Sunteți pe pagina 1din 16

Sisteme magmatice si metamorfice

Domeniul magmatic (definirea sistemelor magmatice)

Sistemul magmatic topit = magma; Magma = Sistem geochimic complex caracterizat de prezenta mai multor tipuri de componenti: Componeti majori: cu participare peste 0,1 %,
-

componenti nonvolatili (cei care intra n alcatuirea silicatilor anhidri si care, exprimati n forma ionica, sunt: O 2-, Si4+, Al3+ , Fe3+ , Ca2+ , Mg2+ , Na+, K+ etc.);

(1) Cationii formatori de retea sunt cei care coordineaza tetraedric ionii de oxigen. n aceasta categorie intra Si4+, Al3+ , Fe3+, acestia formand structuri anionice cu configuratie tetraedrica: SiO44- , AlO45- si FeO45-. Aceste structuri tetraedrice se pot polimeriza, mai ales SiO44-, prin unirea lor prin unul sau mai multe colturi.
(2) Cationii modificatori de retea sunt reprezentati de ceilalti cationi mono- si bivalenti (Na+, K+ , Ca2+ , Mg2+, Mn2+ , Fe2+ etc.). n jurul acestor cationi se grupeaza oxigenul realizand coordinatii ce dau poliedri, altii decat tetraedri. componenti volatili, grupati in doua categorii de speciatii chimice: (a) neutre : O2, H2, Cl2, H2O, CO2, CO, H2S, CH4, HCl, SO2 etc. (b) ionice: O2-, H+, (OH)-, (SO4)2-, Cl- etc.

Domeniul magmatic (definirea sistemelor magmatice)

Componeti minori: cu participare sub 0,1 %, ceea ce nseamna < 1000 ppm
Elementele minore cele mai importante sunt: Ba, Rb, Sr, Pb, Ti, Y, Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U, Cr, Ni, V, Cu, Co, Zn, Sc etc. si pamanturile rare (grupa lanthanidelor) reprezentate prin: La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb si Lu.

Alte tipuri de sisteme: Asociatie naturala de minerale/minerale si sticla (= roca magmatica); Asociatii de produse diferentiate (asociatii plutonice, pegmatitice, hidrotermale etc.) Asociatie naturala de roci ( ofiolitice, peridotit serpentinice, spilitice, granitice, roci bazice stratificate, asociatii lamprofirice etc);

Geochimia sistemelor magmatice

Studiile geochimice sustin si de cele mai multe ori, completeaza investigatiile de natura mineralogica si petrografica. Studiul compozitiei chimice a produselor magmatice are aplicabilitate, pe baza informatiilor oferite, ntr-un spectru foarte larg de problematici petrologicepetrografice, care la modul general pot fi grupate astfel:

determinarea si definirea caracteristicilor chimice ale produselor si prin extrapolare, a topiturilor magmatice din care s-au format; identificarea conditiilor genetice de formare a topiturilor magmatice, inclusiv particularitatile compozitionale ale rocii sursa si a topiturilor rezultate; studiul evolutiei topiturilor magmatice n procesele post-genetice de diferentiere magmatica, amestec de magme, asimilare etc;

Geochimia sistemelor magmatice


identificarea conditiilor geologice structurale n care functioneaza activitatea magmatica (corelarea compozitiei chimice cu setting-ul tectonic); determinarea compozitiei mineralogice normate a rocilor magmatice; clasificarea si nomenclatura rocilor magmatice, mai ales n cazul n care nu este posibil de identificat compozitia mineralogica modala. n unele situatii, compozitia mineralogica normata reprezinta o posibilitate suplimentara, de detaliu, n definirea unor tipuri/varietati petrografice.

Rezolvarea acestor problematici complexe se bazeaza pe caracteristicile si proprietatile elementelor chimice sau compusi ai acestora, care definesc comportarea lor n sistemele magmatice si post magmatice. Comportamentul geochimic al elementelor/compusilor chimici este influentat de o serie de factori fizici si chimici, intrinseci sau extrinseci sistemului magmatic, care trebuie luati n considerare n vederea solutionarii corecte a problematicilor mentionate

Analizele chimice

Analize chimice - redau participarea elementelor chimice (n unele cazuri sub forma de oxizi) n compozitia rocilor. Datele de analiza chimica sunt, n mod conventional, mpartite n patru categorii:

elemente majore; elemente minore (urma)[1]; izotopi radioactivi (ai unor elemente cu numar atomic mare); izotopi stabili (ai unor elemente cu numar atomic mic).

[1] unele elemente chimice pot avea caracter major n anumite roci si minor n altele.

Analizele chimice sunt utilizate n forma bruta, asa cum sunt prezentate n buletinul de analiza, sau prelucrate prin intermediul unor metode puse la punct n vederea obtinerii de informatii specializate (pentru identificarea unor caracteristici chimice, calcularea compozitiei mineralogice normate, clasificari etc.).

Elemente majore
Elemente majore sunt cele care predomina n roca si sunt reprezentate de Si,Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K

si P, cationi care se considera ca se combina cu oxigenul si din aceasta cauza, n analizele chimice, elementele majore sunt exprimate sub forma de oxizi, concentratia acestora fiind redata n procente de greutate.
Astfel, principalii oxizi ai elementelor majore din rocile silicatice sunt: SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO,

MgO, CaO, Na2O, K2O si P2O5 etc.


Participarea fierului poate fi exprimata distinct, sub forma de FeO sau Fe2O3 dar si ca fier total - FeO(tot) sau respectiv, Fe2O3(tot).

Apa din roca poate fi de doua feluri: apa de constituie, prinsa n reteaua cristalina a mineralelor. Este eliminata daca proba este ncalzita la temperaturi mai mari de 110 OC si n analiza chimic[ este notata H2O+; apa intergranulara, care este eliminata la temperaturi de pana la 110 OC si se noteaza H2O-.

Frecvent, n analiza chimica, participarea totala a volatilelor si descompunerile la ardere din roca sunt exprimate cuantificat prin termenul pierderi la calcinare (Pc/LOI), care reprezinta pierderea de masa, dupa ncalzirea probei la temperatura de 1000 OC.

Bazalt Alcalin [1]

Bazalt alcalin[2] 48,33 2,25 14,88 10,64 0,153 8,02 8,23 4,34 1,992

Bazalt [3] 52,57 1,54 14,92 8,06 3,04 0,21 5,14 8,90 2,96 1,23

Andezit[4]

Riolit[5]

Elemente majore

SiO2 (%) TiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O

46,79 2,36 13,99 11,86 0,15 10,04 9,62 3,49 1,34

58,22 0,88 18,08 6,29 0,10 3,08 6,23 3,39 1,93

78,76 0,16 11,25 0,03 0,43 0,02 0,10 0,50 2,67 4,47

P2O5
H2O+ H2OCO2 Pc/LOI

0,60
-

0,70
-

0,25
0,63 0,40

0,17
-

0,04
1,07

0,02 -

1,43

Total

99,54

99,89

99,79

99,58

[1] Masivul Central Francez (Wilson & Downes, 1991) [2] Lucaret Banat (Downes et al., 1995) [3] Columbia River (Oregon-SUA) (McDougall, 1976) [4] Roscani - Poiana Rusca(Downes et al., 1995) [5] Cetateaua - Bordura de NE a Muntilor Gilau (Stefan et al., 1992)

Utilizarea elementelor majore

clasificarea si nomenclatura rocilor magmatice; calculul compozitiei mineralogice normate; determinarea caracteristicilor chimice ale rocilor si magmelor din care provin; identificarea conditiilor tectonice n care a functionat activitatea magmatica; diagrame de variatie a oxizilor elementelor majore n diverse procese magmatice.

Clasificarea si nomenclatura rocilor magmatice

oxizi preluati direct din analiza chimica, fara prelucrarea acestora (ex: clasificarea rocilor vulcanice T.A.S., a rocilor plutonice etc.); dupa o prelucrare corespunzatoare, prin diferite metode, n vederea determinarii compozitiei mineralogice normate sau a participarii cationilor n roca n vederea clasificarii acesteia.

Clasificarea i nomenclatura rocilor vulcanice n diagrama T.A.S.(dup Le Bas et al., 1986)

Clasificarea si nomenclatura rocilor plutonice n functie de continuturile de silice si alcalii (Wilson, 1989).

Definirea caracteristicilor chimice ale magmelor/rocilor

B 80 75 70

AB

D Serii calcoalcaline (bogat potasice)

20 18

Serii shoshonitice 3
K2O (%)

Na2O + K2O ( %)

16 14 12 10 8 6 4

SiO2 ( %)

65 60 55

Serii calcoalcaline (mediu potasic e)

Alc aline

Calc oalc aline

T holeiite

1 Serii tholeiitice (slab potasice) 52 57 63 SiO2 (%) 68

Subalc aline

2 0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

50 45 0 1 2 3 4 5

SiO2 ( %)

FeO* / MgO

Separarea seriilor de roci tholeiitice, calcoalcaline si shoshonitice pe baza continuturilor de SiO2 si K2O n diagrama lui Harker. Limitele dintre seriile de roci sunt trasate dupa Peccerillo & Taylor (1976)

A - Separarea rocilor alcaline si subalcaline (dupa Irvine & Baragar, 1971). B - Separarea rocilor calcoalcaline si tholeiitice (dupa Miyashiro, 1974)

Identificarea setting-ului tectonic

utilizarea geochimiei elementelor majore nu furnizeaza informatii foarte precise si din aceasta cauza, se recomanda utilizarea suplimentara a altor tipuri de interpretari geochimice, care sa ia n considerare elementele minore sau participarea izotopilor. mobilitatea relativ ridicata a unor elemente chimice majore n procesele de alterare post-magmatica sau metamorfice impune utilizarea acestora cu anumite rezerve.

Rsler & Lange (1975) stabilesc o scara a gradului de mobilitate a elementelor majore n procesele de alterare ale rocilor magmatice, subliniind ca n cazul alterarilor supergene, pH-ul mediului la contactul mineral/apa are un rol determinant:

- mobilitate foarte ridicata: SO32-,Cl-; - mobilitate moderata: K+, Mg 2+, Na+, Ca 2+; - mobilitate scazuta: SiO2; - mobilitate foarte scazuta: Al2O3, Fe2O3.

Identificarea setting-ului tectonic (roci bazice)


0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 F1
Bazalt shoshonitic

-1,2 -2,2

-1,3

-1,4

-1,5

-1,6

-1,7 F2

-1,3

-2,3

T holeiite de arc insular

-1,4

Bazalte intra-placa

-2,4
Bazalte calc oalcalin si tholeiite de arc insular

Bazalt de rift oc eanic

-1,5
Bazalt de rift oc eanic

-2,5

Bazalt Bazalt shoshonitic c alc o-alcalin

-1,6

-2,6

-2,7 F2

F3

Pearce (1976) calculeaza trei parametri (F1, F2 si F3) pornind de la participarea a opt oxizi ai elementelor majore: SiO2, TiO2, Al2O3, FeO (recalculat din Fe total), MgO, CaO, Na2O si K2O. Formulele de calcul sunt urm[toarele: F1 = 0,0088 SiO2 0,0774 TiO2 + 0,0102 Al2O3 + 0,0066 FeO 0,0017 MgO 0,0143 CaO 0,0155 Na2O 0,0007 K2O; F2 = 0,013 SiO2 0,0185 TiO2 0,0129 Al2O3 0,0134 FeO 0,03 MgO 0,0204 CaO 0,0481 Na2O 0,0715 K2O; F3 = 0,221 SiO2 0,0532 TiO2 0,0361 Al2O3 0,0016 FeO 0,031 MgO 0,0237 CaO 0,0614 Na2O 0,0289 K2O.

Identificarea setting-ului tectonic (roci bazice)


FeO* 51 - 56% S iO2
45 - 54% S iO2 T iO2

7 3 MORB

OIT 9 5 4 8 CAB 6 OIA 10 P2O5*10

4 a

5 c b 2 1

1 IAT 2 BON MnO*10

MgO

Al2O3

Diagrama MgO FeO Al2O3 de identificare a setting-urilor tectonice n care sunt generate rocile bazaltice (Pearce et al., 1977) 1 - bazalte din insulele situate n zone expansionale de tip Islanda, Galapagos; 2 - bazalte generate n arcurile insulare si margini continentale active; 3 bazalte de rift oceanic (MORB); 4 - bazalte de insula oceanic[ a(OIB); 5 - bazalte din domeniul continental

Diagrama MnO*10 TiO2 P2O5*10 de identificare a settingurilor tectonice n care sunt generate bazalte si andezite bazaltice cu SiO2 = 45-54 % (Mullen, 1983)

Identificarea setting-ului tectonic (roci bazice)


30
1,5

25
% oxizi
VAB

0,7

20 15 10

1,0 K2O OIB 0,5 BAB MORB 0,5 1,0 H2O 1,5 2,0

5 0 44 46 SiO2 (%) TiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O 48 50

Diagrama H2O K2O pentru roci bazaltice (Muenow et al., 1990)

Diagrama de variatie a principalilor oxizi din curgerile bazaltice ale vulcanului Kilauea (Hawaii) n functie de SiO2