Sunteți pe pagina 1din 2

CORIE FLORENTINA TEORIA SI PRACTICA TEXTULUI,ANUL 1 LITERATURA SI HERMENEUTICA

OV.S. Crohmalniceanu Cinci prozatori in cinci tipuri de lectura- Model analitic aplicativ- H.P. Bengescu.

Ipohondria este o nevroz actual ! care are o cauz "izic ! #n cazul nostru tu$erculoza. Pe e"ectele interne ale acesteia se gre"eaz o "orm de se%ualitate aplicat unor zone ero"ogene! ivite #n interiorul corpului. Ipohondria ascunde #ns adesea #nd r tul ei & arat 'reud & o psihonevroz narcisic . (ste vor$a de o #ntoarcere a li$ido-ului asupra eului #nsu)i. Spre a sugera plastic cum se petrece acest lucru! 'reud compara "enomenul cu actul prin care " pturile elementare #ntind #n a"ar ! din masa lor protoplasmatic nedi"eren*iat ! pseudopode )i le retrag #napoi. +i$ido-ul ,eului- s-ar comporta ast"el #ndrept.ndu-)i o parte a sa c tre o$iectul erotic! "i%.nd-o asupra lui )i lu.nd-o #napoi! c.nd atrac*ia se%ual #nceteaz . +a in)ii echili$rati o asemenea mi)care de du-te vino are loc " r mari di"icult *i! cu o per"ect elasticitate! care dispare complet #n nevrozele narcisice. Instalarea acestora este urmarea neputin*ei! eului de a-)i mai trimite li$ido-ul c tre o$iecte erotice din a"ar ! concentr.ndu-l e%clusiv asupra !sa./arcisismul este #ns o "az primar general #n evolu*ia se%ualit *ii 0 ca atare precede! laorice om! alegerea o$iectelor )i corespunde "azei autosatis"acerii erotice in"antile. 1)a se "ormeaz de "apt ,eul-! atr g.nd #nt.i a-supra sa pulsiunile sinelui! ale acelui (s! cum #l nume)te! dup /ietzsche! 'reud. 2ar procesul narcisic implic )i o modi"icare. ,3rans"orm rii li$idoului sinelui #n li$ido al eului #i corespunde o renun*are la scopuri. In)ii care su"er de nevroze narcisice au o dispozi*ie pronun*at c tre su$limare. (ul lor este su"ocat tocmai de surplusul li$idoului incapa$il a se ata)a altor "iin*e. 3endin*a c tre su$limare apare cel mai "rapant & spune 'reud & #n e"ortul de reg sire a unor o$iecte erotice e%terioare. C.nd #ncearc a)a ceva! li$idoul narcisicului nu iz$ute)te s apuce dec.t ,um$ra- acestora! adic numai ,reprezent rile ver$ale- care le corespund. ( e%act "orma dragostei idealizate! golite de orice con*inut se%ual! reduse la simple cuvinte! cu o vag #nc rc tur amoroas ! sim* m.ntul #ncol*it #n su"letul lui Ma%en*iu pentru (lena .4esturile sunt paralizate de timidit *i cople)itoare )i scrupule nenum rate. Marile scene ale acestei reveniri sentimentale complet spiritualizate se 5oac e%clusiv #n imagina*ie! presupun porniri e%altate )i dia"ane! av.nturi pure su"lete)ti! care-si trimit ecouri secret! ,masonice- parc ! prin mesagiile prin*ului c tre (lena! din sanatoriul elve*ian pe c r*i po)tale ,cu cer al$astru si mun*i al$i- 6 ,1mici*ia m re*ine 7 Plutesc 7 V pute*i $ucura- 0

CORIE FLORENTINA TEORIA SI PRACTICA TEXTULUI,ANUL 1 LITERATURA SI HERMENEUTICA

,M simt un om nou! un copil 7 sunt $eat de aer curat! voi "i cur.nd s n tos )i "ericit 7-. P trunderea! cu care Hortensia Papadat-Bengescu conduce la ultimele consecin*e logica a$isal a nevrozei lui Ma%en*iu! produce #n perspectiva psihanalitic o uimire Plin de admira*ie. Comentariul autoarei atinge o "ine*e e%trem ! a$ia ast"el percepti$il . 8Chiar )i 'reud a avut revela*ia t.rzie a reac*iilor parado%ale narcisice.9 ,Sentimentele lui 8Ma%en*iu! n. n.9 pentru (lena nu aveau nevoie de im$oldul prezen*ei. (%isten*a e"ectiv a lui )i a (lenei era un o$stacol pentru av.nturile lui imateriale! #nl turate acum de distan* . 2e aceea cuvintele lui e%altate nu e%primau dorin*a unei revederi imediate 6 ,:$or 7 sunt o pas re 7 sunt l.ng 2umneavoastr ! clar am r $dare. 3otul e luminos.-