Sunteți pe pagina 1din 4

Laborator 1 CALCULUL CABLULUI, ROILOR I TOBEI PENTRU UN POD RULANT ELECTRIC, PREVZUT CU ELECTROMAGNET PENTRU RIDICAREA SARCINII Date:

Se consider un pod rulant cu acionare electric caracterizat prin: capacitatea de ridicare Q = 50.000 N; nlimea de ridicare H = 8 m; regimul de lucru mijlociu (grupa !; greutatea proprie a electromagnetului pentru ridicarea sarcinii G = "0.000 N. #. Fora a!" # $% &ab'(. $ac palanul este du%lu& cu dou roi mo%ile 'i patru ramuri de ca%lu& (ora ntr)o ramur a ca%lului este:

S=

( Q + G + G0 ) ,
z p

n care G0 este greutatea proprie a organului pentru suspendarea electromagnetului 'i are *aloarea de apro+imati* #"00 N; z = , - numrul ramurilor ca%lului; . p - randamentul palanului& care se consider apro+imati* 0&/,. 0ezult:
S=

( 50.000 + "0.000 +#."00) =#8./12 ,# #/.000 N


, 0 ,/,

$atorit (aptului c nlimea de ridicare este redus& masa proprie a ca%lului se neglijeaz. )* N( #r(' $%+o"t(r"'or &ab'('(" ," ra-ort(' D "%.d* Numrul ndoiturilor ca%lului pentru palanul considerat este egal cu n = 1. 3orespunztor ta%elului de mai jos& raportul Dmin4d este "1. 5a%elul #.
Nr* $%+o"/ t(r"'or 1 #2 ) "0 0 "1 1 "5 2 "2& 5

Raportul
3 "8 4 10

Dmin d
5 1# 6 1" 17 11 11 1, 1) 15 10 12 11 16 12 16& 5 13 18

Dmin d

0* S(-ra8aa 9:&"(%"" &ab'('("* Se alege un ca%lu cu un numr de s7rme i = """& iar seciunea acestuia se determin cu relaia:
A( """ ) = S r d 12.000 Dmin = #/.000 = 82 ,/5 86 mm " #.500 # 12.000 , "1

8n aceast relaie rezistena la rupere s)a considerat r = #.500 9:a& iar coe(icientul de siguran pentru podurile rulante este ; = ,. 1* A':;:r:a &ab'('("* Se alege un ca%lu a crei *aloare standardizat a seciunii este de 85 mm ". <cesta *a a*ea caracteristicile: d = #5 mm; grosimea s7rmei = 0&6 mm& masa pe metru liniar a ca%lului m = 0&66 =g; rezistena la rupere a ca%lului r = #.500 9:a; (ora de rupere a ca%lului Pr = #05.000 N. Se *eri(ic ca%lul cu relaia:
S Pr #05.000 = = #/.0/0 ,/ N c 5,5

8n aceast relaie c = 5&5 este coe(icientul de siguran la rupere pentru ca%lu. $eoarece (ora ma+im din ca%lu S = #/.000 N& ca%lul ales satis(ace condiia de *eri(icare. Sim%olizarea ca%lului ales este: 2>16?#)#5)#50. 5. D"a :tr(' tob:" ," a' ro"'or "%8:r"oar: +"% :&<"-a :%t(' &=r'";('(" .
D = "1 d = "1 #5 = 1,5 mm

5a%elul ".

Date pentru calculul cablurilor


D"a :tr(' a+ "9"b"' "%" a' tob:" 9a( ro"" $% 8(%&": +: +"a :tr(' &ab'('(" d Co:8"&":%t(' +: 9";(ra%# a+ "9"b"' "%" ,&5 5&0 5&5 2&0 ,&5 5&0 5&5 2&0

T"-('

a,"%"'or +: r"+"&at

Cara&t:r(' r:;" ('(" +: :!-'oatar: 3u acionare manual 0egim u'or de e+ploatare 0egim mijlociu de 3u acionare e+ploatare mecanic 0egim greu 'i (oarte greu de e+ploatare 3u acionare manual 0egim u'or de e+ploatare 0egim mijlociu de 3u acionare e+ploatare mecanic 0egim greu 'i (oarte greu de e+ploatare

<. 9acarale cu %ra oscilant de cale (erat& cu 'enile& pe tractoare 'ipe autocamioane& macarale 'i mecanisme de ridicat utilizate la lucrrile de construcii 'i la cele cu caracter temporar. @. 5oate celelalte tipuri de macarale 'i mecanisme de ridicat.

D #2 d

D #2 d D #8 d D "0 d
D #8 d

D "0 d D "5 d D 10 d
D #" d

3. 5rolii acionate manual cu o putere de ridicare de #0=N& care se monteaz pe auto*eAicule (automo%ile etc.!. $. 9ecanismele dispoziti*ului grei(er (n a(ar de roile care se monteaz n grei(er!. B. :alane cu 'uru% melc acionate mecanic.

,&0 :entru ma'inile de ridicat din grupa < :entru ma'inile de ridicat din grupa @

D "0 d D 10 d D "0 d

5&0 5&0 5&5

3orespunztor ta%elului "& diametrul minim al roilor tre%uie s (ie:

D "5 d & 'i deci D = "5 #5 = 165 mm

Se alege D = ,00 mm. 2. D"a :tr(' ro"" +: :;a'">ar:.


D# = 0 ,2 D , mm

n care D = #00 mm 'i rezult:

D# = 0 ,2 #00 = ",0 mm

Se alege D# = "50 mm. 6. Ra>a ,a%(r"'or :'"&o"+a': +: -: tob#. 5a%elul 1. Dimensiunile n mm, ale an urilor elicoidale pentru tobe turnate.
$iametrul ca%lului& d ,&8 2&" 8&6 ##&0 #1&0 #5&0 #/&5 ",&0 "8&0 1,&5 1/&0 r# 1&5 ,&0 5&0 6&0 8&0 /&0 ##&5 #1&5 #5&5 #/&0 "#&0 Can normal s# c# 6 " 8 " ## 1 #1 1 #5 , #6 5 "" 5 "6 2 1# 8 18 #0 ," #" s" / ## #1 #6 #/ "" "6 1# 12 ,# 50 Can ad7nc c" ,&5 5&5 2&5 8&5 /&5 ##&0 #1&5 #2&0 #8&0 ""&0 ",&5 r #&0 #&5 #&5 #&5 #&5 "&0 "&0 "&5 "&5 1&0 1&5

8n ta%elul 1& d este diametrul ca%lului; r# - raza 'anului de pe to%; r - raza poriunii dintre 'anuri; s# - pasul dintre spirele de ca%lu pentru 'anul normal; c# - ad7ncimea 'anului normal; s" - pasul dintre spirele de ca%lu pentru 'anul ad7nc; c" - ad7ncimea 'anului ad7nc. $in ta%elul 1& pentru ca%lul ales cu diametrul d = #5 mm 'i 'an normal& rezult r# = / mm. 8. Pa9(' :'"&o"+a' a' ,a%('(" -: tob#. $in ta%elul 1& pentru ca%lul ales rezult s = #6 mm. /. N( #r(' 9-"r:'or -:%tr( 8":&ar: ?( #tat: a tob:". Se determin cu relaia:
z= H i + " spire & D

rezult
z=

8" + " = #,,61 #5 spire . 0,,

#0. L(%;" :a tota'# a tob:". Se determin cu relaia:

" H i ! = + #" s + l# = [ " ( z " ) + #"] s ,+l# D

mm

n care l# este distana dintre 'anul spre dreapta 'i cel spre st7nga (apro+imati* egal cu distana dintre ro'ule in(erioare din ecAipamentul c7rligului!. Se consider l# = #00 mm.
! = [ " (#5 " ) + #"] #6 + #00 = 6,2 mm .

##. Gro9" :a -:r:t:'(" tob:" +: 8o%t#. Se determin cu relaia:


" = 0 ,0" D +#0 mm

rezult

" = 0,0" ,00 +#0 =#8 mm .

Deri(icarea la compresiune a to%ei se (ace cu relaiaE


= S , 9:a " s

rezult:
=

*aloare admisi%il.

#/.000 = 2" 9:a #8 #6

#". A':;:r:a &': :'or -:%tr( 8"!ar:a &a-:t:'or &ab'('(" 'a tob#. 5a%elul 1.
D"a :tr(' &ab'('(", d ,&8 2&" 8&6 ##&0 #1&0 #5&0 #/&5 ",&0 "8&0 1,&5 1/&0

Dimensiunile n mm, ale clemelor de #i$are a capetelor cablului pe tob%.


C': a a "0 "5 15 ,0 ,5 50 60 80 /0 #"0 #10 b "0 "5 15 ,0 ,5 50 55 20 25 /0 #00 c 2 8 #0 #" #2 #8 "0 "5 10 15 ,0 s 6 8 ## #1 #5 #6 "" "6 1# 18 ," Pr:>o%(' d)@l 92>#2 98>"0 9#0>"5 9#">10 9#2>15 9#2>,0 9"0>50 9",>20 9",>60 910>80 912>#00 P"('"a 92 98 9#0 9#" 9#2 9#2 9"0 9", 9", 910 912 a"ba d0 2&5 8&5 #0&5 #"&5 #6 #6 "# "5 "5 1" 18

:entru diametrul ca%lului d = #5 mm& rezult un diametru al gurilor pentru prezoane d# = #6 mm. Se (olosesc prezoane 9#2>,0.