Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect Metode cantitative Statgraphics

Banea Razvan Ioan D. I. M.H. Anul I

1. Introducere
SC Dobsi SR este o societate care activeaz! "n do#eniul hotelier i #edical$ societatea are ca obiect de activitate% prestarea serviciilor de cazare$ ali#entaie public! i activitate #edical! specializat!. &n porto'oliul 'ir#ei intr!% ( )*+ din Staiunea Bazna ,un Hotel -... de /0 ca#ere cu piscin!$ o vil! /.. de 12 ca#ere cu baz! de trata#ent$ un restaurant$ etc 3 ( SC Central SA ,cuprinde un Hotel /.. de 1/4 ca#ere "n Media i / vile /.. de -* ca#ere "n Staiunea Bazna3 ( SC Dobsi #ed SR ,cuprinde o policlinic! "n Media i o vil! / .. de /* ca#ere "n Staiunea Bazna3 Societatea dorete construirea unui hotel 1.... "n Staiunea Bazna$ in5nd cont c! "n zona respectiv! nu sunt unit!i de cazare de #ai #ult de -... $ ast'el s(a hot!r5t e'ectuarea unui studiu de pia! prin care s! se ob6in! in'or#a6ii re'eritoare la% nu#!rul de nopi de cazare$ veniturile poten6ialilor clien6i$ pre6ul pe care sunt dispui s! "l pl!teasc! pe noapte potentiali clienti si nationalitatea acestora. Ipotez! % 7u#!rul de nopi de cazare este in'luen6at de venitul clientilor$ pre6ul pl!tit pentru serviciul respectiv 8i nationalitatea potentialilor clien6i.

/. Colectarea$ organizarea 8i prezentarea datelor

Studiul s(a e'ectuat ti#p de o lun! pe un e8antion de 2* de clien6i care au 'ost cazai la hotelul de -... din Staiunea Bazna. Chestionarul cu a9utorul c!ruia s(au obtinut datele arat! "n 'elul ur#!tor% Dac! ar e:ista "n Staiunea Bazna un Hotel de 1.... ,hotel cu baz! de trata#ent$ piscin!$ saun!$ sal! 'iness$ etc.3 ai dorii s! v! cazai la acesta; Dac! r!spunsul du#neavoastr! este a'ir#ativ v! rug!# s! co#pletai ur#atoarele 1 rubrici% 7u#!r de nopi de cazare "n decursul unui an <<<<<<< =enitul du#neavoastr!,"n euro3<<<<<<<<<<<<<.. Preul serviciului,"n euro$ "ntre 4*>pret?)*3<<<<<<<<< 7aionalitatea du#neavoastr!% Ro#5n,13@Str!in!,*3

7u#!r chestionar 1 / 1 2 A 0 4 ) 1* 11 1/ 1-

7u#!r de zile de cazare 1 1 4 A 2 4 11 0 0 A ) 1 1/

=enitul clienilor 2** 22* )2* A2* A** 1*** 11** )** )2* 0** 112* A** 112*

Preul serviciului 4) )* 42 41 41 4A 4/ 41 444 4)* 41

7aionalitate a clienilor 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 *

11 12 1A 10 14 1) /* /1 // //1 /2 /A /0 /4 /) -* -1 -/ --1 -2 -A -0 -4 -) 1* 11 1/ 111 12 1A 10 14 1) 2*

4 ) 1 0 1* 2 4 2 A 1 1 0 ) 1* 1/ 4 11 2 A 1 2 ) 1* 1 ) 4 4 1* 1 11 2 0 4 ) 1/ A 0

11** 1/2* 2** 1*** 1-** A2* 112* A** 0** A** A2* 1*** 1-2* 1-** 11** 1/** 1/** 2** 42* A** A** 1/2* 11** 22* 1-** 112* 1*** 1/** A** 11** A2* 02* )** 1/** 12** 42* 4**

41 4/ 44 40 4/ 4A 42 4) 44 )* 4) 42 4441 4A 4/ 4) 44 4) 44 41 44) 40 42 4A 44) 4/ )* 44 40 42 41 44 40

1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 * 1 1 1 1 * 1 1 * * 1 1 1 * 1 1 1 * * 1 1

Descrierea variabilelor B Cererea C C reprezint! nu#!rul de zile de cazare$ al poten6ialilor clien6i$ #!surat! "n unit!6i de cantitateD B =enitul = C reprezint! venitul poten6ialilor clien6i #!surat "n unit!6i #onetare,euro3 B Pre6ul P C reprezint! pre6ul pe care poten6ialii clien6i sunt dispu8i s!(l pl!teasc! pe serviciul E$ #!surat "n unit!6i #onetare,euro3D B 7ationalitatea C reprezint! nationalitatea poten6ialilor clien6i lu5nd valorile 1 dac! respectivul client provine ro#ania$ respectiv * dac! provine din strainatate. Summary Statistics Cerere Count 2* Average 0.Median 0.* Mode 1.* =ariance A.*21*/ Standard deviation /.12)44 Coe''. o' variation --.A)0+ Range 4.* oFer Guartile 2.* Hpper Guartile ).* InterGuartile range 1.* Venit 2* )1/.* )2*.* A**.* )14-/.0 -*0.)1) -/.A)1+ 1***.* A2*.* 1/**.* 22*.* Pret 2* 42.01 4A.* 0.)211/.41)4-./4441+ ).* 4-.* 44.* 2.*

-.1.1 Model liniar


C I B* J B1.= J B/.K C I /1.421 J *.**24114.= ( *./--2)4.P Sb ,*.***2014/3 ,*.*A/002/3 R/ I *.)/4)1A L I -*0./Multiple Regression ( cerere Dependent variable% cerere Independent variables% venit pret Para#eter CN7SKA7K venit pret Msti#ate /1.421 *.**24114 (*./--2)4 Standard Mrror 2.41A*4 *.***2014/ *.*A/002/ K Statistic -.0-4/1*.11*A (-.0/114 P(=alue *.***2 *.**** *.***2 P(=alue *.****

AnalOsis o' =ariance Source Su# o' SGuares Model /02.1-/ Residual /1.*A0A Kotal ,Corr.3 /)A.2

D' Mean L(Ratio SGuare / 1-0.01A -*0./10 *.114/10 1)

R(sGuared I )/.4)1A percent R(sGuared ,ad9usted 'or d.'.3 I )/.2)// percent Standard Mrror o' Mst. I *.AA)21/ Mean absolute error I *.2-A)// Durbin(Patson statistic I 1.02-1- ,PI*.10)13 ag 1 residual autocorrelation I *.1*01A4

Interpret!ri% B &n cazul unui venit constant$ o #odi'icare a pre6ului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *./--2)4 unit!6iD B &n cazul unui pre6 constant o #odi'icare a venitului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *.**24114 unit!6i

-.1.1.1Kesterea se#ni'icaiei "n raport cu 'iecare para#etru


Ipoteze H* % B1I*D H1 % B1?* H* % B/I*D H1 % B/>* H* % B1I*D H1 % B1?* QI*.*2 p(valueI*.** p> Q HN se respinge$iar #odelul este se#ni'icativ "n raport cu tari'ul

H* % B/I*D H1 % B/>* QI*.*2 p(valueI*.***2 p> Q HN se respinge$iar #odelul este se#ni'icativ "n raport cu venitul

-.1.1./ Kestare se#ni'icaiei "n raport cu ansa#blul para#etrilor


Ipotez! H* % B1IB/I* H1 % 7u toi para#etric sunt nuli Q I *.*2 p1 I *.**/4 p/ I *.140* p1 > Q p/ ? Q

HN se respinge$ iar #odelul este se#ni'icativ "n raport cu ansa#blul para#etrilor

-.1.1.- A7N=A
Aplic5nd un test de tip A7N=A$ deduce# c! in'luen6a venitului asupra cererii este de 1*$1*+$ iar cea a pre6ului de /$*)+. M'ectul con9ugat al celor dou! variabile asupra cererii #edii este de 1*$24+ AnalOsis o' =ariance 'or cerere ( KOpe III Su#s o' SGuares Source Su# o' SGuares D' Mean L(Ratio P(=alue SGuare MAI7 MLLMCKS A%venit /).)204 1) 1.20A0- -.A1 *.**/4 B%prRt A.1)4/A ) *.A44A)2 1.20 *.140* RMSIDHA ).14/A) /1 *.1-0/01 KNKA ,CNRRMCKMD3 /)A.2 1) All L(ratios are based on the residual #ean sGuare error.

-.1.1.1 =eri'icarea #ulticoliniarit!ii


R2 mare si ratii t mici ((( nu e cazul deoarece desi R/ este #are$ raii StT #ari sunt i ele

Corelatii puternice intre variabilele e:plicate ((( nu este cazul deoarece coe'icientul de corelaie "ntre venit i pre este de ( *.4112 Pute# a'ir#a c! #odelul nu este in'luenat de #ulticoliniaritate

-.1.1.2 Previziuni
Cererea #edia a nu#!rului de nopi de cazare a persoanelor cu un venit de )1/ u.#. si care platesc un tari' pentru o anu#ita ca#era de 42.01 u.#$va 'i cuprinsa cu o probabilitate de )2+$intre A.)1201 si 0.-A412 de persoaneU Regression Results 'or Cerere Fitted Stnd. Error Lower 95.0% Upper 95.0% Ro Value CL for Forecast CL for Mean CL for Mean w 21 0.1201 *.A1*02A.)1201 0.-A412

-.1.1.A
lncerere

Model log(liniar
lnvenit npret nationalitat e

1.-4A/)1-A 1 1.-4A/)1-A 1 /.*0)11121 / 1.0)102)1A ) 1.A*)1-0)1 / /.*0)11121 / /.-)04)2/0 1.)12)1*11 ) 1.)12)1*11 ) 1.0)102)1A ) /.1)0//120 0 1.-4A/)1-A 1 /.141)*AA2 /.*0)11121 / /.1)0//120 0 1.-4A/)1-A 1 1.)12)1*11 ) /.-*/242*) 1.A*)1-0)1 / /.*0)11121 /

A./11A*4*) 4 A.-*))14/0 4 A.42A1A1)4 2 A.10A)0/-A A.-)A)/)A2 2 A.)*0022/0 ) 0./11//021 A A.4*/-)10A A.42A1A1)4 2 A.221*4*-2 0.*10210// 1 A.-)A)/)A2 2 0./0)-1442 0.**-*A212 ) 0.1-*4)44A./11A*4*) 4 A.)*0022/0 ) 0.10*11)21 A.10A)0/-A 0.*10210// 1

1.144AA 1.1))41 1.11/A2 1 1.1-*41 0 1.1-*41 0 1.121-1 0 1.1*A01 ) 1.1-*41 0 1.11441 1 1.100-0 1.11441 1 1.1))41 1.-)111 ) 1.1-*41 0 1.1*A01 ) 1.100-0 1.1A2)* 4 1.1*A01 ) 1.121-1 0 1.11/A2 1

1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 * 1 1

1.A*)1-0)1 / 1.0)102)1A ) 1.-4A/)1-A 1 1.-4A/)1-A 1 1.)12)1*11 ) /.1)0//120 0 /.-*/242*) -

A.-)A)/)A2 2 A.221*4*-2 A.-)A)/)A2 2 A.10A)0/-A A.)*0022/0 ) 0./*042)40 1 0.10*11)21 -

1.144AA 1.100-0 1.1))41 1.144AA 1.11/A2 1 1.11441 1 1.11441 1

1 1 1 1 1 1 1

lnCTI B* J B1ln= J B/lnK lnC I 4.4/142 J *.0A-)40.ln= ( /.012/0.lnP Sb ,*.*0/0/1A3 ,*.0201113 R/I *.)/A114 LI/)A.** Multiple Regression ( lnCerere Dependent variable% lnCerere Independent variables% ln=enit lnPret Standard Para#eter Msti#ate Mrror CN7SKA7K 4.4/142 -.0)*14 ln=enit *.0A-)40 *.*0/0/1A lnPret (/.012/0 *.020111 K Statistic /.-/41A 1*.2*2/ (-.241)/ P(=alue *.*/1*.**** *.***4 L(Ratio P(=alue

AnalOsis o' =ariance Source Su# o' SGuares D' Mean SGuare

Model 2.AA01Residual *.11))/ Kotal ,Corr.3 A.110*2

/ /.4--20 /)A.** 10 *.**)20/0A 1)

*.****

R(sGuared I )/.A114 percent R(sGuared ,ad9usted 'or d.'.3 I )/.--14 percent Standard Mrror o' Mst. I *.*)041*2 Mean absolute error I *.*0A)220 Durbin(Patson statistic I 1.A1A) ,PI*.*)413 ag 1 residual autocorrelation I *.121A4A

Interpretari % B1 $ B/ C coe''icient de elasticitate parial! B1JB/ C randa#ent de scar!

-.1./.1 Kestarea se#ni'icatiei in raport cu 'iecare para#etru


Ipoteze
a3 H*

% B1I*D H1 % B1?* HN se respinge$iar #odelul este se#ni'icativ in raport cu ln,tari'ul3

QI*.*2 p(valueI*.** p> Q


b3

H* % B/I*D H1 % B/>* QI*.*2 p(valueI*.**4 p> Q HN se respinge$iar #odelul este se#ni'icativ in raport cu lnvenitul

-.1././ Kestarea se#ni'icatiei in raport cu ansa#blul para#etrilor


Ipoteza H* % B1IB/I* H1 % 7u toi para#etrii sunt nuli

QI*.*2 p1I*.**2p/I*.-2A2 p1? Q p/> Q

HN se respinge$iar #odelul este se#ni'icativ in raport cu ansa#blul para#etrilor ,A7N=A KABM 3

Analysis of Variance for lnCerere - Type III Sums of Squares Source Su of "f Mean S!uare F#Ratio P#Value S!uares MAI7 MLLMCKS A%ln=enit *.AA1)01 1) *.*-141*A -./1 *.**2B%lnPret *.111111 ) *.*1/A4/0 1.14 *.-2A2 RMSIDHA *.//2AAA /1 *.*1*01A KNKA ,CNRRMCKMD3 A.110*2 1) All L(ratios are based on the residual #ean sGuare error.

-.1./.- =eri'icarea #ulticoliniaritatii


R2 mare si ratii t mici ((( nu e cazul deoarece desi R/ este #are$raii StT sunt i ele #ari Corelatii puternice intre variabilele e:plicate ((( nu este cazul deoarece coe'icientul de corelaie "ntre venit i tari'' este de (*.4/42

-.1./.1.Previziuni
lnCererea #edie a nu#!rului de nopi de cazare a persoanelor cu un lnvenit de A.0)//*A00- u.#. si care platesc un lntari' pentru o anu#it serviciu de 1.12*044 u.#$va 'i cuprinsa cu o probabilitate de )2+$intre 1.)*1*0si 1.)2A01 de personaeU Regression Results for lnCerere Fitted Stnd. Error Lower 95.0% Upper 95.0% Ro Value CL for Forecast CL for Mean CL for Mean w 21 1.)/4) *.*)4411 1.)*1*0 1.)2A01

-./.1Mvolutia cererii in raport cu venitul$tari'ul si scopul viziteiU CTI B* J B1= J B/K JB-M
Multiple Regression ( cerere Dependent variable% cerere Independent variables% venit pret nationalitate Para#eter CN7SKA7K =enit PrRt 7ationalitate Msti#ate 1).-21/ *.**22*/-/ (*.1)-12 (*.0)-)12 Standard Mrror 2.A*/41 *.***222A1) *.*A1/2-) *.-*A*-0 K Statistic -.121-4 ).)*/2 (-.1241A (/.2)114 P(=alue *.**1/ *.**** *.**/4 *.*1/0

AnalOsis o' =ariance Source Su# o' SGuares Model Residual Kotal ,Corr.3 /04.1/1 14.-044 /)A.2

D' Mean L(Ratio P(=alue SGuare - )/.0*01 /-/.*1 *.**** 1A *.-))2-) 1)

R(sGuared I )-.4*11 percent R(sGuared ,ad9usted 'or d.'.3 I )-.-)0/ percent Standard Mrror o' Mst. I *.A-/*)1 Mean absolute error I *.2*)*A1 Durbin(Patson statistic I 1.4-1*4 ,PI*./0**3 ag 1 residual autocorrelation I *.*A//1)/ C I 1).-21/ J *.**22*/-/.=( *.1)-12.P( *.0)-)12.7 Sb ,*.***222A1)3 ,*.*A1/2-)3 ,*.-*A*-03 R/I*.)-4*11 LI/-/.*1 Mste in'luentata cererea de scopul vizitei; Cererea #edie a persoanelor de naionalitate ro#an!,7 I13 este % C I ,1).-21/( *.0)-)123 J *.**22*/-/.=( *.1)-12.P Cererea #edie a persoanelor de alta naionalitate decat cea ro#an!,7 I*3 este% C I 1).-21/ J *.**22*/-/.=( *.1)-12.P Nbserv!#$ a8adar$ c!% B cei ce provin din #ediul urban au o cerere #edie #ai #are cu *.0)-)12 dec5t cei ce provin din #ediul rural. Deci a# putea trage concluzia c! #ediul in'luen6eaz! cererea$ concluzie posibil! nu#ai dac! acest #odel este reprezentativD B "n cazul unui venit constant$ o #odi'icare a pre6ului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *.1)-12 unit!6iD B &n cazul unui pre6 constant o #odi'icare a venitului cu o unitate conduce

la o #odi'icare a cererii #edii cu *.**22*/-/ unit!6iD

-./.1 Kestarea se#ni'icatiei in raport cu 'iecare para#etru


Ipoteze%
a3 H*

% B1I*D H1 % B1?* HN se respinege$ iar #odelul este se#ni'icativ in raport cu venitul

QI*.*2 p(valueI*.** p> Q

b3

H* % B/I*D H1 % B/>* QI*.*2 p(valueI*.**/4 p?Q HN se respinge$ iar #odelul este ne se#ni'icativ "n raport cu pretul

c3 H*

% B-I*D H1 % B->*

QI*.*2 p(valueI*.*1/0 HN se respinge$ iar #odelul este p> Q se#ni'icativ in raport cu nationalitatea -././ Kestarea se#ni'icatiei in raport cu ansa#blul para#etrilor
AnalOsis o' =ariance 'or cerere ( KOpe III Su#s o' SGuares Source Su# o' D' Mean SGuare L(Ratio P(=alue SGuares MAI7 MLLMCKS A%venit /-.4**A 1) 1./2/AA -.11 *.**0/

B%prRt 1.4)-*) ) *.21-A00 C%nationalitate 1./*0A2 1 1./*0A2 RMSIDHA 0.)02*1 /* *.-)402/ KNKA ,CNRRMCKMD3 /)A.2 1) All L(ratios are based on the residual #ean sGuare error. Ipoteza H* % B1IB/IB-* H1 % 7u toi para#etrii sunt nuli QI*.*2 p1I*.**0/ p/I*./A4/ p-I*.*)0/ p1>Q p/? Q p-? Q

1.-A -.*-

*./A4/ *.*)0/

HN se respinge$iar #odelul este se#ni'icativ in raport cu ansa#blul para#etrilor ,A7N=A KABM 3

Aplic5nd un test de tip A7N=A$ deduce# c! in'luen6a venitului asupra cererii este de 4$*/+$ cea a pre6ului de 1$A2+$ iar cea a naionalit!ii de *$1*+. M'ectul con9ugat al celor dou! variabile asupra cererii #edii este de --$2/+

1Concluzii
Ipotez! % 7u#!rul de nopi de cazare este in'luen6at de venitul clientilor$ pre6ul pl!tit pentru serviciul respectiv 8i nationalitatea potentialilor clien6i.

B Cererea C C reprezint! nu#!rul de zile de cazare$ al poten6ialilor clien6i$ #!surat! "n unit!6i de cantitateD B =enitul = C reprezint! venitul poten6ialilor clien6i #!surat "n unit!6i #onetare,euro3 B Pre6ul P C reprezint! pre6ul pe care poten6ialii clien6i sunt dispu8i s!(l pl!teasc! pe serviciul E$ #!surat "n unit!6i #onetare,euro3D B 7ationalitatea C reprezint! nationalitatea poten6ialilor clien6i lu5nd valorile 1 dac! respectivul client provine ro#ania$ respectiv * dac! provine din strainatate. Interpret!ri% B &n cazul unui venit constant$ o #odi'icare a pre6ului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *./--2)4 unit!6iD B &n cazul unui pre6 constant o #odi'icare a venitului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *.**24114 unit!6i Aplic5nd un test de tip A7N=A$ deduce# c! in'luen6a venitului asupra cererii este de 1*$1*+$ iar cea a pre6ului de /$*)+. M'ectul con9ugat al celor dou! variabile asupra cererii #edii este de 1*$24+ Pute# a'ir#a c! #odelul nu este in'luenat de #ulticoliniaritate deoarece% R2 mare si ratii t mici ((( nu e cazul deoarece desi R/ este #are$ raii StT #ari sunt i ele

Corelatii puternice intre variabilele e:plicate ((( nu este cazul deoarece coe'icientul de corelaie "ntre venit i pre este de ( *.4112 Cererea #edia a nu#!rului de nopi de cazare a persoanelor cu un venit de )1/ u.#. si care platesc un tari' pentru o anu#ita ca#era de 42.01 u.#$va 'i cuprinsa cu o probabilitate de )2+$intre A.)1201 si 0.-A412 de persoaneU

Interpretari % B1 $ B/ C coe''icient de elasticitate parial! B1JB/ C randa#ent de scar!

Pute# a'ir#a c! #odelul nu este in'luenat de #ulticoliniaritate. lnCererea #edie a nu#!rului de nopi de cazare a persoanelor cu un lnvenit de A.0)//*A00- u.#. si care platesc un lntari' pentru o anu#it serviciu de 1.12*044 u.#$va 'i cuprinsa cu o probabilitate de )2+$intre 1.)*1*0si 1.)2A01 de personaeU Nbserv!#$ a8adar$ c!% B cei ce provin din #ediul urban au o cerere #edie #ai #are cu *.0)-)12 dec5t cei ce provin din #ediul rural. Deci a# putea trage concluzia c! #ediul in'luen6eaz! cererea$ concluzie posibil! nu#ai dac! acest #odel este reprezentativD B "n cazul unui venit constant$ o #odi'icare a pre6ului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *.1)-12 unit!6iD B &n cazul unui pre6 constant o #odi'icare a venitului cu o unitate conduce la o #odi'icare a cererii #edii cu *.**22*/-/ unit!6iD

Aplic5nd un test de tip A7N=A$ deduce# c! in'luen6a venitului asupra cererii este de 4$*/+$ cea a pre6ului de 1$A2+$ iar cea a naionalit!ii de *$1*+. M'ectul con9ugat al celor trei variabile asupra cererii #edii este de --$2/+