Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect Produse si servicii bancare

Facilitati de finantare persoane juridice

Profesor coordonator: Radu Alina

Proiect realizat de: Susoiu Anca Toaca Loredana Turlea Madalina

Credite pentru finantarea activitatii curente


Pentru finantarea activitatii curente avem o varietate de optiuni de creditare.Vom aminti cateva modalitati: liniile de credit, credite pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare sau sezoniere, credite pentru facilitate de cont, credite pentru produse cu ciclu lung de fabricatie, credite agricole, s.a

1. Linia de credit
Acest tip de credit are ca destinatie creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, prestari servicii(diverse plati, inclusive rambursari de credite, plati de comisioane, plati catre buget, etc). Caracteristici: Disponibile in lei si/sau valuta; Volumul creditului se determina din analiza cash-flow-ului pe o anumita perioada; Se acorda pe termene de 3, 6 si 12 luni, iar in cazuri justificate pe termen de maxim 60 de luni; Pot fi prelungite pe noi perioade de creditare, pe baza de acte aditionale, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare; Fondurile provenite din linia de credit se pot utilize fractionat, in functie de nevoile clientului, cu posibilitatea de a face trageri si rambursari multiple, fara a depasi nivelul stability prin contractual de credit;

Avantaje: Flexibilitate in negocierea dobanzilor; Continuitate in desfasurarea activitatii curente; Fluidizarea platilor; Volumul creditului adaptat necesitatilor de finantare si posibilitatilor de rambursare ale clientului;

Exemplu linie de credit BCR: Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent), care au minim 12 luni de activitate si ndeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de banca Moneda de acordare: RON Suma maxima: se stabileste n functie de necesitatile de finantare precum si de posibilitatile de rambursare, dar nu poate depasi de 3 ori cifra de afaceri medie lunara stabilita pe baza celei mai recente situatii contabile (bilant contabil sau situatie de raportare contabila semestriala) Termen maxim: 12 luni, cu posibilitatea de rennoire la scadenta, la cererea clientilor, pe noi perioade de creditare daca sunt ndeplinite conditiile avute n vedere la acordare sau la precedenta revizuire Avans: nu este necesar Dobanda: variabila, negociabila

Garantii: reale imobiliare, mobiliare sau personale; in functie de situatia financiara se poate admite drept garantie asiguratorie contractul de garantie personala semnat de actionarul majoritar si sotul/sotia acesteia/acestuia pana la concurenta sumei de 75.000 RON Modalitati de angajare a creditului: utilizarea fondurilor n mod fractionat, n functie de nevoi, fara a depasi nivelul stabilit prin contractul de credite, cu posibilitatea de a face trageri si rambursari multiple

2. Credit pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare sau sezoniere


Destinatia: plata stocurilor care au fost aprovizionate in perioada anterioara, fara a fi achitate, a celor care urmeaza a fi aprovizionate, precum si a cheltuielilor temporare/sezoniere aferente acestor stocuri.Se poate utiliza inclusiv pentru plata altor cheltuieli temporare/sezoniere. Caracteristici: Este disponibil in lei si/sau valuta; Volumul creditului solicitat si domanda aferenta, in cazul clientilor care desfasoara activitate de comert, nu poate depasi volumul incasarilor obtinute din vanzarile de marfuri pe o perioada anterioara de 12 luni; Durata creditului este de maxim 12 luni, iar scadenta se stabileste in functie de termenele de recuperare a cheltuielilor si de valorificare a stocurilor respective; Se acorda numai in baza documentatiei prezentate din care sa rezulte situatia stocurilor si cheltuielilor ce fac obiectul creditarii si cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective;

Avantaje: Flexibilitate in negocierea dobanzilor; Continuitate in desfasurarea activitatii curente; Fluidizarea platilor; Posibilitatea de a opta pentru dobanda fixa, variabila sau revizuibila; Volumul creditului este adaptat necesitatilor de finantare si posibilitatilor de rambursare ale clientului;

Exemplu credit pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare sau sezoniere: o o o o Beneficiari: clieni corporate BCR Moneda de acordare: RON, EUR sau USD Termen de acordate: maxim 12 luni Plafon maxim: rezult din analiza cash-flow-ului volumul creditului solicitat i dobnda aferent, n cazul clienilor care desfoar activitate de comer, nu poate depi volumul ncasrilor obinute din vnzrile de mrfuri pe o perioad anterioar de 12 luni

Avantaje:
Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului Posibilitatea de a opta pentru o soluie care asigur protecie mpotriva riscului valutar i de dobnd fr a

fi limitai de deinerea disponibilitilor necesare achitrii primelor aferente opiunilor contractate Flexibilitate prin negocierea dobanzilor Continuitate in desfasurarea activitatii curente Fluidizarea platilor Posibilitatea de a opta pentru o dobanda fixa sau o dobanda variabila Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de rambursare

3. Credite pentru finantarea exporturilor:


Destinatia: acest tip de credit se acorda clientilor din categoria corporate, producatori sau intermediari de produse/prestatori de servicii destinate exportului, in vederea finantarii ciclului de aprovizionare-productiedesfacere-incasare sau desfasurarii corespunzatoare a activitatii de exploatare pe perioada de la livrarea produselor si pana la incasarea contravalorii lor de la partenerii externi. Caracteristici: Este disponibil in lei si/sau valuta; Perioada de creditare este de maxim 12 luni; Modalitatile de incasare a contravalorii produselor exportate sunt acreditivul documentar sau alta modalitate garantata bancar, precum incassoul documentar daca intre parteneri exista relatii traditionale de afaceri;

Exemplu credit pentru finantarea exporturilor,BCR:

Avantaje
Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului Flexibilitate prin negocierea dobanzilor Continuitate n desfasurarea activitatii curente Fluidizarea platilor Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de rambursare Plafonul maxim al creditului este 90% din: costurile antecalculate din contractul comercial, in cazul finantarii ciclului aprovizionare-productiedesfacere-incasare, inclusiv activitatile de intermediere a vanzarii produselor/prestarii serviciilor destinate exportului; valoarea produselor livrate/serviciilor prestate, in cazul finantarii activitatii de exploatare pe perioada de la livrarea produselor/prestarea serviciilor si pana la incasarea contravalorii lor de la export; Modalitatile de incasare a produselor exportate sunt: Acreditiv sau alta modalitate garantata bancar; Incasso-ul documentar, daca intre parteneri exista relatii traditionale de afaceri; Ordinele de plata, insotite de asigurarea de risc comercial si de tara emisa de EXIMBANK sau de o societate de factoring internationala agreata de BCR;

Cesiunea de acreditiv emisa in baza reglementarilor internationale care guverneaza acreditivele, al carei beneficiar este exportatorul care solicita creditul; Volumul creditului se determina pe baza contractelor de export sau comenzilor ferme incheiate si din analiza cash-flow-ului. Este disponibil in lei si/sau valuta; Perioada de creditare este de maxim 12 luni

Credite pentru finantarea activitatii de investitii

1. Credite pentru investitii au ca destinatie finantarea activitatii de investitii, in completarea surselor proprii ale clientilor, pe total activitate de investitii sau pe obiective(proiecte) de investitii, pentru: - realizarea de noi capacitate de productie - dezvoltarea/mentinerea la parametrii a capacitatilor de productie existente - modernizarea/retehnologizarea capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor, instalatiilor, cladirilor existente Caracteristici si avantaje: Este disponibil in lei si/sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung Se poate acorda o perioada de gratie pentru plata ratelor de credit de pana la 5 ani Aportul propriu al solicitantului consta fie in lichiditati inregistrate in contul current, fie in realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva, probate cu documente justificative Garantiile pot fi reale imobiliare(privilegiul,ipoteca) sau mobiliare (depozit bancar, certificate de deposit cu discount), garantii personale (scrisori de garantie bancara, garantii emise de fonduri de garantare, de statul roman etc) sau alte garantii solicitate de banca Sustinere in proportie mare a procesului investitional (minim 80% din valoarea investitiei) Efort financiar mai redus din momentul demararii obiectivului finantat, in functie de perioada de gratie acordata Flexibilitate prin negocierea dobanzilor Volum optim al creditului, in functie de necesitatile de finantare ale clientului si posibilitatile acestuia de rambursare

Exemple de credite de investitii oferite pe piata bancara din Romania:

BCR - Creditul de investitii BCR RESTART , ce prezinta urmatoarele caracteristici:


o costuri reduse: dobanda este una dintre cele mai mici pe piata, fara comision pentru intocmirea si analiza documentatiei o timpul de analiza si aprobare a solicitarii clientului de maxim 9 zile lucratoare din momentul depunerii dosarului complet

o structura garantiilor (minim 50% acoperite de fonduri de garantare) o Beneficiari: clienti corporate care indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de banca si care obtin garantarea sumei acordate din partea unei institutii de garantare specializate o Moneda: RON, EUR o Perioada de creditare: minim 3 ani si maxim 5 ani o Plafonul maxim al creditului este: 85% din valoarea totala a investitiei 80% din valoarea avansului ce se plateste pentru bunurile achizitionate in leasing 100% din valoarea totala a investitiei pentru unitatile administratiei publice locale si pentru valoarea reziduala a bunurilor achizitionate in leasing. o In functie de gradul de acoperire cu garantii emise de institutiile de garantare specializate, plafonul maxim nu poate depasi: o 500.000 RON, in cazul in care gradul de acoperire cu garantii furnizate de una dintre institutiile specializate este de peste 50%, dar sub 80% 1.000.000 RON, in cazul in care gradul de acoperire a liniei de credit (overdraft) cu garantii furnizate de una dintre institutiile specializate este de minim 80% o Perioada de gratie: maxim 6 luni

Raiffeisen Bank - Credit Invest , oferit clientilor IMM pentru finantarea pe termen mediu si lung a
investitiilor si a cheltuielilor nenominalizate, cu urmatoarele caracteristici si avantaje: o Moneda: RON, EUR o Perioada maxima de acordare este de 120 luni o Perioada de gratie este de maxim 6 luni. o Rambursarea se realizeaza in rate egale, care pot fi lunare sau trimestriale. o Contributia clientului la proiectul de investitii (cash sau in natura) - minim 30% din costul total al proiectului de investitii inclusiv TVA. o Facilitatea foloseste un cont de credit separat, tragerile din credit se vor aproba in baza unei cereri a clientului si a documentelor care certifica utilizarea fondurilor conform intelegerii contractuale (trageri controlate). o Perioada de rambursare corelata cu timpul de amortizare a investitiei. o Posibilitate acordarii unei perioade de gratie de pana la 6 luni.

2. Credite ipotecare, acordate persoanelor juridice pentru: Cumpararea, construirea amenajarea, viabilizarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea de imobile, dar fara a se limita la acestea Rambusarea unui credit ipotecar pentru investitii imobiliare contractat anterior Finantarea altor cheltuieli legate de realizarea investitiilor imobiliare cum sunt: cheltuieli pentru realizarea de studii si proiecte, pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale necesare, amenajarea terenurilor destinate realizarii constructiilor, cheltuieli notariale Caracteristici si avantaje: Este disponibil in RON, EURO si alte valute Durata creditului este, in general, de maxim 30 ani Nivelul creditului este, in general, de maxim 75% din valoarea imobilului si/sau din valoarea devizului estimativ, diferenta fiind aportul propriu al solicitantului Poate exista o suma maxima a unui credit ipotecar

Garantiile pot fi: ipoteca de rang I constituita asupra imobilului (teren sau constructie) pentru care se acorda creditul, alte garantii reale/ personale, drepturile de incasat rezultate din contractul de asigurare a imobilului ipotecat/ polita de asigurare pentru toate riscurile aferente lucrarilor de constructie, inclusiv de nefinalizare a acesteia, incheiate cu societati de asigurare agreate de banca Exista posibilitatea alegerii modalitatii de realizare a lucrarilor: in regie proprie sau prin intermediul unei societati de constructii Acordarea unei perioade de gratie de maxim 2 ani pentru plata ratelor de credit Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor Dezvoltarea afacerilor

In Romania astfel de credite sunt oferite de: BCR Credit ipotecar pentru clientii din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. Euro echivalent), avand ca moneda de acordare LEI, EUR, USD. o Plafon maxim: 85% din pretul imobilului cumparat si/sau din valoarea prevazuta n devizul general al investitiei pentru construirea, reabilitarea, consolidarea, extinderea imobilului, inclusiv alte cheltuieli legate de investitie, TVA (unde e cazul). o Termen: credite n lei: maxim 20 ani, credite n valuta: maxim 15 ani o Perioada de gratie este de maxim 2 ani, n functie de complexitatea si durata lucrarilor prevazuta n documentatia tehnico-economica a investitiei. o Ofera consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului si consultanta gratuita la ntocmirea documentatiei de credite. BRD - Creditul ipotecar InvestissIMO Plus, destinat pentru construcia, extinderea, modernizarea, consolidarea unui sediu, a unui spaiu comercial, de producie sau pentru achiziia de terenuri n vederea realizrii unui proiect imobiliar, necesar desfurrii activitii proprii, cu urmatoarele caracteristici: o o o o o Credit maxim 2.000.000 EUR (sau echivalent RON) Aportul propriu nu este obligatoriu Durat: maxim 10 ani Perioada de graie: pn la 2 luni peste termenul prevzut n contractul de execuie Garanii: ipoteca asupra bunului achiziionat prin credit i alte garanii reale acoperitoare

3. Credite pentru promotori imobiliari, acordate persoanelor juridice pentru: Demararea constructiilor de locuinte (proiectarea, avizarea, autorizarea si contractarea executiei) Cumpararea de terenuri destinate construirii de locuinte Primirea in concesiune a terenurilor destinate constructiei de locuinte din credite Efectuarea lucrarilor de constructii de locuinte Finantarea construirii de locuinte convenabile si case de vacanta de catre persoane juridice specializate si autorizate denumite promotori imobiliari Caracteristici si avantaje: Perioada de creditare este determinata in functie de durata de executie a obiectivului conform graficului de realizare, plus o perioada de cel mult 12 luni necesara vanzarii propriu-zise catre beneficiari, in cazul in care vanzarea locuintelor se face cu plata integrala din surse proprii sau imprumuturi de la institutiile financiare si de credit

Aportul propriu al clientului, in general, este de minim 15% din valoarea lucrarii, fie in lichiditati inregistrate in contul curent, fie in realizarea efectiva a unei parti din investitia respectiva la valoarea inregistrata in bilant La cererea clientilor, banca poate suplimenta creditul Se poate acorda o perioada de gratie de maxim 3 ani Garantii reale imobiliare (ipoteca, privilegiul), mobiliare (depozit bancar, certificate de depozit), garantii personale si garantii specifice (banca va solicita suplimentar cesionarea incasarilor de la viitorii proprietari ai locuintelor construite)

Exemple de astfel de credite oferite de bancile din Romania: Raiffeisen Bank - Credit imobiliar , destinat achizitiei, renovarii, extinderii sau reconstructiei de imobile utilizate in activitatea de baza a investitiilor pe termen mediu necesare sustinerii nevoilor de dezvoltare/ extindere ale afacerii, in RON, EUR, USD (compania trebuie sa aiba incasari in valuta respectiva sau preturile sa fie indexate la valuta respectiva). Caracteristici si avantaje:
o o

o o o

nu exista o suma maxima; valoarea creditului depinde de nevoia specifica a proiectului de investitie; Perioada de rambursare: maxim 180 luni. Pentru maturitati mai mari de 10 ani este necesar ca garantiile sa fie exclusiv cladiri rezidentiale, cladiri pentru afaceri, comert si depozitare, cladiri social administrative, iar gradul de acoperire cu colateral sa fie min 100 %; Perioada de utilizare si de gratie: maxim 12 luni, in functie de perioada necesara pentru implementarea investitiei si de tipul investitiei implementate Modalitate de rambursare: rate de capital egale sau inegale(lunare sau trimestriale) Avans(cash sau in natura): pana la 15% din valoarea investitiei fara TVA; avansul poate fi mai mic de 15%, in situatia indeplinirii anumitor conditii

BRD - Creditul Imobiliar InvestissIMO, destinat societilor n plin dezvoltare, care au nevoie de un spaiu nou sau mai generos pentru desfurarea activitii i doresc achiziia de bunuri imobiliare (birouri, spaii comerciale sau de producie). Caracteristicile produsului:
o o o o

Finanarea poate ajunge pn la 100% din valoarea investiiei imobiliare Durat: maxim 10 ani Perioada de graie de pn la 6 luni Garanii: bunul procurat din credit, alte garanii reale stabilite de comun acord, n funcie de aportul propriu