Sunteți pe pagina 1din 3

AMIKACINA CLASA FARMACEUTICA: antibiotic din clasa AMINOGLICOZIDELOR DCI: amikacinum

DENUMIRI COMERCIALE: Amikacin Amikin Amikacinum

FORMA DE PREZENTARE: flacoane cu solu ii !ata "#e!$tite "ent#u administ#a#e% ca#e sunt stabile la tem"e#atu#a came#ei tim" de &' luni( do)e: *++ m!, fiol$% -.+ m!,fiol$% .++ m!,fiol$% * !,fiol$( solutie in/ectabila:.++m!,-ml

ACTIUNE TERAPEUTICA: o s"ect#u bacte#ian ult#ala#! cel mai la#! s"ect#u de actiune dint#e amino!lico)ide mai acti0a "e bact G- decat "e bact G1 bact G1 cele mai sensibile : s"eciile de stafilococi: acti0a "e Ente#obacte# acti0e "e bacte#ii G1 si G-% in s"ecial "e 2Gnu au efect "e anae#obi s"i#oc3ete bacte#ii cu de)0olta#e int#acelula#a: o o PROPRIETATI FARMACOCINETICE: abso#bita #a"id du"$ administ#a#e IM difu)ea)$ #a"id 5n s"a iul e6t#acellula# c3lam4dii le!ionelle "enicilina)o-sec#eto#i "enicilina)o- nesec#eto#i tul"inile #e)istente la meticilin$(

C7 "lasmatica se men ine tim" de *+-*-3 administ#a#ea I8 9: C7 "lasmatica eficient$ a"a#e du"$ &+-'+ min(

INDICATII TERAPEUTICE: infectii nosocomiale cu 2G- #e)ist le !entamicina si tob#amicina infectii cu 2K eficace 5n bacte#iemie ;i se"ticemie infec ii !#a0e ale: t#actului #es"i#ato# oaselo# ;i a#ticula iilo# <NC =inclu)>nd menin!itele? "ielii ;i esutu#ilo# moi infec iile int#aabdominale =inclu)>nd "e#itonita? infec iile la a#;i ;i "ost-o"e#ato#ii =inclu)>nd c3i#u#!ia 0ascula#$? 5n infec ii com"licate ;i #e"etate ale t#actului u#ina#

CONTRAINDICATII SI PRECAUTII: @i"e#sensibilitate la Amikacin 5n antecedente nu "#e)inta efecte to6ice la administ#a#ea in do)ele #ecomandate(

A#ebuie e0itata utili)a#ea concomitenta si,sau sec0entiala sistemica% o#ala si to"ica a u#matoa#elo# medicamente neu#oto6ice sau nef#oto6ice: 2acit#acina Cis"latin Amfote#icina 2 Cefalo#idina Ba#omomicina 8iomicina Bolimi6ina 2 Colistin 8ancomicina alte amino!lico)ide

8a#sta a0ansata si des3id#ata#ea sunt alti facto#i ca#e "ot c#este #iscul de to6icitate(

O#i de cate o#i este administ#at concomitent cu un alt antibiotic% cele doua medicamente nu se int#oduc in aceeasi solutie si t#ebuie sa fie administ#ate se"a#at(

REACTII ADVERSE: ototo6icitate uni- sau bilate#al$ su#ditate bilate#ala "ot s$ a"a#$ )!omote 5n u#ec3i9 fosfene 0e#ti/ le)iuni 0estibula#e #isc de nef#oto6icitate bloca/ neu#omuscula# e#u" ie cutanat$ feb#$ "a#este)ii anemie A#t#al!ii @i"oma!ne)emie G#ea $ 8$#s$tu#i 3i"otensiune

POSOLOGIE: Administ#a#ea i(m( si i(0( "ent#u adulti si co"ii: - *. m!,k! co#",)i in doua do)e e!al di0i)ate =ec3i0alent cu .++ m! de - o#i,)i la adulti?( In infectii e6t#em de !#a0e si,sau cau)ate de Bseudomonas: #e!imul de do)a#e "oate fi c#escut la .++ m! la fieca#e C o#e% da# nu t#ebuie sa de"aseasca *%. !,)i si t#atamentul sa nu fie mai lun! de *+ )ile( Do)a ma6ima totala "ent#u adult nu t#ebuie sa de"aseasca *%. ! )ilnic

In infectii ale t#actului u#ina# =altele decat infectiile cu Bseudomonas?: - infectii mode#ate necom"licate: D%. m!,k! co#",)i a - do)e e!al di0i)ate =ec3i0alent cu -.+ m! de - o#i,)i la adulti?( Bent#u ma/o#itatea infectiilo# calea i(m( este de "#efe#at% da# in infectiile ca#e "un in "e#icol 0iata sau la "acientii la ca#e administ#a#ea i(m( nu este "osibila "oate fi folosita calea i(0( <olutia .7 de !luco)a in a"a este sol0entul co#es"un)ato# "ent#u calea i(0(

RETETA: