Sunteți pe pagina 1din 3

ulaMinisterul Educaiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnica a Moldovei Facultatea Inginerie i Management n Electronica i Telecomunicaii Catedra Sisteme i Reele

de Comunicaii ptoelectronice

Dare de seam
la lucrare de laborator nr ! Tema" #Studierea c$ii de linie a sistemului de transmisiuni
optoelectronice digitale% &

La disciplina: Linii de transmisiune.

' e(ectuat st% gr% S E)*!* ' veri(icat ,% sup%

+ulat Cristian -intilie .eanu

Chiin$u !/*0

2.1. SCOPUL LUCRARII: Studierea schemei de structura a caii de linie. Cercetarea practica a elementelor ei pe e emplul sitemului SOPCA!". Insusirea tehnolo#iei de masurare a parametrilor caii de linie. 2.2. SARCI$A %&OR&%ICA: Studierea materialului teoretic re'eritor la componenta caii de linie si masurarea parametrilor ei. 2.". SARCI$A PRAC%ICA:
!%0%*% Studierea schemei de structura a caii de linie% !%0%!% Studierea constructiei mansonului de 1onctiuni sudate % !%0%0% Studierea constructiei cutiei de distributie a (ibrelor optice % !%0%2% Studierea constructiei terminalui de linie optica a sistemului de transmisiuni #S -C')0&% !%0%3% Masurarea puterii optice in punctul de transmisie 4T5 a terminalului de linie #S -C')0&6 P %7m896 cu masuratorul de putere optica # M0)::&% P % (/6037m89 !%0%:% Masurarea puterii optice in punctual de receptieie 4R5 a terminalului de linie #S -C')0&6 P R7m89) cu masuratorul de putere optica # M0)::& % P R ;/6<7=89) !%0%>% .upa datele obtinute in punctele !%0%3 si !%0%: sa se calcule?e nivelele puterii optice de transmisie si de receptie" P%7d+m9 ( 1*l# P %7m89 si6 respectiv6 PR7d+m9 ( 1*l# P R7m89. P%7d+m9 ( */lg /603; )26: 7d+m9 PR7d+m9 ( */lg /6///<; )0/6237d+m9% !%0%@% Calcularea atenuarii liniei6 atot ( PR7d+m9 ! P%7d+m9.

atot (!0/623)26:; )!36<7d+m9%

!%0%<% Cu a1utorul atenuatorului optic reglabil6 sa se micsore?e puterea optica in punctul de receptie 4R5 a terminalului de linie #S -C')0&6 pina apare semnalul luminos #*/):&6 pe panoul de semnali?are a terminalului% 'ceasta inseamna ca sa a1uns la cel mai 1os nivel6 admis6 al calitatii transmisiunii6 ) coe(icientul ei de erori egal cu */): 4+ER;*/):5% Aaloarea puterii semnalului este la pragul de sensibilitate in putere a (otoreceptorului6 si se notea?a6 P+RS7m89. P+RS (/6/@=;/6////@7m89 !%0%*/% Masurarea puterii optice in punctul de receptieie 4R5 a terminalului de linie #S -C')0&6 P+RS 7m89) cu masuratorul de putere optica # M0)::& % P+RS ;/6////@7m89 !%0%**% Calcularea sensibilitatii receptorului6 care este egala cu nivelul puterii valoarea careia se a(la la pragul lui de sensibilitate6 S7d+m9 ( */lgP+RS 7m89. S( */lg/6////@;)2* 7d+m9 !%0%*!% Calcularea bugetului energetic a caii de linie6 , ( P%7d+m9 ! S7d+m9. , ( )26:B2*;0:62 !%0%*0% Calcularea re?ervei bugetului energetic a caii de linie6 R ( , ! -atot.-.

R(0:62 ) !36<;*/63

!%0%*2% Conclu?ii% -ot conclu?iona ca urma e(ectuarii lucr$rii date de laborator neam (amiliari?at cu schema de structura a caii de linie6 constructia mansonului de 1onctiuni sudate6 constructia cutiei de distributie a (ibrelor optice6 constructia terminalui de linie optica a sistemului de transmisiuni ce ne permite mai usor sa intelegem calea de linie a sistemului de transmisiuni optoelectranice digitale% 'poi cu a1utorul masuratorului de putere optica masuram puterea optica in punctul de transmisie6 receptie si atenuarea terminalului de linie #S -C')0&%Calculam sensibilitatea receptorului care este egala cu nivelul puterii valoarea careia se a(la la pragul lui de sensibilitate S;)2* d+m6 calculam nugetul energetic a caii de linie C;0:62 si re?erva bugetului energetic a caii de linie R;*/63%