o dat ulterioar# dar nu mai trziu de 15 zile de la nc7iderea dezbaterilor.? 212. Articolul 355 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 355 Reluarea cercetrii )udectore&ti $au a dezbaterilor 81+ ;ac n cur$ul deliberrii in$tan%a apreciaz c o anumit mpre)urare trebuie lmurit &i e$te nece$ar reluarea cercetrii )udectore&ti $au a dezbaterilor# repune cauza pe rol. Pre!ederile pri!ind citarea $e aplic n mod core$punztor. 101

82+ ;ac )udecata a a!ut loc n condi%iile art. 365 alin. 81+ &i 82+# iar in$tan%a con$tat c pentru $olu%ionarea ac%iunii penale $e impune admini$trarea altor probe n a/ara n$cri$urilor pre!zute la art. 366 alin. 81+ , 83+# repune cauza pe rol &i di$pune e/ectuarea cercetrii )udectore&ti.? 215. La articolul 353# alineatele 83+# 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ Renun%area la aplicarea pedep$ei $e pronun% dac in$tan%a con$tat# dincolo de orice ndoial rezonabil# c /apta e(i$t# con$tituie in/rac%iune &i a /o$t $!r&it de inculpat# n condi%iile art. 2 , 22 din "odul penal. 81+ Amnarea aplicrii pedep$ei $e pronun% dac in$tan%a con$tat# dincolo de orice ndoial rezonabil# c /apta e(i$t# con$tituie in/rac%iune &i a /o$t $!r&it de inculpat# n condi%iile art. 23 , 5 din "odul penal. .......................................................................... 82+ ;ac inculpatul a cerut continuarea proce$ului penal potri!it art. 12 &i $e con$tat c nu $unt incidente cazurile pre!zute la art. 13 alin. 81+ lit. a+ , d+# in$tan%a de )udecat pronun% ncetarea proce$ului penal.? 25 . La articolul 353# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 +# cu urmtorul cuprin$* ?81 + "nd )udecata $,a de$/&urat n condi%iile art. 365 alin. 81+ &i 82+# cnd cererea inculpatului ca )udecata $ aib loc n ace$te condi%ii a /o$t re$pin$ $au cnd cercetarea )udectorea$c a a!ut loc n condi%iile art. 366 alin. 85+ ori art. 355 alin. 82+# iar in$tan%a re%ine aceea&i $itua%ie de /apt ca cea de$cri$ n actul de $e$izare &i recuno$cut de ctre inculpat# n caz de condamnare $au amnare a aplicrii pedep$ei# limitele de pedeap$ pre!zute de lege n cazul pedep$ei nc7i$orii $e reduc cu o treime# iar n cazul pedep$ei amenzii# cu o ptrime.? 251. La articolul 355# alineatele 82+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 0n$tan%a di$pune con/i$carea cau%iunii dac m$ura controlului )udiciar pe cau%iune a /o$t nlocuit cu m$ura are$tului la domiciliu $au a are$trii pre!enti!e# pentru moti!ele artate la art. 216 alin. 85+# &i nu $,a di$pu$ plata din cau%iune a $umelor pre!zute la art. 216. 85+ ;urata m$urii are$tului la domiciliu $e deduce din pedeap$a aplicat prin ec7i!alarea unei zile de are$t pre!enti! la domiciliu cu o zi din pedeap$.? 252. La articolul 355# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 +# cu urmtorul cuprin$* ?81 + ;up pronun%area 7otrrii# pn la $e$izarea in$tan%ei de apel# in$tan%a poate di$pune# la cerere $au din o/iciu# luarea# re!ocarea $au nlocuirea unei m$uri pre!enti!e cu pri!ire la inculpatul condamnat# n condi%iile legii.? 253. La articolul 1 3# alineatele 82+ &i 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n caz de condamnare# renun%are la aplicarea pedep$ei $au amnarea aplicrii pedep$ei# e(punerea trebuie $ cuprind /iecare /apt re%inut de in$tan% n $arcina inculpatului# /orma &i gradul de !ino!%ie# circum$tan%ele agra!ante $au atenuante# $tarea de recidi!# timpul ce $e deduce din pedeap$a pronun%at# re$pecti! timpul care $e !a deduce din pedeap$a $tabilit n caz de anulare $au re!ocare a renun%rii la aplicarea pedep$ei ori a amnrii aplicrii pedep$ei# precum &i actele din care rezult perioada ce urmeaz a /i dedu$. 83+ ;ac in$tan%a re%ine n $arcina inculpatului numai o parte dintre /aptele ce /ormeaz obiectul trimiterii n )udecat# $e !a arta n 7otrre pentru care anume /apte $,a pronun%at 102

condamnarea ori# dup caz# renun%area la aplicarea pedep$ei $au amnarea aplicrii pedep$ei &i pentru care anume /apte# ncetarea proce$ului penal $au ac7itarea.? 251. La articolul 1 3# dup alineatul 83+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81+# cu urmtorul cuprin$* ?81+ 'n cazul renun%rii la aplicarea pedep$ei &i al amnrii aplicrii pedep$ei# precum &i n cazul $u$pendrii e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere# $e !or prezenta n 7otrre moti!ele care au determinat renun%area $au amnarea ori# dup caz# $u$pendarea &i $e !or arta con$ecin%ele la care per$oana /a% de care $,au di$pu$ ace$te $olu%ii $e e(pune dac !a mai comite in/rac%iuni $au# dup caz# dac nu !a re$pecta m$urile de $upra!eg7ere ori nu !a e(ecuta obliga%iile ce i re!in pe durata termenului de $upra!eg7ere.? 255. La articolul 1 1# alineatele 81+ , 83+ &i 86+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 1 81+ ;i$poziti!ul trebuie $ cuprind datele pre!zute la art. 1 6 pri!itoare la per$oana inculpatului# $olu%ia dat de in$tan% cu pri!ire la in/rac%iune# indicndu,$e denumirea ace$teia &i te(tul de lege n care $e ncadreaz# iar n caz de ac7itare $au de ncetare a proce$ului penal# &i cauza pe care $e ntemeiaz potri!it art. 13# precum &i $olu%ia dat cu pri!ire la $olu%ionarea ac%iunii ci!ile. 82+ "nd in$tan%a di$pune condamnarea# n di$poziti! $e men%ioneaz pedeap$a principal aplicat. 'n cazul n care di$pune $u$pendarea e(ecutrii ace$teia# n di$poziti! $e men%ioneaz &i m$urile de $upra!eg7ere &i obliga%iile# pre!zute la art. 53 alin. 81+ , 83+ din "odul penal# pe care trebuie $ le re$pecte condamnatul# $e pun n !edere ace$tuia con$ecin%ele nere$pectrii lor &i ale $!r&irii de noi in/rac%iuni &i $e indic dou entit%i din comunitate unde urmeaz a $e e(ecuta obliga%ia de a pre$ta o munc neremunerat n /olo$ul comunit%ii# pre!zut la art. 53 alin. 83+ din "odul penal# dup con$ultarea li$tei pri!ind po$ibilit%ile concrete de e(ecutare e(i$tente la ni!elul /iecrui $er!iciu de proba%iune. "on$ilierul de proba%iune# pe baza e!alurii ini%iale# !a decide n care din cele dou in$titu%ii din comunitate men%ionate n 7otrrea )udectorea$c urmeaz a $e e(ecuta obliga%ia &i tipul de acti!itate. "nd in$tan%a di$pune m$ura educati! a $upra!eg7erii# n di$poziti! $e men%ioneaz per$oana care realizeaz $upra!eg7erea &i ndrumarea minorului. 83+ "nd in$tan%a di$pune renun%area la aplicarea pedep$ei# n di$poziti! $e /ace men%iune de$pre aplicarea a!erti$mentului# potri!it art. 21 din "odul penal# iar cnd di$pune amnarea aplicrii pedep$ei# n di$poziti! $e men%ioneaz pedeap$a $tabilit a crei aplicare $e amn# precum &i m$urile de $upra!eg7ere &i obliga%iile# pre!zute la art. 25 alin. 81+ &i 82+ din "odul penal# pe care trebuie $ le re$pecte inculpatul# $e pun n !edere ace$tuia con$ecin%ele nere$pectrii lor &i ale $!r&irii de noi in/rac%iuni# iar dac a impu$ obliga%ia de a pre$ta o munc neremunerat n /olo$ul comunit%ii# $e men%ioneaz dou entit%i din comunitate unde urmeaz a $e e(ecuta acea$t obliga%ie# dup con$ultarea li$tei pri!ind po$ibilit%ile concrete de e(ecutare e(i$tente la ni!elul /iecrui $er!iciu de proba%iune. "on$ilierul de proba%iune# pe baza e!alurii ini%iale# !a decide n care din cele dou in$titu%ii din comunitate men%ionate n 7otrrea )udectorea$c urmeaz a $e e(ecuta obliga%ia &i tipul de acti!itate &i ndrumarea minorului. .......................................................................... 86+ ;i$poziti!ul trebuie $ cuprind men%iunea c 7otrrea e$te $upu$ apelului# cu artarea termenului n care ace$ta poate /i e(ercitat# indicarea datei n care 7otrrea a /o$t pronun%at &i a /aptului c pronun%area $,a /cut n &edin% public.?

103

253. Articolul 1 6 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 1 6 "omunicarea 7otrrii 81+ ;up pronun%are# o copie a minutei 7otrrii $e comunic procurorului# pr%ilor# per$oanei !tmate &i# n cazul n care inculpatul e$te are$tat# admini$tra%iei locului de de%inere# n !ederea e(ercitrii cii de atac. 'n cazul n care inculpatul nu n%elege limba romn# o copie a minutei 7otrrii $e comunic ntr,o limb pe care o n%elege. ;up redactarea 7otrrii# ace$tora li $e comunic 7otrrea n ntregul $u. 82+ 'n cazul n care in$tan%a a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei $au $u$pendarea e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere# 7otrrea $e comunic $er!iciului de proba%iune &i# dup caz# organului $au autorit%ii competente $ !eri/ice re$pectarea obliga%iilor di$pu$e de in$tan%.? 256. La articolul 1 5 alineatul 81+# litera c+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?c+ partea ci!il# n ceea ce pri!e&te latura penal &i latura ci!il# &i partea re$pon$abil ci!ilmente# n ceea ce pri!e&te latura ci!il# iar re/eritor la latura penal# n m$ura n care $olu%ia din acea$t latur a in/luen%at $olu%ia n latura ci!il4?. 252. Articolul 112 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 112 ;eclararea &i moti!area apelului 81+ Apelul $e declar prin cerere $cri$# care trebuie $ con%in urmtoarele* a+ numrul do$arului# data &i numrul $entin%ei $au nc7eierii atacate4 b+ denumirea in$tan%ei care a pronun%at 7otrrea atacat4 c+ numele# prenumele# codul numeric per$onal# calitatea &i domiciliul# re&edin%a $au locuin%a# precum &i $emntura per$oanei care declar apelul. 82+ Pentru per$oana care nu poate $ $emneze# cererea !a /i ate$tat de un gre/ier de la in$tan%a a crei 7otrre $e atac $au de a!ocat. 83+ "ererea de apel ne$emnat ori neate$tat poate /i con/irmat n in$tan% de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de )udecat cu procedura legal ndeplinit. 81+ Apelul $e moti!eaz n $cri$# artndu,$e moti!ele de /apt &i de drept pe care $e ntemeiaz.? 255. La articolul 12 # alineatul 812+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?812+ Apelul mpotri!a nc7eierilor care# potri!it legii# pot /i atacate $eparat $e )udec n camera de con$iliu /r prezen%a pr%ilor# care pot depune concluzii $cri$e# cu e(cep%ia cazurilor n care legea di$pune alt/el ori a celor n care in$tan%a apreciaz c e$te nece$ar )udecata n &edin% public.? 23 . "apitolul 0E din titlul 000 al Pr%ii $peciale de!ine $ec%iunea 1 din capitolul E din titlul 000 al Pr%ii $peciale. 231. :ec%iunile 1 , 3 ale capitolului E din titlul 000 al Pr%ii $peciale de!in $ec%iunile 2 , 1 ale capitolului E din titlul 000 al Pr%ii $peciale. 232. Articolul 123 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 123 "azurile de conte$ta%ie n anulare 'mpotri!a 7otrrilor penale de/initi!e $e poate /ace conte$ta%ie n anulare n urmtoarele cazuri*

104

a+ cnd )udecata n apel a a!ut loc /r citarea legal a unei pr%i $au cnd# de&i legal citat# a /o$t n impo$ibilitate de a $e prezenta &i de a n&tiin%a in$tan%a de$pre acea$t impo$ibilitate4 b+ cnd inculpatul a /o$t condamnat# de&i e(i$tau probe cu pri!ire la o cauz de ncetare a proce$ului penal4 c+ cnd 7otrrea a /o$t pronun%at de alt complet dect cel care a luat parte la dezbaterea pe /ond a proce$ului4 d+ cnd in$tan%a nu a /o$t compu$ potri!it legii ori a e(i$tat un caz de incompatibilitate4 e+ cnd )udecata a a!ut loc /r participarea procurorului $au a inculpatului# cnd acea$ta era obligatorie# potri!it legii4 /+ cnd )udecata a a!ut loc n lip$a a!ocatului# cnd a$i$ten%a )uridic a inculpatului era obligatorie# potri!it legii4 g+ cnd &edin%a de )udecat nu a /o$t public# n a/ar de cazurile cnd legea pre!ede alt/el4 7+ cnd in$tan%a nu a procedat la audierea inculpatului prezent# dac audierea era legal po$ibil4 i+ cnd mpotri!a unei per$oane $,au pronun%at dou 7otrri de/initi!e pentru aceea&i /apt.? 233. La articolul 125# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 125 81+ "onte$ta%ia n anulare $e introduce la in$tan%a care a pronun%at 7otrrea a crei anulare $e cere.? 231. La articolul 131# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 9u pot /i atacate cu recur$ n ca$a%ie* a+ 7otrrile pronun%ate dup re)udecarea cauzei ca urmare a admiterii cererii de re!izuire4 b+ 7otrrile de re$pingere a cererii de rede$c7idere a proce$ului penal n cazul )udecrii n lip$4 c+ 7otrrile pronun%ate n materia e(ecutrii pedep$elor &i a reabilitrii4 d+ 7otrrile pronun%ate n materia reabilitrii4 e+ $olu%iile pronun%ate cu pri!ire la in/rac%iuni pentru care ac%iunea penal $e pune n mi&care la plngerea prealabil a per$oanei !tmate4 /+ $olu%iile pronun%ate ca urmare a aplicrii procedurii pri!ind recunoa&terea n!inuirii4 g+ 7otrrile pronun%ate ca urmare a admiterii acordului de recunoa&tere a !ino!%iei.? 235. La articolul 133 alineatul 81+# litera b+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?b+ inculpatul# n ceea ce pri!e&te latura penal &i latura ci!il# mpotri!a 7otrrilor prin care $,a di$pu$ condamnarea# renun%area la aplicarea pedep$ei $au amnarea aplicrii pedep$ei ori ncetarea proce$ului penal4?. 233. La articolul 132 alineatul 81+# punctul 1 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?1. n cur$ul )udec%ii nu au /o$t re$pectate di$pozi%iile pri!ind competen%a dup materie $au dup calitatea per$oanei# atunci cnd )udecata a /o$t e/ectuat de o in$tan% in/erioar celei legal competente4?. 236. La articolul 132 alineatul 81+# punctele 2 , 3# 5# 1 # 13 &i 11 $e abrog. 232. La articolul 135# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 135

105

81+ "ererea de recur$ n ca$a%ie mpreun cu n$cri$urile ane(ate $e depun# n$o%ite de copii pentru procuror &i pr%i# la in$tan%a a crei 7otrre $e atac.? 235. La articolul 135# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 811+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ 'n cazul n care cererea de recur$ n ca$a%ie nu e$te /ormulat prin intermediul unui a!ocat care poate pune concluzii n /a%a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au e$te /ormulat mpotri!a unei 7otrri pre!zute la art. 131 alin. 82+# pre&edintele in$tan%ei $au )udectorul delegat de ctre ace$ta re$tituie pr%ii# pe cale admini$trati!# cererea de recur$ n ca$a%ie.? 26 . La articolul 11 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ ;ac cererea de recur$ n ca$a%ie nu e$te /cut n termenul pre!zut de lege $au dac nu $, au re$pectat di$pozi%iile art. 131# art. 133 alin. 81+# 82+ &i 83+# art. 136 &i 132 ori dac cererea e$te !dit ne/ondat# in$tan%a re$pinge# prin nc7eiere de/initi!# cererea de recur$ n ca$a%ie.? 261. La articolul 111# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 111 81+ 0n$tan%a care admite n principiu cererea de recur$ n ca$a%ie $au completul care )udec recur$ul n ca$a%ie poate $u$penda moti!at# n tot $au n parte# e(ecutarea 7otrrii# putnd impune re$pectarea de ctre condamnat a unora dintre obliga%iile pre!zute la art. 215 alin. 81+ &i 82+.? 262. La articolul 153# alineatele 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "azurile pre!zute la alin. 81+ lit. a+ &i /+ pot /i in!ocate ca moti!e de re!izuire numai n /a!oarea per$oanei condamnate $au a celei /a% de care $,a di$pu$ renun%area la aplicarea pedep$ei ori amnarea aplicrii pedep$ei. 81+ "azul pre!zut la alin. 81+ lit. a+ con$tituie moti! de re!izuire dac pe baza /aptelor $au mpre)urrilor noi $e poate do!edi netemeinicia 7otrrii de condamnare# de renun%are la aplicarea pedep$ei# de amnare a aplicrii pedep$ei ori de ncetare a proce$ului penal# iar cazurile pre!zute la alin. 81+ lit. b+ , d+ &i /+ con$tituie moti!e de re!izuire dac au du$ la pronun%area unei 7otrri nelegale $au netemeinice.? 263. La articolul 155# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 155 81+ La primirea cererii de re!izuire# $e /i(eaz termen pentru e(aminarea admi$ibilit%ii n principiu a cererii de re!izuire# pre&edintele di$punnd ata&area do$arului cauzei.? 261. La articolul 13 # alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 13 81+ .dat cu admiterea n principiu a cererii de re!izuire $au ulterior ace$teia# in$tan%a poate $u$penda moti!at# n tot $au n parte# e(ecutarea 7otrrii $upu$e re!izuirii &i poate di$pune re$pectarea de ctre condamnat a unora dintre obliga%iile pre!zute la art. 215 alin. 81+ &i 82+.? 265. La articolul 135# alineatele 83+# 81+ &i 812+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "ererea de re!izuire $e introduce la in$tan%a care a pronun%at 7otrrea a crei re!izuire $e cere.

106

81+ "ererea de re!izuire $e poate /ace cel mai trziu n termen de 3 luni de la data publicrii n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# a 7otrrii de/initi!e pronun%ate de "urtea @uropean a ;repturilor .mului. .......................................................................... 812+ <otrrea pronun%at e$te $upu$ cilor de atac pre!zute de lege pentru 7otrrea re!izuit.? 263. La articolul 133# alineatele 81+ , 83+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 133 81+ Per$oana condamnat de/initi! care a /o$t )udecat n lip$ poate $olicita rede$c7iderea proce$ului penal n termen de o lun din ziua n care a luat cuno&tin%# prin orice noti/icare o/icial# c $,a de$/&urat un proce$ penal mpotri!a $a. 82+ @$te con$iderat )udecat n lip$ per$oana condamnat care nu a /o$t citat la proce$ &i nu a luat cuno&tin% n niciun alt mod o/icial de$pre ace$ta# re$pecti!# de&i a a!ut cuno&tin% de proce$# a lip$it n mod )u$ti/icat de la )udecarea cauzei &i nu a putut ncuno&tin%a in$tan%a. 9u $e con$ider )udecat n lip$ per$oana condamnat care &i,a de$emnat un aprtor ale$ ori un mandatar# dac ace&tia $,au prezentat oricnd n cur$ul proce$ului# &i nici per$oana care# dup comunicarea# potri!it legii# a $entin%ei de condamnare# nu a declarat apel# a renun%at la declararea lui ori &i,a retra$ apelul. 83+ Pentru per$oana condamnat de/initi! )udecat n lip$ /a% de care un $tat $trin a di$pu$ e(trdarea $au predarea n baza mandatului european de are$tare# termenul pre!zut la alin. 81+ curge de la data la care# dup aducerea n %ar# i,a /o$t comunicat 7otrrea de condamnare.? 266. La articolul 133# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 85+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ ;i$pozi%iile alineatelor precedente $e aplic n mod core$punztor per$oanei /a% de care $, a pronun%at o 7otrre de renun%are la aplicarea pedep$ei $au de amnare a aplicrii pedep$ei.? 262. La articolul 132# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 132 81+ La primirea cererii de rede$c7idere a proce$ului penal# $e /i(eaz termen pentru e(aminarea admi$ibilit%ii n principiu# pre&edintele di$punnd ata&area do$arului cauzei# precum &i citarea pr%ilor &i a $ubiec%ilor proce$uali principali intere$a%i.? 265. Articolul 135 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 135 =udecarea cererii de rede$c7idere a proce$ului 81+ 0n$tan%a# a$cultnd concluziile procurorului# ale pr%ilor &i ale $ubiec%ilor proce$uali principali# e(amineaz dac* a+ cererea a /o$t /ormulat n termen &i de ctre o per$oan dintre cele pre!zute la art. 1334 b+ au /o$t in!ocate temeiuri legale pentru rede$c7iderea proce$ului penal4 c+ moti!ele n baza crora e$te /ormulat cererea nu au /o$t prezentate ntr,o cerere anterioar de rede$c7idere a proce$ului penal# care a /o$t )udecat de/initi!. 82+ "ererea $e e(amineaz de urgen%# iar n cazul n care per$oana condamnat $e a/l n e(ecutarea pedep$ei cu nc7i$oarea aplicate n cauza a crei re)udecare $e cere# in$tan%a poate $u$penda moti!at# n tot $au n parte# e(ecutarea 7otrrii &i poate di$pune re$pectarea de ctre condamnat a uneia dintre obliga%iile pre!zute la art. 215 alin. 81+ &i 82+. ;ac e(ecutarea

107

pedep$ei cu nc7i$oarea nu a nceput# in$tan%a poate di$pune re$pectarea de ctre condamnat a uneia dintre obliga%iile pre!zute la art. 215 alin. 81+ &i 82+. 83+ ;ac in$tan%a con$tat ndeplinirea condi%iilor pre!zute la alin. 81+# di$pune prin nc7eiere admiterea cererii de rede$c7idere a proce$ului penal. 81+ ;ac in$tan%a con$tat nendeplinirea condi%iilor pre!zute la art. 133# di$pune prin $entin% re$pingerea cererii de rede$c7idere a proce$ului penal. 85+ 'nc7eierea prin care e$te admi$ cererea de rede$c7idere a proce$ului penal poate /i atacat odat cu /ondul. 83+ <otrrea prin care e$te re$pin$ cererea de rede$c7idere a proce$ului penal e$te $upu$ aceleia&i ci de atac ca &i 7otrrea pronun%at n lip$a per$oanei condamnate. 86+ Admiterea cererii de rede$c7idere a proce$ului penal atrage de$/iin%area de drept a 7otrrii pronun%ate n lip$a per$oanei condamnate. 82+ 0n$tan%a rede$c7ide proce$ul penal prin e(tindere &i cu pri!ire la pr%ile care nu au /ormulat cerere# putnd 7otr &i n pri!in%a lor# /r $ le poat crea ace$tora o $itua%ie mai grea. 85+ .dat cu admiterea cererii de rede$c7idere a proce$ului penal# in$tan%a# din o/iciu $au la cererea procurorului# poate di$pune luarea /a% de inculpat a uneia dintre m$urile pre!enti!e pre!zute la art. 2 2 alin. 81+# lit. b+ , e+. ;i$pozi%iile titlului E al pr%ii generale $e aplic n mod core$punztor.? 22 . La articolul 161# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 161 81+ Pentru a $e a$igura interpretarea &i aplicarea unitar a legii de ctre toate in$tan%ele )udectore&ti# procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# din o/iciu $au la cererea mini$trului )u$ti%iei# colegiul de conducere al 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au colegiile de conducere ale cur%ilor de apel# precum &i A!ocatul Poporului au ndatorirea $ cear 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $ $e pronun%e a$upra c7e$tiunilor de drept care au /o$t $olu%ionate di/erit de in$tan%ele )udectore&ti.? 221. La articolul 163# alineatele 81+# 82+ &i 85+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 163 81+ Recur$ul n intere$ul legii $e )udec de un complet /ormat din pre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au# n lip$a ace$tuia# din !icepre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# pre&edin%ii de $ec%ii din cadrul ace$teia# un numr de 11 )udectori din $ec%ia n a crei competen% intr c7e$tiunea de drept care a /o$t $olu%ionat di/erit de in$tan%ele )udectore&ti# precum &i cte 2 )udectori din cadrul celorlalte $ec%ii. Pre&edintele completului e$te pre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au# n lip$a ace$tuia# !icepre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie. 82+ 'n cazul n care c7e$tiunea de drept prezint intere$ pentru dou $au mai multe $ec%ii# pre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $tabile&te $ec%iile din care pro!in )udectorii ce !or alctui completul de )udecat. .......................................................................... 85+ Recur$ul n intere$ul legii $e $u$%ine n /a%a completului# dup caz# de procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au de procurorul de$emnat de ace$ta# de )udectorul de$emnat de colegiul de conducere al 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# re$pecti! al cur%ii de apel# ori de A!ocatul Poporului $au de un reprezentant al ace$tuia.? 222. ;up articolul 161 $e introduce un nou articol# articolul 1611# cu urmtorul cuprin$* 108

?ART. 1611 'ncetarea $au modi/icarea e/ectelor deciziei 'n cazul abrogrii# con$tatrii necon$titu%ionalit%ii ori modi/icrii di$pozi%iei legale care a generat interpretrile di/erite &i pentru care $,a pronun%at un recur$ n intere$ul legii# procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie !a $e$iza 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie cu propunere de modi/icare a deciziei $au# dup caz# de con$tatare a ncetrii obligati!it%ii ace$teia. ;i$pozi%iile art. 163 &i 161 $e aplic n mod core$punztor.? 223. La capitolul E0 din titlul 000 al Pr%ii $peciale# denumirea $ec%iunii a 2,a $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?:@"I0C9@A a 2,a :e$izarea 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie n !ederea pronun%rii unei 7otrri prealabile pentru dezlegarea unor c7e$tiuni de drept? 221. Articolul 165 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 165 .biectul $e$izrii ;ac# n cur$ul )udec%ii# un complet de )udecat al 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# al cur%ii de apel $au al tribunalului# n!e$tit cu $olu%ionarea cauzei n ultim in$tan%# con$tatnd c e(i$t o c7e$tiune de drept# de a crei lmurire depinde $olu%ionarea pe /ond a cauzei re$pecti!e &i a$upra creia 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie nu a $tatuat printr,o 7otrre prealabil $au printr, un recur$ n intere$ul legii &i nici nu /ace obiectul unui recur$ n intere$ul legii n cur$ de $olu%ionare# !a putea $olicita 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $ pronun%e o 7otrre prin care $ $e dea rezol!are de principiu c7e$tiunii de drept cu care a /o$t $e$izat.? 225. Articolul 163 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 163 Procedura de )udecat 81+ :e$izarea 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $e /ace de ctre completul de )udecat dup dezbateri contradictorii# dac $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la art. 165# prin nc7eiere care nu e$te $upu$ niciunei ci de atac. ;ac prin nc7eiere $e di$pune $e$izarea# acea$ta !a cuprinde moti!ele care $u$%in admi$ibilitatea $e$izrii potri!it di$pozi%iilor art. 165# punctul de !edere al completului de )udecat &i al pr%ilor. 82+ Prin nc7eierea pre!zut la alin. 81+# cauza poate /i $u$pendat pn la pronun%area 7otrrii prealabile pentru dezlegarea c7e$tiunii de drept. 'n cazul n care nu $,a di$pu$ $u$pendarea odat cu $e$izarea# iar cercetarea )udectorea$c e$te /inalizat nainte ca 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie $ $e pronun%e a$upra $e$izrii# in$tan%a $u$pend dezbaterile pn la pronun%area deciziei pre!zute la art. 166 alin. 81+. 'n cazul n care inculpatul $e a/l n are$t la domiciliu $au e$te are$tat pre!enti!# $e aplic n mod core$punztor pre!ederile art. 2 2 pe toat durata $u$pendrii. 83+ ;up nregi$trarea cauzei la 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# nc7eierea de $e$izare $e public pe pagina de internet a ace$tei in$tan%e. 81+ "auzele $imilare# a/late pe rolul in$tan%elor )udectore&ti# pot /i $u$pendate pn la $olu%ionarea $e$izrii. 85+ Repartizarea $e$izrii e$te /cut de pre&edintele $au# n lip$a ace$tuia# de unul dintre !icepre&edin%ii 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie ori de per$oana de$emnat de ace&tia. 83+ :e$izarea $e )udec de un complet /ormat din pre&edintele $ec%iei core$punztoare a 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie $au de un )udector de$emnat de ace$ta &i 2 )udectori din cadrul $ec%iei re$pecti!e. Pre&edintele $ec%iei $au# n caz de impo$ibilitate# )udectorul de$emnat de ace$ta e$te pre&edintele de complet &i !a lua m$urile nece$are pentru de$emnarea aleatorie a )udectorilor. 109

86+ ;up alctuirea completului potri!it alin. 83+# pre&edintele ace$tuia !a de$emna un )udector pentru a ntocmi un raport a$upra c7e$tiunii de drept $upu$e )udec%ii. =udectorul de$emnat raportor nu de!ine incompatibil. 82+ Atunci cnd c7e$tiunea de drept pri!e&te acti!itatea mai multor $ec%ii ale 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# pre&edintele $au# n lip$a ace$tuia# unul dintre !icepre&edin%ii 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie !a tran$mite $e$izarea pre&edin%ilor $ec%iilor intere$ate n $olu%ionarea c7e$tiunii de drept. 'n ace$t caz# completul !a /i alctuit din pre&edintele $au# n lip$a ace$tuia# din !icepre&edintele 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# care !a prezida completul# din pre&edin%ii $ec%iilor intere$ate n $olu%ionarea c7e$tiunii de drept# precum &i cte 5 )udectori din cadrul $ec%iilor re$pecti!e# de$emna%i aleatoriu de pre&edintele completului. ;up alctuirea completului# pentru ntocmirea raportului# pre&edintele completului !a de$emna cte un )udector din cadrul /iecrei $ec%ii. Raportorii nu $unt incompatibili. 85+ Raportul !a /i comunicat pr%ilor# care# n termen de cel mult 15 zile de la comunicare# pot depune# n $cri$# prin a!ocat $au# dup caz# prin con$ilier )uridic# punctele lor de !edere pri!ind c7e$tiunea de drept $upu$ )udec%ii. 81 + ;i$pozi%iile art. 163 alin. 85+ , 82+ $e aplic n mod core$punztor. 811+ :e$izarea $e )udec /r citarea pr%ilor# n cel mult 3 luni de la data n!e$tirii# iar $olu%ia $e adopt cu cel pu%in dou treimi din numrul )udectorilor completului. 9u $e admit ab%ineri de la !ot.? 223. Articolul 166 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 166 "on%inutul &i e/ectele 7otrrii 81+ A$upra $e$izrii# completul pentru dezlegarea unor c7e$tiuni de drept $e pronun% prin decizie# numai cu pri!ire la c7e$tiunea de drept $upu$ dezlegrii. 82+ ;i$pozi%iile art. 161 alin. 83+ $e aplic n mod core$punztor. 83+ ;ezlegarea dat c7e$tiunilor de drept e$te obligatorie pentru in$tan%e de la data publicrii deciziei n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0. 81+ ;i$pozi%iile art. 1611 $e aplic n mod core$punztor.? 226. ;up articolul 166 $e introduce un nou articol# articolul 1661# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 1661 'ncetarea $au modi/icarea e/ectelor deciziei 'n cazul abrogrii# con$tatrii necon$titu%ionalit%ii ori modi/icrii di$pozi%iei legale care a generat interpretrile di/erite &i pentru care $,a pronun%at o 7otrre prealabil pentru dezlegarea unor probleme de drept# procurorul general al Parc7etului de pe lng 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie !a $e$iza 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie cu propunere de modi/icare a deciziei $au# dup caz# de con$tatare a ncetrii obligati!it%ii ace$teia. ;i$pozi%iile art. 163 &i 161 $e aplic n mod core$punztor.? 222. La articolul 12 # alineatul 83+ $e abrog. 225. La articolul 122# litera 7+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?7+ /elul &i cuantumul# precum &i /orma de e(ecutare a pedep$ei ori $olu%ia de renun%are la aplicarea pedep$ei $au de amnare a aplicrii pedep$ei cu pri!ire la care $,a a)un$ la un acord ntre procuror &i inculpat4?. 25 . La articolul 125# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 125 110

81+ 0n$tan%a# analiznd acordul# pronun% una dintre urmtoarele $olu%ii* a+ admite acordul de recunoa&tere a !ino!%iei &i di$pune una dintre $olu%iile pre!zute de art. 353 alin. 82+ , 81+# care nu poate crea pentru inculpat o $itua%ie mai grea dect cea a$upra creia $, a a)un$ la un acord# dac $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la art. 12 , 122 cu pri!ire la toate /aptele re%inute n $arcina inculpatului# care au /cut obiectul acordului4 b+ re$pinge acordul de recunoa&tere a !ino!%iei &i trimite do$arul procurorului n !ederea continurii urmririi penale# dac nu $unt ndeplinite condi%iile pre!zute la art. 12 , 122 cu pri!ire la toate /aptele re%inute n $arcina inculpatului# care au /cut obiectul acordului# $au dac apreciaz c $olu%ia cu pri!ire la care $,a a)un$ la un acord ntre procuror &i inculpat e$te ne)u$ti/icat de blnd n raport cu gra!itatea in/rac%iunii $au periculozitatea in/ractorului.? 251. Articolul 123 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 123 :olu%ionarea ac%iunii ci!ile 81+ 'n cazul n care in$tan%a admite acordul de recunoa&tere a !ino!%iei &i ntre pr%i $,a nc7eiat tranzac%ie $au acord de mediere cu pri!ire la ac%iunea ci!il# in$tan%a ia act de acea$ta prin $entin%. 82+ 'n cazul n care in$tan%a admite acordul de recunoa&tere a !ino!%iei &i ntre pr%i nu $,a nc7eiat tranzac%ie $au acord de mediere cu pri!ire la ac%iunea ci!il# in$tan%a la$ ne$olu%ionat ac%iunea ci!il. 'n acea$t $itua%ie# 7otrrea prin care $,a admi$ acordul de recunoa&tere a !ino!%iei nu are autoritate de lucru )udecat a$upra ntinderii pre)udiciului n /a%a in$tan%ei ci!ile.? 252. Articolul 122 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 122 "alea de atac 81+ 'mpotri!a $entin%ei pronun%ate potri!it art. 125# procurorul &i inculpatul pot declara apel# n termen de 1 zile de la comunicare. 82+ 'mpotri!a $entin%ei prin care acordul de recunoa&tere a /o$t admi$# $e poate declara apel numai cu pri!ire la /elul &i cuantumul pedep$ei ori la /orma de e(ecutare a ace$teia. 83+ La $olu%ionarea apelului $e citeaz inculpatul. 81+ 0n$tan%a de apel pronun% una dintre urmtoarele $olu%ii* a+ re$pinge apelul# men%innd 7otrrea atacat# dac apelul e$te tardi! $au inadmi$ibil ori ne/ondat4 b+ admite apelul# de$/iin%eaz $entin%a prin care acordul de recunoa&tere a /o$t admi$ numai cu pri!ire la /elul &i cuantumul pedep$ei $au la /orma de e(ecutare a ace$teia &i pronun% o nou 7otrre# procednd potri!it art. 125 alin. 81+ lit. a+# care $e aplic n mod core$punztor4 c+ admite apelul# de$/iin%eaz $entin%a prin care acordul de recunoa&tere a /o$t re$pin$# admite acordul de recunoa&tere a !ino!%iei# di$pozi%iile art. 125 alin. 81+ lit. a+ &i art. 123 aplicndu,$e n mod core$punztor.? 253. ;up articolul 122 $e introduce un nou capitol# capitolul 0 1 ?"onte$ta%ia pri!ind durata rezonabil a proce$ului penal?# cuprinznd articolele 1221 , 1223# cu urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL 01 "onte$ta%ia pri!ind durata proce$ului penal

ART. 1221 0ntroducerea conte$ta%iei 81+ ;ac acti!itatea de urmrire penal $au de )udecat nu $e ndepline&te ntr,o durat rezonabil# $e poate /ace conte$ta%ie# $olicitndu,$e accelerarea procedurii.

111

82+ "onte$ta%ia poate /i introdu$ de ctre $u$pect# inculpat# per$oana !tmat# partea ci!il &i partea re$pon$abil ci!ilmente. 'n cur$ul )udec%ii# conte$ta%ia poate /i introdu$ &i de ctre procuror. 83+ "onte$ta%ia poate /i /ormulat dup cum urmeaz* a+ dup cel pu%in un an de la nceperea urmririi penale# pentru cauzele a/late n cur$ul urmririi penale4 b+ dup cel pu%in un an de la trimiterea n )udecat# pentru cauzele a/late n cur$ul )udec%ii n prim in$tan%4 c+ dup cel pu%in 3 luni de la $e$izarea in$tan%ei cu o cale de atac# pentru cauzele a/late n cile de atac ordinare $au e(traordinare. 81+ "onte$ta%ia poate /i retra$ oricnd pn la $olu%ionarea ace$teia. "onte$ta%ia nu mai poate /i reiterat n cadrul aceleia&i /aze proce$uale n care a /o$t retra$. ART. 1222 "ompeten%a de $olu%ionare 81+ "ompeten%a de $olu%ionare a conte$ta%iei apar%ine dup cum urmeaz* a+ n cauzele penale a/late n cur$ul urmririi penale# )udectorului de drepturi &i libert%i de la in$tan%a creia i,ar re!eni competen%a $ )udece cauza n prim in$tan%4 b+ n cauzele penale a/late n cur$ul )udec%ii $au n cile de atac# ordinare ori e(traordinare# in$tan%ei ierar7ic $uperioare celei pe rolul creia $e a/l cauza. 82+ "nd procedura )udiciar cu pri!ire la care $e /ormuleaz conte$ta%ia $e a/l pe rolul 'naltei "ur%i de "a$a%ie &i =u$ti%ie# competen%a de $olu%ionare a conte$ta%iei apar%ine unui alt complet din cadrul aceleia&i $ec%ii. ART. 1223 "on%inutul conte$ta%iei "onte$ta%ia $e /ormuleaz n $cri$ &i !a cuprinde* a+ numele# prenumele# domiciliul $au re&edin%a per$oanei /izice# re$pecti! denumirea &i $ediul per$oanei )uridice# precum &i calitatea n cauz a per$oanei /izice $au )uridice care ntocme&te cererea4 b+ numele &i calitatea celui care reprezint partea n proce$# iar n cazul reprezentrii prin a!ocat# numele ace$tuia &i $ediul pro/e$ional4 c+ adre$a de core$ponden%4 d+ denumirea parc7etului $au a in$tan%ei &i numrul do$arului4 e+ moti!ele de /apt &i de drept pe care $e ntemeiaz conte$ta%ia4 /+ data &i $emntura. ART. 1221 Procedura de $olu%ionare a conte$ta%iei 81+ =udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a# n !ederea $olu%ionrii conte$ta%iei# di$pune urmtoarele m$uri* a+ in/ormarea procurorului# re$pecti! in$tan%ei pe rolul creia $e a/l cauza# cu pri!ire la conte$ta%ia /ormulat# cu men%iunea po$ibilit%ii de a /ormula un punct de !edere cu pri!ire la acea$ta4 b+ tran$miterea n cel mult 5 zile a do$arului $au a unei copii certi/icate a do$arului cauzei de ctre procuror# re$pecti! de ctre in$tan%a pe rolul creia $e a/l cauza4 c+ in/ormarea celorlalte pr%i din proce$ &i# dup caz# a celorlalte per$oane pre!zute la art. 1221 alin. 82+ cu pri!ire la conte$ta%ia /ormulat &i la dreptul de a,&i e(prima punctul de !edere n termenul acordat n ace$t $cop de )udectorul de drepturi &i libert%i $au de in$tan%.

112

82+ 'n cazul n care $u$pectul $au inculpatul e$te pri!at de libertate# n cauza re$pecti! $au n alt cauz# in/ormarea pre!zut la alin. 81+ lit. c+ $e !a /ace att ctre ace$ta# ct &i ctre a!ocatul# ale$ $au numit din o/iciu# al ace$tuia. 83+ 9etran$miterea punctului de !edere pre!zut la alin. 81+ lit. a+ &i c+ n termenul $tabilit de in$tan% nu mpiedic $olu%ionarea conte$ta%iei. 81+ =udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a $olu%ioneaz conte$ta%ia n cel mult 2 zile de la nregi$trarea ace$teia. 85+ "onte$ta%ia $e $olu%ioneaz prin nc7eiere# n camera de con$iliu# /r participarea pr%ilor &i a procurorului. ART. 1225 :olu%ionarea conte$ta%iei 81+ =udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a# $olu%ionnd conte$ta%ia# !eri/ic durata procedurilor pe baza lucrrilor &i a materialului din do$arul cauzei &i a punctelor de !edere prezentate &i $e pronun% prin nc7eiere. 82+ =udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a# n aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii )udiciare# !a lua n con$iderare urmtoarele elemente* a+ natura &i obiectul cauzei4 b+ comple(itatea cauzei# inclu$i! prin luarea n con$iderare a numrului de participan%i &i a di/icult%ilor de admini$trare a probelor4 c+ elementele de e(traneitate ale cauzei4 d+ /aza proce$ual n care $e a/l cauza &i durata /azelor proce$uale anterioare4 e+ comportamentul conte$tatorului n procedura )udiciar analizat# inclu$i! din per$pecti!a e(ercitrii drepturilor $ale proce$uale &i procedurale &i din per$pecti!a ndeplinirii obliga%iilor $ale n cadrul proce$ului4 /+ comportamentul celorlal%i participan%i n cauz# inclu$i! al autorit%ilor implicate4 g+ inter!en%ia unor modi/icri legi$lati!e aplicabile cauzei4 7+ alte elemente de natur $ in/luen%eze durata procedurii. ART. 1223 :olu%ii 81+ "nd apreciaz conte$ta%ia ca /iind ntemeiat# )udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a admite conte$ta%ia &i $tabile&te termenul n care procurorul $ rezol!e cauza potri!it art. 326# re$pecti! in$tan%a de )udecat $ $olu%ioneze cauza# precum &i termenul n care o nou conte$ta%ie nu poate /i /ormulat. 82+ 'n toate cazurile# )udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a care $olu%ioneaz conte$ta%ia nu !a putea da ndrumri &i nici nu !a putea o/eri dezlegri a$upra unor probleme de /apt $au de drept care $ anticipeze modul de $olu%ionare a proce$ului ori care $ aduc atingere libert%ii )udectorului cauzei de a 7otr# con/orm legii# cu pri!ire la $olu%ia ce trebuie dat proce$ului# ori# dup caz# libert%ii procurorului de a pronun%a $olu%ia pe care o con$ider legal &i temeinic. 83+ ;ac $,a con$tatat dep&irea duratei rezonabile# o nou conte$ta%ie n aceea&i cauz $e !a $olu%iona cu luarea n con$iderare e(clu$i! a moti!elor i!ite ulterior conte$ta%iei anterioare. 81+ Abuzul de drept con$tnd n /ormularea cu rea,credin% a conte$ta%iei $e $anc%ioneaz cu amend )udiciar de la 1. lei la 6. lei &i la plata c7eltuielilor )udiciare ocazionate. 85+ 'nc7eierea $e moti!eaz n termen de 5 zile de la pronun%are. ;o$arul $e re$tituie n ziua moti!rii.

113

83+ <otrrea $e comunic conte$tatorului &i $e tran$mite $pre in/ormare tuturor pr%ilor $au per$oanelor dintre cele enumerate la art. 1221 alin. 81+ lit. c+# din do$arul cauzei# care $unt %inute $ re$pecte termenele cuprin$e n acea$ta. 86+ 'nc7eierea prin care )udectorul de drepturi &i libert%i $au in$tan%a $olu%ioneaz conte$ta%ia nu e$te $upu$ niciunei ci de atac. 82+ "onte$ta%ia /ormulat cu nere$pectarea termenelor pre!zute de prezentul capitol $e re$tituie admini$trati!.? 251. Articolul 151 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 151 Reprezentarea per$oanei )uridice 81+ Per$oana )uridic e$te reprezentat la ndeplinirea actelor proce$uale &i procedurale de reprezentantul $u legal. 82+ ;ac pentru aceea&i /apt $au pentru /apte cone(e $,a pu$ n mi&care ac%iunea penal &i mpotri!a reprezentantului legal al per$oanei )uridice# acea$ta &i nume&te un mandatar pentru a o reprezenta. 83+ 'n cazul pre!zut la alin. 82+# dac per$oana )uridic nu &i,a numit un mandatar# ace$ta e$te de$emnat# dup caz# de ctre procurorul care e/ectueaz $au $upra!eg7eaz urmrirea penal# de ctre )udectorul de camer preliminar $au de ctre in$tan%# din rndul practicienilor n in$ol!en%# autoriza%i potri!it legii. Practicienilor n in$ol!en% a$t/el de$emna%i li $e aplic# n mod core$punztor# di$pozi%iile art. 263 alin. 81+# 82+# 81+ &i 85+.? 255. Articolul 152 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 152 Locul de citare a per$oanei )uridice 81+ Per$oana )uridic $e citeaz la $ediul ace$teia. ;ac $ediul e$te /icti! ori per$oana )uridic nu mai /unc%ioneaz la $ediul declarat# iar noul $ediu nu e$te cuno$cut# la $ediul organului )udiciar $e a/i&eaz o n&tiin%are# di$pozi%iile art. 255 alin. 85+ aplicndu,$e n mod core$punztor. 82+ ;ac per$oana )uridic e$te reprezentat prin mandatar# numit n condi%iile art. 151 alin. 82+ &i 83+# citarea $e /ace la locuin%a mandatarului ori la $ediul practicianului n in$ol!en% de$emnat n calitatea de mandatar.? 253. Articolul 153 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 153 -$urile pre!enti!e 81+ =udectorul de drepturi &i libert%i# n cur$ul urmririi penale# la propunerea procurorului# $au# dup caz# )udectorul de camer preliminar ori in$tan%a poate di$pune# dac e(i$t moti!e temeinice care )u$ti/ic $u$piciunea rezonabil c per$oana )uridic a $!r&it o /apt pre!zut de legea penal &i numai pentru a $e a$igura buna de$/&urare a proce$ului penal# una $au mai multe dintre urmtoarele m$uri* a+ interdic%ia ini%ierii ori# dup caz# $u$pendarea procedurii de dizol!are $au lic7idare a per$oanei )uridice4 b+ interdic%ia ini%ierii ori# dup caz# $u$pendarea /uziunii# a di!izrii $au a reducerii capitalului $ocial al per$oanei )uridice# nceput anterior $au n cur$ul urmririi penale4 c+ interzicerea unor opera%iuni patrimoniale# $u$ceptibile de a antrena diminuarea acti!ului patrimonial $au in$ol!en%a per$oanei )uridice4 d+ interzicerea nc7eierii anumitor acte )uridice# $tabilite de organul )udiciar4 e+ interzicerea de$/&urrii acti!it%ilor de natura celor cu ocazia crora a /o$t comi$ in/rac%iunea.

114

82+ Pentru a a$igura re$pectarea m$urilor pre!zute la alin. 81+# per$oana )uridic poate /i obligat la depunerea unei cau%iuni con$tnd ntr,o $um de bani care nu poate /i mai mic de 1 . lei. "au%iunea $e re$tituie la data rmnerii de/initi!e a 7otrrii de condamnare# de amnare a aplicrii pedep$ei# de renun%are la aplicarea pedep$ei $au de ncetare a proce$ului penal# pronun%ate n cauz# dac per$oana )uridic a re$pectat m$ura $au m$urile pre!enti!e# precum &i n cazul n care# prin 7otrre de/initi!# $,a di$pu$ ac7itarea per$oanei )uridice. 83+ "au%iunea nu $e re$tituie n cazul nere$pectrii de ctre per$oana )uridic a m$urii $au a m$urilor pre!enti!e luate# /cndu,$e !enit la bugetul de $tat la data rmnerii de/initi!e a 7otrrii pronun%ate n cauz# precum &i dac $,a di$pu$ plata din cau%iune# n ordinea urmtoare# a de$pgubirilor bne&ti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de in/rac%iune# a c7eltuielilor )udiciare $au a amenzii. 81+ -$urile pre!enti!e pre!zute la alin. 81+ pot /i di$pu$e pe o perioad de cel mult 3 de zile# cu po$ibilitatea prelungirii n cur$ul urmririi penale &i a men%inerii n cur$ul procedurii de camer preliminar &i al )udec%ii# dac $e men%in temeiurile care au determinat luarea ace$tora# /iecare prelungire neputnd dep&i 3 de zile. 85+ 'n cur$ul urmririi penale# m$urile pre!enti!e $e di$pun de )udectorul de drepturi &i libert%i prin nc7eiere moti!at dat n camera de con$iliu# cu citarea per$oanei )uridice. 83+ Participarea procurorului e$te obligatorie. 86+ 'mpotri!a nc7eierii $e poate /ace conte$ta%ie la )udectorul de drepturi &i libert%i $au# dup caz# la )udectorul de camer preliminar ori in$tan%a ierar7ic $uperioar# de ctre per$oana )uridic &i procuror# n termen de 21 de ore de la pronun%are# pentru cei prezen%i# &i de la comunicare# pentru per$oana )uridic lip$. 82+ -$urile pre!enti!e $e re!oc de ctre )udectorul de drepturi &i libert%i la cererea procurorului $au a per$oanei )uridice# iar de ctre )udectorul de camer preliminar &i de ctre in$tan% &i din o/iciu# numai cnd $e con$tat c nu mai e(i$t temeiurile care au )u$ti/icat luarea $au men%inerea ace$tora. ;i$pozi%iile alin. 85+ , 86+ $e aplic n mod core$punztor. 85+ 'mpotri!a reprezentantului per$oanei )uridice $au a mandatarului ace$teia pot /i luate m$urile pre!zute la art. 235 &i art. 223 alin. 82+# iar /a% de practicianul n in$ol!en%# m$ura pre!zut la art. 223 alin. 82+. 81 + Luarea m$urilor pre!enti!e nu mpiedic luarea m$urilor a$igurtorii con/orm art. 215 , 253.? 256. Articolul 151 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 151 -$urile a$igurtorii Fa% de per$oana )uridic $e pot lua m$uri a$igurtorii# di$pozi%iile art. 215 , 253 &i ale art. 5151 aplicndu,$e n mod core$punztor.? 252. Articolul 153 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 153 @/ectele /uziunii# ab$orb%iei# di!izrii# reducerii capitalului $ocial# ale dizol!rii $au lic7idrii per$oanei )uridice condamnate 81+ ;ac# dup rmnerea de/initi! a 7otrrii de condamnare a per$oanei )uridice &i pn la e(ecutarea pedep$elor aplicate# inter!ine un caz de /uziune# ab$orb%ie# di!izare# dizol!are# lic7idare $au reducere a capitalului $ocial al ace$teia# autoritatea ori in$titu%ia creia i re!ine competen%a de a autoriza $au nregi$tra acea$t opera%iune e$te obligat $ $e$izeze in$tan%a de e(ecutare cu pri!ire la ace$ta &i $ in/ormeze cu pri!ire la per$oana )uridic creat prin /uziune# ab$orb%ie $au care a dobndit /rac%iuni din patrimoniul per$oanei di!izate.

115

82+ Per$oana )uridic rezultat prin /uziune# ab$orb%ie $au care a dobndit /rac%iuni din patrimoniul per$oanei di!izate preia obliga%iile &i interdic%iile per$oanei )uridice condamnate# di$pozi%iile art. 151 din "odul penal aplicndu,$e n mod core$punztor.? 255. La articolul 156# alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 156 81+ Per$oana )uridic condamnat la pedeap$a amenzii e$te obligat $ depun recipi$a de plat integral a amenzii la )udectorul delegat cu e(ecutarea# n termen de 3 luni de la rmnerea de/initi! a 7otrrii de condamnare. 82+ "nd per$oana )uridic condamnat $e g$e&te n impo$ibilitatea de a ac7ita integral amenda n termenul pre!zut la alin. 81+# )udectorul delegat cu e(ecutarea# la cererea per$oanei )uridice# poate di$pune e&alonarea pl%ii amenzii pe cel mult 2 ani# n rate lunare.? 3 . Articolul 152 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 152 Punerea n e(ecutare a pedep$ei complementare a dizol!rii per$oanei )uridice 81+ "opia di$poziti!ului 7otrrii de condamnare $e comunic# la data rmnerii de/initi!e# de ctre )udectorul delegat cu e(ecutarea per$oanei )uridice re$pecti!e# precum &i organului care a autorizat n/iin%area per$oanei )uridice# re$pecti! organului care a nregi$trat per$oana )uridic# $olicitndu,$e totodat in/ormarea cu pri!ire la modul de ducere la ndeplinire a m$urii. 82+ La data rmnerii de/initi!e a 7otrrii de condamnare la pedeap$a complementar a dizol!rii# per$oana )uridic intr n lic7idare.? 3 1. La articolul 5 1 alineatul 81+# dup litera c+ $e introduce o nou liter# litera d+# cu urmtorul cuprin$* ?d+ admini$tratorului $i$temului electronic de ac7izi%ii publice.? 3 2. ;up articolul 5 1 $e introduce un nou articol# articolul 5 11# cu urmtorul cuprin$* ?ART. 5 11 Punerea n e(ecutare a pedep$ei complementare a pla$rii $ub $upra!eg7ere )udiciar 81+ Atribu%iile mandatarului )udiciar pri!ind $upra!eg7erea acti!it%ii per$oanei )uridice $unt cuprin$e n di$poziti!ul 7otrrii de condamnare prin care $,a aplicat pedeap$a pla$rii $ub $upra!eg7ere )udiciar. 82+ -andatarul )udiciar nu $e poate $ub$titui organelor $tatutare n ge$tionarea acti!it%ilor per$oanei )uridice.? 3 3. La articolul 5 2# alineatele 81+ &i 82+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 5 2 81+ Cn e(tra$ al 7otrrii de condamnare care pri!e&te aplicarea pedep$ei complementare a a/i&rii 7otrrii de condamnare $e comunic# la data rmnerii de/initi!e# per$oanei )uridice condamnate# pentru a,l a/i&a n /orma# locul &i pentru perioada $tabilite de in$tan%a de )udecat. 82+ Cn e(tra$ al 7otrrii de condamnare care pri!e&te aplicarea pedep$ei complementare a publicrii 7otrrii de condamnare $e comunic# la data rmnerii de/initi!e# per$oanei )uridice condamnate# pentru a publica 7otrrea n /orma $tabilit de in$tan%# pe c7eltuial proprie# prin intermediul pre$ei $cri$e $au audio!izuale ori prin alte mi)loace de comunicare audio!izuale# de$emnate de in$tan%.?

116

3 1. La articolul 5 3# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ :e$izarea in$tan%ei $e /ace din o/iciu de ctre )udectorul delegat al in$tan%ei de e(ecutare# potri!it art. 155 , 5 2.? 3 5. La articolul 5 3# alineatul 83+ $e abrog. 3 3. La articolul 5 3# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ Prin re/eratul de e!aluare# $er!iciul de proba%iune $olicitat poate /ace propuneri moti!ate cu pri!ire la m$urile educati!e ce pot /i luate /a% de minor.? 3 6. La articolul 5 3# alineatul 85+ $e abrog. 3 2. La articolul 5 5# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ "nd inculpatul e$te minor cu !r$ta mai mic de 13 ani# in$tan%a# dac apreciaz c admini$trarea anumitor probe poate a!ea o in/luen% negati! a$upra $a# poate di$pune ndeprtarea lui din &edin%. 'n acelea&i condi%ii pot /i ndeprta%i temporar din $ala de )udecat &i prin%ii ori tutorele# curatorul ori per$oana n ngri)irea $au $upra!eg7erea creia $e a/l temporar minorul.? 3 5. Articolul 511 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 511 Punerea n e(ecutare a m$urilor educati!e nepri!ati!e de libertate 'n cazul n care $,a luat /a% de minor !reuna dintre m$urile educati!e nepri!ati!e de libertate# dup rmnerea de/initi! a 7otrrii $e /i(eaz un termen pentru cnd $e di$pune aducerea minorului# c7emarea reprezentantului legal al ace$tuia# a reprezentantului $er!iciului de proba%iune pentru punerea n e(ecutare a m$urii luate &i a per$oanelor de$emnate cu $upra!eg7erea ace$teia.? 31 . Articolul 512 $e abrog. 311. La articolul 513# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'nlocuirea internrii minorului cu m$ura educati! a a$i$trii zilnice &i liberarea din centrul educati! la mplinirea !r$tei de 12 ani $e di$pun# potri!it di$pozi%iilor legii pri!ind e(ecutarea pedep$elor# de ctre in$tan%a n a crei circum$crip%ie teritorial $e a/l centrul educati!# core$punztoare n grad in$tan%ei de e(ecutare. Re!enirea a$upra nlocuirii $au liberrii# n cazul n care ace$ta nu re$pect# cu rea,credin%# condi%iile de e(ecutare a m$urii educati!e ori obliga%iile impu$e# $e di$pune# din o/iciu $au la $e$izarea $er!iciului de proba%iune# de in$tan%a care a )udecat cauza n prim in$tan%.? 312. La articolul 523 alineatul 81+# litera e+ $e abrog. 313. La articolul 523# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ Acti!it%ile pre!zute la alin. 81+ lit. a+ , c+ pot /i e/ectuate numai n baza mandatului emi$ de )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a competent $ )udece cauza n prim in$tan% $au de la in$tan%a de e(ecutare ori de )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a competent potri!it legii $peciale n cazul pre!zut la art. 521 alin. 82+ lit. c+.? 311. Articolul 521 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 117

?ART. 521 :upra!eg7erea te7nic# re%inerea# predarea &i perc7ezi%ionarea core$ponden%ei &i a obiectelor &i perc7ezi%ia n procedura drii n urmrire 81+ :upra!eg7erea te7nic# re%inerea# predarea &i perc7ezi%ionarea core$ponden%ei &i a obiectelor &i perc7ezi%ia pot /i di$pu$e# la cererea procurorului care $upra!eg7eaz acti!itatea organelor de poli%ie care e/ectueaz urmrirea per$oanei date n urmrire# de )udectorul de drepturi &i libert%i de la in$tan%a competent# dac ace$ta apreciaz c identi/icarea# cutarea# localizarea &i prinderea per$oanelor date n urmrire nu pot /i /cute prin alte mi)loace ori ar /i mult ntrziate. 82+ ;i$pozi%iile art. 132 , 111# re$pecti! art. 116 &i art. 156 , 13 $e aplic n mod core$punztor.? 315. Articolul 525 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 525 Ridicarea de obiecte $au n$cri$uri n procedura drii n urmrire 81+ Ridicarea de obiecte $au n$cri$uri n !ederea identi/icrii# cutrii# localizrii &i prinderii per$oanelor date n urmrire poate /i di$pu$ de procurorul care $upra!eg7eaz acti!itatea organelor de poli%ie ce e/ectueaz urmrirea per$oanei date n urmrire. 82+ ;i$pozi%iile art. 135 &i 161 $e aplic n mod core$punztor.? 313. La articolul 523# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ Procurorul care $upra!eg7eaz acti!itatea de urmrire a per$oanei date n urmrire di$pune de ndat ncetarea acti!it%ilor de $upra!eg7ere luate con/orm art. 521# in/ormnd de$pre acea$ta )udectorul de drepturi &i libert%i.? 316. La articolul 522# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ La mplinirea termenului de 3 ani pre!zut la art. 15 din "odul penal# dac per$oana condamnat nu a mai $!r&it o alt in/rac%iune# organul care a autorizat n/iin%area per$oanei )uridice &i organul care a nregi$trat per$oana )uridic !or &terge din o/iciu men%iunile pri!ind pedeap$a aplicat per$oanei )uridice.? 312. La articolul 512# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 512 81+ "ooperarea )udiciar interna%ional !a /i $olicitat $au acordat n con/ormitate cu di$pozi%iile actelor )uridice ale Cniunii @uropene# tratatelor interna%ionale din domeniul cooperrii )udiciare interna%ionale n materie penal la care Romnia e$te parte# precum &i cu di$pozi%iile cuprin$e n legea $pecial &i n prezentul capitol# dac n tratatele interna%ionale nu $e pre!ede alt/el.? 315. ;up articolul 515 $e introduce un nou capitol# capitolul 0K# cuprinznd articolul 515 1# cu urmtorul cuprin$* ?"AP0T.LCL 0K Procedura de con/i$care $au de$/iin%are a unui n$cri$ n cazul cla$rii

ART. 5151 Procedura de con/i$care $au de$/iin%are a unui n$cri$ n cazul cla$rii 81+ 'n cazul n care procurorul a di$pu$ cla$area $au renun%area la urmrirea penal &i $e$izarea )udectorului de camer preliminar n !ederea lurii m$urii de $iguran% a con/i$crii $peciale $au a de$/iin%rii unui n$cri$# ordonan%a de cla$are# n$o%it de do$arul cauzei# $e nainteaz in$tan%ei creia i,ar re!eni# potri!it legii# competen%a $ )udece cauza n prim in$tan%# dup 118

e(pirarea termenului pre!zut la art. 335 alin. 81+ ori# dup caz# la art. 31 $au dup pronun%area 7otrrii prin care plngerea /o$t re$pin$. 82+ =udectorul de camer preliminar comunic per$oanelor ale cror drepturi $au intere$e legitime pot /i a/ectate o copie a ordonan%ei# punndu,le n !edere c n termen de 1 zile de la primirea comunicrii pot depune note $cri$e. 83+ ;up e(pirarea termenului pre!zut de alin. 82+# )udectorul de camer preliminar $e pronun% a$upra cererii prin nc7eiere moti!at# n camera de con$iliu# /r participarea procurorului ori a per$oanelor pre!zute la alin. 82+# putnd di$pune una dintre urmtoarele $olu%ii* a+ re$pinge propunerea &i di$pune# dup caz# re$tituirea bunului ori ridicarea m$urii a$igurtorii luate n !ederea con/i$crii4 b+ admite propunerea &i di$pune con/i$carea bunurilor ori# dup caz# de$/iin%area n$cri$ului. 81+ 'n termen de 3 zile de la comunicarea nc7eierii# procurorul &i per$oanele pre!zute la alin. 82+ pot /ace# moti!at# conte$ta%ie. "onte$ta%ia nemoti!at e$te inadmi$ibil. 85+ "onte$ta%ia $e $olu%ioneaz de ctre in$tan%a ierar7ic $uperioar celei $e$izate ori# cnd in$tan%a $e$izat e$te 'nalta "urte de "a$a%ie &i =u$ti%ie# de ctre completul competent potri!it legii# care $e pronun% prin nc7eiere moti!at# /r participarea procurorului &i a per$oanelor pre!zute la alin. 82+# putnd di$pune una dintre urmtoarele $olu%ii* a+ re$pinge conte$ta%ia ca tardi!# inadmi$ibil $au ne/ondat4 b+ admite conte$ta%ia# de$/iin%eaz nc7eierea &i re)udec propunerea potri!it alin. 83+.? 32 . La articolul 553# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 83+# cu urmtorul cuprin$* ?83+ 'n cazul pedep$elor &i m$urilor nepri!ati!e de libertate# )udectorul delegat cu e(ecutarea din cadrul in$tan%ei de e(ecutare poate delega unele atribu%ii )udectorului delegat cu e(ecutarea de la in$tan%a core$punztoare n grad in$tan%ei de e(ecutare n circum$crip%ia creia locuie&te per$oana a/lat n e(ecutare.? 321. La articolul 551# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ ;ac la punerea n e(ecutare a 7otrrii $au n cur$ul e(ecutrii $e i!e&te !reo nelmurire $au mpiedicare la e(ecutare# )udectorul delegat cu e(ecutarea poate $e$iza in$tan%a de e(ecutare# care !a proceda potri!it di$pozi%iilor art. 556 &i 552.? 322. La articolul 555# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 555 81+ Pedeap$a nc7i$orii &i pedeap$a deten%iunii pe !ia% $e pun n e(ecutare prin emiterea mandatului de e(ecutare. -andatul de e(ecutare $e emite de )udectorul delegat cu e(ecutarea n ziua rmnerii de/initi!e a 7otrrii la in$tan%a de /ond $au# dup caz# n ziua primirii e(tra$ului pre!zut la art. 553 alin. 83+# $e ntocme&te n 3 e(emplare &i cuprinde* denumirea in$tan%ei de e(ecutare# data emiterii# datele pri!itoare la per$oana condamnatului# numrul &i data 7otrrii care $e e(ecut &i denumirea in$tan%ei care a pronun%at,o# pedeap$a pronun%at &i te(tul de lege aplicat# pedeap$a acce$orie aplicat# timpul re%inerii &i are$trii pre!enti!e ori al are$tului la domiciliu# care $,a dedu$ din durata pedep$ei# men%iunea dac cel condamnat e$te recidi!i$t# precum &i# dup caz# men%iunea pre!zut la art. 1 1 alin. 83+# ordinul de are$tare &i de de%inere# $emntura )udectorului delegat# precum &i &tampila in$tan%ei de e(ecutare.? 323. La articolul 553# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 119

?ART. 553 81+ Pentru ducerea la ndeplinire a mandatului de e(ecutare $e trimit dou e(emplare organului de poli%ie de la domiciliul $au re&edin%a condamnatului# iar n cazul n care ace$ta nu are domiciliul $au re&edin%a n Romnia# organului de poli%ie n raza teritorial a cruia $e a/l in$tan%a de e(ecutare# cnd condamnatul e$te liber# $au# dup caz# cnd condamnatul e$te are$tat# comandantului la locul de de%inere.? 321. La articolul 553# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 811+# cu urmtorul cuprin$* ?811+ 'n $itua%ia n care mandatul de e(ecutare con%ine erori materiale# n$ permite identi/icarea per$oanei n !ederea punerii n e(ecutare# n raport cu datele de identi/icare ale per$oanei e(i$tente n e!iden%ele organelor de poli%ie &i 7otrrea in$tan%ei de )udecat# organul de poli%ie e(ecut 7otrrea# $olicitnd# n acela&i timp# in$tan%ei de )udecat ndreptarea erorilor materiale $e$izate.? 325. La articolul 553# dup alineatul 82+ $e introduce un nou alineat# alineatul 821+# cu urmtorul cuprin$* ?821+ -andatul de e(ecutare $au ordinul de interzicere a pr$irii %rii poate /i tran$mi$ organelor competente &i prin /a(# po&t electronic $au prin orice mi)loc n m$ur $ produc un document $cri$ n condi%ii care $ permit autorit%ilor de$tinatare $ i $tabilea$c autenticitatea.? 323. La articolul 556# denumirea marginal $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?@(ecutarea mandatului de e(ecutare a pedep$ei &i a ordinului de interzicere a pr$irii %rii. Acordul in$tan%ei de pr$ire a %rii? 326. La articolul 556# dup alineatul 85+ $e introduce un nou alineat# alineatul 81 +# cu urmtorul cuprin$* ?81 + Pe durata termenului de $upra!eg7ere# per$oana $upra!eg7eat poate $olicita moti!at in$tan%ei de e(ecutare $ ncu!iin%eze pr$irea teritoriului Romniei potri!it art. 25 alin. 82+ lit. i+ $au art. 53 alin. 82+ lit. d+ din "odul penal. 0n$tan%a de e(ecutare $olu%ioneaz cererea n camera de con$iliu# dup a$cultarea per$oanei $upra!eg7eate &i a con$ilierului de proba%iune# prin nc7eiere de/initi!. 'n cazul n care admite cererea# in$tan%a $tabile&te perioada pentru care per$oana $upra!eg7eat poate pr$i teritoriul Romniei.? 322. Articolul 555 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 555 Punerea n e(ecutare a amenzii penale 81+ Per$oana condamnat la pedeap$a amenzii e$te obligat $ depun recipi$a de plat integral a amenzii la )udectorul delegat cu e(ecutarea# n termen de 3 luni de la rmnerea de/initi! a 7otrrii. 82+ "nd cel condamnat $e a/l n impo$ibilitate de a ac7ita integral amenda n termenul pre!zut la alin. 81+# )udectorul delegat cu e(ecutarea# la cererea condamnatului# poate di$pune e&alonarea pl%ii amenzii pe o perioad de cel mult 2 ani# n rate lunare.? 325. La articolul 53 # alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ :e$izarea in$tan%ei $e /ace din o/iciu $au de ctre organul care# potri!it legii# e(ecut amenda ori de ctre per$oana condamnat. "nd di$pune nlocuirea pedep$ei amenzii cu pre$tarea unei munci neremunerate n /olo$ul comunit%ii# in$tan%a !a men%iona n di$poziti! dou entit%i 120

din comunitate unde urmeaz a $e e(ecuta munca neremunerat n /olo$ul comunit%ii. "on$ilierul de proba%iune# pe baza e!alurii ini%iale# !a decide n care din cele dou in$titu%ii din comunitate men%ionate n 7otrrea )udectorea$c urmeaz a $e e(ecuta obliga%ia &i tipul de acti!itate.? 33 . Articolul 532 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 532 0nterzicerea e(ercitrii unor drepturi Pedeap$a interzicerii e(ercitrii unor drepturi $e pune n e(ecutare prin trimiterea de ctre )udectorul delegat al in$tan%ei de e(ecutare a unei copii de pe di$poziti!ul 7otrrii# n /unc%ie de drepturile a cror e(ercitare a /o$t interzi$# per$oanei )uridice de drept public $au de drept pri!at autorizate $ $upra!eg7eze e(ercitarea dreptului re$pecti!.? 331. Articolul 531 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 531 ;egradarea militar Pedeap$a degradrii militare $e pune n e(ecutare prin trimiterea de ctre )udectorul delegat cu e(ecutarea a unei copii de pe di$poziti!ul 7otrrii comandantului unit%ii militare n a crei e!iden% e$te luat per$oana condamnat# re$pecti! centrului militar )ude%ean $au zonal de la domiciliul condamnatului.? 332. Articolul 561 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 561 @(ecutarea con/i$crii $peciale &i a con/i$crii e(tin$e -$ura de $iguran% a con/i$crii $peciale $au a con/i$crii e(tin$e# luat prin 7otrrea in$tan%ei de )udecat# $e e(ecut dup cum urmeaz* a+ lucrurile con/i$cate $e predau organelor n drept a le prelua $au !alori/ica potri!it legii4 b+ dac lucrurile con/i$cate $e a/l n p$trarea organelor de poli%ie $au a altor in$titu%ii# )udectorul delegat cu e(ecutarea trimite o copie de pe di$poziti!ul 7otrrii organului la care $e a/l. ;up primirea copiei de pe di$poziti!# lucrurile con/i$cate $e predau organelor n drept a le prelua $au !alori/ica potri!it di$pozi%iilor legii4 c+ atunci cnd con/i$carea pri!e&te $ume de bani ce nu au /o$t con$emnate la unit%i bancare# )udectorul delegat cu e(ecutarea trimite o copie de pe di$poziti!ul 7otrrii organelor /i$cale# n !ederea e(ecutrii con/i$crii potri!it di$pozi%iilor pri!ind crean%ele bugetare4 d+ cnd $,a di$pu$ di$trugerea lucrurilor con/i$cate# acea$ta $e /ace n prezen%a )udectorului delegat cu e(ecutarea# ntocmindu,$e proce$,!erbal care $e depune la do$arul cauzei.? 333. La articolul 563# alineatul 82+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?82+ 'n cazul obliga%iilor pre!zute la art. 25 alin. 82+ lit. e+ , )+# la art. 53 alin. 82+ lit. d+ &i la art. 1 1 alin. 82+ lit. c+ , g+ din "odul penal# un e(tra$ de pe di$poziti!ul 7otrrii $e trimite organului $au autorit%ii competente $ !eri/ice re$pectarea ace$tora.? 331. La capitolul 000 din titlul E al Pr%ii $peciale# denumirea $ec%iunii 1 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?:@"I0C9@A 1 "ondamnarea n cazul anulrii $au re!ocrii renun%rii la amnarea pedep$ei $au a amnrii aplicrii pedep$ei? 335. ;up titlul $ec%iunii 1 a capitolului 000 al titlului E al pr%ii $peciale $e introduce un nou articol# articolul 5211# cu urmtorul cuprin$* 121

?ART. 5211 Anularea renun%rii la aplicarea pedep$ei 81+ Anularea renun%rii la aplicarea pedep$ei $e di$pune# din o/iciu $au la $e$izarea procurorului# de in$tan%a care )udec ori a )udecat n prim in$tan% in/rac%iunea ce atrage anularea. 82+ ;ac con$tat c $unt ndeplinite condi%iile art. 23 alin. 83+ din "odul penal# in$tan%a# anulnd renun%area la aplicarea pedep$ei# di$pune condamnarea inculpatului pentru in/rac%iunea cu pri!ire la care $e renun%a$e la aplicarea pedep$ei# $tabile&te pedeap$a pentru acea$ta# aplicnd apoi# dup caz# di$pozi%iile cu pri!ire la concur$ul de in/rac%iuni# recidi! $au pluralitate intermediar. 83+ La $tabilirea pedep$ei pentru in/rac%iunea cu pri!ire la care $e anuleaz renun%area la aplicarea pedep$ei# in$tan%a !a a!ea n !edere e(clu$i! criteriile de indi!idualizare &i circum$tan%ele din cauza n care $,a pronun%at ini%ial $olu%ia de renun%are la aplicarea pedep$ei. ;i$pozi%iile art. 353 alin. 81 + $e aplic n mod core$punztor.? 333. Articolul 522 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 522 Re!ocarea $au anularea amnrii aplicrii pedep$ei 81+ A$upra re!ocrii $au anulrii amnrii aplicrii pedep$ei $e pronun%# din o/iciu $au la $e$izarea procurorului $au a con$ilierului de proba%iune# in$tan%a care )udec ori a )udecat n prim in$tan% in/rac%iunea ce ar putea atrage re!ocarea $au anularea. 82+ ;ac pn la e(pirarea termenului pre!zut la art. 23 alin. 81+ lit. c+ din "odul penal per$oana cu pri!ire la care $,a di$pu$ amnarea aplicrii pedep$ei nu a re$pectat obliga%iile ci!ile $tabilite prin 7otrrea prin care $,a di$pu$ amnarea# $er!iciul de proba%iune competent $e$izeaz in$tan%a care a pronun%at n prim in$tan% amnarea# n !ederea re!ocrii ace$teia. :e$izarea poate /i /cut &i de procuror $au de partea intere$at# pn la e(pirarea termenului de $upra!eg7ere. 83+ ;ac con$tat c $unt ndeplinite condi%iile art. 22 $au 25 din "odul penal# in$tan%a# anulnd $au# dup caz# re!ocnd amnarea aplicrii pedep$ei# di$pune condamnarea inculpatului &i e(ecutarea pedep$ei $tabilite prin 7otrrea de amnare# aplicnd apoi# dup caz# di$pozi%iile cu pri!ire la concur$ul de in/rac%iuni# recidi! $au pluralitate intermediar.? 336. ;up articolul 522 $e introduce o nou $ec%iune# $ec%iunea 11# cu urmtoarea denumire* ?:@"I0C9@A 11 :c7imbri n e(ecutarea unor 7otrri?

332. Articolul 523 $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 523 Re!ocarea $au anularea $u$pendrii e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere 81+ A$upra re!ocrii $au anulrii $u$pendrii e(ecutrii pedep$ei $ub $upra!eg7ere pre!zute la art. 53 $au 56 din "odul penal $e pronun%# din o/iciu# la $e$izarea procurorului $au a con$ilierului de proba%iune# in$tan%a care )udec ori a )udecat n prim in$tan% in/rac%iunea ce ar putea atrage re!ocarea $au anularea. 82+ ;ac# pn la e(pirarea termenului pre!zut la art. 53 alin. 85+ din "odul penal# condamnatul nu a re$pectat obliga%iile ci!ile $tabilite prin 7otrrea de condamnare# $er!iciul de proba%iune competent $e$izeaz in$tan%a care a pronun%at n prim in$tan% $u$pendarea# n !ederea re!ocrii ace$teia. :e$izarea poate /i /cut &i de procuror# de con$ilierul de proba%iune $au de partea intere$at# pn la e(pirarea termenului de $upra!eg7ere.? 335. La articolul 525# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cu prin$* 122

?ART. 525 81+ Pedeap$a pronun%at poate /i modi/icat# dac la punerea n e(ecutare a 7otrrii $au n cur$ul e(ecutrii pedep$ei $e con$tat# pe baza unei alte 7otrri de/initi!e# e(i$ten%a !reuneia dintre urmtoarele $itua%ii* a+ concur$ul de in/rac%iuni4 b+ recidi!a4 c+ pluralitatea intermediar4 d+ acte care intr n con%inutul aceleia&i in/rac%iuni.? 31 . La articolul 526# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?81+ . copie de pe 7otrrea rma$ de/initi! $e comunic $er!iciului de proba%iune competent# precum &i unit%ii de poli%ie n a crei circum$crip%ie locuie&te cel eliberat.? 311. La articolul 522# alineatele 81+# 83+ &i 81+ $e modi/ic &i !or a!ea urmtorul cuprin$* ?ART. 522 81+ A$upra anulrii liberrii condi%ionate pre!zute la art. 1 5 alin. 81+ din "odul penal $e pronun%# din o/iciu $au la $e$izarea procurorului $au a con$ilierului de proba%iune# in$tan%a care )udec ori a )udecat n prim in$tan% in/rac%iunea care atrage anularea. .......................................................................... 83+ 0n$tan%a pre!zut la art. 526 alin. 81+ $e pronun% &i a$upra re!ocrii liberrii condi%ionate# n $itua%ia pre!zut la art. 1 1 alin. 81+ din "odul penal# la $e$izarea $er!iciului de proba%iune# precum &i n cazul cnd in$tan%a care l,a )udecat pe condamnat pentru o alt in/rac%iune nu $,a pronun%at n acea$t pri!in%. 81+ 0n$tan%a n /a%a creia 7otrrea a rma$ de/initi! e$te obligat $ comunice locului de de%inere &i $er!iciului de proba%iune# atunci cnd e$te cazul# o copie de pe di$poziti!ul prin care $, a di$pu$ re!ocarea liberrii condi%ionate.? 312. La articolul 525 alineatul 81+# litera a+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?a+ cnd $e con$tat# pe baza unei e(pertize medico,legale# c per$oana condamnat $u/er de o boal care nu poate /i tratat n re%eaua $anitar a Admini$tra%iei 9a%ionale a Penitenciarelor &i care /ace impo$ibil e(ecutarea imediat a pedep$ei# dac $peci/icul bolii nu permite tratarea ace$teia cu a$igurarea pazei permanente n re%eaua $anitar a -ini$terului :nt%ii &i dac in$tan%a apreciaz c amnarea e(ecutrii &i l$area n libertate nu prezint un pericol pentru ordinea public. 'n acea$t $itua%ie# e(ecutarea pedep$ei $e amn pentru o durat determinat4?. 313. La articolul 55 # alineatul 83+ $e abrog. 311. La articolul 551# alineatul 83+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* ?83+ 0n$tan%a de e(ecutare comunic 7otrrea prin care $,a di$pu$ amnarea e(ecutrii pedep$ei# n ziua pronun%rii# organului de poli%ie de$emnat n cuprin$ul 7otrrii de amnare a e(ecutrii pedep$ei nc7i$orii pentru a lua n e!iden% per$oana# )andarmeriei# unit%ii de poli%ie n a crei circum$crip%ie locuie&te condamnatul# organelor competente $ elibereze pa&aportul# organelor de /rontier# precum &i altor in$titu%ii# n !ederea a$igurrii re$pectrii obliga%iilor impu$e. .rganele n drept re/uz eliberarea pa&aportului $au# dup caz# ridic pro!izoriu pa&aportul pe durata amnrii.? 315. La articolul 552# alineatul 81+ $e modi/ic &i !a a!ea urmtorul cuprin$* 123

?ART. 552 81+ @(ecutarea pedep$ei nc7i$orii $au a deten%iunii pe !ia% poate /i ntrerupt n cazurile &i n condi%iile pre!zute la art. 525# la cererea per$oanelor artate la alin. 83+ al aceluia&i articol# iar n cazul pre!zut la art. 525 alin. 81+ lit. a+# &i la cererea admini$tra%iei penitenciarului.? 313. La articolul 555# dup alineatul 81+ $e introduce un nou alineat# alineatul 85+# cu urmtorul cuprin$* ?85+ "ererile ulterioare de conte$ta%ie la e(ecutare $unt inadmi$ibile dac e(i$t identitate de per$oan# de temei legal# de moti!e &i de aprri.? !"!L#L ") $ispozi ii tranzitorii i finale ART. 1 3 Legea nr. 135/2 1 pri!ind "odul de procedur penal# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 123 din 15 iulie 2 1 # intr n !igoare la data de 1 /ebruarie 2 11. ART. 1 1 Prezenta lege intr n !igoare la data de 1 /ebruarie 2 11. ART. 1 5 ;i$pozi%iile art. 1221 , 1223 din Legea nr. 135/2 1 # cu modi/icrile &i completrile adu$e prin prezenta lege# re/eritoare la conte$ta%ia pri!ind durata rezonabil a proce$ului penal# $e aplic numai proce$elor penale ncepute dup intrarea n !igoare a Legii nr. 135/2 1 . ART. 1 3 Regulamentul comun al "on$iliului :uperior al -agi$traturii &i -ini$terului Aprrii 9a%ionale# pre!zut la art. 32 alin. 82+ din Legea nr. 3 3/2 1# republicat# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# precum &i cu cele adu$e prin prezenta lege# !a /i adoptat n termen de 3 de zile de la intrarea n !igoare a prezentei legi. ART. 1 6 81+ Legea nr. 135/2 1 pri!ind "odul de procedur penal# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 123 din 15 iulie 2 1 # cu modi/icrile &i completrile adu$e prin prezenta lege# $e !a republica n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# cel mai trziu la data de 15 ianuarie 2 11# dndu,$e te(telor o nou numerotare. 82+ 'n completarea pre!ederilor legale pri!ind republicarea# Legea nr. 135/2 1 # republicat# !a con%ine n titlu di$tinct un tabel de core$ponden% ntre !ec7ea numerotare cuprin$ n Legea nr. 135/2 1 # cu modi/icrile &i completrile adu$e prin prezenta lege# &i noua numerotare cuprin$ n Legea nr. 135/2 1 # republicat. 83+ Actele normati!e pre!zute n titlul 00 ?;i$pozi%ii pri!ind modi/icarea &i completarea unor acte normati!e care cuprind di$pozi%ii proce$ual penale?# cu modi/icrile &i completrile adu$e prin prezenta lege# !or /i republicate n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# dup intrarea n !igoare a prezentei legi# dndu,$e te(telor o nou numerotare.

124

ART. 1 2 La data intrrii n !igoare a prezentei legi $e abrog Legea nr. 25/1532 pri!ind "odul de procedur penal# republicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 62 din 3 aprilie 1556# cu modi/icrile &i completrile ulterioare# &i art. 000 din Legea nr. 221/2 3 pri!ind modi/icarea &i completarea "odului de procedur penal &i a unor legi $peciale# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 132 din 1 iulie 2 3. ART. 1 5 Articolul 115 din Legea nr. 126/2 12 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 223/2 5 pri!ind "odul penal# publicat n -onitorul ./icial al Romniei# Partea 0# nr. 656 din 12 noiembrie 2 12# $e abrog. LLL Prezenta lege transpune dispoziii cuprinse n directi e ale !niunii "uropene# dup cu$ ur$eaz% 1. art. 1# art. 2 alin. &1' ( &5'# art. 3 alin. &1'# &2'# &5'# &)' *i &+' *i art. 4 din ,irecti a 2010-.4-!" a Parla$entului "uropean *i a /onsiliului din 20 octo$brie 2010 pri ind dreptul la interpretare *i traducere n cadrul procedurilor penale# publicat n 0urnalul Oficial al !niunii "uropene &0O!"'# seria 1# nr. 220 din 2. octo$brie 20103 2. art. 3# 4# .# ) *i art. 2 alin. &2' din ,irecti a 2012-13-!" a Parla$entului "uropean *i a /onsiliului din 22 $ai 2012 pri ind dreptul la infor$are n cadrul procedurilor penale# publicat n 0urnalul Oficial al !niunii "uropene &0O!"'# seria 1# nr. 142 din 1 iunie 2012.

125